Page 1

Ă–vningsbok 5A GĂśran Ejeman

Sten Frennberg

Per Olof KĂśhler

Dags! är ett läromedel i svenska fÜr ürskurs 4–6. FÜr varje ürskurs finns en Sprüklära samt Övningsbok A och B med tillhÜrande facit. I ÜvningsbÜckerna finns ett stort antal Üvningsuppgifter direkt knutna till sprükläran. Eleverna kan självständigt och i egen takt arbeta med uppgifterna. Varje kapitel i ÜvningsbÜckerna avslutas med repetitionsuppgifter, där eleverna für testa sina kunskaper. Till Dags! hÜr ocksü tvü separata temahäften: Tema Läsa, som ger en fÜrdjupad lästräning, och Tema Skriva, som utvecklar elevernas skrivande i olika genrer.

Ă–vningsbok 5A *4#/Dags_omslag_oĚˆvn5A081002.indd 1

 

08-10-13 15.39.09


Dags_Språk_öb_5A_OK5.indd 1

08-10-13 16.03.38


Övningsbok 5A Göran Ejeman

Sten Frennberg

Per Olof Köhler Teckningar Ida Björs

Innehåll Alfabetisk ordning 2 Ordlistan 6 Punkt 8 Fler skiljetecken – ? ! : 10 En eller två konsonanter? 15 En eller två konsonanter forts... 19 Substantiv 24 Vanliga ord att stava 30 Facit 31–34 Sj-ljudet 37 Egennamn 43 Verb 46 Tj-ljudet 54 Fler vanliga ord att stava 60

Natur & Kultur

Dags_Språk_öb_5A_OK5.indd 1

08-10-13 16.03.38


Alfabetisk ordning Bokstäverna är tecken för ljud. Alfabetet har 29 bokstäver: A BC D EFGH I J K L M NOP QR ST U V W X Y Z Å ÄÖ Nio av dessa är vokaler: AOUÅ kallas hårda vokaler. EI YÄÖ kallas mjuka vokaler. De övriga är konsonanter. Orden i ordlistor, uppslagsböcker, register och kataloger är ordnade i alfabetisk ordning.

1 Skriv alfabetet med stora bokstäver.

 Skriv alfabetet med små bokstäver.

 Vilka fyra bokstäver fattas i alfabetet här nedanför? A B C D F G H J L M N O P Q S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Dessa bokstäver fattas:Dags_Språk_öb_5A_OK5.indd 2

Namnet är:

08-10-13 16.04.24

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Av dem kan du bilda ett pojknamn. Vilket?


4 Skriv bokstaven före och efter varje bokstav. e m j g y

5 Ringa in alla vokaler i de här orden.

datanörd   guldmedaljör   ridtokig   filmfestival   hårdrockare

6 Inom varje ram finns alla bokstäver i alfabetet utom tre.

Vilka tre fattas? Anteckna de tre som fattas.

1.  A B C D E F G H I J L M N O P Q S T U V W X Y Z Ä Ö

   

2.  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Å Ä

   

7 Tyd det här hemliga meddelandet genom att ersätta varje bokstav med den bokstav som kommer två steg före i alfabetet.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Skriv ut meddelandet i klartext här:

M

Dags_Språk_öb_5A_OK5.indd 308-10-13 16.04.26


8 Sätt en ring runt alla vokaler i

den här samlingen av bokstäver. Bind samman alla ringarna med ett kraftigt streck. Du får inte dra strecket över någon konsonant.

r b z f vn n k m p o e ö lxg j l at g t s u m k h r f vlx ä f v n v j s n in t h r y s c k e m c j pn d å e o ix k g l b p l b q j

En siffra bildas av strecket. Vilken?

9 De första bokstäverna (begynnelsebokstäverna) i de här orden står inte intill

varandra i alfabetet, men de kommer i samma ordning som de står i alfabetet. Orden står i bokstavsordning eller alfabetisk ordning. apa   cykel   faster   isberg   jätte   ärta

Skriv de här orden i alfabetisk ordning:

fat   abborre   höns   elefant   bagare   docka

10 Ord som har samma begynnelsebokstav ordnas alfabetiskt efter den andra bokstaven.

Skriv de här orden i alfabetisk ordning:

kiosk   kobra   kalkon   kjol   kexDags_Språk_öb_5A_OK5.indd 4

08-10-13 16.04.27

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

karamell   kikare   klubba   korkbit   kusin Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


11 Ord som har samma begynnelsebokstav och samma andra bokstav ordnas alfabetiskt efter den tredje bokstaven (och så vidare).

madrass   makrill   mandolin   maskros   matkö

Skriv de här orden i alfabetisk ordning:

marsvin   mage   Malte   mast   mack

Skriv de här orden i alfabetisk ordning: 12

skvallerbytta   skvalmusik   skvalp   skvala   skvallra

Extraknäcken

 lfabetets användning anar aporna aldrig heter en bok med ramsor till alla bokstäver A i alfabetet. Precis som i bokens namn börjar alla ord i en ramsa på samma bokstav. Här är några exempel på hur författaren Alf Henrikson har lekt med alfabetet: Hesa häxor hostar hemskt. Jag jäktar ju jämt, jämrar jultomten. Konungen knaprar klibbiga karameller. Varulven varsnade vampyren.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Gör egna liknande ramsor i klassen. Arbeta gärna två och två. Läs upp för klassen vad ni hittat på.

Dags_Språk_öb_5A_OK5.indd 508-10-13 16.04.31


Ordlistan Ordlistan är nödvändig för alla! Den ger besked om hur ord stavas, uttalas och böjs. Den talar också om vad orden betyder.     På varje uppslag i de flesta ordlistor finns ledord:    de anger det första och det sista ordet på uppslaget.    Ledorden hjälper dig att hitta rätt i ordlistan.

1 I varje uppgift nedan finns två ledord ur en ordlista och tre andra ord. Två av de tre orden kan du hitta på uppslaget med ledorden. Vilka är de två orden? Du får hjälp med den första uppgiften. 1. leda – loge (ledord) legend   limpa   lufsa

legend limpa

2. text – tjock tillbaka   tallrik   tivoli

3. konst – kritik korv   kebab   krabba

5. mottagare – myteri mystisk   museum   måneDags_Språk_öb_5A_OK5.indd 6

08-10-13 16.04.32

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4. detalj – dollar detektiv   dill   domstol


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

08-10-13 16.04.33

Dags_Språk_öb_5A_OK5.indd 7
Ă–vningsbok 5A GĂśran Ejeman

Sten Frennberg

Per Olof KĂśhler

Dags! är ett läromedel i svenska fÜr ürskurs 4–6. FÜr varje ürskurs finns en Sprüklära samt Övningsbok A och B med tillhÜrande facit. I ÜvningsbÜckerna finns ett stort antal Üvningsuppgifter direkt knutna till sprükläran. Eleverna kan självständigt och i egen takt arbeta med uppgifterna. Varje kapitel i ÜvningsbÜckerna avslutas med repetitionsuppgifter, där eleverna für testa sina kunskaper. Till Dags! hÜr ocksü tvü separata temahäften: Tema Läsa, som ger en fÜrdjupad lästräning, och Tema Skriva, som utvecklar elevernas skrivande i olika genrer.

Ă–vningsbok 5A *4#/Dags_omslag_oĚˆvn5A081002.indd 1

 

08-10-13 15.39.09

9789127408128  

Övningsbok5A Sten Frennberg Per Olof Köhler Göran Ejeman Innehåll Teckningar Ida Björs Natur & Kultur Skrivalfabetetmedsmå bokstäver. 1...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you