Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS r.f.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS r.f.

Helsingfors, Finland

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf fungerar som svenskspråkiga elevers och studerandes intressebevakare i Finland och precis som ett fackförbund bevakar vi den finlandssvenska skolungdomens rättigheter på regional, nationell och europeisk nivå. Grundat 1921 är FSS Europas äldsta skolungdomsförbund! Vi tror att utbildning är det mest betydelsefulla i samhället och det mest värdefulla verktyget vad gäller samhällsförändring och skapandet av en bättre värld.

www.skolungdom.fi