__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 9 | Week 22 | 2021 | Nummer 5 | www.schrootkrant.nl

5 Bollegraaf en Kooi werken samen tegen brand bij recyclingbedrijven

10 Jan Verhaegh BV Winterswijk: ‘Normaal in metaal!’

22

MRF ontwikkelt rekentool CO2- verbruik

Afgedankte auto in Nederland voor 98.3 procent gerecycled

Recordaantal elektrische apparaten en lampen ingezameld

Metaalrecycling vraagt veel minder CO2 dan de inzet van ertsen. Daarom is het volgens de MRF belangrijk om dit in kaart te brengen. De organisatie laat een rekentool ontwikkelen om de CO2 reductie van recycling van ferro en non-ferro inzichtelijk te maken.

Van het gewicht van alle afgedankte auto’s is afgelopen jaar 98.3 procent gerecycled. Dat blijkt uit het duurzaamheidsverslag van ARN. Bijna alle materialen van afgedankte auto’s worden op verantwoorde wijze hergebruikt of nuttig toegepast.

Nederlandse consumenten en bedrijven leverden in 2020 meer afgedankte elektrische apparaten en lampen (e-waste) gescheiden in dan het jaar ervoor. Er werd in totaal 125,5 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen ingezameld.

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 18

Lees verder op pagina 18


2

|

Voorwoord

Roterende magneet reinigt zonder productiestop

Duurzaam duurzamer duurzaamst Wat doe tijdens de lockdown? Het goede antwoord blijkt ‘opruimen’ te zijn. Want 2020 was een recordjaar voor Wecycle. Nederlandse consumenten en bedrijven leverden in 2020 meer afgedankte elektrische apparaten en lampen gescheiden in dan het jaar ervoor. Er werd afgelopen jaar 125,5 miljoen kilo aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen ingezameld. Dat is een toename van 8,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook werd met het recyclen van e-waste 14 procent meer kwik afgevangen dan een jaar eerder en 3 procent meer CO2-uitstoot vermeden. Dat komt neer op een CO2-besparing in 2020 van zo’n 395.000 ton, hetgeen gelijk staat aan het energieverbruik van 260.000 huishoudens. ‘De coronapandemie liet zien hoe belangrijk elektrische apparatuur is in onze maatschappij. Dankzij deze apparaten konden we thuis gaan werken en bleven grote delen van de economie gewoon doordraaien’, vertelt Jan Vlak. Het gaat dus de goede kant op. Dat vindt ook Steven van Eijk, de nieuwe voorzitter van Stichting OPEN. ‘De komende jaren neemt het aantal elektrische en elektronische apparaten alleen maar toe en daarmee de hoeveelheid e-waste. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste inleveren bij bijvoorbeeld gemeenten of in een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten waarna we dit recyclen. Maar er is nog een forse inspanning nodig om tot een nog hogere inzameling te komen. Alleen zo winnen we zo veel mogelijk grondstoffen terug en besparen we zo veel mogelijk CO2. Nederland en het komende kabinet staan na het Klimaatakkoord voor de volgende uitdaging: een integrale circulaire economie. Stichting OPEN heeft de drive en capaciteiten om mét alle partijen in de e-waste keten hieraan te bouwen.’ En dat is natuurlijk in het belang van de hele sector. Het is belangrijk om niet alleen precies aan te kunnen geven hoe zuiver het materiaal is, maar ook hoeveel CO2 er gebruikt is. Dat vindt ook de Metaal Recycling Federatie (MRF). Metalen zijn eeuwige materialen: eindeloos recyclebaar zonder verlies van eigenschappen, zo schrijft Jules Wilhelmus in de MRF Circulaire van

april. Omdat metaalrecycling veel minder CO2 vraagt dan de inzet van ertsen is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel dat dan wel niet is. De MRF laat daarom een rekentool ontwikkelen om die CO2 reductie van recycling van ferro en non-ferro inzichtelijk te maken. Metalen zijn eeuwige materialen: eindeloos recyclebaar zonder verlies van eigenschappen, benadrukt Wilhelmus. ‘Omdat recycling veel minder CO2 vraagt dan virgin is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel dat dan wel niet is. Deze data worden steeds meer gevraagd door de klanten van recyclers: ‘ik wil graag duidelijk maken hoe duurzaam mijn productie is, dus graag goede data over de besparing’. De data zijn ook van belang in de concurrentiestrijd met andere materialen, bijvoorbeeld: wat is duurzamer: beton of staal? Daarom heeft het MRF bestuur besloten de CO2 reductie van recycling van ferro en non-ferro te laten berekenen ten opzichte van virgin.’ De opdracht is gegeven aan CE-Delft en uiteindelijk moet er een rekentool worden opgeleverd die MRF leden in staat stelt de juiste berekening te maken en te presenteren aan iedereen die het maar weten wil. Duurzaam is ook een zo compact mogelijk product. Bij Geelhoed Metaalhandel weten ze daar alles van. Een grote partij metalen efficiënt vervoeren of opslaan, is een uitdaging. Zelfs gestort in containers nemen handgepeld koper, offsetplaten, draaisels, folie en andere metaalsoorten kostbare ruimte in op het terrein, in containers of in de vrachtwagen. Een oplossing hiervoor is metalen pakketteren. Pakketten zijn eenvoudig en veilig te stapelen en nemen veel minder ruimte in bij opslag, transport en bij het omsmelten tot nieuw materiaal in de fabriek. Bij Geelhoed draait de Metso-Lindemann persmachine de hele dag door. Al veel klanten weten hun weg naar het bedrijf te vinden. We waren als sector al heel duurzamer, maar zo worden we nóg duurzamer. Je leest er alles over in deze editie!

Wendy Noordzij

Meer informatie over Schroot! is te vinden op onze website: www.schrootkrant.nl. Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@schrootkrant.nl en we zijn ook actief op Twitter via @schrootkrant.

Goudsmit Magnetics uit Waalre brengt sinds kort een roterende Cleanflow magneetscheider op de markt die geschikt is voor plaatsing in vrije valleidingen in een continu proces. Reiniging vindt plaats zonder de productstroom te stoppen; een uitdrukkelijke wens van een klant die blikken melkpoeder wilde recyclen in een doorlopend proces. Tijdens de reinigingscyclus blijven de magneten in de productstroom aanwezig. Dit verzekert de gebruiker ervan dat er tijdens de reiniging geen ijzer in het product terugvalt; iets wat bij andere systemen regelmatig een probleem was. De unit is toepasbaar in onder meer de chemische, keramische, kunststof en recyclingindustrie. In dat laatste geval voor onder meer het metaalvrij maken van kunststof of rubber korrels. WERKING

De magneetstaven in de Cleanflow magneetscheider filteren metaaldeeltjes en paramagnetische deeltjes vanaf 30 µm uit poeders en granulaire producten. De scheider is geschikt voor een hoge capaciteit productstromen (tot ca 60 m3/uur) en onderscheidt zich door de zeer hoge magnetische fluxdichtheid van meer

dan 9.000 gauss op het contactoppervlak van de staven. Het nadeel van vettig (melk)poeder is dat dit product niet goed doorstroomt; de reden waarom de magneetstaven roteren in de productstroom. Dit zorgt ervoor dat de staven schoon blijven en de metaalvervuiling optimaal in contact komt met de magneten. Het resultaat is niet alleen een hoge separatiegraad maar ook een hoge capaciteit van de metaalscheiding. REINIGING

Bij veel magneetscheiders dienen de magneten tijdens een reinigingscyclus uit het huis gehaald te worden om de gevangen metaaldeeltjes

mee naar buiten te verhuizen. Maar uit ervaring weet Goudsmit dat bij deze methode het gevaar bestaat dat er metaal terugvalt in de productstroom en dat onderbreking van de productie nodig is om de scheider te kunnen reinigen. Daarom heeft het bedrijf dit nieuwe systeem zo geconstrueerd dat de magneten tijdens de reiniging in de productstroom aanwezig blijven. Alleen de -met metaal vervuilde- hulzen die om de magneetstaven zitten, bewegen samen met de metaaldeeltjes naar buiten en worden vervangen door een schone buis. Op deze manier is het mogelijk de magneet te reinigen zonder de productie te stoppen.

De liquiditeit gedreven grondstofprijsstijging stuit op fundamentele weerstand De prijzen van veel grondstoffen stegen in april. De representatieve grondstoffenprijsindex (CRB) zat toen opnieuw in een opwaarts traject en is sinds half april met 7 procent gestegen. Deze stijging van de index werd voornamelijk veroorzaakt door pieken in de prijzen van olie, aluminium, koper, maïs, sojabonen en aardgas, aldus ABN Amro. De appreciatie van de CRB is volgens de experts van ABN Amro voor een groot deel het resultaat van een sterkere vraag naar grondstoffen vanuit China en de optimistische opvattingen over breder

mondiaal economisch herstel in een post covid19-tijdperk. Bovendien zijn er zorgen over het toekomstige aanbod in sommige grondstoffenmarkten. De basis voor de hogere verwachtingen van verder economisch herstel is afkomstig van de zeer accommoderende

monetaire en economische stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden wereldwijd. Dit heeft een toename van de liquiditeit tot gevolg. Een lage rente in deze periode zorgt voor een overvloed aan liquiditeit. En dit liquiditeitsoverschot

zoekt naar het hoogste rendement. Daarnaast zijn beleidsmakers bereid om aanvullende economische noodhulp in te zetten in relevante economische sectoren. Onder deze omstandigheden zijn grondstoffenmarkten zowel fysiek als virtueel populair geworden. Het belangrijkste neerwaartse grondstofprijsrisico vloeit voort uit de versterking van de dollar en een steviger herstel van het grondstofaanbod. Maar ook de versoepeling van monetaire versoepelingsmaatregelen door centrale banken en het afbouwen van economische stimuleringsmaatregelen door landen, aldus ABN Amro.

Colofon

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 9 | Week 22 | 2021 | Nummer 5 | www.schrootkrant.nl

5 Bollegraaf en Kooi werken samen tegen brand bij recyclingbedrijven

10 Jan Verhaegh BV Winterswijk: ‘Normaal in metaal!’

22

MRF ontwikkelt rekentool CO2- verbruik

Afgedankte auto in Nederland voor 98.3 procent gerecycled

Recordaantal elektrische apparaten en lampen ingezameld

Metaalrecycling vraagt veel minder CO2 dan de inzet van ertsen. Daarom is het volgens de MRF belangrijk om dit in kaart te brengen. De organisatie laat een rekentool ontwikkelen om de CO2 reductie van recycling van ferro en non-ferro inzichtelijk te maken.

Van het gewicht van alle afgedankte auto’s is afgelopen jaar 98.3 procent gerecycled. Dat blijkt uit het duurzaamheidsverslag van ARN. Bijna alle materialen van afgedankte auto’s worden op verantwoorde wijze hergebruikt of nuttig toegepast.

Nederlandse consumenten en bedrijven leverden in 2020 meer afgedankte elektrische apparaten en lampen (e-waste) gescheiden in dan het jaar ervoor. Er werd in totaal 125,5 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen ingezameld.

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 18

Lees verder op pagina 18

Jaargang 9 week 22, 2021, nr. 5 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche.

Verschijnt 10 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd.

Medewerkers aan dit nummer: Dennis van Galen

ISSN: 2214-9309

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 info@bay6print.nl Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant

Disclaimer: Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

3

MRF in gesprek met Marijn Rypma van Vissers B.V. Vissers B.V. Oud papier en metaal recycling is onlangs MRF lid geworden. Met overtuiging zegt mede-eigenaar Marijn Rypma: ‘Vanwege de omvang van onze onderneming zijn we dat wel verplicht, vinden wij. Hoe sterker immers het fundament van de MRF, hoe beter de MRF de collectieve belangen kan behartigen.’ Andere reden van Rypma om zich aan te sluiten bij de MRF zijn het feit dat steeds meer klanten uitsluitend zakendoen met gecertificeerde bedrijven en ieder MRF-lid informatie ontvangt die niet-leden nooit of te laat krijgen. ‘Neem het recente MRF Nieuws over de stralingsmeter: heel nuttig.’

de directe omgeving. Vooral van kleinere bedrijven en veel particulieren die de ferro en non-ferro bij ons efficiënt kunnen wegen en afrekenen.’

gesproken en omgekeerd pinnen is nu nog niet mogelijk Ik zou het fantastisch vinden als de MRF zich sterk maakt voor een werkbare vorm van omgekeerd pinnen.’

Een interessante vraag is: is het lonend als particulieren met kleine hoeveelheden voor de weegbrug staan? Marijn: ‘Als er minder dan 100 kilo ijzer wordt aangeboden is het eigenlijk niet rendabel. Maar als dezelfde aanbieder ook 50 kilo koper aanbiedt, is het misschien wel lonend. Bovendien een kleine aanbieder die tevreden wordt bediend kan bij een groot bedrijf werken die 1000 ton aan te bieden heeft. Kortom: wij ontvangen iedereen met open armen.’

GEPLETTE TROMPETTEN

Marijn kreeg een jaar of zes geleden een uitnodiging van de regionale politie om eens te praten over een digitaal opkopersregister. Met veel collega’s recyclers uit de regio. ‘Wij hebben toen al de bekende bezwaren tegen DOR op tafel gelegd en daarna nooit meer iets gehoord. Nu is het landelijk weer actueel en in een paar steden. Ik vind het prima om heling helpen te bestrijden maar mij stoort de afhandeling van een verdachte zaak door de politie. Werkelijk gebeurd: dieven hadden toegeslagen in een museum met oude instrumenten. Dat wisten wij en de volgende dag werd een tas met geplette trompetten aangeboden. Politie gebeld en aanbieders zo lang mogelijk opgehouden. Foto’s en scans gemaakt. Aanbieders vertrekken en de politie was te laat. Vervolgens zijn mijn collega’s en ik urenlang verhoord en werden de trompetten in beslag genomen. De aanbieders zijn ook gehoord en onmiddellijk vrijgelaten: ‘tas gevonden langs de weg’. Moraal van het verhaal: het materiaal ben je kwijt en dat geldt ook voor het uitbetaalde bedrag. En het kost onnodig heel veel tijd. De foto’s van materiaal en mensen en de scans van papieren moeten voldoende zijn voor de opsporing.’ VISSERS IN 2026

HUISELIJKE SFEER

TERUGPINNEN MOET KUNNEN!

Vissers is inderdaad een forse onderneming. Met vestigingen in Tilburg en Udenhout en een oppervlakte van in totaal zo’n 35.000 vierkante meter. Het bedrijf werd in 1967 opgericht door Wim Vissers, stevig uitgebouwd door schoonzoon Bart Vromans en is nu in handen van zijn zoon Maarten Vromans en Marijn Rypma. IJzer, nonferro, papier en kunststof zijn de stromen die Vissers verwerkt tot grondstoffen.

Met zoveel particuliere aanbieders moet Vissers wel een tegenstander zijn van een cash ban. Niet dus, Marijn: ‘Wij zouden contante inkoop het liefst willen vervangen door terugpinnen. Dat is veiliger en dat zouden ook onze klanten zeer op prijs stellen. Probleem is dat de banken er niet aan willen. Er is te weinig vraag naar dit product. Wij hebben met een aantal banken

Marijn is vast van plan de onderneming verder te laten groeien en te blijven investeren in nieuwe technologie. Marijn: ‘Ik hoop nog lang door te gaan. Dit vak is veel te leuk en ik zie nog zo veel uitdagingen op lange termijn maar eigenlijk is het een dagelijkse uitdaging en verrassing.’ Door: Jules Wilhelmus Bron: MRF. Gepubliceerd in MRF Circulaire, februari 2021

De hoogste prijs voor uw e-waste

METAAL RECYCLING • ICT-RECYCLING • SLOOPWERKEN GRAHAM BELLSTRAAT 35 • 8013 PL ZWOLLE TELEFOON 06 17 88 05 32 • INFO@GUWO.NL

www.guwo.nl mrF

ontwikkelt rekentool

Metalen zijn eeuwige materialen: eindeloos recyclebaar zonder verlies van eigenschappen, zo schrijft Jules Wilhelmus in de MRF Circulaire van april. ‘Omdat metaalrecycling veel minder CO2 vraagt dan de inzet van ertsen is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel dat dan wel niet is.’ De MRF laat daarom een rekentool ontwikkelen om die CO2 reductie van recycling van ferro en nonferro inzichtelijk te maken. Metalen zijn eeuwige materialen: eindeloos recyclebaar zonder verlies van eigenschappen. Omdat recycling veel minder CO2 vraagt dan virgin mayteriaal is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel dat dan wel niet is. Deze data worden

Geen voorkeur? Marijn: ‘Alle stromen hebben boeiende aspecten en je spreidt als onderneming de risico’s van aanvoer- en prijsfluctuaties. Onze belangrijkste uitdaging is de ontvangst en verwerking van de stromen op de juiste locatie te doen: die moeten niet te veel door elkaar lopen. Mens en machines moeten efficiënt worden ingezet. Minstens zo belangrijk vinden wij de werksfeer: Vissers is een platte organisatie met een gezellige, huiselijke sfeer. Onze werknemers blijven dan ook lang bij ons in dienst.’ IEDERE KLANT WELKOM

Marijn kijkt nog steeds met verbazing terug op coronajaar 2020: ‘Het begon uitstekend: met goede handel en goede prijzen. In maart viel alles stil, maar in april begonnen de volumes als een dolle toe te nemen en later volgden ook de prijzen. We hebben het nu nog steeds heel druk. Neem de volumes in karton: wij ontvangen van een aantal klanten 50% meer. Ook de prijzen zijn gunstig. ‘ Is karton een internationale business, metaal is vooral een lokaal gebeuren. ‘Onze aanvoer komt uit

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

co 2-

VerBruik

steeds meer gevraagd door de klanten van recyclers: ‘Ik wil graag duidelijk maken hoe duurzaam mijn productie is, dus graag goede data over de besparing’. De data zijn ook van belang in de concurrentiestrijd met andere materialen, bijvoorbeeld: wat is duurzamer: beton of staal? Daarom heeft het MRF bestuur besloten de CO2 reductie van recycling van ferro en non-ferro te laten berekenen ten opzichte van virgin. ‘De opdracht is gegeven aan CE-Delft en uiteindelijk moet er een rekentool worden opgeleverd die MRF leden in staat stelt de juiste berekening te maken en te presenteren aan iedereen die het maar weten wil’, aldus Wilhelmus. Bron: MRF


4

|

Sterk in staal: Tata Steel zet in op nieuwe re ijzer, maar nog op kleine schaal. Het is een pilotproject dat in 2030 zou kunnen leiden tot een volwaardige staalfabriek’, aldus Nico Langerak, Department Manager Applications & Engineering bij Tata Steel Europe. De HIsarna-technologie werkt compleet anders dan in de basis stokoude hoogovenmethodiek (de basisbeginselen van de hoogoven gaan terug tot de Romeinen) met grote brokken ijzererts en kolencokes. Langerak: ‘De HIsarnatechnologie is een reactorvat waarin heel fijne poederdeeltjes van ijzererts en kolen in een cycloon geïnjecteerd worden. De kooldeeltjes peuteren dan het zuurstof van het ijzeroxide af en er komt ruwijzer tevoorschijn.’

Een gemiddelde auto bestaat voor ongeveer twee derde uit staal. Hoewel staal in principe zeer goed te recyclen is, heeft automotive staal zijn eigen handleiding. Bij Tata Steel in IJmuiden bouwen ze hard aan de ideale methoden voor het hergebruik van autostaal, aldus online platform Green Light. De wereld gebruikt enorm veel staal. Op jaarbasis vragen gebouwen, schepen en auto’s samen om 1.800 miljoen ton. Bij de productie van een ton staal komt ongeveer twee ton CO2 vrij. Per kilo een stuk minder dan aluminium of koolstofvezel, maar dankzij de immense productie is de staalindustrie een flinke donateur aan het broeikaseffect. In navolging van het klimaatakkoord van Parijs – een CO2 -neu-

traal Europa in 2050 is het doel – zet de staalindustrie sterk in op de terugdringing van de emissie van koolstofdioxide. Het recyclen van staal is ook een belangrijke pijler in de CO2 -reductie. Want daar komt flink minder energie bij kijken dan bij ontginning en productie van het virgin materiaal. Momenteel komt al meer dan 40 procent van de wereldwijde staalproductie tot stand via recycling.

vertraging tussen wanneer wij het staal maken en wanneer we het terugkrijgen. Het grootste deel van het staal dat we hergebruiken, komt uit de jaren tachtig. Er is voldoende schroot om 40 procent van het staal te recyclen. Elk jaar wordt dat gelukkig meer.’ Staal in een gebouw gaat immers vijftig tot honderd jaar mee en in een auto bewijst het met gemak ook vijftien tot twintig jaar dienst. Alleen staal verwerkt in blikjes komt na een jaar alweer terug.

Omdat slechts een paar concurrenten met een redelijk vergelijkbaar proces bezig zijn, noemt Langerak de HIsarna-methode ‘vrijwel uniek in de wereld’. Het grote voordeel van de HIsarna-technologie is dat er veel minder kolen nodig zijn. De CO2 -uitstoot is lager en veel zuiverder waardoor je meer mee kunt. Het afvangen, opslaan (bijvoorbeeld in een leeg gasveld in de nabijgelegen Noordzee) en hergebruiken van het koolstofdioxide is zo makkelijker. Van afgevangen CO2 kunnen bijvoorbeeld plastics of waterstof worden gemaakt. Langerak: ‘De HIsarna-technologie stoot minstens 25 procent minder uit dan de hoogoventechnologie. En als je dat combineert met CO2 -afvang, dan zit je op zeker 80 procent minder CO2 -uitstoot.’

Dat is goed nieuws voor de autorecyclingindustrie: zowel EAF als HIsarna kunnen prima overweg met zinkhoudend schroot. Bij de HIsarna-technologie wordt het zink opgevangen uit dampvorm. ‘We merken dat autofabrikanten meer gerecycled staal in hun auto’s willen hebben. Zo reduceren ze hun CO2 -uitstoot en hebben ze een positief verhaal richting de consument’, zegt Nick Silk. HET SCHEIDEN VAN STAAL

Silk denkt dat shredderbedrijven in de toekomst staal afkomstig uit end-of-life voertuigen wel moeten gaan apart houden of het schroot ervan scheiden van staal dat afkomstig is uit andere producten. ‘Staalscheiding is op dit moment nog niet nodig. Het onbeklede automotive staal uit de jaren tachtig is prima te mixen met het laag gelegeerde staal van tegenwoordig. De tendens is echter dat staal steeds sterker wordt. Bij staal van hoge sterkte worden elementen toegevoegd en dat wil je niet in je staalmix hebben bij het maken van staal voor buitenpanelen van auto’s.’ Volgens Silk werd hoge sterkte staal de afgelopen paar jaar voor zeker de helft sterker. Verder is belangrijk dat staal niet gemengd wordt met andere materialen. Ook daar ligt een taak voor de verwerkingscentra. De staalrecyclingindustrie is koper liever kwijt dan rijk. Koper kun je immers niet zoals zink in dampvorm opvangen. En koper maakt staal bros. Voor de verdere verwer-

DECENNIA VERTRAGING

Mooie cijfers, die tegelijkertijd veel ruimte voor verbetering bieden. Staal is in theorie immers voor 100 procent recyclebaar zonder verlies van kwaliteit. Volgens Nick Silk, Sustainability Lead Automotive bij Tata Steel, heeft dat in belangrijke mate te maken met de hoeveelheid gebruikt staal – schroot – dat voorhanden is. ‘Er zit een flinke

Voor verkoop en reparatie van: • Voor Autolaadkranen verkoop en reparatie van: • • Autolaadkranen Containerafzetsystemen • • Containerafzetsystemen Sorteergrijpers en shovelbakken • www.bevako.nl of info@bevako.nl

• Sorteergrijpers en shovelbakken

ZINK

Eventjes al je oude staal verzamelen en in de hoogoven omsmelten tot een verse plak is er ook niet bij. ‘Tata in IJmuiden is een hoogoven en oxystaalfabriek. In het productieproces kun je hooguit 20 procent schroot aan het primaire ijzer toevoegen, zoals bijvoorbeeld constructiebalken’, aldus Silk. De oxystaalfabriek is bovendien niet dol op alle soorten schroot. Automotive staal heeft bijvoorbeeld een beschermende zinkcoating tegen roestvorming. Zelfs als je met twintig procent automotive schroot werkt, is het zinkstof dat in de staalfabriek als restproduct ontstaat té verdund om te verkopen aan de zinkindustrie en zo weer te recyclen. Daarnaast verstoren het zink en koper uit automotive schroot de ijzer- en staalproductie. De zogenaamde electric arc furnace, kort EAF genoemd, is een schrootsmelter die wél staal afkomstig uit end-of-life voertuigen lust. De EAF kan overweg met alle soorten schroot, maar maakt geen nieuw ruwijzer. Deze alleseter eet echter ook iets anders: elektriciteit. ‘Zolang je niet met groene stroom werkt en geen nieuw ijzer maakt, is de EAF eigenlijk geen eerlijke vergelijking’, vertelt Silk. VAN HOOGOVEN NAAR REACTORVAT

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service 015 - 257 41 54 015-2574154

Bevako B.V.

Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw tel: 015-3640518 / fax: 015-3613432 www.bevako.nl of info@bevako.nl

Maar er leiden meer wegen naar Rome. Tata Steel, dat met een gemiddelde IJmuidense CO2 -uitstoot van 1,86 ton per ton staal een van de vijf ‘schoonste’ staalproducenten volgens Word Steel is, heeft naast de twee hoogovens in IJmuiden ook een HIsarna-faciliteit. Dit is een innovatieve ijzerproductie- en recyclingproeffabriek, die momenteel tussen laboratorium en productiefaciliteit in zit. ‘We maken er al

REVOLUTIE

Als je de verschillende voorlopers meerekent, is de HIsarna-methode al dertig jaar in ontwikkeling. ‘We hebben niet nóg eens dertig jaar de tijd. Over een decennium moeten we alle soorten staal kunnen recyclen terwijl we op grote schaal CO2 -reduceren’, zegt Langerak. Tata Steel zet voor 2030 in op verschillende technologieën om CO2 te besparen. Waaronder wellicht ook een combinatie van electric arc furnace, op groene stroom én een HIsarna-fabriek voor grote volumes. In 2050 moet de vertrouwde hoogoven dan helemaal verdwenen zijn.

king is dat desastreus. Silk ziet het belang van het scheiden van staalsoorten vergroten als over een aantal jaar de vraag naar gerecycled automotive staal omhooggaat. ‘Na 2030 hebben we mogelijk twee aparte processen. Je hebt zowel de EAF, voor het opnieuw smelten van schroot, als de hoogoven. En er worden nieuwe processen voor het maken van ijzer overwogen, zoals DRI – kort voor direct gereduceerd ijzer – en de HIsarna-technologie, die complementair aan elkaar zijn.’ Als Tata Steel met meerdere processen gaat werken, heeft elk proces


|

cyclingmethoden zijn eigen staalvoorkeuren. ‘Plaatstaal voor auto’s maken van hoog gelegeerde kogellagers en rails is niet ideaal. We kunnen die materialen beter opnieuw gebruiken voor hoger gelegeerd staal. En ook autostaal blijft in zijn eigen loop. In onze toekomstige EAF recyclen we de buitenpanelen van gebruikte auto’s weer tot staalsoorten bestemd voor nieuwe buitenpanelen. Door goed te scheiden kunnen we toe naar 100 procent recycling’, aldus Silk. Tata Steel kan als staalfabrikant een handje helpen bij het scheiden van staal. Nico Langerak: ‘We gaan onze rollen staal om de meter merken met een digitale handtekening. Je weet zo in detail om welke staalsoort het gaat. Bij de brandweer hebben ze al complete handleidingen waar ze een bepaald type stalen auto moeten openknippen. Dat zou je kunnen doortrekken naar autorecyclingbedrijven. Ze weten straks precies met welke staalsoort ze te maken hebben en hoe ze die kunnen verwerken.’

STELCON®PLATEN BETONPLATEN KEERWANDEN BETONBLOKKEN

Onlineplatform Green Light

Tel: 085 273 6066 www.vankalsbeekbeton.nl

Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

AGEndA 10 JUNI 2021

Metef, International trade fair for metal production, Bologna, Italië 2 TOT 4 SEPTEMBER 2021

Recycling Aktiv 2021, Messe Karlsruhe, Duitsland 28 TOT 30 SEPTEMBER 2021

Aluminium 2021, Düsseldorf 16 NOVEMBER 2021

Vakbeurs Recycling, Gorinchen

STEVIGE BATTERIJEN

Staal en de elektrische auto. Het was een tijdje een ongelukkig huwelijk. Nu de batterijtechnologie snel vooruitgaat, vormt staal geen onoverkomelijke belemmering meer voor het gewicht. Sterker nog, staal is van harte welkom om het batterijpakket van de elektrische auto te verstevigen. ‘Je ziet dat vooraanstaande fabrikanten van elektrische auto’s de batterij als een manier zien om de constructie te versterken.

PERSEN

SCHAREN

SHREDDERS

Ze gebruiken het als ondersteunend geraamte. Dat gaat dus verder dan alleen bots- en brandveiligheid. Als je batterijpakket dankzij speciaal hoge sterkte staal sterk genoeg is, kun je elders staal weglaten’, aldus Langerak. Ook in het omhulsel van de batterijen en in de elektromotor wordt speciaal ontwikkeld staal gebruikt. ‘Staal dat zo bijzonder is, dat je het graag weer terug ziet in een tweede leven.’ Tekst: Jens Holierhoek Foto’s: Green Light Bron: ARN/ Green Light

lefort.com

+32-11-552010

5


6

|

V an

drie containers vol naar één compacte vracht :

Bespaar geld door metalen te laten pakketteren

Een grote partij metalen efficiënt vervoeren of opslaan, is een uitdaging. Zelfs gestort in containers nemen handgepeld koper, offsetplaten, draaisels, folie en andere metaalsoorten kostbare ruimte in op het terrein, in containers of in de vrachtwagen. Een oplossing hiervoor is metalen pakketteren. Pakketten zijn eenvoudig en veilig te stapelen en nemen veel minder ruimte in bij opslag, transport en bij het omsmelten tot nieuw materiaal in de fabriek.

metalen dan en onze klant haalt de pakketten terug naar het eigen terrein, om ze daar op te slaan of verder te transporteren. Vaker nog laten klanten hun pakketten direct bij ons ophalen door een transportbedrijf dat deze rechtstreeks naar de (internationale) afnemer vervoert. Zo gaan metalen die wij hier persen met trailers naar Europese bestemmingen of in zeecontainers - via Rotterdam - naar Azië. Voor die logistiek zijn wij helemaal ingericht.’

land mag het maximale gewicht van een trailer met lading bijvoorbeeld 40 ton zijn, in Nederland is dat 50 ton. Het maximum laadgewicht van zeecontainers is circa 28 ton.’ JARENLANGE ERVARING MET PERSEN VAN METALEN

Met ruim veertig jaar ervaring in het persen, kennen de medewerkers van Geelhoed de kneepjes van het vak. Niet alleen in de uitvoering van het perswerk zelf, maar ook in het

Veel grote metaalbedrijven zien het voordeel van pakketteren in. Zij persen hun partijen voordat deze worden opgeslagen of op transport gaan. Wat moet je doen als je wél van het persen wilt profiteren, maar het niet ziet zitten om zelf een grote en dure persmachine aan te schaffen? In Nederland is een uniek metaalrecyclingbedrijf actief waar je metalen kunt laten persen; Geelhoed Metaalhandel in Nootdorp. Bij Geelhoed draait de MetsoLindemann persmachine de hele dag door. Al veel klanten weten hun weg naar het bedrijf te vinden. René van Winkelen houdt zich bij Geelhoed bezig met de planning en legt uit hoe dat met persen in z’n werk gaat: ‘Onze klanten brengen hun vracht ‘just-in-time’, dus op het moment dat we gaan beginnen met persen. Wij persen het materiaal meestal binnen een dag, stapelen de pakketten op pallets en laden die in de vrachtwagen zodra de pakketten weer worden opgehaald.’ Vaak komen de metalen bij de opdrachtgever zelf vandaan, maar soms ook rechtstreeks van hun klanten. René: ‘Wij persen die

PERSEN OP DUURZAME ENERGIE

Duurzaamheid is voor Geelhoed Metaalhandel een belangrijk thema. Om de CO2-uitstoot sterk te verminderen wekt het bedrijf zelf energie op. Sinds eind 2019 liggen er 470 zonnepanelen op het dak, zodat bij het persen van metalen gebruikgemaakt wordt van groene energie.

DRIE CONTAINERS OFFSET WORDEN ÉÉN VRACHTJE NA PERSEN

De pers bij Geelhoed produceert pakketten van 40 cm hoog en 40 cm breed. De lengte is variabel. Eén pallet vol pakketten weegt afhankelijk van de palletmaat en het soort materiaal gemiddeld zo’n 2 ton. Hoeveel ruimte bespaar je daar nu mee? Mark Geelhoed is persspecialist en dagelijks in de weer met de metaalpers, hij geeft een voorbeeld: ‘Vorige week hebben we offsetplaten geperst voor een klant. Chauffeurs leverden drie containers los materiaal bij ons aan en na het persen ging 35 ton pakketten met één vrachtwagen de deur uit. Dat is dus een aanzienlijk verschil! Bij soorten als aluminium blikjes en draaisel is de ruimtebesparing nog groter. En daarbij komt dat de pakketten ook op locatie makkelijker te stapelen en op te slaan zijn.’ Hij legt uit dat het aantal pakketten dat op een wagen geladen mag worden afhankelijk is van de transportroute. ‘Een pallet geperste offset weegt 1.800 tot 2.000 kilo. In Duits-

logistieke proces. René: ‘Wij werken snel, en bij ons geldt: afspraak is afspraak. Omdat je in dit proces te maken hebt met leveranciers, afnemers en vaak ook nog met externe transportbedrijven is het belangrijk dat de planning tip top in orde is. Daar kunnen klanten bij ons van op aan. En ze kunnen rekenen op een concurrerende prijs. Doordat we een pers hebben van hoge kwaliteit kunnen we betrouwbaar plannen en snel persen. Dat houdt de kosten voor klanten laag!’

WELKE METALEN KAN GEELHOED METAALHANDEL PERSEN?

Het afgelopen jaar zijn onder andere de volgende metaalsoorten geperst. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken, ook als uw materiaal er niet bij staat. • Aluminium offset • Aluminium blikjes • Aluminium doppen • Aluminium draad • Aluminium draaisel • Aluminium folie • Aluminium jaloezieband • Aluminium koper koelers

• Aluminium lakplaat • Aluminium radiateurs • Brons snippers • Koper en nikkellegeringen • Geel koper/messing plaat • Geslagen aluminium • Licht/vertind rood koper

• Lood en loodpapier • Nieuw aluminium • Profiel aluminium • Nieuw zilver • Handgepeld Rood koper (HP/Milberry) • Zink • Zinkhoudend aluminium

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN DEMONSTRATIE

Vindt u het leuk om de prestaties van de pers van dichtbij te bekijken en bent u benieuwd wat Geelhoed voor u kan betekenen? U bent van harte welkom. Ook kunt u, om te zien wat er van uw materiaal overblijft, een demonstratie of proefpersing afspreken. Neem contact op via e-mail (info@oudmetaalhandel.nl) of bel op 015 273 05 80.


|

7


8

|

ASC Group maakt het mogelijk met aluminium De Nederlandse maakindustrie is sterk in het verwerken van aluminium. Aluminium heeft unieke eigenschappen: het is licht, sterk en goed recyclebaar. ASC Group maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden van dit materiaal. Hoe? Dat lees je in dit artikel.

voorbeeld werkbordessen die niet alleen in hoogte maar ook in lengte instelbaar zijn. Door een specifieke oplossing voor een klant te bedenken, komen we vaak ook op ideeën om delen van deze oplossing als los product te ontwikkelen en in grote volumes op de markt te brengen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

denken. ‘Maar ik kan het niet alleen’, producten via onze eigen website bestellen maar de producten zijn geeft Jeroen aan. ‘Het is belangrijk ook beschikbaar via doe-hetdat je ook ondernemerschap bij zelfketens, gereedschapswinkels en medewerkers ontwikkelt. Dit doen -verhuurders en via grote onlinewinwij door ruimte te geven aan de kels als bol.com, coolblue.nl en het medewerkers om ideeën en oplosinternationaal opererende toolstatisingen voor te dragen, als kansen on.com.’ Een deel van het transport zich voor doen. Zo hebben wij in doet de ASC Group zelf. Dit is niet korte tijd een dispenser met voetpegoedkoper, maar levert veel direct klant contact op en op die manier veel waardevolle feedback van de magazijnbeheerders. EXPORT

De ASC Group produceert aluminium klimmaterialen zoals ladders, trappen, steigers en specials. Een belangrijk strategisch merk is het beursgenoteerde Alumexx. Jeroen van den Heuvel, algemeen directeur, formuleert het kernachtig: ‘Wij leveren een veilige oplossing om op hoogte te werken. Omdat elke werksituatie anders is, zijn wij continu op zoek naar nieuwe, slimme oplossingen. Daarvoor is het nodig dat je de markt heel goed kent en veel contact hebt met mensen uit de praktijk. Zo maken we bij-

Innovatie is een van de pijlers van dit bedrijf. Toen tijdens de crisis van 2008/2009 de bedrijfsomzet met 30 procent daalde, is geen personeel ontslagen. De tijd die vrijkwam, is benut om nieuwe producten en oplossingen te ontwikkelen. IDEAAL PRODUCT

Aluminium is een ideaal product om in te spelen op kansen in de markt. Jeroen hanteert het motto ‘Met aluminium kun je alles maken’. Daarbij is het volgens hem belangrijk om vooral in kansen te blijven

daal ontwikkeld voor het desinfecteren van de handen. Een gewild en zinvol product in deze coronatijd.’ De ASC Group produceert heel veel verschillende producten. Zowel maatwerk als volume producten, voor de zakelijke markt maar ook voor consumenten. Het is volgens Jeroen van den Heuvel de kunst om de verschillende verkoopkanalen goed te benutten: ‘Voor onze zakelijke klanten werken wij met dealers maar ook met verhuurbedrijven. Particuliere klanten kunnen onze

Export wordt steeds belangrijker voor de ASC Group. Om te kunnen blijven groeien en ontwikkelen wil het bedrijf uiteindelijk 50 procent van hun omzet halen via export. Amerika biedt heel veel mogelijkheden gezien aluminium daar relatief onbekend is en Amerika zelf geen aluminiummijnen heeft. Jeroen geeft aan: ‘Onze productvoordelen ‘licht en sterk’ worden daar erg goed ontvangen. Daarnaast is Duitsland kansrijk. Duitsland wil kwaliteitsproducten met een gunstige prijsstelling en goede service. Dat is juist het segment waar wij ons op richten. EFFICIËNT PRODUCEREN

De ASC Group heeft haar productie teruggehaald uit Azië. Hoewel de loonkosten daar veel lager liggen, is het een bewuste keuze geweest om weer in Nederland te gaan produceren. Jeroen legt uit: ‘We hadden afstemmingsproblemen en er waren issues met de productiekwaliteit. Daarnaast gingen de prijzen voor

Column

De route naar fossielvrij aluminium In het productieproces van primair aluminium – dat is van metaalerts tot metaal – is veel energie nodig. Dit komt nu nog vooral uit fossiele bronnen. Dat rijmt dus niet zo goed met de groen economische doelstellingen die we hebben afgesproken om het energieverbruik en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Maar fossielvrij aluminium is dichterbij dan je misschien denkt. KOOLSTOFVRIJ ALUMINIUM

In 1886 ontdekte Charles Martin Hall – de oprichter van de Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa – een manier om het proces van elektrolyse te gebruiken om aluminium uit bauxiet te maken. Het metaal zou uitgroeien tot een van de meest gewilde en gebruikte materialen, juist vanwege de combinatie van lichtgewicht maar toch sterk qua structuur. Het was echter toen ook al duidelijk dat er enorme hoeveelheden elektriciteit nodig was in het hele procedé. Gaandeweg kreeg aluminium daardoor de bijnaam ‘ingeblikte elektriciteit’. Het ei voor fossielvrij aluminium is eigenlijk al heel lang geleden gelegd. Je zult het bijna niet geloven, maar het idee om koolstof uit de aluminiumproductie te verwijderen, gaat bijna 135 jaar terug. Alcoa-oprichter Hall constateerde toen al dat aluminium mogelijk

ook geproduceerd zou kunnen worden met anodes (hoogwaardige blokken van koolstof gebruikt in het electrolyseproces) die gemaakt zijn van materiaal zonder de vervuilende koolstof.

om tot een volledig fossielvrije productieketen van een auto te komen, inclusief de logistieke processen daaromheen. De pilot is inmiddels een succes en opschaling gaat plaatsvinden.

In het productieproces van aluminium zijn de indirecte emissies (dit is het genereren van elektriciteit) groter dan de directe emissies (uit het productieproces). Volgens het International Energy Agency (IEA) is de verhouding momenteel 70% indirecte emissies en 30% directe emissies. Kolen en gas zijn hierin mondiaal nog steeds de belangrijkste energiebronnen. Slechts zo’n 20% van de mondiale aluminiumproductie komt tot stand aan de hand van (vooral grijs) waterstof en andere vormen van duurzame energie (zoals uit waterkracht en windenergie). Per saldo heeft de mondiale aluminiumindustrie volgens het International Aluminium Institute (IAI) een aandeel van 2% in de totale CO2-emissies. Het maakt de route naar groen aluminium relevanter.

De aluminiumsector kent ook een soortgelijk innovatief project om tot een fossielvrij productieproces te komen. Hier heeft het de naam Elysis gekregen. Deze joint venture tussen Alcoa en mijnbouwbedrijf Rio Tinto zag het licht in 2018. Het samenwerkingsverband wordt versterkt met investeringen van Apple, de federale regering van Canada en de provinciale regering van Quebec. Ook zij hebben een groot belang bij fossielvrij aluminium. De combinatie maakt gebruik van koolstofvrije anodes (ook wel inerte anodes), die vooral zuurstof uitstoten. Ook aluminiumproducent RUSAL (Rusland) gebruikt inmiddels inerte anodes in het productieproces. De hoeveelheden zijn nog laag, maar het bedrijf hoopt tegen 2023 op grotere schaal te kunnen produceren.

Daarom gaat de introductie van decarbonisatie technologieën in de industrie een cruciale rol spelen. Maar dit kan alleen een doorslaggevende betekenis hebben als daar stimulerend beleidsondersteuning aan ten grondslag ligt. Hoe dan ook, de overstap naar hernieuwbare energie moet het belangrijkste strategische route voor bedrijven in de aluminiumindustrie worden voor de komende jaren. Er is echter nog een lange weg te gaan om de ecologische voetafdruk van de industrie drastisch te verlagen.

GROEN ETIKET VER WEG

Casper Burgering

Geen enkel metaal verdient momenteel het etiket 100% groen. Om dat te bereiken moet er nog heel veel gebeuren om de productieprocessen te decarboniseren. De productie van aluminium leunt

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 6 mei in het vakblad Vraag & Aanbod gestaan. Foto: Hannie Verhoeven.

De beschikbaarheid van aluminium is problematisch en de prijzen zijn enorm gestegen. Daarom houdt de ASC Group relatief grote voorraden grondstoffen aan. Zij kiezen ervoor om een jaarvoorraad aluminium aan te houden, zodat ze zeker kunnen leveren. Dit is een risico maar pakt voor de ASC Group nu goed uit. RECYCLING

Voor het merk Alumexx heeft de ASC Group stappen gezet om klimmateriaal dat niet meer voldoet terug te nemen. De waardevolle grondstoffen kunnen immers hergebruikt worden. In een nieuw programma ‘Alumexx Cradle-toCradle’ worden zowel particuliere als zakelijke klanten gestimuleerd om hun oude, afgekeurde producten te retourneren. Deze klimmaterialen worden gewogen en beoordeeld en vervolgens wordt de waarde bepaald. Hiervoor ontvangt de klant een waardecoupon, die in te leveren is bij iedere Alumexx dealer in België en Nederland. Voor de waarde van deze coupon kan men weer nieuw Alumexx (klim) materiaal kopen. Hiermee is de cirkel rond en voordeel behaald voor beide partijen. RABOBANK EN ASC GROUP

nog zwaar op de inzet van fossiele brandstoffen. Volgens metaaladviesbureau Wood Mackenzie heeft de productie van aluminium gemiddeld tot acht keer meer energie per kilogram nodig dan staalproductie.

SUCCESVOL SAMENWERKEN

Het Zweedse samenwerkingsverband in het Hybrit-project laat zien dat een fossielvrije keten zeker geen utopie is. In dit project brengen een staalbedrijf, een autobouwer en een energiebedrijf hun kennis en kunde samen

containervervoer door het dak.’ Een voorwaarde als je in Nederland wilt blijven produceren, is volgens Jeroen om continu te investeren in het verbeteren van het productieproces. Soms samen met partners. Zo ontwikkelde de ASC Group samen met VDL een robotlijn die de nieuwste mogelijkheden biedt om met robots te lassen. Met deze robots kan de ASC Group sneller en concurrerend produceren en is een constante hoge kwaliteit gewaarborgd. ‘Robotiseren was voor ons geen financiële afweging, we hadden de robots nodig om onze groei te kunnen realiseren. Robotiseren is niet per definitie goedkoper zoals vaak gedacht wordt. Je hebt hoger gekwalificeerd personeel nodig en je moet je medewerkers continu bijscholen voor het kunnen bedienen van de robots.’

William Heeren, accountmanager Rabobank, is de vaste adviseur en sparringpartner voor de ASC Group. Hij geeft aan: ‘Jeroen van den Heuvel is een ondernemer die denkt in kansen en mogelijkheden en volgt hierbij vaak zijn gevoel. We werken al veel jaren samen en zien dat het Jeroen ook lukt kansen om te zetten in succes, waarbij innovatie naast duurzaamheid voor hem belangrijke pijlers zijn. Zo is het Alumexx Cradle-to-Cradle concept een goed doordacht businessmodel, waarmee je klanten stimuleert afval en oude producten te hergebruiken.’ Jeroen vult aan: ‘Door de jarenlange samenwerking is er sprake van een vertrouwensband met William waarbij echt alles besproken kan worden. De adviezen van William en Rabobank vind ik belangrijk. Ik regel mijn bankzaken volledig met Rabobank en ben daarnaast actief in de ledenraad van de bank. Hierdoor blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de bank en krijg ik de mogelijkheid om proactief mee te denken.’ William besluit: ‘ASC Group is een betrokken klant die de bijdrage van Rabobank zeer waardeert, maar ook bereid is om zelf te investeren in de Rabobank om zo onze dienstverlening verder te verbeteren.’


14 |

|

Rabobank: ‘Problemen grondstoffen Venyard: een Ikea voor zorgen voor onzekerheid industrie’ Zonder grondstoffen geen productie. De beschikbaarheid van grondstoffen is daarmee een belangrijk strategisch onderwerp voor elk bedrijf. Op de middellange termijn dreigen tekorten voor bepaalde uitputbare grondstoffen als we niet in staat zijn om meer circulair te produceren. Op dit moment hebben we ook te maken met tekorten aan grondstoffen en stijgende grondstofprijzen. Al heeft dit andere redenen. De Rabobank vertelt in dit artikel onder meer over de oorzaken. Wat de Rabobank vorig jaar aan het begin van de coronapandemie zag gebeuren, is dat eerst China op slot ging en later andere delen van de wereld. Fabrieken kwamen stil te liggen en de vraag kelderde enorm. Dit had ook weer impact op transport omdat bij het gebrek aan vraag naar producten deze ook niet meer vervoerd hoefden te worden. Grote containerschipbedrijven besloten daarom schepen en containers uit de roulatie te halen om kosten te besparen. Vervolgens kwam China al vrij snel weer op gang na een eerste strenge lockdown, veel sneller dan andere delen van de wereld. Hierdoor importeerde China in één keer meer dan het exporteerde en dat is nog steeds het geval. Hierdoor veranderen de routes van containers. Daarnaast staan veel containers door de pandemie in havens te wachten om gelost te worden. En daar kwam ook nog de opstopping in het Suez-kanaal bij. Deze factoren zorgen samen voor een enorme disbalans in waar containers zijn en waar ze naartoe moeten. Ondertussen neemt de vraag volop toe door de sterk aantrekkende economie in Europa en Amerika. CONTAINERS

Dit alles heeft er toe geleid dat de prijzen voor containers enorm snel zijn gestegen. Al ligt het er wel aan welke route de container aflegt. De prijzen voor de route ShanghaiRotterdam is bijvoorbeeld met 450 procent gestegen. Maar voor Rotterdam-Shanghai is de stijging beperkt gebleven tot 38 procent. De Rabobank verwacht dat de prijzen de komende drie maanden voorlopig nog stijgen, vooral omdat het evenwicht erg kwetsbaar is. Daarna denkt dat de bank dat de balans van waar de containers zijn en waar ze naartoe moeten, herstelt. Hierdoor worden de prijzen weer normaal, hoewel we wel verwachten dat de prijs uiteindelijk hoger zal zijn dan de afgelopen jaren.

De Europese staalfabrikanten lijken terughoudend te zijn in het opvoeren van hun productie. Het resultaat: de verhouding tussen vraag en aanbod is zoek waardoor de prijzen voor staal door het dak gaan. De levertijden nemen toe en de prijs is in een half jaar tijd exponentieel gestegen. De beschikbaarheid van vooral hoge kwaliteit-producten is een probleem. Het probleem zit hem niet in het absolute prijsniveau maar vooral de snelheid waarmee de prijzen stijgen.

kingen. Alsook door de verduurzaming, karton is namelijk een goed alternatief voor kunststof.De prijsstijgingen gelden met name voor papierproducten die gemaakt zijn van naaldhoutpulp. De productie van deze pulp ligt op een lager niveau, onder andere doordat veel producenten een onderhoudsstop ondergaan, die vorig jaar niet door kon gaan vanwege de coronapandemie. Hierdoor is er meer vraag dan aanbod.

verkorten of door clausules in te bouwen die het mogelijk maken om hogere productiekosten door te berekenen. Maar dat is niet in alle sectoren mogelijk. Vooral de positie en de macht in de keten is hierbij bepalend. Zo zien we dat industriele toeleveranciers in de bouw en infra niet altijd de gestegen productiekosten kunnen doorbelasten. OPLOPENDE LEVERTIJDEN

De beschikbaarheid en oplopende

onderdele de afgesproken levertijden met hun klanten niet nakomen. Dat leidt tot productieproblemen later in de keten, zoals bijvoorbeeld in de bouw en infra, verpakkende indusachter hun bestaande autorecytrie en automotive. clingbedrijf te kopen, waagden Traas

en Van der Ven de gok. Om problemen te voorkomen zien de dat sommige bedrijZe experts deden er drie jaar over om het ven meer voorraad aanhouden, terrein te maken tot wat het nu is. al zorgt dat ook voor kosten en ‘We hebben de Amerikaanse yard risico’s. Daarnaast sturenenbedrijals voorbeeld genomen er onze ven heel sterk op hungegoten. inkoop. We Op eigen saus overheen het moment dat orders (bijna) hebben online componenten toebinnenkomen, meteen het gevoegd en eenwordt krachtige branding benodigde materiaal ingekocht ontwikkeld.’Vele vrachtwagens om te voorkomen datlaag de grondstoffen grond, een dikke asfalt, een later niet beschikbaar of alleen kilometer hekwerk, 40zijn, lichtmasten tegen veel hogere prijzen. Het ‘justmet speakerboksen en veiligheidsin-time’ principe wordt steeds vaker camera’s plus een nieuw ontvangstlosgelaten. gebouw later, opende Venyard op 15

servic hoger biedt ren. U dat kl meer ze in e elkaar

februari 2019 haar deuren.

KUNSTSTOF

ALTERNATIEVEN

De wereldwijde vraag naar kunststof is in korte tijd is toegenomen. Voornamelijk door de stijgende vraag naar plastic schermen, mondmaskers, enzovoorts. De vraag stijgt dus sterk, maar voor het aanbod van de grondstoffen van kunststoffen zijn we in Europa sterk afhankelijk van andere werelddelen. Als Europa importeren we dus meer Goed nieuws voor alle autoliefkunststof dan we exporteren. Als je hebbers, monteurs, hobbysleutedaarbij bedenkt dat transportkosten laars en andere doe-het-zelvers. enorm zijn gestegen, dan is het Venyard heeft het self serviceconlogisch dat dit direct effect heeft op cept waar mensen zelf onderdede prijs van kunststof. len kunnen demonteren nieuw leven ingeblazen. Met een look Daar komt nog eens bovenop dat & feel en on- en offline beleving olie de belangrijkste grondstof voor die nieuw is voor de demontagekunststof is. De olie die nodig is branche, aldus een uitgebreide voor kunststofproductie is voor een reportage in het online platform groot deel afkomstig uit de staat Green Light/ARN. Texas. Door slecht weer hebben de olie-installaties lang stil gelegen, Aan het hekwerk rondom het terwaardoor het aanbod sterk is terugrein is groen doek gespannen, waar gevallen. Hierdoor hebben grondhet contrastrijke logo en de beloften stofleveranciers een Force-Majeure van af spatten. De founders van verklaring afgegeven. Dit is als het Venyard kennen de geheimen van ware een verklaring dat ze door branding. Vier jaar geleden lag hier overmacht niet kunnen leveren wat in Roosendaal troosteloos stuk ze van tevoren een hebben afgesproken. afgegraven grond. Nu staan er 1.250 auto’s keurig netjes in evenzoveel PAPIER vakken 25.000m2 asfalt,stijgt klaar Ook de op vraag naar papier om gestript enorm. Dit isteteworden. verklaren door de toename van verkoop via online Bij binnenkomst zet de waardoor in zwart- er kanalen (e-commerce) geklede baliemedewerkster het meer vraag is naar verzendverpakconcept helder uiteen. Klanten

06 - 26 88 31 18

weten binnen de kortste keren wat ze mogen verwachten en welke huisregels er gelden. Voor bezoekers de yard mogen betreden, moeten ze eerst een veiligheidsverklaring EFFECT OP INDUSTRIE ondertekenen. Zo is het verboden De grote vraag is of de sterk om open schoenen te dragen, te stijgende prijzen en tekorten het roken en kinderen of honden mee stevige herstel van de industrie te nemen. Krikken, lasapparaten en afremmen, aldus de Rabobank. Het snijbranders zijn ook niet welkom hoge prijsniveau is niet eens het en het is niet toegestaan om te eten probleem, maar vooral de expoen te drinken op het terrein. Vennentiële prijsstijging en de beschikyard is geen vakantiepark, al doen baarheid van grondstoffen zorgen de hits die overal uit de luidsprekers bij bedrijven voor onzekerheid, klinken anders vermoeden. Het is financiële risico’s en operationele een grote moderne openluchtwinproblemen. De prijzen van somkel. ‘Een Ikea voor onderdelen’, vat mige grondstoffen stijgen zo hard de baliemedewerkster kort samen. dat bedrijven regelmatig moeite hebben om de prijsstijging door te STUDIEREIS belasten. Dit leidt tot teruglopende Martijn en Wim van der Ven marges Traas en soms tot productie onder zijn de initiatiefnemers van Venyard. kostprijs. HetRabobank idee ontstond zes jaardat geleDe constateert veel den op studiereis in de Verenigde bedrijven er daarom voor kiezen Staten. Ze zagen de Amerikaanse om de contractvoorwaarden aan self service yards en waren meteen te passen door bijvoorbeeld de enthousiast. ‘Maar weoffertes wisten te niet geldigheidsduur van of het hier ook zou werken. Je hebt

Belemmeringen door te weinig machines, ruimte, grondstoffen en/of materialen per subsector (in procenten). Bron: CBS

een groot stuk land nodig en veel auto’s’, vertelt Traas, de financieel directeur van Van der Ven Auto’s. Na de rekensom tig keer te hebben gemaakt, concludeerde hij dat de levertijden zorgen voor operationele investering zich terug zou betalen, problemen. In de recent verscheals de vraag naar onderdelen zo nen conjunctuurenquête van het hoog bleef als ie was. Toen de kans CBS is dit duidelijk terug te zien. zich aandiende om de afgraving Het aantal bedrijven dat aangeeft belemmeringen te ervaren door te weinig machines, ruimte, grondstoffen en/of materialen stijgt sterk. Naar de mening van de experts van de Rabobank wordt dit grotendeels verklaard door de problemen rondom grondstof en materialen. Zeker kleinere bedrijven die kleine orders of onregelmatig orders plaatsen bij hun grondstoffenleverancier dreigen in de problemen te komen. In de metaalindustrie zie je bijvoorbeeld dat de tussenhandel eerst haar vaste grotere klanten wil voorzien van staal. Als de levertijden van grondstoffen langer of onzeker worden, kunnen bedrijven

Als eenOVERZICHTELIJK bepaalde grondstof te duur HEEL wordt of niet voorradig is, kunnen Elke auto staat in een eigen, ondernemers soms kiezen voor genummerd vak. Alle auto’s ‘zweven’ een alternatieve grondstof. Dit 40 centimeter boven de grond. De gebeurt bijvoorbeeld met hout in carrosserie staat stevig op blokken, de meubelindustrie. Brancheverenizodat het voertuig niet wankelt als ging NRK (Federatie Nederlandse eraan wordt gesleuteld. Tussen de Rubber– en Kunststofindustrie) auto’s zit anderhalve meter ruimte. roept daarom hun leden op om na De auto’s staan per merk bij elkaar. te denken over het inzetten van ‘Het is heel overzichtelijk en goed gerecyclede materialen in plaats georganiseerd’, zegt een klant die van ‘virgin material’. Het belang van een motorblok uit een Ford takelt. circulaire businessmodellen wordt Hij kijkt tevreden naar het resultaat daarmee versterkt. van de werkzaamheden die hij in het afgelopen uur heeft verricht. ‘Ik INDUSTRIE HERSTELT SNEL ben er trots op dat het me is gelukt.’ De industrie herstelde zich sneller Zelfwaardering is een van de vervan de coronacrisis dan verwacht en rassende neveneffecten van self zal ook naar verwachting komend jaar groeien. Toch verwacht de Rabobank dat deze groei geremd wordt als de problematiek rondom grondstoffen tot na de zomer aanhoudt. ‘We verwachten dat de balans tussen vraag en aanbod zal herstellen. De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar, maar de situatie blijft kwetsbaar en moeilijk te voorspellen. Niet alleen door de schaarste op langere termijn maar ook door de huidige problemen met grondstoffen verwachten wij een versnelling in circulair ondernemen in de industrie. Dit is een belangrijk stap om toekomstbestendig te kunnen blijven produceren.’

Uw partner in recyclingmachines

STAAL

De handel in staal vindt plaats op een wereldwijde markt. De huidige hoge prijzen en problemen met beschikbaarheid hebben verschillende oorzaken. Door de coronapandemie nam de vraag af waardoor staalproducenten minder produceerden. Bedrijven hebben op hun beurt de voorraden afgebouwd. Nu de vraag sterk toeneemt, lukt het producenten niet om de productie snel genoeg op te schalen. Daarnaast kiest China ervoor om minder te exporteren en vooral de eigen thuismarkt te bevoorraden. De importheffingen die door China zijn ingesteld om te voorkomen dat staal tegen dumpprijzen afgezet wordt, werkt op dit moment ook niet in ons voordeel.

9

DRIE Een a maan kocht Daarn veel v we kr waar a wisse ‘Een a male

De m tien ja zijn jo net al len ui meten aldus en bep bij he

HERG Herge hoogw ‘Het is de cra Traas. auto’s nen d gegaa worde gesch gereed ‘Onde pen le is kos alle 40 te hal zegt T renda want maar origin bouw

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest

Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl

Bruker M Terug


10

|

Bollegraaf en Kooi werken samen tegen brand bij recyclingbedrijven vuilniswagens. Met slimme techniek kunnen we dit soort op het blote oog onzichtbare gevaren voor zijn.’ CEO van Bollegraaf Edmund Tenfelde: ‘Het verschil met bestaande oplossingen voor brandpreventie is dat het hele proces geautomatiseerd is en het RED systeem beschikt over een draaibare thermometrische camera die constant de temperatuur van het afval registreert en een veel groter gebied controleert. Nu doen medewerkers dat vaak nog ter plekke, met hand-infraroodcamera’s. Het RED systeem ontzorgt juist, met een veel efficiënter mobiel veiligheidssysteem en heeft zichzelf bewezen bij bedrijven in 22 Europese landen. Die filosofie sluit naadloos aan bij de onze.’ HONDERDEN INCIDENTEN VOORKOMEN

Specialist in camerabeveiliging Kooi en de internationale marktleider in afvalverwerkingssystemen Bollegraaf gaan samenwerken om een einde te maken aan broeibranden bij Europese afvalen recyclingbedrijven. Ze zetten samen slimme camera’s in die in staat zijn temperatuurstijgingen te detecteren, ruim voor de brand ontstaat. Kooi voorkwam daarmee al ruim 350 incidenten. Jaarlijks veroorzaken broeibranden voor tientallen miljoenen euro’s aan schade. De afgelopen drie jaar kreeg Nederland te maken met minstens 243 van dit type branden bij afvalen recyclingbedrijven. Dat blijkt uit recente cijfers van risico-analysebureau Burghgraef Van Tiel & Partners, dat landelijk samenwerkt met verzekeraars. EUROPESE SAMENWERKING

Wereldwijd marktleider Bollegraaf Recycling Solutions gaat afval- en recyclingbedrijven voorzien van het innovatieve Rising Early Detecion (RED) systeem van Kooi, dat op het oog onzichtbare temperatuurstijging vroegtijdig detecteert, dankzij slimme technologie. Bij een niet

normale temperatuurstijging krijgen de specialisten van Kooi, die 24/7 meekijken vanuit de centrale meldkamer, onmiddellijk een melding. Zij schakelen bijvoorbeeld beveiligers, politie of brandweer in. Bollegraaf sluit een exclusieve overeenkomst om het systeem te distribueren in Europa, met uitzicht op een wereldwijde samenwerking. Het systeem komt in eerste instantie al bij zo’n honderd afval en recyclingbedrijven terecht. Bollegraaf en Kooi helpen zo het risico op broei en brand te verkleinen.

kunnen branden ontstaan. Het probleem dient zich wereldwijd aan en vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Daarnaast is het een grote kostenpost voor bedrijven en verzekeraars. Het Nivre, dat in Nederland cijfers bijhield voor het Verbond van Verzekeraars, sprak meerdere malen van ‘tientallen branden’ in een paar jaar tijd en berekende de schadekosten op totaal 175 miljoen euro over drie jaar. ‘Reden voor veel verzekeraars om de verzekering op te zeggen’, schreef de organisatie in 2018.

GROEIEND PERCENTAGE ACCU’S EN

SPONTANE BRAND

BATTERIJEN

Volgens de Vereniging Afvalbedrijven is overtreding van de regels vrijwel nooit de oorzaak, maar broei door opgestapelde materialen des te meer. CEO Pieter Kooi: ‘Het is een heel lastig probleem voor de sector. Tijdens de zomerperiode wordt het risico alleen maar groter doordat het afval door een lagere inzamelfrequentie en minder onderhoudstops langer opgeslagen ligt bij installaties. Branden ontstaan schijnbaar spontaan en komen voor bij opgeslagen afval op overslagstations, op plekken waar het wacht op verwerking en soms zelfs al in

Afvalbranden zijn ook volgens de Nederlandse Vereniging Afvalbedrijven ‘een groot probleem’. Afvalverwerkers zijn beducht op broeibrand door warm weer en risico hierop wordt ‘met de dag groter’ door het groeiende percentage broeigevaarlijke materialen, zoals accu’s en batterijen in elektrische apparaten. De vereniging pleit zelfs voor een landelijke taskforce en riep de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op in actie te komen. Doordat opgeslagen afval gevoelig is voor het ontstaan van broei

Bollegraaf heeft in zijn 60-jarig bestaan regelmatig te maken gehad met brandproblemen bij klanten, zowel in Nederland als bij vuilverwerkers elders in de wereld. Zo werden in Canada en de Verenigde Staten zeker 317 brandincidenten bij afval- en recyclingbedrijven gerapporteerd in 2020, met 23 gewonden als gevolg. Volgens specialist brandpreventie Fire Rover, die deze cijfers verzamelt, is dat nog maar het topje van de ijsberg.

In het Verenigd Koninkrijk zijn lithium-ion-batterijen in de helft van de gevallen de oorzaak van de afvalbranden die elk jaar plaatsvinden. Volgens recent gepubliceerd

onderzoek van adviesbureau Eunomia bedragen de kosten gemiddeld 158 miljoen pond per jaar. Kooi: ‘Brand bij afvalverwerkers is een wereldwijd probleem. Het is gek dat cijfers niet duidelijker in heel de EU worden bijgehouden, terwijl er wel steeds meer apparaten op de markt komen met brandgevaarlijke accu’s of batterijen, die te vaak bij het restafval belanden. Het probleem gaat ons allemaal aan. De productieketen komt in gevaar wanneer grondstoffen verkregen uit recycling verloren gaan en grote afvalbranden vormen een risico voor de volksgezondheid. Sinds de lancering van ons systeem groeit de vraag aanzienlijk en gelukkig konden we daarmee al meer dan 350 incidenten voor zijn. Door meer bewustzijn te creëren en preventieve maatregelen te nemen, kunnen een hoop gevaarlijke situaties worden voorkomen.’ BOLLEGRAAF

Bollegraaf Recycling Solutions BV is wereldleider op het gebied van engineering en productie van complete gebruiksklare sorteer en recyclingoplossingen. Bollegraaf heeft eigen vestigingen in diverse Europese landen, een uitgebreide dealerorganisatie in de USA en Canada en samenwerkingen op alle

zes de continenten. Voor diverse klanten in wereldsteden zijn recyclingsystemen gebouwd met capaciteit van meer dan 70 tot 100 ton per uur. De door Bollegraaf Recycling Solution ontworpen sorteer en recycling-systemen hebben talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder de National Waste & Recycling Association (NWRA), voor de Materiaal Recycling Faciliteit (MRF) in Houston, die Bollegraaf voor recyclingbedrijf FCC Environmental Services heeft ontworpen. KOOI

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

leveren112 en7553DP repareren Boekeloseweg Hengelo van: ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731 weegbruggen

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 weegplateau's containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl

leverenwww.weegservicenederland.nl en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl

Het Friese familiebedrijf Kooi is specialist in camerabeveiliging en Europees marktleider in bewaking op afgelegen plekken. Directeur Pieter Kooi was 26 jaar oud toen hij Kooi eind 2010 oprichtte. Inmiddels zijn bij het bedrijf 150 mensen in dienst en is Kooi actief in 22 Europese landen, waar circa 2000 Kooi-camera’s dagelijks waken over de eigendommen van energieen bouwbedrijven en potentieel brandgevaar monitoren bij afvalverwerkers. Met eigen systemen, waaronder de Unit For Observation (UFO) en Rising Early Detection (RED), bewaakt Kooi terreinen waar elke vorm van energie of data-aansluiting ontbreekt. Alle aansluitingen worden 24/7 actief gemonitord vanuit het Kooi Alarm Centre in Drachten. Deze is gevestigd in de ondergrondse kluis van het voormalige gebouw van De Nederlandsche Bank. Kooi is genomineerd voor de titel Friese Onderneming van het Jaar 2021.


|

11

Steven van Eijck is de nieuwe voorzitter van Stichting OPEN Steven van Eijck is vanaf 1 juni 2021 de nieuwe voorzitter van Stichting OPEN. De voormalig staatssecretaris volgt Jan Kamminga op. Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) geeft sinds 1 maart 2021 namens alle producenten van elektrische en elektronische apparaten in Nederland invulling aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor de inzameling van e-waste. Van Eijck vat de koe bij de horens: ‘De komende jaren neemt het aantal elektrische en elektronische apparaten alleen maar toe en daarmee de hoeveelheid e-waste. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste inleveren bij bijvoorbeeld gemeenten of in een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten waarna we dit recyclen. Maar er is nog een forse inspanning nodig om tot een nog hogere inzameling te komen. Alleen zo winnen we zo veel mogelijk grondstoffen terug en besparen we zo veel mogelijk CO2. Nederland en het komende kabinet staan na het Klimaatakkoord voor de volgende uitdaging: een integrale circulaire economie. Stichting OPEN heeft de drive en capaciteiten om mét alle partijen in de e-waste keten hieraan te bouwen.’ Jan Kamminga stond 10 jaar geleden als voorzitter van voormalige NVMP aan de wieg van Stichting OPEN. Hij gaf leiding aan de krachtenbundeling van de elf voormalige producentenorganisaties tot één krachtige collectieve producentenorganisatie. Dankzij zijn aanpak, gericht op haalbaarheid en betaalbaarheid van de circulaire economie, staat er nu een solide organisatie. Kamminga draagt het voorzitterschap met vertrouwen over: ‘in

w eek

zijn bestuurlijke functies toont Steven van Eijck zich een energieke verbinder en een netwerker. Dat is nodig om enthousiasme en impact te realiseren met veel verschillende spelers. De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd de inzameling en de kwaliteit van de recycling van e-waste fors omhoog te brengen. Het is nu tijd voor de volgende stap: met alle ketenpartners werken aan een integraal circulair systeem. Steven is de juiste man voor die uitdaging.’ ALLIANTIE

Van Eijck wil met partijen in de markt gezamenlijk de circulaire economie voor e-waste neerzetten. ‘De kennis en ervaring van

markt. Dat doen we op nationaal en internationaal niveau. Maar het is cruciaal om daarbij met de partners af te stemmen en elkaars inspanningen te versterken. Ik zie ernaar uit om dit samen met bestuur en de organisatie van Stichting OPEN onder aanvoering van Jan Vlak op te pakken.’ BESTUUR

producenten, retailers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers vormen het fundament van Stichting OPEN. Stichting OPEN vertegenwoordigt de producenten in gesprekken met de overheid, politiek en de

Het bestuur van Stichting OPEN bestaat uit acht bestuurders die gezamenlijk ruim 3.000 producenten vertegenwoordigen. Voor de voorzittersfunctie neemt Steven van Eijck ervaring mee als bestuurder, commissaris en adviseur. Hij is gepromoveerd econoom, kroonlid van de SER, vice voorzitter van de

Maatschappelijke Alliantie en voorzitter van de RAI-Vereniging. Vanuit die rol was hij ondertekenaar van het klimaatakkoord. In het eerste kabinet-Balkenende was hij staatssecretaris van Financiën. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven en Steven van Eijck hadden op verschillende dossiers contact. Zij zegt over de benoeming van Van Eijck: ‘Bij Stichting OPEN treedt een betrokken bestuurder aan die een groeiende afvalberg aan e-waste zeker kan tegengaan. Samen slaan we de handen ineen om minimaal tweederde van het elektronische afval in te zamelen.’

KONDIGT HAAR NIEUWE SAMENWERKING VOOR DE BENELUX AAN MET SCHAAR MET 3 VERSCHILLENDE COMPRESSIEKASTEN VOOR VERSCHILLENDE MATERIAALSOORTEN

H-P RANGE

Schrootschaar met zijdelinks voorcompressiekast en variabel hoeksysteem

Van de

V eiligheid De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) organiseert van 31 mei tot en met 4 juni de Week van de Veiligheid. Tijdens de week staat veilig en gezond werken in de afvalbranche centraal. Bedrijven vragen op een of meer dagen, op verschillende manieren extra aandacht voor de afgesproken arboregels waaraan niet alleen medewerkers zich moeten houden, maar ook leveranciers, inhuurkrachten, bezoekers en klanten. Ook wordt aandacht gegeven aan de consequenties van onveilig werk. De StAA schrijft bedrijven geen stramien voor. Bedrijven kunnen activiteiten organiseren die passen bij het bedrijf, bij de bedrijfscultuur en bij de eigen risico’s, wensen en behoeften. Zolang het maar over veilig en gezond werken gaat en bij de communicatie over de activiteiten duidelijk is dat deze plaatsvinden in het kader van de landelijke Week van de Veiligheid. De StAA en de aangesloten organisaties communiceren over de activiteiten van de achterbannen en organiseren ook eigen activiteiten.

H-B RANGE Schrootschaar met zijdelinks voorcompressiekast

H-A RANGE

Schrootschaar met tegenovergestelde voorcompressievleugels

Pol. Malpica, c/E 54 - 50016 Zaragoza, Spain | T: (+34) 976 573 410 | web@moros.com | www.moros.com


12

|

‘Een gelijk speelveld en een breder fundament Garagebedrijven en particulieren die een gebruikte auto importeren, gaan vanaf 30 april 2021 ook een recyclingbijdrage betalen. Een goede en faire zaak, zegt Algemeen Directeur van ARN, Ingrid Niessing, in een artikel van het online platform Green Light. ‘Daarmee gelden gelijke regels in Nederland voor nieuw verkochte én voor (gebruikte) geïmporteerde auto’s. De nieuwe regel versterkt het succesvolle systeem van autorecycling in Nederland.’ De recyclingbijdrage, een eenmalige bijdrage bij de aanschaf van een nieuwe personenauto of lichte

bedrijfswagen, bestaat al sinds 1995. Vanaf 30 april 2021 geldt de verplichte bijdrage voor álle auto’s die een Nederlands kenteken krijgen, dus ook voor gebruikte auto’s die worden ingevoerd. Ongeacht of ze door een particulier of door een garagebedrijf worden ingevoerd. De Algemeen verbindend verklaring (Avv), waarmee de regeling geldt voor iedere auto die een Nederlands kenteken krijgt, is goed nieuws voor de auto- en recyclingbranche in Nederland, vindt Niessing. ‘Dit is een stap die het fundament onder de autorecycling in Nederland versterkt. Het trekt de regels voor alle auto’s gelijk en cre-

Net zo makkelijk, veel groener!

eert zo een level playing field. ‘Free riders’ betalen vanaf 30 april ook mee aan het systeem dat een grote betekenis heeft voor de duurzame recycling van auto’s. Iederéén die een auto op kenteken laat zetten, draagt straks bij aan een betere wereld met minimaal 95 procent recycling. Dit is een verdere stap in een circulaire samenleving.’ AAN HET EIND VAN DE RIT

Dat bij de import van gebruikte auto’s geen recyclingbijdrage werd afgedragen, begon volgens Niessing aan steeds meer kanten te schuren. Het gevoel van ongelijkheid en onrechtvaardigheid speelde mee: niet alle auto’s droegen bij

Duitse kwalitei t met Nederla ndse service

aan de ‘recycling’, wat niet correct is. Door de toegenomen import van gebruikte auto’s werd dit meer zichtbaar, omdat aan het eind van de ‘rit’ importauto’s uiteraard ook gerecycled worden zonder dat hier tot voor kort een financiële bijdrage werd geleverd. Niessing: ‘Deze regeling gaat ons allen helpen een gelijkwaardig speelveld te realiseren voor alle auto’s die in Nederland duurzaam worden gedemonteerd en gerecycled.’ JAARLIJKS 240.000 AUTO’S MEER

Het gaat al met al om serieuze aantallen en bedragen. Jaarlijks worden er zo’n 240.000 auto’s geïmporteerd vanuit het buitenland. ‘De Avv gaat een bijdrage leveren aan het gelijk speelveld. De boodschap aan de importeurs van gebruikte auto’s: er is niets op tegen om een aantrekkelijke geprijsde auto van over de grens naar Nederland te halen, maar dat ontslaat je niet om deel te nemen aan de circulaire economie.’ Teruggave van de recyclingbijdrage op exportauto’s is niet aan de orde. Bij de berekening van de recyclingbijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld, wordt gekeken naar het aantal voertuigen dat in Nederland wordt verkocht. Dat wil zeggen nieuwverkoop aangevuld met het aantal importauto’s minus de exportaantallen. Dit aantal wordt afgezet tegen de kosten voor het recyclen van het aantal afgedankte voertuigen in Nederland. In de berekening van de recyclingbijdrage is dus al rekening gehouden met het feit dat een deel van de auto’s wordt geëxporteerd. Het recyclingbedrag is hierop afgestemd. BIJDRAGE AAN DUURZAME AUTORECYCLING

Er is dus een rechtstreeks verband tussen auto’s op de Nederlandse markt zetten en gelijkheid in bijdragen aan duurzame autorecycling voor een circulaire economie. Dat mag ook blijken uit het feit dat de recyclingbijdrage voor 2021 meteen is verlaagd van € 35,- naar € 30,per auto. ‘Zo ziet de consument dat als iedereen meedoet, de gezamenlijke last lichter wordt.’ De ontwikkelingen rond de Avv en de campagne om de nieuwe regels onder de aandacht te brengen zet het werk van ARN, maar ook dat van de ketenpartners in de spotlights. ‘Het is goed als autobezit-

Drijf hem tot het uiterste. De elektrische heftrucks van Jungheinrich zijn de meest energiezuinige, duurzame en productieve elektrische heftrucks op de markt. De nieuwste AC-motoren garanderen maximale prestaties tegen een laag energieverbruik. Alle trucks worden geproduceerd in Duitsland en bijna alle modellen zijn leverbaar met innovatieve lithium-ion accu.

Meer informatie of vraag direct een demo aan: jungheinrich.nl/elektrische-heftruck


|

onder autorecycling’ VRIJWEL ALLE MATERIALEN HERGEBRUIKT

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

VOLLEDI G OK

VE

EKTRISCH EL

‘Een mooi element in de campagnevideo’s voor dit project is dat veel mensen in Nederland zich daar nog onvoldoende van bewust zijn. De ambassadeurs in de video’s, Anna Gimbrère en Rob Kamphues, treffen mensen die niet op de hoogte zijn van het recyclingpercentage van Nederlandse auto’s. Zo ontmoet Rob Kamphues bij een demontagebedrijf in Hoofddorp twee

BREDER, STERKER FUNDAMENT

De ingangsdatum was voor Niessing, ARN en de partnerorganisaties een dag om naar uit te kijken. ‘Na bijna twee jaar van overleg en voorbereiding is de handtekening van de demissionair staatssecretaris onder de verklaring gezet. Dat is echt een vooruitgang waarbij wel als doel hebben dat we ook in de toekomst in staat zijn om invulling te geven aan verantwoorde en hoogwaardige autorecycling. Daar zullen ook nieuwe technologieën aan moeten gaan bijdragen. Dat vraagt om de inbreng van een initiatiefrijke partij, een facilitator die krachten bij elkaar brengt. Die organisatie willen wij als ARN

Van der Spek Vianen uw betrouwbare partner in op- en overslag, verkleinen, zeven, breken en scheiden van uw producten.

O

ters zich realiseren dat ze een recyclingbijdrage betalen om ervoor te zorgen dat dit bijdraagt aan duurzame recycling’, aldus Niessing.

R

KR

vrouwen bij hun door een boom getroffen en total loss geraakte Volkswagen Lupo. De vraag aan de dames is: welk percentage van hun auto wordt volgens hen gerecycled? Groot is de verbazing als ze horen dat het niet om 15 of 25 procent gaat, maar om veel meer: autodemontage-, shredderen recyclingbedrijven hebben de laatste jaren een recyclingpercentage van ruim 98 procent gerealiseerd. In totaal zijn er jaarlijks via het ARN-systeem circa 200.000 auto’s duurzaam gerecycled, waarbij vrijwel alle materialen zijn hergebruikt. Het wordt zaak dat iedereen zich in Nederland daar meer van bewust van wordt’ zegt Niessing.

graag zijn, zodat we dit samen met onze ketenpartners kunnen gaan realiseren!’ CAMPAGNE MET BEKENDE GEZICHTEN

Het is belangrijk dat de nieuwe regelgeving door garagebedrijven en particulieren die auto’s importeren goed uitgelegd en toegepast wordt. Daarom is in april een campagne via verschillende kanalen (social media, vakbladen etc.) gestart om het publiek bewust te maken van het bestaan en de functie van de recyclingbijdrage. Niessing: ‘Om het belang van de bijdrage voor recycling aantrekkelijk én interessant neer te zetten hebben we vijf video’s

13

IJ G B A A R

gemaakt over autorecycling in Nederland.’ Ook is de website www.wemakenerietsmooisvan.nl gelanceerd over autorecycling en de nieuwe recyclingbijdrage. Naast ARN en RDW zijn RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en Stiba partners van de campagne ‘Samen maken we er iets moois van’. Deze organisaties stonden samen in 1995 aan de wieg van ARN. ‘Een mooi gegeven’, vindt Niessing, ‘is dat deze organisaties rond de Avv opnieuw samen met ons in actie komen om bekendheid te geven aan de recyclingbijdrage en om te laten zien hoe goed autorecycling in Nederland is geregeld. Dat alle stakeholders hieraan bijdragen, vind ik een dikke pluim waard.’

RECYCLING

EENVOUDIG BIJDRAGEN AAN RECYCLING

Wie na 30 april 2021 een gebruikte auto importeert, hoeft daar zelf weinig tijd en energie aan te besteden. De inning van de recyclingbijdrage wordt bij parallelimport namens ARN uitgevoerd door de RDW: de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Bij het aanvragen van een kenteken voor een parallel geïmporteerde auto betaalt de aanvrager de recyclingbijdrage via de RDW. Meer informatie is te vinden op: www.wemakenerietsmooivan.nl Tekst: Arjen van der Sar Foto’s: Green Light Bron: ARN/ Green Light

W W W.VA ND E R S P E K . NL

‘Afschaffen BOR desastreus voor familiebedrijven’ Op nummer éénvan het wensenlijstje van directeuren-grootaandeelhouders voor de formatietafel staat met stip ‘behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling’. Dat blijkt uit het eerste DGA-congres van MKB-Nederland en VNONCW dat online gehouden werd. ‘Afschaffing of versobering van de BOR, zoals diverse politieke partijen voorstellen, zou desastreuze gevolgen hebben.’ Demissionair minister Sigrid Kaag had de ruim 250 deelnemende dga’s per videobood-

schap gevraagd na afloop van het congres hun top 10 van zorgen, ideeën en wensen ten behoeve van de formatie op een rijtje te zetten. Volgens Dorrie Eilers, met haar broer en zus dga van Neptunus (tentenbouw), zou beperking of afschaffing van de BOR grote gevolgen hebben voor de continuiteit van familiebedrijven. ‘Je moet dan geld uit je eigen bedrijf gaan halen en dat gaat altijd ten koste van iets anders: werkgelegenheid, verduurzaming, innovatiekracht. Maar uiteindelijk ook van de Nederlandse economie.’


14

|

RADIOACTIVITEIT HANDMETER

Nu ook recyclingbijdrage op importoccasions

RADFINDER • Zeer gevoelige detectie door 2 inch NaI detector • Eenvoudig te bedienen • Robuuste uitvoering • Goed af te lezen door groot verlicht display • Aanwijzing van snelle maximale waarde van een meetsessie • Analoge progressie balk • Stroomverzorging door 4 AA batterijen • Laag stroomverbruik • Audio signaal geeft bij hogere straling hogere toon zo kan je meten zonder op het display te kijken • Lage prijs ongeveer de helft van concurrerende merken • Service vanuit Nederland

Ook levering van de RadPort poortdetector

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

Met ingang van 30 april 2021 wordt een recyclingbijdrage geheven op alle auto’s waarvoor een Nederlands kenteken wordt aangevraagd. De recyclingbijdrage geldt dan niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook voor auto’s die worden geïmporteerd uit het buitenland en voor het eerst een Nederlands kenteken krijgen. Hierdoor kunnen jaarlijks circa 200.000 auto’s duurzaam worden gerecycled. De recyclingbijdrage is een eenmalige bijdrage boven op de aanschafprijs van een personenauto of lichte bedrijfswagen. Het geld dat wordt geïnd komt ten goede aan verantwoorde en hoogwaardige autorecycling. Op de meeste auto’s in Nederland wordt al een recyclingbijdrage

Metaalrecycling anno nu!

H ooijer R enkum sloopt schoorsteen

· Transport · Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

met powerpack van

R igter Hooijer uit Renkum heeft in Echteld een schoorsteen gesloopt van 55 meter hoog. De eerste meters zijn met behulp van hoogwerkers en handgereedschap gesloopt, maar naarmate de schoorsteen dikker en steviger werd, is Rigter Handelsonderneming gebeld. Rigter Handelsonderneming mocht een 500 kilo powerpack leveren met een betonschaar van circa 900 kilo. Deze set hing in de telekraan van Jenissen en werd bediend door mensen van Hooijer uit Renkum. ‘De sloop ging zeer voorspoedig en er werden meters gemaakt, samen weer iets moois volbracht’, aldus het bedrijf. ‘Waarschijnlijk komen er nog een paar schoorstenen aan en andere hoge gecompliceerde werkjes.’

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

Voor meer informatie zie: www.kinshofer.nl.

geheven. Vanaf 30 april 2021 zal dit gaan gelden voor alle auto’s, dus ook voor geïmporteerde auto’s – ongeacht of dit nieuwe of oude auto’s zijn en ongeacht of ze door een particulier of garagebedrijf worden ingevoerd. De recyclingbijdrage is sinds 1 januari 2021 €30, – per auto. HOOGWAARDIGE RECYCLING

Dankzij het geld dat wordt geïnd met de recyclingbijdrage kan ARN samen met zo’n driehonderd recyclingpartners door heel Nederland auto’s verantwoord en hoogwaardig recyclen. De laatste jaren werden ruim 200.000 afgedankte auto’s duurzaam gerecycled, waarbij vrijwel alle materialen zijn hergebruikt. In totaal zijn dat dan elk jaar zo’n 187 miljoen kilo aan materialen. Hierdoor konden autodemonta-

ge-, shredder- en recyclingbedrijven de laatste jaren een recyclingpercentage van ruim 98 procent realiseren. ARN zegt dan ook niet voor niets: “samen maken we er iets moois van!” RDW

De inning van de recyclingbijdrage wordt bij parallelimport uitgevoerd door de RDW, de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Bij het aanvragen van een kenteken voor een parallel geïmporteerde auto betaalt de aanvrager de recyclingbijdrage via de RDW. Meer hierover is te vinden op https://www.wemakenerietsmooisvan.nl/. Op nieuwe auto’s draagt de importeur de door de klant betaalde recyclingbijdrage af aan ARN.


|

15

Manoeuvreren in de krapste ruimtes met Linde MT15 De Linde MT15 is een alleskunner op korte afstanden en kleine ruimtes: smalle gangen, steile hellingen en trailers zijn geen probleem voor deze elektrische handpallettruck met een hefvermogen van 1,5 ton. De truck is nog gemakkelijker te bedienen en heeft nog betere veiligheidsfuncties. Daarmee is deze truck het ideale hulpmiddel voor het laden en lossen van vrachtwagens, voor de laatste bezorgmeters en voor snel transport in magazijnen. De toepassingsgebieden van pallettrucks van deze gewichtsklasse zijn net zo divers als de eisen die eraan worden gesteld. De trucks zijn vooral bedoeld als hulpmiddel om ladingen snel en veilig te transporteren, met name in kleine ruimtes. ‘Met de nieuwe Linde MT15 lanceert Linde Material Handling een truck die eenvoudig is in gebruik, maar wel alle belangrijke eigenschappen van het Linde-DNA in zich heeft zoals; kwaliteit, veiligheid, comfort en sterke prestaties’, aldus Toufik Oussou, Senior Product Manager Warehouse Trucks bij Linde Material Handling. Om te zorgen dat de pallettruck wendbaar is in kleine ruimtes, is hij bijzonder compact uitgevoerd. De chassislengte (afmeting L2) is slechts 400 millimeter, de totale breedte (afmeting B1) is 620 millimeter en dankzij het totaalgewicht van slechts 180 kilo kan hij worden gebruikt op tussenvloeren en trailers. Met een maximumsnelheid van 5 km/h met lading en 5,5 km/h zonder lading, is de truck aanzienlijk sneller dan de meeste andere pallettrucks in zijn klasse. BOVEN GEMIDDELD

De maximale helling ligt ook boven het gemiddelde op de markt: met lading kan de Linde MT15 overweg met hellingen van 8 procent en zonder lading met hellingen van 20 procent. De lithium-ion-batterij van 48 volt is verkrijgbaar in een variant van 20 Ah of 30 Ah en kan per lading tot drie uur lang gebruikt worden. Dankzij de ingebouwde lader is de batterij bij elk geschikt stopcontact te laden. Als daar geen tijd voor is, kan er ook een externe lader en een extra batterij worden aangeschaft, deze kan via plug-andplay worden verwisselt.

en comfortabeler te werken. Om letsel te voorkomen is de pallettruck voorzien van een lange, laag aangebrachte dissel die bij transport zorgt voor een grote en veilige afstand tussen de bestuurder en de truck. Zelfs als de dissel in verticale positie staat, kan de truck dankzij de kruipsnelheidknop, op kruipsnelheid rijden. Dit is vooral handig in kleine ruimtes, bijvoorbeeld op laadperrons of in smalle productieen opslagruimten.

de bestuurder. De vlinders voor de rijrichting, de heffing, de kruipsnelheid en de claxon zijn aangebracht op een centrale, toegankelijke plek, evenals de noodstopschakelaar. Het lage chassis voorkomt voetletsel en schade aan de vorken. Op het multifunctionele display is informatie af te lezen zoals bedrijfsuren, meldingen over noodzakelijk onderhoud, de batterijstatus en foutcodes. De robuuste rij- en lastwielen, in diverse uitvoeringen, voorkomen samen met de stevige bumpers vroegtijdige slijtage. Het batterijmanagementsysteem biedt bescherming tegen onjuist gebruik en verlengt zodoende de levensduur van de accu.

DISSELKOP

Ook de disselkop is verder doorontwikkeld, deze is ontworpen met de nadruk op bescherming en comfort. De ergonomisch gevormde disselkop beschermt de handen van

s l a t e M s u o i c e r P Altijd de waarde van uw katalysatoren bij de hand? Download de App en bel met Pascal Pijpker 06-83 19 80 96

De truck heeft meerdere eigenschappen die de bestuurder beschermt en die het mogelijk maken om nog ergonomischer

HEEFT U NOG BONNENBOEKJES NODIG, OF KAN UW HUISSTIJL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN ? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen

De hoogste prijs voor uw katalysatoren • Directe betaling • Katalysatoren per stuk of op basis van analyse • Eigen verwerking met eigen laboratorium Scan de code voor de App

Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl


16

|

De zon schijnt voor de schrootsector Foto: Coen Posthumus, Wynmalen & Hausmann


|

17


18

|

S C H r o o T A C C o u n TA n T S

Het geld ligt op straat! De overheid probeert via diverse steunmaatregelingen het wegvallen van inkomen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook geldverstrekkers proberen met betaalpauzes de druk wat van de ketel te halen. Ik bespreek twee minder bekende mogelijkheden om de pijn wat te kunnen verzachten. GELD ‘VERDIENEN’ MET DE HEILIGE KOE!

Auto’s kosten geld. Bij een zakelijke auto dient er behoudens tegenbewijs een correctie plaats te vinden voor het privégebruik. Naast de correctie in de inkomstenbelasting is er bij het niet bijhouden van een kilometeradministratie ook een BTW correctie van toepassing. Uitgangspunt is normaliter een correctie van de BTW over het werkelijke privégebruik. Als tegemoetkoming mag gebruik gemaakt worden van een forfait van 1,5% of 2,7% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM. Veel ondernemers willen geen kilometeradministratie bijhouden en kiezen standaard voor de bijtelling op grond van het van toepassing zijnde forfait. Wat velen echter niet weten, is dat de bijtelling voor de BTW nooit hoger hoeft te zijn dan de werkelijk aan een jaar toe te rekenen BTW. Met name voor tweedehands en marge auto’s kan dit een behoorlijke besparing opleveren! Aandachtspunt daarbij is wel, dat de BTW op de aanschafprijs van een niet margeauto de eerste vijf jaar meegewogen moet worden in de berekening. Om het duidelijk te maken voorbeeldberekeningen over 2 jaar. VOORBEELD

Een ondernemer koopt een tweedehands BTW auto voor € 15.000 plus € 3.150 BTW (totaal € 18.150). Cataloguswaarde bedraagt € 75.000 (incl. BTW en bpm). Er wordt geen kilometeradministratie bijgehouden, maar er is wel sprake van privégebruik.

JAAR 1

Aanschaf Btw Kosten Btw Totaal BTW 15.000 3.150 7.500 1.575 -4.725 Aanschafprijs € 15.000 : 5 = € 3.000 Jaarlijkse autokosten waar BTW op drukken € 7.500 € 10.500 x 21% = € 2.205 Correctie op basis van forfait: € 75.000 x 2,7% = € 2.025. Dat is € 180 minder dan de correctie volgens werkelijke BTW, dus is het beter om uit te gaan van het forfait. JAAR 2

€ 20.000 en € 5.000 worden gezamenlijk voor € 10.656 zwaarder belast dan wanneer het inkomen over deze jaren ieder jaar € 55.000 zou bedragen. Dit verschil kan op € 545 na terugontvangen worden. In bovenstaand voorbeeld levert middeling dus € 10.656 -/- € 545 ofwel € 10.111 op. Bij een verzoek aan de Belastingdienst hoeft geen berekening meegeleverd te worden. Wel moet aangegeven worden over welke jaren er gemiddeld moet worden. Het is namelijk niet mogelijk om een jaar meerdere keren in een middelingsverzoek mee te nemen.

Onderhoud Btw Kosten Btw Totaal BTW 1.000 210 2.500 525 -735 Aanschafprijs € 15.000 : 5 = € 3.000 Jaarlijkse autokosten waar BTW op drukken = € 3.500 € 6.500 x 21% = € 1.365 Correctie op basis van forfait: € 75.000 x 2,7% = € 2.025. Dat is € 660 meer dan de correctie volgens de werkelijke aan dit jaar toe te rekenen BTW, dus is het beter om van het laatste uit te gaan.

Naast bovenstaande zijn natuurlijk meer mogelijkheden om geld te besparen. Wij zijn graag bereid om met u mee te denken wat in uw situatie mogelijk is. Neem eens contact met ons op!

In de praktijk is het bij meerdere auto’s vaak lastig om de werkelijke kosten per auto te bepalen. Een tankpas per auto kan dat probleem al grotendeels ondervangen. MIDDELING VAN INKOMEN MOGELIJK?

Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen middeling aanvragen bij de Belastingdienst en zo inkomstenbelasting terugontvangen. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen. Middeling is voordelig omdat zo de progressie van het belastingtarief gedeeltelijk kan worden ontgaan. Inkomens in box 1 over de periode 2018 t/m 2020 van bijvoorbeeld € 140.000,

Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.

Afgedankte auto in Nederland voor 98.3 procent gerecycled In 2020 is 98.3 procent van het gewicht van alle afgedankte auto’s gerecycled. Dat blijkt uit het duurzaamheidsverslag van ARN, de organisatie die samen met bijna driehonderd recyclingbedrijven uitvoering geeft aan autorecycling in Nederland. Bijna alle materialen van afgedankte auto’s worden op verantwoorde wijze hergebruikt of nuttig toegepast.

versnellingsbak en koplampen. Na de demontage gaat het kale autowrak naar een shredderbedrijf. De shredderinstallatie vermaalt de auto tot kleine stukjes metaal en restmateriaal. De metalen, zoals ijzer, koper en aluminium, worden gescheiden en teruggewonnen voor de metaalverwerkende industrie. Het restmateriaal gaat voor verdere verwerking naar de post shredderfabriek. Dankzij verantwoorde en

Kijk voor meer informatie op www.wemakenerietsmooisvan.nl. Naast de recycling van afgedankte auto’s geeft ARN voor deelnemende auto-importeurs ook uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid voor aandrijfbatterijen in elektrische auto’s. In 2020 is via ARN 121.020 kilogram aan lithiumion batterijen ingezameld (102.068 kg in 2019). Hiervan is 22.441 kilogram in aanmerking gekomen voor second use toepassing in de vorm van bijvoorbeeld energieopslag en 98.579 kilogram is gerecycled.

2020

is recordjaar Voor

Ruim 125,5 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten en lampen ingezameld Nederlandse consumenten en bedrijven leverden in 2020 meer afgedankte elektrische apparaten en lampen (e-waste) gescheiden in dan het jaar ervoor. De inzamelcijfers van Wecycle kenden in 2020, het jaar waarin de coronapandemie uitbrak, een stijging. Er werd 125,5 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen ingezameld. Dit is een toename van 8,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook werd met het recyclen van e-waste 14 procent meer kwik afgevangen dan een jaar eerder en 3 procent meer CO2-uitstoot vermeden. Dat komt neer op een CO2-besparing in 2020 van zo’n 395.000 ton, hetgeen gelijk staat aan het energieverbruik van 260.000 huishoudens. Ondanks dit goede resultaat is er een forse extra inspanning nodig om naar de inzameldoelstelling van 65 procent van alle apparaten te komen.

In totaal zijn vorig jaar in Nederland 225.804 auto’s afgedankt (in 2019 waren dat er nog 234.384). Deze auto’s komen, al dan niet via garagebedrijven, terecht bij autodemontagebedrijven. Zij melden de auto af voor demontage en halen alle vloeistoffen uit de auto voor recycling door gespecialiseerde bedrijven. Veel onderdelen van een afgedankte auto zijn nog goed bruikbaar en krijgen een tweede leven. Bijvoorbeeld de startmotor,

hoogwaardige autorecycling is in de autorecyclingketen een totale CO2 besparing gerealiseerd van 214,63 kton CO2 (198 kton CO2 in 2019). De recyclingprestatie is mogelijk gemaakt dankzij de recyclingbijdrage van €35 op elke nieuw verkochte auto in 2020. Dit jaar is de recyclingbijdrage €30 per auto. Vanaf 30 april geldt de recyclingbijdrage ook voor uit het buitenland geïmporteerde auto’s die een Nederlands kenteken krijgen.

ARN

ARN is in 1995 als ‘Auto Recycling Nederland’ opgericht door vier marktpartijen uit de autobranche: BOVAG, FOCWA, RAI Vereniging en Stiba. Met als doel een bijdrage leveren aan de Europese regels en autorecycling op verantwoorde en hoogwaardige wijze mogelijk te maken. Het duurzaamheidsverslag 2020 is te vinden op https://duurzaamheidsverslag2020.arn.nl/.

w ecycle :

Sinds 1 maart 2021 is daarom Stichting OPEN namens alle producenten van elektrische apparaten verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van alle e-waste in Nederland. Onder de vlag van Wecycle blijft Stichting OPEN campagnes voeren om consumenten en bedrijven te stimuleren om e-waste en energiezuinige verlichting gescheiden in te leveren

bij een van de 13.000 Wecycleinleverpunten. BELANG VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR

Het was door de coronapandemie in veel opzichten een bijzonder jaar. In de keten moesten tal van maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen, terwijl de afdanking van e-waste enorm toenam omdat iedereen aan het opruimen en klussen sloeg. ‘De coronapandemie liet zien hoe belangrijk elektrische apparatuur is in onze maatschappij. Dankzij deze apparaten konden we thuis gaan werken en bleven grote delen van de economie gewoon doordraaien’, vertelt Jan Vlak directeur Stichting OPEN. Hij vervolgt: ‘We zijn dan ook blij met de miljoenen ingezamelde kilo’s afgedankte elektrische apparaten. Door hergebruik, recycling en energieterugwinning vindt 99 procent van deze apparaten en de daarin verwerkte materialen inmiddels een nuttige toepassing en worden grondstoffen herwonnen.’Vlak concludeert: ‘Wecycle kijkt terug op een bewogen, maar goed jaar en ziet uit naar een nieuw jaar waarin Stichting OPEN, als ketenregisseur, nieuwe stappen kan zetten.’


|

MRF

in gesprek met

19

S teenhuis R ecycling B.V.

‘De signalen uit de markt zijn onverminderd positief’ Steenhuis Recycling in Winschoten is sinds 1928 een bekende speler in de provincie Groningen en waardevol lid van de MRF. Having Steenhuis vertegenwoordigt de vierde generatie aan het roer van dit familiebedrijf. De MRF gaat voor haat MRF Circulaire met hem in gesprek over hoe hij het afgelopen coronajaar heeft beleefd. De overgrootvader van Having Steenhuis was timmerman. Hij handelde tevens in huiden, lompen en papier. Later kwamen daar de metalen bij. Zijn zonen gingen ieder zelfstandig verder. De opa van Having nam het bedrijf in Winschoten voor zijn rekening en daar is het bedrijf nog steeds gevestigd. Having leerde het vak bij bevriende bedrijven in Nederland en Duitsland en trad daarna toe tot het familiebedrijf. Zo’n dertig jaar terug nam hij samen met zijn broer het bedrijf van vader Jan over en sinds acht jaar staat Having alleen aan het roer van Steenhuis Recycling. Door steeds naastliggende percelen te kopen is het terrein in de loop der jaren gegroeid naar een oppervlakte van 3 hectare, gelegen aan de haven van Winschoten. Hierdoor kan het schroot dat met de 850 tons schrootschaar is verwerkt tot grondstof voor de staalindustrie, mooi per schip worden afgevoerd. Er werken veertien mensen bij Steenhuis Recycling en het bedrijf is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm en toont haar maatschap-

pelijke betrokkenheid aan met het certificaat Erkend Duurzaam en natuurlijk met het MRF lidmaatschap.

zijn er allebei gelukkig niet ziek van geworden. Ook het handhaven van de maatregelen bij leveranciers en chauffeurs was een uitdaging. Dus hebben we deuren op slot gehouden om dat in goede banen te leiden. De kantine en de wc’s dicht. Dat gaf veel gedoe, maar inmiddels is iedereen daar wel aan gewend. In het derde kwartaal kwam de gang er weer goed in. Uiteindelijk is 2020 een goed jaar gebleken en hebben we per saldo zakelijk weinig last gehad van corona. We draaien nu als vanouds en we hebben goed kunnen profiteren van de stijgende prijzen, dus je hoort mij helemaal niet klagen!’

TEVREDEN MRF-LID

Having is een tevreden MRF-lid. Vooral het contact van collega’s waardeert hij: ‘Wanneer je elkaar spreekt, hoor je telkens iets nieuws. Zo kun je van elkaar leren. Dat vind ik belangrijk. Daarnaast waakt de MRF over onze belangen op een niveau waar je dat als bedrijf zelf niet kunt.’ De gedrevenheid om zijn bedrijf gezond te laten draaien is groot bij Steenhuis. ‘Het is van levensbelang om goed geïnformeerd te zijn. Het is voor mij belangrijk dat mijn afnemers me op de hoogte houden. Zo kan ik hetzelfde doen voor onze leveranciers. Door hen goed te adviseren over prijsontwikkelingen, kunnen we meerwaarde bieden en de relatie waarde geven. Daarom kan ik slecht met zogenaamde ‘shoppers’ uit de voeten’, aldus Having. ‘Iemand die steeds voor de hoogste prijs kiest die hij op dat moment van een willekeurig schrootbedrijf kan krijgen, mag mij af en toe overslaan.’

ANTICYCLISCH INVESTEREN

Ook de investeringen zijn normaal doorgegaan. Having legt uit: ‘Het is verstandig om, als je dat kunt, anticyclisch te investeren. Als niemand koopt, en je moet eigenlijk investeren, doe het dan maar. Want juist dan kun je interessant inkopen.’

beer mijn regionale positie en mijn kleinschaligheid tot een voordeel voor mijn leveranciers te maken. Dat gaat ons als bedrijf goed af.’

KWETSBARE POSITIE

Having is zich bewust van de kwetsbare positie van de middelgrote metaalrecycler: ‘Wij moeten goed op onze tellen passen, want onze afnemers kunnen zomaar ook onze concurrenten zijn. Dat spanningsveld is voor mij lastig. Ik pro-

Corona overviel Steenhuis een jaar geleden net als ieder ander. ‘We hebben meteen gereageerd’, licht Having toe. ‘De handel viel eerst met de helft terug, want de samenleving viel stil. Er werd niet geproduceerd, dus was er geen afval.

Dus hebben we de werkzaamheden aangepast: de helft van de mensen was thuis en de helft aan het werk. Dat bleek niet houdbaar, want de handel liep na de eerste schrik toch beter door dan verwacht. Vervolgens werkten we met gefaseerde werken rusttijden, maar ook dat was in de praktijk lastig. We houden ons goed aan alle voorschriften. We hebben slechts twee besmettingen gehad, waar ik er een van was, maar we

Steenhuis blijkt positief gestemd over de nabije toekomst: ‘Ik zie de grote vraag naar secundaire grondstoffen en de daarbij horende prijsstijgingen. De signalen uit de markt zijn onverminderd positief. Het aanbod is ook op orde, dus er staat ons niets in de weg om een gezonde productie te realiseren in 2021. De cijfers van het eerste kwartaal bevestigen dat beeld. We zijn vast van plan te blijven vlammen!’ Bron: MRF

Ophemertstraat 11 | 3089 JD Rotterdam | Port 2505 | Telefoon 010-4291380 | info@kwsupply.com | www.kwsupply.com


20

|

V.l.n.r.: Gerrit Brand (schoonzoon Anton ­Verhaegh), Leonardo Krasnici (schoonzoon Jan Verhaegh), Anton Verhaegh (eigenaar), Jan Verhaegh (eigenaar), Jan Verhaegh jr. (zoon Jan Verhaegh), Willem Verhaegh (neefje van eigenaren) en Kobus Munsterman (schoonzoon Anton Verhaegh).

J an V erhaegh BV W interswijk

‘Normaal in metaal!’ De Achterhoekse rockband Normaal is bekend om haar boerenrock. De band staat voor ‘samen’ en doen waar je van houdt (høken). Dit is ook zeker van toepassing op het Winterwijkse metaal recyclingbedrijf Jan Verhaegh BV. Een familiebedrijf waar inmiddels alweer de derde generatie werkzaam is. Schroot is in gesprek met de eigenaren Jan en Anton Verhaegh.

ouders over. In deze periode begon de technologie steeds grotere en snellere stappen te nemen. Het roer moest dus om. In 2019 kwam de bekroning op deze ingezette koersverandering. De Winterwijkse burgemeester Joris Bengevoord opende het nieuwe pand van Jan Verhaegh aan de Buys Ballotstraat 40. DENNENOORD

Het oude pand van Jan Verhaegh

konden zetten op het terrein waar ze gevestigd waren. ‘Het terrein was door de langdurige vestiging van zware industrie vervuild geraakt en de gemeente wilde het terrein schoon laten maken. Het gebied moest worden teruggegeven aan de natuur’, blikken de ondernemers terug. VERHOOGDE MILIEUEISEN

Al vanaf 2009 was Verhaegh in gesprek met de gemeente. Voornaamste twistpunten bleken de verhoogde milieueisen die zouden gaan gelden op een nieuw terrein en de financiële compensatie die de gemeente wilde bieden. ‘De verhoogde milieueisen op een

twee bedrijfshallen van ieder veertien meter hoog. Om het terrein heen staat een vijfhonderd meter lange en zes meter hoge muur.’ ORGANISATIE

Inmiddels zijn er zeventien werknemers in dienst bij Verhaegh. Onder de medewerkers vallen de drie dochters en zoon van Jan en Anton. Daarnaast zijn de schoonzoons van beiden ook betrokken bij het bedrijf en drie neven. Dit doet de naam familiebedrijf alle eer aan. Het bedrijf heeft een grote groep klanten in de regio’s Overijssel, Gelderland en Nord-Rhein-Westfalen (deelstaat Bondsrepubliek Duitsland). Ieder week wordt er ruim een miljoen kilo staal van zakelijke en particuliere klanten verwerkt. WERKWIJZE

Zo’n vijftig jaar geleden startte de vader en moeder van Jan en Anton met het inzamelen van oud-ijzer. Ze woonden toen op het woonwagenkamp Dennenoord in Winterswijk. Met tien monden te voeden waren het pittige tijden. Waarschijnlijk hadden ze toen nooit verwacht dat hun zoons jaren later een prachtig bedrijf zouden weten op te bouwen. In de jaren tachtig namen Jan en Anton Verhaegh het bedrijf van hen

BV was gevestigd op Dennenoord, het woonwagenkamp waar vader en moeder ooit waren begonnen. In de jaren negentig had de gemeente besloten dat de woonwagens die toen op het kamp gevestigd waren weg moesten. De bewoners kregen grond ter beschikking voor hun bedrijven, die vooral actief waren in recycling, oud ijzer, auto’s en bussen. Voor de familie Verhaegh betekende dit dat ze hun activiteiten voort

nieuw terrein betekenden extra investeringen’, aldus Jan en Anton. ‘Die wilden wij natuurlijk gecompenseerd hebben.’ Beiden zijn blij dat het uiteindelijke lukte om tot een akkoord met de gemeente te komen. ‘Op het nieuwe terrein, zo’n 17.500 vierkante meter, is de capaciteit veel groter. Er is een ruime opstelruimte voor de aan- en afvoer voor vrachtwagens. Er staan

Particuliere klanten die een partijtje ijzer over hebben, kunnen gewoon langsrijden of telefonisch een afspraak maken. Wanneer je als klant het terrein oprijdt, kun je je melden bij kantoor. Door een personeelslid wordt er bekeken wat er is meegebracht. Deze geeft aanwijzingen waar op het terrein de verschillende soorten oud-ijzer kunnen worden gelost. Voordat er kan worden gelost, rijdt de klant met de auto naar de weegbrug. Hier wordt het gewicht geregistreerd, na het lossen gebeurt dit nog een keer, zodat kan worden vastgesteld hoeveel de klant heeft geleverd. Tijdens het lossen is altijd wel een medewerker beschikbaar om te helpen. Hierdoor verloopt het hele proces snel en vakkundig. De medewerkers zullen na het lossen de metalen sorteren op formaat of voorbewerken zodat het metaal in hapklare blokken klaar kan worden gemaakt voor verdere handel. Als de klant het wil kan deze contant

uitbetaald krijgen, overschrijving via de bank is ook mogelijk. LEFORT KOLOSS

De gebroeders Verhaegh kunnen in overleg met de klant gratis een container plaatsen. Middels een telefoontje kan een afspraak worden gemaakt. Hiervoor staan zeven vrachtwagens klaar om containers met het gewenste formaat te halen of te brengen. Totaal heeft het bedrijf zeven vrachtwagens staan, vier kranen, een kraan met knipschaar en een schrootschaar. Het bedrijf investeert regelmatig in nieuwe machines. In 2020 is een nieuwe kraan en een nieuwe vrachtwagen aangeschaft.


|

van Verhaegh BV in gesprek bent dan spat het enthousiasme en de passie voor schroot van hen af. De Achterhoekse mentaliteit heeft hen gevormd en is deel van het geheim achter het succes. Zoals de Achterhoekse band Normaal zingt is het vooral een kwestie van ‘deurdonderen’ (gewoon doorgaan) voor de Verhaegh’s. Hoewel het begin van de coronaperiode lastig was, mensen deden haast geen handel, is het bedrijf de coronatijd erg goed doorgekomen. De nieuwe kraan is een Liebherr LH 40. ‘Deze is breed inzetbaar en wordt voor allerhande werkzaamheden gebruikt, zoals containers rechtop beladen met elektrische stroomkabels, de knipschaar vullen en alle voorkomende overslagwerkzaamheden waarbij een grote reikwijdte bepalend is.’

afgevoerd door Verhaegh. ‘Medewerkers verwijderen met behulp van snijbranders materiaal en verwerken dit tot hanteerbare stukken. Eigenlijk is geen project ons te groot’, vertellen Jan en Anton. DEURDONDEREN

Het bedrijf heeft de naam betrouwbaar en vakkundig te zijn. Twee pijlers waarop de broers de bedrijfsvoering verder willen voortzetten. Uitbreiding op de Duitse en Nederlandse markt lonkt! Een uitdaging die het bedrijf graag aangaat!

DE LIEBHERR LH 40 OVERSLAGMACHINE MAATWERK IN HET KORT:

• 40 tons mobiele overslagmachine met 4 stempels • Massieve banden 1200-20 met tussenringen

PRODUCTIE:

• Aparte zwenkpomp voor snelle bewegingen, korte cyclustijden • Proportionele rotatie- en knijper functies voor goed doseerbare bediening • Hydraulische cabine verhoging voor optimaal zicht BEREIK:

BEDIENINGSGEMAK EN COMFORT:

• Automatische pendelas vergrendeling en automatische zwenkrem • Centrale smeer installatie • Climate control en luchtgeveerde stoel • Liebherr touch screen bediening MILIEU:

• Liebherr Fase 5 motor • Brandstof besparende Energy Recovery Cilinder onder de giek

• Giek 9100 mm en steel 6800 mm voor een enorm bereik VEILIGHEID:

• Steelcilinder afschakeling d.m.v. benaderingsschakelaar • LED verlichting op giek en cabine • Beschermroosters op cabin En Liebherr GM 65 - 5 schalen poliepgrijper. Een optimale combinatie voor jarenlang schrootoverslag-plezier!

Als je met de beide directeuren

De twee eigenaren: Anton Verhaegh (l) en Jan Verhaegh (r)

V

EU STAGE

C

OM

INNOVATIEVE KRACHTPATSER

De nieuwe Linde H20-H35 heftruck 30% zuiniger dan concurrerende heftrucks

Eind 2021 komt er een nieuwe schrootschaar (Lefort koloss). ‘Een beest van een machine waarmee we in no-time grote hoeveelheden metaal tot kleine hanteerbare brokken kunnen snijden’, aldus Jan en Anton. Met een knipkracht van 1.000 ton en een zijdelingse compressiebak van acht meter is Jan Verhaegh BV klaar voor de toekomst. Bedrijfsmatig kan deze investering gerust een hoogtepunt worden genoemd. Een interessante dienst die het bedrijf verleent is het ontmantelen van industriële apparaten en gebouwen. Hieronder vallen bijvoorbeeld oude fabrieken die gesloopt worden. Het metaal wordt verwijderd en

Veiliger en productiever dan ooit Gebouwd voor de zwaarste omstandigheden Optimaal zicht rondom Maximale prestaties, minimaal onderhoud Ergonomische werkplek voor de chauffeur

motrac.nl

P LIA N T

21


22

|

c ela m achinerie BV

VerwerFt agentschap in

B enelux

Voor

moros

schrootscharen en metaalpersen

‘MOROS vormt een mooie uitbreiding op ons assortiment’ MOROS

Ook MOROS is volgens Van Oosterhout een zeer mooie aanvulling op het Cela-assortiment. MOROS heeft Van Oosterhout vorig jaar benaderd met de vraag of hij samenwerking zag zitten. ‘MOROS is een sterk Spaans merk met meer dan zestig jaar ervaring. De machines zijn zeer robuust en van zeer hoge kwaliteit. Ze worden allemaal in eigen huis vervaardigd. Ook wordt maatwerk en een uitstekende service geleverd.’ SCHROOTSCHAREN

Roland van Oosterhout, eigenaar van Cela Machinerie BV, is erg blij met het agentschap van het Spaanse kwaliteitsmerk MOROS. ‘De zeer robuuste en kwalitatief uitstekende scharen en persen vormen een prachtige aanvulling op ons aanbod voor metaalrecyclingbedrijven’, vertelt hij enthousiast. Van Oosterhout is zeven jaar geleden Cela Machinerie gestart. Het bedrijf levert onder meer analyseapparatuur en recyclingmachines aan metaalrecyclingbedrijven. Service en klantgerichtheid staan centraal. De slogan van de onderneming is niet voor niets: ‘groots door klein te blijven’. ‘We onderscheiden ons door maatwerk’, legt de ondernemer uit. ‘In overleg met de klant kunnen we alles volledig op maat aanbieden. Van kleine tot grote aanpassingen, alles is mogelijk.’

BREED ASSORTIMENT

Het assortiment van Cela Machinerie BV is heel breed. Het bedrijf richt zich op de metaalrecycling in de breedste zin van het woord. Hiervoor werkt Van Oosterhout samen met gerenommeerde leveranciers zoals: Stokkermill, Bruker, Deltax, Butti en Klauke. MOROS komt daar nu ook bij. Van Oosterhout levert bijvoorbeeld analyseapparatuur van het merk Bruker. ‘We hebben analyse-apparaten op basis van X-Ray. Daarbij houden we rekening met wat men wil analyseren en welke nauwkeurigheid gewenst is. Door onze jarenlange ervaring kunnen we altijd een passend advies geven’, aldus Van Oosterhout. 'Ook kunnen wij u voorzien van een passend advies op het gebied van stralingsdeskundigheid. De regelgeving is recentelijk veranderd en hier heeft Cela Machinerie een passende

oplossing in gevonden speciaal voor Metaalrecyclingbedrijven.' Daarnaast werkt Cela Machinerie onder meer nauw samen met het Italiaanse Stokkermill. ‘Dit bedrijf staat bekend om de degelijke en robuuste machines. De laatste jaren is de belangstelling voor kabelrecycling flink toegenomen. Wij kunnen via Stokkermill alle benodigde machines leveren, van compacte machines tot complete separatiesystemen.’

MOROS biedt een breed scala aan machines, van klein tot zeer groot. Er worden drie verschillende typen scharen aangeboden: vleugelscharen, laterale voorcompressiescharen en laterale voorcompressiescharen met ‘instelbare hoek’. De scharen met voorcompressievleugels hebben een versterkte en multifunctionele structuur. Ze kunnen ongekende knipsnelheden en productieniveaus bereiken door de goede besturingselektronica, de hydrauliek en het uitstekende mechanische ontwerp. De gesynchroniseerde bewegingen van de cilinders zorgen bovendien voor een verminderd aantal elektrische motoren, waardoor het energieverbruik wordt verminderd. De scharen met laterale voorcompressie hebben een zeer hoge ‘return of investment’. Deze machines zijn zeer betrouwbaar, hebben een hoge productiviteit en vergen weinig onderhoud.

Met het variabele hoeksysteem kunnen de laterale voorcompressiescharen heel taai en zeer groot metaalschroot verwerken. Bovendien neemt door de laterale zijcompressie de productie toe. BALENPERSEN

Daarnaast levert MOROS diverse soorten shredders en balenpersen. Al 45 jaar worden twee modellen balenpersen geproduceerd, waarbij de betrouwbaarheid zich keer op keer heeft bewezen. De machines zijn ontworpen en gebouwd met de meeste geavanceerde technologie voor de compressie van alle soorten schroot. Door de nieuwe hydraulische technieken kunnen de cyclustijden worden verkort en neemt de productiviteit toe. De compressiedoos maakt het mogelijk om doorlopend in een automatische modus te draaien. De persen, die een extreem lange levensduur hebben, kunnen zowel op de grond, in een kuil, als op een verplaatsbaar onderstel worden geplaatst. Voor vragen kan altijd contact worden opgenomen met Cela Machinerie. Of neem een kijkje op de website: www.cela-machinerie.nl.

KH

Oude katalysatoren? Krommenhoek! Taxatie via Whatsapp en directe betaling. De meest actuele en eerlijke prijs! Wij halen de katalysatoren bij u op. MOROS ONDERSCHEIDT ZICH OP DE VOLGENDE PUNTEN:

KROMMENHOEK METALS SINDS 1925

Linschotenstraat 21 | Rotterdam | 010 415 2815 | www.kh-metals.nl

• Ruime ervaring om de beste oplossing te bieden. • Flexibiliteit in de productie waardoor we elk product aangepast kan worden aan de behoeften van elke klant. • Turnkey projecten en automatische installaties. • Het ontwerp is gericht op eenvoudig en minimaal onderhoud. • Hoge efficiëntie en productiviteit. • Automatische werking waarvoor minder personeel nodig was.

• Hoge winstgevendheid en lage kosten voor preventief onderhoud. • Minimale ongeplande stilstand. • Reserveonderdelen: gegarandeerd voor de hele levensduur van de machine en snelle fabricage van reserveonderdelen. • Optimale service na verkoop, met hooggekwalificeerde en onmiddellijke technische ondersteuning wereldwijd. • Snelle terugverdientijd van de investering en lage machineafschrijving. • Hoge restwaarde na 15 tot 25 jaar gebruik. • Lange levensduur van de machines


|

Metaal Nederland: nieuwe vereniging voor de metaalketen De Nederlandse basismetaal en gieterijen gaan hun krachten bundelen in Metaal Nederland. Met actieve ondersteuning van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, wordt gezamenlijk gewerkt aan maatschappelijke uitdagingen op onder andere het vlak van technologische innovatie, circulaire economie, klimaat, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorheen werkten bedrijven binnen de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) en de Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) separaat aan deze onderwerpen. ‘Door de krachten te bundelen, stellen we onze bedrijven in staat om gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise’, aldus Hans van den Berg, voorzitter Metaal Nederland. MEER SAMENWERKING

Jeroen Spoelder, vicevoorzitter Metaal Nederland: ‘De huidige maatschappelijke uitdagingen nopen tot meer samenwerking in de metaalketen. Met Metaal Nederland bieden wij juist hiervoor een platform voor metaalbedrijven.’ FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie,

werkt nauw samen met Metaal Nederland. ‘FME werkt actief aan het versterken van de metaalketen, omdat krachtenbundeling ondernemers in staat stelt kansen te pakken met het oog op de huidige maatschappelijke uitdagingen. We werken de komende jaren dan ook graag samen met Metaal Nederland’, aldus Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van FME. METAAL NEDERLAND

Metaal Nederland komt op voor de belangen van de Nederlandse metaalindustrie, waaronder basismetaal en gieterijen. Dit zijn ondernemingen die uit metaalertsen zuivere metalen vrijmaken, bedrijven die ingezamelde recyclematerialen voor hergebruik omsmelten en opwerken en gieterijen. Metaal Nederland vertegenwoordigt ruim 80 procent van de in Nederland gevestigde metallurgische industrie (bedrijven met rechtspersoonlijkheid en twintig of meer medewerkers) en de grootste gieterijen in ons land. De aangesloten bedrijven vertegenwoordigen in Nederland ruim 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en 6 miljard euro exportwaarde.

Column

Angst regeert in grondstofmarkten Het is in een post-Covid19-tijdperk een invloedrijker fenomeen geworden: de fear-of-missing-out (kortweg FOMO). De angst om iets te missen leverde al veel sociale stress op bij veel tieners en vroeg twintigers, maar het heeft inmiddels ook veel financiële markten bereikt. Het zorgt voor hogere prijzen voor aandelen, bitcoins, huizen en grondstoffen. Maar speculanten in grondstofmarkten zitten tegelijkertijd ook in de piepzak en zijn hypernerveus. Bij elk gerucht van slecht economisch nieuws neemt de angst toe en dalen terstond de prijzen. In MoneyWeek stelt Greg Davies, een gedragsexpert bij Oxford Risk, dat het allemaal geen toeval is. Want zodra het stressniveau hoger is – zoals momenteel het geval is in grondstofmarkten – gaat de emotie in de besluitvorming van veel speculanten de overhand krijgen. De kortere tijdshorizon krijgt dan de overhand in de beslissing en een langetermijnvisie blijft uit het zicht. ONDERBUIKGEVOEL

Vergroening van wegverkeer hangt af van ‘kritische metalen’ De energietransitie wegverkeer loopt gevaar door beschikbaarheid ‘kritische metalen’. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro in een rapport over kritische metalen dat onlangs is verschenen. Voor de energietransitie van het wegverkeer zijn kritische metalen als lithium, kobalt, zeldzame aardmetalen, platina en platina-gerelateerde metalen onmisbaar. De route naar vergroening van de mobiliteit wordt daarmee sterk afhankelijk van landen die beschikken over reserves van deze metalen, aldus Boele. Aanzienlijk hogere prijzen en geopolitieke valkuilen kunnen daardoor een succesvolle transitie in de weg staan. MEERDERE MANIEREN

Er zijn volgens ABN Amro meerdere manieren waarop de vergroening van wegverkeer kan plaatsvinden. Volledige of gedeeltelijke elektrificatie van de wegmobiliteit zal tot een tekort aan en hogere prijzen leiden van lithium en de zeldzame aardmetalen: dysprosium, neodymium, praseodymium. Gevolg is een grotere afhankelijkheid van landen als Chili, Australië en China. Vergroening van de wegmobiliteit via efficiëntere brandstofverbranding zal een tekort aan platina, palladium en rodium veroorzaken en een grote geopolitieke afhankelijkheid van ZuidAfrika en Rusland.

van Zuid-Afrika. Er is al een aanbodtekort in dit metaal, en dit zal alleen maar toenemen en resulteren in nog hogere prijzen. De uiteindelijk wijze waarop de vergroening plaatsvindt, zal een combinatie zijn van deze mogelijkheden. Technologie zal daarbij een sleutelrol vervullen, aldus het Economisch Bureau.

Speculanten zijn vaak niet vies van enig risico. Soms doen ze dan beleggingen puur op basis van emotie en onderbuikgevoel. De irrationaliteit viert dan hoogtij. En dit kan zomaar ingegeven worden door de angst om iets te missen. Sinds het vroeg economisch herstel in China is dit FOMO-

zaadje eigenlijk al gelegd. Toen vervolgens de zeer ruime economische en monetaire steunpakketten van overheden en centrale banken wereldwijd bekend werden, ging het hek pas echt van de dam. Ook in grondstofmarkten. De lage rente heeft een overvloed aan liquiditeit tot gevolg. En dat geld is op zoek naar enig rendement. Daarnaast zijn beleidsmakers bereid om forse economische noodsteun scheutig in te zetten richting alle relevante economische sectoren. In deze sfeer werden grondstoffen zowel fysiek als op papier erg populair. De prijzen in veel grondstofmarkten stegen daardoor als een malle. SCHERPE PRIJSSTIJGINGEN

Er zijn echter ook enkele grondstofmarkten met fundamentele redenen voor hogere prijzen. Zo heeft de maïsmarkt te maken met sterke importvraag vanuit China en er zijn zorgen over de oogsten in Brazilië en de VS. Het stuwt de prijs naar recordhoogtes. Maar dan nog: is dan een prijsstijging van ruim 30% dit jaar te rechtvaardigen? Het is naar mijn idee te ver doorgeschoten. Want ondanks de minder dan ideale omstandigheden voor de oogst, zal de productie dit seizoen volgens de International Grains Council (IGC) tot een nieuwe piek stijgen.

met name in de koper- en de aluminiummarkt. Daar zijn de prijzen dit jaar al met 30-35% gestegen. Natuurlijk profiteren deze grondstofmarkten ook van de stevig aantrekkende economische activiteit en ook de lagere beschikbaarheid van ertsen. Maar momenteel is er echt nog geen tekort aan ertsen en basismetaal te bespeuren. Bovendien zijn de voorraden in Londen en Shanghai nog relatief hoog. De basismetaalmarkten worden gehypet door de mogelijke extra vraag naar metalen voor de energietransitie. Maar zolang daar geen duidelijk en specifiek overheidsbeleid aan ten grondslag ligt, blijft het speculeren. In tijden van woeste prijsschommelingen in grondstofmarkten is het moeilijk schipperen voor veel bedrijven. De enige reddingsboei hierbij is om in het achterhoofd te houden dat angst een heel slechte raadgever is. Casper Burgering

Ook in basismetaalmarkten schieten de prijzen omhoog,

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 17 mei in de Financiële Telegraaf gestaan onder de titel ‘Angst regeert de grondstofmarkten’. Foto: Hannie Verhoeven.

R i g t e r Handelsonderneming B.V. Vertegenwoordiging BENELUX voor Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

GROTER TEKORT

Tot slot zal de uitrol van de brandstofcelinfrastructuur leiden tot een groter tekort aan platina en een grote geopolitieke afhankelijkheid

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl Hoofddealer voor Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

A KINSHOFER COMPANY

23


24

|

IFAT 2022:

exposanteninteresse op pre -COVID- niveau

Hoge aantal exposantenregistraties weerspiegelt de markttrend Ondanks de COVID-19-pandemie dringen klimaat- en milieubescherming opnieuw hun weg naar de top van de maatschappelijke discussieagenda. Verwacht wordt dat de wereldwijde recyclingsector de komende jaren sterk groeit. IFAT weerspiegelt deze trend met een hoog aantal registraties van exposanten over de hele wereld. IFAT 2022 wordt één van de eerste grote beurzen, die plaatsvindt na de pandemie-gerelateerde beursonderbreking. ‘We zijn op de goede weg om het niveau van vóór COVID-19

van IFAT te bereiken’, legt Stefan Rummel, Managing Director van Messe uit. München. ‘Het huidige aantal aanmeldingen is even hoog als in 2018. Exposanten van over de hele wereld willen eindelijk weer hun technologieën en oplossingen in München presenteren. En we zien deze interesse in alle tentoonstellingssectoren.’ De grootste vakbeurs ter wereld voor water-, rioolwater-, afval- en grondstoffenbeheer weerspiegelt dus de trend: de wereldwijde markt voor milieutechnologieën zal naar verwachting jaarlijks met meer dan

Uw kans om te grijpen!

zeven procent groeien, in Duitsland met acht procent (GreenTech Atlas 2021 / Bondsministerie voor het milieu). BEVORDERING VAN CIRCULAIRE ECONOMIE

IFAT heeft drie aandachtsgebieden. Ten eerste: circulaire economie. Het doel is om in samenwerking met de industrie grondstoffenkringlopen te sluiten, gaande van productontwerp en recycling tot het gebruik van gerecyclede materialen. Ten tweede: klimaatbestendige drinkwater- en afvalwatersystemen. Om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden zijn investeringen in de industrie en in gemeentelijke structuren nodig. Ten derde: alternatieve aandrijfsystemen in gemeentelijke technologie, waaronder waterstof en elektrische mobiliteit voor gemeentelijke voertuigen.

Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud EXPOSANTEN KIJKEN UIT NAAR IFAT

Exposanten bereiden zich al intensief voor op IFAT. REMONDISbestuurslid Thomas Conzendorf legt uit: ‘De annulering van de laatste editie van IFAT was bitter voor de industrie. Nu zijn we verheugd om dit unieke netwerk weer volledig van kracht te zien.’ Johannes Kirchhoff, Managing Partner, FAUN Umwelttechnik, legt uit: ‘Klimaat en milieubescherming staan ​​hoog op de mondiale agenda - en IFAT biedt beleidsmakers en de milieusector het beste platform voor internationale uitwisseling.’ Het draait allemaal om het sparen van eindige hulpbronnen, zegt Rainer Köhler, CEO van HUBER. ‘IFAT benadrukt trends en innovaties - het versnellen van duurzame ontwikkeling.’

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

DIGITALE TOEGANG

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM

IFAT 2022 wordt een hybride evenement - digitale aanbiedingen vormen een aanvulling op de beursevenementen in München, zodat iedereen die geïnteresseerd is kan profiteren van het IFAT-netwerk, zelfs degenen die daar niet heen kunnen reizen. De hoogtepunten van de conferentie zijn beschikbaar om online van te genieten, producten en innovaties zullen zowel on-site als digitaal worden gepresenteerd en deelnemers van over de hele wereld kunnen online netwerken. HYGIËNE CONCEPT

Het uitgekiende beschermings- en hygiëneconcept dat van toepassing is op beurzen wordt continu aangepast aan de huidige situatie samen met de verantwoordelijke autoriteiten en is afgestemd op IFAT.


|

S&P erkent Renewi’s uitstekende milieubeleid Standard & Poor Global Ratings (S&P) heeft de ESG-evaluatiescore van Renewi opgetrokken tot 83. ‘De nieuwe evaluatie van het ESG-beleid voor milieu en maatschappij is een prachtige erkenning’, aldus het bedrijf.

van de productie van nieuwe materialen en wordt de uitputting van hulpbronnen voorkomen. Elk jaar verbruikt de verwerking van afvalmateriaal van onze klanten ongeveer 0,5 miljoen ton CO2-equivalenten. Met Mission 75 wordt 8 miljoen

De hoge score weerspiegelt de focus van Renewi op recycling en haar inzet om een circulaire economie te ontwikkelen. Deze focus is afgestemd op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 13: Klimaatactie; 12: Verantwoorde productie en consumptie; en 11: Duurzame steden en gemeenschappen. De hogere ESG-beoordeling is het resultaat van een stijging van onze ESG-profielscore van 75 naar 77, in combinatie met een ‘sterke’ paraatheid. ‘De beide opgewaardeerde onderdelen weerspiegelen de vooruitgang binnen onze nu met elkaar verweven bedrijfs- en duurzaamheidsstrategieën, die beide vorig jaar werden gelanceerd. In het kader van deze strategieën zullen wij ons richten op het verbeteren van de recycling en productie van secundaire materialen, door te investeren in innovaties in circulair ondernemen. Dit zal op zijn beurt de winstgevendheid en onze duurzaamheidsprestaties ten goede komen.’

ton secundaire materialen gebruikt in plaats van nieuwe alternatieven waarvan de productie anders 3,5 miljoen ton CO2-equivalenten zou vereisen. Elk jaar zijn we meer dan koolstofneutraal en zorgen we voor een netto voordeel van 3 miljoen ton aan vermeden CO2-uitstoot.’

TOONAANGEVEND RECYCLINGPERCENTAGE

Renewi wordt erkend voor het toonaangevende recyclingpercentage van meer dan 65 procent en gezamenlijk recycling- en terugwinningspercentage van meer dan 90 procent. ‘Onze onlangs gelanceerde Mission75 zal het recyclingpercentage naar verwachting in vijf jaar tijd tot 75 procent doen stijgen’, zegt Adam Richford, Hoofd Investeerdersrelaties Renewi. ‘Hierdoor daalt de koolstofuitstoot als gevolg

Door het uitstel van betaling te verlengen, hoeven de ondernemers belastingen waarvoor ze uitstel

GEKNIPT EN GRANULEREND V OL GE NS UW B UDGET

FOCUS OP INNOVATIE

S&P beschouwt de focus op innovatie en de samenwerking met andere bedrijven - waarbij geavanceerde technologieën worden gebruikt om de economische levensduur van afval te verlengen - als essentieel voor de ondersteuning van de circulaire economie en als een toonaangevende werkwijze binnen de sector. Als een zuivere waste-to-product-onderneming beperkt Renewi verbranding en het storten van afval tot een minimum, wat het aandeel inkomend afval dat voor energieterugwinning bestemd is, opdrijft. ‘We werken onvermoeibaar aan het hergebruik van afvalmaterialen, onder andere door de productie van secundaire grondstoffen.’ ‘Wij zijn trots op deze erkenning als de beste afvalverwerker na zo’n grondige evaluatie. De score weerspiegelt de integratie van onze bedrijfs- en duurzaamheidsstrategieën. Met Mission75 willen wij ons recyclingpercentage tegen 2025 tot 75 procent optrekken. Dit zullen we doen door te investeren in groene en circulaire innovaties die ook een aanzienlijke winstgroei en een sterk rendement opleveren’, zegt Richford.

Belastingdienst: ‘Verleng bijzonder uitstel van betaling’ De Belastingdienst ziet dat het bijzonder uitstel van 60.000 ondernemers is afgelopen, maar dat zij nog geen verlenging hebben aangevraagd. Dit terwijl zij, na afloop van het bijzonder uitstel, niet alle belastingen waarvoor zij aangifte moeten doen op tijd hebben betaald. Geldt dit ook voor u? Verleng dan uiterlijk 30 juni uw bijzonder uitstel van betaling.

25

krijgen, pas vanaf 1 juli weer op tijd te betalen. Dit geldt ook voor de belastingen die ze nog niet hebben betaald, na afloop van uw eerdere bijzondere uitstel van drie maanden. Voor de schuld die ze tot 1 juli hebben opgebouwd voor de belastingen waarvoor ze bijzonder uitstel hadden, krijgen ze vanaf 1 oktober een betalingsregeling van 36 maanden. Het bijzonder uitstel van betaling is eenvoudig te verlengen via het online formulier op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel. Hier zijn ook de voorwaarden voor verlengen te vinden.

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW

W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

Heropleving economische groei, maar gemengde vooruitzichten De grondstoffenindex CRB RCgevolg 1 500 verzwakte in maart als diameter van lagere olieprijzen, hogere kabel Amerikaanse rendementen en een hogere Amerikaanse dollar. Sinds april is het sentiment ten aanzien van grondstoffen echter weer verbeterd, aldus ABN Amro. De vooruitzichten voor de Amerikaanse en Chinese economie blijven goed en dit ondersteunt de grondstoffenprijzen. Bovendien zijn de Amerikaanse rendementen niet langer gestegen en zijn ze zelfs iets gedaald. Hogere rendementen maken de financiering van nieuwe projecten duurder en ze maken grondstoffen ook minder aantrekRSMze330 - 440 kelijk als belegging omdat geen 330 - 440 - 550 coupon of dividend uitkeren.

bij 7,5 kW

1 -75

RC 3000 diameter kabel 1 -11 5 mm

- 550 - 660 -660 mm meslengte

GEMENGDE VOORUITZICHTEN

WWW.RECUPERMA.BE

De experts van ABN Amro zien gemengde vooruitzichten voor de grondstoffenprijzen. Enerzijds verwachten wij lagere prijzen voor olie, goud en zilver. Anderzijds zou het marktsentiment voor landbouwgrondstoffen moeten verbeteren wanneer de economieën op grotere schaal heropenen. Ten slotte zullen de vooruitzichten voor de prijzen

van industriële metalen constructief blijven. Dit is vooral te danken aan de aantrekkende industriële activiteit in zowel de Chinese als de Amerikaanse economie. Het economisch herstel in de EU zal zich later inzetten. De prijzen zullen de komende

maanden relatief hoog blijven. Wij denken echter dat de prijzen zeer gevoelig zullen blijven door de verhoogde neerwaartse prijsrisico’s als gevolg van een hogere Amerikaanse dollar. Dit betekent dat de hogere prijsvolatiliteit voorlopig zal aanhouden.


26

|

‘I n

de productiefase stappen in eigen beheer nemen ’

Kansen creëren op het gebied van recycling Wil de Nederlandse hightechindustrie voorkomen dat ze voor batterijtechnologie helemaal afhankelijk wordt van Azië, dan moet er worden samengewerkt. Om vragen te bundelen en met elkaar aan de oplossingen te werken heeft Brainport Development daarom samen met andere partijen het initiatief genomen om een nationaal batterij-ecosysteem op te zetten. De bedrijven die bij dit ecosysteem zijn aangesloten, kunnen onder meer kennis delen en zich gezamenlijk positioneren, zo schrijft online platform Green Light.

VAN BRANDSTOF NAAR ELEKTRISCH

Van Poppel: ‘Als Brainport Development worden we gefinancierd door deze 21 gemeenten. Waar we voortdurend mee bezig zijn, is het behouden van onze positie in de top van technische regio’s in Europa en deze positie te laten groeien. Zelf

batterij-ecosysteem. ‘Waarbij wij met name de keten organiseren en kennisuitwisselingen stimuleren tussen bedrijven, kennisinstellingen en overige stakeholders’, licht Van Poppel toe. ‘Om zo de toepassing van batterijen te versnellen, de ontwikkeling van nieuwe generatie

slagen maken in het zelf ontwikkelen van batterijtechnologie. Dit vraagt om veel kennis rondom het ontwikkelen en produceren van batterijen, maar ook rondom het toepassen van elektronica en data om de circulariteit van de batterij te vergroten. Daarom is deze transitie zo moeilijk en vraagt het om een nationale aanpak; enerzijds wil je je bestaande businessmodel in stand houden en anderzijds wil je batterijkennis op doen en een totaal nieuw product ontwikkelen. Toch zie je dat grote bedrijven in Duitsland en Frankrijk die originele producten fabriceren nu overstag zijn en veel investeren in batterijtechnologie.’ NATIONALE AANPAK NOODZAKELIJK

Van Poppel geeft aan dat het hele proces van fossiele brandstoffen naar elektrisch ontzettend spannend is. ‘Wij kijken daarin natuurlijk in eerste instantie naar onze eigen regio, maar zijn bezig om dit met andere regio’s en ministeries naar een nationaal niveau te tillen met de bijbehorende facilitering, investeringen en gezamenlijke positionering vanuit de overheid tot gevolg. In Duitsland, Frankrijk en Spanje gaat de transitie naar het bouwen van elektrische voertuigen en opbouwen van batterijproductie veel sneller, omdat die landen er veel meer in investeren.’ Ook in Nederland zou de industrie volgens Van Poppel ondersteund moeten worden met een nationaal initiatief. ‘Samenwerking in de hele keten is heel belangrijk en een visie op: hoe ga je om met batterijen?’ VERSCHILLENDE UITDAGINGEN

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

Batterijtechnologie maakt deel uit van het thema Energie, één van de maatschappelijke uitdagingen van Brainport Development. De keuze voor het versterken van een nationaal batterij-ecosysteem is ontstaan uit de gesprekken die Rutger van Poppel, projectleider batterij, heeft gevoerd met bedrijven in 21 gemeenten in ZuidoostBrabant. Van Poppel: ‘Wij zien dat hier behoefte voor bestaat, maar vooral ook grote marktkansen voor onze hightechindustrie. De regio Zuidoost-Brabant en technologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 10% procent van het totaal aantal banen in de regio is in de technologische sector.’ Door de aanwezigheid van de Technische Universiteit Eindhoven en hightechbedrijven, als Philips, ASML, NXP en VDL, behoort ZuidoostBrabant tot de top technische regio’s van Europa.

houd ik mij voornamelijk bezig met batterijtechnologie. Ik kijk onder meer waar de behoeftes liggen van bedrijven, waar we financiering kunnen aantrekken, wat we voor verschillende markten kunnen betekenen, welke lokale ecosystemen er al zijn en waar we samenwerking kunnen realiseren. We bevinden ons midden in de transitie van voertuigen die rijden op brandstof naar elektrisch aangedreven voertuigen. Voor ons is het interessant om te weten welke kennis er al is, bij zowel toeleveranciers als eindleveranciers van bijvoorbeeld auto’s, bussen, trucks, schepen en industriële machines, om die transitie van brandstof naar elektrisch te kunnen maken.’

batterijtechnologie op te schalen en innovatie te realiseren.’ Auto’s zijn zeker niet de enige voertuigen waarnaar gekeken wordt. ‘We kijken ook naar zware voertuigen, zoals vrachtwagens, en naar de maritieme markt, waar we als Nederland een heel grote speler zijn. Ook schepen varen nog op verbrandingsmotoren, wat uiteindelijk niet meer de bedoeling is. Hier moet op korte termijn een alternatief voor gevonden worden. Dat betekent dat je andere technologieën moet gaan toepassen. Batterijen zijn op de korte termijn de beste oplossing.’ BATTERIJTECHNOLOGIE ONTWIKKELEN

HOFLEVERANCIER BLIJVEN

De rol van Brainport Development en haar samenwerkingspartners* is het ontwikkelen van een nationaal

In de Brainportregio is er al heel veel kennis opgebouwd rondom het toepassen van batterijen, weet Van Poppel. ‘Maar we kunnen nog

Volgens Van Poppel zijn er verschillende uitdagingen zijn: - Hoe kunnen we met elkaar de transitie maken en daarbij onderscheidend vermogen behouden? - Hoe kunnen we de applicaties elektrificeren en hoe faciliteren we dat ze ook daadwerkelijk op grote schaal toegepast kunnen worden? - Hoe ga je om met batterijen aan het einde van de eerste levensfase? Bouw je die om naar stationaire toepassingen, voor bijvoorbeeld opslag van duurzame energie, of naar een andere toepassing? - Hoe gaan we batterijen verwerken aan het einde van hun levensduur? Wat doen we in Nederland en wat niet? En hebben we daar de juist opgeleide mensen voor? - Hoe gaan we er in de toekomst voor zorgen dat we niet meer zo afhankelijk zijn van internationale toeleveranciers van batterijcellen? - Hoe zorgen we ervoor dat innovatieve en unieke batterijbedrijven als LionVolt, ELEO en LeydenJar op kunnen schalen en door kunnen groeien tot toonaangevende spelers in de batterij-industrie? Om deze uitdagingen te tackelen zijn er door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2020 twee kamerbrieven gestuurd die gaan over een nationale batterijagenda. ‘Als Brainport Development denken we mee over hoe we die kamerbrieven kunnen vertalen naar een nationale batterijstrategie voor onze eigen industrie. Wat nog wel spannend is, is in welke mate zo’n initiatief leidt tot de gewenste nationale strategie. In debatten die gaan over de energietransitie werd gesproken over waterstof en kern-


|

Ook wordt gekeken of er projecten opgestart kunnen worden op het gebied van batterijrecycling. ‘We gaan hiervoor bedrijven bij elkaar brengen en kijken of we hier subsidie voor kunnen aanvragen.’ Hoewel Van Poppel verwacht dat het nog minimaal vijf tot tien jaar duurt voordat de materiaalstromen uit afgedankte batterijen groter worden, is het van belang dat we er dan als hele keten klaar voor zijn. ‘We zijn nu een ecosysteem aan het opbouwen, zodat we als het nodig is straks de hele club? bij elkaar hebben!’

Virol B.V. wordt onderdeel van PreZero International PreZero heeft een overeenkomst gesloten om alle aandelen over te nemen van Virol Holding B.V. en daarmee alle activiteiten van Virol. De afronding van deze overname is nog onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden voor transacties van deze aard. De verwachting is dat de koop medio juli definitief zal zijn.

SAMENWERKING MET ARN

energie, terwijl de batterij hoe dan ook een groot onderdeel is van deze transitie. Daar wil je het óók over hebben. Daarbij kan het zelf produceren van batterijen veel werkgelegenheid opleveren in Nederland. Zo zouden we als Brainportregio heel goed batterijtechnologie specifiek voor het zwaarder vervoerssegment kunnen maken en wordt door LionVolt in Eindhoven (een spin-off van TNO/Holst Centre) de nieuwe generatie batterijcel op basis van vaste stof ontwikkeld.’ Van Poppel benadrukt dat dit een unieke kans is voor Nederland om een onderscheidende positie in de batterijketen in te nemen. Zeker als we in Nederland hieromheen de logistiek en recycling goed kunnen inregelen. Maar dat dit wel gezamenlijk met andere regio’s in Nederland zal moeten gebeuren. ‘Omdat die unieke en complementaire competenties hebben. Als klein land moeten we niet denken dat we de marktkansen kunnen benutten als we vanuit eilandjes opereren.’ ROL VAN RECYCLING

Brainport Development kijkt altijd naar de keten in z’n geheel. ‘Al in de ontwerpfase van een batterijpakket willen we stimuleren dat er nagedacht wordt over het einde van de levensduur’, legt Van Poppel uit. ‘Hier liggen qua recycling kansen: als je met elkaar in het begin (productie) al bepaalde stappen in eigen

beheer neemt, kun je ervoor zorgen dat dit circulair gebeurt. Ook zouden we bepaalde voorbewerkingsstappen van het recyclen van batterijen in Nederland kunnen doen om zo de kosten voor het daadwerkelijk recyclen te verlagen. Nu gaat als het ware het hele batterijpakket voor recycling naar het buitenland. Als je een aantal stappen in eigen land doet, levert dit niet alleen werkgelegenheid op, maar heeft het ook economische waarde: een batterij bevat immers waardevolle grondstoffen. De meeste waarde zit er voor ons in om al deze verschillende stappen in de keten met elkaar te verbinden, zodat er ketenoplossingen ontstaan die onze concurrentiepositie versterken ten opzichte van concurrerende landen.’ DOELSTELLINGEN VOOR 2021

Op dit moment is Brainport Development de mogelijkheden van recyclen aan het verkennen door de recyclingketen beter in kaart te brengen. Welke bedrijven kunnen die eerste stappen van het ontmantelen van een batterijpakket uitvoeren? Als je dat in eigen land gaat doen, krijgen we een stroom aan materialen, die stromen kunnen we bundelen en ervoor zorgen dat die op een efficiënte en verantwoorde manier bij de juiste recyclelaar terechtkomen. Nog dit jaar wil de kennisorganisatie beter georganiseerd zijn en een nationale strategie hebben ontwikkeld.

Brainport Development werkt om de recyclingketen voor batterijen beter te organiseren nauw samen met Janet Kes van ARN. ‘ARN is voor ons een heel waardevolle partner, omdat zij heel veel inhoudelijke kennis hebben rondom het recyclen van batterijen en de bijbehorende processen. Wat wij als Brainport Development doen, is onder andere de verbinding leggen tussen ARN en bedrijven die veel behoefte hebben aan meer informatie en inzicht over batterijrecyclingprocessen, -technologieën en bijbehorende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft ARN een uitgebreid netwerk in de recyclingketen waar Brainport en andere bedrijven gebruik van kunnen maken en veel relevante data waaruit wij kunnen putten. Tot slot verkennen we samen met ARN verschillende projecten met bedrijven om batterijrecyclingtechnieken te testen en de batterijketen beter inzichtelijk te maken.’

27

Virol is al meer dan 50 jaar een gerespecteerd familiebedrijf in Noord-Nederland met een groot portfolio aan klanten en meer dan 150 medewerkers. Bij de verkoop is de keuze gevallen op PreZero, een van oorsprong Duits bedrijf dat dezelfde kernwaarden als Virol waarborgt. Met de overname van Virol breidt PreZero haar positie verder uit in de Nederlandse recyclebranche. De volledige activiteiten, werknemers en alle materiële bezittingen zijn onderdeel van de overname. Virol gaat op termijn verder onder de naam PreZero. De overname is voor Virol een positieve stap richting verdere groei. PreZero is een internationale speler in de recyclebranche met meer dan 140 vestigingen

in 8 verschillende landen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden, van kennisdeling tot groei. WAARDEKETEN UITBREIDEN

Claudy Lejeune, algemeen directeur van PreZero Recycling Nederland, zegt over de overeenkomst: ‘We zijn verheugd dat we de onderhandelingen met Virol tot een goed einde hebben gebracht. Daarop voortbouwend willen we onze afval- en recyclingbeheeractiviteiten in Nederland verder uitbouwen. Met de geplande overname breiden we onze waardeketen uit en tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan de circulaire economie.’ Eric Schoonderbeek, algemeen directeur Virol Holding B.V., licht de verkoop toe: ‘Met PreZero kiest Virol voor een sterke en ambitieuze partner om haar doelstellingen te realiseren: duurzame, kwalitatieve dienstverlening waarbij een circulaire economie centraal staat. De samenwerking markeert een nieuw hoofdstuk dat mogelijkheden en kansen biedt voor de ontwikkeling van onze medewerkers en onze dienstverlening.’

*De partijen waar Brainport Development mee samenwerkt om een nationaal ecosysteem te creëren zijn: InnovationQuarter, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), OostNL, RAI Automotive Industry NL, Netherlands Maritime Technology (NMT), Uitvoeringsprogramma Circulair Maakindustrie (UPCM) en andere kennis- en industriepartners. Tekst: Cathelijne van Wingerden Foto’s: Green Light Bron: ARN/ Green Light

BRAINPORT DEVELOPMENT

Bij Brainport Eindhoven, een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant, worden impactvolle, innovatieve technologieën die ons leven aangenamer, veiliger en schoner maken ontwikkeld. De Brainportregio bestaat uit 21 gemeenten en telt vele campussen, fieldlabs en innovatiehubs. Iedere dag werken bedrijven, onderwijs-, kennisinstellingen en overheden binnen dit ecosysteem samen, waardoor ketensamenwerking, open innovatie en allianties succesvol vorm krijgen. De economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development versterkt deze samenwerking. Zij ondersteunen de gedeelde belangen. In welke agenda herkennen we ons allemaal? Hoe kunnen we van één plus één drie maken? Hoe krijgen we nieuwe initiatieven van de grond? En welke opgaven zijn zo groot dat we sámen verder komen dan alleen? Kijk voor meer informatie op brainporteindhoven.com.

Kuipersweg 17-21 3449 JA Woerden Telefoon 0348 - 42 03 99 info@lasbedrijfalphen.nl

DE STERKSTE SCHAKEL IN RECYCLING Lasbedrijf Alphen is de grootste lokale producent van containers in Nederland, met vestigingen in Woerden, Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Als één van de weinige aanbieders in de markt produceren wij al onze containers zelf. Bent u een bouwer, transporteur of afvalverwerker die hoge eisen stelt aan materiaal? Wij leveren een echt Nederlands kwaliteitsproduct en garanderen korte levertijden. CONTAINERS OP MAAT Lasbedrijf Alphen is dé specialist in de bouw, reparatie en constructie van containers. We hebben meer dan 50 jaar ervaring, werkplaatsen in Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Woerden, en maken nog een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Als één van de weinige aanbieders in de containermarkt produceren wij al onze containers zelf.

www.lasbed rijf a lph en . n l


28

|

Renewi behaalt opnieuw de PSO-certificering Waste-to-productorganisatie Renewi heeft opnieuw Trede 1 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Renewi op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Renewi op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

medewerkers, lokale gemeenschappen en de aandeelhouders. Van de 14 miljoen ton afval die Renewi jaarlijks verwerkt, wordt 89 procent gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Renewi hanteert een ‘waste-toproduct’ aanpak binnen haar bedrijfsvoering. Dit betekent dat de onderneming ernaar streeft om zoveel mogelijk waarde uit afval te verkrijgen, in plaats van dit afval te verbranden of te storten. Deze productiewijze past volledig binnen de missie om duurzaam te opereren, met oog op de toekomst. De ‘waste-

daarmee een aanjager van inclusief ondernemerschap binnen haar eigen branche en het bedrijfsleven in het algemeen. Met de langstlopende PSO-certificering binnen de afvalwerkingsbranche wordt aangetoond actief bezig te zijn met het uitbreiden van socialer ondernemen en hierin een voorbeeldfunctie aan te nemen. Het bedrijf hecht veel belang aan een werkomgeving waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en waarin iedereen zich gerespecteerd, gelijkwaardig en onderdeel van de organisatie voelt. Het personeelsbestand is representatief, gericht op de diversiteit in

met een afstand tot de arbeidsmarkt een extra hand te reiken en hen daarmee een soepele overgang te bieden naar een interessante en voldoening gevende functie. KRACHT VAN DIVERSITEIT

‘Renewi heeft als missie dat we een diverse en inclusieve werkgever willen zijn’, zegt Wendy Wernert, Group Talent Manager. ‘Wij geloven in de kracht van diversiteit op de werkvloer en dat dit op positieve wijze bijdraagt aan de bedrijfsresultaten. Een van onze kernwaarden is niet voor niets ‘Samen’!’

plek voelt. Ook is de bedrijfscultuur erop geijkt om iedereen inclusief te behandelen, en binnen de afdelingen en teams ervoor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn tot begeleiding. Door alle medewerkers een kans te geven op een werkplek die geschikt is voor hen merkt Wernert dat de PSO-doelgroep een waardevolle aanvulling is binnen de organisatie. ‘Met inclusief ondernemerschap halen we dus het maximale uit de samenwerking tussen ons bedrijf en al onze medewerkers.’ PSO-CERTIFICERING

Met de PSO-certificering kunnen organisaties aantoonbaar maken dat zij zich inzetten voor de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dit op een verantwoorde, duurzame manier doen. Voor Renewi sluit de PSO-certificering naadloos aan op haar eigen bedrijfsmissie en kernwaarden. Met het PSO-certificaat wordt aangetoond dat de organisatie belang ‘Openheid voor diversiteit vergroot onze toegang tot het beste talent’, aldus Wernert. ‘Door inclusie kunnen we talent effectief inzetten. Samen leidt dit tot meer innovatie, creativiteit, productiviteit, betrokkenheid en resultaten. Wij geloven in inclusief ondernemen waarmee we echt onze plek vervullen in de maatschappij. Onze klanten waarderen deze combinatie vanuit zowel maatschappelijk als commercieel perspectief, uiteindelijk gericht duurzaam en inclusief leiderschap.’ TREDE 1

Renewi is dé Nederlandse marktleider op het gebied van afvalverwerking en- recycling. De organisatie streeft ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn door bij te dragen aan een duurzame samenleving voor haar belangrijkste stakeholders: klanten,

to-product’ aanpak biedt tevens de meest kapitaal-efficiënte oplossing voor een effectief recycling- en afvalbeheer. SOCIALE IMPACT

Renewi is al jarenlang actief als samenwerkingspartner, en is

onze samenleving. Dit komt vanuit de overtuiging dat een open blik en inclusief personeelsbeleid de organisatie in staat stelt om talent vanuit de gehele samenleving aan te trekken. Talent laat zich namelijk niet vangen in een hokje. Daarom vindt Renewi het belangrijk mensen

Renewi zet zich actief in om een werkomgeving te creëren waarin elke medewerker zijn of haar talenten volledig kan benutten en ontwikkelen. Samen met haar medewerkers kijkt Renewi of iedereen een passende werkplek heeft en zich daar goed op zijn of haar

Renewi is momenteel gecertificeerd op Trede 1 en levert daarmee een bovengemiddelde bijdrage aan het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie is sinds 2017 gecertificeerd op de PSO Prestatieladder, en toont met deze doorlopende certificering zich al jaren structureel in te zetten op het vlak van sociaal ondernemen en om de werkgelegenheid binnen de organisatie voor de PSO doelgroep te behouden. Wernert vervolgt: ‘Steeds vaker is sociaal werkgeverschap en sociaal inkopen een onderdeel van commerciële trajecten. Met de PSO certificering geeft Renewi hier een invulling aan. Ook voor klanten heeft dit toegevoegde waarde, aangezien de certificering van Renewi bijdraagt aan hun eigen prestaties en meetelt bij een eventuele eigen PSO-certificering.’ MEER MENSEN HELPEN

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/ of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.


||

‘Solide resultaten weerspiegelen veerkrachtige bedrijfsmodel’ Recent heeft de firma Renewi plc,BV het toonaangevende Cash support eeninternationale nieuwe geld- waste-to-productbedrijf, maakt zijn resultaten bekend voor automaat (“flaphet boekjaar pentap”) gepre- dat werd afgesloten op 31 maart 2021. senteerd voor het De solide resultaten metweerspiegelen contant geld het veerkrachtige bedrijfsmodel, de snelle ingrepen in uitbetalen van Covid-19-kosten en kasmiddelen, uwde klanten. Hiereniseen aanzienlijke verbetering in de mee de RTMtweede jaarhelft. ONE van Cash support een meer inkomsten uit voortgezette activiteiten danDe volwaardige zijn stabiel opvolger van gebleven en de inkomsten uit de voortgezette reeds jaren activiteiten zijn met 5 procent gedaaldoplostot € 1.694 mln. De statutaire bekende winst van € 11,0 miljoen staat tegenover sing CS 9320 eendeze verlies zoals totvan € 77,1 miljoen in het vorige boekjaar. De nettokernschuld is gedaald voor kort door € 457 miljoen vorig boekjaar tot € 344 de van firma GLORY miljoen. werdt geleverd. Het bedrijf heeft goede vooruitgang geboekt met de innovatiepijplijn: projecten zijn opgestart en in uitvoering, waaronder nieuwe producten bij ATM, een BioLNGinstallatie en nog een RetourMatras-locatie. Ook het Renewi 2.0-programma is op schema en levert baten op die € 2,2 miljoen hoger liggen dan gepland. De resultaten van ATM werden beïnvloed door vertragingen in de goedkeuringen voor de verscheping van TGG, maar er is goede vooruitgang geboekt: de capaciteit voor de productie van nieuwe bouwmaterialen is in gebruik genomen en het driejarig herstelplan blijft op schema. ‘Ondanks de pandemie verbeterden onze prestaties naarmate het jaar vorderde, en ik ben blij dat ik eindresultaten kan rapporteren die aanzienlijk beter zijn dan we begin

Metaal Analyse DRAAGBARE XRF

2020 hadden voorzien’, reageert Otto de Bont, Chief Executive Officer. ‘Dit is te danken aan de vastberaden inspanningen van onze mensen, die onze klanten en gemeenschappen in de meest uitdagende omstandigheden een naadloze dienstverlening hebben geboden. Deze resultaten weerspiegelen ook onze snelle ingrepen in de kosten en kasmiddelen, ons veerkrachtige bedrijfsmodel als ook de betere recyclaatprijzen in de tweede jaarhelft. Ook hebben we een mooie vooruitgang geboekt met onze belangrijkste strategische initiatieven om duurzame groei te realiseren voor Renewi.’ TOEKOMST

Voor de toekomst verwacht de raad van bestuur nu dat de prestaties van de Groep in het boekjaar 2022 hoger zullen liggen dan de eerdere verwachtingen gezien de sterke resultaten van de Groep in het boekjaar 2021, vooral in de tweede helft, en de huidige hoge recyclaatprijzen. De overgang naar een circulaire economie zal de vraag naar recycling en recyclaten van hogere kwaliteit doen toenemen, wat ons bedrijfsmodel ondersteunt, vervolgt De Bont. ‘De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’ met de steun van de EU en nationale regeringen bieden naar verwachting meer aantrekkelijke kansen voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten. We blijven ervan overtuigd dat onze drie strategische groei-initiatieven; winstherstel bij ATM, het Renewi 2.0-programma en onze innovatiepijplijn – voor een aanzienlijke extra winst zullen zorgen in de komende drie jaar en daarna.’

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 www.xtac.nl

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

D E V A K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

‘ BE OUR FRIEND’ EN STEUN DAARMEE DE STICHTING

HAPPY SMILE!

Schroot! de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven

van adviezen, kritiek, commentaar commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 80 euro per jaar (excl. 9 % BTW). V dat bedrag ontvangt u dan 10 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op Voor leuke prijzen. Onder de ‘friends’verloten we weegschaal t.w.v. € 5.400,-

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9 % BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Hiervan gaat direct € 20,- naar de Stichting Happy Smile.

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V. VP V. P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M / V

Maak kans op een weegschaal t.w.v. € 5.400,Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 10 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Steun nu ook de Stichting Happy Smile. V Van het bedrag van € 80,per jaar gaat direct €20 naar de stichting Happy Smile.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook mailen naar; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L

29


30

|

Nuttige adressen Advisering

Containers

Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Afval sorteren

Avermann Nederland B.V. Tel: 06-11843223 Www.avermann.nl Autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering

ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen

Cash Support BV Tel: 06 - 34596200 www.cashsupport.nl Bevestigingsmaterialen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen

Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags

Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Detectie

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen

Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica

JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Gehard staal

Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bakker Hydraulic Products Tel: 0481 – 374757 www.bakker-hydraulic.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl

TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Handmatige Demontage

Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks

Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines

Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels

Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren

RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek

Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl

Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl

Laad-en lossytemen

Persen

Kunststof Palletboxen

Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten

Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmitmagnets.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie

Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com

BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Organisaties

Revisie

Metaalanalyse

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen

Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl

SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders

ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl


|

Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen

HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare

ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com NewTon Software Nederland BV Tel: 0546-569192 www.newtonsoftware.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com

Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing

Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl www.rb-demolition.com Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Industrieservice B.V. Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl

VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie

Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl www.rb-demolition.com Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing

Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TranSporTbanden/onderdeLen

Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl

TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be TranSporT (maTerieeL)

Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S

Babo Dienstverlening Tel: 06-10904382 www.babodienstverlening.nl Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl

BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl

RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl voLrubber banden

CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com WeegapparaTuur

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl

RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS

Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar. 75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500.

vLoeiSTofdichT

TE KOOP AANGEBONDEN: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 6- 2021 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

31

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


Vloeistofdicht, Vloeistofdicht,

omdat het omdat hetkan! kan!

Zoekt u een specialist die u kan helpen bij uw uitbreiding of nieuwbouw?

Zoekt u een specialist die u kan helpen RvB Groep begeleidt ondernemers bij ontbij uw uitbreiding of nieuwbouw? werp, vergunning, projectmanagement en uitvoering. Budget en planning zijn dagelijkse RvB Groep begeleidt ondernemers bij ontuitdagingen in zo’n project. Met ruime kennis werp, vergunning, projectmanagement en ervaring in het realiseren van recycling- en locaties zijn Budget we uw partner in uw project. uitvoering. en planning zijn dagelijkse

uitdagingen in zo’n project. Met ruime kennis Kijk op rvbgroep.nl of stuur uw plan en ervaring in het realiseren van recyclingnaar info@rvbgroep.nl, locaties zijn we uw partner in uw project.

Kijk op rvbgroep.nl of stuur uw plan naar info@rvbgroep.nl,

Profile for SCHROOT!

SCHROOT! nr 5 2021  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 5 2021  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Profile for schroot
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded