Prideart katalog 2005

Page 1

t r a e d i Pr

kunstutstillingen

17.–26. juni 05

1


Forord

Foreword

Mangfoldige i uttrykket. Mangfoldige i budskapet. Noen vil noe særskilt, andre bare uttrykker seg, slikt sett er vi som kunstnere flest. En varierende gruppe «skeive» kunstnere har i flere år bidratt med malerier, fotografier, tekstiler, video, installasjoner med mer, og har satt sitt preg på Oslos skeive liv. Skeiv kunst har i år fått navnet Prideart siden det er Europride. Vi er likevel skeive kunstnere som definerer oss med fellesnavnet «skeiv» fordi vi har noe felles som kunstnere i en minoritet. Kunsten og kunstneren vil gjerne framstå. Vi er vel akkurat så mangefarget som de som ikke ser på verden med et skeivt blikk. Sånn sett framstår vi med et budskap: verden er mangefarget. Du har alltid et valg! Prosjektet bærer preg av at vi ønsker å ta vare på både de etablerte kunstuttrykkene og kunstnere, og de som stadig er amatører. Det skal være rom for alle. Kombinasjonen profesjonelle og amatører blir derfor noe av det som særpreger oss som gruppe. I forhold til en profesjonalisert kunstverden er det også noe som gjør oss skeive. Kunstnergruppen vil rette en takk til Eurporide og galleriet Boa, samt kunstakademiet med galleriene 21:24/21:25 for hjelp og tilrettelegging! Det er med stolthet vi i år presenterer Pride art for dere! Måtte det vi gir dere alle være morsomt, inspirerende, provoserende eller kanskje interessant.

Prideart 2005

2

3


Kunstnere Tore Winther Alvestad Lone Bech – «Artsdiversity» Ragnar Brynjulfsson Per Eidspjeld Anne C. Eriksen Erik Ottar Hansen Gunn Huseby Linn Tae Kirkenær Gøran Kjønnøy Sofi Lundin Alex Moskin M. M. Malvin Morten O. Pålhaugen Grete Ramberg Nils Jøran Riedl Ricardo Valenzuela Gry Rusdal Marianne Strøm Roland Swarz – «Kumo Ki» Marita Syversen Svein Magne Tvermyr Vegar Øivind Harald Aadnevik

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Lone Bech

Tore Winther Alvestad En blomst for hver personlighet. One flower for each personality.

«Der er mange ord som ikke kan skrives, forskjellen er den samme, men fargen har en annen lyd og størst av alt er kjærligheten» Farger til forskjell Forskjellen er den samme, men fargen har en annen lyd, når følelsen blir til farge får den et uttrykk, en hvisken, en stemme. Stemmen min sier noe om Tanken! om hver dag jeg kan våkne opp og si: dagen er din og tanken er fri. Naturen er min venn og fjorden min elsker, å leke med farger og skape et billede. Colors to differ The difference stays the same, but the color has another sound, when the feeling becomes a color it will turn into an expression, a whisper, a voice. My voice says something about The thought! To every day wake up and say: the day is yours and the thought is free. The nature is my friend and the fjord my lover, to play with colors and to create an image.

Prideart 2005

6

7


Ragnar Brynjulfsson

Per Eidspjeld Mine arbeider i år er om HIV og liv. My works this year is about HIV and life.

«Der er så mange ord som ikke kan skrives, forskjellen er den samme, men fargen har en annen lyd og størst av alt er kjærligheten» «Putemetodikken» er en tegneserie som hjelper deg å ta vanskelige avgjørelser. Den ble laget for en Britisk bok og senere gjort tilgjengelige på tegnerens hjemmeside www.ragnarb.com. Nå har du den foran deg til å hjelpe deg å løse alle dine problemer, og gjøre livet ditt en smule farligere! «The Pillow Method» is a comic-strip that supports you in making difficult decisions. It was originally written for a British publication, and was later made available through the artist’s website at www.ragnarb.com. Now it is here for you to help solve all your problems, and make your life a tad more dangerous!

Prideart 2005

8

9


«...naturen har ingen hemmeligheter som den ikke på et eller annet sted legger åpent fram for den oppmerksomme iakttakers øyne...» J. W. Goethe, 1790. Naturen er for tiden mitt heteste tema. Alle de små detaljene er store mirakler. Jeg har antakelig en misjonerende legning, for jeg vil at andre også skal se og få glede av disse små, men store, detaljene i naturen, enten det er en bille eller en blomstergriffel. Det er mye sensualitet i botanikkens verden – veldig spennende! Nature is my hot topic for the time being. All those tiny details are large miracles. I guess I am a missionary because I want others to see and enjoy these small but great details of nature. It could be a tiny beetle or a part of a flower. There is much sensuality in the world of botanic – very exciting!

Erik Ottar Hansen

Anne C. Eriksen

Jeg jobber med utgangspunkt i sanseopplevelser. Jeg jobber meg gjennom stillhet, og inn i visuell verden hvor farger lager lyd. Motivene er ofte fra naturen, her finner jeg maleriske elementer som fjell, vann, trær og hus. I enkelte bilder møter vi personer gjengitt som skulpturer i landskapet. Disse er ikke gjengivelse av sikkelser i kjøtt og blod, de fremstår heller som symbol for mennesker, de tar fysisk liten plass men har stor kontekstuell betydning. Flere av mine bilder forteller om ensomhet, isolasjon og de leder til min oppvekst som hørselskadet, og om livet mitt som homofil. I work through stillness and in to a visual world were colors becomes sound. The motives are often found in nature. Here I look for elements such as mountains, water, trees and houses. In some of the pictures we meet persons depicted as sculptures in the landscape. These are not figures in flesh and blood, they are symbols of humans. They are small in the pictures but they have an important meaning. In several of my pictures i depict loneliness and isolation and they lead to my upbringing with hearing problems, and my life as gay.

Prideart 2005

10

11


Linn Tae Kirkenær Bildeserien illustrerer en arkitektonisk tilnærming av kropp. Videoen viser en drømmelignende tilstand av hvordan det føles å være under vann. The photo series illustrates an architectural presentation of the body. The video shows a dreamlike state of how it feels to be under water.

Gunn Huseby Jeg har med meg kameraet hvor enn jeg går. Jeg fanger inn hverdagslige ting, hendelser og stemninger i mine fotografier. Jeg har vært ute både en sommernatt og en vinternatt, med mitt ivrige blikk for objekter. I utstillingen har jeg samarbeidet med Grete Ramberg om fotomontasjen «Hverdagspuppen». Denne kan belyse mangfoldet og det flotte ved en kvinnekropp som den er. Det skal være en motvekt til fokuset på den «perfekte» kroppsform, som har blitt en altfor stor del av kvinners tankegang. I bring my camera with me everywhere I go. I catch everyday objects, happenings and atmosphere in my photographs. I have been out during summer- as well as winter nights, eagerly looking for objects. In cooperation with Grete Ramberg we are presenting the photo-montage «Hverdagspuppen» («The Daily Tit»), to illuminate the specter of the female body and its beautiful nature. This is supposed to appear as a counterbalance to the focus on the «perfect» shape that has been a much too large part of women’s way of thinking.

Prideart 2005

12

13


Sofi Lundin

Gøran Kjønnøy Musespor på evighetens kart. Snakk gjerne til meg, men helst gjennom mobilen. Vi er så ivrige i å kommunisere at vi ikke vet hva vi snakker om du og jeg. Jeg vet det jeg har sett deg. Nyheter er bare det som selger, kjøp en and i stedet og se på stjernene. Troen på evig liv må da være toppen av grådighet. Mice-tracks on the map of eternity. Do speak to me, but use the cell phone. We are so eager to communicate that we don’t know what we are talking about you and I. I know it I have seen you. News are only what sells, buy a duck in stead, and look at the stars.

Om jag öppnar ögonen än mer, kommer då bilden att bli evig? Om jag stänger allt ute för en kort sekund, kommer då några minuter av fruktan förtynas? Vad händer om jag bara stannar upp, vänder mig om och blickar rakt in i det som vilar framför mig? Jag är på jakt efter den vackra, den förödande, den blinda. Den blinda kommer aldrig kunna se igen, återfår inte synen förrän min blick möter en annans.

Prideart 2005

14

15


M. M. Malvin

Alex Moskin Hovedtema for kunsten har alltid vært menneske og kropp, og vennskap og varme følelser mellom menn i homoerotisk lys. Fantasier om det sterke og erotiske masculine, slik som Tom of Finland viste oss en gang. Jeg ser på kunst som en flott mulighet for å utrykke meg selv. I år valgte jeg å spille litt på vikingene, siden Europride kommer til Norge. Barske og heftige var disse menn ville jeg tro. Mye fysisk arbeid som roing og båt bygging, i likhet med ett moderne treningsstudio bidratt til å utvikle en vakker atletisk kropp og sterk vilje. Blir man ikke tiltrukket av slikt da? The continual artistic themes have been the male body with particular emphasis on the homoerotic relationship between men, showing the friendship and warm feelings involved. Fantasies of the strong and erotic male, as Tom of Finland once showed us. I see art as a great opportunity to express myself. This year I have chosen to play with the theme Vikings, since this year’s Europride is held in Norway. I envision these men as rough and virile. Lots of physical work such as rowing, pillaging and boat building would have similar effects as a modern gym and contribute to a beautiful athletic body and a strong will. Are we not all attracted to such?

Prideart 2005

16

«Fra hjernen til kjønnet går en direkte linje, men utenom hjertet, for guds skyld utenom det.» Inger Hagerup

17


Grete Ramberg

Morten O. Pålhaugen For meg handler fotografering om å fryse øyeblikket og å gjenfortelle observasjoner slik jeg ser dem. Det kan være for å fortelle en historie, skape små fortellinger eller å visualisere følelser og ideer. To me photography is about freezing the moment and describing observations the way I observe them. This can include telling a story, creating narratives or visualizing feelings. and ideas.

Saltvannsinspirerte tanker gjennom akrylmaling i motvind, festet på lerret. Jeg er opptatt av å la tanker og følelser komme til utrykk gjennom farger og form på lerret, og gjennom bilder. Jeg liker å tenke stort og å utrykke meg uvørent uten rammer av noe slag. Jeg kan la stemninger fra travle bygater og naturen få påvirke min sjel, men for å hente den store ro og energi til mine kreative sider må jeg til havet! Jeg stiller også ut prosjektet «Hverdagspuppen» sammen med Gunn Huseby. Salt water inspired thoughts, through an acrylic headwind, nailed to the canvas. I am engaged with expressing thoughts and feelings through colors and shapes on a canvas, and through images. I like to think in large terms and express myself without any boundaries. I may let the atmosphere from busy streets and the natural environments influence my soul. In order to gather calm and energy for my creative side, I need to go to the ocean. I also exhibit the project «Hverdagspuppen» along with Gunn Huseby.

Prideart 2005

18

19


Ricardo Valenzuela

Nils Jøran Riedl Det som er inni kommer fort nok ut, om en bare våger å la det komme. Det fine med det for meg var at noe ble til. Fargene er et språk. Noen trenger å si mye, andre lite. Barokke sjeler trenger også å kunne finne sitt sted i en minimalistisk verden. Renessanse er for meg å gjøre noe nytt av det som er. Kropp og landskap, motstand og hengivelse, fortid og nåtid - alltid mye kontraster: Slik opplever jeg livet. Mest av alt handler kunsten for meg om et møte. Et møte mellom det jeg faktisk ser, det jeg opplever og slik jeg kunne tenke meg at tingene var eller hang sammen. What’s inside will soon enough be set free, if you only dare to let it happen. I was lucky to make it! Colors are a language. Some need to say a lot. Others less. Baroque souls also need to find their place in a minimalistic world. For me, renaissance is to turn existing things into something new. Body and landscape, resistance and compliance, past and present - always new contrasts: that’s how I experience life. Most of all, art is an encounter. An encounter between what I actually see, what I experience and how I think things should be.

Prideart 2005

20

«There is no art where there is no style, and there is no style where there is no harmony, and harmony comes, from the individual.» Oscar Wilde

21


Marianne Strøm

Gry Rusdal Jeg arbeider på ulike måter med forventninger til det å være menneske; forventningene rundt kjønnsroller versus identitet og offentlig versus privat, hvor begrepene illusjon versus virkelighet står sentrale. I have been exploring the external social pressures on the human condition. This exploration revolves around roles vs. identity and public vs. private where the notions of illusion and reality have a central role.

Jeg er inspirert av norsk fertilitetspolitikk, og diskriminering av lesbiske i den sammenheng. I am inspired by Norwegian fertility-politics and the accompanying discrimination of lesbians.

Prideart 2005

22

23


Marita Syversen «Artsdiversity»

Roland Swarz «Kumo Ki» Like many generations of artist before me I felt a longing to explore and decipher the mysterious code of beauty. Human body and especially the male body always to me was one of the magic things of pure beauty that touched me at my core. I started reducing colors and sort of diminish the composing. At last I arrived again at my «abstract way of thinking» while painting. Using one principal color for each painting was for me like wearing colored eye-glasses. To rely on the vibration and energetic message that each single color contains was to me like painting in a meditation mood. And very often in my exhibitions I notice that people immediately go to «their favorite painting» because they first of all like the color. Later they start to dive into the subject of the art. It seems like the one-color-paintings easier open a certain door to the get in dialog with the painting.

Hvert mellommenneskelige preg du bærer. Hvert bånd. Hver knytning. Historier fra det indre. Ditt sjeleliv. Å feste det indre til papiret, er for meg den mest tilfredstillende og krevende utfordring. En utfordring som holder respekt i hvert eneste strøk. En naken sannhet, god som vond. En renhet. En ærlighet. En tilstand. I rommet mellom spørsmål og svar, søker jeg din stillhet.

On the other hand I feel in a very modern sense. The view on the (male) body seems to be very much voyeuristic like in web-cam-net-meeting. A big Spanish-German magazine classified my ErotiXX like «…if Peter Paul Rubens has an erotic net meeting with Tom of Finland…» Wow! That was a compliment ! But they where absolutely right. Both artists I do like a lot and between both of them I see a tradition that I like to continue in my way. Let’s celebrate the BEAUTY of the human body!

Each mark you carry from human interaction. Each bond. Each connection. Stories from the inner being. A spiritual life. Your soul. Visualizing the inner self is to me the most satisfying and demanding challenge. A challenge carrying respect through every line. A naked truth, good as bad. A pureness. An honesty. A condition. In between questions and answers, I seek you silence.

Prideart 2005

24

25


Svein Magne Tvermyr

Vegar Øidvin Tusen og en fest

Det jeg først og fremst ønsker å uttrykke gjennom min fotografering er stemninger, med en skeiv undertone, noe som kan gi den som betrakter bildene visse tanker og refleksjoner. Jeg ønsker at du blir provosert, bevisst eller ubevisst, kanskje få deg til å le? Kjenner du deg igjen i situasjonen du ser? What I first and foremost wish to express through my photographs are moods with a queer subtone, something that might make the observer both think and reflect. I wish to provoke you, intended or not, maybe make you laugh? Do you recognize the situation?

Prideart 2005

26

27


Harald Aadnevik Jeg tegner det jeg ser, og legger litt til for egen regning så og si. En slags «stand up»illustrasjon til dagens samfunn, på sett og vis sett i et narrespeil. Resten blir det opp til seeren å finne ut av, både alvoret og ironien. I draw what I see, and I add a bit on my own account. I do it «my way». It’s like «stand up» illustrations of society. There is nothing more to it than that. The rest is for the observer to find. Both the serious and the ironic.

Prideart 2005

28

29


Prideart 2005

30

31


Prideart 2005

32

33


Prideart 2005

34