Ansvarsrapport Rema 2023

Page 1

Ansvarsrapport 2023

1 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
2 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
3 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Miljø

Klimakrise og tap av natur

Klimanøytral og sirkulær

Ingen matsvinn

Klimanøytral og fornybar

Ernæring på avveie

Bedre helse

Sunnere varer først

Inspirasjon til sunne og gode valg

Mindre salt, sukker og mettet fett

Reduksjon av tilsetningsstoffer

Ansvar

4 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Innhold 02. Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 01. Intro Forord ved Christian Hoel Vi er REMA 1000 Norge Våre industrier REMA 2030, en mer bærekraftig fremtid Vesentlighetsanalyse 8 9 10 12 13
Naturpositiv Bærekraftig emballasje Betydelig plastposekutt Ressursutnyttelse og gjenbruk 16 17 18 21 26 31 36 38 03. Helse
gjennom sponsing Trygge varer gjennom verdikjeden 44 45 46 48 51 53 54 58

Mennesker

Utenforskap

Muligheter for alle

Varige muligheter for alle

Inkluderende og rettferdig

Ansvarlig og motiverende

Ansvarlig handel

Økt risiko for rettferdighetsbrudd

Bedre innsyn i leverandørkjeden

Ansvarlig og rettferdig

Sporbarhet og transparens

Bærekraftig produksjon og forbruk

God dyrevelferd

5 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
04.
Gir tilbake til lokalsamfunnet 62 63 64 66 69 72
05.
Høy forretningsmoral 76 77 78 80 83 87 91 06. Vedlegg Interessentdialog Klimaregnskapets prinsipper og metodikk Klimaregnskapet 2023 Øvrige miljøtall 93 94 96 98
6 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro 01. Forord ved Christian Hoel Vi er REMA 1000 Norge Våre industrier REMA 2030 - en mer bærekraftig fremtid Vesentlighetsanalyse 8 9 10 12 13 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Ukentlig besøker

4 millioner

kunder våre butikker

23,8 %

51,3 milliarder kroner

markedsandel mot øvrige dagligvarekjeder sysselsatte

10 nye butikker, 5 miljøbutikker

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 7 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
15 694
i omsetning

Sammen gjør vi kundenes hverdag

litt enklere – og verden litt bedre

For oss i REMA 1000 er det kundene som er vår øverste sjef.

Vår forretningsidé er at kundene velger oss fordi vi alltid har laveste pris på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. Det er derfor gledelig å se at enda flere la handleturen til en REMA 1000-butikk i 2023.

Å levere på forretningsideen er viktigere enn noen gang. Om vi løfter blikket, har 2023 vært et krevende år for både kunden og jordkloden vår. Det har vært tøffere tider for flere av våre kunder. En mer krevende økonomisk situasjon kombinert med varmerekorder og et stadig mer ustabilt klima, har gjort det mer utfordrende å både produsere og selge mat. Men, når tidene blir mer krevende, ser vi at flere kunder snur seg til REMA 1000, og i 2023 har rundt fire millioner kunder besøkt våre butikker hver uke.

Vi vet at matproduksjon har en stor påvirkning på verden rundt oss. Den bidrar ikke bare til klimagassutslipp, det beslaglegger også en rekke knappe faktorer, som landareal og vannforbruk. Vær og klima viser oss at det blir stadig mer krevende å både produsere og selge mat. Som samfunnskritisk funksjon, er det viktig for REMA 1000 å skape en trygg vareforsyning for kundene våre. Vi så hvilke utfordringer ekstremvær som Hans, kan ha for blant annet vår evne til å distribuere og selge mat i våre butikker.

Matproduksjon står for omtrent 30 % av verdens totale klimagassutslipp. Et så betydelig utslipp betyr et stort ansvar, men også muligheter for å være en del av løsningen. Vi jobber kontinuerlig for å skape mer bærekraftige og effektive butikker, distribusjon og industrier. Vi skal skape mer ut av mindre, og bidra til en enda mer ansvarlig leverandørkjede. Som vi sier i Reitan Retail, vil vi være med å gjøre hverdagen litt enklere –og verden litt bedre.

Og med oss på laget har vi hyggelige og dyktige folk med bankende, blå hjerter. Likevel vet vi at mange mennesker lever i utenforskap og står utenfor arbeidslivet. For oss er menneskene vår viktigste ressurs, og sammen skal vi skape en inkluderende og motiverende arbeidsplass for alle våre 16 700 medarbeidere. Det er derfor en viktig

anerkjennelse for oss når vi ble tildelt NHOs Ringer i vannet-pris, for vårt arbeid med inkludering og mangfold. Vi er spesielt stolte over anerkjennelsen for å skape reelle arbeidsplasser for de som står i utenforskap.

Vi har planene klare for 2024, og iverksetter en rekke tiltak for at vi også i året som vi står i, skal være den matbutikken kunden legger handleturen til, fordi vi gir laveste pris, på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte.

# 1 - Sammen på pallen!

Christian Hoel Administrerende direktør, REMA 1000 Norge AS

FORORD REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 8 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Vi er REMA 1000 Norge

Produksjon

Distribusjon

Butikk Forbruk

Reitan Retail er et verdidrevet handelsselskap, med over 45 000 sysselsatte og 3 600 utsalgssteder spredt utover syv land i Norden og Baltikum. Selskapet har virksomhet innen dagligvare, servicehandel og mobilitet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Estland og Litauen. Og gjennom en bred portefølje av merkevarer, som REMA 1000, Narvesen, Pressbyrån, 7-Eleven, R-kioski og Uno-X.

REMA 1000 Norge AS ble etablert i 1979, og består i dag av 11 regionskontorer, seks distribunaler, og et servicekontor i Oslo. REMA 1000 tilbyr kunder over hele landet et godt utvalg dagligvarer til laveste pris, av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. REMA 1000 bruker franchise som organisasjonsform. Det betyr at alle som driver en REMA 1000-butikk, er selvstendig næringsdrivende med egne ansatte.

REMA 1000 har fem distribunaler for mat plassert på Vinterbro, i Bergen, Stavanger, Trondheim og Narvik, i tillegg en distribunal for import i Kristiansand. Distribunalenes oppgave er å sørge for effektiv logistikk og vareflyt til alle REMA 1000s butikker.

Kolly ble etablert i 2021 for å tilby varer til det norske storhusholdningsmarkedet. Selskapet er heleid av REMA 1000, og leverer varer til blant annet hoteller, restauranter og cateringbedrifter i hele Norge.

9 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Våre industrier

Grunnlagt i 1991, og heleid av REMA 1000 siden 2012. Med sine dedikerte kyllingbønder er fokuset på bærekraftig kyllingproduksjon. I 2021 åpnet Norsk Kylling nytt slakteri og foredlingsanlegg på Orkanger. Dette har verdensledende løsninger innen dyrevelferd, miljø og teknologi.

Sommeren 2023 åpnet Norsk Kyllings nye rugeri på Støren. Bygget er tilsvarende anlegget på Orkanger – et nullutslippsbygg, som driftes helt på fornybar energi. Med den nye klekketeknologien HatchTech, setter de en ny standard for dyrevelferd.

Startet i 1989, som leverandør til utvalgte restauranter og stjernekokker i Oslo. Har siden 2013 vært en eksklusiv samarbeidspartner for REMA 1000. REMA 1000 eier i dag 95 % av selskapet, som har som mål å produsere råvarer av ypperste klasse.

Vår spydspiss på bærekraftige kvalitetsprodukter har vært en del av REMA 1000-familien siden 2016. Siden da er det utviklet over 150 produkter eksklusivt for REMA 1000. Produktene er nøye utvalgt, med tanke på god smak og kvalitet, men også produsert i tråd med naturen på en bærekraftig og etisk måte. REMA 1000 har en eierandel i Kolonihagen på 83 %.

Med tradisjoner tilbake til 1899, brygges både brus, vann og andre drikkevarer du finner i REMA 1000s butikkhyller, hos Grans Bryggeri i Sandefjord. REMA 1000 har siden 1996 hatt en eksklusiv avtale med Grans, og kjøpte i 2005 50 % av selskapets aksjer. I 2024 fyller Grans 125 år.

Kjeldsberg har siden 1856 laget kaffe til det norske folk, og er et lokalt kaffebrenneri i Trondheim. Fokuset er på kvalitet, smak og gode råvarer. Kaffebrenneriet startet samarbeidet med Ole Reitan og sønnen Odd i 1979, og i dag eier REMA 1000 50 % av Kjeldsberg.

En lokal virksomhet fra fjellbygda Hemsedal, etablert av Jan Gyllensten og Ole Venås i 1991. Den lille bedriften produserer spekemat for REMA 1000 basert på lokale oppskrifter og tradisjonelle håndverksmetoder. REMA 1000 har en eierandel i Spekeloftet på 50 %.

10 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Vårt bidrag til de globale utfordringene

I 2020 etablerte REMA 1000 ansvarsstrategien REMA 2030. Strategien definerer selskapets bidrag og målsetninger til en sunnere og mer bærekraftig fremtid.

Vår forretningsidé

Kundene velger oss fordi vi alltid har laveste pris på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte.

Globale føringer

Våre verdigrunnlag

1. Vi rendyrker bedriftens forretningsidé

2. Vi holder høy forretningsmoral

3. Vi skal være gjeldfri

4. Vi skal motivere til vinnerkultur

5. Vi tenker positivt og offensivt

6. Vi snakker med hverandre – ikke om hverandre

7. Kunden er vår øverste sjef

8. Vi vil ha det morsomt og lønnsomt

REMA 2030

FNs bærekraftsmål, som REMA 1000 jobber etter for å nå våre mål i strategien.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
11 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

REMA 2030:

Vårt bidrag til en mer bærekraftig fremtid

VÅR VISJON:

Utfordringen:

Klimakrise og tap av natur

Verden beveger seg i retningen av klimakrise og vi taper biologisk mangfold i høyt tempo. Bruken av naturressurser har aldri vært høyere, og det vi forbruker, finner ikke veien tilbake i kretsløpet.

Utfordringen:

Ernæring på avveie

Nærmere 70 % av Norges befolkning er overvektige, og livsstilsykdommer koblet til dårlig kosthold, øker. Vi spiser ikke nok fisk, grove kornprodukter, eller frukt og grønt, og får i oss for mye salt, sukker og mettet fett.

Utfordringen:

Utenforskap

Utenforskap er en av de største utfordringene vi som samfunn står overfor. Stadig flere faller utenfor jobb og utdanning, og i aldersgruppen 15-29 år, er hele 7 % rammet av utenforskap.

Utfordringen:

Global skjevfordeling

Verdens matproduksjon består av komplekse og lite transparente verdikjeder der prispress og økt etterspørsel øker risikoen for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter. Globalt øker forskjellen for de som har minst.

Vår løsning:

Klimanøytral og sirkulær

I 2030 er vi klimanøytral, og har en positiv påvirkning på naturen.

Våre løfter:

• Ingen matsvinn

• Klimanøytral og fornybar

• Naturpositiv

• Kun bærekraftig emballasje

• Full ressursutnyttelse og gjenbruk

Vår løsning: Våre løfter:

Bedre helse for to millioner mennesker

I 2030 har vi forbedret helsen til våre kunder.

• Sunnere varer først

• Mindre salt, sukker og mettet fett

• Inspirasjon til gode og sunne valg

• Støtte idrett og aktivitet

• Reduksjon av tilsetningsstoffer

• Trygg mat fra jord til bord

Vår løsning: Våre løfter:

Muligheter for alle

I 2030 har vi en positiv innvirking på mennesker og miljø i hele vår verdikjede.

Vår løsning:

Ansvarlig og bærekraftig verdikjede

I 2030 har vi en positiv innvirking på mennesker og miljø i hele vår verdikjede.

• Varige muligheter for alle

• Inkluderende og rettferdig

• Ansvarlig og motiverende

• Lokal bidragsyter

Våre løfter:

• Rettferdig og ansvarlig verdikjede

• God dyrevelferd

• Bærekraftig produksjon og forbruk

• Sporbarhet og transparens

• Høy forretningsmoral

12 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg Miljø Helse
Ansvarlig handel
Mennesker
gir
FNs bærekraftsmål
Vi
kundene en sunnere og mer bærekraftig hverdag

Vesentlighetsanalyse

Med høy forretningsmoral, skal vi ivareta hensynet til blant annet menneske- og arbeidsrettigheter, helse og miljø. Vår ambisjon er å gjøre mer enn det som forventes, og vi skal kutte våre utslipp og øvrig negativ påvirkning raskere enn vi er pålagt.

Vesentlighetsanalysen ble første gang vedtatt av styret høsten 2020 i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) 2016, og revidert før publiseringen av Ansvarsrapporten 2022, i overgangen til GRI 2021-standarden. GRI 13, sektorstandarden for Land-, havbruk og fiskerinæringen, ligger til grunn for REMA 1000s vesentlighetsanalyse, hvor betydelige konsekvenser for økonomi, miljø og mennesker, inkludert deres rettigheter, er hensyntatt. Produksjon av hvitt kjøtt er definert i standarden, og er derfor anvendelig for REMA 1000 Norge. Samtidig er vi hovedsakelig en

dagligvareaktør, og enkelte temaer i GRI 13 er derfor ikke aktuelle for vår rapportering. Ytterligere informasjon om prosessen for å identifisere og prioritere våre vesentlige temaer, er angitt innledningsvis i vedlegg på side 94.

I tråd med EUs bærekraftsdirektiv, vil REMA 1000 være pålagt å definere sine vesentlige temaer gjennom en dobbel vesentlighetsanalyse. Som en del av Reitan Retail, inngår vi i deres konsoliderte års- og bærekraftsrapport. Reitan Retails doble vesentlighetsanalyse, vil derfor være utgangspunkt for neste års ansvarsrapport.

Navngivningen av temaene er selskapsspesifikk, da dette gir den mest nøyaktige representasjonen av REMA 1000 Norges mest betydningsfulle virkninger. De gjeldende rapporteringspunktene skissert i GRI 13, er slått sammen til de vesentlige temaene. Koblingen er angitt i GRI Content Index. Våre vesentlige temaer er gruppert under fire strategiske fokusområder for REMA 1000 Norge – Miljø, Helse, Mennesker og Ansvarlig handel.

• Lokal verdiskapning

• Lokale varer og kortreist produksjon

• Kjøttfrie alternativer

• Energiforbruk

• Avfallshåndtering

• Bærekraftig hav

• Lokal støy og forurensing

• Tilsetningsstoffer

• Høy foretningsmoral

• Matsikkerhet

• Trygg og ansvarlig arbeidsgiver

• Allergivennlige og livsstilstilpassede produkter

• Sunnhet og helse

• Plast og emballasje

• Matsvinn

• Dyrevelferd

• Menneske- og arbeidsrettigheter i leverandørkjeden

• Miljøgifter Betydning for interessenter Langsiktig effekt av REMA 1000s innsats

• Inkluderende arbeidsgiver

• Sunn og bærekraftig mat for alle

• Biologisk mangfold

• Klimagassutslipp

• Sporbarhet og transparent

• Matsikkerhet

• Sirkulær økonomi

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 13 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
Viktig Vesentlig
Middels Middels Høy
Høy
14 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Miljø 02. Klimakrise og tap av natur Klimanøytral og sirkulær Ingen matsvinn Klimanøytral og fornybar Naturpositiv Bærekraftig emballasje Betydelig plastposekutt Ressursutnyttelse og gjenbruk 16 17 18 21 26 31 36 38 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

21 % brødsvinnreduksjon med kunstig intelligens

reduksjon i utslipp fra egen drift siden 2020

Første hele driftsår uten soya i fôret til Stangekylling

Kuttet antall plastposer med

24 mill.

33 % 85,2 %

sorteringsgrad på avfall i butikk

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 15 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

UTFORDRING

Klimakrise og tap av natur

Verdens matvareproduksjon utgjør om lag 30 % av de globale utslippene.

I tillegg har bruken av naturressurser aldri vært høyere. Og det vi forbruker, finner ikke veien tilbake i kretsløpet.

Den største negative påvirkningen i vår verdikjede, er råvareleddet. Selv om verden er et bedre sted takket være systemene for verdens matvareproduksjon, står den også i sentrum av vår tids største og mest alvorlige utfordringer; vedvarende sult, underernæring, fedmeepidemien, tap av biodiversitet, miljøødeleggelser og klimaendringer.*

Store endringer av landareal og avskoging er den største utfordringen for det biologiske mangfoldet. Som følge av verdens matvareproduksjon, taper verden årlig om lag 6 millioner hektar skog,* og truer rundt 86 % av Verdens naturvernunions (ICUN) rødlistede arter.

Klimaforandringene endrer betingelsene for livet på jorden. Norge importerer om lag 54 % av maten som spises, både ferdige produkter og som ingredienser til andre produkter. Dersom ikke verden endrer retning betydelig de neste årene, frykter verdens forskere at vi styrer mot en oppvarming på nærmere 3,5 grader innen utgangen av dette århundret. Samlet sett utgjør dette en betydelig risiko for fremtidens matsikkerhet.

VÅR AMBISJON
I 2030 er vi klimanøytrale i egen drift og har en positiv påvirkning på naturen

Ødeleggelsene som følge av dagens matvaresystem, koster samfunnet mer enn det genererer. REMA 1000 er genuint opptatt av å sikre matvarer av høy kvalitet gjennom ansvarlige og sirkulære løsninger. Sunn + bærekraftig mat = en sluttsum som teller

Emilie Våge Leder, samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000

*https://foodsystemeconomics.org/wp-content/uploads/FSEC-GlobalPolicyReport-February2024.pdf

16 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Klimanøytral og sirkulær

Som en betydelig dagligvareaktør, står REMA 1000 i kjernen av klimautfordringene. Gjennom målrettet arbeid, kutter vi utslipp og avfall, gjenbruker ressurser, og gir mer tilbake enn vi tar.

Matproduksjon er avhengig av riktige klimatiske forhold, for å kunne dyrke frem nok næringsrik mat til verdens befolkning. Med varer produsert på over 570 ulike produksjonssteder over hele verden, er vi avhengig av leverandørsamarbeid for å nå målene. Derfor er bærekraft en integrert del av vårt ansvarsarbeid. Vi skal bidra til å redusere negativ påvirkning og skape positive ringvirkninger fra jord og fjord, til bord.

Vi skal redusere utslippene i egen drift gjennom energieffektive og fornybare tiltak i alle ledd. Det krever at ressursbruken må ned, og utslipp og avfall kuttes. I tillegg til økt ressursutnyttelse og ivaretagelse av jord, skog og hav. Den økonomiske veksten må skje innenfor planetens tålegrenser. Vår ambisjon er at vi skal være gjeldfrie, også på naturressurser.

REMA 1000 skal bidra til FNs bærekraftsmål:

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi jobber for en bærekraftig matproduksjon fra jord og fjord til bord.

Stoppe klimaendringene

Vi skal kutte alle fossile utslipp i egen virksomhet, og oppfordre våre leverandører til å gjøre det samme.

Liv på land

Vi skal bidra til å bevare skog, jord og biologisk mangfold.

Samarbeid for å nå målene

For å nå målet om å bli klimanøytral og sirkulær, kreves det samarbeid med leverandører, myndigheter og øvrige interessenter.

Våre løfter mot 2030

Ingen matsvinn:

I 2030 har vi redusert matsvinn med 80 %1 internt, og hjulpet kundene med å halvere sitt matsvinn. Vi måler og reduserer gjennom hele verdikjeden, og ressursutnytter alt matsvinn.

Klimanøytral og fornybar:

I 2030 er vi klimanøytral i egen virksomhet2, og en foregangsbedrift for bruk av fornybar energi. Våre indirekte utslipp er halvert. 3

Naturpositiv:

I 2030 bidrar vi positivt til ivaretakelse av biologisk mangfold og naturressurser i vår verdikjede. Sammen med våre leverandører har vi økt klimarobustheten i verdikjeden.

Kun bærekraftig emballasje:

I 2030 er emballasje fra egne merkevarer sirkulær og klimanøytral. Vi forventer det samme fra våre leverandører. Miljøbelastningen fra øvrig plastbruk internt, er halvert. 4

Full ressursutnyttelse og gjenbruk av ressurser:

I 2030 ressursutnyttes alt vårt avfall, og vi benytter gjenvunnet materiale der det er mulig.

17 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
1. Baseår 2015. 2. Scope 1 og 2. Baseår 2020. 3. Scope 3 Baseår 2020. 4. Baseår 2020.

Ingen matsvinn

Matsvinn er en betydelig miljøutfordring globalt og nasjonalt. Ifølge Matvett kastes ca. 450 000 tonn spiselig mat årlig i Norge. Verdien av matsvinnet fra bransjen i 2021, tilsvarte ca. åtte milliarder kroner.*

Klimagassutslippene knyttet til matsvinn globalt, er på 8-10 % av verden samlede klimagassutslipp. I tillegg er matsvinn et etisk dilemma, der overproduksjon, og kasting av mat ses opp mot hvor mange som lever i sult.

7,5 % reduksjon på ett år

I 2023 har REMA 1000 gjort vesentlige fremskritt for å redusere matsvinnet i egen virksomhet. Fra 2022 til 2023, er matsvinnet redusert med 7,5 %. Og siden referanseåret 2015 har vi kuttet matsvinnet med 44 %. Vi ligger dermed langt foran målsettingen med å halvere matsvinnet innen 2030, og er godt på vei mot vårt ambisiøse mål om 80 % reduksjon av matsvinn.

Arbeidet med å redusere matsvinn er et svært viktig klimatiltak. REMA 1000 jobber kontinuerlig med å redusere matsvinnet i alle kategorier, og har siden 2015 kuttet utslippet tilknyttet matsvinn med hele 63 %. Blant de viktigste tiltakene er stadig bedre bestillingsog rulleringsrutiner, nedprising av produkter som nærmer seg utløpsdato, donasjon samt produkt- og emballasjeutvikling som forlenger holdbarheten.

Offensivt mål

REMA 1000 har forpliktet seg til bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Målet er at Norge skal redusere matsvinnet gjennom hele verdikjeden med 50 % innen 2030. Matsvinnutvalgets rapport om hvordan Norge kan oppnå dette målet, peker på konkrete tiltak for redusert matsvinn i matbransjen og hos forbruker. Her presenteres tiltak som REMA 1000 allerede har iverksatt, som donasjon, nedprising og å finne gode omsetningskanaler for frukt og grønt av lavere sortering.

Forslag om å videreutvikle regelverket for donasjon, for innfrysning av ferskvarer merket «Siste forbruksdag», og

*https://www.matvett.no/bransje/tall-og-fakta

redusert matsvinn siden 2015 44 % matsvinnreduksjon fra 2022 til 2023 7,5 %

donerte måltider 2 mill.

18 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

donasjon av brød som ikke er plastpakket, kan gi gode muligheter for ytterligere matsvinnreduksjon i årene som kommer.

Det er flere dilemmaer knyttet til arbeidet med redusert matsvinn. For eksempel kan det være krevende å øke eksponeringen av matprodukter som fremmer folkehelsen, samtidig som matsvinnet skal elimineres. Et godt eksempel på at REMA 1000 jobber med å øke det helsefremmende forbruket, er økt salg av frukt og grønt. Høyt varetrykk og god eksponering, er et virkemiddel som bidrar til å øke salget av sunne matvarer. Samtidig øker faren for matsvinn på de samme produktene. Dette er en balansegang som krever svært god oppfølging i butikk.

I REMA 1000 skal vi gjøre mer enn det som forventes av oss. Derfor har vi satt et enda mer offensivt mål: å redusere matsvinnet med 80 % i egen virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til å redusere svinnet i hele verdikjeden, og sørge for riktig ressursutnyttelse av alt matavfall.

KI reduserte brødsvinnet med 21 %

I gjennomsnitt selges det 120 000 brød hver dag i REMA 1000s butikker. Brød vi sitter igjen med, selges til halv pris om kvelden, resten doneres. Og det vi ikke får donert, blir dyrefôr.

Ved å ta i bruk kunstig intelligens (KI), har vi sammen med Mesterbakern jobbet for å redusere brødsvinnet. Hensikten er å optimalisere og forutse riktig bestillingsmengde for den enkelte butikk. Siden 2018 har dette virkemiddelet bidratt til å redusere svinnet med 21 %.

REMA 1000 bruker også KI til å redusere matsvinn i andre kategorier, som for eksempel tørr, kjøl, frys, fersk, meieri og drikkevarer. Som dagligvareaktør, ser vi et stort potensial i å bruke KI i det videre arbeidet for å nå ambisjonen om å kutte matsvinnet kraftig mot 2030.

Halv million brød og bakevarer reddet

I 2023 ble over 30 millioner varer solgt til redusert pris. Det er flere årsaker til at varer prises ned, som at produktet nærmer seg utløpsdato, emballasjen har kosmetiske skader, eller at varen skal ut av hylla.

Blant annet har den nye bestillingsmodellen for ferske brød og bakevarer, implementert i 2022, og alternativer som ferdigskåret ferskt og fryst brød, redusert svinnet av brød, småbrød og bakevarer med 515 500 brød fra året før. I tillegg reddet vi 2 671 poser med mat gjennom matredder-appen Too Good To Go i utvalgte butikker.

Donerte 2 millioner måltider

2023 var nok et år preget av økte kostnader for husholdningene. Behovet for mathjelp i Norge har blitt større, og ulike initiativ og ordninger skal hjelper til med å bøte på utfordringen. Norge har åtte Matsentraler, som samler inn overskuddsmat fra matindustrien og dagligvarehandeler, og sørger for fordeling til mennesker i en krevende livssituasjon. Matsentralen samarbeider med over 480 ideelle organisasjoner, som bistår med å omorganisere maten i form av et varmt måltid eller en pose med dagligvarer.

Totalt donerte REMA 1000 med sine industrier 2 015 096 måltider til Matsentralen i 2023 - en økning på 45 % fra året før.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 19 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Fra overskuddsmat til dyrefôr

Brød som returneres fra butikkene våre blir brukt i produksjon av dyrefôr. Innholdet av protein og vitaminer i brødet gjør det svært velegnet til fôr. Brød bidrar i tillegg til å redusere behovet for importerte fôrråvarer, som soya. Volumet av brød som returneres fra butikk, er redusert med 315 tonn i 2023 i tråd med redusert matsvinn i vår virksomhet. Av øvrig matavfall som oppstår i butikk, håndtert av Norsk Gjenvinning, ble 97 % omgjort til biogass, og 3 % ble ressursutnyttet i industriell kompostering.

Bedre rutiner har redusert overproduksjon

Ved bruk av gode analyseverktøy og innføring av linjetavler i Mesterbakerens bakerier, har matsvinnet i produksjon blitt betydelig redusert i 2023. Dette, sammen med bedre produksjonsstyring og planlegging, har redusert vrak og overproduksjon tilsvarende ca. 120 000 kg mel i året.

Redusert matsvinn hos forbruker

Forbrukerne står for over 50 % av det kartlagte matsvinnet i Norge. Kvalitativ kartlegging av atferd og holdninger

knyttet til matsvinn, viser at forbrukerne etterspør god merking, informasjon om lagring og bruksområder, samt emballasje med funksjonelle åpne-/lukkemekanismer. Derfor vil du finne god og målrettet informasjon på mange av våre produkter, for å bidra til å redusere matsvinnet hjemme hos våre kunder.

Produkter som er merket med «Best før», har tilleggsinformasjonen «ofte god etter». Dette bevisstgjør kundene om at maten gjerne kan konsumeres også etter datosettingen. Åpne- og lukkemekanismer finnes på produktgrupper som av erfaring lagres på kjøkkenet etter førstegangsbruk. Gode eksempler er ferskt pålegg fra Solvinge, nøtter, tørket frukt, frøprodukter, mindre porsjonsforpakninger og nyheter i frysedisken.

Frosne og ferdigskåret brød er et godt tiltak for å redusere matsvinnet, både i butikk og hos forbruker. Ferdigskåret brød i butikk tilbys på flere av de populære brødsortene. Fordelen er muligheten til å fryse ned hele eller deler av brødet for å porsjonere riktig mengde brød direkte ut av fryseren, noe som bidrar til redusert matsvinn. Stadig flere kjøper ferdigskåret eller frossent brød i butikk. I 2023 utgjorde ferdigskåret 35 % av det nasjonale sortimentet.

Veien videre

REMA 1000 er i rute for å nå målene vi har forpliktet oss til i Bransjeavtalen. Vi har større ambisjoner enn forpliktelsene tilsier når det gjelder å kutte matsvinnet i egen virksomhet. I tillegg skal vi bidra til å kutte svinnet ytterligere i hele vår verdikjede, inkludert svinnet hos forbruker.

I Norge er det i overkant av 2,58 millioner husholdninger, og i 2023 besto 40,6 % av disse husholdningene av bare én person. Antallet aleneboende har økt jevnt i mange år. Derfor er det svært viktig å tilpasse pakningsstørrelsene på produktene våre i samsvar med utvikling av familier og husholdninger.

REMA 1000 har allerede kommet et stykke på vei, og vi vil jobbe videre med å redusere matsvinnet i årene som kommer. Det blir spesielt viktig å finne flere løsninger for de kategoriene som utgjør den største andelen av svinnet; frukt, grønnsaker, brød og bakevarer.

20 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Klimanøytral og fornybar

Verden er blitt over én grad varmere sammenlignet med førindustriell tid. Forskning har det siste året fastslått at seks av planetens ni tålegrenser, er oversteget. Og at dagens matvareproduksjon, koster samfunnet mer enn det generer av verdi.

Toppkarakter på klimaarbeidet

For åttende år på rad, har REMA 1000 blitt tildelt beste karakter, A, for sitt klimaarbeid av anerkjente Carbon Disclosure Project (CDP). En karakter som dette er ingen hvilepute for oss i REMA 1000, men fremfor alt en motivasjon. Å opprettholde en A i CDP er ingen enkel sak, kriteriene strammes stadig inn og årlig legges det flere kriterier til, som betyr at vi alle må jobbe enda hardere for å holde på posisjonen vår som klimaleder.

Samtidig er vi fortsatt Norges eneste dagligvareaktører med et godkjent forskningsbasert klimamål av Science Based Targets initiative (SBTi). Innen 2030 er vi en foregangsbedrift innen bruk av fornybar energi, og har minimum halvert utslippene i egen drift, samt halvert utslippene i vår verdikjede i tråd med 1,5-gradersmålet. Innen 2050 er vi klimanøytral i egen drift og i indirekte utslipp fra verdikjeden.

Miljøvennlige butikker

Butikkene sto i 2023 for 78 % av REMA 1000s elektrisitetsforbruk, et forbruk vi siden 2020 har redusert med 8 %. Dette tilsvarer strømforbruket til om lag 1 400 husstander.* Reduksjonen kommer av bytte til energieffektive løsninger, inkludert overgangen til LED-lys i taket, skifte av kjølegass og ventilasjonsanlegg. Vi sier oss likevel ikke fornøyd med dette. Vi ser store potensialer for å redusere energiforbruket i butikk, og utnytte energien som allerede genereres fra våre kjøledisker og -skap, bedre.

Verdensledende på naturlige kjølegasser

REMA 1000 er verdensledende på bruk av naturlige kjølegasser. Kjølegass er en av de mest potente kildene til butikkens klimaavtrykk, men samtidig en av de enklere tiltakene å gjennomføre.

økt egenproduksjon av solcelleenergi

Eneste dagligvareaktør i Norge med godkjent mål om netto nullutslipp innen 2050 6 % 30 %

av våre egeneide biler gikk ved utgangen av 2023 på fornybart drivstoff

*https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/artikler/hva-er-gjennomsnittlig-stromforbruk-i-husholdningene

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 21 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

I 2023 har ytterligere 43 butikker, både nybygde og renoverte, fått et miljøvennlig CO2-kjøleanlegg. Et tiltak som bidrar til å redusere butikkens årlige energibehov med ca. 180 MWh. Med det, er vi godt i rute for å fase ut alle miljøskadelige kjølegasser innen 2029. Totalt er utslippet fra klimaskadelige kjølegasser redusert med 64 % mot referanseåret 2020.

Egenprodusert solkraft

Egenprodusert energi gjennom solkraft vurderes i dag som det beste alternativ for egenprodusert energi og har økt med 121 % siden 2020. Dette er et viktig tiltak for å nå klimamålene våre.

Ved bruk av solcellepanel på tre butikker, REMA 1000 Bjørndal, REMA 1000 Gulskogen, og REMA 1000 Hana, har vi økt produksjonen av elektrisitet med 33 % sammenlignet med 2022. Solcellepanelene bidrar med ca. 50 MWh fornybar energi årlig per butikk, og dekker ca. 15 % av en butikk sitt totale behov.

2023 markerer det første, hele året for egenprodusert energi gjennom solkraft på samtlige distribunaler, fra Narvik i nord til Stavanger i Sør-Vest. På våre distribunaler økte produksjonen av egenprodusert energi med 6 % sammenlignet med 2022, en energiproduksjon tilsvarende energibehovet til over 250 husstander.

Energieffektive distribunaler Å sikre riktig temperatur på matvarene i distribunalene er energikrevende. God måling og smartstyring av energi, er derfor viktig for å avdekke energilekkasje tidlig, og balansere energiforbruket for å unngå effekttopper. Energieffektiviseringstiltak er en kontinuerlig prosess, hvor det å jobbe aktivt med energistyring og finjustering, gir effekt og resultater over tid.

I november 2022 sto en ny distribunal i Narvik klar med det største solcelleanlegget i Nord-Norge. Gjennom et energikonsept, som utnytter overskytende varme til oppvarming av kontorer og lignende, har strømforbruket i Narvik gått vesentlig ned. Overskuddsvarmen benyttes i tillegg til å smelte snø på utlast-området ved rampene, som tidligere ble gjort med elektrisitet. Snøsmelteanlegget bruker værmeldingen og lokale sensorer til å styre

smeltingen; når det er smart å starte oppvarmingen av bakken så snøen smelter, og når det bør stoppe – alltid med mål om å bruke minst mulig energi.

Pådriver for delt mobilitet

REMA 1000 skal være en foregangsbedrift for en mer bærekraftig utvikling, og ønsker å bidra til lavutslippsamfunnet. Derfor samarbeider vi med både offentlige og private aktører om bærekraftige transportmuligheter for kunder, leverandører og næringslivet for øvrig. Sammen med Trondheim Kommune, Zipcar, Otto fra Bertel O. Steen og Hyre, er fire av våre butikker i Trondheim valgt ut til å teste bildelingsmuligheter for å møte kundenes reisebehov. Kommunens mål er null vekst i antall personbiler.

Med ti biogassbiler og en EL-lastebil, har REMA Distribusjon oppnådd en utslippsreduksjon på 3 % fra egeneide biler. I starten av 2024 vil om lag halvparten av bilparken skiftes ut, i tråd med målsettingen om fossilfrie, egeneide biler innen utgangen av 2026. Frakt av varer med tog fremfor bil er fortsatt et styrende prinsipp for vår transport, men vi er avhengig av bilen for å nå helt ut til butikkene. For innleid transport, er derfor målet at fossile biler skal være faset ut innen utgangen av 2030.

Ny lynlader for tungtransport

REMA 1000 har en landsdekkende distribusjon, så tilnærmingen til en bærekraftig løsning på transport er å sørge for en optimal miks av drivlinjer tilpasset lokale forhold. Høsten 2023 åpnet derfor REMA Distribusjon, i samarbeid med vårt søsterselskap Uno-X Mobility, lynlader for tungtransport på Vinterbro. Transport, er ifølge Miljødirektoratet, det nest viktigste området for å kutte klimagassutslipp fra ikke-kvotepliktig sektor. Som en del av vårt samfunnsansvar, er det derfor naturlig for oss å få fart på det grønne skiftet. Lynladeren bidrar til et bedre ladenettverk for elektrisk tungtransport, og er derfor gjort tilgjengelig for alle transportfirmaer, uavhengig om de kjører for oss eller ikke.

22 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Grønne transportkorridorer

Sammen med industribedriftene er vi en stor pådriver for utvikling av infrastruktur av biogassproduksjon, og fyllestasjoner på knutepunkter for varetransport. Biogass er en viktig del av løsningen på bærekraftig transport. REMA Distribusjon er piloteier i Grønt Langtransport Program sitt prosjekt «Skalering av biogasskorridorer for tunge lastebilder». Programmet er et forpliktende offentlig-privat samarbeid for å realisere det grønne skiftet i den landbaserte næringstransporten. Målet med det to år lange pilotprosjektet, er å etablere strategisk plasserte fyllestasjoner for flytende biogass så raskt som mulig. Hovedsatsingsområdene vil være strekningen Kristiansand – Bergen – Ålesund, samt Fauske – Alta. Med dette får vi opprettet grønne transportkorridorer i områder hvor det ikke er mulig å sende gods med tog. Biogassen kommer fra blant

annet matavfall fra egne butikker og private husstander. På den måten kjører vi varer til deg – på varer fra deg!

Bærekraftig transport i distriktene

I tillegg har Norsk Kylling, sammen med Gildset Transport, etablert en fyllestasjon for biogass som er kommersielt tilgjengelig for alle. Den ligger på industriområdet Liøya, like ved E6. Stasjonen er del av en helhetlig, sirkulær tankegang der biprodukter fra Norsk Kylling sitt rugeri på Støren, går til produksjon av biogass. Restavfallet fra rugeriet bidrar med nok biogass til Norsk Kylling sin interntransport mellom rugeri og bønder i Midt-Norge. I dag er opp mot 70 % av kundene eksterne, som stadfester at tiltaket har bidratt til en mer bærekraftig, tungtransport i distriktet.*

* https://www.norsk-kylling.no/no/nyheter/liste/styrker+infrastrukturen+for+biogass+i+midt-norge.html

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 23 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
Synnøve Gautesen Berg, direktør for Ansvar og Bærekraft i REMA Distribusjon foran en av laderne på Distribunalen på Vinterbro.

Offensive industrier

Ansvar fra jord til bord inkluderer også produksjonsleddet. Derfor er industriene våre offensive og ambisiøse i sitt ansvarsarbeid.

I 2023 installerte Stange derfor solcellepanel på sitt hovedbygg. Gjennom økt egenproduksjon av energi, belaster vi energinettet mindre, samtidig som vi bidrar til å redusere utslippene fra strømproduksjon.

I tillegg har også eggprodusenten til Kolonihagen installert solcellepanel, som betyr at 50 % av Kolonihagens økologiske, dyrevernsmerkede egg er produsert uten bruk av fossilt brensel.

Ved å samtransportere med Mesterbakern ut til butikk, har også Kolonihagen redusert 60 % av egen transport, mens Mesterbakern på sin side har fortsatt utfasingen av fossile biler, og økt andelen biler på biogass med 12 % siden i fjor. Den unike leverandøren har i tilleg skiftet lokaler i Trondheim, hvor et nytt solcelleanlegg vil bidra til å redusere selskapets energiforbruk fra våren 2024.

Først med ny klekketeknologi

Norsk Kylling åpnet offisielt det nye slaktekylling-rugeriet på Støren 31. august 2023, som første aktør i Skandinavia med klekketeknologien HatchCare. Med en drift på 100 % fornybar energi, er det forventet at utslippet fra det nye rugeriet vil være vesentlig lavere sammenlignet med det gamle. Resultatene av dette, vil først vises i klimaregnskapet for 2024, etter første hele driftsår, der nytt rugeri er inkludert fra sommeren 23. Norsk Kylling har som en del av etableringen også investert i en løsning som gjenvinner varmen fra eggene i rugeriet og produksjonen generelt.

Industrien gjør også en fenomenal innsats for å redusere både matsvinn og emballasje, som en del av det helhetlige ansvarsarbeidet. Disse tiltakene gir gode reduksjonseffekter på vårt overordnede klimaregnskap, og er beskrevet i Ingen matsvinn og Bærekraftig emballasje

Vi har estimert at hvert egg bidrar med 3 watt. Med minst 14,5 millioner egg i året, utgjør det ganske mye.

Hilde Talseth

Administrerende direktør, Norsk Kylling

24 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

God effekt av reduksjonstiltak i egen drift

I 2023 oppnådde vi en utslippsreduksjon på 12 % fra fossile brensler mot 2022. Utfasingen av egeneide fossile biler i REMA Distribusjon, videre overgang til mer miljøvennlige kjølegasser i butikk og distribusjon, samt Norsk Kyllings nye rugeri, forventes å bidra med reduksjon i kommende år.

Utslippsreduksjonen fra elektrisitet på 13 % kommer i hovedsak av en økning i nasjonal produksjon av fornybar energi, da energiforbruket vårt er tilnærmet konstant, sammenlignet med 2022. Totalt har vi oppnådd en utslippsreduksjon på 33 % i egen drift (scope 1 og 2) mot referanseåret 2020. Dette gir oss et svært godt utgangspunkt for å nå vårt klimamål om 50 % reduksjon i egen drift innen 2030.

Fokus på verdikjeden

95 % av utslippene våre kommer fra innkjøpte varer og tjenester, hvorav 88 % er tilknyttet matvarer fra våre butikker. For å oppnå målsettingen vår innen 2030, må vi jobbe strategisk med å redusere utslippene tilknyttet våre egne matvarer. Det gjennom omlegging til en mer bærekraftig matproduksjon, fase ut soya i eget fôr, samt fase ut fossile biler i vår distribusjon.

Sammenlignet med 2023, har utslippet fra vår verdikjede økt med 1 %. Dette skyldes økt omsetning og økt

inkludering av Kollys eget sortiment. I tråd med SBTi's retningslinjer for Skog-, Land- og Jordbruks (FLAG) relaterte utslipp, har vi i 2023 jobbet med å sikre at våre utslippsfaktorer dekker disse kravene. I arbeidet har ny informasjon avdekket større avvik for råvarene kaffe og sjokolade som resulterte i en betydelig økning i utslipp. Metodikken bak klimaregnskapet finner du på side 94.

På tross av økningen, er det fortsatt gjort gode tiltak, som bidrar til å redusere utslippet i flere ledd av vår verdikjede. Eksempelvis bidrar forbedret datagrunnlag og utslippsfaktorer til en utslippsreduksjon fra varesortimentet i butikk på 1 %. Vårt arbeid med avfall og emballasje gir i tillegg god effekt, og har henholdsvis redusert utslippet fra avfall med 26 %, og sluttbehandling av emballasjen med 57 %, sammenlignet med 2022.

Veien videre

REMA 1000 skal halvere utslippene i både egen drift og verdikjeden innen 2030. For å oppnå dette, skal vi fortsette å fase ut klimaskadelige kjølegasser fra butikkene våre, og finne fornybare kilder og løsninger for å effektivisere butikkdriften. Bilene våre skal over på fornybart drivstoff, og distribunalene vil fortsette arbeidet med energieffektivisering.

Reduksjonsbane scope 3

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 25 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
16' tCO2e 14' 12' 10' 8' 6' 4' 2' 2020 2021 2022 2023 2030 Reduksjonsbane scope 1 og 2 Tall oppgitt i 1 000 Mål 1.5°C REMA 2 000' 1 800' 1 600' 1 400' 1 200' 1 000' 800' 600' 400' 200'
tCO2e Mål 1.5°C REMA 2020 2021 2022 2023 2030 Tall oppgitt i 1 000

Naturpositiv

Verdens biomangfold står overfor fem utfordringer: Tap av og degradering av habitatareal, overforbruk av biologiske ressurser, forurensning, klimaendringer, og fremmede arter.

For å tilpasse produksjonen til et stadig større matbehov, beslaglegges store landområder, som regnskog. Det benyttes stadig mer av knappe ressurser, som ferskvann. Av totalt landareal over vann, benyttes hele 46 % til å produsere mat. Med dagens forringelsesrate, kan denne matjorden være borte om ca. 60 år.* Naturkrisen påvirkes negativt av klimaendringene og omvendt. Derfor er det viktig at vi gjennomfører helhetlige bærekraftstiltak for å løse begge utfordringer.

Tiltakshierarki

Virkemiddel for å sikre at negativ påvirkning unngås. Inneholder retningslinjer for ulike tiltak hvis negativ påvirkning er uunngåelig, ut fra hvor stor påvirkningen er.

Trinnene bidrar til å belyse de negative naturkonsekvensene av våre prosjekter i beslutningsprosessene. Virkemidlet er utbredt for veiprosjekter med store arealbeslag, likevel vil vi implementere det i vår drift. Vi mener det bidrar til å treffe bedre beslutninger.

Vi vil bruke det for å oppnå målet om positiv ivaretagelse av biologisk mangfold og naturressurser i vår verdikjede, og sammen med våre leverandører, øke klimarobustheten i verdikjeden.

trær reddet gjennom ti års partnerskap med Regnskogsfondet 4,7 mill.

av eget sjokolade-, te- og kaffesortiment sertifisert 60 %

Jamfør tiltakshierarkiet, skal man alltid etterstrebe å unngå vesentlig skade. Hvis skade ikke kan unngås, skal tiltak for å begrense skaden, redusere varigheten, eller utbedre negativ påvirkning, prioriteres.

Et trinn, er å istandsette. Med mål om at viktige naturområder tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand, skal direkte eller indirekte tiltak for å istandsette eller restaurere områder, settes igang.

Som en siste utvei, dersom de øvrige trinnene ikke vinner frem, kan tiltak med positive konsekvenser for naturmangfoldet utenfor egen drift eller verdikjede, kompensere for de negative konsekvensene av prosjektet.**

* https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/30/topsoil-farming-agriculture-food-toxic-america ** https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v712-konsekvensanalyser-2021.pdf

Høy Lav

Unngå

for å redusere vesentlige skadevirkninger som ikke kan unngås. eller restaurere vesentlige skadevirkninger som ikke kan unngås.

for vesentlige skadevirkninger som ikke kan unngås, begrenses eller istandsettes. Prioritet

Begrense Istandsette Kompensere vesentlige skadevirkninger ved f.eks. å endre/tilpasse lokalisering av tiltak.

26 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Riktig sertifisering nytter

REMA 1000 skal alltid ha lave priser på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. Kunden skal være trygg på at våre billigste produkter holder høy kvalitet, og unngår skade på personlig og naturens helse. Vår egen vaskeserie er derfor Svanemerket. Svanemerkede hygieneprodukter er blant de minst miljøbelastende i sin kategori, fordi sertifiseringen forhindrer bruk av mikroplast eller bruk av plastfilm som kan bli til mikroplast eller kjemikalier som kan være giftige for livet i vann. På denne måten bidrar sertifiseringen av vaskeserien til å unngå vesentlig skadevirkninger på kundens helse og livet i vann. Totalt er 59 av våre egne merkevarer svanemerkede – et kvalitetsstempel på et rimelig og godt miljøvalg.

Viktigheten av regenerativt jordbruk

For at jorden skal være så effektiv og næringsrik som mulig, er vi avhengig av god jordhelse. Det innebærer at jordens fysiske, kjemiske og biologiske komponenter fungerer optimalt sammen.*

Kolonihagen er REMA 1000s spydspiss på bærekraftige kvalitetsprodukter. Alle produktene er nøye utvalgt, slik at kunden skal være trygg på at maten har god smak og kvalitet, og er produsert på en bærekraftig og etisk måte.

For å unngå vesentlig skade fra matproduksjon, jobber Kolonihagen for at flere av deres leverandører skal legge om til regenerativt landbruk. På godt norsk, et jordbruk som gjenoppretter - i stedet for å bryte ned.

FNs klimarapport slår fast at regenerativt landbruk er en av fire hovedtiltak for å bremse klimaendringene. Her finnes det ingen regler eller quick fix, bare mange grep hver enkelt bonde kan ta. Det være seg å sørge for et biologisk mangfold av vekster, å ha beitende dyr som tilfører naturlig gjødsel, redusere bruken av sprøytemidler og kunstgjødsel, og samtidig sørge for at de ikke beiter ned et område. Det for at mark og insekter skal komme tilbake, og at blomster og ulike vekster, skal trives.

Binder CO2

Den kanskje viktigste bieffekten av regenerativt landbruk og bedret jordhelse, er jordens evne til å binde CO2 gjennom fotosyntesen, der vann og CO2 omdannes til karbohydrater og oksygen. En av forutsetningene er at

bakken er dekket med grønne, levende planter til enhver tid, slik at vi ikke slipper karbonet ut igjen. Det handler om å gjøre økosystemet mest mulig vitalt, samtidig som menneskelige behov dekkes.

I samarbeid med Sigdal Mølle, benyttes norsk korn som er dyrket på regenerative prinsipper i Kolonihagens brød, rundstykker og baguetter. Disse selges i våre butikker. I tillegg bidrar Kolonihagen, i samarbeid med Regenerativt Norge, til opplæring av bønder som vil drive regenerativt. Gjennom kursing og oppfølging sikrer vi kunnskap og fremdrift, slik at flere bønder kan drive jordbruk på naturens egne premisser.

*https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/miljo-og-klima/jord-og-jordhelse

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 27 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Naturlig ansvar å begrense negativ påvirkning

Jordbruk står for opp til 80 % av den globale avskogingen. 58 % av dette, skyldes produksjonen av sju, ulike råvarer. Med bakgrunn i dette, har EU vedtatt å forby salg av de sju råvarene – dersom produktet er fra områder påvirket av avskoging eller skogforringelse praksis, forordningen for avskoging (EUDR). Fem av disse er matvarer; palmeolje, soya, kakao, kaffe og storfe.1

Disse varene påvirkes av EUDR-forordningen:

Palmeolje Soya

Kakao Kaffe Storfe Treverk Gummi

Palmeolje

Verden har et enormt forbruk av palmeolje, og produksjonen ødelegger tropiske skoger og arter som lever der. På tross av økt fokus på palmeoljens ødeleggelser, står palmeolje for 34 % av avskogingen til importerte varer, og er med det den største driveren for avskoging på det Europeiske kontinentet. Dersom verden ikke får bukt med avskogingen fra palmeolje, vil det ha katastrofale effekter på det biologiske mangfoldet.2

Derfor har REMA 1000 i flere år jobbet strategisk for å begrense negativ påvirkning på natur ved å implementere strategiske målsettinger for bruk av palmeolje. Allerede i 2014, som den første dagligvareaktøren i Norge, fjernet vi palmeolje

1 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115

fra alle egne matvarer, og lukket døren for alle produktnyheter med palmeolje.

Krigen i Ukraina påvirket tilgangen på raps- og solsikkeolje, som medførte at enkelte produsenter og leverandører hadde behov for å benytte palmeolje som midlertidig erstatning. Kravene for unntak ble basert på Regnskogsfondets anbefalinger. Der vi stilte strenge krav, som ivaretar regnskogen og minimerer risiko i unntaksperioden. Ved utgangen av 2023, hadde seks produkter fortsatt godkjent midlertidig unntak fra palmeoljepolicyen, alle med en konkret plan for utfasing. Fem av disse, faset ut palmeoljen innen utgangen av januar 2024. Gjeldende lister ligger alltid tilgjengelig på rema.no.

2 – https://www.forskning.no/nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet-partner-miljovern/forskere-vil-ikke-forby-palmeolje/1194794

28 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Soya Soyafritt fôr

Etterfulgt av palmeolje, følger soya som den nest største driveren av tropisk avskoging (32,8 %).3 Grunnet større behov for næringsrik mat til en økt, global befolkning, har soyaproduksjonen doblet seg det siste tiåret. Det gjør at savanner, gresssletter og skog (spesielt regnskog) konverteres til jordbruk. Dette bidrar til å øke risikoen for blant annet klimagassutslipp, tap av uerstattelige arter, og konflikter med lokal- og urbefolkning.4

Opptil 80 % av all soya brukes i produksjonen av kjøtt og meieriprodukter.5 For å begrense negativ påvirkning på natur som følge av soya, stiller REMA 1000 krav til sertifisering etter ProTerra, RTRS, eller tilsvarende miljøsertifisering for all soya som brukes i produktene. Soyaen skal fortrinnsvis komme fra land hvor det ikke er fare for avskoging i områder allment akseptert som regnskog. I tillegg ønsker vi at leverandører skal se på alternativer til soya, og finne nye proteinråvarer i samarbeid med sine underleverandører.

Med høy forretningsmoral som verdigrunnlag, skal vi etterleve vår egen policy. 2023 markerer året hvor Stanges kyllinger er avlet på soyafritt fôr, etter flere forsøk i 2021-22. Forsøkene viste at kyllingens vekst og helse utvikler seg helt normalt uten soya, og det nye fôret vil gi kyllingproduktene et lavere klimaavtrykk. Som erstatning for soya, brukes rapsfrø, erter, åkerbønner, hvete og potetprotein, som er produsert i Norge eller Nord-Europa.

Kolonihagen og Norsk Kylling har også satt i gang arbeidet med å finne alternativer til soya. Kolonihagens oster, produsert av Thise Meierier, har gått over til å fôre utelukkende med danske råvarer.

Innen 2030 skal fôret Norsk Kylling bruker være helt uten soya. Siden 2019 har selskapet redusert andelen soya fra over 20 til 13 %. Norsk Kylling jobber målrettet med å finne lokalproduserte og mer klimavennlige fôrråvarer, og har 12 pågående forskningsprosjekt på dette området. Målet er å finne gode proteinkilder, som ellers ikke ville blitt brukt som mat til mennesker.

Kaffe

Norge er verdensledende i kaffedrikking, kun slått av Finland.6 Forskning viser til at om lag 100 000 hektar skog går tapt hvert år som følge av kaffeproduksjon.7 Kaffeplanten er avhengig av gode vekstvilkår, og er derfor svært utsatt i møte med klimaendringene. Dersom vi ikke reduserer verdens utslipp, anslår Fairtrade at antall kaffeplantasjer vil bli redusert med 50 % innen 2050.

Et viktig tiltak for å kvalitetssikre arbeidet med å begrense negativ påvirkning i verdikjeden, er internasjonalt anerkjente sertifiseringsordninger. Derfor nytter det at all Kjeldsbergs kaffe enten er sertifisert av Rainforest Alliance, Fairtrade og/ eller Debio. Totalt er 60 % av våre egne merkevarer innen de risikoutsatte råvarene sjokolade, te og kaffe sertifisert med Rainforest Alliance eller Fairtrade.

3 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115

Fairtrade kunngjorde høsten 2023 et samarbeidsprosjekt med Stelligence for å oppfylle kravene i EUs avskogingsforordning (EUDR). Samarbeidsprosjektet skal sikre satellittovervåking av Fairtrade-sertifiserte skogområder og gårder tilknyttet produksjonen av kaffe og sjokolade. Lignende er Rainforest Alliance sin sertifiseringsprosess allerede i henhold til de kommende kravene i EUDR. Dette ønsker vi i REMA 1000 varmt velkommen, og kvalitetssikrer at vårt kaffesortiment vil fortsette å være av høy kvalitet fra områder uten tilknytning til avskoging. Vi vil samtidig sikre at kravene i forordningen oppfylles, da sertifiseringene på nåværende tidspunkt ikke nødvendigvis sikrer at alle punkter overholdes.

4 – https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/sustainable_production/soy/

5 – https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/sustainable_production/soy/

6 – https://kaffe.no/forbruket-av-kaffe-i-norge-2/ 7 – https://foe.org/forests-and-forest-risk-commodities/

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 29 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Reddet 4,7 millioner regnskogtrær

I tillegg til å sette strenge krav til bruk av soya og palmeolje, har REMA 1000 bidratt til å beskytte regnskogen i ti år gjennom å støtte Regnskogsfondet. Dette har årlig reddet 8 400 000 m2 fra avskoging i Brasil, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. Totalt over de ti årene vi har støttet Regskogsfondet tilsvarer dette omlag 4,7 millioner trær, nok til å dekke 11 764 fotballbaner.

I tråd med tiltakshierarkiet, bidrar støtten til å restaurere områder hvor vår verdikjede har hatt en vesentlig negativ påvirkning. Dette med mål om å tilbakeføre områdene til sin opprinnelige stand. Sammen med retningslinjene for bruk av soya og palmeolje, har REMA 1000 bidratt til å endre matvareproduksjonen utover egen verdikjede – og redusere den negative påvirkningen – fra disse råvarene. Som et resultat har støtten bidratt til å forhindre et utslipp på 4,6 millioner tCO2e over ti år fra regnskoghogst.

Naturtiltak utenfor egen verdikjede

Planting av skog er et av de mest effektive virkemidlene for å bekjempe klimaendringer, fordi trær binder CO2 fra atmosfæren. Mangrovetrær er i særklasse, da de binder fem ganger mer enn andre trær, i tillegg til at de er svært robuste, og vokser i områder andre trær ikke gror. Dette

bidrar til positive effekter på naturmangfoldet utenfor vår egen drift og verdikjede. 655 000 trær plantet i perioden 2020-2022, vil binde opp til 650 000 tCO2e over en 25-års periode. Overlevelsesraten til trærne, er rapportert til 96 % i sju av ni områder, som er svært unikt for gjenoppbygging av mangroveskog.*

Gjennom prosjektet, som er en del av anerkjente «Thor Heyerdahl Climate Park», bidrar vi til å fange og lagre CO2 fra atmosfæren gjennom hele treets levetid, bygge opp det biologiske mangfoldet, og styrke lokal verdiskapning, som sysselsetting og opplæring av lokalbefolkning. Blant de som støtter prosjektet i Myanmar, er det norske Klimaog miljødepartementet.

Veien videre

Fremover skal vi etablere tydelige KPI-er for å bidra positivt til det biologiske mangfoldet, og til å ivareta naturen. Vi skal også kartlegge øvrig bruk av soya i våre egne industrier, og i produksjon av egne merkevarer, samtidig som vi skal jobbe for at stadig færre av våre non-food-produkter inneholder palmeolje. REMA 1000 skal i tillegg etablere en avskogingspolicy, for å forebygge avskoging i leverandørkjeden.

*https://wif.foundation/images/annual_reports/WIF_annual_report%202022.pdf

30 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
Foto: Mohmed Nazeeh / Unsplash

Bærekraftig emballasje

Siden plast ble introdusert på 1950-tallet, har materialet gått fra å være et symbol på bekvemmelighet og innovasjon, til å bli et stort miljøproblem. De negative effektene ved plastavfall er en stor utfordring for verdens matvareproduksjon.

Plast revolusjonerte emballasjeindustrien med sine unike egenskaper som lav vekt, evne til å øke holdbarheten på produktene, og lave kostnader. I takt med det økte globale plastforbruket, har det oppstått store utfordringer rundt avfallshåndtering, resirkulering og klimagassutslipp. Det krever handling i form av å redusere unødvendig forbruk, og sikre at plastmaterialene blir gjenvunnet i sirkulære kretsløp.

De negative effektene av plastavfall, er en stor utfordring for verdens matvareproduksjon. Til tross for en betydelig innsats for å øke innsamling og resirkulering av plastavfall, og et økende fokus på å kutte unødvendig bruk av plast de siste årene, er det fremdeles store utfordringer knyttet til målet om en sirkulær plastøkonomi.

Det globale plastforbruket

Globalt forbrukes det 460 millioner tonn med plast hvert år. Av 380 millioner tonn plastavfall som oppstår hvert år globalt, gjenvinnes kun 18 %, 26 % forbrennes, og resten kastes på deponier eller fyllinger.*

I Norge er det samlede forbruket av plast beregnet til 887 tonn per år fordelt på ulike sektorer, som emballasje, husholdningsartikler, bygg og anlegg, tekstil, EE**, bil, fiskeri og akvakultur. Årlig forbruk av plastemballasje er 242 tonn, noe som utgjør 27 % av samlet plastforbruk i Norge.

Må finne riktig plastbalanse

Utfordringen nå er å balansere plastens fordeler med dens miljøkostnader. Løsninger inkluderer å redusere bruken av engangsplast, forbedre resirkuleringsteknologier, og utvikle bærekraftige materialer. Å løse plastproblemet krever en felles innsats på tvers av industrier, myndigheter og enkeltpersoner, for å fremme et mer bærekraftig plastforbruk – basert på ombruk og resirkulering av brukt plast til ny plastråvare.

tonn mindre emballasje

reduksjon i utslipp 83 %

andel emballasje designet for gjenvinning

*https://handelensmiljofond.no/fakta-og-kunnskap-om-plast ** Systemiq, Handelens Miljøfond, og Mepex (2023). Veien til sirkulær plast- Synteserapport

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 31 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
7
tCO2e
199
359

Ny emballasje i firkantet form har redusert 578 paller årlig!

REMA 1000 har gjennomført mange, ulike tiltak, som sørger for at miljøeffekten av plastforbruket på våre produkter reduseres. Gjennom kutt av unødvendig plastforbruk, og å sørge for at plastemballasjen designes for gjenvinning, har vi oppnådd et mer bærekraftig og sirkulært plastforbruk. I tillegg bidrar REMA 1000 med erfaring, kunnskap og initiativ inn i ulike fagmiljøer, og til nasjonale initiativ. REMA 1000 har tatt Plastløftet hvert år siden 2019, og er medlem i Circular Packaging Cluster, en næringsklynge med ambisjon om å skape verdens mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje. Våre industribedrifter er også engasjert i nasjonale og internasjonale prosjekter, som vil bidra til en mer bærekraftig utvikling av emballasje.

Redusert emballasjeforbruk

Hvert eneste REMA 1000-produkt har en tilpasset emballasje for å sikre høy kvalitet og god holdbarhet. Ulike emballasjematerialer som plast, fiber, metall og glass, blir benyttet for å sikre optimal produktkvalitet og resirkulering av emballasjen etter bruk. REMA 1000 følger nøye med i utviklingen av nye emballasjematerialer, og bidrar til å teste nye emballasjeløsninger som kan redusere materialforbruk og miljøpåvirkning. Kvalitetssikring av nye emballasjeløsninger er tidkrevende, og samtidig viktig, for å sikre samme høye kvalitet på våre produkter. Lansering av ny emballasje på våre produkter i butikk har derfor alltid vært gjennom nøye testing og kvalitetskontroll.

Sparer 50 vogntog per år

Gjennom 2023 lanserte REMA 1000 produkter med ny emballasje, som samlet reduserer vårt årlige emballasjeforbruk med 199,4 tonn. Av dette utgjorde kutt av plastforbruket hele 149 tonn.

Det ble i 2023 også gjennomført flere tiltak for å redusere forbruket av transportemballasje og reduksjon av transport. Eksempelvis har emballasjen til Prima Lavpris sin serie med syltetøy blitt firkantet, for det er ikke økonomisk eller miljøvennlig å frakte luft. Samlet utgjør tiltakene et redusert forbruk på 234,4 tonn bølgepapp, og 3 122 færre paller i transport til butikk. Dette utgjør en reduksjon i transport på nesten 50 færre vogntog per år.

Tidligere emballasje i rund form

Sirkulær plastøkonomi

Å designe emballasje for gjenvinning er kritisk for å redusere miljøbelastningen og fremme bærekraftig emballasje. Emballasje som enkelt kan resirkuleres, bidrar til å redusere avfallsmengden som ellers går til forbrenning eller deponi. Resirkulerbar emballasje støtter også en sirkulær økonomi, hvor materialer gjenbrukes og ressurser utnyttes mer effektivt, noe som fører til lavere klimagassutslipp og mindre behov for ny råvareutvinning.

32 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Emballasjeutfordringen endelig løst

Resirkulerbar emballasje for kaffe, som samtidig gir 12 måneder holdbarhet, har vært en nøtt for Kjeldsberg kaffe. Nå er utfordringen løst, med positive bieffekter.

Kjeldsberg er et lokalt kaffebrenneri i Trondheim med lange tradisjoner og sterk lidenskap for kaffe. Med kvalitet, smak og gode råvarer i fokus.

Etter pakking av kaffe, kan det oppstå trykk i emballasjen. Det er viktig at pakningen kan tillate at gassen slippes ut uten at oksygen slipper inn, noe som krever spesialiserte enveisventiler og materialer. Kaffe er også lyssensitiv, spesielt for UV-lys, som kan akselerere nedbrytningen av kaffekomponentene, og påvirke smaksprofilen. Beskyttelse mot lyseksponering, krever ugjennomsiktige eller UVbeskyttende emballasjematerialer.

Ny emballasje gir dobbel effekt

For Kjeldsberg kaffe har det vært en lang prosess å finne gode erstatninger for sammensatte plastfilmer med aluminiumsbelegg, som ofte brukes til å pakke i kaffe.

Nå har de lykkes med en kaffeemballasje i mono-PE, som har en tynn, men viktig barriere. Den største utfordringen har vært å finne en gjenvinnbar emballasje, som også tilfredsstiller kravet vi har om holdbarhet i 12 måneder. Den nye kaffeemballasjen kan resirkuleres til ny plast.

I tillegg er også tykkelsen på plastfilmen redusert med 10 %.

Når all vår kaffe pakkes i den nye plastemballasjen, vil vi kutte til sammen 5 000 kg i årlig plastforbruk. Vi oppnår en dobbelt effekt – både at plastforbruket reduseres, samtidig som vi bidrar til at plasten kan resirkuleres til ny plastråvare.

Stor utslippsreduksjon

Sommeren 2023 lanserte Kjeldsberg Kaffe Økologisk kaffe pakket i monoplast. Dette utgjør et samlet forbruk på 1 000 kg plastemballasje, som nå kan resirkuleres til ny plastråvare.

Hele sortimentet skal over på denne nye emballasjen. Når dette er gjennomført, vil over 50 000 kg årlig forbruk av plastemballasje, bli resirkulerbar. I tillegg vil en vektreduksjon på 10 % gi et samlet plastkutt på 5 000 kg. Til slutt kan det nevnes at ved overgang fra plastlaminat til monomateriale, oppnås en utslippsreduksjon på hele 68 %.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 33 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
33 1000 Ansvarsrapport 2023

Mesterbakeren

Mesterbakeren har i flere år jobbet med emballasjeoptimering på størrelser og materialer, som benyttes til å pakke ferske og frosne brød og knekkebrød. Størrelsetilpassing på emballasje til hvert produkt, sørger for at materialforbruket blir så lavt som mulig. All emballasje er nå av monomateriale, enten i papir eller plast. Dette er et viktig tiltak for å sikre at emballasjen blir riktig kildesortert av forbrukeren, og at emballasjen kan resirkuleres til nye råvarer.

Med all emballasje i monomateriale, er det tilrettelagt for at 115 tonn papiremballasje og 181 tonn plastemballasje, enkelt blir kildesortert av forbruker, samtidig som materialene er egnet for gjenvinning. Dette har stor betydning for klimagassutslippet, og tilgang på resirkulert råvare til produksjon av ny emballasje.

Reduserer i hele verdikjeden

REMA 1000 benytter plast både i produksjon, transport og til emballering av våre produkter. Det er viktig å arbeide ut fra et helhetsperspektiv om at alt forbruk av plast må reduseres der det er mulig.

CO2-reduksjon med regummierte dekk

REMA Distribusjon har det siste året testet ut bruk av regummierte dekk. Disse dekkene har samme mønstertype som de kjente merkedekkene, og testing viser at pålitelighet, sikkerhet og ytelse er uten merkbar forskjell fra merkedekkene. Regummierte dekk koster ca. 66 % av et nytt kvalitetsdekk.

Produksjon av ett regummiert dekk, trenger 26 liter olje. Et nytt dekk trenger 83 liter olje. Det er en reduksjon i olje per dekk på 57 liter. En dekkstamme til en distribusjonsbil, kan regummieres opp til fem ganger, og gir et betydelig bidrag til miljøet. Produksjon av regummierte dekk, gir i snitt 70 % reduksjon av CO2 utslipp sammenliknet med produksjon av nye dekk.

Plastkutt for avfallssekker

Avfallsekkene som REMA 1000 tilbyr i butikk, ble i 2023 produsert i en tynnere plastkvalitet, som sparer forbruket av plast med 100 tonn per år.

Ny emballasje i 100% papir

Tidligere emballasje med plastvindu

mindre Redusert oljebruk 30 % lavere CO2-utslipp

34 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
Koster Regummierte dekk

REMA 1000 tilbyr avfallsposer og sekker i ulike varianter. Vår avfallssekk på 100 liter ble i 2023 endret til en variant av 45 % mindre plastforbruk. Denne gangen valgte vi å benytte jomfruelig plast i stedet for gjenvunnet. Dette er et godt eksempel på at hvert produkt må tilpasses materialtype og råvare. Med en plastbesparelse på hele 100 tonn per år, viser det seg at også klimagassutslippet reduseres, selv om plastråvaren er jomfruelig.

Veien videre

REMA 1000 skal fortsette det gode arbeidet med å optimalisere og redusere emballasjen og plastforbruk på produktene våre. Dette inkluderer å kutte plast og andre materialer der vi kan, designe emballasjen for gjenvinning, og etterspørre fornybare og gjenvinnende råvarer i ny emballasje. Gjennom disse tiltakene skal vi sørge for at en enda større del av emballasjen integreres i et sirkulært system, hvor ressursene effektivt kan omdannes til nye produkter. Vi vil også følge opp, og sørge for å oppfylle nye myndighetskrav, både når det gjelder emballasje, plast og poseforbruk.

mindre plast i ny variant av avfallssekk på 100 liter 45 %
Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 35 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Betydelig plastposekutt for REMA 1000

REMA 1000 tar grep for å få ned plastposebruken. Gjennom 2023 ble det solgt 24 millioner færre plastposer, samtidig som salget av gjenbruksnett steg med 1000 %!

Årlig forbrukes enorme mengder plastposer vi kunne vært foruten. Posens primære jobb, er å frakte kundens varer hjem fra butikken.

Hjemme er det mange som har for vane å gjenbruke posen til avfall. Ulempen her, er at bæreposen er laget for å være sterk og solid. Altså er den produsert av mer plast enn nødvendig for blant annet avfallshåndtering. Posen er heller ikke et nødvendig virkemiddel for å frakte varene hjem, - og de aller fleste har allerede alternativet liggende hjemme.

40 poser per innbygger

Det beste valget for å frakte varene hjem, er å benytte noe du eier fra før. En sekk, en bag eller en pose du har liggende hjemme, er alle bedre alternativer enn en ny plastpose. Men, dersom du ikke har et passende alternativ fra før, har REMA 1000 flere varianter av gjenbrukbare handlenett.

REMA 1000 målsetter et poseforbruk på 40 poser per innbygger. Ved inngangen av året, rapporterte Handelens Miljøfond at Norges forbruk tilsvarte 104 poser per innbygger. Dette betyr at vi jobber mot en reduksjon på nærmere 60 %. I løpet av 2023, tross kundevekst, reduserte vi forbruket av bæreposer med nesten 24 millioner poser. Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 21 %.

Den største reduksjonen så vi etter 1. august, når kontingenten, og prisen på bæreposen steg. Fra august til desember, var den gjennomsnittlige reduksjonen per måned på nærmere 40 %. Tilsvarende hadde salget på gjenbrukbare handlenett en vekst på opp til 1000 % i løpet av samme periode. Totalt utgjorde reduksjonen i bæreposesalg en plastbesparelse på over 500 tonn.

Gode alternativer til søppelbøtta

Til avfallet hjemmet, tilbyr vi også tre forskjellige varianter av avfallsposer på rull. Disse består av vesentlig mindre

plast enn den tradisjonelle bæreposen, og er godt egnet til søppelbøtta hjemme. Billigere for lommeboka er det også!

Sammen med økt kommunikasjon, samt tydelig og synlig plassering i butikk, har alle våre alternativer opplevd en god vekst.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
36 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

REMA 1000 tilbyr tre ulike gjenbruksnett. For å hjelpe kunden med ytterligere alternativer, lanserte vi i 2023 to nye varianter i ulike størrelser.

Hva er Handelens Miljøfond?

Handelens Miljøfond (HMF) er Norges største, private miljøfond. Fondet brukes til å støtte miljøtiltak knyttet til plast, og visjonen er «plast i miljøet - ikke i naturen». Midlene kommer fra kontingent betalt av fondets medlemmer, basert på bæreposene de kjøper og selger. I august 2023 økte kontingenten fra en til to kroner, noe som førte til at prisen per plastpose også steg.

REMA 1000 er ikke bare medlem av HMF, vi var også med å opprette fondet tilbake i 2017. Stiftelsen av fondet er et resultat av EUs Plastposedirektiv. Direktivet krever at hvert land enten har et reduksjonsmål for bæreposer, eller at det tas betalt for alle

plastbæreposer over disk. Norge valgte det siste alternativet, og sammen med Klima- og Miljødepartementet, kom vi frem til en felles forståelse der vi tar ansvar for at det betales for bæreposen.

Næringslivet, som her inkluderer NHO, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum, etablerte fondet for å sørge for at midlene som samles inn fra salg av bæreposer, går øremerket til tiltak for å redusere miljøutfordringene knyttet til plast.

Siden fondets oppstart, er det delt ut over 700 millioner kroner til diverse miljøtiltak, som skal gjøre en forskjell.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
37 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Ressursutnyttelse og gjenbruk

Verdens naturressurser er under økt press. Det er avgjørende for miljøet at ressursene brukes mer effektivt gjennom ombruk og resirkulering.

Norge troner på toppen av verdensstatistikken når det gjelder forbruk av råvarer og ressurser per innbygger. For å dekke behovene til det norske samfunnet, forbrukes det årlig 235 millioner tonn ressurser, noe som tilsvarer 44,3 tonn per person.

Alternative bruksområder

En av de mest effektive strategiene for å bekjempe unødvendig ressursforbruk, er å øke graden av gjenbruk, og sørge for en bedre utnyttelse av ressursene som er i omløp. Å identifisere alternative bruksområder for ressurser som papp, plast og mat, er både essensielt og verdifullt for å etablere en sirkulær verdikjede.

Et viktig tiltak for å redusere forbruk av råvarer og ressurser, er å sørge for at avfall som oppstår i vår virksomhet, blir sortert og resirkulert til nye råvarer. Men det aller viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at avfallsmengden blir mindre. Sortert avfall blir hentet og behandlet hos ulike aktører i Norge og utlandet, som sikrer at vi gjenvinner papp, plast, metaller og andre materialer til nye råvarer.

Panteordningen: Fra avfall til ressurs

Dagligvarehandelen har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av sirkulære kretsløp og gjenvinning av emballasjematerialer i Norge. Det gjennom etableringen av panteordning for drikkevareemballasje.

Pantesystemet for flasker har utviklet seg gradvis helt siden tidlig 1900-tall. Fra 1980-tallet ble panteautomatene introdusert i dagligvarebutikkene. Disse sikrer at over 95 % av drikkevareemballasjen med pant i Norge, samles inn og resirkuleres til verdifulle plast- og aluminiumråvarer. Det Norske pantesystemet er anerkjent over hele verden, som et av de mest effektive systemene for resirkulering av plast- og aluminiumsemballasje.

85,2 %

sorteringsgrad

755

tonn mindre avfall i 2023

85,8 %

andel avfall som kan materialgjenvinnes

38 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Forut for EU-krav

I 1995 ble det inngått et samarbeid mellom myndighetene og næringslivet. Dette sørget for finansiering av innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Etableringen av returselskapene, sikret materialgjenvinning av brukt emballasje. Resultatet er at vi i Norge har høy resirkuleringsgrad av brukt emballasje. Over 80 % av all glass- og metallemballasje gjenvinnes i dag til nye råvarer. For kartong er tallet 72 %. Dette er godt over de kommende kravene fra EU, som også innføres i Norge. For plastemballasje er det behov for å øke både innsamling av brukt plastemballasje, og sikre at plasten kan gjenvinnes.

Solid utslippsreduksjon fra butikkenes avfall I løpet av det siste året, har REMA 1000 oppnådd ytterligere fremskritt i vår innsats med å redusere avfall og forbedre ressursutnyttelsen. I 2023 lyktes vi med å redusere den samlede avfallsmengden fra våre butikker med 755 tonn.

I tillegg til redusert avfallsmengde bidrar en solid økning i butikkens sorteringsgrad på 1,4 % til en samlet utslippsreduksjon på 1 284 tCO2e. Samtidig kunne 85,8 % av vårt avfall i 2023 bli materialgjenvunnet, en økning på 2,2 % sammenlignet med 2022. Resultatene markerer et viktig skritt mot vår målsetting om å redusere ressursbruken og avfallsmengden mot en mer sirkulær økonomi i vår bransje.

Avfall fra REMA 1000 butikkene inkluder både avfall håndtert av Norsk Gjenvinning, samt retur av brød håndtert av Mesterbakern. Rapporten inkluderer 625 butikker, samt to øvrige lokasjoner.

Matavfall til klimanøytralt drivstoff

Omdanning av matavfall til biogass representerer en bærekraftig løsning for avfallshåndtering og energiproduksjon i Norge. Denne prosessen bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, fremmer sirkulær økonomi, skaper fornybar energi, og bidrar til å oppnå nasjonale og internasjonale miljømål.

Matavfallet fra butikkene, blir omdannet til biogass på anlegg over hele landet. Det samlede avfallsmengden reduseres for hvert år, og sorteringsgraden øker. Dette resulterer i at avfallsressursene kommer til nytte som nye råvarer og bærekraftig drivstoff. Beregninger viser at matavfallet fra butikkene våre produserer nok biogass til ca. en million kjørte kilometer med lastebil.

Les mer om vår satsning på grønn varetransport og biogass i kapittelet Klimanøytral og fornybar.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 39 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
REMA 1000 har satt seg et ambisiøst mål om å utnytte alt avfall og benytte gjenvunnet materiale der det er mulig innen 2030.

Industriselskapene med sirkulære løsninger

Våre industriselskap jobber kontinuerlig for å finne måter å utnytte overskuddsressurser mer effektivt. Blant annet går Norsk Kylling sitt avfall til produksjon av biogass og kjæledyrfôr.

Grans investerer i destruksjonsanlegg

Grans Bryggeri sitt nye destruksjonsanlegg ble igangsatt våren 2023. Bakgrunnen for investeringen skyldes et ønske om å optimalisere miljøeffekten i arbeidet med å rydde opp i ukurante ferdigprodukter (feilproduksjon, utgått på dato, retur av sesongvarer, etc.). Anlegget samler opp væsken fra destruksjonen og separerer ulike fraksjoner som metall, plast og papp. Noe av væsken med lavt innhold av biologisk avfall m.m., blir renset og PH-justert, slik at det trygt kan slippes til kommunalt avløp. Den øvrige væsken sendes til biogassproduksjon. Grans bidrar til sirkulærøkonomi med økt kildesortering og en fornybar energi, som både er samfunnsnyttig og miljøvennlig.

Destruksjonsanlegget sørger for at 650 tonn produksjonsavfall, som tidligere ble sendt til deponi, nå sendes til biogassproduksjon. Anlegget skiller ut plast- og aluminiumemballasjen. Dermed sikrer anlegget at 6 tonn aluminium og 12 tonn plastemballasje, kan sendes til materialgjenvinning.

Gjenvinning av kaffegrut

Kjeldsberg Kaffe engasjerer seg i forskningsprosjekt for bedre utnyttelse og gjenvinning av kaffegrut. I Norge konsumeres det årlig omtrent 40 000 tonn brent kaffe, noe som resulterer i betydelige mengder kaffegrut. Det meste av denne gruten, blir anvendt på anlegg som produserer biogjødsel til landbruket, eller biogass som et miljøvennlig drivstoff. Et pågående forskningsprosjekt i Norge, tar sikte på å fjerne kaffegrut fra avfallskjeden. Det ved å blande kaffegruten med andre ingredienser, og returnere den til jorden, hvor målet er å etablere et grunnlag for industriell produksjon av kompost.

Målet er å lage forutsigbar kompost, som ikke varierer, men har noenlunde lik sammensetning fra gang til gang. Dette gir forutsigbare effekter på jorda og plantene. Kaffegrut er en forutsigbar råvare. Den er rik på energi i form av fett, og har et nesten ideelt forhold mellom

karbon og nitrogen. I tillegg har den en kornete struktur med masse overflate. Alt dette er gode forutsetninger for å få til en ideell kompostering, og til syvende og sist et godt produkt.

Nye produkter

Oslokomposten, som ligger på Grefsen og har sitt komposteringsanlegg på Grønmo, er et eksempel på innovativ tilnærming til kompostproduksjon. Gjennom

40 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
Foto: Tyler Nix / Unsplash

utviklingen av produkter som Toppjord, Tigermark, Dekkflis og Oslokompost, som er tilgjengelige for salg på kommunens gjenbruksstasjoner, spiller Oslokomposten en nøkkelrolle i prosjektet «Smartgjødsler for karbonfangst og bærekraftige matsystemer».

Prosjektet, som er støttet av Norges Forskningsråd, undersøker hvordan kaffegrut kan blandes med hageavfall og andre ingredienser, for å produsere både faste og flytende kompostblandinger. Over en periode på 3,5 år, vil prosjektet dokumentere kompostens effektivitet, som et alternativ til tradisjonelle gjødsel- og plantevernmidler, spesielt i potet- og settepotetproduksjon.

Veien videre

Gjennom målrettet arbeid, skal vi jobbe for å kutte avfall og gjenbruke ressursene i enda større grad i årene fremover. Full sorteringsgrad av avfallet er nøkkelen til å ha kontroll på eget avfall, både volumer og nedstrømsløsninger. På veien til full ressursutnyttelse og gjenbruk, kombinerer vi kunnskap med en proaktiv holdning, og bygger videre på vår kultur om å ivareta ressursene på en best mulig måte.

Nøkkelen til kontroll på eget avfall, er full sorteringsgrad
Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 41 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
42 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Helse 03. Ernæring på avveie Bedre helse Sunnere varer først Inspirasjonskilde til sunne og gode valg Mindre salt, sukker og mettet fett Reduksjon av tilsetningsstoffer Ansvar gjennom sponsing Trygge varer gjennom hele verdikjeden 44 45 46 48 51 53 54 58 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Norgesmester i frukt og grønt 1

volumøkning i frukt og grønt-salg med CrÆzy DÆys

350 % 12,6 %

Ytterligere saltreduksjon i Mesterbakeren-brød

av solgt mat og drikke hadde Nøkkelhullsmerket

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 43 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
Kuttet 1,8 tonn salt og 95 tonn sukker i Grans-produkter

UTFORDRING

Ernæring på avveie

Fortsetter vi å spise som vi gjør, vil risikoen for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer øke ytterligere. Allerede medvirker overvekt og fedme til rundt 3 200 dødsfall årlig.*

Fedme koster trolig samfunnet vårt opp mot 70 milliarder kroner i året, hvorav 17 milliarder utgjør tapt arbeidsinnsats. Videre kan psykologiske lidelser i økende grad knyttes til manglende fysisk aktivitet og et usunt kosthold.** På tross av helsemyndighetenes råd om å spise mer frukt, grønt, fisk og grove kornprodukter, har forbruket av disse varene stått stille, eller blitt redusert, de siste årene.

Både i Norge og resten av verden er et usunt kosthold er blant de fremste risikofaktorene for sykdom og for tidlig død. Norge følger Verdens helseorganisasjons (WHO) mål om å redusere forekomsten av for tidlig død av kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og kols med 25 % innen 2025. Dette målet er forlenget til en tredjedels reduksjon innen 2030 i FNs bærekraftsmål.

Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, gir et godt grunnlag for god helse og redusert risiko for ikke-smittsomme sykdommer.

VÅR AMBISJON
I 2030 har vi forbedret helsen til to millioner mennesker

Kosthold er en avgjørende faktor for bedre folkehelse. Som dagligvareaktør har vi et ansvar for å tilrettelegge for smarte og gode valg. Vi skal strekke oss langt for å selge mer sunne varer.

Emilie Våge

Leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000

* Menon Economics. (2019). Overvekt og fedme i Norge; Omfang, utvikling og samfunnskostnader. Rapport nr.9/2019

Overvekt og fedme i Norge, Menon (2019); Folkehelseinstituttet (FHI)

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
44 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
**

VÅR LØSNING

Bedre helse for 2 millioner mennesker

Vi selger mat til nærmere 25 % av Norges befolkning. Ved å gjøre det enklere for kundene å ta smarte og sunne valg, bidrar vi til at folkehelsen utvikler seg i positiv retning.

Et sunt kosthold gir grunnlag for god helse i alle aldre. Endring av kostholdet i tråd med Helsedirektoratets kostråd, kan gi flere gode leveår og betydelige samfunnsgevinster, samtidig som det er mer bærekraftig. De mulige samfunnsgevinstene ved at befolkningen følger kostrådene, er anslått til totalt 154 mrd. kr per år, ifølge en rapport fra Helsedirektoratet (2016). Som dagligvareaktør tar vi ansvar gjennom å inspirere og tilrettelegge for at alle kundebesøk beveger seg i en sunnere retning.

Vi har satt oss offensive mål om å selge mer av det myndighetene sier er bra for helsen. Samtidig påvirker vi til et lavere inntak av det vi anbefales å spise mindre av. Vår største mulighet her, ligger i produktutvikling og vareutvalg. Vi har også mulighet til å inspirere kundene til smarte valg gjennom vareplassering i butikk, kampanjer og målrettet markedsføring.

Vi tilrettelegger for at sunne valg skal være enkle å ta i hverdagen. Vi skal redusere innholdet av salt, sukker og mettet fett i varene våre, og selge mer av det som er bra for helsen. Videre skal vi redusere tilsetningsstoffer, og bidra til økt aktivitet i breddeidrett og aktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt.

REMA 1000 skal bidra til FNs bærekraftsmål:

God helse og livskvalitet

Vi reduserer salt, sukker og mettet fett i egne produkter. Vi tilrettelegger for kjøp av sunne varer, og inspirerer til gode måltider.

Samarbeid for å nå målene

Gjennom intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, samarbeider vi med kunder, leverandører og myndigheter for å oppnå målet om bedre folkehelse.

Våre løfter mot 2030

Sunne varer først:

I 2030 selger vi mest frukt, grønt, fisk, hvitt kjøtt og grove kornprodukter i lavprismarkedet.

Inspirasjonskilde til sunne og gode valg:

I 2030 er vi foretrukne inspirasjonskilde for sunne og gode valg. Hos oss er det enkelt å handle allergivennlige og livsstilstilpassede produkter.

Mindre salt, sukker og mettet fett:

I 2030 har vi redusert salt, sukker og mettet fett der det er mulig i alle egne merkevarer. Vi har også bidratt til at våre leverandører gjør det samme.

Reduksjon av tilsetningsstoffer:

I 2030 har vi fjernet alle tilsetningsstoffer som ikke er nødvendige for kvalitet og optimal holdbarhet fra egne merkevarer. Vi har også påvirket våre leverandører til det samme.

Støtte idrett og aktivitet

I 2030 er vi blant Norges største private bidragsytere til breddeidrett. Vi bruker strategiske samarbeid for å nå våre bærekraftsmål.

Trygg mat fra jord til bord

I 2030 tilstreber vi å være en garantist for trygg mat fra jord til bord.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
45 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Sunne varer først

Et usunt kosthold er blant de fremste risikoene for sykdom og for tidlig død, både i Norge og resten av verden. En utfordring er at vi ikke spiser nok fisk, grove kornprodukter, frukt og grønnsaker.

For REMA 1000, som årlig selger mat til omtrent to millioner mennesker, betyr dette at vi har en reell påvirkning på hva kunden handler og spiser. Kosthold er en avgjørende faktor for å bedre helsen, og som dagligvareaktør har vi et ansvar for å tilrettelegge for at kunden kan ta sunne og gode valg. Vi skal strekke oss lenger for at de sunne valgene skal være enkle å ta i hverdagen, og selge mer av det som er bra for helsen – til en rimelig pris. For å få til dette, jobber vi blant annet med produktutvikling og vareplassering.

Mer frukt og grønt viktig for folkehelsa

Nordmenn spiser mindre frukt og grønnsaker enn på lenge. Av de anbefalte 5 om dagen, er vi nå nede i 2,9 porsjoner i snitt. Det viser tall fra Opplysningskontoret for frukt og grønt. De sier at vi spiser mindre grønnsaker til middag, og generelt mindre frukt gjennom dagen. Mange opplyser at de har en trangere økonomi, og derfor velger bort frukt og grønnsaker til måltidene. Dette underbygger viktigheten av at REMA 1000 har produkter i frukt- og grøntavdelingen som frister kundene, otil alltid laveste pris. I tillegg har vi gode tilbud gjennom året, og alltid 10 % priskutt på frukt og grønt med fordelsprogrammet Æ.

I 2023 utgjorde fersk frukt, grønnsaker og bær nesten 16 % av det totale salget av mat og drikke i REMA 1000 – det med en vekst på 0,2 prosentpoeng. I tillegg til å være den største kategorien i REMA 1000, vet vi også at kunden velger dagligvarebutikk ut fra kvalitet på frukt- og grøntavdelingen.

Vi ser at kundene våre velger litt mindre frukt og grønnsaker når de handler, men vi kommer til å jobbe videre med å gjøre det attraktivt å økte inntaket av produkter av høy kvalitet til rimelig pris.

Tre seiere under NM i frukt og grønt

25,3 % volumandel fersk og fryst fisk, sjømat og skalldyr

51,6 % andel Nøkkelhullsmerkede brød

46 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Norgesmester i frukt og grønt

I 2023 ble REMA 1000 kåret til den «Beste 5 om dagen»kjeden under Norgesmesterskapet i frukt og grønt for dagligvare. Opplysningskontoret for frukt og grønt har i en årrekke hedret kjeder og butikker som gjør en fremragende innsats for å selge fristende frukt og grønnsaker til kundene. Årets nykommer ble REMA 1000 Torp, og den beste butikken under 999 kvm ble REMA 1000 Byåsen. Vi er stolte over arbeidet kjøpmenn og frukt- og grøntansvarlige gjør med høy kvalitet og rullering i frukt- og grøntavdelingen, som gir oss tittelen Norgesmester.

Enda bedre på ekstra grove brød Hos REMA 1000 er fire av ti brød ekstra grove brød. Inkluderer vi de grove brødene, utgjør det hele 65 % av vårt nasjonale sortiment. Ser vi på de mest solgte brødene, var syv av de ti mest solgte brødsortene i 2023, ekstra grove eller grove.

Mesterbakerens Superhelt Grovbrød var også i 2023 vårt mest solgte brød, og stod for 10 % av brødsalget. For oss er dette spesielt gledelig, ikke bare fordi det er et ekstra grovt brød, men fordi brødet er nøkkelhullsmerket og laget for å passe våre yngste kunder. For REMA 1000 er barnefamilien spesielt viktig, og vi er opptatt av å ha gode, grove, som barna liker.

I 2023 er vår andel brød med nøkkelhull 51,6 %, og fem nye grovbrød med nøkkelhull kom inn i hyllene våre.

Best på fisk og sjømat

Kundene kommer til REMA 1000 for å handle fisk og sjømat. En volumandel på 25,3 prosent på både fersk og fryst fisk, sjømat og skalldyr, viser en vekst fra året før. Det har vært en høy prisvekst på laks det siste året, og vi ser at våre prisbevisste kunder velger oss når de skal handle dette. Tall fra Nielsen viser at volumandelen er på hele 31,2 %, og dermed opp 1,5 prosentpoeng fra året før.*

Vi har også fått nye nøkkelhullsmerkede fiskeprodukter i hyllene. Vi kan friste med Flambert laksefilet, kamskjell eller sjøkreps fra Fiskeriet, eller for eksempel porsjonspakker av fisk med smakfull saus, som gjør det enkelt å lage en smakfull fiskemiddag i en travel hverdag.

Veien videre

Vi ser at vi har en jobb å gjøre for å øke inntaket av frukt, grønnsaker, fullkornsprodukter og fisk blant våre kunder. Trenden som viser en nedgang i disse matvaregruppene hos nordmenn, må snus for at folk skal spise det som er best for helsa. Ved å tilby sunne og gode produkter av høy kvalitet i disse matvaregruppene, har vi tro på at kunder kan bli fristet til å kjøpe mer. Derfor jobber vi videre med produktutvikling og gunstig plassering i butikk.

Det er sluttsummen på kassalappen som teller!

Våre rimeligere alternativer R og Prima Lavpris har vært mer populære enn noen gang. Dette er hverdagsprodukter av god kvalitet til faste, lave REMA 1000- priser, som gjør det mulig å handle både billig og sunt.

Et godt utvalg av sunne varer til lav pris, er viktig for folkehelsen.

Dagligvarehandelen kan dytte kundenes valg i en sunnere retning, og bidra til å redusere sosiale forskjeller i kostholdet med sunne og billige produkter. Derfor jobber REMA 1000 for å gi kunden sunne alternativer i lavpriskategorien. I 2023 hadde 354 av våre egne merkevarer Nøkkelhullet.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 47 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
*NielsenIQ ScanTrack, Total Norge DVH, Kylling og fisk, Share of trade – sales units – Market, Share of trade – Sales units Chg YA – Market, April 29th 2024 W 2022 52. (Copyright © NielsenIQ.)

Inspirasjonskilde til sunne og gode valg

Helsemyndighetene råder oss til å spise mer frukt, bær og fisk. Likevel har inntaket hatt en nedgang de siste årene. Inntaket av grønnsaker og grove kornprodukter har heller ikke økt nok i forhold til anbefalingene.

Et kosthold i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd kan gi flere gode leveår og betydelige samfunnsgevinster, samtidig som det er mer bærekraftig. REMA 1000 jobber med å nudge forbrukerne i riktig retning for å ta smarte valg for en bedre helse. Varemerking, produktutvikling, produktplassering og kampanjer er tiltak som kan påvirke disse beslutningene. Som dagligvareaktør målsetter vi å inspirere og tilrettelegge for at alle kundebesøk beveger seg i en sunnere retning.

Innen 2030 skal vi være den foretrukne inspirasjonskilden for sunne og gode valg. Samtidig gjør vi det enklest i lavprissegmentet å handle allergivennlige og livsstilstilpassede varer i våre butikker.

Utvikling i kundepersepsjon

REMA 1000 sin forretningside er at kunden velger oss fordi vi alltid har laveste pris på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. Dette betyr at vi ikke bare skal selge de varene som er bra for kunden, men også ha den laveste prisen og den høyeste kvaliteten. Derfor er vi fornøyd med at REMA 1000 er den lavprisaktøren som oppleves som den med høyest kvalitet og best utvalg i kategoriene brød og fisk/sjømat. Vi har også forbedret persepsjon på kvalitet og utvalg for frukt og grønt.* Vi er ikke fornøyd med å få en svakere persepsjon når det kommer til pris, og kommer til å jobbe hardt for å forbedre prisoppfattelsen på frukt og grønt.

Det store fiskekuttet

Nordmenn spiser for lite fisk i forhold til anbefalingene fra Helsedirektoratet. For å hjelpe folk til gode vaner, kickstartet vi hverdagen etter endt sommerferie med å kutte prisen på all fisk og fiskemat med 20 %, i en periode på fire uker. Resultatet var en enorm økning i salget av fiskeprodukter. Produktene som solgte best, var typiske

*REMA 1000 Merkevaretracker, Mindshare

20,3 %

økning i kilo av solgt fisk

56 %

økt salg av frukt og grønt under Idrettskuttet

350 %

volumøkning i salg av frukt og grønt under CrÆzy DÆys

48 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

hverdagsprodukter, som er enkle og raske å lage i travle hverdager - fiskeburgere, fiskekaker og fiskegrateng. De fire ukene Det store fiskekuttet varte, solgte REMA 1000 167 tonn mer fisk enn tilsvarende periode i fjor. Det er en økning på 20,3 % i antall kilogram solgte fiskeprodukter!

Helse på agendaen under Arendalsuka

REMA 1000 hadde et arrangement under Arendalsuka, i Reitan Retail sitt Handelshus, om menneske- og jordhelse.

Under tittelen «Er saken biff? Skal vi slutte å spise rødt kjøtt for å redde kloden, lommeboka og helsa?» snakket vi om de nye kostholdsrådene, og om en sunnere handlekurv var dyrere for lommaboken enn en tradisjonell en. Her demonstrerte vi flere enkle tips for å bytte ut kjøtt med vegetabilske alternativer, som i tillegg til å være bedre for helsen, også var bedre for miljøet og lommeboken.

Kampanjer på frukt og grønt med Æ

REMA 1000 målsetter å inspirere kunden til å spise sunnere, i tråd med myndighetenes anbefalinger for et sunt kosthold. I 2023 gjennomførte vi en rekke ulike tiltak for å bidra til at stadig flere av de sunne varene havner i handlekurven. Et av de mest effektive virkemidlene for å selge mer av de sunne produktene, er å redusere prisen. Blant de største kampanjene på frukt og grønt i 2023, var CrÆzy DÆys, Idrettskuttet og flere tilbud i Æ med 30 % prisreduksjon.

CrÆzy DÆys ga kundene 50 % prisreduksjon på frukt og grønt to dager i april, mens Idrettskuttet ga 30 % avslag på frukt og grønt påfølgende hverdag etter ulike idrettsarrangement, gjennomført i alle våre 11 regioner.

I tillegg får alltid kunder som benytter seg av fordelsprogrammet Æ, 10 % på all fersk frukt og grønnsaker gjennom hele året.

Emilie Våge og Ingvill Måkestad Bovim før arrangementet «Er saken biff? Skal vi slutte å spise rødt kjøtt for å redde kloden, lommeboka og helsa?» på Arendalsuka.

Helt CrÆzy

CrÆzy DÆys førte til en betydelig vekst i salg av frukt og grønt med en volumøkning på 350 % sammenlignet med en normal uke. Vi hadde 30 % på frukt og grønt i to uker i januar, to uker i februar, samt 30 % på alle bær i uke 18 og 19. Alle disse priskuttene gir økt salg av frukt og grønt til kundene våre. Et annet tiltak vi innførte i 2023, er at det ble ukentlig tilbudt en frukt eller grønnsak til den faste prisen 14,90 kroner – noe vi viser stolt fram i alle våre kanaler. Eksempler på dette, er en brokkoli, en pakke gulrøtter, 1 kg appelsiner, osv.

Idrettskuttet ga gode resultater

REMA 1000 støtter aktiv idrett og ønsker å tilby sunn mat på idrettsarrangement vi samarbeider med. I 2023 har vi delt ut over 15 tonn frukt og grønnsaker på idrettsarrangementer i hele Norge. For å påvirke kundene til å spise sunt også etter arrangementene, fortsatte vi suksessen fra 2022; Idrettskuttet. En regional kampanje der kundene fikk 30 % på frukt og grønnsaker med Æ-appen påfølgende hverdag etter gjennomført arrangement.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 49 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

I markedsføring benyttet vi profiler fra Håndballandslagene. Resultatet av Idrettskuttet var i gjennomsnitt 56 % økt salg av frukt og grønnsaker sammenlignet med samme dag de foregående tre ukene. En region hadde 155 % økning i salg av frukt og grønt, som er et meget godt resultat. Dette viser at vi kan påvirke våre kunder til å spise mer frukt og grønt med gode kampanjer.

Matlyst: Sunnere måltidsinspirasjon

Inspirasjon til sunnere matretter finner du i alle utgaver av årets Matlyst, som er vårt gratis inspirasjonsmagasin. Hver utgave inneholder mange fristende oppskrifter, som fremmer bruk av gode råvarer. Det er alltid frukt og grønnsaker i rettene så langt det lar seg gjøre, og det vektlegges å fremme fullkornsprodukter når det kommer til brød, ris, mel og pasta.

REMA 1000 benytter også sosiale medier som LinkedIn, Instagram, Facebook, Youtube og vår egen hjemmeside rema.no, for å nå ut til kundene våre med sunn inspirasjon.

På rema.no har vi et helt eget frukt og grønt-univers med fokus på deilige retter kundene kan benytte frukt og grønnsaker til, i tillegg til veiledning til hvordan best oppbevare dem, og veiledning til ulike trender, som for eksempel matprepping for å øke inntaket av frukt og grønnsaker i kosten.

Uno-X Mobility Cycling

De fantastiske syklistene i Uno-X Pro Cycling ble i 2023 gode ambassadører for våre R-produkter. Vi valgte å fremme de nøkkelhullsmerkede produktene, som syklistene fikk med seg til Frankrike på sin store prestasjonsarena. Her lagde vi innhold til våre sosiale mediekanaler for å vise at kun det beste er godt nok når det kommer til kvalitet for kundene, likt som for toppsyklistene, som skal prestere på sitt aller beste.

REMA 1000 har satt et langsiktig mål om å hjelpe og forenkle hverdagen for våre svaksynte kunder. Det ved hjelp av appen Æ. Mange av våre kunder er avhengig av assistanse når de skal i butikken. Ved hjelp av Scann & Betal i Æ, gjør vi det nå mulig for mange flere å handle på egen hånd. Våre kunder får nå lest opp informasjon om en vare når de skanner strekkoden med Æ.

REMA 1000 har satt et mål om å være den mest livsstilstilpassede matvarekjeden, og vår Æ-app skal også hjelpe, veilede og forenkle hverdagen for våre kunder med matallergi.

Det kan være vanskelig å tolke ingrediensene på produkt når man står i butikken. Med produktkort i Æ, kan vi vise hvilke allergener en vare inneholder, ved å skanne strekkoden på emballasjen. Dette gjør det smidigere å handle riktig, og unngå produkter med ingredienser du eller den du handler for, ikke tåler/ønsker.

Veien videre

REMA 1000 ønsker å bidra til en bedre folkehelse. Et viktig bidrag er å inspirere kundene våre til å spise sunnere. Med fristende oppskrifter og god markedsføring kan vi inspirere og legge til rette for at kundene tar smarte valg for helsa. Videre skal vi gjøre det enkelt for de som ønsker å kjøpe allergivennlige og livsstilstilpassede produkter.

50 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Vedlegg

Mindre salt, sukker og mettet fett

Det anbefalte dagsbehovet for saltinntak er fem gram. Nordmenn flest inntar opptil det dobbelte. Vi får også i oss for mye tilsatt sukker, selv om dette tallet er på vei nedover. Ifølge Helsedirektoratet bør vi i tillegg redusere inntaket av mettet fett.

Gjennom Intensjonsavtalen for tilrettelegging av et sunnere kosthold, har REMA 1000 forpliktet seg til å bidra til at inntaket av salt, sukker og mettet fett reduseres. Det innebærer blant annet at vi jobber med produktutvikling samt satser på sunnere kategorier.

Nøkkelhullet

Nøkkelhullet er en merkeordning etablert av myndighetene for å hjelpe forbrukeren å ta sunnere valg. Når kunden velger nøkkelhullet, velger de varer som inneholder mindre salt, sukker og mettet fett, samtidig som de får i seg mer fiber og fullkorn. I 2023 hadde vi et stabilt salg av Nøkkelhullsmerkede produkter, som utgjorde omtrent 12,6 % av salget av mat og drikke, som er tilsvarende volumet i 2022.

Grans: Mindre salt og sukker

De senere årene har Grans jobbet med å utvikle flere varianter av sukkerfri brus, redusert sukkermengden i varianter som inneholder sukker, samt redusert saltmengde. REMA 1000 selger stadig mer av sukkerfri brus, og andelen er nå på hele 79 %. Ikke bare selger vi en høy andel sukkerfri drikke, men den sukkerholdige varianten inneholder stadig mindre sukker. I 2023 fortsatte Grans arbeidet med å kutte sukker, og resultatet ble en sukkerreduksjon på ca. 95 tonn.

Grans har gjennom flere år jobbet med å redusere andelen salt i sine Taffel-varianter. Kun to av seks kullsyreholdige vannprodukter, Taffel Naturell og Taffel Lime, er i dag tilsatt salt. Det ble gjort en saltreduksjon i 2023 for disse produktene, og det planlegges for ytterligere reduksjon i de nærmeste årene. I 2023 var saltreduksjonen på ca. 1,8 tonn. Nytt for året var lanseringen av Grans Taffel Markjordbær, en ny Taffel-smak utviklet uten tilsatt salt. I tillegg til en ny sukkerfri Siesta variant, jordbær og rabarbra.

95

tonn mindre sukker i brus fra Grans

1,8

tonn mindre salt i Taffel fra Grans

Stabilt salg av produkter merket med Nøkkelhullet

Ytterligere reduksjoner av tilsatt salt i brød

Vi jobber kontinuerlig med å nå målet om mindre enn 0,9 g salt per 100 gram i alle våre brød. Vi nærmer oss dette etter flere år med reseptoptimalisering. I 2023 reduserte

Mesterbakeren saltmengden i sine brød med ytterligere 2 %, og er dermed nede i 0,935 gram per 100 gram brød.

I tillegg har vi satt opp tiltaksplan for reduksjon på eksisterende varianter som fremdeles ligger over snittet.

Mesterbakeren tar sitt ansvar for at nordmenn skal redusere saltmengden og spise mer fullkorn og fiber.

I 2023 har vi lansert syv nye grove produkter. Fire av disse kategoriseres som ekstra grove brød, to som grove brød, i tillegg til en grov baguette.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 51 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Pallplassering til brød

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har sin årlige kåring av de sunneste produktene og markedsføringen i matvarebransjen. I år kom våre sunnere produkt Grovt og Godt Runde fra Mesterbakeren på en tredjeplass! Siden lanseringen har vi spart våre kunder 1,3 tonn med tilsatt sukker når de har valgt dette produktet fremfor tilsvarende rundbrød i butikkhylla. Små endringer gjør en stor forskjell over tid.

Vi liker å være på pallen, og dette inspirerer til videre produktutvikling av sunnere produkter!

Veien videre

REMA 1000 skal bidra til målene i Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, herunder et redusert inntak av salt, sukker og mettet fett. Vi fortsetter arbeidet med å redusere saltinnholdet i egne merkevarer, både i eksisterende og nye produktlanseringer. Videre skal vi jobbe for et redusert sukkerinntak gjennom eksempelvis vridning til sunnere alternativer og optimale pakningsstørrelser. For å nå målet om reduksjon av salt, sukker og mettet fett, vil vi fortsette å utvikle og tilgjengeliggjøre flere nøkkelhullsmerkede produkter i alle relevante kategorier.

REMA 1000 ønsker å påvirke kundene til å ta gode valg for egen helse, og jobber med å redusere mengden sukker, salt og mettet fett i egne merkevarer.

Ingvill Måkestad Bovim

Prosjektleder Helse og Ernæring

REMA 1000 Norge

52 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Reduksjon av tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoffer blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker eller gi en bestemt smak, konsistens eller farge. Men alle tilsetningsstoffer er ikke nødvendigvis bra for helsen.

REMA 1000 stiller strenge krav til innholdet i våre produkter og jobber kontinuerlig med å fjerne alle tilsetningsstoffer som ikke er nødvendige for kvalitet eller optimal holdbarhet i egne varer.

I REMA 1000s rammeavtale, definerer vedlegg 5.4 hvilke krav og forutsetninger vi stiller til fravær av ingredienser og miljøgifter i næringsmidler, fôr og non-food. Se hele vedlegget på rema.no

Faser ut karragenan og titandioksid

Målet for 2023 var å fjerne karragenan i alle næringsmidler, og titandioksid i alle non-food-produkter i kategorien egne og unike merkevarer. Disse tilsetningsstoffene skal heller ikke benyttes i nye produkter fremover, med mindre det er helt nødvendig. Karragenan kan kun erstattes med andre tilsetningsstoffer som er trygge for barn og voksne.

På slutten av 2023, kom vi i mål med å fjerne titandioksid i vår Prima Lavpris tannkrem, uten å tilsette noe nytt stoff som erstatter. Det oppdaterte produktet blir å finne i butikk i andre halvdel av 2024, når dagens variant er sluttsolgt.

Hos Mesterbakeren er karragenan faset ut i napoleonskake, og vil bli faset ut på sesongproduktet kokosmakroner til neste julesesong. Andre eksempler på produkter som nå er fri for karragenan er R Pytt i Panne, R Løkringer og R Tunfisk i gele. I tillegg har en rekke produktvarianter fra Norsk Kylling og Nordfjord fått fjernet karragenan i resepten mot slutten av 2023.

REMA 1000 har igjen noen få produkter hvor produsenten enda ikke har kommet i mål med å fjerne karragenan, eksempelvis i proteinpuddinger. Her ble karragenan forsøkt erstattet med en annen stabilisator, som ikke fungerte som forventet.

*https://www.kolonihagen.no/e-stoffguiden

*

Kolonihagens E-stoffguide bidrar til enklere oversikt over tilsetningsstoffer*

Jobbet med utfasing av titandioksid i alle egne og unike merkevarer

Kolonihagen lanserte økologiske bønner og linser uten tilsetningsstoffer

Nylanseringer fra Kolonihagen

Kolonihagen jobber stadig med å tilby produkter uten tilsetningsstoffer. I 2023 lanserte de flere nyheter som alle er økologiske og produsert uten bruk av tilsetningsstoffer. Det ble også lansert en ny serie med bønner og linser i 2023, som er et godt bidrag for å tilgjengeliggjøre sunne belgfrukter for kundene våre.

Veien videre

Fremover vil REMA 1000 fortsette å fjerne unødvendig bruk av tilsetningsstoffer i alle varer vi selger.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 53 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Ansvar gjennom sponsing

Det generelle aktivitetsnivået i Norge er lavt. Kun tre av ti voksne og eldre er i dag aktive nok. Det er også rettet en bekymring over det lave aktivitetsnivået blant barn og ungdom, frafall fra idretten, og at det er ulike barrierer for deltakelse.*

Regelmessig fysisk aktivitet fremmer livskvalitet. God fysisk og psykisk helse holder oss funksjonsfriske og selvhjulpne, samt verner mot sykdom og tidlig død. Det er også godt dokumentert at fysisk aktivitet kan forebygge angst og depresjon.*

For REMA 1000 er det derfor viktig å bidra til aktivitet med idrettsglede og mestring for barn og unge, og har derfor en rekke bidrag og samarbeid som retter seg mot dette. I tillegg ser vi tydelig verdien av å bruke strategiske samarbeid og sponsing for å nå REMA 1000 sine ansvarsmål innen 2030.

Unike samarbeid

I 2023 har vi fortsatt det nasjonale arbeidet med å støtte breddeidretten over hele landet. Vi har styrket samarbeidet med Norges Håndballforbunds landslag, og klubber som Kolstad og Byåsen, som driver håndballaktivitet i hverdagen.

REMA 1000 har et omfattende samarbeid med Norges Håndballforbund for å øke rekruttering til aktiv idrett for alle. I tillegg til at vi bruker samarbeidet til å fremme nordmenns inntak av frukt og grønnsaker for en bedre helse. Derfor har REMA 1000 valgt å oppfordre det norske folk til å spise mer frukt og grønt gjennom våre flotte ambassadører og rollemodeller – nemlig landslagsspillere.

Vi deler også ut frukt og grønnsaker på idrettsarrangement, og gjennomfører Idrettskuttet, som er et regionalt tilbud på frukt og grønt. Det gjennomføres i hele Norge knyttet opp mot regionale idrettsarrangement. Vi ser spesielt på FNs bærekraftsmål nr. 17, som handler om samarbeid for å nå målene. Her kan nettopp sponsorat være en god nøkkel:

Ved å strategisk velge samarbeidspartnere som tar ansvar for bærekraft (eller kreve at de bidrar til vårt ansvarsarbeid)

*Folkehelsemeldingen St. 15 (2022-2023)

tonn frukt og grønt delt ut på idrettsarrangement

1,3 15

millioner til REMA 1000 Hjerteligaen

færre plastposer delt ut under Oslo Maraton 20 000

I 2030 målsetter REMA 1000 å være blant Norges største private bidragsytere til breddeidrett.

forsterker vi arbeidet, og lager nye arenaer der vi kan påvirke mennesker til å ta bedre valg for seg selv, familien og kloden. Norges Håndballforbund, Oslo Maraton og Uno-X Mobility Cycling Team, er våre nøye utvalgte samarbeidspartnere for å skape arenaer hvor vi kan påvirke folk til nettopp å ta sunnere og mer bærekraftige valg.

54 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Tett samarbeid for ansvar

Sponsorsjef og prosjektleder for Helse og ernæring i REMA 1000 har jobbet tett sammen med markedsavdelingen og samarbeidspartnerne våre for å få en blå tråd med mer bærekraftige tiltak gjennom hele kalenderåret:

• Det startet under VM i januar, med de gode ambassadørene våre, håndballgutta, hvor vi hadde reklame for frukt og grønt på alle TV-sendingene.

• På alle håndballandskamper i Norge, gjennom hele året, har vi delt ut frukt til publikum i pausen, og hatt en tydelig oppfordring om å spise mer frukt og grønt.

• I alle kamper i REMA 1000-ligaen reklamerer vi for frukt og grønt.

• På REMA 1000 Håndballskolen har hele 5 239 barn, fordelt på 97 håndballskoler i hele Norge – i vinter- og høstferien, hatt aktivitet på breddenivå. Barna har fått utdelt minst to porsjoner frukt og grønnsaker daglig.

• Under sommerens Tour de France lagde vi og syklistene i Uno-X Pro Cycling team SoMe-innhold med våre nøkkelhullsmerkede R-produkter.

• På REMA 1000 Landsturneringen i september serverte vi sunn lunsj, middag og frukt til alle 1 600 deltakerne.

• Under Oslo Maraton, som hadde over 20 000 løpere,

bygget vi opp et eget matland på Rådhusplassen med våre leverandører. Her tryllet vi frem fristende retter basert på et bredt utvalg av sunnere og gode råvarer.

• Alle løpere fikk tilbudt et utvalg produkter og banan ved målgang. Der de selv kunne plukke med seg det de ønsket. I målområdet hadde vi også fokus på Plastkuttet. Dette gjorde vi ved å gi løperne mat og drikke – uten å pakke det i en plastpose, som man tradisjonelt har gjort. Her reklamerte vi også for Idrettskuttet med 30 % prisreduksjon på frukt og grønt med Æ påfølgende hverdag. Etter et strålende resultat for Idrettskuttet i 2022, kjørte vi tilsvarende tilbud i alle våre 11 regioner i 2023.

• REMA 1000 Sportyløpet var fulltegnet med 1 300 barn, som alle fikk utdelt smoothie når de kom i mål. Hele Kontraskjæret var en stor lekeplass med gratis aktiviteter for barnefamilien og tilbud av sunn mat.

• Vi avsluttet året med sunnere matservering gjennom våre flotte leverandører i Trondheim Spektrum, hvor håndballjentene spilte VM på hjemmebane. Her hadde vi smoothie-sykler hvor barna kunne tråkke watt for å lage egne smoothier, utdeling av frukt, og salg av Håndballjentenes egne salater. En flott arena for å fremme sunn mat og drikke til barn, unge og voksne.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 55 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Viktige bidragsytere for lokal aktivitet

Våre kjøpmenn støtter mange lag og foreninger i sitt lokalsamfunn. Flere tusen idrettslag og foreninger får innvilget søknader om sponsormidler, det kan være alt fra pengestøtte til fruktkurver som premier.

Dette har vi oppnådd

Vi har delt ut over 15 tonn frukt og grønnsaker på idrettsarrangement. Det er dobbelt så mye som året før! Dette for å gi, spesielt barn og unge, et sunt alternativ på arrangementene. Når de unge velger frukt eller grønnsaker, hjelper vi de med å spise mer av det som er bra for helsen. Mest sannsynlig spiser de mindre usunn mat, og da mindre tilsatt sukker og mettet fett, enn hvis de velger tradisjonell kioskmat (vafler/kake/sjokolade osv.) på samme arrangement.

Der vi reklamerte for idrettskuttet etter regionale arrangement, hadde vi 56 % økning i frukt og grøntsalget. Det utgjør mye mer frukt og grønnsaker i handlekurvene til kundene våre – og bidrar til et sunnere kosthold i befolkningen.

På Oslo Maraton fjernet vi 20 000 plastposer sammenlignet med tidligere arrangement, som en del av det store plastposekuttet vi jobber mot.

Veien videre Å tilrettelegge for idrett og aktivitet er svært viktig for en bedre folkehelse i et samfunn der vi er stadig mer inaktive.

I REMA 1000 har vi gjennom mange år hatt et brennende engasjement for å få flere i aktivitet. Vi har satt oss et mål om å bli en av Norges største private bidragsytere til idrett og aktivitet – nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi skal være til stede i lokalsamfunn over hele Norge, og bidra til både topp- og breddeidrett. Videre jobber vi for at flere barn og unge skal få glede av idrett og fysisk aktivitet, uansett utgangspunkt. Alt dette jobber vi sammen med våre strategiske samarbeidspartnere for å oppnå.

Vår målsetting er å bidra positivt til folkehelsen ved at flere er fysisk aktive og får oppleve glede og mestringsfølelse. REMA 1000 samarbeider derfor med aktører for å øke aktivitet på alle nivåer innen håndball, fra eliten i REMA 1000-ligaen og landslagene, til håndballskoler for barn.

i REMA 1000

56 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

REMA 1000 Hjerteligaen:

Kåret til årets idrettssponsorat

REMA 1000 Hjerteligaen sikrer like muligheter for alle på håndballbanen, og skal være en trygg og sosial arena.

I 2023 ble satsingen premiert.

Torsdag 20. april kåret Sponsor- og Eventforeningen fjorårets beste sponsorater, og REMA 1000 gikk seirende ut av kategorien idrettsponsorat. Det for vårt engasjement for tilrettelagt idrett i samarbeid med Norges Håndballforbund.

Idretten skal være for alle. Derfor har REMA 1000 sammen med Norges Håndballforbund økt satsingen på tilrettelagt håndball for alle med nedsatt funksjonsevne. Sammen har vi skapt REMA 1000 Hjerteligaen. Målet er å ha aktivitetstilbud til ALLE.

Samhold og mestering

Vi jobber for å øke rekrutteringen av yngre spillere, samt å få på plass flere rene barnelag i klubber over hele landet. REMA 1000 Hjerteligaen sikrer like muligheter for alle på håndballbanen. Her er samhold og mestring minst like viktig som antall mål.

• I dag tilrettelegger 79 klubber, som organiserer 101 lag over hele landet, håndballaktivitet for barn, ungdom og voksne med utviklingshemming.

• Det er omtrent 21 barnelag, mens de fleste lagene har både barn, ungdom og voksne.

• Alle regioner gjennomfører egen serie for sine lag.

• Hjerteligaen er et samarbeid mellom Norges håndballforbund og REMA 1000.

Hjerteligaen har lag over hele Norge, fra Honningsvåg i nord til Kragerø i sør. Dokumentarserien «Miniheltene» ble utviklet for å gjøre REMA 1000 Hjerteligaen kjent, og vise at håndballen er en sosial og trygg arena.

Millioninntekter fra brød

I alle våre butikker, selger vi grovbrødet «Idrett for alle», der én krone per solgte brød går til utøvere med nedsatt funksjonsevne. Totalt solgte vi 1,3 millioner brød i 2023. Siden 2020 har grovbrødet bidratt med hele 6,3 millioner kroner til tilrettelagt idrett.

– Troen på enkeltmennesket er en viktig del av kulturen i REMA 1000, inkludering er derfor en naturlig del av vår virksomhet både i hverdagen og på fritiden. Hjerteligaen er med på å sørge for like muligheter for alle, forteller sponsorsjef Vidar Riseth i REMA 1000.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
57 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Trygge varer gjennom hele verdikjeden

Vi lever i en verden som er i stadig endring. Krig og klimaendringer har blant annet påvirket råvaretilgangen. Dette gir økt risiko for matproduksjonen.

I REMA 1000 legger vi stor vekt på å sikre kvalitet og trygge varer i alle ledd av verdikjeden. Dette innebærer å sikre at alle våre medarbeidere og leverandører kjenner til prinsipper, krav og rutiner for å kunne etterleve dette. Sentralt står blant annet internkontroll, revisjoner, gode rutiner for tilbakekalling av varer, og tiltak for å forebygge matkriminalitet. Som dagligvareaktør har vi et stort ansvar for å sikre at våre kunder ikke blir syke av varene de kjøper, at varene har høy kvalitet, og at kunden får en god handleopplevelse.

I REMA 1000 etterstreber vi å være en garantist for trygge varer gjennom hele verdikjeden!

Revisjoner og

varedeklarasjoner

For REMA 1000 er revisjoner et viktig verktøy for å sikre etterlevelse av rutiner og krav. I 2023 har vi gjennomført 29 leverandørrevisjoner, fire distribunalrevisjoner og 667 butikkrevisjoner. En reduksjon i andelen leverandørrevisjoner (46 i 2022) skyldes kostnadsbesparelser. Revisjonene er gjennomført iht. en risikovurdering. Utover revisjoner bruker vi den uavhengige tredjeparten Varefakta for å sikre at merkingen på produktene våre blir tydelig og korrekt. I 2023 oppdaterte Varefakta deklarasjonen på 479 produkter. En reduksjon i antall Varefakta-deklarerte produkter (730 i 2022) skyldes at en stor andel produkter ble rebrandet i 2022, som følge av ny merkevarestrategi.

Matkriminalitet

Statistikker bekrefter at risikoen for matkriminalitet er høy, og fortsatt påvirkes av hendelser og svingninger i verden. I REMA 1000 benytter vi HorizonScan, en plattform som overvåker og varsler om avvik knyttet til mattrygghet og matkriminalitet. I tillegg deltar vi i nettverk for forebygging av matkriminalitet. Dette gir oss verdifull informasjon og kompetanse om økte farer for juks med våre produkter.

479 29 667

revisjoner av leverandører

revisjoner av egne butikker

varer deklarert av Varefakta

58 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Leverandørstyringssystem

For to år siden implementerte vi nytt leverandørstyringssystem. Systemet benyttes for godkjenning av leverandører, registrering av produksjonssteder og tilhørende sertifikater, og linking mellom produkt og produksjonssted. Systemet er i stadig utvikling og er et godt verktøy, som bidrar til å øke kontrollen over leverandørene, øke transparensen rundt hvor produktene produseres, og sikre at leverandørene oppfyller de kravene vi har til kvalitet, mattrygghet, etikk og bærekraft.

Kvalitetsledersamling

Årlig gjennomfører vi kvalitetsledersamling, hvor vi samler våre egne industribedrifter, samt enkelte store, norske leverandører av egne og unike merkevarer. Fokuset for kvalitetsledersamlingen er å ha et felles fora for erfaringsutveksling, faglige diskusjoner, og gjennomføre bedriftsbesøk. Målet er å bygge en sterk faglig integritet sammen, dele erfaringer og ha en felles forståelse for hvordan REMA 1000 skal fremstå for kunden, og hva vi sammen skal levere på.

Under samlingen ble årets kvalitetsbedrift kåret. Dette er en utnevnelse som gis til en av våre leverandører av egne og unike merkevarer. Etter en helhetlig vurdering av kvalitetsarbeidet, ble Norsk Kylling kåret til årets kvalitetsbedrift 2022.

Veien videre

I REMA 1000 etterstreber å være en garantist for trygge varer gjennom hele verdikjeden. Dette skal vi oppnå ved å opprettholde gode rutiner, stille tydelige krav og forventninger, sikre tett oppfølging, og kontinuerlig søke etter forbedring.

Produktberedskap

• Helserisko = rød alarm 17 tilbakekallinger i 2023. Av disse var 7 på egne og unike merkevarer.

• Ingen helserisiko = gul alarm 67 tilbaketrekkinger i 2023. Av disse var 30 på egne og unike merkevarer.

*Årsaken for det økte antallet med tilbaketrekninger i 2023 er endringer i datagrunnlaget. I år er også tilbaketrekking av dagsferskt regionalt leverte varer inkludert i statistikken.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 59 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Utenforskap

Muligheter for alle

Varige muligheter for alle

Inkluderende og rettferdig

Ansvarlig og motiverende

lokalsamfunnet

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
04.
Mennesker
62 63 64 66 69 72 60 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
Gir tilbake til

REMA-SKOLEN

50+ samlinger

2500 REMA-mennesker

av våre franchisetakere har gitt varige muligheter til mennesker som har stått utenfor arbeidslivet

Fagbrevutdanningen fullført av det 13. kullet 48 % 85 %

Foregangsbedrift for et inkluderende arbeidsliv på tvers av kjønn, kulturell bakgrunn og erfaring.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 61 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
av ansatte i REMA 1000 butikker er kvinner

UTFORDRING

Utenforskap

Utenforskap er blant de største utfordringene vi som samfunn står overfor. Stadig flere faller utenfor jobb og utdanning, og i aldersgruppen 15-29 år, er andelen hele 9,7 %.*

6-700 000 nordmenn står utenfor arbeidslivet. Hele 300 000 av disse er ikke i jobb grunnet helserelaterte årsaker.

Andelen unge som faller utenfor arbeid og utdanning øker, og utenforskapet gjør det i mange tilfeller vanskelig å få denne gruppen inn i utdanning eller jobb. Ulikhetene i samfunnet forsterkes av at første- og annengenerasjons innvandrere er overrepresentert i statistikken.

Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det ifølge LO slik at kvinner fremdeles systematisk jobber mindre, og har større omsorgsansvar enn menn har. Kvinner har lavere inntekt, lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben, og færre lederposisjoner enn menn.

Både offentlige institusjoner og norsk næringsliv har gode muligheter til å bidra positivt til mangfold, inkludering og like muligheter for alle. Regjeringen ser utenforskap som en av de største utfordringene i Norge, og har gjennom initiativet «Inkluderingsdugnaden» invitert næringslivet til en felles innsats for å få de som står utenfor, inn i arbeid.

VÅR AMBISJON
I 2030 er vi Norges mest inkluderende og motiverende arbeidsplass

REMA 1000 vil være et forbilde for et åpent og inkluderende samfunn, hvor alle mennesker gis mulighet til å lykkes. Vi ser folk – ikke bare for den de er, men for hvem de kan bli.

Marit Sælid Johannessen HR-direktør, REMA 1000 Norge

*Unge som faller utenfor og deres inntektsutvikling, SSB (2021)

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
62 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

VÅR LØSNING

Muligheter for alle

I REMA 1000 har vi grunnleggende tro på enkeltmennesket, og at det ligger et stort potensial i å utvikle hvert enkeltindivids styrker. Vi ser ikke bare folk for den de er, men for hvem de kan bli. Hos oss skal alle kunne bli sitt beste jeg.

Som dagligvareaktør har vi mulighet til å bety noe for samfunn og fellesskap. Dette er et ansvar vi tar på alvor. Vår bransje er i posisjon til å redusere utenforskap, og vi ønsker å være en foregangsfigur for et inkluderende arbeidsliv. Vi kan være en døråpner, og gi varige muligheter.

For oss innebærer det å gi muligheter til mennesker med ulike forutsetninger, og være en inkluderende arbeidsplass. Våre kunder representerer alle samfunnsgrupper, og vi ønsker å ha samme bredde blant våre medarbeidere. Vi skal motivere til vinnerkultur gjennom å være en ansvarlig og motiverende arbeidsplass, som gir varige muligheter. Vi skal ha det morsomt og lønnsomt. Å være ansatt i REMA 1000 skal berike livet.

REMA 1000 skal bidra til FNs bærekraftsmål:

Likestilling mellom kjønnene

Vi gir muligheter og reduserer forskjeller mellom kvinner og menn.

Mindre ulikhet

Vi skal gi alle like muligheter, uavhengig av kjønn, opprinnelse og bakgrunn.

Samarbeid for å nå målene

Vi samarbeider med kunder, leverandører, interesseorganisasjoner og myndigheter for å oppnå målet om en positiv innvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø.

Våre løfter mot 2030

Varige muligheter for alle:

I 2030 er vi en foregangsbedrift fordi vi gir mennesker som faller utenfor, varige muligheter. REMA 1000 er mulighetenes bedrift, og vi gir alle muligheter til å vokse og utvikle seg.

Inkluderende og rettferdig:

I 2030 har vi full likestilling i egen virksomhet, og er en foregangsfigur for et inkluderende arbeidsliv på tvers av kjønn, opprinnelse og bakgrunn.

Ansvarlig og motiverende:

I 2030 er vi en trygg arbeidsgiver, som beriker livene til våre medarbeidere. Vi gir muligheter for utvikling til alle sysselsatte på alle nivå i virksomheten.

Lokale bidragsytere:

I 2030 er vi en positiv bidragsyter og en foretrukket samarbeidspartner i ethvert lokalsamfunn.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
63 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Varige muligheter for alle

I REMA 1000 vil vi gi mennesker med ulik bakgrunn en vei inn i arbeidslivet. Og vi vil skape varige muligheter. Vi vil gjennomføre lederutvikling og trening på alle nivåer i vår virksomhet.

Som dagligvareaktør med sysselsatte i hele verdikjeden, fra distribusjon til butikk, har vi i REMA 1000 mulighet til å gi mennesker med ulik bakgrunn en vei inn i arbeidslivet. Vi er bevisste vår unike posisjon til å kunne bidra til å redusere utenforskap i samfunnet, og har god erfaring med å skape en arbeidsplass der inkludering og mangfold står sterkt. Hele 95 forskjellige nasjonaliteter er representert i våre butikker. Vi er engasjert i en rekke inkluderingstiltak, og nesten 85 % av våre franchisetakere tar ansvar for mennesker i sitt lokalsamfunn. Det ved å være døråpner for dem som faller utenfor arbeid og utdanning.*

Verdibasert ledelse

Verdibasert ledelse i REMA 1000 handler om å sette folk i stand til å gjøre sitt beste. Vårt mål er å bygge mennesker som er i stand til å ha mye ansvar og treffe viktige beslutninger. Vi sier at vi bygger store mennesker, som skaper handling gjennom tillit. Sentralt i dette står troen på enkeltmennesket, egeninteresse og våre verdier. Vi ønsker verdibaserte ledere og medarbeidere, og investerer derfor i verditrening og kursing på alle nivåer av virksomheten.

REMA-skolen gir muligheter for alle

En av våre verdier er å motivere til vinnerkultur. Det innebærer blant annet å sette våre medarbeidere i stand til å prestere gjennom stor grad av tillit, og gi mulighet til å utfordre seg selv gjennom ulike aktiviteter for å bygge kompetansen for den enkelte medarbeider. Vår egen skole, REMA-skolen, er en arena for læring, nettverksbygging og motivasjon. Målet er å utdanne dagligvarehandelens hyggeligste og dyktigste folk. I løpet av sitt første år gjennomfører nye medarbeidere i administrasjonen en kulturdag med Ole Robert Reitan, og et filosofikurs med Odd Reitan. Disse kursene gjennomføres også for butikkmedarbeidere i regi av

*Kilde: Intern undersøkelse (2024).

Vårt løfte:

REMA 1000 er mulighetenes bedrift, og vi gir alle muligheter til å vokse og utvikle seg. I 2030 er vi en foregangsbedrift. Det fordi vi gir mennesker som faller utenfor, varige muligheter.

64 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

regionsdirektører, og for distribusjonsansatte i regi av daglige ledere på distribunalene. Videre kan man delta på spesifikke kurs ut fra egne behov, som lederutviklingskurs og kurs i varekunnskap. Det har i 2023 også blitt utviklet kurs spesialtilpasset ulike avdelinger og ledergrupper.

Utvikling for alle

I 2023 har vi økt satsningen på kontinuerlige utviklingsplaner for franchisetakere, ledere og medarbeidere på alle nivåer i REMA 1000. Målet er at hver enkelt medarbeider skal kunne jobbe hos oss i mange år, og fortsatt oppleve mestring og utvikling – rett og slett få muligheten til å bli sitt beste jeg.

Helt konkret, er det flere grep som er blitt gjort. REMAskolen har definert tre målgrupper og utviklet tilpassede læringsløp til disse. For medarbeidere i butikk, innebærer dette at alle utviklingstrinnene er satt inn i et årshjul, og er tilgjengelige for påmelding. Dette gir utviklingsmuligheter, forutsigbarhet og en lengre tidshorisont.

For franchisetakere og medarbeidere i administrasjonen, ses læring og utviklingsløp nå i fem-års sykluser. Fokuset på utvikling starter allerede fra deres første fem år, og har videre rullerende fem-årsperioder. Dette gir en tydelig utviklingsplan for franchisetaker og medarbeidere i administrasjon, og har blitt varmt tatt imot av både deltakere og andre. I 2023 gjennomførte REMA-skolen over 50 samlinger som kurs, seminarer og kick-off. Til sammen 165 franchisetakere, 483 medarbeidere i administrasjonen, og over 1.900 butikkmedarbeidere har vært på kurs i løpet av året. Vi er stolte av mulighetene vi gir våre medarbeidere!

Egen fagbrevutdanning

REMA 1000 var den første dagligvareaktøren i Norge til å tilby fagbrev til butikkmedarbeidere. Interessen for fagbrev er økende, og bidrar til å bygge stolthet for butikkyrket. I tillegg gir fagbrev franchisetakere mulighet til å tilby sine ansatte en formell utdannelse, som bidrar til økt kompetanse og motivasjon. Mange som tar fagbrev, har ønske om å bli franchisetaker. Eneste krav ved opptak er fem års erfaring med salg. Vi opplever at vår rolle som samfunnskritisk funksjon ble synliggjort under Covid-19, og dermed ble også denne karriereveien mer attraktiv. I 2023 gjennomførte det 13. kullet fagbrev i salgsfaget, med en kjønnsfordeling på 40 % menn og 60 % kvinner.

Årets talent 2023

I 2023 ble André Flåte Olsen Årets Talent. REMA 1000 utdanner hvert år mellom 30 og 40 medarbeidere gjennom REMA-skolens Talentprogram. Utdannelsen gjør deltakerne i stand til å kunne bli franchisetakere og selvstendige næringsdrivende. Hvert studieår kårer studentene, foreleserne og lærerne på REMA-skolen, Årets Talent.

Det er utrolig stas å motta en slik pris! Veldig kjekt å få den i år med det sterke kullet som har deltatt på Talentprogrammet. Jeg vil gjerne takke alle medtalenter for noen fantastiske uker på Ladevollen. Og takk til alle forelesere og mentorene. Dette hadde ikke vært mulig uten dem.

André Flåte Olsen

Nestkommanderende hos REMA 1000 Dusavik og Årets talent 2023

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 65 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Inkluderende og rettferdig

Inkludering og mangfold er en viktig suksessfaktor og fanesak for REMA 1000. Våre verdier er sentrale ledestjerner, og blir brukt som et verdikompass for beslutninger og avgjørelser.

I REMA 1000 har vi en grunnleggende tro på enkeltmennesket, og at det ligger et stort potensial i å utvikle deres styrker. Det betyr at det finnes muligheter for alle, og vår ambisjon er å være en foregangsfigur for et inkluderende arbeidsliv. Vi har gode erfaringer med å skape en arbeidsplass hvor inkludering og mangfold står sterkt, og vi mener at mangfold bidrar til et godt arbeidsmiljø og gjør oss rikere. Våre medarbeidere skal glede seg til å gå på jobb hver dag, få mulighet til å utvikle seg, og oppleve at å jobbe i REMA 1000 beriker livet.

Fremmer kvinners muligheter

Dagligvarebransjen i Norge er generelt mannsdominert på ledernivå. Gjennom utviklingsprogrammer og personlige utviklingsplaner, skal vi fremme kvinners muligheter til å avansere innad i organisasjonen. Videre er tiltak som fleksible arbeidstider, hjemmekontorløsninger og muligheter for utvidet permisjon, noe som skal fremme både kvinner og menns muligheter til å kombinere karriere og familieliv. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre tilbud, og henter inspirasjon fra fagnettverk og andre organisasjoner.

Ønsker flere kvinnelige franchisetakere

Vi har en plan om å øke andelen kvinnelige franchisetakere, og er ikke i mål før vi har full likestilling. Dette målet skal vi oppnå ved å innføre flere tiltak for å vise kvinnelige medarbeidere at franchisetaker kan være karriereveien for dem, blant annet gjennom å løfte frem kvinnelige franchisetakere som lykkes, og prioritere informasjon til kvinnelige butikkmedarbeidere om REMA-skolens Talentprogram. I 2023 besto kullet som utdanner seg til franchisetaker av 26 % kvinner og 74 % menn.

Vårt løfte:

REMA 1000 er en foregangsbedrift for et inkluderende arbeidsliv på tvers av kjønn, kulturell bakgrunn og erfaring. I 2030 har vi full likestilling i egen virksomhet.

66 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Rettferdig rekruttering

Når vi rekrutterer i REMA 1000, vurderes kandidatene på bakgrunn av hvilke kompetanse og ferdigheter som er nødvendige for å trives og prestere i rollen. I rekrutteringen benyttes skreddersydde testverktøy og strukturerte intervjuguider. Dette for å sikre flere objektive bedømmingskriterier i seleksjonsprosessen. Ved bruk av eksterne rekrutteringsbyråer, setter vi krav til en balansert fordeling av kandidater.

Fremtidsrettet rekrutteringsprosess

Alle som søker jobb i REMA 1000 skal oppleve oss som åpne og inkluderende, og dette begynner med stillingsutlysningen. Vi benytter et folkelig språk, og gir tydelig informasjon om tilretteleggingsmuligheter i prosessen. Vi oppmuntrer alle til å søke, uavhengig av hvem de er.

Vi er også opptatt av å kontinuerlig forbedre og oppdatere våre rekrutteringsverktøy, slik at kandidatene fortsetter å oppleve at våre vurderinger er objektive og rettferdige. Situasjonskartleggingen som tidligere var et skjema, er blitt gjort om til en chat-simulering. Denne oppgraderingen er mer interaktiv, og formatet mer gjenkjennbart. Karakterene i chat-simuleringen reflekterer mangfoldet i REMA 1000.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) skal fremme forebyggende arbeid for likestilling og ikke-diskriminering på arbeidsplassen, og alle arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi forholder oss til fakta, og bruker samtaler med ansattrepresentanter, resultater fra medarbeiderundersøkelser, og lønnskartlegging. På servicekontoret har vi i 2023, i samråd med representanter for de ansatte, jobbet strukturert med dette gjennom året i en dedikert arbeidsgruppe, og gjennomført 12 tiltak. Les mer om vårt arbeid med å fremme likestilling og hindre diskriminering i rapporten «REMA 1000 - En Inkluderende Arbeidsplass», som ligger på rema.no. Å være ansatt

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 67 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
i REMA 1000 skal berike livet

Pris til REMA 1000:

Vant Ringer i vannet-prisen

REMA 1000 har i lang tid jobbet for å bli en foregangsfigur for et inkluderende arbeidsliv. I 2023 ble vi tildelt NHOs pris for arbeidsinkludering.

Dagligvarebransjen er i unik posisjon til å redusere utenforskap i samfunnet, og REMA 1000 har i lang tid jobbet for å bli en foregangsfigur for et inkluderende arbeidsliv. Og det er blitt lagt merke til.

I 2023 ble vi tildelt Ringer i vannet-prisen. Det er en NHOutviklet satsing på arbeidsinkludering, hvor næringslivets behov står i sentrum. I sin begrunnelse skriver juryen at «REMA 1000 har utmerket seg gjennom å løfte inkludering opp på ledernivå, og inn i konsernets øvrige strategier og målsetninger».

- På denne måten har REMA signalisert at inkludering ikke bare er et ansvar for franchisetakeren. Det er også opp til øverste ledelse å tilrettelegge for mer inkludering, uttaler juryen.

REMA 1000 er svært takknemlige for anerkjennelsen.

Utenforskap er et stort problem for Norge, men et enda større problem for den enkelte. Denne prisen er først og fremst en anerkjennelse til våre kjøpmenn og butikkansatte for at de hver dag bidrar til å gi folk en mer meningsfylt hverdag gjennom å få flere ut i arbeidslivet.

68
Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
Foto: NHO Service og Handel Her mottar administrerende direktør, og styreleder i REMA 1000 Norge, Ole Robert Reitan, og kjøpmann Kent Windahl (REMA 1000 Bjølsen) Ringer i Vannet-prisen under HANDLEKRAFT 2023.

Ansvarlig og motiverende

REMA 1000 skal være en ansvarlig og motiverende arbeidsgiver. Vi ønsker at alle medarbeidere tar ansvar og beslutninger, stoler på seg selv og handler!

REMA 1000-filosofien bygger på prinsippet om at få mennesker skal ta mange avgjørelser. Vi skal oppfattes som symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. Vi ønsker oss mennesker med talent og vilje, som tar ansvar, påvirker og tar egne beslutninger. Med klare rammer, og omsorg for enkeltmennesket, bygger vi eksepsjonister.

Når vi rekrutterer, gjør vi kandidatene klar over at de må ta ansvar selv, og at de skal forme sin egen hverdag i tråd med vår filosofi og våre verdigrunnlag. Vår erfaring er at ved å gi absolutt tillit, mye ansvar og støtte ved behov, bygger vi motiverte medarbeidere, som er rustet til å ta gode beslutninger.

Digital treningsportal

Å motivere til vinnerkultur innebærer å sette folk i stand til å gjøre sitt beste. Hver franchisetaker og leder har ansvaret for å utvikle og trene sine medarbeidere. Som en støtte i dette arbeidet, har vi utviklet en digital treningsplattform kalt Motimate. Den sikrer at alle medarbeidere får relevant opplæring og informasjon. I Motimate lanseres det nye treningsløp hver måned for å forsterke kompetanseutviklingen på alle nivå i organisasjonen.

Trygg kommunikasjon Åpen og ærlig kommunikasjon skaper trygghet. Vi snakker sammen om felles mål og hva vi ønsker å oppnå. Lederne våre forteller både hva vi ønsker å oppnå og hvorfor vi ønsker å oppnå akkurat dette. Med tillit som verktøy, skaper vi forpliktelse. Vi tror på enkeltmennesket, og vi tror på eierskap til oppgave og resultat. God kommunikasjon handler også om klare og tydelige krav til arbeidsinnsats, med tett oppfølging. Vi mener kommunikasjon er det viktigste verktøyet vi har for å gjøre hverandre gode.

Med begeistring og tydelig retning mot felles mål, skaper vi rom for ekstraordinære prestasjoner. Vi gjennomfører

Vårt løfte:

Alle medarbeidere på alle nivå i virksomheten, får mulighet til utvikling. I 2030 er vi en trygg arbeidsgiver, som beriker livene til våre medarbeidere.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 69 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

symbolhandlinger og ritualer, som begeistrer og forsterker vår kultur og våre mål. Vi feirer sammen når vi får til noe. Vi unner og beundrer hverandre. Folk som har det bra, gjør det bra, og opplever prestasjonsglede hver dag. Vi skal snakke med hverandre, ikke om hverandre, og med gjensidig respekt. Som leder skal man få den enkelte til å føle seg verdifull.

Vi har sterke kulturbærere som bidrar til å skape nye kulturbærere. Vår kultur og våre verdigrunnlag er en del av vår arbeidshverdag.

Tillitsfulle relasjoner

En kultur er ikke noe vi vedtar, den blir til gjennom entusiastisk samarbeid. Vi møter hverandre med respekt og tydelighet. Vi er inkluderende, deler vår kunnskap, og vi har omsorg for hverandre.

Hos oss vet du hva du får. Med systemdrift, forutsigbare rammer og tydelige forventninger, skaper vi trygghet. Vi skal stille krav, støtte og anerkjenne våre medarbeidere. Da er det avgjørende at vi er gode på å etablere og utvikle trygge og tillitsfulle relasjoner. Vi mener dette er nødvendig for at våre medarbeidere skal føle trygghet og motivasjon for å prestere.

Med klare rammer, og omsorg for enkeltmennesket, bygger vi eksepsjonister.

Medarbeidersamtaler i ny drakt

I 2023 lanserte vi Utviklingshjulet. Dette er medarbeidersamtaler i ny drakt, med mer fokus på fremtid og personlig utvikling. Alle medarbeidere skal føle mestring og oppleve at å jobbe i REMA 1000 beriker livet. Med Utviklingshjulet ønsker vi å styrke denne opplevelsen av mestring gjennom økt fokus på kontinuerlig utvikling i hverdagen. Den nye modellen er lansert for alle deler av REMA 1000, både butikk, distribusjon og administrasjon. Det er utviklet samtalemaler, årshjul, og retningslinjer for ledere og franchisetakere. For administrasjon er det i tillegg lansert systemstøtte, noe som vil gi både ledere og medarbeidere ytterligere støtte i gjennomføring av Utviklingshjulet.

Åpenhet med varslingskanal

REMA 1000 ønsker en lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette gir mulighet til å rette opp forhold, og til å utvikle virksomheten positivt. Derfor har vi i nå seks år hatt en egen varslingskanal som driftes av en nøytral tredjepart. Denne gjør det mulig for våre ansatte, leverandører, og kunder å varsle om kjennskap eller mistanke om uakseptabel adferd i strid med våre verdier/etiske retningslinjer, uten frykt for at dette går utover den som varsler.

Alle innkomne varsler behandles av en uavhengig tredjepart, et advokatfirma, som involverer og rådgir HR i REMA 1000 rundt videre oppfølging av varsler. Varslingskanalen gjør det lettere for ansatte i en vanskelig situasjon å bli hørt, det blir tryggere å jobbe i REMA 1000, og det blir vanskeligere å bryte med våre verdier og/eller norsk lov.

70 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Ved mer alvorlige og akutte saker, har vi samarbeid med Sikkerhetsledelse AS. Det er opprettet et treningsløp på Motimate om dette samarbeidet, tilgjengelig for alle ansatte, med et direktenummer alle kan kontakte dersom de opplever en uønsket hendelse.

Universell utforming

To år på hjemmekontor for ansatte på servicekontoret og i administrasjon, endret vår måte å jobbe på. Og disse endringene er blitt med oss tilbake på kontoret. Både telefonsamtaler og digitale møter er blitt en del av hverdagen, og dette stiller andre krav til omgivelsene. For å adressere dette, har vi i 2023 gjennomført et ombyggingsprosjekt på vårt servicekontor, både for å møte de nye behovene, og samtidig få universell utforming i lokalene våre. Alle fasiliteter, som kjøkken, møterom, møbler og treningsrom, er oppgradert med universell utforming. Med dette ønsker vi å gjøre vårt servicekontor tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnedsettelser og spesielle behov.

Beredskap

Vårt overordnede mål for beredskap er å sikre mennesker, miljø og verdier. Samt å bidra til at uønskede hendelser løses effektivt i den enkelte del av verdikjeden, og at vi etterlever gjeldende lover og forskrifter.

Vi jobber med beredskap gjennom en risikobasert sikkerhetsstyringsmodell. Det vil si at vi løpende kartlegger kritiske punkter og driftskritiske oppgaver i vår virksomhet og i verdikjeden, som kan påvirke vår forretningsdrift. De fleste funn som blir gjort i en slik kartlegging bygges inn i våre normale driftsrutiner, på denne måten bygger vi en robust og fremtidsrettet virksomhet. Sikkerhetsstyringen innbefatter flere og kryssende områder i virksomheten, herunder sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Som en samfunnskritisk aktør innen matforsyning er arbeidet med beredskap viktig for å opprettholde et beredskapsnivå som gjør oss i stand til å utøve vårt samfunnsansvar. Vi ønsker å være en ansvarlig næringslivsaktør som utøver sin samfunnskritiske funksjon på en måte som skaper trygghet i befolkningen, og tilfredsstiller myndighetenes krav og forventninger.

Hjertestartere i alle

REMA 1000-butikker

Siden 2017 har vi hatt hjertestartere i alle våre butikker og distribunaler. Tiltaket bidrar til at alle kunder, medarbeidere og forbipasserende kan føle seg trygge på at det er hjelp å få dersom det oppstår en situasjon. Hjertestarterne er registrert i det offentlige registeret over hjertestartere, og alle REMA 1000-medarbeidere har fått opplæring i apparatene. For REMA 1000 er hjertestarterne et bidrag for å gjøre både butikk, distribunaler og lokalsamfunn tryggere.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 71 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Gir tilbake til lokalsamfunnet

Å gi tilbake til fellesskapet, og å være en bidragsyter i alle lokalsamfunn vi er etablert i, er viktig for REMA 1000. Våre franchisetakere har eierskap, gjennomføringsevne, og bankende hjerter for sine lokalsamfunn. Det er vi utrolig stolte av!

Det er over 670 REMA 1000-butikker i Norge, fra Mandal i sør, til Honningsvåg i nord. Vi rendyrker vår driftsform franchise fordi vi mener at det er det beste av begge verdener: Våre franchisetakere følger konseptet REMA 1000, samtidig som de er selvstendig næringsdrivende. Resultatet av dette er at hver og en av våre butikker drives av en franchisetaker med et bankende hjerte for sitt lokalsamfunn.

Våre franchisetakere er en døråpner for mennesker som faller utenfor, og de gir varige muligheter. Flere unge står i dag utenfor arbeidslivet, og våre franchisetakere gjør en forskjell ved å gi mange sin første jobbmulighet. Hele 95 % av våre franchisetakere har gitt noen sin første jobb. 95 % av våre franchisetakere har også hatt noen på arbeidstiltak i sin butikk, og 85 % har gitt varige muligheter til en eller flere ved å gi fast jobb etter arbeidstiltak.

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter i ethvert lokalsamfunn vi er en del av. Gjennom sysselsetting, inkludering, og støtte til idrettslag, klubber, kultur og veldedige organisasjoner, bidrar REMA 1000 til utvikling av lokalsamfunn i hele landet. Det har vi gjort siden 1979, og det er noe vi vil fortsette med.

Vårt løfte:

I 2030 er vi en positiv bidragsyter og en foretrukket samarbeidspartner i ethvert lokalsamfunn.

av våre franchisetakere har hatt noen på arbeidstiltak i sin butikk 95 %

av våre franchisetakere har gitt noen fast jobb etter arbeidstiltak 85 %

av våre franchisetakere har gitt noen sin første jobb 95 %

72 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Årets ansvarspris:

Inviterte ensomme til gratis julaften

Vinner av årets Ansvarspris er Ida Halvorsen, Kjøpmann på REMA 1000 Kautokeino. Fv. Tidligere adm. dir i REMA 1000, Tom Kristiansen, Ida Halvorsen, Styreleder i REMA 1000 Norge, Ole Robert Reitan, leder for samfunnsansvar og

Årets Ansvarspris gikk til Ida Halvorsen, som har et bankende, blått hjerte for sitt lokalsamfunn.

Årets vinner av Ansvarsprisen, er franchisetaker Ida Halvorsen ved REMA 1000 Kautokeino. Prisen går til REMA 1000-mennesker som har utmerket seg gjennom sitt engasjement for samfunnet, og har vist ansvar langt utover det som forventes.

Det har absolutt Ida Halvorsen gjort. Hun har vist et særlig ansvar for sitt lokalsamfunn. Og er et godt eksempel på hvordan man kan være en helt i lokalmiljøet gjennom å bruke sin posisjon til å utrette fantastiske tiltak for små og store.

Det å bli sett er et grunnleggende behov, og kanskje spesielt i julen. Julaften 2022 inviterte Halvorsen til gratis julefeiring for alle som ville.

Vinneren sa det så fint selv, «de som har økonomiske problemer, de kan få hjelp, men det å være ensom, er noe annet». Det å invitere alle som hadde lyst til en gratis julemiddag på selveste julaften, det er et initiativ å bli imponert av.

Halvorsens innsats betyr mye for lokalsamfunnet, og ikke minst for enkeltmenneskene. Hun er et forbilde for alle sine kollegaer, og en flott ambassadør for REMA 1000.

Prisen ble delt ut for tiende gang. Tidligere vinnere er blitt hedret blant annet for sitt engasjement for dyrevelferd, inkluderende arbeidsliv og for å motkjempe bruk av palmeolje.

Det var stort å motta denne prisen, og jeg så det ikke komme. Jeg hadde ikke i tankene i det hele tatt at jeg skulle vinne den prisen. Det er en stor ære for meg.

Ida Halvorsen Franchisetaker REMA 1000 Kautokeino, vinner av ansvarsprisen 2023.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
73 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
bærekraft, Emilie Våge.

Økt risiko for rettferdighetsbrudd

Bedre innsyn i leverandørkjeden

Ansvarlig og rettferdig

Sporbarhet og transparens fra jord til bord

Bærekraftig produksjon og forbruk

Ansvarlig handel

74 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
05. Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
God dyrevelferd Høy forretningsmoral 76 77 78 80 83 87 91

ECC-Sertifisering

på kylling fra merkevarene Solvinge, Stange og Prima Lavpris

100 %

17 sertifisert kaffe fra Kjeldsberg

Oppdaterte styringsdokumenter

henvendelser i forbindelse med infromasjonsplikten i Åpenhentsloven.

Etiske retningslinjer, policyer og rutiner for leverandører

Videreutviklet leverandørstyringssystem

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 75 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

UTFORDRING

Økt risiko for rettighetsbrudd

Verdens matproduksjon har leverandørkjeder som er både komplekse og lite transparente. Prispress og økt etterspørsel øker risikoen for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Forhold som barnearbeid, korrupsjon, diskriminering, tvangsarbeid, manglende organisasjonsfrihet, kollektive lønnsforhandlinger og miljøødeleggelser, er spesielt utfordrende. Matsektoren er i stor grad preget av manuelt arbeid, spesielt i råvareleddet. Globalt øker stadig forskjellene for de som har minst. Med klimaendringer og ressursmangel i tillegg, vil utfordringene trolig forsterkes i årene som kommer. I kombinasjon med begrenset sporbarhet, transparens, korrupsjon og et stort press på naturressursene, ser vi en stadig økt risiko for brudd på de grunnleggende menneskerettighetene, anstendige arbeidsforhold, og forringelse av menneskers livsgrunnlag.

Forskjellene forsterkes ved at naturressurser som skog, fisk og ferskvann i stadig større grad legges under privat eierskap. For leverandører som må levere på vekstkrav, er det ikke gitt at naturressursene blir forvaltet i tråd med naturens tåleevne. Rovdrift på naturressurser rammer ofte de svakeste. Land med dårlig økonomi eller korrupt styresett, er særlig utsatt.

VÅR AMBISJON
I 2030 har vi en positiv innvirkning på mennesker og miljø i hele vår verdikjede

Vi samarbeider tett med leverandører og produsenter for å sikre etterlevelse av våre retningslinjer og krav. Dette styrker arbeidsforholdene og rettighetene til arbeidere, og bidrar til bærekraftig vekst for begge parter.

Christian Hoel

Administrerende direktør i REMA 1000 Norge AS

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
76 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

VÅR LØSNING

Bedre innsyn i leverandørkjeden

Som dagligvareaktør, er vårt ansvar å gjøre det vi kan for at varene vi kjøper og selger er ansvarlig produsert.

Vi skal holde en høy forretningsmoral og etterstrebe rettferdige og ansvarlige leverandørkjeder fra jord til bord. Gjennom tett samarbeid med våre leverandører er vår ambisjon å bidra til å redusere negativ påvirkning eller skade, og skape positive ringvirkninger. Dette innebærer at vi stiller høye krav til oss selv og andre, har tett leverandørdialog og følger opp utfordringer og avvik i leverandørkjeden. Gjennom sporbarhet og transparens, skal vi sikre bedre innsyn i leverandørkjeden, og hjelpe kunden å ta opplyste og trygge valg.

Vi skal legge til rette for et bærekraftig og ansvarlig forbruk for kundene våre, og vi skal være en foregangsbedrift innen god dyrevelferd – både nasjonalt og internasjonalt. I 2030 har REMA 1000 en positiv innvirkning på både mennesker og miljø i vår leverandørkjede.

REMA 1000 skal bidra til FNs bærekraftsmål:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi tar ansvar for menneske- og arbeidsrettigheter, helse og miljø i hele leverandørkjeden.

Mindre ulikhet

Vi skal gi alle like muligheter, uavhengig av kjønn, opprinnelse og bakgrunn.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi jobber for en bærekraftig matproduksjon fra jord og fjord til bord.

Samarbeid for å nå målene

Vi samarbeider med kunder, leverandører, interesseorganisasjoner og myndigheter for å oppnå positiv innvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø.

Våre løfter mot 2030

Ansvarlig og rettferdig:

I 2030 har vi en ansvarlig og rettferdig leverandørkjede, og har bidratt til en positiv utvikling for mennesker, dyr, samfunn og miljø.

Bærekraftig produksjon og forbruk

I 2030 har vi bidratt til at alle kunder har et mer bærekraftig forbruk. Vi har bærekraftige leverandørkjeder for alle egne merkevarer, og krever det samme av våre leverandører.

Sporbart og transparens fra jord til bord

I 2030 har vi full sporbarhet fra jord til bord på egne merkevarer, og har markedets største transparens i merking av disse. Det er enkelt for kunden å få oversikt over produktets påvirkning på miljø, helse og mennesker.

God dyrevelferd:

I 2030 er alle animalske produkter av egen merkevare, merket med god dyrevelferd. Vi er en foregangsbedrift innen god dyrevelferd internasjonalt.

Høy forretningsmoral

I 2030 fanger vi opp, og følger opp, alle tilfeller av korrupsjon eller misligheter i leverandørkjeden.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
77 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Ansvarlig og rettferdig

Som dagligvareaktør handler REMA

1000 råvarer og produkter fra hele verden. Dette medfører et stort ansvar.

Utfordringen er at mange av råvarene kommer fra lange og komplekse leverandørkjeder, der det er knyttet særlig risiko til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. På våre egne merkevarer samarbeider vi med i overkant av 140 leverandører. Disse produserer varene vi kjøper på over 570 produksjonssteder over hele verden. 166 av disse ligger innenfor geografiske områder vi definerer som «områder med høy risiko».

Som et ansvarlig selskap med høy forretningsmoral, målsetter vi å ha en ansvarlig og rettferdig leverandørkjede, som bidrar til en positiv utvikling for mennesker, dyr, samfunn og miljø. I tillegg til styringsdokumenter som etiske retningslinjer, policyer og rutiner, innebærer dette at vi gjennomfører risikokartlegging og aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven. Vi sertifiserer også flere egne merkevarer etter anerkjente sertifiseringer.

Åpenhetsloven

REMA 1000 rapporterer i henhold til Åpenhetsloven.* Lovens formål er todelt. For det første, skal den fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Den lovfester at bedrifter skal gjøre aktsomhetsvurderingen i tråd med OECDs retningslinjer.

For det andre, sikrer loven allmennheten informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Oppdaterte etiske retningslinjer for alle leverandører
Vi godkjenner alle våre produksjonssteder

Åpenhetsloven stiller enda strengere krav til oss som et ansvarlig selskap.

Christina Fuglesang

Leder ansvarlig og bærekraftig handel

egne produksjonssteder utenfor Norden er medlem av Sedex eller BSCI

*Lov om virksomheters åpenhet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

78 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
320

Ansvarlige leverandørkjeder

Ansvarlige innkjøp krever at vi er aktsomme, og at vi vurderer risiko. Risikoreduserende tiltak igangsettes der vi ser behov for dette. Ved produksjon av våre egne merkevarer, tar vi et særlig ansvar. Her har vi størst påvirkningskraft og mest kunnskap om leverandørkjedene. Vi har utarbeidet nye styringsdokumenter som policyer, rutiner og oppdaterte etiske retningslinjer for våre leverandører. Kartlegging av risiko er utgangspunktet for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og ansvarlig handel. Vurderingene hjelper oss med å identifisere de største risikoene i leverandørkjeden, og prioritere tiltak. Arbeidet ivaretas gjennom kartlegging, tiltak og tett dialog med leverandørene.

Handlingsplan for forbedring

REMA 1000s forretningsidé, er at «Kundene velger oss fordi vi alltid har laveste pris på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte». Det innebærer at vi også stiller krav til oss selv som innkjøpere. Vi prekvalifiserer alle nye og potensielle leverandører, og/ eller produksjonssteder. Dette for å sikre at vi jobber med leverandører som leverer på de kravene og retningslinjene vi stiller. Dersom vi under prekvalifisering merker forbedringspunkter, lager vi en handlingsplan for forbedringer og tiltak for å nå disse. For å produsere og selge ansvarlig, kreves det også at vi som innkjøpere holder en høy forretningsmoral. I forhandlinger innebærer det at vi jobber for at prisforhandlingene ikke skal gå utover de som allerede tjener minst. God planlegging av varebestillinger er viktig for å unngå unødvendig press på de ansatte på produksjonsstedet.

Veien videre

I arbeidet med risikovurderinger rundt organisasjonsfrihet, diskriminering, tvangsarbeid, miljø, levelønn, barnearbeid og korrupsjon, har vi fått en oversikt over hvor risikoen er størst for brudd. Vi bruker kunnskapen når vi beslutter hvem vi skal handle av, og hvordan vi utfordrer våre leverandører, slik at vi kan bli bedre sammen. Videre vil vi videreutvikle styringsdokumentene våre basert på ny kunnskap fra aktsomhetsvurderingene, og ha enda tettere leverandørdialog.

For å sikre en ansvarlig og rettferdig verdikjede, skal våre leverandører av egen merkevare:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Oppfylle alle krav og retningslinjer REMA 1000 har definert for leverandører og produksjonssteder.

Arbeide kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge, begrense og håndtere negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø i egen virksomhet og leverandørkjede.

Ha transparens og sporbarhet i leverandørkjeden, også på råvarenivå. Leverandør plikter å oppgi informasjon om underleverandør, samt opprinnelsesland av råvarer og ingredienser.

Dersom leverandøren leverer produkter som inneholder risikoutsatte råvarer, skal leverandøren samarbeide rundt implementering av sertifiseringer iht. REMA 1000s «Policy for risikoutsatte råvarer».

Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, dyr, samfunn og miljø gjennom samarbeid.

Ha en signert Rammeavtalen, som bidrar med å sikre tydelig kommunikasjon av krav og forventninger til leverandører og underleverandører. Våre etiske retningslinjer for leverandører (SCoC) er en del av rammeavtalen. Rapportere til REMA 1000 ved brudd, eller mistanke om brudd, på etiske retningslinjer og negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø i sin leverandørkjede.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 79 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Sporbarhet og transparens fra jord til bord

REMA 1000 skal hjelpe kundene med å ta mer opplyste og ansvarlige valg.

Matproduksjon består av komplekse og lite transparente leverandørkjeder der prispress og økt etterspørsel øker risikoen for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Globalt øker forskjellene stadig for de som har minst. Forhold som barnearbeid, korrupsjon, diskriminering, tvangsarbeid, manglende organisasjonsfrihet og miljøødeleggelser, er spesielt utfordrende. Matsektoren er i stor grad preget av manuelt arbeid, spesielt i råvareleddet. I kombinasjon med begrenset transparens, korrupsjon, klimaendringer og et stort press på naturressursene, ser vi en stadig økt risiko for brudd på menneskerettigheter og forringelse av menneskers livsgrunnlag.

Vårt ansvar er å gjøre det vi kan for at varene vi selger er ansvarlig produsert. REMA 1000 skal bidra til positiv utvikling for mennesker, dyr, samfunn og miljø i leverandørkjeden gjennom å stille tydelig krav og og tett samarbeid med våre leverandører. Gjennom sporbarhet og transparens skal vi sikre bedre innsyn i leverandørkjeden. Derfor målsetter REMA 1000 å ha den mest transparente merkingen på egne merkevarer i markedet.

Sertifisering og merking

Åpenhetsloven har vist oss at det forventes bedre kontroll i leverandørkjeden. REMA 1000 etterstreber sporbarhet og transparens på sine egne merkevarer. For oss er det viktig at kundene får innsikt i varens opprinnelse, blant annet gjennom merking av hvilket land varen produseres i. I tillegg vil varen alltid være merket med næringsinnhold, nettovekt og allergener, samt informasjon for å enkelt kunne ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål eller avvik. Vi har nå tatt dette arbeidet enda lengre for å sikre en mer omfattende sporbarhet av våre egne merkevarer. Dette gjøres gjennom vårt leverandørstyringssystem og gjennom revisjoner. I tillegg virker tredjepartsstertifiseringer, som Rainforest Alliance og Fairtrade, ytterligere som et risikominimerende tiltak. Dette er spesielt viktig for risikoutsatte råvarer.

Deklarasjoner og sertifiseringer som risikoreduserende tiltak

29 17

henvendelser i forbindelse med Åpenhetsloven

gjennomførte leverandørrevisjoner

80 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Bedre sporbarhet

Vi har et leverandørstyringssystem som sørger for økt transparens og sporbarhet på leverandør, produksjonssted, produkt og ingrediens for våre egne produkter. Når det gjelder sistnevnte, har vi startet med å innhente informasjon om opprinnelse av hovedingrediensene for produkt, mens målet på sikt er å samle inn informasjon om alle ingrediensene. Leverandørstyringssystemet benyttes når vi utfører dyptgående risikovurderinger og ved kontroll av leverandør og produksjonssted. Alle produksjonsstedene vi benytter, godkjennes basert på krav rundt kvalitet og ansvar.

I sammenheng med implementering av leverandørstyringssystemet, startet opplæringen av både interne brukere og leverandører. Det er blant annet laget et treningsløp for leverandørene som informerer om Åpenhetsloven, og hva den innebærer for våre samarbeidspartnere. Denne forståelsen er viktig for at datagrunnlaget blir så korrekt som mulig.

Revisjoner

REMA 1000 bruker revisjoner som et effektivt verktøy i arbeidet med å styrke sosiale rettigheter på våre produksjonssteder. Revisjoner er et viktig risikoreduserende tiltak, som bidrar til å avdekke eventuelle brudd og avvik.

Vi gjennomfører både skrivebordsrevisjoner og fysiske revisjoner, og kombinerer dem ofte.

Sosiale revisjoner brukes som et verktøy for å muliggjøre sporbarhet og vurdere forhold i leverandørkjeden. Vi ser blant annet etter mønster i revisjonsrapportene, der vi kan avdekke spesifikke utfordringer som går igjen, eller som produksjonsstedet ikke tar tak i. Vi sjekker også om resultatene av en skrivebordsrevisjon stemmer med de vurderingene vi gjør når vi reviderer produksjonsstedet.

Vi bruker revisjonsrapporten som utgangspunkt for en bredere dialog med leverandørene. Det gjør at vi kommer tettere på leverandør, som igjen bidrar til en bedre leverandørdialog. Det kan også øke forståelsen for leverandørens utfordringer, og for å igangsette tiltak der det er nødvendig. Funnene diskuteres med leverandørene våre, og det er viktig for oss å bidra til at de produksjonsstedene som ønsker å forbedre seg, får muligheten til å jobbe med dette. I 2023 gjennomførte vi 29 leverandørrevisjoner. Alle revisjonene var varslede revisjoner. Hovedårsaken til det, er at vi sikrer ledelsens tilstedeværelse for intervju og tilgang til arkiver og dokumentasjon. Ulempene er selvfølgelig at ledelsen har tid til å forberede seg før revisjonen.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 81 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
Eksempler på særlig risikoutsatte råvarer i vår verdikjede
Te, kaffe og kakao

Hasselnøtter og cashewnøtter

Sedex for redusert risiko

Vi bruker Sedex aktivt for å vurdere risiko for geografiske områder, sektorer og råvarer. Sedex er verdens største samarbeidsplattform for deling av leverandørdata om arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø. Alle produksjonssteder vi benytter utenfor Norden, skal være medlem i Sedex eller BSCI.

Når et produksjonssted er medlem i Sedex, kan vi ettergå informasjonen som er lagt inn i Sedex. Produksjonssteder kan også gjennomføre revisjoner, også kalt SMETA. En SMETA (Supplier Ethical Data Exchange) Ethical Audit er en omfattende og standardisert vurderingsprosess, som brukes til å evaluere nivået av etisk og sosialt ansvar hos leverandører og fabrikker i globale leverandørkjeder. Informasjonen brukes aktivt inn i vår risikovurdering.

Soya og palmeolje

Varefakta for transparens

REMA 1000 kvalitetssikrer egne merkevarer gjennom Varefakta. Varefaktamerket er et stempel for troverdig merking, og sikrer korrekt og lovpliktig informasjon på produktene. Har et produkt Varefaktamerking, sikres forbruker at det ikke er mangler eller misvisende opplysninger, og at både vi og produsent overholder gjeldende lover og forskrifter for varen. Varefakta utarbeider deklarasjoner og foretar stikkprøvekontroller av alle våre egne merkevarer gjennom produktets levetid.

Veien videre

På veien mot stadig bedre sporbarhet og transparens, vil vi jobbe videre med å utvikle og sikre dataene i leverandørstyringssystemet, for bl.a. å inkludere flere av produktets ingredienser. Vi vil ha fortsatt tett leverandørdialog, og gjennomføre revisjoner av produksjonssteder.

82 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
Papir Scampi og tunfisk

Bærekraftig produksjon og forbruk

Verden blir stadig mer avhengig av naturressurser. Samtidig står uttak av naturressuser for 90 % av tapet på naturmangfold og press på vannkilder globalt.*

Verden er stadig mer avhengig av naturressurser, en avhengighet som økte med mer enn 65 % mellom 2000 og 2019. Overforbruket av våre felles ressurser, anses som hovedårsaken til klimaendringer, tap av biomangfold og forurensing. Matvaresektoren er en storforbruker av knappe ressurser, og beslaglegger store deler av landet over vann. I tillegg er det et enormt tap av matressurser i hele verdikjeden.

REMA 1000 har et ansvar for å sikre en bærekraftig produksjon av våre egne merkevarer. Enten det er å ta ut palmeolje fra våre egne produkter, eller å kun tillate soya fra områder som ikke er rammet av avskoging. Ved å etterstrebe en effektiv og bærekraftig produksjon, sikrer vi kundene våre varer fra en bærekraftig leverandørkjede. Ved å stille krav til oss selv og våre leverandører, minsker ressursbruken og miljøødeleggelsene. Gjennom leverandørstyringssystemet har vi mer sporbarhet i innkjøpsleddet. Det er et verktøy som gjør det enklere å spore og dokumentere at våre krav og retningslinjer til leverandørene og produksjonsstedene, blir fulgt.

Risikoutsatte råvarer

Negativ påvirkning på leverandørkjeden, er høyere med risikoutsatte råvarer. I REMA 1000 har vi en policy for disse råvarene. Her er formålet å sikre at råvareproduksjonen skjer på en måte som reduserer sannsynligheten for negative konsekvenser – både for mennesker, dyr, samfunn og miljø. Dette støttes av vår policy for bærekraftig forretningspraksis, der vi forplikter oss til å overholde åpenhetsloven, samt jobbe med utfordringene i vår leverandørkjede i tråd med OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger. Videre bruker vi tredjepartssertifiseringer for å minimere sannsynligheten for brudd på våre policyer, eller våre etiske retningslinjer for leverandører.

For å sikre både bærekraftig produksjon og forbruk, må vi ofte gjøre mer enn å avdekke de risikoutsatte råvarene. Det handler også om at vi må skape lønnsomme modeller der produsenter og leverandører tjener på å levere ansvarlige produkter til oss. Uten en bærekraftig økonomi, blir bærekraftig handling kortvarig.

Kaffe og kylling er to store volumkategorier i REMA 1000, hvor vi har skapt mer bærekraftige verdikjeder. Dette er vi stolte av. Dette kan du lese mer om på de kommende sidene.

Tiltak for å redusere risiko: 1. 2. 3.

Retningslinjer (policyer) for ivaretakelse av mennesker, dyr, samfunn og miljø.

Anerkjente tredjepartssertifiseringer for en mer bærekraftig produksjon.

Revisjoner og aktsomhetsvurderinger av varer fra leverandørkjeder med høy risiko.

*https://mkto.deloitte.com/rs/712-CNF-326/images/deloitte_naturavtalen_naturrisiko_rapport_2022.pdf

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 83 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Kaffe er ikke bare kaffe

Kaffe er verdens nest største handelsvare, og den produseres i land som ofte har store økonomiske og sosiale utfordringer. Kaffe er derfor en råvare det knyttes betydelig risiko til. Med vår egne kaffe fra Kjeldsberg, ønsker vi at våre kunder skal kunne drikke kaffe med god samvittighet her hjemme. Derfor er all deres kaffe enten sertifisert med Fairtrade eller Rainforest Alliance. Den økologiske kaffen er i tillegg sertifisert med Debio, som sikrer at den blir produsert etter strenge krav til sosiale forhold, miljø og jordbruk. For REMA 1000 innebærer dette at hele 30 % av solgte kaffeenheter er produsert med større sikkerhet og på en mer ansvarlig måte.

Kvinnekaffe

I tillegg til kun å selge sertifisert kaffe, har Kjeldsberg et eget prosjekt kalt Kvinnekaffe. Det unike med dette prosjektet, er at den utelukkede kommer fra kvinneeide kaffefarmer i Guatemala. Kjeldsberg betaler kaffebøndene en skikkelig pris for å sikre dem en levelønn, og gjør det samtidig mulig for kaffeprodusentene å sende barna på skole, - og sørge for et bedre liv for seg selv og familien. Kaffen er dobbeltsertifisert da den er både økologisk og Fairtradesertifisert. I 2023 kjøpte Kjeldsberg to containere av denne kaffen, likt som i 2022.

Et bærekraftig kaffevalg

Fairtrade og Rainforest Alliance jobber for en mer bærekraftig kaffeproduksjon for både mennesker og natur. Fokuset er blant annet på:

• Rettferdig betaling og arbeidsvilkår

• Ivareta menneskerettigheter

• Likestilling

• Hindre slaveri

• Hindre barnearbeid

• Bekjempe miljøkriminalitet

• Klimatilpasset jordbruk

• Beskytte naturområder

84 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Samarbeidsavtale gir økonomisk trygghet

Norsk Kylling gir bøndene de samarbeider med økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Samarbeidsmodellen er avgjørende for at bøndene kan investere for fremtiden.

For at en mer bærekraftig leverandørkjede skal vare i lengden, er det flere aspekter mellom leddene som må være på plass. For leverandørkjeden til Norsk Kylling, som består av både rugeeggbønder og slaktekyllingbønder, har den økonomiske bærekraften alltid være en viktig faktor.

Den økonomiske sikkerheten bøndene får gjennom samarbeidsmodellen til Norsk Kylling, er viktig for at bøndene skal ha forutsigbarhet og trygghet for fremtiden. Dette bidrar også til investeringsvilje til overgang til fornybar energi og verdensledende dyrevelferd. Samarbeidsmodellen blir blant annet brukt som garanti når bøndene søker om lån til utbygging, investering og oppgradering av fjøs, som bidrar i det grønne skiftet.

Et godt eksempel er rugeeggbøndene Marte og Ståle Gaustad. De har alltid hatt interesse for dyr. For dem var prismodellen, satsing på dyrevelferd og ECC avgjørende når de valgte å satse på rugeeggproduksjon. Uten den økonomiske forutsigbarheten, hadde de likevel ikke tatt risikoen med å investere. I dag drifter bøndene et nytt, toppmoderne fjøs, med effektive løsninger for både produksjon og god dyrevelferd.

Vi har hele tiden hatt interesse for dyr, og ønsket å drive med det på gården vår. Prismodellen, satsingen på dyrevelferd og ECC har helt klart vært avgjørende for at vi bestemte oss for å satse på rugeeggproduksjon. Uten den økonomiske forutsigbarheten hadde ikke vi tatt risikoen med å investere.

Marthe Gaustad Rugeeggbonde i Norsk Kylling

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
85 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Forutsigbarhet:

Bonden er Norsk Kyllings viktigste partner

Avtaler, økonomisk modell og samarbeidsform med bonden gir forutsigbarhet for drift og økonomi i alle ledd.

Trygghet:

Fokus på å gi bonden økonomisk, drifts- og dyrevelferdsmessig stolthet og trygghet.

Standarder:

Standarder utviklet sammen med bonden sikrer likhet i vilkår og praksis på tvers av alle tilknyttede bønder.

Samarbeid:

Bondens engasjement og kunnskap verdsettes. Det jobbes for høy grad av kommunikasjon og involvering i alle beslutninger.

Veien videre

I arbeidet fremover vil REMA 1000 fortsette å jobbe for stadig mer bærekraftig produksjon og forbruk av våre varer. Matproduksjon legger beslag på både store landareal og knappe ressurser, i tillegg er flere risikoutsatte råvarer utsatt for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, og klima- og miljøutfordringer. Vi vil jobbe videre med å utvikle ansvarlige leverandørkjeder, samt tydelige policyer, som ivaretar både mennesket, dyr, samfunn og miljøet på en mer bærekraftig og ansvarlig måte.

86 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

God dyrevelferd

Dagens kunder er i større grad opptatt av hvor maten de spiser kommer fra, og hvordan den er produsert.

På verdensbasis avles over 60 milliarder dyr hvert år, og tar opp ¾ av landarealet til verdens matproduksjon. For å imøtekomme befolkningsvekst og økt inntak av animalsk protein, forventes det at antall avlede dyr er doblet innen 2050. Det setter press på landareal og produksjonen av animalsk protein, og FN rapporterer at det økende forbruket av animalsk matproduksjon, utgjør en risiko for verdens matsikkerhet.

REMA 1000 og våre kunder stiller strengere krav til dyrs velferd. Dyrevelferd er ikke bare viktig av etiske grunner. Gode velferdsvilkår og praksis bidrar også til mattrygghet. Konsekvenser av utilstrekkelig dyrevelferd kan øke spredningen av zoonotiske sykdommer, som Covid-19, gi økonomisk tap for bønder, og ha langsiktige konsekvenser for menneskers helse. Spredning av zoonotiske sykdommer kommer som følge av kontakt mellom mennesker og dyr, og kan ved stor tetthet i fjøs spres raskt. Misbruk eller overforbruk av antibiotika kan føre til resistens hos mennesker. I tillegg utgjør uønskede rester av kjemiske stoffer en risiko for matsikkerheten og folkehelsen.

Dyrevernmerkede produkter hos REMA 1000 I 2021 lanserte REMA 1000 Norges første egg med Dyrevernmerket fra Kolonihagen. Siden den gang har produktet hatt en positiv utvikling i våre butikker, og har hatt nok et år med en volumvekst på 20 %. Andre produkter fra Kolonihagen med god volumvekst, er den populære kokte skinken uten nitritt, og bøkerøkt skinke. Totalt ser vi at skinke og stykningsdeler har hatt en volumvekst på 69 %. Totalt i dag er det ni bønder som leverer egg og svin til Kolonihagen, samtlige er sertifisert med Dyrevelferdsmerket. Merket skal forsikre våre kunder om at dyrene har hatt bedre plass, en sunnere kropp samt mer aktivitet, lek og utfoldelse.

Forskning på dyrevelferd

REMA 1000 støtter Dyrevernalliansens forskningsfond. Fondet finansierer forskning av god vitenskapelig kvalitet, som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd. Fondet legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, og ikke påføre dyr lidelse eller død. Dette er tredje året fondet har delt ut midler til forskere med støtte fra REMA 1000.

Flere leverandører med ECC-sertifisert kylling

vekst for dyrevernmerkede egg 20 %

9 bønder leverer produkter med Dyrevernmerket

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 87 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Kylling som vokser saktere har bedre dyrevelferd

Sunnere appetitt fordi den vokser saktere

Vokser saktere

Større vinger

Sterkere hjerte

Mindre bryst

Større lår

Sterkere bein

mindre tilvekst 15 %

lengre liv 41 %

*Svakere prestasjon sammenlignet med tidligere år grunnet sykdomsutbrudd i Trøndelag.

Bedre balanse på grunn av proposjonal kropp

lavere daglig dødlighet* 27 %

lavere transportdødelighet 79 %

88 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
Vedlegg

Unik kyllingvelferd i Norge

Allerede i 2018 byttet Norsk Kylling til en kyllingtype som vokser saktere, noe Dyrevernalliansen omtalte som revolusjonerende for norsk dyrevelferd.

En kylling som vokser saktere

Norsk Kylling byttet allerede i 2018 til en kylling som vokser saktere (Hubbard), noe Dyrevernalliansen omtalte som revolusjonerende for norsk dyrevelferd. Hubbard-kyllingen har dokumentert bedre dyrevelferd enn standardkyllingen Ross, som det produseres mest av i Norge. Hubbard vokser saktere, lever lengre og har bedre helse – den har rett og slett et bedre liv.

Bedre klekkeforhold

Norsk Kylling er først ut i Skandinavia med klekketeknologien HatchCare. Denne setter en ny standard for dyrevelferd i rugeri. I motsetning til vanlig norsk praksis, får kyllingene fôr, vann og lys umiddelbart etter klekking med HatchCare. Dette utgjør mye for kyllingenes trivsel og helse. Dyrevelferd var den viktigste grunnen til at Norsk Kylling valgte å bygge nytt rugeri. På en vanlig produksjonsdag, klekkes 90 000 kyllinger – en betydelig forbedring i dyrevelferden for 14,5 millioner kyllinger per år i Norge.

Godt fjøsmiljø

De siste årene er det gjort en rekke oppdateringer i kyllingfjøsene. Kyllingene har bedre plass og naturlig lys. De har tilgang til spesialutviklede miljøberikelser som bidrar til aktivitet, som høyballer og strøbad. Bøndene forteller om kyllinger som har det godt, og dermed får også de en bedre arbeidshverdag. For når dyrene har det bra, har bøndene det bra.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 89 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Grepene som sikrer god dyrevelferd

Dyrevelferd er et satsingsområde for REMA 1000. Allerede har vi gjort en rekke tiltak, og flere står for tur.

Sertifisert god dyrevelferd

Norsk Kylling er Norges eneste, og verdens første, ECCsertifiserte storskala produsent av kylling. ECC (European Chicken Commitment) er en standard som skal sikre god dyrevelferd, støttet av ledende internasjonale dyrevernorganisasjoner. Det innebærer kylling som vokser saktere, har bedre plass, naturlig lys, miljøberikelser i fjøset, og tredjepartskontroll, for å sikre at ECC-krav etterleves.

Alltid lave priser – med god samvittighet

REMA 1000 skal alltid ha lave priser på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. Ansvar skal være tilgjengelig for alle hos REMA 1000. Når kundene handler kylling hos oss, skal de derfor være trygge på at dette ikke bare er en kylling vi selger til alltid lave priser, men som også er produsert etter en høyere dyrevelferdsstandard enn det som er markedsstandaren i dag. Du skal altså ikke betale en høyere pris for en kylling som er produsert med bedre velferd. Vi har gjort det så enkelt at du kan velge akkurat den kyllingen du vil, enten det er Stange, Solvinge eller Prima Lavpris. Vi ser at kunden verdsetter det gode kyllingutvalget. I 2023 solgte vi mest fersk kylling i dagligvare med volumandel på over 30 %.* På den måten kan vi si at tre av ti kyllinger på norske middagstallerkener, er en kylling som er produsert på en mer ansvarlig måte.

Det er i tillegg svært gledelig at vår merkevaretracker bekrefter at REMA 1000 rangeres høyest på samtlige målinger for best kvalitet, laveste pris og største utvalg av kyllingprodukter.

Doktorgrad i dyrevelferd

Fagsjef for dyrevelferd i Norsk Kylling, Merete Forseth, tar en doktorgrad ved NMBU Veterinærhøgskolen. Forseth sammenligner slaktedata for to ulike typer slaktekylling. Hubbard JA787, som benyttes av Norsk Kylling og den konvensjonelle hurtigvoksende slaktekyllingen Ross 308 som er standard kyllingtype i Norge. Funn fra forskningen, viser blant annet at Hubbard har bedre helse.

Siden kyllingen vokser saktere, har den betydelig mindre hjertelidelser og andre produksjonsrelaterte lidelser. Forseth skal totalt publisere tre artikler i tillegg til selve avhandlingen, og graden leveres i løpet av 2024.**

Nytt visningsfjøs for foreldredyr

Da Norsk Kylling søkte etter nye rugeeggprodusenter i 2021, var Ståle og Marthe Gaustad én av 15 kandidater som søkte. Nå har paret bygd et toppmoderne fjøs på 1 670 m2, med effektive løsninger for produksjon og god dyrevelferd.

Det nye fjøset på Gaustad Søndre, er også bygd med en visningsdel, med vinduer inn til produksjonen og eget møterom til å ta imot besøk. Fra før har Norsk Kylling tre visningsfjøs for slaktekylling. Fjøset på Gaustad Søndre er det første som viser frem foreldredyrleddet. Rugeeggproduksjon er en krevende og viktig del av verdikjeden.

Norsk Kylling fikk besøk av SVT i forbindelse med filming til dokumentarserien Uppdrag Granskning, og ble hyllet for åpenhet og transparens. SVT møtte stengte dører i Sverige.***

Mer saktevoksende kylling i våre hyller

I REMA 1000 sin policy for dyrevelferd, har vi presisert at kylling produsert i Norge under andre varemerker enn Stange, Solvinge eller Prima Lavpris, skal ved første anledning, og senest i utgangen av 2024, gå over til å benytte en kylling sertifisert med ECC – eller sertifisering med tilsvarende velferdsnivå. Blant de som har planlagt for overgang til ny kyllingtype, er vår leverandør BaRe. De vil i starten av 2024 erstatte all kyllingen i salatbaren, i de påsmurte produktene, og i pastasalatene, med ECC. Dette utgjør et volum på over 140 tonn.

Veien videre

Dyrevelferd er et satsingsområde for REMA 1000. Kravet vårt er at dyrenes velferd skal vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele dyrets livsløp, og i hele vår leverandørkjede. Allerede har vi faset ut buregg, byttet kyllingtype, og satser på dyrevernmerket svin og egg. I 2024 vil vi fortsette å følge opp kyllingtypebyttet i våre øvrige merkevarer produsert i Norge, og starte kartlegging av dyrevelferd innen oppdrettsfisk. Framover skal vi også se på tiltak for samtlige relevante dyreslag, og øke tilbudet av dyrevernmerkede produkter.

*NielsenIQ ScanTrack, Total Norge DVH, Kylling og fisk, Share of trade – sales units – Market, Share of trade

– Sales units Chg YA – Market, April 29th 2024 W 2022 52. (Copyright © NielsenIQ.)

**https://www.norsk-kylling.no/no/nyheter/liste/bedre+dyrevelferd+med+saktevoksende+kylling.html

*** https://www.norsk-kylling.no/no/nyheter/liste/den+eneste+med+okonomisk+garanti+for+bondene.html

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 90 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Høy forretningsmoral

Vårt verdigrunnlag nummer to er høy forretningsmoral. Det har vært med REITAN siden starten, og minner oss om at vi alltid skal opptre etterrettelig, skikkelig og ivareta selskapets omdømme.

REMA 1000 har nulltoleranse for korrupsjon. Våre krav og retningslinjer dekkes i punkt 12 i vår Code of conduct, som våre leverandører må slutte seg til. Videre har vi opprettet et e-læringsprogram, som øker kjennskapen til våre retningslinjer og gjør ansatte bedre rustet til å møte situasjoner som kan være vanskelige å håndtere. Dette treningsløpet er obligatorisk for alle ansatte, og inneholder også informasjon om vår varslingskanal.

Personvern

Å holde en høy forretningsmoral innebærer blant annet at alle kunder, ansatte og andre interessenter kan føle seg trygge på at vi verner om deres personopplysninger, og at disse behandles på en korrekt måte. Man skal føle seg trygg på at vi behandler opplysninger med respekt, og at denne informasjonen ikke misbrukes – verken av oss eller av andre. I henhold til GDPR har vi rutiner for forvaltning, innsyn, sletting og dataportabilitet. Alle ansatte må gjennomføre e-læring i datahåndtering og personvern, og informasjon er tilgjengelig for kunder og andre interessenter på rema.no.

Veien videre

For oss i REMA 1000 er høy forretningsmoral en ledestjerne, for å drive etisk og å oppføre oss ordentlig. Vi skal opptre etterrettelig overfor kunder, leverandører og andre interessenter, samt være en etisk og ansvarlig virksomhet. I fremtiden ønsker vi å kunne oppdage og lukke enhver form for misligheter i vår leverandørkjede. Det innebærer blant annet at sporbarhet og innsyn må forbedres i årene framover.

I REMA 1000 er høy forretningsmoral en ledestjerne
Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 91 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Interessentdialog

Klimaregnskapets prinsipper og metodikk

Klimaregnskapet 2023

Vedlegg

92 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
06.
Øvrige miljøtall 93 94 96 98 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Interessentdialog

Interessentdialogen er en naturlig del av REMA 1000 Norges daglige drift, internt og eksternt. For å kunne levere mer enn hva som forventes av oss, er vi avhengig av innsikten interessentdialogen gir. De identifiserte interessentene representerer vesentlige deler av vår verdikjede, og er fortsatt aktuell for årets rapportering. Selv om vår ansvarsrapportering vil rettes mot vår faktiske påvirkning i verdikjeden, er interessentdialogen viktig å ivareta for vår utvikling. Sammen med Reitan Retail, vil vi sikre at interessentdialogen i fremtiden føres i tråd med EUs bærekraftsdirektiv.

Kunder

• Sunnere produkter

• Plast og miljøvennlig emballasje

• Reduksjon av matsvinn

• Bærekraftige produkter

• Dyrevelferd

• Produktsikkerhet

• Produktspørsmål

• Soya i fôr

Kjøpmenn og medarbeidere Leverandører

• Arbeidsmiljø

• Kompetanseutvikling

• Forretningsstrategi

• Reduksjon av palmeolje

• Dyrevelferd

• Plast og miljøvennlig emballasje

• Oppfølging av etiske retningslinjer

• Sunnere produkter

• Bærekraftige produkter

• Soya i fôr

Myndigheter Interesseorganisasjoner Lokalsamfunn

• Personvern (GDPR)

• Sirkulær verdikjede for plast

• Samarbeid for bedre folkehelse

• Lov om god handelsskikk

• Franchiselov

• Landbrukspolitikk

• Aktsomhetsvurdering og etisk handel i verdikjeden

• Bærekraftig matproduksjon

• Bransjeavtale for reduksjon av matsvinn

• Inkludering i arbeidslivet

• Soya i fôr

• EUs bærekraftsdirektiv

• Lokal verdiskapning

• Lokale sponsorater

• Miljøtiltak

• Arbeidsmiljø

• Inkludering i arbeidslivet

• Dyrevelferd

• Plast og emballasje

• Matsvinn

• Klimapåvirkning

• Kjøttfrie alternativer

• Bærekraftig fisk og sjømat

• Inkludering i arbeidslivet

• Soya i fôr

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
93 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Klimaregnskapets prinsipper og metodikk

Metodikk

REMA 1000 Norge følger prinsippene og metodikken for beregning av klimagassutslipp (GHG) i samsvar med GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG-protokollen). GHG-protokollen ble utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). I tråd med GHGprotokollen, tar REMA 1000 Norge hensyn til gassene CO2, CH4, N2O, HFK-er, PFK-er, SF6 og NF3 ved omregning av rapporterte data til tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e).

Global Warming Potential (GWP), som brukes ved omregning av ikke-CO2-drivhusgasser til CO2e, er basert på fjerde, femte og sjette rapport (Assessment Report; AR4, AR5 og AR6) over en 100-årsperiode fra FNs klimapanel (IPCC). Kilden for hver utslippsfaktor er fastsatt basert på anbefalingen fra dens utgiver, hvis tilgjengelig, og tilgjengeligheten av oppdaterte og sammenlignbare faktorer. REMA 1000 Norge benytter CEMAsys.com for å kartlegge og beregne utslippene fra vår drift og verdikjede med samme metodikk.

Integrert i vårt ansvarsarbeid ligger bærekraft, et felt i stadig utvikling. Av denne grunn øker vår forståelse av våre påvirkninger og utslipp, samt datakvaliteten på grunnlaget for klimaregnskapet. Selv om klimaregnskapet vårt ikke er forventet å endre seg vesentlig i årene som kommer, da hoveddelen av Scope 3 anses som komplett, kan avvik forekomme som følge av tilgjengeligheten på informasjon og økt forståelse. REMA 1000 Norge vil de kommende årene fortsette å jobbe for økt detaljgrad og kvalitet i innrapporterte data, spesielt for vårt sortiment, emballasje, råvarer og transport. Livssyklusanalyser (LCA) fra våre leverandører er en prioritet for å sikre så korrekt utslippsberegning som mulig.

Til årets rapportering er det ikke foretatt korrigeringer av klimaregnskapet. Samtidig har enkelte avvik forekommet siden forrige rapportering. Dette gjelder enkelte avvik som følge av manglende datagrunnlag i foregående rapporteringsår, hvor avviket ikke har en vesentlig påvirkning på vårt klimaregnskap. I tillegg er det gjennomført en metodisk endring for beregning av transport, hvor vi fra 2023 har inkludert vugge-til-tank (WTT) utslippene fra transportaktiviteter i vår verdikjede. Dette for å sikre en felles metodikk på tvers av Reitan Retails forretningsområder, samt rapportering i henhold til beste praksis.

I tråd med Science Based Targets initiatives (SBTi) retningslinjer for Skog, Land og Jordbruks (FLAG) relaterte utslipp, jobber vi med å sikre at våre utslippsfaktorer dekker disse kravene. I arbeidet har ny informasjon avdekket store avvik for råvarene kaffe og sjokolade, som gir en betydelig endring i utslipp. Vi vil

derfor bruke det kommende året på å gjennomgå og sikre at utslippsfaktorene benyttet til vårt klimaregnskap er tilstrekkelig i henhold til kriteriene og beste praksis. Følgelig forventer vi å oppdatere utslippsberegningene for perioden 2020 til i dag.

Klimaregnskapet 2023

REMA 1000 Norge sitt klimaregnskap inkluderer våre 672 butikker, administrasjon, distribusjon og distribunaler, seks datterselskaper, samt Kolly. I forbindelse med valideringen av vårt science-based target, ble det funnet informasjon om at 12 av 15 scope 3 kategorier var relevante for REMA 1000 Norge å rapportere. De 12 kategoriene vurderes fortsatt som relevante, og er rapportert deretter.

Scope 1 inkluderer utslipp fra transport basert på eide og leasede kjøretøy, stasjonær forbrenning og kjølemedier. Kjølemedier er rapportert basert på påfylt mengde kjølegass i selskapets butikker, distribunaler og i REMA Industri. REMA 1000 Distribusjon benytter diesel-aggregat for å drive kjøleanleggene i sine trailere. I årets klimaregnskap har vi lukket gapet tilknyttet bruk av kjølemedier i våre trailere, og har mottatt data for den totale mengden påfylt i våre trailere for 2023. REMA 1000 Norge benytter hovedsakelig DEFRA som kilde til beregninger av Scope 1 utslipp, men tar også høyde for regionale og lokale forutsetninger der dette er aktuelt.

Scope 2 inkluderer utslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme i alle eide og leide bygg presentert i lokasjonsbasert metode. Beregningen dekker elektrisitetsforbruket til våre 672 butikker, REMA Distribusjon, REMA Industri og Kolly i sin helhet. REMA 1000 Norge benytter hovedsakelig lokasjonsbasert metode for sine beregninger i Scope 2, selv om det rapporteringsåret er kjøpt opprinnelsesgarantier for deler av elektrisitetsforbruket. Kolonihagen har i 2023 kjøpt opprinnelsesgarantier for 2 % av sitt elektrisitetsforbruk. I tillegg tilfaller 58 % av energiforbruket på Reitan Retails hovedkontor REMA 1000 Norge, som også har opprinnelsesgarantier for sin elektrisitet. REMA 1000 Norge benytter International Energy Agency (IEA) og Association of Issuing Bodies (AIB) for beregninger av utslipp fra vårt elektrisitetsforbruk til henholdsvis lokasjons- og markedsbasert metode.

Scope 3 inkluderer utslipp relatert til varer og tjenester gjennom verdikjeden. Under følger en overordnet oversikt over vår vurdering av hver definerte kategori gitt av GHG-protokollen og beregningsmetoden. Hver relevante kategori er kommentert med den mest vesentlige informasjonen for å forstå hva som er inkludert i denne delen av klimaregnskapet. Vårt fullstendige metodeskriv er tilgjengelig på rema.no.

94 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg

Scope 3 kategori

Innkjøpte varer og tjenester

Kapitalvarer

Vurdering 2023

Relevant, vurdert som fullstendig

Relevant, vurdert som delvis fullstendig

Beregningsmetode

Hybrid

Drivstoff- og energirelaterte aktiviteter (WTT)

Oppstrøms transport og distribusjon

Avfall

Forretningsreiser

Relevant, vurdert som fullstendig

Relevant, vurdert som fullstendig

Relevant, vurdert som fullstendig

Relevant, vurdert som fullstendig

Ansattpendling Ansattpendling

Relevant, vurdert som fullstendig

Oppstrøms leide eiendeler

Nedstrøms transport og distribusjon

Prosessering av solgte produkter

Bruk av solgte produkter

Sluttbehandling av solgte produkter

Nedstrøms leide eiendeler

Relevant, vurdert som fullstendig

Relevant, vurdert som fullstendig

Ikke gjeldende

Relevant, vurdert som fullstendig

Relevant, vurdert som fullstendig

Ikke gjeldende

Franchiser Inkludert i Scope 1 og 2

Investeringer Relevant, vurdert som fullstendig

Kostnadsbasert

Kommentar

Inkluderer 95 % av REMA 1000 Norge solgte sortiment, hvor 5 % er Industrienes egenproduserte varer, og 98 % av Kollys solgte sortiment, samt emballasje.

Inkluderer kapitalvarer fra nyetableringer, kontormøbler og øvrig inventar. Våre nye biogass- og el-biler er ikke inkludert i rapporteringsåret. Ei heller er Norsk Kyllings nye rugeri grunnet eierskap.

Aktivitetsdata

Aktivitetsdata

Aktivitetsdata

Hybrid

Inkluderer oppstrømsutslippene, vugge-tiltank, fra våre Scope 1 og 2 utslipp

Inkluderer vugge-til-grav utslipp fra oppstrømstransport på tog, bil og båt

Beregnet basert på behandlingsmetode oppgitt av våre avfallsleverandører

Inkluderer vugge-til-grav utslipp for forretningsreisende til våre ansatte

Estimat Basert på Statens Vegvesens Reisevaneundersøkelse for 2022, antall ansatte og arbeidsdager i 2023

Aktivitetsdata

Aktivitetsdata

Hybrid

Aktivitetsdata

Inkluderer Scope 1 og 2 utslipp fra kyllingbøndene til Norsk Kylling. REMA 1000 Norge har ikke eierskap eller operasjonell kontroll over bøndene.

Inkluderer transport fra nedstrøms verdikjede, som vi selv ikke betaler for. Kundenes reise til og fra butikk er ikke inkludert.

Inkluderer bruk av solgte produkter (eks. lightere).

Inkluderer behandling av matsvinn fra husholdning og emballasje kjøpt i rapporteringsåret.

I tråd med operasjonell kontroll, inkluder REMA 1000 Norge utslippene fra alle butikkenes verdikjede

Leverandørdata REMA 1000 Norge eier 19,8 % av Bama Gruppen AS. Utslippene tilknyttet denne eierandelen er ikke offentliggjort grunnet konfidensialitet.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 95 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023

Klimaregnskapet 2023

Utslipp fra egen drift, direkte og indirekte (Scope 1 og 2)

Utslipp i verdikjede Scope 3

DNV Business Assurance Norway AS har gjennomført limited assurance av klimagassutslipp og energidata for Reitan Retail AS, som presentert i års- og bærekraftsrapporten 2023. Som et av Retian Retail sine forretningsomårder, har REMA 1000 Norge blitt inkludert i dette oppdraget.

* 2030 illustrerer målsettingen vår om å redusere 50 % av utslippene i egen drift (Scope 1 og 2), og 50 % av utslippene fra verdikjeden (Scope 3) med 2020 som referanseår. Fremstillingen gir et forenklet bilde av denne målsettingen. Tallene tar ikke høyde for at vi i enkelte deler av klimaregnskapet vil redusere mer enn 50 % og mindre i andre.

96 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg Enhet 2020 2021 2022 2023 2030* Transport tCO2e 5 049 4 903 4 842 4 711 2 524 Stasjonær forbrenning tCO2e 4 264 3 382 1 777 1 807 2 132 Kjemisk prosess tCO2e 1 1 0 0 0 Kjølegasser tCO2e 1 850 1 513 1 749 815 925 Total Scope 1 tCO2e 11 163 9 799 8 368 7 333 5 581 Elektrisitet tCO2e 2 721 2 973 2 053 1 793 1 360 Fjernvarme/kjøling tCO2e 28 212 212 172 14 Egenprodusert elektrisitet tCO2e - - - -Total Scope 2 tCO2e 2 749 3 184 2 265 1 965 1 375 Total Scope 1 og 2 tCO2e 13 912 12 983 10 633 9 298 6 956 Årlig endring -7 % -18 % -13 % Endring 2020-2022 -24 % -33 % Enhet 2020 2021 2022 2023 2030* Innkjøpte varer og tjenester tCO2e 1 684 247 1 696 591 1 783 390 1 838 668 842 123 Kapitalvarer tCO2e 26 101 29 710 28 890 19 076 13 051 Drivstoff- og energirelaterte aktiviteter tCO2e 2 430 2 838 1 606 3 089 1 215 Oppstrøms transport og distribusjon tCO2e 85 929 80 412 72 972 55 197 42 964 Avfall tCO2e 5 839 5 761 5 598 4 253 2 919 Forretningsreiser tCO2e 603 323 1 355 1 057 302 Ansattpendling tCO2e 7 834 7 834 7 862 4 102 3 917 Oppstrøms leide eiendeler tCO2e 14 410 13 645 12 344 10 012 7 205 Nedstrøm transport og distribusjon tCO2e 86 386 352 417 43 Bruk av solgte produkter tCO2e - 575 1 335 1 495Sluttbehandling av solgte produkter tCO2e 3 245 3 111 6 628 2 831 1 623 Total Scope 3 tCO2e 1 830 724 1 841 186 1 922 331 1 940 197 915 362 Årlig endring 1 % 4 % 1 % Endring 2020-2022 5 % 6 %

Fullstendig klimaregnskap

*Scope 3-kategorier ikke inkludert i REMA 1000s klimamål

**Kyllingbønders Scope 1 og 2 ligger utenfor REMA 1000s og Norsk Kyllings operasjonelle kontroll, og er på nåværende tidspunkt ikke inkludert i selskapets målsetting.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 97 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 REMA Butikk & Administrasjon REMA Distribusjon REMA Industri Kolly 2023 2022 %-vis endring Transport tCO2e 119 4 502 77 13 4 711 4 841 -3 % Stasjonær forbrenning tCO2e - - 1 807 - 1 807 1 777 2 % Kjemisk prosess tCO2e - - - - - 0,1 -100 % Kjølegasser tCO2e 637 176 - 2 815 1 749 -53 % Total Scope 1 tCO2e 756 4 678 1 884 15 7 333 8 367 -12 % Elektrisitet tCO2e 1 399 119 244 31 1 793 2 054 -13 % Fjernvarme/kjøling tCO2e 3 3 166 - 172 212 -19 % Egenprodusert elektrisitet tCO2e - - - - -Total Scope 2 tCO2e 1 402 122 410 31 1 965 2 266 -13 % Total Scope 1 og 2 tCO2e 2 158 4 800 2 294 46 9 298 10 633 -13 % Innkjøpte varer og tjenester tCO2e 1 637 524 452 113 390 87 302 1 838 668 1 783 390 3 % Kapitalvarer* tCO2e 19 049 - 26 - 19 075 28 890 -34 % Drivstoff- og energi-relaterte aktiviteter tCO2e 1 252 1 310 497 31 3 089 1 606 92 % Oppstrøms transport og distribusjon tCO2e 33 816 17 192 1 704 2 485 55 197 72 972 -24 % Avfall tCO2e 3 170 228 832 23 4 253 5 598 -24 % Forretningsreiser tCO2e 918 39 95 5 1 057 1 355 -22 % Ansattpendling* tCO2e 3 669 423 - 10 4 102 7 862 -48 % Oppstrøms leide eiendeler** tCO2e - - 10 012 - 10 012 12 344 -19 % Nedstrøm transport og distribusjon tCO2e - - 417 - 417 352 19 % Bruk av solgte produkter tCO2e 15 - 540 940 1 495 1 335 12 % Sluttbehandling av solgte produkter tCO2e 2 776 - 55 - 2 831 6 628 -57 % Total Scope 3 tCO2e 1 702 189 19 644 127 568 90 796 1 940 197 1 922 332 1 % Total Scope 1, 2 og 3 tCO2e 1 704 347 24 444 129 862 90 842 1 949 495 1 932 964 1 % Scope 3 utslipp inkludert i vårt klimamål tCO2e 1 679 471 19 221 117 530 90 786 1 907 007 1 873 235 2 % Markedsbaserte utslipp (Scope 1 og 2) tCO2e 113 296 9 646 19 944 2 541 145 427 118 617 23 % Markedsbaserte utslipp (Scope 1, 2 og 3) tCO2e 1 816 241 33 968 149 396 93 352 2 092 957 2 049 487 2 %

Øvrige miljøtall

GRI 302-1 Energiforbruk

GRI 305-7 Nitrogenoksider (NOx), svoveloksider (SOx)

REMA 1000 Norge har i 2023 inkludert forbruket av diesel, bensin, propan/LPG, fyringsolje og butan fra vår egen drift, samt transport og distribusjonsaktiviteter i opp- og nedstrøms verdikjede og bruk av solgte produkter. For nøyaktige beregninger har vi benyttet liter og kg i henhold til innrapportert data som utgangspunkt. De delene av klimaregnskapet hvor liter eller kg ikke har vært tilgjengelig er ekskludert fra beregningne. Dette gjelder hovedsakelig transport og distribusjon i vår oppstrøms verdikjede. Datagrunnlaget for disse forbedringene vil vi jobbe med i tiden fremover for å sikre riktig konverting. Statistisk Sentralbyrå (2022); Drivkraft Norge (2021)

98 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
Enhet REMA Butikk & Administrasjon REMA Distribusjon REMA Industri Kolly 2023 2022 %-vis endring Transport MWh 489 20 165 325 52 21 031 22 298 -6 % Stasjonær forbrenning MWh - - 7 585 - 7 585 7 904 -4 % Kjemisk prosess MWh - - - - - -Kjølegasser MWh - - - - - -Total Scope 1 MWh 489 20 165 7 910 52 28 616 30 202 -5 % Scope 1 fornybar andel % 7 % 19 % 1 % 11 % 14 % 12 % 11 % Elektrisitet MWh 225 547 19 198 39 388 5 058 289 191 293 270 -1 % Fjernvarme/ kjøling MWh 376 281 18 597 - 19 254 19 080 1 % Egenprodusert elektrisitet MWh 115 3 751 237 - 4 103 3 884 6 % Total Scope 2 MWh 226 038 23 230 58 222 5 058 312 548 316 234 -1 % Scope 2 fornybar andel % 96 % 92 % 66 % 96 % 90 % 90 % 0 % Total Scope 1 og 2 MWh 226 527 43 395 66 132 5 110 341 164 346 436 -2 % Total fornybar andel % 96 % 60 % 58 % 95 % 84 % 83 % 1 %
og
luftforurensning
øvrig
Scope 1 Enhet REMA Butikk & Administrasjon REMA Distribusjon REMA Industri Kolly 2023 2022 %-vis endring NOx kg 170 10 894 1 760 31 12 855 17 601 -27 % SOx kg 1 24 177 - 202 211 -4 % VOC kg 168 249 125 12 554 579 -4 % TSP/PM kg 2 158 116 - 276 386 -28 %
NOx kg 14 296 29 369 3 569 559 47 793 43 780 9 % SOx kg 38 64 8 6 116 96 21 % VOC kg 330 672 82 982 2 066 1 002 106 % TSP/PM kg 209 426 52 7 694 635 9 %
Scope 3

GRI 301 Materiellforbruk

GRI 303 - Vann og avløp

Grunnvann Enhet REMA Butikk & Administrasjon

REMA 1000 Norges vannforbruk kan deles inn i tre bruksområder; butikk, distribusjon og industri.

Vannforbruket i butikk tilknyttes hovedsakelig til rengjøring av butikk og andre sanitære formål, samt menneskelig konsumpsjon til våre ansette. Uttaket anses ikke som vesentlig og er tilknyttet det kommunale vannettet for både uttak og avløp. Distribusjon og Kolly bruker hovedsakelig vann til vask av biler og rengjøring av distribunalene, og er i likhet med butikkene koblet til det kommunale vannettet. Industriene vurderes til å være den mest vannintensive delen av vår drift, hovedsakelig som følge av renhold og hygiene behov for å sikre forsvarlig håndtering av matproduksjonen. I likhet med øvrige deler av vår virksomhet, er også disse koblet til det kommunale nettet. Datagrunnlaget for vannuttak og avløpsvann kan med fordel fobedres de kommende årene. Tallene for avløpsvann, vannforbruk og tilhørende prosentvis endring anses derfor ikke å være sammenlignbare. I arbeidet med forbedret datagrunnlag har vi til rapporteringen ikke antatt et en-til-en forhold mellom uttak og avløp som tidligere år for industriene. Informasjonsinnhentingen oppgir ikke andre kilder enn det kommunale nettet, som i Norge er tilknyttet grunnvannet, til vannuttak. Grunnet tilknytningen med det kommunale nettet antas det derfor at avløpet returnerer til samme sted. Norsk Kylling har etablert en sjøkabel for kjøling av det nye slakteri og foredlingsanlegget i Orkanger. I årets innsamling har vi ikke lyktes med å hente inn mengden sjøvann denne kabelen benytter eller returnerer.

Norge vurderes til å ha en lav risiko for vannstress i henhold til WWF Water Risk Filter. Det betyr ikke at vann er en uendelig ressurs, og REMA 1000 Norge vil derfor fortsette å forbedre datagrunnlaget det kommende året for å kunne fastsette reduksjonsmål.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 99 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Enhet REMA Butikk & Administrasjon REMA Distribusjon REMA Industri Kolly 2023 2022 %-vis endring Aluminium tonn 447 - - - 447 376 19 % Glass tonn 917 - - - 917 675 36 % Metall tonn 952 - - - 952 703 35 % Plast tonn 1 717 - 1 169 - 2 886 3 365 -14 % Annen resirkulert materiale tonn - - 354 - 354 - 488 % Total resirkulert materiale tonn 4 033 - 1 523 - 5 556 5 119 9 % Aluminium tonn 165 - 425 1 591 946 -38 % Glass tonn 1 529 - - - 1 529 1 799 -15 % Metall tonn 690 - - 0 690 1 213 -43 % Papp og papir tonn - 172 1 175 707 2 054 1 334 54 % Plast tonn 2 832 119 1 007 171 4 129 5 623 -27 % Annet førstegangs materiale tonn - - 2 7 9 60 -85 % Total førstegangs materiale tonn 5 216 291 2 609 886 9 002 10 975 -18 % Total mengde emballasjematerialer tonn 9 249 291 4 132 886 14 558 16 094 -10 %
REMA
REMA Industri Kolly 2023 2022 %-vis endring Vannuttak megaliter 202 32 316 1 551 527 5 % Avløpsvann megaliter 202 - 11 1 214 478 -55 % Vannforbruk megaliter - 32 305 - 337 50 574 %
Distribusjon

GRI 306 Avfall

*Matavfall til dyrefôr og biprodukter til biogassproduksjon anses som avfall avledet fra tradisjonell avfallshåndtering. Matavfall til dyrefôr fra butikk, er brød fra Mesterbaken. Matavfall til dyrefôr fra industriene er biprodukter fra Norsk Kylling, ikke tidligere rapportert på konsolidert nivå. Avfallet til REMA 1000 Norge genereres som følge av matvareproduksjon, distribusjon og butikkdrift. Dette medfører bruk av emballasje for sikker distribusjon og matavfall som er vår sektors største utfordring innen avfall oppstrøms og i egen drift. Matsvinn er en utfordring gjennom hele verdikjeden, også hos forbrukerleddet. Mer om vårt arbeid mot matsvinn og reduksjon av øvrig avfall kan du lese i vårt Miljøkapittel. Avfallet er i 2023 håndtert av Norsk Gjenvinning, med unntak av matavfall fra Kolonihagen og biprodukter fra Norsk Gjenvinning, som henholdsvis har gått til dyrefôr og produksjon av biogass. Norsk Gjenvinning leverer en årlig, detaljert rapport for mengden avfall og hvordan denne håndteres på tvers av regionene. Avfall utenfor vår drift er avfall som genereres av forbruker som følge av våre solgte produkter. Her er matavfallet estimert basert på nasjonal statistikk for matsvinn fra husholdningen multiplisert med vår markedsandel for 2022.

100 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg
Avfall generert av
drift Enhet REMA Butikk & Administrasjon REMA Distribusjon REMA Industri Kolly 2023 2022 %-vis endring EE avfall tonn 81 3 352 1 437 160 173 % Farlig avfall tonn 55 1 0 0 56 96 -42 % Glass og metallavfall tonn 280 28 543 66 917 484 89 % Matavfall tonn 4 304 105 425 44 4 878 4 718 3 % Papp og papiravfall tonn 22 590 486 110 44 23 230 23 285 0 % Plastavfall tonn 1 050 246 233 24 1 553 1 143 36 % Annet avfall til resirkulering tonn 274 17 31 52 374 2 742 -86 % Total avfall til resirkulering tonn 28 634 886 1 694 231 31 445 32 628 - 4 % Matavfall til dyrefôr* tonn 3 651 6 20 866 - 24 523 3 968 518 % Biprodukt til biogassproduksjon tonn - - 679 - 679 91 649 % Total avfall omdirigert tonn 3 651 6 21 545 - 25 202 4 059 521 % Farlig avfall tonn 2 45 6 1 54 360 -85 % Matavfall tonn 1 - 43 - 44 387 -89 % Restavfall tonn 4 656 149 586 31 5 422 7 145 -24 % Plastavfall tonn 18 - - - 18 513 -96 % Annet avfall til forbrenning tonn 27 45 14 - 86 107 - 20 % Total avfall til forbrenning tonn 4 704 239 649 32 5 624 8 512 -34 % Total avfall til deponi tonn 8 - 3 - 11 20 -43 % Total avfall tonn 36 997 1 131 23 891 263 62 282 45 219 38 % Avfall utenfor vår drift Enhet REMA Butikk & Administrasjon REMA Distribusjon REMA Industri Kolly 2023 2022 %-vis endring Matavfall, resirkulert tonn 51 251 - - - 51 251 51 251 0 % Plastavfall, resirkulert tonn 2 184 - 1 884 - 4 068 4 456 -9 % Farlig avfall, resirkulert tonn - - - - - -Annet avfall til resirkulering tonn 4 700 - 732 - 5 432 4 759 14 % Restavfall, forbrenning tonn - - - - - 4 -100 % Plastavfall, forbrenning tonn 648 - - - 648 2 239 -71 % Farlig avfall, forbreninng tonn - - - - - -Annet avfall til forbrenning tonn - - - - - -Annet avfall til deponi tonn - - - - - -Total avfall utenfor vår drift tonn 58 782 - 2 616 - 61 399 62 710 -2 % Totalt avfall til resirkulering tonn 58 134 - 2 616 - 60 751 60 466 0 %
vår

TAKK!

Til alle dyktige REMA 1000-mennesker, som har bidratt med et solid ansvarsarbeid i 2023!

Til våre dyktige franchisetakere med medarbeidere, våre offensive industrier og effektive distribunaler. Og til støtteapparatet vårt, både med region- og servicekontor, som har sørget for at vi stadig kommer nærmere 2030-målene.

Sammen skal REMA 1000 gi kunden laveste pris på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte.

Intro Helse Miljø Mennesker Ansvarlig handel Vedlegg 101 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
102 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
103 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023
104 REMA 1000 Ansvarsrapport 2023 Kontakt: Emilie Våge, Leder for samfunnsansvar og bærekraft, REMA 1000 Norge AS, emilie.vage@rema.no Trykksak 2041 0819

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.