Page 1

Hvorfor bruge Klassetrivsel.dk? Laver man en trivselsundersøgelse, fordi man er forpligtet på at gøre det eller fordi man vil give eleverne den bedst mulige trivsel? Vi har lavet et værktøj, som støtter læreren og skolen i arbejdet med stadig at forbedre elevernes trivsel og læringsmiljø og som 530 skoler har valgt at abonnere på. Klassetrivsel.dk viser ikke bare i procent om der er trivsel/mistrivsel i en klasse, men giver skolen fundamentet til at kunne arbejde videre med klassens og den enkelte elevs trivsel . Klassetrivsel.dk er udviklet af lærere til skolens og lærernes hverdag. Værktøjet støtter og hjælper i arbejdet med elevernes trivsel, da omdrejningspunktet hele tiden har været spørgsmålet: ”Hvilken viden har læreren brug for, for at kunne skabe bedre trivsel i klassen og hos den enkelte elev?” Klassetrivsel.dk er undersøgelsesværktøjet, som giver mening og værdi i skolens hverdag og udvikling, fordi: Med Klassetrivsel.dk får skolen       

et brugervenligt værktøj som ALLE kan bruge og straks få udbytte af. mulighed for at lave undersøgelser i en klasse, en årgang, en afdeling eller hele skolen. et meget fleksibelt værktøj, hvor man både kan bruge systemets spørgsmål og stille egne spørgsmål. elevernes svar, både i klasseoversigt og i en samlet oversigt for hver enkelt elev. indblik i relationerne mellem eleverne og fællesskaber i klassen, bl.a. illustreret i sociogrammer. mulighed for at lave centrale undersøgelser for hele eller dele af skolen. Dette giver skoleledelsen værdifuldt overblik, og den enkelte lærer får uvurderligt indblik i klassens og den enkelte elevs trivsel. et bibliotek til inspiration, indeholdende gode ideer fra andre brugere.

Ved at bruge Klassetrivsel.dk opnår skolen at      

arbejdet med trivsel og læringsmiljø på hele skolen, i en klasse eller for en gruppe elever, samt for den enkelte elev, udvikles og målrettes. virkningen af tidligere trivselstiltag kan evalueres og fremtidige tiltag kvalificeres. mødet med eleven og forældre sker på et grundlag, som ikke alene bygger på lærerens opfattelser, men også på elevernes egne udsagn og oplevelser. samtaler med kolleger og andre fagpersoner omkring klasser og elever sker på et fælles og mere dokumenteret grundlag. man kan tage hensyn til elever med færrest relationer, når grupper sammensættes. kunne opfylde ”Aftalen om fagligt løft af Folkeskolen”s krav om at ”arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel i sammenhæng med den faglige udvikling”.

I forbindelse med folkeskolereformen har undervisningsministeriet bekræftet, at der bliver en kommunal beslutning, hvilket værktøj man lokalt ønsker at anvende til at måle elevernes trivsel. Kort sagt: Brug Klassetrivsel.dk når det handler om at forbedre elevernes trivsel og læringsmiljø. Venlig hilsen Lars du Jardin Nielsen, Jakob Skjødt og Tanja Lang Flaaten Klassetrivsel.dk

Hvorfor bruge klassetrivsel  

Laver man en trivselsundersøgelse, fordi man er forpligtet p...