Page 1

www.klassetrivsel.no

–Overblikk og perspektiv på klassens trivsel

VÆR I FORKANT MED TRIVSELEN klassetrivsel.no gir deg innsikt i elevenes trivsel og deres relasjoner. Kartleggingsverktøyet fanger opp elevenes lyst til å gå på skole og til å være sammen med kamerater. Sosiogrammer, relasjonsdiagrammer og stolpediagrammer

gir deg overblikk over relasjonene, rollene, posisjonene, grupperingene og nettverket i hele klassen. Det gir deg også unik innsikt i situasjonen for den enkelte elev. Les mer på neste side og kom i gang i dag >

GRATIS PRØVEPERIODE I 3 MDR


www.klassetrivsel.no -elevenes talerør og lærernes verktøy

til innsikt i klassemiljøet.

Klassetrivsel.no er et nettbasert verktøy for å kartlegge trivsel og sosiale relasjoner i klassen. Systemet er utviklet av lærere i nært samarbeid med skoler, kommuner, skolepsykologer og forskere. Verktøyet benyttes nå av mer enn 600 skoler i Skandinavia. Systemet er laget av lærere for lærere, og vi har lagt opp til et enkelt grensesnitt med trinn for trinn veiledning. I løpet av kort tid har du ny viten og nye muligheter for å velge trivselstiltak:

OPPRETT UNDERSØKELSE

GjennOmfør UNDERSØKELSE

LES RAPPORTER

På få minutter og ved hjelp av få klikk har du valgt ut spørsmål og elevgruppe, publisert undersøkelsen og skrevet ut elevenes engangsnøkler.

Eleven logger seg inn med engangsnøkkelen sin og bruker mellom 15 og 45 minutter på å svare på de spørsmålene du har valgt til denne undersøkelsen.

Straks eleven har svart kan du åpne rapportene. Her kan du se alle svarene og kikke på sosiogrammer, relasjonsdiagrammer og stolpediagrammer.

SLIK KOMMER DU I GANG Gå inn på www.klassetrivsel.no og trykk på “Logg inn” øverst til høyre.

GRATIS PRØVEPERIODE I 3 MDR

21 98 40 81

info@klassetrivsel.no

Klassetrivsel.no  

Klassetrivsel.no er til deg som jobber med elever på alle trinn i den norske grunnskolen (både barneskolen og ungdomsskolen).