Page 1

Manual til startpakken En trivselsundersøgelse, som udføres med Klassetrivsel.dk, giver ikke kun en generel måling af elevernes trivsel, men giver skoleledelsen mulighed for at kickstarte trivselsarbejdet på hele skolen og i alle klasser. Udover at skoleledelsen får det samlede overblik får den enkelte lærer indblik i elevernes relationer i faglige såvel som sociale sammenhænge. I modellen nedenfor, kan du se flowet i arbejdet med undersøgelsen:

Opsætte undersøgelse

Gennemføre undersøgelse blandt eleverne

Iværksætte ”tiltag”

Uddrage viden af rapporterne

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ledelsen sætter undersøgelsen op Lærerne tilføjer deres egne klasser til undersøgelsen via et link – se vejledning på de næste sider Eleverne besvarer undersøgelsen Der kan uddrages viden af rapporterne på skole-, årgang-, klasse- og elevniveau Der iværksættes tiltag på: skole-/årgang-/klasse- og elevniveau Lærerne kan efterfølende opsætte undersøgelser, for at følge udviklingen i klassens og elevens trivsel


Trinvis opsætning af undersøgelsen 1. Log ind med dit UNI Login på www.klassetrivsel.dk

2. Klik på ”Opret undersøgelse”

3. Klik på ”Opret tom undersøgelse (Avanceret)”

4. Giv undersøgelsen et navn 5. Sæt ”X” hvis du ønsker oplæsning af spørgsmål 6. Sæt ”X” hvis du ønsker at sammenligne årgange (eksempelvis: Indskoling, Mellemtrin, Overbygning)


7. Klik på fanebladet ”Spørgsmål” 8. Klik på ”Tilføj undersøgelsesområde” og herefter på ”Tilføj eksisterende undersøgelsesområde”

9. klik på ”Startpakke” og herefter på de 3 blå cirkler med hvidt plus. Afslut med at klikke på ”Færdig”

10. Klik på den blå trekant udfor ”Mine spørgsmål” 11. Klik herefter på ”Tilføj spørgsmål” hvis du ønsker selv at tilføje spørgsmål


12. Klik på ”Udgiv undersøgelsen”

13. Klik på ”Indstillinger”

14. Klik på fanen ”invitation” og herefter kopier linket og læg det ud på LærerIntra.

15. Lærerne klikker på linket og tilføjer elever til undersøgelsen Info om lærernes arbejde og elevernes

16. Du kan følge med i hvornår klasserne har svaret på undersøgelsen i fanebladet ”Oversigt”

17. Du finder alle resultaterne i fanebladet ”Rapport” og ”Data” for de klasser der har besvaret

Manual til startpakken  

Her kan du læse hvordan du opretter en startpakke på Klassetrivsel.dk. På den måde kan du kickstarte trivselsarbejdet på skolen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you