Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 9 | Week 37 | 2021 | Nummer 7 | www.schrootkrant.nl

7 Autodemontagebedrijf De Populier gooit niets van een autowrak weg

21 Metaalhandel Blokdijk: ‘We doen gewoon ons eigen ding!’

28

Intrekking importheffing grote teleurstelling voor sector

Geelhoed perst met een groene metaalpers

Ruim 4,9 miljoen kilo batterijen en fietsaccu’s ingezameld

De Tweede Kamer heeft de door de Vereniging Afvalbedrijven bepleite intrekking van importheffing op afvalstoffen van de tafel geschoven. Dit tot zeer grote teleurstelling tot de afval- en recyclingsector.

Geelhoed Metaalhandel plaatste eind 2019 470 zonnepanelen. Na een jaar ziet het bedrijf al succes: vorig jaar wekten de panelen net zoveel elektrische energie op als de metaalhandel met persen en handelsactiviteiten gebruikte.

In het bijzondere coronajaar 2020 zamelde Stibat Services via haar inzamelnetwerk 4,68 miljoen kilo aan draagbare batterijen in. Via fietsdealers en milieustraten werden 225 duizend kilo fietsaccu’s opgehaald. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 27

Lees verder op pagina 3


2

|

Projecto voert verdere verbeteringen RadPort door

Voorwoord

De oude Jekko Mijn dochter kreeg in de eerste klas van de basisschool de Jekko mee naar huis. Zo’n groene box waarin je gebruikte batterijen en spaarlampen kunt stoppen. Inmiddels is ze dit jaar naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs gegaan, maar de Jekko is er nog steeds. Wel is waar een beetje verkleurd en beschadigd, maar nog steeds prima geschikt voor het inzamelen. En ongeveer één keer per jaar -meestal in de vakantie- wordt de box geleegd en kunnen we weer opnieuw beginnen. Jammer vind ik het dat mijn zoontje, die twee jaar jonger is, nooit een Jekko heeft gekregen. Gelukkig kan hij de batterijen in de box van zuslief gooien, maar dat geldt lang niet voor al zijn klasgenootjes. Of zou de Jekko niet meer nodig zijn en gooit iedereen zijn afgedankte batterijen en spaarlampen rechtstreeks in één van de vele inzamelbakken, die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten? Met de opkomst van de elektrische fiets is er een nieuw type batterij bijgekomen: de fietsaccu. Afgelopen jaar werd er maar liefst 4,68 miljoen kilo aan draagbare batterijen en fietsaccu’s, ingezameld. Via fietsdealers en milieustraten werden er 225 duizend kilo fietsaccu’s opgehaald, wat samen leidt tot een resultaat van ruim 4,9 miljoen ingezamelde batterijen en accu’s. Ook werd in 2020 werd een recordaantal draagbare batterijen, 10,89 miljoen kilo, op de markt gebracht. Dit is een enorme toename vergeleken met 2019, toen was het 8,76 miljoen kilo. Dit is mede ontstaan door de groei in het aantal online verkopen, het vele thuiswerken en recreëren. Ook het aantal fietsaccu’s dat op de markt kwam is nog nooit zo hoog geweest: 553 duizend stuks. Dit is een stijging van 32 procent ten opzichte van 2019. Met een inzamelpercentage van 48,1 procent voor draagbare batterijen werd in 2020 opnieuw de wettelijke doelstelling van 45 procent behaald.

Dat percentage wil niet zeggen dat de rest van de batterijen en accu’s in het milieu is beland. Batterijen kunnen nog bij winkeliers in de schappen liggen of thuis (in gebruik) bij de consument. Bovendien hebben batterijen vaak een jarenlange levensduur en verdwijnen ze uit Nederland door export. Afgelopen jaar is vanuit Europa een start gemaakt met nieuwe regelgeving op het gebied van batterijen en accu’s. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om het inzamelpercentage van draagbare batterijen en accu’s per 2025 te verhogen naar 65 procent. Nu is dat percentage 45 procent. Het gaat dus om een aanzienlijke stijging. Stibat Services heeft hier het afgelopen jaar al op deze stijging geanticipeerd. Zo heeft zij in opdracht van Stichting Batterijen een start gemaakt met de voorbereidingen van een vernieuwde communicatiestrategie om het inlevergedrag van consumenten positief te beïnvloeden. Maar ondanks deze inspanningen zal het best een uitdaging worden om de doelstelling te behalen. Daarom is lang niet iedereen blij met deze ontwikkeling. Wat wel duidelijk is, is dat het recyclen van batterijen in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen binnen de afvalverwerking. En wij doen daar thuis nog steeds aan mee; niet door onze fietsaccu’s in te zamelen, want die hebben we niet, maar wel met de oude, getrouwe Jekko!!

Projecto Measurements and Controls heeft de RadPort verder verbeterd. De poortdetector staat nu op één poot. Daardoor is hij stuk eenvoudiger te installeren. Ook de display en de computer van het afleesapparaat zijn verder verkleind, zodat ze minder ruimte innemen op het bureau.

poot staat, is hij gemakkelijker te installeren. We hoeven nu maar één kabel te trekken naar het bureau waar het apparaat wordt uitgelezen. Voorheen waren dat er twee. De klant kan desgewenst zelf de poot al plaatsen, zodat wij niet meer hoeven boren. Daardoor kan alles al binnen een dag worden afgerond.’

Projecto heeft al zeventig jaar ervaring met het meten van radioactieve straling. Naast de verkoop van bekende merken, zoals Nuvia

Daarnaast vindt hij persoonlijk één poot mooier en is de elektronica beter beschermd. ‘Dat komt door-

BETERE BESCHERMING

de hoge verzendkosten zijn deze poorten bijna twee keer zo duur als die van ons. Bovendien leveren wij een uitstekende service. Doordat we de poorten zelf bouwen, weten we precies wat er aan de hand is als zich een probleem voordoet. Daardoor kunnen we een storing vaak binnen een dag oplossen. Bij aankoop van een nieuwe poort kunnen klanten ook een servicecontract afsluiten tegen een zeer gunstig tarief. De poort wordt dan ieder jaar gekalibreerd en nagekeken. Als bedrijven zo’n contract hebben, dan berekenen we geen voorrijkosten mocht er een probleem zijn.’ Over de verkoop in Nederland is Ed heel tevreden. ‘Ons land is natuurlijk niet zo groot. Daarom ben ik heel blij dat we nu met iemand in gesprek zijn, die onze detectiepoorten in Oostenrijk wil verkopen.’ RADFINDER

De RadPort bij Van Est Metals

(vroeger SEA) en Graetz produceert Projecto ook zelf stralingsmeters, zoals de RadPort en de RadFinder. ‘De RadPort Poortdetector is speciaal ontworpen voor de schrootverwerkende industrie’, vertelt Ed Thepen. ‘Het apparaat blinkt uit door de goede prijs-/kwaliteitsverhouding en de eenvoudige bediening. De RadPort wordt in Nederland gefabriceerd en kan rechtstreeks aan klant worden geleverd. Hierdoor kan op kosten worden bespaard. Er zijn momenteel vijftien bedrijven die met grote tevredenheid gebruik maken van een RadPort.’ GESPECIALISEERD IN SCHROOT

dat we deze nu in de poot hebben verwerkt. Hiervoor zat de elektronica in een plastic kastje. Het voordeel is dat het staal de elektromagnetische straling tegengaat, waardoor de elektronica beter wordt beschermd. Daardoor zullen er minder storingen optreden.’Tot slot heeft Projecto gekozen voor een kleiner display en een kleinere computer. ‘We merken dat de bureaus vaak vol staan. Op deze manier wordt ruimte bespaard.’ UITSTEKENDE SERVICE

Ed merkt dat de meeste detectiepoorten momenteel uit Amerika worden geïmporteerd. ‘Ik snap dat niet zo goed. Door onder andere

Omdat er veel vraag was naar een Handmeters binnen de schrootsector heeft Projecto de RadFinder ontwikkeld. ‘Deze handmeter is heel handig als bij een aanbieder een partij schroot gecontroleerd moet worden en bij een verdachte zending op de werf’, aldus Ed. Uit ervaring en gesprekken met klanten zijn de volgende eigenschappen van de RadFinder naar voren gekomen: Een zeer gevoelige detectie door 2 inch NaI detector, een eenvoudig te bedienen en een robuuste uitvoering. De detector is goed af te lezen door een grote, verlichte display. Ook de aanwijzing van snelle maximale waarde van een meetsessie wordt als een groot voordeel genoemd. Net als de analoge progressiebalk, het lage stroomverbruik en de stroomverzorging door 4 AA batterijen. Een audiosignaal geeft bij hogere straling hogere toon. Daardoor kan er gemeten worden zonder op het display te kijken. Tevens zijn de gebruikers erg tevreden over de lage prijs - ongeveer de helft van concurrerende merken- en de service vanuit Nederland

Recentelijk hebben Krommenhoek Metals en Van Est Metals voor deze poortdetector gekozen. ‘Krommenhoek Metals had al een poort van andere fabrikant, maar daar waren ze niet zo tevreden over’, aldus Ed. ‘Deze poort was geleverd door een beveiligingsbedrijf, terwijl wij echt gespecialiseerd zijn in het meten van radioactieve straling. KH Metals ging niet over één nacht ijs. Ze hebben al onze klanten naar hun ervaringen gevraagd. Nadat iedereen heel positief had gereageerd, werd besloten om er zelf één aan te schaffen.’ Bij Krommenhoek Metals is de eerste RadPort met één poot geïnstalleerd. Dat heeft volgens Ed verschillende voordelen. ‘Doordat de poort op één

Colofon

Wendy Noordzij D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 9 | Week 37 | 2021 | Nummer 7 | www.schrootkrant.nl

7 Autodemontagebedrijf De Populier gooit niets van een autowrak weg

21 Metaalhandel Blokdijk: ‘We doen gewoon ons eigen ding!’

28

Intrekking importheffing grote teleurstelling voor sector

Geelhoed perst met een groene metaalpers

Ruim 4,9 miljoen kilo batterijen en fietsaccu’s ingezameld

De Tweede Kamer heeft de door de Vereniging Afvalbedrijven bepleite intrekking van importheffing op afvalstoffen van de tafel geschoven. Dit tot zeer grote teleurstelling tot de afval- en recyclingsector.

Geelhoed Metaalhandel plaatste eind 2019 470 zonnepanelen. Na een jaar ziet het bedrijf al succes: vorig jaar wekten de panelen net zoveel elektrische energie op als de metaalhandel met persen en handelsactiviteiten gebruikte.

In het bijzondere coronajaar 2020 zamelde Stibat Services via haar inzamelnetwerk 4,68 miljoen kilo aan draagbare batterijen in. Via fietsdealers en milieustraten werden 225 duizend kilo fietsaccu’s opgehaald. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Lees verder op pagina 6

Lees verder op pagina 27

Lees verder op pagina 3

Jaargang 9 week 37, 2021, nr. 7 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche.

Verschijnt 10 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd.

Medewerkers aan dit nummer: Dennis van Galen

ISSN: 2214-9309

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 info@bay6print.nl Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant

Disclaimer: Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

3

Intrekking van importheffing grote teleurstelling voor recyclingsector De Tweede Kamer heeft kort voor het zomerreces de Vereniging Afvalbedrijven bepleite intrekking van importheffing op afvalstoffen van de tafel geschoven. Dit tot grote teleurstelling tot de afval- en recyclingsector. De afvalsector heeft het kabinet een concreet plan geleverd waarmee ruim 0,2 Mton CO2-besparing wordt gerealiseerd. Het kabinet kiest er desondanks voor om de importheffing op buitenlands restafval te handhaven. Dit zal leiden tot meer uitstoot van broeikasgassen en heeft grote negatieve gevolgen voor de hele afval- en recyclingketen. Nederlandse capaciteit is en blijft hard nodig om de Europese klimaatambities te halen. Door deze keuze van het kabinet raken de doelstellingen voor de circulaire economie en het klimaat verder uit zicht.

HEFFING LEIDT NIET TOT REDUCTIE

In 2019 verraste de regering de afvalsector met de introductie van een importheffing op buitenlands restafval. Een maatregel die moest resulteren in verlaging van de CO2uitstoot met 0,2 Mton. De sector maakte meteen duidelijk dat een importheffing niet tot een reductie gaat leiden. Een rem op het importeren van het buitenlands restafval resulteert in het storten van dit afval in het buitenland, wat per saldo tot hogere emissies leidt.

plan geleverd waarmee ruim 0,2 Mton CO2-besparing wordt gerealiseerd.

werk te maken van een alternatieve maatregel, zoals bijvoorbeeld de CO2-heffing die eerder vanuit de sector is voorgesteld?’

DUMPEN IN HET BUITENLAND

Desondanks ziet de meerderheid van de Tweede Kamer niets in het intrekken van de heffing. Al zijn niet alle partijen het daarmee eens. PVV: ‘De leden van de PVV-fractie vragen of de staatssecretaris op de hoogte is dat het invoeren van een importheffing op buitenlands afval niet alleen leidt tot problemen voor de Nederlandse afvalverwerkingsbedrijven, maar ook compleet tekortschiet in de zogenaamde ‘CO2-besparing’, omdat dit afval nu gewoon in het buitenland wordt gedumpt.’ CDA: ‘De leden van de CDA-fractie vragen of de importheffing op afval ook vervangen zou kunnen worden door een CO2-heffing.

Graag vernemen deze leden daar de voor- en nadelen van.’ SGP: ‘Heeft de staatssecretaris kennisgenomen van genoemde analyses? Deelt de staatssecretaris de constatering van deze leden dat de importheffing onder aan de streep negatief uitpakt voor het klimaat? Is de staatssecretaris bereid de importheffing per direct in te trekken en

Van Haga: ‘Onderzoeksinstelling TNO constateert in haar berekeningen dat de importheffing op afval leidt tot 1 Mton meer CO2-uitstoot op Europees niveau. Wat is de appreciatie van de staatssecretaris op deze uitkomst? Is de staatssecretaris het eens met de constatering dat deze uitkomst in strijd is met de criteria die zijn gesteld in de Urgenda-brief, namelijk dat klimaatmaatregelen niet mogen leiden tot significante CO2-weglekeffecten naar het buitenland? (…) Het lid Van Haga vraagt verder of de staatssecretaris bekend is met het Britse artikel ‘Essex to landfill RDF in wake of Dutch taks’ van Lets Recycle, waarin het graafschap Essex aankondigt vanwege de Nederlandse importheffing 200.000 ton afval niet langer naar Nederland te zullen brengen voor verwerking tot energie, maar dit voortaan te zullen gaan storten. Kan de staatssecretaris aangeven wat het klimaateffect is (toename van broeikasgassen ten opzichte van de verwerking in Nederland tot duurzame energie) van het storten van het afval? Is de staatssecretaris het eens dat het milieutechnisch wenselijker is dat dit afval naar Nederland zou blijven komen in plaats van dit in het VK te storten? Het lid Van Haga vraagt naar de reactie van de staatssecretaris op de constatering van onderzoeksbureau CE Delft dat de importheffing op afval leidt tot minder metaal recycling, minder hernieuwbare energie, minder werkgelegenheid en daarnaast ook lagere dividenden voor gemeenten die afvalbedrijven bezitten. Is de staatssecretaris erover geïnformeerd dat de import uit het VK sinds de invoering van de importheffing gehalveerd is en dat de door de importheffing veroorzaakte crisis in de afvalsector sterk verergerd is door de gevolgen van de coronacrisis (onder andere door het wegvallen van aanvoer van

De hoogste prijs voor uw e-waste

METAAL RECYCLING • ICT-RECYCLING • SLOOPWERKEN GRAHAM BELLSTRAAT 35 • 8013 PL ZWOLLE TELEFOON 06 17 88 05 32 • INFO@GUWO.NL

www.guwo.nl bedrijfsafval)? Is de staatssecretaris bereid de sector te helpen?’ (Bron: Attero) Attero vraagt om de importheffing per direct in te trekken en te vervangen door een maatregel die wel tot de gewenste effecten leidt. KOERSVASTE OVERHEID NODIG

De Vereniging Afvalbedrijven heeft in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) aangegeven dat de afvalsector een koersvaste en betrouwbare overheid nodig heeft. Bovendien hebben de circulaire - en klimaatambities een overheid nodig die internationaal denkt. Tot zeker 2035 bestaat op Europees niveau een groot tekort aan recycle-

Een importheffing heeft bovendien grote negatieve gevolgen voor de Nederlandse afval- en recyclingketen, zowel financieel-economisch als milieu-hygiënisch. De afvalsector en het ministerie maakten de afspraak dat als de sector met een alternatief komt voor CO2-reductie, de regering de importheffing zou schrappen. De sector heeft inmiddels een door CE Delft gevalideerd

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

en verbrandingscapaciteit, en dreigt er nog veel afval gestort te worden. Deze potentiele emissie van broeikasgassen kan sterk worden teruggebracht door inzet van de Nederlandse verwerkingscapaciteit. Eerder sluiten van Nederlandse capaciteit is bedrijfseconomisch irrationeel en milieukundig ongewenst, aldus de vereniging. Het verbaast het verenigingsbestuur dat het kabinet Europese samenwerking hoog in het vaandel heeft staan, maar hier blind lijkt te zijn voor de internationale milieu- en klimaateffecten van hun beleid. In de brief aan de twee bewindspersonen spreekt de Vereniging Afvalbedrijven de wens uit dat klimaat en afvalbeleid in een volgend kabinet in één hand komt te liggen.


4

|

K arl H offmann , G lobal S ales D irector

van de

M etal R ecycling D ivision

bij

STEINERT:

Sorteertechnologie kleurt aluminium groen Karl Hoffmann, Global Sales Director van de Metal Recycling Division bij STEINERT vertelt in dit artikel over het recyclen van aluminium, technologische doorbraken, de onderscheidende kenmerken van de markt en zijn verwachtingen voor de toekomst.

Door aluminiumschroot te gebruiken in smelterijen wordt veel minder energie verbruikt. Bovendien kan het aluminium steeds opnieuw worden gebruikt - in theorie kan het oneindig worden gerecycled. En de cijfers zijn significant: zo’n 75% van het ooit geproduceerde

nieuw aluminium. In 2019 werd wereldwijd 20 miljoen ton aluminium gerecycled, wat overeenkomt met een besparing van 300 miljoen ton broeikasgassen. Door één ton aluminiumschroot te verwerken, hoeft er ook 8 ton

len, zoals ophangingen, vervaardigd uit recent ontwikkelde aluminiumlegeringen of zelfs aluminiumverbindingen. Natuurlijk is de motor zelf al grotendeels gemaakt van gegoten aluminium. Verschillende autofabrikanten hebben aluminium als materiaal al aangescherpt. Het lagere gewicht van aluminium helpt hen te voldoen aan de steeds strengere CO2-emissie-eisen; de dichtheid van aluminium is 2,7 keer minder dan die van staal. Aluminium zal ook een belangrijk materiaal zijn voor elektrische voertuigen. Hoe meer staal wordt vervangen door aluminium, hoe groter de actieradius van een elektrisch voertuig. Het potentieel voor de toekomst is ook enorm. Naast deze grote potentiële besparingen in CO2-emissies door lichtgewicht ontwerp in de automobielsector, zal dit potentieel ook worden versterkt door het efficiënte en specifieke gebruik van gerecycled aluminium om broeikasgassen te verminderen. Het gebruik van gerecycled aluminium verbruikt ongeveer 95% minder energie dan primair aluminium. Maar nauwkeurige sorteertechnologie is essentieel om hoogwaardige gerecyclede goederen te garanderen.’

Hoe kan er zoveel energie worden bespaard door aluminium te recyclen?

‘Eigenlijk moet je primair en secundair aluminium vergelijken. Bij primair aluminium moet eerst bauxiet worden gewonnen en vervolgens wordt een complex proces ondernomen om hier aluminiumoxide van te maken. Het gesmolten zout elektrolyseproces levert vervolgens aluminium op met een zuiverheid tot 99,7%. Dit is een zeer energieintensief proces, dat veel milieuvervuiling veroorzaakt. Bij de productie van secundair aluminium komt recycling aan de orde.

aluminium is nog steeds in omloop. Dit komt enerzijds omdat producten van aluminium een ​​lange levensduur hebben en anderzijds omdat metaal heel gemakkelijk kan worden gerecycled.’ Dus hoeveel minder energie is er nodig om aluminium te recyclen in vergelijking met het helemaal opnieuw produceren?

‘Je kunt uitgaan van een besparing tot 95%. Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor de klimaatbescherming. Recycling van aluminium heeft het potentieel om 92 % minder CO2-uitstoot te produceren dan

Voor verkoop en reparatie van: • Voor Autolaadkranen verkoop en reparatie van: • • Autolaadkranen Containerafzetsystemen • • Containerafzetsystemen Sorteergrijpers en shovelbakken • www.bevako.nl of info@bevako.nl

• Sorteergrijpers en shovelbakken

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service 015 - 257 41 54 015-2574154

Bevako B.V.

Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw tel: 015-3640518 / fax: 015-3613432 www.bevako.nl of info@bevako.nl

Natuurlijk kunnen onzuiverheden, zoals plastic of hout, worden verwijderd met relatief eenvoudige technologie, met behulp van wervelstroomafscheiders. Sensoren kunnen veel fijner sorteren. Röntgentransmissietechnologie is in principe dezelfde als die in de medische wereld wordt gebruikt, waar de absorptie van röntgenstraling verschillende materiaaldichtheden zichtbaar maakt. Bij het sorteren van metaal betekent dit dat stukken metaal op een transportband zeer nauwkeurig kunnen worden uitgestraald en ingedeeld in materialen en zuiverheidsniveaus. De enorme vooruitgang op het gebied van detectie, software en de verwerking van signalen levert een combinatie van zeer nauwkeurige sortering en hoge snelheid op. Perslucht wordt dan gebruikt om goede delen van minder goede te scheiden.’ Wat gebeurt er dan met het ­gesorteerde materiaal?

‘Smelterijen kopen het metaal op om het verder te verwerken. Maar er is ook een mogelijkheid om het aluminium verder te sorteren in legeringen. Hoe nauwkeuriger dit wordt gedaan, hoe specifieker het

bauxiet te worden gedolven. Al met al een besparing van 14.000 kWh.’ NIEUW ALUMINIUM

Waarom produceren we überhaupt nieuw aluminium?

‘Om bepaalde hoogwaardige legeringen te kunnen produceren, hebben we tegenwoordig nog steeds primair aluminium nodig, waarvan het productieproces zeer energie-intensief is. Het handhaven van hoge kwaliteitsniveaus voor gerecycled aluminium vereist intelligente cycli met behulp van zeer efficiënte recyclingtechnologieën, zoals sensorgebaseerde sorteertechnologie. Dit kan vervolgens compenseren voor de achteruitgang van materiaalkwaliteiten die worden ervaren in de recyclingcyclus, waardoor secundair aluminium ook efficiënt kan worden gebruikt bij de productie van zogenaamde aluminiumsmeedlegeringen.’ Wat is het belang van aluminiumlegeringen?

‘Er zijn honderden verschillende legeringen en, afhankelijk van de eisen van de toepassing in kwestie, bieden ze verschillende mechanische eigenschappen, zoals sterkte of hardheid. De ontwikkelingen op dit gebied zijn zeer dynamisch. In de automobielsector is het bijvoorbeeld al lang standaard om carrosseriedelen van aluminium te maken. En nu worden ondersteunende onderde-

ZO HOOG MOGELIJK GEHALTE

Hoe zorgt u voor een zo hoog mogelijk aluminiumgehalte uit recycling?

‘Het spreekt voor zich dat dit sterk afhangt van het inputmateriaal. De benodigde kwaliteit hangt natuurlijk ook af van het beoogde gebruik.

materiaal kan worden gebruikt. Zo komen we steeds dichter bij het doel van een gesloten kringloop, oftewel een circulaire economie.’ TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG

Welke technologische vooruitgang is er recentelijk bij STEINERT geboekt?

‘Nog niet zo lang geleden hebben we ons systeem geüpdatet met röntgentransmissietechnologie. We noemen het systeem XSS, wat staat voor x-ray en sensor sorting, de nieuwste innovatie draagt ​​de addon EVO. Dit belichaamt de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar. Zo kunnen we verschillende materiaaleigenschappen nu veel nauwkeuriger detecteren dan voorheen het geval was. Dit is vooral te danken aan de verbeterde signaalverwerking. Tegenwoordig kunnen de systemen bepaalde legeringen beter scheiden. Bovendien zijn we nu in staat om vrij magnesium


|

Als deze technologie over de hele linie wordt ingevoerd, kunnen we de legeringen zo precies van elkaar scheiden dat een circulaire economie mogelijk is. De smelterijen weten wat ze nodig hebben voor hun legeringen. Als een bedrijf precies kan bepalen wat voor materiaal het heeft, dan kan het ook vaststellen wat er moet worden toegevoegd om de gespecificeerde materiaaleigenschappen te bereiken.’

te scheiden, een metaal dat vaak wordt aangetroffen in aluminiumschroot en als het niet wordt gedetecteerd, zorgt het voor veel extra werk in aluminiumsmelterijen. Dit is een uitdaging omdat magnesium, net als aluminium, een licht metaal is en de absorptiecoëfficiënten voor röntgenstraling daarom erg op elkaar lijken.’ Heeft u nog andere doorbraken gemaakt?

‘Ja, we hebben de componenten in onze systemen nog resistenter gemaakt. Zo heeft de röntgenbron, een belangrijk en kostbaar onderdeel, nu een garantie van vier jaar, wat uniek is in de branche.’ MARKTONTWIKKELINGEN

Wat gebeurt er nu op de markten?

‘Lichte metalen zorgen ervoor dat er gewicht en dus CO2 bespaard kan worden in de mobiliteitssector. De wettelijke eisen op dit gebied worden steeds strenger, waardoor de druk op OEM’s groeit om lichtgewicht oplossingen te implementeren. Tegelijkertijd is er vanuit de samenleving steeds meer belangstelling voor duurzame economieën. Aluminiumrecyclers geven daarom steeds vaker het aandeel gerecycled aluminium aan. Aangenomen mag worden dat de vraag naar aluminium de komende decennia met nog eens 50 procent zal toenemen. Hiervan zal een bovengemiddelde hoeveelheid van gerecycled materiaal moeten komen. In Europa wordt momenteel ongeveer 5 miljoen ton aluminiumschroot per jaar gere-

GROENER ALUMINIUM

STEINERT gebruikt de term ‘Groener Aluminium’, wat betekent dit?

wordt met een hoogenergetische laser op aluminium geschoten. Wanneer de laser het metaal raakt, verandert het in een metaaldamp die bekend staat als plasma. Terwijl het afkoelt, implodeert het en zendt

het een meetbare energiestraling uit, die specifiek is voor die atoomstructuur. Hierdoor kunnen de verschillende aluminiumlegeringen met grote nauwkeurigheid worden bepaald.

‘Deze term benadrukt de kansen die dit metaal en zijn unieke mogelijkheden ons bieden op het gebied van recycling. Dit vereist wel intelligente recyclingcycli en sorteertechnologie, maar het stelt ons nu al in staat om gesloten materiaalkringlopen

PERSEN

SCHAREN

STELCON®PLATEN BETONPLATEN KEERWANDEN BETONBLOKKEN Tel: 085 273 6066 www.vankalsbeekbeton.nl

te produceren voor dit belangrijke materiaal. Hier bij Steinert zijn we verheugd dat we hier een sleutelrol kunnen spelen door het werk van onze ontwikkelingsteams en onze gespecialiseerde adviseurs in het veld. De toekomst die intelligent hergebruik van dit metaal ons biedt, drijft ons om nog meer te bereiken en nog slimmere oplossingen te ontwikkelen.’

SHREDDERS

cycled. Het cijfer wereldwijd is 20 miljoen ton. Experts schatten dat dit cijfer de komende tien jaar zal verdubbelen.’ TRENDS

Welke trends zie je ontstaan voor aluminiumrecycling?

‘Het meeste materiaal dat we tegenwoordig sorteren, is afkomstig van voertuigen of andere producten die tien jaar of langer geleden zijn vervaardigd. Het aantal gebruikte legeringen is sindsdien toegenomen. In de toekomst zal het dus belangrijk zijn om legeringen nauwkeuriger van elkaar te kunnen onderscheiden dan we nu kunnen.’ Zijn er ook technologische oplossingen die de recyclage van al deze legeringen zouden vereenvoudigen?

‘Ja, en die hebben we al ontwikkeld: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of kortweg LIBS. Hierbij

lefort.com

5

+32-11-552010


6

|

G eelhoed

perst met een groene metaalpers

Van grootverbruiker naar zero-emissie in 2030 Wist je dat je het aanschafbedrag van zonnepanelen al in zeven jaar kunt terugverdienen? Bij Geelhoed Metaalhandel vonden ze het de investering meer dan waard. Na een jaar ziet het Nootdorpse bedrijf al succes: vorig jaar wekten de panelen net zoveel elektrische energie op als de metaalhandel met persen en handelsactiviteiten gebruikte. Het volgende doel? Zero-emissie in 2030. Eind 2019 lieten René en Gert-Jan van Winkelen 470 zonnepanelen plaatsen op het dak van hun bedrijfsloods. Een flinke investering waar ze toen de coronacrisis uitbrak even spijt van hadden. Maar dat sentiment draaide al snel bij toen ze zagen dat de kosten van het energieverbruik flink daalden. Eigen groene energie opwekken: wat doet dat voor het milieu? En voor de portemonnee? We gaan op bezoek in Nootdorp en zoeken het uit. LAGERE ENERGIEREKENING

Gert-Jan en René ontvangen ons met een brede glimlach. We mogen meteen meelopen naar de trap die leidt naar het dak. Daar is het een indrukwekkend gezicht. Over de hele lengte en breedte van het dak schitteren de zwarte platen. ‘Je hebt

haar werk optimaal. Sinds de aanleg in december 2019 hebben de panelen 286.213 kWh opgewekt. Dat is net zoveel als de persmachine, shredder, scharen, verlichting en de elektrische bedrijfsauto gebruikten: Geelhoed opereerde qua elektriciteit dus energieneutraal. Betekent dit dan dat de energierekening ‘0’ is? Gert-Jan: ‘Dat helaas niet. De panelen produceren ook stroom in het weekend en in de avonduren, als het bedrijf gesloten is. Omdat we die energie nog niet kunnen opslaan, leveren we het terug aan het net. Daarvoor krijgen we een vergoeding van het energiebedrijf die gelijk is aan de kosten voor het afnemen van stroom, maar omdat je ook transportkosten en energiebelasting betaalt, moet je onder de streep toch bijleggen.’ Dus zijn ze in Nootdorp al bezig met het volgende plan: een manier vinden om de opgewekte energie op te slaan om later zelf weer te gebruiken. ‘Daar is nu nog geen kant-en-klare oplossing voor’, zegt Gert-Jan. ‘Energy Services, het bedrijf dat ons ook heeft geadviseerd bij de aanschaf van de panelen, zoekt voor ons uit wat de mogelijkheden zijn. Zelf denken we aan een groot accupakket dat wordt opgeladen wanneer je geen

zoveelste VN-klimaatrapport over verschenen. De aarde warmt op en CO2-uitstoot is een belangrijke veroorzaker daarvan. Ook in de metaalsector kunnen we de ogen hier niet voor sluiten. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus zullen we kritisch moeten kijken binnen de eigen branche en het eigen bedrijf. We vinden het milieu belangrijk en voelden die verantwoordelijkheid. Zonnepanelen zijn een eerste stap in de goede richting en nu onderzoeken we wat we verder kunnen bereiken. Voor 2030 willen we volledig energieneutraal zijn en geen CO2 meer uitstoten: zero-emissie heet dat.’ Hij gaat verder: ‘Uiteraard is het ook belangrijk om te kijken of een perspectief realistisch is qua kosten. We zijn een familiebedrijf, dus continuïteit staat voorop. Een investering hoeft daarom niet altijd in twee of drie jaar te renderen. Wanneer het ook in zeven jaar mag, maakt dat veel opties interessanter.’

ik voorspel dat dit gaat komen en dan willen we alles goed op orde hebben.’ Het hoeft niet veel geld te kosten om stappen te maken, vindt GertJan: ‘Besparen kun je altijd, denk aan het vervangen van ouderwetse verlichting, of het installeren van een bewegingssensor.’ René vult aan: ‘Wij kijken nu of we ons gebruik meer over de dag kunnen verspreiden door bijvoorbeeld een uur later te starten met persen, dan lopen we meer synchroon met het zonne-energieschema en maken we beter gebruik van onze groene stroom. En tijdens de middagpauze, als de zonnestralen op hun krachtigst zijn, staat de pers een uurtje stil, ook daar kunnen we nog winst behalen.’

De offertes voor een elektrische kraan liggen al op het bureau en ook elektrische heftrucks staan bovenaan de wensenlijst. Machines die werken op elektriciteit zijn kostenefficiënt, omdat ze energieefficiënter werken en langer meegaan, maar zijn ze ook handig in gebruik? Dat zijn de afwegingen die de komende tijd op de agenda staan bij de directie van Geelhoed. En willen ze hun doel van zeroemissie in 2030 bereiken, dan zullen de knopen moeten worden doorgehakt in het voordeel van de groene oplossingen. MEER WETEN

Meer informatie over de zonneenergie die Geelhoed Metaalhandel opwekt? In de kantine van het bedrijf is een dashboard beschik-

DUURZAME KETENPARTNERS

er totaal geen last van’, zegt GertJan. ‘Ik vergeet vaak dat ze er liggen.’ Tot ze de energierekening over 2020 zagen. Die was fors lager dankzij het gebruik van zelf opgewekte stroom. Vlak nadat de heren de panelen lieten plaatsen, brak de coronacrisis uit. Dat zorgde wel even voor zweethanden. René: ‘We hadden geen idee wat Corona zou doen voor ons bedrijf en dan heb je voor je gevoel net een fors bedrag over de balk gegooid. Gelukkig is het ondanks Corona hartstikke druk en zijn we ontzettend blij met de zonnepanelen.’ Hij legt uit dat de investering zich relatief snel terugverdient, mede doordat de overheid subsidie verleent voor het verduurzamen van bedrijven. ‘Binnen zeven jaar hebben we het eruit. Al is dat wel afhankelijk van de hoeveelheid energie die de panelen opwekken en de hoeveelheid die we daarvan zelf gebruiken, we zijn gebaat bij een lekker zonnetje.’ ENERGIENEUTRAAL

Het afgelopen jaar deed die zon

energie gebruikt en waaraan we stroom kunnen onttrekken wanneer dat nodig is. Kost het moeite en tijd? Ja! Maar onze Lindemann pers verbruikt bij het pakketteren van metalen enorm veel energie. Wij vinden dat we de verantwoordelijkheid hebben om zo goed en milieubewust mogelijk te ondernemen.’ GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID

Milieuoverwegingen speelden misschien wel een nog grotere rol dan het terugschroeven van de energiekosten. René legt het uit: ‘Om je heen zie je het milieu ten gronde gaan. In augustus is er het

‘Ik heb voorheen als marktonderzoeker onderzoek gedaan op het gebied van zon- en windenergie en kende de mogelijkheden dus al vrij goed’, zegt René. ‘Zonne-energie is al jaren in opkomst, dus we zijn eigenlijk nog laat. Gert-Jan en ik zijn niet zo conservatief en we zien dingen om ons heen veranderen. Nog los van de regelgeving; energie wordt steeds duurder, dus als je niet verandert, gaat het ook meer kosten. In andere sectoren zie je ook steeds meer ketenverantwoordelijkheid ontstaan. Partners willen dan alleen samenwerken met bedrijven die duurzaam opereren. We zijn er nu nog niet erg op bevraagd door onze eigen partners in de keten, maar

VAN DIESEL NAAR ELEKTRISCH

Nu rijden er bij Geelhoed Metaalhandel nog verschillende transportmiddelen rond met een dieselmotor. Ook dat moet op korte termijn veranderen, vinden de broers.

baar dat realtime aangeeft hoeveel energie de panelen opwekken. Gert-Jan en René van Winkelen laten het je graag zien. Je kunt ook e-mailen naar: info@oudmetaalhandel.nl

CIJFERS

Aantal panelen: 470 Opgewekte energie vanaf december 2019: +/- 286.000 kWh Opgewekt voor eigen gebruik vanaf december 2019: 99.500 kWh Teruggeleverde energie vanaf december 2019: 186.500 kWh


|

VERKOOP

VERHUUR

SERVICE

Lozerweg 10-14 / 6006 SR Weert / +31 (0)495 56 19 29 / info@saes.nl

demolitiontools.eu

7


8

|

Column

De kansen van Europees groen staal

Nationaal Recycling Congres op 17 maart 2022 De volgende editie van het Nationaal Recycling Congres vindt plaats op donderdag 17 maart 2022. Dit evenement wordt gehouden in de Fokker Terminal in Den Haag. Na het succes van de vorige editie van het Nationaal Recycling Congres, die op 25 november 2020 volledig in digitale vorm plaatsvond,

zal de 2022-editie in een hybride jas worden gestoken. Een congres met fysieke deelnemers, maar tevens digitaal bij te wonen via een ‘live stream’. Met het eerste Circulaire Materialenplan in aantocht als opvolger van milieubeleidsplan LAP3 zullen er voldoende relevante thema’s zijn waar de voer organisatoren van

‘Groen staal zal waarschijnlijk 30 tot 40 procent duurder zijn dan gewoon staal, waardoor het niet concurrerend is zonder een instrument zoals de voorgestelde koolstofgrensbelasting (CBAM)’, zei de Duitse minister van Economische Zaken laatst. Maar de kans is groot dat landen buiten de EU de CBAM gaan vergelden. Dat verkleint de overlevingskansen van groen staal uit Europa. het Nationaal Recycling Congres een duidelijke visie op hebben. Daarnaast leent dit evenement zich uitstekend voor de koplopers in de recyclingketen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige recycling te laten zien. Het Nationaal Recycling Congres wordt georganiseerd door het Nationaal Recycling Forum (NRF). Dit recyclingplatform wordt gevormd door de vier recyclingorganisaties MRF (metaal), NRK Recycling (kunststof), VHT (textiel) en FNOI.

PAPIEREN TIJGER

In maar liefst 12.000 pagina’s beschrijft de Europese Commissie (EC) haar ambities om 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen te realiseren in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Het einddoel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Nu alle plannen zo’n beetje ontvouwd zijn, volgt het lange wachten. Het gaat namelijk nog een langdurig proces worden om alles goedgekeurd te krijgen door 27 EU-landen. Elk land heeft zijn eigen belang en dat gaat onderdeel worden van de onderhandelingstafel. Schattingen lopen uiteen, maar deze strijd gaat al-met-al zo’n twee jaar duren. ‘Het plan is gedurfd en concreet, maar het ontbreekt aan belangrijke antwoorden op centrale vragen’, aldus Siegfried Russwurm (voorzitter van BDI, de machtige brancheorganisatie voor de industrie van Duitsland). En die centrale vraag is hoe de concurrentie- en innovatiekracht van de Europese industrie gewaarborgd kan worden in de komende jaren met de nieuwe plannen. ‘Het klimaatplan zal alleen een succes worden en internationale volgers vinden als de industrie wereldwijd concurrerend blijft ondanks de reductie van broeikasgassen.’ Daar heeft hij een punt. MET DE VLAM IN DE PIJP VAN STAAL

We weten allemaal dat bij de productie van staal veel CO2 vrijkomt. In 2020 werd er wereldwijd ruim 1,8 miljard ton staal gemaakt. Elke ton geproduceerd staal resulteert in gemiddeld zo’n 1,9 ton CO2-uitstoot. Dat is dus bijna 3,5 miljard ton CO2. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) is de staalindustrie daarmee verantwoordelijk voor ongeveer 4 tot 5 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. De producenten van staal hebben dus een schone taak voor zich.

veranderen. De mondiale economie herstelt en de cyclische metaalmarkten bewegen mee. Zo ook de markt voor staal. De productie van staal is tot en met mei dit jaar met 14% op jaarbasis toegenomen. Voor een schonere wereld valt hier dus nog veel te winnen. GROTE UITDAGING

Maar ook de staalindustrie staat zonder twijfel achter de klimaatdoelstellingen van Brussel. De drang naar minder uitstoot van broeikasgassen is voor de producenten van staal echter een grote uitdaging. In Europa wacht de sector in ieder geval minder gratis uitstootrechten binnen afzienbare tijd, een versnelling in de mindering van uitstoot van broeikasgassen en dus meer investeringen in schonere technieken. Daarmee zijn de zorgen in de sector met het ‘Fit for 55’-pakket toegenomen. Het tempo in de reductie van de broeikasgassen in de staalindustrie is tergend traag. Koolstofbeprijzing (via het EU-ETS emissiehandelssysteem) moet het verschil maken. Maar een hogere CO2-prijs en een geleidelijke afbouw van de gratis emissierechten zet druk op de marges. Dat maakt investeren in nieuwe duurzame technologieën vervolgens lastiger. Het enige wat het concurrentievoordeel van Europees staal overeind houdt is dan de CBAM. Nu maar hopen dat de buitenlandse vergeldingsmaatregelen mild blijven. Casper Burgering

Maar het ziet er niet naar uit dat in deze forse uitstoot op korte termijn veel gaat Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 26 juli in de Financiele Telegraaf gestaan onder de titel ‘de kansen van Europees groen staal’ Foto: Hannie Verhoeven.


14 |

|

9

Venyard: een Ikea voor onderdele

Zijn shredderbedrijven klaar voor het steeds sterker wordende staal? Het staal in een hedendaagse auto is vijf keer sterker dan het staal van twintig jaar terug. Het gebruik van staal van zeer hoge sterkte neemt de komende jaren flink toe. Advanced high strength steel (AHSS) zal immers hét materiaal zijn om het kwetsbare batterijpakket van een elektrische auto te beschermen. Maar is dat sterke staal eigenlijk goed te recyclen, vraagt het online platform Green Light zich af. Hout, aluminium en staal. In de beginjaren van de autoproductie streden ze er allemaal voor om als hét voorkeursmateriaal voor onze bolides door het leven te gaan. Al vroeg in de vorige eeuw werd de winnaar van de ongelijke strijd zichtbaar: staal. De doorslag gaf zijn haast ideale eigenschappenmix. Staal is sterk, relatief betaalbaar, je kunt het makkelijk verwerken en het is tot in einde der tijden herbruikbaar. Dat een auto voor ongeveer twee derde uit staal bestaat, is dan ook al decennia de gewoonste zaak van de wereld. Daar veranderden zelfs diepe oliecrisissen niets aan. METAMORFOSE

Duik je iets verder de diepte in, dan zie je dat het staal van nu compleet anders is dan het staal van toen; het is vele malen sterker. Vooral in de 21e eeuw ging het snel met de sterkte van het staal. In een auto van pakweg twintig jaar geleden, dat zijn de auto’s die nu merendeels de demontagebedrijven bevolken, is staal verwerkt met een sterkte van hooguit 600 megapascal. Een hedendaagse auto verlaat de fabriek met staal met een sterkte tot wel 1.500 of zelfs 2.000 megapascal. Naar huidige begrippen – staal krijgt vanaf 1.200 megapascal de betiteling ‘hoge sterkte’ – zijn auto’s van het begin van deze eeuw oneerbiedig gesteld haast gemaakt van ‘conservenblik’.

Favero merkt op dat autofabrikanten op zoek gaan naar de limiet van de grootte van het accupakket en daarbij aanlopen tegen ruimtegebrek, omdat botspreventiematerialen ook ruimte vragen. Onderzoek toont aan dat staal van hoge sterkte het batterijpakket uitstekend beschermt, waardoor wellicht in de toekomst het botspreventiemateriaal dunner, lichter en goedkoper kan zijn. Het S-in motion-accupakket weegt bijvoorbeeld 590 kilo, waarvan 135 kilo is ingeruimd voor staal van hoge sterkte. Ook werkt ArcelorMittal samen met andere bedrijven aan stalen afdichtingen van het batterijpakket voorzien van een speciale isolatielaag, die het brandgevaar reduceert bij een crash. AANDEEL HOGE STERKTE STAAL

het tot ‘S-in motion’ doopte. Waar dat staal nog bestemd was voor Goed nieuws voor alle autoliefauto’s met brandstofmotor, volgde hebbers, monteurs, hobbysleutetien jaar later een variant speciaal laars en andere doe-het-zelvers. gericht op elektrische voertuigen. Venyard heeft het self serviceconHet hoge sterkte staal ontwikcept waar mensen zelf onderdekelde ArcelorMittal vooral voor de len kunnen demonteren nieuw zogenaamde ‘body-in-white’ van de leven ingeblazen. Met een look auto: de veiligheidsstructuur. ‘Door & feel en on- en offline beleving het gebruik van hoge sterkte staal die nieuw is voor de demontagekunnen we met minder en dunner branche, aldus een uitgebreide materiaal af, terwijl de auto toch reportage in het online platform sterk en veilig blijft.’Ten opzichte Green Light/ARN. van andere body-in-white materialen als aluminium en koolstofvezel, Aan het hekwerk rondom het terkomen bij de productie van zeer rein is groen doek gespannen, waar sterk staal respectievelijk de helft het contrastrijke logo en de beloften en een derde minder CO2-emissies van af spatten. De founders van kijken. Een ander bijkomend voorVenyard kennen de geheimen van deel is dat met honderd kilo minder branding. Vier jaar geleden lag hier wagengewicht een auto negen in Roosendaal een troosteloos stuk kilometer verder komt. afgegraven grond. Nu staan er 1.250 auto’s keurig netjes in evenzoveel BATTERIJPAKKET vakken opstaal 25.000m2 asfalt, Met haar van zeer hogeklaar sterkte om gestript te worden. heeft ArcelorMittal het gemunt op het batterijpakket. Volgens Favero Bij binnenkomst zet deeen in zwartis de batterijproductie flinke geklede baliemedewerkster hetBij veroorzaker van CO2-uitstoot. concept helder uiteen. Klantenauto een middenklasse elektrische

MINDER GEWICHT

Jérôme Favero, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van automotive staal bij ’s werelds grootste staalproducent ArcelorMittal, weet waarom de sterkte van staal zich zo snel ontwikkelt. ‘De uitstootnormen voor automerken in Europa worden steeds strenger. Auto’s moeten lichter worden zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid. Hoge sterkte staal is dan de oplossing’, zo vertelt hij tijdens het twintigste International Automobile Recycling Congres, eind juni in Genève. Hij rekent voor dat als je honderd kilo materiaal op een auto met brandstofmotor bespaart, dat overeenkomt met een reductie van 4 gram CO2-uitstoot per gereden kilometer. Volgens World Steel zorgt de toepassing van hoge sterkte staal voor een vermindering van honderd tot honderdvijftig kilo aan wagengewicht, gerekend voor een gemiddelde vijf persoons gezinsauto.

tie van de auto. ‘Nu zijn de meeste batterijpakketten nog gemaakt van aluminium. Dat gaat veranderen. Wat aluminium kan, kan staal op de middellange termijn ook.’

06 - 26 88 31 18

Recycleraars zullen in de toekomst veel vaker te maken krijgen met end-of-live vehicles (ELV’s) is de batterij zelfs verantwoordelijk voorzien van staal van hoge sterkte. Favero zegt dat in 2040 ongeveer 40 voor 52 procent van de totale CO2een groot stuk land nodig en veel weten binnen de kortste keren wat procent van de totale automassa uit uitstoot die vrijkomt bij de producauto’s’, vertelt Traas, de financieel ze mogen verwachten en welke directeur van Van der Ven Auto’s. huisregels er gelden. Voor bezoekers Na de rekensom tig keer te hebben de yard mogen betreden, moeten gemaakt, concludeerde hij dat de ze eerst een veiligheidsverklaring Frank Heukeshoven investering zich terug zou betalen, ondertekenen. Zo is het verboden als de vraag naar onderdelen zo om open schoenen te dragen, te Frank Heukeshoven van HKS Scrap Metals B.V. uit Moerdijk is evenhoog bleef als ie was. Toen de kans roken en kinderen of honden mee min bezorgd dat de shredders in de toekomst niet sterk genoeg zullen zich aandiende om de afgraving te nemen. Krikken, lasapparaten en zijn – ook in Moerdijk staat al een exemplaar met 6.000 pk. Hij ziet snijbranders zijn ook niet welkom wel een nuance. Vooral kleine shredderbedrijven met machines van en het is niet toegestaan om te eten 1.250 pk zouden wel eens tegen hun limieten aan kunnen lopen in de en te drinken op het terrein. Ventoekomst. ‘Het kan spannend worden, op het moment dat het staal yard is geen vakantiepark, al doen echt sterk wordt.’ Maar ook voor de ‘big boys’ – shredders met hoge de hits die overal uit de luidsprekers vermogens – zal er iets veranderen, denkt hij. ‘De hamers zullen langer klinken anders vermoeden. Het is moeten werken om het staal van hoge sterkte klein te krijgen met het een grote moderne openluchtwinverlies van verwerkingscapaciteit tot gevolg.’ Heukeshoven verwacht kel. ‘Een Ikea voor onderdelen’, vat bovendien dat de machines het zwaarder te verduren krijgen. ‘Hoe de baliemedewerkster kort samen. sterk je shredder ook is, je hebt te maken met slijtagedelen. Die zal je vaker moeten vervangen, naarmate het staal sterker wordt.’ HeukesSTUDIEREIS hoven vergelijkt het met een auto. De carrosserie en de motor kunnen Martijn Traas en Wim van der Ven mee, maar de banden vervang je met honderdduizenden kilometers zijnregelmaat. de initiatiefnemers van Venyard. Op het moment dat je meer van de prestatie van je auto Hetvraagt, idee ontstond zes jaar gelezullen de banden ook sneller slijten. Hoewel het staal de afgedenlopen op studiereis in de Verenigde jaren al sterker werd, ziet Heukeshoven dat shredderbedrijven Staten. Ze zagen de Amerikaanse momenteel nog geen hogere slijtage melden. De shredders, ook die selfmet service yards en warenzijn meteen minder vermogen, nog krachtig genoeg. enthousiast. ‘Maar we wisten niet of het hier ook zou werken. Je hebt

VEILIGHEIDSSTRUCTUUR

ArcelorMittal kwam om die reden in 2010 met hoge sterkte staal voor automotive-toepassingen, dat

achter hun bestaande autorecyGreen Lightteiskopen, het nieuwe communiclingbedrijf waagden Traas catieplatform van ARN. Het platform en Van der Ven de gok. is in Nederland en daarbuiten dé

vaner nieuws over ontwikkelinZe bron deden drie jaar over om het gen en innovaties in autorecycling. terrein te maken tot wat het nu is. Lightdebiedt dagelijks een yard podi‘WeGreen hebben Amerikaanse um aan alle betrokken stakeholders als voorbeeld genomen en er onze op het gebied van autorecycling eigen saus overheen gegoten.enWe draagt daarmee bij aan kennisuitwishebben online componenten toeseling en samenwerking. gevoegd en een krachtige branding Zie voor meer informatie: ontwikkeld.’ Vele vrachtwagens www.greenlight.nl. grond, een dikke laag asfalt, een kilometer hekwerk, 40 lichtmasten met speakerboksen en veiligheidscamera’s plus een nieuw ontvangststaal vanlater, hogeopende sterkteVenyard zal bestaan. gebouw op 15 In 2012 was dat nog slechts februari 2019 haar deuren. 15 procent. Dat percentage zal volgens hem waarschijnlijk in de jaren HEEL OVERZICHTELIJK daarna nog toenemen, als je je reaElke auto staat in een eigen, liseert dat het marktaandeel van de genummerd vak. Alle auto’s ‘zweven’ Europese EV-productie in 2030 naar 40 centimeter boven de grond. De verwachting 40 procent zal zijn van carrosserie staat stevig op blokken, de totale autoproductie. Elektrische zodat het voertuig niet wankelt als voertuigen waarin het nu gebruikte eraan wordt gesleuteld. Tussen de aluminium massaal wordt verruild auto’s zit anderhalve meter ruimte. voor hoge sterkte staal, als je het De auto’s staan per merk bij elkaar. Favero vraagt. Het gevolg van meer ‘Het is heel overzichtelijk en goed AHSS-gebruik is dat het aandeel georganiseerd’, zegt een klant die van hoge sterkte staal in de ELVeen motorblok uit een Ford takelt. scrap mix (het verwerkte materiaal Hij kijkt tevreden naar het resultaat als de ELV-onderdelen de shredder van de werkzaamheden die hij in verlaten) met 40 tot 50 procent gaat het afgelopen uur heeft verricht. ‘Ik toenemen. ben er trots op dat het me is gelukt.’ Zelfwaardering is een van de verSTAALRECYCLING rassende neveneffecten van self Nu is staal goed te recyclen, maar dan moet het shredderbedrijf het wél kunnen verwerken. In hoeverre is dat het geval bij hoge sterkte staal? Volgens Rik Debaere, CEO van de Galloo Group, met de verwerking van een miljoen ton staal op jaarbasis een van de grotere spelers in West-Europa, staat de shreddertechnologie niet stil. ‘Dertig jaar geleden kon een shredder 1.250 pk aan. Tegenwoordig zijn er al machines die 6.000 pk aan vermogen hebben. De hamers van toen van 75 kilo wegen nu al 125 tot 150 kilo. Ik denk dat we dit soort staal straks wel aankunnen.’ Bron: ARN/ Green Light

Uw partner in recyclingmachines

servic hoger biedt ren. U dat kl meer ze in e elkaar

DRIE Een a maan kocht Daarn veel v we kr waar a wisse ‘Een a male

De m tien ja zijn jo net al len ui meten aldus en bep bij he

HERG Herge hoogw ‘Het is de cra Traas. auto’s nen d gegaa worde gesch gereed ‘Onde pen le is kos alle 40 te hal zegt T renda want maar origin bouw

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest

OOK INTERESSANT

Staal is in principe zeer goed te recyclen. Toch heeft automotive staal zijn eigen handleiding. Bij Tata Steel in IJmuiden bouwen ze hard aan de ideale methoden voor het hergebruik van autostaal.

Onlineplatform Green Light

Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl

Bruker M Terug


10

|

Motrac verstevigt managementteam Motrac kondigt een versteviging van het managementteam aan. Henk van Keulen en Maarten Vaandrager zijn per direct onderdeel van het huidige managementteam van Motrac. Het team wordt aangestuurd door Geurt de Groot als Managing Director. Daarnaast vervult Ronald Lamberts de rol van Financieel Directeur en Erik Janssens die van HR Manager.

Maat. Door de versterking binnen het MT, op zowel sales- als service gebied, kan Motrac met de premium Linde hef- en magazijntruckoplossingen nog beter inspelen op de laatste ontwikkelingen in de markt. BEKENDE NAMEN IN DE BRANCHE

Henk van Keulen startte 1 juni als Director Service & Parts bij Motrac en is daarmee eindverantwoordelijke voor de gehele

logistieke oplossingen. Met al zijn ervaring is hij een absolute aanwinst voor Motrac. Maarten Vaandrager is al bijna negen jaar werkzaam bij Motrac en kent de organisatie op zijn duimpje. Gestart als Key Accountmanager is hij doorgegroeid tot Manager Sales & Key Accounts. Al zijn rollen heeft hij op een succesvolle wijze vervult en daarom maakt Maarten vanaf 1 juli als Sales Director deel uit van

der op het gebied van heftrucks. Daarnaast groeien we hard, met name in warehousing. De logistieke markt is daarbij volop in beweging en dat geldt ook voor ons’, vertelt Geurt de Groot, Managing Director. ‘De komende jaren zetten we flink in op verdere ondersteuning bij productiviteit, automatisering, het bieden van unieke energieoplossingen en veiligheid in het magazijn. Dat doen we steeds vaker door letterlijk klantoplossingen Op-Maat te bieden waarbij we streven naar een excellente dienstverlening. Natuurlijk gecombineerd met de laatste innovaties van Linde Material Handling.’ MOTRAC

Motrac staat voor duurzame klantrelaties en het zo goed mogelijk invullen van klantbehoeftes Op-

service organisatie. Henk is een ervaren manager en een bekende naam in de branche van interne

het MT van Motrac. ‘Motrac is al jaren als onafhankelijk Lindedistributeur marklei-

Metaal Analyse DRAAGBARE XRF

Motrac is sinds 1954 toonaangevende totaalaanbieder van interne logistiek en exclusief importeur van Linde hefen magazijntrucks. De voertuigen van het innovatieve topmerk Linde voldoen aan de hoogste eisen. Motrac neemt alle zorg uit handen en biedt een 24/7 onderhoudsservice plus expertise en engineering voor de volledige inrichting van geautomatiseerde warehouses.

Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval in Rotterdam De gezamenlijke inzameling van het restafval bij bedrijven in een deel van de Rotterdamse binnenstad is van start gegaan. Renewi, PreZero en de gemeente Rotterdam hebben afgesproken om niet langer met drie aparte vuilniswagens langs hun eigen klanten te rijden, maar om één gezamenlijke wagen in te zetten. Vanaf vandaag wordt het restafval in één route ingezameld. Hiermee wordt het aantal ritten van inzamelwagens in het centrum substantieel beperkt. Rotterdam is de zesde gemeente waar Green Collective van start gaat met als centrale doel een significante bijdrage te leveren aan het terugdringen van de binnenstedelijke CO2-uitstoot. Green Collective - een duurzaam initiatief van Renewi en PreZero - heeft tot doel in 2023 minstens 30 gemeenten te ondersteunen in de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Zo wordt er van iedere 100 vermeden kilometers ruim 160 kilogram aan CO2 bespaard. Het initiatief komt voort uit het Rotterdamse Klimaat Akkoord en Convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Eerder dit

Voor het eerst vindt IERC, het congres voor elektronicarecycling, zowel virtueel als live in Salzburg plaats. Het event wordt van 19 tot 21 2022 gehouden.

IERC 2022 richten zich op: • De circulaire economie van elektronica • Impact van de ‘Green Deal’ van de Europese Commissie op de hulpbronnenintensieve elektronica-industrie

Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 www.xtac.nl

CO2-BESPAREN

De Rotterdamse wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) verwacht veel van het project. ‘Door het afval bij verschillende bedrijven niet meer met verschillende maar met één inzamelwagen in te zamelen voorkomen we honderden onnodige vervoerskilometers. Dat bespaart tonnen aan CO2-uitstoot, zorgt voor schonere lucht en verbetert de verkeersveiligheid. Kortom, een initiatief met alleen maar voordelen.’ De gezamenlijke inzameling van het restafval van bedrijven start in de postcodegebieden 3011 en 3012. Voor bestaande klanten van de drie partijen verandert er aan de huidige dienstverlening binnen de Gemeente Rotterdam niets. Iedere klant behoudt het contract en contact met zijn eigen afvalinzamelaar. Het enige grote en duurzame verschil vergeleken met de oude situatie is dat het afval wordt ingezameld door de inzamelwagen van Green Collective.

Congres voor elektronicarecycling IERC vindt zowel live als virtueel plaats

ERC 2022 is het toonaangevende evenement in de elektronicarecycling. Het brengt meer dan 500 internationale professionals uit productie, design, promotie, business development, materiaalvoorziening, recycling, logistiek en overheden samen.

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST

jaar is het initiatief al succesvol geïmplementeerd in Venlo. Ook in Gouda, Bergen op Zoom, Roosendaal en Amsterdam is Green Collective al actief.

• Zakelijke kansen en modellen in opkomende markten • Waardige prestaties in ecodesign • Landenrapporten • Innovaties en best beschikbare recyclingtechnologieën • Veiligheidsnormen voor transport en opslag van producten en afval • Verzameldoelen: worden ze gehaald? • Elektronica in e-mobiliteit aan het einde van hun levensduur Het programma bevat ook krachtige keynote-sprekers, rondetafelgesprekken en Tech Box presentaties van over de hele wereld over de nieuwste uitgaven in de branche. Alle deelnemers kunnen zich inschrijven voor

de informatieve workshops en rondleidingen. Een tentoonstellingsruimte met meer dan zestig stands biedt de perfecte gelegenheid om belangrijke besluitvormers in de sector te bereiken en te ontdekken wat er nieuw is in de wereldwijde elektronicarecyclingsector. Cocktailrecepties en het twintigjarig jubileumgaladiner creëren een uitstekende sfeer om in contact te komen met zakenpartners en vrienden. Verder biedt het congres een interessante rondleiding door Mooncity, het innovatie- en competentiecentrum voor elektrische mobiliteit en duurzame energie. Voor meer informatie zie: https://icm.ch.


|

11

Congres voor batterijrecycling in Geneve In Geneve vindt van 22 tot en met 24 september de ICBR 2021, het 26e congres voor batterijenrecycling, plaats. Tijdens dit event staan de uitdagingen waarmee batterijproducenten en de batterijrecyclingindustrie wereldwijd worden geconfronteerd centraal.

TECHNISCHE ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN OP ICBR 2021:

• De technische ontwikkeling die nodig is om deze nieuwe maatregelen te ondersteunen en hun doelen/doelstellingen zullen ook worden besproken. • Technologieën om de inhoud van lithium en andere actieve materialen van een afgedankte batterij terug te winnen • Methodologie om bewijzen van de gerecyclede materialen aan te tonen • Inhoud van een elektronisch informatie-uitwisselingssysteem voor batterijen • EV-batterijen diagnose en deactivering

Al meer dan 26 jaar brengt ICBR de internationale gemeenschap van experts en besluitvormers van de gehele waardeketen van batterijrecycling samen, inclusief batterijfabrikanten en recyclers, inzamelorganisaties, OEM’s, beleidsmakers, leveranciers van materialen en diensten. Plenaire sessies worden aangevuld met tal van nevenevenementen, zoals rondetafelgesprekken, tentoonstellingen en posterpresentaties. Hierbij komen innovatieve kwesties, processen en technologieën aan bod.

• Technische en reglementaire vereisten voor het op de markt brengen van Second Life-batterijen Voor meer informatie zie: https://icm.ch/

KONDIGT HAAR NIEUWE SAMENWERKING VOOR DE BENELUX AAN MET HERZIENE BATTERIJRICHTLIJN

Tijdens het congres wordt ook aandacht besteed aan de herziene Batterijrichtlijn, een voorstel van de Europese Commissie. De marktontwikkeling voor oplaadbare en primaire batterijen vraagt om nieuwe benaderingen om het beheer van afgedankte batterijen aan het einde van hun levensduur te optimaliseren. De EU-commissie stelt een herziene batterijrichtlijn voor met ten minste dertien innovatieve maatregelen om de inzameling en recycling van batterijen aan het einde van hun levensduur te optimaliseren. Het ICBR 2021-programma zal zowel de juridische en regelgevende aspecten als de praktische uitvoering van de voorstellen van de Europese Commissie omvatten.

SCHAAR MET 3 VERSCHILLENDE COMPRESSIEKASTEN VOOR VERSCHILLENDE MATERIAALSOORTEN

H-P RANGE

Schrootschaar met zijdelinks voorcompressiekast en variabel hoeksysteem

H-B RANGE Schrootschaar met zijdelinks voorcompressiekast ONDERWERPEN

Op ICBR 2021 komen onder meer de volgende zaken aan de orde: • Nieuwe definities voor batterijen Terugwinningspercentages voor materialen • Tweede leven van industriële batterijen, afval versus niet-afval • Inzameltarieven voor draagbare en industriële batterijen • CO2-voetafdruk voor industriële en EV-batterijen, evenals prestatieen duurzaamheidsvereisten van dergelijke batterijen • Verplichte gerecyclede inhoud van materialen in auto-, industriële en EV-batterijen • Ontwerpvereisten voor draagbare batterijen en uitfasering van draagbare primaire batterijen voor algemeen gebruik • Due diligence voor grondstoffen in industriële en EV-batterijen • Communicatie over batterijgerelateerde informatie, inclusief een batterijpaspoortschema

H-A RANGE

Schrootschaar met tegenovergestelde voorcompressievleugels

Pol. Malpica, c/E 54 - 50016 Zaragoza, Spain | T: (+34) 976 573 410 | web@moros.com | www.moros.com


12

|

Hans Wever waarschuwt voor Online Veilingmeester Al jaren koopt oud ijzer- en metaalhandelaar Hans Wever artikelen op verschillende websites, waaronder Online Veilingmeester. Dat ging altijd goed, totdat hij onlangs niet kreeg waarvoor hij had betaald. Nu wil hij andere mensen waarschuwen voor de praktijken van de veilingwebsite, aldus dekrantnieuws.nl. In maart van dit jaar kocht Wever een kavel met plaatmateriaal via Online Veilingmeester. Het ging om een spoedveiling vanwege de beëindiging van een bedrijf. ‘Op maandag of dinsdag kwam de kavel online,’ vertelt Wever aan dekrantnieuws.nl. ‘Ik heb nog gebeld om

het een civiele procedure en dan haken mensen af. Dat schrikt af en dat is jammer.’ Om mensen te waarschuwen en medestanders te vinden plaatste Wever een bericht op Facebook, waar hij ongeveer 120 reacties op kreeg. ‘Daar zaten veel mensen tussen die hetzelfde hebben meegemaakt, variërend van kleine bedragen tot elektrische auto’s.’

een bezichtiging te plannen, maar dat kon al niet meer.’ De donderdag erna werd de kavel geveild, waarna Wever het materiaal op vrijdag ophaalde uit Winschoten. Hij betaalde 800 euro voor plaatmateriaal van verschillende diktes, zoals ook op de factuur stond, maar kreeg slechts materiaal van één dikte. Al snel had Wever door dat hij niet kreeg waarvoor hij had betaald en hij gaf dit ter plekke aan. Toch nam hij de kavel mee terug naar Roden.

‘HET GAAT OM HET RECHT’

Omdat Wever het gevoel had dat hij was opgelicht stapte hij naar de politie om aangifte te doen. ‘Dat kan pas als het regelmatig voorkomt en meerdere mensen ermee te maken krijgen,’ geeft hij aan. ‘Anders wordt

Ook tekende Wever zowel schriftelijk als mondeling protest aan bij Online Veilingmeesters. Aanvankelijk kreeg hij geen reactie van het bedrijf, dat hem vervolgens een vergoeding van honderd euro aangeboden. ‘Blijkbaar nemen heel

veel mensen genoegen met een dergelijke compensatie, maar ik ga daar niet mee akkoord,’ zegt Wever. ‘Het gaat mij niet om het geld,’ zegt hij. ‘Het gaat mij om het recht. Als je zaken doet moet je dat wel eerlijk doen. Afspraak is afspraak. Zo deden mijn opa en vader al zaken, en zo doe ik het ook.’ Doordat Wever vasthoudend was, lukte het hem in juni uiteindelijk al zijn geld terug te krijgen. Hij raadt andere mensen aan om ook door te zetten: ‘Laat je kavel staan, zorg dat je schriftelijk bewijs hebt en haal direct je geld terug.’ Ook adviseert hij andere mensen altijd gebruik te maken van kijkdagen, wanneer die er zijn. Dan is het namelijk mogelijk

om de kavels goed te bekijken en te vergelijken met de beschrijving op de website. Ondanks alles zou Wever in de toekomst wel weer meebieden op een veiling. ‘Maar dan zou ik bij betaling nog extra vermelden wat ik heb gekocht, en als er kijkmomenten zijn maak ik daar altijd gebruik van.’ Daarnaast hoopt hij dat Online Veilingmeester problemen in de toekomst sneller oplost en dat er eerlijkere informatie op de website komt te staan. GOED DOEL

Grote financiële gevolgen had de veiling niet voor Wever. Het geld dat hij heeft teruggekregen steekt hij niet in eigen zak, maar geeft hij weg aan een goed doel. ‘Ik sponsor Job, een jongen die aan professioneel rolstoelrugby doet,’ geeft hij aan. ‘Ik heb veel respect voor mensen die iets van het leven maken en het uiterste uit zichzelf halen ondanks de beperkingen.’ In een reactie geeft medewerker van Online Veilingmeester aan dat het bedrijf probeert de kavels altijd zo goed mogelijk te beschrijven en te fotograferen. Daarnaast zijn er vaak kijkdagen om extra informatie te geven. ‘Soms is dit lastig. De spullen die we veilen zijn ook niet van ons, wij faciliteren slechts.’ Online Veilingsmeester biedt geen garanties. Volgens de medewerker gaan klanten daar ook akkoord mee wanneer zij bieden. ‘Als er al iets fout gaat proberen we alles zo goed mogelijk op te lossen, maar bij faillissementsveilingen moeten we wel streng zijn.’ Bron: dekrantnieuws.nl

Arnhem start met Milieubak voor klein grofvuil en elektrische apparaten

SENNEBOGEN 355 E MULTI-HANDLER WWW.SMT.NETWORK

SENNEBOGEN 355 E - KWALITEIT OP ELK NIVEAU Deze Multi-handler voor gebruik in bijvoorbeeld (metaal) recyclingbedrijven, bij het laden van houtsnippers, in de industrie, maar ook in vele andere toepassingen. Als het gaat om veeleisende en zware bedrijfsomstandigheden, is SENNEBOGEN een van de toonaangevende fabrikanten. Want: de machine overtuigt vooral door zijn technische prestaties en robuuste constructie. De 355 E zet de toon op het gebied van hefvermogen, hefhoogte, overzicht en levensduur - ook bij een hoog aantal bedrijfsuren. Met een hefhoogte van 8,5 meter, permanente vierwielaandrijving en een groot aantal slimme opties is de Multi-handler geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Naast dit alles heeft de SENNEBOGEN 355 als enige in de markt een hydraulische traploze cabineverhoging voor een perfect overzicht onder alle omstandigheden. Sinds kort is de Sennebogen 355 E leverbaar met de nieuwe Cummins B 4.5 dieselmotor, die dankzij het Stage V-predicaat aan de meest actuele milieueisen voldoet. Voor meer informatie of een demo, bezoek onze website en download de brochure en/of neem contact op met uw accountmanager.

De gemeente Arnhem is gestart met de Milieubak. Dit is een kleine bakwagen die iedere vrijdag volgens een planning in een wijk wordt geparkeerd en waar bewoners hun grovere afval, dat niet in de ondergrondse afvalcontainer hoort of past, gratis kunnen inleveren. Het gaat vooral om klein grofvuil en elektrische apparaten die de inwoners zelf kunnen dragen in een kratje of boodschappentas. Dit is afval dat de gemeente regelmatig naast ondergrondse containers ziet liggen. De schone buurt coaches zijn er voor uitleg en hulp bij het juist afval scheiden. Ook zijn er hulpmiddelen om beter afval te scheiden bij ons, zoals een Jekko voor het verzamelen van batterijen en lampen in huis, een houder voor de afvalpas en de infowijze ‘afval scheiden loont’ in vier talen. Het is een extra service, bewoners kunnen met dit afval ook altijd terecht op het afvalbrengstation. Iedere week staat de Milieubak op vrijdag op een locatie in Arnhem. Per dag staat de Milieubak op twee locaties; van 10-12 uur en van 14-16 uur. Iedere vier weken komen we terug in dezelfde wijk, de locatie in de wijk verschilt per drie maanden.


|

13

Renewi merkt duidelijk herstel na eerste coronajaar Renewi plc, het toonaangevende internationale waste-to-productbedrijf, heeft zijn trading update bekend gemaakt. Het bedrijf is het jaar goed begonnen, in lijn met de bijgestelde verwachtingen voor boekjaar 2022. De handelsactiviteiten in alle divisies van de Groep liggen ruim voor op het eerste kwartaal van vorig boekjaar, waarin de eerste lockdown zwaar op de activiteiten woog. De divisie Commercial heeft goed gepresteerd. Zoals verwacht ziet Renewi een herstel in sectoren zoals de horeca, maar daar staat een daling van de grofvuilvolumes tegenover, dat tijdens de lockdowns van vorig jaar nog sterk was toegenomen. De prijzen van gerecycled papier en metaal zijn zoals voorspeld hoog gebleven. De Mineralz & Water divisie heeft het productietempo in de grondbehandeling verhoogd van 50 ton per uur vorig jaar naar circa 75 ton per uur (55% van de capaciteit), waarbij de volledige productie werd omgezet in bouwmaterialen zoals zand, grind en vulstoffen. Het transport van oudere voorraden thermisch gereinigde grond (TGG) naar twee locaties is volgens schema gestart. De divisie Specialities heeft het

jaar eveneens goed ingezet. Alle business units presteerden conform de verwachtingen. Renewi vordert goed met de drie strategische groei-initiatieven: winstherstel bij ATM, het Renewi 2.0-programma en de Innovatiepijplijn, die voor een aanzienlijke extra omzet zullen zorgen in de komende drie jaar en daarna. Met name de Innovatiepijplijn blijft aanslaan. De raad heeft zijn goedkeuring gegeven om de komende twee tot drie jaar € 70 miljoen te investeren in hypermoderne sorteerlijnen in Vlaanderen om aan de voorschriften van de Vlarema 8-wetgeving te voldoen, als ook in een nieuwe sorteerlijn voor harde kunststoffen in Nederland. MEER RECYCLING

De raad behoudt het vertrouwen in de vooruitzichten voor de Groep voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2022. Op langere termijn blijft de overgang naar meer recycling het bedrijfsmodel ondersteunen. De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’ met steun van de EU en nationale regeringen zullen aantrekkelijke kansen bieden voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten.

Metaalrecyclefamilie Treffers in tv-programma ‘Steenrijk, Straatarm’ In het televisieprogramma ‘Steenrijk, Straatarm’ was onlangs de familie Treffers te zien. Ze runnen een succesvolle scheepssloperij en metaalhandel en daardoor kunnen ze zich nu een grote villa aan het water veroorloven. Zij ruilen van huis met een gezin uit een de gezellige volksbuurt in Groningen. De villa van de familie Treffers ligt aan de Mooie Nel in Spaarndam. De kijker krijgt een korte indruik van het welgestelde leven van vader Aad, moeder Sabrina en hun vier kinderen. Als ze niet op hun waterscooter zitten, dan varen ze wellicht op hun sloep en gooien ze een hengel. De riante plek aan het water hebben ze te danken aan hun zeer succesvolle sloopbedrijf. Regelmatig uit eten, shoppen voor honderden euro’s; het ontbreekt hen aan niets en ze geven hun leven dan ook een dikke negen.

‘MAZZEL GEHAD’

Wel vertellen ze dat het geld hen niet is komen aanwaaien. ‘Wij zijn gewoon mensen van de straat en het is met ons goed gekomen. We hebben mazzel gehad en door hard werken hebben we dit kunnen opbouwen, maar we zijn eigenlijk gewoon volksmensen’, legt Aad uit. Het is een groot contrast met de gezellige volksbuurt in Groningen waar Gre en haar kinderen wonen. Gre heeft namelijk een moeilijke periode achter de rug en zat jaren in een ongelukkige relatie, waardoor

Nieuw kantoor Rigter Handelsonderneming bijna klaar Rigter Handelsonderneming bouwt en groeit door. Het nieuwe kantoor in Eemnes met meerdere werkplekken is bijna klaar. Het is al in gebruik en het bevalt goed. De bureaus zijn van het laatste type. Werknemers kunnen erachter liggen/staan en zitten en na er een aantal getest te hebben zijn er ook

goede bureaustoelen gekomen. Rigter Handelsonderneming is klaar om te gas geven. De kantoren zijn zo gebouwd dat er er nog mak-

kelijk met vrachtwagens onderdoor gereden kan worden. Dankzij de vrije hoogte van 430cm is de extra binnenruimte ook gebruiken als extra opslag en in de winter om binnen laden en lossen.

ze depressief werd. In die periode verloor ze ook haar baan en sindsdien leeft het gezin van een uitkering. Haar zestienjarige zoon heeft een aardige rugzak, waardoor hij niet naar school kan. Gre probeert hem zoveel mogelijk te helpen en kan daardoor niet werken. Daardoor moet het gezin rondkomen van slechts 80 euro per week. De familie Treffers wil graag iets doen voor het gezin en besluit oud ijzer te verzamelen in de buurt, om zo een extra zakcentje te verdienen. SCHEEPSSLOPERIJ EN METAALHANDEL

Scheepssloperij Treffers werd in 1952 opgericht. De eerste jaren werd de onderneming alleen gedreven door de heer en mevrouw Treffers senior, die zich richtten op het in- en verkopen van metalen. Het familiebedrijf was in de beginjaren actief als metaalhandel, maar breidde de dienstverlening al snel uit. Deze uitbreiding bestaat uit het slopen van schepen en allerhande drijvende objecten, de verkoop van scheepsonderdelen, het plaatsen en verhuren van containers, sloopwerkzaamheden op locatie en het verhuren van dekschuiten en schepen. De jongere generatie Treffers staat inmiddels al enkele jaren aan het roer. De huidige klantenkring bestaat uit particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Er rijden kraanwagens, schrootwagens en wagens die schade- en sloopauto’s ophalen. De vloot bestaat uit twee vrachtschepen van 1.000 ton en duwsleepboten. Op het terrein staan drie graafmachines met papegaaienbekken, twee mobiele knipmachines en enkele mobiele hijskranen. Met maar liefst 25 werknemers is Scheepssloperij Treffers uitgegroeid tot een succesvol bedrijf. Foto: Steenrijk, Straatarm, SBS6

KH

Oude katalysatoren? Krommenhoek! Taxatie via Whatsapp en directe betaling. De meest actuele en eerlijke prijs! Wij halen de katalysatoren bij u op.

KROMMENHOEK METALS SINDS 1925

Linschotenstraat 21 | Rotterdam | 010 415 2815 | www.kh-metals.nl


14

|

Mono Steel bereidt zich voor op investeringen in Nederland

Door deel te nemen aan belangrijke projecten in Europa, Engeland, Australië en Canada, heeft Mono Steel als doel om samen te werken met bedrijven

in Nederland. Het doel is om alle ijzer- en staalproductie van grote projecten in Nederland tot het einde van het jaar te laten draaien.

Nederland heeft met zijn groeiende economie een belangrijke plek in Europa. Mustafa Toprakçeken, de oprichter en CEO van Mono Steel, geeft aan dat hij werkgelegenheid in het land wil creëren door zijn successen naar Nederland te brengen. Hiervoor is het klaar voor samenwerking en aanbiedingen. De werkterreinen van Mono Steel omvatten allerlei soorten industriële constructies, tunnelinrichtingen, energiesector, wegen- en brugconstructies, machinesector, sportfaciliteiten en woningbouwprojecten.

Net zo makkelijk, veel groener!

bedrijven in Nederland stelt Mono Steel CEO Toprakçeken dat grote projecten in Nederland moeten worden

uitgevoerd, net als in Europa. Daarom wil het samenwerken met Nederlandse investeerders.

Mono Steel was oorspronkelijk van plan om vorig jaar de Nederlandse markt te betreden. Door de pandemie moesten ze hun plannen echter uitstellen. In het laatste kwartaal van 2021 moet er gestart worden met dit doel. In contact met grote

Duitse kwalitei t met Nederla ndse service

Van afgedankte koelkast naar speelgoed WEEE-recycler Coolrec, een dochteronderneming van waste-to-productorganisatie Renewi, is voorgedragen voor de prestigieuze Plastics Recycling Awards Europe 2021 met ROCKEEES, een duurzaam speelgoed gemaakt van kunststof uit afgedankte koelkasten. ROCKEEES komt voort uit een samenwerking tussen de WEEE-recycler, het Nederlandse ontwerpbureau Apollo-11 en het spuitgietbedrijf Injection Point. Het ontwikkelen en produceren van ROCKEEES begint met afgedankte koelkasten die Coolrec decontamineert en shreddert in verschillende afvalstromen, als metalen en kunststof.

Drijf hem tot het uiterste. De elektrische heftrucks van Jungheinrich zijn de meest energiezuinige, duurzame en productieve elektrische heftrucks op de markt. De nieuwste AC-motoren garanderen maximale prestaties tegen een laag energieverbruik. Alle trucks worden geproduceerd in Duitsland en bijna alle modellen zijn leverbaar met innovatieve lithium-ion accu.

Meer informatie of vraag direct een demo aan: jungheinrich.nl/elektrische-heftruck

Door te sorteren op dichtheid en elektrostatisch sorteren wordt het plastic verder gescheiden in verschillende polymeren, die vervolgens worden omgevormd tot granulaten met maatwerksamenstellingen om te voldoen aan de behoeften van de klanten. ROCKEEES worden vervaardigd van Coolstar van Coolrec – granulaten gemaakt van 100% gerecycled HIPS (High Impact Polystyrene Granule) en een duurzaam alternatief voor nieuwe polymeren. Injection Point gebruikt deze granulaten om ROCKEEES te maken. Sinds december 2020 zijn ROCKEEES te koop op rockeees.com of bol.com. TROTS

‘Ik ben erg trots op deze nominatie’, zei Dieter Avonds, managing director bij Coolrec. ‘ROCKEEES toont het publiek niet alleen het belang van het inzamelen, scheiden en recyclen van hun afval, maar ook dat de toepassingen van gerecycled plastic toenemen en dat de kwaliteit zo goed is dat we er speelgoed van kunnen produceren.’


|

15

IMT International Metal Trading breid machinepark uit worden op een separaat opgestelde Steinert-lijn. Naast het uitzeven met speciale door Van der Spek ontwikkelde 3D-zeefdekken worden de stromen middels Steinert bovenbandmagneten ontdaan van de ijzerdelen. Deze zijn compleet geleverd met op maat gemaakte jukken zodat de magneten optimaal geplaatst zijn voor de beste scheiding. De gescheiden fracties kunnen vervolgens worden opgevoerd in een eveneens door Van der Spek geleverd

International Metal Trading BV (IMT) is gevestigd in het industriële economische hart van Nederland. Vanwege de goede ligging is IMT altijd bereikbaar. Niet alleen voor

Westeria Multifeeder met platenband die de stromen opvoert naar de Steinert NE-scheider. Uiteraard is

het afleveren van metalen, maar ook voor het transport naar de dichtstbijzijnde havens.

STEINERT NE-SCHEIDER

Onlangs heeft Van der Spek Vianen aan International Metal Trading (IMT) de specialist in roestvrij staal en non-ferro legeringen een Powerscreen zeefmachine en een Steinert scheidingslijn geleverd. Hierbij gaat het niet om standaard machines maar in uitgebreid overleg samen-

Machines die passen als een handschoen!

de nieuwe Steinert NES voorzien van het gepatenteerde excentrische polensysteem waarmee de Steinert optimaal is af te stellen op het te sorteren product. Het polensysteem is tussen de 0 en 45 graden te verstellen zodat het krachtveld juist in de productstroom is te plaatsen en het afwerppunt van de non-ferro’s kan worden aangepast aan het product.

gestelde machines voor de diverse scheidingsstappen. Om de grote variatie aan productstromen nog optimaler en duurzamer te kunnen verwerken is er gekozen voor een Powerscreen Warrrior 1800 zeefmachine voor het scheiden in de diverse stromen in maatvoering waarna deze verder verwerkt kunnen

Heteren Nederweert Hengevelde Hoogerheide Purmerend Sumar

026 4790579 0495 745999 0547 333039 0164 614444 026 4790579 0511 521491

• Efficiënte oplossingen voor sloopwerk & recycling • Laag brandstofverbruik door Liebherr motoren en componenten • Lage kosten per draaiuur en per ton verwerkt product

www.wynmalenhausmann.nl


16

|

Duurzame kraan in duurzame sector Jacco van de Kuilen is al jaren als freelance fotograaf fulltime werkzaam binnen de automotive- en motorbranche, maar ook in de metaalrecycling heeft hij ervaring. Zo maakte hij onder meer diverse fotoreportages voor Prometaal en voor de MRF. Ook deze foto is door van de Kuilen gemaakt. Voor meer informatie zie: www.jaccovandekuilen.nl.


|

17


18

|

CONTAINERS

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

n ieuWe

macHineGeneratie :

Eerste G-Serie Sennebogen Hybride is een echte allrounder

Verkoop en inkoop van:

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL

HEEFT U NOG BONNENBOEKJES NODIG, OF KAN UW HUISSTIJL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

De Sennebogen 835 G Hybride overslagmachine is het begin van een nieuwe generatie machines: de G-serie. Maximale energieefficiëntie, een gebruiksvriendelijk ontwerp en een beproefde reeks apparatuur zijn de kenmerken die klanten kunnen verwachten van de nieuwste generatie groene materiaalverwerkers. Met deze nieuwe serieversie heeft Sennebogen het meteen aangedurfd om een absolute allrounder te creëren. Met uitrustingslengtes tot 20 meter is de machine bedoeld voor toepassingen in schroot- en houtverwerking en havenactiviteiten. De volledig herontwikkelde 835 G is uitgerust met de nieuwste generatie motoren, het innovatieve groene hybride energieterugwinningssysteem en tientallen jaren expertise van Sennbogen-ingenieurs, kunnen klanten over de hele

komstgerichte generatie machines. MAXIMUM EFFICIËNTIE

wereld uitkijken naar een echte grote stap. Het is veel meer dan een nieuwe editie van een klassieker; de Sennebogen 835 G Hybrid is de eerste van een geheel nieuwe generatie overslagmachines. Tien jaar na de lancering van de uiterst succesvolle E-serie zet de Beierse machinefabrikant opnieuw een grote stap. De G-serie combineert de ervaring die is opgedaan met veeleisende material handling met een nieuwe, toe-

De 835 G heeft een zuinige 188 kW Stage V-dieselmotor. Nu, voor de eerste keer in deze machinecategorie, wordt het motorvermogen aangevuld met het Green Hybridenergierecuperatiesysteem, dat de algehele operationele prestaties van het systeem aanzienlijk verhoogt. Het resultaat is dat de machine extra werksnelheid krijgt en zelfs de handlingprestaties verbetert met een lager verbruik. Concreet betekent dit een besparing van circa 30 procent op de brandstofkosten. Het systeem zelf werkt als een gespannen veer die de werkbeweging van de giek ondersteunt. De componenten, een derde hydraulische cilinder op de giek en stikstofaccu aan de achterzijde, zijn daardoor niet alleen veilig gemonteerd, maar ook nagenoeg onderhoudsvrij. Het thema efficiëntie loopt als een rode draad door alle innovaties in de G-serie. De efficiëntie van de materiaalverwerker is verder verhoogd en de hydrauliek is volledig herwerkt - elke slanggeleiding, elke diameter, elke klep en alle

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

leveren112 en7553DP repareren Boekeloseweg Hengelo van: ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731 weegbruggen

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 weegplateau's containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl

leverenwww.weegservicenederland.nl en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl


|

19

Belangrijkste kenmerken van de G-SERIE DE NIEUWE G-SERIE KAN WORDEN SAMENGEVAT IN DRIE ESSENTIËLE KERNWOORDEN:

• Grote technologische innovatie • Groot besparingspotentieel • Echt gebruikersgericht machineontwerp voor machinisten, wagenparkbeheerders en onderhoudstechnici. DE 835 G HEEFT DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

stroomdoorsneden zijn onderzocht en geoptimaliseerd. Dit alles heeft geresulteerd in een echte afstemming van de hydrauliek door een voelbare drukontlasting op het pompsysteem.

machinist nu op een nog comfortabelere manier omhoog. De cabine kan standaard traploos worden verplaatst over een hoogteverschil van 2,80 m en optioneel tot 3,50 meter– meer is vrijwel onmogelijk.

• Hoog systeemvermogen met een 188 kW Stage V-dieselmotor en groen hybride energieterugwinningssysteem

• Hoge laadcapaciteit en reikwijdte voor schroot- en haventoepassingen: met apparatuur tussen 16 en 20 meter • Flexibel modulair systeem: mobiele onderwagen, rupsonderwagen, 4-punts-onderwagen of speciale klantspecifieke oplossingen

• Onderhoud en service eenvoudig gemaakt: Feedback van dealers en klanten is direct verwerkt in de ontwikkeling van de nieuwe serie. Een nog betere bereikbaarheid, intelligente onderhoudspunten en een duidelijk machineontwerp maken service en dagelijks onderhoud aan machines uit de G-serie nog eenvoudiger en veiliger.

• Nieuwe comfortabele Maxcab voor ontspannen werken gedurende lange perioden, standaard hydraulisch heffen van meer dan 2,80 m met herzien bedieningspaneel, zicht rondom en nieuwe veiligheidsvoorzieningen.

COMFORT EN VEILIGHEID

Met de G-serie komt ook een nieuw cabineontwerp op maat van de machinist. Een volledig opnieuw ontworpen bedieningspaneel combineert alle belangrijke schakelelementen in het gezichtsveld van de operator. Een belangrijk punt in de verdere ontwikkeling van de nieuwe generatie is gewijd aan operators en servicepersoneel. De nieuwe Maxcab wordt voor het eerst gebruikt in de nieuwe serie. De werkplek van de operator is geoptimaliseerd en alle instellingen kunnen gemakkelijk worden aangepast via het nieuwe, verijdelde toetsenbord en het SENCONdisplay. Ook de airconditioning-elementen en de luchtstroom, evenals de planken en opbergvakken zijn geoptimaliseerd.

Enkele van de beproefde functies blijven; de gevestigde schuifdeur voor gemakkelijke toegang en de ergonomische joysticks. De nieuwe doorlopende voor- en zijramen bieden een vrij uitzicht op de omgeving. Het ontwerp en de kinematica van de verhoging van de cabine zijn verder verbeterd en brengen de

Uw kans om te grijpen! Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM


|

20

Peter Schollmann wordt de nieuwe CEO van camerabeveiliger Kooi Voormalig algemeen directeur van beveiligingsbedrijf Securitas Nederland Peter Schollmann wordt per 1 oktober CEO van Kooi, specialist in tijdelijke mobiele camerabeveiliging en broeidetectie.

in tijdelijke mobiele camerabeveiliging en broeidetectie. OPRICHTER DOET STAP TERUG

‘We zijn de afgelopen drie jaar meer dan 300 procent gegroeid en we gaan de komende jaren nóg harder groeien’, vertelt oprichter Pieter Kooi. ‘Ik ben meer ondernemer dan CEO en wil voorkomen dat ik een remmende factor word voor de verdere groei van de onderneming, daarom doe ik nu een stap terug. Ik blijf nauw betrokken bij productinnovatie en het verkennen van nieuwe markten en daarnaast blijf ik ook aandeelhouder in het bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat we met Peter Schollmann aan boord Kooi naar een nog hoger en professio-

Schollmann (56) was negen jaar lang algemeen directeur van Securitas, een van de grootste beveiligingsbedrijven van Nederland met zo’n 7.000 personeelsleden en een omzet van 360 miljoen euro. Schollmann wordt samen met de overige directieleden verantwoordelijk voor de groeistrategie van Kooi in Europa. Het bedrijf heeft de ambitie om Europees marktleider te worden

neler niveau zullen brengen.’‘Pieter Kooi heeft een prachtig bedrijf opgebouwd in een zeer sterk groeiende markt. Ik ben er trots op dat ik het bedrijf Kooi naar een volgende fase mag brengen’, reageert Peter Schollmann. ‘Het is een moedige stap. Pieter heeft het bedrijf groter gemaakt dan zichzelf.’ EUROPA VEROVEREN

Investeerder Bencis staat achter het besluit van de oprichter. Partner Robert Falk: ‘Dankzij Pieter’s enorme inzet, energie en kennis van de markt heeft hij samen met zijn collega’s Kooi in recordtijd uitgebouwd van een lokale Friese onderneming tot een belangrijke speler die Europa aan het veroveren is. We zijn hem daarvoor erg dankbaar en zijn blij dat hij betrokken blijft bij het bedrijf.’ Inmiddels komt 70 procent van de omzet van Kooi uit het buitenland. Het bedrijf groeide van een omzet van € 7,5 miljoen in 2018 naar circa € 25 miljoen in 2021. De verdere expansie gaat de komende jaren komen uit autonome groei, partnerships en overnames.

VAN 2 TOT 3,5 TON

KOOI

Het Friese Kooi is specialist in tijdelijke mobiele camerabeveiliging en broeidetectie. Bij het bedrijf zijn 160 mensen in dienst. Kooi is actief in 22 Europese landen, waar circa 3.000 Kooi-camera’s dagelijks waken over bouwterreinen, winden zonneparken en afvalverwerkers. Met eigen systemen, waaronder de Unit For Observation (UFO) en Rising Early Detection (RED), in combinatie met eigen alarmcentrales in Nederland, Duitsland en Frankrijk bewaakt Kooi deze terreinen 24 uur per dag, zeven dagen per week.

‘Bedrijven in vervoer en opslag zijn het vaakst positief’ Bedrijven zijn voor het overgrote deel positief als het gaat om de toekomst voor de komende twaalf maanden. Kleinere bedrijven zijn iets minder positief dan grotere bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

MOTRAC-OP-MAAT

Experts in energie

De tijd dat alleen een verbrandingstruck voor de zwaarste inzet werd toegepast is voorbij. De nieuwe Linde X20-X35 is de eerste E-truck met de performance van een IC-truck. Daarnaast leveren de Li-ION batterijen maximale productiviteit door de korte laadcycli en het eenvoudig tussentijds laden.

VEILIGHEID

ENERGIE

MOT-21-3466 ADV Schroot 210x297 v2.indd 1

DUURZAAMHEID

CONNECTIVITEIT

→ motrac.nl/elektrische-krachtpatsers

21-06-2021 12:14

Kleinere bedrijven hebben ook wat meer behoefte aan financiering dan grotere bedrijven. Ondernemingen in de verhuur en handel van onroerend goed en vervoer en opslag zijn het vaakst positief. Van de kleinere bedrijven met tussen vijf en twintig werknemers ziet 86,4 procent het positief in als het gaat om hun vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Voor alle bedrijven inclusief grotere is dat 89,3 procent. Van de kleinere bedrijven die het zonnig inzien, heeft 9,4 procent financiering nodig. ‘Denk hier aan groeifinanciering voor investeren in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal voor voorraden en personeelskosten’, aldus KVK adviseur Angèle Magré.


21

|

A utodemontagebedrijf D e P opulier

‘We gooien niets van een autowrak weg, alles is van waarde’

van gebruikte onderdelen net zo belangrijk als de verkoop van oud ijzer. Die verkoop gebeurt nog op de traditionele manier. ‘We houden niet bij wat we in huis hebben. Mensen komen gewoon langs en halen het er zelf uit.’ Ook het gereedschap moeten ze zelf meenemen. ‘Dat gaat heel goed. In principe helpen we niet.’ Net op dat moment komt een wat ouder echtpaar met een keukentrap aanlopen. Mevrouw klapt haar trap uit bij een Renault Twingo, klimt erop en tuurt door de achterruit naar binnen waarna ze hem opent. Bij navraag blijken ze op zoek te zijn naar een hoedenplank voor hun eigen Twingo. Als na een poosje de meeste bruikbare onderdelen van een autowrak zijn verkocht, wordt een wrak door een van de sloopmedewerkers met de heftruck naar de snijplaats gebracht, waar de assen worden doorgesneden. Voor de veiligheid staat er, mocht een wrak vlam vatten, een grote bak met bluswater. ‘Je wilt niet dat het hele bedrijf in rook opgaat.’

De Populier in Rotterdam is een van de grotere autodemontagebedrijven van Nederland. Het bedrijf is al sinds het eerste uur aangesloten bij Auto Recycling Nederland (ARN). Wat voor oprichter Gerrit van der Hoeven (73) als een hobby begon, is uitgelopen tot een succesvol familiebedrijf, zo vertelt hij tegen ARN. ‘De eerste jaren klungelden we maar wat aan’, begint Van der Hoeven senior te vertellen. Na de detailhandelschool te hebben gevolgd wist hij nog niet goed wat hij wilde gaan doen. In zijn vrije tijd haalde hij weleens autowrakken op om mee te gaan crossen. ‘De onderdelen haalden we eruit en verkochten we.’ Zo is hij er in 1968 ingerold. Op het terrein waar nu jaarlijks 3.500 auto’s worden gedemonteerd – of gesloopt, zoals Van der Hoeven senior zelf liever zegt – had zijn vader vroeger een graanhandel. De naam ‘De Populier’ kwam van de oude Van der Hoeven. ‘Mijn vader kwam met het idee, omdat hier een rijtje populieren langszij staat. Het is weer eens wat anders voor een autosloperij en de naam blijft goed hangen!’ FAMILIEBEDRIJF

Hoewel het bedrijf al is overgedragen aan zijn zoon Mark, en zelfs zijn oudste kleinzoon Luuk (19) al

interesse toont in het bedrijf, is Van der Hoeven senior nog dagelijks aanwezig op het terrein. Omdat hij niet van lopen houdt, en steeds heen en weer pendelt van het kantoor voor en zijn kraan achter op het terrein, heeft hij een opvallende gele fiets. ‘Daar ben ik zo blij mee!’

met behulp van dunne slangen eruit getapt. ‘Dit duurt ongeveer een kwartier.’ Ook wordt de accu verwijderd. Schroot gaat direct naar de shredder, maar autowrakken die nog waardevolle onderdelen bevat-

De chauffeur van de heftruck rijdt het wrak vervolgens weer naar buiten waar de kraan van Van der Hoeven senior staat. ‘Dan is het mijn beurt! Er is geen wrak dat ik niet klein krijg.’ Met de grote kraan verwijdert hij zoveel mogelijk materialen, zoals kunststof, aluminium, ijzer en koperen draden. ‘Alles wordt in aparte containers opgeslagen. Kunststof bij kunststof, ijzer bij ijzer, airco’s bij airco’s en

Van der Hoeven senior is de enige die de grote kraan achter op het terrein bedient. ‘Ik kan er alles mee. Van een autowrak optillen tot een koperen buis lostrekken. Tegenwoordig heb je ook kranen, zodat je met een grote ‘pincet’ alles uit elkaar kunt halen, maar ik doe het hiermee en dat gaat perfect. Je kan toch niet met een pincet een heel autowrak optillen?!’ Zijn zoon houdt zich onder andere bezig met het opkopen van autowrakken, het kopen en verkopen van auto’s voor de handel en de verkoop van gebruikte onderdelen.

Door de autowrakken zo klein mogelijk te maken kan de transporteur zoveel mogelijk wrakken vervoeren. Dit drukt niet alleen de kosten, maar is ook beter voor het milieu omdat er minder kilometers gereden hoeven te worden. Omdat een wrak altijd herkenbaar moet blijven als voertuig moet het merk, type, chassisnummer en voertuigidentificatienummer wel altijd identificeerbaar blijven. WEEGBRUG

Een investering die z’n geld al ruimschoots heeft opgeleverd is de weegbrug bij de ingang. Niet zozeer wat erin komt, maar met name alles wat eruit gaat, wordt gewogen. ‘Ik wil precies weten wat een autowrak weegt. Voorheen werd nog weleens met het aantal kilo’s van een wrak gesjoemeld. Dat is sinds we de weegbrug hebben verleden tijd.’ Daarnaast heeft het nog een ander voordeel op een groot terrein waar klanten zelf op mogen om onderdelen uit auto’s te slopen. ‘Je ziet het aan de weegschaal als iemand opeens nog van alles in z’n zakken heeft zitten. Sowieso komt dankzij het toegangshek niemand ongezien het terrein op, maar we hebben geen tijd om achter iedereen aan te lopen.’ ‘ALLES LEVERT WAT OP’

Als je Van der Hoeven senior vraagt wat er het meest veranderd is de afgelopen jaren, is het dat de sector zo enorm geprofessionaliseerd is. Als ARN’er van het eerste uur – De Populier was het eerste bedrijf in de regio Rotterdam dat zich zesentwintig jaar geleden bij ARN aansloot – ziet hij nog steeds de enorme meerwaarde van je aansluiten bij ARN. ‘Vooral de eerste jaren heeft het ons geen windeieren gelegd!’

ALLE WRAKKEN ZIJN WELKOM

Waar sommige autodemontagebedrijven zich specialiseren in bijvoorbeeld jonge schadeauto’s of Duitse auto’s, zijn bij De Populier alle wrakken welkom. ‘Wij nemen alles aan. Alles is van waarde.’ Als een auto binnenkomt, worden eerst alle vloeistoffen, zoals benzine, diesel, koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof, bij de droogleginstallatie

met een autowrak wordt het door een van de chauffeurs naar de autowrakkenpers gebracht, waar het wrak – om het zo plat mogelijk te maken – samengeperst wordt. De geplette auto’s worden kop aan kont gestapeld en als er genoeg zijn, worden ze opgehaald door het shredderbedrijf of door een tussenhandelaar als Prometaal.

ten worden tweehoog op het terrein opgestapeld. Hoewel ze momenteel vooral auto’s op brandstof demonteren, hebben ze ook al zo’n twintig elektrische voertuigen ontmanteld.

krikken bij krikken.’ Als de bakken vol zijn, worden ze opgehaald door het shredderbedrijf of, in het geval van bijvoorbeeld de krikken, door een opkoper.

HELP YOURSELF

INVESTEREN IN HET BEDRIJF

Voor De Populier is de verkoop

Als Van der Hoeven senior klaar is

Hij is blij dat alles zo goed geregeld is. ‘Er is toch geen branche die het beter doet dan wij?’ Hoewel het milieu en duurzaamheid belangrijk zijn, ziet hij het hoogwaardig demonteren van autowrakken vooral als handel. ‘Alles levert wat op, dus we gooien niets zomaar weg!’ Bron: ARN Foto’s: Marco Hofsté / ARN

STERK WAS VOOR ONS NIET STERK GENOEG! DE T-CON VAN ELLERMANN.

ONTDEK NU MEER ellermann-container.de

+49 (0) 42 22 - 94 707 -0 ellermann-container.nl


22

|

Duurzame stap voor Efteling dankzij Renewi Sinds de heropening van het attractiepark rijdt Renewi de eerste routes speciaal voor het PMDafval (Plastic, Metaal en Drinkkartons) bij Efteling. Sinds de Efteling onderdeel uitmaakt van deze route is het nu ook mogelijk om deze belangrijke afvalsoort te scheiden. Dat dit nu wel mogelijk is, is een grote stap in de juiste richting van afvalpreventie en hergebruik. ‘Bij Renewi willen we zoveel mogelijk waarde uit afval halen. Wij streven ernaar om het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Dat pakken we samen op met onze partners, zoals de Efteling. Dat we nu een aparte PMD-afvalstroom inzamelen is een fantastische stap in onze gezamenlijke ambitie’, vertelt Frank Geelen, Manager Product Development, van Renewi. ‘Met deze oplossing

GEKNIPT EN GRANULEREND VO LG EN S U W B UD GE T

geven we tot 90 procent van het PMD een nieuw leven. Door PMD-afval te scheiden, minimaliseren we het restafval. Wij verwerken PMD tot hoogwaardige grondstoffen en besparen hiermee op CO2. De verwerkingsmethode van PMD door Renewi is bovendien onderscheidend, omdat óók de laagwaardige kunststoffen gerecycled worden.’ PMD-BEDRIJFSAFVAL

Voor huishoudens is het vrijwel vanzelfsprekend om afval en plastic, metaal en drankkartons te scheiden. Voor (grote) organisaties zoals de Efteling ging dat tot op heden niet zo gemakkelijk. Wyke Smit, Team Lead Bestuurlijke Zaken, legt uit waarom het voor bedrijven niet zo vanzelfsprekend is. ‘In Nederland is het heel moeilijk en erg kostbaar om het PMDbedrijfsafval gescheiden in te leveren. Op initiatief van onze medewerkers uit de horeca zijn we in gesprek gegaan met onze

Jungheinrich is official supplier van wieler- en schaatsploeg Team Jumbo-Visma. Team JumboVisma bouwt op dit moment een nieuw, hightech Service Course in ’s-Hertogenbosch. Jungheinrich gaat de intern transportmiddelen leveren, waaronder een heftruck en vier palletwagens.

ELEKTRISCHE HEFTRUCK EN PALLETWAGENS

Het Service Course is de thuisbasis waaruit de complete wieler- en schaatsploeg ondersteund wordt. Het bestaat uit een kantoordeel en een aangrenzende hal. In de aangrenzende hal bevindt zich onder meer de werkplaats, de opslag van materialen en de tourbussen en vrachtauto’s.

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW

ACHTER DE SCHERMEN

De focus van het afval scheiden ligt bij de Efteling bij de medewerkers. Achter de schermen, bijvoorbeeld in de keukens, het magazijn en op kantoor, wordt het afval gescheiden. Hier worden ruim 40 verschillende afvalstromen ingezameld. ‘De ervaringen met afval scheiden door bezoekers leveren helaas nog niet de schone stromen op die nodig zijn voor milieuwinst. Uiteraard houden we die ontwikkelingen nauwlettend in de gaten’, legt Smit uit.

Jungheinrich is official supplier van wieleren schaatsploeg Team Jumbo-Visma

Met atleten als Wout van Aert, Primož Roglic, Tom Dumoulin, Marianne Vos en Jonas Vingegaard gaat Team Jumbo-Visma elke dag voor het hoogst haalbare. Samen met Jungheinrich wil het team blijven koersen naar nog meer succes.

W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

afval-­partner Renewi over wat er tóch mogelijk was. De Efteling wil in 2030 klimaatneutraal zijn, waarbij afvalpreventie belangrijk is. In 2030 willen we helemaal geen restafval meer hebben en in 2025 is dat maximaal 20 procent van al het afval. Renewi heeft een vergelijkbare duurzaamheidsgedachte, dus we vonden elkaar snel in dit initiatief. Echt super!’

Als official supplier streeft Jungheinrich naar een zo goed mogelijke ondersteuning van het team, zodat zij zoveel mogelijk uit hun fietsen

en materiaal halen tijdens deze veeleisende races. Team Jumbo-Visma vertrouwt hierbij op producten en diensten van Jungheinrich. Als official supplier levert Jungheinrich een elektrische heftruck, type EFG 218, een elektrische palletwagen, type EJE 116, en meerdere handpomp palletwagens, type AM22. De intern transportmiddelen worden gebruikt om materialen zoals pallets met bidons of fietsonderdelen te verplaatsen. VEILIGHEID

Beide partijen streven naar optimale veiligheid, zowel op de weg als in

het magazijn. Voor een veilige inzet is de heftruck uitgerust met een Floor-Spot veiligheidslamp. Deze led-schijnwerper projecteert een opvallend lichtpunt op de vloer en waarschuwt zo voor naderende trucks. Ook zullen de heftruckchauffeurs heftrucktrainingen volgen die Jungheinrich gaat verzorgen. Naar verwachting opent het Service Course medio augustus 2021 zijn deuren. Jungheinrich wenst Team Jumbo-Visma ontzettend veel succes met de opening van het Service Course en de komende wedstrijden.


|

23

RDW roept eigenaren (land)bouwvoertuigen op om snel te registreren De RDW roept eigenaren op om snel hun (land)bouwmachines, rijdende werktuigen en getrokken materieel te registreren. Vanwege de achterlopende cijfers verwacht de RDW dat eigenaren anders niet op tijd hun kenteken krijgen. Nog maar vier op de tien van deze voertuigen is geregistreerd. Vooral de (land)bouwvoertuigen in de bouw, infra en groen en de bijzondere (land) bouwvoertuigen (MMBS’en) blijven achter. De RDW roept eigenaren van deze voertuigen op om snel aan de registratie te beginnen. Alleen dit jaar kan dat online zonder keuring. ‘Voordat een eigenaar een voertuig kan registreren, moet hij of zij zelf een aantal gegevens verzamelen, zoals het chassisnummer, bouwjaar, merk, type en handelsbenaming’, zegt conversiemanager Rob van Dokkumburg. ‘Die zijn soms lastig te vinden. Verdiep je daarom alvast in de materie en ga op zoek naar de gevraagde gegevens. Heb je die eenmaal paraat, dan is de registratie zelf niet zo moeilijk.’

bouwvoertuigen geregistreerd, 42% van het verwachte totaal aantal voertuigen dat geregistreerd moet worden. Dat zijn 134.000 trekkers, 66.000 aanhangwagens en getrokken machines en 31.000 zogeheten ‘motorrijtuigen met beperkte snelheid’ (MMBS). De afgelopen twee maanden zijn 67.000 registraties gedaan. De RDW verwacht dat in totaal 550.000 trekkers, MMBS’en en getrokken materieel geregistreerd worden. Zonder kentekenbewijs mag een (land)bouwvoertuig vanaf 1 januari 2022 niet meer de weg op. WACHTTIJDEN

De RDW doet nu al een beroep op de eigenaren om wachttijden of

teleurstelling te voorkomen.“Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat de meeste eigenaren hulp of advies nodig hebben bij de registratie. Die bieden we de eigenaren nu ook. Dat wordt lastiger als iedereen op het laatste moment belt. Als de wachttijden te ver oplopen, kunnen we bovendien niet garanderen dat we alle aanvragen goed kunnen afhandelen. Dan kan het gebeuren dat het kentekenbewijs niet voor 1 januari op de mat valt en je nog niet de weg op mag.” BOETE EN KEURING

Om nog op de openbare weg te mogen rijden, moeten trekkers en MMBS’en vanaf 1 januari 2022 geregistreerd zijn. Dat kan nu op

de website voor de RDW voor 18 euro. Zijn ze dat niet en komt de eigenaar toch op de openbare weg, dan riskeert hij een boete en zijn de voertuigen mogelijk niet verzekerd. Na 1 januari 2022 kan een trekker of MMBS alleen nog een kenteken krijgen met een keuring bij de RDW. De kosten daarvoor zijn minimaal 140 euro. ZORGEN OVER MMBS’EN

Vooral de zogeheten motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) lopen achter in de registratie. Een kwart van de eigenaren weet nog niet dat ze hun voertuig moeten registreren, blijkt uit onderzoek van de RDW. ‘We denken dat eigenaren zich niet realiseren dat hun voertuig

een MMBS is en dus geregistreerd moet worden’, voegt Van Dokkumburg toe. Het gaat om een enorm diverse groep voertuigen die in de bouw, bij infraprojecten en in de logistiek gebruikt worden, zoals dumpers, graafmachines, wielladers, veegmachines, minitrekkers en heftrucks, maar ook toeristische wegtreintjes, rijdende winkels en teruggekeurde voertuigen. Ook grote landbouwvoertuigen als zelfrijdende oogstmachines zijn MMBS’en. Met 31.000 registraties is nog geen kwart van de verwachte 130.000 voertuigen geregistreerd. In de bijlage staat het aantal ingediende registratieverzoeken bij de RDW tot 1 september 2021 ingedeeld per provincie.

67.000 KENTEKENS IN DE ZOMER

In de eerste acht maanden zijn landelijk in totaal 231.000 (land)

Grote controle op afvaltransport net over de grens In Bad Bentheim zijn begin september bij de grensovergang op de A30 meer dan vijftig vrachtwagens gecontroleerd in verband met het vervoer van afval in het grensoverschrijdende verkeer. Illegale afvaltransporten zijn een groot probleem, vooral in het grensgebied. ‘We willen illegale afvaltransporten uit de roulatie halen en de controledruk verder verhogen. Dergelijke controles hebben altijd een zeker preventief karakter’, zegt Marco Ellermann, woordvoerder van de politie van Osnabrück, tegen Transport Online. Tijdens een transport beladen met kopersnippers constateerden de officieren dat er tegenstrijdigheden waren tussen de informatie in de laadpapieren en de werkelijke lading. De lading kwam niet overeen met de informatie op papier. Hierdoor is er nu de eerste verdenking van een strafbaar feit op grond van de zogenaamde Wet overbrenging afvalstoffen. Bovendien had de importeur voor wie de lading bestemd was geen officiële vergunning om dergelijk afval in ontvangst te nemen en te recyclen.

s l a t e M s u o i c e r P Altijd de waarde van uw katalysatoren bij de hand? Download de App en bel met Pascal Pijpker 06-83 19 80 96

De hoogste prijs voor uw katalysatoren

Naast de afvalovertredingen constateerden de agenten verschillende overbeladen vrachtwagens, technische mankementen en onvoldoende zekering van de lading. In één geval werd de lading (lange stalen buizen) gezekerd met slechts negentien spanbanden in plaats van de voorgeschreven zestig. In een aantal gevallen werd verder rijden verboden totdat de gebreken waren verholpen, borgsommen werden ingehouden en winstafnames werden gestart, in totaal ongeveer 3.000 euro.

• Directe betaling • Katalysatoren per stuk of op basis van analyse • Eigen verwerking met eigen laboratorium

Bron: Transport Online

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl

Scan de code voor de App


24

|

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR

Nieuwe Lindner Urraco 75DK-4 voor Kuijpers Metaal- en Autorecycling

• Laagste prijs (c.a. € 24.500,- ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

Van der Spek Vianen heeft een nieuwe Lindner Urraco 75DK-4 verkleiner in bedrijf gesteld bij Kuijpers Metaal- en Autorecycling in Deurne.

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

Na een succesvolle demonstratie bij Kuijpers in Deurne, was de keuze om te investeren in de nieuwe Lindner Urraco 75 een weloverwogen beslissing. Tijdens de demonstratie met de Lindner Urraco van Van der Spek Vianen is in de verschillende materiaalstromen is gekeken of de geproduceerde fracties optimaal konden worden ingezet voor verdere verwerking of direct inzetbaar waren als grondstoffen. Kuijpers Metaal- en Autorecycling heeft de keuze gemaakt voor een 22 ton wegende rupsmobiele machine die eenvoudig te verplaatsen is op locatie middels de rupsen.

VEEL SOORTEN VERKLEININGSASSEN

Als gewenst kunnen de assen in de machine worden gewisseld om andere producten te kunnen verwerken waarbij andere fracties gewenst zijn. Aangezien ieder soort te verkleinen producten een andere ‘aanpak’ nodig kan hebben, heeft Lindner veel soorten verkleiningsassen ontwikkeld waarbij de jarenlange opgedane ervaringen bij klanten als basis staan. Voor iedere toepassing kunnen er een product specifieke verkleiningsassen geleverd worden waarbij zowel de gewenste verkleining en capaciteit centraal staat. Door het toepassen van de juiste as-configuraties kan er door de klant zeer efficiënt met hoger capaciteiten gedraaid worden. In de nieuw geleverde Urraco 75DK-4 bij Kuijpers zijn W6/7 assen en tegenkammen gemonteerd die

Metaalrecycling anno nu! · Transport · Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Recirculation) zorgen ze dat de emissie zo laag mogelijk is en het brandstofverbruik tot een minimum wordt beperkt. Als bekend zijn de Scania industriemotoren niet alleen zeer sterk en betrouwbaar, ze zijn door hun aansturing ook zeer zuinig gezien het vermogen dat geleverd wordt. De ruim over bemeten koelers zijn standaard voorzien van een omkeerbare fan zodat ook werken in een stoffige omgeving geen probleem is doordat op zelf instelbare momenten de fan van lucht stroomrichting keert en de koelers reinigt. Alle vloeistoffen van de machine zijn voor onderhoud eenvoudig via snelkoppelingen af te laten en te vullen. Achter de Scania staan direct de Bosch-Rexroth pompen geschakeld die op hun beurt weer de Lindner aandrijving op de assen voorzien van hydraulische kracht. Dit systeem wordt geheel aangestuurd door een Canbus systeem met PLC zodat alle informatie van de componenten optimaal kunnen samenwerken. De besturing van de gehele machine gebeurd via het kleurendisplay waarin alle functies eenvoudig zijn aan te sturen. In de besturing zijn diverse standaardprogramma’s opgenomen waarin de toerentallen en draairichtingen met tijden zijn geprogrammeerd. Uiteraard zijn ook andere programma’s in te stellen zodat voor iedere verkleining de optimale instelling vast liggen. TRANSPORTBAND

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

De nieuwe machine is een Urraco 74DK-4 waarbij DK-4 staat voor dat het een verzwaarde uitvoering is die speciaal doorontwikkeld is voor het verkleinen van metalen. Tevens is de machine uitgevoerd met een verzwaarde Powerline-aandrijving met Bosch-Rexroth pompen die een kracht van 240.00 Nm mogelijk maken op de assen. Naast de extra verzwaarde staalbouw en aandrijving is de machine voorzien van een met staalinlagen verstevigde transportband. De 1.500 mm lange assen met een diameter van 650 mm in de verkleiningunit zijn in snelheid regelbaar om de ideale snelheid te kunnen instellen voor ieder product. Het product kan direct op de assen worden geladen of in de hydraulisch klapbare bunker welke eenvoudig via de afstandsbediening is aan te sturen.

speciaal zijn ontworpen voor het verkleinen van metalen. Met de getande “breek-balk” die onder de assen is geplaatst zorgt voor optimale verkleining met constante afmeting. Voor de aandrijving is in de Lindner Urraco 75 een duurzame Scania DC9 313 motor geplaatst met 350 pk. Deze 5-cilinder diesel motor met een inhoud van 9.3 liter voldoet aan de nieuwste Stage-V emissie eisen waarmee Kuijpers Metaal- en Autorecycling gelijk aantoont te investeren in de nieuwste en duurzaamste technieken die te leveren zijn. EMISSIES

Het gemonteerde SCR (Selective Catalytic Reduction) systeem zorgt middels Ad Blue voor de nabehandeling van de uitlaatgassen, in combinatie met EGR (Exhaust Gas

Het verkleinde product wordt afgevoerd via een 1.200 mm hydraulisch klapbare en in hoogte verstelbare transportband afgevoerd waarbij een maximale afwerphoogte van wel 4.600mm behaald kan worden. Op de transportband is een hydraulisch in hoogte verstelbare magneet geplaatst om ijzerdelen uit de materiaalstroom te halen, de magneet in via de afstandsbediening in hoogte verstelbaar. Kuijpers Metaal- & Autorecycling is een familiebedrijf dat al jaren gevestigd is aan de Liesselseweg in Deurne. In 2014 zijn ze gestart met een nieuwe vestiging in Beringe (Limburg). Op deze locatie richten ze zich op autodemontage en autorecycling. Complete auto’s worden gestript en onderdelen worden los aangeboden. Als benodigd kan Kuijpers de Lindner Urraco 75DK-4 met hun eigen transportcombinatie transporteren om verkleiningswerkzaamheden op andere locaties uit te voeren.


|

25

S C H r o o T A C C o u n TA n T S

Verandering van spijs doet eten? De laatste anderhalf jaar is het voor veel mensen op meerdere gebieden een heel bewogen en hectische tijd geweest. Door de coronapandemie zijn veel ondernemingen en individuen financieel gezien in slecht weer terecht gekomen. Gelukkig heeft de overheid diverse steunmaatregelen in het leven geroepen om massaontslagen, faillissementen en leven onder het bestaansminimum te voorkomen. Deze maatregelen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Ik noem een paar van belang zijnde wijzigingen naar de stand van zaken op 30 juni 2021. TERUGDRAAIEN BIK

Het kabinet wilde met de nieuwe baangerelateerde investeringskorting (BIK), bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren. Niet alleen de oppositie in de Tweede Kamer maar ook de Raad van State was behoorlijk kritisch, maar de regeling is uiteindelijk toch ingevoerd. De regeling voorzag in een investeringskorting bij nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. De berekende korting kon verrekend worden met de verschuldigde loonbelasting. Na gesprekken met de Europese Commissie bleek dat deze geen garantie kon geven dat de BIK geoorloofde staatssteun is. De onzekerheid die daardoor zou ontstaan was voor het kabinet reden om de BIK met terugwerkende kracht in te trekken. Het voor de BIK bestemde budget krijgt een alternatieve aanwending in de vorm van een tijdelijke verlaging van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds. De Awf-premie voor 2021 wordt vanaf 1 augustus 2021 met een ministeriële regeling met 2,36 procentpunt verlaagd. Voor vaste arbeidscontracten van 2,70% naar 0,34% en voor flexibele arbeidscontracten van

7,70% naar 5,34%. Al met al zullen nu meer bedrijven van deze aanpassing profiteren. VERRUIMING EN CONTINUERING TVL

De overheid wil met de Tegemoetkoming Vaste Lasten ondernemingen helpen om hun vaste lasten te kunnen blijven betalen. De TVL is verdeeld over verschillende tijdvakken. Het eerste tijdvak liep van juni tot september 2020. Momenteel is de TVL Q2 2021 nog actief en het kabinet heeft ook besloten tot een TVL Q3 2021. Of er ook een TVL Q4 2021 komt was op 30 juni nog niet bekend. De TVL regeling is behoorlijk verruimd sinds het eerste tijdvak. Heeft uw bedrijf meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020, dan kunt u in aanmerking komen voor 100% subsidie van het verschil tussen de berekende vaste lasten van het omzetverlies. De werkelijke vaste lasten zijn niet bepalend. Het percentage vaste lasten van uw onderneming is afhankelijk van de sector waarin u onderneemt. Er is per sector op basis van cijfers van het CBS bepaald welk percentage aan vaste lasten gebruikelijk is in uw sector. Het percentage vaste lasten voor de SBI -code 0311 ‘zee- en kustvisserij’ is bijvoorbeeld vastgesteld op 20%. U dient dan wel minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per kwartaal te hebben. Ook niet-mkb bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben inmiddels toegang tot de TVL. VERLENGING PERIODE UITSTEL VAN BELASTING

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben

aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen is al eerder opgeschoven naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. VERSOBERING NOW

De vorige wijzigingen zijn positief voor de ondernemers/ werkgevers en/of belastingplichtigen. Voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) over het derde kwartaal is een versobering ingevoerd. Met het verdwijnen van de meeste contactbeperkingen en heropenstelling van bedrijven, is een volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten. In het nieuwe corona steunpakket mag een bedrijf daarom tot 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent. Daarom wordt het op te geven omzetverlies begrensd. Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.

Het is goed verdienen aan oud ijzer, oude computers en metalen kabels Wie langs de ijzerboer gaat zal het merken: de prijzen voor afgedankte aluminium platen, oud ijzer en metalen leidingen zijn torenhoog. Dus het loont de moeite om even te snuffelen in uw schuurtje om overbodige en oude metalen voorwerpen naar een recyclingbedrijf te brengen. Dat schrijft RTV Oost. ‘De metaalprijzen zij nu extreem hoog’, vertelt René Kruizinga in juli door de telefoon aan RTV Oost. ‘De ijzerprijs is gestegen naar zo’n 28 cent, dat was nog niet zo lang geleden 15 cent.’ Zijn zoon Elwin (31) van Metaalrecycling Kruizinga kan het beamen. Op het terrein in Hengelo geeft hij een rondleiding. ‘Oude computers, kabels en ijzer, het levert ons meer op, maar de klanten ook.’ Er is momenteel een grote vraag naar grondstoffen. Hout en bouwmaterialen zijn duurder

geworden. Dat komt deels door de coronacrisis, waarin veel mensen besloten om thuis aan de slag te gaan met een verbouwing. Ook de prijs van metalen is flink gestegen. Denk aan koper, aluminium, staal en ijzer. Volgens Elwin Kruizinga trekt ook de autoindustrie weer aan, waardoor de prijzen nog verder oplopen. ROMMELSCHUUR

Mensen die een jaar geleden oud ijzer kwamen brengen en nu weer eens langskomen, weten niet wat ze meemaken. Kruizinga: ‘Er was hier een man wiens

schoonvader was overleden. De nabestaanden hadden zijn schuur opgeruimd. Ze hebben hier alles afgeleverd en dat leverde ongeveer 300 euro op. Daar stonden ze wel van te kijken.’ Met een grote kraan sorteert Elwin de verschillende soorten metaal. In vakken liggen tussen grote betonnen blokken honderden kilo’s afgedankte snoeren en kabels, onderdelen van koelkasten, massa’s ijzer en een paar autowrakken. Dan wordt Elwin geroepen door een medewerker. En staan alweer nieuwe klanten te wachten die metaal komen inleveren. ‘Wij pakken natuurlijk onze marge, maar de prijzen zijn momenteel gunstig voor iedereen met oud ijzer.’ Bron: RTV Oost

HEEFT U NOG BONNENBOEKJES NODIG, OF KAN UW HUISSTIJL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN ? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl


26

|

FReSMe-project zet methanol uit hoogovengassen in als scheepsbrandstof Het vijf jaar durende project ‘From Residual Steel Gases to Methanol’ (FReSMe) is succesvol afgerond. Het project is door een consortium van elf bedrijven, waaronder de Nederlandse bedrijven TNO, Kisuma, Array en Tata Steel, uitgevoerd. Door de integratie van verschillende technologieën, zoals CO2-opvang, elektrolyse voor waterstofproductie en geavanceerde methanolreactoren werd het mogelijk om hoogovengassen te hergebruiken. Staalproductie zorgt voor zes tot acht procent van de wereldwijde emissies. De primaire staalproductie is een zeer efficiënt proces, maar per ton geproduceerd staal wordt er tussen 1,6 en 2 ton CO2 uitgestoten. Daarom heeft de Europese Commissie de staalsector aangewezen als een van de belangrijkste sectoren voor technologisch onderzoek en innovatie, met als doel efficiënte en koolstofarme industriële processen te ontwikkelen. Het FReSMeproject bouwt voort op de successen van twee eerdere projecten, STEPWISE en MefCO2, om schaalbare en concurrerende technologie voor koolstofopvang en -benutting te ontwikkelen.  KOOLSTOFARM METHANOL UIT HOOGOVENGASSEN

Na bijna vijf jaar onderzoek en een succesvolle testcampagne heeft het consortium haar laatste belangrijke mijlpaal bereikt. Op 22 juni 2021

kon de veerboot Stena Germanica tussen Göteborg en Kiel varen op koolstofarm methanol, geproduceerd uit hoogovengassen. Deze demonstratie viel samen met het slotevenement van het FReSMeproject, waar de belangrijkste onderzoeksresultaten werden gepresenteerd aan een breed publiek. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, plaatselijke autoriteiten uit Luleå (Zweden), waar de pilot was uitgevoerd, genodigden uit de academische wereld en het bedrijfsleven waren aanwezig. VAN HOOGOVENGAS NAAR SCHEEPSBRANDSTOF

Tijdens de pilot werd 25 ton methanol met lage emissies geproduceerd uit 570.000 m3 hoogovengas, afkomstig van een nabijgelegen staalfabriek. De methanol werd vervolgens in IJsland gedestilleerd om te voldoen aan de strengste

kwaliteitsnormen voor gebruik als scheepsbrandstof. Dit resultaat opent deuren voor verdere schaalvergroting van koolstofarme technologieën om zowel staal als methanol te produceren met een gering effect op het klimaat.

groene waterstof. Deze wordt door waterelektrolyse geproduceerd om het CO2-gebruik te maximaliseren, terwijl overtollig opgevangen CO2 getransporteerd en opgeslagen wordt om de staalproductie koolstofvrij te maken.

IMPACT OP HET KLIMAAT

TOEPASSING IN BESTAANDE

VERMINDEREN

STAALFABRIEKEN

Elf bedrijven hebben zich aangesloten bij het FReSMe-project met als doel de impact van het staalproductieproces op het klimaat te verminderen. Dit gebeurde dankzij de betrokkenheid van de Europese Commissie om een groenere en duurzamere toekomst te creëren.

De in het project ontwikkelde technologie is zeer schaalbaar en kan in bestaande staalfabrieken worden toegepast. Daarbij levert de verkoop van methanol een aantrekkelijke business case voor staalproducenten op. Methanol is namelijk een zeer veelzijdige chemische stof die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. Eén hiervan is als schone scheepsbrandstof ter vervanging van fossiele brandstoffen, zoals in de ferry Stena Germanica, die Göteborg verbindt met Kiel.

STEPWISE-TECHNOLOGIE VAN TNO

Het FReSMe-concept maakt gebruik van de STEPWISEtechnologie, ontwikkeld door TNO. Op deze manier kan CO2 in het hoogovengas op een zeer energie-efficiënte manier opgevangen worden en tegelijkertijd een waterstofrijke stroom produceren. Zowel CO2 als waterstof worden gebruikt om waardevolle methanol te produceren met behulp van de eigen technologie van Carbon Recycling International. Daarnaast maakt FReSMe gebruik van

OVER HET CONSORTIUM

Het FReSMe-consortium bestaat uit elf Europese partners: • i-deals (Spanje) is de strategieadviesafdeling van everis, een NTT Data bedrijf. i-deals leidt de coördinatie, verspreiding en exploitatie van de projectresultaten.

R i g t e r Handelsonderneming B.V. Vertegenwoordiging BENELUX voor Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl Hoofddealer voor Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

A KINSHOFER COMPANY

• TNO (Nederland) heeft de STEPWISE-technologie ontwikkeld, gebaseerd op het SEWGS (Sorption Enhanced Water Gas Shift) -proces, voor het opvangen van CO2 uit hoogovengassen. Waterstof wordt geproduceerd uit het waterstof-/moleculaire stikstofproduct door stikstof-afstotingsmembraanzuivering, waarna het wordt gebruikt voor methanolsynthese. • Kisuma Chemicals (Nederland) is toonaangevend op het gebied van materialen op basis van hydrotalciet, die worden gebruikt als sorptiemiddel in de SEWGSopvangeenheid. • Array Industries (Nederland) is toonaangevend op het gebied van emissiebeheersingstechnologieën en levert gasconditioneringseenheden voor CO2 en waterstof. • Tata Steel (Nederland) is een van de grootste staalproducenten ter wereld en levert zijn expertise voor de validatie, opschaling en integratie van technologie in staalfabrieken. • SWERIM (Zweden) is een instituut voor metaalonderzoek dat zijn testfaciliteiten ter beschikking stelt voor de testfabriek van FReSMe. • Carbon Recycling International (CRI) (IJsland) is toonaangevend op het gebied van ‘power to methanol’-technologie, waarbij CO2 en waterstof worden gebruikt om methanol te produceren voor brandstoftoepassingen, groenere chemicaliën en producten. • Nationaal Instituut voor Chemie (NIC) (Slovenië) is verantwoordelijk voor de procestechniek, het ontwerp van reactoren en reactoreenheden en de modellering van processen op meerdere schalen. • Politecnico di Milano (Italië) voert de techno-economische beoordeling en de levenscyclusanalyse uit om de milieueffecten van de FReSMe-technologie te beoordelen. • SSAB (Zweden) is een van de belangrijkste Europese fabrikanten en levert hoogovengas vanuit haar fabriek in Luleå, die grenst aan de testfabriek van FReSMe. • Stena Rederi (Zweden) is een van de grootste veerbootbedrijven en pionier op het gebied van methanol als scheepsbrandstof. De emissiearme methanol die door FReSMe is ontwikkeld, werd getest op de veerboot Stena Germanica. Het project is gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Horizon 2020 programma (subsidienummer 727504).

AGEndA SEPTEMBER 8 - 12 SEPTEMBER,

Matexpo in Kortrijk Xpo 30 september, EuRIC, Madrid NOVEMBER 16 – 18 NOVEMBER

Vakbeurs Recycling Gorinchem


|

27

Ruim 4,9 miljoen kilo aan batterijen en fietsaccu’s ingezameld In het bijzondere coronajaar 2020 zamelde Stibat Services via haar inzamelnetwerk 4,68 miljoen kilo aan draagbare batterijen in. Via fietsdealers en milieustraten werden er 225 duizend kilo fietsaccu’s opgehaald, wat samen leidt tot een resultaat van ruim 4,9 miljoen ingezamelde batterijen en accu’s. Zo blijkt uit het jaarverslag van Stibat Services.

In 2020 is er 276 duizend kilo aan batterijen en accu’s ingezameld met elektrisch transport in de regio’s Noord- en Zuid-Holland. Kortere routes en minder uitstoot hebben een positieve impact op het milieu. Uit de door Stibat Services gehanteerde Ecotest blijkt bovendien dat Stibat Services in 2020 2,4 miljoen kilo aan CO2-uitstoot heeft vermeden en de uitstoot van 40 miljoen kilo aan giftige stoffen heeft voorkomen.

Producenten en importeurs hebben de wettelijke plicht om hun op de markt gebrachte batterijen en accu’s weer in te nemen en te recyclen. Om aan die verplichting te voldoen, werken producenten en importeurs van draagbare batterijen al 26 jaar samen in Stichting Batterijen. Producenten van e-bikes volgden dit voorbeeld in 2015 onder de vlag van Stichting EPAC.

Arie de Jong, directeur van Stibat Services, vat 2020 als volgt samen: ‘We hebben mooie resultaten behaald in een bijzonder coronajaar. Ik ben er trots op dat het hele team zich zo snel aanpaste aan de maatregelen en zoveel goed werk heeft verzet. Een compliment ook voor onze chauffeurs, die tijdens de pandemie gewoon zijn doorgegaan met inzamelen van afgedankte batterijen en accu’s, waardoor de inzameling en verwerking opnieuw

Stibat Services is de uitvoeringsorganisatie van beide stichtingen met een landelijk dekkend inzamelnet-

Stibat zorgt ervoor dat lege batterijen ingezameld en gerecycled worden.

gemaakt met nieuwe regelgeving op het gebied van batterijen en accu’s. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om het inzamelpercentage van draagbare batterijen en accu’s per 2025 te verhogen naar 65 procent. Nu is dat percentage 45 procent. De EU-wetgeving inzake afgedankte batterijen is vastgelegd in de Batterijrichtlijn. Deze richtlijn draagt bij aan de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu door de negatieve impact van batterijen en accu’s en afgedankte batterijen en accu’s te minimaliseren. De richtlijn zorgt ook voor een soepele werking van de interne markt door de eisen met betrekking tot het op de markt brengen van batterijen en accu’s te harmoniseren. Op enkele uitzonderingen na is het van toepassing op alle batterijen en accu’s, ongeacht hun chemische aard, grootte of ontwerp.

Hoe dat gaat, lees je hier.

Wat gebeurt er met je batterij? 1

4

Je koopt een batterij Alle huishoudens in Ne­ derland samen bezit­ ten bijna 920,4 miljoen batterijen en accu’s. Ongeveer 78 miljoen hiervan bevinden zich in oude apparaten.

2

­

inleverpunt

Bruikbaar voor 1001 apparaten Ieder huis in Nederland bezit gemiddeld zo’n 118 batterijen, waarvan gemiddeld 81 batterijen in gebruik zijn.

+

81

3 gemiddeld per huis

133

53

73

alleenstaand gezin

Lege batterijen? Lever ze in en WIN!

Land vol inleverpunten Nederland heeft zo’n 25.000 inleverpunten voor lege batterijen. Winkels die batterijen verkopen, zijn verplicht deze ook weer in te nemen.

Lelystad

Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Doe 10 lege batterijen en een briefje met je naam, adres, telefoonnummer en e­mailadres in een zakje. Iedere maand worden er 103 prijswinnaars geselecteerd.

5

Op naar het sorteerbedrijf

stel zonder kinderen

9

staal

Nieuwe producten!

zink

De materialen gaan naar de metaal­ industrie. Deze gebruikt ze als grondstof voor nieuwe producten.

mangaan

8

Terug naar de basis Uit de batterijen worden o.a. staal, zink, cadmium en mangaan gehaald.

Het recyclen kan beginnen

6 7 +

Recyclen begint in een chemische oven of in een vuurketel.

op te zetten die gericht zijn op een hoog niveau van inzameling en recycling, en stelt doelstellingen vast voor inzamelings- en recyclingactiviteiten. De richtlijn bevat ook bepalingen over de etikettering van batterijen en hun verwijderbaarheid.

De grens over voor verwerking

De opgehaalde batterijen worden naar ons sorteercentrum in Lelystad gebracht. In 2017 werden er 200 miljoen batterijen ingezameld. Dat komt neer op 4 miljoen kilo.

De batterijen gaan naar verwerkingsfabrieken in o.a België, Frankrijk en Duitsland.

Meer informatie? www.legebatterijen.nl

Bronnen: Stibat, Panteia marktonderzoek

Stibat Services heeft vorig jaar al geanticipeerd op de nieuwe wetgeving. Zo is in opdracht van Stichting Batterijen een start gemaakt met de voorbereidingen van een vernieuwde communicatiestrategie om het inlevergedrag van consumenten positief te beïnvloeden. In de komende jaren wordt dit verder ingevuld. HOE WORDEN LEGE BATTERIJEN GERECYCLED?

werk van ruim 25.000 inleverpunten. Bovendien is Stibat Services hét kenniscentrum op het gebied van inzameling, recycling en veiligheid van afgedankte batterijen en accu’s in Nederland.

op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier verliep.’ NIEUWE EUROPESE WETGEVING

In 2020 is vanuit Europa een start

Om deze doelstellingen te bereiken, verbiedt de richtlijn het op de markt brengen van batterijen die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten, definieert maatregelen om regelingen

Elke dag rijden er Stibat-vrachtwagens door het hele land om volle inzamelmeubels, -zuilen, -dozen te legen. De chauffeurs zorgen ervoor dat alle lege batterijen in onze sor-

teercentra terecht komen. Omdat een lege batterij klein chemisch afval is, moeten onze vrachtwagens aan allerlei regels voldoen. De chauffeurs hebben een speciale ADR-opleiding gevolgd. Ook zijn de vrachtwagens ADR-proof. En zelfs de meubels waarin de lege batterijen worden vervoerd, zijn voorzien van een ADR-keurmerk. Zo vervoeren we de batterijen veilig en verantwoord. Stibat haalt de volle inzamelmiddelen op en brengt deze naar één van de sorteercentra. In het sorteercentrum worden alle ingeleverde batterijen gesorteerd op chemische samenstelling. Vervolgens gaan de gesorteerde batterijen naar verschillende recyclers in Europa. Zij verpulveren de batterijen waarna ze in een vacuümoven gaan op 850°C. Zo worden de metalen, zoals staal, lood, zink en mangaan, uit de batterijen gehaald.

OP DE MARKT GEBRACHT EN INGEZAMELD

In 2020 werd een recordaantal draagbare batterijen, 10,89 miljoen kilo, op de markt gebracht. Dit is een enorme toename vergeleken met 2019, toen was het 8,76 miljoen kilo. Dit is mede ontstaan door de groei in het aantal online verkopen, het vele thuiswerken en recreëren. Ook het aantal fietsaccu’s dat op de markt kwam is nog nooit zo hoog geweest: 553 duizend stuks. Dit is een stijging van 32 procent ten opzichte van 2019. Met een inzamelpercentage van 48,1 procent voor draagbare batterijen werd in 2020 opnieuw de wettelijke doelstelling van 45 procent behaald. Dat percentage wil niet zeggen dat de rest van de batterijen en accu’s in het milieu is beland. Batterijen kunnen nog bij winkeliers in de schappen liggen of thuis (in gebruik) bij de consument. Bovendien hebben batterijen vaak een jarenlange levensduur en verdwijnen ze uit Nederland door export. Kortom, niet alle batterijen en accu’s zijn al daadwerkelijk beschikbaar voor inzameling.

Kuipersweg 17-21 3449 JA Woerden Telefoon 0348 - 42 03 99 info@lasbedrijfalphen.nl

DE STERKSTE SCHAKEL IN RECYCLING Lasbedrijf Alphen is de grootste lokale producent van containers in Nederland, met vestigingen in Woerden, Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Als één van de weinige aanbieders in de markt produceren wij al onze containers zelf. Bent u een bouwer, transporteur of afvalverwerker die hoge eisen stelt aan materiaal? Wij leveren een echt Nederlands kwaliteitsproduct en garanderen korte levertijden. CONTAINERS OP MAAT Lasbedrijf Alphen is dé specialist in de bouw, reparatie en constructie van containers. We hebben meer dan 50 jaar ervaring, werkplaatsen in Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Woerden, en maken nog een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Als één van de weinige aanbieders in de containermarkt produceren wij al onze containers zelf.

POSITIEVE IMPACT OP MILIEU

Naast de recycling zelf, houdt Stibat Services de inzameling en logistiek zo milieuvriendelijk mogelijk.

www.lasbed rijf a lph en . n l


28

|

M etaalhandel B lokdijk

uit

H oorn :

‘We doen gewoon ons eigen ding!’

naar de plek waar het materiaal mag worden gelost. Er is personeel aanwezig waar je terecht kunt met je vragen. Na het lossen kun je terug naar de weegbrug, de klant weet dan precies hoeveel er is gelost en wat er is verdiend. Dit is heel duidelijk voor de klant. Dat vinden wij belangrijk verduidelijkt Laura, het schept vertrouwen en daarom komt de klant weer terug.

een inhoud van 7 liter werd al het ijzer dat los kwam van de parkeergarage verknipt tot schroot. ‘Een ander mooi voorbeeld van werken in het schroot is het schitterende kunstwerk van Patrick Visser dat in de vergaderzaal staat. Patrick Visser is een metaalkunstenaar die op prachtige wijze dieren maakt met schroot.’ TEXEL

Koperbak shredder: Aan de goedgevulde koperbak is te zien dat de kabelshredders veel worden gebruikt

Een echt ‘schrootstel’ zijn ze, Serge en Laura Blokdijk. Dit is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar samen beheren Serge en Laura de dagelijkse gang van zaken bij metaalhandel Blokdijk uit Hoorn. De kinderen zijn ook betrokken bij het bedrijf. Zo gezegd een ijzersterk familiebedrijf. Grootvader Jan Blokdijk startte in 1946 in de handel, hij handelde in allerlei producten, zoals konijnenvelletjes, lompen en natuurlijk ook oud-ijzer. ‘Hij struinde heel Hoorn en omgeving af met zijn bakfiets’, blikt Serge terug. ‘Regelmatig trok hij voor een dag of drie, vier naar het eiland Texel.’ Veel familiebedrijven in het schroot zijn ontstaan in de periode na het einde van de tweede wereldoorlog. Er waren in die tijd honderdduizenden werklozen. De overheid voorzag enigszins in de behoefte aan werk door middel van de Dienst Uitvoering Werken (DUW). De werkzaamheden waren zwaar en het loon zeer laag. Voor

veel mensen lokte de verdiensten in de handel en dit zal voor opa Jan vermoedelijk ook het geval zijn geweest. Opa vestigde het bedrijf op het visserseiland in het centrum van Hoorn. Serge’s vader sloot zich na enige tijd aan bij opa en beide mannen wisten het bedrijf langzaam uit te breiden. Samen maakten ze de omslag naar een metaalhandel. ‘Opa was voorzichtig met investeren, terwijl vader dat eigenlijk zoveel mogelijk wilde doen. De mix zorgde er voor dat het bedrijf niet te snel groeide.’ In 1980

Het kunstwerk gemaakt door Patrick Visser: de tijger.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het transport van kleine apparatuur tot grote fabrieksmachines. Er zijn containers te huur in de grootte van 1m3 tot 40m3. Op de website van metaalhandel Blokdijk is te lezen over het transport en demontage van een grote silo, een project dat het bedrijf succesvol heeft weten af te handelen. PRACHTIG WERK

‘Werken in het schroot is prachtig’, zegt Serge. Met passie vertelt hij over een project dat ze onlangs

Een dag in de week trekt Serge met een vrachtwagen naar Texel. Met Amsing Recycling van Texel is een samenwerking gestart om oud-ijzer te verzamelen op Texel. Zo zijn de roots van opa nog steeds zichtbaar binnen het bedrijf. Het verwerkte schroot (knipijzer) gaat allemaal op transport naar EMR te Amsterdam. Voor het transport heeft metaalhandel Blokdijk een samenwerkingsverband met Henk Hendriks Transport uit Baak. Ook rijden de eigen vrachtwagens

besloten de heren dat ze konden uitbreiden en ze verhuisden naar de Kernweg 28, Serge en zus Saskia werden ook al vroeg in het bedrijf betrokken en op dit moment is de vierde generatie al weer aan het werk bij metaalhandel Blokdijk. AFSPRAAK = AFSPRAAK

Inmiddels is Blokdijk tot een florerend bedrijf uitgegroeid. Serge richt zich op de aansturing van de dagelijkse werkzaamheden en doet daarnaast de contacten met derden. Laura stuurt de inkoop en administratie aan. Saskia regelt de gang van zaken op het terrein. Een drie-eenheid die loopt als een geoliede machine. Afspraak = afspraak. Dit past bij de directe West-Friese mentaliteit: ‘We zeggen waar het op staat, maar we komen het ook na!’ Wanneer zakelijke of particuliere klanten het terrein op rijden, gaan zij via de straling machine naar de weegbrug. Rechtsboven bij het kantoor kan de klant aflezen hoeveel de vracht weegt. Hierna rijdt de klant door

Serge en Laura Blokdijk

hebben afgerond. Het ging hier om het afbreken van een parkeergarage. Een opdracht van VLZS (Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken), waarmee Blokdijk een goede samenwerking heeft. Blokdijk was ingehuurd vanwege de krachtige Liebherr LH 30 met knipschaar. Van deze kraan is een mooi filmpje te zie via Youtube en op de website van Demarec. Met een motorvermogen van 140 kW en

regelmatig een ritje naar Amsterdam. ‘Eigenlijk onderscheiden we ons van de concurrentie door gewoon ons eigen ding te doen’, aldus Serge en Laura. ‘Voor het werken in het schroot moet je passie hebben, maar dat betaald zich dan ook zeker uit.’ DE RODE EENHOORN

De West-Friese aanpakkersmentaliteit vloeit bij Serge en Laura door de aderen. Serge is een echte Hoorninees. Een Hoorninees is iemand die geboren en getogen is in Hoorn. Laura is niet geboren in Hoorn en ze is dus een Hoornaar. Iemand die van buiten komt en werkt en leeft in Hoorn. Laura voelt zich echter zo opgenomen in het Hoornse, dat Hoorn haar thuis is geworden. Opa begon het bedrijf op het visserseiland. Een kunstmatig eiland dat in 1662 werd aangelegd. Het havenlicht was hier gevestigd en er was een veelheid aan bedrijven dat bijdroeg aan de ontwikkeling van de ‘Hoornse’ economie. Op het dak van metaalhandel Blokdijk staat de ‘Hoornse’ eenhoorn. Dit mythische dier is het symbool van Hoorn. Een rode eenhoorn met gouden hoorn, een open bek en vuurspuwende blik in de ogen is verwerkt in het wapen van Hoorn. Hoewel de eenhoorn in de mythologie staat voor kracht, ontembaarheid en zuiverheid, moest deze eenhoorn vooral uitstralen: ‘Hier heerst het stadsbestuur van Hoorn, met ons valt niet te spotten!’ TOEKOMST

Het echtpaar ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. ‘Metaalhandel Blokdijk zal altijd haar eigen ding blijven doen! En met de hulp van de kinderen in de zaak moet het zeker goed komen.’


||

Metaal Analyse

Recent heeft de firma Cash support BV een nieuwe geldautomaat (“flappentap”) gepresenteerd voor het met contant geld uitbetalen van uw klanten. Hiermee is de RTMONE van Cash support een meer dan volwaardige opvolger van de reeds jaren bekende oplossing CS 9320 zoals deze tot voor kort door de firma GLORY werdt geleverd.

DRAAGBARE XRF

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie:

Ophemertstraat 11 | 3089 JD Rotterdam | Port 2505 |

XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 Telefoon www.xtac.nl 010-4291380 |

info@kwsupply.com | www.kwsupply.com

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

D E V A K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

‘ BE OUR FRIEND’ EN STEUN DAARMEE DE STICHTING

HAPPY SMILE!

Schroot! de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven

van adviezen, kritiek, commentaar commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 80 euro per jaar (excl. 9 % BTW). V dat bedrag ontvangt u dan 10 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op Voor leuke prijzen. Onder de ‘friends’verloten we weegschaal t.w.v. € 5.400,-

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9 % BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Hiervan gaat direct € 20,- naar de Stichting Happy Smile.

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V. VP V. P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M / V

Maak kans op een weegschaal t.w.v. € 5.400,Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 10 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Steun nu ook de Stichting Happy Smile. V Van het bedrag van € 80,per jaar gaat direct €20 naar de stichting Happy Smile.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook mailen naar; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L

29


30

|

Nuttige adressen Advisering

Containers

Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Afval sorteren

Avermann Nederland B.V. Tel: 06-11843223 Www.avermann.nl Autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering

ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen

Cash Support BV Tel: 06 - 34596200 www.cashsupport.nl Bevestigingsmaterialen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen

Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags

Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Detectie

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen

Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica

JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Gehard staal

Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bakker Hydraulic Products Tel: 0481 – 374757 www.bakker-hydraulic.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl

TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Handmatige Demontage

Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks

Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines

Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels

Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren

RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek

Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl

Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl

Laad-en lossytemen

Persen

Kunststof Palletboxen

Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten

Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmitmagnets.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie

Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com

BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Organisaties

Revisie

Metaalanalyse

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen

Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl

SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders

ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl


|

Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen

HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare

ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com NewTon Software Nederland BV Tel: 0546-569192 www.newtonsoftware.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com

Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing

Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl www.rb-demolition.com Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Industrieservice B.V. Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl

VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie

Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl www.rb-demolition.com Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing

Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TranSporTbanden/onderdeLen

Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl

TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be TranSporT (maTerieeL)

Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S

Babo Dienstverlening Tel: 06-10904382 www.babodienstverlening.nl Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl

BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl

RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl voLrubber banden

CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com WeegapparaTuur

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl

RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS

Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar. 75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500.

vLoeiSTofdichT

TE KOOP AANGEBONDEN: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 8- 2021 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

31

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


Vloeistofdicht, Vloeistofdicht,

omdat het omdat hetkan! kan!

Zoekt u een specialist die u kan helpen bij uw uitbreiding of nieuwbouw?

Zoekt u een specialist die u kan helpen RvB Groep begeleidt ondernemers bij ontbij uw uitbreiding of nieuwbouw? werp, vergunning, projectmanagement en uitvoering. Budget en planning zijn dagelijkse RvB Groep begeleidt ondernemers bij ontuitdagingen in zo’n project. Met ruime kennis werp, vergunning, projectmanagement en ervaring in het realiseren van recycling- en locaties zijn Budget we uw partner in uw project. uitvoering. en planning zijn dagelijkse

uitdagingen in zo’n project. Met ruime kennis Kijk op rvbgroep.nl of stuur uw plan en ervaring in het realiseren van recyclingnaar info@rvbgroep.nl, locaties zijn we uw partner in uw project.

Kijk op rvbgroep.nl of stuur uw plan naar info@rvbgroep.nl,

Profile for SCHROOT!

SCHROOT! nr 7 2021  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 7 2021  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Profile for schroot
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded