Nytfeb12

Page 1

Skovbo Lokalhistoriske Forening

Medlemsnyt Februar 2012

Stormfloden den 13. november 1872 Foredrag ved forfatteren Kjeld Ejdorf Ejby bibliotek Tirsdag den 28. februar 2012, kl.19.00 I dagene op til den 11. nov.1872 pressede en kraftig storm vandet i Østersøen op i Den botniske Bugt. Den 11. nov. slog vinden om i nordøst, og stormen tog til i styrke med kulmination den 13. nov. Vandmasserne blev presset tilbage mod vest og slog op over de danske kyster. Det gik værst ud over Lolland og Falster, hvor digerne blev gennembrudt og store landarealer oversvømmet. Næste 100 mennesker mistede livet, og huse og afgrøder blev ødelagt. 260 små og store skibe blev drevet op på kysten eller forliste med hundreder af omkomne danske og udenlandske søfolk til følge. I ord og billeder skildrer Kjeld Ejdorf denne Danmarks største strandingskatastrofe og fortæller også om efterdønningerne i form af rejste erstatningskrav, søforhør og menneskelige tragedier. Kjeld Ejdorf har på forlaget Skib udgivet en bog om katastrofen: ”Stormfloden den 13. november 1872 – Danmarks største Strandingskatastrofe”. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Apollonaris og Netværksgruppen for Ejby Bibliotek. Der er fri entré og alle er velkomne. I en pause serverer foreningen en forfriskning.

1


Mit erhverv blev min hobby v. fhv. vognmand Bjarne Hansen, Slimminge Gørslev forsamlingshus Onsdag den 14. marts 2012, kl. 19.30 Bjarne Hansen fortæller om vognmandsfirmaet fra hans far, Svend Hansen, startede i 1935. Udviklingen op igennem tiden og Bjarne Hansens indtræden i firmaet 1956 og frem til forretningen stopper i 2004. Vognmandsfirmaet er først og fremmest kendt som specialist i transport af træ under enhver form og fra et stort antal skovdistrikter. I særdeleshed kørsel af træ til Junckers Savværk, Køge. Et stykke lokalhistorie ledsaget af billeder. Bjarne Hansen vil til slut vise en kort film om Junckers Savværk fra plantning af et bøgetræ til det færdige gulv. Bjarne har, som antydet i overskriften, som hobby fremstilling af modellastbiler i forholdet 1:50. Bilerne udstilles denne aften i Gørslev Forsamlingshus. Pris 50 kr.

Generalforsamling Lidemark forsamlingshus Torsdag den 12. april 2012, kl. 19.30 Separat indkaldelse udsendes senere.

Husmand Hans Olsens liv og virke i Skovbo-egnens sydøstlige del i den sidste halvdel af 1800-tallet Tidligere museumsinspektør ved Køge Museum Gunnar Solvang fortæller. Gørslev Forsamlingshus onsdag den 25. april kl. 19.30 Det er i de store omvæltningers tid, Hans Olsen nedfældede sin levnedsbeskrivelse om livet i Enderslev. Hans Olsen var stærkt engageret i, hvad der rørte sig i samtiden, så udover livet i lokalsamfundet indeholder levnedsbeskrivelsen udblik til de store forandringer i landbruget, de nationale bevægelser, den nye grundlov, treårskrigen, krigen i 1864, helstatens sammenbrud, tabet af Sønderjylland og de meget skiftende politiske og økonomiske forhold. 2


Formentlig som den eneste almindelige husmand i samtiden var han gennem mange år sognerådsformand. Han var medinitiativtager til dannelsen af mange af den nye tids foreninger, og han trykkede kongen i hånden og modtog dannebrogsorden. Gunnar Solvang blev opmærksom på Hans Olsens levnedsbeskrivelse ved en gennemgang af i Vallø Lokalhistoriske Arkiv i forbindelse med et forskningsprojekt om Østsjælland kulturhistorie. Dette førte til bogen ”En østsjællandsk husmand i en brydningstid”, som blev udgivet af Køge museum i 2010. Denne bog med et sideblik til husmandsudviklingen i den tidligere Skovbo kommune danner udgangspunkt for aftenens foredrag. Der serveres kaffe og kager i pausen inden spørgerunden. Pris 50 kr.

Siden sidst Onsdag den 2. nov. havde vi et velbesøgt arrangement på Ejby bibliotek, hvor Flemming Rieck fortalte om slaget i Køge bugt i 1710. Lørdag den 5. nov. var 50 medlemmer på bustur til Gisselfeld, hvor en dygtig guide fortalte om og fremviste hovedbygningens pragt og vælde, bl.a. de store porcellænssamlinger. Efter rundvisningen var vi på Villa Galina til kaffe og kage. Vores vognmand sørgede for oplysninger om egnen på hjemvejen. Lørdag den 28. januar var vi 48 deltagere på en guidet rundvisning på Rosenborg slot. Steffen og Mads, vore to dygtige guider, førte os rundt i den kongelige kronologiske samling. På hjemvejen blev vi trakteret på Korporalskroen De medlemmer, der fremover gerne vil have tilsendt post, herunder Nyhedsbrev, pr. mail og som ikke tidligere er tilmeldt, bedes meddele dette til kassereren på lokalhist@live.dk.

3


Bestyrelse og suppleanter pr. 28. april 2011 Bestyrelse: Formand:

Bent Jellesmark Vollerslevvej 28, Vollerslev 4100 Ringsted

Næstformand: Leif Lørring Strædet 6, Gørslev 4100 Ringsted Kasserer:

Sekretær:

Tlf. 56 87 90 03

Tlf. 56 87 92 67

Ruth Christiansen Tjørnedalsvej 20, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 92 80

Erik Augustinussen Magleskovvej 1, Gammerød 4140 Borup

Tlf. 57 52 66 28

Inge Jochimsen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Anne-Marie Rasmussen Sofievej 7 4600 Køge

Tlf. 56 65 11 07

Viggo Jensen Ringstedvej 671, Slimminge 4100 Ringsted

Tlf. 56 87 91 71

Terri Nielsen Borupvej 102 A 4140 Borup

Tlf. 57 52 77 71

Paul Christensen Borupvej 102 B 4140 Borup

Tlf. 57 52 20 05

Suppleanter:

4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.