Lekcje handmade

Page 1

LEKCJA 1

Moje kolory - Moja kultura CEL:

RĘKODZIEŁO:

Zapoznanie z najwidoczniejszymi

Zrobienie konika w kolorze który dla

elementami i symbolami kultury.

mnie coś znaczy - polski artefakt

Dostrzeżenie niewidocznego wpływu kultury na zachowania jednostek i grup.

ĆWICZENIE: 1. Spróbujcie odgadnąć co z oznaczają kolory innych osób. 2. Czy mają dla Was znaczenie kolory waszego regionu lub kraju? 3. Czemu służą zestawienia kolorów w kulturze? 4. Czy kolory mogą łączyć lub dzielić? W jaki sposób?

EWALUACJA: Czym jest dla Was kultura? Inspiracja/dalsze działania: Iceberg of culture

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


LEKCJA 2

Łańcuch wartości Budowanie więzi

CEL:

międzypokoleniowych, poszukiwanie wspólnych tematów i

RĘKODZIEŁO:

wypracowywanie gruntu pod dialog międzypokoleniowy. Warsztat sprawdza się jako wstęp

liście ze sznurka - makrama

do dalszych działań międzypokoleniowych lub

ĆWICZENIE:

samodzielna aktywność.

1. Warsztat międzypokoleniowy z udziałem grupy seniorów. Znajdźcie w okolicy grupę seniorów i zaproście na wspólne warsztaty makramy. 2. Przygotujcie materiały i poczęstunek. Tutorial znajdziecie pod hasłem listek z makramy. Poproście seniorów o przyniesienie produktów handmade, które sami robili lub które były popularne kiedyś (mogą być też zdjęcia, instrukcje). 3. Podzielcie się na grupy międzypokoleniowe. Każda grupa wykonuje wspólnie zestaw listków z makramy. 4. W grupach poszukajcie podobnych produktów seniorów w Internecie. Czy są jeszcze popularne? Zastanówcie się, jak można je uwspółcześnić? Czy mogłyby stać się znów popularne? 5. Ozdóbcie miejsce warsztatów listkami z makramy lub obdarujcie nimi seniorów.

EWALUACJA: Co czyni produkty DIY popularnymi? Dlaczego kiedyś robiło się takie rękodzieło, a dziś inne? Zaplanujcie warsztaty z rękodziełem seniorów. Wypiszcie wkład seniorów i młodych, zróbcie listę materiałów, zaplanujcie czas i miejsce spotkania. Podzielcie się wspólnym zdjęciem z #handmadeyouth

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


LEKCJA 3

Less waste DIY CEL:

Refleksja na temat ekologicznej strony DIY. Zmiana postaw dotyczących korzystania z materiałów rękodzielniczych.

RĘKODZIEŁO:

Pachnące zawieszki z wosku 1. Poszukajcie tutoriali do zrobienia zawieszek z

ĆWICZENIE:

wosku (soi). Ustalcie kryterium zero waste wasz produkt nie może wyprodukować śmieci lub nawet powinien zmniejszyć ich ilość

2. Przygotujcie krótki słownik: less waste, zero waste, upcycling, circular economy

(upcycling). Zróbcie listę różnych materiałów, niech każdy przyniesie inne (im więcej olejków i

dodatków, tym lepiej). (gospodarka o obiegu zamkniętym) 3. Zacznijcie od dyskusji. Czy dostępne tutoriale są ekologiczne? Czy rękodzielnicy zwracają uwagę na less waste? A w jakim stopniu jest to dla Was istotne w rękodzielniczej działalności? 4. Wspólnie w grupach przygotujcie zawieszki, dbając o wymiar ekologiczny. 5. Wypracujcie krótką listę zaleceń dla rękodzielników w duchu less waste (3 - 5 porad/zaleceń). Zdecydujcie czy czy rękodzieło powinno być od razu zero waste czy może wystarczy zacząć od less waste. Jeżeli jesteście rękodzielnikami, czy wdrożycie przygotowane zalecenia? Dlaczego rękodzieło powinno stać się bardziej ekologiczne lub dlaczego nie musi takim być? Spróbujcie opublikować w dostępnych kanałach swoje zalecenia, oznaczając znajomych rękodzielników. Podzielcie się Waszymi pomysłami z innymi rękodzielnikami, zbierając ich opinie na ten temat.

EWALUACJA:

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


LEKCJA 4

Kamienie - dziedzictwo wspólnych ziem Odkrywanie znaczenia minerałów w kulturze i

CEL:

historii. Refleksja nad znaczeniem, jakie nadajemy przedmiotom i jaki mają wpływ na nasze życie.

RĘKODZIEŁO: ĆWICZENIE:

Wykonanie biżuterii z wybranym kamieniem 1. W ramach przygotowań poszukajcie minerałów (kamieni lub skał) w Waszym otoczeniu i spróbujcie je rozpoznać.

2. Zróbcie małą wystawę geologiczną, podpisując kamienie i wymieniając się informacjami o nich. 3. Zastanówcie się jakie kamienie są charakterystyczne dla Waszego regionu geograficznego? 4. Co „opowiadają” nam kamienie? Niektóre opowiadają historię naturalną (np. skamieliny, warstwy geologiczne), a inne historię cywilizacji (np.: pomniki, budowle lub przedmioty historyczne). 5. Jaką rolę pełnią kamienie szlachetne w Waszej kulturze? Jakie znaczenie ludzie nadają tym kamieniom? Jak określamy wartość poszczególnych kamieni, czemu jedne są bardziej cenne od innych?

EWALUACJA: Jak wykorzystać zwykły kamień do promocji rękodzieła?

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


LEKCJA 5

Muzyka dla ciała i duszy CEL:

RĘKODZIEŁO:

Odkrywanie historycznego instrumentu

Tworzenie instrumentu muzycznego

muzycznego będącego dziedzictwem

Deszczowe drzewo

kultury łotewskiej. Uświadomienie wpływu instrumentu muzycznego na dobrostan psychiczny.

ĆWICZENIE: 1. Spróbuj stworzyć własny instrument muzyczny, korzystając z samouczka. 2. Gdy instrument muzyczny jest gotowy, spróbuj wsłuchać się w jego dźwięk i usłyszeć deszcz lub przepływ rzeki 3. Czy muzyka może poprawić lub pogorszyć nastrój człowieka? 4. Spróbuj odnaleźć historię instrumentu muzycznego w Internecie. 5. Jakie inne materiały można wykorzystać do stworzenia instrumentu muzycznego?

EWALUACJA: Jakie jest Twoje stanowisko w kwestii wartości kulturowych? Czy mają dla Ciebie znaczenie na co dzień? Czy nabyte umiejętności można wykorzystać w przyszłości, aby odpocząć od codziennej pracy i zapewnić sobie dobrostan psychiczny?

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


LEKCJA 6

Wspólne wartości i sztuka prezentacji CEL: Odkrywanie wspólnych wartości w różnych grupach wiekowych, rozwijanie kreatywności i prezentowanie historii publiczności poprzez sztukę prezentacji

RĘKODZIEŁO: Rysowanie z plastikowych kapsli

ĆWICZENIE: 1. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby w różnym wieku - mogą to być dzieci, młodzież, dorośli, a także seniorzy. Zbierz grupę w różnym wieku. 2. Grupę należy podzielić na kilka mniejszych, aby każda grupa składała się z osób w różnym wieku. 3. Każda grupa dyskutuje i uzgadnia konkretną wartość, która ich łączy. 4. Każda grupa wykonuje jeden rysunek mozaikową sztukę plastikowych kapsli odwzorowujących uzgodnioną wspólną wartość. Co roku wyrzucane są miliony plastikowych butelek. Grupy będą mogły tworzyć własne dzieła sztuki przy użyciu tych materiałów w duchu zero waste. Do wykonania rysunku potrzebujesz kartonu, kleju PVA i kapsli. 5. Po zakończeniu każda grupa przedstawia swoją wartość. Uczestnicy prezentują swoją pracę innym uczestnikom.

EWALUACJA: Czy łatwo jest znaleźć wspólne wartości między osobami w różnym wieku? Jakie metody prezentacji użyły inne grupy? Jakie są Twoim zdaniem inne sposoby prezentacji rysunków? Jak się czułeś podczas zajęć? Jakie inne odpady codziennego użytku można wykorzystać do wykonania dzieła sztuki? Czy można w ten sposób ograniczyć marnotrawstwo?

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


LEKCJA 7

Wartości kulturowe na nowo CEL: Promowanie i zrozumienie łotewskich wartości kulturowych i możliwości wykorzystania ich w rzemiośle w nowoczesny sposób.

RĘKODZIEŁO: Magnesy z łotewskimi znakami

ĆWICZENIE: 1. Przed lekcją należy przygotować materiały kamienie, markery, gorący klej i magnesy. 2. Odszukaj w Internecie łotewskie znaki i ich znaczenie. 3. Wykorzystaj metodę burzy mózgów w grupie, aby znaleźć dla każdego uczestnika najbardziej odpowiedni łotewski znak, który charakteryzuje jego i jego życie. 4. Każdy uczestnik tworzy magnesy z samocharakteryzującymi się łotewskimi znakami. Narysuj znak na kamieniu markerem i przymocuj go do magnesu za pomocą kleju. 5. Prowadzący przedstawia rękodzieło w taki sposób, aby starożytne wartości kulturowe mogły być wykorzystane w nowoczesny sposób i przy użyciu naturalnych materiałów – podkreślając cechę zero waste. 6. Spróbuj odnaleźć w Internecie starożytne rękodzieło z łotewskimi znakami. Jakie inne rękodzieła mogą używać takich znaków.

EWALUACJA: Czy łatwo jest dojść do wspólnych konkluzji metodą burzy mózgów? Czy w twojej kulturze są wartości, które są podobne do łotewskich znaków i ich znaczenia? Z jakich innych materiałów można wykonać takie rękodzieło? Czy poprzez takie rękodzieło można zachować wartości kulturowe? Jak możesz zastosować w swoim życiu to, czego się nauczyłeś?

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


LEKCJA 8

Przyszłość w zgodzie z naturą - wisząca doniczka CEL: Czesi stawiają na zrównoważony rozwój i bliskość otaczającej przyrody. Biophilic design to trend, który dostrzegamy na coraz większą skalę. Dlatego zachęcamy do zrobienia pierwszego prostego kroku w tym kierunku.

ĆWICZENIE: 1. Przed lekcją należy przygotować materiały plastikową butelkę, nożyczki, kawałki materiału naturalnego, sznurek. 2. Przygotuj również małą sadzonkę rośliny w doniczce. 3. Jeśli masz już przygotowane materiały i wybrałeś swoją roślinę, postępuj zgodnie z instrukcjami >>TUTAJ<< 4. Czy twoja doniczka jest gotowa? Teraz możesz znaleźć dla niej odpowiednie miejsce, w domu lub w ogrodzie. 5. Możesz stworzyć różne warianty, donice o różnych rozmiarach, długościach, użyć innych materiałów do stworzenia kompozycji - by wnieść więcej natury w twoją przestrzeń.

RĘKODZIEŁO: Wisząca donica wykonana z materiałów naturalnych oraz pochodzących z recyklingu.

EWALUACJA: Czy w Twojej kulturze ważny jest kontakt z naturą? Jakie rozwiązania przyjazne człowiekowi i naturze dostrzegasz wokół siebie? Jakie naturalne materiały znasz i możesz uwzględnić w tej lekcji? Czy znasz pojęcie biophilic design? Jeśli nie, spróbuj powiedzieć, według jakich wartości i zasad będzie projektowana przyszła przestrzeń człowieka.

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


LEKCJA 9

Tradycja połączona z ekologią - kieszonka na przekąski! CEL: Śląsk morawski charakteryzuje się działalnością górniczą, która działa na tym terenie do dziś. Szyjąc ten typowy produkt możemy łatwo przenieść się w czasy, kiedy ekologiczne opakowania były oczywistością. Kiedy życie było wolniejsze, a wartości ludzkie silniejsze.

RĘKODZIEŁO: Kieszeń na przekąski - tradycje górnicze związane z ekologią

ĆWICZENIE: 1. Przed lekcją należy przygotować materiały grubsza igła, szpilki, czarny materiał lub materiał bawełniany, wodoodporny materiał poliestrowy, nici do szycia, rzep, nożyczki, nadrukowana ikonka górnika na kartce, papier samoprzylepny, szablon z kieszonką na przekąski model, CIERPLIWOŚĆ I KREATYWNOŚĆ :) 2. Jeśli masz już przygotowane materiały, postępuj zgodnie z samouczkiem dostępnym >>TUTAJ<< 3. Jeśli skończyłeś i masz swoją kieszeń na przekąski, możesz cieszyć się swoimi przekąskami z myślą, że przyczyniasz się do redukcji plastiku.

EWALUACJA: Jeszcze kilka dni wcześniej było oczywiste, że górnicy zabierają żywność w płóciennych workach zapakowanych w płócienne ręczniki. Z biegiem czasu, na skutek pośpiechu, ekologiczne opakowania zniknęły z codziennego życia, zastąpione jednorazowymi plastikami.

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


LEKCJA 10

storytelling w kreatywny sposób - Kamienne Historie CELE: Opowiadanie historii to społeczne i kulturowe działanie polegające na dzieleniu się historiami, czasami z improwizacją, teatralnością lub ozdobnikami. Każda kultura ma swoje własne historie lub narracje, które są udostępniane jako środek rozrywki, edukacji, zachowania kultury lub wpajania wartości moralnych.

RĘKODZIEŁO: Zbiór małych kamieni z obrazkami, które można wykorzystać jako podpowiedzi do opowiadania

ĆWICZENIE: 1. Przygotuj kilka kamieni na powierzchni których możesz łatwo coś namalować. 2. Przygotuj pudełeczko lub woreczek, w którym zamkniesz swoją historię. 3. Przygotuj farby i narzędzia do malowania. 4. A teraz najważniejsza rzecz! Stwórz obraz na każdym kamieniu. możesz improwizować! to przecież Twoja historia. 5. Możesz stworzyć najpierw obrazy na podstawie których opowiesz historię. A może masz już historię? Możesz ją zwizualizować na kamieniach, dzielić się nią z innymi, opowiadać lub też przekazywać do opowiadania innym.

historii.

EWALUACJA: Historie są uniwersalne, ponieważ mogą niwelować podziały i różnice kulturowe, językowe i związane z wiekiem. Opowiadanie historii może być adaptacyjne dla wszystkich grup wiekowych, pomijając pojęcie segregacji wiekowej. Ludzie to organizmy opowiadające historie, które zarówno indywidualnie, jak i społecznie wiodą pełne historii życie.

The European Commission support for the production of this publication does not constitution endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.