Board Games Scoala de Valori - Simulari Experientiale - Calatorii Expeditionare

Page 1

BOARD GAMES

SIMULĂRI EXPERIENȚIALE CĂLĂTORII EXPEDIȚIONARE

produse educaționale pentru (pre)adolescenți, studenți, profesori și părinți

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

Play4FinancialSkills

În atelierele Play4FinancialSkills, tinerii învață vocabularul financiar, exersează limbajul bunăstării personale, află cum să-și constituie un buget, găsesc răspuns la faptul de a-și amâna satisfacțiile imediate și cum pot să economisească pentru viitor. În plus, ei descoperă secretul faptului de a dona în scopuri caritabile, află cum timpul poate juca în favoarea lor dacă încep să-și investească banii de buzunar de timpuriu, descoperă că banii trebuie puși la treabă și că este esențial să se trezească mâine mai bogați decât astăzi.

Tinerii 15+ ani explorează conceptul de dezvoltare și creștere a averii și învață cum să-și planifice viitorul, mai asumat; exersează identificarea obiectivelor financiare pe termen lung și cum să le integreze în planul financiar propriu; exersează lucrul cu bugetul personal; află modalități de a gestiona riscul financiar și volatilitatea investițională; înțeleg noțiunile referitoare la îndatorare și scorul de credit, precum și importanța creditelor sănătoase; se informează cu privire la instrumentele investiționale și învață despre inflație, diversificare, dobânda compusă și compunerea câștigului, conceptele centrate pe economisirii, protecție și securitate financiară.

alfabetizare

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori financiară, capacitare financiară, educație financiară, gândire critică, gândire sistemică și deductivă

Play4MultipleIntelligences

În Play4MI, tinerii descoperă ce înseamnă mai exact fiecare inteligență și în plus, învăță cum să își folosească această ˝puterea nativă˝ pentru a învăța cu mai multă ușurință și identifica căile cele mai facile privind dezvoltarea și capacitarea potențialului propriu. Tinerii își explorează potențialul intelectual neexplorat și își analizează nivelul de inteligență pe care fiecare dintre ei îl posedă în diferite grade și combinații. Ei află că puterea profilului actua se poate schimba în timp și că pentru a-și îmbunătăți talentele native va fi esențial să se implice în activități de tot felul, să experimenteze contexte noi de învățare, pentru a putea crește în ritmul propriu.

auto-descoperire, locus de control intern și gândire creativă

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

Play4IKIGAI

auto-descoperire,

Conceptul japonez IKIGAI, transpus într-o experiență bazată pe board game, oferă tinerilor posibilitatea de ași inventaria caracteristicile personalității, aspectele profund personale, cunoștințele, aptitudinile, arhetipurile și valorile proprii.

Conceptul japonez IKIGAI, transpus într-o experiență bazată pe board game, oferă tinerilor posibilitatea de a-și inventaria caracteristicile personalității, aspectele profund personale, cunoștințele, aptitudinile, arhetipurile și valorile proprii. Cu Play4IKIGAI, tinerii vor învăța să-și identifice

IKIGAI-ul exterior, de mijloc, interior, precum și să-și definească zona proprie de geniu, înțelegând cum își pot extrage esența unică a ceea ce sunt ca indivizi sau cine vor ei să fie. Astfel, ei descoperă care este acel ceva pentru care ˝merită să trăiești“, care dă mult sens vieții proprii.

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori locus de control intern și gândire critică

Play4InternetOfThings

În Play4IoT IoT, tinerii află că soluțiile bazate pe obiectele legate la internet necesită intervenție umană redusă în orice operațiune, rezultatul fiind mai precis și cu mai puține erori.

IPrin transfer la realitate, participanții descoperă că:

(1) Roboții nu vor putea înlocui oamenii, ci vor coopera cu aceștia, pentru că sunt mai fiabili decât oamenii și sunt mai buni la munca de precizie.

(2) Industria 5.0 va crea mai multe locuri de muncă decât va elimina, pentru că automatizarea deschide mai multe oportunități de locuri de muncă decât elimină, ca urmare a faptului că roboților le lipsesc adaptabilitatea, empatia și capacitatea de gândire critică.

(3) Specialiștii au oportunitatea, mai mult ca niciodată, să devină candidați râvniți la job-urile viitorului pregătindu-se mai bine pentru mediul V.U.C.A.

IoT, digitalizarea lumii fizice, industria 5.0, abilități digitale

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

Play4UniversalValues

În Play4UV, tinerii, identifică, conștientizează, analizează și reflectează la modul în care, pentru a rezolva o problemă sau o situație dificilă, exemplul personal poate influența contribuția sau viața celor

din jur. Astfel, ei își descoperă valorile, și le validează, identifică modurile în care luarea deciziilor le influențează sistemul propriu de valori, precum și cum acesta interferează, sau se află în disonanță, cu valorile comunității în care trăiesc, învață, conviețuiesc cu semenii lor.

În plus, ei află informații cu privire la etapele transformatoare ale sistemului de valori personale, care începe în copilărie, se schimbă la adolescență și se consolidează la maturitate. Totodată, conștientizează procesul de practicare a valorilor personale în societate și cum acestea pot fi influențate de mai mulți factori.

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori valori personale, sociale și universale; etică aplicată

Play4FutureJobs

Cu Play4FutureJobs, oferim o perspectivă amplă asupra viitorului, în mare parte optimistă, care credem că va fi utilă tinerilor pentru a înțelege tendințele continue din piața muncii hiper-tehnologizată. Astfel, ei vor descoperi un set complex de competențe surprinzătoare, necesare și recompensate în viitoarea piață a muncii, parcurgând o experiență bine fundamentată a ceea ce ar putea fi ocupațiile de perspectivă.

În simulare sunt 106 locuri de muncă ale viitorului, organizate în funcție de aplicabilitate: "locuri de muncă care necesită abilități umane", "locuri de muncă care necesită aptitudini practice" și "locuri de muncă care necesită abilități digitale de înaltă performanță”.

Cu Play4FutureJobs, Tinerii au ocazia să conștientizeze importanța abilităților cognitive de ordin superior, cum ar fi rezolvarea problemelor complexe, originalitatea, fluența ideilor și învățarea activă, care conform cercetărilor, vor fi competențele cele mai solicitate în viitor.

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori piața muncii a viitorului, abilități umane, aptitudini tehnice, abilități digitale de înaltă performanță

Play4TechnicalSkills

Play4TechnicalSkills include un set de 52 aptitudini umane care variază de la cele cognitive la cele fizice, identificate de Fleishman & Reilly, (1992). În această simulare, tinerii află că în afară de aptitudini, îndeplinirea cu succes a unei activităţi e condiţionată de cunoştinţe şi deprinderi, interese şi atitudini.

Cunoştinţele şi deprinderile în lipsa aptitudinilor, asigură

îndeplinirea activităţilor profesionale numai la un nivel mediu.

Dacă, pe lângă cunoştinţe şi deprinderi, mai există şi aptitudini, atunci poți obţine rezultate superioare în activitatea respectivă. Astfel, ei sunt puși în situația de a conștientiza propriile aptitudini de bază și importanța faptului de a identifica cu ușurință care dintre aceste abilități se potrivesc intereselor vocaționale proprii.

abilități tehnice Fleishman | orientare școlară și consiliere în carieră

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

CareerBus

Prin intermediul Career Bus 4.0, provocăm tinerii să-și identifice dorințele și aspirațiile de afirmare, să-și aprofundeze ideile cu privire la statutul social viitor pe care și-l doresc, să definească ce rol ar vrea să joace cariera în viața fiecăruia și să găsească căile potrivite pentru autoîmplinire. Incursiunea noastră începe prin identificarea domeniilor de interes, precum și explorarea preferințelor personale. Plecând de la domeniile de interes și preferințele proprii - ideile și conceptele de care este atras, obiectele care îi plac, oamenii cu care își petrece timpul și tipurile de activități cu care rezonează - pot să-l ajute pe tânăr să descopere care îi sunt indicatorii comportamentali calitativi, cât și pe cei cantitativi, care îl mână înainte pentru a se afirma, obține performanță în toate ariile vieții, a crea bunăstare pentru sine și celorlalți.

abilități, talente, interese profesionale | orientare școlară și consiliere în carieră

Tinerii învață cum să-și formuleze argumente pentru a-și influența pozitiv părinții referitor la pasiunile, abilitățile și interesele proprii care trebuie să primeze în alegerea traseului lor școlar/academic, precum și în cariera viitoare.

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

CareerBus Junior

abilități, talente, interese profesionale | orientare școlară și consiliere în carieră

Prin intermediul Career Bus Junior, provocăm copiii să afle mai multe informații referitoare la pasiunile lor, la abilitățile pe care le au și la nivelul de atractivitate pe care îl manifestă față de diferitele ocupații existente. Ca urmare a acestui atelier, copiii pot reflecta la ceea ce au văzut și au auzit, având ocazia să -și amintească și să fie tentați să pună sub semnul întrebării, alături de părinții lor, deciziile educaționale viitoare. Scopul acestui exercițiu este de a provoca elevii și pe părinții lor să ia decizii educaționale, mai informate.

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori

Orientation4Life

Când tinerii simt că viața lor este prea aglomerată și au senzația că toată energia le este concentrată doar pe școală/serviciu și învățat/progresat, ajung să fie confuzi și să piardă din vedere atenția și asupra celorlalte domenii importante ale vieții. Lipsa echilibrului, poate duce la frustrare și stres intens.

Roata Vieții îi ajută pe tineri să identifice care le sunt ariile înfloritoare ale vieții

lor și care sunt cele care necesită mai mult efort pentru a le recalibra. Ei află

dacă există domenii care nu primesc atât de multă atenție pe cât ei și-ar dori și

în plus, care sunt domeniile în care depun prea mai mult efort decât și-ar dori în mod ideal. Aceste domenii le consumă energie și entuziasm, pe care mai bine și le-ar direcțion în altă parte. Odată ce și-au identificat domeniile care au nevoie de atenție, este timpul să-și planifice acțiunile necesare pentru a-și restabili echilibrul la care aspiră.

gândire

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori analitică, gândire în perspectivă, gândire structurată, obiective de viitor, plan de acțiune, rezultate targetate

Play4CivicSkills

Această simulare poartă tinerii într-o călătorie inițiatică în lumea cunoașterii și explorării, prin intermediul a 1+4 dimensiuni distincte și măsurabile ale cetățeniei active.

Play4CivicSkills le oferă tinerilor câteva puncte de referință care conjugă cele trei mari domenii ale societății - statul democratic, economia de piață coordonată și societatea civilă solidară, în care fără implicarea cetățenilor, creșterea calității vieții și pregătirea pentru viitorul hiper-digitalizat, n-ar putea fi posibile. Prin intermediul dialogului și interactivității, cu ajutorul unor carduri, pe teme specifice, tinerii află informații relevante referitoare la implicarea civică orientată spre participare și reformă, respectiv importanța motivării cetățenilor pentru manifestarea cetățeniei active, pe termen lung. Totodată, ei au ocazia să dezbată subiectele, simulând situații reale pe teme specifice.

©2024 | Silvia Bogdan @ Școala de Valori cetățenie activă, dialog multicultural, cultură democratică, drepturile omului
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.