Medlemsnyt sept 2013

Page 1

Onsdag den 6. november 2013, kl. 19.00

Skovbo Lokalhistoriske Forening

Medlemsnyt September 2013

Dronningens repræsentationslokaler

Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby Vi har fået overinspektør Thomas Tram Pedersen fra Koldkrigsmuseet Stevnsfort til at komme og fortælle om det hemmelige Sjælland og de foranstaltninger, som var foretaget for at bremse, og helst forhindre en invasion fra Warszawapagt-landene. Den kolde krig er i dag gudskelov historie og de militære anlæg forsvinder hurtigt, bl. a. minedepotet på Køge Ås. Vi holder arrangementet i samarbejde med Ejby Medborgerhus. Pris: 50 kr. incl. et let traktement..

Rundvisning i Chr. VII’s palæ Lørdag den 5. oktober 2013

Livet er svært, men matematik er sværere

Vi har fået Steffen Løvkjær til at vise disse flotte lokaler frem for os. Steffen har trådt sine barnesko på Kimmerslev mølle og har før givet os nogle gode rundvisninger. Vi bliver vist rundt i 2 hold á 25 deltagere. Det andet hold vil få en grundig gennemgang af Livgardens vagtkompagni og dets opgaver med sikkerheden på Amalienborg. Major Jørgen Mølvig vil fortælle om dette. Undervejs hjem fra København vil vi holde ind og få en kop kaffe og kringle. Afgang fra Borup stationsplads kl. 11.15 og fra Bjæverskov kirkes P-plads 11.30. Pris: 200 kr. pr deltager. Tilmelding senest 1. oktober 2013 til Erik Augustinussen, tlf. 57 52 66 28 eller til Bent Jellesmark, tlf. 29 41 04 53.

Foredrag ved forfatteren Erik Lindsø: om Robert Storm-Petersen Onsdag den 20. november 2013, kl. 19.00 Borup Kulturhus, Møllevej 2, Borup Storm P. sagde om sig selv: Jeg er ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud over livet, bliver det morsomt. Han blev også spurgt af en ven ”Kan du ikke tegne de mennesker, så det ligner”. ”Jo”, svarede han, ”men det kan jeg ikke nænne”. Erik Lindsø er forfatter og en efterspurgt foredragsholder og har bl.a. udgivet ”Der er nu noget ved livet, som man ikke finder andre steder”. Pris: 50 kr. incl. kaffe og kage.


Siden sidst

Bestyrelse og suppleanter pr. 26. april 2013 Bestyrelse:

Lørdag den 22. juni gav Kim Greiner os en god rundvisning i Landbohøjskolens have. Vi så først Auditorium 7, som fra gammel tid var landbohøjskolens festauditorium, hvor kandidaterne forsvarede deres disputats. Auditoriet sprang for få år siden i luften på grund af håndværkeres lemfældige omgang med gas, men er nu opbygget som tro kopi af det gamle rum. Derefter var der en god rundgang i haven, hvor vi så forskellige eksotiske træer og de meget flotte blomsterbede, som gartnerne hvert år anlægger. På hjemturen nød vi kaffen på Korporalskroen.

Formand:

Næstformand: Leif Lørring Strædet 6, Gørslev 4100 Ringsted Kasserer:

Sekretær:

Madsnedsøfortet og Møn var målet for vores udflugt den 18. august. Marinehjemmeværnet i Vordingborg havde sørget for vores adgang til denne sydligste del af Københavns befæstning. Formanden redegjorde for baggrunden for byggeriet og dets eksistens, indtil forsvaret forlod det i 1972. Derefter tog vi til Fanefjord kirke, hvor vi fik en rundvisning og beså de flotte kalkmalerier. Derefter gik turen til Kalvehave Færgekro, hvor kaffen blev indtaget. Køge Ås var målet for vores fællestur den 7. september, hvor de lokalhistoriske foreninger i Køge kommune havde slået sig sammen om en travetur på åsen for at se disse mindesmærker og den natur, som er bevaret grundet Gl. Køgegaards omsorg. Jørgen Poulsen og Bent Jellesmark havde læst op på stoffet, og spejderhytten lagde grund til vores rast, hvor vi nød den udlagte forfriskning.

Bent Jellesmark Vollerslevvej 28, Vollerslev 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 90 03

Tlf. 56 87 92 67

Ruth Christiansen Tjørnedalsvej 20, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 92 80

Erik Augustinussen Magleskovvej 1, Gammerød 4140 Borup

Tlf. 57 52 66 28

Inge Jochimsen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Anne-Marie Rasmussen Sofievej 7 4600 Køge

Tlf. 56 65 11 07

Viggo Jensen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Terri Nielsen Borupvej 102 A 4140 Borup

Tlf. 57 52 77 71

Suppleanter:

Paul Christensen Borupvej 102 B 4140 Borup Tlf. 57 52 20 05 http://www.lokalhistorisk-forening.dk