__MAIN_TEXT__

Page 1

VÄLKOMMEN TILL MOTIONSÅRET 2019 Din guide till Sjömansservice motionsverksamhet under året. Här kan du läsa om våra tävlingar och reglerna för dessa. Välkommen på ett besök i vår verksamhet!

SJÖMANSSERVICE FÖR DIG


VÄLKOMMEN! Sjöfartsverkets Sjömansservice inbjuder alla sjöfarare till aktivt deltagande i motions- och idrottssäsongen 2019. Motionsåret bjuder på ett rikt utbud av aktiviteter. På sjömansidrottens motionsprogram kommer det att finnas möjlighet att vara med i 24:e upplagan av cyklisternas Trampfarten. Till er som är ute och promenerar, joggar, eller är aktiva inom grenarna rodd, inlines, rull- eller längdskidor är Sjömilen en utmärkt gren att anmäla sig till. Till sjöfolk som springer organiserade hel-, halvmaraton eller andra motionslopp finns det möjlighet att vara med i Svenska sjöfolkstävlingen i långlöpning. Sund- och Kanalsimningens 28:e upplaga är till för sjöfolk som motionssimmar. De som representerar ett fartyg får sina avverkade simsträckor tillgodoräknade i den nu 34-åriga lagtävlingen Simcupen. Multisport är en motionstävling för sjömansmotionärer som tränar regelbundet. Oavsett vilken aktivitet man utövar så kan man samla poäng till Motionsligan som är en lagtävling för fartyg i svenska handelsflottan. Ju mer motionerande – desto bättre välmående! För handelsflottans friidrottare kommer resultaten att inräknas i Sjöpokalen – en lagtävling där man representerar sitt fartyg. De individuella prestationerna kvalificerar för både SM- och NM-utmärkelser. Nordic Football Series kommer att spelas under säsongen april - oktober.

Golftävlingen Seafarer´s Open arrangeras i år på Bro Hof i Stockholm, den 13 maj. Sjöslaget Väst kommer att spelas på Vallda Golf & Country Club, Göteborg 29 maj. Den 18 september arrangeras Sjöslaget Ost på Kalmar GK. Sportsäsongen kan du alltid följa på vår webbplats www.seatime.se, i Sjörapporten, och www.facebook.com/sjomansservice. Sjömansservice Motion önskar dig lycka till med motionsåret! Hör gärna av dig om du undrar över regler, resultat eller något annat. Sjömansservice Motion Köpenhamnsgatan 25 418 77 Göteborg motion@sjofartsverket.se OBS! Den 2 januari 2020 stänger vi registreringen för idrottsåret 2019, i Motionscentralen.


VÅRA TÄVLINGAR OCH REGLER NORDISKA FOTBOLLSSERIEN Alla matcher som spelas av fartygslag i de nordiska hamnarna ingår i Nordiska fotbollsserien. De sex bästa matcherna ingår i serien. Serien spelas 1 april till 31 oktober. Poängräkningssystem Fördelen med detta system är att lagen kan jämföras med varandra på ett mer rättvist sätt än tidigare. Rankingsystemet passar sjöfarten då det är internationella kamper och matcherna spelas i olika länder. Antalet matcher är färre och antalet poäng för seger är lägre än tidigare, vilket gör att serien blir jämnare och mer spännande. Ett lags jämförelsetal räknas ut i skalan 0-10, vilket gör det enkelt att se lagets standard. 8-10 är väldigt bra lag, 5-7 är mellanbra lag, 0-4 är svagare lag. Om ett lag är obesegrat hela säsongen får det en full tia som jämförelsetal. REGLER • Ett lag bör spela minst 5 matcher för att ha rätt till totalseger i serien. • Laget får 2 poäng för seger och 1 poäng för oavgjort. • ”Walk over”-matcher räknas inte till serien. • Matchresultat efter ordinarie tid är det som registreras. • Endast 2 segrar mot “Local Team” lag räknas med i serien. • Lag från samma fartyg får inte spela mot varandra. POÄNGRÄKNING Lagets ranking i serien bestäms av ett jämförelsetal som räknas ut enligt följande:

Poängmedeltal (poäng/antal matcher) x antal matcher. I början av serien är jämförelsetalet detsamma som poängen i en ”vanlig” serie. Exempel: Lag A samlar poängen 1-2-2-0 i de fyra första matcherna. Jämförelsetalet blir då 5/4 x 4=5. Då laget spelat fem eller fler matcher används räknesättet poängmedeltal (totalt antal poäng/antal matcher) x 5 för att komma fram till jämförelsetalet. Laget ”belönas” på detta sätt för alla segrar och straffas för förluster och oavgjorda resultat. VID JÄMNA POÄNG avgörs segern enligt följande: 1) Antal segrar 2) Målskillnad 3) Antal gjorda mål Rapport Matchrapport skickas till: Sjömansservice Motion Köpenhamnsgatan 25, 418 77 Göteborg eller till motion@sjofartsverket.se Protest, tvistemål och skador Eventuell protest skickas till Sjömansservice Motion (se ovan) senast två dagar efter matchdagen. Protest behandlas av Nordiska idrottskommitténs tekniska utskott. Alla tvistemål rörande serierna avgörs av den Nordiska idrottskommitténs tekniska utskott. Nordiska idrottskommittén eller Sjömansservice ikläder sig icke något ansvar för skador som drabbar i seriematch deltagande sjöman.


VÅRA TÄVLINGAR OCH REGLER Singelmatcher ingående i den internationella seriens lagmatcher inräknas i den individuella serien, såvida spelare inte begär annat. Svensk sjöfolksmästare är den, som uppnått flest poäng (grund- och tilläggspoäng). Om flera spelare har samma slutpoäng avgörs placeringen av antalet vunna och förlorade bollar.

SVENSKA OCH NORDISKA TÄVLINGAR I FRIIDROTT Tävlingarna gäller individuellt såväl för svenskt som nordiskt sjöfolksmästerskap för damer och herrar. Dessutom inräknas samtliga tävlingsresultat i den svenska lagtävlingen Sjöpokalen. Deltagande Varje sjöman, som varit påmönstrad minst fyra veckor i ett svenskt fartyg, fartyg med svenskar ombord med annan flagg, eller inskriven som elev vid sjöfarts- eller sjömansutbildning får delta, liksom även sjöfolk som har semester eller vederlag. Tävlingsgrenar • löpning 60 meter • kula 5 kg (herrar) och 4 kg (damer) • längdhopp med ansats • längdhopp utan ansats • höjdhopp med ansats • höjdhopp utan ansats • fyrkamp (löpning, kula, längd- samt höjdhopp med eller utan ansats ingår) Svenska sjöfolksmästare koras i samtliga av de nämnda grenarna. Nordiska sjöfolksmästare koras i löpning 60 meter, kula 5 kg (herrar) och 4 kg (damer) samt längd- och höjdhopp utan ansats.

Klassindelning Damer och herrar Klass I Födda 1989 och senare Klass II Födda 1979-1988 Klass III Födda 1969-1978 Klass IV Födda 1959-1968 Klass V Födda 1958 och tidigare Tävlingar ombord Friidrottstävlingar kan arrangeras ombord efter följande regler: • Tävlingen ombord skall försiggå i fartygets längdriktning akter ifrån riktat. • Kula skall stötas från på däcket målad eller kritad kastring som skall ha en inre diameter av 213 cm. • Längdhopp skall utföras från en på däcket vitmålad eller kritad avstampslinje. Ansatsplanka av maximalt 6 cm höjd är också tillåtet att använda. • Vid höjdhopp skall ribba användas. Rapportering Avhållna tävlingar och resultaten från dessa skall snarast möjligt skickas till: Sjömansservice Motion Köpenhamnsgatan 25, 418 77 Göteborg eller motion@sjofartsverket.se

SJÖPOKALEN Alla friidrottsdeltagares resultat tillgodoräknas deras fartyg i den 12:e årgången av Sjöpokalen. Segraren koras till bästa friidrottsfartyg i svenska handelsflottan. Varje friidrottares resultat tillgodoräknas poäng enligt en särskild poängtabell som kan fås av platsombud inom Sjömans-


VÅRA TÄVLINGAR OCH REGLER service eller rekvireras från Sjömansservice Motion, Rosenhill.

SVENSKA TÄVLINGEN I LÅNGLÖPNING

Enbart deltagarnas bästa resultat under tävlingsperioden 1/1 2019 - 31/12 2019 medräknas i Sjöpokalen. När tävlande deltagit i längd- respektive höjdhopp både med och utan ansats gäller att bästa resultatet enligt poängtabellen räknas.

Svenska sjöfolksmästare koras i både marathon och halvmarathon, 15, 10 och 5 kilometer, för vilket ordningsföljden i resultatlistorna grundar sig på tider uppnådda vid deltagande under motionslopp i land. Du som deltar i sådana tävlingar, skicka in uppgift om tävlingens namn och din egen tid, så registreras du som deltagare i Svenska sjöfolksmästerskapen i långlöpning.

I herrkulan kan stöt endast göras med 5 kg kula och damkulan med 4 kg kula. Vid första deltagandet för tävlingsåret i löpning, kula, längdhopp (med eller utan ansats) och höjdhopp (med eller utan ansats) tillgodoräknas varje startande, förutom poäng enligt tabellen, ytterligare 100 bonuspoäng per gren. När dubbelt besättningsantal deltagit ändras bonuspoängen så att deltagare utöver detta antal får tillgodoräkna sig enbart 5 aktivitetspoäng per gren. Fartygets totalt intjänade poängsumma utgörs av den poängsumma som erövrats av det antal tävlande som motsvarar fartygets dubbla normalbesättning, med vilken siffra den intjänade poängsumman skall delas. När ett fartygs totala antal tävlande överstigit siffran för den dubbla normalbesättningen tillgodoräknas fartyget detta antal tävlandes poäng i resultatordningsföljd enligt poängtabellen. För de tävlande som i resultatordningsföljd placerar sig efter faktorn för fartygets dubbla normalbesättning tillgodoräknas i Sjöpokalen enbart dessa tävlandes aktivitetspoäng, dvs. 5 poäng per löpning, kula, höjd- och längdhopp. Aktivitetspoängen summeras med snittpoängen och bildar en slutpoäng.


VÅRA TÄVLINGAR OCH REGLER MOTIONSLIGAN

MULTISPORT

Motionsligan är en lagtävling för fartyg i svenska handelsflottan och fartyg med svenskar ombord med annan flagg. Samtliga mönstrade ombord som rapporterar in resultat i Sjömilen, Trampfarten, Sund- och Kanalsimningen och Multisport deltar automatiskt i Motionsligan för sitt fartyg. Poängsumman delas med det antal som utgör fartygets dubbla normalbesättning

Multisport är en tävling vars innebörd är att deltagarna samlar aktivitetspoäng vid varje motionstillfälle, Oavsett i vilken gren detta är, och om det sker enskilt eller i grupp. Varje sådant tillfälle rekommenderas vara minst 30 minuters längd och deltagare tillgodogörs 1 poäng varje gång sådan motionsaktivitet rapporteras. Under idrottsåret summeras poängställningen och publiceras på samma sätt som övriga motionsgrenar.

Gemensamma regler för deltagande i motionsaktiviteterna All motionsrapportering oavsett gren sker via Sjömansservice motionsprogram – Motionscentralen – som finns på: www.seatime.se Efter säsongen kommer vi att skicka ut ett antal särskilda priser inom Motionscentralen – som inkluderar såväl Sjömilen, Sundsimningen och Trampfarten som Multisport.

SIMCUPEN Svenska fartygsbesättningar inbjuds att delta i lagtävlingen Simcupen. All rapportering i Sund- och Kanalsimningen ingår i Simcupen. Någon tidsbegränsning finns inte.

Tävlingen är individuell, i likhet med övriga motionsaktiviteter. Ett särskilt premium tilldelas alla deltagare som samlat ihop minst 30 poäng under idrottsåret. Rapportering sker oavkortat i Sjömansservice motionsprogram – Motionscentralen – som du hittar på: www.seatime.se/motionscentralen


VÅRA TÄVLINGAR OCH REGLER SJÖMILEN Deltagarinsatsen för att ha genomfört en Sjömil består av att i egen takt fullfölja en motionssträcka av 10 km (sträckan kan delas upp vid flera motionstillfällen). Det går lika bra att genomföra aktiviteten ombord som i land eller hemma på ledighet. Såväl träningsrundor i egen regi som deltagande i motionslopp inräknas. Det finns ingen tidsgräns och även gång, stavgång, inline, längdskidåkning, långfärdsskridskor, crosstraining samt också motionerande med roddmaskin är godkänt i Sjömilen. Motionerar du för ett fartyg tillgodoräknas varje träningstillfälle med 1 poäng till Motionsligan. Sjömilsplakett tilldelas samtliga som genomfört minst 100 km. Alla som under säsongen avverkar minst 50 Sjömilar = 500 km får, förutom titeln Sjömilsmästare, även en särskild minnesplakett.

TRAMPFARTEN Alla sjömanscyklister hälsas välkomna till deltagande i Trampfarten. Deltagandet kan ske både vid trampande på stationär motionscykel eller vid cyklande på väg. För att inräknas som en Trampfartsmotionär skall deltagare under tävlingsåret fullfölja en sträcka av 50 km (sträckan kan delas upp vid olika motionstillfällen). Motionerar du för ett fartyg tillgodoräknas varje träningstillfälle med 1 poäng till Motionsligan. Trampfartspremium tilldelas alla deltagare som genomfört minst 150 km.

SUND- OCH KANALSIMNINGEN Alla motionärer inbjuds till deltagande i Sund- och Kanalsimningen. Tävlingsuppgiften för att bli en ”Sundsimmare” är att simma 4 000 meter vilket motsvarar distansen över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Simmandet kan delas upp på flera aktivitetstillfällen. Deltagarna måste dock simma minst 200 meter per tillfälle som läggs samman tills att kvalifikationen för Sundsimningens deltagande har uppnåtts. Allt deltagande i Simcupen inräknas i Sundsimningen. En simmare kan genomföra ett obegränsat antal Sundsimningar per år, såväl ombord som i land. Du som simmar riktigt långt, kan också bygga på din Sund- simning så att du också kvalificerar dig för Kanalsimmarmärket. För att få detta i silverversion fordras att ha genomfört sammanlagt 31 km, lika med avståndet Dover – Cap Gris Nez, medan guldmärket fordrar att man simmar minst 40,6 km vilket motsvarar sträckan Dover Calais. Under idrottsåret kommer samtliga deltagares namn att publiceras på www.seatime.se och i Sjömansservice motionsprogram.

OBS! Den 2 januari 2020 stänger vi registreringen för idrottsåret 2019, i Motionscentralen.


SJÖMANSSERVICE AKTIVITETSKALENDER 2019 Februari

September

Mars

Oktober

2 9

Innebandy Nordic Open - Mariehamn, Åland Futsal (innefotboll) - Rosenhill

13 Martha-afton - Johannisborg 16 Badminton dubbel - Rosenhill

1 Krigsseglardag - Johannisborg 18 Sjöslaget Ost - Kalmar GK, Kalmar

19 Innebandyturnering - Rosenhill

April

November

30 Vårstäddag - Rosenhill kl. 9

1 Höststäddag - Rosenhill, kl. 9 14 Martha-afton - Rosenhill

Maj

December

13 Seafarers Open - Golf, Bro Hof, Kaknäs & Katarina Sjöfarts- klubb, Stockholm 18 Göteborgsvarvet transportservice, Rosenhill 18 Kick-off - 7-manna fotboll, Kaknäs Seamen’s Center 29 Sjöslaget Väst - Golf, Vallda Golf & Country Club, Göteborg

Augusti

12 Luciafirande - Rosenhill

Utöver ovanstående arrangemang kommer vi att erbjuda många lokala aktiviteter i olika hamnar. Under perioden april – oktober arrangeras till exempel fotbollsmatcher, både inom ramen för Nordiska Fotbollsserien i olika nordiska hamnar och för Port of Stockholm Cup.

30-31 24 timmars fotboll - Rosenhill

Håll utkik på www.seatime.se och facebook.com/sjomansservice så att du inte missar någon aktivitet – vi uppdaterar vår aktivitetskalender under året

Profile for Sjöfartsverket

Inbjudan till Motionsåret 2019  

Inbjudan till Motionsåret 2019