Nytnov12

Page 1

Skovbo Lokalhistoriske Forening

Gørslev kirke Søndag den 25. november 2012, kl. 14.00

Medlemsnyt September 2012

Bustur til Selsø Slot Lørdag den 22. september 2012 Selsø slot ligger i Hornsherred, i nærheden af Skibby. Det nuværende slotsanlæg er fra renæssancetiden bygget af rigsråd Jacob Ulfeldt i 1576. Slottet blev ombygget til barok af Christian Ludvig Scheel von Plessen i 1734. Slottet har været ubeboet siden 1829, men vågnede til nyt liv efter en nænsom restaurering i 1972. Slottet har en af landets fornemmeste riddersale med pragtfuldt stukloft, marmorerede paneler i 4 meters højde, kæmpestore malerier af hofmaleren Hendrick Krock og to meget store Versailles-spejle. I kælderen findes landets ældste intakte køkken med åbent ildsted og et 250 år gammelt automatisk roterende grillspyd.

Gørslev kirke er en sen-romansk kirke, formodentlig opført i det 13. århundrede. Den er senere ombygget med et kraftigt tårn og i det 18. århundrede forsynet med nogle kraftige stræbepiller. Den hvidkalkede kirke med det røde tegltag byder en velkommen, når man kommer til Gørslev. Leif Nolling, der er menighedsrådsformand i Vollerslev-Gørslev, vil tage imod os i kirken og fortælle om de mange smukke detaljer, der findes i kirken, bl.a. den flotte altertavle fra 1646 og de flot udskårne stolestader. Derudover er der en gullandsk (gotlandsk) sandstens døbefont. Orglet er et Husted-orgel, som er en kopi af det Cavaillé-Coll orgel, som brygger Jacobsen anskaffede til Jesus kirken i Valby i 1890. Vi vil efter rundgangen i kirken gå i forsamlingshuset, hvor Leif Nolling vil vise en del billeder med detaljer, som kun kan ses på denne vis. Vi vil derefter nyde kaffen og kringlen. Pris: 50 kr.

Busturen starter i Bjæverskov kl. 13.00 fra kirkens P-plads, Borup stationsplads kl. 13.15. Vi vil efter den guidede rundvisning indtage kaffe og kage i slottets kælder. Pris : 100 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding senest tirsdag den 18, september til Ruth Christiansen, tlf. 56 87 92 80.


Siden sidst Tirsdag den 12 juni 2012 tog vi med bussen rundt og beså de gamle nedkastningspladser fra besættelsestiden. De 40 deltagere fik en flot tur rundt i vort lokalområde. Vi startede ved Hejnede over Valore til Ny-Lellinge og derefter til Bjernede og over Kimmerslev til Gyldenløveshøj, hvor mindestenen står over nogle af frihedskampens ofre. Kaffen indtoges på Kudskehuset, hvorefter turen gik hjemover. Turen var en opfølgning på en tur i 1993 efter udgivelsen af bogen om Borup-holdet, hvor forfatteren Helmuth Barner var vores guide. Søndag den 19. august 2012 var vi 30 deltagere, som i det fantastiske vejr tog på Middelaldercentret i Nykøbing F. Det var en stor oplevelse, både at bese bygninger og havneanlæg, men sandelig også det engagement, de fastansatte og frivillige udøvede for at vise datidens livsform. Det var lige fra den polske sølvsmed og til bueskytteholdet fra Birmingham. Der var købmænd fra Hamburg og Hannover, som falbød deres kram. Den store stenblide blev afskudt præcis til tiden og målet blev nedkæmpet. Derefter var der ridderturnering, hvor det desværre var den fremmede ridder, der vandt. Det var et besøg, der absolut tåler en gentagelse.

Bestyrelse og suppleanter pr. 26. april 2012 Bestyrelse: Formand:

Bent Jellesmark Vollerslevvej 28, Vollerslev 4100 Ringsted

Næstformand: Leif Lørring Strædet 6, Gørslev 4100 Ringsted Kasserer:

Sekretær:

Skovbo lokalhistoriske arkiv flytter fra Nr. Dalby til Borup Kulturhus i nær fremtid. Tidspunktet for den officielle åbning vil blive meddelt i dagspressen og på hjemmesiden.

Tlf. 56 87 90 03

Tlf. 56 87 92 67

Ruth Christiansen Tjørnedalsvej 20, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 92 80

Erik Augustinussen Magleskovvej 1, Gammerød 4140 Borup

Tlf. 57 52 66 28

Inge Jochimsen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Anne-Marie Rasmussen Sofievej 7 4600 Køge

Tlf. 56 65 11 07

Viggo Jensen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Terri Nielsen Borupvej 102 A 4140 Borup

Tlf. 57 52 77 71

Paul Christensen Borupvej 102 B 4140 Borup

Tlf. 57 52 20 05

Suppleanter: http://www.lokalhistorisk-forening.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.