Page 1

Demorapport

1


Demorapport Elevens netværk i frikvartererne

Sociogram med alle relationer I sociogrammet er alle elevernes valg indtegnet. Elever, der står inderst, har fået mange valg, mens elever i den yderste cirkel ikke har fået valg. Grønne pile viser gensidige relationer. Røde pile angiver relationer, hvor tre eller flere elever alle har valgt hinanden. Det er typisk tætte relationer.

Spørgsmål Hvis du skal beskrive et helt almindeligt frikvarter, hvem er du så mest sammen med?

2


Oversigt i tabelform Tabellen viser alle elevernes valg. Du kan se, hvad den enkelte elev har valgt og fået af valg fra de andre elever. Det lille tal fortæller, om det er elevens første-, andet- eller tredjevalg.

Spørgsmål Hvis du skal beskrive et helt almindeligt frikvarter, hvem er du så mest sammen med? Elev Amalie Victor Gustav Lasse Sarah Iben Jacob Peter Emma Johanne Line Mads Mathias Nikolaj Anders Carl Christine Nanna Olivia Anne Christian Kaspar Katrine Mette Sofie Thomas

Denne elev har valgt Sarah1, Line3, Christine2 Lasse1, Carl2, Jacob3 Mathias2, Peter1, Nikolaj3 Anders1, Victor2, Jacob3 Amalie3, Johanne2, Line1 Emma1, Nanna2, Olivia3 Anders2, Victor1 Gustav1, Nikolaj2, Mads3 Amalie3, Sarah2, Christine1 Amalie3, Sarah1, Line2 Amalie2, Sarah1, Johanne3 Mathias1, Gustav2, Peter3 Gustav1, Nikolaj3, Mads2 Mathias2, Gustav3, Peter1 Victor3, Lasse1, Carl2 Victor2, Lasse1, Jacob3 Amalie2, Sarah1, Johanne3 Iben3, Emma2, Olivia1 Iben2, Emma3, Nanna1 Sofie1, Iben2, Mette3 Kaspar1 Victor2, Lasse3, Christian1 Gustav3, Peter1, Mads2 Katrine1 Amalie2, Anne1, Iben3 Victor3, Lasse1, Jacob2

Denne elev er blevet valgt af Christine2, Emma3, Sofie2, Line2, Johanne3, Sarah3 Carl2, Jacob1, Kaspar2, Anders3, Lasse2, Thomas3 Mads2, Katrine3, Mathias1, Peter1, Nikolaj3 Carl1, Kaspar3, Anders1, Thomas1, Victor1 Amalie1, Christine1, Emma2, Line1, Johanne1 Olivia2, Nanna3, Sofie3, Anne2 Carl3, Lasse3, Thomas2, Victor3 Mads3, Katrine1, Gustav1, Nikolaj1 Olivia3, Nanna2, Iben1 Christine3, Line3, Sarah2 Amalie3, Johanne2, Sarah1 Katrine2, Mathias2, Peter3 Mads1, Gustav2, Nikolaj2 Gustav3, Mathias3, Peter2 Jacob2, Lasse1 Anders2, Victor2 Amalie2, Emma1 Olivia1, Iben2 Nanna1, Iben3 Sofie1 Kaspar1 Christian1 Mette1 Anne3 Anne1

3


Elevkommentarer

Anne Carl Christine Emma Iben Johanne Kaspar Katrine Lasse Line Mads Mathias Nanna Peter Sarah Victor

Hvis du skal beskrive et helt almindeligt frikvarter, hvem er du så mest sammen med? Også nogle fra nogle andre klasser. Også Anders Og Line. :) alle eller Mette, Sarah, Amalie, Line, Sofie, Anne eller Christine og tit nogle fra de andre klasser. og Christine! vi er en hel gruppe drenge fra flere klasser der går sammen er mest med dem fra de andre klasser der er også flere men igen, der var kun 3 at vælge imellem:P... og andre fra årgangen og mange fra de andre klasser Det er lidt forskelligt, er næsten hele tiden sammen med mine venner. Er også sammen med nogen fra andre klasser nogengange. og Mathias, men er også sammen med mange andre fra de andre klasser jeg er også inde i en anden klasse og snakker med en der hedder Petra, hun går i 7.a jeg er selvfølgelig også sammen med andre

4


Relationer i klassen udenfor skoletiden

Fordeling af elevernes svar Søjlerne viser en oversigt over, hvordan elevernes svar fordeler sig på valgmulighederne. Drenge og piger har hver sin farve. Du kan i tabellen herunder se, hvad den enkelte elev har svaret.

Spørgsmål Inden for det sidste halve år, hvor mange fra klassen har du besøgt eller haft besøg af (Fødselsdage tæller ikke med)?

5


Tabel med elevernes valg Tabellen viser, hvilke valgmuligheder den enkelte elev har valgt.

Spørgsmål Inden for det sidste halve år, hvor mange fra klassen har du besøgt eller haft besøg af (Fødselsdage tæller ikke med)? Valgmuligheder Ingen 1 2 - 3 forskellige 4 - 5 forskellige 6 - 7 forskellige 8 - 9 forskellige Flere end 10 forskellige

Elever Christian0, Christine0, Nanna0, Thomas0 Olivia Anders0, Anne0, Carl0, Gustav0, Jacob0, Johanne0, Kaspar0, Katrine0, Mathias0, Sofie0 Amalie0, Emma0, Iben0, Lasse0, Mads0, Peter0, Sarah0, Victor0 Nikolaj Line Mette

Elevkommentarer Amalie Christine Emma Johanne Kaspar Lasse Mathias Mette Nanna Sarah Victor

Inden for det sidste halve år, hvor mange fra klassen har du besøgt eller haft besøg af (Fødselsdage tæller ikke med)? ca. Jeg er mere sammen med nogle fra b. det ved jeg ikke det er ikke noget jeg tæller jeg er bare sammen med de personer jeg har det sjovt med. måske 4.. Har været meget syg og det er helt okay :P Det er lidt forskelligt, har ikk været hjemme ved så mange .. men det var da jeg gik på lilleby skolen der var jeg nemlig sådan en alle ville være sammen med... Vi er mest sammen i skolen, og mange har heller ikke tid, pågrund af sport og arbejde. Men det er skam også fint. jeg har været flere gange sammen med de forskellige. jeg ahr kun været i klassen i 3 måneder

6


Sociogram med alle relationer I sociogrammet er alle elevernes valg indtegnet. Elever, der står inderst, har fået mange valg, mens elever i den yderste cirkel ikke har fået valg. Grønne pile viser gensidige relationer. Røde pile angiver relationer, hvor tre eller flere elever alle har valgt hinanden. Det er typisk tætte relationer.

Spørgsmål Hvem fra klassen vil du kunne fortælle en personlig hemmelighed til?

7


Oversigt i tabelform Tabellen viser alle elevernes valg. Du kan se, hvad den enkelte elev har valgt og fået af valg fra de andre elever. Det lille tal fortæller, om det er elevens første-, andet- eller tredjevalg.

Spørgsmål Hvem fra klassen vil du kunne fortælle en personlig hemmelighed til? Elev Victor

Denne elev har valgt Anders3, Lasse2, Jacob1

Anders

Victor1, Thomas2, Carl3

Sarah

Amalie3, Johanne1, Line2

Amalie Line Mads Mathias Peter Christine Emma Gustav Iben Johanne Lasse Nanna Sofie Christian Olivia Thomas Anne Carl Jacob Katrine Mette Nikolaj Kaspar

Sarah2, Line3, Sofie1 Sarah1, Johanne3, Christine2 Mathias1, Gustav2, Peter3 Gustav1, Peter3, Mads2 Gustav2, Nikolaj1, Mads3 Amalie2, Sarah1, Line3 Christine2, Iben1, Olivia3 Mathias3, Peter1, Mads2 Sarah2, Sofie3, Emma1 Amalie3, Sarah1, Line2 Anders2, Victor1, Mathias3 Iben3, Emma2, Olivia1 Amalie3, Anne1, Iben2 Nanna1 Emma2, Nanna1, Katrine3 Anders1, Victor2, Christian3 Christine3, Sofie1, Nanna2 Victor2, Lasse1 Anders1, Victor2 Johanne1, Mette3, Mads2 Anders2, Victor1, Lasse3 Thomas3, Mathias2, Peter1 Victor2, Christian1

Denne elev er blevet valgt af Lasse1, Mette1, Carl2, Jacob2, Kaspar2, Thomas2, Anders1 Lasse2, Mette2, Jacob1, Thomas1, Victor3 Christine1, Iben2, Line1, Johanne1, Amalie2 Christine2, Sofie3, Johanne3, Sarah3 Christine3, Johanne2, Sarah2, Amalie3 Mathias2, Katrine2, Peter3, Gustav2 Lasse3, Nikolaj2, Mads1, Gustav3 Mathias3, Nikolaj1, Mads3, Gustav1 Emma2, Anne3, Line2 Olivia2, Nanna2, Iben1 Mathias1, Mads2, Peter2 Nanna3, Emma1, Sofie2 Katrine1, Line3, Sarah1 Mette3, Carl1, Victor2 Olivia1, Christian1, Anne2 Iben3, Anne1, Amalie1 Kaspar1, Thomas3 Nanna1, Emma3 Nikolaj3, Anders2 Sofie1 Anders3 Victor1 Olivia3 Katrine3 Peter1

8


Elevkommentarer Hvem fra klassen vil du kunne fortælle en personlig hemmelighed til? Amalie Christine

Iben Johanne Mathias Mette Nanna Peter

jeg måske ikke så gode venner med Sofie mere men hun siger det aldrig vider. Jeg er ikke helt sikker.. Jeg er ikke blevet helt så fortrolige venner med dem endnu som de er med hinanden. Men hvis jeg kan stole på dem kan jeg også på Johanne.. ikke i em særlig rækkefølge.. og Christine og Katrine! Der er 4 jeg sådan er mest sammen med fra klassen, men valgte kun de 3 fordi den 4' kunne ikke være der. jeg ville enligt slet ikke vælge at sige det til en i min klasse men hvis jeg skulle ville jeg ta`victor Dem jeg snakker mest med. og Mathias

9


Eget syn på relationer

Fordeling af elevernes svar Søjlerne viser en oversigt over, hvordan elevernes svar fordeler sig på valgmulighederne. Drenge og piger har hver sin farve. Du kan i tabellen herunder se, hvad den enkelte elev har svaret.

Spørgsmål Har du venner nok i klassen?

10


Tabel med elevernes valg Tabellen viser, hvilke valgmuligheder den enkelte elev har valgt.

Spørgsmål Har du venner nok i klassen? Valgmuligheder Nej, men jeg kunne godt tænke mig, at have nogle venner i klassen Nej, jeg har ingen venner i klassen og det har jeg det fint med Ja, men jeg kunne godt ønske mig nogle flere

Ja, jeg har venner nok

Elever Mette

Amalie0, Anne0, Emma0, Gustav0, Johanne0, Kaspar0, Katrine0, Line0, Mads0, Nanna0, Olivia0, Sofie0, Thomas0 Amalie0, Anders0, Carl0, Christian0, Christine0, Iben0, Jacob0, Lasse0, Line0, Mathias0, Nikolaj0, Olivia0, Peter0, Sarah0, Victor0

Elevkommentarer Har du venner nok i klassen? Amalie Christine

Emma Johanne Line Mathias Nanna Sarah

jeg er venner med de fleste Jeg har det fint med kun at være lidt venner med et par stykker. GODE venner er vi ikke tror jeg for de havde den der gruppe i forvejen jeg er bare blevet proppet lidt ind men det er okay. Bare man har nogen at snakke lidt med i timerne. I frikvarteret er jeg sammen med nogle andre.. det er altid godt at få nye venner det er altid dejliogt med lidt flere venner.. det er da altid rart med nye venner Ja, jeg behøves ikke flere?.. Vil gerne ku' snakke med alle. de fleste af mine venner går i klassen.

11


Elevens trivsel Tegn på mistrivsel

Tegn på mistrivsel Søjlerne viser, hvad den enkelte elev har svaret i de 4 spørgsmål. Eleverne længst til venstre har følt sig mest overset og udenfor. Svarene kan være med til at vise nogle af de signaler, som eleverne oplever, når de ikke trives i en klasse. Søjlernes inddeling kan fortælle, hvad den enkelte elev har svaret på spørgsmålene.

12


Elevkommentarer

Amalie Anne

Hvor tit har du følt at nogen fra din klasse har bagtalt dig - det vil sige at dine klassekammerater taler grimt om dig mens du ikke hører det? jeg ved det jo ikke så jeg gætter på de ikke gøre så tit. Det har jeg ingen anelse om.

Christine

Det er igen de der drenge fra den "populære" gruppe. De kan ikke lide mig og det ved jeg godt. Men jeg kan heller ikke lide dem. Jeg ved ikke om de bagtaler mig eller om de bare holde det i sig selv men jeg er egentlig også lidt ligeglad..

Emma Iben

nej det har jeg ikke

Johanne Kaspar Lasse

jeg ved ikke med dem jeg ikke går med i frikvaterne. det kan jo være de gør det...

Hvor tit har du følt dig "usynlig" eller overset af dine klassekammerater?

Hvor tit føler du dig uden for klassens fælleskab?

aldrig tror jeg.

aldrig der altid en jeg kan snakke med eller noget :]

Ret tit.

nej

det sker meget sjælendt nogen gange men så har jeg andre jeg kan gå til er altid synlig for mine venner:P

nej

har altid nogle venner at være sammen med... :P

Hvor tit har du oplevet at blive mobbet eller drillet af nogen fra din klasse?

Det er ikke så slemt, men nogengange er der noget. Jeg har aldrig prøvet at blive mobbet men.. Der er sådan en "populær" gruppe på vores årgang som tror de styrer det hele. De har et problem med mig og synes åbenbart jeg er mærkelig. Men jeg har det okay med det for jeg bryder mig heller ikke om dem. Overhovedet. Det kan selvfølgelig godt blive lidt trælst i længden men så længe jeg har mod nok til at svare dem igen så er jeg egentlig lidt ligeglad.. nej det har jeg ikke jeg er ikke blevet drillet for alvor i min klasse.

:P

13


Ønske om klasseskift

Fordeling af elevernes svar Søjlerne viser en oversigt over, hvordan elevernes svar fordeler sig på valgmulighederne. Drenge og piger har hver sin farve. Du kan i tabellen herunder se, hvad den enkelte elev har svaret.

Spørgsmål Inden for det sidste halve år, har du så haft lyst til at skifte klasse eller skole, forklar dit svar i kommentarfeltet?

14


Tabel med elevernes valg Tabellen viser, hvilke valgmuligheder den enkelte elev har valgt.

Spørgsmål Inden for det sidste halve år, har du så haft lyst til at skifte klasse eller skole, forklar dit svar i kommentarfeltet? Valgmuligheder Ja Nej

Det ved jeg ikke

Elever Christine0, Line0, Sofie0, Thomas0 Amalie0, Anders0, Anne0, Carl0, Christian0, Emma0, Iben0, Jacob0, Johanne0, Lasse0, Mads0, Mathias0, Mette0, Nanna0, Nikolaj0, Olivia0, Peter0, Sarah0, Victor0 Gustav0, Kaspar0, Katrine0

Elevkommentarer

Anne Christian Christine

Emma Gustav Iben Johanne Kaspar Katrine Lasse Line Mathias Nanna Nikolaj Sarah Sofie

Inden for det sidste halve år, har du så haft lyst til at skifte klasse eller skole, forklar dit svar i kommentarfeltet? Jeg synes det er fint at gå i min klasse. Selvom jeg har venner i andre klasser. jeg har det fint i klasen I starten havde jeg. Jeg snakke slet ikke med nogen og jeg glædede mig bare til frikvarteret hver dag. Jeg glæder mig stadig til frikvarterene så jeg kan være sammen med mine rigtig gode venner men jeg har det fint nok i timerne for det meste nu.. nej det har jeg ikke for jeg kan godt lide dem jeg er kommet i klasse med lidt måske Jeg har det godt her med masser af venner. bestemt ikke jeg elsker min klasse! Måske nogen gange fordi jeg kom i klasse med ask Mads og Nikolaj de er lidt ireterende måske... nej, jeg trives som den er nu... ja jeg var ikke så vild med min gamle klasse. men jeg har det rigtig godt i klassen nu. Nej,? Nej, er rigtig tilfreds med min klasse. Nej jeg har ikke haft lyst til at skifte klasse.. jeg har det godt på byskolen, jeg har masser af venner som jeg hygger mig med. jeg har mine op og ned ture så lidt i staten

15


Hvor glad er eleven for sine klassekammerater

Hvor glad er eleven for sine klassekammerater? Søjlerne viser, hvor glad eleven er for sine klassekammerater. Det kan eventuelt være relevant at sammenligne med, om der en sammenhæng til svarene i ”Tegn på mistrivsel”.

Spørgsmål Hvor glad er du for dine klassekammerater?

16


Elevkommentarer Hvor glad er du for dine klassekammerater? Amalie Emma Iben Mads Mathias Mette Nanna Peter

fordi jeg nok kender nalle ret godt. jeg synes de er meget flinke mine klassekamarater er næsten alle meget søde. der er 6 jeg snakker med.... Sådan lidt lige imellem, nogle kan jeg godt lide, andre ikke så godt.. ikke særlig glad...:( Jeg snakker med mange. de venner jeg har er sjove at være sammen med

17


Den gode klassekammerat

Sociogram med alle relationer I sociogrammet er alle elevernes valg indtegnet. Elever, der står inderst, har fået mange valg, mens elever i den yderste cirkel ikke har fået valg. Grønne pile viser gensidige relationer. Røde pile angiver relationer, hvor tre eller flere elever alle har valgt hinanden. Det er typisk tætte relationer.

Spørgsmål Hvem fra klassen er god til at tale med dig og hjælpe dig hvis du har problemer?

18


Oversigt i tabelform Tabellen viser alle elevernes valg. Du kan se, hvad den enkelte elev har valgt og fået af valg fra de andre elever. Det lille tal fortæller, om det er elevens første-, andet- eller tredjevalg.

Spørgsmål Hvem fra klassen er god til at tale med dig og hjælpe dig hvis du har problemer? Elev Victor

Denne elev har valgt Anders2, Thomas1, Carl3

Denne elev er blevet valgt af Anders1, Thomas1, Mette1, Carl1, Jacob1, Kaspar2 Sarah3, Johanne3, Christine2, Sofie2, Iben2 Victor2, Thomas2, Jacob2, Kaspar3 Iben1, Nanna2, Olivia2, Katrine3 Sarah1, Line2, Katrine2, Amalie3 Johanne1, Line1, Christine1, Amalie1 Anne3, Sofie3, Nanna3 Anders3, Thomas3, Carl2

Amalie

Sarah1, Johanne3, Christine2

Anders Emma Johanne Sarah Iben Lasse

Victor1, Thomas2, Lasse3 Nanna1 Amalie3, Sarah1, Line2 Amalie3, Johanne1, Line2 Amalie2, Sofie3, Emma1

Line Nanna Anne Christine Mads Mathias

Sarah1, Johanne2, Christine3 Iben3, Emma2, Olivia1 Sofie1, Iben3, Nanna2 Amalie2, Sarah1, Line3 Mathias1, Peter3, Katrine2

Sarah2, Johanne2, Christine3 Anne2, Emma1, Olivia1 Sofie1, Olivia3 Line3, Amalie2 Gustav3, Peter3 Gustav2, Mads1

Peter Sofie Thomas Carl Christian Gustav Kaspar Katrine Mette Nikolaj

Gustav1, Nikolaj2, Mads3 Amalie2, Anne1, Iben3 Anders2, Victor1, Lasse3 Victor1, Lasse2 Kaspar1 Mathias2, Peter1, Mads3 Anders3, Victor2, Christian1 Johanne2, Emma3, Mette1 Victor1

Gustav1, Mads3 Anne1, Iben3 Anders2, Victor1 Victor3 Kaspar1 Peter1 Christian1 Mads2 Katrine1 Peter2

Olivia Jacob

Anne3, Emma2, Nanna1 Anders2, Victor1

Nanna1

19


Elevkommentarer

Christine Emma Iben Mette Nanna

Hvem fra klassen er god til at tale med dig og hjælpe dig hvis du har problemer? .. Igen. HVIS jeg har problemer snakker jeg med Susanne og Helle om det.. det er alle stortset ingen rækkefølge.. han ville være den eneste... Som sagt; dem jeg snakker mest med.

20


Hvad har betydning for en god skolegang?

Fordeling af elevernes svar Søjlerne viser en oversigt over, hvordan elevernes svar fordeler sig på valgmulighederne. Drenge og piger har hver sin farve. Du kan i tabellen herunder se, hvad den enkelte elev har svaret.

Spørgsmål Hvem og hvad kan gøre dig glad for at gå i skole - skriv evt til i kommentarfeltet?

21


Tabel med elevernes valg Tabellen viser, hvilke valgmuligheder den enkelte elev har valgt.

Spørgsmål Hvem og hvad kan gøre dig glad for at gå i skole - skriv evt til i kommentarfeltet? Valgmuligheder Mine klassekammerater

Kammeraterne i de andre klasser

Undervisningen

Elever Amalie0, Anders0, Anne0, Carl0, Christian0, Christine0, Emma0, Iben0, Jacob0, Johanne0, Kaspar0, Katrine0, Lasse0, Line0, Mads0, Mathias0, Nanna0, Nikolaj0, Olivia0, Peter0, Sarah0, Sofie0, Victor0 Amalie0, Anne0, Christian0, Christine0, Emma0, Gustav0, Iben0, Johanne0, Kaspar0, Katrine0, Line0, Mads0, Mathias0, Nanna0, Nikolaj0, Peter0, Sofie0, Thomas0 Line0, Nanna0, Thomas0

Elevkommentarer

Amalie Christian Christine Emma Johanne Kaspar Lasse Mathias Mette Nanna Sarah Sofie

Hvem og hvad kan gøre dig glad for at gå i skole - skriv evt til i kommentarfeltet? kun min fransk lærer(FG) og klasselærer(HL) fordi de flinke nok i forhold til de andre. jeg går i skole for at få fri Lidt mine klassekammerater men mest de andre. Det er jo altid rart at være sammen med sine bedste venner.. :) jeg kan godt lide at være sammen med dem fra min klasse nemlig jah.. Alle kan gøre mig glade men det der kan gøre en dag god er også vis alle ikke kommer med dumme kommentar det er det der er værd ved at gå i skole at man får set sine venner næsten hver dag... :P Frikvaterne er sjove, og især hvis man er sammen med nogle af sine venner fra klassen, eller andre klasser. når jeg har lært noget er det posetivt.. og når jeg har frikvarter har jeg nogen at være sammen med.. Kan rigtig godt lide min klasse, og mine lærere, og føler mig godt tilpas i skolen. det er fedt at gå i skole, for så er mine venner der. det er kun nogle af mine klassekammerrater der kan gøre mig glad

22


Ønsker til en bedre skolegang

Elevernes svar på fritekstspørgsmål Tabellen viser, hvad eleverne har svaret på spørgsmålet.

Spørgsmål Hvad skal der ske i klassen hvis du skal blive endnu gladere for din klasse?

Amalie Anders Anne Carl Christian Christine

Emma Gustav Iben Jacob Johanne Kaspar Katrine Lasse Line Mads Mathias Mette Nanna Nikolaj Olivia Peter Sarah Sofie Thomas

Hvad skal der ske i klassen hvis du skal blive endnu gladere for din klasse? Cokolade til hele klassen ind til vi går ud af skolen. at der overhovedet der føler sig uden om eller mobbet +m.m. mindre drilleri og så er der vist ikke mere Det ved jeg ikke. Der skal være en lejrtur der skule ver splitet op Det ved jeg ikke. De drenge fra vores klasse som er med i den "populære" gruppe skal ikke tro de styrer det hele tror jeg. Så ville det ikke være så irriterende at være i rum med dem. :b det ved jeg ikke? det hved jeg ikke Det ved jeg ikke. æ at vores lære ikke bliver så skide meget sure over ingenting! At alle gider og lave noget og men ikke nedgøre hinanden være mere sammen med pigerne veed ik jeg syntes den er go' som den er...:P det ved jeg sørme ikke ved ik.. Det ved jeg ikke, nogle flere ture sammen med klassen eller noget lign. øhhm... det var en af de svære..altså jeg gad godt at få flere venner i klassen.... At alle kan snakke med alle. Det ved jeg ikke... nogle flere gruppe opgaver der skal ikke ske så meget har det godt nok i forvejen øhm det eneste som jeg ikke synes er godt det er at nogle af drengene tager ens ting, men det er ikke sådan specielt tit. før flere venner være lidt mere sammen

23


Elevens forhold til skolen og undervisningen Hvor glad er eleven for at gå i skole

Hvor glad er eleven for at gå i skole? Søjlerne viser, hvor glad den enkelte elev er for at gå i skole.

Spørgsmål Hvor glad er du for at gå i skole?

24


Det bedste ved skolen

Fordeling af elevernes svar Søjlerne viser en oversigt over, hvordan elevernes svar fordeler sig på valgmulighederne. Drenge og piger har hver sin farve. Du kan i tabellen herunder se, hvad den enkelte elev har svaret.

Spørgsmål Hvem og hvad kan gøre dig glad for at gå i skole - skriv evt til i kommentarfeltet?

25


Tabel med elevernes valg Tabellen viser, hvilke valgmuligheder den enkelte elev har valgt.

Spørgsmål Hvem og hvad kan gøre dig glad for at gå i skole - skriv evt til i kommentarfeltet? Valgmuligheder Mine klassekammerater

Kammeraterne i de andre klasser

Undervisningen

Elever Amalie0, Anders0, Anne0, Carl0, Christian0, Christine0, Emma0, Iben0, Jacob0, Johanne0, Kaspar0, Katrine0, Lasse0, Line0, Mads0, Mathias0, Nanna0, Nikolaj0, Olivia0, Peter0, Sarah0, Sofie0, Victor0 Amalie0, Anne0, Christian0, Christine0, Emma0, Gustav0, Iben0, Johanne0, Kaspar0, Katrine0, Line0, Mads0, Mathias0, Nanna0, Nikolaj0, Peter0, Sofie0, Thomas0 Line0, Nanna0, Thomas0

Elevkommentarer

Amalie Christian Christine Emma Johanne Kaspar Lasse Mathias Mette Nanna Sarah Sofie

Hvem og hvad kan gøre dig glad for at gå i skole - skriv evt til i kommentarfeltet? kun min fransk lærer(FG) og klasselærer(HL) fordi de flinke nok i forhold til de andre. jeg går i skole for at få fri Lidt mine klassekammerater men mest de andre. Det er jo altid rart at være sammen med sine bedste venner.. :) jeg kan godt lide at være sammen med dem fra min klasse nemlig jah.. Alle kan gøre mig glade men det der kan gøre en dag god er også vis alle ikke kommer med dumme kommentar det er det der er værd ved at gå i skole at man får set sine venner næsten hver dag... :P Frikvaterne er sjove, og især hvis man er sammen med nogle af sine venner fra klassen, eller andre klasser. når jeg har lært noget er det posetivt.. og når jeg har frikvarter har jeg nogen at være sammen med.. Kan rigtig godt lide min klasse, og mine lærere, og føler mig godt tilpas i skolen. det er fedt at gå i skole, for så er mine venner der. det er kun nogle af mine klassekammerrater der kan gøre mig glad

26


Oplevelse af fagene

Elevernes oplevelse af fagene Tabellen viser, hvad eleverne har svaret, og hvorfor de synes, at faget er spændende. De forklaringer, som eleverne giver, kan fortælle noget om, hvilke kriterier de har for en god undervisning.

Spørgsmål Hvilke fag er mest glad for skriv fagene og hvorfor du er glad for dette fag? Hvilke fag er mest glad for skriv fagene og hvorfor du er glad for dette fag? Amalie 1

Skriv herunder de fag du bedst kan lide Fransk

2

Dansk

3

Matematik Dansk Skriv herunder de fag du bedst kan lide Fysik Geografi

Skriv herunder hvorfor du kan lide dette fag fordi det er meget hyggeligt og sjovt. fordi at vi laver dpå en anden måde end vi lavede i 6 klasse. fordi det er sjovt nok. Skriv herunder hvorfor du kan lide dette fag fordi jeg kan godt lig at lære antre sprog frodi jeg godt kan lig fysiske ting kan godt lig at experimentere med ting Skriv herunder hvorfor du kan lide dette fag Det er spændende og man lærer noget nyt hver gang. Jeg kan bare godt lide det Vi har en god lærer Skriv herunder hvorfor du kan lide dette fag Fordi jeg lærer noget Fordi jeg lærer noget

Skriv herunder de fag du bedst kan lide fysik

Skriv herunder hvorfor du kan lide dette fag jeg er god til det

1

fysik Skriv herunder de fag du bedst kan lide tysk

2

idrat

3

fysik

1

Skriv herunder de fag du bedst kan lide Fysik

Anders

Anne

2 3 Carl 1 2 3 Christian 1 2 3

27


Elevkommentarer

Anne Emma Johanne Line Mathias Victor

Hvilke fag er mest glad for skriv fagene og hvorfor du er glad for dette fag? Også P-fag, hvis det gælder. jeg kunne godt lide tysk hvis vi ikke havde Per og p-fag! jeg har ikke tænkt over hvilke fag jeg bedst kan lide.. Kunne ikk lige finde på den sidste. jeg kan lide alle tre lige godt

28


En god undervisningstime

Fordeling af elevernes svar Søjlerne viser en oversigt over, hvordan elevernes svar fordeler sig pü valgmulighederne. Drenge og piger har hver sin farve. Du kan i tabellen herunder se, hvad den enkelte elev har svaret.

Spørgsmül Hvad skal der til for at du har en god undervisningstime, skriv gerne til i kommentarfeltet?

29


Tabel med elevernes valg Tabellen viser, hvilke valgmuligheder den enkelte elev har valgt.

Spørgsmål Hvad skal der til for at du har en god undervisningstime, skriv gerne til i kommentarfeltet? Valgmuligheder Når læreren underviser meget ved tavlen Når læreren IKKE underviser så meget ved tavlen Når jeg arbejder i grupper

Når jeg arbejder alene

Når jeg arbejder udenfor klassen

Når jeg arbejder inde i klassen ved mit bord Når der er ro i klassen

Elever Christian0, Nanna0, Sarah0 Amalie0, Anne0, Carl0, Emma0, Iben0, Johanne0, Kaspar0, Katrine0, Mads0, Mette0, Nanna0, Nikolaj0, Peter0, Sofie0, Victor0 Amalie0, Anders0, Anne0, Carl0, Christian0, Christine0, Emma0, Gustav0, Iben0, Jacob0, Johanne0, Kaspar0, Katrine0, Lasse0, Line0, Mathias0, Mette0, Nanna0, Nikolaj0, Olivia0, Peter0, Sarah0, Victor0 Amalie0, Christian0, Iben0, Jacob0, Katrine0, Line0, Mathias0, Nanna0, Sofie0, Thomas0, Victor0 Amalie0, Anne0, Carl0, Christian0, Christine0, Emma0, Johanne0, Kaspar0, Katrine0, Lasse0, Mads0, Mathias0, Olivia0, Sofie0, Victor0 Anne0, Nanna0, Thomas0 Anders0, Anne0, Christian0, Iben0, Jacob0, Kaspar0, Katrine0, Mathias0, Nanna0, Sofie0, Thomas0, Victor0

Elevkommentarer

Amalie Emma Iben Johanne Kaspar Katrine Lasse Line Mads Mette

Hvad skal der til for at du har en god undervisningstime, skriv gerne til i kommentarfeltet? det er bedst når vi laver noget vi alle i klassen kan snakke om. jeg kan jodt lide at lave projekter sammen med nogle Når det er anderledes. og når lærene ikke er sure.. Der er meget larm i klassen når vi skal side og arbejde både i grupper og allene der er meget larm i klassen grupper og uden for klassen det er bedst nogle gange er det bedst at arbejde i grupper, andre gange er det bedst alene. og i gode grupper.. jeg kan godt lig gruppe arbejde....

30


Ønsker i forhold til en god skolegang

Elevernes svar på fritekstspørgsmål Tabellen viser, hvad eleverne har svaret på spørgsmålet.

Spørgsmål Hvad skal der ske hvis undervisningen og din skolegang skal blive mere spændende for dig?

Amalie Anders Anne Carl Christian Christine Emma Gustav Iben

Jacob Johanne Kaspar Katrine Lasse Line Mads Mathias Mette Nanna Nikolaj Olivia Peter

Hvad skal der ske hvis undervisningen og din skolegang skal blive mere spændende for dig? at vi kommer til at værer mere sammen med de andre klasser på overgangen, det vil sige ALLE og ikke kun to af dem eller så noget. mere fysisk i timerne for jeg syntes ikke det er sjovt bare at side og høre på læren i 45-90minutter i mellem hvert frikvater At vi laver noget fysisk i timerne. Det ved jeg ikke farer lægsjer Per B.(engelsk og tysklærer) skulle ikke være så sur hele tiden.. :D hvis man ikke altid laver det samme måske være mere udenfor At det skal være noget svære i de alm. fag og at man ikke altid skal sidde og skrive eller lave opgaver, men fx. fremlægge eller selv vælge hvad man vil ud af nogle valgmuligheder. ø at der er lidt mindre tavleundervisning.. vis alle var stille og tog sig lidt mere sammen i timerne og gjore noget når vi havde prosjekt at det ikke er så meget at man bare skal sidde i langt tid og bare høre på lærene snakker Ved ik skolen er vel bare kedelig. udover at man får set sine venner næsten hver dag:P ingen ide. mindre biologi.... Flere ture med klassen. ellers ved jeg ikke. mere musik(vi har ikke en gang musik på skemaet) og så ikke så meget tavle undervisnig,.. Måske nogle flere klassearangementer, og flere diktater, så man lærer at stave fejfrit. Mere aktivitet at i dansk skulle vi blive ved med at læse noveller at man skulle bevæge sig mere

31


Kameratskabet i klassen Beskrivelse af kammeratskabet

Fordeling af elevernes svar Søjlerne viser en oversigt over, hvordan elevernes svar fordeler sig på valgmulighederne. Drenge og piger har hver sin farve. Du kan i tabellen herunder se, hvad den enkelte elev har svaret.

Spørgsmål Hvordan er kammeratskabet i jeres klasse - sæt kryds ved de udsagn som du synes passer på din klasse?

32


Tabel med elevernes valg Tabellen viser, hvilke valgmuligheder den enkelte elev har valgt.

Spørgsmål Hvordan er kammeratskabet i jeres klasse - sæt kryds ved de udsagn som du synes passer på din klasse? Valgmuligheder Pigerne har et godt kammeratskab Drengene har et godt kammeratskab Der er et godt kammeratskab i hele klassen Der er ikke et godt kammeratskab i klassen Det ved jeg ikke

Elever Amalie0, Anne0, Christian0, Christine0, Emma0, Gustav0, Iben0, Johanne0, Kaspar0, Line0, Nanna0, Sarah0, Sofie0, Thomas0 Amalie0, Anne0, Christian0, Christine0, Emma0, Iben0, Johanne0, Kaspar0, Line0, Nanna0, Sarah0, Sofie0 Anders0, Carl0, Emma0, Iben0, Johanne0, Kaspar0, Lasse0, Mathias0, Nanna0, Nikolaj0, Olivia0, Sarah0, Sofie0 Mette0, Victor0 Amalie0, Anne0, Jacob0, Line0, Mads0, Peter0

Elevkommentarer

Amalie Emma Johanne Lasse Line Mathias

Nanna Sarah Thomas

Hvordan er kammeratskabet i jeres klasse - sæt kryds ved de udsagn som du synes passer på din klasse? jeg ved ikke hvad der er med drengene men jeg tror kun der to store grupper. jeg mener at der er et godt kammeratskab i klassen nemlig ja.. der selvføldig nogen man ikke går rundt så tit med men det er ikke sådan at der er nogle der bliver mobbet i vores klasse...(tror ik)... jeg er ikke helt sikker. Alle har en god ven, men altså der er ikk nogle der er venner med alle i klassen, fordi de fleste er lidt forskellige, og har andre meninger end de andre. Det ser ud til at alle trives. der er dog nogle få som ikke helt er så meget med i klasse fællesskabet.. dem der er populære og dem der ikke er

33


Elevens forhold til klassekammeraterne

Elevens forhold til klassekammeraterne Søjlerne viser, hvor glade eleverne er for deres klassekammerater, og fortæller om deres forventninger til en klassetur. Det kan være nyttigt at finde ud af årsagen, hvis der er nogle elever, der ikke er glade for deres klassekammerater, eller hvis de ikke tror, de vil få det sjovt sammen med dem.

Spørgsmål Hvor glad er du for dine klassekammerater? Hvis klassen skal på tur i flere dage, hvor sjovt vil du få det sammen med dine klassekammerater i flere dage?

34


Elevkommentarer Hvor glad er du for dine klassekammerater? Amalie Anne Emma Gustav Iben

fordi jeg nok kender nalle ret godt. jeg synes de er meget flinke mine klassekamarater er næsten alle meget søde.

Johanne Kaspar Lasse Mads Mathias

det ville blive mega hyggeligt regner jeg med.. Vi har ikke prøvet det endnu jeg ville ha det sjovt med dem jeg går rundt med i frikvaterne...

Mette

der er 6 jeg snakker med.... Sådan lidt lige imellem, nogle kan jeg godt lide, andre ikke så godt.. ikke særlig glad...:(

Nanna

Jeg snakker med mange.

Peter

de venner jeg har er sjove at være sammen med

Sarah Sofie Victor

Hvis klassen skal på tur i flere dage, hvor sjovt vil du få det sammen med dine klassekammerater i flere dage? mega sjovt sikkert :] Det kommer meget an på, hvilken tur det er, tror jeg. jeg tror at det ville blive meget sjovt de fleste af mine venner er i andre klasser

Det ville være ret sjovt.. altså jeg ville jo komme med en god og posetiv indstilling men... ja... Det er lidt inddelt i grupper, så folk snakker nok mest med dem de kender godt. jeg kunne ikke forestille mig andet end at det ville blive hyggeligt! jeg kan have den lidt svært ved at være sammen med folk i længer tid vi har ikke prøvet det endnu men jet tror at det ville blive meget sjovt

35


Invitation til fødselsdag

Fordeling af elevernes svar Søjlerne viser en oversigt over, hvordan elevernes svar fordeler sig på valgmulighederne. Drenge og piger har hver sin farve. Du kan i tabellen herunder se, hvad den enkelte elev har svaret.

Spørgsmål Hvis du skulle holde fødselsdag og du selv måtte bestemme hvem der skulle med, hvem ville du så invitere med?

36


Tabel med elevernes valg Tabellen viser, hvilke valgmuligheder den enkelte elev har valgt.

Spørgsmål Hvis du skulle holde fødselsdag og du selv måtte bestemme hvem der skulle med, hvem ville du så invitere med? Valgmuligheder Nogle af drengene Nogle af pigerne Nogle af pigerne og nogle af drengene

Elever Carl0, Nikolaj0 Christine0, Line0, Nanna0, Olivia0, Sarah0, Sofie0 Iben0, Jacob0, Johanne0, Katrine0, Mads0, Thomas0

Alle pigerne Alle drengene Alle fra klassen Det ved jeg ikke

Lasse Anders0, Anne0, Christian0, Kaspar0, Mathias0, Peter0 Amalie0, Emma0, Gustav0, Mette0, Victor0

Elevkommentarer

Amalie Christine

Iben Kaspar Lasse Mathias

Mette Nanna Thomas Victor

Hvis du skulle holde fødselsdag og du selv måtte bestemme hvem der skulle med, hvem ville du så invitere med? kun dem jeg gad og have med? De drenge der går i vores klasse har jeg ikke et særlig fedt forhold med. Men jeg har ikke noget imod at gå i klasse med dem. Jeg gider dem bare ikke i min fritid og de gider ikke mig så.. jeg ville invitere alle mine venner, altså nogle fra klasse men også mange anfre fra fx. andre klasser på årgangen. Der er ingen der har hold fødselsdag endnu det er ikke fordi jeg hader pigerne men i 7 klasse er det ikke fælles mere... Det er da surt hvis man er en af de eneste, der ikk kommer med til en fødselsdag.. og så hvis nu at der en der kom og dens bedste ven ikk kom, så sad den bare der. jeg ville nok slet ikke holde fødselsdag... Invitérer nok dem jeg mest snakker med. ikke alle er lige rare jeg synes det er svært at svare på

37


Hvem gør det til en god klasse

Sociogram med alle relationer I sociogrammet er alle elevernes valg indtegnet. Elever, der står inderst, har fået mange valg, mens elever i den yderste cirkel ikke har fået valg. Grønne pile viser gensidige relationer. Røde pile angiver relationer, hvor tre eller flere elever alle har valgt hinanden. Det er typisk tætte relationer.

Spørgsmål Hvem fra klassen er med til at gøre det til en god klasse?

38


Elevkommentarer Hvem fra klassen er med til at gøre det til en god klasse? Amalie Christine Iben Johanne Lasse Line Mads Mette Sarah Victor

at vi alle er forskellelige + mig slev. Og Line igen. Det er de tre piger jeg synes gør mest og de er de flinkeste og mest udadvendte(nok mest Sarah, Johanne og Amalie). det er stort set alle. og Christine og Katrine! selvføldig også nogle flere med der er kun 3 steder man kan vælge en person... de er meget sjove :) og Nikolaj,Johanne og Katrine ellers kan jeg ikke finde andre...men jeg prøver også selv at hjælpe med at gøre klassem god selvf. altså der er pgså andre der er med til at gøre klassen til en god klasse! jeg synes alle hjælper til med at gøre det til en god klasse

39


Ønsker til forbedringer

Elevernes svar på fritekstspørgsmål Tabellen viser, hvad eleverne har svaret på spørgsmålet.

Spørgsmål Hvordan vil du beskrive kammeratskabet i din klasse - har alle nogle kammerater eller der kun nogle der har og hvad skal der ske i klassen for at kammeratskabet skal blive endnu bedre?

Amalie

Anders Anne

Carl Christian Christine Gustav Iben

Johanne Kaspar Katrine Line Mads Mathias Mette Nanna

Hvordan vil du beskrive kammeratskabet i din klasse - har alle nogle kammerater eller der kun nogle der har og hvad skal der ske i klassen for at kammeratskabet skal blive endnu bedre? Det er vel fint nok, men jeg tror ikke at alle drenge snakker nok sammen, men jeg aner ikke hvorfor. ved piger snakker vi næsten alle sammen, sammen men der er nogle der holder sig selv uden for. jeg syntes der er et godt kammeratskab i klassen men jeg ved nu ikke hvordan det skulle blive bedre end det er lige nu. Jeg synes at det er okay. Jeg har ikke lagt mærke til nogen der ikke har kammerater. Jeg ved ikke hvordan det kunne bliver bedre, men det kunne det sikkert godt. Næsten alle har venner. man skal være lidt mere sammen med andre hvis det skal blive bedre godt man kan tage en spøg ja alle har en eller fler kammerater Jeg vil sige at der er to drenge grupper. Og pigerne er lidt spredte men en af pigegrupperne er meget tydelige: Sarah, Amalie, Johanne og Line. Der er en fodboldgruppe nørdgruppe og pigegruppe jeg synes alle er venner men der er selvfægelig nogle ``grupper`` -jeg synes ikke der kan ændres så meget på kammeratskabet, men måske nogle fæller aktiviteter for hele klassen. jeg synes vi har et godt kammeratskab jeg tror ikke der er nogen der føler at de overhovedet ikke har nogen venner.. Jeg tror at alle har nogen at ære sammen med og vis det skulle blive bedre var det nok vis sammenholdet i klassen var bedre næsten alle har venner i klassen men det er ikke alle der er venner med alle det er mere sådan nogle grupper der er et par kliker. og så er der nogle der kun er sammen med dem fra deres gamle klasse. jeg tror alle har nogle at snakke med Alle har nogle de gerne vil være sammen, efter min mening og det jeg har set. altså... jeg har ikke sådan nogen venner i klassen.. og jeg synes tonen er mega hård! Vi har et godt kammeratskab i klassen. Jeg synes det ser ud som om alle har nogen at snakke med. Men måske skulle man snakke mere med dem som man ikke kendte så godt.

40


Vurdering

Nogle af markeringerne i dette diagram er udenfor området. Det skyldes, at der ikke er et komplet sæt svar for denne vurdering. Markeringer under diagrammet skyldes, at eleverne ikke har gennemført undersøgelsen. Markeringer til venstre for diagrammet skyldes, at der ikke er lavet en lærervurdering. Lærervurderingen kan foretages på fanebladet "Vurdering". Bogstav A B C D E F G H I J K

Elever Amalie, Iben, Nanna, Olivia, Sofie Anders, Christian, Nikolaj, Sarah Anne, Line, Mette Carl Christine Emma Gustav Jacob, Peter Johanne Kaspar, Katrine, Lasse, Mads Mathias, Thomas, Victor

41


Nogle af markeringerne i dette diagram er udenfor området. Det skyldes, at der ikke er et komplet sæt svar for denne vurdering. Markeringer under diagrammet skyldes, at eleverne ikke har gennemført undersøgelsen. Markeringer til venstre for diagrammet skyldes, at der ikke er lavet en lærervurdering. Lærervurderingen kan foretages på fanebladet "Vurdering". Bogstav A B C D E F G H I J

Elever Amalie, Iben, Olivia, Sofie Anders Anne, Katrine Carl, Christian, Kaspar, Nanna, Victor Christine Emma, Jacob, Johanne, Lasse, Peter, Sarah Gustav Line, Mathias, Mette Mads, Nikolaj Thomas

42


Nogle af markeringerne i dette diagram er udenfor området. Det skyldes, at der ikke er et komplet sæt svar for denne vurdering. Markeringer under diagrammet skyldes, at eleverne ikke har gennemført undersøgelsen. Markeringer til venstre for diagrammet skyldes, at der ikke er lavet en lærervurdering. Lærervurderingen kan foretages på fanebladet "Vurdering". Bogstav A B C D E F G H I J K

Elever Amalie, Iben, Nanna, Sofie Anders Anne, Christine, Johanne Carl Christian, Lasse, Line, Mette Emma, Mathias, Thomas Gustav Jacob Kaspar, Katrine, Mads, Nikolaj, Sarah, Victor Olivia Peter

43

Demorapport  

Her kan du se et eksempel på en rapport fra Klassetrivsel.dk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you