Page 1

Läs & Klura1 omslag

02-09-18

13.48

Sida 1

ISBN 91-27-76052-9 B

9

789127 760523

Läs och klura LENNART ENWALL GITTEN SKIÖLD

I Läs och klura tränar eleverna på att läsa både text och bild. De övar sig på olika lässtrategier, på att se samband, dra slutsatser, följa instruktioner, formulera egna svar och att själva uttrycka sig i bild. Läs och klura ökar dessutom elevernas allmänbildning och ger nya kunskaper om djur, kultur och teknik. Läs och klura1: Vattensköldpaddor, Mors lilla Olle på riktigt, Alice Tegnér, Telefonen Läs och klura 2: Kaniner, H C Andersen, Cykeln Läs och klura 3: Katter, Tiden, Walt Disney Häftena är fristående och passar från år 2.

NATUR OCH KULTUR

1


Läs & klura 1

02-09-12

13.59

Sida 4

Vattensköldpaddor Det fanns sköldpaddor redan för 200 miljoner år sedan. De såg nästan likadana ut som sköldpaddorna i dag. Nu finns det 250 olika slags sköldpaddor på jorden. Här ska du få läsa om vatten-sköldpaddan.

Den här sköldpaddan levde för 35 miljoner år sedan. När den dog bäddades den in i lera. Sköldpaddan och leran blev till sten. Det tog mycket lång tid.

4


Läs & klura 1

02-09-12

13.59

Sida 5

Havs-sköldpaddor är stora släktingar till vatten-sköldpaddorna.

Vad handlar kapitlet om?

R ÄT T eller F E L ?

Sköldpaddor kan bli 200 miljoner år gamla. _______________

5


Läs & klura 1

03-07-01

05.45

Sida 6

Från små till stora Vatten-sköldpaddor är vanliga. Man kan köpa dem i zoo-affärer. De är ganska dyra. När de är nyfödda, är de bara så här stora:

Sedan växer de och växer. Det går ganska långsamt. När vattensköldpaddorna är 5 år, är de vuxna. Då är de ungefär 15 centimeter tvärs över skölden. Men de fortsätter att växa hela livet. De kan bli 30 cm tvärs över skalet.

R ÄT T eller F E L ?

Vatten-sköldpaddor är vanliga i ICA-affärer. ______________ Vatten-sköldpaddor kan bli minst 5 år. ______________

6


Läs & klura 1

03-07-01

05.45

Sida 7

Akvariet Vatten-sköldpaddor bor i akvarier utan lock. Det måste vara både vatten och land i akvariet. Sköldpaddorna tycker om att simma. De trivs bäst, när det är ganska varmt i vattnet. 26° är bra. Ibland måste sköldpaddorna bli riktigt varma. Då går de upp på land. Där torkar de, så att de inte får svamp. (Svamp är en sjukdom.)

Sköldpaddorna vill gärna sola. Men det kan de ju inte göra i ett akvarium. En lampa går också bra. Den måste vara utanför akvariet för el och vatten är mycket farligt tillsammans.

Vad måste finnas i ett akvarium?

Varför?

7


Läs & klura 1 02-09-12 13.59 Läs & Klura1 omslag 02-09-18

Sida 32 13.48 Sida 1

ISBN 91-27-76052-9 B

9

789127 760523

I Läs och klura tränar eleverna på att läsa både text och bild. De övar sig på olika lässtrategier, på att se samband, dra slutsatser, följa instruktioner, formulera egna svar och att själva uttrycka sig i bild. Läs och klura ökar dessutom elevernas allmänbildning och ger nya kunskaper om djur, kultur och teknik. Läs och klura1: Vattensköldpaddor, Mors lilla Olle på riktigt, Alice Tegnér, Telefonen Läs och klura 2: Kaniner, H C Andersen, Cykeln Läs och klura 3: Katter, Tiden, Walt Disney Häftena är fristående och passar från år 2.

9789127760523  

1 LENNART ENWALL GITTEN SKIÖLD NATUROCHKULTUR Det fanns sköldpaddor redan för 200 miljoner år sedan. De såg nästan likadana ut som sköldpadd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you