Raport Atelierele Holcim 2023

Page 1

RAPORT ATELIERELE HOLCIM

2023-2024

CUPRINS 03 Descriere program și proiect Raport Atelierele Holcim 2 03 Despre participanți 04 Experiența educațională 06 Rezultatele proiectului 07 Impactul proiectul 14 Raportare media 15 Testimoniale 16 Echipa de proiect 17 Despre SdV și Holcim România

1. DESCRIERE PROGRAM ȘI PROIECT

Proiectul Atelierele Holcim face parte din programul umbrelă „Adoptă un Liceu” Prin intermediul programului „Adoptă un Liceu”, îndrumăm tinerii din învățământul profesional, filiera tehnologică, să țintească spre împlinire personală și profesională Inspirăm tinerii să-și descopere valorile și să-și antreneze potențialul, astfel încât să fie pregătiți pentru viitorul incert, aflat în continuă schimbare Atelierele Holcim este un proiect realizat în parteneriat cu Holcim România Ediția prezentă a proiectului Atelierele Holcim a început în anul 2020 și este un proiect cu o durată de 4 ani, care acoperă ciclul liceal al unei generații de elevi Proiectul a fost implementat în două comunități de elevi: comunitatea elevilor de la Colegiul Tehnic din Câmpulung și comunitatea de la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd

Obiectivele proiectului sunt:

Creșterea șanselor și oportunităților de angajare, antreprenoriat și/sa continuare a studiilor pentru tineri; Dezvoltare personală și cultivarea spiritului civic; Promovarea spiritului de a lucra împreună, în echipă; Conștientizarea direcției în care merge piața muncii și necesitatea cre abilităților și aptitudinilor personale în raport cu alegerea carierei; Sprijinirea elevilor din liceele tehnologice din comunitățile Holcim să integreze mai ușor în câmpul muncii; Creșterea vizibilității și conștientizării tinerilor asupra meseriilor din domeniul de activitate Holcim

2. DESPRE PARTICIPANȚI

Participanții sunt elevi din învățământul profesional, filiera tehnologică. Cele două comunități implicate în proiect au fost alcătuite din:

30 elevi din două clase de la Colegiul Tehnic din Câmpulung;

31 elevi dintr-o clasă de la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleșd

Raport Atelierele Holcim 3

EXPERIENȚA EDUCAȚIONALĂ

Comunitatea Câmpulung

Ateliere educaționale

Comunitatea Aleșd

Inteligențe multiple

Luni - 17.09.2022

8:00 - 12:00

31 participanți

Play4TechnicalSkills

Marți - 18.09.2022

8:00 - 12:00

30 participanți

Ocupații regionale și locale

Miercuri - 19.09.2022

8:00 - 12:00

26 participanți

Career Bus - Nu te supăra frate

Joi - 20.09.2022

8:00 - 10:00

28 participanți

Cetățenie activă și implicare civică

Vineri - 21.09.2022

10:00 - 14:00

27 participanți

Povestea omulețului din lemn

Luni - 08.05.2023

8:00 - 11:00

27 participanți

Valori și cultură organizațională

Luni - 08.05.2023

11:00 - 14:00

27 participanți

Play4FutureJobs

Marți - 09.05.2023

8:00 - 11:00

23 participanți

Inteligențe multiple

Luni - 03.04.2023

8:00 - 11:00

28 participanți

Play4TechnicalSkills

Luni - 03.04.2023

11:00 - 14:00

28 participanți

Ocupații regionale și locale

Marți - 04.04.2023

8:00 - 11:00

27 participanți

Career Bus - Nu te supăra frate

Marți - 04.04.2023

11:00 - 14:00

27 participanți

Cetățenie activă și implicare civică

Miercuri - 05.04.2023

8:00 - 11:00

25 participanți

Povestea omulețului din lemn

Joi - 06.04.2023

8:00 - 11:00

24 participanți

Valori și cultură organizațională

Joi -06.04.2023

11:00 - 14:00

24 participanți

Play4FutureJobs

Miercuri - 19.04.2023

8:00 - 11:00

27 participanți

Raport Atelierele Holcim 4
3.

Intraprenoriat - CV-ul eșecurilor

Marți - 09.05.2023

11:00 - 14:00

23 participanți

Branding personal Miercuri - 10.05.2023

8:00 - 11:00

24 participanți

Internet of Things

Joi - 11.05.2023

8:00 - 13:00

28 participanți

Roata vieții și IKIGAI

Luni - 16.10.2023

8:00 - 11:00

24 participanți

Abilități de comunicare și comportament asertiv

Luni - 16.10.2023

11:00 - 13:00

24 participanți

Regatul PENDO

Marți - 17.10.2023

8:00 - 14:00

21 participanți

Managementul conflictelor

Miercuri - 18.10.2023

8:00 - 11:00

24 participanți

Managementul proiectelor

Miercuri - 18.10.2023

11:00 - 14:00

24 participanți

Intraprenoriat - CV-ul eșecurilor Miercuri - 19.04.2023

11:00 - 14:00

27 participanți

Branding personal Joi - 20.04.2023

8:00 - 11:00

28 participanți

Roata vieții și IKIGAI

Luni - 18.12.2023

8:00 - 11:00

25 participanți

Abilități de comunicare și comportament asertiv Luni - 18.12.2023

11:00 - 13:00

25 participanți

Regatul PENDO

Marți - 19.12.2023

8:00 - 11:00

26 participanți

Internet of Things

Marți - 19.12.2023

11:00 - 14:00

26 participanți

Managementul conflictelor Miercuri - 20.12.2023

8:00 - 11:00

23 participanți

Ateliere educaționale
Raport Atelierele Holcim 5

Ateliere educaționale

Internet of Things

Joi - 19.10.2023

11:00 - 14:00

22 participanți

Plan personal de dezvoltare academică și de carieră

Vineri - 20.10.2023

8:00 - 11:00

20 participanți

Play4FinancialSkills

Vineri - 20.10.2023

11:00 - 14:00

20 participanți

Bibliotecă Vie

Joi - 20.09.2022

12:00 - 13:30

28 participanți

Bibliotecă Vie

Miercuri - 10.05.2023

11:30 - 13:00

24 participanți

Biblioteca Vie

Joi - 19.10.2023

8:00 - 10:00

22 participanți

Managementul proiectelor

Miercuri - 20.12.2023

11:00-14:00

23 participanți

Plan personal de dezvoltare academică

și de carieră

Joi - 21.12.2023

8:00 - 11:00

22 participanți

Play4FinancialSkills

Vineri - 20.10.2023

11:00 - 14:00

20 participanți

Biblioteci Vii cu angajații Holcim

Bibliotecă Vie

Miercuri - 05.04.2023

12:00 -13:30

25 participanți

Bibliotecă Vie

Joi - 20.04.2023

12:00 - 13:30

28 participanți

Biblioteca Vie

Joi - 21.12.2023

10:00 - 11:00

22 participanți

Raport Atelierele Holcim 6

Biblioteci Vii cu angajații Holcim

Ateliere de șah (offline)

Luni - miercuri - 17 - 19.09.2022

12:30 - 14:00

26 - 31 participanți

Joi - Vineri 20 - 21. 09.2022

8:00 - 9:30

27 - 28 participanți

Ateliere de șah (online)

Vineri - 21.04.2023

8:00 -14:00

20 participanți

Luni - 24.04.2023

16:00 - 18:00

19 participanți Marți - 25.04.2023

16:00 - 18:00

15 participanți

Ateliere de fixare a competențelor prin intermediul șahului

Ateliere de șah (online)

Vineri - 12.05.2023

9:00 - 12:00

12 participanți

4. REZULTATELE PROIECTULUI

Elevii și-au dezvoltat competențele sec. XXI: rezolvarea problemelor complexe, comunicarea, gândirea critică, creativitatea, colaborarea și coordonarea cu ceilalți colegi, inteligența emoțională, luarea deciziilor, orientarea socio-profesională și responsabilizarea socială

2 comunități de beneficiari (Câmpulung și Aleșd);

2 licee cu profil tehnic ca parteneri;

3 clase de elevi;

61 de elevi, participanți unici;

19 ateliere educaționale Câmpulung (67 h);

18 ateliere educaționale Aleșd (59 h);

3 Biblioteci Vii Câmpulung (5 h);

3 Biblioteci Vii Aleșd (5 h);

Ateliere de șah Câmpulung (7.5 h - offline și 3 h - online);

Ateliere de șah Aleșd (10 h - online);

Raport Atelierele Holcim 7

Obiectivele cercetării se raportează pe de o parte, la ce au dobândit persoanele din grupul țintă prin participarea în cadrul proiectului.

Având în considerare caracteristicile grupului țintă reprezentat de participanții proiectului, s-a optat pentru următoarele instrumente, metode și tehnici de cercetare cantitativă și calitativă:

aplicacarea fișei de progres (fișă HESS) după fiecare atelier tematic;

aplicarea a câte unei fișe de observare a competențelor transversale, reprezentative competențelor secolului XXI, în faza de început și cea finală a proiectului; aplicarea unei fișe de observare a competențelor specifice, reprezentative pentru tematica fiecărui atelier; observarea din teren.

5. IMPACTUL PROIECTULUI

Concluziile sunt prezentate mai jos pentru cele două comunități de tineri:

COMUNITATEA ALEȘD

Competențele secolului XXI

Ca urmare a exercițiilor realizate în cadrul proiectului, 68% dintre beneficiari au dobândit abilitatea de a comunica asertiv cu ceilalți și de a oferi feedback constructiv și 1 din 2 participanții și-au dezvoltat abilitatea de a lucra eficient în echipă. Pentru a concluziona în mod succint, analiza ne poate da motive de reflecție privind recurența unor teme evident fundamental pentru tineri: aprecierea explicită și entuziastă pentru ateliere ca ocazii pentru participanți să practice abilități de comunicare, colaborare în echipă, prezentări în fața unei audiențe Tinerii par profund conștienți de importanța comunicării ca practică ce poate fi ameliorată, uneori articulată de și ca inteligență interpersonală, pentru viitorul lor personal și profesional

Ca urmare a sesiunilor de șah, 1 din 2 (câte 56.44%) beneficiari și-au dezvoltat competența de gândire creativă și aproximativ 6 din 10 beneficiari (63.13%), prin intermediul participării în cadrul proiectului și-au dezvoltat competența de gândire critică, prin îmbunătățirea abilității de gândire logică, sintetizare și abstractizare “Șahul reprezintă cea mai bună modalitate de a exersa gândirea logică și critică Pentru un jucător, șahul înseamnă mai mult decât un joc, înseamnă aranjarea ideilor, crearea unui plan, formarea gândirii argumentate și asumarea alegerilor Datorită șahului, jucătorii învață să facă „cea mai bună” alegere dintr-un număr mare de opțiuni sub presiunea timpului ” (International Chess Club, 2022) În cadrul sesiunilor de șah, o competență dezvoltată implică asumarea alegerilor jucătorilor 54.43% dintre participanți dezvotându-și un locus de control intern Este mai probabil ca persoanele care cred că își pot influența destinul să acționeze pentru a schimba situația atunci când este nevoie (locus control intern)

Raport Atelierele Holcim 8

Dezvoltarea sistemului valoric

Distribuția valorilor care stau la baza alegerilor pe care tinerii participanți le fac, sunt puterea socială, creativitatea, precum și pacea în lume Totodată, tinerii consideră creativitatea un element de unicitate reprezentativ pentru fiecare persoană, valorizând și acest aspect Și totodată, tinerii alocă o importanță semnificativă unui trai fără conflicte/războaie, atât la nivel social cât și interpersonal

Evenimente de tip Biblioteca Vie

Aplicarea testului vocațional Holland

Conform rezultatelor reieșite ca urmare a analizei testelor SDS, în topul distribuției scorurilor se regăsesc: E - Întreprinzător (29.6%), R - Realist (25.9%), C - Convențional (20.4%), S - Social (13.0%), la egalitate tipologiile I - Investigativ și A - Artistic (cu câte 3.7%) și tipologiile SR - Social + Realist și ER - Întreprinzător + Realist (cu câte 1.9%) Raportat la rezultate, putem trage concluzia că pentru eșantionul evaluat cu testele SDS, tinerii în cea mai mare măsură manifestă comportamente specifice tipologiilor: E (Întreprinzător) manifestat prin direcționarea celor din jur, R (Realist) manifestat prin dorința de a realiza lucruri concrete, cu aplicabilitate în realitate, C (Convențional) care presupun respectarea regulilor și a rutinei și S (Social) manifestat prin dorința de a socializa

În cadrul evenimentelor de tip: Biblioteca Vie, categorii de informații percepute ca fiind cele mai relevante de către participanți, au fost sfaturile și informațiile oferite din partea invitaților, despre procesul de angajare, precum abilitățile ce sunt necesare, dar și despre cum este bine să se prezinte la un interviu și despre cum să-și structureze un CV, precum și dezvoltarea personală și a lucrului în echipă.

Raport Atelierele Holcim 9

COMUNITATEA CÂMPULUNG

Competențele secolului XXI

Din analiza răspunsurilor oferite de către participanți în proporție de 71% participanții și-au dezvoltat competența de a comunica, aceștia au învățat să comunice asertiv, să primească și să ofere feedback, precum și să asimileze feedback-ul primit. Prin urmare dintre aspectele observate în cadrul Atelierele Holcim Câmpulung, în anul 2019, după primul an de implementare a proiectului, participanții erau foarte timizi și abia își puteau contura un punct de vedere coerent cu referire la experiența pe care au avut-o în cadrul atelierelor de atunci, însă în anul 2023, participanții au fost deschiși la a-și exprima punctul de vedere, la a oferi feedback în cadrul echipelor de lucru, precum și la a solicita mai mult timp de lucru, de la traineri, atunci când nu reușeau să se încadreze în timp

În cadrul atelierelor care au presupus interacțiunea dintre participanți și lucrul în echipă, 1 din 2 participanții și-au dezvoltat abilitatea de a colabora Prin intermediul jocurilor de rol și a exercițiilor de echipă, participanții au conștientizat nevoia de a lucra împreună și au identificat care sunt avantajele pe care le oferă implicarea mai multor persoane într-o sarcină, de la împărtășirea punctelor de vedere diverse și până la validarea feedback-ului în timp real.

Ca urmare a sesiunilor de șah, 68.25% dintre beneficiari și-au dezvoltat competența de gândire creativă, și 61 56% și-au dezvoltat competența de gândire critică

Pe parcursul a patru ani, 75.86% dintre participanți au un locus de control intern, înțelegând astfel că în determinarea viitorului pe care și-l doresc, este important să fie responsabili și să-și asume deciziile luate

Raport Atelierele Holcim 10

Dezvoltarea sistemului valori

Distribuția valorilor care stau la baza alegerilor pe care tinerii participanți le fac, sunt: Plăcerea, Bogăția și Sentimentul apartenenței

Este important de menționat faptul că sistemul valoric poate suporta modificări în funcție de vârsta persoanei și de context Astfel că, dacă un adolescent valorizează într-o măsură mai pregnantă, plăcerea sau apartenența la grup, pentru că la vârsta respectivă are nevoie să fie integrat social, o dată cu înaintarea în vârstă, tânărul adult, poate prioritiza ca valoare, familia, deoarece și acțiunile acestuia vor conduce la implicarea în relații personale și ulterior la crearea unei familii.

Aplicarea testului vocațional Holland

Conform rezultatelor reieșite ca urmare a analizei testelor SDS, în topul distribuției scorurilor se regăsesc: E - Întreprinzător (33 3%), C - Convențional (20 8%), la egalitate tipologiile R - Realist și S - Social (cu câte 16.7%), A - Artistic (8.3%) și tipologia RC - Realist + Convențional (4.2%) Raportat la rezultate, putem trage concluzia că pentru eșantionul evaluat cu testele SDS, tinerii în cea mai mare măsură manifestă comportamente specifice tipologiilor: E (Întreprinzător) manifestat prin direcționarea celor din jur, C (Convențional) care presupun respectarea regulilor și a rutinei, R (Realist) manifestat prin dorința de a realiza lucruri concrete, cu aplicabilitate în realitate și S (Social) manifestat prin dorința de a socializa.

Evenimente de tip Biblioteca Vie

Tinerii în cadrul interacțiunii cu mentorii Holcim au avut ocazia de a afla parcursul profesional al acestora și de a primi sfaturi, atunci când acestea au fost solicitate. Această experiență le-a permis tinerilor participanți să-și valideze unele percepții asupra vieții de angajat, pe care aceștia le aveau deja sau să-și demonteze unele stereotipuri create Tinerii au conștientizat că e nevoie să se adapteze în funcție de normele agreate de societate, însă fără a-și pierde originalitatea. Au înțeles că e important să se implice în diverse activități pentru a-și crea o rețea de sprijin/suport

Într-o notă generală, pentru acești tineri, atelierele au constituit și o resursă valoroasă pentru a se gândi la noi profesii, la investiția personală de durată pentru a dobândi și a practica aptitudini apreciate de angajatori, precum și instrumente de operaționalizare precum CV-ul, cursurile de formare și planul de afacere al unui antreprenor sau tehnici de disciplină personală Dimensiunea civică a proiectului le-a oferit tinerilor subiecte complexe pentru reflecție În acest spațiu de lucru, tinerii au arătat o capacitate semnificativă pentru a articula trăsături într-adevăr esențiale pentru un cetățean activ Pe de altă parte, precaritatea răspunsurilor privind spațiile de acțiune în care și-ar dori aceștia să contribuie ne indică un spațiu în care poate este nevoie de o intervenție mai substanțială pentru a-i ajuta să își imagineze o mai mare capacitate de autonomie, inițiativă civică și, nu în ultimul rând, de competență pentru a acționa ca un cetățean implicat Aceasta cu atât mai mult cu cât tinerii au articulat în mai multe chestionare valoarea principală pe care o atribuie plăcerii, bogăției, apartenenței la grup, puterii sociale sau păcii în lume faptul ca aceste valori revin în mai multe sesiuni de răspunsuri la chestionare ne arată ca tinerii găsesc importante valorile civice, dar au încă limite în a-și imagina gesturi concrete prin care le-ar putea practica.

Raport Atelierele Holcim 11

În perioada octombrie 2022 - februarie 2024, au fost publicate 34 postări cu text și vizualuri aferente pe pagina de Facebook Școala de Valori. Impact octombrie 2022 - aprilie 2023 Postările au strâns o medie de impact de 1.851 de persoane per postare Cel mai mare impact l-a avut postarea din 14 aprilie, despre ziua a 4-a a Atelierelor Holcim la Aleșd, care a venit cu „Povestea omulețului din lemn” și „Valori și cultură organizațională” și a cuprins două dintre testimonialele participanților. Este vorba despre Ian Peșel și Antonio Kovacs În privința interacțiunilor, s-a înregistrat o medie de 123 pentru postare. Cea mai mare interacțiune cu postările pentru Atelierele Holcim s-a înregistrat pentru postarea din 27 octombrie 2022, unde apăreau informații despre cei 30 de elevi de clasa a XI-a de la Colegiul Tehnic Câmpulung care au participat la atelierul Play4TechnicalSkills și includea două testimoniale. Postarea a înregistrat 291 de interacțiuni. Pe Instagram Asociația Școala de Valori, numărul postărilor a fost de 5. Cel mai mare impact și angajament l-a înregistrat postarea despre „Povestea omulețului din lemn” și „Valori și cultură organizațională” cu 224 de persoane.

Impact octombrie 2023 - februarie 2024 Comunicarea a fost susținută de mai multe postări pe Facebook Școala de Valori și Instagram Asociația

Școala de Valori În total, proiectul a fost comunicat de 17 ori în acest interval, de 6 ori pe FB Școala de Valori, unde impactul mediu a fost de 614 de persoane. Cel mai mare impact l-a înregistrat postarea din 26 noiembrie, în care testimonialul dat de Bia, participantă din cadrul Atelierelor Holcim, face referire la desfășurarea atelierelor și recomandă și altor tineri proiectul. Proiectul a fost comunicat și pe Instagram Asociația

Școala de Valori, acolo au fost postate 11 mesaje, cu un impact mediu de 284 de persoane.

Raport Atelierele Holcim 12 6. RAPORTARE MEDIA

Anul 2022-2023, cu Atelierele Holcim, a însemnat pentru mine descoperirea unor tineri deschiși spre învățare, curioși și dornici să se dezvolte Am simțit nevoia lor de a fi ascultați, de a le fi luate în considerate părerile și de a fi respectați, așa că, împreună cu trainerii am încercat pe cât posibil să le îndeplinim aceste nevoi

Cred cu tărie că acest proiect ajută participanții în dezvoltarea lor, atât pe plan personal, cât și în ceea ce privește deciziile pe care le vor lua pentru viitorul profesional

Lia Cozma

PM proiect

CÂMPULUNG

Eremia

În urma acestor ateliere am învățat lucruri noi, mi-am făcut prieteni noi și m-au ajutat să îmi dezvolt pasiunile Înainte de ateliere, voiam să termin liceul pentru a lua permisul de conducere și să mă angajez șofer pe tir, dar în urma atelierelor, mi-am schimbat ideea de viitor, iar până termin liceul, vreau să aplic la cât mai multe activități de voluntariat și după ce iau BAC-ul, să mă fac ofițer de poliție

David

Pentru mine săptămâna aceasta a fost plină de activități, de informații noi și utile Am învățat despre abilitățile mele, am dezvoltat noi abilități, am învățat despre tipuri de inteligențe și să îmi fac un CV. Înainte de aceste ateliere, voiam să merg la facultate, să îmi găsesc un job, iar acum îmi doresc să lucrez în cât mai multe locuri pentru a descoperi ce-mi place să fac, vreau să-mi dezvolt abilitățile pentruaficelmaibunînceeacefac

Nicoleta

Aceste ateliere au contribuit foarte mult la dezvoltarea mea personală, m-au ajutat să înțeleg că perspectiva celorlalți este destul de importantă, la fel și lucrul în echipă care aduce multe beneficii Înainte de săptămâna de ateliere, nu aveam un plan sigur pentru viitor, doar câteva idei, însă la sfârșitul acestei săptămâni am reușit să adun mult mai multe idei de joburi, să înțeleg că am de unde alege și am reușit să descopăr cu adevărat domeniile de muncă spre care am înclinație A fost oocaziepecaremăbucurcănuamratat-o.

Raport Atelierele Holcim 13 7. TESTIMONIALE

Rareș

„Atelierele au fost interactive și distractive, iar trainerii au fost foarte cumsecade și ne-au captivat prin acele joculețe. M-am simțit liber și am putut să-mi exprim opinia fără să primesc critici Cred că m-au ajutat deoarece având ocazia să ne exprimăm punctul de vedere am aflat și alte opinii și m-a ajutat să văd și altfel situația. Am rămas în minte cu jocul în care am strâns bani și i-am investit în mai multe domenii, din acest joc am învățat cum să-mi gestionez mai bine banii Cred că a fost o săptămână în care chiar am învățat ceva Vă mulțumesc!”

Bianca

„Am participat la Atelierele Holcim și pot spune că a fost o experiență de neuitat Am învățat lucruri noi, m-am descoperit pe mine însămi, am cunoscut oameni excepționali care m-au îndrumat spre a mă înțelege mai bine și a-mi alege o carieră care mi se potrivește, am jucat jocuri grozave pe care nu aveam ocazia să le joc dacă nu eram implicată în acest proiect, trainerii au fost extrem de bine pregătiți și s-au adaptat stilului nostru de a lucra, ceea ce ne-a apropiat așa de mult încât nu voiam ca proiectul să se termine Recomand tuturor celor care au ocazia să participe în acest proiect minunat deoarece este imposibil să nu pleci cu ceva valoros la sfârșit. Dacă aș putea avea ocazia să o fac din nou, aș face-o fără măcar să clipesc”

„În această aventură pe care am trăit-o alături de acest proiect și oamenii minunați care ne-au îndrumat și ne-au deschis noi oportunități, am descoperit multe lucruri despre noi, de care nu aveam habar și de energia pozitivă pe care ne-o dăruiau prin zâmbetul lor și activitățile pregătite foartestrategicdeei

Sunt foarte multe lucruri de spus, dar esența acestor ateliere și experiența pe care am trăit-o, pot spunecumânapeinimăcăîțischimbăviațașichiar le mulțumesc din suflet pentru tot efortul care este depusînspateleacestorateliereșimuncapecareo depuncasăiasătotulperfect

Sunt foarte fericită că am avut oportunitatea de a participa la aceste ateliere și de a afla noi lucruri despre mine și cum le pot îmbunătății în călătoria measpreviitoruldorit ♡”

În prima zi, eram foarte curios în legătură cu ce vom face cu ajutorul trainerilor Lia, Florina și Alin au făcut atelierele să fie super interesante, captivante și educative În ateliere am învățat cât nu am învățat la școală, am învățat ce inteligențe, aptitudini și valori mi se potrivesc și cum pot să-mi găsesc un job de care să nu mă mai despart Ateliere mi-au deschis ochii spre o idee mai clară despre ce voi face în viitor Din păcate, s-au terminat atelierele, dar aș fi vrut să mai dureze încă o lună. Aceste ateliere cu niște traineri pricepuți așacumamavutnoiosă-țideschidămintea100% Măbucurcăamparticipatlaateliere

A fost foarte fain la ateliere, a fost o experiență nouă și mi-a plăcut Am învățat mai multe chestii, cum ar fi sa lucrez în echipă cu alții, care sunt valorile mele și dacă ar trebui să îmi aleg o echipă dintre colegii de clasa pe cine aș alege Atelierele m-au ajutat să nu mai fac pe viitor unele greșeli pe care le făceam în trecut, ca să pot fi mai bun. Am rămas cu o părere foarte bună, mi-a plăcut cum au lucrat trainerii cu noi

Sebi Dănuț

„Cred ca Școala de Valori a fost perfectă pentru mine și pentru colegii mei deoarece ne-a ajutat să ne descoperim pe noi și să învățăm multe lucruri utile Ne-a învățat să ne descoperim valorile pe care le aveam și de care nici măcar nu știam Am ajuns să socializăm în primul rând unii cu alții și să ne cunoaștem cum suntem cu adevărat, am învățat să lucrăm în echipă și să ajungem de comun acord pe unul sau mai multe subiecte Trainerii au fost foarte deschiși și foarte prietenoși, orice întrebare sau nelămurire pe care oaveam,eierauacolosăneîndrume”

„Pentru mine Atelierele Holcim au fost destul de utile și cursurile au fost bine structurate M-au ajutat sa îmi descopăr valorile și să-mi dau seama de anumite lucruri de care nu știam Din acest proiect am rămas cu niște amintiri frumoase și am cunoscut oameni noi și interesanți ”

Ian Antonio
Erika
Raport Atelierele Holcim 14 ALEȘD

„Pentru mine, experiența de la Școala de Valori, a fost o experiență valoroasă, deși a fost o perioadă scurtă Am avut ocazia să-mi clarific valorile personale, să interacționez cu oameni minunați, să lucrez în echipă, să învăț lucruri utile și să rezolv probleme într-un modconstructiv Traineriiaufostdeschișișiprietenoși”

„Atelierele au fost foarte interactive. Am învățat să am răbdare, să ascult părerile celorlalți dar și că munca în echipă este esențială în viața de zi cu zi

Vă mulțumesc enorm de mult că mi-ați dat o altă perspectivă despre viață și oameni în general!”

Otinel Alexandra
Raport Atelierele Holcim 16 8. ECHIPA
PROIECT
DE
Silvia Bogdan Galina Manole Lia Cozma Elena Vasilica Cătălina Voineag Departament financiar Departament cercetare Echipa de traineri Departament financiar Project Manager Delivery Manager Account Manager Departament cercetare Departament comunicare Departament training Departament financiar Echipa de traineri Echipa de traineri Echipa de traineri Echipa de traineri Echipa de traineri Echipa de traineri Diana Răcman Mădălina Tămaș Mirela Samoilă Andreea Nicuțar Bianca Dinea Benyamin Saeednia Natalia Graur Alin Caldare Florina Caldare Ancuța Dîrle Ancuța Dîrle Costin Ignat Echipa de traineri Echipa de traineri Echipa de traineri Christiansen Sava Oana Bernecher Andrei Nistor

Școala de Valori este o organizație non-guvernamentală și nonprofit, înființată în 2009, care îi îndrumă pe tineri să-și antreneze potențialul, astfel încât să-și dezvolte atitudini și comportamente prosociale, care să îi ajute în viață, la școală și în carieră

Misiunea sa este de a facilita un proces de conștientizare și ghidare a tinerilor prin educație centrată pe valori, pentru ca aceștia să devină creatorii propriilor lor vieți.

Modelul educațional implică dezvoltarea de competențe, acestea fiind împărțite în patru mari arii: dezvoltarea caracterului, explorarea personalității, implicarea civică și preocuparea pentru bunăstarea personală și comunitară

Grupul de companii Holcim România include Holcim România (două fabrici de ciment în Câmpulung și Aleșd, o stație de măcinare, 28 stații de betoane, patru stații de agregate, două stații de lianți speciali, trei terminale de ciment, trei puncte de lucru pentru pre-tratarea deșeurilor - prin Geocycle), Somaco Grup Prefabricate (cinci fabrici de prefabricate și una de BCA)

Grupul de companii Holcim România activează în zona producției de materiale de construcții performante, având ca principal obiectiv tranziția către o afacere complet sustenabilă, prin dezvoltarea unor produse cu amprentă de carbon cât mai redusă și printr-o preocupare constantă pentru protecția mediului Toate proiectele companiei lucrează în sinergie pentru consumul responsabil de resurse naturale, utilizarea de tehnologii eficiente energetic, reducerea emisiilor, scăderea impactului din transport prin optimizarea traseelor de distribuție și prioritizarea mijloacelor cu consum redus de combustibil

În prezent, organizația dezvoltă patru programe educaționale naționale: Adoptă un Liceu, Excepționalii, Laboratorul de Cariere, Arcademia, Niciodată singur acasă și unul european: Globatic, prin care oferim tinerilor și profesorilor lor experiențe de dezvățare a convingerilor și comportamentelor disfuncționale și reînvățarea unor noțiuni care pun accentul pe identificarea potențialul individual, dezvoltarea competențelor pentru viață și creșterea abilității de a lucra colaborativ, multidisciplinar și multigenerațional pentru a transforma societatea actuală într-una centrată pe valori sănătoase

Viziunea Școlii de Valori este „În toate „viitorurile” posibile, vor avea succes aceia care își explorează potențialul și învață să se auto-depășească, colaborează cu celelalte generații și caută activ oportunități pentru a contribui la transformarea umanității în spiritul bunăstării generațiilor prezente și viitoare.”

Valorile asociației sunt: autenticitate, libertate, integritate și curaj.

Resursă: https://scoaladevalori ro

Specialiștii Holcim dezvoltă materiale pentru viitor bazându-se pe inovație și digitalizare, având ca principali vectori responsabilitatea socială și față de mediu, pentru comunități mai sustenabile, într-o economie circulară În total, Grupul Holcim România are aproximativ 2000deangajați

Scopul Holcim: Construirea pentru oameni și planetă, a unei lumi:

MAI VERDE - prin amprentă scăzută de emisii de co2 și economie circulară

MAI INTELIGENTĂ - prin inovație și digitalizare

PENTRU TOȚI - contribuind la bunăstarea tuturor.

Resursă: https://www holcim ro/ro

Raport Atelierele Holcim 17 9 OMÂNIA

www.scoaladevalori.ro

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.