Page 1

MAJ 2013 (10) Przedstawiamy Państwu dziesiąty — majowy — Biuletyn AKE. W naszym biuletynie przedstawiamy prognozy akademickie na nadchodzący miesiąc. Analitycy akademiccy oczekują dalszego spadku inflacji CPI do 0,9%, czyli poniżej dolnej granicy wahań od celu inflacyjnego RPP, a także utrzymania się średniego kursu EURPLN na poziomie zbliżonym do 4,14. paragraph Na drugiej stronie przedstawione jest podsumowanie prognoz sprzed miesiąca, natomiast na trzciej lista najlepszych analityków akademickich. W kwietniu najdokładniej prognozował Maciej Stefański, natomiast na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej utrzymał się Marcin Luziński. Prognozy Macieja Stefańskiego na maj zostały zaprezentowane na piewszej stronie wraz z przewidywaniami studentów i rynku. Szczegóły na temat projektu są dostępne na stronie www.Konsensus.Edu.PL Serdecznie zapraszamy do lektury!

wskaźnik

okres

data

instytucja

AKE

Rynek

Maciej Stefański

Stopa referencyjna NBP

V

stopa %

8V

NBP

3,25

3,25

3,25

Inflacja CPI

IV

% rdr

15 V

GUS

0,9

0,7

0,8

Saldo rachunku obrotów bieżących

III

mln euro

15 V

NBP

-931

-33

-800

Inflacja bazowa

IV

% rdr

16 V

NBP

0,9

0,8

0,9

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

IV

% rdr

20 V

GUS

-0,8

-0,9

-0,8

Płace w sektorze przedsiębiorstw

IV

% rdr

20 V

GUS

1,8

2,2

1,1

Produkcja przemysłowa

IV

% rdr

21 V

GUS

-1,9

2,9

0,4

Inflacja PPI

IV

% rdr

21 V

GUS

-0,7

-1,4

-0,9

Sprzedaż detaliczna

IV

% rdr

27 V

GUS

0,2

1,0

1,0

Bezrobocie rejestrowane

IV

stopa %

27 V

GUS

14,1

13,9

14

EURPLN

V

poziom

31 V

4,14

4,15

4,14

WIG20

V

punkty

31 V

2339

2306

2310

WIBOR3M

V

stopa %

31 V

3,18

3,06

3,29

Produkt krajowy brutto

Q1

% rdr

31 V

GUS

0,6

0,7

1,0

Spożycie indywidualne

Q1

% rdr

31 V

GUS

-0,4

0,1

-0,4

Inwestycje

Q1

% rdr

31 V

GUS

-3,7

-5,3

0,2

1


Poniżej zaprezentowane jest zestawienie prognoz sprzed miesiąca: okres

odczyt

AKE

Rynek

Maciej Stefański

Stopa referencyjna NBP

IV

3,25

3,25

3,25

3,25

Inflacja CPI

III

1,0

1,1

1,1

1,2

Saldo rachunku obrotów bieżących

II

-854

-1335

-1507

-1200

Inflacja bazowa

III

1,0

1,1

1,0

1,1

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

III

-0,9

-0,8

-0,9

-0,6

Płace w sektorze przedsiębiorstw

III

1,6

2,2

2,8

1,8

Produkcja przemysłowa

III

-2,9

-1,8

-2,5

-3,0

Inflacja PPI

III

-0,6

-0,3

-0,5

0,2

Sprzedaż detaliczna

III

0,1

0,3

0,6

0,2

Bezrobocie rejestrowane

III

14,3

14,4

14,4

14,3

EURPLN

IV

4,13

4,16

4,18

4,13

WIG20

IV

2326

2407

2390

2380

WIBOR3M

IV

3,29

3,39

3,39

3,44

wskaźnik

2


Klasyfikacja kwietniowa pozycja

imię i nazwisko

punkty

proc.

poprzedni ranking

1

Maciej Stefański

8,41

64,69%

4

2

Jakub Siwiec

8,11

62,38%

12

3

Marcin Luziński

7,74

1

4

Piotr Szczerba

7,47

5

Tomasz Miklewicz

7,43

6

Mikołaj Raczyński

7,43

7

Michał Antoszewski

7,32

8

Łukasz Pokojski

6,97

9

Bartosz Olesiński

6,97

10

Paweł Kordala

6,81

59,54% % 57,46% % 57,15% % 57,15% % 56,31% % 53,62% % 53,62% % 52,38%

30 13 2 3 45 6 9

Klasyfikacja generalna pozycja

imię i nazwisko

punkty

proc.

poprzedni ranking

1

Marcin Luziński

18,78

62,60%

1

2

Mikołaj Raczyński

18,43

61,43%

2

3

Maciej Stefański

18,03

4

4

Michał Antoszewski

17,95

5

Jakub Siwiec

16,5

6

Bartosz Olesiński

16,22

7

Konrad Okumski

15,93

8

Tomasz Miklewicz

15,80

9

Paweł Kordala

15,75

10

Marcin Pietrzak

15,61

60,10% % 59,83% % 55,00% % 54,07% % 53,10% % 52,67% % 52,50% % 52,03%

3

3 12 6 8 13 9 8


Konsensusy studenckie w ramach Akademickiego Konsensusu Ekonomicznego (AKE) są medianami prognoz wskaźników makroekonomicznych i rynkowych, które są publikowane w nadchodzącym miesiącu (wyjątkiem jest stopa referencyjna NBP, której konsensus jest dominantą prognoz). Osobami ankietowanymi są studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ankietę z prognozami wysłało 26 osób. Prognozy na maj zostały zebrane w okresie od 25 do 30 kwietnia 2013 r. Biuletyn został opublikowany 7 maja 2013 r. Konsensusy rynkowe są medianami prognoz polskich instytucji finansowych oraz są zbierane i publikowane przez Gazetę Giełdy Parkiet. Organizatorzy: Marcin Chrostowski, Przemysław Siemaszko Kontakt: ma.chrostowski@gmail.com Więcej informacji można znaleźć na: www.konsensus.edu.pl, www.sknfm.pl/konsensus oraz www.facebook.pl/sknfm Szczegółowy opis zmiennych publikowanych w ramach AKE: Przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (stopa wzrostu), Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (stopa wzrostu % rdr), Produkcja sprzedana przemysłu ogółem (ceny stałe) (stopa wzrostu % rdr), Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (stopa wzrostu % rdr), Wskaźnik cen produkcji sprzedanej w przemyśle (stopa wzrostu % rdr), Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii (stopa wzrostu % rdr), Saldo rachunku obrotów bieżących (mln euro), Bezrobocie rejestrowane (stopa % na koniec miesiąca), Sprzedaż detaliczna towarów (ceny bieżące) (stopa wzrostu % rdr), Kurs EURPLN (średni miesięczny poziom), Wartość indeksu WIG20 na zamknięciu sesji (średnia miesięczna, punkty), Stopa WIBOR 3M (średnia miesięczna stopa %), Stopa referencyjna NBP (stopa % na koniec miesiąca), Produkt krajowy brutto (ceny średnioroczne roku poprzedniego) (stopa wzrostu % rdr), Spożycie indywidualne (ceny średnioroczne roku poprzedniego) (stopa wzrostu % rdr), Nakłady brutto na środki trwałe (ceny średnioroczne roku poprzedniego) (stopa wzrostu % rdr). W tabelach z prognozami na nadchodzący miesiąc oraz z podsumowaniem prognoz z poprzedniego miesiąca poza AKE, konsensusem rynkowym, prognozą banku i ewentualnie realizacją wskaźników przedstawione są prognozy osoby, który zajmuje pierwszą pozycję w klasyfikacji generalnej. W przypadku nie wysłania przez tę osobę prognoz przedstawione są prognozy kolejnej osoby w klasyfikacji.

4

Akademicki Konsensus Ekonomiczny - maj 2013 (10)  
Akademicki Konsensus Ekonomiczny - maj 2013 (10)  

Akademicki Konsensus Ekonomiczny - maj 2013 (10)

Advertisement