SCHROOT! nr 4 2022

Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 10 | Week 17 | 2022 | Nummer 4 | www.schrootkrant.nl

4 Gebroeders Swinkels investeert in nieuwe Hammel 950 Red Giant

14 Liebherr LH 22 als een vis in het water bij Tijo recycling in Heteren

16

Regelink: boetes voor brandbare batterijen in oud-ijzer

Meer e-waste inzamelen door aantrekkelijke regeling

Staatssecretaris Heijnen: ‘Duidelijkere afvaldefinitie is nodig’

Na de zoveelste brand, de vijfde in acht jaar, zijn ze er bij schroothandel Regelink in Kampen helemaal klaar mee. Vanaf 4 april deelt het bedrijf boetes uit voor leveringen die brandbare accu’s blijken te bevatten.

Om de verwerking van E-waste te stimuleren, is er een nieuwe regeling ingesteld. Deelnemende metaalrecyclers ontvangen een vergoeding van 125 euro per ton ingezamelde e-waste en gescheiden afgifte daarvan aan deelnemende gecertificeerde verwerkers.

Staatssecretaris Heijnen vindt dat er voor een circulaire economie geen nieuwe definitie van het begrip ‘afval’ nodig is, maar een verduidelijking van de huidige definitie. Dat schrijft ze als antwoord op de vragen die kamerlid Hagen eerder dit jaar stelde.

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 18

Lees verder op pagina 6


2

|

Nationaal Recycling Congres trekt ruim driehonderd deelnemers

VOORWOOR D

Hip en modern ‘Grote brand in schroot bij bedrijf in Botlek’ Deze kop was recentelijk in het nieuws te lezen. Het zoveelste voorbeeld van een brand als gevolg van batterijen. De brand ontstond op een woensdagavond in een grote berg schroot bij het bedrijf EMR aan de Quebecstraat. Daar kwam zeer veel rook bij vrij die over de waterweg richting Schiedam en Vlaardingen trok. De brandweer schaalde de brand op naar Grip 1 en de inwoners van Schiedam en Vlaardingen moesten ramen en deuren gesloten houden. Bij schroothandel Regelink in Kampen zijn ze er helemaal klaar mee. In acht jaar tijd is er bij dit bedrijf al vijf keer brand uitgebroken. De oorzaak is duidelijk: batterijen en accu’s, die in het schroot terecht zijn gekomen. De branden als gevolg van batterijen en accu’s is een heel groot probleem, dat steeds vaker voorkomt in de gehele afvalverwerkingssector, vertelt mede-eigenaar Frits Stam in een interview in deze editie. ‘We zijn er helemaal klaar mee. Ik ben zelfs in het weekend onrustig, omdat ik bang ben dat er weer een brandmelding binnenkomt.’ Bij Regelink is er zoveel mogelijk aan gedaan om de branden te voorkomen. ‘Wij proberen alles zo goed mogelijk te sorteren en te controleren, maar we kunnen het niet alleen. Daarbij hebben we zowel de hulp nodig van consumenten, die zich er bewust van moeten worden dat ze geen batterijen bij hun afval mogen gooien, als van onze klanten die oud-ijzer aan ons leveren bij nodig.’ Deze klanten zijn vooral de kleinere bedrijven die schroot inzamelen en dit vervolgens naar Regelink brengen. ‘Als er bij de inzameling van oudijzer een accu tussen de lading zit, dan gebeurt er niets. Maar wij verwerken het metaal echt tot een eindproduct en tijdens het knippen gaat het mis. Dan beschadigen we de batterij met alle gevolgen van dien.’ Als laatste redmiddel heeft de directie van het bedrijf besloten om boetes op te leggen als we een brandbare batterij tussen het oud-ijzer vinden. Als de positieve prikkel niet werkt, dan helpt hopelijk een negatieve prikkel wel, hoopt Stam. Het verbod is per 4 april ingegaan. De hoogte is bepaald op 500 euro. De hoogte is in overleg met het personeel vastgesteld. ‘We willen laten zien dat we het menen. Wij weten ook niet meer wat we anders moeten doen. We willen er alles aan gedaan hebben om de batterijen aan de voorkant tegen te houden. Zodat het risico op brand zo klein mogelijk is.’ De schrootbranden zijn volgens hem een maatschappelijk probleem. ‘Daar moeten we met elkaar een oplossing

voor zoeken. Terwijl er nu met een beschuldigend vingertje naar de schrootbedrijven wordt gewezen. Een paar jaar geleden waren de metaalrecyclebedrijven nog hip en modern. Nu degene die een negatief imago krijgen omdat ze in brand staan. Zo kan het niet langer.’ Het is natuurlijk te gek voor woorden dat deze branden het goede imago van de sector aantasten. Helaas grijpt de overheid momenteel nog niet in. Helaas, want zo kan de sector weer ‘hip en modern worden gemaakt’. De overheid zou sowieso het imago van de sector kunnen verbeteren, door de term ‘afval’ anders de definiëren. De eerste voorzichtige stap is hiertoe gezet. Duidelijkere afvaldefinitie is nodig’ Staatssecretaris Heijnen heeft namelijk aangegeven dat er geen andere definitie van het woord afval nodig is, maar een verduidelijking van de huidige definitie. Dat schrijft ze als antwoord op de vragen die kamerlid Hagen van de D66 eerder dit jaar stelde. De definitie van ‘afval’ is op Europees niveau vastgelegd in de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen. In 2023 wordt deze richtlijn herzien en Nederland vraagt de Europese Commissie daarbij het begrip te verduidelijken. Daarnaast wordt er gewerkt aan het opstellen van nationale einde-afvalcriteria voor specifieke materialen en handreikingen waarin uitleg over de afvalwet- en regelgeving wordt gegeven in een specifiek geval. ‘Uit de praktijk blijkt dat er in bepaalde gevallen nog onduidelijkheid bestaat over de uitleg en toepassing van het begrip ‘afvalstof’. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Europese wetgeving geen expliciete duiding geeft van de kern van de afvaldefinitie: het begrip ‘zich ontdoen’. Er zijn geen signalen dat deze onduidelijkheid zich specifiek bij bepaalde sectoren, zoals de textielsector, voordoet. De Europese Commissie is voornemens om de Kaderrichtlijn afvalstoffen, waarin de definitie van ‘afvalstof’ is vastgelegd, in 2023 te herzien. Nederland wijst in het kader van dit traject bij de Commissie opnieuw op de onduidelijkheid rondom de huidige afvaldefinitie en dringt aan op een verduidelijking’, aldus de staatsecretaris. Dat zou natuurlijk in het voordeel zijn voor de sector. Het is duidelijk dat metaalrecyclers geen afval verwerken, maar een secundaire grondstof. En dat is hip en modern. Wendy Noordzij

De organisatie van het Nationaal Recycling Congres kijkt terug op een succesvol verlopen dag. Zowel in de Fokker Terminal als online waren er rond de 150 deelnemers, ruim 300 in totaal.

keten grote stappen gezet met het beleidsprogramma circulair textiel. Als stok achter de deur is er een Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd met concrete ambitieuze doelstellingen op het gebied van hergebruik en hoog-

schap van het ministerie van IenW, verkondigd door Peter Henkens, dat de recyclingketen nauw zal worden betrokken bij het vormgeven van het Circulair Materialen Plan, werd dan ook positief ontvangen door de sector. In zijn presentatie gaf Peter Henkens verder onder meer aan dat het ministerie dit jaar van theorie over gaat naar de praktijk. KOPLOPERSESSIES

De organiserende verenigingen – verenigd in het Nationaal Recycling Forum (NRF) – hebben op het congres een heldere boodschap naar voren gebracht: haal hoogwaardige recyclingstromen uit het afvalbegrip, en erken ze nu eindelijk als waardevolle grondstof. In het panelgesprek dat de voorzitters voerden onder leiding van dagvoorzitter Helga van Leur werd ook waardering uitgesproken voor het ministerie. Zo worden er in de textiel-

waardige recycling. In de kunststofketen is er met de implementatie van de SUP richtlijn zelfs een voorbeeld van het verplicht toepassen van gerecyclede grondstoffen. Tegelijkertijd constateren de voorzitters dat er meer moet gebeuren om de circulaire doelstellingen te behalen. We moeten van een lineaire naar een circulaire wet- en regelgeving. Het valt in deze tijd niet te verdedigen dat hoogwaardige recyclingstromen nog behandeld moeten worden als afval. De bood-

In een negental koplopersessies werden vervolgens innovatieve ontwikkelingen uit de branche gepresenteerd. Alle vier de materiaalstromen die onder de organiserende verenigingen vallen kwamen in tenminste één van de sessies aan bod. Maar ook het veilig werken met rijdend materieel en branddetectie waren

onderwerp in de sessies. Alle negen koplopersessies zijn te bekijken op de congreswebsite. De afsluiting van het inhoudelijke programma was aan journalist en econoom Mathijs ­Bouman. In zijn verhaal benoemde hij de bijdrage van de circulaire economie aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Als we gaan voor optimale recycling en hergebruik draagt circulaire economie per definitie bij aan het klimaatbeleid. Na de afsluiting konden de bezoekers weer ouderwets met elkaar napraten en netwerken tijdens de borrel. De organisatie kijkt terug op een succesvol verlopen congres en bedankt alle bezoekers, sprekers en sponsoren voor het mede mogelijk maken van deze dag.

Colofon

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 10 | Week 17 | 2022 | Nummer 4 | www.schrootkrant.nl

4 Gebroeders Swinkels investeert in nieuwe Hammel 950 Red Giant

14 Liebherr LH 22 als een vis in het water bij Tijo recycling in Heteren

16

Regelink: boetes voor brandbare batterijen in oud-ijzer

Meer e-waste inzamelen door aantrekkelijke regeling

Staatssecretaris Heijnen: ‘Duidelijkere afvaldefinitie is nodig’

Na de zoveelste brand, de vijfde in acht jaar, zijn ze er bij schroothandel Regelink in Kampen helemaal klaar mee. Vanaf 4 april deelt het bedrijf boetes uit voor leveringen die brandbare accu’s blijken te bevatten.

Om de verwerking van E-waste te stimuleren, is er een nieuwe regeling ingesteld. Deelnemende metaalrecyclers ontvangen een vergoeding van 125 euro per ton ingezamelde e-waste en gescheiden afgifte daarvan aan deelnemende gecertificeerde verwerkers.

Staatssecretaris Heijnen vindt dat er voor een circulaire economie geen nieuwe definitie van het begrip ‘afval’ nodig is, maar een verduidelijking van de huidige definitie. Dat schrijft ze als antwoord op de vragen die kamerlid Hagen eerder dit jaar stelde.

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 18

Lees verder op pagina 6

Jaargang 10, week 17, 2022, nr. 4 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche.

Verschijnt 10 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie.

Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 info@bay6print.nl

RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279

Coverfoto: Coen Posthumus, Wynmalen & Hausmann

Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht.

Wij gaan ervanuit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd. ISSN: 2214-9309 Disclaimer: Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

Dertig bedrijven gaan aan de slag met de startset EV demontage Een van de eerste startsets EV demontage werd onlangs overhandigd aan Henk van Olst van het gelijknamige autodemontagebedrijf in Nunspeet. In de eerste weken bestelden 30 bedrijven een startset voor veilige demontage van hybride en elektrische auto’s. ‘We doen dit voor de veiligheid van onze demonteurs’, zegt Van Olst tegen het online platform Green Light.

gewoonte worden om te gebruiken. Op die manier is het mogelijk om bij demontagewerkzaamheden met een hoogvoltage batterij de eigen veiligheid en die van anderen te kunnen waarborgen. WAARUIT BESTAAT DE STARTSET EV DEMONTAGE?

In de startset EV demontage zitten basis gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen die

Groenleer Metaalrecycling kan op nieuwe locatie verder groeien daarvoor was een nieuw pand hier in Rilland een goede optie’, vertelt hij tegen de Internetbode. ’We hebben hier een mooie ligging, langs de snelweg, aan de rand van Zeeland en NoordBrabant en op redelijke afstand tot Rotterdam. Bovendien biedt het pand voor het bedrijf veel meer mogelijkheden. Omdat we zoveel meer ruimte hebben kunnen we met onze eigen weegbrug zelf de vrachten wegen en direct digitaal factureren. Dat versnelt het werkproces enorm.’

Groenleer Metaalrecycling bv is per 7 maart van Kruiningen verhuisd naar een nieuwe vestiging in Rilland. Op de nieuwe locatie profiteert het bedrijf van meer ruimte en een betere ligging. Daardoor heeft Groenleer alle mogelijkheden om te groeien en de klantengroep verder uit te breiden. Marco Sinke heeft in 2009 een metaalverwerkingsbedrijf in Kruiningen overgenomen en is MSK metaalhandel

Bij het bedrijf, dat in Nunspeet is gevestigd, heeft men van dichtbij gezien wat er gebeurt als een lithium-ion batterij in de brand vliegt. Tegenover het bedrijf is de opslag van fietsbatterijen gevestigd. ‘In 2018 is hier in een kwartier tijd een brand ontstaan. Deze brand in een batterij heeft geleid tot een vuurzee die uiteindelijk meerdere dagen heeft gewoed, omdat deze niet te blussen was. Nu staat er een nieuw pand’, concludeert Van Olst droogjes. Zijn bedrijf bestaat al sinds 1972. ‘Als er een auto met een batterij binnenkomt, wat overigens nog niet vaak het geval is, zijn we er extra voorzichtig mee. Hybride en elektrische auto’s met een lithiumion aandrijfbatterij zijn echt wel iets anders dan de auto’s die we van oudsher demonteren. Onze demonteurs hebben de EV demontagetraining bij Innovam gevolgd. Ze weten dus waar ze op moeten letten voor de veilige demontage van een batterij. Tot voor kort hadden we echter niet de juiste gereedschappen in huis. Aan die situatie is met de komst van de startset EV demontage een eind gekomen. Het is goed dat de verschillende gereedschappen in een pakket voor EV demontage zijn verzameld. Het ziet er allemaal professioneel uit en het materiaal zit deugdelijk in elkaar.’

afval van constructiebedrijven’, zegt hij tegen de kracht. Ook het regelen van de afvoer van dit soort metaalafval is een onderdeel van de service van Groenleer. ‘We hebben een containerservice die we aanbieden aan bedrijven. Hiermee kunnen wij de klant volledig ontzorgen op het gebied van metaalafval.’

nodig zijn om een batterij veilig uit een elektrische of hybride auto te kunnen demonteren. De set is in overleg met Wurth, leverancier van kwaliteitsgereedschappen, samengesteld. De bij ARN aangesloten demontagebedrijven waarvan een medewerker de training veilig demonteren van EV-voertuigen bij Innovam heeft gevolgd, kunnen gebruik maken van het aanbod. TRAINING ‘VEILIG DEMONTEREN VAN E-VOERTUIGEN’

ARN zet zich er samen met Innovam voor in om demonteurs te trainen elektrisch aangedreven auto’s veilig te demonteren. Daarbij neemt ARN een deel van de trainingskosten op zich. Voor meer informatie en aanmelden zie: https://www. innovam.nl/e-voertuigen/veiligwerken-volgens-nen9140/veiligdemonteren-van-e-voertuigen Foto’s: ARN/ Green Light Bron: ARN/ Green Light

gestart. Vier jaar later kreeg de ondernemer de kans om een metaalverwerkingsbedrijf in Zierikzee over te nemen. Hij besloot verder te gaan onder de naam van dat bedrijf: Groenleer Metaalrecycling. Na veertien jaar in het pand in Kruiningen keek Sinke uit naar een nieuwe locatie. werd het tijd. ’Het werd tijd om uit te breiden en

LAATSTE STAP

De verhuizing maakt het voor Groenleer mogelijk om ook de

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

info@bronneberg.nl

laatste stap van de verwerking uit te voeren voordat het aluminium naar de smelterijen gaat. ‘Doordat we meer opslagruimte hebben kunnen we meer opbulken om met grote ladingen naar Oostenrijk of Duitsland te rijden, waar het omgesmolten wordt. Daardoor zijn wij nu ook voor de kleinere metaalverwerkingsbedrijven de ‘verzamelplek’ geworden, waar ook zij

VERZAMELPLEK

Zowel zakelijke als particuliere klanten kunnen bij Groenleer terecht voor hun metaalafval, waarna zij het klaarmaken voor de smelterijen. ‘Behalve koelkasten, vriezers en beeldschermen kunnen wij in principe al het metaal verwerken. Toch verwerken wij vooral metaal, zoals aluminium, koperen leidingen van huizen en metaal-

WAARBORGEN VAN DE VEILIGHEID

‘Waar het nu om gaat, is dat het gebruik van de gereedschappen en de persoonlijke beschermingsmiddelen routine wordt.’Vooral voor het veiligheidsscherm is dat nog wel een punt van aandacht. ‘Als ik dit veiligheidsscherm opzet vragen ze aan mij of ik niet goed wijs ben’, zegt demonteur Erwin met een knipoog. Zoals bij alles wat nieuw is, geldt ook hier: het moet een

3

|

+31 (0)492 59 19 00

hun aluminium kwijt kunnen.’ Bron: Internetbode.nl


4

|

Nikkelprijzen gaan sky high: welke kansen biedt dit Luman vraagt zich af hoe autoproducenten de steeds sterker wordende grondstoffenvraag rondom elektrisch rijden oplossen. Het grondstoffentekort maakt batterijrecycling daarmee nóg belangrijker. ‘Op de lange termijn kun je niet om recycling heen.’

De prijs van hoogwaardige nikkel gaat na de inval van Rusland in Oekraïne door het dak. Het maakt een elektrische auto nu al 1.000 dollar duurder, becijferde Morgan Stanley. En dan hebben we het nog niet eens over de hogere prijs van staal, lithium en andere essentiële grondstoffen en metalen. Wat betekent dit voor batterijrecycling? Online Platform Green Light zoekt dit uit.

HET TERUGWINNEN VAN NIKKEL

Begin maart legde de London Metal Exchange, de belangrijke markt voor industriële metalen, de elektronische handel in nikkel een week stil. De reden? In amper twee dagen tijd steeg de prijs met een astronomische 250 procent. Nikkel is een belangrijke grondstof voor roestvrij staal (circa 74 procent van de totale productie), maar ook voor de batterijen van elektrische auto’s (ongeveer 8 procent van de totale productie).

‘Even een nieuwe lithiummijn openen doe je niet, ook al is er nog voldoende van beschikbaar in de wereld. De auto-industrie heeft momenteel een capaciteitsprobleem’

De vrees is dat de westerse sancties op Rusland de aanvoer van hoogwaardig nikkel ernstig in de war schopt. Rusland is ’s werelds grootste nikkelproducent volgens McKinsey & Company; ruim 21 procent van de zogenaamde Klasse 1-nikkel komt uit het land. Al voor de Russische invasie in Oekraïne waren er zorgen om nikkel. Vorig jaar wees een onderzoek van de Bank of America op een tekort van 41.000 metrische ton aan Klasse 1-nikkel. Dat aantal staat gelijk aan 620.000 EV-batterijen. Ook Tesla-topman Elon Musk wees begin 2021 al op de nikkel tekorten. Hij tweette ‘Nikkel is onze grootste

DE NIKKELVRIJE BATTERIJ

zorg voor het opschalen van de productie van lithium-ion cellen.’ Kostte een metrische ton nikkel in 2017 gemiddeld nog ruim 10.000 dollar, begin maart werd de 100.000 dollar-grens kort doorbroken.

CONTAINERS

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

De recycling van nikkel uit batterijen is momenteel al goed mogelijk. Een veelgebruikte methode is pyrometallurgie: een deel van de batterij wordt verbrand, waarna materialen als koper, kobalt en nikkel overblijven. Die worden vervolgens gescheiden door middel van destillatie. Hydrometallurgie –een nieuwer proces waarbij een hogere materiaalrecyclingsefficiëntie mogelijk is (70 om 90 procent) start met mechanische scheiding. Het shredden van de batterij zorgt voor twee stromen: grote metalen onderdelen en de black mass. In die zwarte massa zit het kathode- en anodemateriaal, waartoe nikkel behoort, net als kobalt, lithium en mangaan.

Verkoop en inkoop van:

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL

VRAAG GROTER DAN HET AANBOD

Morgan Stanley becijferde in maart dat de gestegen nikkelprijzen eigenhandig de productie van een elektrische auto 1.000 dollar duurder maken. Rico Luman, Senior Econoom Transport, Logistics & Automotive bij ING Research ziet ook dat lithium – een van die andere essentiële grondstoffen voor het batterijpakket – in prijs stijgt. Hij wijst er fijntjes op dat lithium niet onmiddellijk voor het oprapen ligt. ‘Even een nieuwe lithiummijn openen doe je niet, ook al is er nog voldoende van beschikbaar in de wereld. De auto-industrie heeft momenteel een capaciteitsprobleem. De vraag naar elektrische auto’s is met name in Europa sneller gestegen dan verwacht. Ondertussen blijft de toevoer van chips en componenten achter. Bij de meeste autofabrikanten zit de productie voor dit jaar al helemaal vol en zelfs al voor een deel van 2023. Dat lijkt daarna niet zomaar opgelost te zijn.’ Zeker niet omdat elektrisch rijden naar verwachting de komende

jaren blijft groeien. De Europese Commissie wil dat vanaf 2035 elke nieuw verkochte auto er een

op stroom is op ons continent. McKinsey & Company ziet de vraag naar nikkel in 2030 stijgen naar 4 miljoen metrische ton. Vandaag de dag is dat 2,2 miljoen metrische ton.

‘Hergebruik staal oplossing om prijs te drukken’ Ieder autodemontagebedrijf zou voor de verwerking van elektrische voertuigen zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de informatie vanuit IDIS. De kennisbank bevat de gedetailleerde demontageinstructies van autofabrikanten, die nodig zijn voor veilige verwerking. ‘De prijs schoot begin maart door het plafond’, zegt ook Willeke Ketting directeur metaalhandel Ketting en voorzitter Metaal Recycling Federatie in NH Nieuws . ‘Dat

klinkt leuk, omdat het ons veel oplevert. Maar de marges zijn altijd gelijk: de prijzen stijgen zowel aan de verkoop- als aan de inkoopkant en dat geeft veel onrust.’ Ketting ziet in het hergebruiken van schroot een van de oplossingen om de prijs van staal te drukken. ‘In Nederland kwalificeren we elk jaar een paar miljoen ton metaal als afval. Die zouden beter kunnen worden ingezet als secundaire grondstof. Dat zou dan ook invloed kunnen hebben op de prijs.’

Hoewel analisten verwachten dat de lithium-ion batterij de komende jaren de dienst zal uitmaken, is het niet met zekerheid te zeggen of de stijgende grondstofprijzen de industrie misschien wel een andere kant opduwen. Tesla stapte in het najaar van 2021 over op de nikkelvrije LFP-batterijen. Nog niet voor de Tesla-modellen met de langste actieradius, maar wel voor de stan-

daardversies. Ook Ford en Volkswagen zijn geïnteresseerd en diverse Chinese autofabrikanten hebben de LFP-batterij al omarmd. Die lithium-ijzer-fosfaat-batterij (LFP-batterij) bevat naast nikkel evenmin kobalt en mangaan. Het nadeel van de goedkopere, veilige en duurzame LFP-batterij is dat de batterijen ongeveer een kwart groter zijn dan de gangbare lithiumion batterij. De voornaamste reden dat de meeste autofabrikanten nog kiezen voor de nikkelhoudende lithium-ion batterij. Die batterijen zijn immers relatief compact en lichtgewicht, hebben een hoge energiedichtheid en een prima opslagcapaciteit. HOGERE RECYCLINGKOSTEN

De basis grondstoffen voor de LFP-batterij – ijzer en fosfaat – zijn allesbehalve schaars. Bovendien is recycling een peulenschil. Dat klinkt vanuit productie- én recyclingperspectief veelbelovend. Marc Grynberg, de inmiddels voormalig CEO van de Belgische batterijrecyclinggigant Umicore, denkt daar anders


|

batterijrecycling? over. Hij waarschuwde vorig jaar in de Financial Times al voor hogere recyclingkosten van de goedkope LFP-batterij.“Hoe lager de metaalwaarde, hoe hoger de netto kosten om het materiaal gerecycled te krijgen.” Ook zegt Grynberg dat hij nog geen idee heeft of het fosfaat ook kan worden gerecycled. NIKKEL

Nikkel komt in diverse klassen, afhankelijk van de kwaliteit. Alleen nikkel van de zuiverste soort – Klasse 1 – is geschikt voor de batterijpakketten in elektrische auto’s. De markt voor roestvrijstaal kan in sommige gevallen af met een mix van Klasse 1 en Klasse 2 nikkel. Klasse 1 nikkel wordt vooral in Rusland gewonnen (21 procent),

maar komt ook uit Canada (17 procent), Australië (14 procent), China (10 procent) en Indonesië (7 procent). De grootste landen in raffinage zijn China (25 procent), Rusland (15 procent), Japan (14 procent), Canada (12 procent), Australië (10 procent) en Noorwegen (8 procent). INNOVATIES IN BATTERIJRECYCLING

In Amerika werkt het ReCell Center aan nieuwe technieken om de kathode-kristallen uit

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

Tweede Kamer geeft groen licht voor invoering vrachtwagenheffing De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van de vrachtwagenheffing. RAI Vereniging heeft zich jarenlang ingezet voor de komst van dit systeem en is blij dat eindelijk de kogel door de kerk is. De vrachtwagenheffing is van groot belang voor verduurzaming van de sector en daarmee voor het behalen van de klimaat- en milieudoelen. Nu kunnen de verdere voorbereiding voor een definitieve invoering vanaf 2026 van start. Het kabinet voert vanaf 2026 een kilometerheffing voor vrachtwagens in (vrachtwagenheffing). De heffing vervangt de bestaande vrachtwagenbelastingen. Vanaf 2026 gaan alle bedrijfswagens boven de 3.5 ton betalen voor het gebruik van de weg. De jaarlijkse verwachte opbrengsten van de heffing zijn circa 256 miljoen euro en vloeien terug naar de transportsector. Deze worden aangewend voor

EV-batterijen terug te winnen. Het ReCell Center is een samenwerking van de industrie, drie universiteiten en drie laboratoria. In tegenstelling tot hydro- en pyrometallurgie, die de structuur van de kathodematerialen kapot maakt, sleutelt het aan technieken om de kathodematerialen een op een te herwinnen. De eerste stap is shredden, waarna er hitte en chemicaliën aan te pas komen. Linda Gaines, een chemicus verbonden aan ReCell, noemde het in een artikel van het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Nature: “Als je de kristalstructuur kunt bewaren is dat goed nieuws. Het kostte immers veel energie en kennis om die kristalstructuur op te bouwen.” ReCell ontwikkelde al manieren om simpel mangaan, kobalt en nikkel te scheiden van anderen cellen. Voorwaarde is wel dat batterijrecyclingcentra niet diverse afvalstromen door elkaar moet laten lopen. Komen er wel diverse batterijstromen samen, dan zou een gestandaardiseerde streepjescode uitkomst kunnen bieden.

het verduurzamen van de sector, onder meer voor de transitie naar zeroemissie wegvervoer. RAI Vereniging is positief dat de Kamer gehoor geeft aan haar oproep om in de vrachtwagenheffing onderscheid te maken naar de CO2 uitstoot zodat zero-emissie technologieën maximaal gestimuleerd worden. In de overgang naar zeroemissie moeten echter andere schone zuinige technologieën ook een mate van voordeel krijgen zodat ondernemers meer handelingsperspectief krijgen. OPBRENGSTEN HEFFING

de Tweede Kamer gaat de minister nu onderzoek doen naar deze mogelijkheid. Dit is volgens RAI Vereniging onder meer van belang, omdat tussen 2025 en 2030 een groot aantal steden overgaan naar zero-emissie stadslogistiek zones. De investeringen voor een zero-emissie vrachtwagen ligt al gauw zo’n drie keer hoger dan een normale diesel. De huidige bestaande subsidieregelingen zijn onvoldoende om de benodigde grootschalige investeringen door de sector los te krijgen en de opbrengsten uit de vrachtwagenheffing zijn hiervoor cruciaal.

NAAR VOREN HALEN

In aanloop naar het debat heeft RAI Vereniging erop aangedrongen om de toekomstige geplande opbrengsten uit de heffing naar voren te halen en daarmee ‘voor te financieren’. Hierdoor kunnen ondernemers toch eerder investeren in verduurzaming van het wagenpark. Op verzoek van een meerderheid van

ONDERZOEK NAAR LAADINFRASTRUCTUUR

RAI Vereniging is ook blij dat de Tweede Kamer instemt met een motie voor nader onderzoek naar de beschikbaarheid van voldoende laad- en tankinfrastructuur en elektrische vrachtwagens om in de toekomst zeroemissiezones te bevoorraden. RAI Vereniging

PERSEN

SCHAREN

maakt zich niet alleen zorgen over de langzame ingroei van zero-emissie trucks, maar ook over de beschikbaarheid van voldoende robuuste laaden tankinfrastructuur, inclusief waterstof. Deze is momenteel volstrekt onvoldoende om aan de toekomstige energiebehoefte te voldoen. TERUGBETALING SYSTEEMKOSTEN

RAI Vereniging had de Kamer ook gevraagd om de terugbetaling van de invoeringskosten van inmiddels 400 miljoen euro , die voor rekening van de transportsector komen, over een periode van tien jaar te spreiden in plaats van de nu beoogde vijf jaar. Hiermee zou in de beginperiode na invoering jaarlijks 40 miljoen euro meer beschikbaar blijven voor investeringen in het zero-emissie wagenpark. Vooralsnog blijft de terugbetalingstermijn op vijf jaar staan. Wel is er een toezegging van de minister dat hij de systeemkosten zo laag mogelijk houdt en er een reserve is ingeboekt zodat tegenvallers niet meteen voor rekening van de sector zijn.

SHREDDERS

Foto’s: ARN/ Green Light Bron: ARN/ Green Light

HEEFT U NOG BONNENBOEKJES NODIG, OF KAN UW HUISSTIJL WEL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

lefort.com

5

+32-11-552010


6

|

R egelink S chroothandel

in

K ampen

stelt boetes in voor brandbare batterijen in partijen oud - ijzer

‘Voor ons is er helaas geen andere oplossing meer’ Na de zoveelste brand, de vijfde in acht jaar, zijn ze er bij schroothandel Regelink in Kampen helemaal klaar mee. ‘Wij doen er alles aan om branden te voorkomen, maar wij kunnen dit niet alleen’, vertelt Frits Stam, één van de drie eigenaren. Met ingang van 4 april gaat het bedrijf boetes uitdelen voor leveringen die brandbare accu’s blijken te bevatten. ‘We doen het met tegenzin, maar deze maatregel is echt noodzakelijk. Wij weten ook niet meer wat we anders moeten doen.’

De branden als gevolg van batterijen en accu’s is een heel groot probleem, dat steeds vaker voorkomt in de gehele afvalverwerkingssector, weet Frits Stam. ‘Tien tot twintig jaar geleden was dit helemaal niet aan de orde. Toen waren branden bij schrootbedrijven een zeldzaamheid. Oud-ijzer immers is helemaal niet brandbaar. Maar door de toename van het gebruik van met name lithi-

um-ion batterijen neemt het risico alleen maar toe. En zijn branden in het oud-papier, in het huisvuil en helaas ook op de schroothopen aan de orde van de dag.’ In acht jaar tijd heeft de schrootverwerker in Kampen nu vijf branden meegemaakt. ‘We zijn er helemaal klaar mee. Ik ben zelfs in het weekend onrustig omdat ik bang ben dat er weer een brandmelding binnenkomt.’ De laatste brand is nu twee weken geleden. ‘Volgens omstanders was het een spectacu-

laire brand. Dat komt vooral omdat het vuur hoog in de schroothoop is ontstaan. Als er dan zuurstof bij komt, dan lijkt het sowieso heel hoog en groot. Maar in werkelijkheid was het gelukkig maar een kleine brand, die binnen anderhalf uur geblust was.’ HULP NODIG

Bij Regelink is er zoveel mogelijk

aan gedaan om de branden te voorkomen. ‘Wij proberen alles zo goed mogelijk te sorteren en te controleren, maar we kunnen het niet alleen. Daarbij hebben we zowel de hulp nodig van consumenten, die zich er bewust van moeten worden dat ze geen batterijen bij hun afval mogen gooien, als van onze klanten die oud-ijzer aan ons leveren bij nodig.’ Deze klanten zijn vooral de kleinere bedrijven die schroot inzamelen en dit vervolgens naar Regelink brengen. ‘Als er bij de inzameling van oud-ijzer een accu tussen de lading

zit, dan gebeurt er niets. Maar wij verwerken het metaal echt tot een eindproduct en tijdens het knippen gaat het mis. Dan beschadigen we de batterij met alle gevolgen van dien.’ Dat er steeds meer batterijen worden gebruikt -en dus later ook gerecycled moeten worden- maakt het probleem er niet makkelijker op. ‘We hebben samen met andere ondernemers een speciale appgroep, waarin we de brandgevoelige materialen melden. Het is ongelooflijk om te beseffen in welke producten er tegenwoordig allemaal batterijen verwerkt zijn. Zo kunnen ook stalen kozijnen batterijen bevatten, omdat ze zijn uitgerust met een elektronisch sleutelsysteem. Datzelfde geldt voor winkelwagentjes, die in de handvaten een track-and-tracesysteem hebben. Bij een verbogen frame kunnen wij het er bovendien niet eens meer uithalen. Batterijen zitten tegenwoordig echt overal in. Dat is niet meer te controleren. En

de techniek is nog niet ingesteld op het detecteren van dit soort onzichtbare accu’s en batterijen.’ BEWUSTWORDING

De MRF probeert volgens hem echt mee te denken. ‘De oplossing van het probleem begint natuurlijk met bewustwording van de consument. Nog te vaak worden batterijen gewoon bij het afval gegooid met alle gevolgen van dien. De MRF heeft onder meer een statiegeldsysteem voorgesteld. Misschien helpt een financiële prikkel om

de consument bewuster te maken. Maar om zo’n systeem in te voeren, is ook steun van de overheid nodig, maar voorlopig wordt de boot afgehouden. Een andere oplossing zou volgens de MRF herkenbaarheid zijn, zoals het aanbrengen van een fluoriderende sticker op batterijen. Door zulke stickers te plaatsen op de batterijen, krijgt de consument misschien wel het idee krijgt: hier zit een gekke gekleurde sticker op. Deze mag ik niet bij het afval gooien.’ BOETES

De schrootbranden zijn volgens hem een maatschappelijk probleem. ‘Daar moeten we met elkaar een oplossing voor zoeken. Terwijl er nu met een beschuldigend vingertje naar de schrootbedrijven wordt gewezen. Een paar jaar geleden waren de metaalrecyclebedrijven nog hip en modern. Nu degene die een negatief imago krijgen omdat ze in brand staan. Zo kan het niet langer. In ons eentje kunnen we

dit grote probleem niet aanpakken. Daarom hebben we besloten om als laatste redmiddel boetes op te leggen als we een brandbare batterij tussen het oud-ijzer vinden. Als de

positieve prikkel niet werkt, dan helpt hopelijk een negatieve prikkel wel.’ Het verbod is per 4 april ingegaan. De hoogte is bepaald op 500 euro. ‘De hoogte is in overleg met het personeel vastgesteld. We willen laten zien dat we het menen. De eerste dag hebben we niet één batterij aangetroffen. Hopelijk blijft het zo’, vertelt Stam een dag later. ‘Onze afnemers zijn er niet blij mee. ‘Als ik 500 euro boete moet betalen, dan kom ik niet meer’, zeggen ze dan. Maar voor ons is dit echt een noodmaatregel. Wij hebben knipijzer wat vrij is van batterijen. We willen de 500 euro helemaal niet in rekening te brengen en dat hoeft ook helemaal niet als de toeleveranciers zorgen dat er geen batterijen inzitten. Wij weten ook niet meer wat we anders moeten doen. We willen er alles aan gedaan hebben om de batterijen aan de voorkant tegen te houden. Zodat het risico op brand zo klein mogelijk is.’


|

VERKOOP

VERHUUR

SERVICE

7


8

|

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR

E erste F uchs MHL355F

die

V an

der

S pek

aflevert

Nieuwe primeur voor Inter Metals

• Laagste prijs (c.a. € 24.500,- ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

Van der Spek Vianen heeft vanaf haar vestiging in Hardenberg een nieuwe Fuchs overslagmachine afgeleverd bij Inter Metals. Het is zeker niet de eerste Fuchs die door Van der Spek Vianen is geleverd aan Inter Metals, het partnerschap tussen leverancier en klant wordt door Inter Metals zeer gewaardeerd met als resultaat wederom de levering van een nieuwe Fuchs, en ditmaal een primeur de eerste Fuchs MHL355F die Van der Spek Vianen aflevert. De Fuchs MHL355F is voorzien van een Heavy-Duty onderwagen die afkomstig is van de 48 tons zware Fuchs MHL360F. Door deze extra brede-, lange- en zwaardere onderwagen staat de MHL355F zeer stabiel en is het mogelijk om de machine te laten uitvoeren met een giek configuratie welke een bereik heeft van 17 meter. Met de grijper erbij komt het bereik zelfs op 18.5 meter. Hiermee is het beladen van een zeecontainer geen enkel probleem meer.

Metaalrecycling anno nu!

Inter Metals GmbH is al jarenlang een ijzersterk begrip binnen de internationale metaal- en recycling industrie. Met handelspartners in onder meer Neder-

De standard compleet gescheiden- en separaat opgestelde koelers dragen er zorg voor dat de machine optimale koeling krijgt. Door de optimale koeling wordt er tijdens het draaien met de machine zeer weinig gebruik gemaakt van de koelvans waardoor naast een zeer laag geluidniveau ook het brandstofverbruik uiterst laag is.

land, Duitsland, België, Frankrijk, Oost-Europa, India, Pakistan en China. Met 20 werknemers verhandelt Inter Metals jaarlijks 70.000 ton aan non-ferro materiaal, waarvan 25 procent in Zuid en Oost Azië.

VEILIGHEID

Voor het dagelijks- en uit te voeren onderhoud aan de machine is als bij iedere Fuchs een ruim bemeten loopbordes bij de motor aanwezig welke via een uitklapbare trap toegankelijk is. Op deze plek kan naast het veilig uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden ook de diesel- en Adblue tank gevuld worden zonder op de machine te hoeven klimmen. Ledverlichting zorgt er voor dat ook in de vroegen late uren veilig gewerkt kan worden met goed zicht op het uit te voeren werk.

DUURZAAM EN ZUINIG

In de MHL355F is de zeer duurzame en zuinige Stage-V Deutz TCD 6.1. L6 6-cilinder turbodieselmotor gemonteerd welke 160kW vermogen levert. Het geleverde vermogen wordt overgegeven aan de zeer efficiënte Linde hydraulische pompen welke beide 330 liter/min geven. Hierdoor is de machine zeer snel en krachtig bij een zeer laag brandstofverbruik.

· Transport · Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

FAT 2022: L ive

demonstratie van

S ennebogen

Naast de innovaties in de beurshal presenteert Sennebogen vier machines live in actie tijdens de VDMA Demonstratiedagen. Zo kunnen belangstellenden het volledige aanbod van de recyclingmachines bekijken, van sloopmachines tot verreikers.

parallel aan IFAT de VDMA Demonstratie Dagen en VDMA Crushing Zone plaats. De live demonstraties bieden gasten de mogelijkheid om de technische oplossingen van de fabrikanten aan het werk te zien. Het uitgebreide machineportfolio van Sennebogen omvat niet alleen

Op slechts een paar honderd meter van de beurshal vinden van 30 mei tot 3 juni 2022

recyclingmachines en verreikers voor professionele afvalverwerking, maar ook sloopma-

op

VDMA P raktijkdagen

chines voor effectieve deconstructie. In acht demonstraties gedurende vijf beursdagen laten deze machines zien wat ze allemaal kunnen. Tijdens de demonstratietijden zullen productexperts de machines uitgebreid toelichten.

snelwisselaar. Hiermee hij kan worden in zeer korte tijd uitgerust met een sorteergrijper en de vergruizer. De verreiker van 5,5 ton raapt het bouwafval van enkele tonnen op en voedt de zeefmachines.

BREEKZONE

Ervaar hoe eenvoudig en efficiënt shredderinvoer kan zijn. Op de Biomassa Demonstratiedagen voeren de twee compacte overslagkranen 821 E en 825 E met een sorteergrijper een shredder met respectievelijk groenafval en sloophout. Ze imponeren niet alleen met hun opmerkelijke reikwijdte van 9 tot 14 m, maar ook met de uitstekende kijkhoogten die worden geboden door de cabines, die hydraulisch 2,70 m kunnen worden verhoogd.

SHREDDER

De sloopmachine 830 R-HDD met een bedrijfsgewicht van 45 ton en de verreiker van de 355 E-serie zorgen voor het bouwen sloopafval op de breekzone. De flexibele sloopmachine 830 R-HDD, die dankzij de telescopische breedspooronderwagen een unieke stabiliteit heeft, demonstreert niet alleen de professionele demontage van gebouwen door middel van een sloopschaar, maar vooral zijn innovatieve


14 |

|

9

Meer dan vijftig droogleginstallaties Venyard: een Ikea voor onderdele Sandra Koeken: ‘We twijfelden overgedragen in eerste kwartaal geen moment’ achter hun bestaande autorecyclingbedrijf te kopen, waagden Traas en Van der Ven de gok.

Sinds begin dit jaar draagt ARN droogleginstallaties die voorheen in bruikleen waren overgedragen aan ARN-contractanten. Inmiddels zijn er 56 bedrijven die hier gebruik van hebben gemaakt. Online Platform Green Light sprak ondernemers Peter Opdam en Sandra Koeken die al snel de voordelen van de regeling zagen. In lijn met de focus op de kerntaak van ARN, het faciliteren van auto- en batterijrecycling in de hele keten, draagt ARN het eigendom van de droogleginstallaties over. Tot begin 2022 waren deze allemaal in bruikleen bij de autodemontagebedrijven die aangesloten zijn bij ARN. De installaties worden voor een symbolisch bedrag van € 1,overgedragen. Daarbij ontvangt het bedrijf een eenmalige vergoeding voor service en onderhoud. Ook eventuele gebreken worden vóór overdracht nog op kosten van ARN gerepareerd. Dit alles met de achterliggende gedachte dat de huidige droogleginstallaties nog jaren mee kunnen en ARN zich zo nog beter

aan huidige wet- en regelgeving. Na overdracht zijn autodemontaGoed nieuws voor alle autoliefgebedrijven zelf verantwoordelijk hebbers, monteurs, hobbysleutevoor de droogleginstallatie met laars en andere doe-het-zelvers. toebehoren en kunnen ze daarvoor Venyard heeft het self serviceconniet meer terugvallen op ondersteucept waar mensen zelf onderdelen kunnen demonteren nieuw leven ingeblazen. Met een look & feel en on- en offline beleving die nieuw is voor de demontagebranche, aldus een uitgebreide reportage in het online platform Green Light/ARN.

Aan het hekwerk rondom het terrein is groen doek gespannen, waar het contrastrijke logo en de beloften van af spatten. De founders van Venyard kennen de geheimen van branding. Vier jaar geleden lag hier in Roosendaal een troosteloos stuk afgegraven grond. Nu staan er 1.250 auto’s keurig netjes in evenzoveel vakken op 25.000m2 asfalt, klaar om gestript te worden. kan focussen op ontwikkelingen in de toekomst. Denk aan investeringen in scholing en de opleiding voor veilige demontage van elektrische voertuigen, de veranderende samenstelling van autowrakken en de inzameling van de door autodemontagebedrijven gedemonteerde materialen.

Bij binnenkomst zetvan de in ning van ARN. Een dezwarteerste geklede baliemedewerkster het bedrijven die overgingen, was concept helder uiteen. Gebroeders Opdam in Klanten Zwaanshoek.

WAT WORDT ER PRECIES OVERGEDRAGEN?

De complete droogleginstallatie inclusief toebehoren, waaronder de tankinstallatie en het leidingenwerk, wordt overgedragen. Ook de airco-apparatuur en de apparatuur voor het neutraliseren van airbags en gordelspanners zijn inbegrepen. Het uitgangspunt is een goed werkende installatie die voldoet

06 - 26 88 31 18

Peter Opdam: “Ik ben er heel erg blij mee. We blijven het onderhoud weten binnen de kortste keren wat doen met de partij, waarmee we ze mogen verwachten en welke het altijd al hebben gedaan, dus huisregels er gelden. Voor bezoekers voor ons verandert er niet veel. Ik de yard mogen betreden, moeten blijf er, net als ARN altijd gedaan ze eerst een veiligheidsverklaring heeft, goed voor zorgen!”ARN blijft ondertekenen. Zo is het verboden ook na overdracht de inzameling en om open schoenen te dragen, te recycling van de materialen regelen roken en kinderen of honden mee en bekostigen. Zo dragen we samen te nemen. Krikken, lasapparaten en bij aan toekomstbestendige autoresnijbranders zijn ook niet welkom cycling! en het is niet toegestaan om te eten en te drinken op het terrein. Ven‘FIJN DAT STRAKS ECHT yard is geen vakantiepark, al doen ÁLLES VAN ONS IS’ de hits die overal uit de luidsprekers Wel hadden Sandra en haar broer klinken anders vermoeden. Het is een paar kritische vragen: hoe zit een grote moderne openluchtwinhet met de bruikleenovereenkomst, kel. ‘Een Ikea voor onderdelen’, vat en kan dit zomaar? ‘Willem Nuiten de baliemedewerkster kort samen. van ARN kwam een en ander bij ons op het bedrijf toelichten. Hij STUDIEREIS had een heel helder verhaal en Martijn Traas enonze Wimvragen, van derdus Venwe antwoord op al zijn de initiatiefnemers van Venyard. hebben de koopovereenkomst die Het zes jaarblijft gele-de weekidee nogontstond getekend. ARN den op studiereis in de Verenigde vloeistoffen en materialen voor ons Staten. Ze deoverige Amerikaanse ophalen enzagen ook de voordeself service yards en waren len van aansluiting bij ARNmeteen blijven enthousiast. ‘Maar we wisten was niet gelijk. De droogleginstallatie of hierbedrijfsmiddel ook zou werken. hebt hethet enige datJe nog

dejaar afspraken Veertig jaar geleden Ze deden erwat drie over om het destijds voor zijn de oudersterrein van te maken totwaren wat het nu is. de bruikleen heb Sandra Koeken ‘We hebben de Amerikaanse ik yard mijn vader gepolst. Autodemontage als voorbeeld genomen en er onze zei gelijk: ‘ARNWe Joko in Wernhout eigen saus Die overheen gegoten. is altijd goed voor begonnen. Twee hebben online componenten toejaar geleden nam gevoegd enons eengeweest! krachtigeZonder branding hen hadden we het ze samen metontwikkeld.’ haar Vele vrachtwagens niet asfalt, kunnen broer het bedrijf van een bedrijf grond, dikke laag een opstarten.’ Zeker hun ouders over. kilometer hekwerk, 40 lichtmasten ook omdat naast Toen de vraagmet vanuit speakerboksen ener veiligheidsheteen eigendom van ARN kwam ofcamera’s ze de plus nieuw ontvangstde opende installatie voor op 15 droogleginstallatie gebouw later, Venyard Autodemontage wilden overnemen, februari 2019 haar deuren. Joko niets verandert, hoefden ze geen stemden ze direct in. moment te twijfelen. HEEL OVERZICHTELIJK ‘Omdat ik pas twee Elke auto staat in een eigen, jaar de leiding over genummerd vak. Alle auto’s ‘zweven’ het bedrijf heb en 40 centimeter boven de grond. De niet precies wist carrosserie staat stevig op blokken, zodat het voertuig niet wankelt als eraan wordt gesleuteld. Tussen de auto’s zit anderhalve meter ruimte. De auto’s staan per merk bij elkaar. ‘Het is heel overzichtelijk en goed een groot stuk land nodig en veel georganiseerd’, zegt een klant die auto’s’, vertelt Traas, de financieel een motorblok uit een Ford takelt. directeur van Van der Ven Auto’s. Hij kijkt tevreden naar het resultaat Na de rekensom tig keer te hebben van de werkzaamheden die hij in gemaakt, concludeerde hij dat de het afgelopen uur heeft verricht. ‘Ik investering zich terug zou betalen, ben er trots op dat het me is gelukt.’ als de vraag naar onderdelen zo Zelfwaardering is een van de verhoog bleef als ie was. Toen de kans rassende neveneffecten van self zich aandiende om de afgraving

niet van ons was, mooi dat straks echt álles ons eigendom is. Wist je dat mijn vader voor de bruikleenovereenkomst met ARN zelf een droogleginstallatie had gemaakt? Die noemden wij De melkerij, omdat we daar de afgedankte auto’s mee ‘melkten’!’

MEER WETEN?

Meer informatie over de overdracht van de droogleginstallaties vind je op de website: droogleginstallatie.nl Foto’s: ARN/ Green Light Bron: ARN/ Green Light

Uw partner in recyclingmachines

servic hoger biedt ren. U dat kl meer ze in e elkaar

DRIE Een a maan kocht Daarn veel v we kr waar a wisse ‘Een a male

De m tien ja zijn jo net al len ui meten aldus en bep bij he

HERG Herge hoogw ‘Het is de cra Traas. auto’s nen d gegaa worde gesch gereed ‘Onde pen le is kos alle 40 te hal zegt T renda want maar origin bouw

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest

Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl

Bruker M Terug


10

|

Meer e-waste inzamelen door aantrekkelijke regeling Sinds begin 2022 is er een regeling voor metaalrecyclers om de goede verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur, ook wel e-waste, te stimuleren. Dat zijn alle apparaten die werken met een stekker of op een batterij. Deelnemende metaalrecyclers ontvangen van Stichting OPEN een vergoeding van 125 euro per ton ingezamelde e-waste en gescheiden afgifte daarvan aan deelnemende CENELEC-gecertificeerde verwerkers, bovenop de metaalwaarde. Het is in het belang van een duurzame en circulaire samenleving dat apparaten na gebruik op de juiste manier wordt verwerkt. Dit doel kan alleen worden bereikt als metaalrecyclers de ingezamelde e-waste afgeven voor verwerking aan elektronicaverwerkers met een CENELEC-certificaat. De medewerking van metaalrecyclers is dus cruciaal en daarom is deze Stimuleringsregeling e-waste in het leven geroepen. Hiermee worden inzamelaars financieel beloond voor elke ton e-waste die op de juiste manier wordt geleverd aan een verwerker.

MEEDOEN AAN DE REGELING

Metaalrecyclers die lid zijn van de MRF en die e-waste volgens hun vergunning mogen inzamelen kunnen meedoen aan de regeling. Ook bedrijven die geen lid zijn van de MRF kunnen meedoen, maar dan moeten zij aantoonbaar voldoen aan de eisen van het MRF-Keurmerk (www.mrf.nl/keurmerk). Wil je meedoen en heb je nog geen keurmerk? Dan kun je hiervoor contact leggen met één van de op de MRF-site vermelde certificerende instellingen, die gaat toetsen of je bedrijf voldoet aan de eisen. Je kunt dan direct al starten met het leveren van e-waste aan deelnemende CENELEC-verwerkers. Na een succesvolle audit door de certificerende instelling krijg je met terugwerkende kracht de vergoeding uitbetaald. e-waste mogen inzamelen en als ze voldoen aan de eisen van het MRF-Keurmerk of vergelijkbaar. • Die bedrijven kunnen zich aanmelden bij Stichting OPEN en tekenen een contract met Stichting OPEN.

Hoe werkt de regeling in de praktijk? AFGIFTE EN BETALINGEN DE BASIS

• Metaalrecyclers kunnen meedoen als ze volgens hun vergunning

• De inzamelende metaalrecyclers houden de e-waste gescheiden en zij geven het materiaal af aan de

CENELEC-verwerker die deelneemt aan de regeling. Deze staan op de website van Stichting OPEN. • De verwerker betaalt de metaalwaarde uit aan de afgevende metaalrecycler. • De verwerker rapporteert het ontvangen gewicht e-waste aan Stichting OPEN. • Stichting OPEN betaalt 125 euro per ton aan de metaalrecycler die het materiaal heeft afgegeven.

GEKNIPT EN GRANULEREND VO LG EN S U W B UD GE T

De deelnemende certificeerde instellingen zijn gepubliceerd op

de MRF-website daar vind je ook informatie over het MRF-Keurmerk. Als alternatief wordt ISO9001 en ISO14001 toegestaan mits het bepaalde in hoofdstuk 4.6 van het MRF-Keurmerk (AEEA) in de scope is opgenomen. Een alternatief is NEN-norm NVN-CLC / TS 50625-4. NIET VERGUND VOOR INNAME VAN E-WASTE EN TOCH GEBRUIK MAKEN VAN DE REGELING.

Metaalrecyclers die niet zijn vergund om e-waste in te leveren, maar dit toch soms tussen aangeleverd schroot aantreffen, kunnen in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling. Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat het e-waste onbeschadigd apart wordt gehouden. VEEL SOORTEN E-WASTE DOEN MEE

Het gaat bij deze regeling om grote apparatuur (groter dan 50 cm zoals een wasmachine, vaatwasser, droger, cv-ketel, grote ventilator en boiler) en kleine apparatuur (gelijk aan of kleiner dan 50 cm zoals een stofzuiger, magnetron, haardroger,

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW

W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

koffiezetapparaat en waterkoker). Let op: koel/vries, zonnepanelen, televisies, lampen en ICT-apparatuur vallen buiten de regeling. Het complete overzicht van de apparatuur staat op de website van Stichting OPEN. SCHROOTSTROMEN APART HOUDEN

Steeds meer elektrische apparaten bevatten lithium-ion batterijen en het is daarom belangrijk om deze apparaten uit de andere schrootstromen te houden, vanwege het brandgevaar dat hierbij ontstaat. Hoe sneller deze apparaten apart worden gehouden en niet beschadigd raken, des te lager is het risico op brand. LICHT BESCHADIGDE APPARATUUR KAN OOK

Een deukje is geen probleem. Waar het vooral om gaat, is dat de essentiële componenten niet uit het apparaat zijn verwijderd en de­pollutie van gevaarlijke stoffen

mogelijk is. Dit is niet mogelijk als apparaten geplet en/of gecrushed zijn. AANMELDEN EN BETALING

Meld je aan via info@stichtingopen.org, zodat wij daarna met jou de registratie in orde kunnen maken. Je kunt met een paar eenvoudige stappen het contract voor deze regeling inzien en ondertekenen. Daarna kan je e-waste leveren aan de deelnemende verwerkers. Je ontvangt maandelijks een factuurvoorstel van Stichting OPEN. Indien akkoord, stuur je een factuur aan Stichting OPEN en wordt de vergoeding automatisch overgemaakt op je bankrekening. MEER WETEN

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Marijn van der Maesen (telefoon: 06 509 601 26), die namens Stichting OPEN en in overleg met de MRF de communicatie over de regeling verzorgt. Of stel je vraag aan Marijn via info@stichting-open.org. Mailen met de MRF kan ook: mail@mrf.nl.


|

11

SCH R OOT ACCO U N TA N T S

Van der Spek Vianen, uw betrouwbare partner in op- en overslag, verkleinen, zeven, breken, wassen en scheiden van uw producten.

Veranderingen wel uw fiscalist bij een structuur verandering. U kunt daarvoor ook contact opnemen met ondergetekende. Uw voordeel kan per iedere € 395.000 oplopen tot € 42.660 aan belasting besparing. BELASTINGSCHULD

AANSPRAKELIJKHEID

Drijft u uw onderneming in de BV vorm en maakt u winsten die meer dan € 395.000 per jaar bedragen? Overweeg dan of de structuur van uw onderneming nog de juiste structuur is. Een BV betaald over haar winsten tot € 395.000 15% vennootschapsbelasting. Over het meerdere wordt 25,8% vennootschapsbelasting betaald. Door de onderneming in een meer passende structuur onder te brengen is het vaak mogelijk om meerdere keren gebruik te maken van het verlaagde tarief van 15%. Raadpleeg

Statistisch gezien loopt het aantal faillissementen achter bij wat ‘normaal’ verwacht zou mogen worden. Deskundigen denken dat deze ‘achterstand’ mede veroorzaakt wordt door de overheidssteun die verstrekt is in verband met corona. Nu het totale bedrijfsleven door corona ook voor ruim 20 miljard in het krijt staat bij de Belastingdienst, verwachten deskundigen dat in de komende periode het aantal faillissementen zal gaan oplopen. Mogelijk gaat dit ook op uw onderneming effect heb-

Wellicht is het nu tijd voor veranderingen in uw onderneming. Denk in deze woelige tijd nog meer strategisch en toekomstgericht. Zoals betoogd in deze column kunt u met een relatief kleine strategische ingreep zo’n 42.000 euro besparen aan belasting. Die verandering is directe winst!

OLLEDI G KV O

JG

K

RI

EKTRISCH EL

BELASTING BESPAREN

ben, doordat bijvoorbeeld een (grotere) klant failliet gaat. Het is dan ook zaak om hier in de bedrijfsvoering zo mogelijk rekening mee te houden. Tegelijk is het voor iedere ondernemer belangrijk om na te gaan hoe de aansprakelijkheid geregeld is. Verkeerd uw onderneming nu (nog) in blakende gezondheid, dan is het nu het moment om na te gaan hoe uw privé aansprakelijkheid geregeld is. Mocht dit niet goed geregeld zijn, regel het dan! Het kan u voor veel narigheid in privé behoeden in het geval uw onderneming in zwaar weer komt. En denk niet dat als u uw onderneming in een BV structuur hebt ondergebracht dat het altijd goed geregeld is. Dit hangt ook af van de (financiële) activiteiten die tussen u privé en de BV plaatsvinden. Verder kent ons recht ook het begrip bestuurdersaansprakelijkheid. Dit brengt met zich mee dat als u uw taken als bestuurder niet goed uitvoert, de BV (en in geval van faillissement zal de curator dat doen) u aansprakelijk kan stellen voor het gevoerde beleid.

VER

Ieder onderneming is verplicht om haar Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden vóór 27 maart in te schrijven. Op deze datum liep de overgangsperiode om UBO’s in te schrijven af. Dat betekent dat als u de UBO’s van uw organisatie nu nog steeds niet heeft ingeschreven u in verzuim bent. Regel de inschrijving zo spoedig mogelijk. Daarmee voorkomt u mogelijke boetes en verdere sancties. Er was nog even hoop dat de deadline van 27 maart zou worden verschoven in afwachting van een uitspraak van het Hof van Justitie in een zaak over het Luxemburgse UBOregister en Kamervragen over de UBO registratie. Het Ministerie van Financiën heeft echter aangegeven dat wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke deadline.

Op dit moment (maart 2022) heeft het Nederlandse bedrijfsleven ongeveer 20 miljard euro schuld open staan bij de Belastingdienst. Dit betreft belastingen die afgedragen dienen te worden aan de Belastingdienst, waarvan de betaaltermijn is uitgesteld. Vanaf 1 april dient iedere ondernemer weer te voldoen aan de reguliere betaaltermijnen van de verschillende belastingsoorten. De schulden die tot en met 1 april 2022 zijn opgebouwd dienen vanaf 1 oktober 2022 betaald te gaan worden aan de Belastingdienst. Lukt dit niet in één keer, dan kunt u een betalingsregeling vragen. In het algemeen dient dan in een termijn van vijf jaar deze schuld afgebouwd te worden. Let wel op! Geld lenen is niet gratis. Ook niet bij de Belastingdienst. De huidige (invorderings) rente die u betaald bedraagt 0,01%. Vanaf 1 juli 2022 wordt deze stapsgewijs verhoogd naar 4%.

O

Veranderingen zijn een constante factor. Zeker in de laatste tijd zien we een wereld die in beweging is. Op allerlei vlak, wat serieuze impact op onze levens en onze bedrijven heeft of gaat hebben. En toch, ook hiervoor gelden de al duizenden jaren oude woorden er is niets nieuws onder de zon. In deze column wil ik u meenemen in een aantal veranderingen.

De schrijver van dit artikel, Gerco van der Spek, is belastingadviseur en MfN-registermediator bij Flynth adviseurs en accountants te Urk. Wilt u meer informatie? Bel dan met: 088 236 9400 of mail naar: urk@flynth.nl.

a nneke

den

o tteR

Renewi kondigt de benoeming aan van Annemieke den Otter als Chief Financial Officer. Zij treedt op 1 juni 2022 toe tot de raad van bestuur. Zij volgt Toby Woolrych op die, na bijna tien jaar in deze functie, de organisatie op 31 maart 2022 zal verlaten. Den Otter is momenteel CFO bij ERIKS, een wereldwijde niet-beursgenoteerde leverancier van technische componenten en diensten met een omzet van € 1,7 miljard (onderdeel van de SHV-groep). In 2016 werd ze benoemd tot CFO van het Nederlandse softwarebedrijf Ordina (genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs), een functie die ze vijf jaar bekleedde.

iS nieuwe

c hieF F inancial o FFiceR

Voorheen werkte ze drie jaar bij VolkerWessels, een van de grote bouwbedrijven in Nederland. Daarvoor werkte ze voor ING en Macquarie Bank en woonde ze vijf jaar in Londen. Sinds 2020 is ze lid van de raad van commissarissen van ForFarmers N.V., een internationale organisatie die voederoplossingen voor de veehouderij aanbiedt. Annemieke behaalde een master in Engels en een master in literatuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde een post-masteropleiding tot registercontroller aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. INTERNATIONALE ERVARING

Otto de Bont, CEO van Renewi zegt: ‘We zijn

van

R enewi

BAAR

RECYCLING WWW.VANDERSPEK.NL

liFe- SubSidie erg blij dat Annemieke zich bij Renewi voegt. Ze is een dynamische en innemende CFO met internationale ervaring en met ervaring in beursgenoteerde ondernemingen. Ze startte haar carrière in de investment banking sector in Londen, voordat ze financieel expert werd binnen de industrie en commercie. Dat ze flexi-

bel is, mag blijken uit het feit dat ze gewerkt heeft in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde organisaties van verschillende grootte en in verschillende sectoren. Annemieke past perfect bij Renewi’s focus op duurzaamheid en ons doel om gebruikte materialen een nieuw leven te geven.’

ook vooR RecycleRS

Werk je als metaalrecycler aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de nieuwe LIFE-subsidie. De Europese Unie stelt via verschillende subsidierondes bijna 5,5 miljard euro beschikbaar. Bedrijven, publieke organisaties en NGO’s kunnen aantrekkelijke subsidies krijgen voor onder meer demonstratieen pilotprojecten. De LIFE-subsidie, die tot 2027 loopt, bestaat uit vier

deelprogramma’s: Natuur en biodiversiteit; Circulaire economie en kwaliteit van leven; Klimaatmitigatie en-adaptatie en Schone energietransitie. Voor een succesvolle aanvraag, moet het project aan de volgende eisen voldoen: Een of meer deelnemende partijen; de deelnemers zijn gevestigd in een EU-lidstaat; de innovatie draagt bij aan de oplossing van een natuur-, milieu- of klimaatprobleem; het project is in overeenstemming met de doelstellingen en regelgeving van de EU.


12

|


|

Bandenwissel Foto: Coen Posthumus, Wynmalen & Hausmann

13


14

|

G ebroeders S winkels

investeert in nieuwe

H ammel 950 R ed G iant

‘Hiermee kunnen we een nog bredere klantenkring Gebroeders Swinkels in Heerlen blijft continue innoveren. Het wagenpark is helemaal vernieuwd, er zijn vier nieuwe Fuchsen en een nieuwe heftruck aangeschaft en de meest recente aanwinst is een Hammel 950 Red Giant. Hiermee kan het metaalrecyclingbedrijf haar horizon verder verbreden en aan een nóg grotere klantenkring leveren. Al meer dan vijftig jaar is de Gebroeders Swinkels een begrip in Limburg en ver daarbuiten. Door heel Europa worden metalen ingekocht en op hun eigen terrein verwerkt. ‘Met de nieuwe Hammel kunnen we onze klantenkring nog verder verbreden’, vertelt Sjeng Swinkels. ‘We leveren onze verwerkte materialen aan hoogovens en gieterijen in binnen- en buitenland. Vroeger moesten onze klanten het door ons geleverde oud-ijzer zelf nog door de schaar halen en nu kunnen wij deze stap voor hen verrichten. Daardoor kunnen we onze klantenkring nog verder vergroten.’ Hij is heel tevreden over de nieuwe machine. ‘Hij doet precies wat hij moet doen en bevalt ons uitstekend.

De Hammel zorgt voor veel gemak. We kunnen onze containers nu beter laden doordat het materiaal veel compacter is. Dat scheelt ons ook veel ruimte op de werf.’ En dat komt goed van pas, want de afgelopen jaren is de klantenkring van het bedrijf flink gegroeid. ‘We hebben veel vaste klanten. Sommigen

komen hier al meer dan veertig jaar. De laatste jaren zijn er veel nieuwe klanten bijgekomen. Dat komt vooral door de goede naam die we hebben opgebouwd. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België.’ Ook de gunstige ligging van het bedrijf speelt een rol. ‘We zitten op vijf minuten rij-afstand

van de Belgische grens en op tien minuten rijden van Duitsland. De handel vanuit Duitsland neemt steeds verder toe.’ Onlangs is aan de achterzijde van het terrein nog een stuk grond aangekocht. ‘Dat gebruiken we voor het legen van containers en de

Diverse modellen direct leverbaar in 2022

Inge van Mourik Telefoon 06 822 332 94

opslag. Helaas kunnen we nu niet verder meer uitbreiden. Maar we mogen niet klagen. We hebben een terrein van vier hectare. Al is zelfs zo’n groot terrein in deze tijd snel gevuld.’ INNOVEREN

Sjeng vindt het belangrijk om het machine- en wagenpark te blijven vernieuwen. ‘We zorgen er altijd voor dat we onze machines op tijd vervangen. Het is niet de bedoeling dat ze op onze schroothoop belanden’, zegt hij lachend. ‘Met de moderne machines kunnen we efficiënter werken en ze verhogen ook nog eens het werkplezier van onze machinisten. Een nieuwe machine maakt het werk leuker!’


|

aanboren’

Ik heb mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald en heb een tijdje op de vrachtwagen gereden. Ook heb ik achter de balie gestaan, de inkoop gedaan en de kraan bediend. Dat laatste doe ik nog steeds regelmatig.’ VOLOP GENIETEN

Nog steeds geniet Sjeng met volle teugen van het werk. ‘Geen dag is hetzelfde. Iedere dag kom ik andere mensen en andere materialen tegen. Ook de schroothoop ziet er iedere dag anders uit. Ik kan er zo van genieten: het schroot dat ligt te blinken in de zon.’Verder is de onderlinge sfeer erg goed. ‘We zijn een familiebedrijf en ook met onze werknemers hebben we een hele hechte band. Onze medewerkers helpen elkaar en werken samen. Zo vormen we met elkaar een hecht team.’

15

TOEKOMST

Momenteel zijn de metaalprijzen natuurlijk heel gunstig. ‘Het is echt ongelooflijk druk. We hebben elf eigen vrachtwagens en hebben nu ook vijftien huurauto’s op de weg. Wel merken we dat de export momenteel wat minder is. Daarom proberen we meer in eigen land en in Europa te verwerken. Mede daarom zijn we zo blij met de nieuwe Hammel. Met dit eindproduct kunnen we bij nieuwe klanten terecht. Met ons moderne bedrijf en machinepark zijn we klaar voor de toekomst. We zijn heel benieuwd wat die ons brengen gaat!’

VOORDELEN VAN HAMMEL

• Grote capaciteit met lage slijtagekosten • Laag geluidsniveau • Minimale stofontwikkeling • Snijwerk heeft een zeer lange levensduur

• Geen projectielen door uitwerpen • Geen brandgevaar • Snijwerk is opgelast, niet met bouten bevestigd • Klantspecifiek leverbaar • De Hammel 950 Red Giant heeft een gewicht van 38 tot 42 ton en een aandrijving van 766 pk.

Uw kans om te grijpen! Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud Zelf weet Sjeng daar alles van, want ook hij zit nog regelmatig op de kraan. ‘Ik heb alle functies binnen het bedrijf eigenlijk wel doorlopen’, legt de ondernemer uit. ‘Toen ik klein was, was dit terrein altijd mijn speeltuin. Ik vond het heerlijk om hier na schooltijd te zijn.’ Het stond dan ook als een paal boven water dat hij in het familiebedrijf zou stappen. Al was dat ook best een uitdaging. ‘Sommige werknemers kenden mij al als kleine jongen. Toen ik in het bedrijf kwam werken, zagen ze mij nog steeds zo. Ik vind het belangrijk om veel ervaring te hebben. In mijn ogen kun je alleen goed leiding geven als je weet waarover je praat. Daarom heb ik vrijwel alle functies doorlopen.

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM


16

|

L iebherr LH 22

als een vis in het water bij

T ijo

recycling in

H eteren

Bijzonder zijn door gewoon te blijven

LIEBHERR LH22 Z.G.A.N.

Bij het uitvoeren van de 10.000 uren beurt, blijkt hoe netjes de machine op haar eerste werkplek is bijgehouden. De machine is letterlijk zo goed als nieuw en heeft weinig extra aandacht nodig. Na een kleine poetsbeurt wordt deze met gepaste trots afgeleverd.

Dat de mensen achter Tijo recycling uit Renkum hetzelfde zijn gebleven, blijkt als ze in 2015 op zoek gaan naar een mobiel kraantje voor een nieuwe stek op het industrieterrein in Heteren. Op hetzelfde industrieterrein wordt gekeken bij Wynmalen & Hausmann en blijkt een oude bekende te werken. Ook die is weinig veranderd en ze worden het snel eens over een gebruikte mobiele Liebherr A312, met bewezen diensten.

Een overstap naar een de(r)gelijke jonge, betrouwbare en zeer zuinige machine op het moment dat brandstofprijzen sterk stijgen: Het blijft een hele stap én investering, maar het is er wel één die direct loont. Nu ook beide zoons actief zijn in het transport en inkoop van materiaal en het volume nog verder stijgt worden de verschillen snel duidelijk. Er is tussen 1997 en nu veel veranderd: De nieuwe machine is veel sneller en duidelijk sterker. Iets dat goed van pas komt bij wisselende aanvoer van knip tot zware balk- en constructiematerialen.

De machine komt uit 1997 en heeft bij aanschaf al 21.000 draaiuren. Geen bezwaar want: ‘sterk door eenvoud’ en mocht er ooit iets zijn dan zit de service-werkplaats letterlijk om de hoek. De machine wordt voorzien van een twee schalen grijper en gaat aan het werk. Jaren achtereen en het bedrijf en haar klantenkring groeien gestaag. LIEBHERR MAATWERK

Om voor het relatief kleine terrein met diverse materiaalvakken, waar ieder jaar een indrukwekkende hoeveelheid materialen wordt gesorteerd en verladen, een passende opvolger te vinden is niet eenvoudig. Hier is maatwerk vereist: de machine moet compact zijn en toch met voldoende bereik en capaci-

sorteer-grijper en compleet met overdrukinstallatie, is Tijo recycling bijzonder goed opgesteld voor de komende jaren.

De in hoogte verstelbare cabine biedt optimaal zicht en maakt efficiënt werk en vullen mogelijk.

teit. Er worden meerdere machines bekeken en met elkaar vergeleken. Importeur en dealer Wynmalen & Hausmann biedt uitkomst in de

vorm van een goed onderhouden, uit eigen lease afkomstige mobiele overslagmachine. De machine, die 10.000 uur heeft gedraaid in ver-

werking van een andere materiaalstroom, heeft de gewenste uitvoering en zelfs meer dan dat. Met de extra lange giek voor een sloop- en

Op het terrein is geen dag hetzelfde en de flexibiliteit van Tijo recycling staat goed bekend bij al haar klanten, van groot tot klein. De sloopen sorteer-grijper kan goed met het sterk wisselende aanbod uit de voeten en zelfs het monteren van een schrootschaartje, behoort bij deze machine tot de mogelijkheden. DIENSTEN BEWIJZEN EN KWALITEIT

De Liebherr LH 22 kan door zijn compactheid makkelijk manoeuvreren over het terrein en heeft tegelijkertijd een groot bereik. Ideaal voor het laden van containers of vrachtwagens, via de achterzijde. Iets dat op het smalle, langwerpige terrein dagelijks voorkomt, als de vrachtwagencombinaties achteruit het laantje naar het terrein in komen rijden.

Verkoop,verhuur en onderhoud van: Betonscharen Schrootscharen Multischaren Trilblokken Damwandblokken Bodempersluchtrakke ten Sloophamers Vol hydraulische snelw issels GPS systemen met dra aiuren Sloop/sporteergrijpers

Na het wegen wordt direct naast de weegbrug met de Liebherr LH 22 alles gelost.

Voor wie kostenefficient wil werken met high-end tools Scan

Of ga naar demtech.eu/go

En de Liebherr A312 uit 1997? Deze machine is een absolute winnaar op het gebied van afschrijving per draaiuur. De afgelopen jaren is alleen een startmotor vervangen en verder zijn er geen kosten gemaakt. De machine is met 25.200 uur nog volledig functioneel en gaat op eigen kracht terug naar Wynmalen & Hausmann. Ongetwijfeld vind ook deze machine snel weer een nieuwe eigenaar, waar hij zijn diensten kan blijven bewijzen. Met een dubbel gevoel ziet Tijo de machine de bocht omgaan en vergezeld hem met het compliment: ‘Fijn kraantje!’ én een glimlach die boekdelen spreekt… Voor meer informatie zie: www.tijoreuvers.nl en www.wynmalenhausmann.nl


|

VMR Venlose Metaal Recycling kiest weer voor Lindner Urraco Van der Spek Vianen heeft een nieuwe Lindner Urraco 75DK-4 verkleiner in bedrijf gesteld bij de Venlose Metaal Recycling / VMR. Deze nieuwe Lindner Urraco 75DK vervangt na vele tevreden draaiuren een eveneens door Van der Spek Vianen geleverde Lindner Urraco 75. Er is nu gekozen voor een DK uitvoering op rupsen zodat de machine gemakkelijker op locatie is te verplaatsen.

middels Ad Blue voor de nabehandeling van de uitlaatgassen, in combinatie met EGR ( Exhaust Gas Recirculation ) zorgen ze dat de emissie zo laag mogelijk is en het brandstofverbruik tot een minimum wordt beperkt. Als bekend zijn de Scania industriemotoren niet alleen zeer sterk en betrouwbaar, ze zijn door hun aansturing ook zeer zuinig gezien het vermogen dat geleverd wordt.

De Lindner is een Urraco 74DK-4 waarbij DK-4 staat voor dat het een verzwaarde uitvoering is die speciaal doorontwikkeld is voor het verkleinen van metalen. Tevens is de machine uitgevoerd met een verzwaarde Powerline-aandrijving met Bosch-Rexroth pompen die een kracht van 240.00 Nm mogelijk maken op de assen. Naast de extra verzwaarde staalbouw en aandrij-

De ruim over bemeten koelers zijn standaard voorzien van een omkeerbare fan. Het werken in een stoffige omgeving is geen probleem doordat op zelf instelbare momenten de fan van lucht stroomrichting keert en de koelers reinigt. Alle vloeistoffen van de machine zijn voor onderhoud eenvoudig via snelkoppelingen af te laten en te vullen.

OMKEERBARE FAN

S C H R O O T A C C O U N TA N T S

Het kan nog! Voor mensen met een wisselend inkomen bestaat er een interessante mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen en zo inkomstenbelasting terug te ontvangen. Middeling is voordelig omdat zo de progressie van het belastingtarief gedeeltelijk kan worden beperkt. Het kabinet heeft besloten om de middelingsregeling op termijn af te schaffen. Als reden wordt door de regering aangegeven, dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de middelingsregeling. Zou dat komen, omdat de regeling bij veel mensen nog onbekend is? Door de coronapandemie zijn er veel belastingplichtigen met een sterk wisselend inkomen. Ook bij sterk fluctuerende winsten in een onderneming kan een middelingsverzoek aardig wat opleveren. Daarnaast is middeling vaak mogelijk in het geval van een staking van de onderneming met een hoge belaste stakingswinst ten opzichte van de resultaten van andere jaren. HOE WERKT HET?

Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen. Bij de herrekening van de belasting over het inkomen uit werk en woning wordt geen rekening gehouden met de heffingskortingen. Inkomens in box 1 over de periode 2018 t/m 2020 van bijvoorbeeld € 140.000, € 20.000 en € 5.000 worden gezamenlijk

voor € 10.656 zwaarder belast dan wanneer het inkomen over deze jaren ieder jaar € 55.000 zou bedragen. Dit verschil kan op € 545 na terugontvangen worden. In bovenstaand voorbeeld levert middeling dus € 10.656 -/- € 545 ofwel € 10.111 op. Bij een verzoek aan de Belastingdienst hoeft geen berekening meegeleverd te worden. Wel moet aangegeven worden over welke jaren er gemiddeld moet worden. Het is namelijk niet mogelijk om een jaar meerdere keren in een middelingsverzoek mee te nemen. Het middelingsverzoek moet uiterlijk 36 maanden nadat alle aanslagen onherroepelijk vaststaan worden ingediend. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. VERLIESVERREKENING

Veel mensen realiseren zich niet, dat door verliesverrekening een middeling over voorgaande jaren ineens wel interessant kan worden. Verliesjaren worden voor de middeling op nihil gesteld. Het is dus niet mogelijk om te rekenen met negatieve inkomens. Dat is ook wel logisch, omdat negatieve inkomens als gevolg van verliesverrekening al verrekend worden met jaren met een positief inkomen. Wanneer een middelingsteruggaaf ontvangen is en later blijkt, dat het inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning) van 1 jaar of meer jaren uit het middelingstijdvak niet juist is vastgesteld door bijvoorbeeld verliesverrekening of een navordering, dan wordt dat door

de Belastingdienst gecorrigeerd. Afhankelijk van het jaar dat wordt verhoogd of verlaagd kan dat resulteren in een verhoging of verlaging van de middeling. LAATSTE PERIODE VAN MIDDELING

De middelingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft. Minister Kaag heeft In recente antwoorden op Kamervragen de afschaffing verduidelijkt. Het laatste tijdvak dat gemiddeld kan worden zal 2022-2023-2024 zijn. Wanneer u sterk wisselende inkomens hebt en nog niet eerder middelingsberekeningen hebt gemaakt, dan is het aan te raden om dat alsnog te doen. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken wat in uw situatie mogelijk is. Neem eens contact met ons op! Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.

KH

ving is de machine voorzien van een met staalinlagen verstevigde transportband. De 1.500mm lange assen met een diameter van 650 mm in de verkleiningunit zijn in snelheid regelbaar om de ideale snelheid te kunnen instellen voor ieder product. Het product kan direct op de assen worden geladen of in de hydraulisch klapbare bunker welke eenvoudig via de afstandsbediening is aan te sturen. OPTIMALE VERKLEINING

HW6/7 assen en tegenkammen zijn gemonteerd in de nieuwe Lindner Urraco 75DK. Deze zijn speciaal ontworpen voor het verkleinen van metalen. De getande ‘breek-balk’ die onder de assen is geplaatst. zorgt voor optimale verkleining met constante afmeting. Voor de aandrijving is in de Lindner Urraco 75 een duurzame Scania DC9 313 motor geplaatst met 350 pk. Deze 5-cilinder diesel motor met een inhoud van 9.3 liter voldoet aan de nieuwste Stage-V emissie eisen waarmee VMR gelijk aantoont te investeren in de nieuwste en duurzaamste technieken die te leveren zijn. Het gemonteerde SCR (Selective Catalytic Reduction) systeem zorgt

Achter de Scania staan direct de Bosch-Rexroth pompen geschakeld die op hun beurt weer de Lindner aandrijving op de assen voorzien van hydraulische kracht. Dit systeem wordt geheel aangestuurd door een Canbus systeem met PLC zodat alle informatie van de componenten optimaal kunnen samenwerken. De besturing van de gehele machine gebeurd via het kleurendisplay waarin alle functies eenvoudig zijn aan te sturen. In de besturing zijn diverse standaardprogramma’s opgenomen waarin de toerentallen en draairichtingen met tijden zijn geprogrammeerd. Uiteraard zijn ook andere programma’s in te stellen zodat voor iedere verkleining de optimale instelling vast liggen. MAXIMALE AFWERPHOOGTE

Het verkleinde product wordt afgevoerd via een 1.200 mm hydraulisch klapbare en in hoogte verstelbare transportband afgevoerd waarbij een maximale afwerphoogte van wel 4.600mm behaald kan worden. Op de transportband is een hydraulisch in hoogte verstelbare magneet geplaatst om ijzerdelen uit de materiaalstroom te halen, de magneet in via de afstandsbediening in hoogte verstelbaar.

Oude katalysatoren? Krommenhoek! Taxatie via Whatsapp en directe betaling. De meest actuele en eerlijke prijs! Wij halen de katalysatoren bij u op.

KROMMENHOEK METALS SINDS 1925

Linschotenstraat 21 | Rotterdam | 010 415 2815 | www.kh-metals.nl

17


18

|

Staatssecretaris Heijnen: ‘Duidelijkere afvaldefinitie Staatssecretaris Heijnen is van mening dat er voor een circulaire economie geen nieuwe definitie van het begrip ‘afval’ nodig is, maar een verduidelijking van de huidige definitie. Dat schrijft ze als antwoord op de vragen die kamerlid Hagen van de D66 eerder dit jaar stelde. De definitie van ‘afval’ is op Europees niveau vastgelegd in de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen. In 2023 wordt deze richtlijn herzien en Nederland vraagt de Europese Commissie daarbij het begrip te verduidelijken. Dat antwoordt staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat op Kamervragen van Kiki Hagen (D66): ‘Het begrip ‘afvalstof’ is gedefinieerd in de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen en is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Er is geen formeel besluit nodig om van een materiaal een afvalstof te maken of een product. Een materiaal is namelijk aan de hand van de definitie een afvalstof of niet.’ Desalniettemin komt de vraag of een materiaal een afvalstof is of een product vaak ter sprake in procedures waarin een bepaald besluit van een bevoegd gezag wel nodig is, benadrukt ze. ‘Denk aan de verlening van een omgevingsvergunning.

regelmatig wordt geüpdatet en geeft Rijkswaterstaat ondersteuning door de beantwoording van vragen en het organiseren van informatiebijeenkomsten.’

De houder –vaak een bedrijf – moet dus kunnen onderbouwen wat de status is van het materiaal. Dit sluit aan bij de eigen verantwoordelijkheid van een producent die een product in de handel wil brengen. De houder is primair verantwoordelijk voor het vergaren van het benodigde bewijs om de status van het materiaal te kunnen onderbouwen.’

ONDERSTEUNING

Om deze beoordeling gedegen te kunnen uitvoeren, ondersteunt het ministerie volgens haar bedrijven en bevoegde gezagen op verschillende manieren. ‘Zo is er onder andere een helpdesk bij Rijkswaterstaat, is er uitgebreide schriftelijke uitleg over de begrippen ‘afvalstof’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’ in de vorm van een leidraad die

Laat uw metalen pakketteren

Geelhoed perst alle metalen Aluminium offset Aluminium blikjes Aluminium draaisel Aluminium folie Aluminium jaloezieband Aluminium koper koelers Aluminium plaat Aluminum radiateurs Geslagen aluminium Rein aluminium Zinkhoudend aluminium

Profiel aluminium Rood koper, plaat/draaisel/pijp Handgepeld/Milberry Geel koper/messing, plaat/band/draad Brons, snippers/draaisel/band Nieuw zilver Koper/nikkel legeringen Zink

Daarnaast wordt er gewerkt aan het opstellen van nationale einde-afvalcriteria voor specifieke materialen en handreikingen waarin uitleg over de afvalwet- en regelgeving wordt gegeven in een specifiek geval. ‘Uit de praktijk blijkt dat er in bepaalde gevallen nog onduidelijkheid bestaat over de uitleg en toepassing van het begrip ‘afvalstof’. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Europese wetgeving geen expliciete duiding geeft van de kern van de afvaldefinitie: het begrip ‘zich ontdoen’. Er zijn geen signalen dat deze onduidelijkheid zich specifiek bij bepaalde sectoren, zoals de textielsector, voordoet. De Europese Commissie is voornemens om de Kaderrichtlijn afvalstoffen, waarin de definitie van ‘afvalstof’ is vastgelegd, in 2023 te herzien. Nederland wijst in het kader van dit traject bij de Commissie opnieuw op de onduidelijkheid rondom de huidige afvaldefinitie en dringt aan op een verduidelijking. ‘ TASKFORCE

Op de vraag of ze kan aangeven welke oplossingsrichtingen uit het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen sinds 2019 zijn geïmplementeerd om de verschillende belemmeringen die overheden en bedrijven ervaren om circulair te opereren op te lossen, antwoord Heijnen het volgende: ‘In het adviesrapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen werd onder andere aandacht gevraagd voor een verduidelijking van de afvaldefinitie en de experimenteerruimte voor de circulaire economie. Om die reden zijn er, zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 1 maart 2021, meerdere acties uitgezet die hierop focussen en waar momenteel hard aan wordt gewerkt.3 Zo worden meer ministeriële regelingen en handreikingen opgesteld om duidelijkheid te geven over de afvalweten regelgeving en de toepassing van de afvaldefinitie. Ook wordt ingezet op acties om experimenten voor de circulaire economie sneller van de grond te laten komen, zoals een mogelijke experimenteerbepaling en het verspreiden van kennis over experimenteerruimte. Daarnaast werkt het ministerie in het kader van het Bestuurlijk Omgevingsberaad samen met de decentrale overheden (IPO en VNG) en Omgevingsdienst NL aan een drietal acties die gericht zijn op verbeteringen in de uitvoering. Zo wordt er gedacht aan het inrichten van een overleggremium voor medewerkers van omgevingsdiensten waar lastige zaken met betrekking tot de beoordeling of een materiaal een afvalstof is of niet kunnen worden besproken. Hier zouden omgevingsdiensten op vrijwillige basis de (afval)status van een specifiek materiaal kunnen bespreken en desgewenst elkaars adviezen overnemen. Ook zal er een procedurebeschrijving komen die aan bedrijven, bevoegde gezagen en omgevingsdiensten duidelijkheid verschaft over de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de beoordeling.’ BEWIJS VAN AFVALSTATUS

Scan de qr-code voor meer informatie. www.oudmetaalhandel.nl of bel 015 273 0570

is primair verantwoordelijk voor het vergaren van het benodigde bewijs om de (afval)status van het materiaal te kunnen onderbouwen. Bedrijven kunnen dus zelf aan de slag gaan om voldoende te onderbouwen dat hun materiaal een product is en geen afvalstof. Dit sluit aan bij de eigen verantwoordelijkheid van een producent die een product in de handel wil brengen. Hoewel er dus geen formeel besluit nodig is om van een materiaal een afvalstof te maken of een product, komt de vraag of een materiaal een afvalstof is of een product vaak ter sprake in procedures waarin een bepaald besluit wel nodig is. Denk aan de procedure voor een omgevingsvergunning milieu. Voor bedrijven kan de beoordeling op dat moment een grote rol gaan spelen omdat een ander wettelijk regime van toepassing is op (handelingen met) afvalstoffen dan het geval zou zijn als het een product betreft. De afvalwet- en regelgeving is bedoeld om de mens en het milieu te beschermen en stelt daarom bepaalde regels.’

Kunnen bedrijven die overwegen om miljoenen euro’s te investeren in herwinning van een grondstof rechtszekerheid krijgen? ‘De houder

De afvalwet- en regelgeving is immers een onmisbaar deel van de milieuwetgeving, aldus de staatssecretaris. ‘De bevoegdheid vanuit de afvalstoffenwet- en regelgeving om te beslissen op de bewijsvoering van bedrijven is gedecentraliseerd en ligt daarmee uitdrukkelijk niet bij de Rijksoverheid (met uitzondering voor internationaal transport). In Nederland zijn de colleges van burgemeesters en wethouders of de gedeputeerde staten het bevoegde gezag in het kader van de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken. In de praktijk voeren de regionale omgevingsdiensten deze bevoegdheid uit in opdracht van de provincies en gemeenten. Bij import en export is de ILT bevoegd gezag. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU blijkt dat deze beoordeling per geval moet worden gemaakt, dus in het licht van de voor dat materiaal specifieke feiten en omstandigheden. Uit deze jurisprudentie en de afvalstoffendefinitie volgt namelijk dat het niet mogelijk is om materialen bij voorbaat van het begrip afvalstof uit te zonderen of uit te sluiten.’ NIEUWE WET- EN REGELGEVING?

Op de vraag of ze kan toelichten welke wet- en regelgeving er zal worden geïntroduceerd zodat afval dat reeds verwerkt is als grondstof niet alsnog een ‘red flag’ krijgt, zegt Heijnen: ‘De beoordeling of een


|

is nodig’ materiaal een afvalstof is of een product vindt plaats aan de hand van de voor dat materiaal specifieke feiten en omstandigheden. Dit betekent dat een afvalstof die voor een bepaalde toepassing kan kwalificeren als een product, voor een geheel andere toepassing waar dit niet het geval is, wél een afvalstof blijft. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen in kunststoffen. Dit is voor de toepassing van kunststoffen in kinderspeelgoed veel strenger geregeld in de productwetgeving dan voor toepassing in een bermpaaltje. Materialen kunnen dus niet bij voorbaat van de afvalstoffendefinitie worden uitgezonderd. Een andere toepassing kan namelijk andere risico’s voor mens en milieu met zich meebrengen en vergt opnieuw een volwaardige afweging. Ook hierbij is de bescherming van mens en milieu een harde randvoorwaarde.’

tot de regelingen zal de nodige tijd vragen, juist omdat het hier gaat om generieke regelgeving waarin de bescherming van mens en milieu voldoende moet zijn gewaarborgd. Het opstellen van de regelingen zal minimaal tot eind 2023 duren. De benodigde tijd hangt onder andere af van mogelijke informatie die het ministerie nog moet ontvangen van de Waterschappen, de onderzoeken en het wetgevingstraject. Het is goed om te realiseren dat ook bij het bestaan van deze regelingen in de praktijk getoetst zal moeten worden of aan de gestelde voorwaarden in de regeling wordt voldaan.’ Het ministerie wil meer en actiever ministeriële regelingen en handreiking gaan opstellen. ‘De eerste twee regelingen waarmee is gestart betreffen materialen van de Energie-

en Grondstoffenfabriek van de Waterschappen. Het opstellen van een regeling of handreiking vraagt zorgvuldigheid en kost daarmee de nodige tijd. Het opstarten van een volgend traject voor een ministeri-

ële regeling is op dit moment nog niet aan de orde.’ AFWEGING

Het opstellen van een eerstvolgende, nieuwe regeling en/of handrei-

king zal te zijner tijd in ieder geval een weloverwogen keuze vragen ten aanzien van welk materiaal hiervoor potentieel interessant is, aldus Heijnen. ‘Deze keuze hangt af van bijvoorbeeld het volume van primair materiaal dat wordt vervangen, eventuele risico’s voor mens en milieu en de algemene bijdrage aan circulariteit. Ook al bestaat er voor een bepaald materiaal een regeling of handreiking, voor bedrijven blijft het betreffende bevoegde gezag het aanspreekpunt ten aanzien van de beoordeling afvalstof of product. Bij een regeling zal moeten worden nagegaan of aan de gestelde criteria wordt voldaan en bij een handreiking zal het bevoegd gezag aan de hand van de richtlijnen een beoordeling moeten doen in het specifieke geval.’

R i g t e r Handelsonderneming B.V. Vertegenwoordiging BENELUX voor

EINDE-AFVALVERORDERING

Op Europees niveau bestaat de mogelijkheid om Europese einde-afvalverordeningen op te stellen. ‘Momenteel bestaan er al drie, namelijk voor kringloopglas, koperschroot, en ijzer-, staal- en aluminiumschroot. Deze eindeafvalverordeningen zijn vergelijkbaar met de ministeriële regelingen die momenteel voor struviet en cellulose opgesteld worden, maar dan op Europees niveau. De verordeningen bevatten criteria om bepaalde afvalstoffen niet langer als een afvalstof aan te merken. De beoordeling afvalstof of product wordt zo makkelijker doordat deze criteria voor een specifiek materiaal juridisch bindend zijn vastgelegd. De Europese Commissie is actief bezig om meer Europese einde-afvalverordeningen op te stellen. Dit jaar zal er een eerste voorstel komen voor een dergelijke verordening. Ik volg dit proces nauwgezet en lever waar het kan input.’

POLIEPGRIJPER ■ Volledig hoogwaardig staal ■ Cilinders met einddemping ■ Rotator of draaikrans ■ Geen slangbeschadiging door framebouw ■ Radiotectie of stofbestrijding mogelijk ■ Zware lagering hoofdarmen ■ Standaard vasthoudventiel ■ Brandstofbesparing door ideale schaalvorm ■ Centrale smering mogelijk

Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

R i g t e r Handelsonderneming B.V.

STRUVIET

Heijnen is gestart met voorbereidingen voor specifieke ministeriële regelingen om ervoor te zorgen dat struviet en cellulose niet meer worden aangemerkt als afval. ‘Momenteel bevinden beide trajecten zich in de voorbereidende fase waarin samen met de Waterschappen wordt verkend welke stoffen en toepassingen onder de regeling kunnen vallen, en welke verdere informatie we nog van de Waterschappen verwachten. Het zorgvuldige proces om te komen

Polypgreifer

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl ▪ Komplett hochwertiger Stahl ▪ Zylinder mit Enddämpfung Hoofddealer voor Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Rotator oder Drehscheibe Keine Schlauchschäden durch Konstruktion Radioaktivitätserkennung oder Staubkontrolle möglich Schwere Hauptarme Standard-Halteventil Kraftstoffeinsparung durch ideale Schalenform Zentralschmierung möglich

A KINSHOFER COMPANY

Kuipersweg 17-21 3449 JA Woerden Telefoon 0348 - 42 03 99 info@lasbedrijfalphen.nl

Nieuwe Maatsweg 7 - NL-3755 NP Eemnes - Niederlande - www.kinshofer.nl Tel. +31(0)35.5310628 - +31(0)651.366420

19

A KINSHOFER COMPANY

DE STERKSTE SCHAKEL IN RECYCLING Lasbedrijf Alphen is de grootste lokale producent van containers in Nederland, met vestigingen in Woerden, Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Als één van de weinige aanbieders in de markt produceren wij al onze containers zelf. Bent u een bouwer, transporteur of afvalverwerker die hoge eisen stelt aan materiaal? Wij leveren een echt Nederlands kwaliteitsproduct en garanderen korte levertijden. CONTAINERS OP MAAT Lasbedrijf Alphen is dé specialist in de bouw, reparatie en constructie van containers. We hebben meer dan 50 jaar ervaring, werkplaatsen in Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Woerden, en maken nog een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Als één van de weinige aanbieders in de containermarkt produceren wij al onze containers zelf.

w w w. l a s b e d r i j f a l p h e n . n l


20

|

De verborgen waarden in de recycling van staalschroot Sorteersystemen van Steinert helpen bij de productie van zuiver schoon staal. Het is belangrijk om de bronnen van ijzerschrootstromen aan te boren, terwijl mogelijke boetes bij staalfabrieken worden vermeden en de weg naar een circulaire economie wordt geoptimaliseerd. De staalrecyclingindustrie is een van de oudste en belangrijkste spelers in recycling. Boogovens zijn een belangrijk onderdeel in hun productie en de vereiste zuiverheid van het ijzerschroot blijft een uitdaging vormen voor de efficiëntie van de gebruikte bronnen. Het is het gebruik van staalschroot bij de productie van nieuw staal – niet ijzererts of cokeskolen – dat natuurlijke hulpbronnen spaart. Het gebruik van gerecycled staal bespaart schaarse grondstoffen en energie. Daarnaast wordt het milieu beschermd dankzij een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot en andere afvalproducten. Voor elke ton staalschroot die in plaats van primaire grondstoffen in de staalproductie wordt gebruikt, moet 1,67 ton

minder erts en 0,5 ton minder energiebronnen (kolen, cokes, zware stookolie) worden gedolven, over lange afstanden worden vervoerd en verbruikt. GROEN STAAL

Om deze redenen spreken we vandaag de dag ook van ‘groen staal’. Om echter gerecyclede grondstoffen voor de verwerkende industrie te kunnen produceren, moeten de materialen eerst gesorteerd worden. TYPISCHE TOEPASSINGEN ZIJN:

• Terugwinning en scheiding van ijzerschroot van shredderschroot • Reiniging van schaarschroot (E1/3) • Terugwinning en opwaardering van ijzerproducten uit e-scrap en lichter gemengd schroot TERUGWINNING VAN IJZER

De magnetische trommel verhoogt de efficiëntie van sorteerinstallaties door schoon ijzerschroot te genereren. Met de Steinert MTE Q wordt ijzer uit verschillende sorteerbare materialen verwijderd en worden zeer zuivere ferrofracties teruggewonnen. Bij de klassieke magneettrommel, die verschuifbaar

werkt, wordt het stortgoed via een toevoergoot gelijkmatig verdeeld en op de roterende magneettrommel gelegd. Hier worden magneti-

sche deeltjes vastgehouden op het oppervlak van de trommel en teruggewonnen, terwijl niet-magnetische deeltjes de wetten van de zwaartekracht volgen en naar beneden vallen. Zo kunnen materiaalstromen met een hoog ijzergehalte worden voorbereid op verder gedifferentieerde sorteerprocessen. STEELMASTER

Het sorteersysteem van de Steinert Steelmaster werkt met een combinatie van ballistische en magnetische effecten. Het scheidt meer dan 90 procent van alle koperen gehaktballen, afval en vrije koperdraden van een zware ijzerhoudende fractie. De ballistische eigenschappen zorgen ervoor dat ongeveer 20-30 procent van het materiaal wordt gescheiden, waardoor ongeveer 70-80 procent van het inputmateriaal overblijft als een zeer magnetisch en voornamelijk kopervrij ferro-product dat dienovereenkomstig op de markt kan worden gebracht. De puur fysieke basis van het scheidingsprincipe maakt deze technologie een goedkope oplos-

sing. De Steinert SteelMaster is ontworpen als in-line systeem voor schrootrecyclage-installaties, maar kan ook als batchproces worden gebruikt. BRP

De magnetische katrol van Steinert BRP garandeert een hoge extractiesnelheden van ferromagnetische materialen. De katrol kan ook worden gebruikt om zwak magnetische materialen te scheiden, zoals roestvast staal of niet-corrosief staal indien: sterke permanente magneten worden ingezet. De koprol is voorzien van permanente magneten van verschillende magnetische krachten om aan de respectieve toepassing te voldoen.

o oRlog

tempeRt

optimiSme induStRie , Stuwt pRijzen

De NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde van 60,6 in februari naar 58,4 in maart, wat duidt op tragere groei. Vanwege de oorlog in Oekraïne namen de nieuwe orders toe met het traagste tempo sinds oktober 2020. Zoals verwacht heeft de oorlog in Oekraïne geleid tot stijgende kosten voor energie en materialen zoals metalen. Zowel de inkoop- als de afzetprijzen zijn scherp gestegen. Sinds de invasie zijn de prijzen voor gas en elektriciteit verder toegenomen. Metalen worden ook duurder, doordat Rusland en Oekraïne belangrijke leveranciers zijn van ijzer en staal. Vanwege de oorlog zijn de meeste fabrieken in Oekraine gesloten. Azovstal, een van de grootste staalfabrieken van Europa, is vernietigd door beschietingen.

Demolition and Recycling Equipment BV De Hork 32 - 5431 NS Cuijk - Tel. +31 (0)485 442300 - info@demarec.com

demarec.com

Behalve door de oorlog in Oekraine worden toeleveringsketens ook opnieuw gehinderd door het coronavirus. Na vijf maanden van geleidelijk normaliserende toeleveringsketens zijn de levertijden weer opgelopen. De nieuwe lockdowns in China, zoals in Shenzhen en andere belangrijke industriesteden, zorgen waarschijnlijk voor vertraging van de toelevering van componenten zoals elektronica. Bron: Koninklijke Metaalunie


|

B R A NCHE AG E N DA 2 0 2 2

5- 7 MEI 2022 RECYCLINGAKTIV, KARLSRUHE

In het beursjaar 2022 wil RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE haar conceptuele sterktes ten volle benutten als klantgerichte live demo-vakbeurs voor zowel machinetechniek als de bouw- en milieu-industrie. RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE biedt zo een brede combinatie van onderwerpen op één plek. Voor meer informatie zie: www.recycling-aktiv.com/de/ 30 MEI - 3 JUNI 2022 IFAT, MÜNCHEN

IFAT 2022 wordt één van de eerste grote beurzen, die plaatsvindt na de pandemie-gerelateerde beursonderbreking. IFAT heeft drie aandachtsgebieden. Ten eerste: circulaire economie. Het doel is om in samen-

werking met de industrie grondstoffenkringlopen te sluiten, gaande van productontwerp en recycling tot het gebruik van gerecyclede materialen. Ten tweede: klimaatbestendige drinkwater- en afvalwatersystemen. Om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden zijn investeringen in de industrie en in gemeentelijke structuren nodig. Ten derde: alternatieve aandrijfsystemen in gemeentelijke technologie, waaronder waterstof en elektrische mobiliteit voor gemeentelijke voertuigen. IFAT 2022 wordt een hybride evenement - digitale aanbiedingen vormen een aanvulling op de beursevenementen in München, zodat iedereen die geïnteresseerd is kan profiteren van het IFATnetwerk. Voor meer informatie zie: www.ifat.de/de/

14- 16 JUNI

Metaal Analyse

INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR RECOVERY AND

DRAAGBARE XRF

RECYCLING (SRR), MADRID

De zevende editie van de International Trade Fair for Recovery and Recycling, SRR 2022, vindt plaats op 14 tot 16 juni 2022 in de Feria de Madrid. Eigenlijk zou de beurs al in 2020 plaatsvinden, maar dat werd uitgesteld door corona. De vakbeurs met meer dan tweehonderd beursstands trekt meer dan 10.000 bezoekers. In amper vijf jaar tijd is deze beurs het belangrijkste recyclingevenement van Spanje geworden. Recyclingbedrijven zijn de belangrijkste spelers in de verandering van het economisch model, aldus de beursorganisatie. ‘Deze bedrijven kunnen tijdens het event de belangrijkste milieuvertegenwoordigers van de verschillende overheidsdiensten en -organen ontmoeten. Datzelfde geldt voor experts en professionals, die direct of indirect betrokken zijn bij terugwinning en recycling.’ Op 15 juni vindt ook de Europese recyclingconferentie (ERC) 2022 plaats.

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 www.xtac.nl

Ophemertstraat 11 | 3089 JD Rotterdam | Port 2505 | Telefoon 010-4291380 | info@kwsupply.com | www.kwsupply.com

21


22

|

Nuttige adressen Advisering

Containers

Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Afval sorteren

Avermann Nederland B.V. Tel: 06-11843223 Www.avermann.nl Autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering

ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen

Cash Support BV Tel: 06 - 34596200 www.cashsupport.nl Bevestigingsmaterialen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen

Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags

Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Detectie

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen

Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica

JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Gehard staal

Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bakker Hydraulic Products Tel: 0481 – 374757 www.bakker-hydraulic.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl

TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Kunststof Palletboxen

Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl

Laad-en lossytemen

Persen

Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines

Metaalanalyse

Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks

Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen

Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels

Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren

RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl

Transport en Logistiek

Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl Totalplast B.V. Tel: 0478 514750 www.totalplast.nl

Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmitmagnets.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be

Handmatige Demontage

Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie

Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com

BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Organisaties

Revisie

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen

Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl

Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders

ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl


|

Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen

HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare

ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com NewTon Software Nederland BV Tel: 0546-569192 www.newtonsoftware.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl

Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing

Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl www.rb-demolition.com Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Ontstoffingstechniek Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be

Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie

Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl www.rb-demolition.com Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing

Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl

TranSporT (maTerieeL)

Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S

Babo Dienstverlening Tel: 06-10904382 www.babodienstverlening.nl Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl vLoeiSTofdichT

RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl voLrubber banden

CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl

RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS

Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar. 75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500.

TE KOOP AANGEBONDEN: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

TranSporTbanden/onderdeLen

Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu

WeegapparaTuur

TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be

uitgave 5- 2022 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

23

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


s l a t e M s u Precio tals Precious Me

Altijd de Altijdvan de uw waarde waarde van uw bij katalysatoren bij dekatalysatoren hand? Download de hand? Download de App en bel met de App en bel met PascalPijpker Pijpker Pascal 06-8319 1980809696 06-83

hoogsteprijs prijs voor voor uw DeDehoogste uw katalysatoren katalysatoren • Directebetaling betaling Directe • Katalysatoren per stuk Katalysatoren per stuk of op basis van analyse of op basis van analyse • Eigen verwerking met • Eigen verwerking met eigen laboratorium eigen laboratorium

• •

Scan de code voor de App

Scan de code voor de App

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl