RUUMIPILT 2010

Page 22

Pärnu Jahtklubi võib pidada end üheks suvepealinna vanemaks ja auväärsemaks ühinguks, sest tegutsemist alustati juba rohkem kui sajand tagasi. Algne klubihoone pole säilinud, nagu ka paar järgmist puitmaja – need kõik läksid tuleroaks. Viimane, nüüd juba kiviehitis, mis seisab kindlalt oma kohal Pärnu jõe ääres, oli hakanud veidi väsima ja vajas värskendamist.

SÖÖGIKOHA INTERJÖÖR Pärnu Jahtklubi renoveerimine

40 41

Renoveerimisprojekti autorilt, sisearhitekt Hannes Praksilt ei oodatud totaalseid lammutustöid, vaid ainult eelmises planeeringus ilmnenud üksikute ebakohtade kõrvaldamist ning restorani ja klubiruumi sisustamist.

Pärnu Jahtklubi renoveerimine Renovation of the Pärnu Yacht Club

Maja ehitati natuke suuremaks. Fuajee, restoran ja klubi said juurde ruutmeetreid ja uued suured aknapinnad, mis lasevad ruumidesse rohkem valgust ja päikest.

Lootsi 6 / Pärnu

Sisearhitektid: Hannes Praks / Eeva Masso / Kadri Tamme

Hannes Praks Lõpetanud 2000 Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektina Hannes Praks OÜ / sisearhitekt Valik töid: Kauplused Rahva Raamat / Tallinn / Tartu / Kuressaare • Kohvik Mamo • Restoran Rehepapp Tartus • Beer Colours Place • Rõivakauplus Motel Paradise • Trendexpressi kingakauplused

Eeva Masso Lõpetanud 1998 Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektina

Kadri Tamme Lõpetanud 1998 Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektina

Fotod: Oleg Hartšenko

The Pärnu Yacht Club can be considered one of the summer capital’s oldest and most venerable societies; it came into existence more than a century ago. The original club building is no longer extant and neither are the several wooden buildings that followed – all were consumed by fire. The last one, a stone structure confidently standing on the River Pärnu, had become a bit stale and needed a makeover. The designer of the renovation project, the interior architect Hannes Praks, was not expected to perform wholesale demolition work, but rather to eliminate some individual discords that had emerged in the previous plan and provide furnishings for the restaurant and clubhouse. The building’s size was increased slightly. The foyer, restaurant and club gained square metres of floor space and new window area, which allow more light and sunlight into the rooms.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.