Page 1

Träna på är en serie fristående häften i svenska och matematik som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna baskunskaper. Häftena har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade uppgifter. De kan användas för att individanpassa undervisningen.

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453 85 00, order@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se Projektledare: Veronica Thurén Redaktör: Catherine Bergman Grafisk form, illustrationer och omslag: Erika Eklund Wilson

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. © 2013 Maria Danielsson, Ida Rudin och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Slovakien 2013 Första upplagans första tryckning

å p a n ä r T

klockan

analog hel halv kvart

ISBN 978-91-27-43342-7 ISBN 978-91-27-43342-7

9 789127 433427

TranaPaKlock_HelHalvKvart.indd 1

Maria Danielsson Ida Rudin 2013-03-06 13:32


Dra streck till rätt klocka.

2

9

halv 3

10

7

6

5

11 12 1

4

halv 12

2

9

10

7

6

5

11 12 1

4

9

10

7

6

5

11 12 1

4

9 8

6

5

4

10

2

7

6

5

11 12 1

4

2 3

8

halv 6

10

7

6

5

11 12 1

4

2

9

3 7

11 12 1

4

9

halv 10

2

6

5

3

8

halv 1

3

8

10

7

9

halv 8

2

3

8

halv 4

3

8

2

9

3

8

10

11 12 1

halv 11

8

3 7

6

5

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

10

11 12 1

6 TranaPa_KlockanHel_halv_kvart.indd 6

2013-04-10 09:26


Vad är klockan om … 10

2 timmar?

3

10

5 timmar?

7

6

5

11 12 1

10

en halvtimme?

6

5

11 12 1

2

10

en och en halv timme?

7

6

5

2

11 12 1

8

10

en kvart?

7

6

5

11 12 1

3

10

en timme och en kvart?

7

6

5

11 12 1

4

8

7

6

5

4

6

5

11 12 1

4

2

7

6

5

11 12 1

4

2

7

6

5

11 12 1

4

2

9

3

8

3

7

3

10

2

9

2

9

2

9 8

10 8

4

11 12 1

4

3

8

3

5

9

2

9

6

3

10

4

7

9 8

3

8

10

4

9

2 3

8

3 7

10

11 12 1

9

4

9 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2

9 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

11 12 1

10

7

6

5

11 12 1

4

2

9 8

3 7

6

5

4

15 TranaPa_KlockanHel_halv_kvart.indd 15

2013-04-10 09:26


Träna på är en serie fristående häften i svenska och matematik som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna baskunskaper. Häftena har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade uppgifter. De kan användas för att individanpassa undervisningen.

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453 85 00, order@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se Projektledare: Veronica Thurén Redaktör: Catherine Bergman Grafisk form, illustrationer och omslag: Erika Eklund Wilson

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. © 2013 Maria Danielsson, Ida Rudin och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Slovakien 2013 Första upplagans första tryckning

å p a n ä r T

klockan

analog hel halv kvart

ISBN 978-91-27-43342-7 ISBN 978-91-27-43342-7

9 789127 433427

TranaPaKlock_HelHalvKvart.indd 1

Maria Danielsson Ida Rudin 2013-03-06 13:32

9789127433427