FC Nordsjælland

Page 1

FC NORDSJÆLLAND

LAD OS DELE DRØMMEN


VELKOMMEN - ved direktør Søren Kristensen:

Vi har værdier, som vi alle skal leve op til. Hver eneste dag. På og uden for banen. Stab og spillere såvel som ledelse. Piger og drenge. De yngste såvel som de ældste. Det kan jeg garantere for. Uden at blinke med øjnene. Vi har dannelse på uddannelsesprogrammet ved siden af fodboldtræningen i FCN. Og når vi hører fra forældrene til vores ungdomsspillere, at 86% af dem oplever, at deres børn har en mærkbar mere positiv optræden derhjemme, efter at have deltaget i vores dannelsesprogram i klubben, så ved vi, at vi gør det rigtige. Det handler altid om det hele menneske i FC Nordsjælland. Ikke kun fodboldspilleren. Vi skal være noget for andre. Og gøre DER SKAL VÆRE PLADS TIL AT DRØMME

noget for dem, som har brug for det. Vi plejer at sige, at vi ikke laver eller tilbyder CSR. Vi er CSR.

Kære virksomhedsleder, Tak fordi du har åbnet vores magasin. Når du

Talent forpligter. Har man en drøm og et talent,

læser lidt videre, vil du finde ud af, at det ikke

skal man have muligheden for at forfølge det.

handler så meget om fodbold. Det er der en god

Det er det største mål, vi har i Danmark. Ligesom

grund til. For selv om vi selvfølgelig er en fod-

det er vores ejeres, i non-profit organisationen

boldklub, så er vi ikke som så mange af vores

Right to Dream, mål på globalt plan. Og har man

kollegaer og konkurrenter.

succes, er man forpligtet til at sørge for, andre kan få en lignende mulighed for at indfri et ta-

Du har nok allerede hørt om os i FC Nordsjæl-

lent og en drøm. Det er det, vi kalder give-back.

land. Vi er ikke verdens største fodboldklub. Ikke

Det sidder på vores ryggrad. Ligesom det er et

engang Danmarks. Men derfor kan vi godt gøre

bærende element i vores netværk af både store

en stor forskel. Og have store ambitioner med

og små virksomheder i vores voksende partner-

alt, hvad vi foretager os. Og det er er det, som

gruppe. De skal og kan naturligvis drive en god

dette magasin handler om. Hvordan vi kan sætte

forretning via hinanden hos os. Men det er vær-

et aftryk på alle de mennesker, som interesserer

difælleskabet, som skaber udviklingen og de

sig for os. Og som er en del af vores hverdag, vo-

gode kontakter. Ikke bare den gode mad og sel-

res region, vores netværk og vores kontaktflade.

skab til kampene hver søndag.

Fodboldklubber måler oftest deres succes

Det håber vi, du gerne vil høre mere om. Vi har i

i sejre og titler. Vi spiller naturligvis hver

dette magasin ladet tre partnere komme til orde.

eneste kamp i Superligaen og i Europa for

Og forsøgt at beskrive, hvad vi laver, og hvad

at vinde. Og vi har vundet det danske me-

der driver os. Ligesom du f.eks. vil kunne finde

sterskab og spillet Champions League. Men

ud af, hvorfor piger er lige så vigtige som dren-

vores succes måler vi i, hvordan vi gør det. Og hvordan de mennesker, der er en del af denne klub, udvikler sig. På og uden for banen.

ge hos os. Hvorfor vi bruger så mange resurser på at sende unge mennesker på rejser på andre kontinenter. Og hvorfor vi som den første klub i verden meldte os ind i Common Goal. Spild af penge for nogen. En no-brainer for os. God læselyst!

2


INDHOLD 06

Common Goal – vi kan gøre en stor forskel

12

AL-Bank direktør – om Right to Dream akademiet i Ghana

16

Right to Dream – Historien, Visionen, Modellen

20

DHL - FCN tager ansvar og står ved det

24

Fadølsforsyningen Nordsjælland – værdibaseret netværk

28

Spillerens erfaringer - “FCN ændrede mig”

32

Akademiet i Farum – derfor satser vi på talent og ungdom

34

Ligestilling – for os er piger en “no-brainer”

38

Character Development – vi laver rollemodeller

FOTO: Rie Neuchs

Livsstilsmagasinet er udgivet af Sky Media i samarbejde med FC Nordsjælland Oplag: 11.000 eksemplarer Design, layout og produktion: Sky Media

www.fcn.dk · #FCNordsjaelland Telefon: 44 34 25 00 3


RIGHT TO DREAM PARK Adresse:

Right to Dream Park, Farum Park 2, 3520 Farum

Kapacitet:

9.800 siddepladser 500 ståpladser

Banestørrelse: 105 x 68 m

E. E. Klink Klink A/S udfører alt ventilationsventilationsarbejde, arbejde, service og indregulering indregulering af af anlæg. anlæg. E. Klink A/S har over 60 70 års erfaring, erfaring, er teknisk dygtige dygtige og og blandt blandt de bedste i branchen. METERBUEN 30 | 2740 SKOVLUNDE | TELEFON: 44 91 28 91 EKLINK@EKLINK.DK | WWW.EKLINK.DK

TLF. 48 28 85 24 NYGADE 2, 3320 SKÆVINGE WWW.HMBYGGESELSKAB.DK

HVIS I HAR BRUG FOR DE BEDSTE ... JPL PROCES OPTIMERING UDFØRER AUTOMATION INDENFOR FØLGENDE OMRÅDER ... • PLC & SCADA PROGRAMMERING • MOBILE BLANDE- & PUMPEANLÆG • SPECIALE REGULERING MED FUZZY LOGIK Vores motto er: ”Hvis ikke vi kan løse opgaven, så er det umuligt” JPL Proces Optimering ApS | Hvilebækvænge 23, 3520 Farum | Tlf.: 44 95 59 14 | E-mail: jpl.opt@mail.dk | www.jpl-opt.dk 4


DE RETTE INVESTERINGER ER MED TIL AT GIVE DIG DEN STØRST MULIGE PENSION. Bliv en del af holdet,og vind på den lange bane. AP Pension er et 100 procent kundeejet og uafhængigt pensionsselskab. Vi handler derfor altid ud fra, hvad der samlet set er bedst for vores kunder. - Fordi din pension, er vores ansvar. Kontakt Salgschef Nils Gotthard Graae på tlf. 23 84 37 60 hvis du vil med i startopstillingen. Læs mere om os på www.appension.dk 5


Vi har virkelig en stor stemme i verden STADIGT FLERE STØTTER OP OM ORGANISATIONEN COMMON GOAL, DER YDER BIDRAG TIL PROJEKTER OVER HELE VERDEN – SENEST HAR BÅDE KASPER HJULMAND OG FC NORDSJÆLLAND SOM KLUB MELDT SIG IND. 6


FOTO: Boesenfoto.dk

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel fra Leicester var til stede som repræsentant for Common Goal, da FC Nordsjællands direktør, Søren Kristensen, underskrev aftalen foran tilskuerne på Right to Dream Park.

7


COMMON GOAL – vi kan gøre en stor forskel Ved at slutte sig til Common Goal vælger man at donere minimum 1 % af sin løn til organisationen, som formidler ressourcerne videre til fodboldprojekter samt projekter, som støtter FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling over hele verden. Alle med det formål at forbedre levestandard, vilkår og muligheder.

FÆLLES MÅL FOTO: Boesenfoto.dk

Cheftræner Kasper Hjulmand er medlem af Common Goal.

Common Goal er stiftet august 2017 og tæller medlemmer som Juan Mata (Manchester United), Giorgio Chiellini (Juventus), Mats Hummels (Bayern München), Kasper Schmeichel (Leicester), Shinji Ka-

Cheftræner Kasper Hjulmand blev i marts FC

gawa (Dortmund), Sofie Junge Pedersen

Nordsjællands andet medlem af den globale vel-

(Levante), Runar Alex Runarsson (FC Nord-

gørenhedsorganisation Common Goal, der med

sjælland), Aleksander Ceferin (UEFA-præ-

støtte og penge fra aktive i professionel fodbold

sident) og trænerne Kasper Hjulmand (FC

yder bidrag til projekter, der blandt andet tager

Nordsjælland) og Julian Nagelsmann (Hof-

afsæt i FN’s 17 verdensmål. Godt tre måneder

fenheim).

tidligere var FC Nordsjællands målmand, Runar Alex Runarsson, den første fra Alka Superligaen, der meldte sig ind i Common Goal.

Common Goal er en global bevægelse, hvor fodboldens fællesskab kan donere minimum 1 % af sin indtjening til. Denne pulje doneres så videre til organisationer, der via

- Jeg har været træner i mere end 20 år, og før det har jeg selv spillet. Jeg føler et ansvar og en forpligtelse til at give noget tilbage, siger Kasper Hjulmand og fortsætter:

fodbolden arbejder på at gøre en forskel og forbedre vilkår i hele verden, bl.a. med afsæt i FN’s 17 verdensmål. Common Goal arbejder sammen med StreetFootballWorld, den førende internationale NGO inden for arbejdet med fodbol-

- Fodbold har en fantastisk kraft i mennesker,

den for at gøre en forskel i social balance

og vores sport kan virkelig gøre en forskel, især

og udvikling. I løbet af de seneste 15 år har

hvis vi går sammen. Der er 270 mio. mennesker

SFW samlet et netværk på over 125 fod-

involveret i organiseret fodbold på verdensplan. Det er næsten 5 % af verdens befolkning. Hvis man hertil lægger de tre milliarder fans, der elsker at kigge på, så har vi en virkelig stor stemme i verden. FC Nordsjællands cheftræner slutter sig dermed til blandt andre sin trænerkollega Julian Nagels-

som benytter fodbolden til at tackle sociale udfordringer. Lige fra ligestilling i Indien til fredsskabelse i Colombia og integration i Tyskland. Street Football World hjælper Common Goal’s medlemmer med at fordele deres

mann i TSG Hoffenheim og spillere som Giorgio

donationer til de initiativer og projekter,

Chiellini i Juventus og spanske Juan Mata i Man-

der genererer den største forskel rundt om-

chester United, der var med til at etablere Com-

kring i verden.

mon Goal og er organisationens frontfigur.

8

boldbaserede projekter og organisationer,


Juan Mata fra Manchester United var med til at etablere Common Goal og er organisationens frontfigur.

FCN fokuserer allerede meget på at give tilbage og gøre en forskel. Kasseløbet arrangeres f.eks. hvert efterår i samarbejde med DHL og samler penge ind til regionale organisationer, der støtter op om børn i svære situationer. Tidligere har bl.a. børneafdelingen på Nordsjællands Hospital og børnehuset SIV modtaget støtte via Kasseløbet. Samtlige ansatte og medlemmer er involveret i Kasseløbet ligesom mange partnere og fans deltager aktivt.

9


FØRSTE KLUB I VERDEN

- Vi er hamrende stolte over, at vi er den første

I forbindelse med Superliga-sæsonens sidste

klub, som træder ind i Common Goal. Vi ved, at

kamp i foråret 2018 underskrev FC Nordsjælland

flere andre klubber i større ligaer lige nu venter

en aftale med Common Goal, der gør klubben til

på at kunne slutte sig til. Men det har langt fra

den første i verden, som slutter sig til det gode

været afgørende for os, om vi blev de første el-

formål. Meddelelsen blev foretaget af Juan Mata

ler ej. Det har derimod det klare værdifællesskab

via storskærm.

mellem Common Goal og os.

- Vi er hamrende stolte over, at vi er den første klub, som træder ind i Common Goal. Vi er en klub, der gerne vil gøre, som vi siger, vi

FC Nordsjælland har via medlemskabet besluttet

gør. Om det handler om ligestilling, om at udvik-

at donere 1 % af klubbens samlede stadionom-

le på ungdommen eller om at gøre en forskel i

sætning til Common Goal, ligesom hele leder-

vores lokalmiljø. Og derfor går vi ind i Common

gruppen på ti personer vil donere 1 % af deres

Goal uden nogen form for tøven eller forbehold.

løn. Alle ansatte – lige fra stab og administration

Vi er overbeviste om, at det er det rigtige for os.

til spillertrup – skal desuden individuelt beslutte

Og for fodbolden, siger direktør Søren Kristen-

sig for, om de også vil melde sig ind og støtte

sen.

Common Goal med 1 % af lønnen. Flere medlemmer af spillertruppen har allerede givet tilsagn om dette.

Common Goal er en global bevægelse, hvor fodboldens fællesskab kan donere minimum 1 % af sin indtjening til. Denne pulje doneres så videre til organisationer, der via fodbolden arbejder på at gøre en forskel og forbedre vilkår i hele verden, bl.a. med afsæt i FN’s 17 verdensmål.

10


T R O P S R Å NÅR DER G VAND A D O S D O I EN G KOMPLET

-Flytning.dk

Stolt sponsor af

Det er os med erfaringen - og erfaring forpligter Kontakt os for et uforpligtende tilbud på tlf. 27 60 54 57

Privat flytning • Erhvervs flytning • Distribution og transport • Lager og opbevaring

Book bord på www.marina-en.dk Tlf. 7030 0708 Nyd den uovertrufne udsigt og naturen med Furesøen i forhaven og Nørreskoven i baghaven på Restaurant Marina Furesøbad. A la carte, selskaber og konferencer.

NOR DI

MILJØMÆR SK

ING KN

Frederiksborgvej 101 - 3500 Værløse Tlf. 7030 0708 - www.marina-en.dk

5041 0444

Totalentreprenør Vi udfører en bred vifte af tømrer- og snedkeropgaver.

Tlf. 28 92 93 08 s.b.jonsson@godmail.dk CVR nr.: 28628595

Tlf. 47 52 20 02 - www.bang-nielsen.dk 11


AL-BANK DIREKTØR - om Right to Dream akademiet i Ghana:

Det er så ægte. Man er slet ikke i tvivl, når man ser det PETER FROULUND, BRANDING- OG KOMMERCIEL DIREKTØR HOS ARBEJDERNES LANDSBANK, HAR NU TO GANGE VÆRET MED PÅ FC NORDSJÆLLANDS PARTNERTUR TIL RIGHT TO DREAMS GHANESISKE FODBOLDAKADEMI. OG FÅET OPLEVELSER, DER HAR EFTERLADT ET INDTRYK.

12


Jeg synes, én af de ting, man virkelig bliver be-

- Det gjorde stort indtryk på mig allerede første

rørt af, når man ser det nede i Ghana, er, at der

gang, jeg var dernede. Jeg havde hørt historien

er plads til alle, hvis de selv vil. Alle de, der er

hjemmefra inden første tur derned, men da kan

kommet ind, får muligheder. De får en chance i

man godt have en opfattelse af, at det bare er

livet, på de præmisser, der nu er givet.

nogle unge drenge, som man fortæller nogle hi-

- Det der med, at der er en exit plan for alle enten

storier, som de lærer at gengive udenad, og så

via fodbold eller en uddannelse. Det er meget

er alle glade.

typisk den måde, jeg opfatter FC Nordsjællands værdier på. Det handler rigtigt meget om men-

- Altså sådan en form for skuespil, kan man sige,

nesker hele vejen, og det kan jeg rigtigt godt li’.

men når man kommer derned, finder man ud af, hvor dybt de her værdier ligger, især hos de

- Det er en ting, som vi i AL Bank virkelig er stol-

ældre spillere. Det var virkelig fantastisk at se.

te af at være associeret med. At man tænker på

Det er sgu ægte. De har lært værdierne og læ-

det hele menneske og ikke bare på fodbolden.

rer dem videre til de yngre, så de også forstår

Jeg er sikker på, at man har det her akademi

mindsettet.

for at uddanne fodboldspillere, men det at man også sørger for at få gode mennesker ud af det,

- Det er helt inde under huden på dem alle. Det

er helt fantastisk at se.

er især dejligt at se, hvordan de lidt ældre elever tager sig af de yngre årgange, som var det små brødre. Det er jo relativt små børn, der måske er

Og selv om han havde set det én gang tidligere, var tur nummer to også en øjenåbner af de store.

langt hjemmefra og sjældent ser familien. Den familiefølelse får de så af de lidt ældre. De tager virkeligt ansvar.

- Når man tager derned, forestiller man sig nok et konkurrencemiljø. Det gælder om at være den bedste og få kontrakter og få en fremtid. Det er jo folk fra fattige

Sådan lyder det fra Peter Froulund, Branding-

kår, så det er et markant anderledes liv, end man

og kommerciel direktør hos Arbejdernes Lands-

ellers kunne se frem til.

bank, kort tid efter det seneste besøg hos Right to Dream i Ghana sammen med en række af FC Nordsjællands øvrige partnere. 13


Det synes jeg er fantastisk. Jeg havde forestillet mig, at der var mere indbyrdes kamp om at være den bedste. Men de menneskelige værdier træder igennem, og der er et enormt sammenhold eleverne imellem. De har fået værdierne implementeret så stærkt. Det har slået mig begge gange, siger Peter Froulund. AL-Bank direktøren ser Right to Dream, og samarbejdet med FC Nordsjælland som en unik historie i fodboldens verden:

- Det er det sunde ved miljøet. Man har skabt et sted, hvor man kan udvikle sig fodboldmæssigt, men samtidig kan man godt se, at fællesskabet har en stor betydning. De menneskelige værdier er meget synlige og nødvendige at leve op til. - Og jeg tænker faktisk, at lige den der historie er værd at få at vide, for når man tænker akademi, tænker man måske umiddelbart, at vi tager til Afrika og finder en masse, der kan spille fodbold og laver så kontrakt med de tre bedste, og resten er vi ligeglade med. - Hvis man ikke ved bedre, kan det være den tanke, man har. Derfor er den værdihistorie så vigtig at få fortalt, og den er fantastisk at se, for den er så ægte. Ægtheden i det, når man står der, er simpelthen ikke til at tage fejl af. Der er intet falsk i det. Alle havde en ægte interesse i projektet og forstod, hvorfor de var en del af det, og hvad der AL-Bank direktør Peter Froulund ser Right to Dream, og samarbejdet med FC Nordsjælland som en unik historie i fodboldens verden.

forventedes af dem. - Det er enestående, og uanset hvad det ender ud med, om de bliver gode fodboldspillere eller ej, eller de bliver noget andet, så vil de være rigtig gode ambassadører for Right to Dream.

- Alligevel har man gennem de her menneskelige værdier, forståelse for hinanden og respekt,

- Og selv om de skulle ende med at komme tilba-

skabt en utrolig stærk familiefølelse hele akade-

ge til deres egen landsby, vil de blive bedre bor-

miet imellem både for drengene og pigerne.

gere, og de vil rykke nogle ting og kunne bidrage med en hel masse til lokalsamfundet. Jeg er sik-

- Det er fantastisk, at man i et så krævende fysisk

ker på, at hver eneste af skolens elever kommer

miljø, og med den baggrund, hvor det gælder

til at gøre en forskel, fastslår Peter Froulund.

om at gribe chancen, alligevel har formået at få menneskeligheden i højsædet.

14


Arbejdernes Landsbank og FC Nordsjælland har kørt parløb siden sæsonen 2011/12, hvor FCN sikrede sig det danske mesterskab, og lige siden er det partnerskab blevet udvidet, nu også med stort engagement i FC Nordsjællands nystartede kvindeafdeling: - Vi har jo i Arbejdernes Landsbank hele vejen igennem haft et godt samarbejde med Nordsjælland, og det tror jeg også, vi kunne have uden Right to Dream. Men det er klart, at når man oplever, at en klub engagerer sig i noget så fint og fornemt, som det her, så er det kun med til at styrke båndene. - Vi er stolte af, at vi i AL-Bank er en del af den her historie. Vi er selvfølgelig kun en lille del, men det er en del, vi er meget stolte af og gerne fortæller vidt og bredt om. Alt det gode, der sker i FCN er RTD, er et naturtere sammen.

Arbejdernes Landsbank og FC Nordsjælland har kørt parløb siden sæsonen 2011/12, hvor FCN sikrede sig det danske mesterskab.

- Som virksomhed er vi med mange steder, og

- Der har altid været et værdimatch mellem os.

der er mange ting, man kan sponsorere, men så-

FCN har hele tiden udviklet klubben men be-

dan en historie som den her er noget, der virkelig

holdt værdierne, og i de seneste år skruet endnu

skiller sig ud. Den giver en stolthedsfølelse på et

mere op for dem. Det er jo noget af det, man

helt andet plan og niveau end normale forret-

ser positivt på som partner. Det giver os nye hi-

ningsaftaler. Og det gælder både for banken og

storier at fortælle og gør samarbejdet bedre og

alle os, der arbejder med det, fordi det er så me-

stærkere.

ligt kapitel i den fortælling, som binder os tæt-

get større, siger Peter Froulund. - Når FCN gør noget, så mener hele klubben det. Det seneste er indførelse af kvindefodbold, hvor de vilkår FCN giver pigerne, og tankerne omkring det, virker for mig udefra som én til én i forhold til, hvad I gerne vil for drengene. - Det der med, at ambitionerne er høje og man vil gøre det ordentligt og gøre det rigtigt. Det er igen et udtryk for, hvordan vi oplever FCN. Alle skal have en chance. Alle har en ret til at drømme. Det er det, FCN siger, og det er jo heldigvis også det, klubben gør, siger Peter Froulund.

15


RIGHT TO DREAM – historien & visionen

Right to Dream – historien & visionen DET HELE STARTEDE MED EN DRØM. FOR AT DET IKKE SKAL VÆRE LØGN. DA DEN DENGANG BLOT 20-ÅRIGE ENGLÆNDER TOM VERNON KOM TIL VESTAFRIKA FOR FØRSTE GANG. HAN ARBEJDEDE FOR MÆGTIGE MANCHESTER UNITED. - DIREKTE UNDER LEGENDARISKE SIR ALEX FERGUSON, SOM HAN FANDT DE BEDSTE FODBOLDSPILLERE TIL. OG NU HAVDE JAGTEN PÅ TALENT BRAGT HAM TIL ACCRA I GHANA, HVOR ALTING SKULLE FORANDRE SIG.

Stadion i Dawu, hvor akademiet flyttede hen som andet stop og ungerne for første gang kom på græs.

16


Begejstringen for sporten, den enorme mængde

Tom Vernon sagde sit job op hos Manchester

talent og de stærke sind, som Vernon mødte hos

United og Alex Ferguson. Hævede sin begræn-

de mange børn, der spillede fodbold på gader

sede opsparing og flyttede til Accra. Her fandt

og stræder i Accra, slog benene væk under ham.

han det første og bedste dusin unge gadedren-

Det kunne ikke være rigtigt, at de unge menne-

ge og lod dem flytte ind i det hus, han havde

sker her aldrig skulle have den mindste mulighed

lejet i et af byens slumkvarterer. Han trænede

for at kunne realisere deres talent. At det, og de,

fodbold med dem hver eneste dag på den grus-

på forhånd var dømt til at gå tabt. Han vidste,

bane, som lå i nærheden, når den ellers ikke var

hvad han nu skulle. Han vidste bare ikke hvordan.

dækket af regn. Og han fik frivillig hjælp til at

Endnu. Men de unger skulle have chancen for at

undervise dem mellem træningerne, så de fik

bruge deres talent til noget ligesom deres jævn-

en bedre uddannelse uden for banen, end deres

aldrende i Europa. Have muligheden for at deres

jævnaldrende på de lokale skoler.

drøm kunne gå i opfyldelse. Og de skulle også kunne give det, de fik med på rejsen, videre til de

Tom Vernon vidste bedre end nogen, at langt fra

næste generationer.

alle talentfulde unge fodboldspillere ender med at kunne leve af at spille fodbold. Selv på de bed-

Det blev Vernons kald! - Der var ingen vej tilbage.

ste akademier i Europa. Og ingen skulle forlade Tom Vernons Football Academy, som han kaldte det dengang, uden at opholdet havde givet dem bedre muligheder for at kunne gøre en forskel for de samfund, de kom fra. De skulle komme ud som ledere og rollemodeller. Og med et drev til at ville gøre en forskel for andre.

17


RIGHT TO DREAM – historien & visionen

Her er en af de bedre ”klubber” som de unge kan gå i når de vil spille fodbold. Strong Tower FC ser ikke ud af meget, men mange dygtige fodboldspillere kommer herfra, fordi de får træning med lidt struktur.

Akademiet voksede. Flere mennesker hørte om

Samtidig begyndte det at blive muligt at sende

historien. Om projektet. Og valgte at donere

flere af de unge mennesker på 6-årige ophold

penge til det. Tom Vernon brugte støtten til at

på flere af de bedste skoler i USA. Siden de før-

flytte akademiet til Dawu i den bedre del af Ac-

ste Right to Dream elever fik muligheden for at

cra og hyre rigtige lærere ind til at stå for under-

studere i Amerika og til nu, er der ikke en eneste

visningen. Til en madmor, der kunne sørge for,

af dem, der ikke har fuldført uddannelsen i USA.

at drengene fik det rigtige at spise på de rigtige

Faktisk gør de det så godt, at eleverne fra Right

tidspunkter. Og så til at leje sig ind på en rigtig

to Dream i alt har modtaget scholarships til sam-

fodboldbane. Flere dygtige fodboldfolk, fra Ver-

let en værdi, der overstiger 40 millioner dollars.

nons netværk i England, meldte sig på banen til

Og skolerne i dag tilbyder RtD flere pladser på

frivilligt at hjælpe med træning og udvikling af

deres programmer, end der er elever til at mod-

de unge mennesker. Flere af dem er for øvrigt

tage dem. De er især en succes, fordi de vil lære.

stadig tilknyttet Right to Dream gruppen den

De vil fortælle. Og de vil dele deres historier og

dag i dag. 20 år senere. Navnet ændrede Tom

vise andre, at man kan nå sine mål uanset, hvor

Vernon nu også til det, han vidste det hele hand-

man kommer fra.

lede om. Right to Dream Academy. De private donationer fortsatte med at komme, De skabte interesse fra de professionelle klubber

og store sponsorer ville gerne støtte op om ar-

i området. Og også fra de europæiske af slagsen,

bejdet og visionen i Right to Dream. Derfor blev

når drengene, via Vernons forbindelser, blev in-

det muligt for Tom Vernon at købe et helt styk-

viteret op og deltage i turneringer i Nordeuropa.

ke land godt 100 kilometer fra Accra, hvor det

Store klubhold blev slået af det lille akademi. I

nuværende akademi blev opført lige ved floden

dag er niveauet så højt, at der på det senest ud-

Volta. Her bor der i dag op mod 100 drenge og

tagne ghanesiske A-landshold var ikke færre end

piger, ligesom fodboldtrænerne, lærerne og de-

fem spillere med fortid hos Right to Dream.

res familier, huses på det flotte anlæg, der også har sine egne 8 imponerende græsbaner.

18


Tom Vernon var aldrig i tvivl om, at ligestilling var

på banen og transferindtægter, når de indfriede

en vigtig del af udviklingen i Afrika, hvor mange

deres potentiale. Transferindtægter, som kunne

piger hives ud af skolesystemet og giftes bort i

reinvesteres i flere muligheder til flere børn el-

en alder af blot 13 år. Og de derfor er dømt til et

ler endnu flere akademier i nye lande. Den bedst

liv i hjemmet uanset, hvilke drømme de havde og

egnede klub i hele Europa blev FC Nordsjælland

hvor dygtige de var som elever og atleter. For

i Farum, som RtD købte for godt 2,5 år siden.

seks år siden blev det muligt at udvide akademi-

Resten er den historie i kan læse andre steder i

et med en ny bygning udelukkende indrettet til

dette magasin.

piger, og RtD blev det første fodboldakademi i Afrika, der både havde drenge og piger. Og helt på lige fod. Flere af dem har siden været på ophold i Farum og møde FC Nordsjællands piger. Ligesom mange af dem har modtaget scholarships og er ved at tage en uddannelse i USA. Det meste af pigeprogrammet i RtD finansieres via en årlig fundraising i New York, hvor organisatio-

Visionen for Right to Dream er i dag den samme som dengang

nen har et stærkt netværk blandt de mange erhvervsledere og virksomhedsejere, som er stødt

- Tom Vernon første gang satte sine fødder i

på de afrikanske elever gennem årene – enten

Ghana. At så mange børn som muligt skal have

som værtsfamilier eller ved at deres børn har

muligheden for at indfri deres drømme, hvis de

delt skolegang med de unge mennesker fra RtD.

har et talent og er villige til at arbejde hårdt for det, når nogen giver dem en mulighed. Det skal

Også udvælgelsen af de 9-10 årige børn, der får

ikke være det sted, du kommer fra, som afgør,

muligheden for at komme ind på akademiet, har

om du får en chance i livet eller ej. Fodbolden

gennemgået en stor udvikling siden dengang,

og Vestafrika blev startskuddet. Men modellen

hvor Tom Vernon valgte de 12 første og bedste i

kunne lige så godt fungere med cricket i Indi-

Accra. I dag har Right to Dream en hel scouting

en. Eller ridning i Mongoliet. Og det kommer den

afdeling, der ser over 25.000 forskellige børn

måske også til. Så længe morgendagens ledere

spille fodbold i hele Afrika hvert eneste år. Børn

udklækkes gennem Right to Dream. Og det er

fra Sydafrika, Ghana, Elfenbenskysten og Burki-

med til at ændre de samfund, som hvert eneste

na Faso går lige nu på akademiet, og de vælges

barn kommer fra. Så fungerer modellen. Og så

ikke kun ud fra deres talent med en fodbold. De-

lever visionen. Grænser brydes ned og projektet

res evne til at optage lærdom, og deres familiæ-

spreder sig. På 20 år fra et lille lokalsamfund i

re baggrund, tæller lige så højt, når de testes ved

Ghana til lige nu at være i Vestafrika, i Nordsjæl-

de mange prøvetræninger, som Right to Dream

land i Danmark og på tre forskellige kontinenter.

arrangerer. Jo hårdere kår, jo større chance har

Ambitionen bag visionen er til at kunne gøre en

de for at få muligheden hos RtD.

forskel på endnu flere. Faktisk dem alle.

Der skulle også skabes en pathway, som drengene og pigerne kunne følge fra første dag i RtD og helt til de selv var klar til at stå på egne ben og gøre en forskel for andre. Uddannelsesmæssigt blev det primært via netværket af skoler og erhvervsledere i USA. Fodboldmæssigt skulle det være gennem en europæisk klub, hvor værdierne var de samme, og hvor arbejdet med unge mennesker allerede var forankret i klubbens rygrad. En klub, hvor de mest talentfulde fodboldspillere fra akademiet kunne komme til og udvikle sig videre, sammen med de lokale talenter, og samtidig sikre en bæredygtighed via resultater

Det her er den bane, hvor alle håbefulde spillere i Accra prøver kræfter med hinanden. Og hvor RTD har fundet flere af vores talenter i en ung alder. Her spilles der fodbold i alle aldre hver eneste dag så længe der er lys fra himlen 19


DHL - FCN tager ansvar og står ved det

FC Nordsjællands fokus på ligestilling betyder rigtig meget for os i DHL FOTO: Rie Neuchs

MARKETING MANAGER HOS DHL, SUSANNE KATJA KRISTENSEN, UDTRYKKER STOR GLÆDE OVER, AT FCN NU OGSÅ HAR STARTET EN AFDELING FOR PIGE- OG KVINDEFODBOLD OG PRIORITERER DEN HØJT. LIGESTILLING ER ET VIGTIGT VÆRDIFÆLLESSKAB FOR DHL SOM TOPPARTNER I FC NORDSJÆLLAND. - Når vi sætter vores logo på brystet, skal vi kunne stå inde for, hvad der bliver gjort både på og udenfor banen. Ikke kun de resultater, FCN opnår på banen, men også hvordan man opnår dem. Og der synes jeg, det er fantastisk at se, hvordan klubben tager talenterne under vingerne fra de er helt unge via akademierne både i Ghana og Farum og klæder dem på, både på det menneskelige- og fodboldmæssige plan. - Og endnu mere fantastisk er det jo nu, hvor pigerne kan få akkurat samme muligheder. 20


FOTO: Boesenfoto.dk

Så derfor, da vi ved forhandlingerne om at forlænge aftalen, fik løftet sløret for, at kvinderne skal være en ligestillet del af det, var vi på ingen måde i tvivl, siger Susanne Katja Kristensen, Marketing Manager hos DHL, den store globale transport- og logistikvirksomhed, der siden januar 2015 har været Toppartner i FC Nordsjælland. DHL har derfor nu i 3½ år prydet FCN-trøjerne med logo på brystet og stærk synlighed alle steder i Right to Dream Park. Det samarbejde er netop blevet forlænget til at gælde for endnu fire år og tilføjet hele afdelingen for kvindefodbold. Susanne Katja Kristensen ser kvindefodbold som en stor ekstra værdi for det tætte samarbejde mellem DHL og FCN: DHL og direktør Atli Einarsson er Toppartner i FCN

21


- Jeg glæder mig meget til at supportere og finde på sjove events, der kan inddrage kvindefodbolden endnu mere, for jeg er sikker på, at det kommer til at bidrage med en hel masse. - Målet er jo også at vinde pokaler med kvinderne, og jeg er 110% sikker på, at det også kommer til at ske. Det bliver så spændene at være en del af denne rejse. Man kan jo se, med de målsætninger FCN tidligere har opsat og efterlevet, at det vil ske også for kvindefodbold. Det er kun, hvis man har drømmen og målsætningerne, at man når det, og selvfølgelig skal pigerne også have lov at drømme, siger Susanne Katja Kristensen. Hun har sammen med Marketingafdelingen i FC Marketing Manager hos DHL, Susanne Katja Kristensen.

Nordsjælland udtænkt flere succesrige events, der binder FCN og DHL tættere sammen og understreger de fælles værdier og stærke kompe-

- Nu glæder jeg mig til at følge den nystartede kvindeafdeling. Synet på kvindefodbold har jo ændret sig over de seneste år. Jeg tror at det, at der er kommet en kvindeafdeling i FCN, kommer til at skubbe til tingene, så der også bliver stillet krav til de øvrige Superligaklubber.

tencer de deler. Således har FCN og DHL nu to år i træk afviklet ”Kasseløbet” omkring Right to Dream Park. Det er et motionsløb, hvor deltagerne løber med en DHL-kasse under armen og skal bringe den rundt på banen og for hver omgang skaffer det ekstra penge i kassen til godgørende formål:

- Og det synes jeg jo er fantastisk, for vi lever i 2018, så selvfølgelig skal der være ligestilling og

Susanne Katja Kristensen glæder sig over den

selvfølgelig skal pigerne have de samme mulig-

succes, Kasseløbet er blevet, og der kan hele ti-

heder, som drengene har indenfor fodboldens

den udvikles på konceptet:

verden. - I et partnerskab skal man også hele tiden ud-

22

- Basen for det er der nu i FCN, og jeg kan se, at

vikle sig sammen, ellers går tingene i stå. Og var

strukturen for det er lige så professionel som for

de det, havde vi ikke forlænget aftalen. Jeg føler,

drengene. Jeg var selv med til kickoff dagen for

at FCN og DHL hele tiden udvikler sig sammen

pigeakademiet, og for mig som kvinde, rørte det

med fokus på de værdier, begge parter har, og

mig virkeligt.

som ligger meget tæt op af hinanden.

- Da alle 50 piger blev kaldt op på scenen i Right

- Kasseløbet er jo også en del af det at udvik-

to Dream Park, og der så kom en video på med

le et partnerskab sammen. At lave et løb har jo

alle pigerne på akademiet i Ghana, kunne man

ikke specielt meget med fodbold eller transport

bare mærke, at der var den der connection på

at gøre, men Kasseløbet signalerer en masse. Vi

trods af, at de faktisk endnu ikke rigtig har mødt

vil gerne tjene kassen til gode formål og CSR ar-

hinanden. Det var helt fantastisk og gav mig

bejde, som betyder meget for begge parter.

nærmest kuldegysninger. Det bliver så spæn-

- Det var med lidt sommerfugle i maven, da vi

dende at følge den udvikling. Også i det, det kan

afholdt det første gang, men det blev en kæmpe

bidrage med til vort partnerskab. Det er en me-

succes. Det har det været begge gange og er

get vigtig ting, og i DHL bliver det taget rigtig

noget, vi fortsætter med og udvikler på. Beløbet,

godt imod.

vi har kunnet donere, bliver større og større.


- Nu har vi været partnere i snart tre et

- Det er vigtigt at gøre det rigtigt første gang, og det er en holdindsats, hvor hver eneste spiller er vigtig.

halvt år, og faktisk er det rigtig vigtigt for os, at der er tale om et partnerskab og ikke bare et sponsorat, som man jo kan indgå på mange måder. - Det her er, som partnerskaber nu er, også i privatlivet, det er baseret på værdier og den fælles forståelse og at man ligesom tager ansvar. Og det synes jeg i den grad, jeg har følt, helt fra vi startede samarbejdet.

- Medarbejdere hos både DHL og FCN deltager,

- Vi har rigtig mange af de samme værdier, og

og det samme gør fodboldspillerne og fans. Det

det gør det nemmere for en virksomhed, når vi

er en super god og hyggelig event, og jeg har

skal kommunikere. Da vi startede følte jeg per-

også fortalt om den i vores interne nyhedsbrev,

sonligt, at jeg fik en masse nye kolleger, hvor vi

der går ud til medarbejderne i 220 lande, hvor de

skulle lære hinanden at kende for at få tingene til

også fik en video med, som viste afviklingen af

at spille. Alt har simpelthen fungeret topprofes-

Kasseløbet, siger Susanne Katja Kristensen, der

sionelt og samtidig meget familiært.

har meget fokus på at præsentere det specielle ved DHL i alle events:

- Jeg føler, at der har været plads til, at vi har kunnet udvikle os sammen og supplere hinan-

- Der er faktisk flere lighedspunkter mellem fod-

den. Også i forhold til FC Nordsjællands store

bold og transport, end man lige umiddelbart

fokus på give back projekter, hvor vi hellere end

skulle tro. I begge tilfælle handler det om at af-

gerne vil supportere ved at gøre de ting, som

levere og modtage på den bedst mulige måde,

DHL er god til og få forsendelserne til Ghana.

men vigtigst af alt om at levere hver eneste dag! - Jeg har rigtig meget fokus på, at vi i alle de ting, - Alle kan transportere fra A til B, men det er hele

vi gør sammen får kommunikeret ud, at DHL er

indpakningen, det handler om. Hvilken service,

en transport- og logistikvirksomhed. Og det lyk-

man giver sine kunder, og om man har kunden

kes altid godt i samarbejdet med FC Nordsjæl-

i fokus, lytter og tilpasser de bedste løsninger.

land. Sammen finder vi de super gode løsninger, slutter Susanne Katja Kristensen.

- FC Nordsjællands fire værdier med dedikation, holdånd, mod og glæde er ikke kun ord på et stykke papir. Klubben lever helt op til dem på alle måder, også overfor klubbens Partnere. - Både FCN og DHL har en stærk vindermentalitet og ved, at de små marginaler gør en stor forskel. Vores øverste direktør i DHL siger altid, når vi er 500.000 medarbejdere i DHL, og alle justerer bare en lille bitte smule, så gør det en kæmpe forskel.

23


FADØLSFORSYNINGEN NORDSJÆLLAND - værdibaseret netværk

Vi vil se folk i øjnene med god samvittighed

MED PRODUKTER SOM LEMONAID OG CHARI-

- Vi begyndte at spise økologisk og tænke over

TEA, HVOR EN DEL AF BELØBET GÅR TIL VEL-

den måde, vi levede på. Vi kan i det hele taget

GØRENHED, MENER BENNEKOVS – BETTER

mærke en bevægelse i samfundet. Folk interes-

DRINKING, AT DE HAR FUNDET DET PERFEK-

serer sig mere for økologi, fairtrade og bæredyg-

TE MATCH I ET SAMARBEJDE MED FC NORD-

tighed. Vi kan mærke, at det også giver mening

SJÆLLAND.

for den måde, vi vil leve vores liv på og det, vi gerne vil efterlade til vores børn, fortæller Char-

Ægteparret Charlotte og Thomas Bennekov ejer

lotte Bennekov.

Fadølsforsyningen Nordsjælland, der igennem de sidste 18 år har leveret fadøl, øl og sodavand i

Det virkede derfor naturligt for ægteparret at

Nordsjælland og Storkøbenhavn. Firmaet leverer

udvide forretningsområderne. De etablerede

til alle typer arrangementer, eksempelvis recep-

Bennekovs – Better drinking, som distribuerer

tioner, bryllupper, havefester, studenterfester,

de økologiske og fairtrade-certificerede lemo-

byfester, musikfestivaler og så videre.

nade- og kolde te-produkter fra LemonAid og ChariTea. For hvert solgt flaske går 5 eurocent –

24

For cirka fem år blev Charlotte og Thomas Ben-

ca. 40 øre – til velgørende og sociale formål i de

nekov gradvist mere økologisk bevidste og be-

områder, hvor råvarerne indkøbes. Det er indtil

gyndte at tænke fairtrade, bæredygtighed og

videre blevet til mere end 22 millioner kroner på

velgørenhed ind i deres liv – både privat og er-

verdensplan.

hvervsmæssigt.


- Vi var inviteret til et arrangement i FC Nordsjælland, hvor blandt andre bestyrelsesformand Tom Vernon fortalte om tankegangen bag Right to Dream, om akademiet i Ghana, om at gøre godt i verden, om udvikling af hele mennesker, ikke kun fodboldspillere, og om at give tilbage, forklarer Charlotte Bennekov, og Thomas Bennekov bryder ivrigt ind og tilføjer: - Det var superinteressant og mega inspirerende. Det var egentlig fedt at blive bekræftet og møde nogen, der deler de samme holdninger, og som samtidigt er lykkedes. Ikke bare i lille skala, men mange steder i verden. Der var vi sgu nødt til at hoppe med på holdet. Det var præcis sådan noget, vi gerne ville. Der var faktisk ikke langt fra beslutning til handling, så vi indgik kort efter et samarbejde.

25


FADØLSFORSYNINGEN NORDSJÆLLAND - værdibaseret netværk

Charlotte Bennekov supplerer og forklarer, at de kunne have valgt at støtte op om andre og måske større og mere eksponerede fodboldklubber eller andre sportsgrene:

- Vi vil dog hellere lægge vores penge og energi et sted, hvor man gør det lidt bedre end andre. Thomas Bennekov er enig og uddyber: - Det er naturligvis en tosidet sag. Det er en investering i et håb om at møde nye mennesker, man kan lave en forretning med, men det er i høj grad også følelser. Det ramte lige i hjertekulen i forhold til den menneskelige tilgang og den måde at se fodbold på, både som forretning og som et sted hvor man skal gøre noget godt for andre. Det skal man lede længe efter for at finde andre steder.

- Vi vil dog hellere lægge vores penge og energi et sted, hvor man gør det lidt bedre end andre!

www.bennekovs.dk 26


Advertorial

FinansPlan hjælper FC Nordsjællands spillere med økonomien: - Uanset om du er fodboldspiller eller virksomhedsejer, har du brug for et overblik DET KAN MEDFØRE STORE ØKONOMISKE FORANDRINGER, NÅR DU GÅR FRA AT VÆRE ET UNGT LOVENDE AMATØRTALENT TIL AT VÆRE EN PROFESSIONEL FODBOLDSPILLER. DERFOR SAMARBEJDER FC NORDSJÆLLAND MED FINANSPLAN – EN UAFHÆNGIG ØKONOMISK RÅDGIVER – FOR AT UDDANNE SPILLERNE I, HVORDAN DE BEDST MULIGT HÅNDTERER DERES ØKONOMI.

BO BALTZERSEN - har mere end 20 års erfaring med rådgivning indenfor pension og skat. Telefon: +45 72 20 66 36 Mobil: +45 40 60 81 44 Mail: bb@finansplan.dk www.finansplan.dk

Et godt greb i din økonomi kan være afgørende for, hvordan din økonomiske fremtid kommer til at se ud – uanset om du er erhvervsdrivende, privatperson eller måske fodboldspiller. Det ved de i FC Nordsjælland, og derfor samarbejder de med den uafhængige rådgiver FinansPlan, der guider klubbens spillere til en god økonomisk

• Der er ingen forskel på, om du er en ung fodboldspiller, eller en erfaren virksomhedsejer – alle har brug for et økonomisk overblik, og det er vores vigtigste opgave, at give kunderne netop det. Når det er sikret, opbygger vi et økonomisk setup, der passer til din økonomi og ambitioner, fortæller Bo Baltzersen, og uddyber:

start på deres professionelle fodboldliv. - De unge spillere kommer fra forskellige steder i landet og verden, fra forskellige baggrunde og fra forskellige økonomiske virkeligheder. Derfor bruger vi meget tid på at tale med spillerne om, hvordan de får deres penge til at række langt, hvordan sikrer de dem selv i fremtiden, når de ikke længere spiller fodbold, og giver dem egentlig en ud-

• Fordi vi ikke er bundet af at skulle sælge en særlig type produkter, som en bank eksempelvis er, kan vi rådgive på tværs af din banks tilbud og alternativer. Det vigtigste er, at du får mest værdi for dine penge, og vores kunder oplever typisk at finde besparelser på flere hundredetusinder kroner. Så det har stor betydning for ens økonomi, at man får denne type rådgivning.

dannelse i økonomi og formueforståelse forklarer Bo Baltzersen, direktør for Pension i FinansPlan. UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Når FinansPlan ikke rådgiver spillere og perso-

FÅ EN SNAK OM DINE MULIGHEDER FinansPlan har tilladelse fra Finanstilsynet til at udøve finansiel rådgivning i Danmark, og er dækket af en ansvarsforsikring. Vi rådgiver både privatpersoner og virksomhedsejere.

nale i FC Nordsjælland, rådgiver de hundredevis af danske kunder og virksomheder med at optimere deres økonomi. Fordi FinansPlan er en uafhængig rådgiver, kan de tilbyde en rådgivning, andre økonomiske aktører ikke vil kunne tilbyde.

Vil du læse mere om FinansPlan, kan du besøge os på www.finansplan.dk, her finder du også en formular, du kan udfylde, og så kontakter vi dig så hurtigt som muligt. Du er også velkommen til at ringe til os på telefon 72 20 66 36.

27


SPILLERENS ERFARINGER - “FCN ændrede mig”

EFTER TOLV ÅR I UDENLANDSKE KLUBBER VURDERER TIDLIGERE ANFØRER PATRICK MTILIGA, AT FC NORDSJÆLLAND HAR DET MEST PROFESSIONELLE MILJØ MED EN TILGANG PÅ ET MEGET HØJT PLAN.

FC Nordsjælland nørder sindssygt meget Efter 18 års professionel fodbold indstillede Pa-

siden han stoppede sin aktive karriere. Det er

trick Mtiliga karrieren med udgangen af 2017.

tydeligt, at han har det godt med beslutningen

Den dengang 36-årige anfører for FC Nordsjæl-

og ser fremad mod nye mål, som han dog ikke

land pakkede fodboldstøvlerne ned i tasken – og

ønsker at uddybe:

dér er de blevet. I dag nyder Patrick Mtiliga, at der er tid til at trække vejret og nyde samværet med sin familie, der foruden ægtefællen Mai tæl-

- Jeg er typen, der gør, hvad der passer mig – eller nok rettere hvad der passer til mig.

ler sønnerne Nelson på 12 år, Alpha på 10 år og Morgan på lidt over 1 år.

Patrick Mtiliga var blot 18 år, da han forlod B93 på Østerbro i København og rejste ud. Efter ti

- Jeg har haft tid til at reflektere over, hvad jeg

år i den hollandske liga og to år i den spanske,

vil – og lige så meget hvad jeg ikke vil. Jeg ny-

vendte han hjemad og kom til FC Nordsjælland i

der virkelig, at jeg ikke har fodboldspillerens pres

2011. Allerede i 2012 vandt klubben – med Patrick

over hovedet. Det har været min drivkraft og

Mtiliga – sit første mesterskab.

sindssygt fedt, men også hårdt. Til spørgsmålet

28

om de nedpakkede fodboldstøvler griner Patrick

Året efter blev det sølv og deltagelse i Champi-

Mtiliga og bekræfter, at han ikke har rørt en bold,

ons League.


- Senere blev jeg anfører, og det var

Jeg er typen, der gør, hvad der passer mig – eller nok rettere hvad der passer til mig!

rigtig lærerigt. Og så kommer de nye ejere med Right to Dream ind over og fortsætter den udvikling, der allerede var i gang i klubben. På et tidspunkt tager Kasper Hjulmand fat i mig og siger, at de gerne vil sende mig til akademiet i Ghana, så de unge spillere har et ansigt, de kender, når de kommer til Danmark.

- Når jeg ser tilbage på tiden i FC Nordsjælland,

Det var imponerende at være dernede og se,

kan jeg se, at jeg har fået udviklet mine lederev-

hvad de har udrettet. Right to Dream i Ghana

ner. Som yngre faldt måske ikke så naturligt for

minder i koncept, tankegang og værdier meget

mig, sådan på det vokale plan. Som spiller passer

om FC Nordsjælland. Tom Vernon og hans folk

man sin butik i en stor koncern, fortæller Patrick

har virkelig fået bygget noget godt op!

Mtiliga og fortsætter:

FOTO: Boesenfoto.dk

29


FOTO: Rie Neuchs

Patrick Mtiliga beskriver tiden i FC Nordsjælland

Når du kommer fra U19-holdet op i Superligaen,

som kraftigt medvirkende til at forme ham som

så tror du, at succes og fremgang ”bare kom-

menneske og ikke blot udvikle ham som fod-

mer” – men det gør det ikke. Det er sjældent, at

boldspiller:

du faktisk er på det niveau, du oppe i hovedet tror, at du er.

- Jeg er stolt af at have været en del af klubbens udvikling, hvor jeg har kunnet påvirke de unge

I Right to Dream bliver fodboldspillere betrag-

mennesker i en positiv retning. Da jeg kom til FC

tet som mennesker – individer med forskellige

Nordsjælland, var jeg nok den mest erfarne på

karaktertræk, egenskaber og muligheder – hvor

holdet i kraft af min internationale erfaring. Det

der fokuseres på udviklingen af hele mennesker,

skabte en del respekt blandt kammeraterne. Det

ikke kun teknisk dygtige fodboldspillere.

var helt fint, for jeg har altid været rimelig cool med de unge drenge. Jeg har været dér og ved, hvad de skal igennem.

30

- FC Nordsjælland er måske det mest professionelle miljø, jeg har været i. Tilgangen er på et rigtig, rigtig højt plan.


FC Nordsjælland er måske det mest professionelle miljø, jeg har været i.

- Tom Vernon peger på, at alle mennesker – ikke mindst fodboldspilelre – bør have noget ved siden af den professionelle side af personen, fx charity. Jeg har altid dyrket meget velgørenhed, hvor man gør noget for andre, men bestemt også noget for sig selv. Giveback er et væsentligt element i Right to Dream. Giv noget til andre, så giver du også noget til dig selv. Det kan være dine medspillere og dine medmennesker. - Jeg har tidligere lavet nogle flygtningeprojekter, som gav mig rigtig meget. Når det lykkedes, var det næsten ligesom at løfte trofæet. Min tid i FC Nordsjælland har lært mig meget. Jeg kan godt lide at udvikle mig. Og finde ud af hvad jeg kan bygge videre på.

Alle går meget i detaljer på en god måde. FC Nordsjælland nørder sindssygt meget, og det mener jeg på en positiv måde. Trænere og ledere går op og ned ad hinanden, så de kan udveksle ideer, erfaringer og viden. Det gælder fra de unge spillere og helt op til Superliga-niveau. Trænerne bruger hinanden, og de er tro mod konceptet op gennem rækkerne – ja, alle i organisationen har værdierne inde under huden. Som eksempel på, hvordan Right to Dream-konceptet og værdierne på alle måder er en naturlig og integreret del af tankegangen på og udenfor banen, nævner Patrick Mtiliga charity og giveback: 31


AKADEMIET I FARUM – derfor satser vi på talent og ungdom

Til kamp for den FOTO: Boesenfoto.dk

FC NORDSJÆLLAND ARBEJDER BENHÅRDT OG FOKUSERET PÅ AT BLIVE DEN FØRSTE KLUB, DER UDVIKLER ET SUPERLIGA HOLD,

Foto fra kampen, hvor de tidligere akademispillere Pascal Gregor og Andreas Maxsø fik overrakt blomster for at have repræsenteret FC Nordsjælland på Danmarks OL-landshold ved OL i Brasilien i 2016. Blomsterne blev overrakt af pigespillere fra moderklubben Farum Boldklub og samarbejdsklubben Allerød F. Til venstre en stolt akademichef, Jan Laursen.

SOM UDELUKKENDE BESTÅR AF TALENTER FRA EGNE AKADEMIER.

- Vi vil have den bedste kvalitet, og det får man oftest ved selv at have fingrene i jorden, gøde og vande. Vores to akademier er vores køkkenhaver,

En fodboldklub uden talentudvikling er som

og vi er stolte af resultaterne allerede!

et menneske uden sjæl. Citat akademichef Jan Laursen, leder af FCN Akademi. Sammen med

FC Nordsjælland har haft ungdomsfodbold si-

kollegerne på Right to Dream’s akademi i Ghana

den januar 2006 og er på den korte tid allerede

arbejder Jan Laursen og hans team målrettet og

blevet en af Danmarks førende klubber inden for

dedikeret mod at udvikle et Superliga-hold base-

talentudvikling. Klubben har etableret sig både i

ret på talenter fra egne rækker.

U17 og U19 Ligaerne, er repræsenteret på diverse nationale U-landshold og opnåede i foråret

32

- Det er lidt ligesom en Michelin-restaurant, hvor

2009 A + Licensstatus – Dansk Boldspil Unions

man dyrker sine egne råvarer og kæler for hele

fornemmeste blåstempling af en klubs talentud-

processen, forklarer Jan Laursen og fortsætter:

viklingsmiljø.


store talentdrøm FC Nordsjælland har vundet U19 DM Guld i 2013, og sølv i både 2014, 2015 og 2016, mens U17 har vundet sølv i 2015 og 2016. - Der bruges mange ressourcer på talentudviklingen i FC Nordsjælland, fordi det skal danne fundamentet for klubbens Superligahold. Helt fra start i udviklingsprocessen af en FCN-spiller er der fokus på de tekniske og koordinationsmæssige elementer, såsom førsteberøringen, finter, pasninger, afslutninger og løbeskoling,

Tidligere FCN Superliga anfører Patrick Mtiliga og Jan Laursen på besøg hos Rigth to Deam akademiet i Ghana.

fortæller akademichef Jan Laursen. FC Nordsjælland begyndte for nogle år tilbage

Jeg føler, at de nye ejere med bestyrelsesfor-

målrettet teknisk træning – Specifik træning – si-

mand Tom Vernon i spidsen fandt nogle gode

deløbende med holdtræningen på U12-U15 hol-

værdier, da de ledte efter en klub, hvor man tør

dene i moderklubben Farum BK. Det har allerede

spille med unge spillere. Vi valgte at tænke lang-

nu vist sig at have en positiv effekt på ungdoms-

sigtet i stedet for at ændre på setup og DNA.

spillernes tekniske og motoriske kompetencer.

Vi valgte at investere endnu mere i faciliteter og give flere unge chancen for at arbejde for aka-

FC Nordsjælland vil gerne præge eliten af dansk

demiet. Det har gjort, at vi leverer rigtig mange

ungdomsfodbold med gode resultater. Vigtigst

spillere til vores eget førstehold, fortæller Jan

er det dog, at spillerne udvikler sig til at kunne

Laursen og tilføjer:

blive Superliga-spillere i klubben, og derfor har udviklingen af den enkelte spiller den højeste

- I denne sæson var vi den næstyngste af samtlige

prioritet. Dette skal gøres i trygge og kvalificere-

klubber i alle de bedste 31 ligaer i Europa, kun slået

de rammer, så spillerne kan udfolde deres fulde

af et ukrainsk hold. Som i øvrigt nu er rykket ud.

potentiale. - Det er tyve år siden, jeg kom til Farum. Jeg be-

Det er dog ikke et mål i sig selv at være det yngste hold, siger Jan Laursen:

gyndte som spiller og var med til at rykke op gennem rækkerne. Vi har været vant til at skulle

- De seneste tre sæsoner er vi kommet højere og

kæmpe for tingene, men vi har været tro mod

højere op i tabellen. I år hentede vi bronze. Det

vores koncept, ideer og filosofi, siger Jan Lau-

er meget sjældent nu, at man hører nogen sige,

rsen.

at man ikke kan spille med så mange mælketænder på holdet. Det slags kommer kun fra ganske

- Nu er der kommet pigefodbold, samt det fan-

få eksperter, hvis vi har tabt et par kampe. Der

tastiske led med Right to Dream på, hvor vi ar-

er kommet et gennembrud på den front, og vi

bejder på tværs af organisationen og kontinen-

får besøg af mange, som gerne vil høre, hvordan

ter i kraft af akademiet i Ghana. Fantastisk at se,

vi gør. Det er vi da stolte af, slutter en smilende

hvor projektet har bevæget sig hen.

akademichef.

33


LIGESTILLING – for os er piger en “no-brainer”

Laura Juul spiller for FC Nordsjælland og på det danske U18 landshold. Hun var også den første, der blev meldt ind på pigeakademiet i Farum, da FC Nordsjælland lancerede det i starten af 2018.

Nye rammer for dansk pige- og kvindefodbold FC NORDSJÆLLANDS FØRSTE PIGEHOLD ER

De samme værdier er over de seneste to år lø-

EN REALITET. EN SATSNING, DER MARKANT

bende implementeret i FC Nordsjælland, hvor

VIL STYRKE PIGE- OG KVINDEFODBOLD I

der allerede er indført den unikke dannelses-

DANMARK, BÅDE PÅ DEN KORTE OG PÅ DEN

model – Character Development – hos de ta-

LANGE BANE. FRA 2019 VIL DER VÆRE ET

lentfulde ungdomshold i klubben og søsat det

KVINDE-ELITEHOLD KLAR TIL AT DELTAGE

mest ambitiøse pige- og kvindefodboldprogram

I 3F LIGAEN, OG INDEN 2023 SKAL HOLDET

i Norden.

DELTAGE I CHAMPIONS LEAGUE. - Socialt ansvar er for os ikke noget, vi gør elI januar 2016 blev FC Nordsjælland en del af

ler støtter. Det er noget, vi er. Og når hele 86 %

non-profit organisationen Right to Dream, der

af forældregruppen til vores akademispillere har

ene og alene arbejder for at tage mere socialt

fortalt os, at deres børn har udviklet sig mærk-

ansvar på globalt plan. Det gøres blandt andet

bart positivt i forhold til adfærd derhjemme, så

gennem Right to Dream’s akademi i Ghana, hvor

ved vi, vi har fat i den lange ende, siger direktør

både piger og drenge – fra hele Vestafrika – får

Søren Kristensen og tilføjer:

en akademisk og fodboldmæssig uddannelse.

34

Det skal give dem redskaberne og personlighe-

- Værdierne og visionerne, som vi deler med

den til aktivt at kunne ændre det sted og den

Right to Dream, er ikke kun gangbare og vigtige

kultur, de kommer fra, til det bedre.

i Vestafrika. Det er de også i Danmark.


LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

- Akademiet hjælper mig med at opfylde mine

En af hjørnestenene i Right to Dream’s arbej-

drømme. Hvor jeg kommer fra, får unge piger

de er ligestilling mellem kønnene. For stifter af

ikke mange chancer. Mange på min alder bliver

Right to Dream og bestyrelsesformand for FC

gift bort og får børn. På akademiet får jeg mu-

Nordsjælland, Tom Vernon, har det været helt

lighed for at forfølge og udleve mine drømme.

naturligt – faktisk helt afgørende – at få piger in-

En af de ting, jeg ønsker at opnå, er ligestilling

volveret i Right to Dream.

i Ghana. Derfor vil jeg arbejde hårdt og hjælpe unge piger i Ghana.

- Vi ønsker en balance og forskellighed i vores arbejde med at udvikle rollemodeller og morgendagens ledere. Her tilfører pigerne en dynamik til projektet, og samtidig har de positiv indflydelse på drengenes opførsel, siger Tom Vernon uden at fortrække en mine.

Fati Salifu blev opdaget af en af Right to Dream’s talentspejdere for tre år siden og tilbudt en plads på akademiet. Fati Salifus far har to koner og mange børn, men ikke ret mange penge.

Han fortæller videre, at det i Ghana også har stor betydning, at pigerne får adgang til nogle mulig-

- Mine søstre har ingen fremtid. Jeg er den hel-

heder, de ellers aldrig ville have fået, herunder en

dige. Akademiet er det eneste sted, som giver

uddannelse, så de kan forsørge sig selv, familien,

både piger og drenge lige muligheder og en

ja, nærmest hele lokalsamfundet.

chance. Her går jeg i skole og lærer at spille fodbold. Det giver mig muligheder, fortæller hun og

En af disse piger er 15-årige Fati Salifu, som er en talentfuld og stærk fodboldspiller. Hun fortæller:

skynder sig at tilføje: 35


15-årige Fati Salifu er en stærk fodboldspiller med stort potentiale – og så er hun netop rejst til USA for gå på high school i fire år.

- Og så har jeg fået et stipendium og skal på high school i USA. Det tager fire år, og bagefter kan jeg komme på universitetet derovre. Jeg vil gerne være biolog og komme tilbage til Ghana, så jeg kan kæmpe for, at andre piger får en chance.

36


Alle er fokuserede – vi kan mærke det på hinanden. Samarbejdet med akademiet i Ghana er også rigtig spændende. Vi skal derned næste år, så vi kan lære hinanden at kende. Sammen kan vi forhåbentlig være med til at løfte pigefodbold til et nyt plan. Sofie Tranholm er netop begyndt i 1. g på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg, hvor hun skal gå de næste fire år på en Team Danmark-linje, så der bliver tid til både at passe bøgerne og bolden. - Lige nu koncentrerer jeg mig om U17, men jeg drømmer da om at rykke op på A-landsholdet og måske at skabe mig en fremtid i engelsk fodbold...

SERIØSE OMGIVELSER Anderledes privilegeret er hendes danske “kollega,” 16-årige Sofie Tranholm, der spiller på U18 i FC Nordsjælland trods alt: - Jeg har spillet fodbold siden 1. klasse, men omkring U14 gik det op for mig og min veninde Julie, at vi var nødt til at skifte til en eliteklub, hvis vi skulle udvikle vores spil og komme videre.

Alle er fokuserede – vi kan mærke det på hinanden. Samarbejdet med akademiet i Ghana er også rigtig spændende.

I efteråret 2017 kommer FC Nordsjælland ind i billedet, og som Sofie Tranholm fortæller: - Jeg kan klart mærke, at det er seriøse omgivelser. Vi er

FOTO: www.fodboldforpiger.dk

der, fordi vi vil det. Jeg synes også bare, at der er så mange ressourcer og muligheder for os piger. Vi får tilbudt det samme som drengene.

37


CHARACTER DEVELOPMENT – vi laver rollemodeller

Morgendagens ledere Keith Sharpe står i spidsen for Right to Dream’s Character Development-program på akademiet i Ghana og i FC Nordsjælland.

Hele 86 % svarede, at Character Development – dannelse – havde haft en positiv indflydelse på deres sønner og døtres opførsel og adfærd derhjemme, 38


FOTO: Boesenfoto.dk

Keith Sharpe står i spidsen for Right to Dream’s Character Development-program på akademiet i Ghana og i FC Nordsjælland. Målet er at danne – eller uddanne – fodboldspillere til at blive hele mennesker, der både kan og vil tage ansvar for sig selv, holdkammerater, familie og medmennesker.

- Som klub har vi en forpligtelse til at tænke på andet end det, som sker på banen. Vi ønsker naturligvis at udvikle spillerne rent teknisk og taktisk. Samtidig har vi et ansvar for, at de også udvikler sig personligt og vokser som mennesker. De er rollemodeller for mange i samfundet, forklarer Keith Sharpe. Han fortsætter:

- Den anden årsag til vores Character Development-program er, at vi vil forberede dem på en tid efter fodboldkarrieren ved at give dem værktøjer, evner og erfaringer. En professionel fodboldkarriere er i gennemsnit kun otte år. Derfor er det vigtigt at lære dem, hvem de er, og hvad de kan. Helt konkret indgår Character Development som en fast del af ugens program for FC Nordsjællands spillere helt ned i de yngste rækker. Både trænere, ledere og andre medarbejdere er engageret, ligesom forældrene involveres, så de forstår, hvad det handler om og kan støtte op derhjemme. - Omkring et halvt år efter vi indførte Character Development, foretog vi en lille undersøgelse blandt forældrene. Hele 86 % svarede, at Character Development – dannelse – havde haft en GENNEM CHARACTER DEVELOPMENT-PRO-

positiv indflydelse på deres sønner og døtres

GRAMMET ØNSKER FC NORDSJÆLLAND AT

opførsel og adfærd derhjemme, fortæller Keith

FORME OG SKABE FODBOLDSPILLERE, SÅ DE

Sharpe med en mærkbar stolthed i stemmen, og

BLIVER HELE MENNESKER, GODE ROLLEMO-

han tilføjer:

DELLER OG DYGTIGE LEDERE. - Jeg synes, det er et berigende program, og flere klubber burde følge vores eksempel.

39


VISER VEJEN

- Det er så fedt. En lille klub i Farum og et lil-

En, som selv har vist vejen – og nu hjælper andre

le sted Ghana er måske de eneste steder i ver-

– er Bajram Fetai. I sin aktive karriere har Bajram

den, hvor man lægger sindssygt meget vægt på

Fetai spillet for blandt andre Glasgow Rangers

mennesket som helhed og ligesom har taget det

og Silkeborg IF, ligesom han har fire landskap-

ansvar. Det er noget, jeg har efterspurgt hele mit

me på cv’et for Makedonien og nåede at spille

liv som fodboldspiller. Jeg har kæmpe respekt

131 kampe for FC Nordsjælland og score 29 mål.

for, at det bliver gjort, og vi bruger tid på det.

I dag er han træner i klubbens akademi og har

Det kunne man gøre over hele verden. Men det

samtidig en rolle som integrator.

er ikke alle, der tænker på den måde.

Akademichef for akademiet, Jan Laursen, for-

- Jeg må give meget kredit til Keith og Right to

tæller, at Bajram Fetai har en stor indsigt i spillet

Dream, og hvordan vi uddanner både spillere

efter sin lange karriere, og han har samtidig et

og mennesker. Husk på, at du bruger mere tid i

naturligt talent for at lære fra sig grundet sine

fodboldklubben end andre steder. Derfor vil det

stærke sociale kompetencer. Hans baggrund

være uansvarligt af os, hvis vi ikke har fokus på

giver ham samtidig en stor forståelse for andre

mennesket, forklarer Bajram Fetai og uddyber:

kulturer end den danske. - Når spillerne har succes, også udenfor banen,

40

- Det har været en proces at finde ud af, hvad

har jeg succes. Når det fungerer, og vi har hjul-

der skulle ske i fremtiden, men mange gode

pet, så har vi succes. Det kan også være en fra

snakke med dygtige folk her i FC Nordsjælland

Ghana, der har fået et stipendium til en uddan-

har hjulpet mig. Det er en klub, som jeg nærer

nelse i USA og gennemfører. Dét er succes. Den

meget store følelser for, siger Bajram Fetai og

bedste investering, hvis du spørger mig, er men-

fortsætter:

nesket.


Tidligere FCN-spiller, Bajram Fetai, er i dag træner i FCN Akademiet og har en rolle som integrator.

DE 7 KARAKTERTRÆK I CHARACTER DEVELOPMENT-PROGRAMMET Man kan ikke at vinde hver eneste kamp, men gav jeg det bedste i mig i dag – på banen, i skolen.

1

WINNING.

2

GIVE BACK.

Forstå betydningen (og glæden) ved at ”give tilbage” – vær fx god mod familien, som støtter dig. Involvering i giveback-projekter. Right to Dream arbejder med FN’s 17 verdensmål og opfordrer til personligt engagement: Hvilket mål er vigtigt for dig?

3

PASSION.

Forstå hvorfor du elsker, hvad du gør. Dyrk passionen.

4

INITIATIVE.

Lær at tage initiativ – både på banen og i livet.

5

INTEGRITY.

Hav modet til at ”åbne munden” og samtidig lytte til kammeraterne, men også at forstå/kende dig selv. Hvem er du, hvor kommer du fra.

6

SELF-DISCIPLINE.

Bliv ved. Op på hesten. Igen og igen.

7

SOCIAL INTELLIGENCE.

Lær at begå dig i forskellige miljøer. Accept/respekt. Hjælp andre. 41


Advertorial

X-Link støtter ghanesisk fodboldakademi med it-udstyr: Det er værdifuldt at hjælpe unge talenter FC NORDSJÆLLAND ER KENDT FOR AT UDVIK-

- Meget af udstyret var gammelt, og en af skolens

LE FODBOLDTALENTER, OG SÆRLIGT KLUB-

lærere fortalte, at nye computere ville styrke hans

BENS AKADEMI I GHANA GØR EN FORSKEL

undervisning. Så jeg snakkede med en af FC Nord-

FOR UNGE AFRIKANSKE BOLDJONGLØRER.

sjællands andre sponsorer – Arbejdernes Lands-

X-LINK

bank – og sammen endte vi med at donere 19

HAR,

SOM

SAMARBEJDSPARTNER,

HAFT MULIGHED FOR AT STØTTE SKOLEN MED

computere til akademiet, fortæller Ulrik Knudsen.

IT-UDSTYR, OG FOR DIREKTØREN ER DER INGEN TVIVL OM, AT RIGHT TO DREAM, GIVER

MAN KAN GØRE EN STOR FORSKEL

SAMARBEJDET MED DEN NORDSJÆLLANDSKE

Året efter var direktøren igen på besøg i Ghana,

FODBOLDKLUB EKSTRA VÆRDI.

og fik mulighed for at se de donerede computere blive brugt i undervisningen.

FC Nordsjælland er en af landets bedste fodboldklubber, og klubben er også kendt for sit arbejde

- Eleverne og skolerne var rigtig glade for dem, og

med talentudvikling, både i Danmark, og i klub-

akademiet er efterhånden godt med i forhold til

bens ghanesiske akademi – Right to Dream.

undervisningsudstyr. De har stadig lidt udfordringer med et stabilt internet, men det arbejder vi på

- Akademiets mål er at udvikle talenter, give dem

at skaffe nu, forklarer Ulrik Knudsen.

en uddannelse og forberede dem på en tilværelse som professionelle fodboldspillere. Akademiet skal

For X-Links direktør er der ingen tvivl om, at sam-

også give de unge mulighed for at lære at klare

arbejdet med FC Nordsjælland er givende, men

sig selv, og gøre dem i stand til at give tilbage til

muligheden for at hjælpe unge gennem Right to

samfundet senere i livet, forklarer Ulrik Knudsen,

Dream, giver partnerskabet en ekstra dimension.

direktør i it-virksomheden X-Link. - Right to Dream er et fantastisk projekt at kunGennem årtier har X-Link sørget for, at FC Nord-

ne støtte op om, og det, at vi får mulighed for at

sjællands computersystemer altid fungerer opti-

hjælpe andre gennem vores partnerskab med FC

malt, og er opdateret med den nyeste teknologi.

Nordsjælland, gør kun samarbejdet endnu mere

Så da Ulrik Knudsen var på besøg på Right to

værdifuldt. Det betyder noget, at kunne gøre en

Dream-akademiet i Ghana i marts 2017, var det na-

forskel, slutter Ulrik Knudsen.

turligt, at direktøren havde et særligt øje for sko42

lens it-udstyr.


Styrk din forretning med de rigtige IT-løsninger

FC o No g s Vi e rd am r s sjæ ar tol lla bej t sp nd ds on og par so Ri tne r gh r t t for oD re am

X-link og FC Nordsjælland er vokset op sammen. Det er en lang og spændende rejse og vi er meget stolte over at være med hele vejen. X-link har siden etablering af Farum Boldklub A/S fungeret som ekstern it-afdeling.

1999

Levering af Server og PC’er til de 3 første medarbejdere i Farum Boldklub.

2000 2007

Levering af komplet løsning med PC, Server, økonomisystem med kasseløsning til FCN Shoppen.

Etablering af koncern datacenter og koncern ERP løsning.

2011

Udvikling af Webapplikation til håndtering af sæsonkort med håndscanner.

2012

Virtualisering af servere samt etablering af WiFi og netværk i hele Farum Park.

2014

Opdatering af terminalservere. Antal aktive it-brugere er nu +100.

2016

Skift til Office 365.

2017

Formidling af PC’er til it-undervisning på Right To Dream Akademiet i Ghana.

2018

Implementering af SharePoint for hele organisationen med udgangspunkt i overholdelse af GDPR.

Server & netværk ERP-løsninger Udvikling og integration af forretningssystemer

Konceptudvikling Datasikkerhed Microsoft Dynamics 365 Hostede løsninger

Elektronisk fakturamodtagelse Højt uddannede specialister

Vi hjælper med IT-løsninger over hele landet. X-link A/S · Knudsminde 4B · 8300 Odder · Tlf. 70 25 15 25 · info@xli.dk · www.xli.dk 43


www.sky-media.dk

Overblik der styrker din økonomi

R Å DGIVN I N G Personlig rådgivning fra din side af bordet

O P T I M ER I N G S P LA N En komplet optimeringsplan for din samlede økonomi

V EJ LED N I N G Træf de rigtige langsigtede beslutninger

Effektiv optimering af din nuværende økonomi FinansPlan er markedets mest effektive og transparente rådgivningssystem. Pakken omfatter alle væsentlige indtægter, udgifter, aktiver, passiver, investeringer, pensioner samt eventuelle selskaber, og håndterer også fuld skatteberegning. Vi sikrer bl.a., at du: • Får økonomisk overblik og beslutningsgrundlag • Får bedre afkast • Undgår for høje omkostninger • Opnår store besparelser Med FinansPlan kan vi hurtigt identificere, hvor du bør sætte ind og optimere din nuværende økonomi, samt foretage simuleringer af forskellige økonomiske dispositioner så du ved, hvilke konsekvenser de har på din samlede formue. Læs om investeringsstrategien her: www.finansplan.dk/investering

NORDSJÆLLAND Krakasvej 17 3400 Hillerød

KØBENHAVN Kongevejen 384 2840 Holte

KONTAKT OS DIREKTE ALLE HVERDAGE PÅ

72 20 66 36

FinansPlan A/S dækker hele Danmark, og har tilladelse fra Finanstilsynet til at udøve virksomhed som finansiel rådgiver og er dækket af en professionel ansvarsforsikring.