Page 1

Vilda husdjur Jessika Berglund

husdjur kort.indd 1

08-07-03 13.23.19


husdjur kort.indd 2

08-07-03 13.23.19


Innehåll Fåglar 1 Talgoxe 2 Blåmes 3 Gråsparv 4 Pilfink 5 Bofink 6 Stadsduva 7 Ringduva 8 Koltrast 9 Björktrast 10 Större hackspett 11 Nötväcka 12 Rödhake 13 Kråka 14 Skata 15 Kaja 16 Sädesärla 17 Stare 18 Hussvala 19 Tornseglare 20 Svartvit flugsnappare 21 Gräsand

Insekter 22 Myra 23 Humla 24 Bi 25 Geting 26 Citronfjäril 27 Påfågelöga 28 Nässelfjäril 29 Kålfjäril 30 Guldvinge 31 Blåvinge 32 Sorgmantel

husdjur kort.indd 3

33 Nyckelpiga 34 Jordlöpare 35 Tordyvel 36 Blomfluga 37 Husfluga 38 Bärfis 39 Tvestjärt 40 Bladlus 41 Huvudlus 42 Silverfisk

Andra småkryp 43 Korsspindel 44 Vargspindel 45 Krabbspindel 46 Lockespindel 47 Fästing 48 Mask 49 Gråsugga 50 Tusenfoting 51 Snigel 52 Snäcka

Däggdjur och groddjur 53 Igelkott 54 Ekorre 55 Skogsmus 56 Sork 57 Näbbmus 58 Råtta 59 Hare 60 Groda 61 Padda

08-07-03 13.23.19


husdjur kort.indd 5

08-07-03 13.23.30


1 TAlGOXe Talgoxen är gul på bröstet och svart och vit på huvudet. Det är en väldigt vanlig fågel, som tycker om att bo i fågelholk. På vintern och våren sjunger den, ti-ty, ti-ty, ti-ty. Vid fågelbordet äter den gärna solrosfrön, talgbollar och ost. Annars äter den frön, insekter och småkryp. Talgoxen flyttar inte utan stannar på samma ställe hela året. Om man har tålamod kan den lära sig att ta mat i handen.

VIlDA husDjur ISBN 978-91-27-41544-7 © 2008 Jessika Berglund och Bokförlaget Natur och Kultur

husdjur kort.indd 6

Kopiering förbjuden.

08-07-03 13.23.33


husdjur kort.indd 7

08-07-03 13.23.45


2 BlåMes Blåmesen är rund och rufsig med blått på huvudet och ljusgult bröst. Den trivs i skogen och i trädgårdar. Blåmesen bor gärna i fågelholk. Den äter mest insekter och insektslarver. På vintern tycker den om att äta vid fågelbordet. Då vill blåmesen helst ha frön, nötter och talgbollar. Men den kan också flyga tillsammans med andra småfåglar och leta mat i träden. Det kallas meståg. Fåglarna i meståget hjälps åt att spana efter rovfåglar. Kalla vinternätter sover småfåglarna tillsammans för att inte frysa.

VIlDA husDjur ISBN 978-91-27-41544-7 © 2008 Jessika Berglund och Bokförlaget Natur och Kultur

husdjur kort.indd 8

Kopiering förbjuden.

08-07-03 13.23.48


husdjur kort.indd 9

08-07-03 13.23.58


3 GråsPArV Gråsparven är grå och brun. Hanen har svarta mönster. Den trivs där det finns människor. Gråsparven tjattrar och kvittrar. Flera gråsparvsfamiljer kan bo tillsammans i samma buske eller träd. Men var och en har sin egen älskling. Det blir nästan en fågelstad. Gråsparven äter frön och insekter. Den kommer gärna till fågelbordet. Gråsparven bor på samma plats hela livet, året runt.

VIlDA husDjur ISBN 978-91-27-41544-7 © 2008 Jessika Berglund och Bokförlaget Natur och Kultur

husdjur kort.indd 10

Kopiering förbjuden.

08-07-03 13.24.00


husdjur kort.indd 11

08-07-03 13.24.08


4 PIlFInK Pilfinken och gråsparven är väldigt lika varandra. Men pilfinken har en stor vit fläck på kinden. Den trivs nära människor och tycker om att bo i trädgårdar. Fast ibland kan den bo långt ut på ängar och åkrar också. Pilfinken tycker bäst om frön. Den kommer gärna till fågelbordet. Ibland flyttar den lite söderut på vintern.

VIlDA husDjur ISBN 978-91-27-41544-7 © 2008 Jessika Berglund och Bokförlaget Natur och Kultur

husdjur kort.indd 12

Kopiering förbjuden.

08-07-03 13.24.10


husdjur kort.indd 13

08-07-03 13.24.20


5 BOFInK Bofinkhonan är mest brun med lite vitt på vingen. Bofinkhanen är vackert blågrå på huvudet och rödbrun på bröstet. Det är hanen som sjunger. Sången är en liten ramlande ramsa. Bofinken trivs i skogar, parker och trädgårdar. Det är en väldigt vanlig fågel. På sommaren äter den insekter, men på vintern blir det mest frön. På hösten flyttar bofinken lite söderut, men i södra Sverige kan den ibland stanna hela vintern. På våren kommer den tillbaka och börjar sjunga.

VIlDA husDjur ISBN 978-91-27-41544-7 © 2008 Jessika Berglund och Bokförlaget Natur och Kultur

husdjur kort.indd 14

Kopiering förbjuden.

08-07-03 13.24.23


husdjur kort.indd 15

08-07-03 13.24.32


6 sTADsDuVA Stadsduvan är en duva som var tam förut. Den kan ha alla möjliga färger, men oftast är den mörkgrå. Förr hade man den till mat, eller så fick den jobba som brevduva. Nu bor stadsduvan i staden och äter mat som människor tappat. De bygger bo alldeles intill våra hus. Där är det varmt och därför kan de få ungar mitt i vintern.

VIlDA husDjur ISBN 978-91-27-41544-7 © 2008 Jessika Berglund och Bokförlaget Natur och Kultur

husdjur kort.indd 16

Kopiering förbjuden.

08-07-03 13.24.34


jessika Berglund

VIlDA husDjur Det finns fullt av djur runt omkring oss hela tiden. Djur som bor nära och lever sina liv bredvid människorna. Kanske träffar du dem pü din gürd, i trädgürden eller i en park. En del bor i källaren eller kanske bakom cykelstället eller i badrummet. Överallt bor nügon. Vem dü? Ta reda pü det! Det här materialet innehüller 61 bildkort av vüra vanligaste füglar, insekter och andra smükryp samt nügra vanliga däggdjur och groddjur. Pü baksidan av varje kort finns en faktatext om djuret pü bilden. I serien Vilda husdjur ingür ocksü: Boken Vilda husdjur där man kan läsa en mer utfÜrlig text om vüra vanligaste füglar, insekter och andra smükryp samt om nügra vanliga däggdjur och groddjur. Där finns dessutom tips och idÊer om hur du skÜter komposten, hur du gÜr ett fügelbord till smüfüglarna och hur du kan gÜra ett eget litet museum av alla dina naturfynd och mycket annat. Affischen naturen och vi üret runt med plats att fylla i ürstidstecken fÜr büde växter, djur och människor.

*4#/husdjur kort.indd 128

 

08-07-03 13.34.01

9789127415447  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you