Arbaejarbladid 12.tbl 2007

Page 1

Árbæjarblaðið 12. tbl. 5. árg. 2007 desember

Eitt númer

410 4000

Fréttablað íbúa í Árbæ og Grafarholti

Opið virka daga frá kl. 9-18.30 Laugardaga frá kl. 10–14 Hraunbæ 102B – 110 Rvk. Sími 567–4200 Fax 567–3126 Netfang: arbapotek@internet.is

Pantið tíma í síma 511–1551

Gleðileg jól! Sóknarpresturinn í Árbæjarsókn, sr. Þór Hauksson, er í opnuviðtali.

Sjá nánar bls. 16-17.

Hársnyrting Villa Þórs Lynghálsi 3

Frábær jólagjöf fyrir veiðimenn Falleg flugubox með vinsælum laxa- og silungaflugum frá Krafla.is Tilvalin jólagjöf fyrir einstaklinga og fyrirtæki

Kannaðu málið á Krafla.is eða í síma 587-9500

Gröfum nöfn veiðimanna og lógó fyrirtækja á boxin


2

Fréttir

Árbæjarblaðið

Árbæjarblaðið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: skrautas@simnet.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Ritstjórn: Bíldshöfða 14 - símar 587– 9500 og 698–2844. Netfang Árbæjarblaðsins: abl@centrum.is Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingar: Sólveig Jóna Ögmundsdóttir, Stefán Kristjánsson. Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Árbæjarblaðinu er dreift ókeypis í öll hús í Árbæ, Ártúnsholti, Grafarholti, Bryggjuhverfi, Norðlingaholti og einnig er blaðinu dreift í öll fyrirtæki í póstnúmeri 110.

Gleðileg jól! Þá er komið að síðasta blaði ársins. Eins og lesendur sjá er blaðið bústið að þessu sinni og hefur aðeins einu sinni í okkar tíð verið jafn stórt. Árbæjarblaðið hefur verið í mikilli sókn og viðtökur verið framar öllum vonum. Máttur blaðsins er mikill. Hér segjum við stutta sögu því til staðfestingar. Fyrir nokkrum mánuðum hringdi í mig ungur maður sem var þá nýbúinn að stofna eigið fyrirtæki. Var hann þá eini starfsmaðurinn. Það hafði ekki verið nægilega mikið að gera og hann langaði til að auglýsa fyrirtækið og þjónustuna í Árbæjarblaðinu. Ég heyrði strax að ekki voru miklir peningar í spilinu. Lagði til að við myndum taka við hann viðtal og birta af honum mynd við störf sín. Þá bauð ég þessum unga manni að senda mér auglýsingu sem ég skildi birta án kostnaðar fyrir unga manninn. Blaðið kom út. Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Ungi maðurinn sagði mér stuttu síðar að hann væri uppgefinn, það væri svo mikið að gera. Í dag er hann búinn að ráða mann í vinnu og fyrirtæki hans gengur framar vonum. Þessi litla saga segir meira en mörg orð um Árbæjarblaðið. Sem betur fer hafa mörg fyrirtæki áttað sig á sterkri stöðu blaðsins en hinu er ekki að neita að mörg fyrirtæki gera það alls ekki. Hægt er að færa fyrir því gild rök að enginn fjölmiðill er meira lesinn í Árbæjarhverfi en Árbæjarblaðið. Við sem stöndum að útgáfu Árbæjarblaðsins viljum þakka fyrir samstarfið á árinu sem senn er liðið. Fyrsta blað á nýju ári kemur væntanlega út um miðjan janúar. Og eins og síðustu ár verða blöðin 12 á árinu 2008. Lesendum öllum og íbúum í Árbæjarhverfi óskum við gleðilegra jóla og megi gæfan vera ykkur hliðholl á nýju ári. Stefán Kristjánsson, ritstjóri Árbæjarblaðsins

abl@centrum.is

Starfsfólk og eigendur Dýralæknamiðstöðvarinnar í Grafarholti ásamt einum sjúklingi.

ÁB-mynd PS

Dýraspítali í Grafarholti í allra fremstu röð

Fjölmargir eigendur gæludýra í Grafarvogi eiga þess kost að nýta sér frábæra þjónustu á Dýralæknamiðstöðinni í Grafarholti en að mati eigenda er um að ræða einn fremsta dýraspítala landsins þegar tillit er tekið til starfsfólks og allrar aðstöðu. ,,Dýralæknamiðstöðin Grafarholti er til húsa að Jónsgeisla 95 og við opnuðum núna í maí á þessu ári í glænýju húsnæði. Dýralæknamiðstöðin er tæknilegur dýraspítali, 300 fermetrar að stærð og mjög vel búinn tækjum. Meðal annars erum við með stafræna röntgenframköllun, sónar, blóðrannsóknartæki og fleira,’’ segir Sif Traustadóttir, einn eigenda og starfsmanna á Dýralæknamiðstöðinni í samtali við Árbæjarblaðið. ,,Á heimasíðunni okkar eru heilmiklar upplýsingar um fyrirtækið og okkur. Við erum þrjár duglegar konur sem ákváðum að fara í samstarf og ráðast í það stórvirki að byggja okkar draumaaðstöðu. Þannig getum við haft hlutina frá upphafi eins og við óskuðum okkur. Við styðjumst við hugmyndir frá Bandaríkjunum við hönnun spítalans, en Bandaríkjamenn eru með þeim fremstu í dýralæknafaginu, sérstaklega hvað varðar hönnun og rekstur dýraspítala og dýralæknastofa. Einnig í meðhöndlun sjúkdóma, sérstaklega í skurðlækningum,’’ segir Sif ennfremur en hún hefur mikla reynslu í skurðlækningum. Eins og áður sagði eru það þrjár konur sem eiga og reka dýraspítalann. Þær eru:

Steinunn Geirsdóttir dýralæknir lærði í Noregi og hefur rekið stofu í Hafnarfirði undir nafninu Dýralæknaþjónusta Hafnarfjarðar í nokkur ár við mjög góðan orðstír. Einnig hefur Steinunn unnið á Akureyri og nágrenni, og á Selfossi. Steinunn útskrifaðist í október 2007 sem fagdýralæknir í sjúkdómum hunda og katta frá danska Dýralæknafélaginu. Sif Traustadóttir dýralæknir lærði í Danmörku og fór sem skiptinemi í dýralækningum til Ameríku á seinni hluta námsins þar sem hún lærði mikið í greiningu sjúkdóma og skurðtækni. Sif hefur unnið á dýralæknastofu Dagfinns á Skólavörðustíg í nokkur ár við mjög góðan orðstír. Sif stundar framhaldsnámi í dýraatferlisfræði í Englandi með sínu starfi í dag. Ellen Ruth Ingimundardóttir dýralæknir hefur unnið hjá Dýralæknaþjónustu Hafnarfjarðar. Ellen Ruth hefur einnig unnið mikið við tilraunadýr eins og rottur, kanínur, mýs og naggrísi. Ellen Ruth er að sérhæfa sig í tannlækningum dýra. Dagmar Vala Hjörleifsdóttir dýralæknir, starfar 2 daga í viku, mánudaga og föstudaga hjá dýraspítlanum. Hún er algjör reynslubolti, hefur t.d. unnið í Svíþjóð og Afríku og á fleiri góðum stöðum. Frá og með janúar 2008 verður hún í fullu starfi. Opnunartími Dýralæknamiðstöðvarinnar er frá 917:30 á virkum dögum og 11-14 á laugardögum. Tímapantanir og upplýsingar eru í síma 544 4544.

Stór skref stigin í átt að betri borg Það voru róttækar breytingar sem áttu sér stað í Reykjavík á þeim sextán mánuðum sem Sjálfstæðisflokkurinn var við völd í borginni. Í síðasta tölublaði Árbæjarblaðsins kom fram að í Árbæjarhverfi var margt gert fyrstu 16 mánuði þessa kjörtímabils. Göngustígur í Elliðaárdal var malbikaður og upplýstur, mikið hreinsunarátak var gert í hverfinu fyrir rúmu ári síðan, hraðahindranir settar upp í Hraunbænum að ósk íbúa og ákvörðun tekin að byggja fimleikahús fyrir Fylki og áhorfendastúku við aðalknattspyrnuvöll félagsins. Auk þessa var farið í að lagfæra hraðahindranir í Rofabæ og Framkvæmdsvið Reykjavíkurborgar var að vinna að áætlun um endurnýjun gangstétta og göngustíga í elsta hluta Árbæjarhverfis þ.e. Bæunum. Þá var ákveðið af fyrrum borgarstjóra Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni og Jórunni Frímannsdóttur fyrrum formanni Velferðarráðs að Þjónurtumiðstöð Árbæjar og Grafarholts flytji í nýtt húsnæði með

Heilsugæslunni í Árbæ sem opnað verður í október 2008 við Ásinn í Hraunbæ.

Frístundakortið heppnaðist vel Eitt stærsta samfélagsverkefni sem Reykjavíkurborg hefur ráðist í hin síðari ár var innleiðing frístundakortsins. Það gerir öllum börnum og unglingum í Reykjavík kleift að stunda æskulýðs-, íþróttaog eða tómstundastarf. Fá þau í ár sem nota kortið 12 þúsund krónur til þess að greiða niður iðkun sína, árið 2008 fá þau 25 þúsund krónur og árið 2009 krónur 40 þúsund.

Á velferðarsviði var margt gert Eitt að því sem við sjálfstæðismenn lögðum höfuð árherslu á fyrstu 16 mánuði kjörtímabilsins var að leggja okkar að mörkum til þess að búa eldri borgurum áhyggjulaust ævikvöld. Með það að leiðarljósi gerðum við stórar breytingar í velferðarmálum. Samið var við Hrafnistu og Eir um byggingu og rekstur þjónustu- og öryggisíbúða ásamt þjónustumiðstöðvum

fyrir eldri borgara í Spöng og við Sléttuveg. Unnið var að því að fólk gæti búið sem lengst heima með því að innleiða öryggissíma, gera breytingar á íbúðum, fara af stað með fyrirbyggjandi heimsóknir fyrir 80 ára og eldri og auka kvöld og helgarþjónustu. Upplýsingabæklingur var sendur heim til allra eldri borgara með upplýsingum um þjónustu sem þeir geta nýtt sér bæði á grundvelli borgarinnar í heild og eftir hverfum. Lögð var mikil áhersla á endurhæfingu einstaklinga og sett var aukið fjármagn í átaksverkefni af ýmsu tagi. Öll eiga þau það sameiginlegt að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og aukinnar þátttöku í samfélaginu.

Heilræði fyrir jólin Þar sem ég starfa hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins langar mig eins og ég gerði í fyrra að ræða um eldvarnir. Nú er að renna upp tími ljóss og friðar og rétt að athuga hvort eldvarnir heimilisins séu í lagi. Eldvarnir á heimilum miða fyrst og fremst að því að tryggja líf og heilsu ef eldur skyldi koma

Björn Gíslason, í Hverfisráði Árbæjar, stjórn ÍTR og Velferðarráði, skrifar: upp.

Þitt eldvaranaeftirlit: - Fylgstu reglulega með að reykskynjarar, slökkvibúnaður og flóttaleiðir séu í fullkomnu lagi. - Gakktu úr skugga um að rafbún-

aður og raftæki séu ávallt í góðu lagi. - Fylgdu ávallt varúðarreglum varðandi opinn eld og eldfæri. - Vertu viss um að frágangur á eldstæðum (arnar, kamínur ofl.) sé í lagi. - Rifjaðu reglulega upp þekkingu þína á fyrstu viðbrögðum.

Reykskynjarar geta bjargað lífi þínu Reykskynjarar eru ódýr öryggistæki sem eiga að vera á hverju heimili. Skerandi vælið í þeim hefur bjargað mannslífum. Það þarf að huga að því að þeir séu nægilega margir, rétt staðsettir og rafhlaðan í lagi. Gott er að hafa þá reglu að skipta um rafhlöðu í reykskynjurum einu sinni á ári og miða t.d. við jólin. Bestu jóla og nýárskveðjur, Björn Gíslason Í Hverfisráði Árbæjar, stjórn ÍTR og Velferðarráði.
Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG =6C<>A¡G> (* 6;HAÌIIJG &)+' @G$@<# BZg`i kZg ''). `g$`\# 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG =6C<>;G6BE6GIJG )% 6;HAÌIIJG &&(. @G$@<# BZg`i kZg &-.. 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG @; A6B76A¡G> :>C>7:G?6@G# 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG (% 6;HAÌIIJG RY RN 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG FJ6A>IN HIG::I BZg`i kZg &..- `g$`\# 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7 ÁJG 7:IJG Ï @GJ@@J B:HI6 H:A96 @GN99A¡G>Á Ï 7ÓCJH# 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG C; H?Ó;GNHI HJ;Ay@ GDÁA6JH 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG .%%\ RY &% K:GÁA¡@@JC# K:GÁ CÖ -%- @G$@<# 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG =:>B>A>H7G6JÁ &$' =daiV @?Ö@A>C<67>I6G Ï @GN997AyC9J (,*< +. @G# 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH ,% HJÁJHÖ@@JA6Á> 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG &%%\ RY I>A7Ö>Á 7:>CI Ï D;C>CC 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7 ÁJG 7:IJG Rafræna7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG Bónus gjafakortið 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG er góð 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG jólagjöf. 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7:IJGÞú7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG kaupir inneign 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG á kortið 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7 ÁJG 7:IJG að eigin vali ! 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7ÓCJH B6AI 8=>FJ>I6 ÌK6MI6H6;> ?ÓA6:A9=ÖHGÖAA6 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG ;¨hi VÂZ^ch { h`g^[hid[j 7 cjh H` ijkd\^ &( H b^# *-- -+.. \_V[V`dgi5Wdcjh#^h *%% BA *. @G# ' AIG# &.- @G ;:GC6C# 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG HIÓG &(. @G# 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 6;<G:>ÁHAJIÏB> BÌCJ9";>BBIJ9# &'#%% I>A &-#(%# 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG 7ÓCJH 7 ÁJG 7:IJG

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ 30% Æ

Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ

Æ 40% Æ

Æ Æ Æ Æ Æ

Æ afsláttur Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ

Æ Æ Æ

Æ Æ Æ

Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ afsláttur Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ

Æ Æ

Æ Æ

349Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ 139 Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ

Æ 35% Æ Æ Æ Æ afsláttur Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ í bo ði Æ Æ onnÆ t Æ 0% l æg r aÆ v e r ð 1 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ 69 Æ Æ Æ 98 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ 198 59 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

20

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

998 Æ

Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ


6

Matur

Árbæjarblaðið

Réttir á jólahlaðborðið - að hætti Guðrúnar og Bjarna

Núna á aðventunni fannst okkur tilvalið að koma með uppskriftir af nokkrum réttum sem nota má á jólahlaðborð. Við hjónin höfum verið í ,,julefrokost’’-klúbb í 25 ár þar sem ákveðinn hópur hittist fyrsta laugardag í desember ár hvert og á góða stund saman yfir mat og drykk. Matseðillinn er hefðbundinn og koma allir með einhvern rétt með sér sem er þó breytilegur frá ári til árs. Við tíndum til nokkrar uppskriftir af ljúffengum og auðveldum réttum sem sóma sér vel á slíku hlaðborði eða sem gott er að grípa til þegar óvæntan gest ber að garði.

RIFSBERJASÍLD

Matgæðingarnir Guðrún Baldvinsdóttir og Bjarni Bessason ásamt dóttur sinni Sólveigu.

ÁB-mynd PS

6 flök af kryddsíld. 200 gr. rifsberjahlaup. 2 dl. tómatkraftur. 1-2 rauðlaukar saxaðir. 2 pressuð hvítlauksrif. 1 msk. relish. ½-1 dl. dill edik (má líka nota hvítvínsedik og setja dillkrydd út í). Pipar eftir smekk. Estragon eftir smekk. Síldarflökin eru þerruð aðeins og skorin niður í 2-3 cm bita. Öllu öðru er blandað vel saman og síðan er síldarbitunum bætt út í.

LIFRARKÆFA 1 ½ kg lifur og spekk, hakkað (við höfum keypt tilbúna blöndu af þessu

með að kæfan bakist í gegn, verði laus frá hliðum og brúnist aðeins að ofan. Kæfuna á að bera fram volga og gott er að setja ofan á hana niðurskorið steikt beikon og steikta sveppi. Rauðbeður og súrar gúrkur eru gott meðlæti.

NAUTATUNGA 1 nautatunga. 2 litlir laukar. 2 lárviðarlauf. 10-15 piparkorn. 2-3 gulrætur. Allt sett í pott og kalt vatn látið fljóta yfir. Soðið í u.þ.b. 3 klst. Athugið að taka skinnið af tungunni á meðan hún er heit. Tungan kæld og borin fram niðurskorin í þunnar sneiðar. Kartöflusalat með nautatungunni 0,6-0,8 kg af köldum soðnum kartöflum 2 msk. majones. 3 msk. sýrður rjómi. 1 msk. þeyttur rjómi. ¼ dós grænar baunir. ½ dós grænn aspars. 1-2 tsk. relish. ½ laukur, smátt saxaður. Kartöflur skornar niður í bita og öllu blandað saman. Borið fram kalt.

Skora á Gunnar og Guðbjörgu Bjarni Bessason og Guðrún Baldvinsdóttir, Næfurási 3, skora á Gunnar Jónasson og Guðbjörgu Eggertsdóttur, Heiðarási 1, að koma með upppskriftir í næsta blað. Við birtum uppskriftir þeirra í næsta blaði í janúar. t.d. í Melabúðinni) 3 saxaðir laukar. 225 gr. smjör. 2,25 dl. mjólk. 4-5 egg. 4 msk. hveiti. 3-3½ tsk. salt. 1½ tsk. pipar. 1½ tsk. negull. 1½ tsk. allrahanda. ¾ tsk timian. Smjör brætt við vægan hita og kælt aðeins. Egg (eitt og eitt í einu) og mjólk þeytt saman við smjörbráðina. Síðan er hveiti þeytt saman við og öllu kryddinu bætt í. Að lokum er lifur/spekk og lauk, sem búið er að blanda saman, hrært saman við. Blandan er sett í eitt eða fleiri form og bökuð í vatnsbaði við 200°C í u.þ.b. 60 mínútur. Bökunartíminn er háður stærð formanna. Fylgjast þarf

SKYRKAKA SIGGU FRÆNKU 1 pk hafrakex, t.d. HobNobs (300g) 1-2 msk brætt smjör (má sleppa). 1 stór dós (500g) af vanillu skyri frá KEA. 2½ dl þeyttur rjómi. 1 krukka (360g) af kirsuberjasósu (Den gamle Fabrik). Hafrakexið er mulið niður og sett í form (t.d. hringlaga bökuform). Bræddu smjöri dreypt yfir og þjappað. Skyri og þeyttum rjóma blandað saman og sett yfir (við notum tæplega eina dós af skyrinu). Þetta má allt gera kvöldinu áður og geyma í kæli. Áður en kakan er borin fram er kirsuberjasósunni hellt yfir. Einfalt og ljúfengt. Verði ykkur að góðu, Guðrún og Bjarni

Árbæjarblaðið - Auglýsingasími 587-9500


Leggðu góðu málefni lið um jólin Nú þegar jólaljósin kvikna eitt af öðru breytir samfélagið um lit. Á sama tíma og við leitum að gjöfum handa okkar nánustu víkkar sjóndeildarhringurinn og okkur langar að leggja okkar af mörkum til þeirra sem eiga við erfiðleika að etja í lífinu. Af því að stór þáttur í manneskjunni er að vilja skipta máli og taka þátt í að skapa umhverfi sitt og samfélag. Í Einkabankanum og Fyrirtækjabankanum á landsbanki.is er þjónusta sem auðveldar einstaklingum og fyrirtækjum að styðja við góð málefni. Á einfaldan hátt er hægt að velja á milli 80 góðgerðarfélaga og leggja þeim lið með einni greiðslu eða með reglubundnum hætti allt árið. Það er auðvelt að byrja og auðvelt að hætta.

Það er auðvelt að skipta máli

ÍSLENSKA / SIA.IS / LBI 39931 11/07

Leggðu góðu málefni lið


8

Fréttir

Árbæjarblaðið

Þessi ungi maður var ánægður með jólasveininn sinn.

Hér gengur mikið á. Bakarar framtíðarinnar.

Hér er að fæðast jólasveinn.

Klúbbastarf og

jólaföndur - í frístundarheimilinu Klapparholti í Norðlingaskóla Í vetur hafa krakkarnir í frístundaheimilinu Klapparholti í Norðlingaholti haft nóg fyrir stafni. Meðal annars höfum við verið með þrjá klúbba í gangi. Dansklúbb á mánudögum, matreiðsluklúbb á fimmtudögum og leiklistarklúbb á föstudögum. Krakkarnir hafa haft mjög gaman af klúbbunum og staðið sig einstaklega vel. Í dansklúbbnum höfum við verið að æfa hin ýmsu dansspor sem og leika okkur í stoppdansi, setudansi og fleiru. Í leiklistarklúbbnum höfum við æft okkur í því að koma fram fyrir framan aðra og leikið hin ýmsu dýr og fígúrur. Einnig

höfum við verið dugleg við að fara í alls kyns leiki, bæði hlutverkaleiki og traustleiki. Í matreiðsluklúbbnum hafa krakkarnir verið að baka brauðbollur. Þau eru hin ánægðustu með afraksturinn og fara ávallt heim með þó nokkrar bollur til þess að gefa fjölskyldunni. Nú er jólaföndrið komið í fullan gang og eru börnin að föndra jólagjafir fyrir foreldra sína. Einnig höfum við verið að föndra alls kyns jóladót til þess að skreyta frístundarheimilið með. Jólakveðja frá öllum í frístundaheimilinu Klapparholti!

Bakarameistarar. Alveg upp fyrir haus.

Brugðið á leik í danstíma.

Krakkarnir voru áhugasamir þegar dansinn var annars vegar.

Framundan er hátíð ljóss og friðar Mikilvægi samverustunda fjölskyldunnar fyrir þroska barna og vellíðan er óumdeilt. Þau börn sem fá mikinn stuðning frá fjölskyldunni, þeim líður betur,þeim gengur betur í skóla og neyta síður áfengis og annarra vímuefna. Börn og unglingar vilja verja meiri tíma með foreldrum sínum heldur en þau eiga kost á í dag. Jól og áramót er tími tækifæra fyrir foreldra til að bæta um betur og safna góðum minningum með börnum sínum Þessir hátíðisdagar eru kærkomið tækifæri fyrir fjölskyldur til treysta böndin, njóta samverunnar

og skapa þannig góðan grunn til að byrja nýtt ár á.

börnunum okkar. En ábyrgð foreldra á þessum tímamótum er mikil.

Með því að gefa börnunum tíma, athygli og ramma um lífið eru foreldrar að gefa þeim góðar gjafir, gott veganesti út í lífið. Þetta á við um börn á öllum aldri. Unglingar sem eru að nálgast fullorðinsárin þurfa ekki síður á umhyggju og aðhaldi foreldra sinna að halda. Þó það slakni á taumnum eftir því sem börnin stækka þá er mikilvægt að foreldrar sleppi honum ekki.

- Kaupum ekki og eða veitum börnum áfengi og bent er á þær hættur sem eftirlitslaus partý, neysla áfengis og annarra vímuefna setur börn okkar í. Samkvæmt landslögum má ekki selja, veita eða afhenda ungmennum undir 20 ára aldri áfengi.

Við foreldrar

berum ábyrgð á

- Athygli foreldra er einnig vakin á því hversu mikilvægt það er að fylgja reglum um útivistartíma.

Tilgangurinn með því að vekja athygli á reglum um útivistartíma og áfengiskaup/notkun er fyrst og fremst sá að vernda börnin okkar. Rannsóknir hafa sýnt að eftirlitslaus börn eru líklegri en önnur börn til að byrja að reykja og prófa áfengi eða önnur vímuefni. Jafnframt er þeim hættara en öðrum til að verða fórnarlömb eða gerendur ofbeldisverka eða afbrota. Við höfum þennan tíma til að njóta samverustunda, fylgjast með þroska þeirra, leiðbeina þeim og miðla gildum. Þessi tími kemur ekki

aftur Gott samband foreldra við börn og unglinga stuðlar að góðri líðan. Með því að vera í góðu sambandi við börnin og unglingana og reyna að skilja tilfinningar þeirra og líðan getum við stuðlað að aukinni hugarró og betri líðan hjá þeim. Gleðileg jól og farsælt komandi fjölskylduár Kveðja, hjúkrunarfræðingar Heilsugæslunni Árbæ


<_ [ i^a [gVbi ÂVg

8 A A 8 @ @ " F Ü 4 " A @ & # , ( '

BZÂ *#%%% `g# \_V[VWg [^ [¨g cÅg ;gVbi ÂVgW `VgZ^\VcY^ '#*%% `g# b i[gVbaV\ [g{ WVc`Vcjb#

;gVbi ÂVgW ` A:<<ÁJ <ÓÁ6C <GJCC 6Á ;G6BIÏÁ 76GCH>CH ;gVbi ÂVgW `^c Zg kZgÂign\\Âjg heVg^gZ^`c^c\jg hZb \Z[jg ]¨hij kZmi^ VabZccgV ^cca{chgZ^`c^c\V# 6ÂhiVcYZcYjg WVgcV \ZiV hid[cV ;gVbi ÂVgW ` ]kZc¨g hZb Zg [ng^g &* {gV VaYjg WVgch^ch d\ aV\i ÄVcc^\ \gjcc^cc V [_{g]V\haZ\V gj\\g^ [gVbi  ÄZhh# >cchi¨ÂVc hZb hV[cVhi Zg aVjh i^a iiZ`iVg k^ &- {gV VaYjg#

@nccij Ä g `dhi^ ;gVbi ÂVgW `Vg { `Vjei]^c\#^h# Ã \Zijg \Zc\^Â [g{ `Vjejb { \_V[VWg [^ c¨hiV i^W ^ @VjeÄ^c\h#


10

Fréttir

Árbæjarblaðið

Eftir vinnu tek ég upp hamarinn - segir Fannar Jónasson, nýr útibússtjóri Kaupþings í Árbæ Fannar Jónasson tók við starfi útibússtjóra hjá Kaupþingi í Árbæ nú nýverið. Við tókum hann tali á dögunum. - Hvar ertu fæddur og hvað með fjölskylduhagi, náms- og starfsferil? ,,Ég er fæddur í Reykjavík en hef búið meginhluta ævinnar austur á Hellu á Rangárvöllum. Foreldrar mínir voru Rangæingar og á Hellu sleit ég barnsskónum. Ég er stúdent frá Versló og tók síðan viðskiptafræðina í Háskóla Íslands. Ég var þó heima á Hellu öll sumur og um það leyti sem ég útskrifaðist krækti ég í alveg öndvegis rangæska heimasætu sem heitir Hrafnhildur Kristjánsdóttir. Við settumst að á Hellu og eigum þrjú börn. Á háskólaárunum stofnaði ég fyrirtæki austur á Hellu ásamt skólabróður mínum úr háskólanum. Við þetta fyrirtæki vann ég næstu tvo áratugina, en starfið fólst í bókhaldsþjónustu, uppgjörum, rekstrarráðgjöf, fasteignasölu og ýmsu því tengdu. Þetta voru góð ár og sérstaklega var gott að ala upp börnin í þessu samfélagi. Þegar stefndi í að eldri börnin færu í framhaldsnám til Reykjavíkur seldi ég minn hlut í fyrirtækinu og fjölskyldan tók sig upp og flutti búferlum árið 2001.’’ - Hvernig kom það til að þú hófst störf í bankanum og gerðist útibússtjóri í Árbænum? ,,Eftir flutninginn til Reykjavíkur fór ég í MBA nám í Háskóla Íslands og vann með því við ýmis sérverkefni. Að náminu loknu bauðst mér vinna í aðalútibúi Kaupþings-Búnaðarbanka við Austur-

stræti. Seinna varð ég útibússtjóri Kaupþings í Mjódd og í sumar losnaði staðan í Árbæjarútibúinu og ég fluttist þangað.’’ - Munu viðskiptavinir Kaupþings í Árbæ mega eiga von á breytingum í kjölfar ráðningar á nýjum útibússtjóra? ,,Öll útibú Kaupþings vinna eftir samræmdum reglum og ákveðnum grunngildum. Einstakir starfsmenn móta því ekki útibúin eftir sínu höfði og viðskiptavinir eiga að ganga að sambærilegri þjónustu í öllum útibúum bankans. Hitt er svo annað mál að einhver blæbrigðamunur kann að vera á milli útibúanna sem mótast m.a. af umhverfinu. Í nýjum hverfum með háu hlutfalli barnafólks kunna þarfir viðskiptavinanna t.d. að vera aðrar en í hinum rótgrónu hverfum. Árbæjarútibúið er meðal yngstu útibúa Kaupþings og ég sé mikla möguleika á farsælu og vaxandi samstarfi við íbúana. Við leggjum mikla áherslu á persónulega og faglega þjónustu. Þá vil ég nefna að fyrirtækjum verður einnig gert hátt undir höfði og þjónusta við þau efld. Árbæjarútibúið hefur líka þá sérstöðu að þar er sérhæfð fasteignaþjónusta með mjög reynslumikla starfsmenn sem einvörðungu sinna þeim málum.’’ - Hvernig metur þú möguleika Kaupþings í Árbæ til framtíðar litið? ,,Ég lít mjög björtum augum til framtíðarinnar. Við erum vel í sveit sett og aðgengi að útibúinu er gott. Okkar auðlind felst í hæfileikaríku starfsfólki sem tilbúið er til að leggja sig fram fyrir viðskiptavinina. Ég hef fundið fyrir mikilli

Fannar Jónasson, nýr útibússtjóri Kaupþings í Árbæ. samkennd meðal Árbæinga og hér er t.d. Fylkir ákveðinn samnefnari. Við viljum vera meðlimir í Árbæjarliðinu og nýlega var undirritaður styrktarsamningur milli handknattleiksdeildar Fylkis og Kaupþings. Í þeim samningi er ekki síst hugað að stuðningi við unga fólkið. Við ætlum okkur að eflast og dafna og bjóðum fólk velkomið til okkar.’’ - Helstu áhugamál? ,,Hestamennska hefur verið mitt helsta áhugamál. Reyndar hefur lítið farið fyrir útreiðum frá því við fluttum að austan en vonandi verður hægt að taka upp þráðinn síðar. Svo höfum við hjónin mjög gaman af ferðalögum og þá ekki síst í útlöndum. Ég má kannski skjóta því inn að áhugamál okkar hjónanna eru ekki alfarið sameiginleg. Hún er t.d. snilldardansari, en var svo óheppin að

ÁB-mynd PS

giftast algerum spýtukarli á dansgólfinu. Ég hef hins vegar gaman af söng og var í söngnámi í nokkur ár. Svo er ég áhugamaður um þjóðmál og var að vasast í sveitarstjórnarmálum í mörg ár austur í Rangárþingi. Var m.a. oddviti sveitarstjórnar á tímabili og því embætti fylgdu alls konar nefndastörf. Þetta var mjög lærdómsríkur tími sem hefur reynst mér ágætt veganesti síðar. Um þessar mundir eru trésmíðar reyndar ofarlega á vinsældalistanum. Það hefur blundað með mér áhugi á smíðum nokkuð lengi og í fyrra hóf ég nám í húsasmíði við Fjölbrautaskólann í Breiðholti. Ég er svo á fullu í kvöldskólanum aftur í vetur. Eftir vinnu í bankanum tek ég því upp hamarinn, en tilgangurinn er sá að geta orðið sæmilega sjálfbjarga í timburverkinu.’’

- Hvað var það skemmtilegasta við hestamennskuna? ,,Ég hef gaman af dýrum og lít á mörg þeirra sem vini mína. Það eitt að fara í hesthúsið til að gegna og moka undan eru góðar stundir. Þar getur maður strokið og klappað hestunum og talað við þá. Fátt er líka meira gefandi en vera innan um stóðið á stillum vorkvöldum og fylgjast með folöldunum. En upp úr stendur þó að vera á gæðingi í góðu veðri og virða fyrir sér stórbrotna náttúruna. Ég fór í mörg sumur í góðra vina hópi í hestaferðir inn á hálendið. Við fórum mest um afréttina í Rangárvallasýslu en einnig á Þórsmörkina, Landmannaafrétt og víðar. Þessar ferðir voru alveg ógleymanlegar margar hverjar,’’ sagði Fannar Jónasson.

Kæru viðskiptavinir Hafið það sem allra best í desember! Bestu kveðjur, Starfsfólk Höfuðlausna

Hársnyrtistofan Höfuðlausnir Foldatorginu - Hverafold 1-3 112 Reykjavík Sími: 567-6330 - www.hofudlausnir.is Opið: Mán 08.00-18.00 - þri - fim 09.00-18.00 fös 08:00-18:00

Pöntunarsími: 567-6330


gci70343_bbvo_XC70_NIÐURJÖKUL_071029_5x39_END.ai 29.10.2007 17:03:25


12

Árbæjarblaðið

Fréttir

Þessir nemendur tóku virkan þátt í umræðunum.

9. bekkingar í Ingunnarskóla voru áhugasamir og sýndu mikinn áhuga á Forvarnardaginn.

Og þessir líka.

,,Forvarnir eru auðvitað snilld, því við skiptum máli .....’’ í jólapakkann no.1

Miðvikudaginn 21. nóvember s.l. var í annað sinn, haldinn Forvarnardagurinn - Taktu þátt! Þessi dagur var haldinn að frumkvæði forseta Íslands í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ), Ungmennafélag Íslands (UMFÍ), Bandalag íslenskra skáta, Reykjavíkurborg, Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands. Sérstakur stuðningsaðili verkefnisins er lyfjafyrirtækið Actavis.

no.2

no.3

Sérverslun með

Mjóddinni & Glæsibæ

no.4

no.6

- Forvarnardagurinn - Taktu þátt! í Ingunnarskóla í Grafarholti

no.5

Eitt af markmiðum þessa dags er að koma á framfæri við unglinga, fjölskyldur og samfélagið allt upplýsingum um þætti sem geta haft úrslitaáhrif varðandi það hvort ungmenni verði vímuefnum að bráð. Kjarninn í Forvarnardeginum í ár fólst, eins og á síðasta ári, í dagskrá í öllum 9. bekkjum landsins með kennurum og skólastjórnendum og fulltrúum frá íþrótta- og æskulýðsfélögum í nágrenni skólans, auk unga fólksins sjálfs sem var í aðalhlutverki. Dagskráin tók mið af því að áratuga rannsóknir framúrskarandi félagsvísindafólks við íslenska há-

skóla sýna að þrjú heillaráð geti stuðlað að því að forða börnum og unglingum frá því að ánetjast vímuefnum. Þau eru: - Að fjölskyldan verji sem mestum tíma saman. - Að hvetja börn og unglinga til þátttöku í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi. - Að því lengur sem unglingar sniðganga áfengi þeim mun ólíklegra er að þeir ánetjist vímuefnum. Hvert ár skiptir máli.

Hér eru menn þungt hugsi enda málefnið alvarlegt og mikilvægt.

Tilgangurinn er að fá fram sjónarmið unglinganna sjálfra, hlusta á skoðanir þeirra og reynslu og nýta þá vitneskju til góðra verka. Niðurstöður þessarar verkefnavinnu í fyrra sýna vel að þessi mál eru ungmennum hugleikin og þau hafa haldbæra þekkingu á afleiðingum vímuefnaneyslu. Þar að auki leggja þau til margar og áhugaverðar leiðir til að auka fjölda samverustunda innan fjölskyldna og þátttöku í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Heildarniðurstöður verkefnisins eru meðal þess sem má finna á heimasíðunni www.forvarnardagur.is

Strákarnir ræddu málin af alvöru.

no.7

Stærðir yfir kálfa: S-M-L-XL-XXL

www.xena.is

SPÖNGINNI S: 587 0740 MJÓDDINNI S: 557 1291 GLÆSIBÆ S: 553 7060 BORGARNESI S: 437 1240

Fylgst með af athygli.

Áhugasamir krakkar í 9. bekk í Ingunnarskóla.


ROFABÆ

16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember

Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

11.00 – 21.00 09.00 – 21.00 09.00 – 21.00 09.00 – 21.00 09.00 – 21.00 09.00 – 21.00 10.00 – 22.00 10.00 – 23.00

noatun.is

24. desember 25. desember 26. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur Mánudagur

09.00 – 13.00 LOKAÐ LOKAÐ 10.00 – 21.00 09.00 – 21.00 10.00 – 21.00 10.00 – 21.00 09.00 – 14.00

Glæsileg heimasíða


14

Fréttir

Árbæjarblaðið

Dagskrá Árbæjarkirkju um jól og áramót Sunnudagur 9. desember Annar sunnudagur í aðventu Jólastund sunnudagaskólans. Fjölskyldumessa kl.11.00. Leikhópurinn Perlan flytur helgileik. Jólatrésskemmtun sunnudagaskólans og Fylkis í safnaðarheimili kirkjunnar. Kátir spariklæddir sveinar koma og skemmta sér og öðrum. Aðventukvöld kl.20.00. Kynnir kvöldsins er Sigurþór Ch. Guðmundsson. Fjöldi listamanna koma fram. Magnea Árnadóttir, þverflauta, Hjörleifur Valsson fiðla, Kirkjukór Árbæjarkirkju og Barnakór kirkjunnar syngja. Fermingarbörn sýna helgileik. Ræðumaður kvöldsins: Sigmundur Ernir Rúnarsson frétta og sjónvarpsmaður. Helgistund í umsjón presta safnaðarins. Miðvikudaginn 12. desember Jólastund opna hússins: kl.13.00-16.00 verður aðventustund(jóla)opna hússins. Stundin hefst kl.13.00 að lokinni kyrrðarstund. Jólasaga lesin, rifjuð upp jólin fyrr á árum og dansað kringum jólatréð. Sunnudagur 16. desember Þriðji sunnudagur í aðventu kl.11.00 Jólasöngvar fjölskyldunnar, Gospelkór kirkjunnar syngur jólalög í aðdraganda jóla. Bænar og kyrrðarstund. Mánudagur 24. desember: Aðfangadagskvöld kl.18.00 Aftansöngur. sr. Þór Hauksson, þjónar fyrir altari og prédikar. Kirkjukórinn leiðir hátíðarsöng undir stjórn Krisztinar Kalló Szklenar organista. Hjörleifur Valsson leikur á fiðlu og Ingibjörg Guðmundsdóttir syngur. Náttsöngur kl. 23.00. sr. Sigrún Óskarsdóttir þjónar fyrir altari og prédikar. Kirkjukórinn leiðir hátíðarsöng undir stjórn Krisztinar Kalló Szklenár organista. Einsöngur Stefán Sigurjónsson, Mattias Birgir Nardeu leikur á Obo. Þriðjudagur 25. desember Jóladagur. Hátíðarguðsþjónusta kl.14.00. sr. Þór Hauksson, þjónar fyrir altari og prédikar. Gunnar Kvaran selló. Kirkjukórinn leiðir hátíðarsöng undir stjórn Krizstinar Kalló Szklenár organista. Miðvikudagur 26. desember Annar dagur jóla. Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11. Margrét Ólöf Magnúsdóttir djákni og sr. Sigrún Óskarsdóttir leiða jólastundina. Mánudagur 31. desember Gamlársdagur kl.18.00 sr. Þór Hauksson, þjónar fyrir altari og prédikar. Kirkjukórinn leiðir hátíðarsöng undir stjórn Krisztinar Kalló Szklenar organista. Martial Nardeau leikur á flautu. Þriðjudagur 1. janúar 2008 Nýársdagur. Guðsþjónusta kl. 14.00 sr. Sigrún Óskarsdóttir þjónar fyrir altari og prédikar. Kirkjukórinn leiðir safnaðarsöng undir stjórn Krisztinar Kalló Szklenar organista. Guðmundur Hafsteinsson leikur á trompet. Barnakór tók til starfa á haustmánuðum í Árbæjarkirkju. Til að byrja með er miðað við börn í 3-7. bekk. Nóg pláss er fyrir fleiri söngraddir og eru nemendur hvattir til að koma og syngja, um leið og þeir taka þátt í að byggja upp öflugan kór. Æft er í Safnaðarheimilinu á mánudögum frá kl. 15 - 16. Kórinn syngur í fjölskyldumessu 11. nóvember, á aðventukvöldi 9. desember og í fjölskyldumessu kl. 11 á annan í jólum svo eitthvað sé nefnt. Eftir jólafrí hefjast æfingar aftur mánudaginn 7. janúar. Kórstjórnandi er Jensína Waage, sími 6911240.

Friðgeir Magni Baldursson, útibússtjóri Landsbankans í Grafarholti og Eygló skólastjóri Sæmundarskóla í Rjóðrinu umlukin nemendum Sæmundarskóla. Eygló tók á móti myndavélum og 15 fótboltum sem Landsbankinn í Grafarholti gaf Sæmundarskóla og Ingunnarskóla.

Landsbankinn í Grafarholti styður skólastarf í hverfinu

Föstudaginn 30. nóvember s.l. komu fulltrúar Landsbankans í Grafarholti færandi hendi til fundar við grunnskóla hverfisins, Ingunnarskóla og Sæmundarskóla. Tilefnið var að efla tengslin og að Landsbankinn gæti látið gott af sér leiða með því að styðja við skólastarfið á þennan hátt. Hvor skóli um

sig valdi þá einstöku tímasetningu þar sem annars vegar nemendur og kennarar Ingunnarskóla komu saman í sal snemma morguns, til vikulegrar morgunstundar með söng og annarri gleði. Sæmundarskóli bauð fulltrúum Landsbankans til samverustundar nemenda og kennara í Rjóðrinu við Reynisvatn og ekkert var þar gefið eftir með tónlist og

söng þrátt fyrir all kaldan og vindasaman eftirmiðdaginn. Landsbankinn í Grafarholti, eini banki hverfisins, leggur áherslu á líkt og aðrir íbúar og fyrirtæki hverfisins að þar snúi menn bökum saman og sýni stuðning. Landsbankinn færði Ingunnarskóla peningastyrk til kaupa á Machintosh tölvu

sem skólinn hyggst nota til listgreinakennslu og Sæmundarskóla voru færðar að gjöf fjórar stafrænar myndavélar til notkunar í skólastarfinu. Þessu til viðbótar færði Landsbankinn hvorum skóla um sig fimmtán merkta fótbolta til að sýna íþróttastarfi sérstakan stuðning eða til gleði fyrir unga sparkáhugamenn.

Þakklætiskveðja Stjórn líknarsjóðs kvenfélags kirkjunnar vill koma á framfæri innilegustu þökkum til þeirra fjölmörgu fyrirtækja sem gáfu vörur til líknarsjóðshappdrættisins og þeirra sem keyptu miða á happdrættinu sjálfu. Megi góður guð blessa ykkur um jólahátíðina sem framundan er.

Árbæjarblaðið

Auglýsingar og ritstjórn

Sími: 587-9500


100 Hz 159.900,-

199.900,-

100 Hz 199.900,-

99.900,-

100 Hz 249.900,-

229.900,-


17

16

Fréttir

Árbæjarblaðið

Fréttir

Árbæjarblaðið

Mér þykir vænt um fólkið hérna

Jólin eru hátíð ljóssins. Þá er oft mikið að gera í kirkjum landins við undirbúning hátíðarinnar. Mikill annatími fer nú í hönd hjá prestum og starfsfólki í kirkjum víðs vegar um landið. Við þær aðstæður vildi Árbæjarblaðið forvitnast eilítið um sóknarpestinn okkar, séra Þór Hauksson. Við mæltum okkur mót við hann í kirkjunni morgun einn til að forvitnast. - Hvað getur þú sagt okkur frá uppvexti þínum? Hverra manna ertu? ,,Ég er fæddur í Ólafsvík 28. maí 1959. Pabbi fór þangað tímabundið til að vinna. Við fæddumst þar ég og yngsti bróðir minn, síðastir í hópi sjö systkina. Önnur systkini mín eru Sigríður, fædd 1946 og er lærð fóstra,

Lilli, sem dó 6 mánaða gamall, Guðrún, lyfjafræðingur, Guðmundur, sem starfar hjá Forlaginu, Gunnar, prestur í Stykkishólmi og Ragnar, vélaverkfræðingur sem er yngstur. Foreldrar mínir eru fæddir í Reykjavík, þau eru Haukur Guðmundsson og Sigurbjörg Eiríksdóttir. Föðurforeldrar mínir voru Sigríður Grímsdóttir frá Ísafirði og Guðmundur Ólafsson. Guðmundur afi stofnaði m.a. lögfræðistofu með Sveini Björnsyni, síðar forseta. Í dag heitir þessi stofa Logos og varð hundrað ára í haust. Stofan bar nafn afa míns á árum áður. Reyndar dó hann þegar pabbi var 11 ára gamall 1935, þannig að ég kynntist honum aldrei. Amma lifði hann um áratugi og giftist ekki aftur. Móðurforeldrar mínir eru hinsvegar frá Akri á Akranesi, þau Guðrún Eiríksdóttir og Eiríkur Eiríksson. Afi var einn af þessum kátu körlum sem um getur á Kútter Haraldi, en hann var sjómaður frá sjö ára til sjötugs. Pabbi vann lengst af sem skrifstofumaður hjá Rafmagnsveitunni og síðar borginni, en mamma var heimavinnandi þegar við systkinin vorum lítil. Hún fór síðar að vinna hjá Hitaveitu Reykjavíkur. Þau voru bæði skrif-

stofufólk. Faðir minn er látinn, en móðir mín er nokkuð öldruð. Þegar ég var fjögurra ára fluttu foreldar mínir út á Seltjarnarnes og níu ára flutti ég í Norðurmýrina. Æskuár mín tengjast Norðurmýrinni og því nágrenni, Skólavörðuholtinu og Austurbæjarskóla. Þarna voru mínar æskuslóðir svo að segja má að ég hafi alið manninn í Reykjavík.’’

- Hvað dreymdi þig um að verða þegar þú yrðir stór? ,,Á æskuárum mínum dreymdi mig um að verða sjómaður og fara í sjó-

plássið og fékk starfið. Þeir í Vestmannaeyjum komust fljótlega að því að ég var ekki vanur háseti, en þetta voru góðir karlar og ég sjálfsagt ekki alslæmur, þannig að þetta blesssaðist allt saman. Ég fékk þó alltaf að finna fyrir því þegar illa gekk. Ef illa fiskaðist, eða gat kom á nótina, fékk ég að heyra það á sjóaramáli að þetta væri allt Reykvíkingnum að kenna. Ég fékk því stundum að finna til tevatnsins. Þetta var þó allt saman í nösunum á þeim. Ég komst að því að sjómennskan átti ekki vel við mig. En þetta skipti þó sköpum í lífi mínu. Í brjósti mínu

kom til Reykjavíkur um vorið að aflokinni vertíð var ég allt annar maður en sá sem fór til Vestmannaeyja og dreymdi um að verða sjómaður og fara í stýrimannaskólann.’’

maður og embættismaður í besta skilningi þess orðs. Okkur gekk vel að vinna saman og þegar hann hætti sótti ég um og fékk stöðuna og hér er ég enn.’’

- Hvað varð þess valdandi að þú fórst í guðfræðina? ,,Um vorið þegar ég kom heim frá Vestmannaeyjum var ég tvítugur og þann 22. júní fór ég á ball á Borginni. Þar hitti ég núverandi eiginkonu mína, Magnhildi Sigurbjörnsdóttur. Það vildi svo undarlega til að þetta var afmælisdagurinn hennar, þannig að ég hef oft sagt að ég sé afmælisgjöf

- Síðan fórstu í framhaldsnám í sálgæslu. Hvernig stóð á því? ,,Á fyrsta árinu í guðfræðideildinni fór ég að vinna á Rauðakrosshótelinu, sem stóð við Rauðarárstíg við nokkurs konar sálgæslu. Ég kunni mjög vel við mig í því, en mér fannst mig alltaf vanta meira upp á tæknina í þeirri grein og langaði tl að bæta mig. Ég fór því til Bandaríkjanna sumarið

ærlega tekinn í gegn og látinn skoða hvaða mann ég hefði raunverulega að geyma. Á þessu eina ári léttist ég um 20 kíló. Svo mikið reyndi þetta á mig. Þetta var hins vegar nauðsynlegt fyrir mig. Meðal annars vegna þess að ég óttaðist þessa breytingu. Maður óttast óhjákvæmilega hið óþekkta, en ég ákvað að láta þennan draum rætast og færa hann út í lífið. Ég vildi ekki sjá eftir því að hafa ekki gert þetta.’’ - Hvað gerir þú svo í frístundum? ,,Ég er mjög heimakær. Það er nú þannig að í hugum fólks er prestur oft

- Séra Þór Hauksson, sóknarprestur í Árbæjarsókn, í viðtali við Árbæjarblaðið mannaskólann. Ekki veit ég hvort óskalög sjómanna spiluðu þar inn í eða sjómennska afa míns. Alla vega átti ég mér þann draum að komast á sjó og verða sjómaður. Maður gat þá ekki komist í sjómannaskólann án þess að hafa verið á sjó og mig vantaði reynslu. Þegar ég hafði lokið grunnskóla rakst ég á auglýsinu um að vanan háseta vantaði á bát frá Vestmannaeyjum. Ég sló til, sótti um

,,Ég er mjög heppinn með söfnuð, ég finn það. Ég vil þroskast hér áfram, ef guð lofar,’’ sagði sr. Þór Hauksson.

var alltaf trúarneisti. Ég hafði tekið þátt í kirkjustarfi í Norðurmýrinni, t.d í Hallgrímskirkju, meðan Karl Sigurbjörnsson starfaði þar sem guðfræðingur. En þarna á sjónum gerðust hlutir sem breyttu mér fyrir lífstíð. Einu sinni misstum við einn skipsfélagann fyrir borð. Þetta var í október, í haugasjó, kulda og svarta myrkri. Maður sem fellur fyrir borð á ekki mikla möguleika við þær aðstæður. Um leið og við uppgötvuðum að maðurinn var fallinn fyrir borð kveikti kallinn á ljóskastaranum. Hann beindi geislanum út í myrkrið og um leið beint að manninum sem skaust upp, rétt við nótina. Kallinn sigldi beint inn í nótina og upp að stráknum. Strákurinn var að sökkva þegar kallinn stökk út í en hann náði stráknum meðvitundarlausum upp úr ísköldum sjónum. Við héldum að hann væri farinn, en fórum strax að pumpa upp úr honum og reyna að koma lífi í hann. Það tókst og þegar við vorum búnir að hlúa að honum og koma honum í koju fórum við aftur upp á dekk. Þar stóðum við í hring og kallinn sagði að nú skyldum við fara með Faðirvorið. Þarna stóðum við þétt saman í hring og fórum með Faðirvorið. Þetta snart mig mjög sterkt. Þá fann ég hvað maður er í raun og veru lítill, gagnvart öllu, þarna úti á ballarhafi. Hvað við töffararnir vorum í raun litlir kallar. Þá fór ég aftur að hugsa um almættið. Annað atvik sem hafði mikil áhrif á mig var að það fórst bátur með fjórum mönnum. Allir bátar í nágrenninu voru beðnir um að litast um hvort þeir yrðu einhvers varir. Við fórum að svipast um eftir þeim, en því miður fundum við bara rek úr bátnum. En þar sem ég stóð við borðstokkinn og var að horfa út á sjóinn og gá hvort ég sæi einhvern, eða björgunarbát, þá fóru margar hugsanir í gegnum hugann um lífið og tilveruna. Er einhver þarna úti? Er eitthvað þarna úti? Þegar ég

til hennar. Þetta reyndist mér hins vegar miklu meiri gjöf en mig gat órað fyrir. Hún hefur meðal annars í öllum mínum verkum hvatt mig til dáða. Þannig að þegar ég fór að hugsa um meira nám um haustið hvatti hún mig til að fara í stúdentinn og klára hann. Stúdentsprófi lauk ég svo á þremur árum. Þá stóð ég aftur á krossgötum. Að fara í guðfræðina hafði blundað lengi í mér. Bæði þessi reynsla mín af sjónum, auk þess að í kringum föðurætt mína hafa verið prestar, þeir Ólafur Ólafsson Fríkirkjuprestur, Grímur Grímsson í Áskirkju og auk þess var Gunni bróðir að klára guðfræðina. Þessi trúaráhugi var búinn að vera í undirmeðvitundinni mjög lengi. Ég ætlaði mér kannski ekki neitt sérstaklega að verða prestur, en mig langaði í guðfræði. Magnhildur hvatti mig til að láta verða af þessu og ég sló til og fór í guðfræðina að loknu stúdentsprófi. Þessi hvatning og suðningur hefur auk þess reynst mér vel, því prestskapur er ekki beint fjölskylduvænt starf, en ég hef mætt miklum skilningi og stuðningi heima frá fjölskyldu minni. Öðruvísi er ekki hægt að sinna þessu starfi svo vel sé.’’ - Hvað getur þú sagt okkur um fjölskyldu þína? ,,Konan mín, Magga, er fædd og uppalin í Hlíðunum. Þegar við fórum að búa bjuggum við fyrst á Austurströnd á Seltjarnarnesi. Síðan fluttum við í Bogahlíð og svo í Blönduhlíð þar sem við búum í dag. Magga er lærður viðskiptafræðingur og starfar sem verkefnastjóri á biskupsstofu. Við eigum þrjá stráka. Þeir eru Sigurbjörn Þór, 22 ára nemi í læknisfræði í Ungverjalandi, Magnús Örn, 16 ára nemi er í Versló og Guðmundur Már sem er í 8. bekk grunnskólans. Ég skírði þá ekki sjálfur, heldur fékk bróður minn til þess svo ég gæti notið þess að vera foreldri í skírnarathöfninni.’’ - Hvernig vildi það til að þú komst til starfa í Árbæjarkirkju? ,,Það er eitt að vera guðfræðingur og annað að vera prestur. Það á ekkert við alla að fara í prestinn. Þegar ég lauk námi, voru möguleikar á að verða prestur fyrst og fremst einhvers staðar úti á landi. Atvikin höguðu því þannig að við vildum helst vera í Reykjavík. Magga missti á þessum tíma bróður sinn sem var 24 ára úr krabbameini. Og við vildum helst að fjölskyldan væri saman, ekki langt hvort frá öðru. Þá frétti ég að það væri laus staða aðstoðarprests í Árbænum, og af því að ég þekkti séra Guðmund Þorsteinsson að góðu einu sótti ég um og fékk starfið. Þetta var þá nýtt með aðstoðarpresta og þótti ekkert mjög fínt, en mér var alveg nákvæmlega sama um það. Starfsheitið aðstoðarprestur var stuttu seinna lagt niður í kirkjunni. Mér leið vel hérna með séra Guðmundi og ég get ekki ímyndað mér betri læriföður en hann. Mikill fræði-

1996 á þriggja mánaða námskeið í sálgæslu. Í framhaldi af því langaði mig að fara almennilega í þetta nám, taka það föstum tökum. Þarna, enn og aftur, hvatti Magga mig til að láta gamlan draum rætast. Við fórum svo öll fjölskyldan saman til Minneapolis í Bandaríkjnum árið 2002 og bjuggum þar í eitt ár á meðan ég lauk prófi í sálgæslu og hef nú öll réttindi sjúkrahússprests. Það voru náttúrulega forréttindi að fjölskyldan skyldi vera með mér í þessu. Þetta var mjög erfitt nám og krefjandi og mér leið eins og ég get ímyndað mér að það sé að lenda í hringnum í hnefaleikum. Ég var mikið á spítölum við mjög erfiðar aðstæður. Auk þess sem hluti af náminu var að ganga mjög nærri sér í sjálfskönnun. Ég var

líka prestur í tómstundum. Oft finnst fólki að prestar hafi önnur áhugamál en annað fólk. Mín áhugamál eru ósköp venjuleg, ég slappa af yfir kvikmyndum, les dálítið, einkum skáldsögur og á seinni árum ævisögur. Ég hlusta mikið á tónlist og er eiginlega alæta á tónlist, en það er misjafnt á hvað ég hlusta hverju sinni. Það fer eftir því hvenig vindar blása og í hvaða stuði ég er. En ég hlusta meðal annars stundum á þungarokk og hef notað strákana mína sem afsökun fyrir því að fara á tónleika hjá Metallica, Slade og fleirum. Oft þegar ég er einn heima á ég það til að setja þungarokkið í botn. Það er líka þannig með preststarfið að þegar maður er í kallfæri þá er maður alltaf tilbúinn að koma þegar kallið kemur, þannig að

Þór Hauksson ásamt eiginkonu sinni, Magnhildi Sigurbjörnsdóttur og þremur sonum þeirra. Þeir eru Sigurbjörn Þór, 22 ára nemi í læknisfræði í Ungverjalandi, Magnús Örn, 16 ára nemi í Versló og Guðmundur Már sem er í 8. bekk í grunnskóla. oft er gott að fara bara til útlanda að slappa af.’’ - Hvernig eru svo jólin hjá þér? ,,Hér í kirkjunni eru jólin mikil hátíð og í mörg horn að líta. Auk hefðbundinna jólastarfa eru hér m.a. tónleikar og svo koma skólarnir mikið í heimsóknir auk annars. Þetta eru yndislegar stundir og mér finnst dýrlegt að hlusta á börnin og heyra þeirra viðhorf. Jólin hjá mér snúast fyrst og fremst um kyrrð og ró. Ég er spilafatlaður, þannig að mér finnst betra að dvelja við góða bók, sem ég hef þá yfirleitt fengið í jólagjöf.’’

- Hvernig sérðu sjálfan þig hér í Árbæjarkirkju í framtíðinni? ,,Hverfið hefur nokkra sérstöðu að því leyti að það er afmarkað. Þó kirkjan sé ekki full af fólki alla sunnudaga þá finnur maður að fólki þykir vænt um kirkjuna og leitar til hennar. Hún nýtur trausts fólksins í stóru og smáu og svo verður áfram. Jarðarfarir hafa aukist eftir því sem hverfið eldist og brúðkaupum fjölgar líka. Fólk hefur aðeins sett það fyrir sig að það er gengið inn í miðja kirkju við giftingar, þannig að brúkaupið er kannski í annari kirkju, en fólkið hefur viljað fá sóknarprestinn sinn úr Árbænum. Árbæingar eru trúir sínum prestum.

Ég sé sjálfan mig fyrir mér hér áfram í starfi. Mér líður vel hérna og þó að það kunni að hljóma væmið þá þykir mér vænt um fólkið hérna. Þegar ég hef leitt hugann að því að hætta, vegna þess hve ég er búinn að vera hér í mörg ár, þá hef ég gert mér ljóst að ég myndi sakna svo margra héðan að mér þykir það óþægileg tilfinning. Hitt er svo annað mál að ég verð að hugsa um að staðna ekki. En maður hefur svo mörg ráð til þess að svo verði ekki. Ég er mjög heppinn með söfnuð, ég finn það. Ég vil þroskast hér áfram, ef guð lofar,’’ sagði sr. Þór Hauksson.

10% afsláttur fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja s ú h a t t o v Þ Gleðileg jól

Þvo ttah ús Gleðileg jól

Hreinsum samdægurs ef óskað er - Þjónusta í 40 ár Starfrækjum þvottahús og leigjum út teppahreinsivélar Fljót og góð þjúnusta - Opið 08.00 til 18.00 og laugardaga 11.00 til 13.00 - Sími: 567-1450


18

Fréttir

Árbæjarblaðið

Frístudakortið verður virkt um áramót!

Sigursteinn Snorrason, lengst til vinstri i efri röð.

Sigursteinn verðlaunaður

Árbæjarblaðið

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 40167 11/07

Auglýsingasími 587-9500

Árbæingurinn Master Sigursteinn Snorrason er nýkominn heim eftir viðburðaríka viku í Kóreu þar sem hann dvaldist í góðu yfirlæti í boði WTF (World Taekwondo Federation), Kukkiwon og TPF (Taekwondo Promotion Foundation). Forsaga málsins er sú að að Master Sigursteinn skrifaði í sumar ritgerð fyrir 5. dan prófið sem hann þreytti og náði í Kóreu í júlí. Í stað þess að skila henni inn til Master Kim sem Sigursteinn gerði að vísu líka sendi hann ritgerðina sína inn í samkeppni sem opin var öllum erlendum meisturum í Taekwondo í heiminum. Skipuleggjendur samkeppninnar, TPF auglýstu samkeppnina í byrjun árs 2007 og var skilafrestur til loka ágúst sl. Ritgerðin átti að fjalla um starf meistara í Taekwondo, erfiðleika og aðferðir við að kynna Taekwondo fyrir umheiminum og öðru fólki. Einnig átti að setja fram hugmyndir um kynningu á Taekwono, bæði í heimalandi sínu sem og á alþjóðlegum vettvangi. Tæplega 100 meistarar sendu inn ritgerðir og komu þær frá öllum heimshornum og mismunandi aðstæðum. Svo fór að lokum að 14 meistarar fengu boð um að koma til Kóreu og taka á móti verðlaununum úr hendi Dai Sun Lee, 9. dan forseta TPF og Un Kyu Uhm 9. dan forseta Kukkiwon. Við afhendingu verðlaunanna mættu svo allir hæstu svartbeltingar heimsins, allir stofnendur upprunalegu Kwan-skólanna. Þar á meðal var grandmaster Sun Bae Kim, 9. dan stofnandi Chang Moo Kwan en grandmaster Kim gráðaði einmitt Sigurstein í 5. dan núna í júlí. Sárasjaldgæft er að svo háttsettir menn taki sér tíma til að gráða einstaklinga en grandmaster Kim sýndi Sigursteini þennan mikla heiður nú í sumar. Hópurinn heimsótti einnig staðinn þar sem gríðarmikið verkefni er að hefjast, Taekwondo-garðurinn í Muju. Þar á næstu 6 árin að byggja upp svæði upp á milljónir fermetra og fjárhagsáætlun upp á 750 milljónir bandaríkadala. Meistarahópurinn tók saman fyrstu formlegu æfinguna á staðnum og vígði þannig svæðið sem verður mekka Taekwondo í heiminum þegar allt er tilbúið. Sigursteinn var mjög ánægður með verðlaunin og talaði um að það væri sérstaklega gaman að fá verðlaun fyrir eitthvað sem talist gæti andlegt afrek. Sigursteinn hefur áður unnið sér inn viðurkenningu frá Kukkiwon fyrir frammistöðu í 1. dan prófinu 1995 og einnig hefur hann fengið viðurkenningu frá WTF og Kukkiwon fyrir útbreiðslu og störf í þágu Taekwondo. Þau verðlaun fékk hann afhent þegar hann tók og náði prófi fyrir 3. gráðu alþjóðlegs meistara árið 2002, í Kukkiwon. ,,Ég lít þannig á þetta að nú hafi ég fengið viðurkenningu frá æðstu stöðum fyrir þá þrjá þætti Taekwondo sem mynda saman sterka heild. Ég vona að þetta sé einungis byrjunin á mínu ævistarfi og þetta gefur mér óneitanlega mikla orku fyrir komandi tíma á mínum Taekwondo-ferli. Ég var mjög ánægður með hópinn og var gaman að ræða málin við fólk sem er í svipuðum sporum og ég sem og meistara sem hafa farið þá leið sem ég stefni á í lífinu.’’ Ritgerðin mun birtast á síðum WTF og TPF á næstunni en fyrir þá sem hafa áhuga er bent á það að TPF hefur nú öðlast útgáfuréttinn á ritgerðinni og þ.a.l. ekki hægt að gefa hana út hérlendis fyrr en leyfi fæst. Gefin verður út bók með ritgerðunum sem send verður m.a. á öll landssambönd um áramótin.

Hlýjar og bjartar hátíðarkveðjur Takið þátt í jólaleik Orkuveitunnar á www.or.is

or.is20

Nýir diskar frá Senu

Fréttir

Árbæjarblaðið

Ef væri ég... Ný plata frá söngkonunni vinsælu, hennar þriðja plata. Karl Olgeirsson stýrði upptökum á þessari afbragsðgóðu plötu sem geymir eingöngu frumsamið efni eftir Karl og Regínu.

Ellen

Fjármálakvöld Landsbankans í Grafarholti var fjölsótt.

Ellen hefur gert mörg vinsæl lög í gegnum tíðina en oftast verið í hlutverki gestsins. Á þessari frábæru plötu tekur hún til sín öll vinsælustu lögin sín og hljóðritar á sinn hátt. Allt það besta með Ellen en allt nýjar upptökur. Neðri mynd til hægri: Tómas N. Möller forstöðumaður Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Landsbankans hafði framsögu og svaraði fyrirspurnum.

Skoppa og Skrítla Á söngferðlagi heitir fyrsta plata þeirra Skoppu og Skrítlu. Hér er að finna lög og þulur sem börnin þekkja úr leikskólanum og leiksýningu Skoppu og Skrítlu í Þjóðleikshúsinu.

Fjármálakvöld Landsbankans

Á dögunum var haldið námskeið í Landsbankanum Grafarholti undir heitinu Fjármál á fimmtudagskvöldi. Fundarstjóri var Friðgeir Magni Baldursson útibússtjóri sem opnaði námskeiðið en á námskeiðinu var tekið fyrir viðfangsefnið ,,Lífeyrismál frá A til Ö’’. Tómas N. Möller forstöðumaður Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Landsbankans hafði framsögu og svaraði fyrirspurnum. Efni kvöldsins var skipt niður í fimm aðalkafla: Hvað er lífeyrir?

Hve mikið er nóg? Hvar stend ég? Hver eru markmið mín? Leiðir til að tryggja nægan lífeyri. Bakgrunnur lífeyrisréttinda var útskýrður og spurt ,,þekkir þú þau réttindi sem þú átt í þínum lífeyrissjóði?’’ Lífleg umræða skapaðist um hvernig fólk sér fyrir starfslok sín með tilliti til lækkunar launatekna og þeirra lífeyrisréttinda sem hver og einn hefur áunnið sér en að auki hvaða varasjóð höfum við byggt upp. Þessu tengdu var einnig

spurt: ,,Tókst þú tillit til eignamyndunnar þegar þú tókst ákvörðun um lán vegna fasteignakaupa?’’ Fasteignafjármögnun hefur hin síðari ár lengst talsvert og mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að greiðslubyrði lána getur reynst verulega aukin byrði þegar komið er að starfslokum sérstaklega ef launatekjur eða önnur uppsöfnuð réttinda skerðast mikið. Á námskeiðinu kom fram að það eru þrjár góðar ástæður til að skoða málið. Fyrst er að

nefna að fyrirhyggja okkar og réttar ákvarðanir munu ráða meiru um fjárhagslega stöðu okkar eftir starfslok en menntun og tekjur yfir starfsævina. Í öðru lagi sú staðreynd að eftir um 25 ár verða helmingi fleiri á eftirlaunaaldri en í dag og í þriðja lagi að kröfur og væntingar til lífsgæða hafa aukist og þá veltum við fyrir okkur hvað framtíðin ber í skauti sér. Fundurinn var fjölsóttur og voru undirtektir fundarmanna afar góðar.

Undarlegt hús Hér er að finna lög úr sérdeilis frábærri þáttaröð af Stundinni okkar veturinn 2006-2007. Hreint frábær diskur fyrir börnin sem notið hefur mikilla vinsælda.

Ég skemmti mér um jolin Guðrún Gunnars og Friðrik Ómar halda áfram að skemmta sér og nú er röðin komin að því að þau skemmta sér um jólin. Á þessari hátíðarplötu taka þau 11 jólalög sem hafa verið vinsæl í gegnum tíðina. Eins og áður þá er það hann Ólafur Gaukur sem stýrir upptökum og útsetur.

Stelpurnar á hársnyrtistofunni Brúskur. Frá vinstri: Svava Björk, Katrín Hildur, Jónína Þórunn, Gerður Guðrún, Svava Margrét og Bryndís Björk.

Hársnyrtistofan Brúskur skiptir um eigendur Nýir eigendur hafa tekið við rekstri hársnyrtistofunnar Brúskur við Höfðabakka 1. Þær Jónína Þórunn Þorvaldsdóttir og Svava Margrét Blöndal Ásgeirs-

dóttir tóku við sem eigendur af Bryndísi Björk Guðjónsdóttur í september. Bryndís vinnur áfram á Brúski þrjá daga í viku en auk hennar og

eigendanna vinna þær Gerður Guðrún Sævarsdóttir, Katrín Hildur Sigurðardóttir (er að koma úr barneignarfríi) og Svava Björk Gunnarsdóttir nemi hjá Brúsk.

Opnunartími hjá Brúski er mánudaga-fimmtudaga kl. 08.00-18.00, föstudaga kl. 08.00-19.00 og laugardaga kl. 10.00-14.00.


Einstök jólagjöf fyrir veiðimenn og konur Falleg áletruð flugubox með vinsælum laxa- og/eða silungaflugum frá Krafla.is Tilvalin gjöf fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem gera kröfur Gröfum nöfn veiðimanna eða lógó fyrirtækja á boxin

Kannaðu málið á Krafla.is eða í síma 587-9500

íslensk fluguveiði Skrautás ehf. Sími: 587-9500


22

Fréttir

Árbæjarblaðið

Villibráðarkvöld

Valgeir Guðjónsson skemmti og fór á kostum með gítarinn.

Villibráðarkvöld handknattleiksdeildar Fylkis var haldið í Fylkishöllinni 24. nóvember sl. Fjölmenni var í veislunni sem heppnaðist sérlega vel að vanda. Manús Magnússon var veislustjóri en stuðmaðurinn Valgeir Guðjónsson sá um að skemmta gestum og stóð hann vel fyrir sínu eins og venjulega. Villibráðin sem snillingarnir hjá Eldhúsi Sælkerans elduðu bragðað-

Veislugestir kunnu vel að meta kræsingarnar Eldhúsi Sælkerans sérlega góðar.

ist afar vel að venju. Til sölu voru tvö málverk eftir handboltasnillingana og stórlistamennina Georg Guðna og Húbert Nóa og var söluaðferðin skemmtileg. Verkin voru hengd í loft salarins og áttu gestir að geta upp á hæð verkanna í sentimetrum frá gólfi. Greiddu gestirnir ákveðna upphæð fyrir hvert ,,gisk’’ og söfnuðust með þessu uppátæki peningar fyrir handknattleiksdeildina.

Salurinn var þéttsetinn góðu fólki sem skemmti sér vel.

Hér eru fremst hjónin Jón Magngeirsson og Margrét Snorradóttir.

Hluti stjórnar og meistaraflokksráðs auk þjálfara og fleiri góðra gesta.

Hér má meðal anarra þekkja Björn Gíslason, varaformann Fylkis, annan frá hægri.

Magnús Magnússon veislustjóri. Til vinstri er Karólína Gunnarsdóttir og Kristrún Guðbergsdóttir, eiginkona Magnúsar til hægri.

Góðir gestir á villibráðarkvöldinu sem þótti takast mjög vel.


I M Í T U L S Ð I E R AFG R T Í A Ð A T S D SUN T Ó M A R Á G O L UM JÓ 2007 - 2008

Sunnud.

Mánud.

Þriðjud.

Miðvikud.

Fimmtud.

Föstud.

Laugard.

Sunnud.

Mánud.

Þriðjud.

Miðvikud.

23. des.

24. des.

25. des.

26. des.

27. des.

28. des.

29. des.

30. des.

31. des.

1. jan.

2. jan.

Árbæjarlaug

8–18

8–12.30

lokað

12–18

6.30–22.30

6.30–22.30

6.30–22.30

8–20.30

8–12.30

lokað

6.30–22.30

Breiðholtslaug

8–18

8–12.30

lokað

lokað

6.30–22

6.30–22

8–20

8–20

8–12.30

lokað

6.30–22

Grafarvogslaug

8–18

8–12.30

lokað

lokað

6.30–22.30

6.30–22.30

8–20.30

8–20.30

8–12.30

lokað

6.30–22.30

Kjalarneslaug

11–15

10–12.30

lokað

lokað

17–22

17–21

11–15

11–15

10–12.30

lokað

17–21

Laugardalslaug

8–18

8–12.30

lokað

12–18

6.30–22.30

6.30–22.30

8–20

8–20

8–12.30

12–18

6.30–22.30

Sundhöllin

8–18

8–12.30

lokað

lokað

6.30–21.30

6.30–21.30

8–19

8–19

8–12.30

lokað

6.30–21.30

Vesturbæjarlaug

8–18

8–12.30

lokað

lokað

6.30–22

6.30–22

8–20

8–20

8–12.30

lokað

6.30–22

www.itr.is ı sími 411 50 0 0


24

Nýir diskar frá Senu

Hvanndalsbræður Popptónlist með glettnu ívafi. Bræðurnir frá Hvanndal við utanverðan Eyjafjörð. Hljómsveitin syngur mikið um sveitina en einnig um lífið og tilveruna.

Ljótu Hálfvitarnir Þessi níu manna sveit misgáfulegra tónlistarmanna úr Þingeyjarsýslum spilar þjóðlagaskotið rokk, poppblandað akústískt pönk og önnur vafasöm tónlistarstefnuleg genasplæs, allt með íslenskum textum.

Luxor Söngkvintettinn Luxor var settur saman af Einari Bárðarsyni fyrr á þessu ári. Þetta er hreint út sagt frábær diskur sem hefur fengið frábæra dóma og viðtökur.

Frágangur Ár Megasar? Án nokkurs vafa. Frágangur hefur þegar slegið í gegn og í nóvember kom seinni hluti verksins út. Meistari Megas fer hér algjörlega á kostum ásamt Senuþjófunum og hefur líklega aldrei verið betri.

Pílu pínu platan Hér er finna söngva úr bókinni Píla pína. Ljóðin eru eftir Kristján frá Djúpalæk og lögin eru eftir Ragnhildi Gísladóttur og Heiðdísi Norðfjörð. Ragnhildur stjórnaði upptökum og útsetti tónlistina.

Fréttir

Árbæjarblaðið

Bíbí Ólafsdóttir - ,,Það er ekki sjálfsagt mál að geta talað saman, hvorki um sannleikann né tilfinningarnar.’’ Árbæjarblaðið birtir kafla úr bókinni um alþýðukonuna og miðilinn Bíbí Ólafsdóttur Bók Vigdísar Grímsdóttur um Bíbí Ólafsdóttur er ævisaga sterkrar alþýðukonu sem bugast aldrei hvað sem á móti blæs. Bíbí er fædd árið 1952 og elst upp í Múlakampi í Reykjavík og í Kópavogi. Bíbí segir frá á heiðarlegan og einlægan hátt og dregur ekkert undan, enda er hún trú því loforði sem hún eitt sinn gaf þegar ungri dóttur hennar var ekki hugað líf. Viðhorf hennar er öllum hvatning til að takast á við andstreymi lífsins með húmor, velvild í garð annarra og gleði yfir litlu. JPV gefur út. 1. Dagurinn snýst um mig Þetta byrjaði allt í Elliðaárdalnum. Ef einhver hefði lagst á brakandi timburgólfið þá hefði sá hinn sami sennilega fundið langdrægar bylgjur berast alla leið frá Japan þar sem jarðskjálftar og flóð leggja heilu bæina í rúst á nákvæmlega sama tíma og ég kem í heiminn. En það leggst enginn á gólfið og viðstaddir hafa um annað að hugsa en hamfarir í fjarlægum heimsálfum. Þennan dag hefur heimurinn nefnilega skroppið saman og snýst ekki um neitt annað en krampakenndar hríðir þrjátíu og átta ára gamallar konu sem liggur á dívan í héluðum timburkofa við Breiðholtsveginn; kofa sem hlotið hefur hið virðulega nafn Friðheimar. Úti eru skaflar og inni límist sængurverið við vegginn í frostinu. Það hanga grýlukerti í loftinu og það næðir í gegn. Konan sem byltir sér á dívaninum er mamma mín, Þóra Guðrún Friðriksdóttir. Stelpurnar þrjár sem standa við hlið hennar einsog illa gerðir hlutir í aldursröð, þannig sé ég þær fyrir mér, eru systur mínar, Anna Maren, Ásta og Stella. Á gólfinu fyrir framan þær liggur hin brúnleita Nellý, passasöm tík sem kann sitt hlutverk, að verja mann og annan og láta vita af gestum. En það er ég, Jónína Björk, sem kveiki kviðbylgjurnar og dreg alla veröld viðstaddra, nauðuga viljuga, inn í þennan gegnumkalda kofa. Það er ég sem í öllum innanþrýstingnum og samdráttunum veit ekkert af því að systir mín, Anna Maren, tíu ára gömul smáskvísa, verður að ösla út í snjóinn, klofa yfir skafla og þjóta hraðar en andskotinn niður í Blesugróf eftir ljósmóður. - Flýttu þér, Anna Maren, þetta veltur allt á þér, hefur mamma trúlegast kallað á eftir henni. Mér finnst að minnsta kosti einsog ég sjái Önnu Maren fyrir mér rjúka af stað í stígvélum og úlpu. Hún ætlar sko að standa sig fyrir litla kvikindið sem liggur svo lifandis ósköp á út í heiminn. Ég stefni ótrauð beinustu leið, áfram og út. Það er 5. mars 1952 og þrátt fyrir allan hamagang jarðarinnar er minn tími kominn; ég er komin til að vera og dagurinn snýst um mig. En bíðum nú við. Á meðan Anna Maren brýst áfram sína leið eftir Breiðholtsveginum niður í Blesugróf, mikið sem manneskjan er snör og hefur kannski dottið nokkrum sinnum á leiðinni, vippar pabbi minn, Ólafur Friðriksson, sér inn úr dyrunum. Hann klappar Nellý og sér um leið að það eru undur og stórmerki að gerast í Friðheimum. Pabbi er hár og grannur. Hann er tuttugu og fimm ára gamall og annað

barnið hans er að fæðast. Það skín í kollinn á því og maðurinn veit varla hvað hann á að taka til bragðs. En mér eru allir vegir færir í dragsúgnum því að pabbi minn er kominn heim og ekkert sem tefur mig lengur. Ég er líka komin hálfa leið út, klístruð öll og glæsileg og klukkan rétt að verða sex. Mamma er veraldarvanari en pabbi. Ég er tíunda barnið hennar og hún kann til allra verka. Þóra Guðrún kann sömuleiðis að skipa öðrum fyrir. Maðurinn hennar þarf ekki að standa þarna einsog þvara, honum er ekkert að vanbúnaði. Nú er bara að duga eða drepast, Ólafur Friðriksson, sjóða vatn á kolavélinni, drífa sig og ekkert hálfkák, þvo sér um hendurnar undireins og vera ekki svona hryllilega taugaveiklaður. Það er sem sé pabbi sem tekur á móti mér og ég kem í heiminn með naflastrenginn tvívafinn um hálsinn. En pabbi minn virðist kunna allt í dag og hann snýr mig úr hengingarólinni einsog ekkert sé. Það er kraftur í mínum og hann er stoltur þegar hann heldur á mér. Ég er önnur stelpan hans, Steinunn Björk sú fyrsta, einu og hálfu ári eldri en ég og alltaf kölluð Stella. En rétt í því að pabba tekst að grípa mig geltir tíkin Nellý og Anna Maren og ljósmóðirin snaka sér inn úr dyrunum. Anna Maren örugglega rennsveitt og sprengmóð og ljósmóðirin sjálfsagt líka en hún skilur samt á milli öruggum höndum. Hún er fingrafim og fær kona á réttum stað á réttum tíma. Og svo fær mamma tíunda barnið sitt í fangið. Erfiðinu er lokið í þetta skiptið, sársaukinn orðinn minning, en það er aldrei að vita hvernig henni líður með nýju stelpuna sem er tilbúin í tuskið og gleðskapinn, vafin í lín og lögð á dúandi kvið. En mér finnst einsog ég finni frið í bústaðnum við Elliðaárnar þetta kvöld. Og enda þótt ég þyki heldur rindilsleg og svo mjó að það má víst léttilega telja í mér rifbein, þá er ég lífvænleg og seig og ríflega tíu merkur. Ef ég vissi ekki að mamma hefði haft óbeit á kertaljósum, alltaf svo voðalega eldhrædd manneskjan, er ég viss um að það hefði logað á óteljandi kertum alla

liðlanga nóttina; viss um að heilt ljósahaf hefði brætt héluna af veggjunum í Friðheimum við Breiðholtsveg þetta kalda vetrarkvöld fyrir fimmtíu og fimm árum. 2. Kannski ekki mannabústaður Mamma er ein í Friðheimum á daginn. Hvað hún hugsar get ég ekki vitað, hvort hún er einmana eða leið get ég heldur ekki vitað. Ég sé atburðina bara fyrir mér í myndum þegar ég hugsa til baka. Auðvitað erum við, stelpurnar hennar fjórar, aldrei langt undan. Systur mínar þrjár, Anna Maren, Ásta og Stella, sniglast þegjandi í kringum hana. Þær reyna einsog þær lifandi geta að létta henni bæði verkin og skapið, og svo huga þær að smákvikindinu sem heimtar sitt og engar refjar. Ég veit fljótt hvað ég vil og gef ekkert eftir þótt ég hafi alltaf verið meðfærileg, rétt einsog dúkka sem hægt er að stilla upp og unir svo glöð og þegjandi við sitt. Það segir að minnsta kosti Anna Maren og ég trúi henni. Anna Maren er lífgjafi minn, það er lipurð hennar að þakka að ljósmóðurinni tekst að skilja á milli mín og mömmu. Alls ekki víst að það hefði heppnast hjá pabba. Það eru nú einu sinni takmörk fyrir því hvað einn karlmaður getur gert í svona málum. Það er að minnsta kosti álit margra, bæði karla og kvenna, þegar þetta er að gerast. En hvað sem líður slíku hjali þá er hún mamma mín gjörsamlega að niðurlotum komin eftir sóttina. Það tekur á að eiga krakka þótt maður sé í æfingu og kannski ekki síst ef maður er í æfingu; æfingin skapar ekki endilega meistarann þótt því sé haldið fram. Friðheimar eru sannarlega engin höll, tæplega mannabústaður og varla svínum bjóðandi, þótt ég verði að láta mér þetta nægja, segir mamma og það verða hvöss og hættuleg í henni augun og betra að forða sér þegar svoleiðis er. Við lærum snemma á öll hættumerki og kunnum að varast. Kofadruslan er sem sé eitt herbergi, krókur fyrir eldhús, ef eldhús skyldi kalla, og salernið dálaglegur útikamar með þokkalegu sniði ef hægt er að segja slíkt um skíthús; bara spurning

hvernig maður orðar hlutina. - Drullugat og rassgatagleypir væri kannski nær að kalla draslið, segir mamma. En það breytir engu hvað hlutirnir eru kallaðir, kamarhokur er þetta að minnsta kosti í bráð og lengd í Friðheimum. Það er heldur ekkert rafmagn í bústaðnum, bara ausandi olíulampinn, og Þóra Guðrún, jafnstolt og hún er, verður að sækja allt helvítis vatnið í Elliðaárnar. Já, já, hún má rogast þaðan með allt vatn til að þvo, þrífa og elda. En hún vorkennir sér ekki neitt þótt hún sé kannski ekki sátt. Nei, hún hefur engan tíma til þess að væla og kumra, það er bara ekki hennar deild. Mamma þvær annars þvottinn í tunglsljósinu á kvöldin þegar pabbi er kominn heim, allt er orðið rólegt og við stelpurnar sofum á okkar græna. Hún elskar tunglið af því að það gefur henni birtuna og hún nýtur þess að vera ein úti að þvo. Hún segir jarðorkuna góða við Elliðaárnar: - Ég þekki orku náttúrunnar einsog lófana á mér, en vatnið er alls ekki gott, ekki til drykkjar að minnsta kosti, ojbara, það veldur niðurgangi og skítapestum, varið ykkur á því, stelpur, varið ykkur á því sem ykkur verður boðið upp á. En ekki gleyma draumunum. Það hirðir þá enginn af ykkur, ekki nokkur einasti maður, munið það, heyri ég hana segja. ,,Viltu með mér vaka er blómin sofa, vina mín og ganga niðrað tjörn. Þar í laut við lágan eigum kofa,’’ syngur hún svo í tunglsljósinu þar sem hún stendur í kyrrðinni yfir þvottabölunum. Ég sé hana fyrir mér þarna í Elliðaárdalnum - og viti menn - þarna sveiflar hún svörtu, herðasíðu hárinu, falleg kona, hún mamma mín, stígur nokkur spor berfætt í moldinni og finnst hún vera drottning um stund; svona lítil og grönn, svona mjúk á gulbrúna húðina, svona ótrúlega brúneygð og einsömul með tunglinu. Kannski er líka lengi von á almennilegum prinsi handa fínlegri og flottri konu með brostnar vonir en sígilda drauma um betra líf með blóm í haga, sæta langa sumardaga. Aldrei að vita og aldrei neinn sem veit.

Það er gaman að setja sig í stellingar á bílþaki þegar lífið leikur við mann.


25

Fréttir

Árbæjarblaðið 3. Sagan speglast í augum Önnu Marenar Pabbi keyrir út olíu fyrir Esso. Hann er enginn prins á hvítum hesti sem kemur í hlaðið og hrífur mömmu burt einn daginn og stillir henni í hásæti við hliðina á sér. Hann er Esso-maður á lágum launum og skaffar ekki vel. - Ræfill, vesalingur og aumingi sem hann getur verið, segir mamma hátt og í hljóði og velur til þess misfögur orð. Þóra Guðrún man líka sinn fífil fegurri, það getum við sko bölvað okkur upp á. Hún sem bjó einu sinni í íbúð á Akureyri, átti til að mynda sófasett og sófaborð og sjö börn og var á leið í nýbyggt hús; í startholunum á leiðinni í nýja húsið sitt með bros á vör og krakkaskarann sinn. En þá kemur babbið í bátinn. Alltaf þetta babb. Pabbi krakkanna vill hana ekki lengur; hann segir það bara sisona einn daginn upp úr þurru, segir meira að segja að hann eigi alls ekki öll börnin. Hann hefur valið sér aðra konu til að flytja með í nýja húsið, hitti sem sé aðra flottari og finnst hún passa honum og húsinu hans betur. Og þess vegna skilur

hann við þau öll einsog þau leggja sig, helvítis melurinn, ódámurinn og pungurinn. Ó, já, mamma mín man daga sem hún kallar betri, þótt henni hafi verið hafnað með einu vinki og hún þess vegna neyðst til að fara á hálfgerðan vergang. Hún verður að senda frá sér fimm stráka og eina stelpu á víð og dreif til ókunnugra. Hvers vegna? Vegna þess að hún getur ekki flækst um nema með eitt barn í eftirdragi. Það hljóta allir að geta skilið það, um annað er ekki að ræða og aldrei um að tala heldur. Svona er lífið bara hjá sumum í kringum miðja síðustu öld. Mamma velur Önnu Maren úr krakkahópnum til að fylgja sér. - Komdu, Anna Maren, komdu með mömmu, hvíslar hún, við getum þetta saman, stelpan mín, okkur tekst þetta saman. Anna Maren er sem sé sjö barna ígildi og mömmu kærust allra. Á milli þeirra ríkir einhver óskilgreinanleg ást, og lengi vel sé ég augu bræðra minna, Friðriks, Gests Kristjáns, Matthíasar Leós, Reynis Arnars og Pét-

Ég hef gaman af tarotspilum, góður spilalesari verður að hafa reikningskúnst á valdi sínu og þekkja vel hvert tákn spilanna og hvernig þau vinna saman. Ég þarfnast spilanna ekki og nýti þau ekki til svokallaðra spádóma, en ég nota þau oft sem tengiliði milli mín og þess sem leitar til mín. Það er gömul trú að enginn eigi að handfjatla eða lesa úr annarra tarotspilum. Ég hef haldið henni.

urs, og systur minnar Svanhildar Sumarrósar, speglast í augum Önnu Marenar þegar hún horfir á mömmu. Ég sé sögu þeirra allra í augum Önnu Marenar. Ég sé söguna líka í augum mömmu en í þeim er enginn spegill. Augu þeirra sem gefa frá sér börnin sín verða tóm. En Ólafur Friðriksson, pabbi minn elskulegur, skaffar mömmu sem sé ekki betri aðstæður, óléttri að sínu tíunda barni, en kofaræksni í Elliðaárdalnum til að búa í og þræla í, þrátt fyrir litrík loforðin sem hann gefur henni þegar þau hittast á Kirkjubæjarklaustri, en þaðan er pabbi ættaður, haustið 1949. Mamma er ráðskona á Klaustri, á næsta bæ við pabba, og þar er hún með Önnu Maren átta ára og Ástu litlu þriggja mánaða gamla. Já, Ástu litlu, vel á minnst, hún er einmitt nýkomin í heiminn þetta haust, litla ljónið fætt í ágúst sama ár. En stöldrum aðeins við hér. Hver er þá pabbi Ástu? Nú, hann er enn einn svikamörðurinn; mikið sem menn gátu annars svikið þessa fallegu konu. Þessi hafði lofað henni eilífri ást en eitthvað sýndust Þóru Guðrúnu málin blandin þar sem hún lá einn daginn á fæðingardeildinni í Reykjavík og varð litið út um gluggann. Sér hún þá ekki glaðhlakkalegan vininn ganga fram hjá með nýja upp á arminn, þar fauk sá, og mamma mín aftur orðin ein með enn eitt barnið; hana Ástu sem kenndi mér að lesa, kenndi mér að forðast hættur, kenndi mér að verja mig og varði mig, Ástu sem mamma mín kunni, því miður, aldrei alveg að meta, aldrei alveg að elska, vegna föðurins kannski, en ekkert hef ég fyrir mér í því annað en gruninn. En pabbi minn er enginn svikableðill þótt ekki sé það reiknað honum til tekna. Hann er okkur systrunum góður, við erum allar stelpurnar hans, og hann svíkur mömmu aldrei; hann fer aldrei frá henni, skilur hana aldrei eftir einsamla með börnin sín. Þóra Guðrún og Ólafur trúlofast með pompi og prakt 26. febrúar 1950 sem má reyndar sjá í Morgunblaðinu á síðunni "Dagbók" þar sem líka er getið um skipa-

Þóra Guðrún var myndarleg húsmóðir, alltaf fín og flott með svuntu og hikaði ekki við að láta nágrannana fá það óþvegið ef þeir voru eitthvað að abbast upp á ,,blásaklaus’’ börnin hennar; hún kunni á því lagið og við vorum stolt af henni. komur og árshátíðir. Svo giftast þau nokkrum árum síðar og hann elskar hana alla tíð og þolir aldrei að hún renni auga til annarra manna eða aðrir menn til hennar. Mamma er konan hans og enda þótt hún sé tólf árum eldri, það fer reyndar ekki fram hjá neinum, þá breytir það engu, hún er fallegust og hún er eftirsóknarverðust. Pabbi er nú samt sem áður sama markinu brenndur og aðrir meingallaðir karlar. Gat nú verið. Jú, hann gerir hana ólétta, einsog menn sögðu í þá daga, og enn eignast mamma mín barn og nú í Hveragerði í horninu hjá föðursystur pabba. Þar er mætt í fjörið Stella systir mín sem stóð opineygð og undrandi við dívaninn þegar ég fæddist. Það er sem sagt hún Stella sem er níunda

barn mömmu og fyrsta barnið hans pabba. *** Já, þau flykkjast að Þóru Guðrúnu börnin þótt þau séu ekki öll hjá henni. Mamma mín eignast þrettán börn og við komumst ellefu á legg. Hún missir tvö og um þau talar hún ekki við neinn, kannski vita ekki einu sinni allir af þeim og sársaukanum; ég veit um hann af því að ég sé hann. Þetta er auðvitað sársauki sem enginn skilur nema sá sem hefur reynt hann á eigin skinni. Ég reyni hann sjálf seinna, missi líka tvö börn, ég á því sársaukann sameiginlegan með mömmu þótt við tölum aldrei um hann og hann tengi okkur ekki. Það er ekki sjálfsagt mál að geta talað saman, hvorki um sannleikann né tilfinningarnar.


26

Nýir diskar frá Senu

Hver er sinnar gæfu smiður Laddi er óborganlegur, hvort heldur sem leikari eða tónlistarmaður. Hér er á ferð tveggja diska pakki með hans vinsælustu lögum.

Ein Fyrsta sólóplata Birgittu Haukdal sem er án efa ein fremsta söngkona landsins. Platan hefur fengið frábæra dóma og er mjög ofarlega á listum yfir mest seldu diskana fyrir þessi jól.

Gullperlur Söngkonan Björg Þórhallsdóttir hefur þegar getið sér gott orð fyrir frábæra sönghæfileika. Enginn ætti að láta þennan disk fram hjá sér fara.

Eivör Eivör Pálsdóttir fer hreinlega á kostum á nýjasta diski sínum, ,,human child’’. Að margra mati hennar besti diskur til þessa. Án efa ein vinsælasta söngkona landsins og heillar alla upp úr skónum með frábærum söng.

Hjálmar Hjálmar hafa sent frá sér sína þriðju sólóplötu, hina frábæru Ferðasót. Hjálmar voru stofnaðir í Keflavík árið 2004 og vöktu strax á sér athygli fyrir að spila reggítónlist með íslenskum sérkennum.

Fréttir

Árbæjarblaðið

Evróvisjónfár - hvernig taka á hræðilegum ósigri og snúa honum sér í vil. Árbæjarblaðið birtir kafla úr bókinni um Einar Bárðarson

Umboðsmaður Íslands er tignarheiti Einars Bárðarsonar. Þrátt fyrir ungan aldur er hann einn áhrifamesti maður íslensks samtíma og enginn kemst hjá því að hafa skoðun á smellum og skellum þessa geðþekka Selfyssings sem hóf ferilinn með tvær hendur tómar. Einar lærði markaðsfræði í Bandaríkjunum, stofnaði og byggði upp stærsta tónleika- og umboðsfyrirtæki Íslands. Ný býr hann í London þar sem hann rekur umboðsfyrirtæki og hljómplötuútgáfu. Einar er heimsborgari með sveitahjarta og gerir hlutina eftir eigin sannfæringu. Ef honum mistekst stendur hann upp og reynir aftur! JPV gefur bókina út. Það er aðfaranótt miðvikudagsins 28. febrúar 2001 og klukkan er að verða hálftvö. Ég sit í stofunni heima hjá mér, andvaka af áhyggjum. "Birtan" verður sumsé sungin á íslensku eftir allt saman, ekki á ensku. Það er búið að reyna allt en öll sund eru lokuð. Samt stendur þjóðin með mér - en Mörður Árnason stendur með íslenskunni og þar við situr. Og hið pólitískt skipaða útvarpsráð nýtur þess greinilega að horfa upp á aumingja Mörð engjast í snörunni og aðhefst því ekkert. Lagið mitt, framlag Íslands til Evróvisjónkeppninnar sem haldin verður í kóngsins København, skal vera á íslensku. Þetta heimtaði Mörður og þjóðin stendur á öndinni. Menn muna hreinlega ekki til þess að listamaður hafi þurft að þola aðra eins meðferð. Ég er í þungum þönkum og stari út í myrkrið þegar síminn hringir allt í einu. Hringingin virðist óvenjuhvell í næturþögninni svo mér dauðbregður. Hver er eiginlega að hringja núna? Það tekur mig smátíma að átta mig á hver er á línunni og hvað hann vill en smám saman skýrast málin. Það er formaður Samfylkingarinnar, Össur Skarphéðinsson. Hann er hreinlega með lífið í lúkunum, flokkurinn er lentur í bobba og pólitísk framtíð Marðar Árnasonar hangir á bláþræði: allt út af Evróvisjón. Hann biður mig lengstra orða að sýna Merði biðlund, sjá til þess að það verði ekki vaðið í hann, enda hafi þetta allt saman verið klaufaskapur og hann verði lagaður. Fer þó fram á það við mig að ég spili með og láti líta út fyrir að ég hafi lúffað og skrifi undir samninginn sem ég hafnaði alfarið að leggja nafn mitt við nokkrum dögum fyrr. En það er flétta framundan … Daginn eftir skrifa ég undir verksamning við RÚV vegna keppninnar. Lagið verður að vera á íslensku. Fréttatímar útvarps og sjónvarps loga, stútfullir af fréttum af því að lagahöfundurinn frá Selfossi hafi verið svínbeygður til sátta. Svo kemur fimmtudagur: "Þetta er Ríkisútvarpið. Klukkan er tíu. Nú verða sagðar fréttir. Mörður Árnason, fulltrúi Samfylkingarinnar í útvarpsráði, mun gera það að tillögu sinni á fundi útvarpsráðs á morgun að höfundur framlags Ríkisútvarpsins til Evróvisjón í vor ráði sjálfur á hvaða tungumáli lagið verði sungið." Ég fékk að minnsta kosti eitt stig þar. Parken, Kaupmannahöfn, 12. maí. Niðurstaðan er ljós. Það er búið að telja öll stigin í Evróvisjón. Það eina sem ég get gert núna er að búa mig undir reiðiholskeflu íslensku þjóðarinnar. Ég fékk mitt tækifæri og mér tókst að klúðra því fullkomlega. Aðeins einu sinni höfum við fengið jafn fá stig. Eftir að keppnin varð svona stór og almenningur fékk að kjósa höfum við aldrei fengið jafn lítinn stuðning. Enskan skilaði laginu ekki baun! Það

er náttúrlega grátbroslegt. Þegar ég lít á stigatöfluna sortnar mér fyrir augum. Ég er miklu meira en óánægður og fúll, ég er fullkomlega niðurbrotinn. Við deilum neðsta sætinu með Norðmönnum sem fengu líka þrjú stig, en okkur hefur verið raðað í næstneðsta sætið þar sem þeir fengu eitt stig, eitt stig og eitt stig á meðan við fengum eitt stig og tvö stig. Jíbbí! Við fengum ,,betri’’ þrjú stig en Noregur! Þegar ég hugsa til baka get ég ekki annað en furðað mig á þessari atburðarás, öllum hamaganginum í kringum þetta litla lag. Framvindan var eins og í súrrealískri kvikmynd. Að formaður næststærsta stjórnmálaflokks landsins hafi beðið mig um að koma pólitískum ferli Marðar Árnasonar til bjargar hljómar hálffáránlega nú en á þessum tíma var mönnum dauðans alvara. Maður áttar sig iðulega ekkert á umfanginu - og vitleysisganginum fyrr en allt er um liðið. En sem sagt, strax eftir að "Birta"

Kastljósi. Ég var spurður hvort ég ætlaði nú ekki að fara út en gaf loðin svör; sagðist ekki hafa haft tíma til að velta þessu fyrir mér. Umræðurnar spunnust síðan hratt og með séríslenskum hætti var þjóðin komin gjörsamlega á annan endann og enginn komst undan því að taka afstöðu. Staðan var nú orðin þannig: Einar Bárðarson og þjóðin vilja láta syngja lagið á ensku; allir fylgjandi því sem sagt, en útvarpsráð er búið að samþykkja að lagið eigi að vera á íslensku. En þá kom upp dálítið sérkennileg staða. Ég var búinn að hringja í nokkra þingmenn og reyndi að knýja á um að þessu yrði breytt, spurði hvaða rugl þetta væri eiginlega. Menn tóku vel í að aðstoða mig við að leiðrétta þennan misskilning en enduðu svo á því að segja að því miður væri staðan þröng, eiginlega væri fátt hægt að gera. Mörður var þá í minnihluta í útvarpsráði, hann var jú í stjórnarandstöðuflokki, og ég áttaði mig smám saman á að þetta var einfaldlega orðið pólitískt mál. Sjálfstæð-

allir í góðum gír. Þarna höfðu tekist sögulegar sættir. Nú loksins steig Mörður fram og sýndi að hann var nógu stórmannlegur til að kyngja íslenskumálinu og um leið sætum og bústnum rjómabollum í félagi við Two Tricky. Og nú var okkur ekkert að vanbúnaði. Allt var sett á fullt. Við kynntum lagið eins og brjálæðingar og það var spilað nánast út í eitt á öllum útvarpsstöðvum. Two Tricky komu fram jafnt fyrir framan frystikisturnar í Hagkaupum sem í barnaafmælum og sungu "Birtuna". Allir voru með lagið á heilanum. Fólk var almennt á því að okkur myndi ganga vel, við vorum orðnir svona "strákarnir okkar" og fórum þess vegna út kampakátir. Skellurinn var því þungur. Ég ákvað hins vegar strax að fara ekki út í neitt væl. Ég ætlaði ekki að tala um svindl, Evróvisjónsamsæri, austantjaldsmafíu og aðrar langsóttar skýringar. Ég sagði fólki bara að þetta hefði einfaldlega ekki verið nógu gott

Einar og Áslaug með forsetahjónunum, Ólafi Ragnari Grímssyni og Dorrit Moussaieff. vann forkeppnina lagði Mörður þá tillögu fram í útvarpsráði að lagið yrði sungið á íslensku - þrátt fyrir að reglur keppninnar kvæðu á um að þjóðirnar mættu syngja á þeirri tungu sem þær sjálfar kysu - tillaga sem var einróma samþykkt. Meðan á undankeppninni stóð var orðrómur í gangi um að þetta yrði raunin en menn blésu á þetta sem hvert annað kjaftæði, engum datt í hug að þessu yrði fylgt eftir. En svo varð og við, flytjendur og lagahöfundur, vorum boðaðir á fund og okkur tilkynnt að lagið yrði sungið á íslensku. Við Two Tricky eins og þeir nefndust, þeir Gunnar Ólason og Kristján Gíslason, neituðum hins vegar að skrifa undir verksamninginn við Ríkisútvarpið enda vorum við með undirrituninni að samþykkja þessa skilmála. Ég trúði því auðvitað eins og flestir aðrir að með því að syngja á hinni alþjóðlegu popptungu myndum við hala inn fleiri stig (ehemm …) og leit á þetta sem algjört prinsippmál. Landar mínir virtust mér líka hjartanlega sammála og tóku fráleitt undir þessa samþykkt útvarpsráðs. Mér til stuðnings voru meira að segja rituð lesendabréf í Morgunblaðið þar sem sagt var að Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, formaður útvarpsráðs, og aðrir vinir hans þar vissu ekki hvað frelsi væri og þeir ættu að skammast sín! Menn minntust þess líka að ABBA hafði unnið keppnina með lagi sem hafði enskan texta. Samstundis varð málið að algjörum sirkusi. Þetta kvöld var ég gestur í

is- og framsóknarmenn í útvarpsráði nutu þess að sjá að öll spjót stóðu á Merði. Hann var jú vondi kallinn! Á meðan þessu stóð hélt Mörður sig samt algerlega til hlés, mætti ekki í neina sjónvarpsþætti eða neitt. Hann gaf raunar ekki færi á sér fyrr en eftir að öllu var lokið. Ég var að djöflast í þessu í þetta tvo, þrjá daga og málið vatt sífellt upp á sig og varð flóknara og flóknara. Menn voru farnir að titra í Efstaleitinu, og það bókstaflega. Á miðvikudeginum er ég boðaður aftur upp í RÚV og mér sagt að annaðhvort skrifi ég undir eða fari bara ekki neitt. Næsta manni verði boðið að fara í staðinn. Ákvörðuninni um að syngja á íslensku verði ekki hnikað og það þýði ekkert fyrir mig að standa í þessu stappi. Ég hugsaði bara "djíses kræst", leist vægast sagt ekkert á blikuna en ákvað að setja undir mig hausinn og standa við mitt. Ég skynjaði að þarna lá líka gott tækifæri til að koma sér á framfæri. En í þessu tímamótasamtali okkar Össurar er mér sem sagt tjáð að málið verði leyst næsta föstudag. Og það verður úr að þann dag ber Mörður upp tillögu á fundi útvarpsráðs um að best sé að það verði í valdi höfundar á hvaða tungumáli lagið verði sungið. Og nú stimplaði restin af ráðinu sig út úr andspyrnuhreyfingunni, tillagan rann í gegn. Mánudaginn þar á eftir bar upp á bolludag. Framan á DV, sem þá tók málin engum vettlingatökum, mátti sjá þá Mörð, Gunna og Kristján saman í hnapp með gúlann fullan af bollum,

Ljósm. Mbl.

hjá mér. Punktur. Og ekkert við því að gera. Þannig voru allir afvopnaðir strax í upphafi. Það gat enginn nuddað mér upp úr þessu. Þrjú stig: Ömurlegur árangur. Ókei. Og þá var ekkert hægt að amast meira við því. En þar sem ég sat þarna í Kaupmannahöfn, horfði gráti nær á stigatöfluna og fann hvernig vonleysið helltist yfir mig tók ég eftir því að á öðru borði í salnum voru menn líka búnir að missa áhugann á framvindunni. Það var skiljanlegt að við værum orðnir hálfáhugalausir um stigagjöfina, við fengum einfaldlega engin stig, en þeir sem sátu við hitt borðið höfðu hins vegar enga ástæðu til að fylgjast með stigunum því þeir voru ekki að keppa. Þar sat Steve nokkur Whitrock og umbjóðendur hans, Olsen bræður, sem höfðu unnið keppnina svo eftirminnilega árið áður með hinu ægilega grípandi lagi, "Fly on the Wings of Love". Þeir höfðu tekið lagið fyrr um kvöldið og var náttúrlega slétt sama um úrslitin. Ég tók mig á, rölti yfir að borðinu til þeirra og spurði hvort þeir hefðu ekki áhuga á að koma til Íslands og halda tónleika. Þeir héldu það nú og við handsöluðum samning á staðnum. Þeir komu svo í ágúst sama ár og spiluðu fyrir fullu húsi á Broadway. Þetta voru fyrstu tónleikarnir sem ég stóð að með erlendum listamönnum og mörkuðu upphafið að fyrirtæki mínu, Concert. Ég hefði örugglega getað farið út í horn og grenjað. Í staðinn ákvað ég að nýta tímann í eitthvað uppbyggilegt.


27

Árbæjarblaðið

Fréttir

X-Factor liðið leggur til atlögu.

Höfundur Birtu ásamt Two Tricky í tröppunum í Efstaleitinu.

Jólatilboð Fólksbílakerra,150x108, 550kg burður Krónur 79.000.-


24

Uppskeruhátíð Barna- og unglingaráðs Fylkis 2007

Rut Kristjánsdóttir, markadrottning og leikmður ársins í 4. fl. kvenna.

Andri Már Hermannsson, markakóngur og leikmaður ársins í 4. fl. karla.

Dómari ársins, Birgir Örn Birgisson.

Hanna María Jóhannsdóttir, leikmaður ársins í 3. fl. kvenna.

Sigurður Þór Reynisson þjálfari, Arnór Gauti Brynjólfsson og Mikael Emil Kaaber, verðlaunahafar í 7. fl. karla. Á myndina vantar Kolbein Birgi Finnsson, Aron Breka Aronsson, Dag Dan Þórhallsson og Vilhjálm Jónsson.

Hákon Þórsson þjálfari, Nikulás Ingi Björnsson, Hrafn Aron Hrafnsson, Arnar Huginn Ingason, Ari Leifsson og Hlynur Magnússon, verðlaunahafar í 6. fl. karla. Á myndina vantar Egil Lillendahl.

Ragnar Þór Bender, Eiríkur Ari Eiríksson, Hjörtur Hermannsson, Burkni Bjarkason, Orri Sveinn Stefánsson og Emil Ásmundsson, verðlaunahafar í 5. fl. karla. Á myndina vantar Hákon Inga Jónsson.

Benedikt Óli Breiðdal, Daði Ólafsson, Björgvin Gylfason, Ásgeir Eyþórsson, Sigurður Jóhann Einarsson og Bjarki Freyr Sigurðsson, verðlaunahafar í 4. fl. karla.

Davíð Þór Ásbjörnsson, Elís Rafn Björnsson, Jóhann Andri Kristjánsson, Andri Þór Jónsson og Einar Hallberg Ragnarsson, verðlaunahafar í 3. fl. karla. Á myndina vantar Sigurð Björn Bjarkason.

Tinna María Árnadóttir, Rebekka Rós Ragnarsdóttir, Lovísa Guðrún Einrsdóttir, Unnur Þyrí Sigurðardóttir, Vinný Dögg Jónsdóttir og María Ósk Jónsdóttir, verðlaunahafar í 7. fl. kvenna, ásamt Heklu úr meistaraflokki kvenna.

Árbæjarblaðið

María Kristjánsdóttir úr Mfl. kvenna, Hulda Hrund Arnrsdóttir, Sara Kristinsdóttir, Rebekka Sól Ásmundsdóttir, Thelma Rún Sveinsdóttir og Hrafnhildur Hekla Eiríksdóttir úr Mfl. kvenna, verðlaunahafar í 6. fl. kvenna. Á myndina vantar Sigrúnu Erlu Lárusdóttur og Birtu Ósk Ómarsdóttur.

Laufey Þóra Borgþórsdóttir, Bergdís Sif Hjartardóttir, Katrín Lára Garðarsdóttir, Rakel Jónsdóttir, Rannveig Sif Kjartansdóttir, verðlaunahafar í 5. fl. kvenna ásamt Hrafnhildi Heklu Eiríksdóttur og Maríu Kristjánsdóttur úr Mfl. kvenna sem afhentu verðlaunin. Á myndina vantar Önnu Elísabetu Sölvadóttur.

Andrea Ólafsdóttir, Birgitta Stefánsdóttir, Eva Núra Abrahamsdóttir, Karen Lekve, Karítas Líf Valdimarsdóttir, Hörður Guðjónsson þjálfari og Rannveig Gestsdóttir, verðlaunahafar í 4. fl. kvenna.

Freyja Gunnarsdóttir, Kamilla Rún Ólafsdóttir, Rut Ingvarsdóttir, Stefanía Ósk Þórisdóttir, Þórunn Sigurjónsdóttir og Signý Rún Pétursdóttir, verðlaunahafar í 3. fl. kvenna ásamt þjálfurum sínum, Ólafi Inga Guðfinnssyni og Hafsteini Steinssyni.

Þjálfarar Fylkis.


21

Uppskeruhátíð Barna- og unglingaráðs Fylkis 2007

Árbæjarblaðið

Góð uppskera

Mikið fjölmenni var saman komið að venju á uppskeruhátíðinni hjá BUR.

Uppskeruhátíð Barna- og unglingaráðs Fylkis í knattspyrnunni fór að venju fram í Fylkishöllinni að lokinni knattspyrnuvertíðinni í haust og mætti fjölmenni að vanda í Fylkishöllina þegar verðlaunum var úthlutað.

Yngri flokkar Fylkis náðu að venju góðum árangri sl. sumar i knattspyrnunni og félagið er ekki á flæðiskeri statt hvað framtíðina varðar frekar en fyrri daginn. Fulltrúi Árbæjarblaðsins var að venju mættur á verðlaunahátíðina í

Tveir góðir félagar í Fylki, Ólafur Hafsteinsson og Einar Ásgeirsson.

Fylkishöllinni og tók myndirnar sem hér fylgja. Öllum þeim sem hlutu verðlaun óskum við til hamingju með árangurinn.

Kjartan Stefánsson þjálfari, Daníel Freyr Guðmundsson, leikmaður ársins í 3. fl. karla og Kristján Ingason þjálfari. Kjartan Ágúst Breiðdal, leikmaður úr Mfl. karla afhenti verðlaunin.

Kári Jónasson og Ólafur Hlynur Guðmarsson, þjálfarar ársins hjá Fylki 2007.

Flokkur ársins, 4. flokkur karla ásamt þjálfurum sínum, Kára Jónassyni og Ólafi Hlyni Guðmarssyni.

Þjálfarar sem voru að láta af störfum hjá Barna- og unglingaráði Fylkis. Hafsteinn Steinsson, Hákon Þórsson og Ólafur Hlynur Guðmarsson.


30

Fréttir

Árbæjarblaðið

Guðrún - Sirrý - Kata Útibú BYRS í Árbæ, miðstöð ráðgjafar og þjónustu.

Opið: Virka daga 09-18 og laugardaga 10-14

Jólaandinn

Byr styrkir verkefni á sviði geðheilbrigðismála Jólagjöf Byrs sparisjóðs verður annað árið í röð í formi styrkja til geðheilbrigðismála. En líkt og fyrir síðustu jól mun Byr sparisjóður styrkja þetta góða málefni í stað þess að gefa viðskiptavinum sínum jólagjafir. Það eina sem viðskiptavinir Byrs þurfa að gera í þágu þessa verkefnis er að fara inn á vef Byrs eða koma við í einu útibúanna og velja hvaða félag á sviði geðheilbrigðis þeir vilja að Byr greiði styrkinn til. Þannig taka viðskiptavinirnir þátt í að styrkja góðan málstað - því fyrir hvern viðskiptavin sem velur félag greiðir Byr 1.000 krónur. Þetta þýðir að því fleiri sem velja félag því hærri fjárhæð rennur til þessa

góða málefnis. Samtökin sem styrkt verða í ár eru: ADHD samtökin, Barnageð, Barnaheill, Hugarafl, Sjónarhóll, Spegillinn, Rauði krossinn og Umsjónarfélag einhverfra. Það munar um heimsókn þína í útibúið til okkar. Því fleiri viðskiptavinir sem taka þátt, þeim mun hærri verður styrkurinn frá Byr. Verið velkomin. Við erum með heitt kaffi á könnunni og gómsætar piparkökur. Með jólakveðju, Starfsfólk Byrs


Munið Þorláksmessuskötuna Munið Þorláksmessuskötuna Borðapantanir í síma 587-2882 Borðapantanir í síma 587-2882

Opið allan daginn á Þorláksmessu frá kl. 10.00 til síðustu pöntunar

Opið: Mán-fös Fim-lau

11:30-15:00 18:00-22.00

Fjölskyldutilboð 4 ostborgarar Stór af frönskum 2 ltr. Kók Kokteilsósa

Ný DVD mynd + ein eldri kr. 400,-

Skalli Kr. 2.250,-

Hraunbæ 102 - Sími: 567-2880


Bjarni Þór Þórólfsson, útibússtjóri

Skemmtilegur tími! Aðventan er einstaklega litríkur og skemmtilegur tími þegar við njótum samverustunda með okkar nánustu, uppfull af tilhlökkun og gleði. Ef það er eitthvað sem við getum gert fyrir þig til þess að gera þér þennan tíma ánægjulegri, þá endilega líttu við í útibúi Byrs Hraunbæ og við munum leggja okkur öll fram um að veita þér vandaða þjónustu. Með okkar bestu kveðju, starfsfólk útibús Byrs í Hraunbæ

Byr sparisjóður

Hraunbæ 119 Sími 575 4000

www.byr.is


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.