Page 1

Skatten_arbbok_omslag.indd 1

2013-04-11 13.59

WÖ Q J GÅ P H E R M S G KU A X N CB L T

keln till skatt e n Nyc S PRÅKNYCKLAR

t ex t t ex de t tex at kt an de Fa rätt eran Be stru In

U Å PÖ U J U E R SX G K H A CB L N T Y Z

Nyckeln till skatten Arbetsbok

Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

3

A R B ETS BOK

i l t l s n k l e a k t t c e y n N

Lä s fö r s tå e lse

ng vni Sta och ra ä åkl spr

3

ISBN 978-91-27-42870-6

9 789127 428706


Innehåll Inledande sidor

...............................................

3

1 Det blir ingen ny cykel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Den försvunna skatten

...........................

3 ABC-klubbens sista fall

........................

8

10

4 Cigarraskar och ansjovisburkar . . . . . . . . . . . 12 5 Skattjakten, del 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6 Vår lilla stad genom tiderna . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7 Cupen

.....................................................

8 Larmet går

.............................................

9 Köttbullar och makaroner

20

...................

22

................................

24

...............................................

26

10 Viktig information 1 1 Stöldligan

18

12 Asta tjuvlyssnar

.....................................

13 Skattjakten, del 2 14 Jag tänker sluta!

28

..................................

30

....................................

32

15 Den nedgrävda dörren 16 Blåljus och sirener

..........................

34

.................................

36

17 Tjuvarnas modus operandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 18 Övernattning

........................................

19 Testa med tandborste och tvål

.............

42

......................................

44

....................................................

46

20 En dag av törst 2 1 Dikten

40

22 Skatten på sin rätta plats

......................

48

23 Kanske datorer och en massa spel? . . . . . . 50 24 Den riktiga skatten Mopedringen

...............................

52

................................................

54

Avslutande sidor

Skatten_Arbetsbok_del1.indd 3

...........................................

56

Om du vänder på boken hittar du avsnitten: • • • • •

Läsförståelse Faktatext Berättande text Instruerande text Stavning och språklära

2013-04-10 18.19


Det här är Nyckeln till skatten 1 Läs orden i rutan. Skriv in dem på rätt plats i bilden och i texten. omslagsbild titel innehållsförteckning illustratör författare rygg bokförlag formgivare baksidestext

ten B Nyckeln till skat

r ville Asta och Cesa högre nu, och igt. Larmet tjöt ännu bara var möjl den t bort som det mot kyrkan vid komma så lång bara sprang, ner plötsligt det De tänkte inte, blev shus för två gula hyre ner i marken. lilla sjön. Fram fot försvann rakt rs Cesa p. tvärstop e Asta. – Kom då! väst sitter fast! sa Cesar. Jag – Jag kan inte,

keln till skatten c y N BLA D M ATS WÄ N

-klubben! Läs med ABC r. Båda böckerna s i två versione har inte Läseboken finn men A-boken ma berättelse ar och innehåller sam Alla kapitel börj ken. B-bo som ionerna. lika mycket text vers båda de ma sidor i med varierade k slutar på sam tsbo arbe rna finns en Till läseböcke övningar. k-, läs- och skriv och roliga språ F K– åk 3. el i svenska för är ett läromed ABC -klubben plig grund, er på vetenska Läromedlet bygg a on och ger stor ressi prog ig har tydl . individualisering möjligheter till lubben .nok.se/abc-k Läs mer på www

3

3B

________________________________________________________________________________

.

Den som satt ihop texten med bilderna och sett till att allt blir snyggt kallas

________________________________________________________________________________________

.

I början av boken finns en ______________________________________________________________________________________ . Den visar en lista över alla kapitel i boken.

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Den som ritat bilderna kallas

Nyckeln till skatten Inledande sidor i läseboken, s. 1 –7 och omslaget.

Skatten_Arbetsbok_del1.indd 4

2013-04-10 18.19


2 Ta reda på om boken. Bokens titel är

_____________________________________________________________________________________________________

.

Författaren heter

________________________________________________________________________________________________

.

Illustratören heter

_______________________________________________________________________________________________

.

Förlaget som gett ut boken heter Boken har

_____________

___________________________________________________________________

.

kapitel.

3 Titta på omslagsbilden. Fundera och skriv vad du tror att boken kommer att handla om.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4 Sätt dig med en kamrat. Berätta för varandra vad ni tror att boken kommer att handla om.

Jag har berättat för

___________________________________________________________________________________________

Den här symbolen kommer du att träffa på flera gånger i arbetsboken. Den visar att du ska arbeta tillsammans med en kamrat.

Vilken information kan man få av de första sidorna i en bok? Eleverna studerar omslaget och gör förutsägelser om innehållet som de delger varandra.

Skatten_Arbetsbok_del1.indd 5

.

5 2013-04-10 18.19


Det blir ingen ny cykel 1 Var utspelar sig den största delen av kapitlet?

2 Vi får reda på att både Asta och Sigge ska till museet. Vad ska de göra där? Skriv färdigt meningarna.

Asta Sigge

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3 Vad pratar Sigges föräldrar om?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6

Kapitel 1 s. 8–13.

Skatten_Arbetsbok_del1.indd 6

Eleverna samlar information som de tagit till sig av läsningen.

2013-04-10 18.19


4 Författaren har på olika sätt beskrivit att Astas kläder är för små. Leta i texten och skriv av minst två meningar där detta beskrivs.

5 Vad kan det bero på att kläderna blivit för små, tror du?

6 På sidorna 8 och 9 i läseboken finns flera ord som är namn på kroppsdelar. Ringa in de kroppsdelar som nämns i din läsebok.

hår axel arm

nacke rygg

huvud hals

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

hud

kind

handleder

lår

vad tå

näsa armbåge

midja fot

ögon

knä

ben

7 Dra streck från dina inringade ord till rätt plats på figuren.

Uppgift 5 tränar att dra slutsatser utifrån det som är outtalat i texten. Låt gärna eleverna delge varandra sina svar och diskutera vilka svar som är mest rimliga. Ett kopieringsunderlag som tränar benämning av kroppsdelar finns i lärarhandledningen.

Skatten_Arbetsbok_del1.indd 7

7 2013-04-10 18.19


Skatten_arbbok_omslag.indd 1

W J Ö G P Å H E R M S X G K U A N CB L T Y Z 2013-04-11 13.59

i l t l s n k l e a k t t c e y n N S PRÅKNYCKLAR

Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

Nyckeln till skatten Arbetsbok

Q U Ö Å P U U E R J S X G KH A N CB L T Lä sfö rs tå els e

ISBN 978-91-27-42870-6

9 789127 428706

xt t e t t ex de tex t a kt ttan nde a ng i F rä era n v Sta ch Be stru o In ära l k å spr

3

A R B ETS BOK

3

keln till skatt e n Nyc


e s l e å t s r ö Läsf

MÅL •

Jag ska kunna använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter.

Jag ska kunna reflektera över innehållet i texter och samtala om det.

Strategier för läsförståelse När du läser en text, är det viktigaste att du förstår vad det är du läser. En duktig läsare använder olika knep, strategier, som hjälp för att förstå innehållet. I det här avsnittet får du träna dig på att använda några sådana strategier.

2 Skatten_Arbetsbok_del2.indd 2

2013-04-10 18.19


Skapa inre bilder När vi hör eller läser en text får vi bilder inne i huvudet. Du kan se berättelsen nästan som en film som spelas upp för dig själv.

1 Vilka bilder får du i ditt huvud när du läser den här texten? Läs, blunda, fundera och rita. Du är ensam i ett rum. Det börjar mörkna utanför fönstret. Det blåser och regnet smattrar mot fönsterrutan. Du sitter i soffan och tittar på teve. Plötsligt hör du ett klirrande ljud ifrån hallen. Du sänker volymen på teven och lyssnar igen. Nu hörs det ingenting. Du reser dig upp. Hjärtat bultar i bröstet. Du går försiktigt mot dörren till hallen. Vad får du se?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 Sätt dig med en kamrat och jämför era bilder. Jag har visat min bild för

_________________________________________________________________________________

.

Var det något som var liknande i era bilder?

Samtala om vilka platser ni såg framför er. Finns rummen i verkligheten?

Att skapa inre bilder är att göra en form av inferenser. Hur bilderna ser ut för var och en beror på läsarens erfarenhet och bakgrundskunskap samt förmågan att hitta ledtrådar i texten.

Skatten_Arbetsbok_del2.indd 3

3 2013-04-10 18.19


Frågenivåer På ytan-frågor

finns i texten. • Svaret • Vem, vad, var och när?

Under ytan-frågor

står inte exakt i texten. • Svaret ha mer än ett rätt svar. • Kan • Varför, hur ... Hur tänker du?

På djupet -frågor

• Vad betyder texten för mig? 1 Läs fabeln.

Hunden och köttstycket

12

Läsförståelse

Skatten_Arbetsbok_del2.indd 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

En hund gick på en spång med en bit kött i munnen. När han såg sin egen spegelbild i vattnet, trodde han att det var en annan hund som också hade en köttbit i munnen. Han tyckte att den andra hundens köttbit såg större och saftigare ut än hans egen. Därför släppte han sin egen köttbit för att få tag på den andres. Men hur gick det? Jo, han förlorade båda, för hans egen köttbit flöt bort med strömmen och den andra köttbiten, den fanns ju bara i hans fantasi. Sensmoral: Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.

Här repeteras frågenivåer från åk 2. Hunden och köttstycket är en av Aisopos fabler.

2013-04-10 18.19


2 Besvara frågorna på de olika nivåerna. På ytan-frågor

Vad hade hunden i munnen?

Var stod hunden?

Under ytan-frågor

Varför släppte hunden sin köttbit?

Hur gick det för hunden?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

På djupet-fråga

Vad vill den här fabeln lära oss?

Fabler avslutas ofta med en sensmoral, en sedelärande slutpoäng. Låt gärna eleverna hitta på händelser som kan kopplas till den här fabelns sensmoral.

Skatten_Arbetsbok_del2.indd 13

13 2013-04-10 18.19


Skatten_Arbetsbok_del2.indd 13

2013-04-10 18.19

9789127428706  
9789127428706