Page 1

En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet

Vi har alla stött på människor som gör oss frustrerade, stressade eller till och med rädda. Människor som har ett beteende som stör oss till den grad att det påverkar vår vardag. Om dessa jobbiga personer finns på vår arbetsplats blir det särskilt problematiskt. I den här boken får du lära dig att identifiera olika typer, till exempel manipulatören, martyren, smitaren och falskspelaren, och vad det är som gör dem så jobbiga. Du får också konkreta och användbara verktyg för att hantera dem. Dessutom får du veta hur du själv ska tänka och agera för att inte låta dessa personer störa dig, vilket kommer att göra din vardag och din arbetssituation lättare. Mattias Lundberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i psykologi vid Umeå universitet. Han arbetar också som konsult, främst med chefshandledning, föreläsningar och krisledningsfrågor för företag. Mattias forskar även om personlighet och stress i arbetslivet. Anders Wahlberg arbetar som leg. psykolog, främst inom organisation och arbetsmiljö. Hans huvudsakliga uppdrag är handledning till chefer och medarbetare samt utredning av och åtgärder kring konflikter och psykosocial arbetsmiljö.

Författarna har även skrivit • 17 typer av män – och vad de säger till psykologen • 15 typer av kvinnor – och vad de säger till psykologen • 16 typer av chefer – och vad de säger till psykologen

Best.nr 47-09638-1

Tryck.nr 47-09638-1-00

Jäkla människa! En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet Mattias Lundberg Anders Wahlberg

Jäkla människa!

Jäkla människa! Mattias Lundberg Anders Wahlberg

En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet


J채kla m채nniska!

Jakla_manniska.indd 1

2011-02-24 14.46


Jakla_manniska.indd 2

2011-02-24 14.46


Jäkla människa! Mattias Lundberg Anders Wahlberg

En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet

Svart, grå (65% svart) eller neg beroende på bakgrund.

Jakla_manniska.indd 3

2011-02-24 14.46


Innehåll Förord

Jakla_manniska.indd 5

7

Varför är det ­jobbigt med vissa ­männi­skor?

11

Den aggressive – den som sätter skräck i dig

16

Falskspelaren – den som sänker ditt självförtroende

23

Manipulatören – den som sticker dig i ryggen

35

Egoisten – den som tar för sig

45

Negativisten – den som tycker allt är skit, hela tiden

54

Martyren – den som det är synd om

61

Den fullkomlige – den som kan och vet allt

68

Glidaren – den som låter mycket men inget gör

79

Smitaren – den som inte infinner sig

86

Mobbaren – den som trycker ner dig

96

Tidsoptimisten – den som lovar och lovar

104

Varför råkar just du ut för jobbiga ­människor?

112

Hur hanterar du ­jobbiga personer?

120

Tio SNABBA råd och tips!

134

2011-02-24 14.46


Jakla_manniska.indd 6

2011-02-24 14.46


Förord Ibland stöter du på en person som gör dig frustrerad, stressad eller till och med rädd. I din frustration kanske du benämner honom eller henne ”jäkla människa”. Det är han eller hon som kan få dig att skrika detta eller några andra mindre fördelaktiga begrepp som den här boken handlar om. Alla har vi råkat ut för jobbiga personer. Det kan vara grannen, den gamla skolkamraten, handläggaren på försäkringskassan eller på skattemyndigheten. Kanske kassörskan i affären. Vi stöter på dem på många ställen i vardagen och vi låter oss bli påverkade, sårade och förbannade och på det viset förlorar vi massor av energi. Ju närmare de här personerna kommer dig och ju mer de påverkar din vardag, desto värre blir dina reaktioner och desto större blir din förlust av energi. Den här boken handlar om jobbiga personer på ett ställe där du inte kan komma undan dem, nämligen på arbetet. Grannen kan du ofta hålla kort, skattemyndigheten behöver du inte prata med varje dag och kanske kan du välja att handla i en annan affär. Om den besvärliga personen däremot är chefen eller en medarbetare som du förväntas jobba med varje dag blir situationen genast mycket svårare. Du kan ju inte låta bli att gå till jobbet, du måste helt enkelt hantera den här personen och situationen som denne skapar på något sätt. Därför har vi valt att skriva om jobbiga personer på arbetet, men verktygen och sätten att hantera jobbiga personer på fungerar lika bra på fritiden. Alla kan vi ha en dålig dag och alla är vi besvärliga under någon dag eller någon period. För att räknas som en jobbig person i vår bok måste personen uppvisa ett återkommande beteende som du och andra upplever som svårt att komma åt. Med jobbiga personer menar vi personer som har ett beteende som du och många i din omgivning stör er så kraftigt på att det påverkar er dag på arbetet.

Jakla_manniska.indd 7

2011-02-24 14.46


8

Förord

Det finns redan många böcker om det här. Mest känd är kanske Robert M. Bramsons bok Att samarbeta med besvärliga människor (Svenska Dagbladets förlag, 1986). Det finns mycket gott att hämta i den men den börjar ha några år på nacken. Vi, och många andra, har upptäckt att de besvärliga personerna är fler idag och verkar bli mer besvärliga. Vi har funderat på om det föds fler besvärliga personer idag, men har kommit fram till att det måste finnas någon annan förklaring. En förklaring kan vara att våra arbetsplatser blir mer och mer kravfyllda och har allt mindre personaltäthet. Idag finns det ingen möjlighet att smita undan och inte ta sitt ansvar. Tidigare har jobbiga personer på något vis kunnat smugglas undan eller smugglat undan sig själva. Idag behöver alla medarbetare vara på topp hela tiden, vilket gör att du inte kan undvika den jobbiga och denne kan heller inte undvika dig. Inte minst kan du som är chef inte längre undvika att konfrontera den som är jobbig och inte kan samarbeta. Dessa konfrontationer kan bli riktigt kraftfulla sammandrabbningar om du stöter på någon av de jobbiga människorna i den här boken. Boken vill ge dig en bättre bild av olika besvärliga människor som du kan stöta på. Den ska dessutom ge dig en ökad förståelse för varför de gör som de gör. Bokens syfte är emellertid att du ska få tydliga verktyg för hur du ska göra för att kunna hantera dessa personer utan att själv bli irriterad och tappa energi eller till och med bestämma dig för att byta jobb. Vi har valt att skriva om typer av jobbiga personer som vi har stött på i vårt arbete, både på våra egna arbetsplatser och på arbetsplatser där vi varit konsulter. Goda vänner och kollegor har beskrivit liknande personer från deras egna arbetsplatser vilket har bekräftat att dessa typer av jobbiga personer kan vara ganska vanliga. Det kan mycket väl vara så att du har hittat andra typer av personer som du tycker är besvärliga. Vi vill reservera oss för att vi inte fått med alla jobbiga typer som du kan möta men vi har skrivit om dem som påverkat människor i vår omgivning. Varje kapitel är upplagt på samma sätt. Det börjar med en beskrivning av den typ av jobbiga personer som kapitlet ska handla om. Detta för att du ska känna igen den och kunna välja vilken

Jakla_manniska.indd 8

2011-02-24 14.46


Förord

9

typ du ska fördjupa dig i för att kunna hantera just din jobbiga person. Efter det kommer en förklaring till varför han eller hon beter sig på det sättet och slutligen tips kring hur du ska kunna hantera honom eller henne. De sista tre kapitlen är lite annorlunda. De har som uppgift att ge dig en förståelse för varför du reagerar som du gör när du möter besvärliga människor. I dessa kapitel har vi även samlat verktyg och strategier som snabbt ger dig hjälp med att hantera de jobbiga typer du möter. Du kan alltså välja att läsa hela boken från början till slut. Eller så läser du det kapitel som verkar ligga närmast den jobbiga typ som du har behov av att hantera. När vi skriver om jobbiga personer i allmänhet väljer vi att kalla dem för ”han”. Inte för att det finns fler besvärliga män. Det handlar mer om att två manliga författare ska undvika att generellt benämna jobbiga personer som kvinnor. Vi vill ju inte att du ska börja leta efter oss bland exemplen i boken.

Jakla_manniska.indd 9

2011-02-24 14.46


Varför är det jobbigt med vissa människor? Vi börjar med att slå fast att det kan vara besvärligt med andra människor. De tenderar ibland att inte tycka som dig, de kommer inte i tid, de ställer krav, de pratar för mycket och så vidare. Är det dem det är fel på eller är det endast du själv som uppfattar dem som besvärliga?

Jakla_manniska.indd 10

2011-02-24 14.46


11

Listan över hur svårt det är att ha med andra människor att göra bli hur lång som helst. Med en sådan lista i bakhuvudet kan man förundras över hur bra det ändå går att umgås med andra människor. Du har ju nästan alltid människor runt omkring dig och ofta fungerar det ganska smärtfritt, vilket är lätt att glömma bort. Däremot kommer du i allmänhet ihåg de gånger som det inte funkar. De gånger då du blivit förbannad och besviken på andra människor. Men det är viktigt att komma ihåg att de gångerna är ganska få i jämförelse med hur ofta det fungerar att umgås med andra.

En konflikt – två personer Att den här boken handlar om jobbiga människor vet du redan, men vi skulle lika gärna ha kunnat kalla boken ”Jobbiga relationer” eller något liknande. Konflikten handlar ju alltid om minst två personer, det är svårt att hamna i en konflikt alldeles själv. Att du upplever andra människor som jobbiga beror just på att du har en relation till dem, att du påverkas av vad den andra gör på något sätt. Ibland är relationen direkt, ett möte ansikte mot ansikte varje dag och där finns arenan för att den andra ska upplevas som jobbig. Andra relationer är mer avlägsna, men likväl relationer. Du kanske inte känner en viss person, men denne gör något som faktiskt påverkar din vardag. Att det som är eller upplevs som jobbigt finns i själva relationen är viktigt, eftersom du alltid har någon del i det själv. Du kanske inte alltid har en så stor del i den och det är heller inte alltid du kan göra något åt den. Men du kan alltid välja vad du ska göra av den. Du kan själv bestämma dig för om du ska falla till föga, eller om du ska göra något åt situationen. För att kunna göra det valet måste du förstå vad relationen handlar om. Du måste förstå att du har med en mobbare att göra om du hela tiden blir skrattad åt, eller att du blir lurad av manipulatören gång på gång. Och här kommer vi till det svåra. Det är lätt att falla in i en roll som gör att du inte kan se en situation objektivt, eller åtminstone inte kan betrakta den så kritiskt som du kanske borde. Det gör att du inte kan uppmärksamma dessa situa-

Jakla_manniska.indd 11

2011-02-24 14.46


12

Varör är det jobbigt med vissa människor?

tioner och ofta krävs det något annat, som att någon annan faktiskt påtalar den för att du ska vakna upp och se. Det gör dig ofta lite skamsen över att behöva erkänna att du inte förstått det redan. Men du har inget att skämmas för. Att inte se är ett naturligt sätt att hantera och överleva en situation. Människan har nämligen en fantastisk förmåga att anpassa sig till olika situationer, även de som är jobbiga, och vi är jätteduktiga på att acceptera andra människors beteenden, även de jobbiga människornas beteenden. Detta gäller speciellt på arbetsplatsen. Det beror på att vi på arbetsplatsen har en tydlig uppgift, att få verksamheten att fungera. Då sätter vi delar av vårt personliga välmående åt sidan och det innebär att vi inte alltid ser klart och kan bedöma situationen helt korrekt.

Arbetsplatsen som relationsarena Arbetsplatsen är en väldigt speciell relationsarena. Till skillnad från andra arenor där du utövar relationer under lång tid, har du sällan fått välja de du ska umgås med på arbetsplatsen. Det är en plats där någon har föst ihop människor till en flock och sedan sagt åt dem att trivas. Det kanske låter hårddraget, men vi förutsätts faktiskt kunna umgås och trivas ihop på våra arbetsplatser. Vi arrangerar kickoffer, trivselkvällar, after work-pub och annat, just för att vi ska fungera bra ihop och trivas. När du blir ihopföst med andra människor utan att kunna välja dem kommer det utan tvekan att uppstå konflikter (det gör det i och för sig även om du får välja människor att umgås med) och det är viktigt att du accepterar att det förekommer konflikter. I Sverige är det av någon anledning nästan förbjudet att ha konflikter på arbetet. Vi har under många år varit verksamma som konsulter inom näringslivet och har förundrats över hur snabbt företag och organisationer tar in konsulter för konfliktlösning på arbetsplatsen, vid minska lilla indikation på meningsskiljaktigheter. Man kallar in företagshälsovården, konsulter, facket, ja ibland till och med prästen, för att avbryta eller lösa en uppkommen konflikt. Det är viktigt att poängtera att konflikter kan leda

Jakla_manniska.indd 12

2011-02-24 14.46


Varör är det jobbigt med vissa människor?

13

till mycket elände, men det är ofta innehållet i konflikten som är orsaken, inte själva konflikten i sig.

Konflikter en naturlig del av relationen Konflikter är en naturlig del av en relation. Det verkar som att många tror att en arbetsplats ska kännetecknas av glädje och myspys och att så snart det blir något som avviker från detta är det ett tecken på att något är dåligt. Att en relation ska fungera så bra hela tiden är lika omöjligt på arbetet som att två personer kan leva ett liv ihop utan att någon gång bli oense. De flesta relationer kännetecknas av att de till största delen fungerar ”helt okej”. Det är bättre vissa dagar, sämre andra dagar, men i regel fungerar det mesta. Ibland hamnar man i ett ”flow”, allt fungerar och alla är överens. Ibland hamnar man dock i en konflikt och man blir oense! Då blir många förvånade, men egentligen ska man då bara konstatera att man hamnat i denna situation och därifrån gå vidare i relationen. Detta är beskrivet i figur 1 nedan, där man till och med skulle kunna betrakta relationens ”kvalitet” som en normalfördelning. Om man väljer att betrakta konflikten som en naturlig del av relationen, måste man också ifrågasätta det direkta konfliktlösandet. Det är kanske så att om du låter konflikten lösa sig själv, eller åtminstone avvaktar en stund innan du trycker på larmknappen, kommer den att ta hand om sig själv och avklinga. Det

Den traditionella synen på relationen Dålig

Bra Relationens kvalitet

En mer realistisk syn på relationen Dålig

Jakla_manniska.indd 13

Helt okej

Bra

2011-02-24 14.46


14

Varör är det jobbigt med vissa människor?

viktiga kanske är att definiera konflikten, det vill säga att tydliggöra för varandra vad vi faktiskt träter om. Då kan man ofta avgränsa konflikten till sin kärna och man slipper gå över till personangrepp, baktalande och annat som knappast bidrar till att utveckla relationen.

Finns det jobbiga människor? Om nu konflikter ska ses som naturliga inslag i alla relationer och därmed på alla arbetsplatser, och bör hanteras därefter kan man ju fundera på om det då verkligen finns jobbiga medarbetare eller kollegor? Jo, det gör det! Man ska nämligen inte blanda ihop konflikter som är avgränsade i tid och situation eller ärende, med den jobbiga medarbetaren eller kollegan som under en längre tid, medvetet eller omedvetet skapar en obehaglig stämning omkring sig. Den jobbige har sällan sakfrågan i fokus. Han är mer intresserad av sin egen situation, att göra den så gynnsam som möjligt, eller sina kollegors situation, att göra den så ogynnsam som möjligt. Varför är den jobbiga människan besvärlig? Många skulle säga att det beror på dennes personlighet. Personlighet är ett begrepp som används ofta, alltför ofta, men det är sällan man verkligen använder begreppet på ett balanserat och rättvisande sätt. Här ska vi inte göra några djupdykningar i personlighetsbegreppet, men vi vill dock göra ett par utvikningar i ämnet. Man måste hålla isär ”hur vi är” och ”vad vi gör”. Egentligen skulle man kunna nöja sig med denna distinktion när man ska förklara personlighet. Personlighet är ”hur vi är”. Tyvärr bedöms vår personlighet ofta utifrån ”vad vi gör”, eller ännu värre efter hur vi ser ut, ja till och med efter vad vi heter. Hur många med utländskt klingande namn har inte blivit bedömda utifrån namnet på deras jobbansökan och därefter blivit ratade. Vi måste alltså skilja på personlighet, det vill säga hur vi är, och beteende, vad vi gör. Vi tror inte att det finns en ”besvärlig” personlighet. Man föds inte med besvärliga gener eller skolas till en besvärlig personlighet. Personligheten är något annat. Att personligheten

Jakla_manniska.indd 14

2011-02-24 14.46


Varör är det jobbigt med vissa människor?

15

däremot kan bidra till ett visst beteende och att vissa personlighetsdrag gynnar ett besvärligt beteende är nog fullt troligt. En ängslig personlighet kan upplevas som besvärlig, då denna gärna kontrollerar saker extremt mycket och detta tar sig uttryck i ett kontrollerande beteende. En utåtagerande personlighet kan ha ett gränslöst beteende, vilket kan upplevas besvärligt i många sammanhang och så vidare. Eftersom vi alla är personligheter och vi alla har vårt eget beteendemönster, som dessutom ska tolkas i ljuset av att den som drabbas av den jobbiga personen också har sina fördomar och förutfattade meningar om saker, blir saken mer komplicerad. Kanske är det bra att erkänna att relationer och konflikter med andra är svåra så slipper du ha dåligt samvete över att du som ledare eller kollega irriterar dig på någon, eller att du undviker vissa av dina kollegor. Vad som däremot är förhållandevis enkelt är att hantera situationen, om man bara kan se den tydligt och förstå varför situationen uppstått. Det är detta vi vill visa med denna bok, se den gärna som en handbok i hur man hanterar jobbiga medarbetare och kollegor. Nu kör vi!

Jakla_manniska.indd 15

2011-02-24 14.46


16

Varör är det jobbigt med vissa människor?

Den aggressive – den som sätter skräck i dig

Här beskriver vi den aggressive typen. Den som brusar upp och som skrämmer sin omgivning genom att höja rösten och skrika. Denne person är alltid spännande, inte minst i Sverige där många är uppfostrade till att man i alla fall inte ska skrika eller på annat sätt ta till brösttoner.

Du vet att du har träffat på den aggressive när: • han skriker oftare än han talar. • minsta lilla fel eller misstag behandlas som en världskatastrof. • du automatiskt räknar med en utskällning då du tilltalar honom. • du skickar ett mejl sent fredag eftermiddag för att slippa få ett svar förrän på måndagen. • det bara fi nns svart eller vitt – och oftast svart. En av dessa punkter räcker inte, men om fl era stämmer är det troligt att du har träffat på den aggressive.

Jakla_manniska.indd 16

2011-02-24 14.46


Den aggressive

17

Hur känner du igen den aggressive? Den aggressive är intressant. Till skillnad från många andra jobbiga typer gör den aggressive inget försök att dölja eller linda in det aggressiva uttrycket. I Sverige utmärker sig den aggressive tydligt eftersom det är ovanligt att vi gormar och skäller och tar till brösttoner, svordomar och vilda gester för att föra fram vårt arga budskap. Kanske vore det bättre om vi lärde oss att vara lite mer yviga i våra uttryck, det skulle kanske skapa ett mer öppet och tillåtande klimat. Men vi ska aldrig gå så långt att vi alla blir som den aggressive. Kom ihåg att det också finns en aggressiv typ som inte är utåtagerande i sitt beteende. Det är han som är arg, men som utan att skrika försvårar, bjuder motstånd och förhindrar utvecklingen av arbetet, relationen eller arbetsplatsen; den passivt aggressive. Många av de jobbiga typerna som vi tar upp i boken är passivt aggressiva, men det är inte typen som det här kapitlet handlar om. Vi vill så här i början av kapitlet göra skillnad på den aggressive och den som är ”arbetselak”. Den arbetselake är han som kanske inte är så intresserad av att fika någon längre stund, han som inte småpratar i korridoren och som kan upplevas lite irriterad när du frågar om något. Den arbetselake är ofta så fokuserad på arbetet han håller på med, ofta av intresse för uppgiften, att allt annat, det vill säga du, fika, personalfester och sådant bara är i vägen för arbetet. Därför blir den arbetselake störd av en fråga och kan uppleves butter när du tilltalar honom. Man kan också uppleva honom som arg eller elak, men det är han alltså inte. Om vi så övergår till den aggressive som kapitlet handlar om är det väldigt lätt att upptäcka att du har en sådan i din närhet. Det smälls i dörrar, det är höga röster och är den aggressive en chef märker du fort att du inte gärna vill gå in till chefen och folk som kommer ut därifrån ser ofta lite omtumlade ut. När man talar om den aggressive i arbetssammanhang är det ofta en chef man menar. Det beror på att en aggressiv chef har väldigt lätt att visa sin aggressivitet i form av sitt chefskap. Han kan beordra och bestraffa med aggressivitet. Han kan skrika och domdera om han ser något som inte är utfört som det ska och så

Jakla_manniska.indd 17

2011-02-24 14.46


18

Den aggressive

vidare. Han använder ofta aggressiviteten som en form av ledarstil, ibland utan att vara medveten om den. Det är mer ovanligt med uttalad aggressivitet mellan med­ arbetare. Ofta handlar det om sakfrågor där den aggressive kan bli fullständigt rabiat, för att sedan lugna ner sig när frågan är utagerad. Den aggressive tycker då att allt är lugnt och blir synnerligen förvånad då hans kollegor fortfarande kan vara på dåligt humör, eller tycka att han betett sig konstigt. Den aggressive är dock ofta medveten om att han uppfattas som aggressiv av sin personal eller av sina medarbetare. Men han har svårt att acceptera det och framför allt svårt att göra något för att förändra sitt beteende. Det finns några olika aggressiva typer. Om vi börjar med den pressade aggressive, så har han en förmåga att variera sitt humör beroende på den arbetsbelastning han har. Du kan gå in till honom klockan 10 på förmiddagen och ställa en massa frågor och bli väl bemött. Är du sedan tillbaka klockan 11 för att ställa ytterligare en fråga blir du idiotförklarad, utskälld och slutligen utkastad. Han är ofta väldigt lynnig och du vet aldrig om du ska få en utskällning eller vad som ska hända då du möter honom i korridoren. Ofta leder det till att du undviker honom eftersom det helt enkelt inte är värt risken att bli utskälld, om han skulle vara på det humöret. Den pressade aggressive kan ha en viss insikt om sitt beteende och tio minuter efter en utskällning bli väldigt ångerfull, för att halvtimmen senare skälla på nytt. Den andra typen är den generellt aggressive. Det är han som alltid är arg, han har helt enkelt inte något alternativ i sin beteenderepertoar. Denna typ är av den anledningen tämligen pålitlig. Man vet vad man kan förvänta sig. Det är naturligtvis en besvärlig person för att det kan vara svårt att föra en vettig och kanske främst kritisk diskussion med honom. Framför allt kan det bli knepigt då någon utomstående deltar i ett samtal. En person som inte känner den aggressive kan bli fruktansvärt skrämd av honom. Den generellt aggressive blir ett problem, inte bara på grund av sitt beteende utan genom sin oförmåga att förstå varför folk tycker att han är aggressiv. Själv upplever han sig som samlad och kontrollerad.

Jakla_manniska.indd 18

2011-02-24 14.46


Jäkla människa! En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet ISBN 978-91-47-09638-1 © 2011 Mattias Lundberg, Anders Wahlberg och Liber AB Redaktör: Kajsa Lindroth Omslag och grafisk form: Mats Mjörnemark, Consum Illustrationer: Niklas Eriksson

Upplaga 1:1

Tryckt på miljövänligt papper Sättning: Gyllene Snittet AB Tryck: Kina 2011

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

Jakla_manniska.indd 4

2011-03-04 13.19


En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet

Vi har alla stött på människor som gör oss frustrerade, stressade eller till och med rädda. Människor som har ett beteende som stör oss till den grad att det påverkar vår vardag. Om dessa jobbiga personer finns på vår arbetsplats blir det särskilt problematiskt. I den här boken får du lära dig att identifiera olika typer, till exempel manipulatören, martyren, smitaren och falskspelaren, och vad det är som gör dem så jobbiga. Du får också konkreta och användbara verktyg för att hantera dem. Dessutom får du veta hur du själv ska tänka och agera för att inte låta dessa personer störa dig, vilket kommer att göra din vardag och din arbetssituation lättare. Mattias Lundberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i psykologi vid Umeå universitet. Han arbetar också som konsult, främst med chefshandledning, föreläsningar och krisledningsfrågor för företag. Mattias forskar även om personlighet och stress i arbetslivet. Anders Wahlberg arbetar som leg. psykolog, främst inom organisation och arbetsmiljö. Hans huvudsakliga uppdrag är handledning till chefer och medarbetare samt utredning av och åtgärder kring konflikter och psykosocial arbetsmiljö.

Författarna har även skrivit • 17 typer av män – och vad de säger till psykologen • 15 typer av kvinnor – och vad de säger till psykologen • 16 typer av chefer – och vad de säger till psykologen

Best.nr 47-09638-1

Tryck.nr 47-09638-1-00

Jäkla människa! En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet Mattias Lundberg Anders Wahlberg

Jäkla människa!

Jäkla människa! Mattias Lundberg Anders Wahlberg

En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet

9789147096381  

En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet Mattias Lundberg Anders Wahlberg Jäkla människa! En handbok i hur du hanterar jobb...