Page 1

SECO NEWS ÖVERSIKT ÖVER NYA PRODUKTER MACHINING NAVIGATOR 2012

1


SECO NEWS NYA PRODUKTER: FRÄSNING

SIDAN ®

Minimaster Plus

3

Turbo 10

4

Square 6™-04

5

Highfeed2

6

SVARVNING TK1001 & TK2001

7

R220.90-PROGRAMMET MED ABEX26

CBN060K

Fräsar och vändskär för krävande tillämpningar. Fräsar med fasta skärlägen från Ø 63 till 160 mm och vändskär med 26 mm skärkantslängd (ABEX2606…).

Utökat program. Förstavalet för kontinuerligt ingrepp och lättare intermittent bearbetning i härdat stål (ap <0,5 mm).

WIPER-VÄNDSKÄR FÖR SQUARE6-08

M5 spånbrytare

8

FF2 spånbrytare

9

SECOMAX™ CBN500

10

Skär med litet IC

11

LÄTTSKÄRANDE GEOMETRI FÖR SQUARE6-08

Jabro™ - Solid2 JS530-programmet

12

Ny geometri (XNEX080608R-M08) som utvecklats för speciella material där det krävs en skarp skäregg.

Jabro™ JPD890

15

SOLIDA PINNFRÄSAR

HÅLBEARBETNING Crownloc® Plus

13

Seco Feedmax™ PCD-borrar

15

Precimaster

16

TJÄNSTER

2

NYHETER:

Seco Guide

17

Customer Zone

18

Threading Wizard

19

Wiper-vändskär (XNEX080608ZZR-M11) för Square6-08-fräsar när mycket god ytfinhet krävs.

STABILA SKÄRHÅLLARE FÖR GROVSVARVNING Vi erbjuder 18 nya hållare för grovsvarvning. Programmet omfattar hållare för runda eller fyrkantiga skär i positivt eller negativt utförande. VÄNDSKÄR FÖR GROVSVARVNING Vi lägger till 25 olika vändskär för grovsvarvning, bland annat RCMX-skär med 3 nya geometrier och SCMT25 & 38-skär med 2 nya geometrier.


MINIMASTER® PLUS

MINIMASTER® PLUS NÅR DEN HÖGSTA NIVÅN VAD GÄLLER PRECISION OCH PRODUKTIVITET. FRAMGÅNGARNA FORTSÄTTER Seco fortsätter succén med Minimaster genom att introducera nästa generation. Än en gång pekar vi ut riktningen för framtida pinnfräsar med utbytbara skärhuvuden. SKÄRHASTIGHET? VISST! När ett använt Minimaster Plus-skärhuvud ersätts med ett nytt förblir den axiella och radiella positionen densamma för maximal precision. Det går också att byta skärhuvudet utan att avlägsna skaftet från hållaren eller maskinen, vilket gör kontrollmätning onödig. Detta gör processen betydligt snabbare. KOSTNADSEFFEKTIVITET? NATURLIGTVIS. Du betalar bara för ersättningshuvudet när det gamla är utslitet, istället för hela verktyget (till exempel snabbstål eller solid hårdmetall). Utbytbara skärhuvuden och olika skaft möjliggör högre skärdata, dessutom undviks omslipning vilket medför jämnare livslängd.

3


TURBO 10

MAXIMAL PRESTANDA INOM HÖRNFRÄSNING

HÖGPRESTERANDE HÖRNFRÄSAR Turbo10 är ett nytt högpresterande verktyg för hörnfräsning, med ökad verktygslivslängd och precision. Detta uppnås genom optimerade skäregenskaper som minskar värmeutvecklingen och skärkrafterna, samt en ny vändskärsgeometri som ger 90 graders hörn. Turbo10 är mycket flexibel och passar i de flesta fräsoperationer, inklusive grovbearbetning, medelfin bearbetning, spårfräsning, konturfräsning, spiralinterpolering och rampning. Till att börja med kommer verktygen i diametrar från 16 till 100 mm och vändskären i två geometrier och åtta sorter, med radierna 0,4 och 0,8 mm. Turbo10 finns med cylindriskt och Weldon-skaft, Combimasterinfästning och för dornmontering.

4


SQUARE 6-04

SUCCÉN MED SQUARE 6 FORTSÄTTER MED EN LILLEBROR. SUCCÉN MED SQUARE 6 FORTSÄTTER MED EN LILLEBROR. Här är en mindre storlek av Square 6 för hörnfräsning, Square 6-04. Den täcker in det största arbetsområdet som är upp till 4 mm skärdjup. Square 6-04 passar bra i mindre och medelstora maskiner. Vändskären har sex skäreggar och det i kombination med det stora antalet skärlägen i fräsverktygen betyder ökad kostnadseffektivitet och produktivitet. HÖG PRESTANDA MED SQUARE 6-04 Två olika tanddelningar att välja på för varje diameter ger Square 6 samma höga prestanda i ett stort antal olika arbetsmaterial och operationer under många olika bearbetningsförhållanden. Den 90-gradiga ställvinkeln ger korrekta 90-graders hörn i en operation, vilket sparar värdefull produktionstid.

Square 6-08

Square 6-04

5


HIGHFEED2

FÖRSTA STEGET I NÄSTA GENERATION VERKTYG FÖR MYCKET HÖGA MATNINGAR MED ENASTÅENDE PRESTANDA OCH TILLFÖRLITLIGHET

EN NY ÄNNU SNABBARE GENERATION Highfeed2 är ett nyutvecklat program med verktyg i små diametrar för höga matningar, avsett för mycket hög produktivitet i moderna CNCmaskiner. Highfeed2 kombinerar styrka och antal skär i förhållande till diametern för maximal avverkningshastighet. Den täta tandningen tillåter mycket höga matningshastigheter med god stabilitet, även vid svår intermittent bearbetning. Verktygens och vändskärens välbalanserade konstruktion ger fritt spånflöde vid kopierfräsning i hålrum, särskilt när verktyg med långa överhäng används. Highfeed2 är gjord för mycket höga matningar vid små skärdjup och finns i diametrar från 16 till 35 mm, samt i relevanta tumstorlekar. Ett omfattande vändskärsprogram med många sorter och geometrier täcker in ett brett spektrum av arbetsmaterial, inklusive superlegeringar.

6


TK1001 & TK2001

DURATOMIC® SORTER FÖR GJUTJÄRNSBEARBETNING

DET HANDLAR OM ATT GÖRA DET ENKELT Skulle du vilja minska dina interna logistikkostnader, lagerhanteringskostnader, personalkostnader ... listan är lång. Med de nya TK-sorterna är det precis detta du kan göra. Sorten för allmän bearbetning togs fram för att ge lång verktygslivslängd i olika typer av gjutjärn och för att minska antalet sorter inom gjutjärnsområdet. DURATOMIC GÖR DET IGEN Minska din kostnad per detalj. Duratomic-beläggningen ger längre verktygslivslängd. Den ger överlägsen slitstyrka samtidigt som den sparar pengar och ökar produktiviteten.

7


M5 SPÅNBRYTARE ROBUST SPÅNBRYTARE FÖR HÖGSTA EFFEKTIVITET

EN ROBUST GEOMETRI FÖR HÖG AVVERKNINGSHASTIGHET När produktivitet och styrka är viktiga faktorer är den stabila geometrin M5 med centerlockfastspänning rätt val. Detta robusta vändskär med en väl skyddad spånbrytare hanterar framgångsrikt mycket krävande operationer, även med slagpåkänningar och råytor. En öppen spånbrytargeometri med välavvägda skärvinklar tillåter hög matningshastighet och stort skärdjup, för effektiv bearbetning och bästa ekonomi. Duktila (formbara) material kan enkelt bearbetas med full kontroll tack vare den optimerade spånbrytargeometrin. För att uppnå optimal verktygslivslängd i ett antal olika material minimerar den balanserade spånytan den värme som överförs till vändskäret. M5 är en oöverträffad spånbrytargeometri i ett stort antal olika material som stål, rostfria stål, gjutjärn och besvärliga superlegeringar. Positiva centerlockskär finns med ett stort antal olika spånbrytare som täcker in de flesta material och applikationer. F1, MF2, F2 och M3 utgör grunden. Nya M5 kommer att komplettera dessa i egenskap av den starkaste geometrin för de mest krävande miljöerna och operationerna.

8


FF2 SPÅNBRYTARE EN GEOMETRI FÖR FINBEARBETNING DÄR SPÅNKONTROLL PRIORITERAS

EN SPÅNBRYTARE MED ÖVERLÄGSEN PRESTANDA I DUKTILA (FORMBARA) MATERIAL Kontroll över spånbildningen är viktig i modern produktion, som ofta saknar manuell övervakning. Val av FF2-geometrin i negativa vändskär kan förebygga bearbetningsstopp orsakade av obrutna spånor som är svåra att få bort ur maskinen. En ännu mer problematisk situation är när långspånor fastnar i skärverktyget eller arbetsdetaljen och orsakar plötsliga verktygshaverier eller skador på detaljen. Den mycket smala spånbrytaren FF2 leder spånorna mot vändskäret eller detaljen och ser till att de bryts till en lätthanterlig storlek. Även om det är en intensiv mekanisk påverkan på spånorna gör den välbalanserade konstruktionen hos spånbrytaren att skärkrafterna minimeras och att värmeöverföringen till vändskäret minskas. När mindre värme överförs ökar skärets livslängd. När skärkrafterna blir låga kan bearbetning utföras under instabila förhållanden och på tunnväggiga detaljer. FF2 är ett utmärkt komplement till de tidigare FF1 och MF2 och ger utmärkta möjligheter vad gäller finbearbetning i duktila material, stål och rostfria stål.

9


SECOMAX CBN500

FRAMTAGEN SPECIELLT FÖR BEARBETNING AV VITJÄRN HÅRDJÄRN MED HÖG KROMHALT - EN UTMANING ATT BEARBETA Jämfört med dagens standardlösningar för bearbetning av vitjärn erbjuder CBN500 dig mer. Mycket mer. Du kan förlänga dina verktygs livslängd och samtidigt få jämnare resultat – du kan se fram emot en lång verktygslivslängd samt minskad stilleståndstid och vändskärsförbrukning. Den ökade ingreppstiden kommer att ge dig lägre kostnader. Men det finns mer – CBN500 är segare än någonsin och ger dig färre verktygsbyten, mindre stilleståndstid och större besparingar.

10


LITET IC-MÅTT NYA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR SMÅ VÄNDSKÄR LITEN MEN TUFF

EN PERFEKT BALANS

Tack vare "full face" utförandet på vändskären med litet IC-mått (IC = Inskriven Cirkel) finns det ingen risk för avlödning, vilket betyder maximal tillförlitlighet i produktionen. Kostnaden per egg är också normalt lägre jämfört med vändskär som har en eller flera lödda "tips". Förutom minskade kostnader per egg kan vi dessutom öka verktygets livslängd. Vi har gett "Small IC" vändskären överlägsen slitstyrka och eggseghet med hjälp av den senaste teknologin för substrat och beläggningar. Detta ger lång och jämn verktygslivslängd, mindre stilleståndstid och färre måttjusteringar.

"Small IC" skären har en ofasad skäregg med optimerad eggavrundning, vilket ger färre kasserade detaljer tack vare minskad vibrationsrisk. De radiella och axiella skärkrafterna är balanserade så att även komplexa detaljer i instabila uppspänningar kan bearbetas framgångsrikt. Du kan få skärhållare och vändskär från en enda leverantör så att beställningar blir enkla och risken att blanda samman vändskär, hållare, ev. underläggsplattor och skruvar minskas. Enkelt och bra.

SPARA 50% BEARBETNINGSTID Om du vågar ändra din bearbetningsstrategi kan vi hjälpa dig att spara mer än 50% bearbetningstid. Intresserad? Avsaknaden av begränsningar på grund av "tip"-storlek låter dig använda hela skärkantslängden och gör det möjligt att använda andra bearbetningsmetoder, t.ex. dyksvarvning. Detta betyder att du kan minska din bearbetningstid med mer än 50%, jämfört med konventionell svarvning. Intresserad nu?

11


JABRO™- SOLID2 JS530-PROGRAMMET

ETT KOMPLETT PROGRAM AV SOLIDA PINNFRÄSAR MED FULLRADIE

FAKTA & FÖRDELAR

JABRO™ SOLID2 SOLIDA PINNFRÄSAR MED FULLRADIE Jabro™-Solid2

Solid2-programmet

fullradiefräs (JS530), kompletterar för allmän bearbetning med flexibilitet, snabbhet och effektivitet. JS530programmet är gjort för kopierfräsning och profilfräsning, samt även spårfräsning och sidofräsning.

• Radiell släppning o - Ger en stark skäregg. • Polerad Siron-A-beläggning o - Minskad friktion och värmeupptagning. • Ökad kärndiameter i förhållande till antalet tänder o - Ökar stabiliteten, minskar utböjningen och minskar risken för spånstockning i spånutrymmet. • Eggbehandling o - Ger kontrollerad förslitning.

12


CROWNLOC® PLUS BORRAR MED UTBYTBARA KRONOR CROWNLOC® PLUS

EGENSKAPER

Crownloc® Plus är en ny generation Seco-borrar med utbytbar krona. Med ny geometri, beläggning och koppling mellan borrkropp och krona får Crownloc Plus förbättrad spånavgång och slitstyrka i ett stort antal olika arbetsmaterial. Dessutom krävs det inte någon omslipning eller längdjustering.

Robust borrkroppskonstruktion

KOSTNADSEFFEKTIVITET MED CROWNLOC® PLUS

Ny optimerad geometri - Förbättrad spånformning - Förbättrade äntringsegenskaper - Ökad slitstyrka

Minska din kostnad/hål med hjälp av Crownloc Plus längre verktygslivslängd. Du får överlägsen slitstyrka och hålkvalitet; du tillverkar mer och sparar pengar.

- Mycket hållfast fastspänning av kronan - Djupa och vida spånkanaler - Polerad borrkropp

- TiAlN-beläggning

KRONA

P-GEOMETRI – Universell geometri

13


PCD-LÖSNINGAR FÖR KOMPOSITBEARBETNING

PCD-LÖSNINGAR PCD, EGENSKAPER

SKARP SKÄREGG

PCD-verktyg för härdplast och termoplast kännetecknas av fem viktiga egenskaper. Dessa är:

Den mycket skarpa skäreggen jämfört med CVD Dura-belagda verktyg gör att ett PCD-verktyg fungerar tillförlitligt med jämn prestanda. Detta betyder att arbetsstycket kommer att få en jämn ytfinhet med ingen eller minimal delaminering. De snäva tillverkningstoleranserna gör bearbetningsprocessen stabil samt att den kan upprepas med jämn prestanda.

1. Den skarpa skäreggen hos polykristallin diamant ger förbättrad ytfinhet, bra fibersnitt och låg värmeutveckling. Dessa egenskaper minimerar antalet oskurna fibrer och delamineringen, dessutom erhålls ökad produktivitet och förbättrad tillförlitlighet. 2. Hårdheten hos polykristallin diamant gör verktygen mer slitstarka och ökar livslängden. 3. Noggrannheten hos PCD-verktygen ger snäva toleranser, ökar tillförlitligheten och medför ett minskat behov av finbearbetning. 4. Värmeledningsförmågan hos det polykristallina materialet sänker bearbetningstemperaturen, vilket både förbättrar tillförlitligheten i produktionen och möjliggör högre skärhastigheter. 5. Eftermarknadstjänster: omslipning resulterar i princip i ett nytt verktyg vilket förlänger livslängden och sänker verktygskostnaden.

14


PCD-LÖSNINGAR FÖR KOMPOSITBEARBETNING

PCD-LÖSNINGAR

JABRO™- KOMPOSIT JPD890-PROGRAMMET

SECO FEEDMAX PCD-BORRAR

FLEXIBILITET

FLEXIBILITET

Optimerad PCD-fräsgeometri för kompositmaterial Programmet med Jabro PCD-fräsverktyg har en speciell design på PCD-eggarna som förbättrar motståndskraften mot termisk förslitning. Konstruktionen tillåter därmed en högre matningshastighet trots skärkrafterna. Genom att det finns 3 olika geometrier att välja mellan kan riktningen på Konventionell Tool picture skärkrafterna styras.

Det nya programmet med PCD-borrar har en speciell 120° spetsvinkeldesign och kan användas i många olika applikationer. Dessutom kan kundanpassade verktyg fås på begäran. Detta gäller t.ex. fasborrar och borrar med primär och sekundär spetsvinkel.

PRESTANDAFÖRBÄTTRINGAR Invändiga genomgående kylkanaler Alla standard PCD-fräsverktyg är utrustade med två genomgående kylkanaler. Genom att spola kylemulsion genom verktyget kan man hålla nere skärtemperaturen. Sänkt bearbetningstemperatur minskar risken för smält resin (harts) och möjliggör ökad skärhastighet jämfört med PCD-verktyg utan genomgående kylkanaler.

PRESTANDAFÖRBÄTTRINGAR En av de största fördelarna med PCD-borrar är att de kan bearbeta under lång tid utan att behöva bytas ut. Vanliga standardborrar av PCD-typ saknar kylkanaler. Standardspiralvinkeln på 30° säkerställer evakuering av spån och damm. Den vassa eggen och den utmärkta dimensionstoleransen på PCDverktyg ger bättre kvalitet på arbetsdetaljen vad gäller ytfinhet och håltoleranser. Allt detta resulterar i lång verktygslivslängd och ökad produktionsvolym. Den fulla potentialen hos PCD-borrar jämfört med konventionella borrar visar sig i ökad produktivitet och längre livslängd. För att få full kostnadseffektivitet med PCD-verktyg erbjuder vi också en omslipningsservice för alla Secos PCD-verktyg.

15


PRECIMASTER RX2000 & RX1500 HÖGPRESTERANDE SORTER FÖR PRECIMASTER MINSKA DINA DRIFTSKOSTNADER FÖR BROTSCHNING Hur viktigt är det för dig att minska dina driftskostnader för brotschning? Vi kan hjälpa dig att minska dina kostnader. Hårdheten hos nya RX2000 har ökats med 30% jämfört med nuvarande CP20. Detta ger ökad verktygslivslängd och prestanda samt förbättrad slitstyrka. Vill du minska dina brotschningskostnader? Vi kan hjälpa dig. MINDRE SKROT RX1500-sorten minskar också dina kassationskostnader. Med förbättrad spånkontroll får du bättre tillförlitlighet i produktionen och slipper problem med spånavgången.

SORTER RX2000

Högpresterande belagd hårdmetallsort för stål och gjutjärn

RX1500

Slitstark belagd cermetsort för optimering i stål och gjutjärn

VAL AV GEOMETRI

EB45: Spånkontroll: +++ Ytjämnhet: Ra 0,8 - 1,2 Första val

16

EB845: Spånkontroll: ++ Ytjämnhet: Ra 0,2 - 0,8

EB25: Matning +++ Spånkontroll + Ytjämnhet: Ra 0,4 - 0,8


SECO GUIDE

SKÄRANDE VERKTYG FÖR ALLA DINA BEHOV • Seco Guide låter användaren söka efter produkter via produktgrupper • Vad hör ihop med vad? Du kan slå upp detta med hjälp av fliken Tool Combination • Seco Guide låter användaren söka efter produkter via Secos Materialgrupper • Skapa en favoritlista och lägg till dina favoritprodukter • Överför din produkt till Seco Cut och beräkna skärdata

• Kan jag snabbsöka efter min produkt? Naturligtvis, du kan använda Quick Search, bara börja skriva så hittar träfflistan produkten åt dig • Ta reda på vilka egenskaper våra produkter har • Se våra produkter på olika sätt via de bilder som finns i programmet • Seco Guide ger användaren möjlighet att söka efter alla Seco Tools standardprodukter (ca 33 000 produkter) • Användaren får möjlighet att kombinera flera sökmetoder för att hitta just det verktyg han eller hon letar efter

• Överför din produkt för gängning till Threading Wizard • Seco Guide låter användaren söka efter produkter via bearbetningsmetod • Vilka reservdelar och tillbehör behöver jag? Kontrollera detta med hjälp av fliken Spare Parts/Accessories • Logga in inifrån programmet eller via Customer Zone för att se pris och rekommenderad lagerstatus för din produkt

17


CUSTOMER ZONE ALLA SECOS INTERAKTIVA PROGRAM SAMLADE PÅ ETT STÄLLE

KUNDZONEN På Seco Tools webplats finns en "Customer Zone" där vi har samlat alla interaktiva program som behövs för effektiv produktion. På samma gång har alla programmen uppdaterats och uppgraderats med nya funktioner. Tidigare var det inte så lätt att hitta programmen och du var tvungen att ladda ned dem till din dator. Nu har alla programmen placerats på samma ställe och kan köras direkt via en webbläsare. HÅLL DIG UPPDATERAD En av de största skillnaderna är att data som hör till ett program alltid är uppdaterade, oavsett programtyp. En personlig inloggningsfunktion gör att användarna kan se priset på alla standardprodukter. De program som inte kräver internetanslutning kan även användas offline utan inloggning, vilket medför att användarna kan ta med sig en bärbar dator ned på verkstadsgolvet och använda programmen där.

18


THREADING WIZARD

SKAPA DITT EGET CNC-PROGRAM FÖR GÄNGNING

SNABBT OCH ENKELT ATT ANVÄNDA

Nya Seco Threading Wizard använder vårt globala system för produktoch skärdata. Det medför att nya produkter ständigt kan uppdateras så att du alltid får tillförlitlig information. Du leds steg för steg genom processen och skapar ett CNC-program för din gängningsoperation, vare sig det gäller fräsning eller svarvning. Programmet startar med grundläggande information om gängans form och arbetsstyckets mått, fortsätter sedan med verktygsval och bearbetningsparametrar, för att slutligen skapa ett specialgjort CNC-program anpassat efter dina behov. Till sist kan du spara, skriva ut eller importera koden direkt till ditt CNCstyrsystem.

• Stödjer följande gängformer - ISO - UN - UNJ - MJ - BSW Whitworth - Rund DIN 405 - TR DIN 103 - ACME-G - Stub ACME - BSPT - Rc - NPT - NPTF

- Stödjer följande CNC-styrsystem • Fanuc G32 • Fanuc G33 • Hidenhaim • Mazatrol ISO/EIA • Siemens - Utnyttja Secos erfarenhet av gängning - Skärdata för de senaste produkterna - Stöd för flera språk - CNC-program skräddarsydda efter dina behov

19


#4)'06+0#5GEQ6QQNU#TIGPVKPC5#6GN 

 (CZ 

#7564#.+#5GEQ6QQNU#WUVTCNKC2V[.VF6GN   NQECNVGN

 (CZ   NQECNHCZ

 #7564+#5GEQ6QQNU)GUOD*6GN   (CZ  $'.)+7/5GEQ6QQNU$GPGNWZ085#6GN  

 (CZ  

 $150+#5GG5QNXGPKC$4#<+. 5GEQ6QQNU+PFG%QO.VFC6GN  

(CZ  $7.)#4+#5GG5YGFGP%#0#&#5GEQ6QQNU%CPCFC+PE6GN 

 (CZ

 %*+0#5GEQ6QQNU5JCPIJCK%Q.VF6GN  

(CZ   %1.1/$+# 4GZEQ6QQNU6GN  (CZ

%41#6+#5GG5NQXGPKC%<'%*4'27$.+%5GEQ6QQNU%<UTQ6GN 

 (CZ 

 &'0/#4-5GEQ6QQNU#56GN

(CZ (+0.#0&5GEQ6QQNU1;6GN 

 

 (CZ 

 (4#0%'5GEQ6QQNU(TCPEG5#6GN   (CZ   5GEQ'2$6GN  (CZ  5GEQ'VU2NCPEJG5#6GN (CZ  )'4/#0;5GEQ6QQNU)OD*6GN   (CZ   )4''%'#VJGPU/GEJCPKEC6GN   (CZ   *70)#4;5GEQ6QQNU-(66GN   (CZ  +0&+#5GEQ6QQNU+PFKC2.VF6GN  

(CZ  +0&10'5+#265GEQ6QQNU +PFQPGUKC6GN   (CZ   +6#.;5GEQ6QQNU+VCNKC5R#6GN  (CZ   NQECNHCZ 

 ,#2#05GEQ6QQNU,CRCP--6GN (CZ  /#%'&10+#5GG5NQXGPKC/#.#;5+#5GEQ6QQNU /CNC[UKC5&0$*&6GN 

 (CZ 

 /':+%15GEQ6QQNUFG/GZKEQ6GN(CZ   /106'0')41 5GG5NQXGPKC0'6*'4.#0&55GEQ6QQNU$GPGNWZ086GN  

(CZ  5GEQ,CDTQ6QQNUDX6GN (CZ 0'9<'#.#0&5GEQ6QQNU0GY<GCNCPF.VF6GN  (CZ  0149#;5GEQ6QQNU #56GN 

(CZ  2*+.+22+0'55GG5KPICRQTG21.#0&5GEQ6QQNU2QNCPF5R\QQ6GN   (CZ  21467)#.5GEQ6QQNU2QTVWICN.FC6GN  (CZ  41/#0+#5GEQ6QQNU4QOCPKC 54.6GN  (CZ  4755+#5GEQ6QQNU4WUUKC6GN  (CZ  5'4$+#5GEQ 6QQNU54$FQQ6GN  (CZ  

5+0)#214'5GEQ6QQNU5'#2VG.VF6GN  (CZ  

5.18#-+#5GEQ6QQNU5-UTQ6GN (CZ 5.18'0+#5GEQ6QQNU5+FQQ6GN   (CZ   5176*#(4+%#5GEQ6QQNU5QWVJ#HTKEC2V[.VF6GN  (CZ  5176*-14'#5GEQ6QQNU -QTGC.VF6GN  (CZ 

52#+05GEQ6QQNU'URCÌC5#6GN (CZ 59'&'0 5GEQ6QQNU#$6GN (CZ  59+6<'4.#0&5GEQ6QQNU#)6GN  (CZ  6#+9#0 5GEQ6QQNU5'#6CKYCP6GN   (CZ   6*#+.#0&5GEQ6QQNU6JCKNCPF%Q.VF6GN   (CZ  674-';5GEQ6QQNU#56GN

  

(CZ

  7-4#+0'5GEQ6QQNU7MTCKPG6GN  

 (CZ  

 70+6'&-+0)&1/5GEQ6QQNU7-.VF6GN (CZ  75#5GEQ6QQNU +PE6GN  

(CZ   8+'60#/5GEQ6QQNU5'#2VG.VF6GN   (CZ  

5GEQ6QQNU#$ (CIGTUVC5YGFGP6GN  YYYUGEQVQQNUEQO

 56  5'5'%1611.5#$6T[EMVCX'NCPFGTU 

SE Seco News Summary 2011 #2  

SECO NEWS ÖVERSIKT ÖVER NYA PRODUKTER - MACHINING NAVIGATOR 2012 1 HÅLBEARBETNING Crownloc ® Plus 13 Seco Feedmax™ PCD-borrar 15 Precimaster...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you