Page 1

T

T IT

!

K R I ST I N A P E R S S O N

AN

A

D JAG A V K

E N I N S PI RATION S BOK OM D E N VÄXAN D E RÖR E LS E FÖR MÅGAN S B ETYD E LS E FÖR D ET LI LLA BAR N ETS LE K OCH UTVECKLI NG


TILL LÄSAREN Det mesta som skrivs om barns tidiga rörelseutveckling utgår från barnets ålder. Den här boken är annorlunda! Den utgår istället från barnets växande rörelseförmåga. Från födseln till dess att barnet kan gå själv. Den beskriver vad som är möjligt och roligt att göra beroende på vad barnet kan just nu – inte hur gammalt det är. Att boken blivit sådan beror på att jag i mitt arbete som sjukgymnast bland små barn måste leka fram övningar utifrån den förmåga och motivation som det enskilda barnet har - oavsett ålder. Då blir leken och övningarna mycket roligare och mer givande för barnet, för föräldrarna och för mig! Många föräldrar väntar med spänning, eller rent av med otålighet, på att deras barn ska kunna sitta själva, krypa eller gå. Kommer det att hända snart? Kommer det att hända i ”rätt tid”? Många föräldrar säger ”Man ska ju inte jämföra, men är mitt barn tidigt eller sent?” Min önskan är att föräldrar istället ger sig tid att upptäcka och förstå vad som händer just nu. Med den kunskapen är det lätt att bli fascinerad över allt som barn övar på innan det blir dags för så avancerade förmågor som att sitta och leka, gå själv eller bläddra i en bok. Oavsett när det inträffar! Min önskan är också att föräldrar, mor- och farföräldrar och alla andra i barnets omgivning ska få mer förståelse för sin egen roll när de leker med små barn som fortfarande har en mycket begränsad rörelseförmåga. Vad kan man göra för att möta barnets nyfikenhet utifrån den rörelseförmåga det har just nu? Vad kan man leka med? Hur kan man skapa en omgivning som ger barnet möjligheter att öva och ta nästa steg? Den här boken ger många enkla tips hur man kan understödja barnets fantastiska utveckling. Kunskapen om det lilla barnets hjärna går framåt med stormsteg. Vi vet att den utvecklas oerhört intensivt under det första levnadsåret. Vi vet också att mycket av det som barnet (hjärnan) ska lära sig sker just genom att öva, härma och genom att anta nya utmaningar. Genom sina handlingar, som blir mer och mer avancerade, lär sig barnet förstå hur det själv fungerar och hur omvärlden fungerar. Att röra sig är att lära sig! Det är min förhoppning att du som läser den här boken ska bli lika fascinerad av barnets, och därmed hjärnans, utveckling som jag har blivit efter möten med tusentals barn. Jag önskar att boken blir en rolig och praktisk inspirationskälla för dig i din lek med det växande barnet!

6


7


I RYG G L ÄG E Den intensiva ögonkontakten mellan dig och barnet utgör nu en fantastisk motivation för er båda att umgås! Barnets önskan att ta in omvärlden via synen är mycket stark. Sedan länge har du vant dig att hålla ditt barns huvud stabilt och säkert. På så sätt har ditt barn haft goda möjligheter att koncentrera sig på ditt ansikte, din mimik och dina ljud. Efter hand har du säkert känt att huvudet börjar få lite mer stabilitet. Det betyder att nya möjligheter stundar!

34


Allt som är färgstarkt, rör sig eller låter lite eller varför inte allt på samma gång väcker intresse. Och det behöver inte vara dyra inköpta leksaker. Låt fantasin blomma!

35


Lägg ditt barn på rygg, till exempel på en matta på golvet eller på ett bord, utan stöd av dina händer. Nu kan du använda din och ditt barns önskan att titta på varandra för att se hur väl ditt barn kan kontrollera huvudets rörelser. I början kan barn inte hålla huvudet vänt rakt framåt utan huvudet faller åt sidan. Prova då att möta ditt barns blick från sidan. Flytta dig sedan långsamt så att ditt barn vill försöka följa med. För att det ska lyckas får din rörelse inte vara för snabb. Det tar en stund för signalerna att nå in i ditt barns hjärna för bearbetning. Sedan tar det litet tid igen innan signalerna hinner ut till alla ovana muskler som ska börja arbeta! Snart kan ditt barn både hålla huvudet i mitten så länge det önskar och så smått börja vrida det åt sidan. Efter lite övning ska det gå lika bra åt båda håll! Ditt ansikte kommer att vara mycket intressant ett tag till men omväxling förnöjer. Barn vill ha ny spännande och lärorik information och gillar kontrastrika, färgstarka föremål. Men det måste inte alltid vara leksaker. Allt som rör sig, prasslar, rasslar eller skramlar är spännande. Låt din fantasi blomma! Snart vrider ditt barn på huvudet snabbt och säkert och kan välja precis vad det själv vill titta på.

TI P S ! Föreställ dig att du och ditt barn har en tunn låtsastråd mellan era ögon. Den kan vara olika lång i början så testa på vilket avstånd kontakten blir bäst! När du sedan börjar flytta ditt ansikte eller en leksak får det inte gå för fort. Om ni tappar tråden, stanna upp där du eller leksaken är och invänta att tråden spänns igen. Blir du för snabb så börjar barnet att vingla hit och dit med sitt huvud. Framför allt i början! Då är det bäst att du håller dig helt stilla tills ni hittar varandra igen. Om du rör på föremålet eller om det låter så brukar det gå ännu bättre att följa med! Gör en kort paus, byt lek och sedan kan du prova det som är lite mer utmanande igen!

36


Ta en liten paus mellan utmaningarna!

37


LE K O C H L Ä R T I LLS A M M A N S ! Den här boken är till dig som är nybliven förälder, men också till dig som har ett nyfött barn i din närhet. Lär dig se den växande rörelseförmågans betydelse för barnets tidiga utveckling och upptäck allt som barnet övar på långt innan det klarar av att stå och gå på egna ben. Den första tiden blir mer meningsfull och rolig när du kan delta på ett insiktsfullt sätt i barnets utveckling. Boken innehåller många enkla tips och råd som kan inspirera både dig och det lilla barnet på vägen.

Kristina Persson, docent och leg sjukgymnast, har arbetat med barn sedan 70-talet. Sedan många år arbetar hon bland små barn med avvikande rörelseutveckling och har också utvecklat metoder för att så tidigt som möjligt hitta barn som behöver hjälp. Hon ger även föreläsningar och kurser i ämnet. Efter möten med tusentals barn och deras föräldrar har hon en stor erfarenhet av hur barns rörelseförmåga kan se ut och vad den betyder för det lilla barnets lek och utveckling – från de första trevande rörelserna mot tyngdkraften till de första stolta stegen på egen hand.

ISBN 978-91-633-7566-8

9789163375668  

T I T T KRISTINA PERSSON EN INSPIRATIONSBOK OM DEN VÄXANDE RÖRELSEFÖRMÅGANS BETYDELSE FÖR DET LILLA BARNETS LEK OCH UTVECKLING 6 7