__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 9 | Week 13 | 2021 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

3 Kruizinga Metaalrecycling: ‘Hengelo is de metaalstad bij uitstek!’

4 Autowrakken opsparen of verkopen?

18

Young Metal Masters zoekt nieuwe leden

Omslag naar circulaire ICT-inkoop moet afvalstapel drastisch inperken

Taskforce afvalbranden wil retourpremie lithiumbatterijen

Young Metal Masters (YMM) van de MRF wil graag via Zoom een leuk event organiseren voor bijvoorbeeld vijftig jongeren. Voor een goed functionerende groep is input nodig. Daarom zijn de masters opzoek naar nieuwe leden.

De Nederlandse ICT-keten staat garant voor een continue groeiende stroom aan afgeschreven hardware. Volgens onderzoekers van het Utrecht Sustainability Institute is recycling niet de oplossing om de almaar vervuilendere ICT-sector te verduurzamen.

De Taskforce Afvalbranden vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met ketenpartijen serieus werk te maken van het terugdringen van afvalbranden. De Taskforce dringt aan op een retourpremie voor batterijen.

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 16


2

|

Voorwoord

Kettingreactie Begin maart was het weer raak. In Den Bosch woedde een grote brand bij schrootverwerkingsbedrijf AVI. Op het terrein lag veel rubber-, ijzer- en metaalafval opgeslagen. Tot in de wijde omtrek waren dikke rookpluimen te zien. In verband met de rook werden een cellencomplex van het politiebureau, alle acht locaties van het Koning Willem I College en een deel van de corona testlocatie in de Brabanthallen gesloten. Er wordt nog uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Helaas komen branden bij schrootbedrijven veel voor. Door de eigenheid van de activiteiten is het brandrisico in onze sector nu eenmaal groter. De meeste branden kunnen teruggebracht worden tot een van deze twee oorzaken: broei en de aanwezigheid van stoorstoffen zoals lithium ion batterijen. Door het afval op een beperkte ruimte bij elkaar te brengen, kunnen de temperaturen enorm beginnen oplopen. RecyclePro legt dit duidelijk uit: ‘Dit heeft alles te maken met de micro-organismen die in afval aanwezig zijn. Ze genereren warmte, tot zelfs 70 °C. Meestal blijft het daarbij, maar als de warmte geen uitweg heeft, kan er een volgend effect ontstaan: chemische broei. Dat gebeurt vooral wanneer het materiaal is ingepakt of samengeperst. Warmte gaat dan over naar hitte, omdat koolstof wordt omgezet in koolstofdioxide. En dat kan tot smeulen of spontane ontbranding leiden. De gevaarlijkste materialen voor zelfontbranding zijn plantaardige en dierlijke oliën, verven en lakken, poetsdoeken en verffilters. Ook het vochtgehalte zou een rol spelen. Volgens experimenteel onderzoek van KEMA geeft een vochtgehalte tussen 20 en 50% bij veel materialen het risico op broei, uiteraard in functie van het materiaal. De bijkomende uitdaging is dat broei niet altijd meteen te constateren valt. Broei kan al aan de gang zijn vooraleer de container ingezameld of verwerkt wordt. Een tweede oorzaak is brand door batterijen in het schrootafval. Als de batterijen stabiel zijn, dan is er niets aan de hand. Maar bij interne kortslui-

Young Metal Masters: de club voor jonge talenten in de metaalbranche Koos: ‘Dat was echt een leerzame dag en met aansluitend een borrel en diner werd het een gezellig netwerkmoment. Het was een zeer geslaagde YMM-bijeenkomst waarop positief gereageerd werd. Maar we willen het nu breder trekken: niet alleen jonge handelaren, maar ook andere jongeren die binnen de ledenbedrijven werken.’

Young Metal Masters (YMM) is in 2019 opgericht om de aanstormende talenten in de metaalrecyclingbranche met elkaar te verbinden. De Masters zijn medewerkers tot 35 jaar oud van MRF leden. Zij kunnen in allerlei functies werkzaam zijn, maar allemaal zijn ze betrokken en ambitieus. Ze willen elkaar leren kennen en van elkaar leren.

ting kunnen ze spontaan ontbranden. Een kortsluiting kan ontstaan als de batterij intern onder druk komt te staan. Bijvoorbeeld doordat hij met een shredder in aanraking komt. Dat brengt in de batterij een kettingreactie op gang. Door een chemische reactie ontstaat hitte en kan de batterij ontbranden. Hierbij gaat het om een kleine vuurhaard, maar in combinatie met bijvoorbeeld kunststof kunnen zeer grote branden ontstaan. Lithion batterijen ontbranden het snelst. Bij een beschadigde lithium batterij is één druppel vocht al voldoende om tot een steekvlam te komen. Het probleem is zo groot dat er in 2019 een speciale Taskforce Afvalbranden is opgericht. Inmiddels heeft deze Taskforce de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gevraagd om samen met ketenpartijen serieus werk te maken van het terugdringen van afvalbranden. Mogelijke oplossingen zijn onder meer een aangescherpte inzameldoelstelling en retourpremies voor batterijen. Laten we hopen dat er snel actie wordt ondernomen, zodat de sector zoveel mogelijk van dit probleem verlost is. Wendy Noordzij

Maar corona gooit roet in het eten… Koos: ‘Jazeker. De praktijk wijst uit dat we momenteel niet veel voor de YMM kunnen betekenen. We misten de afgelopen tijd eerlijk gezegd de energizer; de animo om ermee aan de gang te gaan. Door corona stond het wat verder van ons af.’

Koen Huiskes van Huiskes Metaal en Koos van Laar van Reukema zijn hun kwartiermakers. De MRF vraagt hen hoe het in coronatijd met de YMM gaat. Koen: ‘De vorige MRFvoorzitter stimuleerde het idee dat we een aantal keren per jaar speciaal voor de jonge metaalhandelaren bijeenkomsten zouden gaan organiseren. Gewoon, gebruik makend van ons eigen netwerk. De eerste keer was een groot succes en na afloop was iedereen razend enthousiast. We hebben goeie gesprekken gehad en veel geleerd.’

Hoe staan de YMM er nu voor? Koen: ‘We willen uitvogelen wie de Young Metal Masters zijn. Destijds is een leeftijdsgrens van 35 jaar afgesproken, staat die grens nog? En welke jonge medewerkers bij de leden willen meedoen?’

Koos van Laar

Koos: ‘We weten inderdaad nog niet genoeg over onze doelgroep. Wat zijn bijvoorbeeld de behoeften van de jongeren en hoe kunnen we hierop inspelen?’ KENNISPLATFORM

Koen: ‘Ik zie de MRF en dus ook YMM voor de jongere generatie, als kennisplatform waar we elkaar ontmoeten en waar we van elkaar kunnen leren. Zien hoe er wordt gewerkt, bij elkaar op bezoek gaan en natuurlijk elkaar persoonlijk leren kennen. Ervaringen delen, kennis overdragen en belangrijke thema’s nader belichten. Op die manier heeft YMM toegevoegde waarde. Wij lopen zelf al wat langer mee, maar we leren ook nog elke dag iets nieuws.’ Koos: ‘Onze branche is veelomvattend en de uitersten liggen ver uit elkaar. Hoe leuk is het dan om bij elkaar in het bedrijf te kijken en met

Koen Huiskes

elkaar te bespreken hoe het eraan toegaat. Het liefst organiseren we elk jaar een interessant bezoek aan een smelter of andere branche gerelateerde partij en koppelen we daar een netwerkevent aan. We hadden wat ijzers in het vuur toen corona alles stillegde. We denken er nu over om digitaal iets te organiseren.’ OPROEP

Koen: ‘We kunnen bijvoorbeeld via Zoom een leuk event in elkaar draaien voor bijvoorbeeld 50 jongeren. Al gaat er niets boven elkaar in levenden lijve ontmoeten. Voor een goed functionerende Young Metal Masters hebben we input nodig. Dus ik doe graag een oproep aan medewerkers onder 35 jaar van de ledenbedrijven om zich bij ons te melden via YMM@mf.nl en ons te helpen YMM op poten te zetten!’ Bron: MRF

Colofon

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 9 | Week 13 | 2021 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

3 Kruizinga Metaalrecycling: ‘Hengelo is de metaalstad bij uitstek!’

4 Autowrakken opsparen of verkopen?

18

Young Metal Masters zoekt nieuwe leden

Omslag naar circulaire ICT-inkoop moet afvalstapel drastisch inperken

Taskforce afvalbranden wil retourpremie lithiumbatterijen

Young Metal Masters (YMM) van de MRF wil graag via Zoom een leuk event organiseren voor bijvoorbeeld vijftig jongeren. Voor een goed functionerende groep, is input nodig. Daarom zijn de masters opzoek naar nieuwe leden.

De Nederlandse ICT-keten staat garant voor een continue groeiende stroom aan afgeschreven hardware. Volgens onderzoekers van het Utrecht Sustainability Institute is recycling niet de oplossing om de almaar vervuilendere ICT-sector te verduurzamen.

De Taskforce Afvalbranden vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met ketenpartijen serieus werk te maken van het terugdringen van afvalbranden. De Taskforce dringt aan op een retourpremie voor batterijen.

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 16

Jaargang 9 week 13, 2021, nr. 3 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche.

Verschijnt 10 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd.

Medewerkers aan dit nummer: Dennis van Galen

ISSN: 2214-9309

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 info@bay6print.nl Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant

Disclaimer: Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

t rAnStecH

3

iS geSpeciAliSeerD in nieuWe en geBruiKte FilterinStAllAtieS

Maatwerk voor elke klant Met een grote voorraad filters, variërend van 1000 tot 50.000 kubieke meter en een totaal filteroppervlak van 10.000 vierkante meter -waar nodig keurig gereviseerd-, biedt Transtech veel keuze. Het bedrijf levert voornamelijk maatwerk, maar op wwww.gebruiktefilters.nl kan de klant ook kiezen voor een tweedehands filter en deze in (laten) bouwen. Oprichter Jan van der Vlist geeft aan dat je het zo gek niet kunt bedenken of ze leveren er filters aan. ’We hebben ons inmiddels ontwikkeld als één van de grootste totaaloplossers op het gebied van industriële ontstoffing. Werden filters voorheen vooral milieutechnisch toegepast, nu komen ze meer en meer voor bij het procesmatig scheiden.’ Van der Vlist zit al decennialang in de filters en kan bogen op een ruime kennis. ‘We zien een duidelijke groei in de recycling. We leggen

aan Atex. In ons magazijn te Moordrecht hebben we een grote voorraad waardoor snelle levertijden zijn te realiseren.’Van der Vlist vult aan: ‘Maar we zijn geen handelaren. We profileren ons bewust als totaaloplosser. Ik vraag ook altijd door bij de klant om hem te behoeden voor fouten. We werken hier niet voor niets met drie projectengineers.’ De serviceafdeling van Transtech bestaat uit acht personen die dagelijks belast zijn met onderhoud, inspecties en het verhelpen van storingen. Inspecties vinden veelal plaats onder contract waarbij afspraken ten aanzien van reactietijd, calamiteiten en voorraden van onderdelen in opgenomen zijn. NOVITEIT

Van der Vlist noemt als noviteit een nieuw type filtermedium met een hoge afscheidingsefficiëntie en een blijvend laag weerstandsniveau. ‘Een intelligent reinigingsysteem met een steile reinigingscurve. Hierdoor ontstaat een veel effectievere

OP VOORRAAD

Naast het verkopen van nieuwe filterinstallaties van het merk Eurofilter heeft Transtech een grote voorraad gebruikte filterinstallaties met capaciteiten van 500 - 50.000 m³/uur. Janmaat: ‘De merken die we veel op voorraad hebben, zijn o.a. DCE, Infastaub, Nederman, Cipres, Donaldson en Flex Kleen. Voor deze filtermerken is een ruime voorraad filterpatronen, filterzakken, steunkorven, reinigingscontrollers en membraankleppen aanwezig.’ De gebruikte en nieuwe onderdelen op voorraad variëren van: filtermedium (filterzakken, filterslangen en filterelementen); filterbesturing (schakelkasten en besturingskasten voor de filterreiniging); filterreiniging (schudmotoren, blaaspijpen, membranen en magneetventielen); ventilatoren of reservedelen daarvoor tot aan roterende sluizen en schroeftransporteurs. Onder het kopje ‘Aanbod’ vindt de klant allerlei gebruikte filters die direct door Transtech zijn in te bouwen. VERHUUR

Van der Vlist: ‘Als een bedrijf aanloopt tegen een calamiteit als brand of iets dergelijks, maar ook als ze er bij nieuwbouw achter komen dat er iets ontbreekt aan de ontstoffing, dan kan men altijd bij ons huren. We beschikken over een verhuurvloot met capaciteiten van 500 tot 20.000 kubieke meter per uur. Ook bedrijven met wisselende processen zoals tijdelijke op- en overslagactiviteiten of mobiele shredders doen een beroep op onze huurvloot. Voor de verhuurtoepassing wordt voorafgaande ook geadviseerd op welke wijze de ontstoffingsinstallatie het beste kan worden ingezet. En we verhuren door heel West-Europa.’ EXPERTISE

ons toe op ontstoffing maar ook op scheidingsprocessen op lucht. Daar de recyclingstromen steeds meer waarde krijgen naarmate ze schoner zijn, is de belangstelling van de recyclingbranche groeiende.’

reinigingspuls dus een behoorlijke persluchtbesparing. Er bestaat ontzettend veel belangstelling voor deze componenten daar deze in het kader van MVO en energieverbruik bijdragen aan een beter milieu.’

Overigens is een filterinstallatie niet iets wat zonder benodigde kennis tot successen zal leiden. Filterinstallaties moeten zo’n een á twee keer per jaar worden gecontroleerd. Zo verplicht de overheid in ieder

De hoogste prijs voor uw e-waste

METAAL RECYCLING • ICT-RECYCLING • SLOOPWERKEN GRAHAM BELLSTRAAT 35 • 8013 PL ZWOLLE TELEFOON 06 17 88 05 32 • INFO@GUWO.NL

www.guwo.nl Transtech Jan van der Vlist begon in 1993 met Transtech, specialist in ontstoffing en transportsystemen. Hij bemoeit hij zich voornamelijk met de verkoop. Sander Janmaat regelt alle lopende zaken op kantoor en begeleidt de engineering-afdeling. Van der Vlist: ‘Onze toegevoegde waarde voor de klanten zit ‘m in kennis. Vaak worden ontstoffingsfilters ingebouwd door een machinebouwer. Maar juist omdat we gespecialiseerd zijn op dit gebied, kunnen wij de klanten nog meer optimalisatie bieden.’ Janmaat vult aan: ‘Bovendien hebben we alle disciplines zelf in huis. Van engineering tot aan montage en service.’ Bij Transtech werken inmiddels 25 mensen. geval al bepaalde bedrijven dat te doen. Van der Vlist: ‘We hebben zo’n 180 contracten voor filterinstallatiecontrole. Vaak gaat het dan om emissiemetingen die gevalideerd moeten zijn. Uiteraard leveren wij er uitgebreid verslaglegging bij. En

SERVICE

Transtech bouwt zelf scheidingsapparatuur. Bij aanschaf van een nieuwe filter neemt het bedrijf vaak ook apparaten terug en daarnaast komt er nog een stroom binnen van bedrijven die bijvoorbeeld stopten. In geval van een calamiteit kan een bedrijf ook een filterunit huren. General Manager Sander Janmaat legt uit: ‘Soms wil/moet een bedrijf zijn bestaande installatie aanpassen

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

komen we bij een nieuwe klant dan beginnen we met een nulmeting om van daaruit bijvoorbeeld het drukverval te kunnen monitoren en ontdekken wanneer een filter slechter functioneert.’


4

|

Kruizinga Metaalrecycling

Hengelo is de metaalstad bij uitstek! Vlakbij afslag Hengelo-Zuid aan de A35 die langs de stad Hengelo in Overijssel loopt is Kruizinga Metaalrecycling gevestigd aan de Binnenhavenstraat 57b. Betrouwbaar in schroot! Dit is hun motto, wat ze nu al geruime tijd weer waarmaken.

samen met zoon Elwin. Met sonore basstem vertelt hij vol passie over zijn eigen bedrijf en de stad waar deze is gevestigd. De geschiedenis als metaalstad begint in 1859 wanneer de textielindustrieel Charles Theodorus Stork,

van Hazemeyer, Heemaf, Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie en Hollandse signaalapparaten gevestigd. Uit de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie zou jaren later het AkzoNobel-concern ontstaan. Een verleden om trots op te zijn en mede daarom startte Kruizinga Metaalrecycling in 2010. KRUIZINGA METAALRECYCLING

Als achttienjarige jongen begon René een autosloperij. Het werk gaf een goede verdienste en René leerde veel over metaal. Het werken met de handen beviel hem goed, maar hij zag dat er in de handel een goede boterham was te verdienen en daarom maakte hij een overstap. In de periode in de handel deed René veel contacten op. De schroot is toch een wereldje van ons-kent-

HENGELO METAALSTAD

Hengelo is de metaalstad bij uitstek volgens René Kruizinga eigenaar van Kruizinga metaalrecycling

geboren in Oldenzaal, een smederij begint in Borne. In 1868 besluit C.T. Stork deze smederij, ijzergieterij en reparatiewerkplaat te verhuizen naar Hengelo. In de textielfabrieken zullen regelmatig machines kapot zijn gegaan en een eigen smederij zal in dit geval een gelukkig bezit zijn geweest. Stork had samen met een aantal andere textielfabrikanten gestreden voor de komst van de spoorlijnen Almelo-Salzbergen en Hengelo-Zutphen. De nieuwe machinefabriek kwam naast het kruispunt van deze twee spoorlijnen te staan. De komst van Stork initieerde de komst van andere fabrikanten. Zo werden in Hengelo ook fabrieken

ons aldus René. Dit gaf een goede basis om in 2010 te starten als zelfstandig ondernemer

van deze locatie. In vergelijking met Hengelo hebben ze wat minder sorteer werk te doen in Oldenzaal.

Binnen het bedrijf werken in totaal 8 mensen. De vestiging in Oldenzaal kent twee medewerkers. In Hengelo heeft men 6 medewerkers. Zoon Elwin werkt ook in Hengelo. Hij is veel onderweg en onderhoudt de klantcontacten. Belangrijk werk, want dit houdt de zaak draaiende. René zelf zorgt voor de dagelijkse aansturing in Hengelo. Op 3 Mei 2019 werd het aangekondigd: “Vanaf morgen zijn wij geopend in Oldenzaal”. De jongste loot aan de Kruizinga-boom heeft twee mensen in dienst. Een daarvan is schoonzoon Laurens Coenraad. Elwin en René zijn beide eigenaar

Leuk detail is dat de industrieel C.T. Stork in 1822 is geboren in Oldenzaal. Wat dat betreft zitten ze aan de


|

er een motoclub gesponsord. Naast dit alles heeft Kruizinga mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk. Zo kun je iets terug doen voor de maatschappij.

bron van de metaalhandel met hun nieuwe vestiging in Oldenzaal. DIENSTEN

Kruizinga Metaalrecycling levert verschillende diensten. Zo is er de afdeling inkoop. Op locatie kunnen ijzer, metaal, kabel en elektrische apparatuur worden ingeleverd. De prijzen die hiervoor worden gegeven zijn beurs gerelateerd. Er kan contant of via de bank worden afgerekend. Wanneer een klant een partij ijzer wil langsbrengen, kan deze zich melden op kantoor. Je kunt van tevoren een afspraak maken als je dit wil. Op kantoor kun je aangeven welke materialen je wilt inleveren. Men legt je uit waar je de materialen op het terrein kan lossen. In Hengelo zijn een overslagkraan Liebherr LH 35 en twee heftrucks Linde beschikbaar die kunnen helpen bij het lossen. De Liebherr LH 35 weegt 31,9 ton, heeft een bereik van 15 meter en een motorvermogen van 190 PK. In Oldenzaal staat er een Liebherr 924 en één heftruck Linde. De Liebherr 924 weegt 23,75 ton en een motorvermogen van 163 PK.

TOEKOMST

Na de COVID-maatregelen had iedereen in de sector een heel slecht eerste kwartaal. Maar vanaf vorig jaar Oktober lijkt de markt zich weer te herstellen. Het is momenteel zelfs zo druk dat iedereen een inhaalslag lijkt maken. Misschien heeft men eerst even aangekeken wat de maatregelen zouden brengen. pelijke verantwoordelijkheid. Zo is zij actief met sponsoring van een rugbyclub “Dragons” uit

Hengelo. Mannen van staal die worden gesponsord door een oud-metaalhandel! Tevens wordt

Kruizinga ziet de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet. In metaalstad Hengelo zal altijd handel blijven in schroot.

STELCON®PLATEN BETONPLATEN KEERWANDEN BETONBLOKKEN Tel: 085 273 6066 www.vankalsbeekbeton.nl

AGEndA 10 JUNI 2021

Metef, International trade fair for metal production, Bologna, Italië 2 TOT 4 SEPTEMBER 2021

Recycling Aktiv 2021, Messe Karlsruhe, Duitsland 16 NOVEMBER 2021

Vakbeurs Recycling, Gorinchen

Eerst moet je langs de weegbrug rijden. Het gewogen gewicht wordt opgeslagen in de computer. Dan kun je op het terrein naar de verschillende plekken rijden waar je het materiaal kunt lossen. Medewerkers van Kruizinga bepalen ter plekke of er materiaal bij zit dat moet worden gesorteerd. Na het lossen kun je weer terugrijden naar de weegbrug om te wegen. Met een capaciteit van 50 ton kan de weegbrug ook grote leveringen aan. Het verschil in gewicht en het geloste metaal bepaalt wat je uitgekeerd krijgt. Er is ook nog een kleinere

PERSEN

weegbrug beschikbaar die gaat tot 6 ton voor kleinere partijen.

SCHAREN

SHREDDERS

Kruizinga metaalrecycling heeft een ophaaldienst. In Hengelo en omgeving kan men gratis oud ijzer, kabels en elektronische apparatuur ophalen. Men kan ook op aanvraag een container plaatsen. Er zijn containers met een inhoud van 1m3 tot 35m3. Er zijn ook accubakken en gitteboxen. Van klanten krijgt Kruizinga te horen dat ze behulpzaam zijn en vlot met betalen. Dit geeft een gevoel van betrouwbaarheid en klanten komen graag terug om handel te doen. Het afgelopen jaar heeft Kruizinga ervoor gekozen om verder door te professionaliseren. Er is een nieuwe weegbrug aangeschaft en een vast kantoor neergezet. Voorheen stonden er een soort noodlokalen. De klant kan nu van achter de balie netjes en professioneel worden geholpen. Dezelfde plannen heeft men ook voor de vestiging in Oldenzaal aankomend jaar. Naast de handel in metaal voelt het bedrijf ook een maatschap-

lefort.com

+32-11-552010

5


6

|

A utorecycling

in

S panje :

‘De kracht van een goed netwerk en doordachte wet- en regelgeving’ De Europese statistieken gooien wat zand in de ogen, maar Spanje doet het uitstekend op het gebied van autorecycling. Het netwerk van autodemontagebedrijven is op orde, de wet- en regelgeving staat en er is voldoende kennis en innovatie aanwezig. Met Manuel Kindelan, Algemeen Directeur bij SIGRAUTO kijkt het online platform Green Light wat goed gaat én wat nog beter kan.

Kindelan vertelt dat de autodemontagebedrijven momenteel al goed in staat zijn om elektrische voertuigen te verwerken, maar dat er nog wel stappen moeten worden gezet om grote aantallen aan te kunnen. ‘In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we een aanpassing van de Spaanse ELV-regelgeving, waarbij de minimumvereisten voor vaardigheden en kennis vastgelegd worden die nodig zijn om afgedankte elektrische auto’s te kunnen verwerken.’ LIFE CIRC-ELV

ceerder, weet ook Manuel Kindelan, Algemeen Directeur van Sigrauto, de Spaanse evenknie van ARN. ‘De jaarlijkse cijfers van Eurostat laten een weinig betrouwbaar beeld zien. De Europese Commissie is zich daar bewust van en neemt de scheve cijferreportage mee in de nieuwste aanpassing van de ELV-richtlijn.’ Kindelan zegt dat Spanje zich op het gebied van autorecycling kan meten met gerenommeerde landen als Frankrijk, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Hij geeft ook de oorzaak van de op

ELV’s onbekend waar de auto is gebleven. ‘Het Spaanse systeem gaat ervan uit dat een auto alleen afgemeld kan worden als het is afgeleverd bij een officieel autodemontagebedrijf. Dit bedrijf maakt vervolgens online verbinding met het centrale Spaanse voertuigregistratiesysteem en schrijft de auto uit. Bovendien moeten Spaanse autoeigenaren hun auto deregistreren om te voorkomen dat de wegenbelasting doorloopt. De animo om de auto netjes af te leveren bij een autodemontagebedrijf is dus – net als in Nederland – groot.’ UITGEBREID NETWERK

Kindelan is eveneens trots op het netwerk van 1.300 autodemontagebedrijven in het land. Wie het overzichtskaartje ziet, merkt dat in echt elke uithoek wel een of meerdere autodemontagebedrijven te vinden zijn. Daarnaast telt Spanje 26 shredders en tien post-shredder faciliteiten. ‘Al deze faciliteiten werken met de meest geavanceerde technieken’, benadrukt Kindelan. De bedrijven samen hebben de capaciteit om circa een miljoen ELV’s te verwerken. Meer dan genoeg, want gemiddeld krijgen ze ongeveer 750.000 afgedankte voertuigen per jaar over de vloer.

van diverse metalen en materialen is de volgende stap. De diverse materiaalstromen vinden hun weg naar gespecialiseerde recycling- of verwerkingscentra en tien PSTfabrieken. Tot zover weinig nieuws onder de zon. Maar als we naar de meest recente Europese recyclingcijfers kijken – die van 2018 – blijkt dat Spanje in de staart van Europa bungelt. ‘Slechts’ 92,6 procent van het gewicht van de auto wordt gerecycled inclusief nuttige toepassing. Hoe kan dat?

Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

Met zo’n 47 miljoen inwoners behoort Spanje tot de grotere landen van Europa. Haar wagenpark is met 29,4 miljoen auto’s immens. Per 1.000 inwoners rijden er ongeveer 625 auto’s rond. Afscheid nemen van hun ‘coches’ vinden Spanjaarden moeilijk, want een auto is bij zijn pensioen gemiddeld 19,3 jaar oud. Die leeftijd is zo hoog dankzij een groot aandeel ‘hoogbejaarden’. Ongeveer een op de vijf auto’s is meer dan twintig jaar oud. Is het leven van de auto voorbij, dan belandt hij als ELV (end-of-lifevoertuig) bij een autodemontagebedrijf. Elke auto die daar terechtkomt, wordt afgemeld met een certificaat van vernietiging. De verwerking van de afgedankte auto is vergelijkbaar zoals we in Nederland gewend zijn. Eerst worden vloeistoffen als olie en remvloeistof opgevangen, waarna demontage van de nog bruikbare onderdelen volgt. Na het demontagebedrijf komt de shredder in actie. Een machine van 4.000 pk sterk vermaalt het restant van de auto in duizenden stukjes, de scheiding

Onlineplatform Green Light

het eerste gezicht lagere recyclingprestatie: ‘Het gebrek aan wasteto-energy-fabrieken in Spanje is de belangrijkste reden waarom Spanje het doel van 95% niet haalt, iets wat lastig te veranderen is.’ KRACHTIG DEREGULATIESYSTEEM

ROBUUSTE RAPPORTAGE

Spanje doet niet alleen goed mee in Europa, het nestelt zich op verschillende gebieden zelfs in de top. ‘Spanje heeft een goede wet- en regelgeving en kent een uitstekende naleving van die regels. We bevinden ons tussen de vooruitstrevende landen als het om naleving van het ELV-verdrag gaat’, zegt Kindelan.

Wie aan ‘scoreboardjournalistiek’ doet, zou stellen dat Spanje zijn zaakjes op het gebied van autorecycling niet goed genoeg voor elkaar heeft. Toch ligt dat een stuk genuan-

Eén van de paradepaardjes van SIGRAUTO is het prima werkende deregistratiesysteem. In Spanje is van hooguit vijf op de honderd

Opvallend is dat Spanje een aantal van de grootste autodemontagebedrijven van Europa huisvest. Desguaces la Torre in Madrid is zelfs de grootste op het continent en Desguaces Cortes uit Valencia is een andere belangrijke speler. Volgens Kindelan is het ’t gevolg van goede wet- en regelgeving, naleving van de regels en prima marktomstandigheden. ‘Industriëlen hebben genoeg redenen om te investeren in - en professionaliseren van - hun locaties. De processen worden continu verbeterd in de vorm van betere apparatuur en een betere organisatie. Zo kunnen ze goed omgaan met de grote volumes waarmee ze werken.’ Het gevolg is dat ook de markt van gebruikte onderdelen floreert in Spanje. Die sector is sterk ontwikkeld. Via onlinekanalen gaan veel gebruikte onderdelen over de landsgrenzen heen.

ELEKTRISCH RIJDEN

Volgens de periodieke barometer van Anfac, de Spaanse vereniging van autofabrikanten, loopt Spanje achter in Europa op het gebied van elektrisch rijden. In de laatste meting (najaar 2020) scoorde het land 17,1 punten en daarmee zit het net onder het Europese gemiddelde van 17,7. Auto producerende (buur)landen als Italië en Frankrijk presteren met 27,7 om 37,9 aanzienlijk beter, constateert Anfac. ‘Het aandeel van elektrische voertuigen groeit sterk verspreid over de wereld, maar het is waar dat Spanje nog niet zo snel gaat. In 2020 reden er ongeveer 185.000 geëlektrificeerde voertuigen rond op de Spaanse wegen’, aldus Kindelan. Wel gloort er hoop aan de EV-horizon in Spanje sinds de overheid afgelopen zomer een hulppakket ter grootte van 3,75 miljard euro presenteerde die de auto-industrie moet helpen. Van de kapitaalinjectie is 100 miljoen euro (Moves II) gereserveerd voor aankoopsubsidies van elektrische voertuigen en 250 miljoen euro (Renove) voor de algemene verkoop van elektrische auto’s. Wie een EV koopt met een flinke actieradius én zijn oude auto laat verwerken kan tot 5.500 euro besparen. Volgens Kindelan verwelkomen de Spaanse autodemontagebedrijven momenteel nog weinig elektrische voertuigen, maar hij verwacht dat het de komende jaren sterk verandert. ‘We geloven dat in 2030 een op de tien ELV’s bij de verwerkingcentra een elektrische auto is.’

In 2018 startte het driejarige onderzoeksprogramma Life Circ-ELV op, waarin ook ARN stakeholder is. Gefinancierd met geld uit de Europese Unie is het doel van het programma om plastics afkomstig uit ELV’s een tweede leven te geven. Het liefst als nieuwe bumpers en andere auto-onderdelen, maar ook in toepassingen als plastic pijpleidingen. Het percentage van hergebruik moet omhoog, net als de kwaliteit van de plastics. Het nieuw geproduceerde auto-onderdeel mag kwalitatief niet onderdoen aan het origineel. Bovendien moet kostenefficiëntie worden bereikt, want plastic recycling is alleen interessant als het niet te veel kost. Projectleider is het Spaanse technologiecentrum Aimplas, maar de eveneens Spaanse plasticfabrikant Sigit doet ook mee, net als Sigrauto. Een van de grootste ELV-autodemontagebedrijven van Spanje én Europa - Desguaces Cortes - is eveneens van de partij. Zo heeft de zoektocht naar het sluiten van de plastickringloop een duidelijk Iberisch tintje. Manuel Kindelan benadrukt het belang van het Life Circ-ELV-programma: ‘Het recyclen van plastics afkomstig van ELV’s is een van de belangrijkste vraagstukken van de komende jaren. Het kan een nieuwe inkomstenbron worden voor de sector. Tegelijkertijd concentreren post shredding technologieën zich steeds vaker op plastic. De economische balans zal uitmaken wat uiteindelijk de beste optie is voor welk plastic onderdeel.’ Tekst Jens Holierhoek Foto’s: Green Light Bron: ARN/ Green Light


|

7


8

|

RADIOACTIVITEIT HANDMETER RADFINDER • Zeer gevoelige detectie door 2 inch NaI detector • Eenvoudig te bedienen • Robuuste uitvoering • Goed af te lezen door groot verlicht display • Aanwijzing van snelle maximale waarde van een meetsessie • Analoge progressie balk • Stroomverzorging door 4 AA batterijen • Laag stroomverbruik • Audio signaal geeft bij hogere straling hogere toon zo kan je meten zonder op het display te kijken • Lage prijs ongeveer de helft van concurrerende merken • Service vanuit Nederland

Ook levering van de RadPort poortdetector

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

Column

Metaalgekte Veel metaalprijzen zijn de afgelopen dagen ongekend hard gestegen. Zo nam de koperprijs op donderdag 18 en vrijdag 19 februari toe met respectievelijk 2% en 4,4% op dagbasis. En na het weekend steeg de prijs verder. Op maandag 22 februari werd het niveau van USD 9.000 per ton koper geslecht. En de metaalgekte lijkt nog niet over. BREED GEDRAGEN POSITIVISME

Een ton koper is dit jaar al 18% duurder. Dit heeft verschillende oorzaken. Het optimisme onder speculanten over de mondiale economie is groot. Aanvankelijk was China hiervoor de bron met het vlotte herstel van de coronacrisis, maar afgelopen week gaven ook betere economische cijfers uit de VS genoeg reden voor optimisme. Tegelijkertijd verzwakte de dollar en kwam er nogmaals een bevestiging dat veel overheden en centrale banken hun economieën zullen blijven steunen. Ook de nikkelprijs profiteerde van de goede sfeer en kon er inmiddels al bijna 13% dit jaar bijrekenen. Daarmee bereikte de prijs een niveau dat in ruim zes jaar niet meer voorgekomen is. Maar ook de aluminium- en zinkmarkt profiteerden van het positivisme. De aluminiumprijs staat dit jaar al 9% hoger, terwijl de zinkprijs met een toename van 2% flink achter bleef op de rest.

· Transport · Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

Bij een bubbel gaat het om opgeblazen prijzen die weinig verband houden met de actuele waarde. Een bubbel is echter moeilijk te herkennen. Pas als deze is gebarsten weten we dat het een bubbel is. De

term supercyclus is gereserveerd voor een situatie waarin de opgaande prijstrend in een langere cyclus plaatsvindt.

OF SUPERCYCLE?

Als dit een bubbel is, dan zitten we nu in de zogenoemde ‘boom’ fase, waarin de mediaaandacht toeneemt, meer speculanten de markt betreden en de prijzen sterker stijgen. Het risico van winstnemingen neemt echter ook toe en dat vergroot de kans op barstjes.

Een ongekend breed spectrum van grondstoffen is betrokken bij de recente opwaartse cyclus.

Ik ben er niet van overtuigd dat dit een nieuwe supercyclus is.

BUBBEL, CYCLISCHE OPLEVING

Metaalrecycling anno nu!

Naast de basismetaalprijzen, stegen ook de prijzen van olie, gas, tarwe, maïs, sojabonen, suiker, goud, zilver, ijzererts en cokeskolen flink. Bij een prijsstijging van zoveel grondstoffen tegelijkertijd rijst al snel de vraag of we hier te maken hebben met een bubbel of een nieuwe supercycle. Maar het kan natuurlijk ook gewoon onderdeel zijn van een normale cyclische opleving.

Het sterke herstel van China na de coronaschok heeft tot veel optimisme in basismetaalmarkten geleidt. De economische stimuleringspakketten zijn fors en mede gericht op sectoren die veel metaal verwerken (bouw & infrastructuur). Die steun houdt een keer op te bestaan.

CONSUMPTIEMODEL

Daarnaast blijft China vasthouden aan een economische transitie naar een consumptiemodel. De economie was vooral gebaseerd op het (metaal intensieve) investeringsmodel. Dit betekent dat de groei van de vraag naar metalen vroeg of laat afneemt. En tot slot is optimisme (over de vaccins en economisch herstel) geen solide basis voor een supercyclus. Dat is meer iets voor een bubbel. Maar of dat het geval is, weten we pas achteraf.

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 1 maart in de Financiële Telegraaf gestaan ‘bubbel of een nieuwe supercycle met metaalgekte?’. Foto: Hannie Verhoeven.

Markt regelt recycling van dakramen in nieuw convenant Het Convenant Recycling Dakramen stelt dat de 24 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland vanaf heden verwijderde Velux dakramen aanbieden voor recycling. Stichting Dakmeester en Velux Nederland hebben dit in het convenant vastgelegd. De dakdekkersbedrijven, aangesloten bij Stichting Dakmeester, verplichten zich tot het in gang zetten van recycling van de stroom van oude dakramen. Het materiaal wordt via de Take-back service van Velux aangeboden aan demontagebedrijven, meestal bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze bedrijven zorgen voor de demontage van de verschillende onderdelen De Dakmeesters staan aan het begin van deze keten. Zij zijn in staat om de dakramen apart te houden en de logistiek te regelen

naar de demontagebedrijven. Velux garandeert vervolgens dat de onderdelen terechtkomen in grondstoffenstromen (glas, hout, aluminium en kunststof), die in nieuwe producten worden verwerkt. Deze recyclegarantie wordt,

net als de recyclinggarantie van oude betonnen dakpannen, opgenomen in de Daksysteemgarantie PLUS van de Dakmeesters. Dit onderdeel van de recyclinggarantie wordt ook vastgelegd in het zogeheten Dakdossier.


14 | |

9

Jungheinrich bespaart een jaarlijks 15.500 tononderdele CO2 Venyard: Ikea voor Jungheinrich AG zet een grote stap op het gebied van duurzaamheid en klimaatneutraliteit. De Duitse vestigingen van de heftruckfabrikant, waaronder zes fabrieken, werken vanaf nu uitsluitend met groene stroom. De omschakeling van buitenlandse locaties op groene stroom volgt.

Tegelijkertijd is Jungheinrich begonnen met het opwekken van eigen zonne-energie en rust het zijn vestigingen geleidelijk uit met zonnestroomsystemen. Door deze overstap vermindert de Groep zijn jaarlijkse uitstoot met 15.500 ton CO2.

‘Voor ons begint de verantwoordelijkheid voor onze producten niet in de fabriek, maar al vele stappen eerder. In het kader van onze Strategie 2025+ intensiveren wij onze activiteiten om de toeleveringsketens van Jungheinrich duurzamer te maken. Dit omvat ook de aankoop van energie. Zo creëren we duurzame waarde voor onze klanten, onze werknemers, onze aandeelhouders en zakenpartners, en voor de maatschappij in zijn geheel’ legt Brzoska uit. In december 2020 sloot Jungheinrich zich aan bij de internationale campagne ‘50 Duurzaamheid & Klimaatleiders’, een initiatief van

achter hun bestaande autorecyclingbedrijf te kopen, waagden Traas en Van der Ven de gok.

internationale ondernemingen uit verschillende bedrijfstakken, dat het

voortouw neemt op het gebied van klimaatbescherming en het behalen

Ze deden er drie jaar over om het terrein te maken tot wat het nu is. ‘We hebben de Amerikaanse yard als voorbeeld genomen en er onze eigen saus overheen gegoten. We hebben online componenten toegevoegd en een krachtige branding ontwikkeld.’Vele vrachtwagens grond, een dikke laag asfalt, een kilometer hekwerk, 40 lichtmasten met speakerboksen en veiligheidscamera’s plus een nieuw ontvangstvan de 17 VN-doelen voor duurgebouw later, opende Venyard op 15 zame ontwikkeling. februari 2019 haar deuren.

een groot stuk land nodig en veel auto’s’, vertelt Traas, de financieel directeur van Van der Ven Auto’s. Na de rekensom tig keer te hebben gemaakt, concludeerde hij dat de investering zich terug zou betalen, als de vraag naar onderdelen zo hoog bleef als ie was. Toen de kans zich aandiende om de afgraving

HEEL OVERZICHTELIJK Elke auto staat in een eigen, genummerd vak. Alle auto’s ‘zweven’ 40 centimeter boven de grond. De carrosserie staat stevig op blokken, zodat het voertuig niet wankelt als eraan wordt gesleuteld. Tussen de auto’s zit anderhalve meter ruimte. De auto’s staan per merk bij elkaar. ‘Het is heel overzichtelijk en goed georganiseerd’, zegt een klant die een motorblok uit een Ford takelt. Hij kijkt tevreden naar het resultaat van de werkzaamheden die hij in het afgelopen uur heeft verricht. ‘Ik ben er trots op dat het me is gelukt.’ Zelfwaardering is een van de verrassende neveneffecten van self

In de in november vorig jaar gepresenteerde concernstrategie 2025+ heeft Jungheinrich het thema duurzaamheid in het middelpunt van zijn ondernemingsactiviteiten geplaatst en ambitieuze doelen gesteld. Het bereiken van klimaatneutraliteit is er daar één van. URGENT

‘Klimaatverandering is één van de meest urgente kwesties van onze tijd en Jungheinrich heeft zich ten doel gesteld een leidende rol te spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen om in onze elektriciteitsbehoefte te blijven voorzien is een belangrijke bijdrage aan meer duurzaamheid’, aldus Dr. Lars Brzoska, voorzitter van de Raad van Bestuur van Jungheinrich. ZONNEPANELEN

De volgende stap is de overschakeling van de buitenlandse vestigingen van Jungheinrich op groene stroom. Tegelijkertijd is de Groep is begonnen met de uitrusting van zijn vestigingen met zonnestroomsystemen om in de toekomst zelf groene stroom op te kunnen wekken. Jungheinrich exploiteert sinds half februari een eerste installatie op het dak van zijn fabriek in Moosburg (Duitsland). Het hoofdkantoor van de Groep in Hamburg-Wandsbek (Duitsland) zal later dit jaar worden uitgerust met zonnepanelen. Projecten op vele andere locaties zijn momenteel in voorbereiding en zullen volgen.

Goed nieuws voor alle autoliefhebbers, monteurs, hobbysleutelaars en andere doe-het-zelvers. Venyard heeft het self serviceconcept waar mensen zelf onderdelen kunnen demonteren nieuw leven ingeblazen. Met een look & feel en on- en offline beleving die nieuw is voor de demontagebranche, aldus een uitgebreide reportage in het online platform Green Light/ARN. Aan het hekwerk rondom het terrein is groen doek gespannen, waar het contrastrijke logo en de beloften van af spatten. De founders van Venyard kennen de geheimen van branding. Vier jaar geleden lag hier in Roosendaal een troosteloos stuk afgegraven grond. Nu staan er 1.250 auto’s keurig netjes in evenzoveel vakken op 25.000m2 asfalt, klaar om gestript te worden. Bij binnenkomst zet de in zwartgeklede baliemedewerkster het concept helder uiteen. Klanten

CO2-UITSTOOT NAAR NUL

In het boekjaar 2019 hebben de fabrieken en vestigingen van Jungheinrich in Duitsland samen zo’n 45.600.000 kilowattuur elektriciteit afgenomen. Door volledig af te zien van elektriciteit die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, brengt de onderneming zijn emissies voor elektriciteitsverbruik in Duitsland nu terug tot nul.

06 - 26 88 31 18

weten binnen de kortste keren wat ze mogen verwachten en welke huisregels er gelden. Voor bezoekers de yard mogen betreden, moeten ze eerst een veiligheidsverklaring ondertekenen. Zo is het verboden om open schoenen te dragen, te roken en kinderen of honden mee te nemen. Krikken, lasapparaten en snijbranders zijn ook niet welkom en het is niet toegestaan om te eten en te drinken op het terrein. Venyard is geen vakantiepark, al doen de hits die overal uit de luidsprekers klinken anders vermoeden. Het is een grote moderne openluchtwinkel. ‘Een Ikea voor onderdelen’, vat de baliemedewerkster kort samen.

Uw partner in recyclingmachines

HERG Herge hoogw ‘Het is de cra Traas. auto’s nen di gegaa worde gesche gereed ‘Onder pen le is kost alle 40 te hale zegt Tr rendab want o maar v origin bouwj

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest

DUURZAME LEVENSCYCLUS

De levenscyclus van de door Jungheinrich geproduceerde heftrucks wordt verbeterd door bij de productie over te schakelen op groene energie. Tijdens de levenscyclus wordt ongeveer 11 procent van het energieverbruik gebruikt voor de fabricage.

DRIE Een au maand kocht Daarn veel va we kri waar a wissel ‘Een au male o

De me tien ja zijn jo net als len uit meten aldus T en bep bij heb

STUDIEREIS Martijn Traas en Wim van der Ven zijn de initiatiefnemers van Venyard. Het idee ontstond zes jaar geleden op studiereis in de Verenigde Staten. Ze zagen de Amerikaanse self service yards en waren meteen enthousiast. ‘Maar we wisten niet of het hier ook zou werken. Je hebt

In vergelijking met de conventionele elektriciteitsmix bespaart Jungheinrich jaarlijks zo’n 15.500 ton CO2. Ongeveer 69 procent van de CO2-uitstoot die Jungheinrich wereldwijd veroorzaakt door elektriciteitsverbruik is afkomstig uit Duitsland. Door in heel Duitsland over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen verkleint de Groep ook zijn ecologische voetafdruk wereldwijd aanzienlijk.

service hoger biedt o ren. U dat kla meer t ze in e elkaar

Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl

Bruker M Terug


10

|

Omslag naar circulaire ICT-inkoop moet afvalstapel drastisch inperken De Nederlandse ICT-keten staat garant voor een continue groeiende stroom aan afgeschreven ICT-hardware. Vanaf dit jaar danken we gezamenlijk ruim 50 miljoen hardware producten af. Recycling is niet de oplossing om de almaar vervuilendere ICT-sector te verduurzamen. Dit benadrukken onderzoekers van het Utrecht Sustainability Institute. Voor een circulaire apparatenketen moet er zuiniger met computers en telefoons worden omgegaan. Om de toenemende digitalisering in de Nederlandse samenleving haalbaar en duurzaam te maken is het bevorderen van circulariteit in de ICT-keten cruciaal. Met een jaarlijks inkoopvolume van 43 miljoen ICT-producten heeft vooral het Nederlands bedrijfsleven grote impact en kan het de transitie naar

circulariteit in de keten versnellen om zo de regionale ambitie van 100% circulaire inkoop in 2030 te realiseren. Als alle bedrijven de omslag naar circulaire ICT inkoop maken door, in een eerste cruciale stap, de levensduur van hun apparatuur op

te rekken van drie tot vier naar vijf tot zeven jaar, kunnen afvalstromen en uitstoot met 50 procent worden teruggedrongen, om vervolgens naar de nul te werken aan de hand van volledige circulariteit. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Naar een circulaire keten voor ICT’ van het Utrecht Sustainability Institute in opdracht van de Amsterdam Economic Board. MULTIDISCIPLINAIRE WERKGROEP

De uitkomsten van het onderzoek vormen het startpunt van een multidisciplinaire werkgroep, vanuit datacenter-energiebesparingsinitiatief LEAP, waaraan hardware

leveranciers, resellers, inkopers, datacenters, overheden en kennisinstellingen meedoen. De werkgroep gaat een handreiking opstellen voor inkopers. Daarnaast gaan

zij ervaring opdoen met de toepassing van verschillende circulaire oplossingen, en met de monitoring van circulair gebruik van ICT. Doel is om de inkoop van circulaire alternatieven te stimuleren. De Amsterdam Economic Board zet hiermee actief in op het informeren en stimuleren van inkopende organisaties om energie-efficiënte circulaire ICT in inkoop en aanbestedingen te integreren in de context van de regionale ambitie om te komen tot 100% circulaire inkoop in 2030. VERVUILENDE SECTOREN

De Nederlandse ICT-hardwarestapel groeit jaarlijks met vijf miljoen producten, en per jaar worden er 860.000 ICT-producten méér weggegooid dan het jaar ervoor. Met een ‘voorraad’ van 247 miljoen ICTproducten in 2018, een jaarlijkse stijging van vijf miljoen producten met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 5 jaar, komen er vanaf 2021 jaarlijks ruim 50 miljoen ICTproducten ‘vrij’. ICT is daarmee hard op weg één van de meest vervuilende sectoren te worden. Productie en gebruik van hardware kost veel energie en gaat gepaard met vervuiling – zowel in de productiefase als in de afvalfase.

Precious Metals

De huidige bijdrage van de mondiale ICT-sector aan emissies (productie en gebruik) wordt geschat op drie tot zes procent. Dat komt in de buurt van de uitstoot van de mondiale cementindustrie. Recente studies voorspellen dat, als de huidige groeilijn doorzet, productie en gebruik van ICT verantwoordelijk is voor 14 procent van de mondiale broeikasgasemissies in 2040. Dat is vergelijkbaar met de emissies van de gehele transportsector of het energieverbruik in de gebouwde omgeving wereldwijd.

Altijd de waarde van uw katalysatoren bij de hand? Download de App en bel met Pascal Pijpker 06-83 19 80 96

HERGEBRUIK

De hoogste prijs voor uw katalysatoren • Directe betaling • Katalysatoren per stuk of op basis van analyse • Eigen verwerking met eigen laboratorium Scan de code voor de App

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl

Het terugdringen van de negatieve impact van productie en gebruik van ICT blijkt niet alleen een kwestie van het verlagen van het energieverbruik en het maken van de overstap naar hernieuwbare energiebronnen. De maatschappij moet gelijktijdig versneld circulaire ICT hardware omarmen om tot verdere broeikasgasreductie te komen. Het maken van hardware van steeds nieuwe grondstoffen is namelijk enorm energie-intensief en vertegenwoordigt 45% van de totale potentie van CO2 reductie. Daarnaast voorkomt circulariteit in ICT hardware dat schaarse materialen afkomstig van kritieke grondstoffen uitgeput raken. Circulaire oplossingen zoals consuminderen, levensduurverlenging, hergebruik en refurbishment blijken essentieel om de CO2-footprint van ICT binnen de perken te houden en bieden volop kansen voor ondernemers, om structureel minder hardware aan te schaffen, meer in te zamelen, repareren of verbeteren, en terug in de Nederlandse economie te brengen.


|

‘Nederlanders investeren jaarlijks zo’n €9,5 miljard in ICThardware’, zegt Claire Teurlings, Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board. ‘De zakelijke markt neemt hiervan 55% voor haar rekening. Dit geeft goede mogelijkheden om te sturen op een circulaire ICTketen. Zo kunnen inkopende organisaties een belangrijke bijdrage leveren om de leveringszekerheid van ICT te verbeteren, de milieu-impact te verlagen en de nationale en regionale economie te versterken. Daarnaast zorgt circulaire ICT voor kostenreductie bij inkopende organisaties. Uit onderzoek blijkt dat door levensduurverlenging hardware inkopers een besparing van 20% of meer op de aanschafkosten

kunnen realiseren. De keuze voor refurbished apparatuur levert inkopende organisaties in de regel 50% of meer kostenbesparing op, zonder in te hoeven boeten aan functionaliteit en kwaliteit.’ NICHEMARKT

Ondanks dat grote hardware producenten investeren in circulaire oplossingen, blijft circulaire ICT vooralsnog een nichemarkt, met een beperkt aandeel van slechts enkele procenten, ten opzichte van conventionele productie en verkoop. Goede voorbeelden hiervan zijn modulaire hardware waarbij verouderde componenten kunnen worden vervangen en flexibel productontwerp gericht op het vervangen of toevoegen van modules. Ook is er een stijgende populariteit voor lease- of servicemodellen voor hardware. Waardoor een verschuiving ontstaat van ‘betalen voor bezit’ naar ‘betalen voor gebruik’. Daarnaast zijn er al hele mooie oplossingen in de markt beschikbaar. Zo wordt er gewerkt aan innovaties in materiaalgebruik en design for reusability, zodat de toegang tot en ontmanteling

van componenten makkelijker worden. Toch is er tegelijkertijd in zowel de zakelijke als de consumentenmarkt nog nauwelijks vraag naar circulaire oplossingen. Toeleveranciers in de keten maken zich geen zorgen over de beschikbaarheid en schaarste van kritieke grondstoffen. De urgentie voor circulariteit wordt (financieel) nog niet gevoeld. Ook in de toeleveringsketen is meer bewustzijn nodig over de urgentie en verdient de potentie van circulair ICT – voor ICT-bedrijven én klanten – meer zichtbaarheid.

11

Van der Spek Vianen: uw betrouwbare partner in op- en overslag, verkleinen, zeven, breken en scheiden van uw producten.

AMSTERDAM ECONOMIC BOARD

De Amsterdam Economic Board werkt samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Om het welzijn en de welvaart in de Metropool Amsterdam te versterken draagt de Amsterdam Economic Board bij aan zes grootstedelijke uitdagingen: Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit, Energie, Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de Toekomst. Kijk voor meer informatie op: www.amsterdameconomicboard.com.

Afval scheiden makkelijker door succesvolle scanfunctie HVC app Goed gescheiden afval kan worden hergebruikt als grondstof. Om het voor mensen makkelijker te maken heeft HVC een half jaar geleden een nieuwe functie toegevoegd aan de afvalwijzer in de HVC-app: een barcodescanner en fotomogelijkheid. Hierdoor wordt het in één oogopslag duidelijk in welke bak een product hoort. Dit blijkt een groot succes, in de afgelopen maand werd namelijk het 50.000e product gescand. Rick Buiten, de ontwikkelaar van deze functionaliteit, is enorm trots op dit resultaat. Zijn moeder werkt bij de klantenservice van HVC en vertelde hoeveel vragen daar binnenkomen over wat waarin hoort. Zo is het idee geboren van de fotoscan en werd hier later de barcodescanner aan toegevoegd. Rick: ‘Ik heb de app gelanceerd en kwam al snel in gesprek met HVC. Een goede match om de app functionaliteiten onder een breed publiek bekend te maken.’ MIJLPAAL

En dat is gelukt! In de Week van de circulaire economie werd het 50.000e product in de app gescand. Voor Rick een mooie

aanleiding om zijn moeder een feestelijke taart mee te geven naar haar werk zodat ze deze mijlpaal kon vieren met haar collega’s van de klantenservice. TOP 10

In de top 10 van meest gescande producten staan onder meer chipskokers (restafval), limonadeblikken (plastic, blik en drinkpakken) en een spuitbus van slagroom (restafval). De afvalscheiding van deze producten vinden mensen moeilijk, de barcode- of fotoscanner heeft hier dus al regelmatig uitkomst

geboden. HVC gaat hierover graag met producenten in gesprek. Bij hen ligt immers de eerste verantwoordelijkheid om duidelijk aan te geven in welke bak het product thuishoort, en ook om zoveel mogelijk recyclebare producten te maken. Om afval nog veel meer her te gebruiken hebben we iedereen nodig. Bedrijven die alleen herbruikbare verpakkingen op de markt brengen, burgers om hun afval goed te scheiden en recyclingbedrijven als HVC die het maximale van het geleverde afval willen maken.

RECYCLING W W W.VA N D E R S P E K . N L

FOTOHERKENNING

Met de app kan van vrijwel alle soorten afval uit de keuken en de badkamer een foto worden genomen die door de scansoftware wordt herkend. De software van de app combineert vervolgens het afval met de juiste prullenbak aan de hand van de gegevens in de database, die doorlopend wordt bijgewerkt. Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe slimmer de app dus wordt. De HVC afval-app is te downloaden in de App Store en in Google Play.

HEEFT U NOG BONNENBOEKJES NODIG, OF KAN UW HUISSTIJL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN ? Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl


12

|

De mogelijkheid van transport over het water is een grote wens van veel ondernemers. HKS Metals is hier uitstekend in geslaagd. Tijdens mijn vakantie in het resort van de Beekse Bergen zag ik deze mooie lading voorbijkomen. Tekst/ foto: Wendy Noordzij


|

13


14

|

Materiaal uit drie Amsterdamse sloopprojecten voor 80 procent hergebruikt In het afgelopen jaar is GP Groot sloopwerken en saneringen betrokken geweest bij drie grote circulaire sloopprojecten aan de Kramatweg, Akbarstraat en Fridtjof Nansenhof in Amsterdam. Het werk, dat in opdracht van woningcorporatie Eigen Haard wordt uitgevoerd, is bijna voltooid. Nu al is duidelijk dat zo’n 80 procent van het sloopmateriaal, waaronder ook oud-ijzer, inmiddels is hergebruikt of binnenkort zal worden hergebruikt. Het project omvat de sloop van 176 woningen in de Amsterdamse Kolenkitbuurt en Indische buurt. ‘We zijn bezig met de laatste werkzaamheden, maar kunnen nu al concluderen dat het een heel leerzaam proces is geweest met een prachtig resultaat’, zegt senior projectleider Bert de Vilder van GP Groot.

SAMEN CIRCULAIR SLOPEN

In 2050 moet Nederland CO2neutraal en 100 procent circulair zijn. ‘En dat is precies waar we als GP Groot ons dienstenpakket op afstemmen. Om te laten zien wat je als circulair sloopbedrijf kunt, heb je

dit soort grote projecten nodig. Het is dan ook erg fijn om zo’n hoge score te behalen. Daarnaast hebben we eens temeer geleerd dat je niet in je eentje circulair kunt slopen. Het succes is mede zo groot omdat we gaandeweg tal van nieuwe

GEKNIPT EN GESTRIPT

partners, die waarde aan onze sloopmaterialen kunnen geven, bij het project hebben kunnen laten aansluiten. Stuk voor stuk innovatieve bedrijven die in bepaalde sloopafvalstromen de grondstof zien voor nieuwe producten. We hebben daardoor ons netwerk en onze kennis behoorlijk vergroot en daarmee ook onze mogelijkheden.’

Circulairinbedrijf.nl Om tot een werkelijk circulaire economie te komen moeten we niet alleen het recyclen van afval bevorderen maar ook het aanbod van en de vraag naar circulaire producten vergroten. GP Groot is de initiatiefnemer van www.circulairinbedrijf. nl het platform dat circulair ondernemen toegankelijk maakt voor iedereen. Circulairinbedrijf.nl is dé one-stopshop die ondernemers helpt bij circulair ondernemen. Van afval producerend, naar grondstoffen genererende onderneming? De missie is om uit afval geproduceerde producten terug te leveren en zo circulair ondernemen op eenvoudige wijze in praktijk te brengen.

groeit. Door materialen uit dit project in de webshop aan te bieden, hebben we niet alleen handelgedreven, maar zijn we ook met een aantal gespecialiseerde bedrijven in contact gekomen. Dat heeft ons nieuwe samenwerkingen opgeleverd. Ik zie het als een meer dan lucratieve bijvangst.’ SOCIAL RETURN

De Amsterdamse projecten hebben waardevolle materiaalstromen opgeleverd zoals metaal, steenachtige materialen, kunststof kozijnen, houten deuren en kozijnen, hangen sluitwerk, balkhout en planken,

VOLGENS UW BUDGET

EIGEN WEBSHOP

Veel van de contacten die GP Groot heeft gelegd zijn voortgekomen uit de nieuwe Marktplaats/Webshop van het bedrijf. Via dit afzetkanaal worden de re- en upcyclede materialen online aangeboden en verhandeld. ‘We hebben gezien dat de vraag naar dit soort materialen en grondstoffen steeds groter wordt’, zegt De Vilder. ‘Er is inmiddels een flinke markt voor die voortdurend

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

keramische dakpannen en cv-ketels. Deze ketels kunnen voor een deel direct worden hergebruikt, de rest wordt door GP Groot gedemonteerd. Dit gebeurt binnen het eigen Social Return project waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn. Naast CVketels belanden hier nog veel meer onderdelen die zo een tweede leven krijgen, zoals radiatoren, wasmachinekranen en hang- en sluitwerk.


|

15

Adamo Demolition in Detroit: Nieuwe mogelijkheden voor herstel van ijzermetalen uit sloopafwerking De in Detroit gevestigde Adamo Group is al meer dan vijftig jaar een van de leiders in de NoordAmerikaanse sloopindustrie en heeft grote ontmantelingsprojecten uitgevoerd in de Verenigde Staten en Canada. Met de nieuwe Sennebogen-vloot, variërend van mobiele overslagmachines 821 E tot 840 E, heeft Adamo een waardevolle nieuwe inkomstenstroom gecreëerd en de laad- en logistieke efficiëntie verhoogd. Zoals de meeste sloopbedrijven was Adamo gewend om speciaal uitgeruste graafmachines met een groot bereik te gebruiken om constructies af te breken, waarna andere machines met een grijper gevolgd werden om het puin op te pakken en te laden voor verwijdering. In 2004 experimenteerde het bedrijf voor het eerst met het bevestigen van een magneet aan een graafmachine om wapening en ander ijzerhoudend schroot uit de puinhopen te halen. ‘We waren gevloerd door de hoeveelheid schroot die we aan het herstellen waren’, herinnert Richard Adamo, directeur van Adamo Group zich. Destijds had hij een team dat aan een groot project werkte, met een groot volume metaal in de constructies. ‘Al dit materiaal hebben we naar de stortplaats gestuurd en zo schoon mogelijk geplukt.’ Voor dit belangrijke project leverde de metaalrecuperatie Adamo dus aanzienlijke extra inkomsten op. OVERSLAGMACHINE

Korte tijd later maakte Adamo van de gelegenheid gebruik om voor het eerst een gebruikte overslagmachine aan te schaffen. Deze toonde de voordelen aan van het vervangen van graafmachines door speciaal gebouwde overslagmachines voor de taak: hun mobiele onderstellen bieden meer flexibiliteit op de bouwplaats dan rupsgraafmachines als het gaat om van A naar B. En ze zijn ontworpen voor zwaar tillen en constante horizontale rotatie onder belasting, wat resulteert in minder belasting van hun onderdelen bij het uitvoeren van deze bewegingen. Dit is het moment waarop Alta Equipment, een toonaangevende leverancier in Michigan, Adamo in contact bracht met de Sennebogenserie overslagmachines. ‘Ik ging naar een open huis bij Alta en ik zag een 821 E in de mobiele versie staan: ik dacht: ‘Dat is een heel interessante, compacte en wendbare machine, die aan onze specifieke behoefte zou voldoen.’ Met projecten die over het hele land verspreid zijn, is het vermogen om apparatuur efficiënt te vervoeren een belangrijk punt bij de planning. Grotere bedrijfsterreinen vragen ook om machines die op eigen kracht snel tussen werkzones kunnen rijden. En, zoals bij elk groot project, is betrouwbaarheid tijdens lange ploegendiensten essentieel om deadlines te halen. Richard Adamo vervolgt: ‘Sennebogen heeft een geweldig dealernetwerk en de dealerondersteuning is gewoonweg uitstekend. We hebben geen problemen gehad met stilstand of beschikbaarheid van onderdelen. We vertrouwen op door de fabriek gecertificeerde technici voor alle service. Alta werkt goed samen met onze dealers in andere regio’s om ons een sterk ondersteunend netwerk te bieden.’ MAGNEET

Het machinepark is onlangs

uitgebreid met nog grotere overslagmachines. Adamo is net zo tevreden over de andere machines die Alta heeft geleverd. Hij kocht een 825 E kort nadat hij zijn eerste 821 E had gezien, waarna grotere 830 E-modellen, allemaal in de mobiele versie met massieve banden, werden toegevoegd voor nieuwe projecten. ‘We laten de magneet erop zitten in plaats van een sinaasappelschilgrijper te gebruiken. Op deze manier kunnen we in een mum van tijd de zuiverste ladingen schroot gebruiksklaar maken voor verder transport’, zegt Adamo. Als laatste aanwinst werd een Sennebogen 840 E aangeschaft voor een elektriciteitscentraleproject in

Ohio, waar laadoperaties voor binnenschepen een zwaardere machine met een groter bereik vereisten. Het neerleggebied bevindt zich nabij de binnenvaartfaciliteit, op aanzienlijke afstand van de gesloopte constructies op de site: eerst begint de 840 E met het laden van off-road vrachtwagens met het teruggewonnen materiaal, dat het schroot naar het neerleggebied brengt. Zodra er voldoende materiaal is verzameld, wordt de 840 E naar de rivier gereden om het schip te vullen. ‘Onze grootste prestatie is eigenlijk het scheiden van het metaal om te recyclen’, zegt Adamo. ‘Wij waren een van de eersten die de magneten gebruikten voor het vegen en

schoonmaken van de palen. We worden nu betaald voor materiaal

dat anders een kostenpost zou zijn geweest.’

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

leveren112 en7553DP repareren Boekeloseweg Hengelo van: ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731 weegbruggen

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 weegplateau's containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl

leverenwww.weegservicenederland.nl en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl

R i g t e r Handelsonderneming B.V. Vertegenwoordiging BENELUX voor Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl Hoofddealer voor Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

A KINSHOFER COMPANY


16

|

Taskforce afvalbranden dringt aan op retourpremie lithiumbatterijen De Taskforce Afvalbranden vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met ketenpartijen serieus werk te maken van het terugdringen van afvalbranden. Lithiumbatterijen in het afval zijn vaak de oorzaak van het ontstaan van branden. Daarom dringt de Taskforce aan op een retourpremie voor batterijen. Het is de bedoeling dat batterijen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten, maar in de praktijk gebeurt dat nog onvoldoende. In december informeerde staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over de voortgang van de ‘strategische aanpak batterijen’. De staatssecretaris heeft onderzoek laten doen naar de wijze waarop lithiumbatterijen worden afgedankt en naar mogelijke maatregelen die ervoor zorgen dat meer lithiumbatterijen op de juiste wijze worden weggegooid. De onderzoekers doen meerdere aanbevelingen om het percen-

tage gescheiden ingezamelde batterijen te verhogen, waardoor het aantal verkeerd weggegooide batterijen afneemt. Dat is voor de afvalsector van groot belang, want dat betekent dat het risico op het ontstaan van branden bij inzameling, opslag en verwerking wordt aangepakt. MOGELIJKE OPLOSSINGEN

De sector steunt de resultaten van het onderzoek en wil samen met

de staatssecretaris en ketenpartners kijken naar alle mogelijke oplossingen, waaronder een aangescherpte inzameldoelstelling en retourpremies voor batterijen. Binnen Europa dringt de Taskforce aan op strenge regels voor het op de juiste wijze afdanken van batterijen, voor een veilig ontwerp van batterijen en op het terugdringen van het onnodig gebruik van lithiumbatterijen. De Taskforce Afvalbranden bestaat uit de provincie Noord-Brabant, BRBS Recycling, FHG, TLN en de Vereniging Afvalbedrijven. De Taskforce is in september 2019 opgericht tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis. Tijdens deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat ongewenste, brandgevaarlijke mate-

rialen in het afval de belangrijkste oorzaak zijn van afvalbranden. Lithiumbatterijen blijken daarbij de grootste boosdoener. ALLE DELEN VAN DE KETEN

Om afvalbranden te voorkomen, zijn maatregelen nodig in alle delen van de keten. De Taskforce zoekt daarom ook de samenwerking met alle partijen in de keten. In drie sessies is met producenten, afvalbedrijven en bevoegd gezag gekeken naar welke maatregelen in de verschillende delen van de keten bijdragen aan het terugdringen van het ontstaan van branden. Hieruit is het volgende naar voren gekomen: - Nederland is te klein om eisen te stellen aan het ontwerp en de

productie van lithiumbatterijen. - Bij consumenten is meer bewustwording nodig over het op de juiste manier weggooien van batterijen. - Het ministerie van IenW moet de inzameldoelstellingen aanscherpen. - Een retourpremie kan de hoeveelheid batterijen in het afval terugdringen.

M Arc

Den

nieuWe

H Artog

M AnAging

D irector r eneWi Marc den Hartog is de nieuwe Managing Director van de divisie Commercial Waste Nederland. Hij treedt per 1 april 2021 in dienst. Den Hartog heeft hiervoor gewerkt bij Corbion NV, een multinational genoteerd aan de Euronext Stock Exchange. In de acht jaar dat hij daar werkzaam was bekleedde Den Hartog een aantal directieposities, waaronder Executive Vice President BU Innovation Platforms en Chief Operating Officer. Ook was hij vier jaar Board member van TOTAL Corbion PLA, een Joint Venture tussen Total S.A. en Corbion N.V., die Poly Lactic Acid (PLA), een biologisch afbreekbaar polymeer, produceert en verkoopt. Daarvoor vervulde hij senior functies bij CSM, bij Loders Croklaan, de internationale divisie van de IOI Group, en bij Unilever.

V

EU STAGE

C

OM

INNOVATIEVE KRACHTPATSER

De nieuwe Linde H20-H35 heftruck 30% zuiniger dan concurrerende heftrucks Veiliger en productiever dan ooit Gebouwd voor de zwaarste omstandigheden Optimaal zicht rondom Maximale prestaties, minimaal onderhoud Ergonomische werkplek voor de chauffeur

motrac.nl

P LIA N T

Marc heeft in zijn vorige rollen steeds bedrijfsgroei gerealiseerd in combinatie met duurzaamheid en innovatie. Hij brengt een schat aan ervaring in het leiden van operations naar Renewi. Hij heeft zowel internationaal als in Nederland gewerkt en neemt een energieke leiderschapsstijl, sterke menselijke vaardigheden en aanpassingsvermogen mee. Den Hartog heeft een Master’s degree in Chemie van de Universiteit van Leiden. SLEUTELROL

‘We zijn verheugd Marc te mogen verwelkomen bij Renewi’, zegt Otto de Bont, CEO van Renewi. ‘Zijn leiderschapservaring is breed. Hij begrijpt het belang van innovatie als enabler en de kracht om duurzaamheid centraal te stellen. We zijn ervan overtuigd dat Marc een sleutelrol zal spelen om Commercial Waste Nederland naar de volgende ontwikkelingsfase te brengen. Marc volgt hierbij Meinderdjan Botman op die onlangs ons bedrijf verliet.’ ‘Ik ben erg blij dat ik op dit moment bij Renewi mag komen werken’, reageert Den Hartog. ‘Het bedrijf is goed gepositioneerd om een winnaar te zijn in de opkomende Circulaire Economie en ik ben ervan overtuigd dat Commercial Waste NL hier een belangrijke bijdrage aan zal leveren.’


|

17

Column

Nieuwe aluminium standaard Het mooie weer diende zich dit jaar al vroeg aan. De ijzige kou van mid-februari sloeg binnen een week om in warm lenteweer. Heerlijk natuurlijk, maar het is altijd weer een eyeopener. Want de talloze weerrecords en weersextremen leggen de klimaatopwarming telkens weer bloot. Ik sloeg het ‘Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition’ van de Wereldbank er maar weer eens op na. Een boeiend rapport uit 2020 waaruit blijkt dat veel metalen onmisbaar zijn in de energietransitie. Aluminium is een belangrijk element, maar heeft een duale rol.

zink is zo’n 4-5 MWh per metaal nodig. Ook dat is niet voor de poes.

GROOTVERBRUIKER

Het mooie van is ook dat het oneindig recyclebaar is. Volgens de World Aluminium Association (WAA) ligt de zogenoemde mondiale Recycling Efficiency Rate (RER) van het materiaal momenteel op 76%. Het geeft de totale hoeveelheid aan van gerecycled aluminium als percentage van de totale hoeveelheid beschikbare schrootbronnen. Het is dus een indicatie van hoe efficiënt aluminium wordt gerecycled in de hele waardeketen. In Europa ligt de RER op 81%.

De productie van primair aluminium (uit bauxiet) vergt heel veel energie en het elektriciteitsverbruik is enorm. Ingeblikte elektriciteit wordt het metaal ook wel genoemd. In het totale energieverbruik zijn er grote verschillen met andere basismetalen. Zo is voor de productie van een ton primair aluminium circa 15,5 MWh aan elektriciteit nodig. Ter vergelijking, dit is hetzelfde als het jaarlijkse gemiddelde verbruik van bijna 4,5 gezinnen in Nederland. Voor de productie van een ton primair koper, nikkel of

Voor verkoop en reparatie van: • Voor Autolaadkranen verkoop en reparatie van: • • Autolaadkranen Containerafzetsystemen • • Containerafzetsystemen Sorteergrijpers en shovelbakken • www.bevako.nl of info@bevako.nl

GROENE ROL

Aluminium wordt ge- en verbruikt bij het maken en ontwikkelen van duurzame technologieën. Denk aan windturbines, zonnepanelen, waterkrachtturbines, geothermie, nucleaire energie, maar ook bij energieopslag en Carbon Capture & Storage (CCS). En vanwege de unieke eigenschap dat het relatief licht is – en dus de massa van het voertuig verkleint – is het een veelgebruikt metaal door fabrikanten van elektrische auto’s.

Het smelten van secundair aluminium (uit schroot) vergt tot slot

veel minder energie ten opzichte van het primaire materiaal. De benodigde energie voor het maken van een ton aluminium met secundair materiaal is slechts 5-8% van benodigde energie voor het maken van een ton uit primair materiaal. En als je ook weet dat elektriciteit zo’n 30-40% van de productiekosten uitmaakt, dan is de totale besparing – voor zowel milieu als bedrijf – enorm.

• Sorteergrijpers en shovelbakken

GROENE PRIJSNOTERING VOOR ALUMINIUM

Groen aluminium raakt meer in trek. Daarom komt Platts in april met een groene prijsnotering, waarbij in het productieproces de CO2-uitstoot sterk is teruggedrongen. Het gaat hier om aluminium die bijvoorbeeld met waterkracht of van schroot is gemaakt. Een dergelijke gemeenschappelijke standaard geeft uiteindelijk aan de eindgebruikers meer transparantie in de ecologische voetafdruk van het materiaal. Het kan zomaar de nieuwe standaard worden.

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service 015 - 257 41 54 015-2574154

Bevako B.V.

Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw tel: 015-3640518 / fax: 015-3613432 www.bevako.nl of info@bevako.nl

CONTAINERS

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 15 maart in de Financiele Telegraaf gestaan onder de titel ‘nieuwe standaard voor aluminium’. Foto: Hannie Verhoeven.

AMCS lanceert Platform 8.5 AMCS, leverancier van geïntegreerde software en voertuigtechnologie voor de afval- en recyclingsector, heeft het AMCS Platform 8.5 gelanceerd. Het nieuwe platform bevat belangrijke ontwikkelingen in de transportlogistiek en materiaalverwerkingsfunctionaliteit, waardoor gebruikers snel kunnen reageren op veranderingen in de eisen van klanten en hen helpt om de marktontwikkelingen voor te blijven. De belangrijkste innovatie in deze nieuwste release is het nieuwe AMCS TMS (Transport Management System). TMS biedt sterk

geautomatiseerde en geïntegreerde functionaliteit die in staat is om elk aspect van de afvalinzamelingslogistiek te beheren, inclusief routeplanning, planning, live volgen en een mobiele chauffeurstoepassing. Dit zorgt voor verbeterde productiviteit door verbeterde resource-optimalisatie, operationele zichtbaarheid en serviceniveaus. Het nieuwe platform heeft verbeterde mogelijkheden voor weegbrug- en materiaalbeheer door de digitalisering van inventaris-, sorteer- en productie workflows, waardoor de operationele efficiëntie en zichtbaarheid worden verbeterd. Daarnaast is ook de EBA functionaliteit beschikbaar in deze release.

VERBETERINGEN

Andere innovaties zijn een nieuwe Business Intelligence Dashboardfunctie met een intuïtief en interactief dashboard om de functie van de debiteur te beheren en verbeteringen in selfservice voor klanten, een verhoogde productiviteit van mobiele medewerkers, een uitgebreide API’s en veilige geïntegreerde betalingen. ’AMCS Platform biedt afval-, recycling- en resourcebeheerbedrijven een geïntegreerd end-toend-platform om hogere niveaus van automatisering, digitalisering en inzicht te bereiken op een robuuste SAAS-basis in hun hele onderneming’, aldus Elaine Treacy, Global Product Director bij AMCS. ‘Met nieuw transportbeheer en verbeterde materiaalbeheeroplossingen levert AMCS Platform 8.5 extra functionaliteit op gebieden die onze klanten in staat stellen om omzetgroei, marge-uitbreiding, operationele efficiëntie, serviceniveaus en duurzaamheid te stimuleren en tegelijkertijd hun kosten te verlagen.’

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

Verkoop en inkoop van:

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL BEDRIJFSFLEXIBILITEIT

Bedrijfsflexibiliteit wordt steeds belangrijker, aangezien organisaties zakelijke inzichten in hun hele onderneming moeten genereren. Platform 8.5 is hiervoor ontworpen, legt Treacy uit. ‘Het biedt bijvoorbeeld een nieuw intelligent en interac-

tief dashboard om klanten te helpen bij het beheren van hun debiteurenfunctie. Dit helpt hen op hun beurt om weloverwogen en snelle beslissingen te nemen om de order-to-cash-cyclus te versnellen.’


18

|

Autowrakken opsparen of verkopen? Veel autodemontagebedrijven spaarden in 2020 - wachtend op betere tijden - hun autowrakken op. Nu de metaalprijzen al ruim een half jaar stijgen, verkopen veel demontagebedrijven hun wrakken aan shredderbedrijven en tussenhandelaren. De redactie van online platform Green Light dook in de wereld van metaalprijzen om erachter te komen wat de factoren zijn die de prijzen van industriële metalen beïnvloeden. December 2019 worden voor het eerst mensen in China ziek van wat een maand later geïdentificeerd wordt als Covid-19. Twee maanden later heeft het coronavirus ook Nederland in de houdgreep. Al voordat er bij ons coronamaatregelen worden ingevoerd heeft het coronavirus invloed op de prijzen van oude metalen in ons land. Dit komt onder meer omdat het bedrag dat je krijgt voor oud metaal, afhankelijk is van de beurskoers van nieuwe metalen op de Londen Metal Exchange (LME). Daarbij zijn metaalprijzen gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen; versnelling of vertraging van de economische groei. Op het moment dat de coronamaatregelen een groot aantal economieën wereldwijd platlegt, stagneert de economische groei en reageren de metaalprijzen.

‘Dan krijg je een zogenaamd inhaaleffect. De vraag naar metalen nam toe en daarmee ook de prijzen voor staal en aluminium, waarbij met name de vraag naar aluminium toe te schrijven is aan de automotive sector. Overigens ontstaan schommelingen in de prijs niet alleen door vraag en aanbod, ook de verwachtingen en sentimenten van speculanten spelen mee.’ CHINA IS DOMINANTE FACTOR

Casper legt uit dat er verschillende factoren zijn die de prijzen van industriële metalen beïnvloeden. China is daar een heel belangrijke in. ‘China heeft een aandeel van zo’n 55% in de mondiale staalproductie, waartegen de staaloutput van Europa en de VS verbleekt. Zij moeten het doen met een aandeel van respectievelijk 9% en 5%. Wat we zien is dat de kosten voor het maken van staal zijn gestegen. Dit komt doordat de prijzen van ijzererts, cokeskolen en schroot flink zijn toegenomen. Daarnaast heeft de krapte in het aanbod van wrakken ook tot hogere schrootprijzen geleid.’ WAT BEPAALT DE METAALPRIJZEN?

Waar de basismetaalprijzen begin 2020 naar beneden schoten, zitten ze sinds eind maart 2020 weer in de lift. Vanaf maart tot en met december 2020 stegen deze prijzen gemiddeld met maar liefst 50%. ‘In de periode april 2020 tot en met januari 2021 zijn de prijzen gemiddeld met 52% gestegen. Vanaf

januari 2021 is de scherpe stijging van de prijzen echter significant afgenomen. Van 1 januari tot en met nu stegen de basismetaalprijzen gemiddeld met 1%’, vertelt econoom Industriële Metalen Casper Burgering van ABN Amro. ‘Wat we gezien hebben’, vervolgt hij, ‘is dat veel autofabrikanten hun deu-

ren moesten sluiten en de productie grotendeels stil kwam te liggen. Toen de productie eenmaal weer op gang kwam, werden eerst voorraden opgemaakt, voordat er nieuwe bestellingen werden geplaatst.’ Op het moment dat autofabrikanten hun productie weer oppakten en ze door hun voorraden heen raakten, zijn ze die weer gaan aanvullen.

Hoe hoog de prijzen voor wrakken zijn, is deels afhankelijk van hoe schoon het schroot is en of het nog veel bewerking nodig heeft. Schroot van autowrakken wordt vervolgens onder meer gebruikt voor staal in de bouw, bijvoorbeeld betonijzer. ‘Momenteel is het aanbod van schroot in Europa krap. De autodemontagesector heeft geen invloed op wat er vanuit de particuliere markt wordt aangeboden.’ Burgering legt uit dat er ook andere factoren kunnen meespelen in de beschikbare hoeveelheid schroot, zoals de export van auto’s naar het buitenland. ‘Omdat de prijzen relatief hoog zijn, wordt een groot deel van ons schroot naar het buitenland geëxporteerd.’ ‘PRIJZEN KUNNEN VERDER STIJGEN’

Heeft de lockdown in Nederland een negatieve invloed op de metaalprijzen? ‘Als de tweede golf nog langer aanhoudt of er zelfs een derde golf aankomt, zal dit zeker een negatieve invloed hebben op de prijzen. Maar zonder al te veel obstakels zouden de prijzen nog iets kunnen stijgen. Het Chinese nieuwjaar wordt op 12 februari aanstaande gevierd en dan hebben de Chinezen vakantie. Dit is elk jaar

Kuipersweg 17-21 3449 JA Woerden Telefoon 0348 - 42 03 99 info@lasbedrijfalphen.nl

DE STERKSTE SCHAKEL IN RECYCLING Lasbedrijf Alphen is de grootste lokale producent van containers in Nederland, met vestigingen in Woerden, Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Als één van de weinige aanbieders in de markt produceren wij al onze containers zelf. Bent u een bouwer, transporteur of afvalverwerker die hoge eisen stelt aan materiaal? Wij leveren een echt Nederlands kwaliteitsproduct en garanderen korte levertijden. CONTAINERS OP MAAT Lasbedrijf Alphen is dé specialist in de bouw, reparatie en constructie van containers. We hebben meer dan 50 jaar ervaring, werkplaatsen in Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Woerden, en maken nog een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Als één van de weinige aanbieders in de containermarkt produceren wij al onze containers zelf.

www. l asbe d rijfalphen.nl

een moment van weinig activiteit in de metaalmarkten en dat zie je terug in weinig volatiele prijzen. Omdat het sentiment in de markt zo goed is - onder meer dankzij alle economische steunpakketten vanuit overheden - houden de prijzen hun relatief hoge niveau wel vast.’ De vraag is alleen: hoelang blijft het sentiment goed? ‘Zeker als de lockdown langer duurt, de vaccinatiestrategie niet goed van de grond


|

KH

Oude katalysatoren? Krommenhoek! Taxatie via Whatsapp en directe betaling. De meest actuele en eerlijke prijs! Wij halen de katalysatoren bij u op.

KROMMENHOEK METALS SINDS 1925

komt en China zijn economische steun gaat afbouwen. Daar komt bij: meer productie van nieuw staal is niet per se gunstig voor de inkoop van schroot. Circa 70-75% van de mondiale staalproductie wordt namelijk gemaakt met de input ijzererts en cokeskolen. Daar komt maar weinig schroot bij kijken. De staalproductie via de zogenoemde Electric Arc Furnace verbruikt vooral schroot en telt dus maar voor 25-30% mee, waarbij de diversiteit per regio groot is.’ CASPER BURGERING

Casper Burgering is sinds 2006 senior econoom grondstoffen bij ABN Amro. Een groot deel van zijn analyses hebben betrekking op grondstoffenonderzoek en hierin volgt hij nauwgezet de ontwikkelingen binnen markten voor Industriële Metalen, zoals basismetalen (aluminium, koper, nikkel en zink) en ijzerhoudende metalen (staal en de ruwe materialen voor het maken van staal, zoals ijzererts en cokeskolen). Ook volgt Casper nauwgezet de trends en ontwikkelingen in agrarische grondstoffen (zoals tarwe, mais, sojabonen, suiker, cacao, koffie).

Hij is verantwoordelijk voor de grondstoffenvisie van de bank op deze grondstoffen en de prijsverwachtingen. Burgering neemt elk kwartaal deel aan een competitie met andere analisten op het gebied van prijsvoorspellingen voor grondstoffen. Recentelijk sleepte hij daar de eerste prijs over heel 2020 mee in de wacht. Dit lukte hem ook in 2019. ‘Ik houd de marktprijzen natuurlijk dagelijks heel

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking.

Linschotenstraat 21 | Rotterdam | 010 415 2815 | www.kh-metals.nl

Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

goed in de gaten, al komt er ook een deel geluk bij kijken. De koperprijs is de belangrijkste indicator hoe het sentiment in de economie is, daar kijk ik dus altijd als eerste naar.’ JAPOTO PARTS

Autodemontagebedrijf Japoto Parts demonteert jaarlijks zo’n 500 auto’s. Op dit moment spaart ondernemer Klaas Roggen al zo’n drie jaar zijn wrakken op, om deze als de prijs hoger is te verkopen. ‘De prijzen zitten in de lift. Veel bedrijven hebben hun wrakken al verkocht, maar omdat ik denk dat de prijzen nog wel verder kunnen stijgen, houd ik ze nog vast. Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar ga uit van mijn eigen ervaring en sentiment. Want elke cent die erbij komt, levert mij met 1.500 wrakken € 10.000,- extra op. Als je een hoge prijs wilt, moet je wachten.’ Roggen legt uit dat het net als met aandelen is: ‘Je moet er een gevoel bij hebben. In het verleden zijn de prijzen voor metalen nog wel hoger geweest.’ Het scheelt dat Roggen minder afhankelijk is van de recycling van autowrakken. ‘Wij verkopen vooral onderdelen van jonge schadeauto’s. Recycling is voor ons een bijproduct.’ Tekst: Cathelijne van Wingerden Foto’s: Green Light Bron: ARN/ Green Light

Géé n ra dioacti eve stra ling Géé n ve noo rgunnin dza g keli jk!

19


20

|

Air2-DSK van ITB voor koelen en verwarmen bedrijfshallen Voldoen aan een gezond arbeidsklimaat in de metaalrecycling kent soms de nodige uitdagingen, zoals het goed op temperatuur houden van de bedrijfshal. Voor bedrijven die hun ruimtes duurzaam willen koelen of verwarmen, heeft ITB Climate een nieuw klimaatconcept. Het Air2-DSK klimaatconcept heeft als voordeel dat lucht wordt ververst en dat in één moeite fijnstof en schadelijke (las)dampen kunnen worden afgevoerd. De Air2-DSK bevat een hoog rendement kunststof warmtewisselaar waarmee warmte wordt teruggewonnen om gebouwen duurzaam te verwarmen.

Bedrijven besparen daarmee aanzienlijk op hun energiekosten. Via een optioneel systeem voor indirecte adiabatische koeling kunnen bedrijfsgebouwen ‘s zomers juist duurzaam en eenvoudig worden gekoeld zonder vocht aan de inblaaslucht toe te voegen. Bedrijven die naast ventilatie ook nog lucht willen filteren of reinigen, kunnen binnen het Air2-DSK concept kiezen uit luchtfiltersystemen in alle voorkomende filterklasses. Daarnaast is ITB ook gespecialiseerd in luchtwastechnieken en kunststof luchtkanalen.

van 80%. Alle luchtkanalen binnen het concept zijn corrosievrij en vloeistofdicht. Ze worden volledig geproduceerd uit hoogwaardige goed reinigbare kunststoffen die bestand zijn tegen agressieve stoffen. De unit kan op meet- en regelsystemen voor klimaatbeheersing van vrijwel alle leveranciers worden aangesloten. De Air2-DSK komt bovendien in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Energie Investeringsaftrek (EIA). Meer informatie is te vinden op www.itbclimate.com.

CORROSIEVRIJ

De AIR2-DSK heeft een rendement

Uw kans om te grijpen! Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud

Column

Fiets van de zaak in hogere versnelling Sinds het begin van de coronapandemie is de fiets voor velen een alternatief voor het openbaar vervoer geworden en een middel om toch de nodige beweging te krijgen. De sinds vorig jaar aangepaste regels om fiscaal vriendelijk een fiets ter beschikking te stellen dragen er ook aan bij dat veel mensen een nieuwe (elektrische) fiets hebben aangeschaft. Ik ga met u de verschillende mogelijkheden langs hoe dit fiscaal gefaciliteerd kan worden. Meer dan 35 procent van de huwelijken stranden, zo blijkt uit onderzoek. Advocaten maken overuren om partijen bij te staan in de gevolgen van een scheiding. De emotionele gevolgen voor de direct betrokkenen zijn groot. Daarnaast zijn er ook nog de financiële consequenties. In art.1:87 van het Burgerlijk Wetboek is sinds 1 januari 2012 een regeling opgenomen over vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten. Deze vordering kan ontstaan indien de ene echtgenoot (A) een goed aanschaft dat wordt gefinancierd of verbeterd met vermogen van de andere echtgenoot (B) met als gevolg dat B een vergoedingsvordering krijgt op A. De vordering is in de nieuwe regeling gerelateerd aan de waardeontwikkeling van het goed. Deze bepaling is van toepassing op alle huwelijken, ongeacht het huwelijksvermogensregime. Bij algehele gemeenschap van goederen is deze regeling alleen relevant als er een echtgenoot is met privévermogen. Te denken valt dan aan vermogen dat verkregen is onder een uitsluitingsclausule. Tot en met 2011bedroeg het vergoedingsrecht van B jegens A het nominale bedrag van de financiering. Indien er na 1 januari 2012 geen nadere afspraken tussen echtgenoten worden gemaakt wordt het vergoedingsrecht afhankelijk van de waardeontwikkeling van het gefinancierde goed. De financierende echtgenoot B gaat dus meedelen in de waardeontwikkeling van het goed van echtgenoot A. Onderstaand voorbeeld laat de werking van de nieuwe regeling zien. VOORBEELD 1

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM

A koopt een woning voor € 300.000 en betaalt hiervan € 200.000 uit eigen middelen. De overige € 100.000 wordt door echtgenote B uit privémiddelen ter beschikking gesteld. De woning wordt eigendom van A. B heeft recht op een vergoeding, die gelijk is aan een derde van de waarde van de woning op het tijdstip waartegen de vergoedingsvordering wordt afgerekend. Na tien jaar is de woning 1 miljoen euro waard en A gaat i.v.m. scheiding over tot vergoeding. De vergoeding voor B bedraagt dan € 333.333. Indien de waarde van de woning gedaald was naar € 200.000, dan had B slechts recht op een vergoeding van € 66.667. Voorbeeld 2 ziet op de fiscale consequenties van een aanmer-

kelijk belang situatie. Het is letterlijk overgenomen uit de door de Staatssecretaris van Financiën gegeven beantwoording van vragen in verband met het initiatiefwetsvoorstel 'Beperking wettelijke gemeenschap van goederen'. VOORBEELD 2

Echtgenoot A is eigenaar van 100% van de aandelen in een BV die € 820.000 waard zijn. De vennootschap is tien jaar geleden opgericht waarbij € 20.000 is gestort op de aandelen. A heeft deze € 20.000 geleend bij de bank. Echtgenote B lost de € 20.000 af uit privévermogen, waardoor B een vergoedingsvordering op A krijgt ter grootte van € 820.000. Daarbij is aangenomen dat de banklening terstond door B is afgelost. A en B verkeren in echtscheiding. De aandelen worden verkocht voor € 820.000 en A lost de vergoedingsschuld van € 820.000 aan B af. De uitwerking is als volgt. Omdat er gelet op artikel 5e van de AWR geen fiscaal relevant belang voor B bij de aandelen ontstaat, heeft uitsluitend echtgenoot A een aanmerkelijk belang en is B geen aanmerkelijkbelanghouder. Dat betekent, dat bij de verkoop van de aandelen bij echtgenoot A een vervreemdingsvoordeel van € 800.000 (€ 820.000 minus € 20.000) in aanmerking genomen wordt. Daarnaast bedraagt de door A verschuldigde inkomstenbelasting 25% van € 800.000 is € 200.000. In hoeverre bij de terugbetaling van de vergoedingsvordering rekening gehouden wordt met fiscale aspecten, is een civielrechtelijke aangelegenheid. CONCLUSIE

Naast meer persoonlijke aspecten blijkt het bekende spreekwoord 'scheiden doet lijden' ook opgeld te doen voor de financiële gevolgen bij echtscheiding. De uitwerking van art.1:87 BW kan in sommige gevallen verstrekkende gevolgen hebben! Bij gemeenschap van goederen speelt dit alleen indien er privévermogen is. Indien u in beperkte gemeenschap van goederen of in koude uitsluiting gehuwd bent is het goed om onderling nadere afspraken te maken. De wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het huidige standaardstelsel van de beperkte gemeenschap leidt in beginsel tot andere civielrechtelijke en fiscale gevolgen dan voor 2012. Het bijhouden van huwelijkse voorwaarden was al een behoorlijke klus, maar de combinatie van een huwelijk met beperkte gemeenschap en art. 1:87 BW zorgt ervoor dat de administratieve inspanning alleen maar toeneemt. Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.


||

Recent heeft de firma Cash support BV een nieuwe geldautomaat (“flappentap”) gepresenteerd voor het met contant geld uitbetalen van uw klanten. Hiermee is de RTMONE van Cash support een meer dan volwaardige opvolger van de reeds jaren bekende oplossing CS 9320 zoals deze tot voor kort door de firma GLORY werdt geleverd.

Metaal Analyse

Metaal Analyse

DRAAGBARE XRF

DRAAGBARE XRF

Dé oplossing voor al uw stof overlast SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST

U kunt contact opnemen voor een demo SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST bij u op het bedrijf

Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie:

Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie:

XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 www.xtac.nl

XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 www.xtac.nl

T 06 - 22 93 52 90 | E info@beepro-bv.com

WWW.BEEPRO-BV.COM WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

D E V A K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

‘ BE OUR FRIEND’ EN STEUN DAARMEE DE STICHTING

HAPPY SMILE!

Schroot! de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven

van adviezen, kritiek, commentaar commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 80 euro per jaar (excl. 9 % BTW). V dat bedrag ontvangt u dan 10 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op Voor leuke prijzen. Onder de ‘friends’verloten we weegschaal t.w.v. € 5.400,-

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9 % BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Hiervan gaat direct € 20,- naar de Stichting Happy Smile.

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V. VP V. P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M / V

Maak kans op een weegschaal t.w.v. € 5.400,Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 10 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Steun nu ook de Stichting Happy Smile. V Van het bedrag van € 80,per jaar gaat direct €20 naar de stichting Happy Smile.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook mailen naar; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L

21


22

|

Nuttige adressen Advisering

Containers

Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Afval sorteren

Avermann Nederland B.V. Tel: 06-11843223 Www.avermann.nl Autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering

ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen

Cash Support BV Tel: 06 - 34596200 www.cashsupport.nl Bevestigingsmaterialen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen

Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags

Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Detectie

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen

Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica

JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Gehard staal

Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl

Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Handmatige Demontage

Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks

Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines

Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels

Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren

RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Kunststof Palletboxen

Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl Laad-en lossytemen

Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten

Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmitmagnets.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Metaalanalyse

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen

Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com Organisaties

Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek

Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl Persen

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie

BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Revisie

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl SAES International B.V.

Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders

ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl


|

KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen

HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare

ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com NewTon Software Nederland BV Tel: 0546-569192 www.newtonsoftware.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com

Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing

Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl www.rb-demolition.com Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Industrieservice B.V. Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com

WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie

Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl www.rb-demolition.com Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing

Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TranSporTbanden/onderdeLen

Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be

TranSporT (maTerieeL)

Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S

Babo Dienstverlening Tel: 06-10904382 www.babodienstverlening.nl Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl

Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl

vLoeiSTofdichT

Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS

Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak!

RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl

AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar. 75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500.

voLrubber banden

CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com WeegapparaTuur

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl

TE KOOP AANGEBONDEN: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 4- 2021 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

23

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


Vloeistofdicht, Vloeistofdicht,

omdat het omdat hetkan! kan!

Zoekt u een specialist die u kan helpen bij uw uitbreiding of nieuwbouw?

Zoekt u een specialist die u kan helpen RvB Groep begeleidt ondernemers bij ontbij uw uitbreiding of nieuwbouw? werp, vergunning, projectmanagement en uitvoering. Budget en planning zijn dagelijkse RvB Groep begeleidt ondernemers bij ontuitdagingen in zo’n project. Met ruime kennis werp, vergunning, projectmanagement en ervaring in het realiseren van recycling- en locaties zijn Budget we uw partner in uw project. uitvoering. en planning zijn dagelijkse

uitdagingen in zo’n project. Met ruime kennis Kijk op rvbgroep.nl of stuur uw plan en ervaring in het realiseren van recyclingnaar info@rvbgroep.nl, locaties zijn we uw partner in uw project.

Kijk op rvbgroep.nl of stuur uw plan naar info@rvbgroep.nl,

Profile for SCHROOT!

SCHROOT! nr 3 2021  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 3 2021  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Profile for schroot
Advertisement