Page 1

2

är avsedd för steg 2 i franska på gymnasiet och i vuxenundervisningen Escalade 2 omfattar Textbok Best nr 21-19753-0

ESCALADE

Övningsbok Best nr 21-19754-7 Lärar-cd 1–2 Best nr 47-90166-1 Elev-cd 5-pack Best nr 47-90167-8

2

ÖVNINGSBOK

Facit Best nr 21-19755-4 Lärarhandledning Best nr 21-19756-1

Best. nr 21-19754-7 Tryck. nr 21-19754-7-02

,!7IJ1C1-bjhfeh! Escalade 2 o b omslag.indd 1

ESCALADE

TILLMAN • WINBLAD • MARTIN • LÖNNERBLAD • SANDBERG

ESCALADE

2

ÖVNINGSBOK TILLMAN • WINBLAD MARTIN • LÖNNERBLAD SANDBERG ALMQVIST & WIKSELL

10-07-07 13.31.43


Escalade 2 ÖVNINGSBOK Birgitta Tillman Sylvia Martin Ewa Sandberg Matts Winblad Véronique Lönnerblad

Almqvist&Wiksell


Förord

Denna övningsbok innehåller en stor mängd övningar och i en kompletterande lärarhandledning finns ytterligare material. I övningsboken finns följande övningstyper: Le texte. Med hjälp av en textförståelseuppgift bekantar du dig med texten. Glöm inte att läsa texten högt också! Les mots et les phrases innehåller övningar som stärker ditt ordförråd inom det område som texten behandlar. La grammaire innehåller grammatiska förklaringar och övningar. De olika grammatiska momenten repeteras ofta (révision). Écoutez är hörövningar. Lyssna gärna flera gånger på dem. Dessa övningar leder till att du kan förstå tydligt tal i lugnt tempo. Vissa av hörövningarna finns på elevkassettbandet (se elevkassettbandets omslag). Écrivez är skrivövningar av olika karaktär. Parlez et communiquez är muntliga övningar där du får tillfälle att delta i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen och att berätta något om dig själv och andra. Extra är roliga fakta och övningar för den som vill jobba lite extra. I lärarhandledningen finns följande övningstyper: Ensemble är parövningar där du får tillfälle att tala franska och träna ord och grammatik. Dictée à deux är diktamenövningar som du gör med en eller flera kamrater. Ni övar tillsammans på att lyssna, uttala och stava. Grammaire à deux är parövningar där du övar grammatik och översättning. Bric à brac är diverse ordövningar, korsord m.m. Med hjälp av innehållsöversikten på nästa sida kan du välja de extraövningar som passar just dig.

III


Innehåll

Sid.

Kapitel

VII

Lär dig orden

VIII

Phrases pour les discussions

Grammatik

1

1 Touristes en ville

Du, de la, de l’; avoir och être; regelbundna verb i presens

7

2 Paris en solde

Passé composé

13

3 La vie à la campagne

Aller och venir; futurum med aller; demonstrativa pronomen

19

4 Aysha

Adjektivets böjning och plats; faire, mettre och savoir

27

5 La drague

Beau, nouveau, vieux; pouvoir och vouloir

34

6 Vacances au Maroc

Sortir; tout, toute

39

7 Madame Simone

Connaître och voir; le, la, les som direkt objekt

45

8 L’homme de mes rêves, la femme de mes rêves,

Adjektivets komparation; betonade personliga pronomen

51

9 À table

Partitiv artikel; boire

57

10 Le secret

Partitiv artikel; possessiva pronomen; lire

65

11 Une manifestation hors du commun

Genitiv; passé composé med être; några oregelbundna verb som slutar på -u i passé composé

72

12 Germaine

L’imparfait

78

13 Voyage de noces aux Antilles

L’imparfait

84

14 La pub

Imperativ; regelbundna verb med stavningsförändringar

92

15 En France

Negationer; depuis

99

16 Français, qui êtes-vous ?

Reflexiva verb i presens; prendre och dire

105

17 Cap sur Berne

Reflexiva verb i presens; passé composé med être; betonade personliga pronomen

113

18 Pour dire « Je t’aime »

Reflexiva verb i passé composé; imparfait ou passé composé ?

121

19 Algérienne ou française ?

En; relativa pronomen

129

20 Deux peintres

Connaître, faire och ouvrir

133

Styckeordlista

IV

K


Lär dig orden Vad menas med att kunna ett ord? … att veta vad det betyder i olika sammanhang … att kunna uttala det … att kunna skriva det … att använda det i egna meningar både skriftligt och muntligt … att veta om ett substantiv är maskulinum eller femininum Vad tycker du? Tänk efter och diskutera! Hjälpreda för att lära in ord

• Använd dig av tidigare kunskaper, exempelvis från andra språk. Exempel: svenska balkong – franska balcon, engelska table – franska table, spanska país – franska pays. • Utnyttja om du är visuell, auditiv eller motorisk (dvs. om du lär dig bäst genom att läsa, höra eller skriva ordet). • Träna ordbildning, gör familjer av ord. Exempel: verb – vivre, subst – la vie, adj – vivant, vivable, viable, vif, adverb – vivement. • Hitta synonymer till orden. Exempel: ami, copain, camarade, compagnon, pote. • Hitta motsatsord. Exempel: entrer – sortir, ami – ennemi, heureux – malheureux, bien – mal. • Gruppera orden efter ämnesområde. Exempel: famille : père, mère, grand-père, grand-mère, fils, fille, neveu, nièce, cousin, cousine, oncle, tante. Bildordlistorna Planches är uppdelade efter ämnesområde. • Skriv meningar där orden ingår.

VII


Phrases pour les discussions Hur man uttrycker en åsikt (un avis, une opinion) eller en idé (une idée) och hur man tycker och tänker om något. penser/trouver croire/supposer être sûr(e) espérer d’après/selon pour

que

Je pense que mes parents sont trop sévères. Jag tycker att mina föräldrar är för stränga.

moi/toi/lui etc.

D’après lui les parents sont justes. Enligt honom är föräldrarna rättvisa.

Hur man frågar om orsaken (la cause, la raison) till något: Pourquoi… ? Quelle est la raison de/la cause de… ? Pour quelles raisons… ? Quelles sont les causes de… ?

Några svar (réponses): C’est à cause de… C’est parce que… Parce que…

Användbara ord och uttryck d’abord/premièrement puis/ensuite non seulement… mais aussi enfin de plus/en plus tu as raison/tort figure-toi/figurez-vous tu sais/vous savez on dirait que… C’est pas vrai ! C’est pas possible ! Ah, oui ! Ah oui ? Ah non ! Ah bon !

VIII

först sedan inte bara … utan också kort sagt, när allt kommer omkring, nåväl dessutom du har rätt/fel tänk dig/tänk er du vet/ni vet man skulle kunna tro att … Det är inte sant! Det är inte möjligt Jo visst, naturligtvis! Verkligen? Menar du/ni det? Nej det går inte! Jaså!


CHAPITRE UN

Touristes en ville Le texte ! Quelles nationalités peuvent participer au congrès des pays francophones ? Vilka nationaliteter kan delta i konferensen för fransktalande länder? Titta på kartan på s 8 i Textboken om du är osäker. des Hollandais des Belges des Français des Algériens

des Marocains des Sénégalais des Canadiens des Tunisiens

des Norvégiens des Vietnamiens des Polonais des Cambodgiens

des Martiniquais des Guadeloupéens des Mexicains des Libanais

Les mots et les phrases " Comment dit-on ? Hur säger man? Leta i texten Touristes en ville. 1 2 3 4

Var finns det en simhall? Var ligger apoteket? Jag letar efter en bank. Finns det en restaurang här i närheten?

# Quels bâtiments sont mentionnés dans le chapitre 1 ? Vilka byggnader nämns i kapitel 1? $

Regardez le dessin. Écrivez le mot français pour chaque numéro. Titta på teckningen. Skriv det franska ordet för varje siffra. Använd Planche 1 (Textboken s 64).

10

5 9

1

6 4 8

7 3 2

1


La grammaire Du, de la, de l’

% Comment dit-on ? Hur säger man? Titta i texten Touristes en ville. 1 Mitt emot stadshuset. 2 Bredvid biografen. & Lisez et traduisez. Läs och översätt meningarna. 1 À gauche du restaurant, il y a un hôtel. 2 À droite de l’hôpital, il y a une station-service. 3 En face de la gare, il y a un parking. ' Traduisez. Översätt till franska. 1 2 3 4

Mitt emot banken ligger ett litet kafé. Till höger om campingplatsen ligger ett vandrarhem. Det ligger en park bredvid fabriken. Stationen ligger till vänster om hotellet.

( Décrivez la chambre en détail. Beskriv sovrummet så noga du kan. Använd orden i rutan. Exemple : Il y a un bureau devant la fenêtre. devant derrière à côté de à gauche de à droite de sur sous

2


Presens av avoir och être (révision)

) Lisez et traduisez le texte. Läs och översätt texten. Vilka ord betyder har och vilka betyder är? M. et Mme Machin ont deux enfants, Nicolas et Mireille. Ils prennent le petit déjeuner ensemble. – Quelle heure est-il ? demande M. Machin. Il n’a pas sa montre. – Huit heures. Tu es pressé, chéri ? demande sa femme. – Oh oui, je suis en retard. – Papa, tu as dix euros ? demande Mireille. – Je n’ai pas le temps. Demande à ta mère. – Voilà Mireille. Vous êtes prêts, les enfants ? Vite ! Vous n’avez pas beaucoup de temps. L’autobus… – Mais maman ! Nous avons plein de temps. Nous sommes prêts. M. Machin ne trouve pas ses lunettes. – Chérie ! Mes lunettes ! – Elles sont là. Sous le journal. *+ Écrivez le présent des verbes avoir et être. Skriv presens av verben avoir och être. Kontrollera i grammatiken 30 (Textboken s 103–109) att du gjorde rätt. ** Écrivez la bonne forme des verbes avoir et être. Skriv rätt former av avoir och être. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nous ne … pas de Paris. Je … très fatigué. Ils … une Renault 19. Tu n’ … pas d’argent ? Ils … très gentils. Vous … d’ici, monsieur ? J’… un nouveau pantalon. Mon ami … vétérinaire. Tu n’… pas malade ? Mon patron … beaucoup de travail. Vous … un magnétoscope ? Nous … deux voitures.

Regelbundna verb i presens (révision)

*, Comment s’appellent ces verbes en français ? Vad heter dessa verb på franska? 1 sjunga

2 sluta

3 sälja 3


*- Écrivez le présent de chaque verbe. Skriv presens av varje verb i övning 12. *. Écrivez la bonne forme du verbe au présent. Skriv rätt form av verbet i presens. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tu … au foot ? Vous … bien. Nous … le livre vert. Ils … la nature. Vous … à quelle heure ? Je … la maison. Elles … près d’ici. Tu … devant le cinéma ? J’ … souvent mes amis. Vous … des escargots.

jouer chanter choisir aimer finir vendre habiter attendre aider manger

Traduisez les phrases en suédois. Översätt meningarna i till svenska. */ Écrivez quelques phrases. Skriv några meningar. Använd orden i rutorna. je tu le chien les enfants les élèves nous ma sœur

arriver chercher écouter parler rester trouver finir choisir vendre attendre

Exemple : Le chien attend devant la pharmacie. Traduisez

*0 Översätt. 1 2 3 4 5

4

Hotellet är fullbelagt. Hotellgästerna ställer massor av frågor. Det finns en vacker park här i närheten. Ta gatan till vänster. Gå rakt fram.

6 7 8 9 10

Gå över gatan till höger. Gå förbi kyrkan. Det är fel på vår bil. Var ligger (= är) apoteket? Strunt i det!


Écoutez *1 Numérotez les endroits qu’Annette va visiter. Lyssna på Annette, som berättar vart hon ska gå under dagen. Numrera ställena hon ska besöka. a b c d e f g

l’église la gare l’hôpital la pharmacie l’hôtel de ville la banque le cinéma

Écrivez *2 Écrivez un dialogue. Skriv en dialog. Un couple marocain, monsieur et madame Benalal, posent quelques questions à la réception. Herr Benalal frågar om det finns en moské (= une mosquée) i närheten. Receptionisten svarar att det finns en moské bakom järnvägsstationen. Fru Benalal frågar om man kan gå till fots. Receptionisten svarar att det är mycket enkelt: Gå över gatan till vänster, gå förbi kyrkan och moskén är där.

Parlez et communiquez *3 Jouez les dialogues du chapitre 1 ou de l’exercice 18. Spela upp dialogerna i kapitel 1 eller övning 18. ,+ Inventez des réponses aux questions de l’exercice 2. Jouez les dialogues. Hitta på svar till frågorna i övning 2. Spela upp dialogerna. Exempel på svar: Je ne sais pas. C’est derrière le parc. Je ne suis pas d’ici. ENSEMBLE 11

5


,* Improvisez des dialogues sans regarder le texte. Improvisera dialoger utan att titta i texten. Börja med att fråga var man kan jogga någonstans och svara att det finns en park i närheten. Tala så mycket som möjligt! Använd följande ord i dialogerna:

E X T R A

faire du jogging nager jouer au tennis jouer au golf faire du ski danser

un parc une plage un tennis (en tennisbana) un golf (en golfbana) une piste (ett skidspår) une discothèque, une boîte (ett disko, en (natt)klubb)

Quelques pays francophones

a Associez capitales, pays et continents. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rabat Tunis Ottawa Bruxelles Alger Dakar Basse-Terre Fort-de-France Luxembourg Berne Hanoi

a b c d e f g h i j k

l’Algérie la Belgique le Sénégal le Canada le Luxembourg le Maroc la Martinique la Suisse la Tunisie la Guadeloupe le Viêt-nam

I II III IV V

b Demandez et répondez (sans regarder le texte) : Exemple : • Où se trouve Rabat/Tunis ? – Au Maroc./En Tunisie./En Afrique.

6

l’Afrique l’Amérique du Nord l’Amérique du Sud l’Europe l’Asie


CHAPITRE DEUX

Paris en solde Le texte ! Quand et où est-ce qu’Arthur a fait ses affaires ? Écrivez la date à côté des monuments. När och var gjorde Arthur sina affärer? Skriv datum vid sevärdheterna. 1 2 3 4 5 6

la Tour Eiffel Notre-Dame l’Arc de la Défense l’Opéra le Louvre l’Arc de Triomphe

le 25 juin 1988 … … … … …

" Un peu de maths. Transformez le franc, la livre et le dollar en euro. Lite matematik. 1988, då Artur sålde sevärdheter i Paris, använde man inte euro i Frankrike utan franc. En euro var värd cirka 6,56 franc vid övergången från franc till euro. Räkna ut vad sevärdheterna skulle ha kostat i euro. Kursen för pund och dollar kan du finna i en dagstidning och på Internet. 1 Paul Anderson a donné un chèque de 100 000 francs pour la Tour Eiffel. C’est combien en euros ? 2 Arthur a eu 2000 livres pour la Joconde. C’est combien en euros ? 3 M. Ealing a donné un chèque de 20 000 dollars pour l’Arc de Triomphe. C’est combien en euros ?

Comptez # Écrivez ces numéros avec des lettres. Skriv de här siffrorna med bokstäver: 18, 15, 11, 79, 21, 30, 28, 64, 13, 25, 49, 53, 82, 96 $ Travaillez à tour de rôle. Turas om att läsa för varandra. Den ene läser och den andra kontrollerar i facit. a 61, 75, 84, 99, 100, 64, 80, 96, 77 b 63, 92, 72, 81, 88, 65, 78, 70, 93 ENSEMBLE 22

7


Les mots et les phrases % Traduisez en français et mettez l’article indéfini. Översätt de svenska orden. Använd den svensk-franska ordlistan (s 131). Sätt ut obestämd artikel. Lär dig orden (se Lär dig orden s VII). 1 2 3 4

torg övergångsställe telefonkiosk trafikljus

5 6 7 8

busshållplats taxistation varuhus trottoar

9 10 11 12

fotgängare tunnelbanestation hyreshus affär ENSEMBLE 33

& Lisez et traduisez les phrases. Läs och översätt fraserna. 1 2 3 4 5

Passez devant l’école. Allez tout droit. Prenez la deuxième rue à gauche. Prenez la première rue à droite. Traversez la place.

La grammaire Passé composé (révision)

' Traduisez ces phrases. Översätt dessa meningar. De finns alla i texten Paris en solde. 1 Le 25 juin, un touriste américain a rencontré un Français très sympathique. 2 Le 15 août, il a passé l’après-midi au Louvre. 3 Sur les Champs-Élysées, il a rencontré Ted Ealing. ( • Slå upp Grammatiken 26.3 (Textboken s 98). Vilka tempus motsvaras passé composé av i svenskan? Vilket valde du i de tre meningarna? • När man ska bilda passé composé av de oregelbundna verben, måste man lära sig vad varje verb heter i participe passé. Se grammatiken 25.3 (Textboken s 98). Vad har de regelbundna verben parler, finir och vendre för former i participe passé? ) Racontez ce que Sophie a fait hier. Berätta vad Sophie gjorde igår. Titta på bilderna och använd verben i rutan. À cinq heures, elle a mangé un sandwich. 8


jouer travailler

casser regarder

manger téléphoner

chanter rencontrer

1

2

3

4

5

6

7

8

*+ Quel est le participe passé des verbes suivants ? Vad heter participe passé av följande verb? grandir choisir

répondre attendre

** Quels sont les participes passés des huit verbes irréguliers du chapitre 2 ? Vad heter participe passé av de åtta oregelbundna verben i kapitel 2? Se Grammatiken 30 (Textboken s 103–109). *, Complétez avec le passé composé. Fyll i passé composé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tu … l’école ? Ils … le film de sept heures. Tu … le film à la télé ? Vous … mon chandail ? J’ … aider mon frère. Paul … une chose terrible. Qu’est-ce qu’ils … ? Caroline … mal à la tête. Nous … en Espagne. Ils … acheter la Joconde.

har slutat valde såg har tagit kunde har gjort sade hade har varit ville ENSEMBLE 44

9


Traduisez

*- Översätt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vi såg vår kusin Charles framför tunnelbanestationen. De arbetade i sin trädgård igår. Hon slutade klockan tre den 10 januari. Jag har sålt min bil. Hon hade ont i magen igår. Har du varit på torget? Barnen tog bussen mittemot skolan. Min farfar bodde till vänster om apoteket. Mina föräldrar har köpt ett hus. Sandra och Pierre ringde från telefonkiosken.

Écoutez *. Notez les monuments que Louise veut visiter à Paris. Lyssna på samtalet. Anteckna de sevärdheter Louise vill besöka i Paris. Titta på bilderna i Textboken s 11. */ Qui va se perdre ? Vem kommer att gå vilse? Titta på stadskartan och lyssna på upplysningarna. Några av personerna, A, B, C, D, E eller F, kommer att hamna fel om de följer anvisningarna. Vilka personer? (Teckningen finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen.)

10


Écrivez *0 Écrivez ce que Paul Anderson dit au policier. Skriv vad Paul Anderson säger till polisen. Arbeta två och två. Policier Paul Policier Paul Policier Paul Policier Paul Policier Paul Policier Paul Policier Paul

Vous vous appelez comment ? … Vous êtes de quelle nationalité ? … Quel est votre métier ? … Alors, qu’est-ce que vous avez acheté ? … À qui ? … Quand ça ? … Vous avez payé combien ? …

*1 Écrivez les interrogatoires avec les autres personnes trompées par Arthur. Arbeta två och två. Skriv polisförhör med de andra personerna som Arthur lurat: le diplomate russe, l’Allemand, une dame anglaise, un homme d’affaires suédois et l’Américain du Texas.

Parlez et communiquez *2 Jouez les dialogues des exercices 16 et 17. Spela upp dialogerna i övningarna 16 och 17. *3 Faites du théâtre. Spela teater. Den ene spelar poliskommissariens roll och den andre spelar japanens roll. Träna på frågorna i övning 16 och läs instruktionen nedan innan ni börjar. Tala så mycket som möjligt. Öva tills ni talar utan att tänka efter och spela upp för några kamrater. Toyotomi Kasajima vient du Japon. Il est directeur de la société Sony. Il a acheté le Sacré Cœur à Arthur Fumeron le 5 novembre 1991 et il a payé 10.500.000 yens. Il a rencontré Arthur Fumeron sur un bateau-mouche (= en sightseeingbåt) sur la Seine. ENSEMBLE 55

11


E X T R A

Les noms des rues de Paris – une promenade dans l’histoire

a Trouvez les personnes et les événements historiques derrière les noms des rues de Paris. 1 2 3 4 5

Rue Bonaparte Passage Molière Place Charles de Gaulle Avenue Victor Hugo Square Claude Debussy

a b c d e

6 Rue Jeanne d Arc

f

7 Métro Alexandre Dumas 8 Musée Pasteur 9 Quai Voltaire

g h i

10 Pont/Gare d’Austerlitz

j

11 Boulevard de la Bastille

k

Homme scientifique du XIXe siècle. Philosophe de l’époque des lumières. L’ écrivain qui a écrit Les Misérables. Compositeur. Ancien général et Président de la République. Héroïne et sainte de la guerre de Cent Ans. Son prénom : Napoléon. Empereur. Victoire de Napoléon en 1805. L’écrivain qui a écrit Les Trois mousquetaires. Ici a commencé la Grande Révolution de 1789. Écrivain de pièces de théâtre au XVIIe siècle.

b Travaillez deux par deux. Demandez et répondez : Qui est Bonaparte ? Qu est-ce qui s’est passé à la Bastille/à Austerlitz… ? (Vad hände …?)

12


CHAPITRE TROIS

La vie à la campagne Le texte ! Vrai ou faux ? Rätt eller fel? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denise ne rêve jamais de la campagne. Denise a une sœur qui habite à Brive. Le frère de Denise est agriculteur. Son frère habite dans un petit village qui s’appelle Cognac. Il a beaucoup d’animaux, même un âne. Il a aussi des vignobles. Il garde le vin en tonneaux dans le jardin. Le lait est plus important que le vin. Denise sait conduire un tracteur. Denise n’est jamais chez son frère pour les vendanges.

Les mots et les phrases " Traduisez les mots et mettez l’article indéfini. Översätt orden och sätt ut obestämd artikel. De finns alla i texten La vie à la campagne. Lär dig de franska orden (se Lär dig orden s VII). 1 2 3 4 5

anka bondgård by gris gås

6 7 8 9 10

höna kalv ko ladugård lantbrukare

11 stall 12 traktor 13 vinodling

# Traduisez et apprenez les mots. Översätt och lär dig orden (se Lär dig orden s VII). Använd Planche 2 (Textboken s 65). 1 2 3 4 5

un agneau un âne un arbre le bœuf le champ

6 7 8 9 10

la chèvre le coq une écurie la grange la guêpe

11 12 13 14

le mouton le paysan la prairie du raisin

ENSEMBLE 66

13


La grammaire Presens av aller och venir (révision)

$ Révisez le présent des verbes aller et venir. Repetera presensformerna av aller och venir. Se Grammatiken 30 (Textboken s 103–109). % Mettez la bonne forme du verbe aller. Sätt in rätt form av verbet aller. Din kamrat kontrollerar i facit att du säger rätt. 1 2 3 4 5 6

Paul … à Marseille demain. Où … – tu ? Les enfants … au cinéma. Nous … au cinéma aussi. Vous … en Italie mardi ? Je ne … pas à la maison.

& Lisez et traduisez les dialogues. Läs och översätt dialogerna. 1 – Vous allez bien, madame ? • Oui, très bien. 2 – Comment vas-tu ? • Très bien. Et toi ? – Très bien. ' Mettez la bonne forme du verbe venir. Sätt in rätt form av verbet venir. Din kamrat kontrollerar i facit att du säger rätt. 1 2 3 4 5 6

Tu … bientôt ? Mes frères et sœurs ne … pas. Nous … après le match. Vous … maintenant ? Je … aussi. Marcel ne … pas.

Futurum med aller (révision)

( Traduisez. Översätt. 1 Qu’est-ce que vous allez faire ? 2 Je vais téléphoner à Sylvie. 3 Nous allons regarder la télé. • Hur kan man bilda futurum på franska? Slå upp Grammatiken 26.6A (Textboken s 100) och kontrollera att du gjorde rätt. 14


) Mettez les phrases au futur. Sätt meningarna i futurum. 1 2 3 4 5 6 7 8

Je … demain. Il … la télé. Mes parents … au docteur. Qu’est-ce que tu … ? Jacques … la cuisine. Nous … au golf. Est-ce que vous … à Paul ? Je … le petit déjeuner.

Jag ska arbeta i morgon. Han ska titta på TV. Mina föräldrar ska tala med doktorn. Vad ska du göra? Jacques ska laga mat. Vi ska spela golf. Ska ni skriva till Paul? Jag ska göra iordning frukosten.

*+ Écrivez les phrases de l’exercice 9 au négatif. Skriv meningarna i övning 9 i nekande form. 1 Je ne vais pas travailler demain. ** Écrivez ce que Sylvie a fait et ce qu’elle va faire. Skriv vad Sylvie gjort och vad hon ska göra.

téléphoner à Paul ✓ acheter des fleurs laver la voiture ✓ aider Nicole ✓ chercher Marc à l’école

fermer les fenêtres ✓ passer l’aspirateur ✓ poster la lettre pour Louise préparer les bagages parler avec Mme Zitrone ✓

Exemple : Elle a téléphoné à Paul. Elle va acheter des fleurs. Demonstrativa pronomen

*, Lisez et traduisez les phrases. Läs och översätt meningarna. 1 2 3 4 5

Ce monsieur n’est pas français. Cet oiseau est une chouette. Cet homme est très gentil. Cette dame ne parle pas français. Ces voitures sont très rapides.

*- Écrivez la règle. När använder man de olika formerna ce, cet, cette och ces ? Skriv regeln. Slå upp Grammatiken 19.1 (Textboken s 94) och kontrollera att du gjorde rätt. 15


*. Mettez ce, cet, cette ou ces. Fyll i ce, cet, cette eller ces. 1 2 3 4 5 6 7 8

… voiture est une Peugeot. … pantalon n’est pas joli. … arbre est très vieux. … fleurs sont vraiment belles. … hôtel est très cher. … appartement est magnifique. … école est triste. … enfants sont espagnols.

Traduisez

*/ Översätt. 1 Vi åker till Paris. Kommer du? 2 Jag kommer snart. Åker ni till Paris nu? 3 Pierre åker också. Kommer inte Marie? 4 De åker till Spanien. 5 Kommer dina föräldrar? 6 Jag går på bio nu. Åker du hem? 7 Vi kommer på* lördag. Kommer ni också? * Översätts inte

Écoutez *0 Répondez aux questions. Lyssna på vad pojken berättar och svara sedan på frågorna. 1 2 3 4 5 6

Vad heter han i förnamn? Var bor han? Vad har de för djur? Vilket djur tycker han mest om? Nämn något han hjälper till med på gården. Vad tycker han om att bo på landet?

interne m f âne m

internatselev åsna

*1 Qu’est-ce qu’il y a dans la grange, l’étable, l’écurie et dans le pré ? Vad finns i ladan, ladugården, stallet och på ängen?

16


Écrivez *2 Écrivez une ou deux phrases pour chaque image. Du är Denises bror och berättar om livet på gården. Skriv en eller två meningar till varje bild. 1

2

5

3

4

6

1… 2 Nous avons beaucoup d’animaux ; des vaches, des veaux, des cochons. *3 Écrivez une petite lettre en français et racontez… Låtsas att du har en gård. Skriv ett litet brev på franska och berätta … • • • • •

vad du heter var du bor vilka djur ni har vad du gör övrigt

Parlez et communiquez ,+ Regardez les images de l’exercice 18 et racontez sans regarder les notes. Titta på bilderna i övning 18 och berätta vad du ser utan att titta i dina anteckningar. ,* Jeu de rôles. Rollspel. Arbeta två och två. Läs noggrant instruktionen nedan så ni förstår den. Ta hjälp av den alfabetiska ordlistan (Textboken s 117) om ni behöver. Improvisera sedan telefonsamtalet. Tala så länge ni 17


kan. Öva tills ni talar utan att tänka efter och spela upp för några kamrater.

E X T R A

Vous êtes Denise et son frère Daniel. Denise téléphone de Paris à son frère pour lui demander comment ça va. Il raconte qu’une vache est malade et qu’il a acheté deux petits cochons. Denise demande si elle peut passer le week-end à la campagne. Son frère dit oui et demande si elle peut l’aider à conduire le tracteur. Il a beaucoup de travail et sa femme est en vacances chez ses parents à Marseille. Denise dit d’accord, si sa nièce est là. Elle ne veut surtout pas ramasser les œufs.

Ville ou campagne ?

a Qu’est-ce que vous préférez, la ville ou la campagne ? Écrivez quelques phrases sur les avantages et les désavantages. Skriv några meningar om för- och nackdelar med att bo i stan eller på landet. la ville vie plus stimulante des choses à faire magasins, discothèques, cafés beaucoup d’animation pollution bruits embouteillages gens stressés anonymat … …

la campagne beauté de la nature plus calme plus de temps moins de stress air pur ennuyeux, rien à faire isolé tout le monde vous connaît manque d’anonymat … …

b Interviewez quelqu’un qui a fait l’exercice ci-dessus. Exemple : • Qu’est-ce que vous préférez, la ville ou la campagne ? – La ville. • Pourquoi ? – …

18


ISBN 978-91-21-19754-7 © 2002 Birgitta Tillman, Matts Winblad, Sylvia Martin, Véronique Lönnerblad, Ewa Sandberg och Liber AB Projektgrupp Jenny Norman (redaktion), Ingmar Rudman (form), Björn Trygg (produktion) Teckningar Gunilla Kvarnström Omslagsfoto Pierre Beghin/Gamma/IBL Andra upplagan 3 Repro Repro 8 AB, Stockholm Tryck Multivista, Indien 2010

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


2

är avsedd för steg 2 i franska på gymnasiet och i vuxenundervisningen Escalade 2 omfattar Textbok Best nr 21-19753-0

ESCALADE

Övningsbok Best nr 21-19754-7 Lärar-cd 1–2 Best nr 47-90166-1 Elev-cd 5-pack Best nr 47-90167-8

2

ÖVNINGSBOK

Facit Best nr 21-19755-4 Lärarhandledning Best nr 21-19756-1

Best. nr 21-19754-7 Tryck. nr 21-19754-7-02

,!7IJ1C1-bjhfeh! Escalade 2 o b omslag.indd 1

ESCALADE

TILLMAN • WINBLAD • MARTIN • LÖNNERBLAD • SANDBERG

ESCALADE

2

ÖVNINGSBOK TILLMAN • WINBLAD MARTIN • LÖNNERBLAD SANDBERG ALMQVIST & WIKSELL

10-07-07 13.31.43

9789121197547  

2 ÖVNINGSBOK TILLMAN • WINBLAD MARTIN • LÖNNERBLAD SANDBERG ALMQVIST & WIKSELL 2 ÖVNINGSBOK Birgitta Tillman Sylvia Martin Ewa Sandberg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you