Page 1

6229 Sköt din vardagsekonomi på nätet.qxp

2007-01-30

09:34

Sida 1

Marie Norman

PÅ NÄTET

Ämnen som tas upp är bland annat: - Bli kund i en Internetbank - Betala dina räkningar på Internet - Vad är phisingmail? - Identifiera dig på nätet - Hämta och använda din e-legitimation - Vad du kan handla på nätet - Hur du betalar i en nätbutik - Besöka en marknadsplats - Jämföra priset på en vara - Risker med nätshopping - Söka efter information på Internet - Besöka myndigheter och bolag - Ansöka om föräldrapenning - Räkna ut din pension - Beställa medicin för hemleverans - Lämna studieförsäkran - Fördelar och nackdelar

Sköt din vardagsekonomi på nätet

Genom att utföra dina vardagsekonomiska ärenden på Internet har du möjlighet att spara både tid och pengar. I den här boken kan du läsa om många av de ekonomiska tjänster som du kan utföra på nätet. Du lär dig vad du kan ha en e-legitimation till, hur du kan betala dina räkningar och vad du bör tänka på när du vill handla i en nätbutik. Dessutom besöker vi tillsammans olika myndigheters webbplatser på nätet.

Bokens författare, Marie Norman, studerar kopplingen mellan människan och tekniken. Maries intresse ligger i kommunikationen och socialisationen i den digitala världen. Hennes förhoppning är att du med hjälp av den här boken också vågar dig ut för att utforska och använda dig av de hjälpmedel som finns att tillgå i den nya digitaliserade verkligheten.

Marie Norman

Sköt din vardagsekonomi

Marie Norman

Sköt din vardagsekonomi PÅ NÄTET

Öka dina kunskaper! Över en miljon personer har använt serien för självstudier eller som kurslitteratur. 9 789178 827442

Bild på omslaget: image100/Matton Images

ISBN 978-91-7882-744-2


6229.book Page 53 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

Del 3

MYNDIGHETER OCH BOLAG 19. Skatteverket ........................................................... 54 20. Konsumentverket..................................................... 56 21. Förälder .................................................................. 60 22. Student ................................................................... 63 23. Pensionär ................................................................ 65 24. Om du blir sjuk ........................................................ 67 25. Gå till Apoteket ....................................................... 69 26. Arbetssökande......................................................... 72 27. Posten på nätet ....................................................... 73 28. Fördelar och nackdelar.............................................. 77 29. Länkar..................................................................... 78


6229.book Page 54 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

19. SKATTEVERKET Slipp deklarationsstressen. Lär dig att deklarera på nätet i stället.

Skatteverket har utvecklat flera tjänster som du kan använda dig av via Internet. Du kan bland annat lämna din inkomstdeklaration, se ditt skattekonto eller hämta uppgifter om din slutliga skatt.

A. Lämna inkomstdeklaration Nu har du möjlighet att göra din inkomstdeklaration via Internet. Skatteverket har uppdaterade instruktionsfilmer som du kan följa och se hur det går till att e-deklarera. För att komma åt dina uppgifter hos skatteverket börjar du med att identifiera dig. Det kan du göra med din e-legitimation eller din säkerhetskod som du får av Skatteverket. Med hjälp av instruktionsfilmer på Skatteverkets webbplats får du hjälp att deklarera via Internet.

Räkna ut din skatt Hos Skatteverket finns automatiska beräkningsmallar som du kan använda dig av för att räkna ut din årliga skatt.

54


6229.book Page 55 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

B. Ditt skattekonto Du som betalar skatt i Sverige har också ett skattekonto hos Skatteverket. Här samlas alla dina inbetalningar och preliminära skatter. Du kan få information om ditt skattekonto via Internet genom att logga in på Skatteverket. Där kan du bland annat se aktuellt saldo och transaktioner eller begära utbetalning av överskott på kontot.

Övriga tjänster hos Skatteverket Du finner många e-tjänster hos Skatteverket på nätet. Några av dessa är att ansöka om skattejämkning, hämta uppgifter om din slutliga skatt, föra över filer med kontrolluppgifter eller skriva ut personbevis. Gå gärna själv in på www.skatteverket.se och surfa runt.

55


6229.book Page 56 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

20. KONSUMENTVERKET På konsumentverkets sida finns många råd till dig som konsument. Du kan till exempel se om pengarna räcker till.

Konsumentverket är en myndighet som till exempel kan hjälpa dig med frågor som gäller dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Konsumentverket på Internet hittar du på adressen www.konsumentverket.se. Här kan du hitta svar på frågor om till exempel ångerrätten, reklamationer och garantier. Men konsumentverket hjälper dig också med olika kalkylberäkningar som kan vara bra för att hålla koll på din privatekonomi.

Rättigheter och skyldigheter Det är bra att känna till sina rättigheter och skyldigheter som konsument. Det kan spara dig både pengar, tid och energi. Hos konsumentverket kan du söka svar på många av de vanliga och ovanliga frågor som kan dyka upp i samband med din privatekonomi och dina köp.

56


6229.book Page 57 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

A. Hitta på konsumentverkets webbplats Sidorna på Internet är ofta mycket olika vad gäller design och struktur. Men något som du genomgående kan finna är att det finns menyval till vänster eller överst på sidan. Om du för din muspekare över olika texter och bilder kan du se om det går att få mer information.

Hitta information om Internet och e-handel 1 Skriv www.konsumentverket.se i din webbläsares adressfält och tryck på

Enter. 2 För muspekaren över ämnesområdet Internet & IT som du hittar till höger

på sidan och klicka. 3 Välj det ämnesområde du önskar information om ur menyn till vänster.

Klicka till exempel på e-handel. 4

Gå vidare med muspekaren och klicka på Checklista för e-handel.

2

4

3

Liknande sidor Som du säkert lagt märke till så finns det vissa likheter mellan olika sidor på Internet vad gäller placering av menyer. Detta är gjort för att du som användare ska kunna känna igen dig.

57


6229.book Page 58 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

B. Budgetkalkyl Hos Konsumentverket finner du flera olika kalkyler som kan hjälpa dig att göra egna ekonomiska beräkningar.

Hos Konsumentverket kan du räkna ut olika ekonomiska kalkyler som kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av de resurser som du har. Genom ekonomibudgetkalkylen kan du få en helhetsbild av dina utgifter och inkomster. Det finns även andra kalkyler du kan använda dig av för att räkna ut din ekonomi. Till exempel bilkalkylen och bankkalkylen.

C. Bankkalkyl Som jag tidigare nämnt finns det skillader i avgifter mellan olika banker. Hos Konsumentverket kan du få hjälp att välja bank. En bankkalkyl hjälper dig att räkna ut vilken bank som passar dig och dina behov.

58


6229.book Page 59 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

D. Hushållsekonomi Du kan på konsumentverkets webbplats få råd om din hushållsekonomi. Här kan du läsa om vad som är rimliga utgifter i hushållet vad gäller mat, kläder och hygien. Det finns beräkningar och exempel på hur hushållsekonomin kan se ut i olika familjer.

Hitta information på webbsidorna Som privatperson i Sverige finns det mycket information och hjälp att tillgå på Internet. Du kan på www.konsumentverket.se eller www.sverige.se få tillgång till mycket bra information.

59


6229.book Page 60 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

21. FÖRÄLDER A. Förälder hos försäkringskassan Om du blir förälder finns det på nätet enkla sätt att ansöka om föräldrapenning och ersättning för vård av sjukt barn.

Du kan som förälder sköta dina ärenden hos försäkringskassan via Internet. Genom att logga in dig hos försäkringskassan med din e-legitimation får du tillgång till flera olika tjänster.

B. Vård av sjukt barn Ibland kanske det händer att ditt barn blir sjukt och du måste stanna hemma från arbetet. Om ditt barn är under 12 år så kan du ha rätt till tillfällig föräldrapenning. Du kan begära tillfällig föräldrapenning hos försäkringskassan på Internet.

C. Föräldrapenning På försäkringskassans webbplats kan du få hjälp med att planera hur du kan ta ut din föräldrapenning. Du beräknar enkelt hur länge dina dagar räcker och hur stor ersättningen blir. Du ser också hur många dagar du har kvar att ta ut, samt har möjlighet att begära föräldrapenning.

60


6229.book Page 61 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

Begär föräldrapenning 1 Välj Logga in som Privatkund hos www.forsakringskassan.se och klicka på

OK. 2 Klicka på det företag där du har din e-legitimation under Logga in med

e-legitimation från. 3 Välj ditt certifikat och klicka på OK. 4

Ange din säkerhetskod och klicka på Jag legitimerar mig.

5 I listrutan under menyn Våra tjänster väljer du Begär föräldrapenning

och klickar på OK. 6 Välj vilket barn du vill begära föräldrapenning för genom att markera rätt

alternativ och klicka sedan på knappen Gå vidare. 7 Ange vilken eller vilka dagar som du vill ta ut din föräldrapenning i list-

rutorna Ange tidsperiod till de datum du önskar. Välj i vilken omfattning dina dagar ska ha i listrutan under Ange omfattning och veckodagar. Klicka i rutan för den veckodag omfattningen gäller. Markera det alternativ som ersättningsnivån ska vara under Ange ersättningsnivå, och klicka sedan på Spara dina val. 1

2

3

4

7

5

61


6229.book Page 62 Wednesday, January 31, 2007 9:44 AM

8 Upprepa punkt 6–7 om du önskar begära fler tillfällen med föräldrapenning.

Klicka därefter på Gå vidare. 9 Svara på frågorna och klicka på Gå vidare. 10 Kontrollera dina uppgifter och klicka på Gå vidare. Kontrollera din

preliminära ersättning och klicka på Gå vidare. 11 Granska din ansökan och klicka på Jag har granskat och vill skriva

under. Skriv under med hjälp av din e-legitimation.

9

10

11

Vård av barn Vård av barn brukar ibland kallas att man vabbar. Dessa VAB-dagar är detsamma som tillfällig föräldrapenning som du kan ta ut när du är hemma från jobbet med sjukt barn.

62

9789178827442  

Sköt din vardags- ekonomi PÅ NÄTET PÅ NÄTET Marie NormanMarieNorman MYNDIGHETER OCH BOLAG Skatteverket har utvecklat flera tjänster som du k...