Page 1

Boken om Historia

S T B E O B

A

Hej!

De tä

I den här Arbetsboken finns uppgifter att jobba med till alla kapitel i Boken om Historia 1: Sverige för 100 år sedan, Sverige under tiotusen år, Vikingatiden och Medeltiden. Uppgifterna går att lösa med hjälp av grundboken. De tar upp det viktigaste ur varje kapitel, fördjupar och förstärker kunskapen och bearbetar viktiga ord och begrepp.

R

T S E B B

ul med rk hi st o ri a!

OK

R

1

K

A

Boken om Historia

1

Det här är Arbetsboken till:

olm as 50

Boken om Historia 1

Vikingatiden

Medeltiden

Sverige för 100 år sedan Best.nr 47-10157-3 Tryck.nr 47-10157-3

Lennart Holmgren Elisabeth Ivansson

Omslag_Historia1_ab.indd 1

09-12-07 10.09.44


När du är klar med ett kapitel så måla den perioden på tidslinjen.

Tidslinjen från istid till nutid

ISTID 8000 f.Kr.

7000 f.Kr.

5000 f.Kr.

6000 f.Kr.

4000 f.Kr.

600 f.Kr.

3000 f.Kr.

1000 f.Kr.

1800 f.Kr. 2000 f.Kr.

1520 e.Kr.

1000- 1100t 1200t 1300t 1400t 1500t 1600t tale tale tale tale tale talet tale

100

200

300

400

500

600

700

År 0

900

år 1000

1700talet

1050 e.Kr.

2000- 1900- 1800talet talet talet

Psst! Du får lite hjälp av de här skyltarna.

Jägarstenåldern från 8000 f.Kr. till 4000 f.Kr.

800

år 2000 e.Kr. Järnåldern från 600 f.Kr. till 1050 e.Kr. Bondestenåldern från 4000 f.Kr. till 1800 f.Kr.

Bronsåldern från 1800 f.Kr. till 600 f.Kr.

Vikingatiden från 800 e.Kr. till 1050 e.Kr.

Medeltiden från 1050 e.Kr. till 1520 e.Kr.

För hundra år sedan början på 1900-talet

ISBN 978-91-47-10157-3 © 2010 Lennart Holmgren, Elisabeth Ivansson och Liber AB Omslag: Lotta Rennéus Teckningar: Anders Nyberg, Jonas Burman (lodjuren) Foto s. 45: Arne Persson/Länsmuseet Varberg Redaktör: Charlotte Olsson Formgivare: Lotta Rennéus Faktor: Bertil Stålenmark

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare.

Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Indien 2010

Liber AB, 113 98 STOCKHOLM Tel. 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice, tel. 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

48

arbetsbok-inlaga.indd 48

09-12-07 14.27.08


Hej! Det här är din arbetsbok till Boken om Historia 1. Du behöver ha grundboken framme när du arbetar med uppgifterna. Oftast kan du skriva dina svar direkt i arbetsboken, men ibland behöver du en skrivbok för de lite längre svaren. Lycka till! Stjärnan markerar lite klurigare uppgifter. Pennan visar att du ska skriva i din skrivbok.

INNEHÅLL Hitta rätt i boken 2 Sverige för 100 år sedan 4 Trånga bostäder 4 Folkskolan - en skola för alla 5 Arbetsstugor för fattiga barn 6 Livet på landet 6 Massor med sågverk 7 Kiruna och järnvägen 7 Svenska snilleblixtar 8 Tema: Från vevtelefon till mobil 8 Kampen för rösträtt 9 Korsordet Sverige 10 Vad kan du om Sverige för 100 år sedan? 11 Hur kan vi veta vad som hände förr i tiden? 12 Sverige under tiotusen år 13 Stenåldern 13 Bronsåldern 14 Järnåldern 14 Vad kan du om det som hände under 10 000 år i Sverige? 15

Vikingatiden 16 Hemma på vikingagården 17 Barn på vikingatiden 18 Vikingarnas skepp 20 Tema: Att bevara mat 23 Vikingarnas runor 24 Vikingarnas gudar 25 Birka - vikingarnas stad 26 Vikinga-rebusar 27 Ordfläta om vikingatiden 28 Lite hjärngympa 28 Vad kan du om vikingatiden? 29 Medeltiden 30 Sverige blev ett kristet rike 31 Hemma i byn på medeltiden 32 Så bodde folk 33 Från ax till bröd 34 Ordspråk på medeltiden 34 Vad blev det till middag? 35 Barn på medeltiden 35

Vad minns du om medeltiden? 36 Birger jarl 37 Stock-holmen och medeltida städer 37 På en medeltida marknad 39 På galgbacken 40 Hantverkarna flyttar till staden 40 Magnus Ladulås 41 Riddarna 43 Digerdöden 43 Drottning Margareta 44 Bockstensmannen 45 Visste du att … 45 Korsordet Medeltiden 46 Vad kan du om medeltiden? 47 Tidslinjen från istid till nutid 48

LI BE R

arbetsbok-inlaga.indd 1

09-12-07 14.24.44


Sverige för 100 år sedan TRÅNGA BOSTÄDER OCH DÅLIG HYGIEN Läs s 7

1

Du tränar att jämföra då och nu

a. Så här kunde det se ut i ett hem i en stad för 100 år sedan. Vad tycker du skiljer det från hur folk har det idag? Skriv minst två saker. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

b. Vi lever mycket mer bekvämt idag än vad folk gjorde för 100 år sedan. Gör en jämförelse. Skriv på raden under hur vi har det idag. Då fick man ljus från en fotogenlampa. Idag får vi _______________________________________________________ Då fick man hämta vatten från brunnen. Idag får vi _______________________________________________________ Skulle man gå på toa fick man gå ut på torrdasset på gården. Idag går vi _______________________________________________________ a. Skriv två saker som du brukar göra efter skolan. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

b. Kunde man göra dessa saker för hundra år sedan?_____________________

4

arbetsbok-inlaga.indd 4

Kopiering förbjuden se sid 48

2

09-12-07 14.24.50


FOLKSKOLAN – EN SKOLA FÖR ALLA BARN Läs s 12-13

3

Du söker fakta och jämför

a. Hur många år gick barn i folkskolan för 100 år sedan? ______________ b. Hur många år har du gått i skolan när du slutar 9:an? _______________

4

a. Vilket ämne var viktigast i skolan då? _____________________________ b. Hur började läraren och eleverna en skoldag förr i tiden? ______________________________________________________________________

5

Sätt kryss för de saker som du hade haft i ditt klassrum om du hade gått i skolan för 100 år sedan. stor svart tavla att skriva med tavelkrita på dator tramporgel att spela musik på diskbänk med rinnande vatten kamin att elda i kateder längst fram

6

Läs sidan 14. Använd rätt ord i rutan och gör meningarna färdiga. straffet

aga

flitig

skam

a. Att slå ett barn är att __________________________________ . b. Fem slag med rottingen var högsta _______________________ . c. Den som gjort något dumt skulle känna __________________ . d. Den som jobbar hårt är ________________________________ .

Kopiering förbjuden se sid 48

7

arbetsbok-inlaga.indd 5

Den här texten är från en läsebok från 1899. Stryk under de ord som stavas på ett annat sätt än vad de gör idag. Skriv sedan hur tre av orden stavas idag. På 1820-talet funnos många gamla, som icke kunde läsa i bok. Några böner och verser, som de kunde läsa upp, hade de lärt utantill af sina föräldrar. /.../ Jag vill nämna något om min egen skola. Då jag 1819 fyllde sju år, kunde jag läsa obehindradt i hvilken bok som helst. Därjämte kunde jag katekesen utantill. Då fick jag lust att lära mig skrifva. Men min far tycktes ej vara benägen att låta mig lära det. Han sade, det tjänar till ingenting för oss arbetare.

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

5

09-12-07 14.24.52


Vikingatiden Läs s 68-69

800

1

Du tränar att söka fakta i text och bild

850

900

950

1000

1050

1100

a. Färglägg den del av tidslinjen som markerar vikingatiden. b. Under hur många år var det vikingatid?________________

2 Läs stycket Rätt att hämnas på sidan 68.

Vad gjorde de vikingar som reste till andra länder? ________________________________________________________________________

3

Hur skulle en viking vara? ___________________________________________ ________________________________________________________________________

4

Placera rätt ord från rutan i rätt mening. En lång strand mot ett hav är en _____________________________ Gudarnas hem, där de bor, är deras ___________________________ En man som lovat att leva för gud, vara fattig och aldrig gifta sig är en _______________________________

boning hantverkare kloster kust munk plundra strävsamt varor

Den som arbetar hårt mest hela tiden lever _____________________

Att röva och förstöra är att _________________________________ Den som tillverkar något med sina händer är en _______________________ Ett stort hus, som ofta har en mur omkring, där munkar eller nunnor bor är ett _____________________

16

arbetsbok-inlaga.indd 16

Kopiering förbjuden se sid 48

Saker eller mat, som man köper är ____________________________

09-12-07 14.25.11


Läs s 70-71

5

Du tränar att granska påståenden

Lodjuret påstår saker om vikingarna, men ibland har han fel. Skriv ett F efter det som är fel och ett R efter det som är rätt. a. Rika familjer hade ofta saker som pappan köpt eller rövat på sina resor. ______ b. En träl är en slav. ______ c. Vikingabonden fick bara ha två trälar på sin gård. ______ d. När vikingar begravdes fick de med sig saker i graven. ______ HEMMA PÅ VIKINGAGÅRDEN

Läs s 72-73

6

Du tränar på att leva dig in i och förstå det du har läst

Det största huset på en vikingagård kallades för storstugan. Läs sidan 72 och titta på den här bilden. Beskriv hur det kunde vara i storstugan. Välj vem som heter vad och avsluta meningarna nedan. a. Det luktar _______________________________________________________ b. Siv står och ____________________________________________________ c. Det låter från ____________________________________________________ d. Torleif sitter och _________________________________________________

Kopiering förbjuden se sid 48

e. Gudrun håller på att ______________________________________________

arbetsbok-inlaga.indd 17

7

Jämför vikingarnas storstuga med hur du bor idag. Skriv ner några skillnader i din skrivbok.

8

Hur märktes det att frun på vikingagården hade mycket makt? ________________________________________________________________________

17

09-12-07 14.25.12


ORDFLÄTA OM VIKINGATIDEN Kan du lösa ordflätan om vikingatiden?

Om du behöver kan du slå upp i grundboken.

1. Ett grovt ylletyg som användes till segel (s 77) 2. Dit flyttade flera tusen norska vikingar (s 81, första rutan) 3. Vikingarna seglade utan sjökort och ... (s 78) 4. En del vikingar kom ända till staden Miklagård. Vad heter den staden idag? (s 81, sista rutan) 5. Vikingakvinnan hemma på gården hade en sådan. (s 72) 6. På den ön i Östersjön har man hittat många skatter från vikingatiden. (s 84) 7. Så kallades gudarnas hem. (s 90) 8. Ordet betyder hemlighet och viskning. (s 87)

2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

W J L J O H B S LITE HJÄRNGYMPA

Kasta om ordningen på bokstäverna så får du några namn från asatron! ( s 90-91)

DÅRGUT

__________________

________________

FERJA LAHALLV 28

arbetsbok-inlaga.indd 28

________________

DIMRÅGD DENO

________________

________________

________________

ROT

________________

Kopiering förbjuden se sid 48

SYGGIDRAL

09-12-07 16.17.05


Vad kan du om vikingatiden? Knepiga frågor? Se sammanfattningen på s 101.

1. För hur länge sedan var vikingatiden? 1 100 år sedan X 1 000 år sedan 2 10 000 år sedan

1

2. Vad arbetade de flesta människor i Norden med under vikingatiden? 1 De var stadsbor och arbetade med handel. X De var hantverkare och bodde både i städer och på landet. 2 De var bönder och levde på landet.

X

2

1.

2.

3. Vad är en träl? 1 en människa som fick dålig lön X en människa som var slav 2 en människa som levde på att röva

3.

4. Vikingarna var särskilt skickliga

4.

1 ryttare X hantverkare 2 skeppsbyggare

5. Vikingarna reste långt med sina skepp därför att 1 de ville fiska X de ville plundra och köpa varor som inte fanns i Norden 2 de ville göra andra folk kristna

5.

6.

6. Birka låg på en ö i 1 Vänern X Mälaren 2 Stockholms skärgård

7.

7. Vad kallas de bokstäver som vikingarna använde?

8.

1 runor X rader 2 ristningar

Kopiering förbjuden se sid 48

8. Vikingarna hade många gudar. Den mäktigaste hette

arbetsbok-inlaga.indd 29

1 Tor X Freja 2 Oden

Nu kan du gå till sista sidan och fylla i vikingatiden i tidslinjen!

29

09-12-07 16.12.50


Medeltiden Läs s 102-103

1

Du tränar att läsa tidslinjer och kartor

a. Medeltiden varade i flera hundra år. Sätt kryss för rätt period och skriv Medeltiden efter. år 800 till år 1050 ____________________________________________ år 1050 till år 1520 ____________________________________________ år 1520 till år 1792 ____________________________________________ b. Titta på tidslinjen på främre utviket i grundboken. Skriv också in vad de två andra tidsperioderna kallas.

2

Läs texten på sidan 102 i grundboken. Plocka ut fem viktiga ord som du tycker beskriver medeltiden. Skriv orden här: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

3

a. Idag är Sverige ett långt och smalt land, men hur såg Sverige ut i början av medeltiden? Rita hur Sverige såg ut på 1200-talet i kartan.

NORGE

Finland SVERIGE Estland

DANMARK Nordsjön

Östersjön

c. Det var på medeltiden som Stockholm blev landets huvudstad. Ser du någon fördel med stadens placering i riket under medeltiden? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

30

arbetsbok-inlaga.indd 30

Kopiering förbjuden se sid 48

b. Titta på kartan över Sverige idag i grundboken på sidan 36. Där ser du var Stockholm ligger. Rita in en prick för Stockholm på kartan här ovanför.

09-12-07 14.25.31


SVERIGE BLEV ETT KRISTET RIKE Läs s 103-105

4

Du tränar på att sätta egna ord på det du har läst

a. Före medeltiden var Norden indelat i massor av små riken. Men under 900-talet lyckades en person bli kung över en del av Sverige som senare kallades för Svearike. Vad hette han? ________________________________________________________________________

b. Den nya kungen tog hjälp av kyrkan och prästerna när han skulle ena folket. Vad sa prästerna till folket? ________________________________________________________________________

Ni måste hjälpa mig.

Ja, om vi får bygga kyrkor.

c. När bönderna blev kristna byggde de kyrkor runt om i byarna. Varje kyrka hade en stor klocka. När ringde man i den? ________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden se sid 48

________________________________________________________________________

arbetsbok-inlaga.indd 31

d. En del svenskar stretade emot och ville inte bli kristna. Andra gillade kristendomen direkt. Vad tror du att trälarna tyckte om kristendomen? Förklara varför du tror så! ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

31

09-12-07 14.25.32


24

Läs sidan 131 i grundboken. När Sverige fick riddare fanns det fyra grupper av folk i riket. Eller egentligen fem, men den femte räknades sällan. (Det var de som tidigare varit trälar, men som nu var fattiga torpare, pigor eller drängar.) a. Skriv rätt ord till rätt bild. b. Dra streck från bilderna till den pratbubbla som passar bäst.

Vi behöver inte betala skatt men måste se till att kungen har riddare.

Min uppgift är att leda bön och hålla mässor i kyrkan. Bönderna ger mig mat.

Jag är köpman i staden och har en liten butik vid torget.

Vi odlar kål och rovor och har djur. Vi tycker det är trist att vi måste betala så mycket skatt till kungen.

Vi bor i ett litet torp och måste ge bonden av vår skörd varje år.

42

arbetsbok-inlaga.indd 42

Kopiering förbjuden se sid 48

adel präst borgare bönder fattiga

09-12-07 14.26.47


RIDDARNA Läs s 132-133

25

Sätt rätt siffra på rätt ställe i bilden. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

26

Du repeterar vad du har läst och tränar ordkunskap

Ringbrynja Sköld Tunnhjälm Vapenskjorta Svärd Lans

Riddaren hade sitt vapenmärke på sin sköld och sin vapenskjorta. Rita ett förslag på ett sköldmärke.

DIGERDÖDEN Läs s 136-137

27

Du får en djupare förståelse

a. Vad var digerdöden? ________________________________________________________________________

b. Hur spreds digerdöden? Numrera rutorna i rätt ordning.

Kopiering förbjuden se sid 48

En människa blir sjuk och dör.

arbetsbok-inlaga.indd 43

Råttorna lämnar skeppet och springer ut bland människor och hus.

En loppa från en råtta hoppar över till en människa.

Ett skepp kommer till Sverige med varor. Ombord finns råttor.

43

09-12-07 14.26.56


Boken om Historia

S T B E O B

A

Hej!

De tä

I den här Arbetsboken finns uppgifter att jobba med till alla kapitel i Boken om Historia 1: Sverige för 100 år sedan, Sverige under tiotusen år, Vikingatiden och Medeltiden. Uppgifterna går att lösa med hjälp av grundboken. De tar upp det viktigaste ur varje kapitel, fördjupar och förstärker kunskapen och bearbetar viktiga ord och begrepp.

R

T S E B B

ul med rk hi st o ri a!

OK

R

1

K

A

Boken om Historia

1

Det här är Arbetsboken till:

olm as 50

Boken om Historia 1

Vikingatiden

Medeltiden

Sverige för 100 år sedan Best.nr 47-10157-3 Tryck.nr 47-10157-3

Lennart Holmgren Elisabeth Ivansson

Omslag_Historia1_ab.indd 1

09-12-07 10.09.44

9789147101573  

Vikingatiden Sverige för 100 år sedan r kul m e d h i s t o ria! Lennart Holmgren Elisabeth Ivansson D e t ä olm as 50

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you