Raport Anual 2023 - Scoala de Valori

Page 1

20 23 RAPORT ANUAL www.scoaladevalori.ro

CUPRINS

Arcademia

2010-2023: Rezultate cumulate

03 04

Cuvânt înainte & despre Școala de Valori

Adoptă un liceu Excepționalii 19

Alte inițiative în 2023

Laboratorul de Cariere Globatic

22

02
07 12 14
P R O G R A M E E D U C A Ț I O N A L E 25 30 34 35 Echipa
Partenerii Situația financiară 37 Implică-te!
28
Impactul nostru online

1.512

1.825

Voluntariat în departamente 5 ORE Comunicare 20 ORE Cercetare 14 ORE Logistică - office 126 ORE Voluntariat Voluntariat în proiecte 451 ORE PepinTEEN Hub Iași 289 ORE PepinTEEN Hub Cluj 592 ORE PepinTEEN Hub Brașov 250 ORE PepinTEEN Hub București 30 ORE ACT by Pepco 10 ORE Edufin@Life ȘdV 3 ORE Arcademia 20 ORE escoaladevalori ro 13 ORE Împreună în EU 2 ORE FLIP - Școala de bani pe roți 03 2010-2023: REZULTATE CUMULATE 200 PROFESORI 18.266 TINERI elevi & studenți 454 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT școli & universități 213 LOCALITĂȚI 1.146 ATELIERE 164 TRAINERI IMPLICAȚI 2023 11.902 PROFESORI 164.439 TINERI elevi & studenți
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT școli & universități
6.791
LOCALITĂȚI
ORE DE VOLUNTARIAT 170 VOLUNTARI în total

CUVÂNT ÎNAINTE & DESPRE ȘCOALA DE VALORI

La Școala de Valori, anul 2023 a deschis tinerilor din România și Luxemburg noi orizonturi către o lume mai incluzivă, mai durabilă și mai echitabilă, căci în programele noastre ne-am încăpățânat să punem accent pe împuternicirea, implicarea și creșterea competenței lor de autoconducere

Am continuat să oferim tinerilor noștri oportunități educaționale inedite pentru a-și dezvolta competențele necesare vieții reale, contexte experiențiale pentru de a-și putea exprima gândurile, preocupările și ideile îndrăznețe, dar și pentru a fi pregătiți să participe activ la procesele decizionale, atât în domeniul școlar, cât și în cel social

Prin împuternicirea lor, credem că societatea poate beneficia de talentul potențial, imens, dar neexplorat suficient, de gândirea lor creativă și de energia pe care sunt dispuși să o investească pentru a-și crea bunăstare și prospera într-o lume aflată în continuă transformare

Am sprijinit eduprenoriatul, am creionat împreună cu ei programe de dezvoltare personală, am facilitat programe de coaching și de mentorat implicându-i chiar și pe profesorii lor, am asigurat un parcurs coerent de orientare școlară și consiliere în carieră, am acordat burse și scheme de sprijin tinerilor cu talent creativ, dar pe toți i-am și încurajat să își urmeze visurile, oferindu-le context pentru a practica ceea ce își doresc ei să testeze pentru viitor.

La Școala de Valori, avem convingerea că educația centrată pe valori, dezvoltarea competențelor pentru viață, pe termen lung și capacitarea continuă a beneficiarilor noștri, îi poate impulsiona pe cei mai tineri să devină cine vor ei să fie când vor fi adulți, învățând să contribuie etapizat la creșterea economică, la dezvoltarea socială a comunităților lor și la consolidarea unei societăți sănătoase.

Lăsându-ne inspirați de opiniile, ideile și preocupările pe care le au, am creat platforme pentru dialog, schimb de experiență și colaborare, permițându-le tinerilor să se implice și să participe activ la elaborarea unor proiecte care militează pentru rezolvarea problemelor contemporane referitoare la educația timpurie deficitară, conservarea mediului, justiția socială, inegalitatea de gen, apărarea drepturilor omului, eradicarea sărăciei sau a inegalității economice

Pentru că tinerii cu care noi lucrăm aparțin Generației Z și Alpha, determinarea, pasiunea și angajamentul lor de nezdruncinat, ne provoacă continuu să îndrăznim să credem că ei pot convinge milioane de oameni să se alăture unor cauze actuale, declanșând un puternic sentiment de urgență, un nestrămutat simț al responsabilității sociale și multă vitalitate, semenilor lor, pentru acțiuni transformatoare imediate

Lucrând cu tinerii și cu profesorii lor, am (re)descoperit abilitatea lor de a empatiza, respecta și aprecia diversele culturi ale lumii După toate aparențele, tinerii contemporani nutresc un autentic sentiment de unitate și cooperare, dar și o mai aprofundată înțelegere interculturală, înnăscută, comparativ cu celelalte generații

Cu dezinvoltură, cu mult curaj și încredere de sine, tinerii actuali pot să abordeze probleme critice societale, să capaciteze comunități pentru a prospera și pot să conducă reforme politice semnificative, incluzive social și cu sens pentru umanitate.

De acum, înainte, mai mult ca niciodată, vom fi și mai aproape de tineri, lucrând pentru ei și împreună cu ei, pentru a reuși să-și creioneze un viitor așa cum și-l doresc și să parcurgă un drum, după caz, lin sau anevoios, mânați înainte de propria misiune, contribuind astfel la crearea unei lumi mai incluzive, mai durabile și mai prospere.

Cu prietenie, SILVIA BOGDAN Președinte Școala de Valori

04

CREDEM ÎN PUTEREA PARTENERIATULUI

Credem cu tărie că educația tinerilor generează viitorul, iar prin programele educaționale pe care le derulăm, susținem atât componenta dezvoltării abilităților personale, cât și competențele tehnice.

În 2023, am continuat parteneriatul cu Școala de Valori privind două programe educaționale importante – „Atelierele Holcim” și „Profesii Bine Cimentate” Acestea vin cu oportunități de dezvoltare pentru liceeni și studenți, oferindu-le totodată acces la activitățile de producție din fabricile de ciment, prefabricate sau stații de betoane din cadrul grupului de companii Holcim România În experiența lor practică, elevii/ studenții sunt îndrumați îndeaproape de colegii noștri.

Ne bucurăm că am dezvoltat aceste proiecte alături de Școala de Valoripartener educațional pentru cele două programe - și felicităm întreaga echipă pentru rezultatele obținute în colaborarea noastră

Parteneriatul cu Școala de Valori în cadrul proiectului „Career Da ajutat să extindem intervenția către tinerii din licee, după ce, timp ne-am concentrat asupra adaptării mediului universitar la nevoile business

Rețeaua și expertiza asociației Școala de Valori în ceea ce privește educațional din România, combinate cu cea a ABSL în zona de af transformat un pilot de succes în 2023 într-un program cu impact care va ajunge la 1000 de elevi aflați în ani terminali din 50 de școli

Suntem mândri să facem parte din această inițiativă și să contribuim la formarea viitorului profesional al tinerilor din România

Abordările inovative, conectate la trendurile internaționale, care au fost promovate de Școala de Valori, au adus un plus de valoare profesorilor și școlilor din programele în care am colaborat

De asemenea, atenția acordată realizării de studii și cercetări pentru a evalua efectele intervențiilor și a le îmbunătăți au contribuit la o mai buna înțelegere și adaptare a programelor noastre comune la realitățile din școlile noastre

GEORGIANA MINCU

Manager Parteneriate Educationale, Asociația pentru Valori în Educație

05
ALINA CRISTEA Manager CSR și Programe Educaționale în cadrul Grupului Holcim România ADRIAN BARON Member of the Board - ABSL Romania

DESPRE

MISIUNEA noastră

Călăuzim tinerii să învețe să devină creatorii propriilor lor vieți

VIZIUNEA noastră

În toate „viitorurile” posibile, vor avea succes aceia care își explorează potențialul și învață să se autodepășească, colaborează cu celelalte generații și caută activ oportunități pentru a contribui la transformarea umanității în spiritul bunăstării generațiilor prezente și viitoare

VALORILE noastre

Autenticitate Integritate Libertate Curaj

4 PILONI ai educației

centrate pe valori

Dezvoltarea

personalității

Prosperitate

Educație civică

Dezvoltarea caracterului

5 COMPETENȚE esențiale pentru secolul 21

Gândire critică

Creativitate

Colaborare

Comunicare

Locus de control intern

BENEFICIARII NOȘTRI

Copii cu vârsta de 5-12 ani, din mediul rural și urban; Adolescenți și tineri, de 13-25 ani, din mediul urban și rural, filiere: teoretică și tehnologică; Tineri studenți sau care nu sunt încadrați într-o formă de învățământ, cu vârsta de 18-35 de ani; Profesori din preuniversitar; Profesori și psihologi din Centrele de orientare și Consiliere în Carieră, de pe lângă universități; Cetățeni interesați de educația lor

EDUCAȚIE CENTRATĂ PE VALORI

Una dintre provocările majore ale educației centrate pe valori este să înțelegem cu toții importanța învățării pe tot parcursul vieții, începând din copilărie În România, doar 30% dintre elevii de liceu consideră că educația pe care o primesc îi pregătește adecvat pentru viitorul lor profesional Mai mult, peste 70% dintre acești tineri exprimă nevoia de a avea acces la mai multe resurse și programe educaționale care să îi ajute să își dezvolte abilitățile și să își exploreze pasiunile

Învățarea eficientă se realizează prin intermediul exemplului și prin explorare, prin încercare și eroare. Potrivit unui alt

Atunci când sunt înconjurați de alte persoane, tinerii pot identifica modele de învățare pe tot parcursul vieții, conduse de dăruire și curiozitate Prin urmare, educația centrată pe valori le oferă tinerilor abilitatea de a înțelege cum să învețe activ de la părinți, profesori, mentori, influenceri, instructori și, practic, de la orice persoană pe care au întâlnit-o de-a lungul vieții.

Accentul pus pe dezvoltarea caracterului, a personalității și a spiritului, precum și pe civismul activ, contribuie la dezvoltarea unui limbaj al valorilor Un alt studiu arată că elevii care au participat la programe educaționale centrate pe valori au avut o creștere semnificativă a nivelului de satisfacție în ceea ce privește școala și viața lor personală.

Educația centrată pe valori înzestrează nu doar tinerii și profesorii, ci și părinții elevilor sau studenților cu o mai mare responsabilitate personală față de procesul educațional în ansamblu Este esențial să continuăm să investim într-o educație care să încurajeze nu doar acumularea de cunoștințe, ci și dezvoltarea caracterului și a spiritului critic, pentru a pregăti tinerii pentru provocările viitoare ale lumii moderne

Filozofia noastră educațională presupune abordarea holistică a actului educațional.

Aceasta înseamnă să oferim tinerilor și profesorilor lor experiențe de dezvățare a convingerilor și comportamentelor disfuncționale și reînvățarea unor noțiuni care pun accentul pe identificarea potențialul individual și dezvoltarea abilității de a lucra colaborativ multidisciplinar pentru a transforma România într-o societate centrată pe valori sănătoase.

06
că pe ngă
ȘCOALA
DE VALORI

PROGRAMELE EDUCAȚIONALE ȘCOALA DE VALORI

DESPRE PROGRAM

„Adoptă un Liceu” este un program național, cu tradiție, care sprijină dezvoltarea unui ecosistem în sfera învățământului profesional din România, din perspectiva abilităților de care au nevoie tinerii în viață și în cariera pe care și-o pot contura în domeniul tehnic pentru care învață

Prin intermediul programului „Adoptă un Liceu”, îndrumăm tinerii din învățământul profesional, filiera tehnologică, să țintească spre împlinire personală și profesională Îi inspirăm să-și descopere valorile și săși antreneze potențialul, astfel încât să fie pregătiți pentru viitorul incert, aflat în continuă schimbare

OBIECTIVE

Licee cu performanță crescută care să devină centre de excelență și formare pentru multiplicare

Un proces de învățare centrat pe elev și conectat la economie

Creșterea șanselor și oportunităților de angajare, antreprenoriat și/ sau de continuare a studiilor pentru tineri.

Dezvoltare personală și cultivarea spiritului civic, prin voluntariat

Promovarea spiritului de a lucra împreună, în echipă

Conștientizarea direcției în care merge piața muncii și necesitatea creșterii abilităților și aptitudinilor personale în raport cu alegerile care vor viza cariera..

Schimbarea și educarea opiniei generale cu privire la învățământul profesional, crescând atractivitatea meseriilor

Dual ComerciantVânzător

FONDATORI PORTOFOLIU ediția a III-a Cluj București și Ilfov
07
Niciodată singuri acasăPOCU

CAREER BUS Cluj

Career Bus – Școala de Valori este un proiect care oferă tinerilor oportunitatea să își extindă auto-cunoașterea, să descopere care le sunt alternativele vocaționale pe care le-ar putea lua în considerare de timpuriu și, totodată, să stabilească care le este nivelul de satisfacție cu privire la aspirațiile viitoare de carieră

Proiectul răspunde necesităților elevilor în ceea ce privește cunoașterea unei limbi străine pentru o inserție favorabilă pe piața forței de muncă și pregătirea pentru provocările profesionale

REZULTATE

Elevi beneficiari

Ateliere

CAREER BUS București și Ilfov

Career Bus este un proiect desfășurat de Școala de Valori, coordonat de Asociația pentru Valori în Educație și sprijinit de Apa Nova București Orientarea școlară și consilierea în carieră sunt decisive în procesul de alegere a unei meserii de către elevii de la liceele tehnologice conform abilităților personale

Proiectul le oferă elevilor de la 2 licee tehnologice: Colegiul Tehnic Anghel Saligny, București și Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu, Buftea, oportunitatea de a-și extinde autocunoașterea, să descopere care le sunt punctele tari, potențialul neexplorat, precum și alternativele școlare și de carieră pe care le pot lua în considerare de timpuriu

CreȘTEM Viitor este un proiect prin care asigurăm pregătirea suplimentară completă, gratuită, a unui grup de elevi de liceu pe tot parcursul anului școlar Elevii au parte de ore de educație remedială pentru examenul de Bacalaureat și mentorat conform nevoilor de dezvoltare personală Tinerii participă la 3 evenimente de tip Bibliotecă Vie, cu invitați care să răspundă nevoilor de învățare și la 3 ateliere de educație centrată pe valori.

Manager de proiect: Ancuța Dîrle

Partener finanțator Parteneri educaționali

30 de elevi de clasa a XI-a de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca au beneficiat de ateliere consiliere în carieră și orientare vocațională organizate de Școala de Valori și ateliere susținute de parteneri: Foundever a organizat 5 ateliere de dezvoltare personală, pentru ca tinerii să poată răspunde cerințelor de pe piața muncii, iar echipa Coach Connect îi sprijină pe tineri prin intermediul sesiunilor de coaching pentru a-și identifica planul pentru atingerea obiectivele educaționale și profesionale.

Manager de proiect: Irina Zibrițchi

Partener instituțional Parteneri educaționali

Proiectul va crește gradul de conștientizare și interesul pentru calificările profesionale tehnologice în rândul elevilor din licee tehnologice selectate din București și județul Ilfov, prin intermediul a 6 module de orientare în carieră care se vor desfășura în perioada octombrie 2023 - mai 2024

Manager de proiect: Mioara Hușanu

REZULTATE

Elevi beneficiari 49 Ateliere 5 Traineri 4

Parteneri

M-am înscris în acest proiect deoarece mi s-a părut foarte interesantă ideea și de a cunoaște noi persoane și de a mă împrieteni Atelierele acestui proiect au fost foarte interesante și m-au captivat Ceea ce m-am pus pe gânduri a fost atelierul în care ne-am identificat pasiunile

Ionuț-Mihai Aldea, participant CreȘTEM Viitor, ediția a III-a

REZULTATE

Elevi participanți 18

Rata de promovabilitate la BAC 70%

Sesiuni de educație remedială, 24h 12

Sesiuni de mentorat 5

08
30
12
Traineri 7

Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și a fost implementat în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii În cadrul proiectului am organizat atelierele educaționale cu scopul ca elevii participanți să descopere oportunități de carieră cu impact asupra vieții lor Copii și tinerii au participat la 3 tipuri de activități: sesiuni de dezvoltare personală, testări psihometrice și simulări ale proceselor de orientare vocațională

REZULTATE

Copii cu vârste cuprinse între 6-10 ani

Copii cu vârste cuprinse între 11-14 ani

Instituții de învățământ

Inițiativa a fost implementată în 6 unități școlare din Tulcea și Constanța:

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Năvodari, județul Constanța

Liceul „Cobadin” din Comuna Cobadin, județul Constanța

Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca”, din municipiul

Constanța, județul Constanța

Școala Profesională „Danubius Tulcea” din municipiul Tulcea, județul Tulcea

Școala Gimnazială „Nr. 12” din municipiul Tulcea, județul Tulcea

Școala Gimnazială „Dobre Vlădescu” din Comuna Turcoaia, județul Tulcea

Manager de proiect: Elena Vasilică

Elena Vasilică, coordonatorul proiectului, explică necesitatea acestor contexte de învățare:

Separarea de părinți și absența acestora poate afecta stabilitatea emoțională a copiilor și modul în care se raportează la ceilalți și la ei înșiși Ca project manager al acestui proiect, am observat schimbări semnificative în comportamentul și starea de spirit a copiilor implicați Prin intermediul atelierelor, aceștia au devenit mai încrezători și au dezvoltat abilități mai eficiente de comunicare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați la munca în străinătate, POCU

„Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați la munca în străinătate” este un proiect derulat în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii care se adresează elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și care are ca scop stimularea participării la educație și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii

REZULTATE

Copii și tineri

cu vârste cuprinse

între 6-18 ani

Inițiativa a fost implementată în 5 unități școlare din Dâmbovița și Vaslui:

Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița;

Școala Gimnazială „Răzvad” din Comuna Răzvad, județul Dâmbovița;

Școala Gimnazială „Gheorghe Cioata Todirești”, din Comuna Todirești, județul Vaslui;

Școala Gimnazială „Mihai David”, STR Gării NR 8, din Municipiul Negrești, județul Vaslui;

Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, STR 1 Decembrie NR 3 din Comuna Todirești, județul Vaslui

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

09
Măsuri integrate de prevenire a abandonului școlar și protecție a copiilor cu părinții plecați la munca în străinătate,
POCU
123
130 Ateliere 120 Traineri 7
6 Partener
300 Ateliere 120 Traineri 4 Instituții de învățământ
5
Partener

ATELIERELE HOLCIM

“Atelierele Holcim” este un proiect dedicat elevilor din învățământul profesional, filiera tehnologică, și urmărește educația centrată pe valori, dezvoltarea personală, orientarea vocațională și consilierea în carieră a tinerilor liceeni prin atelierele livrate pe parcursul celor 4 ani de liceu.

REZULTATE

Elevi de clasa a XII-a, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd 31

Ateliere de fixare competențe inteligențe multiple prin șah 10

24

Elevi de clasa a XII-a, Colegiul Tehnic Câmpulung

Traineri 6

Ateliere 20

Participanții adolescenți află care sunt elementele cheie în alegerea drumului către o carieră de succes, descoperă cine sunt ei cu adevărat, își pun în valoare talentele și pasiunile experimentând contexte noi și învățând din interacțiunea cu ceilalți. Proiectul este realizat cu sprijinul Holcim Romania.

Partener finanțator Partener educațional

Manager de proiect: Lia Cozma

Academia de Cariere Tehnice, ACT by PEPCO, ediția a III-a

Academia de Cariere Tehnice este un proiect care se adresează elevilor de clasa a X-a și a XI-a din liceele tehnice, dornici să-și clarifice cum ar putea arăta o cariera în domeniul tehnic sau în alte domenii conexe Scopul proiectului este de a-i sprijini pe adolescenți în procesul de descoperire și de valorificare la maximum a potențialului lor

Manager de proiect: Ancuța Dîrle

Partener finanțator Partener educațional

TECHBINTZI

TechBintzi este un proiect care promovează educația civică și implicarea activă a tinerilor în inițiativele locale de dezvoltare comunitară.

Prin acest proiect îi pregătim pe tinerii din Fierbinți Târg din județul Ialomița să devină inițiatorii proiectelor civice locale care să susțină drepturile cetățenilor și care să creeze noi contexte de interacțiune cu întreaga comunitate

Proiectul este derulat în parteneriat cu Asociația pentru Sprijin în Dezvoltare Balcani din Fierbinți, Liceul Tehnologic FierbințiTârg și Asociația de Sprijin Comunitar „ACS”, din Piatra Neamț, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile

SEE 2014-2021

Manager de proiect: Galina Manole

REZULTATE

120

Elevi participanți, 62 de absolvenți

6

Proiecte comunitare implementate de grupurile de inițiativă

25

Elevi participanți la tabăra de vară

2

Biblioteci Vii

12

Traineri

1

Vizită la PEPCO

11

Ateliere

REZULTATE

Elevi 30 Ateliere 8

Vlogul TechBintZi

6

Traineri

2 Tabără de leadership și implicare civică 1

Biblioteci Vii

Dotarea HUBului tinerilor, TechBintZi

Partener educațional Parteneri

Formarea Consiliului Local al Tinerilor, CLT

Proiect implementat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

10

YouthCan

Proiectul Youth Can s-a adresat elevilor participanți în programele SOS Satele Copiilor Prin intermediul a 5 ateliere de orientare în carieră ne-am propus ca elevii să descopere care sunt profesiile, abilitățile și pasiunile potrivite pentru viitorul lor și să-și contureze un plan de acțiune privind alegerea parcursului profesional

Manager de proiect: Benyamin Saeednia

Partener Partener educațional

Dual Comerciant - Vânzător

Dual comerciant-vânzător este un proiect educațional adresat elevilor care studiază în învățământul de tip Dual Participanții sunt elevii din clasa a IX-a din Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, București

Proiectul oferă o experiență unică de învățare pentru elevii de liceu prin intermediul atelierelor de dezvoltare personală și orientare în carieră, care vor constitui un sprijin pentru perioada de practică în magazinele Pepco

Manager de proiect: Claudiu Balaș

FABRICA DE VIITOR

Proiectul Fabrica de Viitor vine ca urmare a necesității conștientizării în rândul elevilor de la liceele tehnologice a importanței meseriilor și a dezvoltării competențelor în direcția unei cariere în meseria pe care vor să o practice

Elevii vor beneficia de ateliere de consiliere în carieră și orientare vocațională și vor participa la evenimente de tip bibliotecă vie, având interacțiuni cu profesioniștii din cadrul Coca-Coca HBC.

Manager de proiect: Laura Cicioiu

REZULTATE

Elevi 80 Traineri 8 Ateliere 20

Tineri din

4

localități: București, Prejmer (Brașov), Hemeiuș (Bacău) și Cisnădie (Sibiu);

REZULTATE

24

Elevi

3

2 Ateliere

Traineri

Partener finanțator Partener educațional

Burse pentru elevi

REZULTATE

2 Ateliere

Instituții partenere

2

2 Traineri

Partener finanțator

11

Program educațional pentru profesori

DESPRE PROGRAM

Pașii mici determină marile realizări! Profesorii sunt persoanele care au impact intelectual și esențial asupra produsului intern brut al unei țări. Acesta este programul prin care îi sprijinim pe dascăli în activitatea lor educațională prin expunerea la metode și tehnici de predare creativă, astfel încât aceștia să-și valorifice potențialul pedagogic și să contribuie la formarea tinerelor generații cu entuziasm și abilități adaptate la realitatea prezentă

Scopul programului este ca în 2035 să avem o generație de profesori mai implicați în activitățile educaționale pentru viață, mai conștienți de calitățile pe care le au și mai pregătiți să lucreze vocațional cu toți elevii pe care-i au la clasă pentru ca aceștia să obțină succesul în ariile potrivite abilităților, pasiunilor și dorințelor lor.

PORTOFOLIU

Learn4DigitalSkills

OBIECTIVE

Utilizarea avantajelor lucrului în echipă în clasă cu elevii, în cancelarie cu colegii și în întreaga școală cu toate părțile implicate pentru performanță mai bună la toate nivelurile; Crearea relațiilor bazate pe încredere între elevii, colegii și părinții; Definirea viziunii școlii și setarea obiectivelor SMART privind performanța educațională, la toate nivelurile; Încurajarea și facilitarea lucrului în echipă cu ceilalți profesori; Folosirea metodelor de învățare mai potrivite elevilor din secolul 21, care în prezent se pregătesc pentru job-uri care încă nu există; Conducerea unui proces educațional la nivel avansat, asigurând scalabilitate și sustenabilitate educațională la nivelul școlii și în regiune

12

Learn4DigitalSkills

Edu Networks este o alianță de parteneri din educație și business prin care susținem profesorii, directorii și părinții să transforme școlile din comunitățile lor Ne propunem să contribuim la scopul de a aduce sistemul educațional din România în top 10 Europa până în 2035, printr-un program de 4 ani în care o comunitate de specialiști în educație, business și 114 școli lucrează împreună pentru a face ca peste 64 000 de copii să vină cu drag la școala

9 ONG-uri și 2 corporații: ALSDCR, AVE, Bitdefender, FTTC, FNO, Infinit Edu, Lidl, OvidiuRo, RBL, Școala de Valori, Teach for România, am început implicarea în program în 2019 și am adaptat intervenția noastră la nevoile școlilor și a profesorilor din program Am creat acest program pentru a îmbunătăți și varia constructiv experiența educațională a profesorilor și elevilor la nivelul școlilor din România Această inițiativă presupune proiectarea și parcurgerea unor rute educaționale clar structurate, proiectate și predate, precum și alinierea rezultatelor învățării anticipate, a experiențelor de învățare create și proiectării evaluării predării și învățării, în mediul online

REZULTATE

În cadrul Learn4DigitalSkills avem două componente esențiale ale educației contemporane: tehnologia și feedback-ul, dintr-o perspectivă heutagogică Productivitatea predării poate fi îmbunătățită prin utilizarea mijloacelor tehnologice avansate, care facilitează o mai bună planificare, o învățare deschisă, flexibilă și practică, dar și o evaluare rapidă, resurse mai actualizate, noi competențe Prin această intervenție profesorii devin Experți educaționali în Pedagogie digitală.

Manager de proiect: Mioara Hușanu

Parteneri

Parteneri pilon digital

Profesori participanți

80 Experți educaționali formați 66

Traineri 12 Școli

Ateliere

9

6

Sesiuni de mentorat

5

Întâlniri de comunitate

Clustere: Bacău, Buzău, Brad, Bistrița Năsăud, București Ilfov, Galați, Olt, Valea Jiului

INCUBATORUL CIVIC DIGITAL

Incubatorul Civic Digital este un proiect de cetățenie digitală creat și implementat de un consorțiu de 3 organizații neguvernamentale:

Institutul Intercultural Timișoara, Asociația Techsoup Romania și Școala de Valori

Proiectul Incubatorul Civic Digital se concentrează pe susținerea școlilor din toată România pentru a implica tinerii în activități de învățare semnificative, atractive și eficiente, menite să dezvolte competențele lor de cetățenie digitală, prin susținerea profesorilor din diferite materii, cu accent special pe profesorii de educație socială și TIC, precum și liderii școlari și prin pilotarea unei abordări inovatoare a școlii în ceea ce privește cetățenia digitală

Parteneri

Partener finanțator

30

Portofolii ale experților educaționali

Proiectul combină abordarea Educației pentru Cetățenie Digitală (ECD) a Consiliului Europei, bazată pe Competențele pentru Cultura Democratică, cu adaptări ale instrumentelor oferite de UE, precum SELFIE și DigCompEdu și are trei componente principale: Cursuri de învățare online și mixtă pentru profesori, cu aproximativ 4500 de absolvenți, inclusiv echipe de profesori de Educație Socială și TIC care lucrează împreună

1

Dezvoltarea și pilotarea unei abordări a întregii școli în ceea ce privește ECD în 30 de școli și implicarea activă a elevilor alături de profesori și liderii școlari 2

Vizibilitate și advocacy, concentrată pe mobilizarea sprijinului din partea părților interesate relevante în recunoașterea importanței cetățeniei digitale și promovarea politicilor și practicilor bazate pe dovezi care sprijină ECD Activitățile se vor desfășura pe parcursul a trei ani școlari

Partener educațional Partener educațional
13
60
11
3

DESPRE PROGRAM

Credem într-o societate bazată pe valori sănătoase.

Sădim seminţele schimbării încă de pe acum, pentru a cultiva roadele unei lumi noi

Susţinem tinerii talentaţi, pasionaţi de ceea ce fac, și care își doresc să transforme realitatea ce îi înconjoară cu responsabilitate, determinare și dăruire Pentru aceștia am creat Excepționalii, un program național bazat pe educație centrată pe valori care inspiră prin oameni-model, facilitează interacțiunea cu mediul de afaceri, promovează inovația socială, oferă sprijin pentru incluziune socială şi pune bazele comunităţii liderilor de mâine O etapă din viaţa unui tânăr în formare, este şansa de a intra în comunitatea celor care își scriu viitorul.

Ne adresăm tinerilor excepționali care investesc în ei înșiși, celor care își doresc să aibă impact pozitiv asupra bunăstării lor și a celorlalți Excepționalii sunt cei care pot transforma România într-o societate bazată pe valori sănătoase

PORTOFOLIU

OBIECTIVE

Introducerea conceptului de inovație socială și incluziune prin educație în mintea și comportamentul adolescenților excepționali din România

Convingerea tinerilor să învețe cum să învețe pe perioada întregii lor vieți, prin educație centrată pe valori și pe competențele de care au nevoie în secolul 21, pentru a face față viitorului hyper digital

Echiparea tinerilor cu abilități practice pentru creare de proiecte cu impact social în comunitățile în care s-au născut, trăiesc și se dezvoltă

Contribuție la coagularea unei comunități formate din adolescenți care au abilități complementare și care își doresc să producă transformări profund sănătoase în societatea românească

14

HUB-ul de competențe din Sectorul 2

Hub-ul de competențe din Sectorul 2 este un proiect dedicat adolescenților și profesorilor din Sectorul 2, București REZULTATE

Scopul proiectului este îmbunătățirea abilităților și competențelor elevilor din 4 licee din Sectorul 2, București, prin intermediul activităților educaționale inovative și interactive, care se vor desfășura pe bază de board games

HUB-ul de Competențe din Sectorul 2 este un demers cofinanțat de Primăria Sectorului 2, drept urmare accesul este gratuit pentru tineri.

Manager de proiect: Elena Vasilică

Partener finanțator

Tineri

Traineri 4 Licee partenere 4

Ateliere 3

Partener

COLECȚIA DE VALORI

Proiectul Colecția de Valori se adresează elevilor din clasele a IX - XI-a pasionați de lectură

Tinerii participanți au avut șansa de a-și dezvolta gândirea critică și exprimarea gândurilor prin exersarea vocabularului și interpretarea textelor literare, prin dialoguri implicate, schimburi active de idei, păreri și comentarii pe baza lecturilor în cadrul proiectului

Tinerii și-au îmbunătățit competențele digitale, și-au dezvoltat vocabularul și au învățat să pregătească fișe de lectură La finalul proiectului, participanții au primit cărți noi în biblioteca lor personală

Colecția de Valori este un proiect implementat de Școala de Valori și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național

Partener finanțator

Partener educațional

Partener educațional

Tineri

2

Cursuri de eLearning

Ateliere de literație și soft skills 8

Traineri 8

Broșura Colecția de Valori

1

Eveniment de tip Bibliotecă Vie

Cărți distribuite tinerilor participanți 210

Colecția de Valori reprezintă pentru mine o portiță spre cunoaștere. Mi-a deschis orizonturi nu doar prin prisma atelierelor care ne-au îndemnat atât la creativitate, cât și la cunoașterea de sine și la dezvoltarea personală, ci și prin sugestiile de lecturi, trainerii prietenoși și impresiile schimbate cu ceilalți participanți ai proiectului Ioana Pahonțu, participantă din Ploiești

Manager de proiect: Ioana Iordache

15
60 Profesori 13
REZULTATE
100

Școala de Bani BCR

Școala de Bani BCR este cel mai ampl ț fin i ă di R â i i l î i Ș l de Flip onl

Șc Pro tin aju eco

și c

Banii sunt un element util în construcția unui viitor pe măsura visurilor noastre Dar cât de bine știm să-i gestionăm? Pentru cei care nu vor să-și lase viitorul la întâmplare, am creat o călătorie inițiatică în lumea finanțelor și a creșterii calității vieții Ideea s-a născut din dorința a-i susține și pe tineri să-și dezvolte abilități financiare, să-și gestioneze eficient banii de buzunar și, mai ales, să învețe să gândească în perspectivă și să decidă asumat.

Prin educație financiară tinerii au șansa să conștientizeze ce contează cu adevărat pentru ei, să descoperă căi simple în ași (re)modela propriul comportament financiar, să deprindă obiceiuri sănătoase, lăsându-se inspirați de rezultatele financiare pe care pot începe să le înregistreze fără prea mult efort, încă de timpuriu.

Atelierele de educație financiară vizează îmbunătățirea sau dobândirea competențelor în domeniul financiar, orientânduse către pregătirea preșcolarilor și a elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal pentru a-și asuma rolul de consumatori informați, conștienți de drepturile lor și familiarizați cu aspectele esențiale ale educației financiare

Pentru a facilita înțelegerea informațiilor specifice domeniului financiar, participanții au fost grupați pe categorii, în funcție de vârstă, fiecare având parte de o experiență educațională adaptată lingvistic și cultural la nivelul de înțelegere specific al copiilor și adolescenților din diferite etape de învățământ: Preșcolari grupa mijlocie și mare, 4 - 6 ani

Elevii din clasele primare (clasele pregătitoare - clasa a IV-a) - categoria Detectivi, 7-10 ani

Elevii din clasele gimnaziale (clasele V - VIII) - categoria

Exploratori, 11-14 ani

Elevi de liceu (clasele IX - XII) - categoria Experți, 15 - 18 ani

Participarea la atelierele de educație financiară a fost gratuită

Manager de proiect: Loredana Dinu Asistent de proiect: Mihai Dinu

Ateliere de educație financiară ONLINE

Rezultate ianuarie - decembrie 2023

Ateliere online 488

Detectivi 4768 Exploratori 2475 Experți 1939 Preșcolari 1.089 Detectivi 218 Exploratori 113 Experți 89 Preșcolari 68 16
Participanți
10.271

Ateliere de educație financiară în cadrul inițiativei Global Money Week, martie 2023

Asociația Școala de Valori s-a alăturat acestei campanii la nivel internațional și în anul 2023, desfășurând ateliere de educație financiară FLiP - Școala de Bani online și offline

Atelierele FLiP offline: S-au desfășurat la Școala Gimnazială ”Sf. Silvestru” din București și la Centrul de Tineret al Municipiului București (12 ateliere de educație financiară în format față în față pentru 245 de elevi participanți)

Atelierele FLip online: S-au desfășurat pentru 725 participanți, 39 ateliere

Ateliere online organizate în: 166 unități școlare 8 grădinițe 127 școli gimnaziale 31 licee și colegii în 111 localități din 37 de județe

Ateliere offline organizate în: 26 unități școlare din București și Județul Ilfov 9 grădinițe 13 școli gimnaziale 4 licee și colegii

17 Ateliere de educație financiară OFFLINE CTMB Detectivi 66 Exploratori 58 Experți 5 Participanți Grădinițe 2 Detectivi 1786 Exploratori 1523 Experți 284 Grădinițe 23 Ateliere 131 3.616 Grădinițe 9 Exploratori 6 Detectivi 4 Participanți Grădinițe 175 Exploratori 103 Detectivi 71 Ateliere 19 349 Ateliere de educație financiară OFFLINE în școli
Global Money Week 20 - 26 martie 2023 OFFLINE ONLINE ATELIERE CTMB Ateliere în școală Total offline grădinițe detectivi exploratori experți Total ateliere grădinițe detectivi exploratori experți Total participanți 0 3 1 0 4 0 8 0 0 8 0 11 1 0 12 0 49 21 0 70 0 175 0 0 175 0 224 21 0 245 1 20 4 14 39 15 377 77 256 725
Partener educațional Partener finanțator Partener Domenii și materii acoperite de proiect: educație financiară pentru preșcolari
adolescenți
(4-5 ani), copii (6-11 ani), juniori (12-14 ani) și
(15-18 ani)

BURSELE START

“Bursele stART” este un proiect cu tradiție prin care susținem financiar liceenii talentați din România

Aflat la cea de-a VIII-a ediție, proiectul sprijină elevii care sunt pasionați de pictură, desen, muzică, fotografie, scriere creativă sau vlogging și le oferă acestora suport financiar pentru a-și dezvolta talentul și pentru a-i încuraja să continue să urmărească o carieră în artă

Proiectul este implementat în parteneriat cu Provident sprijinul Ministerului Educației.

Manager de proiect: Cătălina Voineag

Înscrieri pentru programul Bursele stART 2023

176

Aplicanți pentru domeniul Muzică

30

237

Aplicanți pentru domeniul Pictură și desen

Elevi bursieri selectați

105

Aplicanți pentru artele viitorului: fotografie, scriere creativă, vlogging

Partener educațional

ACADEMIA BURSELE START

Academia Bursele stART prevede un spațiu online de învățare pentru cei 30 de bursieri, care beneficiază de o serie de ateliere soft skills.

Scopul inițiativei este conturarea parcursului educațional necesar în dezvoltarea unor skill-uri benefice în profilul unui artist de succes În cadrul proiectului, elevii au beneficiat de sesiuni de mentorat și coaching pe domeniul aferent talentului lor

Manager de proiect: Irina Zibrițchi

Partener educațional

Cu sprijinul

Îmi aduc aminte când ne-am întâlnit noi cu alumnii, eu cel puțin eram destul de speriat, dar chiar a fost un moment genial pentru că ne-au ajutat mult cu sfaturile și energia lor. Ne-am văzut oarecum pe noi în locul lor, lucru care ne-a dat destul de multă stabilitate Văd aceasta întalnire ca pe un paying back pentru burse și Școala de Valori, iar pe de alta parte, mi-e foarte dor de atmosfera de acolo

Cristian Magureanu, alumni bursier la secțiunea fotografie, participant la Biblioteca Vie

REZULTATE

30

Elevi participanți

12

Traineri

39

Ore - sesiuni de mentorat

Cu sprijinul

11

Ateliere

8

Sesiuni de coaching de grup

47

3

Ateliere de tip Bibliotecă Vie

31

Sesiuni individuale

Ore - sesiuni de coaching, individuale și de grup

Consider că prin acest mod pot mulțumi pentru sprijinul acordat Pot spune că acest proiect a avut un impact semnificativ asupra carierei mele, și nu doar din punct de vedere financiar. Desigur că am avut acces la materiale mai calitative și am putut să experimentez și în alte medii de lucru, dar în același timp am putut să cunosc și persoane din domeniu, fie colegii de la burse, fie mentorii, de la care am putut lua câte ceva de la fiecare

Gabriel Alexandru Smărăndache, alumni bursier la secțiunea Pictură/ Desen, participant la Biblioteca Vie

18

Experimente profesionale și experiențe de învățare

Fondatori:

DESPRE PROGRAM

Într-o lume în care fenomenul tehnologic este tot mai prezent, este nevoie de implementarea unui program național de tradiție care să sprijine dezvoltarea tinerilor 19+ din România, din perspectiva abilităților de care au nevoie în viață pentru a obține succesul în lumea digitală.

Laboratorul de Cariere promovează o cultură a performanței, integrare academică și egalitate de șanse pentru toți studenții din România, indiferent de specializarea pentru care învață În plus, contribuie la creșterea angajabilității tinerilor prin crearea de oportunități și participarea într-un program atractiv, livrat în limbaj specific, în limba română, care dezvoltă abilități & promite experiențe de învățare relevante, precum și „contactul cu viața reală profesională” din industriile Partenerilor

PORTOFOLIU

Ediția a III-a

OBIECTIVE

Pregătirea tinerilor cu abilități pentru viață, în lumea digitală și super-tehnologizată

Completarea curriculumului universitar cu ateliere pe subiecte actuale, ancorate în realitate și centrate pe tendințele viitorului

Creșterea competențelor de care au nevoie tinerii, pe toată perioada vieții lor: auto-învățare, gândire critică, rezolvarea problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă și colaborare, reziliență și reflecție personală

Sprijinirea tinerii în procesul personal de autodescoperire și de pregătire pentru piața muncii, cu scopul de a deveni candidați râvniți de angajatori

19

PROFESII BINE CIMENTATE, ediția a III-a

Proiectul educațional „Profesii bine cimentate’’ oferă posibilitatea studenților de la profile tehnice să descopere industria cimentului prin interacțiune directă cu profesioniștii din industrie prin abordarea unor tematici diverse, de la promovarea egalității de gen în industria cimentului, până la creșterea atractivității și crearea unui mediu propice incluziunii în domeniul tehnic

Manager de proiect: Crina Bonea

Partener finanțator

PepinTEEN Hubs

Partener educațional

PepinTEEN este un proiect în cadrul căruia echipele de eduprenori din București, Brașov, Cluj Napoca și Iași au organizat activitatea huburilor educaționale și au dezvoltat contexte de învățare pentru colegii lor - elevii de liceu

Scopul proiectului este pregătirea studenților și a adolescenților pentru a face față joburilor viitorului, echipându-i pe aceștia cu hard skills și soft skills prin creare de contexte în care să inoveze și să experimenteze Alături de partenerii noștri de la ING Hubs Romania scriem povestea celei de-a 4-a ediție a proiectului PepinTEEN

În 2023 am continuat activitatea celor 4 echipe de eduprenori în educație, în 4 hub-uri educaționale.

Manager de proiect: Mădălina Tamaș Asistent de proiect: Lia Cozma

Huburile educaționale PepinTEEN:

Myndself Hub Brașov. Eduprenorii Myndself Hub au organizat 12 ateliere tematice, 6 ateliere soft skills și 6 ateliere de hard pentru liceenii din clasele a X-a - a XII-a Participanții au avut parte de întâlniri cu profesioniști din diverse domenii.

Think Hub Iași Principala misiune a hub-ului o reprezintă dezvoltarea elevilor din liceelor din Iași, pentru a se putea implica în societate și pentru a da mai departe informațiile, abilitățile și competențele dobândite în cadrul atelierelor de soft și hard skills la care vor participa

REZULTATE

145

60

34

Tineri la atelierele de soft skills

Tineri la atelierele tehnice

Tineri la programul de internship

18

Webinarii tematice 3 Traineri 10 Mentori Holcim

13

Ateliere 6 soft skills 7 tehnice

5

Parteneriate cu 5 universități

REZULTATE

4

HUB-uri educaționale dotate șilansate

445

Elevi participanți

23

Traineri

2

Tabere organizate

141

18

23 Licee partenere

Eduprenori activi

Ateliere: 72 de soft skills, 52 de hard skills, 12 despre sustenabilitate

62

Voluntari

21

Evenimente

4

Parteneriate cu universitățile din cele 4 orașe: București, Brașov, Cluj Napoca și Iași

Hub-ul de Cărămidă București. Principalul obiectiv al celor 5 eduprenori a fost să ajute o sută de liceeni, să-și dezvolte abilitățile soft și IT, ambele necesare în procesul de pregătire pentru joburile viitorului.

Hub Cluj Hubul educațional Pepinteen își propune să devină catalizatorul schimbărilor în educația liceenilor din Cluj-Napoca, oferind un program inovator ce integrează ateliere de ultimă generație în IT și dezvoltare personală

20

Inițiative

COMMUNITY SELF

implementat de Myndself Hub Brașov

Proiectul Community Self a avut ca scop dezvoltarea competențelor de gândire critică, comunicare și implicare civică în rândul tinerilor brașoveni pentru a deveni mai implicați în viața comunității, în procesul de luare a deciziilor publice, având puterea de a asigura responsabilitatea factorilor de decizie

Manager de proiect: Daniel Dina

Partener finanțator

ING Hubs Romania

Parteneri instituționali

Future Jobs Cup este un proiect conceput ca o călătorie transformatoare care să ajute studenții să dobândească experiențe, abilitățile și cunoștințele necesare pentru a conduce următorul val de inovație tehnologică

Este o competiție pentru tineri, deschisă tuturor celor care aspiră să-și dezvolte abilitățile de lider, spiritul antreprenorial și creativitatea, această inițiativă îi susține să creeze proiecte și produse relevante pentru generația lor

Activitățile proiectului sunt: 30 de webinarii online, workshopuri în format offline, sesiuni de mentorare, competiția finală și implementarea celor 3 inițiative câștigătoare.

Mindcraft Academy este un program educațional în colaborare cu BRD și Școala de Valori, adresat studenților din Cluj-Napoca, Constanța și Iași Programul creează contexte de învățare prin care studenții vor putea relaționa cu profesioniști din domenii relevante pentru ei.

Scopul programului - dezvoltarea competențelor secolului XXI în rândul studenților, oferindu-le resurse, know-how și experiențe pentru creșterea personală și profesională

REZULTATE

Ateliere 4 Elevi

30

Partener finanțator

REZULTATE

5

Parteneri instituționali - universități

11

Parteneriasociații de studenți

Eveniment de lansare26 octombrie 2023

Manager de proiect: Mădălina Tamaș Asistent de proiect: Andreea Jurca Community manager: Maria Popes

Partener finanțator

REZULTATE

2

Parteneri instituționali - universități

5

Parteneriasociații de studenți

2

Eveniment de tip Meet&Greet la Cluj și Constanța

Manager de proiect: Galina Manole Asistent de proiect: Bianca Istrate Community manager: Maria Popescu

Partener fondator

21
ale eduprenorilor @Școala
de Valori

DESPRE PROGRAM

Într-o lume aflată în schimbare, marcată de profunde transformări fără precedent în medicină, știință și tehnică și influențată de numeroase probleme economice, politice, sociale și culturale, relațiile interumane joacă un rol din ce în ce mai important

Ca urmare a acestei realități, considerăm că avem competența necesară pentru a contribui în proiecte care vizează dezvoltarea unor comunități de învățare, precum și crearea unor produse educaționale de calitate și inovatoare care adresează această temă importantă pentru viitor

Proiectele globale oferă beneficiarilor posibilitatea de a accesa inteligența globală, de a investiga lumea, de a câștiga perspective de ansamblu asupra nevoilor educaționale proprii, de a comunica intergenerațional și multicultural și de a învăța să ia măsuri pentru a-și îmbunătăți propria viața, dar și pentru a o influența pozitiv pe a celor din jurul lor

PORTOFOLIU

YOU CAN BE

Youth, believe in you and become an entrepreneur!

PAFF

Parcours for the future - an innovative approach to vocational orientation on future jobs in diverging European regions

STRET TT 2

Students Today - Responsible

Entrepreneurs Tomorrow Teacher Toolkit 2

OBIECTIVE

Accentuarea paradigmei învățării colaborative şi a rolului pozitiv al progresului personal prin cooperare în educația tinerilor și profesorilor/adulților; Infuzie de bune practici pentru a face educația și diversele metode de predare mai accesibile; Promovarea creșterii personale și adoptarea unor practici europene/internaționale; Consolidarea relațiilor cu alte ONG-uri de profil și schimbul de experiență cu profesioniști din educația Europeană/internațională:

Crearea unui cadru pentru prezentarea ideilor noastre inovative și dezvoltarea unor proiecte transnaționale, conduse chiar de noi; Consolidarea experienței de advocacy în educație

22

SKILLS4LIFE

Pentru a contribui la pregătirea tinerilor, obiectivul specific al parteneriatului strategic din cadrul SKILL4LIFE, cofinanțat de către Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, este astfel de a împuternici profesorii, lucrătorii din domeniul tineretului, cât și consilierii de orientare profesională să predea tinerilor competențe de proiectare a vieții

În perioada octombrie 2020 - martie 2023, în cadrul consorțiul de proiect format din Goethe-Institut (DE), Progettiamoci il futuro (IT), Școala de Valori (RO), Tracé Brussel (BE) și orașul Mannheim (DE), se urmărește atingerea acestui obiectiv prin dezvoltarea unui „set de instrumente de orientare pentru proiectarea vieții” gata de utilizare BIBB - Institutul Federal German pentru Educație și Formare Profesională (DE) completează consorțiul în calitate de partener asociat

Skills4Life sau Abilitățile de design al vieții sunt o combinație de cunoștințe, mentalități și abilități de care tinerii vor avea nevoie pentru a face alegeri informate cu privire la educația lor și, ulterior, pentru a-și dezvolta cariera într-un mediu de lucru caracterizat de schimbare continuă

A oferi tinerilor o cale de orientare și Abilități de Design al Vieții înseamnă a le permite să-și dezvolte autocunoașterea, precum și să înțeleagă și să dobândească competențele de care au nevoie pentru a fi rezilienți și pentru a adopta o atitudine de învățare pe tot parcursul vieții

Un „Set de Instrumente de Orientare” a fost creat cu parteneri europeni pentru educatori și profesori pentru a dota mai bine copiii (gimnaziu și liceu) cu „Abilități de design al vieții”.

Setul de instrumente pentru orientarea în viață este dezvoltat de toți partenerii de proiect, care o pilotează cu aproximativ 500 de profesori și 10 000 de elevi din Belgia, Germania, Italia și România. Acesta este compus din:

Check4Skills: un instrument de autoevaluare on-line pentru a crește autocunoașterea elevilor și modul în care aceasta se raportează la diferite profiluri profesionale.

Play4Skills: un joc de societate care să-i ajute pe elevi să-și potrivească propriile caracteristici și pe cele ale diferitelor profiluri de muncă întrun mod ludic

Learn4Skills: o serie de module de predare pe care profesorii/trainerii le pot implementa cu ușurință în mediul lor de lucru, sporind conștientizarea și abilitățile elevilor

Teach4Skills: un training de jumătate de zi pentru a-i învăța pe profesori/traineri să livreze aceste activități

Impact4Skills: o metodologie de evaluare a impactului care le permite educatorilor să măsoare cu ușurință impactul și eficacitatea intervențiilor lor, atât offline, cât și on-line

Toate aceste instrumente au fost pregătite și tipărite în 5 limbi, fiind promovate la nivel local. Proiectul s-a încheiat în martie, la Bruxelles

23

YOU CAN BE

Youth, believe in you and become an entrepreneur! Propune promovarea și multiplicarea conștientizării posibilităților antreprenoriatului în rândul tinerilor europeni. Acest proiect a început în octombrie 2021 și are o amprentă puternică la nivel local Astfel, ne-am propus să ne orientăm acțiunile gândite strategic și conținutul educativ dezvoltat către: instituții de învățământ, asociații cunoscute care lucrează cu tinerii, centre de tineret, fundații și orice alt actor în zona tineretului

Proiectul are trei secțiuni, o parte teoretică, o parte ghidată și una aplicată:

Partea teoretică este compusă din dezvoltarea unui manual de activități și bune practici cu scopul de a promova și încuraja antreprenoriatul în rândul tinerilor.

În această secțiune, partenerii din proiect și-au pus la comun expertiză prin a propune conținut și activități, sub forma unor schițe model (Work sheets) Consorțiul You can be pilotează aceste schițe, măsoară impactul și dezbat în cadrul întâlnirilor posibilitatea încadrării lor în manual final, menit să promoveze antreprenoriatul în rândul tinerilor Realizarea acestui manual este preconizată pentru anul 2024

Parteneri

Fondation Apprentis d'Auteuil, Franța

VILNIAUS KOLEGIJA, Lituania

Organization for Social Innovation ”ARNO”, Macedonia de Nord

Zaklada Znanje na djelu, Croația

STRET TT 2

Partea ghidată este reprezentată de dezvoltarea unui program de mentorat

Menirea acestuia este de a atrage o bază de adepți ai programului nostru, de a optimiza eficiența transferului de informație de la mentor la ucenic și de a promova foști tineri cursanți la statutul de mentori, care vor continua să susțină antreprenoriat și dezvoltarea personală. Subiectul este „Socialul, Solidaritatea Economică și Încrederea în dezvoltarea personală

Un program care îi antrenează pe tinerii europeni (European Youth Training Program) reprezintă partea aplicată

Pe parcursul a trei ani se desfășoară workshop-uri în diferite țări partenere unde tinerii antreprenori își exersează competențele, dar și propun idei și modele de succes

În anul 2023 avem prima schiță a manualului, o simulare a primului program de mentorat și susținerea primului workshop cu tinerii antreprenori.

În 2024 urmează finalizarea manualului care promovează antreprenoriatul și ghidul de mentorat, dar și un nou rând de workshop-uri și evaluarea ntru mentori

Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene

Students Today - Responsible Entrepreneurs Tomorrow Teacher Toolkit 2

Proiectul STRET TT 2 a contribuit la îmbunătățirea competențelor cheie ale profesorilor prin utilizarea unei abordări inovatoare și moderne a antreprenoriatului.

Proiectul a creat context de învățare pentru co-crearea programelor școlare, pentru susținerea cursurilor, atelierelor de lucru, concursuri și simulări pe baza schimbului de knowhow și a mobilităților internaționale Partenerii au elaborat un ghid cadru de competențe pentru cadrele didactice de liceu din școlile implicate în proiect, în special pentru profesorii de antreprenoriat, prin intermediul i ă i i i l cu ONG-urile și factorii de decizi

Profesorii au participat la cur dezvolta competențele, utiliea au preluat noi abordări didactice

STRET TT 2 include utilizarea instrumentelor digitale și învățarea digitală pentru a îmbunătăți competențele digitale ale profesorilor prin crearea de ghiduri privind modul de utilizare a instrumentelor digitale în evaluarea reflexivă și autoevaluarea elevilor, în special SELFIE

Parteneri Organization for Social Innovation ”ARNO”, Macedonia de Nord Istituto Istruzione Superiore Statale ”Marini-Gioia”, Italia chagin, Lituania

Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene

24

PARCOURS FOR THE FUTURE

Parcours for the future - an innovative approach to vocational orientation on future jobs in diverging European regions - PAFF

Proiectul “Parcursuri pentru viitor - o abordare inovatoare a orientării profesionale privind viitoarele locuri de muncă în regiuni europene divergente” a avut ca scop să crească înțelegerea modului în care transformările actuale, în special schimbările de mediu/climatice și progresul digital au impact asupra pieței muncii, în ceea ce privește calificările necesare, domeniile de activitate și competențele transversale și de sustenabilitate.

Pentru două grupuri țintă: părțile interesate implicate în orientarea profesională (responsabile de a-i ajuta pe tineri să-și facă alegerea carierei)

tinerii (care vor modela viitorul și pentru care trebuie făcute transformările tangibile).

Acest proiect sprijină părțile interesate din domeniul educației profesionale și practicienii din domeniul orientării pentru a dezvolta o mai bună înțelegere a viitoarelor tendințe de pe piața muncii - puternic influențate de criza ecologică și climatică și de revoluția digitală - atât pentru propriul sector, cât și în rândul tinerilor

ALTE INIȚIATIVE ÎN

2023

GLOBAL MONEY WEEK (20 - 26 martie 2023)

Global Money Week (GMW), cunoscută și sub numele de Săptămâna Mondială a Banilor, reprezintă un moment consacrat conștientizării publicului cu privire la dinamica pieței financiare

Scopul inițiativei este educarea copiilor și tinerilor cu privire la bani, concepte și noțiuni financiare, economisire, planificare financiară și generarea de oportunități financiare care să contribuie la starea de bunăstare financiară, prin intermediul unor activități interactive și distractive.

Global Money Week este marcată în luna martie a fiecărui an prin organizarea de diferite evenimente și activități în țările participante, cu implicarea școlilor, universităților, a instituțiilor și autorităților publice, și organizații ale societății civile din întreaga lume.

La Școala de Valori am stabilit parteneriate și instituțiile de învățământ, dar și cu ambasadele pentru a ajunge și la românii din Diaspora Astfel am organizate 38 de ateliere, unde am utilizat boardgame-ul de educație financiarăPlay4FinancialSkills, dezvoltat de Silvia Bogdan, președinte Școala de Valori

REZULTATE

Ateliere 38 Participanți 611 Țări partenere: Belgia, Spania, Franța, Republica Moldova 4

25
Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene Parteneri

L'ÉCOLE DE VALEURS

În 2023, am deschis primul avanpost Școala de Valori în Diaspora, la Luxembourg În cadrul avanpostului L'école de Valeurs am implementat 3 proiecte educaționale Proiectele au făcut parte din Programul Erasmus+, sprijinit de Uniunea Europeană și Anefore Luxembourg

The Power of a Good Trainer

Este un proiect dedicat tinerilor traineri pentru a-și îmbunătăți competențele de livrare Astfel am oferit formatorilor tehnici inovatoare de educație non-formală pentru a îmbunătăți experiența educațională și rezultatele învățării pentru participanți

Partenerii inițiativei: En Root France, Asociația Tavo Europa Lituania, Associazione Culturale Bubburriga Italia

REZULTATE

I Can Have the Job I Want

A fost dezvoltat cu scopul de a împuternici tinerii, în special pe cei din medii defavorizate, prin dotarea acestora cu abilitățile și încrederea necesare pentru a-și asigura un loc de muncă în domeniile potrivite proiectul a făcut parte din Programul Erasmus+, sprijinit de Uniunea Europeană și Anefore Luxembourg

Partenerii inițiativei: Stowarzyszenie Young Wave, Polonia și PANGEA GENÇLİK DERNEĞİ din Turcia

UpSkill Youth

Este un proiect implementat cu scopul de a crește implicarea lucrătorilor de tineret în lucru cu beneficiarii Prin mentorat și coaching vor aprofunda înțelegerea nevoilor tinerilor și vor stimula comunicarea autentică.

3 Tineri participanți 52

4

Proiecte Erasmus+

Manager de proiect: Marius Botos

ȘCOALA BUNĂTĂȚII (DONOR CARE)

Școala Bunătății este o campanie de fundraising cu și pentru tineri și, totodată, o inițiativă educațională care promovează cultura blândeții, generozității și a compasiunii în rândul tinerilor Școala de Valori este pentru zeci de mii de tineri, organizația care i-a ajutat să spună „Știu cine vreau să fiu când voi fi mare!”

De 13 ani, prin programele noastre, călăuzim tinerii și îi ajutăm să își exprime potențialul astfel încât să formeze generația celor care vor transforma România într-o societate bazată pe valori Din păcate, mulți sunt cei cărora nu reușim să ne adresăm. Sunt tinerii care rămân în urmă, sunt cei pe care societatea ajunge să îi judece mai târziu pentru comportamentul și insuccesul lor, fără ca noi să fi avut grijă de suferința lor, la momentul potrivit!

Astfel am implementat prima campanie de Direct Debit în domeniul educației non-formale, alături de Asociația pentru Relații Comunitare. Ne-am propus să fim alături de cei care cred în puterea educației centrate pe valori, dar care încă nu au ajuns la noi Împreună cu o echipă de tineri fundraiseri, care cred că educația este cea care va aduce schimbarea în societate, am lansat campania de fundraising stradal

Prin intermediul programelor educaționale și atelierelor de consiliere, elevii vor putea să-și cunoască talentele, să le perfecționeze și să aibă mai multe șanse pentru un job care să-i pună în valoare

Partenerii inițiativei: Evropske Centrum Mladeze Breclav (Centrul European de Tineret Breclav Z S ) din Cehia, Sdruzhenie Walk Together din Bulgaria, Asociacija Tavo Europa din Lituania, Asociația pentru Dezvoltare Culturală, Sportivă și Educațională ”World of Change“ din Republica Macedonia de Nord

Află mai multe despre cum poți să ne fii alături prin donare aici: wwwscoaladevalori.ro/doneaza

REZULTATE

O echipă formată din Fundraiseri 15

Partener

1.853

Donatori

26
Parteneri
Traineri
6

ESCOALADEVALORI.RO

escoaladevalori.ro este o comunitate online vibrantă, care încurajează participarea și încorporează activități axate pe stilurile de învățare ale oamenilor moderni, pentru ca aceștia să-și atingă obiectivele de creștere personală

Platforma stă la baza constituirii unei comunități virtuale de învățare pentru toți cei interesați de propria dezvoltare, prin punerea la dispoziție a unui portofoliu de cursuri, în limba română

CAREER DAY - inițiativă pilot

În cadrul inițiativei Career Day au fost organizate 2 ateliere de tip Bibliotecă Vie cu elevi de la Colegiul Național „Spiru Haret” din București și Liceul Teoretic „Dragomir Hurmuzescu” din București Participanții au explorat experiența și provocările profesionale ale speakerilor și au primit răspunsuri la întrebările lor privind viitoarea carieră

Manager de proiect: Benyamin Saeednia

Procesul de învățare favorizează accesul la inteligența colectivă prin intermediul forumurilor, unde cursanții intra în conversații cu ceilalți colegi din comunitatea de învățare

În 2023 platforma a fost accesată de comunitatea tinerilor și profesorilor absolvenți ai proiectelor organizației, care rămân să beneficieze de resursele educaționale publicate.

REZULTATE

Elevi 115 Biblioteci Vii 2

Partener

Facilitator 1 Invitați -

vii”, voluntari ABSL 7

Parteneriat cu Biroul Parlamentului European în România, platforma Împreună în EU

Împreună cu Biroul Parlamentului European în România am organizat 4 ateliere educaționale, cu scopul de a crește gradul de informare și implicare civică în rândul cetățenilor privind valorile și beneficiile UE.

La ateliere au participat 175 de persoane. Temele atelierelor au fost:

Modalități creative de mobilizare a comunității, studiu de caz - exercitarea drepturilor democratice

Cetățenie activă de la nivel local la nivel național și european

Înțelegerea Europei - valori, acțiuni și exemple

Dezvoltarea competențelor digitale pentru promovarea informării corecte și sprijinirea democrației.

27
”cărți

IMPACTUL NOSTRU ONLINE

Școala de Valori a ajuns prin intermediul comunicării la un număr însemnat de persoane interesate de domeniul educației, de consilierea în carieră, de viitorul tinerilor și al potențialul pe care aceștia îl pot avea

În 2023 am utilizat în comunicare canalele de social media Școala de Valori, am îmbinat public relation cu tactici de marketing online

Proiectele noastre au beneficiat de un mixt de comunicare pentru ca informațiile despre înscrierea, desfășurarea și rezultatele participanților noștri să ajungă în comunitatea deja existentă, dar și să treacă mai departe, către persoane care în timp vor lua decizia să se alăture inițiativelor noastre sau să susțină educația centrată pe valori

Ne bucurăm că pagina noastră de InstagramAsociația Școala de Valori, a înregistrat în 2023 un impact de peste 188 000 de persoane, iar peste 11.000 de persoane ne-au vizitat profilul. Am ajuns la un număr de 3 873 de urmăritori Principalul grup de audiență este format din femei, care au între 18-24 de ani

Pe Linkedin Școala de Valori am înregistrat un impact de peste 87 000 de persoane, cu peste 2.000 de reacții și un total de 6.231 de urmăritori.

TikTok ne-a adus mai aproape de tinerii care au între 18-24 de ani, ei fiind principalul grup al audienței noastre Am înregistrat un număr de 26 000 de vizualizări și 828 de reacții

Pe Facebook Școala de Valori am ajuns, anul trecut, la peste 25.000 de urmăritori, cu un impact de 215 000 Audiența principală a fost reprezentată de femei care au între 25-34 de ani

Am organizat și 7 evenimente online, pe pagina de FB Școala de Valori, unul în cadrul proiectului Bursele stART, pentru Ziua Educației, dar și pentru elevii de clasa a XII-a ca parte a proiectul CreȘTEM Viitor Și programul Profesii Bine Cimentate a avut 3 webinarii cu desfășurare pe Facebook Școala de Valori.

În cadrul proiectul Skills For Life, parte a Erasmus + , am organizat un eveniment fizic „Consilierea în carieră de timpuriu pregătește elevii de gimnaziu să-și decidă traseul d i l i f i l

28

Anul trecut, site-ul scoaladevalori ro a înregistrat 60.000 de useri și peste 100.000 de accesări ale paginilor. În tot acest timp, au fost publicate 19 articole pe blogul Școala de Valori, în care am scos în evidență cine sunt participanții din proiectele noastre, ce beneficii le-au adus proiectele și care este povestea lor

Activitatea Școala de Valori a fost comunicată și prin intermediul mass mediei, prin comunicate de presă, articolele online și print, dar și interviuri în cadrul emisiunilor radio și TV, în total peste 40 de apariții în media națională și locală

Pe Youtube Școala de Valori au fost postate 48 de videoclipuri cu un impact de peste 5 000 de vizualizări S-au înregistrat 158 de ore de vizualizări. Audiența principală are între 34-44 de ani

Am comunicat și prin newsletter cu membrii comunității noastre, am trimis 13 newslettere către o medie de peste 20.000 de persoane Prin intermediul newsletterelor am ținut legătura și cu donatorii Școala de Valori

29

ECHIPA ȘCOALA DE VALORI

Cătălina Voineag Cristian Dumitru Bianca Matache

Lia Cozma

Diana Răcman

30
Elena Vasilica Ancuța Dîrle Ștefania Frîncu Alex Ferenți Silvia Bogdan Dragoș Belduganu Elena Vasilica Mirela Samoilă Mădălina Tămaș Galina Manole Mioara Hușanu Loredana Dinu
31
Andreea Jugar Mihai Dinu Maria Popescu Claudiu Balaș Bianca Istrate Emanuel Cebzan Ioana Iordache Flavius Herlaș Marius Botoș Ioana Văcărașu Mircea Gagniuc Laura Cicioiu Steli Grigore Alina Niță Andreea Nicuțar Crina Bonea Mihai Iftimie Ioana Ciucă

Irina Zibrițchi

Dumitrița-Elena

Evelina Cebotari

ALȚI COLEGI COLABORATORI

Andra Calenic, grafic designer

Anca Tomescu, grafic designer

Ada Marinca, grafic designer

Sonia Nachiu, fotograf și grafic designer

Luminița Badea, grafic designer

32
Roman Radu Petrescu Gianina Miron Daniel Dina Karina Popescu Andrei Bordean Larisa Onofrei

TRAINERI COLABORATORI ÎN 2023

Adina Oneț

Diana Albert

Alexandra Chiru

Alina Mirt

Ana Ionescu

Ana-Florina Boștiog

Andreea Nicutar

Andreea Veronica Andrei

Andrei Nistor

Anca Anghel

Augustina Vasile

Diana-Maria Bălăiță

Benyamin Saeednia

Bianca Dinea

Alexandru Blanaru

Alexandra Boboc

Bogdan Popescu

Ana-Maria Burada

Elena Burcea

Alin Caldare

Christiansen Sava

Maria Ciocan

Ciprian Apetrei

Cosmina Matei

Costin Ignat

Crina Bonea

Cristina Silvas

Diana Racman

Alina Didoacă

George-Daniel Dina

Ancuța Dirle

Elina Rotaru

Ștefania Enache

Monica Enescu

Florina Fabian

Mirela Filip

Flavius Herlaș

Gabor Roxana

Mioara Husanu

Andreea Ionascu

Ioana Iordache

Nicoleta Iordache

Irina Molnus

Irina Zibrițchi

Irina Papuc

Julide Petrescu

Loredana Dinu

Iuliana Lupan

Miruna Lupu

Mădălina Mocanu

Alexandru Mazare

Cristina Miculaiciuc

Dana Mierluț

Mihai Iftimie

Mihaela Militaru

Geanina Miron

Natalia Graur

Oana Bernecher

Paul Pamfil

Valentina Georgeta Pandele

Marinica Popa

Sergiu Popa

Karina-Nicole Popescu

Irina Raica

Razvan-Constantin Misca

Dumitrița Roman

Octavian Sauciuc

Sorina Partal

Petru Spulber

Ștefania Frincu

Tudor Stefanovici

Cătălina Stoica

Maria Taban

Sebastian Teodorovici

Ștefania Tiutiuc

Cristina Turcu

Vasilica Varvara

Andreea Vlasie

Alin Dinu

Andreea Hagiu

Dragoș Apostu

Maria Sima

Marian Ancuța

Otilia Mocanu

Francesca Savu

Andrei Dobre

Monica Faltiska

Daria Popa

Gabriel Carnariu

Costin Sforaru

Mariana Paun

Andrei Bordean

Tihon Ștefan

Ungureanu Gabriel

Christo Conut

Steli Grigore

Ionela Orbișor

Ciprian Apetrei

Anca Balaban

Buhuș Ștefănuț-Iulian

Tibi Borza

Cristina Ursu

Eliza Chirila

Jipa Loredana

Silviu Petrariu

Laura Iordache

Lavinia Cosma

Cristina Tirulnic

Tiberiu Andrei Cosmin

Teodora Damoc

Dore Octaviana

Chira Naomi

Chitic Valentina Cristiana

Rotaru Rebeca-Elena

Laura Dobrescu

Georgescu Ramona-Nicoleta

Ciocârlan Elena-Anca

Boruga Adelina Eugenia

Badea Dragoș

Zamfir Corina Bianca

Năstase Andrei

Alexandra Arboreanu

Alexandru-Emilian Crăciun

Raluca Dumitrescu

Filip Cătălin

Alexandra Ivasc

Bianca-Ioana Alexandru

Bodea Ioana Adriana

David Alina

Buruiana Andreea-Iulia

Buze Ramona Alina

Câmpan Beatrix Pusa

Cristina Cireașă

Denisa Pantea

Ștefan Vacarasu

Doboș Vlad-Marius

Donea Ecaterina

Fane Claudia Cornelia

Fane Timotei

Gherghel Bianca

Ghețea Ioana Laura

Mihai Dinu

Hrihorisan Felicia Maria

Hriscu Dumitra-Larisa

Iacob Doina Camelia

Iank Mirela

Ionescu Iulia-Margareta

Viorel Gorgan

Marin Alice Elena

Marius Penu

Camelia-Ștefania Miculescu

Mihai Curelici

Miruna Gabriela Flipache

Moisa Sorina Diana

Pal Carmen Andreea

Ștefan Curelici

Paraschiva Valeria-Maria

Pătrășcoiu Denisa (Pigui)

Pătrășcoiu Roxana

Petru Spulber

Raluca Drob

Bianca Istrate

Rozor Nadia-Francesca

Serban Carmen Nicoleta

33

PARTENERII

FINANȚATORI, SPONSORI ȘI PRIETENI AI EDUCAȚIEI

34
ING HUBS ROMANIA

SITUAȚIA FINANCIARĂ

Școala de Valori este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în 2009, care îi îndrumă pe tineri să-și antreneze potențialul, astfel încât să-și dezvolte atitudini și comportamente pro-sociale, care să îi ajute în viață, la școală și în carieră Misiunea sa este de a facilita un proces de conștientizare și ghidare a tinerilor prin educație centrată pe valori, pentru ca aceștia să devină creatorii propriilor lor vieți

Prin programele noastre oferim tinerilor și profesorilor lor experiențe de dezvățare a convingerilor și comportamentelor disfuncționale și reînvățarea unor noțiuni care pun accentul pe identificarea potențialul individual, dezvoltarea competențelor pentru viață și creșterea abilității de a lucra colaborativ, multidisciplinar și multi-generațional pentru a transforma societatea actuală într-una centrată pe valori sănătoase.

Pentru a-și îndeplini misiunea, Asociația Școala de Valori se auto-finanţează.

Astfel, cheltuielile efectuate în cadrul organizației în anul 2023, totalizează 4 208 892,28 RON, din 4 303 740,43 RON venituri atrase aferente exercițiului financiar 2023.

Arhitectura veniturilor, după cum urmează: 57 12% din atragerea de sponsorizări de la companii multinaționale, 29 26% din finanțări prin programele Erasmus+ și filantropie de la diferite fundații, 7 45% din donații individuale, precum și din redirecționări din impozite pe venituri și de la IMM-uri, 2.30% venituri economice și 3.86% venituri financiare.

Structura cheltuielilor este următoarea: 49 97% cheltuieli directe cu proiecte sponsorizate, 15 4% cheltuieli directe cu proiectele Erasmus+ și cele finanțate, 25 36% cheltuieli fixe cu serviciile interne aferente proiectelor și managementului administrativ, 7 72% cheltuieli cu fundraising și managementul donatorilor, 0.69% cheltuieli economice, 0.85% cheltuieli financiare.

Anul 2023 a fost unul foarte intens, pe parcursul căruia am creat și derulat 43 proiecte și inițiative educaționale, fiecare de o complexitate mai mare sau mai mică, dar care ne-au provocat să devenim mai buni în ceea ce facem, să ne adaptăm abordările pedagogice și să personalizăm curriculum-urile prin implicarea beneficiarilor noștri care neau ajutat să înțelegem care le sunt nevoile de învățare

În plus, am înființat primul Avanpost Școala de Valori, pe care l-am deschis în afara granițelor țării Cu L’ecole des Valeurs Luxemburg am atras deja finanțări locale și chiar am implementat primele 2 proiecte Erasmus+, atât pentru câțiva tineri români, cât și pentru câțiva tineri europeni.

35

În ceea ce privește anul 2024, dar și pentru îndeplinirea obiectivelor strategice pe termen lung, avem în vedere diversificarea veniturilor atrase și extinderea portofoliului de finanțare a proiectelor destinate educației centrate pe valori și aliniate la misiunea organizației.

Pentru 2024, avem ca obiectiv prioritar accelerarea absorbției fondurilor naționale și comunitare alocate educației Totodată, vom extinde inițiativele de fundraising astfel încât să creștem portofoliul donațiilor individuale prin contribuția cetățenilor care doresc să susțină educația de calitate pentru tinerii din România.

În același timp, pe termen scurt și mediu, pentru întregul portofoliu de proiecte, vom urmări îmbunătățirea capacității de livrare, precum și creșterea eficienței și eficacității operațiunilor în intervențiile desfășurate atât în format online, cât și offline, prin: revizuirea și simplificarea fluxurilor în implementare a proiectelor ca urmare a bunelor practici dobândite în activitatea recentă, îmbunătățirea practicilor și adaptarea în livrare la nevoile contemporane de învățare, prin tranziția către Educația 5 0 bazată pe nevoia de flexibilitate în livrare, unde trainerul facilitează procesul educațional și asigură resursele, iar beneficiarul își creează intenționat propriul sistem de asimilare a informației de care este interesat, dezvoltarea, eficientizarea și digitalizarea proceselor organizaționale și a atelierelor livrate, respectiv a produselor educaționale create

Totodată, începând cu 2024, structura operațională va fi compusă din 3 piloni educaționali care vor adresa direct competențele cheie și nevoile de învățare ale beneficiarilor noștri: elevi, studenți și profesori

Pe măsură ce vom implementa programele educaționale, la nivelul întregului portofoliu, începând cu 2024 vom identifica indicatori cheie relevanți îndeplinirii obiectivelor pe termen lung, care vor fi urmăriți în etapele de revizuire periodică a strategiei Asociației Școala de Valori în intervalul 2024 - 2030

Să fie bine, cu Educație centrată pe Valori!

Cu prietenie, Silvia Bogdan

36
PENTRU VIITOR
PLANURI

IMPLICĂ-TE!

Dacă vrei să trăiești într-o societate bazată pe valori puternice şi să fii înconjurat de oameni motivați, vino alături de noi să o construim împreună, începând chiar de astăzi!

Vezi mai jos cum te poți implica!

DONEAZĂ

Fă o donație recurentă sau unică

Dacă ești CORPORAȚIE, sponsorizează-ne cu 20% din impozitul pe profit datorat statului de companie; ar fi extraordinar dacă ai apela anual la facilitățile legii sponsorizării

Contactează-ne la adresa: finantari@scoaladevalori ro

DONEAZĂ-ȚI ZIUA DE NAȘTERE

Vorbește familiei, prietenilor, colegilor și cunoștințelor tale apropiate despre cadoul pe care dorești să-l primești și încurajează-i să te ajute să-ți îndeplinești dorința, rugându-i să acceseze pagina profilului tău pe care și-o poți crea la acest link: sdv.galantom.ro

REDIRECTIONEAZĂ-ȚI IMPOZITUL

Dacă ești PERSOANĂ FIZICĂ, redirecționează anual 3,5% din impozitul pe venitul personal datorat statului; în perioada ianuarie-mai te poți înscrie.

Aici găsești cel mai rapid mod de a-ți completa formularul

Dacă ești IMM, redirecționează cu o frecvență trimestrială 20% din impozitul pe venit datorat statului

Perioadele propice unor astfel de inițiative de responsabilitate socială sunt sfârșitul lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie

FII VOLUNTAR SAU MENTOR ÎN PROGRAMELE NOASTRE!

Avem nevoie de oameni ca tine, care pot da din timpul lor pentru a contribui la educația tinerilor și profesorilor care au cel mai mare nevoie de sprijin, mai ales în perioada pe care tocmai o traversăm

Trimite-ne un mesaj cu intenția ta la adresa: voluntariat@scoaladevalori ro

Formular de înscriere _ Voluntar la Școala de Valori

ÎNVAȚĂ-NE

Oferă-ne o experiență educațională împărtășindu-ne din ceea ce tu știi să faci cel mai bine La rândul nostru suntem dornici să învățăm lucruri noi și să ne dezvoltăm pentru a crește mai mari. Ne lăsăm inspirați, pentru că doar învățând putem să creștem mari și să devenim cine ne dorim să fim! Dacă consideri că ne poți sprijini în acest demers, te rugăm să ne scrii la adresa: management@scoaladevalori ro

FII FUNDRAISER

Ajută-ne să strângem bani pentru a da o șansă la educație copiilor și tinerilor defavorizați Dacă vrei să afli mai multe despre cum putem face asta împreună, scrie-ne un email la adresa: fundraising@scoaladevalori ro

LIKE ȘI SHARE

Ajută-ne să creștem comunitatea celor pasionați de educație, dând like și share postărilor noastre de pe paginile de Facebook, Insta și LinkedIn ale Școlii de Valori Vorbește altora despre activitățile noastre și încurajează dialogul constructiv pe oricare dintre canalele noastre de social media!

37
***Dacă ești scutit de impozit și totuși, vrei să ajuți, descarcă formularul precompletat cu datele noastre și transmite-l familiei, prietenilor, colegilor și cunoștințelor tale

www.scoaladevalori.ro/implica-te

www scoaladevalori ro

Mulțumim că susții EDUCAȚIA CENTRATĂ PE VALORI!
Avem nevoie de susținerea ta și în 2024!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.