9789147109906

Page 1

bashäfte Matematikboken

gamma bashäfte

gamma

Matematikboken finns för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Matematikboken Alfa, Beta, Gamma är avsedda för årskurserna 4–6.

Matematikboken

Till Matematikboken Gamma hör följande böcker: • • • • • • •

Grundbok (med facit)) Utmaningen Bashäfte A-boken B-boken Lärarhandledning Onlinebok Grundbok k

Best.nr 47-10990-6 Tryck.nr 47-10990-6

4710990_Gamma_Bas_OMSL.indd 1

Lennart Undvall Christina Melin Stina Åkerblom

2013-03-26 15.09


ISBN 978-91-47-10990-6 © 2013 författarna och Liber AB Redaktion: Mats Juhlin Formgivning och layout: Sara Ånestrand, Bånges Grafiska Form AB Produktion: Eva Runeberg Påhlman Illustrationer: Johan Unenge Fotografier: Shutterstock Omslagsfoto: Science Photo Library/IBL Bildbyrå Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm

Tryck: Kina 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/ förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Gamma Bashäfte.indd 2

2013-03-28 10.12


Innehåll 1

Tal och räkning

4

2

Multiplikation och division

3

Samband och förändring

4

Algebra och mönster

5

Geometri

6

Alfa, Beta, Gamma – med sikte på framtiden

16

26

36

46

56

3

Gamma Bashäfte.indd 3

2013-03-28 10.12


Tal och räkning

1 1.1

Kan du se sambandet?

Olika slags tal Vilket tal kommer närmast efter? 1 a)

48

2 a)

99

b)

248

b)

699

c)

4 248

c)

1 099

Vilket tal kommer närmast före? 3 a)

37

4 a)

60

b)

237

b)

960

c)

1 037

c)

6 060

Ringa in det största talet. 5 a)

123

312

231

b) 809

890

819

c) 5 070

5 007

5 700

31

3,1

1,3

b) 4,5

5,4

5,5

c) 0,7

7,0

0,9

6 a)

4

Gamma Bashäfte.indd 4

2013-03-28 10.12


Dra streck till rätt tal. 7

8

tvåtusen tre

2 300

tvåtusen trehundra

2 030

tvåtusen trettio

2 003

en tiondel

0,01

en hundradel

0,001

en tusendel

0,1

Rita pilar från talen till tallinjen. 7

9

15

11

0

19 20

10

20

45

61

89

10 0

20

10

30

1,5

11

0

Fortsätt med

1

40

50

3,1 2

3

4

60

70

80

4,9 5

6

90 100

7,7 7

8

9

10

ETT -uppgifterna på sidan 10 i grundboken. 5

Gamma Bashäfte.indd 5

2013-03-28 10.12


1.2

Tal i bråkform Hur stor andel är 12 a) blå 1

6

b) röd

_____

c) gul

_____

13 a) blå

_____

b) röd

_____

c) gul

_____

14 a) blå

_____

b) röd

_____

c) gul

_____

15 a) blå

_____

b) röd

_____

c) gul

_____

Ringa in det största talet. 16 a) 1 eller 1

b) 1 eller 1

c) 1 eller 1

17 a) 3 eller 3

b) 1 eller 4

c) 1 eller 1

4 4

3 3

3

3

5

5

4 6

5 10

6

Gamma Bashäfte.indd 6

2013-03-28 10.12


18 Du delar en tårta i fyra lika stora bitar.

Hur många fjärdedelar får du? _____________

fjärdedelar

19 Du delar ett glasspaket i tre lika stora bitar.

Hur många tredjedelar får du? _____________

tredjedelar

20 Du delar en pizza i sex lika stora bitar.

Hur många sjättedelar får du? _____________

sjättedelar

Skriv talet som saknas. 21 a) 1 hel = _____________ fjärdedelar =

b) 1 hel = _____________ tredjedelar = c) 1 hel = _____________ sjättedelar = 22 a) 2 hela = _____________ fjärdedelar =

b) 3 hela = __________ tredjedelar = c) 2 hela = _____________ sjättedelar =

Fortsätt med

4 3 6 4 3 6

ETT -uppgifterna på sidan 18 i grundboken. 7

Gamma Bashäfte.indd 7

2013-04-08 10.15


1.3

Bråkform och decimalform Skriv talen i bråkform och decimalform. 23 a)

b)

fem tiondelar _______

= ____________

24 a)

en halv _______

b)

tjugofem hundradelar _______

= ____________

25 a)

en fjärdedel _______

= ____________

b)

två tiondelar _______

26

= ____________

= ____________

Lär dig följande samband.

en femtedel _______

= ____________

1 10 = 0,1 1 100 = 0,01 1 1 000 = 0,001

1 = 0,5 2 1 = 0,25 4 1 5 = 0,2

8

Gamma Bashäfte.indd 8

2013-03-28 10.12


Dra streck. 27

28

29

1 100

en tiondel

0,001

1 10

en hundradel

0,01

1 1 000

en tusendel

0,1

1 5

en fjärdedel

0,2

1 4

en halv

0,25

1 2

en femtedel

0,5

Skriv talen i bråkform och decimalform. a) två tiondelar = _______ = ____________ b) två hundradelar = _______ = ____________ c) två tusendelar = ______________ = ________________________

30

a) en halv = _______ = ____________ b) en femtedel = _______ = ____________ c) en fjärdedel = _______ = ____________

Fortsätt med

ETT -uppgifterna på sidan 25 i grundboken. 9

Gamma Bashäfte.indd 9

2013-03-28 10.12


bashäfte Matematikboken

gamma bashäfte

gamma

Matematikboken finns för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Matematikboken Alfa, Beta, Gamma är avsedda för årskurserna 4–6.

Matematikboken

Till Matematikboken Gamma hör följande böcker: • • • • • • •

Grundbok (med facit)) Utmaningen Bashäfte A-boken B-boken Lärarhandledning Onlinebok Grundbok k

Best.nr 47-10990-6 Tryck.nr 47-10990-6

4710990_Gamma_Bas_OMSL.indd 1

Lennart Undvall Christina Melin Stina Åkerblom

2013-03-26 15.09