Advertisement
The "Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS" user's logo

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS

Helsingfors, Finland

www.skolungdom.fi

Finlands Svenska Skolungdomsförbund samlar elever och studerande från hela Svenskfinland för att verka för en bättre vardag och en mångsidig utbildning. FSS fungerar som elevernas och studerandes intresseorganisation och finns nära elevkårerna i Svenskfinland. Förbundet bevakar skolungdomars intressen i skolvärlden och i samhället samt fungerar som påverkningskanal i skolpolitiska frågor. FSS är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som riktar sig till svenskspråkiga studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor och elever i grundskolans övre klasser i Finland.

Publications

EBL Höst 2023


October 2, 2023

Elevbladet HÖSTEN 2022


September 22, 2022