Page 1

Genom att arbeta med papper på olika sätt skapar Fideli Sundqvist figurer i 2D och 3D – allt från silhuettoch pappersklipp till uppbyggda berättelser och rekvisita. I boken får du se exempel på hur de mest otroliga föremål och miljöer i papper växer fram. i love paper är en praktisk inspirationsbok med ett 40-tal pappersprojekt, allt från geometriska figurer, byggnader och blommor till maträtter. Förutom en introduktion till olika grundtekniker får du en mängd tips, idéuppslag och steg för steg-instruktioner. Fideli Sundqvist gick ut Konstfack 2011 och jobbar sedan dess heltid som pappersklippare. Förutom reklamoch skyltningsuppdrag runtom i världen har hon haft flera egna utställningar.

ILP_COVER.indd Alla sidor

2013-10-01 17.30


6 // G EO M ETR I S KA F I G u R E R

i love paper_inlaga.indd 6

2013-10-02 12.38


FรถRORd 9 GRuNdMATERIAL 10 GRuNdTEKNIKER 16 SILHuETTER 18 GEOMETRISKA FIGuRER 26 MAT 36 BLOMMOR OCH BLAd 62 MASKERAd 70 TILLy & GuL 82 dJuR 98 ByGGNAdER 102 INSpIRATION 114 TACK 124

I N N E Hร…LL // 7

i love paper_inlaga.indd 7

2013-10-02 12.38


i love paper_inlaga.indd 8

2013-10-02 12.38


förord: Redan som barn hade jag möjlighet att leva nära entusiastiska människor som själva skapade och tog leken på allvar. Både hemma och i min mammas keramikverkstad fanns material och verktyg som jag fritt fick använda. Första gången jag kom i kontakt med pappret som konstform var när min bror kom hem från Peking med ett par kinesiska pappersklipp. De röda drakarna och blommorna var klippta ur rispapper och hölls bara samman av millimetertunna linjer. Jag blev helt tagen och förundrades av det hantverk och tålamod som låg bakom dessa detaljerade klipp. Det var så det kom sig att jag själv började översätta mina motiv till papperssilhuetter, byggen och berättelser. Det finns något befriande med att arbeta tredimensionellt. Möjligheterna är oändliga, och för det mesta lusten och idéerna likaså. Det har nog mycket att göra med variationen i arbetet. Allt från idé, mätande och byggande till momentet att låta karaktärer och miljöer få liv. Att allt det här kan ske under en dag framför mig, på mitt arbetsbord, med hjälp av ett enkelt A4-ark, känns för mig magiskt. Fideli Sundqvist

Fö R O R d // 9

i love paper_inlaga.indd 9

2013-10-02 12.38


grundmaterial: Det räcker med en skalpell, skärmatta och papper för att kunna sätta igång. Utifrån det kan du göra silhuetter, bilder och tredimensionella byggen. Allteftersom kommer du säkert på flera egna knep på hur du får till former och effekter, men här kommer lite tips på verktyg och material som jag tycker är bra att använda när jag jobbar.

dubbelhäftande tejp För det mesta använder jag dubbelhäftande tejp när jag monterar ihop mina pappersobjekt. de finns i ett par olika bredder, jag brukar använda 6 mm och 12 mm. papperstejp papperstejpen använder jag nästan dagligen: till att skissmontera, att fixera pappersarket på skärmattan och att sätta upp bilder på väggen. Tejpen varken skadar eller gör avtryck på pappret. Falsben Ett falsben är bra att ha när du ska vika papper och skapa flärpar för montering. Kanten blir skarp och snygg. det går också bra att använda baksidan av en matkniv, men se då till att inte ta i för hårt så att pappret skadas. Skalpell det räcker att ha en riktigt bra skalpell i stål och flera skalpellblad. Mitt favoritblad heter 11E och är smalt och spetsigt, det funkar bra att skära ut både detaljer och tjockare kartong med. Syl En syl är bra att ha när du vill göra hål i pappret. det går också att använda en synål, men eftersom sylen har ett handtag kan du lätt sticka den genom flera ark samtidigt. dessutom är den väldigt fin att ha i sin verktygslåda.

10 // G R u N d MATE R IAL

i love paper_inlaga.indd 10

2013-10-02 12.39


duBBELHäFTANdE TEJp

FALSBEN

pAppERSTEJp

pASSARE

SKALpELL

SyL

SKäRMATTA

STÅLLINJAL

SAx

G R u N d MATE R IAL // 11

i love paper_inlaga.indd 11

2013-10-02 12.39


geometriska gurer: Här ingår alla moment – skissa, mäta, skära, biga, montera – för att få ett tredimensionellt objekt. Figurerna fungerar både som skulpturer och som grund för att bygga upp flera olika föreställande objekt och miljöer. Eftersom det är svårt att göra runda former i papper kan man med hjälp av att bygga geometriska figurer få till runda sfärer. Längre fram i boken går jag också igenom andra sätt.

26 // G EO M ETR I S KA F I G u R E R

i love paper_inlaga.indd 26

2013-10-02 12.39


G EO M ETR I S KA F I G u R E R // 27

i love paper_inlaga.indd 27

2013-10-02 12.40


er

1. Kalkera mallen på ett smörpapper. 2. placera smörpappret på det utvalda pappret. Fäst med tejp, helst papperstejp, så att pappret inte glider. 3. Använd skalpell och skär ut figuren längs de yttre linjerna. 4. Ta bort smörpappret. placera linjalen längs de linjer som ska bigas (se de streckade linjerna på mallen) och dra med falsbenet. 5. Biga alla kanter. 6. Montera genom att fästa dubbelhäftande tejp eller lim på de vikta flärparna. Låt torka om du använder lim.

ae d

De tre första platonska kropparna går snabbt att lära sig. Det som kan vara lite klurigt är att fästa den sista sidan. De två sista, dodekaedern och ikosaedern, är lite tidskrävande att mäta upp och skära till men viks ihop utifrån samma princip som de andra. Fäst samman en sida i taget tills formen är sluten och du har en geometrisk figur.

verktyg papper blyertspenna dubbelhäftande tejp eller lim ev falsben papperstejp skalpell smörpapper stållinjal

Tet r

g eom etr i s ka f ig u r e r

28 // G EO M ETR I S KA F I G u R E R

i love paper_inlaga.indd 28

2013-10-02 12.40


1.

2.

3.

4.

tetrae de r

1. den utskurna mallen. 2. Mallen med bigade linjer. 3. Mallen med dubbelh채ftande tejp fastsatt p책 fl채rparna. 4. den f채rdiga tetraedern.

G EO M ETR I S KA F I G u R E R // 29

i love paper_inlaga.indd 29

2013-10-02 12.40


mat: Ett av mina favoritteman att arbeta utifrån är mat, frukt och fika. Det är roligt att göra verklighetstrogna papperssaker och att försöka hitta sätt att få till så effektfulla detaljer som möjligt – som ägggulans rundning och blänk eller rucolabladens skrynkliga struktur. Jag brukar titta på riktiga objekt, både före och under arbetets gång. Av objekten kan man sedan skapa bilder som är omöjliga att iscensätta i verkligheten, men fullt möjliga i papprets värld.

36 // MAT

i love paper_inlaga.indd 36

2013-10-02 12.40


i love paper_inlaga.indd 37

2013-10-02 12.40


i love paper_inlaga.indd 38

2013-10-02 12.40


i love paper_inlaga.indd 39

2013-10-02 12.40


Baconmall 채ggmall

Rucolamallar

40 // MAT

i love paper_inlaga.indd 40

2013-10-02 12.40


i love paper_inlaga.indd 41

2013-10-02 12.40


maskerad: De här påminner om silhuettklipp. Även dessa funkar fint att montera på en blompinne och ha som attribut på fest eller som en mustaschdekoration i en blomkruka.

70 // MAS K E R Ad

i love paper_inlaga.indd 70

2013-10-02 12.42


i love paper_inlaga.indd 71

2013-10-02 12.42


fjädrar

Fjädrarna går att använda på olika sätt, i håret eller fästa på ett gummiband och göra en indianskrud. De är också fina som dekoration.

72 // MAS K E R Ad

i love paper_inlaga.indd 72

2013-10-02 12.42


i love paper_inlaga.indd 73

2013-10-02 12.42


Genom att arbeta med papper på olika sätt skapar Fideli Sundqvist figurer i 2D och 3D – allt från silhuettoch pappersklipp till uppbyggda berättelser och rekvisita. I boken får du se exempel på hur de mest otroliga föremål och miljöer i papper växer fram. i love paper är en praktisk inspirationsbok med ett 40-tal pappersprojekt, allt från geometriska figurer, byggnader och blommor till maträtter. Förutom en introduktion till olika grundtekniker får du en mängd tips, idéuppslag och steg för steg-instruktioner. Fideli Sundqvist gick ut Konstfack 2011 och jobbar sedan dess heltid som pappersklippare. Förutom reklamoch skyltningsuppdrag runtom i världen har hon haft flera egna utställningar.

ILP_COVER.indd Alla sidor

2013-10-01 17.30

9789127135949  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you