__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KARIN DANIELSSON • PIA NIEMI

Lilla myran Tyra FAKTA

Karin Danielsson Mitt naturbibliotek – faktasagor Lilla myran Tyra Grodan Gustav Tornseglaren – en spännande fågel

ISBN 978-91-40-69280-1

ISBN 978-91-40-69280-1 Hft D-F (Hft D)

9

789140 692801


En del rum är skafferi där mat förvaras. Andra rum är barnkammare där ägg, larver och puppor tas omhand. Det kan också finnas en ”ladugård” där myrorna håller bladlöss som boskap.

6


7


FÖREKOMST Den röda skogsmyran som också kallas stackmyra är vanlig i barrskogar i nästan hela Sverige.

Längd: 10 mm

STEKLAR Myror hör till gruppen steklar. De är släkt med bin, humlor och getingar. Dessa steklar är sociala insekter som lever i samhällen, där alla har sina bestämda uppgifter. INSEKT

Myran har som alla insekter 6 ben, och den genomgår fullständig förvandling: från ägg till larv till puppa och färdig insekt. Det tar 14 dagar för ett ägg att bli en ny myra. 22

FÖDA Myror äter insekter, larver och småkryp, men även frön, svamp och bär. Myror älskar sötsaker. Deras älsklingsrätt är honungsdagg. Det är bladlusens bajs.


öga huvud

KROPP antenn ben

mun

bak-kropp doft-körtel

mellan-kropp

ANTENNER Myrorna pratar med varandra med sina antenner. De luktar också med dem. Antennerna är även deras känselspröt.

ARBETSUPPGIFTER Arbetsmyror har många uppgifter:

OLIKA DOFTER Myror lämnar efter sig olika dofter som betyder olika saker. 1. Här är farligt. 2. Här är mat. 3. Här bor vi.

MYRSYRA Myror har ett vapen, myrsyra, som de bedövar både sina byten och fiender med.

• barnsköterskor • byggnads-arbetare • uppassare (drottningens) • mathämtare • boskaps-skötare • soldater (stack-vaktare) • renhållnings-arbetare

23


KARIN DANIELSSON • PIA NIEMI

Lilla myran Tyra FAKTA

Karin Danielsson Mitt naturbibliotek – faktasagor Lilla myran Tyra Grodan Gustav Tornseglaren – en spännande fågel

ISBN 978-91-40-69280-1

ISBN 978-91-40-69280-1 Hft D-F (Hft D)

9

789140 692801


KARIN DANIELSSON • PIA NIEMI

Grodan Gustav FAKTA

Karin Danielsson Mitt naturbibliotek – faktasagor Lilla myran Tyra Grodan Gustav Tornseglaren – en spännande fågel

ISBN 978-91-40-69280-1

ISBN 978-91-40-69280-1 Hft D-F (Hft E)

9

789140 692801


Grodornas parningslek har börjat. Det är hanarna som lockar på honorna. Det dröjer inte länge förrän Gustav hittar sin Gustavia. Han klamrar sig fast på hennes rygg och kramar om henne med sina framben.

8


9


FÖREKOMST Den vanliga grodan finns i hela Sverige utom på Öland och Gotland. Den trivs på fuktig mark nära vatten och är mest aktiv på natten.

Längd 8-10 cm

SLÄKTINGAR Det finns 8 arter av grodor i Sverige. Åkergrodan är näst vanligast. Lövgrodan är minst och sällsynt. FRIDLYST Grodor är hotade och därför är de fridlysta. Men man får följa grodynglens utveckling, om man sätter ut grodorna där man tog ynglen. FÖDA Grodan äter maskar, larver, sniglar, insekter och spindlar. Den fångar födan med sin långa klibbiga tunga och sväljer den hel. Grodan kan inte tugga.

22


UTVECKLING

HOT MOT YNGEL Insektslarver, fiskar skalbaggar, spindlar och fåglar äter grodyngel. Av 2 000 ägg blir bara 5 vuxna grodor.

1. Ägg/rom Honan lägger sina ägg i vattnet. Honan lägger 1 000-3 000 ägg.

HOT MOT GRODOR Rovdjur Grodor är viktig föda för fåglar, ormar och rävar.

2. Grodyngel/larv Ur äggen kläcks yngel som lever som fiskar. De äter vattenväxter. 3. Grodyngel med ben När ynglen blir äldre växer först bakben ut sedan framben och svans och gälar försvinner.

Trafik Många grodor blir överkörda, när de korsar vägar för att komma till sina ”lekplatser” där de parar sig (leker). På några sådana ställen har man satt upp en skylt ”Varning för grodor”.

4. Färdig groda Efter 8 veckor har ynglen blivit grodor. 23


KARIN DANIELSSON • PIA NIEMI

Grodan Gustav FAKTA

Karin Danielsson Mitt naturbibliotek – faktasagor Lilla myran Tyra Grodan Gustav Tornseglaren – en spännande fågel

ISBN 978-91-40-69280-1

ISBN 978-91-40-69280-1 Hft D-F (Hft E)

9

789140 692801


KARIN DANIELSSON • PIA NIEMI

Tornseglaren

– en spännande fågel

FAKTA

Karin Danielsson Mitt naturbibliotek – faktasagor Lilla myran Tyra Grodan Gustav Tornseglaren – en spännande fågel

ISBN 978-91-40-69280-1

ISBN 978-91-40-69280-1 Hft D-F (Hft F)

9

789140 692801


Snart ligger det två små vita ägg i boet. Mamma och pappa turas om att ruva äggen och även att mata sina ungar när de föds efter några veckor.

8


9


FÖREKOMST Tornseglaren häckar i hela Sverige, utom i fjällen. Den trivs i städer och byar. Tornseglaren lever nästan hela sitt liv flygande uppe i luften. Den äter, dricker, bajsar, kissar och sover i luften.

Längd: 16-17 cm Vikt: ca 40 gram Ålder: 5-10 år

BO Tornseglaren bygger ofta sitt bo under tegelpannor, men holkar och trädhål kan också bli boplatser. ÄGG Honan lägger 2-3 ägg i juni, som ruvas i ca 20 dagar av båda föräldrarna. Äggen är vita.

22

UNGAR Efter 6-8 veckor kan ungarna flyga och nu lämnar de boet. Då väger de ca 40 gram eftersom deras föräldrar har slutat mata dem.


FÖDA Tornseglaren äter små insekter och spindlar (luftplankton) som den fångar i sitt breda, öppna gap medan den flyger.

HOT Falkar och hökar är tornseglarens naturliga fiender. Men även katter kan fånga fåglar som flyger lågt.

KLÄNGFÖTTER Tornseglaren kan inte sitta på en gren eller på en telefontråd. Den har svaga fötter och kan bara klänga sig fast. Den kan också klättra med hjälp av sina vassa klor, till och med uppför en vägg. LÄTE Tornseglare har speciella skrik som man hör när de flyger i hög fart över hustaken.

TORNSVALA Tornseglaren hette tidigare tornsvala. Men den är inte släkt med svalorna utan med seglarna. Därför bytte den namn. 23


KARIN DANIELSSON • PIA NIEMI

Tornseglaren

– en spännande fågel

FAKTA

Karin Danielsson Mitt naturbibliotek – faktasagor Lilla myran Tyra Grodan Gustav Tornseglaren – en spännande fågel

ISBN 978-91-40-69280-1

ISBN 978-91-40-69280-1 Hft D-F (Hft F)

9

789140 692801

Profile for Smakprov Media AB

9789140692801  

9789140692801  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded