SCHROOT! nr 10 2021

Page 1

10

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 9 | Week 49 | 2021 | Nummer 10 | www.schrootkrant.nl

Coen de Smidt: ‘Metaalrecyclers verdienen ook een goede verzekering’

25 Recyclingsymposium 2021: Recycling ontketend

26

Metal Radar: Ultieme tool voor metaalhandelaren

Positief sentiment op vakbeurs Recycling

‘Vastleggen van preventiemaatregelen heel belangrijk’

Metal Radar voorziet metaalhandelaren ieder moment van de dag van de meest actuele prijzen. Directeur en oprichter Tim Nijenbrink verwacht dat de prijzen de komende jaren steeds verder zullen stijgen. ‘Metalen worden steeds belangrijker in de wereldeconomie.’

De vakbeurs Recycling in Evenementenhal Gorinchem is op 16, 17 en 18 november 2021 succesvol verlopen ondanks de nieuwe maatregelen vanuit de overheid, zo meldt beursorganisator Easyfairs. Vanwege corona dateerde de laatste beurs uit 2019.

Afvalbranden zijn een groot probleem voor de recyclingbranche. Softwarespecialist Oodit heeft een eigen platform ontwikkeld. Hiermee worden bedrijven geholpen om risicomanagement en preventie effectief en aantoonbaar naar een hoger plan te trekken.

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 20

Lees verder op pagina 28


2

|

TU Bergakademie analyseert ertskwaliteit in Noord-Zweden

VOORWOOR D

Spannend! Het was ontzettend spannend! Zou de Recycling Vakbeurs doorgaan of niet? Pas een paar dagen voor de beurs, op vrijdagavond 12 november, zouden we het antwoord weten. Dan werd er weer een persconferentie gehouden. Zelf had ik het vermoeden dat de beurs afgeblazen zou worden naar aanleiding van de nieuwe maatregelen. Maar gelukkig bleek het allemaal mee te vallen. De organisatie hoefde alleen de openingstijden aan te passen en daarna kon het evenement doorgaan. Wat een opluchting! Zowel voor de organisatie, als de deelnemers en de bezoekers. Helaas kon ik zelf niet op de beurs aanwezig zijn. Door het hoge aantal besmettingen van klasgenootjes en van de juf kreeg mijn zoontje thuisonderwijs. Precies tijdens de beursdagen. Ontzettend jammer dat ik de beurs moest missen. Maar gelukkig heb ik ook vanuit huis heel veel mensen kunnen spreken, zodat er toch nog een mooie nabeschouwing van de beurs in deze krant te vinden is. En misschien staat deze maand ook wel symbool voor het afgelopen jaar. Het was spannend en uitdagend. Dat geldt zowel voor het bestrijden van corona als voor de schrootwereld. Want ook die staat voor allerlei uitdagingen. Zoals afsluiten van verzekeringen en brandpreventie. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pas als schrootbranden tot een minimum worden beperkt, zullen de Nederlandse verzekeraars het weer aandurven om metaalrecyclebedrijven op de juiste manier te verzekeren. SAA Verzekeringen heeft hiervoor een oplossing bedacht, vertelt Coen de Smidt van SAA Verzekeringen in deze editie. Het is volgens De Smidt gelukt om twee verzekeringsbedrijven te vinden, die de metaalrecyclers wél willen verzekeren. Het gaat om I4E, Insurance For Everyone, sinds 1 mei 2020 actief in Nederland, en Hübener AG uit het Duitse Hamburg, sinds 1 mei 2019 actief op de Nederlandse markt. Bedrijven die zich bij Hübener AG willen aanmelden, moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld een uit-

gebreide rapportage indienen over hun risicomanagement. Jaap van Gent van Oodit Riskplan en Jurgen Burghgraef van Burghgraef van Tiel kunnen hierbij helpen. ‘We voeren dan eerst een nulmeting uit. Op locatie kijken we vervolgens welke stappen eventueel verder nog genomen kunnen worden’, leggen ze uit. Bedrijven kunnen ook zelf hun steentje bijdragen door zich aan te sluiten bij hum risicomanagementplatform. Ze kunnen de gegevens van hun controles via een app op hun telefoon invullen en ook gemakkelijk foto’s toevoegen. ‘We hebben hiervoor zelfscans opgesteld: vragenlijsten, die afhankelijk zijn van het risicoprofiel. Als je bouwafval shreddert en inpandig opslaat, dan is hier een risico aan verbonden. Afhankelijk van dit risico moet je de controle misschien wel meerdere keren per week uitvoeren. In de praktijk blijkt dat bij veel bedrijven de controles sowieso al werden uitgevoerd, alleen werden deze niet geregistreerd. Dat is ontzettend jammer, want zo kun je niets bewijzen.’ Zowel over de verzekeringen als het risicomanagementplatform werd gesproken tijdens de Recycling Vakbeurs. Misschien heb je de sessies zelf bijgewoond? Zo niet, dan lees je in dit nummer ook allerlei achtergrondinformatie. Ook deze ontwikkelingen vind ik spannend. Hopelijk zien we door een betere preventie het aantal branden in de sector dalen. Dat wordt naast het terugdringen van corona een belangrijke uitdaging!!

Aan de TU Bergakademie in het Duitse Freiberg wordt momenteel onderzoek gedaan naar de Per Geijer ijzerertsafzettingen van het Zweedse staatsbedrijf Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) bij Kiruna. De resultaten laten al een veelbelovend grondstofpotentieel zien voor een uitbreiding van de voorraad ijzererts voor LKAB en de daarmee samenhangende bevoorrading van de ijzer- en staalindustrie. IJzererts is de basis voor de productie van ijzer en staal - ‘s werelds belangrijkste materialen voor de constructie van gebouwen, machines, gereedschappen, auto’s, schepen en vliegtuigen. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, moeten bestaande ijzerertsvoorraden verder worden ontwikkeld. Een van de grootste Europese mijngebieden ligt in het noorden van Zweden. Daar zijn onderzoekers van het lectoraat voor minerale hulpbronnen en petrologie aan de TU Bergakademie Freiberg sinds 2018 actief in een exploratieproject voor de Per Geijerafzettingen in het Kiruna-mijngebied en ondersteunen ze de karakterisering van het zogenaamde Kirunaafzettingstype om het potentieel van grondstoffen voor de winning van ijzererts analyseren. GROOT GRONDSTOFPOTENTIEEL

De Per Geijer-afzettingen bestaan ​​uit in totaal vijf ertslichamen die naast ijzerertsmineralen zoals magnetiet (Fe3O4, tot 72% Fe-gehalte) en hematiet (Fe2O3, tot 70% Fe-gehalte), ook aanzienlijke hoeveelheden

fosfaat door apatiet (Ca5 [F | (PO4) 3], tot 42% P2O5-gehalte). ‘Bovenal zijn de ijzeroxide-apatietafzettingen van Per Geijer van groot belang vanwege de karakterisering van het in-situ erts en de verwerkbaarheid ervan in de toekomst’, legt Patrick Krolop, onderzoeksassistent bij de lectoraat Minerale Hulpbronnen en Petrologie aan de TU Bergakademie Freiberg.

De mineraalchemische en procesmineralogische gegevens die momenteel in Freiberg worden verzameld, geven positief aan dat ook in de toekomst aan de productrichtlijnen kan worden voldaan en dat er een hoogwaardig eindproduct beschikbaar komt. Met name het lage gehalte aan schadelijke elementen zoals nikkel, kobalt en chroom en de hoge verteringsgraad van het magnetiet van meer dan 90 procent na verkleining zijn hiervoor bepalend. ‘Met ons

toegepast depotonderzoek aan de TU Bergakademie Freiberg leveren we een belangrijke bijdrage aan de toekomstige bevoorrading van de Europese staalindustrie met ijzererts van hoge kwaliteit’, voegt Thomas Seifert, waarnemend hoofd van het lectoraat voor minerale hulpbronnen en petrologie, toe. PRAKTIJKONDERZOEK

Het project wordt gefinancierd door de Zweedse groep LKAB met een subsidie ​​van ongeveer 430.000 euro. Als Europa’s grootste ijzerertsproducent ontgint LKAB al 125 jaar tot 47,5 miljoen ton extreem hoogwaardig ruwijzer per jaar met behulp van ondergrondse en bovengrondse mijnbouwmethoden op drie locaties in Noord-Zweden (Malmberget, Svappavaara, Kiruna). Kiirunavaara is de belangrijkste mijn van de Groep en de grootste ondergrondse ijzerertsmijn ter wereld. In totaal omvat het gebied rond Kiruna vier afzettingen, waaronder de Per Geijerertslichamen. De eindproducten, de zogenaamde ijzerertspellets, zijn zeer gewild bij staalproducenten in Europa en de rest van de wereld. De LKAB-pellets hebben een zeer hoog ijzergehalte van 67 procent en worden tijdens het pelletiseren omgezet van magnetiet naar hematiet. De vrijgekomen energie wordt teruggevoerd in het proces. Dit maakt een milieuvriendelijker productieproces mogelijk. Volgens de LKAB moet deze in 2045 zelfs volledig CO2-vrij zijn en daarmee het voorbeeldige milieubeheer aanvullen met innovatieve ijzerertswinningsmogelijkheden zoals elektrische en volautomatische mijn- en transportmachines. Foto’s: LKAB

Colofon

Wendy Noordzij

10

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 9 | Week 49 | 2021 | Nummer 10 | www.schrootkrant.nl

Coen de Smidt: ‘Metaalrecyclers verdienen ook een goede verzekering’

25 Recyclingsymposium 2021: Recycling ontketend

26

Metal Radar: Ultieme tool voor metaalhandelaren

Positief sentiment op vakbeurs Recycling

‘Vastleggen van preventiemaatregelen heel belangrijk’

Metal Radar voorziet metaalhandelaren ieder moment van de dag van de meest actuele prijzen. Directeur en oprichter Tim Nijenbrink verwacht dat de prijzen de komende jaren steeds verder zullen stijgen. ‘Metalen worden steeds belangrijker in de wereldeconomie.’

De vakbeurs Recycling in Evenementenhal Gorinchem is op 16, 17 en 18 november 2021 succesvol verlopen ondanks de nieuwe maatregelen vanuit de overheid, zo meldt beursorganisator Easyfairs. Vanwege corona dateerde de laatste beurs uit 2019.

Afvalbranden zijn een groot probleem voor de recyclingbranche. Softwarespecialist Oodit heeft een eigen platform ontwikkeld. Hiermee worden bedrijven geholpen om risicomanagement en preventie effectief en aantoonbaar naar een hoger plan te trekken.

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 20

Lees verder op pagina 28

Jaargang 9 week 49, 2021, nr. 10 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche.

Verschijnt 10 x per jaar.

steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd.

Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie.

Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 info@bay6print.nl

RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279

Druk: Rodi Media

Disclaimer: Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’

ISSN: 2214-9309


|

a utodeMontagebedrijF a d s touten

bestaat

45

jaar :

CONTAINERS

‘De overval in 1995 hakte er flink in’

Autodemontagebedrijf Ad Stouten in het Zeeuwse Oosterland, dat tegenwoordig door Ad (65) en zijn zoon Jan (38) samen wordt gerund, bestaat 45 jaar. Autosloper Ad Stouten uit Oosterland heeft nooit overwogen om met zijn bedrijf te stoppen, maar de gewelddadige overval waar hij en zijn gezin in 1995 slachtoffer van werden, hakte er diep in. ‘Ik heb er nog steeds last van. Ik zal niet meer in een huis gaan wonen zonder rolluiken en beveiliging’, vertelt hij tegen de PZC.

Het ging er heftig aan toe. Zelfs zijn kinderen (destijds twaalf en tien jaar) werden vastgebonden. ‘Mensen die zoiets meemaken, willen nooit in hun huis blijven wonen. Die gaan verhuizen, maar dat heb ik zelf niet. Al zit ik nooit op de plek waar het is gebeurd.’ Die overval is een gitzwarte bladzijde in een zakelijk succesvol verhaal. Boerenzoon Ad Stouten begon zijn loopbaan als jochie van elf, toen hij oud ijzer ophaalde met een ponykar. Hoe lucratief de autohandel kan zijn, ontdekte hij toen hij 5 auto’s voor (toen nog) 30 gulden per stuk op de kop tikte. ‘Ik verkocht ze daarna voor 60 gulden stuk als oud ijzer. Zo is het begonnen.’

die dingen dan? Ik dacht: ik laat me niet kennen. Ik heb overal gezocht naar zo’n ding. En deze gevonden.’ Het stikt van de verhalen op het terrein van de Stoutens. Er staan wagens die van de zomer in het water ronddobberden bij de overstromingen in Limburg. Soms komen er prachtige bakken binnen, zoals die half afgefikte lamborghini murciélago waar menig hart sneller van gaat kloppen. Maar niet die van Ad, bekent hij grijnzend. ‘Ik kijk altijd alleen maar naar de winst.’

Het Oosterlandse autodemontagebedrijf bestaat uit twee takken: de schadeautohandel, waarbij auto’s die binnenkomen in z’n geheel weer doorverkocht worden naar veelal Oost-Europese landen en de demontage. Van de auto’s die daaronder vallen wordt een deel direct uit elkaar gehaald, geperst en afgevoerd naar de shredder in Moerdijk.

Zoon Jan is een ander verhaal. Groot gegroeid met een speeltuin aan auto’s voor de deur had-ie al vroeg een autotic te pakken. ‘Je rolt er in natuurlijk. Met auto’s crossen en doen, sleutelen: daar krijg je dan wel een gevoel bij.’ Jan Stouten heeft een zwak voor lamborghinis, waarvan hij er in 2011 eentje op de kop tikte. ‘Het is apart zo’n auto. Af en toe rij ik een rondje. Ik ga ook weleens mee met zo’n club.’

Voor meer informatie zie: adstouten.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL

HEEFT U NOG BONNENBOEKJES NODIG, OF KAN UW HUISSTIJL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

Bron: PZC

SALONWAGEN

BOMMENWERPERS

Toen Omroep Zeeland belde met de vraag: wat komt er voor in de plaats, grapte hij: ‘bommenwerpers’‘Met mijn grote mond. Want toen hingen ze elke keer aan de lijn: waar blijven

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

Sleutelde hij aanvankelijk vooral in het dorp aan auto’s. In 1980 verkaste hij naar de weide aan de Ringweg, waar tot die tijd de koeien graasden van het boerenbedrijf. ‘De eerste paar jaar woonde ik in een salonwagen. Zette ik ‘s avonds de aggregaat aan en dan kon ik wassen.’ Later bouwde Ad er een huis. Het bedrijf groeide ondertussen stevig door. Anno 2021 is Autodemontagebedrijf Stouten een eigentijds bedrijf, waar de halve wereld over de vloer komt. Russen, Grieken, mensen uit Afrika: van overal en nergens weten ze ‘de sloperij met die Starfighter voor de deur’ te vinden. Ooit stond op het heuveltje waar nu een gevechtsvliegtuig staat een cockpit, die Ad aan een duikvereniging verkocht.

Verkoop en inkoop van:

RIJEN DIK

De wat jongere auto’s worden door de circa twintig medewerkers van Stouten gedemonteerd en waardevolle onderdelen via internet verkocht. Daarna worden de auto’s rijen dik opgeslagen achter op het terrein, waar iedereen die wil er nog onderdelen van kan af slopen. Bijna alles van de voertuigen die bij Stouten binnenkomen, wordt gerecycled. Dat is met voorsprong de állergrootste verandering die het bedrijf in de afgelopen 45 jaar heeft meegemaakt, blikken de Stoutens en manusje-van-alles Theo Bijzet terug. In 1995 werd ARN, Auto Recycling Nederland, in het leven geroepen. Meer dan 95 procent van elke auto wordt inmiddels gerecyclet. Bijzet: ‘Ik denk dat die verandering dat het allemaal milieuvriendelijk is geworden, het grootste effect op het hele bedrijf heeft gehad.’

AUTOTIC

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

3


4

|

Gebruikte onderdelen worden de standaard Om vraag en aanbod van gebruikte auto-onderdelen bij elkaar te brengen werd in 1990 de Onderdelenlijn geïntroduceerd. Inmiddels staan er 4,8 miljoen gebruikte onderdelen op het platform en heeft de website maandelijks een miljoen bezoekers. Naast dit platform zijn er ook andere partijen actief in het online aanbieden van gebruikte onderdelen en zijn er autodemontagebedrijven die hun voorraad via hun website aanbieden. Keuze genoeg!, aldus het online platform Green Light. In de jaren 90 is besloten om vraag en aanbod van gebruikte onderdelen bij elkaar te brengen. Commercieel directeur Autonet Michiel ’t Jong: ‘In de eerste jaren van de Onderdelenlijn plaatste je een aanvraag voor een gebruikt onderdeel door te bellen met een 06-nummer, die aanvraag werd dan via de fax naar verschillende autodemontagebedrijven verstuurd. Daar werd de aanvraag uitgeprint, waarna iemand ging kijken of het onderdeel op voorraad lag. Aangesloten bedrijven hadden hier een abonnement voor afgesloten. Dit systeem is de voorloper van de huidige Onderdelenlijn. Inmiddels is de Onderdelenlijn een internetdienst waar wij de aanvraag van garagebedrijven en particulieren verzamelen en doorsturen naar bij ons aangesloten autodemontagebedrijven.’ ‘NET ZO GOED MAAR EEN STUK GOEDKOPER’

Van zonneklep tot motorblok en van koplamp tot veiligheidsgordel. Via de Onderdelenlijn is het allemaal te vinden. ‘Gebruikte onderdelen hebben de originele kwaliteit van nieuwe onderdelen, maar zijn een stuk goedkoper en duurzamer. Wist je dat er tegenwoordig op bijna alle gebruikte onderdelen garantie wordt gegeven en dat ze tot wel 60 procent goedkoper zijn dan een nieuw onderdeel?’ Helaas leeft die bewustwording nog niet bij iedereen. Volgens ’t Jong zou er veel meer bewustwording mogen komen bij met name consumenten. ‘Vraag er actief om als je je auto laat repareren bij een garage.’ Naast de Onderdelenlijn heeft Autonet in 1995 het softwarepakket Automate ontwikkeld, dat tegen-

CIJFERS

• De Onderdelenlijn verwerkt zo’n 40.000 aanvragen per maand. • Gemiddeld wordt er 1,5 onderdeel per aanvraag verkocht. • De website onderdelenlijn.nl plus de buitenlandse domeinen ontvangen samen meer dan een miljoen bezoekers per maand. • Zo’n 150.000 zoekopdrachten in de voorraad per maand. • 4,8 miljoen onderdelen online van 147 bedrijven.

huis is. ‘Er kan ook rechtstreeks in de voorraad gezocht worden.’ Sinds anderhalf jaar is er ook een winkelwagenfunctionaliteit beschikbaar. Hier werken inmiddels zo’n zestig autodemontagebedrijven mee. Autonet maakt voor deze bedrijven geheel geautomatiseerd een order aan in het softwarepakket. Het bedrijf dat het betreffende onderdeel op voorraad heeft, controleert de bestelling, pakt het onderdeel in en verstuurt het. ‘HET UITWISSELBAAR MAKEN VAN

woordig door zo’n 250 autodemontagebedrijven in Nederland wordt gebruikt. ‘Autodemontagebedrijven worden steeds professioneler, zo ook hun wensen en eisen voor automatisering. Denk aan de groeiende internetverkoop van gebruikte onderdelen in binnen- en buitenland, toenemende concurrentie op de inkoop van schadevoertuigen en de vraag naar goede interne en externe managementinformatie. Ook de toename van verschillende automodellen en auto-onderdelen, zowel elektrisch als mechanisch, zorgt voor meer vraag naar extra informatie en data om ervoor te zorgen dat gebruikte auto-onderdelen online nog beter gevonden worden.’ In 2017 was het tijd voor Automate 2.0. ‘De nieuwe moderne interface heeft de mogelijkheid om data te presenteren en te filteren flink verbeterd.’

door heel Nederland verkocht, maar wereldwijd. ‘We hebben een online voorraad van 4,8 miljoen onderdelen, die inmiddels in zes talen te raadplegen is. Elk onderdeel dat online staat, is uniek en is realtime beschikbaar.’ Een onderdeel dat op een autodemontagebedrijf aan de balie wordt verkocht is binnen enkele seconden niet meer beschikbaar via onderdelenlijn.nl. ‘Dit kan omdat de verkoop rechtstreeks gekoppeld is aan het voorraadbeheer. Een medewerker ziet op zijn scherm waar hij het onderdeel kan vinden en haalt het onderdeel bij verkoop gelijk uit zijn voorraad. Op dat moment is het ook niet meer te zien op de websites.’

HOE WERKT DE ONDERDELENLIJN?

Wanneer je naar de homepage onderdelenlijn.nl gaat, voer je eerst het kenteken in van de auto of selecteer je handmatig het merk en model van de auto. Vervolgens geef je aan welk onderdeel je zoekt en vul je zoveel mogelijk eigenschappen in, zoals kleur, brandstof, code en artikelnummer. Na het plaatsen van de aanvraag wordt er telefonisch of via e-mail contact met je opgenomen door een autodemontagebedrijf dat het betreffende onderdeel op voorraad heeft. ‘Wij zitten daar als Onderdelenlijn niet tussen.’ Het onderdeel wordt over het algemeen nog dezelfde dag verstuurd, zodat het de volgende werkdag in

GEBRUIKTE ONDERDELEN’

Persoonlijk contact met de demontagebedrijven is voor Autonet heel belangrijk. ‘We zijn goed in het ondersteunen van autodemontagebedrijven op het gebied van automatisering. Zo helpen we ze bij het uitwisselbaar maken van onderdelen door middel van het koppelen van nummers en codes.’ Hij legt uit dat elk auto-onderdeel een code heeft, maar dat die codes vaak in de loop der jaren veranderen en verschillende automerken dezelfde onderdelen gebruiken, maar met ook weer allemaal een eigen code. ‘Wij bieden tools aan die de verschillende nummers van hetzelfde onderdeel koppelen.’ ’t Jong legt uit dat hij het superleuk vindt om bij

Rob Kamphues en Anna Gimbrère zijn de gezichten van de campagne 'Samen maken we er iets moois van'.

COMPLEET BEELD VRAAG EN AANBOD

De integratie van het softwarepakket Automate met het platform Onderdelenlijn, dat meer dan 1.000.000 bezoekers per maand heeft, maakt dat de lokale statistieken uitgebreid kunnen worden met de internetstatistieken waardoor de gebruiker een compleet beeld krijgt van de vraag naar en het aanbod van auto-onderdelen. Ook kan men op basis hiervan een goed beeld krijgen wat een auto van een bepaald model kan opleveren en wat de terugverdientijd is van dit voertuig. Deze managementinfor» bekledingsplaten voor metaalpersen, schrootscharen en metaalshredders matie kan autodemontagebedrijven bijvoorbeeld ondersteunen bij het » premium slijtvast staal CRACOX bieden op schadevoertuigen.

TE VEEL SLIJTAGE? DAAR HEEFT CRACO WAT TEGEN

» analyse van uw slijtage-situatie plaatse WERELDWIJDE VERKOOP

» gratis meetservice en duidelijke overzichtstekeningen

Via de Onderdelenlijn worden gebruikteverpakt onderdelen niet alleen » levering per machine / bouwgroep compleet met bevestigingsmateriaal

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2021. OOK IN 2022 KUNT U WEER OP ONS REKENEN!

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen • Telefoon 05755-61208 • E-mail info@weegbruggen.nl

Sinds de oprichting van CRACO GmbH, inmiddels meer als 80 jaar geleden, hebben wij bijna dagelijks te maken met nieuwe uitdagingen in de ontwikkeling en realisatie van complete oplossingen in de slijtagebescherming voor klanten in grondverzet, wegenbouw, zand-en grindwinning en in de recycling. Onze kernactiviteiten liggen in de verwerking van onze hoog slijtvaste CRACOX-stalen. meer informatie via: www.craco.nl


|

che. ‘Ik denk dat er geïnvesteerd moet worden. Het demonteren en testen vergt extra kennis, daarbij zit er momenteel vaak geen garantie op elektronische onderdelen en is het programmeren van deze onderdelen vaak beveiligd vanuit de fabrikant. Maar ik heb het volste vertrouwen dat autodemontagebedrijven deze kennis zullen opdoen en ook dit in de toekomst zullen oppakken.’

SAMEN MAKEN WE IETS MOOIS VAN

Uit consumentenonderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de campagne ‘Samen maken we er iets moois van’ blijkt dat consumenten waarde hechten aan het hergebruik van onderdelen. Consumenten gedragen zich prijs- en milieubewust en stellen de kwaliteit van gebruikte onderdelen eigenlijk niet meer ter discussie. Bijna 90 procent van de respondenten onderschrijft

Onlineplatform Green Light

bedrijven langs te gaan en te laten zien hoeveel winst er te behalen is als je dit doet. ‘Als je een keer de moeite neemt om tien nummers aan elkaar te koppelen hoef je in de toekomst maar één nummer in te voeren en krijg je er negen bij. Natuurlijk zouden autofabrikanten deze data ook met ons kunnen delen, maar aangezien zij dit niet doen, is dit echt iets wat bedrijven zelf moeten inrichten en in hun softwarepakket moeten zetten.’

helemaal helpen.’ ’t Jong verwacht dat de verkoop van gebruikte onderdelen afkomstig van elektronische onderdelen uit auto’s een uitdaging zal worden voor de bran-

Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

STELCON®PLATEN BETONPLATEN KEERWANDEN BETONBLOKKEN Tel: 085 273 6066 www.vankalsbeekbeton.nl

de stelling dat gebruikte onderdelen net zo goed zijn als nieuwe. Vrijwel iedereen vindt dat autobedrijven en schadeherstellers aan consumenten voortaan de keuze moeten geven of ze nieuwe of gebruikte onderdelen moeten gebruiken bij een reparatie. Meer informatie vind je op: duurzaamgebruikt.nl.

Foto’s: Marco Hofsté Bron: ARN/ Green Light

HOE BEWAAK JE EEN UNIFORME WERKWIJZE?

‘We komen geregeld bij de bedrijven waar we mee samenwerken over de vloer. Ik sluit overigens niet iedereen aan en ga altijd ter plekke kijken. Op het moment verkopen bedrijven zich meer aan ons dan andersom. Wat wij van ze verwachten, is dat ze onder meer super gestructureerd gaan werken met afgesloten magazijnen en hun voorraad realtime bijhouden. Verder vinden we het belangrijk dat er garantie wordt gegeven op de verkochte gebruikte onderdelen. Bedrijven die dit doen, belonen we hier ook voor door ze een betere onlinepositie te geven bij de advertenties. Door de intensieve begeleiding die wij bieden, helpen we bedrijven evolueren tot een goed geautomatiseerd bedrijf. Gebruikte onderdelen hebben de toekomst.’ KANSEN

Kansen liggen er volgens mij met name op het op andere plekken aanbieden van de voorraad. ‘Denk bijvoorbeeld aan het buitenland of binnen garagesoftware. Ik denk dat de branche nog veel meer aankan dan er nu gebeurt, maar je moet je jonge sloopauto’s dan wel apart zetten, je onderdelen gaan registreren, op internet publiceren en bijhouden wat van welke auto af is.’

PERSEN

SCHAREN

SHREDDERS

Verder ligt volgens ‘t Jong bij autoimporteurs, schadeherstelbedrijven en consumenten nog te veel de focus op nieuw. ‘Terwijl je tegenwoordig net zo makkelijk online een gebruikt onderdeel kunt bestellen als een nieuw exemplaar. Met garantie bovendien.’ ’t Jong denkt dat het gebruik van gebruikte onderdelen nog verder kan groeien en er heel grote kansen liggen op meervraag, extra vraag bovenop de huidige vraag. ‘Het aantal auto’s stijgt nog steeds en bij consumenten ontstaat steeds meer bewustwording. Het vastleggen in wet- en regelgeving dat bij elke reparatie ook een tweedehandsonderdeel wordt aangeboden, zoals in Frankrijk gebeurt, zou natuurlijk

lefort.com

5

+32-11-552010


6

|

H arry

de

j ager

van

H. j ager r ecycling

in

H oogeZand

Op 74-jarige leeftijd nog steeds voor dag en dauw op pad Harry Jager gaat al bijna vijftig jaar voor dag en dauw met de vrachtwagen op pad om volle containers met ijzer weer naar de basis te halen. Elke ochtend rond 05.30 uur gaat hij er op uit. Het deert hem niet dat hij dat op 74-jarige leeftijd nog steeds doet… hij vindt het te mooi! Zijn basis is H. Jager Recycling BV in Hoogezand aan de Foxham 13. Harry’s vader heeft het bedrijf oorspronkelijk opgezet iets verder terug

in de straat dan waar de schrootwerf nu zit. Destijds startte men nog als handelaar in oud papier, lompen en metalen… met de bakfiets!

Tegenwoordig heeft Harry natuurlijk groter en ander materiaal om ijzer en metalen in te kopen en te verwerken: twee nieuwe vrachtwagens met haaksysteem en één trailerauto, een mobiele schrootschaar en drie overslagkranen en een aantal heftrucks. FUCHSEN

Harry heeft reeds meerder Fuchsen op zijn bedrijf gehad. De laatste aanwinsten zijn in de coronaperiode in gebruik genomen: een Fuchs MHL 350F en een Fuchs MHL340F. Daarnaast heeft hij nog een Fuchs 350FQC met schrootschaar en een Lefort 1000-tons mobiele schrootschaar om het ‘knipíjzer’ op maat te knippen voor transport. Op de MHL 350, die voornamelijk de schaar laadt, zit Harry’s broer Henk, die naast nog een vijftal

medewerkers intussen ook al bij de ‘inventaris’ hoort. Henk werkt al veertig jaar bij Harry. Daarnaast is Harry als hij niet op de vrachtwagen zit op het terrein bezig met de MHL340, aan het opruimen of de vrachtwagens aan het laden.

De schrootschaar doet zijn werk, maar er moet ook gebrand, gesneden en gestript worden. Dus stil zitten doet niemand aan de Foxham 13. Kortom: een bloeiend bedrijf in de branche en dat voor dag en dauw al bijna vijftig jaar!

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2021. OOK IN 2022 KUNT U WEER OP ONS REKENEN! Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

leveren en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl

Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide


|

VERKOOP

VERHUUR

SERVICE

Lozerweg 10-14 / 6006 SR Weert / +31 (0)495 56 19 29 / info@saes.nl

demolitiontools.eu

7


8

|

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR • Laagste prijs (c.a. € 24.500,- ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

Importheffing op afval leidde in 2020 niet tot klimaatwinst De importheffing op afval die in 2020 werd ingevoerd om 0,2 megaton CO2-uitstoot te besparen, heeft niet tot klimaatwinst geleid. Dat blijkt uit cijfers van de afvalsector. De Nederlandse afvalbranche verwerkte in 2020 meer in plaats van minder afval. Wel zorgde de importheffing voor een verhoogde uitstoot in het buitenland. Dat stellen de Afvalvergroeners, vier samenwerkende afvalenergiecentrales: ARN, Attero, AVR en EEW. Zij roepen het kabinet op om de importheffing zo snel mogelijk in te trekken zodat afvalenergiecentrales bij kunnen blijven dragen aan de Europese en Nederlandse klimaatdoelen en hernieuwbareenergiedoelstellingen. Uit een optelsom van de hoeveelheid verwerkt restafval van alle afvalenergiecentrales blijkt dat zij in 2020 meer afval verwerkten dan in 2019. De totale hoeveelheid verwerkt restafval betrof in 2020 7572 kiloton, terwijl dit in 2019 nog 7386 kton was. De hoeveelheid verwerkt restafval van Nederlandse oorsprong groeide van 5844 kton in 2019 naar 6489 kton in 2020. Conform het Nederlands overheidsbeleid krijgt Nederlands afval voorrang boven geïmporteerd afval. De ruimte die daardoor overbleef om geïmporteerd afval te verwerken zakte van 1542 kton in 2019 naar 1083 kton in 2020. Door de groeiende hoeveelheid Nederlandse sorteerresiduen en ander restafval is het aandeel import in de totale verwerking gezakt van 25 procent in 2017 naar 14 procent in 2020.

De importheffing werd in 2020 ingevoerd als gevolg van het Urgenda-vonnis. Het kabinet verwachtte dat er minder afval verwerkt zou worden door de import economisch moeilijker te maken, waardoor er in Nederland minder CO2 uitgestoten zou worden. Het kabinet benadrukte dat het Urgenda-vonnis en de hieruit voortvloeiende klimaatdoelstelling alleen betrekking hebben op de uitstoot binnen de Nederlandse grenzen. Studies van TNO, CE Delft, PwC en Eunomia toonden al voor invoering van de importheffing aan dat deze heffing niet de beoogde 0,2 megaton uitstootbesparing zou opleveren, en in Europa juist tot meer CO2-uitstoot zou leiden. De afvalcijfers over 2020 bevestigen dat er geen enkele CO2besparing binnen Nederland is gerealiseerd. GLOBAL METHANE PLEDGE

Met de import van afval wordt voorkomen dat er afval in het buitenland wordt gestort. Volgens een recente studie van de Verenigde Naties is het minder storten van afval de grootste kans voor Europa om zijn methaanuitstoot terug te dringen. Nederland heeft tijdens COP26 de Global Methane Pledge getekend, die luidt: ‘Participants joining the Pledge agree to take voluntary actions to contribute to a collective effort to reduce global methane emissions at least 30 percent from 2020 levels by 2030, which could eliminate over 0.2˚C warming by 2050. This is a global, not a national reduction target.’ Dit nieuwe beleid betekent dat Nederland nu niet gebonden is

Metal Radar: de ultieme tool voor metaalhandelaren Metaalrecycling anno nu! · Transport · Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

Metal Radar voorziet metaalhandelaren ieder moment van de dag van de meest actuele prijzen. Directeur en oprichter Tim Nijenbrink verwacht dat de prijzen de komende jaren steeds verder zullen stijgen. ‘Metalen worden steeds belangrijker in de wereldeconomie en de geopolitiek.’ In 2007 is Tim Nijenbrink met Metal Radar gestart. ‘De metaalprijzen werden in die tijd vooral via satellieten, pagers en kranten doorgegeven. Het leek mij veel handiger om deze informatie via de telefoon of computer aan te bieden. Ik heb contact opgenomen met diverse beurzen en ben vervolgens zelf de software gaan ontwikkelen. Er bleek ontzettend veel vraag naar onze tool te zijn en inmiddels zijn we marktleider in West-Europa. Onze applicatie is inmiddels onmisbaar geworden. Vrijwel iedere metaalhandelaar heeft een abonnement bij ons of bij één van onze concurrenten.’ In veertien jaar tijd is de dienstverlening van Metal Radar flink uitgebreid. ‘We hebben onder meer een desktopapplicatie en een webapplicatie ontwikkeld. Verder kunnen gebruikers via ons systeem bijvoorbeeld de historische data inzien en bieden we zowel de prijzen van ferro als non-ferro aan. Maar ondanks

de uitbreiding van onze dienstverlening is het nog steeds onze basis om de metaalhandel in real time van de juiste informatie te voorzien. En met onze ‘interne prijzen-tool’ kunnen ondernemers automatisch hun eigen metaalprijzen uitrekenen. Deze prijzen worden dan iedere seconde berekend en aan hun dashboard toegevoegd.’ STABIEL, FUNCTIONEEL EN BETROUWBAAR

De software van Metal Radar is stabiel, functioneel en betrouwbaar. ‘Dat zijn de belangrijkste eisen. Verder vinden gebruikers het prettig dat de software gemakkelijk te gebruiken is en goed en snel werkt, passend bij hun snelle handel. Onze klanten kiezen niet alleen voor Metal Radar om de voordelige tarieven, maar ook om onze fanatieke service, betrouwbaarheid, meertalige ondersteuning, flexibiliteit en onze missie om altijd de klant op de eerste plaats te zetten.’ Ook al vinden per seconden soms duizenden wijzigingen plaats, Metal Radar voegt meerdere prijzen samen en geeft altijd de meest actuele prijs. ‘We berekenen onze eigen prijzen gebaseerd op marktinformatie en onze eigen algoritmes. Verder hebben we OTC-prijzen voor edelmetalen, minor en rare earth

aan een nationale klimaatdoelstelling, maar getekend heeft om in samenwerking met andere landen dit doel te bereiken, zodat landen elkaar ook kunnen gaan helpen. TNO berekende dat met de import van 1745 kton afval in 2018 maar liefst 0,828 Mton CO2eq-uitstoot in de vorm van methaanuitstoot bespaard werd, doordat dit afval niet elders in Europa werd gestort. Door de afgenomen hoeveelheid import is de bijdrage van de Nederlandse afvalenergiecentrales aan de Global Methane Pledge in 2020 voor de rest van Europa volgens de Afvalvergroeners beperkt gebleven tot 0,514 Mton CO2eq-methaanuitstoot. Dat is weliswaar een significante bijdrage, maar zonder de importheffing kan de bijdrage aan reductie van methaanuitstoot in Europa vergroot worden. Een dergelijke bijdrage past goed binnen een solidair Europa, waarbij Nederland 19,5 miljoen ton aan afvalstromen exporteert, waar Nederland onvoldoende verwerkingsmogelijkheden voor heeft. TOEKOMST

Met de juiste stimulering vanuit de overheid kunnen afvalenergiecentrales klimaatneutraal worden en duurzame, betaalbare elektriciteit en warmte blijven leveren uit restafvalstromen die anders gestort worden en tot methaanuitstoot leiden. Het feit dat sommige Europese lidstaten als doel hebben om pas in 2040 de hoeveelheid storten van huishoudelijk restafval naar tien procent te hebben teruggebracht betekent dat zelfs tot na 2040 de Nederlandse afvalenergiecentrales bij kunnen blijven dragen aan de beloftes uit de Global Methane Pledge.

metals.’ Om er zeker van te zijn dat klanten te allen tijde toegang hebben tot de real-time koersinformatie, biedt Metal Radar ook diverse apps aan voor smartphones. DAGELIJKSE UPDATE

Iedere ochtend om acht uur ontvangen de abonnees een update. Nijenbrink: ‘Hiervoor werken wij samen met zeer ervaren analisten. Zij geven iedere dag aan wat de belangrijkste verwachtingen en gebeurtenissen zijn. Komen er bijvoorbeeld nieuwe werkloosheidcijfers? Of komt er een renteverhoging of verlaging? Gaan de Chinezen meer staal inkopen? Dat is allemaal van invloed op de prijsontwikkeling.’ STEEDS BELANGRIJKER

Oud-ijzer is een grote handel geworden, vindt Nijenbrink. ‘We verwachten dat er nog één en ander staat te gebeuren. Metalen worden steeds belangrijker in de wereldeconomie en in de geopolitiek. Vooral China speelt daarbij een grote rol. Wereldwijd wordt meer dan de helft van de metalen door China gekocht. We worden steeds afhankelijker van metalen. Denk daarbij onder meer aan de auto-industrie en de elektronica. Daardoor verwacht ik dat de metaalprijzen langzaam verder omhoog gaan.’ Natuurlijk is de term metaal wel heel breed. Er is een groot verschil tussen lithium en staal. Maar in het algemeen is metaal echt heel gewild en dat zal de komende jaren zo blijven.’


14 |

|

9

Venyard: een Ikea voor onderdele k liMaattop

in

g lasgow :

Akkoord voor meer schone vrachtwagens

achter hun bestaande autorecyclingbedrijf te kopen, waagden Traas en Van der Ven de gok.

Vijftien landen en tal van bedrijven in de transportsector verspreid over de wereld stappen over op schoon zwaar wegvervoer. Op initiatief van Nederland hebben zij op de klimaattop in Glasgow hun handtekening gezet onder de ambitie dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen in hun land rijden zonder uitlaatgassen.

Inter Metals voegt wederom Fuchs MHL360F aan het machinepark toe Een nieuw trio Fuchs overslagmachines is door Van der Spek Vianen afgeleverd bij Inter Metals. Het is zeker niet de eerste Fuchs voor dit bedrijf. Het partnerschap tussen leverancier en klant wordt door Inter Metals zeer gewaardeerd met als resultaat een mooie nieuwe order van drie nieuwe Fuchs machines. Inter Metals GmbH is al jaren-

Goed nieuws voor alle autoliefhebbers, monteurs, hobbysleutelang een ijzersterk begrip binnen de laars en andere doe-het-zelvers. internationale metaal- en recycling Venyard heeft het self serviceconindustrie. Het bedrijf heeft handelscept waar mensen zelf onderdepartners in onder andere Nederland, len kunnen demonteren nieuw Duitsland, België, Frankrijk, Oostleven ingeblazen. Met een look Europa, India, Pakistan en China. & feel en on- en offline beleving Met twintig werknemers verhandelt die nieuw is voor de demontageInter Metals jaarlijks 70.000 ton aan branche, aldus een uitgebreide non-ferro materiaal, waarvan 25 reportage in het online platform procent in Zuid en Oost Azië. Green Light/ARN. Aan het hekwerk rondom het terrein is groen doek gespannen, waar het contrastrijke logo en de beloften van af spatten. De founders van Venyard kennen de geheimen van branding. Vier jaar geleden lag hier in Roosendaal een troosteloos stuk afgegraven grond. Nu staan er 1.250 auto’s keurig netjes in evenzoveel vakken op 25.000m2 asfalt, klaar om gestript te worden. Bij binnenkomst zet de in zwartgeklede baliemedewerkster het concept helder uiteen. Klanten

d eMarec

nu ook

dealer van

s teelwrist

Demarec kan vanaf nu het complete programma Steelwrist SQ serie volautomatische snelwissels leveren, uiterst geschikt voor de sloop en recycling maar natuurlijk ook toepasbaar in de infra en het grondverzet. Het leveringsprogramma omvat SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80 en de onlangs geïntroduceerde SQ90 evenals de benodigde kopplaten voor alle uitrustingsstukken. Demarec is al geruime tijd actief in de markt van automatisch snelwisselen. Sinds 2014 is men importeur in Nederland van OilQuick. Demarec heeft in de afgelopen jaren de markt voor het automatisch snelwisselen in Nederland verder ontwikkeld. Het Demarec Team heeft zich in die tijd gespecialiseerd in zowel de advisering over automatische snelwisselsystemen (in relatie tot het machinepark en de specifieke wensen en eisen van de klanten), maar zeker ook in de technisch meest optimale opbouw van de systemen op machines en uitrustingsstukken. Zo zijn er intussen honderden systemen in de markt gezet, allen functionerend naar volle tevredenheid van hun dagelijkse gebruikers.

06 - 26 88 31 18

zelen nog om massaal schone vrachtwagens te gaan maken. Nederland wil tempo maken. Ondernemers kunnen in ons land met subsidie een uitstootvrije bestelbus kopen, en ook voor vrachtwagens is zo’n regeling aanstaande. Maar die vrachtauto’s moeten er dan wel in ruime keuze zijn. Bouwers van bussen en vrachtwagens zijn wereldwijd verspreid. Internationale samenwerking is daarom van belang.

Omdat vrachtwagens gemiddeld zo’n tien jaar rondrijden, is de overeenkomst een mooie AMBITIEUS stap om de uitstoot van broei‘Deze overeenkomst is een kasgassen door vrachtwagens mooi begin. Nederland is ambien bussen wereldwijd naar nul tieus’, zegt staatssecretaris Van te krijgen in 2050. Nederland Weyenberg van Infrastructuur is echt een transportland. Dat en Waterstaat. ‘Wij hebben in zorgt voor banen en brengt het klimaatakkoord al afgegeld in het laatje. En steeds sproken al het wegverkeer in een groot stuk land nodig en veel weten binnen de kortste keren wat vaker groen: Nederlandse 2050 schoon te willen hebauto’s’, vertelt Traas, de financieel ze mogen verwachten en welke bedrijven zijn goed in de bouw ben. Het is belangrijk om daar directeur van Van der Ven Auto’s. huisregels er gelden. Voor bezoekers van uitstootvrije bussen en samen met andere landen voor Na de rekensom tig keer te hebben de yard mogen betreden, moeten vrachtwagens. Het zwaar te gaan, zodat de markt zich gemaakt, concludeerde hij dat de ze eerst een veiligheidsverklaring vervoer blijft echter ook een sneller gaat ontwikkelen. Ik investering zich terug zou betalen, ondertekenen. Zo is het verboden belangrijke bron van luchtroep andere landen dan ook op als de vraag naar onderdelen zo om open schoenen te dragen, te vervuiling. De uitstoot van de zich aan te sluiten.’ hoog bleef als ie was. Toen de kans roken en kinderen of honden mee transportsector wereldwijd is zich aandiende om de afgraving te nemen. Krikken, lasapparaten en niet in lijn met de Parijsdoelen. Naast Nederland doen Oossnijbranders zijn ook niet welkom Zwaar verkeer zorgt voor ruim tenrijk, Canada, Chili, Deneen het is niet toegestaan om te eten een derde van de CO2-uitstoot marken, Finland, Luxemburg, en te drinken op het terrein. Venen zo’n 70 procent van de stikNieuw-Zeeland, Noorwegen, yard is geen vakantiepark, al doen stofuitstoot van al het wegverSchotland, Turkije, Uruguay, het de hits die overal uit de luidsprekers keer wereldwijd, en produceert Verenigd Koninkrijk, Wales en klinken anders vermoeden. Het is veel schadelijke gassen die Zwitserland mee. een grote moderne openluchtwinmensen direct inademen. kel. ‘Een Ikea voor onderdelen’, vat SAMENWERKEN de baliemedewerkster kort samen. OPLOSSINGEN VAN BELANG De vijftien landen gaan beleid maken om de afgesproken Met de vrachtwagen en bus die STUDIEREIS doelstellingen te halen. Zij rijdt op een batterij of waterMartijn Traas en Wim van der Ven gaan intensief samenwerken stof is daar een oplossing voor. zijn de initiatiefnemers Venyard. en kennis uitwisselen om Ze zijn stil envan rijden zonder Het idee ontstond zes jaar gelede ambities waar te maken. uitlaatgassen. Maar ze zijn nog den op studiereis in Veel de Verenigde Jaarlijks rapporteren ze over de wel duur. transportonderStaten. Ze nemers zagen de Amerikaanse voortgang. Naast landen doen hikken tegen de prijs self serviceaan, yards waren meteen aarook tal van staten, bedrijven die enen veel producenten enthousiast. ‘Maar we wisten niet of het hier ook zou werken. Je hebt

Ze deden er drie jaar over om het terrein te maken tot wat het nu is. transporteren en vrachtwagen‘We hebben de Amerikaanse yard bouwers mee, zoals California, als voorbeeld genomen en er onze DHL,saus Heineken, Scania en BYD. eigen overheen gegoten. We hebben online componenten toeDe logica de afgesprogevoegd enachter een krachtige branding ken ambitie is eenvoudig. Als ontwikkeld.’Vele vrachtwagens je in 2050 helemaal grond, een dikke laagschoon asfalt, een wil zijn, moeten alle kilometer hekwerk, 40nieuwe lichtmasten vrachtwagens en bussen in met speakerboksen en veiligheids2040 schoon zijn. Die hebcamera’s plus een nieuw ontvangstben immers een levensduur gebouw later, opende Venyard op 15 van ongeveer tiendeuren. jaar. En om februari 2019 haar aan te sluiten bij de logische momenten van vervanging HEEL OVERZICHTELIJK voor ondernemers, is het doel Elke auto staat in een eigen, in 2030 30% van de nieuwe genummerd vak. Alle auto’s ‘zweven’ zware voortuigen uitstootvrij te 40 centimeter boven de grond. De hebben. carrosserie staat stevig op blokken, zodat het voertuig niet wankelt als LAGERE PRIJZEN eraan wordt gesleuteld. Tussen de Het is goed dat Nederland auto’s zit anderhalve meter ruimte. hierin het voortouw neemt, De auto’s staan per merk bij elkaar. vindt Machiel van der Kuijl ‘Het is heel overzichtelijk en goed van ondernemersvereniging georganiseerd’, zegt een klant die evofenedex. ‘Als landen om ons een motorblok uit een Ford takelt. heen ook mee gaan doen, komt Hij kijkt tevreden naar het resultaat er meer keuze en worden de van de werkzaamheden die hij in prijzen lager. Dat is belangrijk het afgelopen uur heeft verricht. ‘Ik voor onze ondernemers. Wel ben er trots op dat het me is gelukt.’ moet er zowel in Nederland als Zelfwaardering is een van de verin de rest van de wereld nog rassende neveneffecten van self veel gebeuren zodat de elektrische vrachtauto’s efficiënt opgeladen kunnen worden en de logistieke planning niet in de knel komt.’ LAADPALEN

Om het belang van goede laadpalen te onderstrepen organiseert Nederland samen met Californië vandaag op de klimaattop ook een aparte sessie over laadpalen. Zonder goede laadinfrastructuur kunnen schone auto’s, bussen en vrachtwagens immers niet rijden.

Uw partner in recyclingmachines

servic hoger biedt ren. U dat kl meer ze in e elkaar

DRIE Een a maan kocht Daarn veel v we kr waar a wisse ‘Een a male

De m tien ja zijn jo net al len ui meten aldus en bep bij he

HERG Herge hoogw ‘Het is de cra Traas. auto’s nen d gegaa worde gesch gereed ‘Onde pen le is kos alle 40 te hal zegt T renda want maar origin bouw

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest

Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl

Bruker M Terug


10

|

H inderiks M etaalrecycling

kiest weer voor

F uchs

‘Continuïteit en inzetbaarheid kernpunten bij aanschaf’

kwamen’. Zowel de machine als de leverancier moesten voldoen aan de gestelde eisen waarbij continuïteit en inzetbaarheid kernpunten waren. Hieraan voldoet de combinatie Fuchs en Van der Spek al vele jaren volgens Antoon Hinderiks. ZUINIGE MOTOR

Voor de aandrijving van de nieuwe 23-tons Terex-Fuchs MHL331F is zuinige 4.1 liter Deutz StageV motor verantwoordelijk. De standard compleet gescheiden- en separaat opgestelde koelers dragen er zorg voor dat de machine optimale koeling krijgt. Door deze opstelling zijn de koelers als gewenst in stoffige omstandigheden zeer goed te reinigen. Door de optimale koeling wordt er tijdens het draaien met de machine zeer weinig gebruik gemaakt van de koelvans waardoor naast een zeer

Via de werkplaatsen in Hardenberg heeft Van der Spek Vianen weer een nieuwe Fuchs afgeleverd bij Antoon Hinderiks Metaalrecycling in Raalte. Ditmaal is een nieuwe Fuchs MHL331F geleverd die een eerder geleverde MHL331 gaat vervangen. Antoon Hinderiks is gespecialiseerd in vernietiging, sloopwerken en demontage van diverse materialen en is in de ruim zeventig jaar dat het bedrijf bestaat uitgegroeid tot een van de modernste recyclingbedrijven van Overijssel. Voor het transport van de eigen containers

Standaard is de Fuchs MHL331F voorzien van een camera op het contragewicht en de rechter zijkant zodat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan doordat de machinist altijd kan zien wat achter- en naast hem gebeurd.

De keuze van Hinderiks voor een Fuchs overslagmachine was snel gemaakt daar de vier voorgaande machines ook ‘uit dezelfde stal

• Sorteergrijpers en shovelbakken

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service 015 - 257 41 54 015-2574154

Bevako B.V.

Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw tel: 015-3640518 / fax: 015-3613432 www.bevako.nl of info@bevako.nl

ELF METER OVERSLAGGIEK

De Fuchs MHL331F is uitgevoerd met elf meter overslaggiek en is voorzien van een generator die voor de benodige elektriciteit van de eventueel te gebruiken magneetplaat zorgt. Aan de machine is tevens een nieuwe originele 600 liter halfgesloten Fuchs grijper geleverd, waarmee de MHL331F dankzij de Rexroth hydrauliek, met een opbrengst van maar liefst 380 liter per minuut zeer snel draait en voor de gevraagde overslagcapaciteit zorgt. Door een extra geplaatste ophanging aan de lepelsteel voor de grijper kan men zonder deze eerst te moeten de- en monteren snel op transport met de eigen dieplader van Hinderiks om werken onderweg uit te voeren. De Fuchs is uiteraard ook geleverd met de nieuwe Fox-cabine Door de ruime schuifdeur is in- en uitstappen vergemakkelijkt. Middels joystick besturing kan de machine eenvoudig worden bestuurd en is optimaal zicht op het werk gegarandeerd. Door de standaard hydraulisch in hoogte verstelbare cabine kan een zichthoogte bereikt worden van wel 5.300 mm, waardoor er goed zicht ontstaat bij het sorteren en het laden van containers.

heeft Antoon Hinderiks de beschikking over een modern wagenpark wat onder meer uit drie containerauto’s bestaat met bijbehorende diepladers. Hiermee kunnen diverse soorten containers bij de klant worden gebracht en gehaald.De verschillende soorten ferro en nonferro metalen worden dan op de eigen locatie te Raalte ingezameld en gescheiden om zo te worden klaargemaakt voor verdere verwerking.

Voor verkoop en reparatie van: • Voor Autolaadkranen verkoop en reparatie van: • • Autolaadkranen Containerafzetsystemen • • Containerafzetsystemen Sorteergrijpers en shovelbakken • www.bevako.nl of info@bevako.nl

laag geluidniveau ook het brandstofverbruik uiterst laag is. Voor het dagelijks- en uit te voeren onderhoud aan de machine is als bij iedere Fuchs een ruim bemeten loopbordes bij de motor aanwezig welke via een uitklapbare trap toegankelijk is. Op deze plek kan naast het veilig uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden ook de diesel- en Adblue tank gevuld worden zonder op de machine te hoeven klimmen. Veiligheid staat in ieder Fuchs ontwerp voorop.

RAI CarrosserieNL lanceert keurmerk voor kippersystemen Eigenaren van voertuigen boven de 3.500 kilogram met een ‘kippersysteem’ kunnen voor de keuring van dit systeem vanaf vandaag gebruik maken van het zogenaamde KIP-Keur. Dit onafhankelijke keurmerk is door RAI CarrosserieNL speciaal in het leven geroepen om de veiligheid en betrouwbaarheid van kippersystemen te garanderen. Kippers zijn installaties op een truckchassis, aanhangwagen of oplegger die ervoor zorgen dat de laadruimte achterwaarts en/of zijdelings op en neer kan bewegen. Bijvoorbeeld een kiepwagen voor het verplaatsen van zand. Het Nederlands bakwagen- en aanhangerpark telt zo’n 9.500 voertuigen voorzien van een dergelijke installatie. BELANG VOOR VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID

Door intensief gebruik krijgen kippersystemen te maken met slijtage. Voor het gebruik van

een betrouwbaar kippersysteem is periodiek goed onderhoud en een deskundige controle daarom belangrijk. Hoe beter een systeem wordt gemonteerd en afgesteld, hoe beter dat is voor de levensduur, de veiligheid van degene die de installatie bedient, de veiligheid van omstanders en andere verkeersdeelnemers. De Arbowet verplicht ondernemers bovendien om deze systemen ieder jaar te laten keuren. KIP-KEURING

Ondernemers kunnen voortaan voor de keuring van hun systeem terecht bij een erkend KIP-keuringsbedrijf. Deze Keurmeesters vallen onder het toeziend oog van TUV Nederland en zijn speciaal opgeleid om de keuring te mogen uitvoeren. KIP Keurmeesters werken aan de hand van vaste protocollen en keuringslijsten waarbij niet alleen op de veiligheid wordt gecontroleerd, maar ook wordt gekeken naar eventuele onderhoudsgebreken of andere

technische problemen. Gebreken komen zo sneller aan het licht waardoor de levensduur van de kipper wordt verlengd. Keuringen kunnen ook worden gecombineerd met eventueel onderhoud en reparatie. VERWACHTINGEN

Op basis van dit aantal registraties verwacht RAI Vereniging dat in de toekomst per jaar zo’n kleine 2.000 keuringen worden afgenomen. Het KIP-Keurmerk is het zevende keurmerk dat door RAI CarrosserieNL in het leven is geroepen. Alle keurmerken hebben met elkaar gemeen dat met behulp van jaarlijkse gecertificeerde onafhankelijke keuringen de veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van systemen en/of transportvoertuigen worden gewaarborgd. Meer informatie over het KIP-Keurmerk is te vinden op de website www.kipperkeuring.nl


|

11

SC HR OOT ACC O U N TA N T S Onze metaalpers werkt op zonne-energie

Eindejaarstips Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden. Ik geef enkele fiscale tips, waarmee u uw voordeel kan doen. GEBRUIK DE VERRUIMDE SCHENKVRIJSTELLING

De vrijstellingen in de schenkbelasting in 2021 zijn vanwege corona verhoogd met € 1.000. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling nu € 6.604, voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. Deze verhoging geldt alleen voor 2021! Daarnaast kunt u uw kinderen of een derde een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van hun hypotheek. Deze schenking is dit jaar onbelast tot een bedrag van € 105.302. Indien u de schenking betaalt vanuit uw privé vermogen, dan verminderd de schenking uw vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag. Een schenking in 2021 moet uiterlijk in 2023 gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Schenken van de ‘jubelton’ kunt u maar 1 keer aan dezelfde persoon doen. PLAN UW INVESTERINGEN

Door het plannen van investeringen kunt u uw investeringsaftrek maximeren. Als u in 2021 voor meer dan € 2.400 investeert in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA neemt af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Boven € 328.721 krijgt u geen aftrek meer. Rondom de investeringsaftrek is het zaak om de investeringsverplichting zo goed mogelijk te plannen en voor zover mogelijk te spreiden. Zo kan het meest gunstige tarief voor de investeringsaftrek verkregen worden. Ook moet het bedrijfsmiddel in gebruik genomen zijn in 2021 óf er moet voldoende aanbetaald zijn. Anders schuift de aftrek door naar latere jaren. Verkoop binnen vijf jaar na aanschaf kan leiden tot desinvesteringsbijtelling! Ondernemers die van plan zijn een investering te doen in een voor 2022 kwalificerend bedrijfsmiddel voor de MIA doen er verstandig aan om deze investering pas te doen in 2022. De milieu-investeringsaftrek kent op dit moment drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Per 1 januari

2022 worden deze percentages verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. BEOORDEEL DE HERINVESTERINGSRESERVE

Heeft u in uw onderneming een bedrijfsmiddel verkocht en voor de boekwinst een herinvesteringsreserve gevormd? Een herinvesteringsreserve die u in 2018 gevormd heeft, moet u vóór 31 december 2021 benutten. Investeer op tijd, om te voorkomen dat de herinvesteringsreserve vrijvalt en u daardoor belasting verschuldigd bent. Er zijn omstandigheden waarin het mogelijk is om de genoemde termijn te verlengen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er vanwege de aard van het bedrijfsmiddel een langere tijd nodig is of als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de aankoop is vertraagd. Er moet in dat geval wel op zijn minst een begin gemaakt zijn met de uitvoering van de herinvestering. Ook zult u de vertraging aannemelijk moeten maken. De Staatssecretaris van Financiën heeft corona als bijzondere omstandigheid aangemerkt. Indien er al een begin gemaakt is van uitvoering van de herinvestering, dan hoeft de boekwinst dus na het derde jaar van vorming van de HIR niet aan de winst toegevoegd te worden. Ook in dit geval moet u vertraging vanwege corona aannemelijk kunnen maken. Het verdient aanbeveling om bij significante belangen dit vooraf met de belastinginspecteur af te (laten) stemmen. VOORKOM VERLIESVERDAMPING

Vanaf 1 januari 2022 gaan er nieuwe regels gelden voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen in de vennootschapsbelasting zijn dan tot € 1 miljoen onbeperkt voorwaarts en voor een jaar achterwaarts verrekenbaar zijn. De beperking van voorwaartse verrekening van zes jaar komt dus te vervallen. Voor alle op 31 december 2021 nog niet verrekende verliezen vanaf 2013 zal het nieuwe regime van de verliesverrekening gaan gelden. Verliezen van vóór 2013 blijven echter maximaal negen jaar verrekenbaar en kunnen dus wel verdampen indien deze verliezen

niet worden verrekend met de resultaten tot en met 2021. Heeft u nog een verlies uit 2012 dan heeft u nu nog de tijd om actie te ondernemen! BEOORDEEL DE FISCALE EENHEID VOOR DE VPB

Heeft u meerdere bv’s en zijn deze op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, houdt deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het verschil tussen het lage en het hoge tarief en verruiming van de schijven wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Op die manier kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten. Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15% tot een winst van € 245.000. Volgend jaar geldt dit tarief tot € 395.000. Het hoge tarief van thans 25% zal in 2022 verhoogd worden naar 25,8%. Let op dat de verbreking van een fiscale eenheid voor de VPB niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Als verbreking gewenst is, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2022 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af voor u besluit tot verbreking over te gaan. Verbreking kan namelijk ook onbedoelde gevolgen hebben! Komt uw winst naar verwachting boven het bedrag van de lage schijf uit, dan kan het aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door kosten van uw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen en opbrengsten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven. Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.

Campagne voor meer vrouwen en jongeren in de GEO-sector Bedrijven in de sector GEO (Grondstoffen, Energie en Omgeving) willen meer diversiteit in hun personeelsbestand. Daarvoor werken ze hard aan de werving van meer vrouwen en jongeren. De bedrijven willen het aandeel vrouwen de komende vijf jaren laten groeien van 15 naar 25 procent, het aandeel jongeren van 8 naar 15 procent. Om de instroom te stimuleren, lanceert O&O Fonds GEO de campagne ‘Maak werk van een schonere wereld!’. Via social media en buitenreclame wordt verwezen naar de website Maak werk van een schonere wereld. Later deze maand volgt een uitgebreide mediacam-

pagne. Tien jonge en vrouwelijke werknemers delen op de website hun ervaringen. Ze vertellen over de voordelen van het werken in de sector en laten weten blij te zijn met de opleidingsmogelijkheden, de flexibele werktijden en de mogelijkheden om door te groeien. Zij

maken ook duidelijk welke vooroordelen onterecht aan de sector kleven. Door twee korte vragen te beantwoorden (‘wat voor werk wil je doen?’ en ‘waar wil je werken?’) ontdekken de bezoekers van de website eenvoudig welke bedrijven en functies goed bij hun wensen passen. Werkgevers kunnen zich op de website presenteren. Geïnteresseerden vinden zo gemakkelijk de weg om te solliciteren. www.maakwerkvaneenschonerewereld.nl.

Laat uw metalen pakketteren Geelhoed Metaalhandel perst alle metalen: • • • • • • • • • • •

Aluminium offset Aluminium blikjes Aluminium doppen Aluminium draad Aluminium draaisel Aluminium folie Aluminium jaloezieband Aluminium koper koelers Aluminium plaat Aluminium radiateurs Geslagen aluminium

• • • • • • • • • •

Rein aluminium Zinkhoudend aluminium Profiel aluminium Rood koper plaat/draaisel/pijp Handgepeld/Milberry Geel koper/messing, plaat/ band/draad Brons snippers/draaisels/band Nieuw zilver Koper/nikkel legeringen Zink

Meer informatie: www.oudmetaalhandel.nl of bel 015 273 0570

r enewi :

sterkere

prestaties in Het eerste HalF jaar

Renewi plc, het toonaangevende internationale waste-to-productbedrijf, maakt zijn resultaten over de zes maanden tot en met 30 september bekend. De omzet stijgt met 11 procent tot € 916 miljoen, dankzij herstel van COVID en steeds hogere recyclaatprijzen. Onderliggende EBITDA1 stijgt met 43 procent tot € 126,6 miljoen; onderliggende EBIT1 stijgt met 125 procent tot € 63,8 miljoen, dankzij resultaten in Commercial Waste. De EBIT-marge van Commercial Waste steeg met 470 basispunten tot 9,6 procent. De managementverwachtingen van het voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2022 zijn verder gestegen. STRATEGISCHE HOOGTEPUNTEN

De regelgeving blijft het bedrijfsmodel ondersteunen, met inbegrip van de verhoogde verbrandingsbelasting in de Belgische regio’s en de Vlarema 8-wetgeving in Vlaanderen. De toegenomen vraag naar recyclaten, gecombineerd met aanbodbeperkingen op korte termijn, heeft geleid tot de huidige hogere recyclaatprijzen; op langere termijn wordt verwacht dat secundaire materialen hun waarde zullen behouden. Zoals uiteengezet op het recente Capital Markets Event leveren investeringen in circulaire innovaties naar verwachting tegen eind 2025 € 20 miljoen extra EBIT op. Andere projecten zijn nog in ontwikkeling. Het Renewi 2.0-programma ligt nog steeds op schema om tegen boekjaar 2024 € 20 miljoen aan besparingen op te leveren en levert momenteel een kostenbesparing van € 4,0 miljoen op. ATM heeft meer dan 400.000 ton verscheept, wat neerkomt op 31 procent van de bestaande TGG-voorraden, en de afzetmogelijkheden voor secundaire bouwmaterialen zijn in ontwikkeling. Zoals eerder aangegeven, vertraagt

de geringe aanvoer van vervuilde grond het volledige winstherstel bij ATM. DUURZAAMHEID

Het bedrijf maakt een circulaire economie mogelijk: duurzaamheid is de kern van onze bedrijfsstrategie en Renewi draagt bij aan de vermijding van meer dan 3 miljoen ton CO2 netto per jaar. Nieuwe innovatieprojecten dragen naar verwachting bij aan onze doelstelling om het recyclingpercentage van de Group met 10 procentpunt te verhogen tot 75 procent en jaarlijks nog eens 0,5 miljoen ton CO2 te vermijden. STERKE PRESTATIE

Otto de Bont, Chief Executive Officer, reageert: ‘Renewi leverde een sterke prestatie in de eerste helft van boekjaar 2022, met een onderliggende EBIT die 125 procent hoger ligt dan vorig jaar en 69 procent hoger dan in de eerste helft van FY20 voor Covid. Wij zijn erin geslaagd een deel van de structurele kostenbesparingen als gevolg van de Covid-19-pandemie vast te houden en die hebben, in combinatie met volumeherstel en aanhoudend sterke recyclaatprijzen, bijgedragen tot de aanzienlijke stijging van de marges en de winst. Na dit sterke eerste halfjaar nemen de verwachtingen van de Raad van Bestuur voor het volledige jaar nog verder toe, waarbij wordt uitgegaan van enige matiging van de recyclaatprijzen in het tweede halfjaar en van een lagere doorvoer bij ATM.’ Het bedrijfsmodel is volgens hem essentieel om geavanceerde circulaire economieën te helpen doelstellingen rondom de vermindering van koolstofdioxide te bereiken. ‘Door meer te recyclen, beperken we de verbranding en helpen we onze klanten hun Carbon-voetafdruk te verkleinen, aangezien ze nieuwe materialen vervangen door onze secundaire materialen van hoge kwaliteit. Wij verwachten dan ook op lange termijn groeimogelijkheden op al onze markten naarmate we meer waarde toevoegen aan het afval dat we inzamelen en verwerken.’


12

|

Veranderingen rondom de demontage van batterijen uit elektrische voertuigen

RECHTSOORDEEL EINDEAFVAL

Janet Kes van ARN adviseert autodemontagebedrijven in ieder geval een goede registratie bij te houden van wat je verkoopt en je ook bewust te zijn van de productverantwoordelijkheid bij verkoop. ‘Alles wat uit een autowrak komt, is afval en moet ook zo behandeld worden. Voor gebruikte onderdelen geldt dat ze verkocht kunnen worden als een product. Een batterij weer gebruiken voor de oorspronkelijke toepassing in een voertuig is mogelijk’, aldus Kes. Als batterijen naar bedrijven gaan die er nieuwe producten en toepassingen van maken, dan is in Nederland de constructie van het rechtsoordeel eindeafval beschikbaar. De ontvanger van de afgedankte batterij (afval) zet het nieuwe product op de markt en wordt daarmee ook de nieuwe producent van de batterij. Deze partij neemt de producentenverantwoordelijkheid over van de autofabrikant. ARN werkt samen met drie partners met een end-ofwaste-rechtsoordeel. Deze bedrijven nemen de batterij aan als afval en maken er een nieuwe stationaire toepassing van, bijvoorbeeld voor energieopslag. INZAMELING EN VERWERKING VAN BATTERIJEN

Demontage van een aandrijfbatterij van een elektrisch auto vergt andere competenties dan voor een auto met een verbrandingsmotor. Het is letterlijk van groot belang dat je exact weet wat je doet, maar vooral ook wat je niet moet doen. Hoe sla je ze bijvoorbeeld op? Driehoog achter op een stelling of buiten in een container? Het online platform Green Light zocht het uit. Jaarlijks danken we in Nederland zo’n 200.000 voertuigen af. Hier zullen in de toekomst ook steeds meer elektrische en hybride exemplaren tussen zitten. Tijdens de relatiemiddagen van ARN maakte wet- en regelgevingsexpert Willy Tomboy duidelijk dat de herziening van de Batterij Richtlijn 2006/66/ EC (en dus ook van het Nederlands Besluit beheer batterijen) heel wat veranderingen in batterijrecycling zal brengen. Niet alleen gaat het aantal type batterijen waarvoor verplichtingen gelden van drie naar vijf, ook zijn de nieuwe bepalingen geen richtlijnen maar een verordening, waardoor ze direct van toepassing zullen zijn in alle lidstaten.

ling van een ISO-norm voor de brandweer, zodat zij bij ongelukken met elektrische auto’s veilig te werk kunnen gaan. Tomboy: ‘Het probleem is dat er in de huidige Batterij-richtlijn en in de ELV-richtlijn geen juiste definitie van re-use of hergebruik bestaat. Er is zelfs geen omschrijving van second life of re-purposing terug te vinden. Wij hebben daarom aan de Europese Commissie gevraagd: zorg ervoor dat, net zoals in de Waste Framework Directive, in de nieuwe batterijwetgeving een duidelijke definitie komt van second life en re-use.’ Een goede definitie voor re-use is volgens Tomboy: een industriële accu uit een elektrisch voertuig gebruiken in een ander elektrisch voertuig. Dus reparatie, remanufacturing en dan van voertuig naar voertuig. Second life of re-purposing is van voertuig naar stationair gebruik, waarbij de batterij wordt afgedankt voor de

Tomboy legt uit: ‘Duidelijk is dat in de nieuwe bepalingen informatievoorziening, procedures en veiligheid van groot belang worden met serieuze verplichtingen.’ Zo komen er bijkomende wettelijke verplichtingen voor producenten én autodemontagebedrijven en neemt het belang van informatie (traceability), het gebruik van standaards en procedures, kennis en opleiding en veiligheid (opslag, verpakking, transport) toe.

houdt deze verantwoordelijkheid op? Wat als een afgedankte batterij een tweede leven krijgt in een nieuw product? Wie is dan verantwoordelijk? Met andere woorden

AFVAL OF PRODUCT

Tomboy vindt het belangrijk dat een gebruikte batterij niet te snel als afval wordt bestempeld. Dat zou een tweede leven in de weg kunnen staan. Terwijl bij een tweede leven de producentenverantwoordelijkheid goed geregeld moet zijn. Een verheldering van de grijze zone tussen ‘afval’ en ‘product’ is van belang voor zowel de consument als de industrie. Nu is het zo dat als een elektrische auto in Nederland wordt verkocht de invoerder verantwoordelijk is voor de batterij tot deze gerecycled wordt. Maar wanneer

hoe gaan we tot de herziening van de Batterij Richtlijn 2006/66/EC ingaat om met de verkoop van batterijen uit autowrakken?

ker. Dat levert maatwerk op waar we vraag en aanbod goed bij elkaar brengen. Uiteraard draag ARN daarnaast zorg voor correcte rapportage aan de overheid. De inzameling gebeurt onder meer door Van Peperzeel, die de afgedankte batterijen bij de verschillende autodemontagebedrijven ophaalt en ze naar de juiste verwerker afvoert. MAAK GEEN DOOLHOF VAN JE BEDRIJF

SECOND LIFE EN RE-USE

Tomboy pleitte al in 2019, toen hij nog voorman was van RECHARGE, voor veiligheid, transport, wetgeving en environmental footprint. In die rol was hij ook bezig met standaardisaties rondom veilig werken met elektrische voertuigen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en met de ontwikke-

oorspronkelijke toepassing in het voertuig. Omgebouwde en opnieuw op de markt gezette batterijen die in voetbalstadions worden gebruikt als energie-back-up is zo’n vorm van second life. Die batterijen, die van verschillende merken kunnen komen, worden ontmanteld en getest en vervolgens teruggeplaatst in een battery pack dat men voor een andere toepassing dan automotive gebruikt.

In Nederland coördineert ARN voor veel auto-importeurs de inzameling en verwerking van afgedankte batterijen uit elektrische en hybride auto’s. Het is niet verplicht hieraan deel te nemen, maar het levert importeurs vooral gemak op. ARN beoordeelt waar ingezamelde afgedankte batterijen het best naar toe kunnen voor verwerking, want niet elke batterij kan naar elke verwer-

Janet Kes van ARN

Autodemontagebedrijven zorgen ervoor dat het batterijpakket op een veilige manier uit de auto wordt gedemonteerd. Het bedrijf meldt de batterij aan voor transport bij ARN en zorgt er in de tussentijd voor dat de batterij veilig wordt opgeslagen. ARN bepaalt waar de batterij het best naar toe kan. Als batterijen nog geschikt zijn voor een tweede leven gaan ze naar een van de bedrijven die er nieuwe producten en toepassingen van maken en daarmee ook de nieuwe producent van de batterij wordt. Recycling gebeurt op dit moment meestal in Duitsland of Frankrijk. Van Peperzeel haalt de batterij op. ‘Als ze bij ons aankomen, gaan ze in een zeecontainer met


|

een blussysteem en automatische doormelding naar de brandweer’, zegt Johan van Peperzeel. Hij verwacht dat autodemontagebedrijven over twintig jaar allemaal een opslagunit op het terrein hebben staan. ‘Afvalbatterijen vormen een potentieel risico, dus die wil je niet open en bloot neerzetten. Denk ook goed na over hoe je batterijen binnen je bedrijf opslaat: maak geen doolhof voor de brandweer, maar zorg voor een goede plattegrond, zodat zij kunnen zien waar batterijen in je bedrijf worden opgeslagen en houd je daar ook aan. En treedt in overleg met de brandweer over hoe je omgaat met batterijen in je bedrijf’ SPECIALE CONTAINERS VOOR TRANSPORT

Er komt volgens Van Peperzeel een situatie dat autodemontagebedrijven zich moeten inrichten op wat komen gaat: hoe gaan we batterijen veilig uit auto’s halen, hoe slaan we ze op en wat zijn de risico’s? ‘Bedenk wel: een batterij kan meer dan 700 kilo wegen. Als een elektrische auto betrokken is bij een ongeluk en niet total loss is, moet hij vervoerd worden naar een schadeherstelbedrijf of autodemontagebedrijf. Wij kunnen deze auto’s vervoeren in een container met blussysteem.’Tomboy vult aan: ‘Als Tesla een grote batterij heeft en er is een foutdiagnose dan verwijderen ze de batterij en wordt hij op de testbank gezet. Als ergens een module een fout heeft, vervangen ze die. Ze gaan echt die hele batterij van 750 kilo niet weggooien. Het kapotte onderdeel wordt gerecycled en de batterij wordt hersteld en gaat terug naar de eigenaar van het voertuig. Re-manufacturing van industriële accu’s ga je steeds vaker zien, want het zijn dure onderdelen.’

gen om toekomstige inzameling en recycling door ARN mogelijk te maken. Over het algemeen brengen dealerbedrijven deze bijdrage apart in rekening bij de verkoop van

een auto met een aandrijfbatterij. De bijdrage voor startaccu’s dient als administratieve bijdrage voor compliance. De beheerbijdragen voor Li-ion

batterijen voor hybride en vol elektrische auto’s gaan per 1 januari 2022 opnieuw fors omlaag. De daling bedraagt ongeveer 50 procent, afhankelijk van het gewicht van de batterij. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemiddelde levensduur van een batterij op basis van de huidige inzichten langer is dan verwacht. Er komen daardoor minder en later aandrijfbatterijen terug voor recycling dan waarmee eerder rekening is gehouden. Dat betekent ook dat de kosten voor inzameling en recycling pas veel later worden gemaakt. Bovendien nemen over deze langere periode de recyclingkosten naar verwachting af door technologische ontwikkelingen en schaalvergroting.

13

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

Foto’s: Marco Hofsté Bron: ARN/ Green Light

VAN 2 TOT 3,5 TON

KENNIS EN OPLEIDING

Doordat het demonteren van auto’s steeds complexer wordt, onder meer door de toename van elektrische en hybride modellen, zal de vraag naar doelgerichte opleidingen alleen maar toenemen. Batterijpakketten moeten immers allemaal veilig en deskundig gedemonteerd worden, omdat zij waardevolle onderdelen en grondstoffen bevatten, die we op een duurzame en verantwoorde wijze weer willen terugwinnen en hergebruiken. Opleider Innovam verzorgt in samenspraak met ARN ook trainingen voor e-voertuigen, waarin een demonteur leert hoe hij op een veilige manier een batterijpakket uit een elektrische auto haalt. Technisch trainer Innovam Nico Kraak vertelt: ‘We moeten mensen opleiden voor het demonteren van elektrische en hybride voertuigen. Het is van belang om te weten: met wat voor voertuig heb je te maken, wat is de grootte van het accupakket en waar precies bevindt het zich in de auto. Mijn advies aan autodemontagebedrijven? Heb je een speciaal geval waar je niet uitkomt of is het accupakket niet veilig te stellen? Neem dan contact op met ARN. Zij hebben de contacten, zodat je als demontagebedrijf geholpen wordt. We hoeven niet bang te zijn voor elektrische voertuigen, maar we moeten er wel respect voor hebben. Als je ‘m voelt, ben je te laat.’

MOTRAC-OP-MAAT

Experts in energie

De tijd dat alleen een verbrandingstruck voor de zwaarste inzet werd toegepast is voorbij. De nieuwe Linde X20-X35 is de eerste E-truck met de performance van een IC-truck. Daarnaast leveren de Li-ION batterijen maximale productiviteit door de korte laadcycli en het eenvoudig tussentijds laden.

HET ARN BEHEERPLAN

Deelnemers aan het ARN Beheerplan dragen aan ARN een beheerbijdrage af bij het op de markt brengen van startaccu’s en aandrijfbatterijen. Dit gebeurt via de pay-as-you sell systematiek. Voor elke verkochte aandrijfbatterij wordt op voorhand een bedrag afgedra-

VEILIGHEID

ENERGIE

MOT-21-3466 ADV Schroot 210x297 v2.indd 1

DUURZAAMHEID

CONNECTIVITEIT

→ motrac.nl/elektrische-krachtpatsers

21-06-2021 12:14


14

|

A nna V anderbruggen

ontwikkelt innovatief concept voor recycling van lithium - ionbatterijen

‘Met schuimflotatietrap kunnen metalen en grafiet samen worden teruggewonnen’ Anna Vanderbruggen, promovendus aan het Helmholtz Institute for Resource Technology in het Duitse Freiberg (HIF), heeft een concept ontwikkeld om grafiet uit gebruikte lithium-ionbatterijen te recyclen. Op 7 november presenteerde zij haar aanpak in de finale van de toekomstige competitie Falling Walls in Berlijn. Het efficiënt recyclen van batterijen en het opnieuw integreren van de teruggewonnen materialen in de productie is nog steeds een schijnbaar onoplosbaar probleem voor de industrie. Daarom zoeken onderzoekers over de hele wereld naar nieuwe benaderingen. Elektromobiliteit verhoogt de vraag naar lithium-ionbatterijen - en leidt tot een enorme wereldwijde vraag naar kritische materialen zoals nikkel, kobalt, lithium en natuurlijk grafiet, die aan de andere kant niet oneindig beschikbaar zijn op onze planeet, en aan de andere kant aan de andere kant worden ze vaak onder slechte omstandigheden gedolven. Daarom is de ontwikkeling van efficiënte recyclingtechnologieën en de integratie van de teruggewonnen materialen in de productie van batterijcellen absoluut essentieel. Het

doel is om met een efficiënte aanpak materiaalkringlopen te sluiten. GRAFIET: RELEVANT EN KRITISCH

Een zeer relevant maar ook zeer kritisch materiaal voor lithium-ionbatterijen is grafiet. Door de energietransitie in de mobiliteitssector blijft grafiet de komende decennia een van de bepalende materialen in de batterijproductie. Natuurlijke afzettingen van grafiet die economisch kunnen worden gewonnen, zijn echter zeldzaam. Bovendien zijn recyclingbedrijven momenteel niet in staat grafiet terug te winnen. Daarom eindigt het als afvalstof of wordt het gebruikt als reductiemiddel tijdens het recyclingproces. Anna Vanderbruggen is deze uitdaging aangegaan en heeft een concept ontwikkeld voor het terugwinnen van grafiet uit gebruikte lithium-ionbatterijen, dat ook het onderwerp is van haar doctoraatsthesis.

Juist in de jaarlijkse Falling Wallscompetitie wordt gezocht naar toekomstgerichte ideeën. De wedstrijd, die gericht is op jonge uitvinders, onderzoekers, startende ondernemers en studenten, is aangesloten bij de Falling Walls Conference in Berlijn. Deze vond voor het eerst plaats in 2009 op de verjaardag van de val van de Berlijnse Muur en heeft als motto ‘Muren afbreken en grenzen overwinnen: in gedachten, in gedachten en in actie’.

SCHUIMFLOTATIE

‘Mijn aanpak maakt gebruik van de methode van schuimflotatie, die bewezen is in de grondstoffenindustrie, om grafiet te recyclen’, vetelt ze in een persbericht. ‘Schuimflotatie is een beproefd en efficiënt proces voor het scheiden

Anna Vanderbruggen. Foto: HZDR/HIF

van waardevolle mineralen uit afvalgesteente voor deeltjesgroottes

Fuchs MHL360F: De 48 tons betrouwbareen zuinige capaciteitsmaker De Fuchs MHL360F behoort al vele jaren tot één van de succesnummers uit de uitgebreide Fuchs-lijn van mobiele op- en overslagmachines, die in Bad Schönborn worden geproduceerd. Met zijn gewicht van 48 ton is deze machine een echte capaciteitsmaker, die in vele gebieden wordt ingezet.

de uiterste stabiele onderwagen die bij de wielmobiele uitvoering is voorzien van vier stempelpoten op iedere hoek van de onderwagen. De draaikrans die is voorzien van een dubbele rij lagers is centraal midden op de onderwagen geplaatst zodat de machine stabiel blijft staan tijdens de uit te voeren werkzaamheden.

ontworpen met de op- en overslagwerkzaamheden in gedachten. Hierbij valt de ophanging van de giek direct op. Deze is voorop de bovenwagen geplaatst en zeer zwaar en degelijk uitgevoerd waarbij de staalbouw doorloopt op de gehele bovenwagen. Zowel de ophangingen van de giek als de hefcilinders zijn zo uitgevoerd dat

van ongeveer 10 tot 200 micrometer. Het proces is gebaseerd op de selec-

De Fuchs MHL360F kan zowel met een rechte- als bananengiek geleverd worden met een bereik van 19,5 meter aan de buitenzijde van de grijper. Het bereik van hart draaikrans tot grijperpen bedraagt 18,0 meter. ZEER ZUINIG

Dankzij de duurzame- en zuinige Deutz TCD 7.8 L6 cilinder motor is de Fuchs MHL360F één van de zuinigste machines is de markt. Het gebruik van het vermogen van 190 kW kan middels verschillende programma’s in de besturing door de machinist eenvoudig worden ingesteld zodat altijd de optimale combinatie wordt gebruikt tussen de motor en het hydraulische systeem met een laag brandstofverbruik als gevolg. De compleet gescheiden koelers voor olie, hydrauliek, koelvloeistof en airco zorgen voor de beste koeling die in de markt beschikbaar is. Door deze optimale koeling draaien de koelvans minder met een laag geluidniveau en brandstofniveau als gevolg. Uiteraard is de motor een Stage-V uitvoering met de laagste emissie uitstoot. HYDRAULISCH SYSTEEM

Van haven tot recyclinglocatie is de machine bekend om zijn degelijke- ,duurzame-, comfortabele- en veilige karakter dat in het gehele ontwerp naar buiten komt zodat er ieder draaiuur gebruik van kan worden gemaakt. De basis van het degelijke ontwerp is te vinden in

Een pendelende achteras is standaard en zorgt tijdens het rijden voor juist contact met de ondergrond zelfs als deze niet vlak is. GIEK

Op de onderwagen is de bovenwagen geplaatst welke compleet is

tieve hydrofobering, de waterafstotende eigenschap van mineralen en de hechting van deze deeltjes aan gasbellen, die vervolgens via een schuim worden afgevoerd. Daarom zijn oppervlakte-eigenschappen, maar ook andere deeltjeseigenschappen zoals grootte en morfologie, de belangrijkste scheidingskenmerken voor schuimflotatie. Door een schuimflotatietrap toe te voegen, kunnen de metalen en het grafiet samen worden teruggewonnen.’

ze tweezijdig worden ondersteund. Vier pennen zorgen dat het krachtenspel optimaal worden opgevangen en verdeeld in de rest van de bovenbouw. Door deze plaatsing van de giek heeft de machinist ook optimaal zicht op de uit te voeren werkzaamheden.

Aan de motor is een uiterst efficiënt hydraulisch systeem van Rexroth gemonteerd dat bestaat uit drie pompen. Twee worden ingezet voor het aansturen van de giek, lepelsteel en grijper waarbij de derde alleen wordt ingezet voor het zwenken van de machine. Door deze opbouw is de machine zeer efficiënt en snel en wordt er weinig brandstof verbruikt. In totaal is 700 liter/min beschikbaar vanuit het hydraulische systeem. COMFORT EN VEILIGHEID

De FOX-cabine die op de Fuchs MHL360F is geplaats is voorzien

Vanderbruggen zegevierde als eerste in de nationale competitie van het Falling Walls Lab en verzekerde zich zo van deelname aan de Internationale finale in Berlijn. Vervolgens moet de Française de jury overtuigen met haar korte presentatie van 3 minuten van haar toekomstig idee van batterijrecycling om ‘Breakthrough Winner of the Year in de Emerging Talents-categorie van Falling Walls’ te worden. De winnaar ontvangt een geldprijs en krijgt de kans om zijn presentatie opnieuw te geven voor een groot publiek.

van alle comfort voor de ­machinist. Dankzij de ruime schuifdeur geeft toegang tot de luxe cabine waarin alle functies van de machine optimaal bedient kunnen worden. Natuurlijk is de stoel- en console in te stellen op de wensen van de machinist zodat een ideale zitpositie ontstaat. Standaard heeft de cabine een zichthoogte van 5,8 meter en kan als gewenst optioneel ook nog 2,2 meter naar voren worden geplaatst. Dankzij het zeer ruime onderhouds- en werkplatform op de bovenwagen kan de machinist zeer veilig en eenvoudig zijn werkzaamheden uitvoeren. Er kunnen geen onveilige situaties ontstaan door op de bovenwagen te hoeven klimmen voor onder andere tank- en controle werkzaamheden. Aan de rechterzijde is een uitklapbare toegangstrap die toegang geeft naar het bordes. UITVOERINGEN

Uiteraard zijn naast de standaard uitvoering diverse andere uitvoeringen leverbaar als te denken als een compleet elektrische uitvoering waarbij de aandrijving van de machine middels een elektromotor plaats vind. Voeding kan dan middels een vast kabelaansluiting of als gewenst met een kabeltrommel zodat de machine toch nog beperkt mobiel is. Tevens behoren rups- en pylon uitvoeringen ook tot het uitgebreide leveringsprogramma van Fuchs. Als bij velen bekend staat importeur Van der Spek Vianen altijd klaar voor het verlenen van service en support met de uitgebreide technische dienst en specialisten voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Dit kan zowel op locatie als in de werkplaatsen in Vianen en Hardenberg.


|

! T S O O R P OP EEN GOEDE SAMENWERKING IN 2022

Ophemertstraat 11 | 3089 JD Rotterdam | Port 2505 | Telefoon 010-4291380 | info@kwsupply.com | www.kwsupply.com

15


16

|

Schroot: Veelzijdig mooi! Jacco van de Kuilen is al jaren als freelancefotograaf fulltime werkzaam binnen de automotive- en motorbranche, maar ook in de metaalrecycling en autodemontage heeft hij ervaring. Ook deze foto is door Van de Kuilen gemaakt. Voor meer informatie zie: www.jaccovandekuilen.nl.


|

17


18

|

Scheepssloperij Treffers is groot in schroot Scheeps- en autosloperij Treffers BV in Haarlem heeft al sinds 1952 een ijzersterke naam in de binnenvaart. Na bijna zeventig jaar weet iedere schipper dat hier netjes wordt gewerkt. De mannen van Treffers zijn betrouwbaar, ontzorgen de klanten volledig, recyclen wat nog gebruikt kan worden en bieden een mooie prijs, aldus Schuttevaer. Niemand kan bij Haarlemse sloperij om de oprichters van het bedrijf heen. Het echtpaar Gerrit en Paula Treffers, die de sloperij in 1952 begonnen, is helaas overleden. Hun portretten op de buitenmuur, in het kantoor en in de werkplaats houden de werkzaamheden nog scherp in de gaten. Buiten hapt een gigantische schaar met zo’n 1000 ton knipkracht de romp van een binnenvaartschip in stukken. Jaarlijks worden hier op deze manier ongeveer 100 schepen gesloopt, vertelt boekhouder Edwin Lammerse. ‘We hebben een goede naam in de binnen-

vaart’, vertelt hij tegen Schuttevaer. ‘Men weet dat we onze afspraken nakomen. Daardoor wordt ons veel werk en handel gegund.’

GEEN ZORGEN

Bij de sloop komt nogal wat kijken, maar klan-

ten merken daar niets van. Met de twee duwboten en twee vrachtschepen van de sloperij kunnen ook schepen zonder werkende motor goed worden verplaatst. Directeur Gerrie Treffers: ‘We nemen een schip compleet over. Wij nemen het risico en ruimen alles netjes op. Ook als we asbest tegenkomen. Hoewel

de milieueisen in de bijna 70 jaar van ons bestaan steeds strenger

COL UMN zijn geworden, wordt de klant volledig ontzorgd. De betimmering, vloeistoffen, verfresten, het zijn allemaal aparte afvalstromen. Ook de financiële kant bij de notaris nemen we voor onze rekening.’ HECHTE FAMILIE

Directeur Gerrie Treffers vertelt over de mooie jeugd die hij met zijn ouders en dit bedrijf beleefde. Zo leerden hij en andere familieleden het vak. Een deel van de familie werkt er nog steeds en regelmatig komen kleinkinderen met hun aanhang even langs. Wat altijd bleef is de goede sfeer op het bedrijf met veel humor. Blikvangers zijn een groot stuurhuis dat als kantoor dient en de vele in wrakken gevonden modelautootjes op het dak van twee containers. Als hecht familiebedrijf kan Treffers nog jaren vooruit. Voor meer informatie zie: treffershaarlem.com Bron: Schuttevaer

GEKNIPT EN GRANULEREND VO LG EN S U W B UD GE T

Industriële CO2 reductiedoelen in wankel evenwicht met investeringen In Nederland is het gat tussen het niveau van de totale CO2 uitstoot in 2019 en het doel in 2030 nog zo’n 52 procent. Om het reductiedoel te halen moet tot en met 2030 nog circa 100.504 miljoen kg CO2 worden gereduceerd. Dit betekent een reductie van 9.137 miljoen kg CO2 per jaar. Het terugdringen van fossiele energie richting 2030 en verder zal veel investeringen vragen. Een bio-based en low-carbon economie is een vergezicht dat met stevige langjarige investeringen is te bereiken, vergezeld met de nodige ambitie in zowel de private als de publieke sector. GELEIDELIJKE TRANSITIE

De CO2-reductiedoelen richting 2030 en verder zijn ambitieus. Maar om Nederlandse industriële bedrijven onder de koplopers in Europa te houden, is een geleidelijke CO2-neutrale transitie noodzakelijk zodat geen afbreuk gedaan wordt aan onze bestaande concurrentiepositie. Een groot aantal van de in ons rapport benoemde decarbonisatietechnieken vergen namelijk vaak grote investeringen. Niet alleen in de techniek zelf, maar bijvoorbeeld ook in de infrastructuur. Zo moet er bijvoorbeeld nog flink worden geïnvesteerd in goede aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk. En het is bovendien de vraag of de huidige capaciteit op het hoogspanningsnet toereikend is. Ook de overheid moet hier dus doorpakken met gericht beleid om het CO2 reductiedoel richting 2030 en verder laagdrempelig te houden, met name voor bedrijven met minder financiële slagkracht. MILIEU-INVESTERINGEN BEDRIJFSLEVEN

Bedrijven met meer dan tien werknemers besteedden in 2020 ruim 2,1 miljard aan milieu-investeringen volgens het CBS. Dit was een stijging van 77 procent procent ten opzichte van 2019 ofwel 931 miljoen euro. De totale milieuinvesteringen van 2,1 miljard euro hadden een aandeel van 14,4 procent in de totale investeringen van bedrijven. De investeringen fluctueren sterk van jaar tot jaar, maar het geeft een signaal over de bereidheid van bedrijven om te investeren in meer efficiency en milieumaatregelen.

te veel obstakels. Denk aan het invoeren van energieefficiency maatregelen, installeren van hybride boilers en warmtepompen en uitnutten van restwarmte. De toegenomen investeringsbereidheid onder veel bedrijven werpen vruchten af, maar de schaal is nog onvoldoende om succesvol te zijn. Maar er is bovenal voor veel sectoren nog een lange weg te gaan De totale Nederlandse industrie moet nog zo’n 56 procent aan CO2 reduceren tot aan 2030. Bijna alle sectoren moeten nog 40-50 procent in CO2 reduceren om het 2030 doel te bereiken. Van alle CO2-uitstoot van de industrie komt ruim 40 procent voor rekening van de chemische industrie. Hierbij gaat het om bedrijven die producten vervaardigen door middel van chemische veranderingen aan bestaande grondstoffen. Voorbeelden van dit soort producten zijn kunststoffen en kunstmest. Naast de chemische industrie heeft de aardolie-industrie met bijna 25 procent van de CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie, een significant deel van de totale emissies. Daarna volgt de basismetaalindustrie (zoals staal, aluminium, zink) met een aandeel van 14 procent, gevolgd door de voedingsen genotmiddelenindustrie met 10 procent. De bouwmaterialenindustrie en de papierindustrie sluiten de top zes af. Casper Burgering

EMISSIEREDUCTIE­ MAATREGELEN

Veel industriële sectoren hebben reductiemogelijkheden die al op relatief korte termijn goede resultaten kunnen opleveren, zonder al

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Foto: Hannie Verhoeven.


|

19

DEMOPLEIN (Buiten)

aMcs

lanceert

aMcs p latForM w inter 21 r elease

C133

A125

I133

D133

Areas

L135 Registratie Demo

K134

K132

G130

D131

B132

Netwerkplein

D130

D129

K130

I132

E128

E131

=

=

L131

Netwerkplein

D128

L134

L133

L132

K128

‘Metaalrecyclers verder laten digitaliseren’ B130

=

SLOOP & RECYCLING

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A123

B126

C125

E127

D124

C126

B124

A124

H126 H125

I128

E126

C123

G128

G123

I129

H124

=

L127

K125

J123

L126

BINNENTUIN

A120

B121

B122

C121

C122

D122

D121

E124

E123

F120

G120

G119

H118

G118

C119

C118

D115

E121

D118

B114

Met deze release wordt een reeks geavanceerde recyclingfuncties geïntroduceerd, waaronder nieuwe processen, workflows en functionaliteit om end-to-end serviceactiviteiten voor schrootrecyclingbedrijven te beheren. Hoogtepunten zijn onder meer een nieuw weegstation met aanraakscherm om de ‘weegen betaalfunctie’ te versnellen en aankopen van inloophandel (marskramers) te beheren, uitgebreid voorraadbeheer om een uitgebreid realtime overzicht van de voorraadstatus en voorraadwaardering te bieden, inclusief ondersteuning voor aanpassingen en geautomatiseerde periodeafsluiting.

A112

A108

D114

D113

E117

D112

B110

E114

A104 B107 A103

NOG MEER

B108

C109

A102

Receptie

E111

B102

C102

D104

E105

E106

C101

ENTREE

D101

E101

GARDEROBE

• Op gebeurtenissen gebaseerde sms-klantenservicemeldingen voor skip- en roll-off-werk met realtime updates over serviceactiviteiten, waaronder levering, uitwisseling en verwijdering • Nieuwe Smart Dispatch-functionaliteit voor het beheren en

Restaurant

G103

Entree

I118

I115

Horeca

Richting

AMCS

Toilet Gehandicapten toilet

Business Lounge

H112

I111

H110

I110

J115

I112

J114

K113

J112

K111

K114

Ticket controle

L115

L114

J110

Kennis Theater

Wardrobe

Bussiness lounge

Network plein

Demo plein

L112

L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

J104

G102

H101

H102

I102

J101

K101

AMCS, met kantoren in Europa, Noord-Amerika en Australië, is een wereldwijde technologieleider voor de afval-, recycling- en grondstoffenindustrie. Het bedrijf helpt meer dan 3.000 klanten hun bedrijfskosten te verlagen, het gebruik van activa te verhogen, marges te optimaliseren en de klantenservice te verbeteren. De bedrijfssoftware en SaaS-oplossingen leveren digitale innovatie aan de opkomende circulaire economie over de hele wereld. Lees meer over AMCS op www.amcsgroup.com.

Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud

De Winter 21 Release bevat verder nieuwe initiatieven die zijn ontworpen om de integratie van applicaties te stroomlijnen. Zo wordt een API Accelerator-programma geïntroduceerd om de integratie van applicaties van derden voor klanten en partners te ondersteunen en te versnellen. Het API Accelerator-programma introduceert een nieuwe vereenvoudigde API-management-, ontwerp- en ontwikkelingsaanpak; en dit zal meer middelen en deskundige ondersteuning bieden aan alle klanten die AMCS Platform willen integreren met andere applicaties in hun ecosysteem.

• Een gestroomlijnd proces voor klantenservice om wijzigingen in bestelhoeveelheid, frequentie en productaanbod te beheren

G105

F102

Legenda

L125

L120

Uw kans om te grijpen!

EFFICIËNT PLANNEN

• Prijshiërarchie op meerdere niveaus uitgebreid tot schaal- en materiaalsortering, all-inclusive containercombinatieprijzen en de mogelijkheid om onderhandelde gewichten toe te passen om kosten te berekenen

K122

In een reactie op deze spannende nieuwe innovaties zei Elaine Treacy, 19, 20 & 21 november 2019 Evenementenhal Gorinchem Global Product Director bij AMCS: www.vakbeursrecycling.nl Deze winterrelease blijft voortbou‘2021 was een opwindend jaar in de wen op superieure bruikbaarheid, progressie van het AMCS-platform, verbeterde flexibiliteit en automaals een belangrijke technologische tisering in meerdere gebieden van enabler voor de circulaire economie. het platform, benadrukt Treacy. De nieuwe geavanceerde recycling‘Door samen te werken met onze functies in deze release zullen niet klantengemeenschap op gebieden alleen de digitalisering van diensten zoals het API Accelerator Program versnellen, maar onze klanten ook en het User UX Validation Program, in staat stellen om toegevoegde zijn we ervan overtuigd dat deze waarde te genereren gedurende het

De release heeft ook nieuwe productiebeheermogelijkheden waarmee recyclers hun verwerkingsactiviteiten efficiënt kunnen plannen en registreren. Belangrijk is dat deze nieuwe functies ten goede zullen komen aan alle grondstoffenrecyclers voor schroot, vezels, kunststoffen en organische stoffen.

ANDERE HOOGTEPUNTEN

F106

E102

D102

K121

K117

hele proces. Ondersteuning voor metaalrecycling is een belangrijke evolutie van het AMCS-platform en we zijn blij dat we een sterke basis hebben gelegd in deze release die in 2022 verder zal evolueren.’

Match & Meet Area

F109

C107

INZAMELING & TRANSPORT RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

WELKOM AREA

volgen van containertaken, waarbij elke stop een of meer taken kan omvatten. Ook inbegrepen is een Resource Management API om de beschikbaarheid van personeel in een HR-systeem af te stemmen op

D108

D106 B104

TOEGEVOEGDE WAARDE

C111

VERWEKING

Andere belangrijke hoogtepunten van de Winter 21 Release zijn: • Nieuwe regelgevingsfuncties en nalevingsupdates voor Nederland, waaronder LMA-afvalstroomnummers, evenals VZC-ondersteuning voor slib- en compostbewegingen.

F111

A107

A101

J118

I113

E116

E115

C112

J122

J119

I119

H114

B113

B111

J121

I120

SORTEREN & VERWERKEN

C115

Smart Dispatch-roosters.

I122

initiatieven ons dichter bij onze klanten zullen brengen om overtuigende waarde uit ons partnerschap te halen.’

I121

H117

E118

A115

AMCS, ‘s werelds toonaangevende technologieleverancier voor de afval-, recycling- en resource management industrie, heeft de AMCS Platform Winter 21 Release aangekondigd. Deze release bouwt voort op de sterke recyclingfundamenten van het AMCS Platform om metaal- en grondstofrecyclers, die voorop lopen in de circulaire economie, verder te digitaliseren en efficiënter te laten werken.

H120

H119

E119

B118

A116

VAKBEURS RECYCLING

L130

K126

J125

I126

F121

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM


20

| DEMOPLEIN (Buiten) C133

A125

I133

D133

Areas

L135 Registratie Demo

K134

K132

G130

D131

B132

Netwerkplein

D130

D129

B130

K130

I132

E128

E131

B126

C125

B124

A124

= =

E127

D124

C126

H126 H125

I128

E126

C123

K126

J125

BINNENTUIN

B121

B122

I126 F121

C121

C122

D122

D121

G128

G123

E124

E123

F120

I129

G120

G119

H124

=

L127

K125

J123

H120

H119

H118

E119 B118

A116

G118 C119

C118

D115

E121

D118

A112

A108

D114

D113

E117

D112

B110

E114

A104 B107 A103

B108

C109

A102

C111

D108

E111

B104

H112

C102

E105

E106

K122

F106

G105

F102

G103

Legenda

L125

K117

Restaurant

H110

Entree

Horeca

Richting

I111

J115

I112

J114

K113

J112

K111

K114

Ticket controle

L115

L114

J110

I110

Kennis Theater

Toilet Gehandicapten toilet

Wardrobe

Bussiness lounge

Network plein

Demo plein

L112 L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

E102

J104

G102

D102

WELKOM AREA

C101

ENTREE

D104

Business Lounge

Match & Meet Area

F109

C107

B102 RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

J118

I113

F111

D106

INZAMELING & TRANSPORT Receptie

J119

I118

I115

A107

A101

I120

K121

L120

E116

E115

C112

J122

I119

H114

C115

B113

B111

J121

SORTEREN & VERWERKEN

A115

B114

I122 I121

H117

E118

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

VAKBEURS RECYCLING

L130

L126

A120

=

L132

K128

SLOOP & RECYCLING

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A123

L131

Netwerkplein

D128

L134

L133

D101

E101

H101

H102

I102

J101

K101

GARDEROBE

19, 20 & 21 november 2019

Evenementenhal Gorinchem

www.vakbeursrecycling.nl

Positief sentiment op vakbeurs Recycling De vakbeurs Recycling in Evenementenhal Gorinchem is op 16, 17 en 18 november 2021 succesvol verlopen ondanks de nieuwe maatregelen vanuit de overheid, zo meldt beursorganisator Easyfairs. Vanwege corona dateerde de laatste vakbeurs voor de recyclingsector alweer uit 2019. ‘Er heerste een opgetogen sfeer op de beurs, vooral omdat het na zo’n lange tijd eindelijk weer mogelijk was om live zaken te doen en bij te praten. Gelukkig gooide de persconferentie op de vrijdag voor de beurs niet ál teveel roet in het eten en konden we ook definitief doorgaan. Tot opluchting van onze exposanten, partners en bezoekers’, zegt Esther Rodenburg namens Easyfairs.

De beursorganisatie kijkt met een positief gevoel terug op de afgelopen drie beursdagen in Gorinchem. Rodenburg: ‘Tijdens de opbouw was er nog een persconferentie waarbij besloten werd dat vakbeurzen verplicht om 18.00 uur moesten sluiten. Met dank aan de flexibiliteit van onze exposanten konden we de openingstijden van de beurs aanpassen en hebben we er samen alsnog drie mooie beursdagen van

merkten in aanloop naar, en ook tijdens de beurs dat iedereen zin had om weer fysiek met elkaar te kunnen netwerken. Vanuit onze exposanten hoorden we dat de kwaliteit van de bezoeker erg goed was. Men kwam heel doelgericht naar de beurs. In totaal hebben we 2.200 bezoekers mogen verwelkomen.’

een actueel en interessant programma opgesteld dat erg goed bezocht werd. De kennispartners waren o.a. Renewi, Purified Metal Company, ENVAQUA, BRBS Recycling, NRK, TNO en PlasticsEurope. Zij behandelden diverse onderwerpen, zoals circulariteit, ketensamenwerking, kunststofrecycling, brandpreventie en recycling van vervuild staal.

KENNISPROGRAMMA

gemaakt. Uiteraard anders dan anders en met minder bezoekers dan we gewend zijn, maar we

Ter aanvulling op de beursvloer met exposanten bouwt de vakbeurs Recycling iedere editie aan een kwalitatief kennisprogramma. Ook dit jaar had de beursorganisatie in samenwerking met haar partners

SYMPOSIUM

Demolition and Recycling Equipment BV De Hork 32 - 5431 NS Cuijk - Tel. +31 (0)485 442300 - info@demarec.com

demarec.com

Zeer succesvol was het Recyclingsymposium van organisatie BRBS Recycling, VERAS en ENVAQUA over de actuele ontwikkelingen in recycling en circulaire economie. ‘De opkomst voor dit symposium was heel goed en we hebben hier weer veel positieve reacties over ontvangen. Ook het Match & Meet Point, centraal op de beursvloer, van partner Afvalgids werd goed ontvangen. Bezoekers konden met hun afvalstromen en vraagstukken via een touchscreen ontdekken welke exposanten op de beursvloer interessant waren voor hen en zo de connectie maken op de beursvloer zelf. Kortom; het was ontzettend waardevol om als sector eindelijk weer fysiek bij elkaar te komen en we kijken nu al uit naar de volgende editie op 15, 16 en 17 november 2022’, besluit Rodenburg.


|

21

DEMOPLEIN (Buiten)

BEURSnoVITEITEn

BEURSnoVITEITEn

BEURSnoVITEITEn

A125

BEURSnoVITEITEn C133

I133

D133

G130

D131

B132

Netwerkplein

D130

D129

B130

K132

L135 Registratie Demo

K134

K130

L134

L133

=

L132

K128

=

SLOOP & RECYCLING

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

BEURSnoVITEITEn

=

L131

Netwerkplein

D128

Areas

BEURSnoVITEITEn •

I132

E128

E131

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

VAKBEURS RECYCLING

L130

Branche toont diverse mooie innovaties tijdens Recycling Vakbeurs A123

B126

C125

E127

D124

C126

B124

A124

H126 H125

I128

E126

C123

K126

J125

I126

F121

G128

G123

I129

H124

=

L127

K125

J123

L126

BINNENTUIN

A120

B121

B122

C121

C122

D122

D121

E124

E123

F120

G120

G119

H120

H119

H118

E119

B118

A116

G118 C119

C118

D115

E121

D118

A112

H114

C115

B113

J122

J119

J118

K121

K122

Legenda

L125

K117

Restaurant

Horeca

Richting

L120

SORTEREN & VERWERKEN

A115

B114

J121

I120

I119

H117

E118

I122

I121

Entree

I118

I115

Toilet Gehandicapten toilet

‘Where recycling meets innovation’. Deze slogan kwamen we tijdens de Recycling Vakbeurs 2021 in Evenementenhal Gorinchem tegen bij de stand van RKR Recycling. Eigenlijk geldt dit motto niet alleen voor RKR, maar ook voor de vakbeurs, want er waren weer allerlei mooie innovaties te vinden. A108

B111

D114

D113

E117

D112

B110

I113

E116

E115

C112

E114

F111

H112

I111

A104 B107

A103

B108

C109

A102

A101

C111

D108

E111

B104

C107

INZAMELING & TRANSPORT B102

Receptie

RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

C102

C101

GARDEROBE

19, 20 & 21 november 2019

Evenementenhal Gorinchem

DEMAREC BELICHT GEHELE LEVERINGSPROGRAMMA

Demarec heeft op de Recycling Vakbeurs haar gehele leveringsprogramma onder de aandacht gebracht, aldus commercieel manager Jason Sanders. Speciale aandacht ging uit naar de EcoLine DLP roterende vergruizers en de OilQuick automatische snelwisselsystemen. ‘Door de gewijzigde openingstijden is de beurs niet zo heel druk bezocht, maar onze medewerkers hebben toch diverse klanten en geïnteresseerden kunnen spreken.’

transportbanden. Het assortiment innovatieve machines dat beschikbaar is, zorgt voor een efficiënte productie, lage operationele kosten en onderhoudsgemak, zodat eindgebruikers zeker de juiste machine voor hun toepassing vinden.

Een van de belangrijkste innovaties van Reukema is het klantenportaal ReukemaDirect.com. Hier kunnen klanten navigeren door realtime metaalprijzen, hun metaalschroot direct online verkopen, (open) contracten bekijken en de laatste nieuwsartikelen over schroot lezen. Het doel met ReukemaDirect is om het handelen en werken met Reukema super eenvoudig te maken, altijd, overal en op elk apparaat.

Tomra’s Autosort combineert toonaangevende functies en technologieën in één machine. Autosort zorgt voor een ongecompliceerde integratie in bestaande en nieuwe fabrieken. Met Tomra’s Flying Beam®-technologie is een uitstekende homogene lichtverdeling voor betere detectie en bewaking over de gehele bandbreedte gegarandeerd, wat resulteert in verhoogde prestaties en operationele efficiëntie. Met een optionele integratie van Tomra’s Deep Laisertechnologie, kunnen bovendien voorheen niet-detecteerbare materialen worden gedetecteerd en wordt de sorteerzuiverheid nog verder verhoogd.

BATTERIJVERWERKING

Overdie richt zich op het recyclen van non-ferro metalen en fungeert tevens als afleverpunt voor leveranciers van non-ferro schroot. Tijdens de beurs gaven de medewerkers klanten antwoord op al hun vragen én was er ook nog tijd voor het lezen van de vakliteratuur!

BHS biedt een complete en uitgebreide serie producten, systemen en diensten voor batterijverwerking. Dit uitgebreide aanbod omvat: ontwerp, engineering, verkoop en ondersteuning, evenals de beste service in de branche. ‘Met ons aanbod zijn bedrijven zeker van een innovatieve en veilige batterijverwerking’, aldus de medewerkers.

EFFICIËNTE PRODUCTIE, LAGE

VAN DER SPEK IS ZOWEL

WELKOM BIJ OVERDIE

G105

F102

G103

K114

Ticket controle

L115

L114

J110

I110

Kennis Theater

Wardrobe

Bussiness lounge

Network plein

Demo plein

L112

L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

E102

J104

G102

D101

E101

Op de stand van Craco werden klanten ter plekke geadviseerd over klantspecifieke slijtage van de www.vakbeursrecycling.nl machines en apparatuur. In de eigen productie worden de benodigde onderdelen nauwkeurig en pasklaar vervaardigd uit Cracox staal. Ook succesvolle innovaties, zoals sneller vervangbare ‘insteek’ en geschroefde slijtdelen ontstaan in de denktank Craco. H101

H102

I102

J101

K101

voorraden goud en zilver, die boven de grond aanwezig zijn, worden zorgvuldig door Drijfhout gerecycled. Gedragen consumenten sieraden worden teruggewonnen naar fijngoud en fijnzilver. Het bedrijf ondertekende in 2017 het Convenant Verantwoord Goud, net zoals producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid.

INVESTEREN IN EDELSTAAL MET DRIJFHOUT

BHS: INNOVATIEVE EN VEILIGE FERRO EN NON-FERRO VAN HARTE

F106

K111

Zowel bij van J. van Esch BV als bij Van Iersel Compost wordt deze machine nieuw geleverd in combinatie met onze dealer voor Brabant en Limburg Nextech Equipment In de beurshal waren medewerkers van Van der Spek aanwezig om tekst en uitleg te geven over het leveringsprogramma en de service.

KLANTSPECIFIEKE SLIJTAGE

PRECIEZE DIE ZICH UITBETAALT

EIGEN KLANTENPORTAAL REUKEMA

E106

K113

VOLOP ADVIES OVER

TOMRA’S AUTOSORT:

ZEER SUCCESVOL

E105

H110

J114

J112

D102

WELKOM AREA

ENTREE

D104

Business Lounge

Match & Meet Area

F109

D106

J115

I112

A107

KOSTEN ÉN ONDERHOUDSGEMAK

BINNEN ALS BUITEN AANWEZIG

Terex Ecotec is marktleider in het ontwerpen en vervaardigen van houtverwerkings-, biomassa- en recyclingapparatuur. Na het ontwikkelen van een reeks mobiele apparatuur, omvat het uitgebreide productportfolio vandaag de dag langzame-, middelzware- en hoge snelheidsvernietigers, trommel- en recyclingzeven, afvalverwerkingsmachines, metaalscheiders en

Buiten op het beursterrein stond de nieuwe SieboTec GmbH Siebo 6000 van Van der Spek opgesteld. De zeeftrommel heeft een lengte van 5.500 mm en een trommeldiameter van 2.200 mm. De machine is wielmobiel, dus op kenteken verkrijgbaar, en bevat een Stage V motor. Optioneel kan er gekozen worden voor diesel of diesel – elektrische aandrijving.

Drijfhout ondersteunt en helpt graag de Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Nederlandse Gilde van Goudsmeden (NGG) in hun IMVO activiteiten. Het is voor Drijfhout belangrijk om op een zo duurzaam mogelijke manier met edelmetalen grondstoffen om te gaan. Edelmetalen zijn schaars. De

MOBIELE TROMMELZEEF SIEBOTEC PRIMEUR OP BUITENTERREIN

Nextech en Rigter Handelsonderneming deelden samen een stand. Hier waren diverse uitrustingsstukken te zien uit het zeer complete gamma van Kinshofer GmbH.


22

| DEMOPLEIN (Buiten)

BEURSnoVITEITEn

BEURSnoVITEITEn

BEURSnoVITEITEn

A125

BEURSnoVITEITEn C133

I133

D133

G130

D131

B132

Netwerkplein

D130

D129

B130

B126

C125

L134

L133

L132

K128

=

H126 H125

I128

E126

C123

G128

G123

I129

H124

=

L127

K125

J123

L126

BINNENTUIN

A120

B121

B122

C121

C122

D122

D121

E124

E123

F120

G120

G119

H120

H119

H118

E119

B118

A116

G118

C119

C118

D115

D118

E121

B114

A112

D114

E117

A108

D112

A104 B107

B110

C109

A102

A101

C111

D108

E114

E111

I113

F111

B104

C107

B102

RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

C102

C101

Om overmatige stofvorming tegen te gaan, heeft BeePro het schuimproduct BeeFoam ontwikkeld. BeeFoam bindt stof en zwevende deeltjes samen om zo de stofvorming te reduceren. Het product is volledig biologisch afbreekbaar, waardoor het op vele applicaties toegepast kan worden. Het onderdrukken van stof wordt veelal geprobeerd met alleen water. Het nadeel hiervan is dat dit een groot vochtprobleem geeft met als gevolg dat afzuiginstallaties beschadigd raken en uiteindelijk niet meer optimaal functioneren. Daarnaast is deze methode ontzettend slecht voor het milieu. Voor BeeFoam gelden deze nadelen niet. ‘Wij hebben een doseerinstallatie ontworpen dat ervoor zorgt dat het product in de juiste verhoudingen gemengd wordt met lucht en water. Er ontstaat langdurig schuim dat aangebracht wordt op het materiaal dat bewerkt moet worden. Het schuim bindt zich aan het stof en maakt deze zwaarder. Bij de verwerking van het materiaal wordt de stofontwikkeling tegengegaan. Een bijkomend voordeel van BeeFoam is dat het eindproduct drie tot twaalf dagen stofvrij verwerkt kan worden!’ IDEALE BORGING EN BOUTVERBINDINGEN

Heico Benelux is importeur van het Heico-Lock Borgingssysteem en de Heico-Tec Voorspanmoeren. De Heico-Lock Borgring is een kritisch onderdeel van recyclingapparatuur, zoals grijpers, shredders en persen. Door de dynamische belasting hebben de bouten en moeren een

goede borging nodig. Hierdoor kan er veel meer uit de verbindingen worden gehaald, waardoor de belastinggraad en de levensduur van de machines omhoog gaat. Met de Heico-Tec Voorspanmoer kan snel en eenvoudig een betrouwbare boutverbinding van M20 of groter worden gemaakt, zonder dat hiervoor elektrisch, hydraulisch of pneumatisch gereedschap nodig is. Het enige vereiste gereedschap is een momentsleutel!

E105

E106

K122

F106

G105

F102

G103

Legenda

L125

Restaurant

Horeca

Richting

H112

I111

H110

I110

J115

Entree

I112

J114

K113

J112

K111

K114

Ticket controle

L115

L114

J110

Kennis Theater

Toilet Gehandicapten toilet

Wardrobe

Bussiness lounge

Network plein

Demo plein

L112

L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

E102

J104

G102

D102

WELKOM AREA

ENTREE

D104

Business Lounge

Match & Meet Area

F109

D106

INZAMELING & TRANSPORT

Receptie

K121

K117

I118

I115

E116

E115

C112

B108

J118

L120

A107

A103

J122

J119

I119

H114

D113

J121

I120

SORTEREN & VERWERKEN

C115

B113

B111

I122

I121

H117

E118

A115

BEE FOAM: OPLOSSING VOOR

VAKBEURS RECYCLING

L130 K126

J125

I126

F121

D101

E101

H101

H102

I102

J101

BEURSnoVITEITEn

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

Het Goudsmit-serviceteam staat online klaar om mee te kijken, eventuele storingen te verhelpen en software updates uit te voeren. Dit scheelt veel tijd en vergroot daarmee de up time van de Eddy Current scheider. De connectie met Profinet maakt het ook mogelijk een non-ferro scheider te integreren 19, 20 & 21 november 2019 Evenementenhal Gorinchem in een machinelijn. Zo werkt alles www.vakbeursrecycling.nl met elkaar samen en kan de lijn centraal worden aangestuurd. stand van HKS/ Mirec. Verder lagen een bijzondere prijsvraag en een Ook heeft Goudsmit onlangs een kleurplaat voor de kinderen klaar. permanente bovenbandmagneet Uiteraard waren er leuke prijzen te ontwikkeld met een sterk en diep winnen. magneetveld. Dit nieuwe ontwerp biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van elektromagneten. De nieuw ontwikkelde permanente bovenbandmagneet heeft dezelfde of nog betere prestaties als een 10kW elektro bovenbandmagneet en kost beduidend minder in aanschaf en doorlopende energiekosten. A124

STOFPROBLEMEN

=

=

L131

SLOOP & RECYCLING E127

D124

C126 B124

L135 Registratie Demo

K134

Netwerkplein

D128

Areas

BEURSnoVITEITEn • K130

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A123

K132

I132

E128

E131

K101

GARDEROBE

werkers van RvB Groep. ‘Het is ons vermogen niet alleen de oplossing, maar ook het vráágstuk anders te bekijken. Dat leidt soms tot verrassend inventieve oplossingen; staaltjes van innovatie, technisch geavanceerd. Soms leidt het juist tot verrassend eenvoudige oplossingen, onverwacht effectief. Van beide hebben we voorbeelden genoeg. Platgetreden paden en bekende wegen zijn er genoeg. Voor bijna elk infravraagstuk is al eens een oplossing bedacht. Maar het kan beter. Het kan anders. Er zijn meer routes.’

KABELGRANULEERMACHINE

UPGRADE MAAKT EDDY CURRENT TOEPASBAAR VOOR VRIJWEL ELKE

PRE ZERO: ‘VOOR DENKEN VOOR EEN

PRODUCTSTROOM

DUURZAAM MORGEN’

Goudsmit Magnetics uit Waalre presenteerde een recent geüpgrade Eddy Current non-ferroscheider. De upgrade houdt in dat de besturingskast optioneel uit te breiden is met een Internet of Things-module; dit maakt de machine toepasbaar voor vrijwel elke productstroom. De module stuurt alle belangrijke data via internet door naar een dashboard. Zo kunnen operators in één overzicht zien wat de prestatie van de machine is. Hoe hard draait de rotor? Hoeveel trillingen zijn er op dit moment? Wat is de bandsnelheid? Al deze vragen worden grafisch en real time weergegeven. De internetconnectie biedt ook de mogelijkheid voor hulp op afstand.

PreZero heeft de afvalverwerking en recyclingactiviteiten in Nederland overgenomen van Suez. ‘Voor denken voor een duurzaam morgen’ staat met grote letters op de stand te lezen. ‘Samen groeien we verder en sluiten we nog meer kringlopen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen. Daarom zijn we actief in de hele waardeketen: van productie tot handel, inzameling, sortering, verwerking en recycling.’

SPECIALISTISCHE MACHINES VAN

ZONDER MESSEN

AVERMANN

De kabelgranuleermachine zonder messen was dé primeur op de stand van Matech. Daarnaast waren er nog veel meer te zien, zoals een stationair laboratorium analysetoestel, een alligatorschaar, Hammermolen voor elektronisch afval en kabelstrippers in alle afmetingen.

Avermann biedt volledige verwijderings- en recyclinginstallaties. Op maat gemaakt voor elk doel en beschikbare ruimte. De milieutechnologieën van Avermann zijn krachtig en veelzijdig. ‘Naast losse machines ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en assembleren wij complete installaties voor sorteren en scheiden, verwerken en schoon en efficiënt afvoeren. Vandaar de slogan: Specialistische machinebouw voor de recyclingbranche.’

DUIM TECHNIEK MANAGET PRODUCTIEPROCESSEN

PRIJSVRAAG EN KLEURPLAAT OP DE STAND VAN HKS/ MIREC

Mirec, dé toonaangevende elektronicaspeler. Deze tekst is op een groot spandoek te lezen op de

DE KRACHT VAN CREATIVITEIT

Wij geloven in de kracht van creativiteit, benadrukken de mede-

R i g t e r Handelsonderneming B.V.

Duim Techniek heeft OptiProcess gelanceerd, hét professionele softwareplatform waarmee lastig te managen productieprocessen effectief geoptimaliseerd kunnen worden. Door databundeling wordt zowel logistiek, menselijk handelen als techniek inzichtelijk gemaakt in het meetproces. Optiprocess Software is sinds geruime tijd operationeel bij meerdere productiebedrijven in het stadium ‘proven technology’.

Vertegenwoordiging BENELUX voor POLIEPGRIJPER ■ Volledig hoogwaardig staal ■ Cilinders met einddemping ■ Rotator of draaikrans ■ Geen slangbeschadiging door framebouw ■ Radiotectie of stofbestrijding mogelijk ■ Zware lagering hoofdarmen ■ Standaard vasthoudventiel ■ Brandstofbesparing door ideale schaalvorm ■ Centrale smering mogelijk

Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

t e r Handelsonderneming B.V. Polypgreifer

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl ▪ Komplett hochwertiger Stahl ▪ Zylinder mit Enddämpfung Hoofddealer voor Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

▪ ▪ ▪

Rotator oder Drehscheibe Keine Schlauchschäden durch Konstruktion Radioaktivitätserkennung oder

A KINSHOFER COMPANY

VAN PELT BIEDT OPLOSSINGEN VOOR AL HET METAALAFVAL

‘Voor al uw metaalafval een oplossing’, zo luidt de slogan op de stand van Van Pelt Recycling. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in elektronicarecycling. ‘We hebben expertise als het gaat om de waardebepaling van elektronica afval. Denk hierbij aan elektronica inleveren als printplaten, harde schijven, computers en aanverwante artikelen. Doordat we rechtstreeks restmaterialen van oude apparaten inleveren aan smelters binnen en buiten Europa, zijn we in staat om onze klanten de beste opbrengstprijzen te betalen voor oude elektronica. Dit uiteraard gecombineerd met een zeer vlotte afhandeling, een transparante uitsortering en nauw contact.’


|

23

DEMOPLEIN (Buiten)

BEURSnoVITEITEn

BEURSnoVITEITEn

BEURSnoVITEITEn

A125

BEURSnoVITEITEn C133

I133

D133

G130

D131

B132

Netwerkplein

D130

D129

B130

B126

C125

BINNENTUIN

B121

B122

C123

F121

C121

C122

C119

C118

D122

D121

A112

A108

F120

G120

G119

H118

D115

E121

D118

G118

D114

D113

E117

D112

B110

E114

A104 B107

A103

B108

C109

A102

C111

D108

E111

B104

H114

C102

E105

K122

Business Lounge

Match & Meet Area

F106

G105

F102

G103

Legenda

L125

Restaurant

H110

Entree

I118

I115

H112

F109

E106

K121

K117

Horeca

Richting

I111

J115

I112

J114

K113

J112

K111

K114

Ticket controle

L115

L114

J110

I110

Kennis Theater

Toilet Gehandicapten toilet

Wardrobe

Bussiness lounge

Network plein

Demo plein

L112 L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

E102

J104

G102

D102

WELKOM AREA

C101

ENTREE

D104

J118

I113

F111

C107

B102 RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

J122

J119

SORTEREN & VERWERKEN

D106

INZAMELING & TRANSPORT Receptie

J121

I120

L120

A107

A101

I122

I119

E116

E115

C112

VAKBEURS RECYCLING

=

L127

K125

I121

H117

E118

BEURSnoVITEITEn

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

L130 K126

J125

J123

H120

H119

E119

C115

B113

B111

I128

H124

L126

E124

E123

I129

A115

B114

L132

K128

I126 G128

G123

B118

A116

=

=

L131

=

H126 H125

E126

Alpac is gespecialiseerd in material handling oplossingen van kunststof, zoals kunststof bakken en kunststof pallets. Op de stand waren diverse voorbeelden te zien. A120

L134

L133

SLOOP & RECYCLING E127

D124

C126 B124

A124

L135 Registratie Demo

K134

Netwerkplein

D128

Areas

BEURSnoVITEITEn • K130

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A123

K132

I132

E128

E131

D101

E101

H101

H102

I102

J101

K101

GARDEROBE

19, 20 & 21 november 2019

Evenementenhal Gorinchem

COMPLETE HALLEN MET LAGE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Best-Hall levert duurzame, prijsgunstige hallen van hoge kwaliteit die sleutel-klaar opgeleverd worden. Het bedrijf is wereldwijd marktleider in overdekte constructies in staalskeletbouw voor diverse toepassingen zoals recyclinghallen. De hallen worden ingericht volgens de eisen van de ondernemer met deuren en poorten, verlichting, isolatie, verwarming, ventilatie en zelfs transportbanden en kranen. De constructies hebben een kleine ecologische voetafdruk. Ze gaan tientallen jaren mee en alle materialen zijn recyclebaar.

profiteert ook de klant optimaal mee. ‘Dit begint bij het vervoer, dat door ons uitgevoerd kan worden. In ons eigen laboratorium kunnen we vervolgens onder meer speciale metalen onderzoeken, zoals bijvoorbeeld keramiek en monolith. We voeren analyses uit en doen bemonstering en vermaling.’ Kortom: RKR, where recycling meets innovation!

www.vakbeursrecycling.nl

JANSEN HYDRAULIEK SERVICE ZET KEMPH IN DE SPOTLIGHT

Jansen Hydrauliek Service levert zowel transportmiddelen voor los gestorte producten, agri-producten als voor de recycling. Het leveringsprogramma bestaat uit Kempf kipper-trailers, Kempf containeraanhangwagens, schroottrailers, VDL en HYVALIFT containersystemen, Penz Recycling-kranen en HMF autolaadkranen. Vooral het assortiment van Kempf werd tijdens de vakbeurs onder de aandacht gebracht.

UITGEBREID AANBOD

TER HORST GROEP ZIET

CELA MACHINERIE

INZAMELVOLUME ACCU’S EN

Cela Machinerie levert onder meer Kabelgranuleermachines van het merk Stokkermill, XRF metaalanalysetoestellen van het merk Bruker, alligatorscharen en kabelpelmachines van het merk Deltax. Begin dit jaar heeft eigenaar Roland van Oosterhout het agentschap van het Spaanse kwaliteitsmerk Moros verworven. ‘De zeer robuuste en kwalitatief uitstekende scharen en persen vormen een prachtige aanvulling op ons aanbod voor metaalrecyclingbedrijven’, vertelde hij enthousiast.

BIG BAGS EENVOUDIG STAPELEN MET SPECIALE CONTAINER

BREED PRODUCTGAMMA STOEVELAAR

Stoevelaar Machinery is een veelzijdige organisatie met een breed product- en serviceprogramma voor bedrijven in de recyclingindustrie en biomassa. Het assortiment bestaat uit premium recyclingmachines, die het mogelijk maken allerlei soorten recyclebaar materiaal te verkleinen, te scheiden en te sorteren tot een halffabricaat of eindproduct. Stoevelaar Machinery is officieel dealer van Morbark, Hammel, Neuenhauser, Bano, Rayco, Dynamic Screening Systems en H2PRO. Hierover werd tijdens de beurs allerlei informatie gegeven.

Tijdens de beurs besteedde Big Bag Store niet alleen aandacht aan de welbekende Big Bags, maar ook handige extra’s, zoals een Big Bag knife en Big Bag dispenser om de Big Bags mee te legen. Helemaal een aanrader is volgens het bedrijf de Big Bag container. Hierin staan de Big Bags stevig en recht én kunnen ze eenvoudig worden gestapeld. ALPAC KUNSTSTOFBAKKEN EN PALLETS

BATTERIJEN SNEL STIJGEN

Het inzamelvolume van lithium accu’s en batterijen neemt steeds groter wordende vormen aan, merken de medewerkers van Ter Horst Groep. Het bedrijf is al jaren marktleider in het inzamelen van loodaccu’s en tractiebatterijen in de Benelux. ‘De accu’s en batterijen worden ingezameld in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Vanuit de verschillende vestigingen in binnen- en buitenland worden dagelijks meerdere ritten uitgevoerd. Wij beschikken over de juiste inzamelmiddelen en voertuigen voor een optimale dienstverlening.’ Het moderne wagenpark voldoet aan alle milieueisen en door onze efficiënte en effectieve manier van plannen worden uw accu’s op een duurzame manier ingezameld. Meer dan 90 procent van een loodaccu wordt gerecycled!

PRONAR ZEEFMACHINE VOOR KAAI 85 RENTAL

AXTRA HEEFT GROOTSTE VOORRAAD TER WERELD

Axtra is de grootste leverancier in gebruikte en gereviseerde voorzetapparatuur in Europa. Het bedrijf biedt inkoop en verhuur aan van gereviseerde apparaten voor heftrucks. Er zijn volgens Axtra vijf redenen om voorzetapparatuur te huren in plaats van te kopen: de apparatuur is direct leverbaar, geen gedoe met keuringen, geen stilstaand materieel, de huur is inclusief service en stilstand wordt voorkomen.

De Pronar MPB 20.55 GH pronkte op de beursvloer. Deze machine is door Herwijnen Machinery geleverd aan Kaai 85 Rental. Dit is een jong verhuurbedrijf van zeefmachines en slooptools voor kranen, dat wordt gerund door Lau en zijn zoon Pau Sinke. De Pronar trommelzeef op rupsonderstel is voorzien van een liftsysteem waardoor de hoogte en hoek van de zeef kan worden ingesteld. Ook heeft deze machine zes meter lange uitvoerbanden waardoor grote hoeveelheden materiaal gestort kan worden. Verder is de zeef compleet uitgevoerd met RVS in de wanden, Cleanfix, automatisch smeersysteem, afstandsbediening en nog meer.

KW SUPPLY TOONT MAGNEET MET DIESELMOTOR

KW Supply toonde een magneet, die is uitgevoerd met een dieselmotor. Hierdoor kan deze zonder enige voorbereiding aan elke machine ingezet worden. Tevens kan hij op de lepels van een heftruck worden gebruikt. De bediening is draadloos en de magneet heeft een afbreek-

ZDAS LAAT BEZOEKERS KENNISMAKEN MET TSJECHISCHE OPLOSSINGEN

Ook het Tsjechische bedrijf ZDAS was in Gorinchem aanwezig. Dit bedrijf is fabrikant van metaalschrootverwerkingsapparatuur en hydraulische verdichters voor secundair nucleair afval. De metaalschrootverwerking omvat zowel mobiele schrootscharen en stationaire schrootscharen als mobiele en stationaire schrootbalenpersen. RKR: ‘WHERE RECYCLING MEETS INNOVATION’

De afgelopen tien jaar heeft RKR Recycling zich geprofileerd als een specialist op het gebied van recycling van autokatalysatoren en edelmetalen. RKR Recycling voert dagelijks het recyclingproces uit van katalysatoren. Door het werken met eigen gespecialiseerde apparatuur haalt het bedrijf niet alleen zelf veel voordeel uit het hele proces, maar

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

leveren112 en7553DP repareren Boekeloseweg Hengelo van: ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731 weegbruggen

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 weegplateau's containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl

leverenwww.weegservicenederland.nl en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl


24

| DEMOPLEIN (Buiten)

BEURSnoVITEITEn

BEURSnoVITEITEn

BEURSnoVITEITEn

A125

BEURSnoVITEITEn C133

Netwerkplein

D130

D129

B130

B126

C125

MAXIMALE ZEKERHEID MET TRENDANALYSEDETECTIE

In het proces van afvalverwerking is het risico op broei en brand aanzienlijk, benadrukken de medewerkers van Kooi. Speciaal daarvoor biedt het bedrijf de Rising Early Detection (RED). De RED beschikt over een draaibare thermometrische camera die constant de temperatuur in de afvalopslag registreert. Bij de temperatuur boven de ingestelde waarde volgt er onmiddellijk een alarmmelding naar onze alarmcentrale. ‘De RED is heel geschikt voor bewaking van de temperatuur van broei -en brand-gevoelige (afval) producten.’

EFFECTIEF KNIPPEN EN KABELSPELLEN

Op de stand van Bronnenberg was er aandacht voor diverse innovaties, zoals de alligatorschaar Forfex. Deze compacte te verplaatsen alligatorschaar is zeer geschikt voor het effectief knippen en reinigen van lichte metalen. De Forfex beschikt over een mechanisch instelbare tegenhouder en een beschermd schaarhoofd. Het beschermde

EUROL BIEDT ‘ONGEKEND HOGE’ BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE

Eurol CL-F Lube Spray heeft de hoogste concentratie Eurol Syngis Technology. Dit geeft een ongekend hoge bescherming tegen slijtage. Het product is chloorvrij en bevat geen PTFE en is daardoor zeer geschikt voor het vervangen van spuitbussen met schadelijk chloorparaffine of microplastics. Dankzij de extreem goede smeereigenschappen is het vooral geschikt voor de smering en bescherming van zeer zwaar belaste transport- of aandrijfkettingen in logistiek of productie, open smeerpunten zoals zwaar belaste koppelingen, open tandwielen, lagers en scharnieren en open smeerpunten in metaalbewerkingsmachines. SPRAY CANNON BEPERKT (FIJN) STOFEMISSIE TOT EEN MINIMUM

Op de stand van MD Dust Control was het Spray Cannon nevelka

L135 Registratie Demo

K134

L134

L133

B121

L132

K128

=

SLOOP & RECYCLING E127

D124

H126 H125

I128

E126

C123

G128

G123

I129

H124

B122

C121

C122

D122

D121

E124

E123

F120

G120

G119

H118 G118

C119

C118

D115

E121

D118

A112

A108

D114

D113

E117

D112

B110

E114

A104 B107 A103

B108

C109

A102

C111

D108

E111

I113

F111

H112

B104

C107

B102 RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

C102

E105

E106

K122

F106

G105

F102

G103

Legenda

L125

Restaurant

H110

Entree

Horeca

Richting

I111

J115

I112

J114

K113

J112

K111

K114

Ticket controle

L115

L114

J110

I110

Kennis Theater

Toilet Gehandicapten toilet

Wardrobe

Bussiness lounge

Network plein

Demo plein

L112 L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

E102

J104

G102

D102

WELKOM AREA

C101

ENTREE

D104

Business Lounge

Match & Meet Area

F109

D106

INZAMELING & TRANSPORT Receptie

K121

K117

I118

I115

A107

A101

J118

L120

E116

E115

C112

J122

J119

I119

H114

C115

B113

B111

J121

I120

SORTEREN & VERWERKEN

A115

B114

I122 I121

H117

E118

VAKBEURS RECYCLING

=

L127

K125

J123

H120

H119

E119

BEURSnoVITEITEn

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

L130 K126

J125

I126 F121

B118

A116

=

=

L131

Netwerkplein

L126

A120

BINNENTUIN

schaarhoofd wordt met een mechanisch voetpedaal bediend voor enkel of continu knippen. Een andere noviteit is de Bronneberg Kabelpelmachine KAB-V. Dit is het meest eenvoudige model kabelpeller, bedoeld voor semiprofessioneel gebruik. Geschikt voor lichte kabel met PVC, lood of vetpapiermantel. Tevens is deze kabelpelmachine voorzien van pletrollen voor het eenvoudig pellen van ook de dunste kabels. De Bronneberg Kabelpelmachine KAB-W is een kabelpeller voor het verwerken van zware PVC en gewapende grondkabel. Het doorvoersysteem en de speciaal ontwikkelde wielen garanderen dat zelfs de meest gecompliceerde kabel in één bewerking gestript kan worden.

Areas

BEURSnoVITEITEn • K130

D128

C126 B124

A124

K132

I132

E128

E131

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A123

kracht van 28 ton en een houdkracht van 14 ton. Het gewicht van de unit is circa 1700 kilogram. De magneet is inmiddels verkocht aan Galloo.

I133

D133

G130

D131

B132

D101

E101

H101

H102

I102

J101

K101

GARDEROBE

19, 20 & 21 november 2019

Evenementenhal Gorinchem

www.vakbeursrecycling.nl

non prominent aanwezig. Deze nevelkanonnen zijn ontwikkeld om (fijn)stof emissies en geuroverlast tot een minimum te beperken. Ze kunnen van 5 tot wel 150 meter ver vernevelen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling en productie van de SprayCannon serie is altijd om een zo groot mogelijk oppervlak van nevel te kunnen voorzien met een zo laag mogelijk water- en energieverbruik. Het principe bestaat uit het binden/agglomereren van de door de SprayCannon opgeworpen zeer fijne nevel (waterdruppels) met de uitgestoten (fijn)stofdeeltjes in de lucht. Hoe fijner de waterdruppel hoe beter deze hecht aan de aanwezige fijnstofdeeltjes in de lucht. Door deze agglomeratie worden de stofdelen dusdanig verzwaard dat de zwaartekracht ervoor zorgt dat de stofdelen sneller naar de grond dalen en daardoor de emissie van de (fijn)stof bestrijdt en beheersbaar gemaakt wordt.

‘AFVAL OP EEN GOEDE MANIER

PANIZZOLA BIEDT KANT-EN-KLARE

VERWERKEN’

RECYCLINGOPLOSSINGEN

Afval scheiden en op een goede manier verwerken wordt steeds belangrijker. Met steeds strengere richtlijnen rondom het milieu gaan ondernemers op zoek naar het juiste materieel om afval zo goed mogelijk te verwerken. Komptech is marktleider op het gebied van afval- en recyclingmachines en biedt meer dan twintig verschillende machines voor het verkleinen, zeven, scheiden en composteren van verschillende materiaalsoorten. Er is keuze uit shredders, chippers, zeefinstallaties, trommelzeefmachines en sorteerinstallaties. Zowel in mobiele als stationaire uitvoeringen. Hierover werd op de stand allerlei advies gegeven.

De door Panizzolo Recycling Systems ontworpen en geproduceerde recyclingsystemen worden gebouwd op basis van dertig jaar directe ervaring. Het bedrijf biedt allerlei kant-en-klare recyclingoplossingen.

VEILIGE BETAALTERMINAL VAN CASH SUPPORT

TUYTEL: NAAST VERHUUR EN VERKOOP OOK HEEL VEEL SERVICE

GENESIS SCHITTERT OP STAND DEMTECH

DemTech BV in Zoeterwoude heeft vorig jaar het dealerschap van de LaBounty schrootscharen opgezegd. Vanuit NPK, waarvan men eveneens importeur is voor Nederland, is DemTech namelijk benaderd om het dealerschap van Genesis tot zich te nemen. Hiervoor moest de onderneming LaBounty loslaten.

Tuytel presenteerde zich op de beurs als ‘partner voor bouw- en machinerecycling’. De Internationale verhuur- en handelsonderneming heeft een hoogwaardig en breed assortiment in zwaar bouwmaterieel. Het bedrijf richt zich op verhuur, verkoop, service, onderhoud en distributie van een diverse A-merken. ‘We adviseren bedrijven in heel Europa over de beste machines voor de klus, zodat je tijd, mankracht en kosten bespaart.’

Cash Support toonde de voordelen van de RTM One. Deze ‘heavy duty’ betaalterminal biedt volgens de medewerkers diverse voordelen. ‘Cash is en blijft een wettig betaalmiddel. Onze RTM-One is een perfecte oplossing voor het veilig en gecontroleerd uitbetalen van contanten. Dit gekoppeld aan de weeg- en kassa -software zorgt ervoor dat elke transactie inzichtelijk is en dat de klant zelfstandig het geld kan opnemen. Daarbij gaat het dus zowel om munten als biljetten.’ Net zoals bij de geldautomaat van de banken kan de RTM One alleen vanaf de achterzijde worden gevuld. ‘Dit verhoogd de veiligheid enorm en geeft een zeker gevoel aan de klant en zeker nog belangrijker aan het personeel.’

Kuipersweg 17-21 3449 JA Woerden Telefoon 0348 - 42 03 99 info@lasbedrijfalphen.nl

AXTRA: STERK IN GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE VOORZETAPPARATUUR

DE STERKSTE SCHAKEL IN RECYCLING Lasbedrijf Alphen is de grootste lokale producent van containers in Nederland, met vestigingen in Woerden, Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Als één van de weinige aanbieders in de markt produceren wij al onze containers zelf. Bent u een bouwer, transporteur of afvalverwerker die hoge eisen stelt aan materiaal? Wij leveren een echt Nederlands kwaliteitsproduct en garanderen korte levertijden. CONTAINERS OP MAAT Lasbedrijf Alphen is dé specialist in de bouw, reparatie en constructie van containers. We hebben meer dan 50 jaar ervaring, werkplaatsen in Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Woerden, en maken nog een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Als één van de weinige aanbieders in de containermarkt produceren wij al onze containers zelf.

w w w. l a s b e d r i j f a l p h e n . n l

Axtra Voorzetapparatuur BV of ook wel Axtra Green ForkliftT Attachments, is sterk in gebruikte en gereviseerde voorzetapparatuur voor heftrucks. ‘Bij ons begint het vanaf het vorkenbord vanaf de hef- of reachtruck! Wij leveren in de recyclingbranche vooral veel roterende klemmen en kistenkiepers, maar ook recyclingklemmen’, aldus de vriendelijke standbemanning.

Het laatste nieuws niet alleen in de vakkrant, maar ook op Twitter Volg ons via: @schrootkrant


|

25

DEMOPLEIN (Buiten)

c oen

de

s Midt

van

saa v erZekeringen :

C133

A125

I133

D133

Areas

L135 Registratie Demo

K134

K132

G130

D131

B132

Netwerkplein

D130

D129

B130

K130

I132

E128

E131

=

=

L131

Netwerkplein

D128

L134

L133

L132

K128

=

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

‘Metaalrecyclers verdienen ook een goede verzekering’ SLOOP & RECYCLING

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A123

B126

C125

B124

A124

E127

D124

C126

H126 H125

I128

E126

C123

K126

J125

I126

F121

G128

G123

I129

H124

=

L127

K125

J123

L126

BINNENTUIN

A120

B121

B122

C121

C122

D122

D121

E124

E123

F120

G120

G119

H118

E119

B118

A116

G118

C119

C118

D115

E121

D118

B114 A112

A108

D114

D113

E117

D112

E114

A104 B107

B108

C109

A102

A101

C111

D108

E111

H112

Receptie

RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

C102

E105

E106

K122

F106

G105

I111

H110

J115

I112

Restaurant

G103

Entree

J114

K113

J112

K111

K114

Ticket controle

L115

L114

J110

I110

Horeca

Richting

Kennis Theater

Toilet Gehandicapten toilet

Wardrobe

Bussiness lounge

Network plein

Demo plein

L112 L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

E102 F102

Legenda

L125

K117

J104

G102

D102

WELKOM AREA

C101

ENTREE

D104

Business Lounge

Match & Meet Area

F109

C107

B102

J118

I113

F111

D106 B104

INZAMELING & TRANSPORT

J119

I118

I115

A107

A103

I120

K121

L120

E116

E115

C112

J122

I119

H114

B110

J121

SORTEREN & VERWERKEN

C115

B113

B111

I122

I121

H117

E118

A115

Nederlandse verzekeraars vinden de risico’s in de metaalrecyclingbranche te groot, waardoor zij deze niet langer willen verzekeren. SAA Verzekeringen B.V. in Rotterdam heeft hier een oplossingen voor gevonden. ‘Wij bieden onze klanten constructieve oplossingen voor nu en in de toekomst’, aldus Coen de Smidt, Teamleider Co-Assurantie – Brand van SAA Verzekeringen B.V.

H120

H119

VAKBEURS RECYCLING

L130

D101

E101

H101

H102

I102

J101

K101

GARDEROBE

19, 20 & 21 november 2019

Evenementenhal Gorinchem

www.vakbeursrecycling.nl

Nederlandse verzekeraars vinden het een extreem zwaar risico om recyclingbedrijven te verzekeren en bij metaalrecyclers is dit nóg extremer, aldus De Smidt. ‘Dat komt doordat er tussen het ingezamelde materiaal brandbare zaken kunnen zitten. Metaal is op zich niet brandbaar, maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld de rubberbanden, spatschermen, bagagedragers, de olie en het smeer van een fiets, die op de stapel ligt. Dit, in combinatie met de kans op aanwezigheid van de snel ontvlambare lithium-ion batterijen, kan voor een groot brandrisico zorgen. Vandaar de meeste verzekeraars in Nederland met het aanbieden van volledige verzekeringen zijn gestopt. Dat is voor veel recyclingbedrijven een enorm probleem.’ De enige oplossing was volgens hem een co-assurantieverzekering, waarbij het totale verzekerde bedrag, van bijvoorbeeld 1 miljoen euro, over meerdere co-assurantie verzekeraars werd verdeeld. ‘De ene verzekeraar wilde bijvoorbeeld 20 procent van de polis dekken. Vervolgens gingen wij als assurantiemakelaar op zoek naar nog een aantal andere partijen, totdat de dekking uiteindelijk voor 100 procent rond was.’ ZOEKEN NAAR EEN ALTERNATIEF

Dit probleem raakte niet alleen recyclingbedrijven in het oud-ijzer, maar bijvoorbeeld ook andere branches binnen de recycling en verwerkende industrie. Even een stukje historie. Een aantal Recycling bedrijven vroeg in 2003 aan De Smidt of hij mee wilde denken en wellicht een alternatief kon vinden. ‘Als Beurs Makelaar in Assurantiën hadden wij ook toegang tot de wellicht meest aansprekende buitenlandse assurantie beurs Lloyd’s of London. Daar heb ik met verschillende syndicaten gesproken. Het is me gelukt om – tot een bepaald verzekerd bedrag- voor deze bedrijven dekkingsmogelijkheden te faciliteren onder Nederlandse voorwaarden, Nederland Recht et cetera. In januari 2004 hebben we dit uitgezet richting de Nederlandse markt. Zo is de affiniteit ten aanzien van de Recyclingbranche begonnen.’ De Smidt is heel begaan met de recyclingsector. ‘Recycling is een heel dynamische wereld. Ik vind dat iedereen een goede verzekering verdient. In iedere branche zijn er bepaalde risico’s. De recyclingsector is daarop geen uitzondering. SAA is altijd op zoek naar alternatieven. Zodoende is het ons gelukt om twee verzekeringsbedrijven te vinden, die de metaalrecyclers wel willen verzekeren. Het gaat om I4E, Insurance For Everyone, sinds 1 mei 2020 actief in Nederland, en Hübener AG uit het Duitse Hamburg, sinds 1 mei 2019 actief op de Nederlandse markt.

bijvoorbeeld dat er gebruik wordt gemaakt van thermische camera’s en permanente bewaking. Door de temperatuurverschillen te meten, kan hitte ontwikkeling of zelfs een brand in een heel vroeg stadium worden gedetecteerd.’ Het is hierbij belangrijk om gespecialiseerde bedrijven in te schakelen, ook hierbij geven wij desgewenst richting. Wij vinden het belangrijk dat de voorgestelde maatregelen wel zinvol zijn. LEZING

Tijdens de Recycling Vakbeurs gaf De Smidt een presentatie over het verzekeren van recyclingbedrijven. ‘Hierover zijn berichten gepost op social media en de reacties waren overweldigend. De recyclers zijn heel blij dat er een makelaar is, die voor hun belangen opkomt. Uiteraard is het afsluiten van een verzekering maatwerk. Er wordt naar specifieke risicofactoren en preventieve factoren gekeken. Aan de hand daarvan wordt de premie berekend. Wij helpen graag mee om creatieve oplossingen te bedenken, die de drempel verlagen om recyclebedrijven zo goed mogelijk verzekerd te krijgen én te houden.’ TIPS

Zij kunnen wél een passende verzekering aanbieden, mits de bedrijven aan de eisen voldoen.’ ONDERSTEUNING

SAA verzekeringen kan ondernemers bij de aanvra(a)g(en) ondersteunen. ‘Wij kunnen op allerlei manieren helpen. Zo kunnen we onder meer behulpzaam zijn bij het invullen van de aanvraagformulieren, in het geval van Hübener in het Engels of Duits . We kunnen ook advies geven en de foto’s verzorgen, die bij aanvraag verstuurd moeten worden.’ SAA is onder andere een geassocieerd lid van de Metaal

Recycling Federatie (MRF). ‘De federatie heeft ons benaderd met de vraag of we een oplossing hadden voor het verzekeringsprobleem. Mede daardoor zijn we redelijk bekend geworden in de sector.’ Eén van de voorwaarden bij het tot stand komen van de verzekeringen is het laten uitvoeren van een risicoinspectie door Climbel B.V. -in het geval er gekozen is voor een samenwerking met I4E Assuradeuren B.V.of Burghgraef van Tiel & Partners -als er gekozen is voor Hübener. De Smidt: ‘Zij brengen het bedrijf goed in kaart. Preventie is van invloed

op de verzekerbaarheid, een hoog preventieniveau is van invloed op de premie. Bovendien kan een risicodeskundige een verbeterplan opstellen waardoor risico’s verder worden beperkt en dat is natuurlijk in ieders belang ( onderneming en verzekeraar).’ PREVENTIE

Door alle ontwikkelingen, in sommige gevallen eigen ervaringen en media-aandacht merken wij dat steeds meer recyclers zich bewust zijn van de risico’s. ‘De bereidheid om meer aan preventie te doen is relevanter. In de praktijk zien we

Voor ondernemers in de recyclingsector heeft hij de volgende tips: ‘Zorg dat je in gesprek gaat met een deskundige tussenpersoon of makelaar in assurantiën. Zij kunnen adviseren over de verzekeringsaanpak om tot een volledige dekking te komen. En besteedt daarnaast ook voldoende aandacht aan preventie. Voorkomen is beter dan blussen!’ Bent u naar aanleiding van het vorenstaande nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw bedrijf bij SAA Verzekeringen B.V. kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Coen de Smidt cdesmidt@saa.nl of Patrick den Hertog PdenHertog@saa.nl.


26

| DEMOPLEIN (Buiten)

r ecyclingsyMposiuM 2021: r ecycling

ontketend

C133

A125

I133

D133

Areas

L135 Registratie Demo

K134

K132

G130

D131

B132

Netwerkplein

D130

D129

B130

K130

I132

E128

E131

=

=

L131

Netwerkplein

D128

L134

L133

L132

K128

=

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

VAKBEURS RECYCLING

‘Wisselwerking tussen klimaat en grondstoffen’ SLOOP & RECYCLING

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A123

B126

C125

B124

A124

E127

D124

C126

H126 H125

I128

E126

C123

K126

J125

I126

F121

G128

G123

I129

H124

L130

=

L127

K125

J123

L126

BINNENTUIN

A120

B121

B122

C121

C122

D122

D121

E124

E123

F120

G120

G119

H120

H119

H118

E119

B118

A116

G118

C119

C118

D115

E121

D118

A112

A108

H114

C115

B113

D114

D113

B111

E117

D112

B110

E114

A104 B107

A103

B108

C109

A102

I113

F111

H112

C111

D108

E111

C107

INZAMELING & TRANSPORT B102

RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

C102

C101

ICER 2021

Deze eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2021) schetst de voortgang van de transi-

K122

Legenda

L125

K117

Restaurant

Entree

Horeca

Richting

I111

J115

I112

J114

K113

J112

K111

K114

Ticket controle

L115

L114

Kennis Theater

Toilet Gehandicapten toilet

Wardrobe

Bussiness lounge

E105

F106

G105

F102

G103

H110

J110

I110

Network plein

Demo plein

L112

L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

E102

J104

G102

D102

WELKOM AREA

ENTREE

D104

E106

Business Lounge

Match & Meet Area

F109

D106

B104

Receptie

Na presentaties van Arnold Mulder van de ABN AMRO en Geert Doorlag van Auping, die vooral over de recycling van matrassen gaan,

J118

bare CE-middelen en -opleidingen. tie naar een circulaire economie in ‘De transitie bevindt zich nog in Nederland. ‘De ICER geeft zicht op de beginfase. Het aandeel circuinternationale en nationale trends laire bedrijven (circa 100.000) in in het grondstoffengebruik en Nederland is met 6 procent beperkt brengt tevens de milieu- en soci19, 20 & 21 november 2019 Evenementenhal Gorinchem en neemt af. Bovendien functioaaleconomische effecten in kaart www.vakbeursrecycling.nl neert de Nederlandse economie die daaruit volgen’, legt Kishna uit. vooral nog lineair’, zegt hij over de ‘Bij het grondstoffengebruik gaat knelpunten. ‘Vooral aandacht voor het om de hoeveelheid grondstofrecycling en technologie is heel fen die wordt ingezet en gebruikt, belangrijk. Hiervoor zijn innovamaar het gaat ook om de hoeveeltieve bedrijven en startups, wetenheid afval, die na afdanken van schappelijk onderzoek en projecten producten en materialen vrijkomt. en subsidies nodig.’ Daarnaast spelen ook de effecten die het grondstoffengebruik heeft De CE-aanpak vormt de basis van voor bijvoorbeeld klimaat, biodihet beleid, besluit Kishna. ‘Dit zorgt versiteit en leveringszekerheid een voor structuur. Hierbij denk ik rol. Bij milieueffecten kan worden aan een gezamenlijke aanpak met gedacht aan klimaat, biodiversiteit, emissies naar lucht, bodem en water, bedrijven, overheden en ngo’s. Een intensivering van het beleid is nodig toxiciteit, landgebruik en watergeom ambities te realiseren. Hiervoor bruik. Op het gebied van sociaal zijn vier elementen nodig: een uiteconomisch zijn de effecten onder gewerkte visie en concrete doelen, meer: leveringsrisico’s banen en meer stimulerende en dwingende gezondheid.’ instrumenten, het beter benutten van bestaande instrumenten om Diverse grondstoffentrends in innovatie te bevorderen en een Nederland gaan volgens het rapkabinetsbrede aanpak.’ port niet de goede kant op. ‘Het hergebruik van grondstoffen daalt nauwelijks, het landgebruik in de productieketen voor Nederlandse consumptie neemt toe. Datzelfde geldt voor de leveringsrisico’s voor diverse grondstoffen. Dit treft vooral de maakindustrie.’ Ook het storten neemt toe en veel nationale afvaldoelen worden niet gehaald. ‘Er zijn veel meer grondstoffen nodig voor Nederlandse economie dan voor de Nederlandse consumptie. Hoogwaardige recycling is een aandachtspunt’, benadrukt Kishna. ‘Monitoring van het transitieproces is nodig om tijdig bij te kunnen sturen.’ A101

neemt Maikel Kishna van PBL het woord. Hij licht de integrale circulaire economie rapportage (ICER) 2021 toe. Allereerst vertelt hij iets meer over het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de circulaire economie. ‘Het PBL is de brug tussen beleid, wetenschap en de praktijk. Iedere twee jaar monitoren we samen met zeven andere kennisinstellingen de transitie naar een volledig circulaire economie (CE) in 2050 en de voortgang naar het tussendoel van een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030.’

J119

I118

I115

A107

Met ongeveer 160 inschrijvers was het negende Recyclingsymposium 2021, dat op 16 november tijdens de Recycling Vakbeurs werd gehouden, wederom een goed bezocht evenement. Het overkoepelende thema is: Recycling ontketend. De conclusie die aan het eind van het event getrokken kan worden, is dat vooral de branches zelf het voortouw moeten nemen op het gebied van het vergroten van de circulariteit en zich niet afhankelijk van overheidsmaatregelen moeten opstellen.

I120

K121

L120

E116

E115

C112

J122

SORTEREN & VERWERKEN

A115

B114

J121

I119

H117

E118

I122

I121

D101

E101

H101

H102

I102

J101

K101

GARDEROBE

huis Nederland Circulair ondernemers met hun circulaire strategie en is Nederland koploper het gebruik van secundaire materialen.’ Circulariteitsdoelen kunnen verschillend worden geformuleerd, legt Van der Werf uit. ‘Ten eerste voor de input van grondstoffen, ten tweede voor het gebruik van materialen en producten en ten derde voor de output van grondstoffen in de vorm van afval. Door naar een productgroep te kijken in plaats van naar een grondstof of materiaal, is het mogelijk om zicht te krijgen en te sturen op het grondstoffengebruik en de milieueffecten van producten over de gehele levensduur in de gehele productieketen.’ DOELEN VERDER UITGEWERKT

Met de betrokken partners worden de algemene doelen voor 2030 en 2050 verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Van der Werf: ‘De doelen worden per domein vastgesteld, kijkend naar de effecten van verschillende grondstoffenstromen

TRANSITIE IN BEGINFASE

Wel ziet hij in Nederland een toename van het aantal bedrijven dat zich bezig houdt met de Circulaire Economie (CE), het aantal publicaties over dit onderwerp en de beschik-

KH

Oude katalysatoren? Krommenhoek! Taxatie via Whatsapp en directe betaling. De meest actuele en eerlijke prijs! Wij halen de katalysatoren bij u op.

KROMMENHOEK METALS SINDS 1925

Linschotenstraat 21 | Rotterdam | 010 415 2815 | www.kh-metals.nl

GRONDSTOFFENAKKOORD 2.0

Marieke van der Werf van Droge en Van Drimmelen spreekt over ‘Naar een grondstoffenakkoord 2.0.’ Het uitvoeringsprogramma circulaire economie 2021-2023 geeft volgens haar een goed beeld van waar we momenteel staan. ‘Zoals Maikel Kishna net al aangaf is de doelstelling voor 2030 om 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken ten opzichte van 2014 en moet er in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Er is inmiddels met diverse partijen een basis gelegd en structuur aangebracht voor de transitie naar een Circulaire Economie. Denk daarbij aan veel initiatieven, kennisontwikkeling en vrijwillige afspraken, zoals het Betonakkoord en het Plastic Pact). Verder stimuleert het Versnellings-

en productgroepen. Daarbij wordt zowel naar de effecten op klimaat en biodiversiteit gekeken als naar de doelen op het gebied van grondstoffen. De bijdrage die een Circulaire Economie levert aan de klimaatopgave wordt inzichtelijk en meetbaar gemaakt.’ Er is volgens haar sprake van een wisselwerking tussen klimaat en grondstoffen. ‘Er zijn materialen nodig voor installaties, batterijen, opslag et cetera en aan de andere kant kun je met hergebruik 45 procent van de CO2-reductie richting 2050 realiseren.’ URGENTIE

Van der Werf benadrukt de urgentie om met de doelstellingen aan de slag te gaan. Daarbij haalt ze een uitspraak aan van Kiki Hagen van de D66: ‘De circulaire economie staat aan het begin. Het is nog te veel onder de radar. Maar met klimaat hebben we gezien dat het snel kan gaan. Nu is er bijna 7 miljard euro voor beschikbaar. Een akkoord vergelijkbaar met het klimaatakkoord zou daar wel bij helpen.’ Het Grondstoffenakkoord 2.0 zal ondersteund moeten worden door ketenpartners en de nationale overheid. ‘Er moeten afspraken gemaakt worden over de kwantiteit en kwaliteit opbrengst, de rollen en taken ketenpartners -en het instrumentarium overheid. Net zoals bij het Betonakkoord zullen marktpartijen met het initiatief moeten starten.’


| DEMOPLEIN (Buiten)

S CHR O O T A CCO UNTA NTS

Op het gebied van advies op maat kan Insert ondersteuning bieden op het gebied van het maken van circulaire keuzes binnen projecten en het koppelen van vraag en aanbod. Ter illustratie noemen Kreukniet en Hooijer de sloopaannemers, die samenwerken in een coöperatie om materialen en producten uit de sloop een tweede leven te geven in de circulaire economie. ‘Het probleem was als volgt: Een sloopaannemers wordt bij sloop eigenaar van de sloopmaterialen. Wegens gebrek aan tijd, innovatiecapaciteit en schaalgrootte is de meest circulaire oplossing vaak niet mogelijk. Daardoor zijn projectoverstijgende oplossingen voor hoogwaardige afzet sloopmaterialen nodig. De sloopaannemers doorlopen parallelle trajecten, die helaas stranden door gebrek aan schaalgrootte.’ COÖPERATIE

Dat is opgelost door de sloopaannemers te laten samenwerken in Coöperatie Insert. ‘Circulaire

D131

B132

Tot slot spreken Peter Kreukniet en Derkjan Hooijer van Stichting Insert over Circulair Werken. ‘Samen kunnen we een mooier morgen te creëren door grondstofverspilling vandaag tegen te gaan’, vertellen ze. Om Nederland in 2050 circulair te krijgen gaat het volgens hen om drie punten: slimme ontwerpen, waarvoor minder grondstoffen nodig zijn; bewust gebruik waardoor producten langer mee gaan en meer en beter hergebruik. ‘Oftewel: afval als grondstof.’ Insert speelt hierop in door middel van materiaalinventarisaties, de Insert marktplaats, materiaalopslag, circulair advies, specifieke zoekopdrachten en kenniscentrum. ‘De Marktplaats is er voor de sectoren groen, bouw, intra en verplaatsbare gebouwen. Er zijn allerlei categorieën waarin materialen en producten aangeboden kunnen worden, zoals afbouwtimmerwerk, beglazing, behangwerk en vloerbedekking, beplanting, betonwerk, verlichting et cetera.’

C133

A125

CIRCULAIR WERKEN

Netwerkplein

D129

B130

I133

D133

D130

K130

I132

D128

B126

C125

L134

L133

=

=

L131

Netwerkplein

L132

K128

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

=

SLOOP & RECYCLING

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A123

Areas

L135 Registratie Demo

K134

K132

G130

E128

E131

E127

D124

H126 H125

I128

K126

J125

VAKBEURS RECYCLING

L130

=

L127

Fiscale faciliteiten benutten C126

B124

A124

E126

C123

I126

F121

G128

G123

I129

H124

K125

J123

L126

BINNENTUIN

A120

B121

B122

C121

C122

D122

D121

E124

E123

F120

G120

G119

H118

E119

B118

A116

G118

C119

C118

D115

E121

D118

B114 A112

A108

D114

D113

E117

D112

B110

E114

F111

A104 B107

A103

B108

C109

A102

C111

D108

E111

B104

C107

B102

RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

C102

D104

E105

E106

C101

D101

E101

GARDEROBE

19, 20 & 21 november 2019

Evenementenhal Gorinchem

TARIEVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

slopers met een gelijksoortig DNA werken nu samen in de Coöperatie Insert. Voordelen voor de leden zijn: het delen van onderzoekskosten, een gezamenlijke leercurve, een toename van het volume en schaalgrootte waardoor impact kan worden gemaakt, logistieke efficiëntie door landelijke spreiding van sloopaannemers en hubs en het samen ontwikkelen van circulaire materiaalstromen. Dat alles zorgt voor veel innovatie!’ STUDENT RECYCLING AWARD

Aan het eind van het symposium is het tijd voor de Student Recycling Award. Deze prijs is gewonnen door Hannah Flerlage. Zij versloeg drie mede-finalisten met haar afstudeerverslag over de synthese van hoogwaardige, duurzame en biologisch afbreekbare fosforverbindingen uit afval. In haar afstudeerverslag legt Flerlage de focus op een systeembenadering van de productie van organofosfaat vlamvertragers die geschikt zijn voor de circulaire economie. Ze kreeg de award voor het innovatieve karakter gekoppeld aan praktische haalbaarheid en potentiële impact op de sector. Daarnaast is de jury onder de indruk van de wetenschappelijke en goed onderbouwde uitwerking om brandvertragers op een slimme wijze te synthetiseren en bovendien afbreekbaar en circulair te maken.

F106

G105

F102

G103

E102

D102

WELKOM AREA

J118

K122

Legenda

L125

K117

Restaurant

Horeca

Richting

Toilet Gehandicapten toilet

Entree

I118

Het is dan van belang dat u kunt aantonen dat het voornemen om te herinvesteren eind 2021 nog bestaat, bijvoorbeeld door dit vast te leggen in de notulen van de directievergaderingen. Business Lounge

Match & Meet Area

F109

D106

INZAMELING & TRANSPORT

Receptie

J119

K121

L120

I115

H112

A107

A101

I120

I113

E116

E115

C112

J122

I119

H114

B113

B111

J121

SORTEREN & VERWERKEN

C115

Welke acties moet u nog voor het eind van dit jaar ondernemen en welke zaken moet u juist uitstellen tot volgend jaar om bestaande en nieuwe fiscale faciliteiten te benutten?

I122

I121

H117

E118

A115

ENTREE

H120

H119

H110

I111

J115

I112

J114

K113

J112

K111

K114

L114

J110

I110

Wardrobe

Ticket controle

L115

Kennis Theater

Bussiness lounge

Network plein

Demo plein

L112

L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

J104

G102

H101

H102

I102

J101

K101

www.vakbeursrecycling.nl

Een groter deel van de winst zal in de eerste schijf terecht komen. Hierdoor is feitelijk sprake van een verlaging van de totale belastingdruk, mits deze hoog genoeg is. De tarieven gaan als volgt gelden. 2021: tot en met € 245.000 15%. Vanaf € 245.000 25% 2022: tot en met € 395.000 15%. Vanaf € 395.000 25,8%

VOORKOMING VERLIESVERDAMPING

Vanaf 2022 zijn nieuwe regels van kracht voor de verrekenbare verliezen. Deze verdampen niet meer vanaf 2022. De verliezen uit 2012 zullen in echter 201 nog wel verdampen. Heeft nu nog verliezen uit 2012? Neem dan contact met ons of uw eigen adviseur op. De verliezen kunnen vrij eenvoudig verjongd worden. Mits u tijdig schakelt!

FISCALE EENHEID

Overweeg het nut en de noodzaak van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Gezien de verruiming van de eerste schijf naar € 395.000 kan het wenselijk zijn om gebruik te maken van de belastingkorting van 10,8%. Het enige wat u hoeft te doen is nagaan of de juiste structuur van toepassing is in uw onderneming. Het verbreken van de fiscale eenheid kan een zinvolle actie zijn. Let wel op! In de regel verbreekt u de fiscale eenheid op verzoek. Dit verzoek dient u tijdig (voorafgaand aan de datum van verbreken) in bij de Belastingdienst! Wilt u bestaande vennootschappen ontvoegen uit de fiscale eenheid, let dan op dat u vóór 31 december 2021 dit verzoek gedaan hebt. Zijn na het verbreken van de fiscale eenheid uw winsten op een dusdanig niveau dat u in de hoogste schijf komt? Overweeg dan om activiteiten apart te zetten in een nieuwe vennootschap buiten de fiscale eenheid. Dan heeft u nogmaals een winstpotentie in de eerste schijf van € 395.000. GEBRUIK UW HERINVESTERINGSRESERVE

Als u in 2018 een herinvesteringsreserve hebt gevormd voor de winst behaald met de verkoop van een bedrijfsmiddel, is het raadzaam om voor het einde van 2021 herinvestering te doen. Doet u dit niet, dan valt de reserve in beginsel vrij in de winst en wordt deze belast. In bijzondere omstandigheden kan de termijn voor het aanhouden herinvesteringsreserve worden verlengd. Corona is zo’n omstandigheid die eventueel verlenging van de driejaarstermijn van de herinvesteringsreserve mogelijk maakt.

UBO, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het economisch belang. Deze registratieplicht is in Nederland in werking getreden op 27 september 2020. De op die datum bestaande entiteiten hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s te registreren. Nieuw opgerichte entiteiten moeten hun UBO’s meteen bij de oprichting registreren. 8B DOCUMENTATIE

VOORKOM SCHIJNZELFSTANDIGHEID

Organisaties die zzp’ers inhuren, hebben met de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) meer verantwoordelijkheid gekregen om de arbeidsrelatie met de zzp’er te beoordelen. Vanwege de onduidelijkheid over de Wet DBA is de handhaving hiervan verder opgeschort. Momenteel wordt er slechts beperkt gehandhaafd in het geval van zogenaamde kwaadwillendheid of wanneer aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. Dit blijft van kracht in afwachting van verdere besluitvorming van het nieuwe kabinet. In 2021 heeft het kabinet tevens getracht opdrachtgevers en zzp’ers meer duidelijkheid te geven over hun arbeidsrelatie via de pilot van een speciale webmodule. Deze pilot is inmiddels afgerond. In 70 procent van de gevallen blijkt de module meer duidelijkheid te verschaffen. In ruim 28 procent van de gevallen werkt de module echter niet. Voorlopig blijft de webmodule bestaan als voorlichtingsinstrument. UBO-REGISTER

De overheid heeft een openbaar register ingesteld voor alle privépersonen die (in)direct 25% of meer eigendom of zeggenschap hebben in een juridische entiteit. Zoals de vennootschap. Deze personen kwalificeren als ultimate beneficial owner (UBO) en moeten worden opgenomen in het UBO register. Dit register wordt door de Kamer van Koophandel beheerd. De openbare persoonsgegevens in het UBO register betreffen de naam van de

De wet stelt dat transacties tussen gelieerde personen en partijen altijd zakelijk dient te zijn. Een klassieke vraag is dan altijd: wat is zakelijk? De wet is daar helder in. Zakelijk is dat wat een willekeurige derde in dezelfde positie ook zou moeten betalen. Om dit goed vast te leggen is in de wet een aantal richtlijnen opgenomen. Zo dient u vanuit uw administratie aan te tonen hoe de prijs van de gelieerde transactie is bepaald. Voor de grotere ondernemingen zijn een aantal aanvullende eisen opgenomen in de wet. Zoals het opstellen van de local en master file. Heeft uw geconsolideerde groepsomzet in het voorgaande boekjaar de 50 miljoen euro overschreden, dan moet u vanaf belastingjaar 2016 een Master File (groepsdossier) en een Local File (lokaal dossier)) opnemen in uw administratie. Dit moet plaatsvinden binnen de termijn die is gesteld voor het indienen van uw aangifte vennootschapsbelasting. Nietnakoming van deze verplichtingen kan leiden tot een bestuurlijke boete, strafrechtelijke sancties en tot omkering van de bewijslast. Wet- en regelgeving bepalen welke informatie in de Master File en de Local File moet komen. Voor multinationale ondernemingen die bovenstaande omzeteis niet halen, geldt de (oorspronkelijke) verplichting om (vormvrije) informatie op te nemen in de administratie waarmee aangetoond kan worden dat de ondernemingen van de groep onderling at arm’s length (zakelijk) handelen.

De auteur van dit artikel, Gerco van der Spek, is werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2021. OOK IN 2022 KUNT U WEER OP ONS REKENEN!

Offline is een nieuwe vorm van luxe

Ontwerp en aanleg vloeistofdichte schrootwerven

27


28

| DEMOPLEIN (Buiten)

o odit

I133

ontwikkelt risicoManageMentplatForM oM scHrootbranden tegen te gaan C133

A125

D131

B132

Netwerkplein

D129

B130

D133

D130

Areas

L135 Registratie Demo

K134

K132

G130 K130

I132

E128

E131

=

=

L131

Netwerkplein

D128

L134

L133

L132

K128

=

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

VAKBEURS RECYCLING

‘Vastleggen van preventie- en beheersmaatregelen is heel belangrijk’ SLOOP & RECYCLING

SCHROOT & AUTODEMONTAGE

A123

B126

C125

E127

D124

C126

B124

A124

H126 H125

I128

E126

C123

G128

G123

I129

H124

L130

K126

J125

I126

F121

=

L127

K125

J123

L126

BINNENTUIN

A120

B121

B122

C121

C122

D122

D121

E124

E123

F120

G120

G119

H120

H119

H118

E119

B118

A116

G118

C119

C118

D115

E121

D118

A112

A108

H114

C115

B113

B111

D114

D113

E117

D112

B110

E114

A104 B107

A103

B108

C109

A102

C111

D108

E111

I113

F111

H112

B104

C107

B102

RECYCLING IN DE SPOTLIGHT

C102

C101

ENTREE

E105

E106

K122

F106

G105

F102

G103

Legenda

L125

Restaurant

H110

Entree

Horeca

Richting

I111

J115

I112

J114

K113

J112

K111

K114

Ticket controle

L115

L114

J110

I110

Kennis Theater

Toilet Gehandicapten toilet

Wardrobe

Bussiness lounge

Network plein

Demo plein

L112

L108

Kennis Theater

I106

H106

J106

E102

J104

G102

D102

WELKOM AREA

Afvalbranden zijn een groot probleem voor de recyclingbranche. Softwarespecialist Oodit, onderdeel van Trootswijk Groep, heeft een eigen platform voor risicomanagement en preventie ontwikkeld. Hiermee worden bedrijven geholpen om risicomanagement en preventie effectief en aantoonbaar naar een hoger plan te trekken.

D104

Business Lounge

Match & Meet Area

F109

D106

INZAMELING & TRANSPORT

Receptie

K121

K117

I118

I115

A107

A101

J118

L120

E116

E115

C112

J122

J119

SORTEREN & VERWERKEN

A115

B114

J121

I120

I119

H117

E118

I122

I121

D101

E101

H101

H102

I102

J101

K101

GARDEROBE

een paar Exelsheets kunnen tonen. Dat is niet voldoende.’ Burghgraef vult aan: ‘Wij zijn juist heel geïnteresseerd in hoe een brand is ontstaan en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Bij de meeste branden krijgen batterijen

mogelijk te maken. ‘Gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen. ‘Wij 19, 20 & 21 november 2019 Gorinchemmee en kunnen alle gegevens via een app hebben hier Evenementenhal veel ervaring www.vakbeursrecycling.nl op hun telefoon invullen en ook willen de bedrijven graag leren wat gemakkelijk foto’s toevoegen. We de valkuilen zijn. Niet iedere camehebben hiervoor zelfscans opgera is bijvoorbeeld even geschikt voor steld: vragenlijsten, die afhankelijk een nauwekeurige detectie . . Naast zijn van het risicoprofiel. Als je detectie zijn ook aparte comparti-

de schuld. In de basis klopt dat ook. De particulier is hier deels verantwoordelijk voor, omdat batterijen apart ingeleverd dienen te worden. Maar vaak komen we tijdens ons werk ook opslagbergen tegen, die veel te hoog zijn. Hoe hoger de berg, hoe hoger het risico.’

menten en opslagbeperking aan te bevelen om de verdere verspreiding van de brand zoveel mogelijk te beperken.’

Burghgraef van Tiel werkt samen met twee verzekeraars waarbij de Duitse verzekeraar Hübener het meest gekozen wordt. ‘Meer dan duizend metaalrecyclingbedrijven in Nederland, Duitsland en andere Europese landen sluiten bij deze partij een verzekering af. Hiervoor is echter wel een uitgebreide rapportage vereist. Ons platform kan daarbij helpen. We voeren dan eerst een nulmeting uit. Op locatie kijken we vervolgens welke stappen eventueel verder nog genomen kunnen worden.’ Het mooie van dit platform is dat we het hele proces nauwkeurig

Op de Recycling Vakbeurs deelden Jaap van Gent, directeur van Oodit Riskplan, en Jurgen Burghgraef, directeur van Burghgraef van Tiel, tijdens een sessie de pilot, die ze dit jaar samen met afval- en assurantiebedrijven zijn gestart. Wij spraken na de beurs met beide directeuren over de achtergronden van dit mooie initiatief. ‘Afvalbranden zijn niet alleen een probleem voor de recyclingbedrijven zelf, maar ook voor verzekeringsmaatschappijen, overheid en gemeenten’, vertelt Van Gent. ‘Zij vinden het belangrijk om hier meer grip op te krijgen en zijn heel geïnteresseerd in ons risicomanagementplatform. Hiermee helpen we de branche, samen met Burghgraef van Tiel, die de inspecties voor ons uitvoert, om meer kennis en kunde te krijgen.’ MAATREGELEN VASTLEGGEN

Bedrijven kunnen volgens Van Gent zelf heel veel doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. ‘Vaak hebben ondernemers al een redelijk beeld van de potentiële gevaren, maar om alle risico’s echt goed in kaart te brengen, is het belangrijk om de preventie- en beheersmaatregelen vast te leggen. Daar heb je een ondersteunend platform voor nodig.’ Ook voor verzekerings-

maatschappijen is het vastleggen van informatie heel belangrijk. ‘Zij vragen om een volledig rapport, terwijl ondernemers vaak slechts

BRANDEN ZOVEEL MOGELIJK VOORKOMEN

Broeidetectie is volgens Burghgraef een goed middel om branden

Ook Oodit Riskplan is een zeer goed hulpmiddel. ‘Via dit platform kunnen we met elkaar waardevolle data verzamelen. Inmiddels zijn we met vier recycling- en assurantiebedrijven een pilot gestart. We merken dat de meeste bedrijven nu heel serieus met risicomanagement bezig zijn. Ze denken nu meer over de controles na, omdat ze hun bevindingen ook daadwerkelijk moeten registreren en bijhouden op het risicomanagementplatform. Een ander positief gevolg is dat sommige partijen naar aanleiding van de pilot het risicomanagement breder hebben uitgerold binnen het desbetreffende bedrijf.’ Natuurlijk zitten veel ondernemers niet op extra papierwerk te wachten. Daarom hebben Oodit en Burghgraef van Tiel geprobeerd om het systeem zo gebruiksvriendelijk

bouwafval shreddert en inpandig opslaat, dan is hier een risico aan verbonden. Afhankelijk van dit risico moet je de controle misschien wel meerdere keren per week uitvoeren. In de praktijk blijkt dat bij veel bedrijven de controles sowieso al werden uitgevoerd, alleen werden deze niet geregistreerd. Dat is ontzettend jammer, want zo kun je niets bewijzen.’ VERZEKERINGEN

Het platform is niet alleen heel handig om een goed beeld te krijgen van het risicomanagement en de preventie binnen de verschillende bedrijven, maar ook voor het afsluiten van een goede verzekering. ‘Verzekeringen werken met zware uitsluitingen’, weet Burghgraef. ‘We inspecteren veel metaalrecyclingbedrijven en een substantieel deel daarvan blijkt niet , niet verzekerd te zijn, omdat verzekeraars het risico niet aandurven. Ook zijn dit soort bedrijven vaak niet verzekerd vanwege het niet willen of kunnen betalen van de te hoge premie.

monitoren, vervolgt hij. ‘Daardoor zouden er in de toekomst minder controles plaats kunnen vinden. Bijvoorbeeld eens in de drie jaar in plaats van één keer per jaar. Daar kunnen bedrijven geld mee besparen. Door telkens informatie aan te leveren, krijgen we immers een veel beter beeld van eventuele knelpunten in een onderneming. Een controle is een momentopname, terwijl we met de monitoring het hele jaar door betrokken zijn. Door steeds meer data te verzamelen, krijgen we steeds meer kennis, die ten gunste van de sector toegepast kan worden.’ ‘IN CONTROL’

Het zou heel mooi zijn als de hele branche dit oppakt, benadrukt Van Gent. ‘Dat zou het aantal branden aanzienlijk verminderen. Het wordt steeds belangrijker om als recyclingbedrijf aan te kunnen tonen dat je ‘in control’ bent. Als je vijf of zes keer per jaar een brand hebt, dan is het ook heel slecht voor het imago van het bedrijf en voor de hele branche. Je haalt immers op een negatieve manier het nieuws en als het zo doorgaat met de branden, dan zullen er eisen vanuit de overheid komen. Wij willen ondernemers daarbij helpen door samen naar een oplossing voor het hoge brandrisico te kijken.’ Daarbij is het volgens Burghgraef zaak om ook bij nieuwbouw-, uitbreidings- en verbouwtrajecten Burghgraef en van Tiel tijdig te betrekken. ‘Dan kunnen wij advies geven over de juiste brandprotectie. Als wij pas gevraagd worden als de plannen al gerealiseerd zijn, dan is het veel lastiger om aanpassingen door te voeren.’


|| B R A NCHE AG E N DA 2 0 2 2

17 MAART 2022 NATIONAAL RECYCLING

Recent heeftDEN de firma CONGRES, HAAG Cash support BV Na het succes van de eenvorige nieuwe geldeditie van het automaat (“flapNationaal Recycling Conpentap”) gres, diegepreop 25 november senteerd voor het 2020 volledig in digitale met contant geld zal de vorm plaatsvond, uitbetalen vanin een hybride 2022-editie uwjas klanten. wordenHiergestoken. mee is congres de RTMEen met fysieke ONE van Cashmaar tevens deelnemers, support digitaaleen bij meer te wonen via dan volwaardige een ‘live stream’. Met het opvolger van eerste Circulaire Materide alenplan reeds jaren in aantocht als bekende oplosopvolger van milieubesing CS 9320 leidsplan LAP3 zullen zoals deze tot relevante er voldoende voor kort door thema’s zijn waar de de voer firmaorganisatoren GLORY van werdt geleverd. Recycling het Nationaal Congres een duidelijke visie op hebben. Daarnaast leent dit evenement zich uitstekend voor de koplopers in de recyclingketen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige recycling te laten zien. Voor meer informatie zie: www. nationaalrecyclingcongres.nl. 5- 7 MEI 2022 RECYCLINGAKTIV, KARLSRUHE

In het beursjaar 2022 wil RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE haar con-

ceptuele sterktes ten volle benutten als klantgerichte live demo-vakbeurs voor zowel machinetechniek als de bouw- en milieu-industrie. RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE biedt zo een brede combinatie van onderwerpen op één plek.

voor gemeentelijke voertuigen. IFAT 2022 wordt een hybride evenement - digitale aanbiedingen vormen een aanvulling op de beursevenementen in München, zodat iedereen die geïnteresseerd is kan profiteren van het IFATnetwerk.

Voor meer informatie zie: www.recycling-aktiv.com/de/

Voor meer informatie zie: www.ifat.de/de/

Metaal Analyse DRAAGBARE XRF XRF DRAAGBARE

30 MEI - 3 JUNI 2022 IFAT, MÜNCHEN

IFAT 2022 wordt één van de eerste grote beurzen, die plaatsvindt na de pandemie-gerelateerde beursonderbreking. IFAT heeft drie aandachtsgebieden. Ten eerste: circulaire economie. Het doel is om in samenwerking met de industrie grondstoffenkringlopen te sluiten, gaande van productontwerp en recycling tot het gebruik van gerecyclede materialen. Ten tweede: klimaatbestendige drinkwater- en afvalwatersystemen. Om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden zijn investeringen in de industrie en in gemeentelijke structuren nodig. Ten derde: alternatieve aandrijfsystemen in gemeentelijke technologie, waaronder waterstof en elektrische mobiliteit

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST Voor informatie informatie of of een een vrijblijvende vrijblijvende demonstratie: demonstratie: Voor XTAC Analytical Analytical BV BV XTAC Industrieweg 74 74 Industrieweg 2254 AE AE Voorschoten Voorschoten 2254 Tel: 071-5317874 071-5317874 Tel: www.xtac.nl www.xtac.nl

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

D E V A K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

‘ BE OUR FRIEND’ EN STEUN DAARMEE DE STICHTING

HAPPY SMILE!

Schroot! de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven

van adviezen, kritiek, commentaar commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 80 euro per jaar (excl. 9 % BTW). V dat bedrag ontvangt u dan 10 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op Voor leuke prijzen. Onder de ‘friends’verloten we weegschaal t.w.v. € 5.400,-

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9 % BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Hiervan gaat direct € 20,- naar de Stichting Happy Smile.

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V. VP V. P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M / V

Maak kans op een weegschaal t.w.v. € 5.400,Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 10 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Steun nu ook de Stichting Happy Smile. V Van het bedrag van € 80,per jaar gaat direct €20 naar de stichting Happy Smile.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook mailen naar; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L

29


30

|

Nuttige adressen Advisering

Containers

Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Afval sorteren

Avermann Nederland B.V. Tel: 06-11843223 Www.avermann.nl Autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering

ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen

Cash Support BV Tel: 06 - 34596200 www.cashsupport.nl Bevestigingsmaterialen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen

Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags

Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Detectie

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen

Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica

JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Gehard staal

Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bakker Hydraulic Products Tel: 0481 – 374757 www.bakker-hydraulic.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl

TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Handmatige Demontage

Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks

Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines

Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels

Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren

RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek

Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl

Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl

Laad-en lossytemen

Persen

Kunststof Palletboxen

Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten

Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmitmagnets.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie

Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com

BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Organisaties

Revisie

Metaalanalyse

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen

Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl

SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders

ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl


|

Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen

HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare

ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com NewTon Software Nederland BV Tel: 0546-569192 www.newtonsoftware.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com

Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing

Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl www.rb-demolition.com Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Industrieservice B.V. Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl

VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie

Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl www.rb-demolition.com Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing

Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TranSporTbanden/onderdeLen

Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl

TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be TranSporT (maTerieeL)

Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S

Babo Dienstverlening Tel: 06-10904382 www.babodienstverlening.nl Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl

BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl

RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl voLrubber banden

CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com WeegapparaTuur

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl

RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS

Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar. 75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500.

vLoeiSTofdichT

TE KOOP AANGEBONDEN: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 1- 2022 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

31

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


s l a t e M s u Precio tals Precious Me

Altijd de Altijdvan de uw waarde waarde van uw bij katalysatoren bij dekatalysatoren hand? Download de hand? Download de App en bel met de App en bel met PascalPijpker Pijpker Pascal 06-8319 1980809696 06-83

hoogsteprijs prijs voor voor uw DeDehoogste uw katalysatoren katalysatoren • Directebetaling betaling Directe • Katalysatoren per stuk Katalysatoren per stuk of op basis van analyse of op basis van analyse • Eigen verwerking met • Eigen verwerking met eigen laboratorium eigen laboratorium

• •

Scan de code voor de App

Scan de code voor de App

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.