Page 1

ČASOPIS SPOLEČNOSTI SECO Č. 1.2012 VLIVEM ZVYŠUJÍCÍ SE konkurence na celosvětovém trhu s větrnou energií je prioritou produktivita ve výrobě součástí.

STUDENTI SE BLÍŽÍ DO CÍLE ZÁVODU RYCHLEJŠÍ VÝROBA LOPATEK V ČÍNĚ

NA PLNÝ VÝKON ENERGETICKÝ PRŮMYSL SE ROZTÁČÍ

„Investujeme do nejnovějších a nejlepších zařízení.“


JAK TO FUNGUJE THREADMASTER™ PROCES

DOKONALÉ ZÁVITY DRILLING THREADMASTER (DTM) je více než jen stabilní fréza na obrábění závitů. Je to v podstatě komplexní nástroj, který dokáže vyvrtat, srážet a frézovat otvor závitu během jediné operace a zastává tak činnost tří nástrojů. Závitové frézování zajišťuje vyšší kvalitu závitů a jakost povrchu než obrábění závitů pomocí závitníku a nedochází k výskytu otřepů. Frézu DTM lze použít u litin a slitin hliníku, které tvoří krátkou třísku.

Krok č. 1: Hrot frézy DTM vyvrtává otvor. Pro obrábění závitů není potřeba zvláštní hloubka. Krok č. 2: Poté co fréza DTM dosáhne dna, dojde k automatickému srážení okraje otvoru. Krok č. 3: Frézování závitů se provádí pomocí spirálové interpolace. Krok č. 4: Poté se fréza DTM vrátí do výchozí polohy.

K kom orig a p ov Z geo zajiš enzu ané z a j uby i š ť u ve me ťují jí po pro t r i i s p r h y fil jí le šro zá v á vn b n y h k ý ub itu. ou ástr o ř e z vic oje . i

TEXT: Åke R Malm FOTO: Seco

S UŽIVATELSKY SNADNÝM

N l z e ejle d o s pší á h n ho o u t upn s d ut ržá í kem S

hri

nkfi

t.

Průvodcem obrábění závitů (www.secotools.com/ customerzone) lze dosáhnout dokonalého tvaru už od prvního závitu, tím snížit náklady na zmetkovitost a zvýšit produktivitu.

Vítěz švédské ceny designu Svenska Designpriset 2011

EDGE je magazín společnosti Seco pro zákazníky, který vychází ve 25 jazycích po celém světě. Seco Tools AB Marketing Department, 737 82 Fagersta, Sweden. Telefon: +46 223-400 00 Fax: +46 223-718 60 Internet www.secotools.com Vydavatel: Paul Löfgren E-mail: paul.lofgren@secotools.com

WWW.SECOTOOLS.COM/DTM Dostupnost produktu: OKAMŽITĚ Informace o objednávce a použití: MN Update 2012

Šéfredaktorka: Jennifer Hilliard E-mail: jennifer.hilliard@secotools.com Vydavatelství a grafická úprava: Appelberg Publishing Group Projektový manažer: Per-Ola Knutas Umělečtí ředitelé: Cecilia Farkas, Johan Nohr Tisk: Elanders Foto na obálce: Istockphoto, Jørgen Jacobsen

Na materiál použitý v této publikaci se vztahuje autorské právo vydavatele, společnosti SecoTools AB. Články mohou být bezplatně použity, pokud je uveden odkaz na časopis Edge a šéfredaktora. Ochranné známky a názvy značek použité v této publikaci jsou chráněny zákonem.


OBSAH REDAKČNÍ ÚVODNÍK č. 1.2012

12

Fabio Scolari, výkonný ředitel italské společnosti Scolari S.p.A., investuje pro udržení konkurenceschopnosti do vysoce kvalitních přesných nástrojů.

VÝKONNÁ

PODPORA ENERGETICKÝ PRŮMYSL JE v podstatě závod

04 10 12 18 20 23 24

ODVĚTVÍ: VĚTRNÁ ENERGIE

AH Industries, přední výrobce v oblasti větrné technologie, používá inovativní nástroj na snížení vibrací při frézování. INTENZIVNÍ VÝUKA

Studenti inženýrství automobilového sportu z Velké Británie testují své schopnosti.

s efektivitou. Čím více čisté energie lze získat z konkrétního zdroje – ať už se jedná o ropu, vítr nebo sluneční záření – tím konkurenceschopnější je tento zdroj. Pro udržení pozice na trhu je tedy potřeba, aby byl celý výrobní řetězec zeštíhlený a produktivní. Strojní průmysl zde hraje nemalou roli. Vezměme si například výstavbu parku větrných elektráren, který musí konkurovat jiným zdrojům energie. Turbínové lopatky, skříň převodovky, ložiskové pouzdro – všechny tyto součásti musí být vyrobeny co nejefektivněji, aby se snížily náklady na provoz. Naše produkty mohou v této oblasti pomoci. V tomto čísle se zaměříme na několik příkladů, které dokazují, že nástroje společnosti Seco pomáhají zvyšovat produktivitu v energetickém průmyslu, ať už se jedná o minimalizaci vibrací při frézování nebo zkrácení času obrábění při hrubování lopatek. Na závěr doufáme, že naše skvělé nápady pomohou ke skvělé budoucnosti –a to doslova.

APLIKACE: ODVALOVÁNÍ

Italský výrobce ozubení a převodových skříní používá přesné nástroje pro udržení konkurenceschopnosti.

paul löfgren víceprezident, marketing edge@secotools.com

ENERGIE ZE SLUNCE

Výrobní závod společnosti Seco ve státě Tennessee je zářným příkladem užití solárních panelů.

PROFIL: PARAMESH NAVALGUND

Manažer společnosti Seco v Indii je známý svou zálibou v řešení problémů. KOMPLEXNÍ POHLED

Deyang Yuxin, čínský výrobce při hrubování lopatek zdvojnásobil produktivitu díky investicím do pevnějších nástrojů. V PRÁCI: PIA SJÖBLOMOVÁ

Práce obsluhy CNC v dílně ve švédském Surahammaru obnáší neustále zlepšování. MÁTE NĚJAKÉ NÁVRHY? Máte návrh na článek v magazínu Edge? Zašlete jej na adresu edge@secotools.com.

edge [1·2012]

3


ODVĚTVÍ V Ě T R NÁ EN E RG I E

Steadyline™ Dynamické tlumení Okamžité použití Až třikrát vyšší dynamická tuhost umožňující obrábění s vyložením více než 5xD Vyroben z velmi pevné oceli s ochranným povlakem Kanál pro přívod chladicí kapaliny přes vodící čep WWW.SECOTOOLS.COM/STEADYLINE Dostupnost produktu: OKAMŽITĚ Informace o objednávce a použití: Katalog Nástrojový systém 2012

R T Í V plný Ě ZM


Dánské odvětví výroby větrné energie, které má v celosvětovém měřítku vedoucí postavení, čelí silné mezinárodní konkurenci a jeden z nejvýznamnějších dánských výrobců dílů zvyšuje produktivitu nasazením inovativních technologií. TEXT: David Wiles FOTO: Betsie Van der Meer/Getty Images, Jørgen Jacobsen/Istockphoto a Svante Örnberg

D N

ÁNSKO NENÍ PRŮMYSLOVÝM GIGANTEM – ani nemá nejlepší povětrnostní podmínky – ale vede v žebříčku zemí vyrábějící větrnou energii. Tato země byla v 70. letech průkopníkem v komerční výrobě větrné energie a sídlí zde dva největší výrobci větrných turbín na světě, Vestas a Siemens Wind. Země na rozdíl od jiných států vyrábí největší část své energie – 20 % – právě díky větru. Odvětví výroby větrné energie má z celosvětového hlediska rostoucí tendenci, s rekordními 39,4 GW instalovanými v průběhu minulého roku. Většina použité technologie byla vyrobena v této skandinávské zemi, která má pouhých 5,5 milionu obyvatel. Navzdory růstu Číny se odvětví výroby větrné energie rozšiřovalo i nadále, od roku 2000 v průměru o 16 % ročně. Přesto však je Dánsko pod vlivem konkurence nuceno snižovat náklady a zvyšovat produktivitu, aby si tato země udržela své vedoucí postavení. Od 80. let získala společnost AH Industries vůdčí postavení v odvětví výroby větrných turbín a v současnosti lze díly, které tato společnost vyrábí, nalézt u zhruba 10 % turbín po celém světě. Společnost AH Industries provádí ve své továrně na okraji dánského města Kolding frézování a vrtání součástí pro téměř všechny výrobce větrných turbín. Podle analýz společnosti docházelo v továrně v Koldingu během jedné z fází výroby turbín – při frézování povrchu hlavního ložiskového pouzdra, které je upevněno k hlavnímu rámu turbíny – k výraznému snižování produktivity. Výrobní technik společnosti AH Industries Klaus Døssing říká: „Neměli jsme žádné výrazné problémy, ale tato fáze byla velmi zdlouhavá a hlučná. Pokud bychom zrychlili výrobu, došlo by vlivem vibrací k poškození nástroje.“ Společnost AH Industries došla k závěru, že snížení těchto vibrací by mohlo být přínosné, a tak Tom Jakobsen, expert na mezinárodní program edge [1·2012]

5


ODVĚTVÍ V Ě T R NÁ EN E RG I E

Nyní jsme životnost břitových destiček prodloužili více než dvojnásobně.“ Klaus Døssing, produkční technik společnosti AH Industries

větrných elektráren společnosti Seco, navrhl jako řešení použití držáku nástrčné čelní frézy Steadyline s tlumením vibrací. Jakobsen vysvětluje, že součástí systému dynamického tlumení je tlumič vibrací, který je připevněn v místě s nejvyšším průhybem, tedy v přední části tyče. Tímto dochází k tlumení vibrací v okamžiku, kdy je začne řezný nástroj přenášet. „Tento nástroj efektivně tlumí vibrace,“ říká Jakobsen. „Znamená to, že můžete použít větší záběr nástroje a často pracovat třikrát rychleji.“ DÍKY NÁSTROJI STEADYLINE se společnosti AH

Industries podařilo zvýšit rychlost frézování těchto sestav o neuvěřitelných 269 %, dřívější 30minutový interval frézování jednoho dílu byl zkrácen zhruba na 10 minut. Navíc se výrazně prodloužila životnost řezné hlavy. Døssing říká, že „vibrace způsobovaly nadbytečné opotřebení břitových destiček, které jsme pak museli častěji vyměňovat. Nyní jsme životnost břitových destiček prodloužili více než dvojnásobně.“ Čas ušetřený díky rychlejšímu obrábění a menšímu opotřebení představují pro společnost AH Industries značné úspory. Návratnost těchto investic byla méně než tři měsíce. „Měl jsem nejdříve pochybnosti, ale ukázalo se, že to je velmi dobrý nástroj,“ říká Døssing. „Nástroj Steadyline používáme téměř dva roky a investice se nám již mnohokrát vyplatila.“ Jakobsen dodává, že společnost AH Industries si nekoupila jen nástroj, ale také podporu a znalosti. „Výkon nástroje je velmi důležitý, ale v současnosti se naše myšlení orientuje na řešení.“ Rozmach čínských společností vyrábějící větrnou energii (v současnosti jsou to 4 z 10 světových výrobců) ukazuje, že tento trend bude pokračovat i nadále, rostoucí poptávka po obnovitelné větrné energii však stále dává prostor odborným znalostem dánských společností – pokud ovšem budou schopny konkurovat cenou. „Čím efektivnější dánští výrobci budou, tím nižší ceny mohou nabídnout svým zákazníkům,“ říká Jakobsen. „V tom jim mohou pomoci nástroje Steadyline.“

6 edge [1·2012]

Hlavní ložiskové pouzdro Součást: Materiál: Cíl obrábění: Obráběcí stroj: Upínání nástroje: Držák: Řezný nástroj:

Břitová destička: Řezné údaje:

Chlazení: Výsledky:

Hlavní ložiskové pouzdro GGG40 / EN-GJS-400 Produktivita Obráběcí centrum ISO50 DIN69871 E3471 5555 27260 (Steadyline) R220.69-0063-18-6AN Průměr nástroje: Ø63 Počet zubů: 6 XOMX180616TR-M14 MP3000 (Power Turbo) vc: 297 fz: 0,33 vf: 3000 ap: 7,5 ae: 5-10 Nasucho O 169 % vyšší produktivita O 140 % delší životnost nástroje Splatnost investic 3 měsíce Omezení hluku


Cena větrné energie Globální celková tržní hodnota větrné energie v roce 2011:

Předpokládaná tržní hodnota v roce 2015:

66,8 bilionů 111,7 bilionů EUR EUR Frézování povrchu hlavních ložiskových pouzder bylo pro společnost AH Industries výzvou. Tom Jakobsen, expert na mezinárodní program větrných elektráren společnosti Seco, navrhl jako řešení použití držáku nástrčné čelní frézy Steadyline s tlumením vibrací.

Procentuální podíl výroby elektrické energie v roce 2011:

1,92%

Předpokládaný procentuální podíl výroby elektrické energie v roce 2020:

9,1% edge [1·2012]

7


VÝRO B E K DOUBLE OCTOMILL™

Nová fréza Double Octomill 05 je vhodná pro menší stroje než starší typ frézy Double Octomill 09 (vpravo).

WWW.SECOTOOLS.COM/DOUBLEOCTO Dostupnost produktu: OKAMŽITĚ Informace o objednávce a použití: MN Update 2012

Stručně Double Octomill, nástroj pro čelní frézování s břitovými destičkami se šestnácti hranami, je nyní k dostání v praktické velikosti vhodné pro menší stroje. TEXT: Åke R. Malm

S

POLEČNOST SECO NAVÁZALA NA ÚSPĚCH vysoce produktivní čelní

frézy Double Octomill 09 a vyvinula praktičtější verzi nástroje: Double Octomill 05. Verze 05 je dostupná ve verzích o průměrech od 25 do 125 milimetrů a má menší břitové destičky než verze 09 – a také poloviční hloubku řezu. Proto je Double Octomill 05 ideální pro frézování na malých strojích, u kterých postačí hloubka řezu 3 milimetry.

8 edge [1·2012]

„Je to otázka hospodárnosti,“ říká produktový manažer Michael Karlkvist. „Ve většině případů nepotřebujete obrábět více než 2 až 3 milimetry. S menšími řeznými nástroji a břitovými destičkami lze snížit náklady na nástroje bez ztráty produktivity.“ Břitové destičky pro frézu Double Octomill 05 jsou dostupné ve čtyřech geometriích a pro celou řadu materiálů, od litiny až po speciální materiály. Řezný nástroj lze osadit destičkou s hladicí plochou pro paralelní hrubování a dokončovací obrábění. Tím dochází k redukci počtu nástrojů a operací pro konkrétní situace, snížení investičních nákladů a zvýšení produktivity. Díky tomu, že mají břitové destičky 16 hran, dochází ke snížení nákladů na hranu. Lůžka břitových destiček frézy Double Octomill 05 se mohou pochlubit silným centrálním pojistným šroubem a axiálními a radiálními vodicími čepy vyrobenými z rychlořezné oceli. Břitové destičky lze snadno namontovat a během provozu zůstávají pevně uchycené, což je rozhodující pro co nejlepší úpravu povrchu a nejdelší životnost. „V jednoduchosti je síla,“ říká Karlkvist. „Pokud je břitová destička umístěna správně, uslyšíte typické cvaknutí, nelze se téměř nikdy splést.“ Lůžka mají negativní úhel 8 stupňů, který podporuje oboustranné břitové destičky a stabilní provoz. Geometrie břitových destiček však může vytvořit kladný úhel čela, který minimalizuje spotřebu energie a díky kterému je fréza Double Octomill 05 vhodná hlavně pro frézky menších rozměrů.


VÝ H LED GLOBÁLNÍ TRENDY

TRENDŮ v obrábění VŠECHNY SPOLEČNOSTI POŽADUJÍ větší efektivitu a snížení spotřeby energie pro strojírenské výrobky a tyto požadavky jsou pro obráběcí průmysl velkou výzvou. Magazín Edge se zeptal Dirka Biermanna, předsedy Institutu pro obráběcí technologie (ISF) v německému Dortmundu, na pět zásadních směrů vývoje obráběcího průmyslu. TEXT: Michael Lawton I LUSTRACE: Johan Nohr & Istockphoto

2

1

Pevnější ocel „U osobních a nákladních automobilů jsme zaznamenali častější použití vysoce pevnostních druhů oceli. Ocel vyráběná pro automobilový průmysl je nyní mnohem pevnější, proto jsou např. dieselové motory o mnoho odolnější vůči vstřikovacímu tlaku. Vyrábějí se motory menších rozměrů a tyto motory pak díky přeplňování turbodmychadlem produkují větší výkon. Zde je velmi důležité používat vysocepevnostní ocel s vysokou mezí únavy. Tyto nové druhy oceli vyžadují nové nástroje a nové dovednosti.“

Přesné skříně převodovek

3

„Se snižujícím se počtem válců se zvyšuje počet převodových stupňů, obzvlášť u automatických převodovek. Čím větší je počet převodů, tím efektivnější je využití výkonu – a tím komplexnější je také obrábění.“

Vyšší kvalita „Pro snížení tření a zamezení dalších ztrát je nutná nižší tolerance při obrábění. Např. přesněji vyrobené písty a válce zvyšují efektivitu a snižují emise. Přesněji vyrobená ložiska snižují tření a umožňují omezení rozměrů a hmotnosti.“

45

Nižší hmotnost

„Uhlíkové kompozity se stávají standartem v leteckém a kosmickém průmyslu a nosné díly se již nevyrábí z hliníku, protože spoje mezi uhlíkovým kompozitem a hliníkem podléhají korozi. Hliník je nyní nahrazen titanem, což pro obráběcí průmysl představuje novou výzvu.“

Efektivnější výroba „Úspora energie při procesu obrábění je také velmi důležitým faktorem. Množství energie spotřebovávané čerpadly a čisticími systémy lze snížit díky minimálnímu množství mazání (MQL) a mechanismus může být efektivněji využit díky přesnému přizpůsobení se požadavkům.“ edge [1·2012]

9


NADŠE N Í

Speciálně vyvinutý dvouválcový V-motor je srdcem závodního vozu týmu OBR.

STUDENTI NA RYCHLÉ DRÁZE Na jedné univerzitě v Anglii se nadšení studenti připravují na reálnou kariéru v elitním automobilovém sportu tím, že navrhují a konstruují vlastní vozidla a účastní se závodů. TEXT: Eddie de Oliveira FOTO: Ed Miles

10 edge [1·2012]


P

ro skupinu studentů z univerzity Oxford Brookes v Anglii je čas strávený mimo přednášky, domácí práce a semináře v podstatě tvrdou prací po nocích. „Nechodím do hospod a neužívám si se svými kamarády,“ říká Luke Evans, 24letý student z Bingley v severní Anglii. „Pracuji až do půlnoci – ale užívám si to úplně stejně.“ Evans je student inženýrství automobilového sportu a bývalý vedoucí závodního týmu Oxford Brookes Racing (OBR) v mezinárodní soutěži zaměřené na vzdělávání v oblasti automobilového sportu Formula Student (FS). Soutěž FS dává studentům příležitost navrhovat, vyrábět a vyvíjet závodní vozidlo od úplného začátku. Zhruba 40 % absolventů oboru inženýrství automobilového sportu na univerzitě Oxford Brookes pak pracuje pro elitní týmy Formule 1, Le Mans a GP2. Mnoho z nich své dovednosti získalo v týmu Oxford Brookes FS, který sponzoruje právě společnost Seco. Tým se každoročně účastní závodů ve Spojených státech, Velké Británii a Německu a během semestru i prázdnin studenti inženýrství tvrdě – a bez mzdy – pracují, aby jejich vozy mohly projet pod cílovou vlajkou jako první. Tento projekt běží již dvanáctým rokem a předsedou současného týmu tvořeného studenty z 11 různých zemí je Giuseppe Naselli, 31letý muž, který odešel z Itálie a ze svého zaměstnání, aby se prosadil ve světě automobilových závodů. Naselli je přesvědčen o tom, že Anglie je tím nejlepším místem pro studium automobilového sportu: „Tady se automobilový sport narodil a tady žije.“ Naselli i Evans měli od dětství stejný sen: pracovat ve světě Formule 1. Oba však hned dodávají, že inženýrství automobilového sportu není jen samá sláva. „Je to opravdu tvrdá práce,“ říká Naselli. „Je to nejtvrdší práce, co jsem kdy měl, ale také mi hodně dává. I když navrhnete třeba jen malou součást, a pak vidíte to své auto během jízdy…, je to opravdu nádhera.“ Justin Kite, manažer prodejních služeb společnosti Seco ve Velké Británii objasňuje, že "poté, co se setkal s lidmi z týmu OBR a na vlastní oči viděl jejich nadšení a odhodlanost“, rozhodla se společnost pro vzájemnou spolupráci. Tým navrhuje a vyrábí na zakázku dvouválcový V-motor a chce z něj vytvořit technologicky nejvyspělejší motor v celé soutěži v roce 2012. Společnost Seco pomáhá při výrobě a vývoji závodního vozidla. „Společnost Seco nám poskytuje nástroje, díky kterým můžeme tím nejlepším způsobem

„I když navrhnete třeba jen malou součást, a pak vidíte to své auto během jízdy..., je to opravdu nádhera.“

vyrobit vše potřebné,“ říká Evans. „Většina těchto nástrojů byla určena pro CNC frézky, ale společnost nám pomohla také s nástroji pro soustruhy s ručním ovládáním. A nakonec jsme získali i to nejcennější – dobrou radu.“ Naselli přitakává, že odborné vedení společností Seco bylo stejně důležité jako dodávané nástroje: „Společnost Seco je naším velkým poradcem. Konkrétní řešení pro všechny situace nedostaneme, ale vždy nás nasměrují tak, abychom řešení nalezli sami. Musím se ale také zmínit o kvalitě nástrojů… podle mě žádný tým nemá takové karbidové nástroje, jaké nám dodává společnost Seco. Jsou špičkové, prostě nejlepší!“

– Giuseppe Naselli, závodní tým Oxford Brookes Racing Team Tým OBR – jehož členy jsou studenti z 11 zemí – věří, že jejich motor bude technologicky nejvyspělejším motorem v soutěži Formula Student v roce 2012.

Vzdělání pro automobilové závody Univerzita Oxford Brookes je považována za jednu z nejlepších vzdělávacích institucí ve Velké Británii pro nadějné techniky závodních vozidel. Univerzitní laboratoř pro inženýry se nachází v blízkosti některých významných týmů Formule 1, včetně Lotus Renault a Williams. Od roku 1999 získal tým OBR více bodů než jakýkoli jiný tým soutěže FS ve Velké Británii a v posledních 12 letech se celkem pětkrát umístil na špičce. Vedoucí týmu Giuseppe Naselli říká, že tým OBR si klade za cíl vyrobit během příštích tří až čtyř let elektromobil poháněný obnovitelnou energií. Sledujte OBR na Twitteru @oxbrookesracing.

edge [1·2012]

11


APLIKACE ODVA LOVÁNÍ

VYŠŠÍ RYCHLOST Výrobce převodů a převodových skříní z italského Milána neustále investuje do precizních vysoce výkonných nástrojů, aby si udržel konkurenční výhodu. TEXT: Claudia B. Flisi FOTO: Maurizio Camagna

12 edge [1·2012]


Scolari S.p.A. Výkonný ředitel Fabio Scolari, syn zakladatele Rema Scolariho, rozšiřuje nabídku převodových skříní.

edge [1·2012]

13


APLIKACE ODVA LOVÁNÍ

V ROCE 1960

„Investujeme do nejnovějších a nejlepších zařízení. Neustále investujeme do precizních vysoce výkonných nástrojů.“ Fabio Scolari, výkonný ředitel společnosti Scolari S.p.A.

REMO SCOLARI dostal skvělý nápad a měl vynikající

úsude úsudek. Itálie zažívala prudký ekonomický růst a Scolari lari, který se vyučil automechanikem ve společnosti A Alfa Romeo a začínal jako výrobce navijáků pro výtahy, pochopil, že hnacím motorem ekonomického růstu jsou převodovky. Hrají klíčovou roli v těžebním průmyslu, loďařství, v cementárnách, ocelárnách a ve všech odvětvích výroby energie. Scolari ukončil spolupráci se svým obchodním partnerem a založil si vlastní dílnu v Cinisello Balsamo, 10 kilometrů severně od Milána, kde vyráběl průmyslové převodovky. Odchod se Scolarimu vyplatil, společnost se orientovala na výrobu vysoce kvalitních převodovek pro třetí strany a ačkoli se společnost rozrůstala mnoho let a vede ji již druhá generace rodiny Scolari, její cíl se nezměnil. „Stále se specializujeme na těžký průmysl a kvalitu, která odpovídá našim průmyslovým možnostem,“ říká současný výkonný ředitel Fabio Scolari, který je jedním ze čtyř potomků Rema Scolariho (ve společnosti pracují tři z jeho dětí). „Rozdíl je v tom, že dnes kromě skříní převodovek nabízíme i přídavné převodovky a samotné převodovky jsou nyní rozměrnější.“ Fabio přišel do společnosti v roce 1978 a její strategií v 80. a 90. letech bylo zvýšení počtu zákazníků, zlepšení kvality výrobků, výroba rozměrnějších převodovek a rozšíření výrobních možností. V roce 1994 se Scolari stala jednou z prvních společností v Itálii, která zavedla technologii tvarového broušení.

Společnost Scolari S.p.A. si vybudovala renomé na základě precizních průmyslových převodovek a převodovkových skříní.

14 edge [1·2012]


V ROCE 2000 MĚLA SPOLEČNOST 35 zaměstnanců

a o 9 let později se přesídlila do nových prostor o rozloze 6 000 m2 v Cinisello. Nový objekt byl 2,4krát větší než předchozí budova a splňoval požadavky na větší prostor pro výrobu skříní převodovek k širšímu použití. V roce 2010 měla společnost již 70 zaměstnanců. V současnosti tvoří skříně převodovek 75 % celkového obratu společnosti Scolari, v roce 2010 to bylo zhruba 20 milionů EUR. Stejně jako u převodovek, které společnost vyrábí, jsou i na skříně převodovek kladeny požadavky na vysokou kvalitu a možnost použití v náročných situacích, např. při odvalovacím obrábění typu MAAG a mechanickém obrábění velkých součástí. V době, kdy se společnost rozhodla rozšířit svou nabídku o skříně převodovek, neměla žádnou technickou divizi. Tuto pozici zastávala od roku 2000 jedna osoba, kterou Fabio zaměstnal. Dnes má tato divize devět zaměstnanců – pět inženýrů a čtyři projektové manažery. „Vždy jsme vyráběli výrobky podle požadavků zákazníků, nyní je můžeme navrhovat sami a nespoléhat se pouze na projekty od našich klientů,“ objasňuje Fabio. Seco spolupracuje se společností Scolari více než 15 let, zpočátku se jednalo o dodávky fréz pro převodovky. Tento obchodní vztah časem zesílil, zejména poté, co se nároky celosvětového trhu v odvětví převodovek zvýšily, a došlo ke specializaci trhu. Například součásti s velkým průměrem využívané u větrných turbín, které nyní společnost Scolari vyrábí, je potřeba vyrábět s maximální přesností.

V nedávné době se společnost Scolari S.p.A. přesunula do nedalekého objektu, který je dvojnásobně větší, a ve kterém se vyrábí skříně převodovek pro rozsáhlejší použití. Skříň převodovky vyobrazená výše se používá v ocelářství.

Strategie společnosti Scolari Navzdory nepříznivé ekonomické situaci plánuje společnost Scolari růst. Zde je plán: Rozšíření trhů mimo oblast Evropy Neustálé zlepšování služeb zákazníkům, pomoc klientům od projektového plánu přes instalaci až k poprodejním službám Zvyšování rychlosti skříní převodovek značky Scolari tak, aby mohly být využívány v odvětví výroby energie, např. při výrobě vodní nebo větrné energie Navazování spolupráce v zahraničí. V Indii a Spojených státech byly v nedávné době uzavřeny dva projekty a další se připravuje v Brazílii.

edge [1·2012]

15


APLIKACE ODVA LOVÁNÍ

Kontrolor prověřuje přesnost házivosti hřídele převodovky.

Dodavatel, jakým je společnost Seco, pro nás představuje konkurenční výhodu.“ Fabio Scolari, výkonný ředitel společnosti Scolari S.p.A.

Podle Fabia je jednou z konkurenčních výhod společnosti její strojní technologie: „Investujeme do nejnovějších a nejlepších zařízení. Neustále investujeme do precizních vysoce výkonných nástrojů a dodavatel, jakým je společnost Seco, je pro naši společnost konkurenční výhodou.“ V roce 2000 zavedla společnost Scolari do své výrobní linky výměnné řezné nástroje pro převodovky a výměnné odvalování, což umožnilo časové úspory a zvýšení flexibility – to jsou dva faktory důležité pro speciální řešení. Flexibilita je pro společnost Scolari klíčová, protože její činnost je založená výhradně na principu výroby přizpůsobeném dle přání zákazníka. Společnost Seco v současné době nabízí standardní nástroje, speciální řezné nástroje pro převodovky a odvalování, které mají společnosti Scolari pomoci zachovávat při výrobě kvalitu, přesnost a zvýšit rychlost a flexibilitu služeb klientům. Důležitost celého řetězce hodnot je pro výkonného ředitele společnosti Scolari zcela prvořadá. Proto společnost začala v nedávné době svým klientům nabízet poprodejní díly a následné servisní služby, včetně výměny náhradních dílů podle potřeby. Společnost Scolari je přesvědčena o tom, že díky svým schopnostem výroby orientované na zákazníka, si dokáže zajistit dobrou pozici v oblasti bezkonkurenčních služeb zákazníkům.

16 edge [1·2012]

Pastorek Součást: Materiál: Popis operace: Cíl obrábění: Obráběcí stroj: Řezný nástroj: Průměr nástroje: Počet břitových destiček: Zc: Břitové destičky: Řezné podmínky:

Chlazení: Výsledky:

Ozubený modul 50 Z13 pro skříň převodovky 42CrMo4 Hrubování Zvýšení produktivity Odvalovací stroj 335.43-0420-M50.0Z13-19327 420 mm 90 6 335.40-1914-11631 (66 kusů) 335.40-1512-18578 (24 kusů) vc: 100 m/min fz: 0,3 mm/zub vf: 140 mm/min ae1: 70 mm ae1: 55 mm Ne O 50% vyšší produktivita

Ozubené kolo Součást:

Převodový modul 16 Z70 pro skříň převodovky Materiál: 42CrMo4 Popis operace: Hrubování Cíl obrábění: Životnost nástroje a celková produktivita Obráběcí stroj: Odvalovací stroj Řezný nástroj: 335.47-0270-M16.0ASSEM-18151 Průměr nástroje: 270 mm Počet břitových destiček: 100 Zc: 10 Břitové destičky: 335.40-1914-19433 (50 kusů) 335.40-5014-18252 (50 kusů) Řezné údaje: vc: 100 m/min 3 mm/WU fa: Chlazení: Ano Výsledky: O 90% vyšší produktivita


Celosvětový trh s převodovkami Světový trh s převodovkami má v současné době hodnotu 155 milionů amerických dolarů a vykazuje každoroční růst 4,7 %, říká Claudio Ghielmetti ze společnosti Seco, který působí jako mezinárodní expert na aplikace přenosu výkonu. Na základě studie „World Gears to 2013“, kterou vypracovala skupina Freedonia Group, Claudio Ghielmetti říká, že 1/3 veškeré další poptávky po převodovkách do roku 2013 připadne Číně.

Tato poptávka převýší poptávku v Japonsku a Čína bude po Spojených státech celosvětově druhým největším národním trhem. Do roku 2018 překročí celkové prodeje převodovek v Číně výrobní poptávku Spojených států. Růst trhu se předpokládá také v Indonésii, Thajsku a Rusku. Ačkoli budou pokroky méně výrazné než v rozvojových zemích, poptávka po převodovkách ve Spojených státech a západní Evropě se bude také zvyšovat.

Claudio Ghielmetti, mezinárodní expert na aplikace přenosu výkonu, který pracuje ve společnosti Seco

Společnost Seco nabízí řezné odvalovací frézy s břitovými destičkami z výměnných karbidových prvků (vlevo) a řezné nástroje pro převodovky (vpravo) pro odvětví výroby převodovek.

edge [1·2012]

17


TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

17 000 kWh V době od února do května vyrobily tyto solární panely celkem 17 000 kWh elektřiny.

Energie z výšek Ve státě Tennessee, který má venkovskou atmosféru, vybudovala společnost Seco první systém solárních panelů. Projekt využívá grantů na elektrickou energii a zajišťuje udržitelnou výrobu energie. TEXT: Jean-Paul Small FOTO: Stockbyte

V AMERICKÉM LENOIR CITY, které má méně než

126 Společnost Seco instalovala v Lenoir City ve státě Tennessee 126 solárních panelů.

18 edge [1·2012]

10 000 obyvatel, vybudovala společnost Seco celkem 126 fotovoltaických modulů. Instalace a provoz tohoto systému byl financován z dotací poskytnutých vládou a soukromými subjekty. Oba granty na elektrickou energii – Instalační grant solárního ústavu v Tennessee a grant Ministerstva financí USA pro obnovitelnou energii – v podstatě pokryly 60 % všech nákladů. Provoz solárního fotovoltaického systému byl zahájen v únoru a je v celosvětovém měřítku prvním systémem společnosti Seco. Celý proces funguje takto: energie, kterou vyrobí solární systém společnosti Seco, je dále prodávána

energetické společnosti za cenu, která je značně vyšší než tržní cena. Když společnost Seco nakupuje energii od energetické společnosti za tržní cenu, představuje rozdíl mezi prodejní a kupní cenou slevu. „Díky grantům a rozdílu mezi kupní a prodejní cenou je návratnost našich investic do solárních panelů pouze 7 let,“ říká Ed Purdy, manažer oddělení produkce a údržby v pobočce společnosti Seco ve státě Tennessee. Společnost Seco využívá tento systém ke zkušebním účelům a testuje proveditelnost montáže systému na dalších místech po celém světě. Purdy to považuje také za vynikající způsob, jak dát celému světu vědět o úsilí společnosti Seco v oblasti výroby obnovitelné energie: „Zákazníci navštěvují náš provoz a velmi se jim líbí hlavně celý systém a investice společnosti Seco do obnovitelné energie.“ Kurt Nordlund, prezident severoamerické pobočky společnosti Seco říká: „Úsilí, které jsme vynaložili v naší pobočce v Lenoir City, dokazuje naše odhodlání stát se vůdčí společností v tomto odvětví a soustředit se na výrobu obnovitelné energie a jejího využití během provozu.“


NÁHL E D CH LA DICÍ SYSTÉ MY

Kvalitní chlazení Patrick de Vos, manažer firemního technického vzdělávání ve společnosti Seco Tools Group objasňuje, jakým způsobem mohou chladicí systémy prodloužit – či zkrátit – životnost nástroje. DOVOLTE MI ÚVAHU NA TÉMA

1

2

3

4

Obrábění za sucha

Proudová chladicí kapalina

MQL

HPDC

různých chladicích systémů v našich provozech a do jaké míry mohou mít vliv na životnost nástroje. Chladicí kapaliny mohou mít někdy na životnost nástroje kladný vliv, v jiných případech je jejich vliv negativní a leckdy nebyl zaznamenán dokonce žádný vliv. Životnost nástroje je kromě mechanického zatížení určována do značné míry také tepelnými jevy během obráběcího procesu. Jednoduše řečeno: obrábění kovů vytváří teplo a při koncentraci tohoto tepla se zvyšuje teplota řezné hrany. Pokud se teplota zvýší až příliš, příp. zůstává-li nízká, životnost nástroje se tím zkracuje. Úkolem chladicí kapaliny je odvod tepla pocházejícího z obrábění tak, aby nedocházelo k jeho přílišné koncentraci. Pro dosažení maximální účinnosti je potřeba používat chladicí kapalinu tam, kde je koncentrace tepla nejvyšší – v řezné zóně. (Koneckonců vodou hasíme také přímo, nikoli 5 metrů opodál.) Zní to jednoduše, ale při aplikaci chladicí kapaliny na řeznou hranu je potřeba překonat tlak mezi třískou a řeznou hranou, který může na některých místech dosahovat hodnoty až 20 000 barů. Chladicí kapalinu

také blokuje „parní bariéra“ o teplotě 800 °C, kterou vytváří vypařující se kapalina. Chladicí kapalina může teplo odvádět také třískami. Materiály obrobku s nízkou tepelnou vodivostí však mají např. velmi omezený odvod tepla z třísek směrem k chladicí kapalině, proto je u těchto materiálů nutné dodržovat nízkou řeznou rychlost. Při obrábění kovů lze uplatnit čtyři základní použití chlazení: Obrábění za sucha. Převáží výhody chladicí kapaliny (delší životnost nástroje, nižší náklady na výrobu nástrojů) vždy nad jejími nevýhodami (náklady na chladicí kapaliny a chladicí systémy)? V mnoha případech je obrábění za sucha tou lepší alternativou. V některých případech je z technologického hlediska výhodnějším řešením chladicí kapaliny nepoužívat, např. při aplikacích s PCBN řeznými nástroji.

1

Proudová chladicí kapalina nebo systém tradiční emulzní chladicí kapaliny. Chladicí efekt je založen na odvádění tepla z třísek směrem k chladicí kapalině. Tento systém

2

funguje velmi dobře u většiny tradičních materiálů obrobku (ocel). Systém minimálního množství mazání (MQL). Malé kapičky kapaliny se v prostředí s vysokou teplotou odpařují, proces odpařování odvádí teplo a snižuje teplotu. Systém MQL je stejně efektivní jako systém proudové chladicí kapaliny, ale spotřeba (náklady) chladicí kapaliny je mnohem nižší. Na druhé straně je potřeba učinit zvláštní opatření a zajistit vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví.

3

Systém vysokotlakého režimu chlazení (HPDC). Tento systém zvyšuje tlak chladicí kapaliny a směřuje ji co nejpřesněji do místa, kde působí co nejúčinněji – v řezné zóně.

4

Technologie HPDC s označením Jetstream Tooling™, kterou dodává společnost Seco, je elegantní a zároveň efektivní řešení založené na stejných principech dynamiky kapalin jako u zahradní hadice. V zásadě: pokud zúžíte konec trysky s kapalinou, rychlost kapaliny se zvýší. Zavlažovací (chladicí) kapacita se zvýší, pokud držíte trysku v blízkosti květin. Asi Vás napadne, jestli se tím květiny nepoškodí? Ano, poškodí! Nejenže Jetstream Tooling lépe odvádí teplo (a tím se prodlužuje životnost nástroje a zlepšují se řezné podmínky), ale také lépe dělí velké třísky na menší kusy. Pro podrobnější informace o Jetstream Tooling kontaktujte společnost Seco a požádejte o předvedení produktu – opravdu dokáže odvádět teplo ze systému. Patrick de Vos, patrick.de.vos@secotools.com www.secotools.com/jetstreamtooling

edge [1·2012]

19


PORTRÉT PARAMESH NAVA LGUND

ŘEŠÍ PROBLÉMY Paramesh Navalgund se se společností Seco seznámil poprvé před téměř 15 lety – jako zákazník. Dnes je pro něj jako manažera společnosti Seco Tools v Indii tento úhel pohledu zákazníka velmi užitečný. TEXT: Carl Simmons FOTO: Atul Loke

K

DYŽ BYLO POPRVÉ Parameshu Navalgundovi nabídnuto místo ve společnosti Seco, doporučil na tuto pozici spíše svého kamaráda. Pracoval tehdy jako ředitel závodu společnosti Omni Auto a zůstal věrný svému zaměstnavateli – a také projektu, v rámci kterého se technologie převáděla z Itálie do Indie – a ve své pracovní pozici setrval. O dva roky později, v roce 2001, začala společnost Seco expandovat do Indie. Tentokrát, když mu ten samý kolega doporučil místo programového technika v jeho rodném městě Bangalore, byl ten správný čas.

20 edge [1·2012]

„Do společnosti Seco jsem přišel v době, kdy jsem hledal nové možnosti a zajímaly mě nové postupy, řešení a názory různých zákazníků,“ říká Navalgund. Jako regionální programový technik pro oblast jižní Indie poskytoval technickou podporu technikům prodeje a produktovou podporu zákazníkům ve státech Karnataka, Tamil Nadu a Kerala. „Většinu pracovní náplně tvořilo řešení potíží, technické návrhy a jednání s výrobci obráběcích strojů,“ říká Navalgund. Mezi jeho zákazníky se řadily společnosti Toyota, Hyundai a Bharat Fritze Werner Ltd. patřící do skupiny Kothari Group, pro které navrhoval produkty pro obráběcí linky a pomohl jim vyvinout nástroje podle jejich požadavků. Poté co Navalgund optimalizoval linku na výrobu klikových hřídelí pro firmu Hyundai Motor India, zákazník zaznamenal, že došlo ke zkrácení doby jednoho cyklu o 30 % a prodloužení životnosti nástrojů o 50 %. Zanedlouho byl Navalgund povýšen na pozici manažera, a to v roce 2004. Dnes působí jako manažer aplikačního oddělení pro spolupráci s výrobci obráběcích strojů a pracuje v centrále společnosti Seco v indickém Pune. Na své současné pozici zajišťuje Navalgund podporu CET technikům po celé zemi, zaškoluje je a provádí dozor nad významnými projekty.


Má rád kriket a bollywoodské filmy Jméno: Paramesh Navalgund Datum narození: 1. červen 1972 Rodina: Žena (Savita), devítiletá dcera a tříletý syn Jazyky: Angličtina, kanadština, hindština Zájmy: Kriket („rychlá“ hra), hollywoodské a samozřejmě i „bollywoodské“ filmy, hlavně akční a sci-fi Co se mu na této práci nejvíce líbí: Uspokojení z práce Osobní předpoklady: Pracoval ve společnosti Seco 10 let, začínal jako regionální programový technik pro jižní Indii. Předtím pracoval jako ředitel závodu společnosti Omni Auto, byl mechanikem čtyřkolových vozidel ve společnosti Silver Jubli Motors a pracoval pro Kirloskar Warner Swasey (výrobce CNC soustruhů).

„Chci se dostat až k podstatě problému!“

edge [1·2012]

21


PORTRÉT PARAMESH NAVA LGUND „Každý rok vyvíjíme velké množství inovativních nástrojů.“ Paramesh Navalgund, Seco

„Vnímám to tak, že naši interní technici jsou mými prvními zákazníky a vždy se snažím věnovat se jejich problémům a reagovat na ně,“ říká Navalgund. „Pokud přesvědčíme naše pracovníky prodeje a zvýšíme jejich sebedůvěru, je polovina práce hotová.“ Běžný den začíná tak, že si Navalgund pročte návrhy od zákazníků, zodpoví technické dotazy a posoudí studie proveditelnosti. Rád řeší problémy. „Chci se dostat co nejdál – až k podstatě problému!“ říká Navalgund. Poté, co jeden ze zákazníků strávil dva měsíce řešením problému s obráběním, se Navalgund nabídl, že problém posoudí sám. Vyřešil jej do půl hodiny. Tyto znalosti vychází ze zkušeností, dodává. „Mám hodně zkušeností s obráběním a dost jsem se toho naučil. Vyžaduje to trpělivost a je pořád se co učit.“ OD TÉ DOBY, CO TÉMĚŘ PŘED 10 LETY ZAČAL VE SPOLEČNOSTI SECO, všiml si Navalgund

v nástrojářském průmyslu určitých změn. „Dříve dávali zákazníci přednost nejlevnějšímu výrobku,“ říká. „Dnes se zákazník zajímá spíše o přidanou hodnotu výrobku, například náklady na díl a bezproblémovou výrobu. Stále větší množství zákazníků dává přednost jednomu řešení, v rámci kterého získají veškeré nástroje, způsoby upnutí, programování CNC a kvalitní součásti.“ Podle Navalgunda se odvětví výroby nástrojů ubírá tímto směrem. Obráběcí průmysl roste „zdravým tempem,“ říká Navalgund, a velké množství obráběcích společností se přesouvá do Indie, kde jsou nižší náklady na výrobu a vysoká kvalita. „Společnost Seco má v Indii dobrou pověst na základě svých technických řešení a každý rok vyvíjíme velké množství inovativních nástrojů, díky kterým se upevňuje naše pozice na trhu. Můžeme hrdě prohlásit, že společnost Seco je jednou z nejlepších společností v odvětví výroby nástrojů.“

22 edge [1·2012]

Paramesh Navalgund je přesvědčen, že stále více zákazníků dává přednost komplexním řešením nástrojů.

Nejlepší tipy pro kvalitní služby zákazníkům Naslouchejte, snažte se porozumět a dodejte požadované služby. Snažte se od zákazníka získat co nejvíce podnětů a zpětnou vazbu, abyste mohli vyhovět jeho požadavkům. Nechte si vysvětlit nejasné odpovědi týkající se dotazů na řešení problémů přímo ve své organizaci – ať už od oddělení vývoje a výzkumu, manažerů či jiných pracovníků – zákazníkům tak předáte ty nejpřesnější informace. Navštivte provozovnu zákazníka a učte se přímo od zaměstnanců. Neváhejte se jich na cokoliv zeptat.


STRATEGIE OBRÁBĚNÍ

Změnou strategie obrábění se jednomu z čínských výrobců turbínových lopatek podařilo zkrátit čas obrábění na polovinu. TEXT: Cari Simmons FOTO: Istockphoto

STROJÍRENSKÁ SPOLEČNOST DEYANG YUXIN má sídlo v čínské

provincii Sichuan. Zpracovává a dodává nahrubované lopatky např. pro Dongfang Turbine, největšího čínského výrobce turbín. Společnost Dongfang pak čínskému energetickému průmyslu dodává plynové a parní turbíny. Navzdory rozčarování z nástrojů od místních výrobců, které se buď rozbily nebo brzy opotřebovaly a poškozovaly tak břitové destičky, považovala z počátku společnost Deyang Yuxin výrobky společnosti Seco jako příliš drahé. Stejně jako ostatní čínské společnosti se i Deyang Yuxin zaměřovala převážně na náklady jednotlivých nástrojů.

Společnost Seco musela Deyang Yuxin přesvědčit, aby do svých výpočtů zahrnula také produktivitu a efektivitu. Byla vypracována analýza nákladů a produktivity (PCA) s výpočtem potenciálních úspor, kterých lze používáním robustnějších a efektivnějších řezných nástrojů a nových strategií pro obrábění součásti dosáhnout. „Vzhledem k požadavkům firmy jsme doporučili výkonnější řezný nástroj Power 4™,“ říká Joe Feng, který ve společnosti Seco pracuje jako místní aplikační expert pro energetiku. „Cena je o něco vyšší než u místních výrobců nástrojů, ale my jsme byli přesvědčeni, že díky tomuto novému nástroji se

Globální pohled Analýza produktivity a nákladů (PCA) společnosti Seco zvažuje i další faktory než jen náklady zákazníka na zakoupení nástrojů – sleduje totiž celkové výrobní náklady. Technici společnosti Seco vyhodnocují výrobní postup prováděný na jediném obráběcím stroji nebo sledují celou trasu, kterou obrobek postupně urazí ve výrobním provozu. Software PCA vytvoří komplexní zprávu obsahující informace o postupu (např. výrobní a řezné podmínky) a jiné údaje, včetně nákladů na díl, hodinové produktivity, spotřeby nástrojů a investičních nákladů. www.secotools.com/PCA

Kopírovací fréza Power 4 od společnosti Seco, která je ideálním řešením pro odvětví výroby energie, byla vyvinuta speciálně pro obrábění turbínových lopatek.

produktivita společnosti Deyang Yuxin značně zvýší.“ Po celé řadě návštěv a pracovních dnů se zahraničním pracovníkům společnosti Seco podařilo fyzicky dokázat, že došlo ke zvýšení produktivity a zkrácení času obrábění nejméně o polovinu. „Od toho okamžiku začal zákazník používat naše řešení a nám se podařilo zdvojnásobit jejich produktivitu,“ říká Emilio Scandroglio ze společnosti Seco, který společnosti Deyang Yuxin pomáhal jako mezinárodní aplikační expert pro energetický průmysl. Po více než roce pokračuje spolupráce mezi oběma společnostmi i nadále, a to formou aktualizací a zlepšování řešení. „Čína v současné době prochází fází posunu v myšlení a zvažuje všechny náklady na obrábění, nikoli jen náklady na díly a břitové destičky. Stejný posun proběhl v Evropě před 30 až 40 lety,“ říká Scandroglio. Zdá se však, že tento trend se omezuje pouze na soukromou sféru. Feng tvrdí, že společnosti řízené vládou se o efektivitu tolik nezajímají. „Čínské soukromé společnosti chápou důležitost zvýšení produktivity, ale je velmi těžké přesvědčit o tom společnosti řízené vládou.“ edge [1·2012]

23


V PRÁCI

Zdravíme obsluhu V malém průmyslovém městě Surahammar ve Švédsku operátorka CNC stroje Pia Sjoblomová zvyšuje svou odbornost tak, aby splnila zvyšující se požadavky. TEXT: Per-Ola Knutas FOTO: David Magnusson

PIA SJÖBLOMOVÁ Věk: 36 Povolání: Obsluha CNC v nástrojárně ve městě Surahammar ve Švédsku, která je součástí italské ocelářské skupiny Lucchini Rodina: Manžel a dvě dcery ve věku 8 a 9 let Záliby: Rodina a domácnost („Když máte malé děti a pracujete na plný úvazek, nezbývá čas na nic jiného.“)

24 edge [1·2012]

KDYŽ JSEM ZDE ZAČALA PŘED 5 LETY PRACOVAT

jako obsluha CNC, byla jsem jednou ze tří žen z celkového počtu 60 zaměstnanců. Dnes nás je osm a je skvělé, že ženy začínají objevovat toto povolání. Zde ve společnosti Lucchini pracujeme pro železniční průmysl, většinou pro skandinávský trh. Provádím soustružení vlakových kol, na dílně se ale také obrábí nápravy a opravují vlaková kola a nápravy. Máme docela dost práce – aktuálně probíhá v železničním průmyslu hodně změn. Poptávka po našich službách je vysoká, to platí pro nové součásti i opravy. V současné době pomáháme naší mateřské společnosti v Itálii s výrobou vlakových kol pro rostoucí trh v Číně. Práce CNC obsluhy se mi opravdu líbí. Několik let jsem pracovala v úklidové firmě, chtěla jsem ale víc do průmyslu. Udělala jsem si rekvalifikaci a hned jsem dostala práci. Vyhovuje mi pracovat na směny, ráda řeším problémy, např. když optimalizujeme parametry pro nový typ kola. Od té doby co jsem nastoupila, se požadavky na toleranci výrobků postupně zvyšují – je to pro mě výzva, kterou si velmi cením. Další změnou, která se od doby mého nástupu udála, je zlepšení postupu každodenní práce, a to díky tomu, že společnost Lucchini používá metodu „Lean“. Každý den se tým sejde na schůzi a projdeme si plán práce na daný den a zbytek týdne. Probíráme potenciální problémy a hledáme pro ně řešení. Díky této metodě se může každý zapojit do systému průběžného zlepšování.“


STRUČNĚ WWW.SECOTOOLS.COM Dostupnost produktu: OKAMŽITĚ Informace o objednávce a použití: MN Update 2012-1

TEXT: Åke R Malm

NOVINKY A JDEME VYVRTÁVAT NA TRHU JSOU NYNÍ K DOSTÁNÍ dva typy vyvrtávacích hlav se spojením Seco-Capto™: Typ 750 (hrubé vyvrtávání) a typ 780 (přesné vyvrtávání). Tyto hlavy lze připojit přímo ke strojům s polygonálním upínacím spojem (PSC), bez použití nástavce. Nové vyvrtávací hlavice mají stejné funkce a výkon jako dříve, přináší však i další výhodu vysoce pevného systému upnutí Seco-Capto. Systém má dokonalé indexování a je ideálním řešení pro obráběcí centrum se souběžným ý zpracováním. p www.secotools.com/seco-capto ww.secotools.com/seco-capto

HRUBOVÁNÍ JCO710 JE NOVÁ, vysoce výkonná a pevná čelní stopková fréza vyvinutá speciálně pro hrubování a dokončovací operace u slitin titanu. Její vlnovité řezné hrany zajišťují hladké obrábění a efektivní odvod třísek, díky čemuž lze u drážkovacích operací dosáhnout hloubky řezu až 1xD. Fréza JCO710 je dostupná ve variantách o průměru 16 až 50 milimetrů, ve verzi se čtyřmi nebo

šesti zuby, s rohovými raduisy, y, které jsou typické pro použití v leteckém ckém a kosmickém průmyslu. Fréza a JCO710 je rentabilním řešením ním pro vysoké posuvy obrábění u slitin titanu při relativně nízkých řezných ý h rychlostech. Je vyrobena z HSS-Co oceli a je spolehlivým nástrojem, který zajišťuje optimální zabezpečení výrobního procesu. www.secotools.com/JCO710

Dokončování MP1020 JE NOVÁ cermetová břitová destička pro frézování různých typů oceli, u kterých je vyžadována vysoká jakost povrchu při nízkých řezných rychlostech. Břitová destička má výjimečně jemnou strukturu zrna a jedinečným způsobem kombinuje houževnatost a odolnost proti opotřebení. Díky jejímu složení nedochází k reakcím s materiálem v obrobku, opotřebování hran je pod kontrolou a rovnoměrné bez jakéhokoli vylamování. V praxi to znamená delší životnost nástroje a větší bezpečnost provozu. www.secotools.com/MP1020

edge [1·2012]

25


STRUČNĚ

Houževnatá třída DP3000 JE NOVOU TŘÍDOU Duratomic vhodnou pro vysoký posuv a rychlost v sortimentu výměnných břitových destiček pro řadu vrtáků Perfomax. Jakostní třída všestranných břitových destiček s vynikající odolností proti opotřebení a odolností hran je vhodná pro většinu materiálů a použití. DP3000 je přírůstkem již dostupné řady Duratomic DP2000, kterou lze použít při optimalizaci provozu, především zvýšení řezných podmínek u oceli nebo litiny. Společně se silným tělesem vrtáku nabízí tyto dvě jakostní třídy břitových destiček vysokou produktivitu, dlouhou životnost nástroje a vynikající bezpečnost používání. www.secotools.com/DP3000

KOTOUČOVÉ FRÉZY SPOLEČNOST SECO PŘEDSTAVUJE novou generaci kotoučových fréz s označením 335.25 vhodnou pro široké drážky (tato generace postupně nahradí původní řadu 335.18). Frézovací břitová destička byla vyrobena ve tvaru V a zajišťuje tak optimální řeznou geometrii a snižuje řezné síly a hluk. Může tak dojít ke zlepšení řezných dat a zvýšení produktivity i za nestálých podmínek. Díky tvaru V je vytvořeno pevné a spolehlivé spojení mezi břitovou destičkou a tělesem řezného nástroje. Rohové rádiusy břitových destiček jsou k dostání ve variantách od 0,8 do 6 milimetrů se čtyřmi řeznými hranami pro snížení nákladů na díl. Geometrie a jakostní třídy břitových destiček jsou k dostání pro všechny materiály a Wiper plošky vytváří dostatečný povrch bez nutnosti následných operací. Řezné nástroje jsou k dostání s pevnými lůžky s přívodem chladící kapaliny nebo se stavitelnými lůžky pro maximální flexibilitu. www.secotools.com/335.25

26 edge [1·2012]

OBRÁBĚNÍ TVRDŠÍCH MATERIÁLŮ SPOLEČNOST SECO ROZŠIŘUJE SVŮJ SORTIMENT závitových fréz o produkt Threadmaster 900 pro materiály s pevností v tahu více než 900 N/mm2 a Threadmaster-H pro materiály s tvrdostí od 45 do 60 HRc. Threadmaster je dostupný ve velikostech od M4 do M20.

Ve srovnání s obráběním závitů pomocí závitníku zajišťuje závitové frézování lepší kvalitu povrchu bez výskytu otřepů. Online podpora uživatelů včetně dat CNC je k dispozici v Průvodci obráběním závitů v Sadě aplikací společnosti Seco na stránkách secotools.com. www.secotools.com/threading

Drobný nástroj THREADMASTER MINI je nový frézovací nástroj pro obrábění závitů malých rozměrů u tvrdých materiálů. Mezi ně patří zubní implantáty nebo letecké součásti s tvrdostí od 45 do 60 HRc. Threadmaster Mini je dostupný pro závity o rozměrech od M1 x 0,25 do M2,5 x 0,45. www.secotools.com/threading


APLIKACE PRO OBSLUHU CUSTOMER ZONE je zóna pro zákazníky na firemní webové stránce společnosti Seco, kde naleznete interaktivní aplikace. Do této zóny bylo přidáno několik aktualizací: Funkce filtrování a vyhledávání v Průvodci společnosti Seco nyní obsahuje také typ operace (hrubování nebo dokončovací obrábění). Průvodce obráběním závitů nabízí podporu pro vylepšený sortiment kuželových obráběcích

nástrojů a nástrojů z vysokopevnostní a kalené oceli a obráběcích nástrojů o velikosti M20x2,5. Mezi nové produkty patří Threadmaster Mini a Drilling Threadmaster (další informace naleznete na předchozí straně a na straně 2). Během roku bude společnost Seco aplikace neustále aktualizovat . V Rusku, na Novém Zélandu a v Indonésii jsme otevřeli nové e-shopy. www.secotools.com/customerzone

TĚŽKÉ OBRÁBĚNÍ Novinky ŘADA FRÉZ JABRO™-SOLID² JS550 společnosti Seco je nyní k dostání s rohovým rádiusem v rozsahu 0,5 až 4 milimetry. Frézu lze využít pro obrábění obecného charakteru a pro oblast leteckého a kosmického průmyslu při obrábění nerezové oceli, titanu a vysoce legovaných slitin. Prodloužená verze (L) JS550 s lamačem třísek je stabilní čelní stopková fréza s dlouhou řeznou hranou a je vhodná pro dynamické frézování. Tato metoda se používá pro velké hloubky řezu s relativně malým radiálním záběrem při vysokých rychlostech a velikostech posuvu. Metoda dynamického frézování vyžaduje programování CAM a dokáže zvýšit úběr materiálu o 500 % ve srovnání s tradičními metodami.

SPOLEČNOST SECO ROZŠIŘUJE svůj sortiment těžkého obrábění o břitové destičky LNMX40 a LNMX50 se třemi novými typy geometrií pro extra náročné hrubování. Mají označení RR93, RR96 a RR97 a jsou vhodné pro použití v některých odvětvích těžkého průmyslu, jako např. výroba energie, loďařství, ocelářství a stavebnictví. Pro železniční průmysl se sortiment břitových destiček LNMX19 a LNMX30 rozšířil o další tři nové geometrie pro repasování kol. Mají označení R2, RR94 a RR97 a lze s nimi provádět lehké i těžké opětovné soustružení s vylepšeným řízením utváření a odvodu třísek. Všechny břitové destičky jsou ve všech jakostních třídách společnosti Seco. www.secotools.com/heavymachining

PĚT BŘITŮ JHP770 JE ČELNÍ STOPKOVÁ FRÉZA JABRO™, která byla vyrobena pro vysoce výkonné obrábění slitin titanu, který se používá v leteckém, kosmickém a lékařském průmyslu. Dostupný sortiment nástrojů o průměru 6 až 25 milimetrů se čtyřmi břity byl rozšířen o verzi s pěti břity a průměrem 16, 20 a 25 milimetrů. Design s pěti břity umožňuje zvýšit rychlost odebírání materiálu a tím také produktivitu. www.secotools.com/JHP770

www.secotools.com/JS550

edge [1·2012]

27


L A Č A Z D O V Á Z

úctyzuje na ů, je a v a n ter ý retti sport, k i rodiny And nách o t u A i t c i i Andret závodní trad h týmů v děj e s c í u hodno  nejúspěšnějš ě tohoto týmu ho z é n jedním ndyCar. V díl kého uhlíkov I h e o u  l v h z a u okru ábí díly vrchovou úpr nejvhodr y v m u po je ty z fore  hladko nosti vyžadu s a n k á vl řes druh p a tento troje. ás nější n

V ČÍSLECH

3,0s

Doba nezbytná pro zrychlení vozidla IndyCar z 0 na 100 mph (160 km/h)

650hp Přibližný výkon vozidla IndyCar

370km/h Přibližná maximální rychlost vozidla IndyCar

NŘaodva čáelnbícrhzsdtoačpnkoosvtýicSheco o spole h fréz Jabr pro výrobu složit ýc h á c ív ý ž v u o o č p u se třmeny koto forem pro dové kotouče. brzd a brz

MÁTE NĚJAKÉ NÁVRHY? Používáte nástroje Seco pro výrobu zajímavých produktů? Kontaktujte nás na edge@secotools.com. 02820548 ST20116349 CZ

FOTO: ANDRETTI AUTOSPORT

Přečtěte si článek Studenti na rychlé dráze (strana 10)

CZ Edge 2012 1  
CZ Edge 2012 1  

STUDENTI SE BLÍŽÍ DO CÍLE ZÁVODU ENERGETICKÝ PRŮMYSL SE ROZTÁČÍ „Investujeme do nejnovějších a nejlepších zařízení.“ ČASOPIS SPOLEČNOSTI SEC...

Advertisement