Page 1

finstickat helga isager

i h e lg a i sag ers värld står både stickningen och det färdiga plagget i fokus. Här presenteras 24 plagg för hela året stickade i sköna naturgarner. Boken innehåller modeller som stickas på tunna stickor med tunna garner, men också mönster där garnen läggs dubbelt eller till och med tre- eller fyrfaldigt och stickas på tjockare stickor. Med tunna garner kan man skapa fina detaljer och tröjorna får en bättre passform. Vanliga och mer ovanliga sticktekniker presenteras i en stickskola tillsammans med tydliga illustrationer. Boken är rikligt illustrerad med bilder av fotografen Lizette Kabré. Helga Isager är 35 år och driver sedan 2005 egna företaget Amimono där hon lanserar 1 – 2 stickkollektioner varje år. Hon anlitas som kurshållare i hela Norden. Som dotter till den världsberömda stickdesignern Marianne Isager har Helga bokstavligen stickningen i blodet och tillsammans gör de vissa projekt ihop.

ISBN 978-91-27-13238-2

9 789127 132382

Finstickat_Isager_Cover_120823.indd 2

2012-08-24 11:44


I n n e hål l Förord 4

H Ö ST 64 Starling tröja 76

VÅ R 8

Robin tröja 78

Swallow kofta 22

Nightingale väst 80

Pigeon tröja 24

Pine kofta 83

Daffodil kofta 26

Dove kofta 85

Rosebud bolero 30 Snowdrop klänning 32

V I N T E R 90 Raven klänning 102

S O M M A R 36

Cinnamon väst 104

Honey kofta 48

Ash mössa 106

Amber väst 50

Buttercup tröja 108

Coral linne 52

Chrysanthemum mössa 113

Lemon tröja 54

Sparrow tröja 114

Heron klänning 56

Ginger handskar 116

Lark slipover 58 Camomille sjal 60

Stickskola 120 Förkortningar 125 Garner som används i boken 127

Finstickat Vår New.indd 3

2012-08-24 09:37


f örord I samband med att jag nyligen hade en workshop i stickning, var det en av mina kursdeltagare som berättade att ju mer hon stickade och duktigare hon blev, desto mer repade hon också upp och gjorde om. Det är precis den här önskan om perfektion och tid till fördjupning i designprocessen jag har i mitt arbete som stickdesigner. För mig är stickning ett hantverk som hela tiden öppnar nya möjligheter och som jag aldrig blir färdig med att utforska. Ibland måste jag dessvärre stanna upp och fatta beslutet att en modell faktiskt är färdig, även om jag egentligen har lust att arbeta vidare och utveckla den.

När Natur & Kultur kontaktade mig om att göra en stickbok med ett urval av min design, såg jag det därför som en fantastisk möjlighet att återigen få gå tillbaka till mina gamla mönster. I Finstickat är några av mina allra tidigaste modeller med. De flesta av mönstren har också tidigare publicerats i Danmark, men flera av dem har fått nytt liv i form av små ändringar och förbättringar, eller stickats upp i nya färger och garner. Finstickat är gjord i ett nära samarbete med fotografen Lizette Kabré, stylisten Marie Graunbøl och grafiska designern Mikael Engblom. Lizette Kabré är utbildad fotojournalist men har också arbetat mycket med landskaps- och porträttfotografier. Marie Graunbøl är journalist och stylist och arbetar för flera danska dags­ tidningar och modemagasin. Mikael Engblom är grafisk designer med stor erfarenhet av fotoböcker. Jag är skyldiga dem alla tre ett stort tack för deras ihärdiga arbete och bidrag till att göra denna bok till en okonventionell stickbok och en fin estetisk upplevelse.

förord

Lycka till ! h e l g a i sag e r

Finstickat Vår New.indd 4

2012-08-24 09:37


Finstickat Vår New.indd 8

2012-08-24 09:37


Daffodil kofta

st or l e k S (M) L m at e r i a l 200 (250) 300 g Isager Highland Wool, bilden färg Sky 6 knappar stickor 2,5 mm, 3 mm och 3,5 mm p l a g g e ts m at ° t Halva bystmåttet: 45 (48) 52 cm Höjd på ärmhål: 19 (20) 21 cm Längd nerifrån till ärmhål: 37 (38) 39 cm Ärmlängd från ärmhål: 45 (46) 47 cm

v a° r

s t i c k fa s t h e t Rätstickning, sticka 2,5 mm: 25 m = 10 cm bredd Resårstickning (2 rm, 2 am), sticka 3 mm: 25 m × 34 v = 10 × 10 cm Hålmönster, sticka 3,5 mm: 21 m × 34 v = 10 × 10 cm

bakstycke Observera att antalet m ska ökas i var sida samtidigt som mönsterstickningen växer fram. Lägg upp 86 (92) 100 m på sticka 2,5 mm och sticka 3 v rätstickning. Byt till sticka 3 mm och sticka resårstickning: 2 (3) 3 rm, *2 am, 2 rm*. Upprepa * – * och avsluta v 0 (1) 1 rm. Fortsätt i resårstickning tills arbetet mäter ca 5 cm. På sista v från avigsidan stickas 2 m tillsammans så att maskantalet blir 85 (91) 99 m. Byt till sticka 3,5 mm och sticka nu hålmönster, första och sista m stickas rätt på alla v (= knutkantmaskor): Varv 1 (rätsida): [0 rm (1 rm, 2 rm tillsammans, 1 omsl) 3 rm, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 2 rm tillsammans, 1 omsl], *7 rm, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 2 rm tillsammans, 1 omsl*. Upprepa * – * 2 ggr. Sticka sedan 7 rm, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 1 rm (= mitt), 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 7 rm, *1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 7 rm*. Upprepa * – * 2 ggr och avsluta v med: [0 rm (1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 1 rm) 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 3 rm]. Varv 2 och alla jämna v: 1 rm, 83 (89) 97 am, 1 rm. Varv 3: [6 rm, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 2 rm tillsammans, 1 omsl (2 rm) 2 rm, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 2 rm tillsammans, 1 omsl], *7 rm, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 2 rm tillsammans, 1 omsl*. Upprepa * – * 1 (2) 2 ggr. Sticka sedan 7 rm, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 3 rm (= mitt), 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 7 rm, *1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 7 rm*. Upprepa * – * 1 (2) 2 ggr och avsluta v med [1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 6 rm (2 rm) 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 2 rm]. Varv 5: 5 (8) 1 rm, *2 rm tillsammans, 1 omsl, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 7 rm*. Upprepa * – * 2 (2) 3 ggr. Sticka sedan 2 rm tillsammans, 1 omsl, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 1 rm (= mitt), 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, *7 rm, 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen, 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre maskbågen*. Upprepa * – * 2 (2) 3 ggr och avsluta v med 5 (8) 1 rm. Varv 7: [4 (7) 2 rm, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 7 rm], *2 rm tillsammans, 1 omsl, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 7 rm*. Upprepa * – * 2 (2) 2 ggr. Sticka sedan 2 rm tillsammans, 1 omsl, 2 rm tillsammans, 1 omsl, 3 rm (= mitt), 1 omsl, 2 rm tillsam-



Finstickat Vår New.indd 26

2012-08-24 09:38




Finstickat Summer New.indd 38

2012-08-24 09:54


Camomille sjal Sjalen stickas uppifrån och ner. Den stickas randigt enligt följande: 4 v med 1 tråd Isager Tvinni och 1 tråd Isager Alpaca 1 tillsammans, 4 v med 1 tråd Isager Alpaca 1.

st or l e k En storlek m at e r i a l 150 g Isager Tvinni, på bilden färg 13s 150 g Isager Alpaca 1, på bilden färg 2s stickor Rundsticka 3,5 mm + sticka 3 mm (till spetskanten) + virknål 3 mm p l a g g e ts m at ° t Längd mitt bak: ca 52 cm utan spetskant Bredd: ca 180 cm

s om m ar

s t i c k fa s t h e t Rätstickning, sticka 3,5 mm: 20 m × 40 v = 10 × 10 cm o¨ k n i n g av m a s k o r Öka 1 m genom att plocka upp garnet mellan 2 m och placera det vridet på vänster sticka.

Lägg upp 7 m på rundsticka 3,5 mm med 1 tråd av varje garnkvalitet. Sticka första varvet rätt. Varv 1: 1 rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m, 3 rm (= sjalens mitt), öka 1 m, 1 rm, öka 1 m, 1 rm = 11 m. Varv 2: 1 rm, öka 1 m, sticka rm tills 1 m återstår, öka 1 m, 1 rm = 13 m. Varv 3: 1 rm, öka 1 m, 4 rm, öka 1 m, 3 rm (= sjalens mitt), öka 1 m, 4 rm, öka 1 m, 1 rm = 17 m. Varv 4: 1 rm, öka 1 m, sticka rm tills 1 m återstår, öka 1 m, 1 rm = 19 m. Varv 5: 1 rm, öka 1 m, 7 rm, öka 1 m, 3 rm (sjalens mitt), öka 1 m, 7 rm, öka 1 m, 1 rm = 23 m. Fortsätt likadant så att det på ojämna varv ökas 1 m direkt efter 1:a maskan och direkt före sista maskan, samt 1 m före och efter sjalens 3 mittmaskor. När sjalen växer fram kan det underlätta att sätta en säkerhetsnål kring de 3 mittmaskorna. På alla jämna varv ökas 1 m direkt efter 1:a maskan och direkt före sista maskan. Sticka tills sjalen mäter ca 52 cm längs mittlinjen, och när det kan avslutas med 2 v i 1 tråd Isager Alpaca 1 och 1 tråd Isager Tvinni. Låt maskorna vara kvar på rundstickan och sätt ev en kork i varje ände så att maskorna inte glider av stickan. Fäst alla trådar på den sida som väljs till avigsida. Fäst trådarna vågrätt in på arbetet och bort från kanterna. Sticka nu SPETSKANTEN : Spetsen stickas vinkelrätt ihop med sjalen, genom att sjalens maskor stickas samman med spetsen en i taget. Lägg upp 9 m på sticka 3 mm med 1 tråd av varje garnkvali­ tet. Sticka 8 rm och lyft sista maskan med tråden framför m. Nästa v: Sticka 1 rm genom bakre maskbågen (= 1 kedjekant­ maska = 1 kk-m), därpå 6 rm, 1 am, 1 rm, som lyfts över på stickan med sjalens m och stickas genom bakre maskbågen tillsammans med 1 m från sjalens m. Sticka nu mönsterstickning: Varv 1 (in mot sjalen): Lyft 1 m, 2 rm, (1 omsl, 2 rm tillsam­ mans) 2 ggr, 1 omsl, 1 rm, 1 kk-m. Varv 2: 1 kk-m, 7 rm, 1 am, 1 rm (som stickas genom bakre maskbågen tillsammans med 1 m från sjalen). Varv 3: Lyft 1 m, 3 rm, (1 omsl, 2 rm tillsammans) 2 ggr, 1 omsl, 1 rm, 1 kk-m. Varv 4: 1 kk-m, 8 rm, 1 am, 1 rm (som stickas genom



Finstickat Summer New.indd 60

2012-08-24 09:54




Finstickat Autumn New.indd 64

2012-08-24 10:36




Finstickat Autumn New.indd 74

2012-08-24 10:37


Dove kofta m från rätsidan (vid halskanten) stickas rätt från både rät- och avigsida. Maska av jämnt i rätstickning från rätsidan på 8:e v. Plocka på samma vis upp 127 (133) 139 m längs höger framkant så att 1:a v blir ett avigvarv. Sticka 3 v resårstickning och gör 7 KNAPPHÅL på 4:e v (rätsida): 3 rm, *1 omsl, 2 rm tillsammans 18 (19) 20 m resårstickning*. Upprepa * – * och avsluta varvet med 2 rm. Fortsätt i resårstickning och maska av jämnt i rätstickning på 8:e v. Plocka nu upp 5 m i vardera framkant upptill som en förlängning av halskantens m. På nästa v minskas 30 (34) 38 m jämnt fördelat samtidigt som du maskar av jämnt i rätstickning.

storlek 2 (4) 7 år material 100 (100) 100 g Isager Alpaca 1, på bilden färg 61 100 (100) 150) g Isager Spinni, på bilden färg 39s 50 g Isager Alpaca 2, på bilden färg 52 6 (7) 8 knappar ca 1 cm i diameter stickor 4 mm p l a g g e ts m at ° t Halva bystmåttet: 32 (35) 37 cm Längd nederkant upp till ärmhål: 22 (26) 30 cm Ärmlängd från ärmhål: 22 (26) 30 cm Halva halsringningen: 14 (15) 16 cm Höjd från ärmhål till halskant: 12 (15) 18 cm

Modellen stickas fram och tillbaka nerifrån. Bak- och framstycken stickas samtidigt.

dove

s t i c k fa s t h e t Med 1 tråd Isager Alpaca 1 och 1 tråd Isager Spinni, sticka 4 mm: Resårstickning (1 rm, 1 am): 24 m = 10 cm bredd Hålmönster: 22 m × 28 v = 10 × 10 cm Slätstickning med kedjemönster: 24 m × 30 v = 10 × 10 cm



Finstickat Autumn New.indd 85

2012-08-24 10:37




Finstickat Vinter New B.indd 91

2012-08-24 10:48




Finstickat Vinter New B.indd 93

2012-08-24 10:49


v i n t e r · Raven & Ginger 

Finstickat Vinter New B.indd 97

2012-08-24 10:49


Ginger handskar Lägg upp 60 m på strumpstickor 2,5 mm och sticka resår­ stickning, 3 rm, 3 am, tills arbetet mäter 25 cm – eller till önskad längd. På nästa v minskas 1 m vid de aviga maskorna över hela varvet genom att du stickar 2 am tillsammans, 1 am. Resårstickningen blir därmed 3 rm, 2 am och det är 50 m på stickan. Fortsätt med hålmönster: Varv 1 och 3: *3 rm, 2 am *. Upprepa * – *. Varv 2: *1 rm, 1 omsl, 2 rm tillsammans genom bakre mask­ bågen, 2 am*. Upprepa * – *. Varv 4: *2 rm tillsammans, 1 omsl, 1 rm, 2 am*. Upprepa * – *. Upprepa dessa 4 v. När de 4 mönstervarven upprepats totalt 5 ggr stickas en kil för tummen, samtidigt som övriga m stickas i hålmönster: Markera 2 am och öka 1 m på var sida om dessa genom att plocka upp garnet mellan 2 m och placera öglan vridet på vänster sticka och sticka den genom bakre maskbågen, sticka även de 2 markerade avigmaskorna rätt (= 4 rm). Upprepa denna maskökning på vart 4:e v tills det är 14 rm i kilen (2 m ökas vid varje maskökning). Sätt de 14 m på en maskhållare. st or l e k En storlek m at e r i a l 50 g Isager Tvinni, på bilden färg 13s stickor Strumpstickor 2,5 mm p l a g g e ts m at ° t Längd: 38 cm

Fortsätt med själva handsken, lägg upp 2 nya m vid kilen så att mönstret passar. Det är nu återigen 50 m. Fortsätt sticka runt i hålmönster och upprepa de 4 mönstervarven totalt 4 ggr. Maska av jämnt och inte för hårt. tumme Ta de 14 m från maskhållaren och lägg upp 2 nya m i förlängningen av dessa = 16 m. Sticka 8 v slätstickning och maska av löst. Sy ihop hålet under tummen med varvstygn (se s 125).

vinter

s t i c k fa s t h e t Slätstickning, sticka 2,5 mm: 29 m × 42 v = 10 × 10 cm



Finstickat Vinter New B.indd 116

2012-08-24 10:50


Stickskola u p p l a¨ g g n i n g a r Korsuppläggning Bra när man ska lägga upp maskor i början av ett arbete. Metoden ger en jämn och töjbar kant. Lägg gärna upp maskorna över dubbla stickor så blir första varvet lättare att sticka. 1. Lägg garnet som bilden visar, runt vänster hand med en ögla av garnets fria ände runt tummen och en ögla runt pekfingret. Håll fast garnets bägge trådar med de andra fingrarna. 2. Med höger hand förs stickan upp genom öglan runt tummen och fångar sedan upp garnet runt pekfingret. 3. Dra garnet på stickan genom öglan runt tummen och släpp garnet från tummen. 4. Den första maskan sitter nu på stickan. Dra åt garnet. 5. Garnet läggs återigen runt vänster hands tumme och pekfinger och en ny maska läggs upp på samma sätt som tidigare. Vid fortsatt uppläggning låter du garnet ligga fast runt pekfingret, medan garnets fria ände runt tummen används för att bilda de nya maskor som sätts på stickan.

6. Fram- och baksida vid korsuppläggning. 6

Uppläggning inne i arbetet Används som regel inne i arbetet när man ska lägga upp nya maskor, exempelvis vid knapphål. 7. Lägg upp 1 maska (se Korsuppläggning, bild 1–4) 8. Håll stickan i höger hand och lägg upp en ny maska med vänster hand som bilden visar. Dra åt garnet = 1 ny maska. 9. Fram- och baksida vid den här uppläggningen. 7

8

9

3

5

2

4

ra¨ ta o ch aviga maskor Räta maskor och rätstickning 10. Håll stickan med maskorna i vänster hand, placera garnänden som leder till nystanet över pekfingret. Stick höger sticka genom första maskan nerifrån så att båda stickor pekar åt samma håll. Fånga upp garnet runt pekfingret med höger sticka och dra ut genom öglan. 11. Låt maskan glida av vänster sticka.

10

11

stickskola

1



Finstickat Stickskola Final.indd 121

2012-08-24 16:09


finstickat helga isager

i h e lg a i sag ers värld står både stickningen och det färdiga plagget i fokus. Här presenteras 24 plagg för hela året stickade i sköna naturgarner. Boken innehåller modeller som stickas på tunna stickor med tunna garner, men också mönster där garnen läggs dubbelt eller till och med tre- eller fyrfaldigt och stickas på tjockare stickor. Med tunna garner kan man skapa fina detaljer och tröjorna får en bättre passform. Vanliga och mer ovanliga sticktekniker presenteras i en stickskola tillsammans med tydliga illustrationer. Boken är rikligt illustrerad med bilder av fotografen Lizette Kabré. Helga Isager är 35 år och driver sedan 2005 egna företaget Amimono där hon lanserar 1 – 2 stickkollektioner varje år. Hon anlitas som kurshållare i hela Norden. Som dotter till den världsberömda stickdesignern Marianne Isager har Helga bokstavligen stickningen i blodet och tillsammans gör de vissa projekt ihop.

ISBN 978-91-27-13238-2

9 789127 132382

Finstickat_Isager_Cover_120823.indd 2

2012-08-24 11:44

9789127132382  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you