__MAIN_TEXT__

Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 8 | Week 45 | 2020 | Nummer 9 | www.schrootkrant.nl

9

Maximale efficiëntie bij koperrecycling in Singapore

20 Dakota: bijzonder project voor Metaal Recycling Son

24

Van Doren Engineers neemt Duim techniek over

Vakbeurs Recycling verplaatst naar november 2021

Nationaal Recycling Congres 2020 gaat online

Van Doren Engineers heeft het Veenendaalse bedrijf Duim techniek, een grote speler in de recyclingtechniek, overgenomen. ‘Het beste van twee werelden samenbrengen, dat is ons uitgangspunt’, aldus Jos van Doren en Jelle Duim. ‘Samen staan we sterker.’

De komende editie van Vakbeurs Recycling wordt vanwege de gevolgen van de Covid-19 maatregelen verplaatst naar 16, 17 en 18 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem. ‘De gedeeltelijke lockdown geeft te veel zorgen’, aldus de organisatie.

Het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ staat 25 november vanaf 14.00 uur centraal tijdens het Nationaal Recycling Congres. Het event gaat online via een twee uur durende livestream conferentie vanuit de speciaal gecreëerde Fokker Studio te Den Haag.

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 6 Lees verder op pagina 13


2

|

Krachtenbundeling biedt groei- en ontwikkelkansen voor beide familiebedrijven

Voorwoord

Van Doren Engineers en Duim techniek slaan de handen ineen

Corona als spelbreker Wij zijn klaar met corona, maar corona is nog niet klaar met ons. Helaas is deze veelgehoorde kreet maar al te waar, zeker nu het ene na het andere dagrecord aan besmettingen wordt verbroken. Dat heeft zijn weerslag op heel veel bedrijven. Niet alleen op de horeca, die natuurlijk zeer zwaar wordt getroffen. We krijgen er allemaal mee te maken. Ook de metaalrecycling. De behoefte aan staal zit in de lift. Wereldwijd groeit de vraag naar plaatstaal, met name vanuit de autosector, zo schrijft Casper Burgering, senior econoom industriële metalen & agrarische grondstoffen van ABN Amro in zijn column. ‘Maar zwakkere marktomstandigheden in de VS en Europa liggen op de loer nu Covid-19 weer de kop opsteekt. Een nieuwe golf heeft de potentie om de economie weer lam te leggen.’ Ook op Vakbeurs Recycling heeft het virus zijn weerslag. Maandenlang leek het erop dat de beurs als enige event in de recyclingbranche door kon gaan. De organisatie had er dan ook alles aan gedaan om een veilige beurs te garanderen. De beursvloer zou flink worden vergroot om meer ruimte te creëren. Er zouden separate in- en uitgangen worden aangelegd en waar nodig werd de plattegrond voorzien van bredere gangpaden. Verder moesten bezoekers zich inschrijven voor een specifieke dag om langs te komen. Maar nu het aantal besmettingen toeneemt en de gedeeltelijke lockdown een feit is, heeft de organisatie alsnog besloten om de vakbeurs te verplaatsen naar 16, 17 en 18 november 2021. ‘De Nederlandse overheid maakt terecht onderscheid tussen beurzen en andere evenementen. Zelfs in de huidige omstandigheden kunnen en mogen events doorgaan. Tegelijkertijd zien we de sterke groei in

besmettingen en dat de op 13 oktober aangekondigde maatregelen gericht zijn op zo min mogelijk persoonlijke contacten en reisbewegingen. Deze gedeeltelijke lockdown geeft te veel zorgen over de komst van bezoekers en de gezondheid van de exposanten, bezoekers en eigen medewerkers. We hebben daarom in nauw overleg met de belanghebbenden besloten om Vakbeurs Recycling te verplaatsen naar november 2021’, zegt Bas van Gent namens Vakbeurs Recycling. ‘Deze positieve controle bevestigt dat onze locatie een veilige plek biedt voor de afvalbranche om elkaar te ontmoeten en zaken te doen. Het sentiment onder het grootste deel van de exposanten was nog steeds goed. Helaas slaat de tweede golf ook over deze mooie beurs heen. We verwachten dat de bezoekers door de recente maatregelen eerder geneigd zijn om weg te blijven. We zien daarmee dat het aantal voorinschrijvingen stagneren sinds de laatste persconferentie.’ Alle exposanten en betrokken partijen zijn inmiddels ingelicht. Zij zijn de basis voor een supereditie volgend jaar, aldus de organisatie. Er wordt met veel enthousiasme uitgekeken naar de editie in 2021 om daar het maximale eruit te halen. Zo geldt dat ook voor andere zaken. Het jaar 2020 is vanwege de komst van corona een heel lastig jaar voor heel veel ondernemers. Laten we hopelijk in 2021 weer met elkaar kunnen knallen. Met z’n allen bij elkaar. Zonder mondkapjes en begroetingen met de ellenboog. Wat dat waren nog eens mooie tijden!

Van Doren Engineers heeft het Veenendaalse bedrijf Duim techniek, een grote speler in de recyclingtechniek, overgenomen. ‘Het beste van twee werelden samenbrengen, dat is ons uitgangspunt’, aldus Jos van Doren en Jelle Duim. ‘Samen staan we sterker.’ De directeuren van beide familiebedrijven hebben op 30 september hun handtekening onder de overnameovereenkomst gezet. Van Doren Engineers richt zich vanuit zes vestigingen op de pijlers elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT. Duim techniek staat in Nederland bekend als dé specialist in automatiserings-

en besturingssystemen en weegtechniek in de recyclingbranche. ‘Deze overname is een strategisch slimme zet voor beide familiebedrijven’, stelt Jos van Doren, algemeen directeur van Van Doren Engineers. ‘Duim techniek heeft een vooraanstaande positie in de recyclingsector, een interessante wereld waarin we samen nog volop groeikansen kunnen creëren. Daarnaast staan we voor

blijven garanderen en mee te groeien met onze klanten, hebben we deze stap gezet. Ik merk aan alles dat Van Doren Engineers bij ons past. Het is een vergelijkbaar familiebedrijf met gedreven mensen die hun vak verstaan en zich betrokken voelen bij hun werk.’ Jos van Doren beaamt dit: ‘We hebben allebei een groot hart voor de techniek en stellen onze klanten en medewerkers centraal bij

redactie@schrootkrant.nl en we zijn ook actief op Twitter via @schrootkrant.

alles wat we doen. Dit is een perfecte match.’ ONDERLINGE WISSELWERKING

Duim techniek behoudt zijn bedrijfsnaam en blijft zelfstandig opereren met het vertrouwde team vanuit Veenendaal. Klanten en relaties van het bedrijf behouden hun vertrouwde aanspreekpunten. Ook blijft Jelle Duim in de rol van technisch directeur zijn kennis en kwaliteiten inzetten voor Duim techniek. ‘De komende tijd gaan we de onderlinge wisselwerking concreet maken’, legt Jos van Doren uit. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van engineering, softwareontwikkeling, planning, standaardisering, in- en

uitlenen van medewerkers en de werving van personeel. En dat schept nieuwe groei- en ontwikkelkansen. Monteurs van Duim techniek en Van Doren Engineers werken overigens al geruime tijd samen in diverse projecten. De positieve ervaringen van onze medewerkers sterkten ons in de opvatting dat deze krachtenbundeling de juiste beslissing is.’

Colofon

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 8 | Week 45 | 2020 | Nummer 9 | www.schrootkrant.nl

9

Maximale efficiëntie bij koperrecycling in Singapore

20 Dakota: bijzonder project voor Metaal Recycling Son

24

Van Doren Engineers neemt Duim techniek over

Vakbeurs Recycling verplaatst naar november 2021

Nationaal Recycling Congres 2020 gaat online

Van Doren Engineers heeft het Veenendaalse bedrijf Duim techniek, een grote speler in de recyclingtechniek, overgenomen. ‘Het beste van twee werelden samenbrengen, dat is ons uitgangspunt’, aldus Jos van Doren en Jelle Duim. ‘Samen staan we sterker.’

De komende editie van Vakbeurs Recycling wordt vanwege de gevolgen van de Covid-19 maatregelen verplaatst naar 16, 17 en 18 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem. ‘De gedeeltelijke lockdown geeft te veel zorgen’, aldus de organisatie.

Het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ staat 25 november vanaf 14.00 uur centraal tijdens het Nationaal Recycling Congres. Het event gaat online via een twee uur durende livestream conferentie vanuit de speciaal gecreëerde Fokker Studio te Den Haag.

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 6 Lees verder op pagina 13

Jaargang 8 week 45, 2019, nr. 9

Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via

PERFECTE MATCH

Duim techniek, opgericht in 1995, legt zich met name toe op de automatisering van recyclingbedrijven en industriële besturingstechniek. ‘We zien dat de wereld verandert. Door fusies en overnames worden onze klanten steeds groter, en daarmee ook de installaties die wij bouwen en onderhouden’, vertelt directeur Jelle Duim. ‘Om de hoge eisen die wij stellen aan onze dienstverlening en producten in de toekomst te kunnen

Wendy Noordzij

Meer informatie over Schroot! is te vinden op onze website: www.schrootkrant.nl.

dezelfde toekomstvragen. Projecten worden omvangrijker en complexer; er is steeds meer technische bagage nodig om het verschil te maken. Samenwerking maakt ons sterk.’

Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche.

Verschijnt 10 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd.

Medewerkers aan dit nummer: Dennis van Galen en

ISSN: 2214-9309

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 info@bay6print.nl Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant

Disclaimer: Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

Recirculo biedt speciale software voor de metaalrecycling

papierloos werken. Dit was al een lang gekoesterde wens van ons als bedrijf. Daarnaast weten we elke maand precies wat we kwijt zijn aan kosten en komen er geen vervelende extra consultancy kosten bij kijken. Ook hebben we afscheid kunnen nemen van al onze hardware welke we mooi weer hebben kunnen recyclen’, aldus Krommenhoek. Het metaalrecyclingbedrijf werkt nu een bijna een jaar met Recirculo en is gefaseerd overgegaan. ‘Het is eigenlijk een heel simpel systeem wat precies goed is voor ons. En als we sommige dingen anders willen hebben dan bespreken we dit en wordt dit meegenomen ‘insysteem updates’.’

Recirculo van het bedrijf 23G is dé nieuwe van bedrijfssoftware voor de metaalrecycling. Dit is een cloudoplossing, die gebouwd is met de modernste technieken door gerenommeerde ontwikkelaars. De software is geheel afgestemd op de wensen van de schrootverwerkers en wordt in de markt heel goed ontvangen. ‘Het idee om Recirculo te ontwikkelen, is ontstaan toen we werden ingehuurd door bestaande recyclingbedrijven om een analyse uit te voeren van de aanwezige processen en werkwijzen met als doel om deze verder te optimaliseren’, legt Maarten Venneker van Recirculo uit. ‘Tijdens deze analyse liepen we regelmatig vast door beperkingen, die in veel gevallen gerelateerd waren aan de bestaande software. Vanuit die gedachte zijn we begonnen met de ontwikkeling van Recirculo.’ Maarten heeft gemerkt dat de metaalrecyclers vooral behoefte hebben aan inzicht en een goede vastlegging van de documentatie. ‘Alle documenten moeten chronologisch en snel in het pakket terug te vinden zijn. Wij hebben gekeken hoe de software ervoor kan zorgen dat ondernemers nog sneller en efficiënter kunnen werken. Schroothandelaren hebben allemaal hun eigen unieke werkwijze en nemen dus allemaal hun eigen unieke stapjes in het proces om tot een goed eindresultaat te komen. Die stapjes willen ze graag terugzien in de software. Zo kan de software hen optimaal ondersteunen.’ EXTRA FEATURES

Recirculo beschikt uiteraard over de basisfunctionaliteiten, zoals wegingen, facturatie, contractenbeheer, containerregistraties en planning. Daarnaast bevat het pakket onder meer een koppeling met het Digitaal Opkopers Register (DOR), een omgekeerd pinnenoplossing, de mogelijkheid voor volledige papierloze registratie en vastlegging, een koppelingen met boekhoudpakketten, koppelingen met cashuitgifteautomaten, voorraadbeheer, koppeling met LMA digitaal, waardoor er geen papier meer nodig is, mobiel wegen vanachter telefoon, laptop, mobiel en claims.’ Claims zijn volgens Venneker heel belangrijk voor metaalrecyclers. ‘Claims, dus de partijen waarbij de kwaliteit niet overeenkomt met de gemaakte afspraken, zijn natuurlijk een bekend fenomeen in de schroothandel. Hoe bewijs je of een bepaalde klacht wel of niet waar is? Hiervoor zijn foto’s heel belangrijk, maar niet iedere ondernemer maakt foto’s en slaat deze op de juiste plek op. Daardoor kan het lastig zijn om het juiste bewijsmateriaal te tonen. Onze software zorgt ervoor dat er actief foto’s gemaakt worden van de verschillende partijen. Hiervoor kan men zelf foto’s maken met een camera of een telefoon, maar men kan ook de camera’s gebruiken, die bij de brug of de weegschaal hangen. Met deze feature wordt dus de kwaliteit van inkomende- en uitgaande leveringen op een eenvoudige manier vastgelegd, waardoor er wederom efficiënter gewerkt kan worden.’ CONTINUÏTEIT

Er zijn meerdere aanbieders van softwarepakketten voor de schroot-

KEURINGSMODULE VOOR VRACHTEN

handel beschikbaar. Toch kan 23G zich met Recirculo goed onderscheiden. ‘Ons pakket is nieuw ontwikkeld voor de recyclingbranche. We hebben hiervoor de meest moderne technieken gebruikt. Onze software is cloudbased. Dat is een groot voordeel in deze huidige tijdsgeest, waarbij er veel mobiel gewerkt wordt. De gebruikers kunnen ieder moment van de dag precies zien wat in een bedrijf gebeurt, onafhankelijk van de locatie waar ze zich op dat moment bevinden. Ze hoeven dus niet aangesloten te zijn op de lokale server om alle gegevens te kunnen inzien.’

juist heel simpel is. Wij migreren de data, zoals productielijsten en materiaallijsten, uit het oude programma en zorgen voor een koppeling met het boekhoudpakket. Wij kunnen alles snel voor onze klanten regelen en berekenen geen aparte onderhoudskosten en/ of consultancy fee’s. We rekenen een vast bedrag per maand. Daardoor hoeven ondernemers geen periodieke investeringen meer te doen in vernieuwing van hardware en servers en kunnen ze er zeker van zijn dat er geen addertjes onder het gras zitten.’

Een ander groot voordeel van de software is volgens Maarten de continuïteit. ‘Recirculo is gemaakt in nauw overleg met metaalrecyclers en wordt continu doorontwikkeld. De input hiervoor komt volledig uit de markt. Als wij een nieuwe feature ontwikkelen, dan is deze vervolgens voor iedereen toegankelijk. Zonder extra kosten. Gebruikers profiteren dus kosteloos van nieuwe updates en functionaliteiten.’

Het softwarepakket is medio 2020 gelanceerd en de reacties zijn bijzonder positief. ‘De meeste bedrijven besluiten over te stappen, omdat ze duidelijk de voordelen van onze software zien. We krijgen de bevestiging van onze klant dat wij een passend pakket hebben ontworpen.’ Een van de tevreden klanten is Bas Krommenhoek van Krommenhoek Metals. ‘Wij hebben voor Recirculo gekozen, omdat dit pakket het beste aansluit bij onze wensen en behoeften’, legt Bas Krommenhoek uit.

Het meest tevreden is Krommenhoek over de keuringsmodule voor inkomende- en uitgaande vrachten is erg handig voor onze keurmeesters en de commerciële afdeling. ‘Ook bespaart de automatische koppeling met het DOR drie administratie uren per dag, dus deze is ook erg fijn. De planning er ook mee aangestuurd en de chauffeurs krijgen deze ritten binnen op hun tablet welke we in de vrachtwagens hebben ingebouwd.’

KROMMENHOEK METALS

Ook de installatie verloopt snel en gemakkelijk. ‘Sommige ondernemers zijn bang dat de implementatie een soort Mission Impossible is. Deze zou lang duren en veel geld kosten, terwijl overstappen

‘De administratieve rompslomp wordt tot een minimum beperkt en we kunnen eindelijk volledig

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

3

STELCON®PLATEN BETONPLATEN KEERWANDEN BETONBLOKKEN Tel: 085 273 6066 beton-webshop www.vankalsbeekbeton.nl

Alleen de koppeling met het Digitaal Opkopers Register bespaart het bedrijf al de nodige administratieve uren per dag. ‘Daarnaast doorlopen alle opdrachten gefaseerd het systeem door, waarbij elke gebruiker met zijn/haar specifieke rol zijn taak moet verrichten. Normaliter ging dit van bureau naar bureau, of weer terug naar de weegbrug voor een correctie. Nu gebeurt dit gewoon door middel van een pushnotificatie. Ook de documentenopmaak voor transporten in binnen- en buitenland kunnen vanuit het systeem worden opgemaakt en worden steeds aan de betreffende opdracht gekoppeld, erg overzichtelijk.’ Geïnteresseerd in wat Recirculo voor u kan betekenen ? Neem dan contact op met Maarten Venneker voor meer informatie of een geheel vrijblijvende demo via 06 – 82 21 82 40 of maarten@recirculo.nl.


4

|

Reisswolf als eerste in Nederland live met AMCS Platform

MotracLinde opent nieuwe vestiging in Venlo MotracLinde heeft een prachtige nieuwe vestiging geopend aan de Tasmanweg 6 in Venlo op het bedrijventerrein Trade Port West. Venlo is een logistieke hotspot in Nederland en is dus een zeer geschikte locatie om klanten en de groeiende markt in het zuiden beter en klantgerichter van dienst te kunnen zijn. Deze nieuwe vestiging in Venlo is de vierde MotracLinde locatie in Nederland en het gehele totaalpakket zal hier aangeboden worden. Bedrijven kunnen hier niet alleen terecht voor de aankoop van nieuwe Linde heftrucks

en magazijntrucks (reachtrucks, orderpickers, et cetera), maar ook voor gebruikte heftrucks, verhuur en service. VIERDE VESTIGING IN NEDERLAND

MotracLinde heeft met de

opening van de locatie in Venlo nu vier vestigingen in Nederland. Het hoofdkantoor staat in Almere. Daarnaast is er een vestiging in Zwijndrecht van waaruit de verkoop- en serviceactiviteiten voor de regio Rijnmond verzorgd worden. Het Used Equipment Center in Apeldoorn richt zich op de verkoop van gebruikte Linde heftrucks en magazijntrucks. Maar ook op tweedehands voorzetapparatuur.

Reisswolf, onderdeel van Van Munster Recyclers, is als eerste in Nederland live met AMCS Platform. Het ultramoderne, schaalbare platform optimaliseert alle operationele bedrijfsprocessen van afvalinzamelaars en -verwerkers. Met de migratie naar Platform heeft Reisswolf ook internationaal een primeur. Het bedrijf is wereldwijd de eerste die tegelijkertijd integraal live gaat met drie oplossingen van Platform: AMCS Enterprise Management (ERP), AMCS Fleet Planner en AMCS Mobile Workforce.

te optimaliseren. Orders worden vanuit AMCS ERP doorgeschoten naar Fleet Planner voor de planning en automatische route-optimalisatie. De planning kan orders real-time volgen en waar nodig bijsturen, bijvoorbeeld door een spoedorder direct aan een wagen toe te wijzen. Fleet Planner biedt Reisswolf de mogelijkheid om een belangrijke kritische prestatie-indicator te monitoren: het aantal tonnen per gereden kilometer. Vooral hierdoor is route-optimalisatie van toegevoegde waarde voor het bedrijf’, aldus Van Munster. AMCS MOBILE WORKFORCE

Reisswolf heeft met AMCS Platform alle operationele processen geautomatiseerd voor de papierinzameling, -recycling en archiefvernietiging, het optimaliseren van de inzamelroutes en het mobiel uitvoeren van de ledigingsorders. De software is Nederlandstalig en afgestemd op de specifieke Nederlandse situatie. AMCS ondersteunt ook certificering van de ingezamelde en vernietigde archieven. Daarmee voldoet Reisswolf aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De AMCS Enterprise Management (ERP) oplossing van AMCS Platform automatiseert het complete ordermanagement van Reisswolf, inclusief het contractmanagement met de ledigingsfrequentie van de containers en de orderaanname. De diversiteit in klantcontracten en ledigingsmomenten is groot. ‘Daardoor is het inzamelpatroon zeer dynamisch, zeker in combinatie met de ad-hoc orders’, zegt directeur Harold van Munster van Reisswolf. AMCS FLEET PLANNER

Die inzameldynamiek vraagt volgens hem om een dynamische planning. ‘AMCS Fleet Planner biedt de oplossing om alle ledigingsorders te plannen en de inzamelroutes

De door Fleet Planner geoptimaliseerde routes worden automatisch doorgezet naar de tablet van de chauffeur. Tijdens de ledigingsroute wisselt AMCS Mobile gegevens uit met AMCS ERP. Van Munster: ‘We kunnen daardoor nog nauwkeurigere gegevens monitoren, zoals het aantal ledigingen, gereden kilometers en de ingezamelde tonnages. Met AMCS hebben we zo nog meer mogelijkheden om te beantwoorden aan de dynamiek van de klantvraag. Omdat het complete proces is gedigitaliseerd, zijn er ook vrijwel geen papieren documenten meer nodig. De chauffeur rijdt daardoor bijna helemaal papierloos.’ SAMENWERKING

‘De livegang bij Reisswolf is belangrijk voor de Nederlandse markt’, zegt Wout Krist, senior projectmanager bij de AMCS Group. ‘Daarmee bewijst de end-to-end oplossing zich in Nederland zowel voor afvalinzamelaars als voor -verwerkers. We zijn dan ook erg trots op het resultaat dat het team van Reisswolf en AMCS heeft bereikt. De inzet en betrokkenheid van Reisswolf was daarin doorslaggevend. Vooral door die krachtenbundeling kijken we allemaal met plezier op het project terug.’ AMCS PLATFORM

Kuipersweg 17-21 3449 JA Woerden Telefoon 0348 - 42 03 99 info@lasbedrijfalphen.nl

DE STERKSTE SCHAKEL IN RECYCLING Lasbedrijf Alphen is de grootste lokale producent van containers in Nederland, met vestigingen in Woerden, Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Als één van de weinige aanbieders in de markt produceren wij al onze containers zelf. Bent u een bouwer, transporteur of afvalverwerker die hoge eisen stelt aan materiaal? Wij leveren een echt Nederlands kwaliteitsproduct en garanderen korte levertijden. CONTAINERS OP MAAT Lasbedrijf Alphen is dé specialist in de bouw, reparatie en constructie van containers. We hebben meer dan 50 jaar ervaring, werkplaatsen in Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Woerden, en maken nog een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Als één van de weinige aanbieders in de containermarkt produceren wij al onze containers zelf.

www. lasbedrijfalphen.nl

Het AMCS Platform is ontworpen op basis van de ervaringen van duizenden afval- en recyclingbedrijven over de hele wereld en is geïnspireerd door wereldwijde markttrends. Platform stimuleert automatisering en optimaliseert alle operationele bedrijfsprocessen. Het ultramoderne, schaalbare platform combineert branchespecifieke software met de allerbeste optimalisatiemogelijkheden en innovaties onder meer op het gebied van e-commerce. AMCS Platform bestaat uit zes oplossingen, waaronder Enterprise Management, Intelligent Optimisation met Route Plannner en Fleet Planner, Mobile Workforce, Vehicle Technology, Digital Engagement en Analytics. De zes oplossingen passen als een puzzel naadloos in elkaar en vormen zo de unieke end-to-end geïntegreerde SaaSoplossing voor de afval- en recyclingindustrie.

MONDKAPJES MET EIGEN BEDRIJFSLOGO? Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl


|

Stijging staalprijzen hapert De verwachte verhoging van de staalprijzen zette begin oktober nog niet echt door. Weliswaar liepen de prijzen sinds de zomer fors op en bereikte coilmateriaal een basisprijs van circa € 490 per ton, maar het beoogde marktniveau van minimaal € 500 is nog niet echt goed in de markt doorgezet. Dat melden het Staaljournaal en Metaalnieuw. Volgens het Staaljournaal van Noviostaal is deze hapering voor een deel te verklaren doordat prijzen in Azië stabiliseerden als gevolg van de nationale vakantieweek in China (1 tot en met 8 oktober), waardoor marktactiviteiten afnamen. Voor een deel is het ook uit te leggen doordat inkopers een wat afwachtende houding aannamen nadat zij hun materiaalbehoeftes voor het vierde kwartaal ingedekt hadden en verdere ontwikkelingen willen afwachten, mogelijk ook vanwege een wellicht tweede of derde Coronagolf met alle gevolgen van dien. OPLEVING AUTOMOBIELINDUSTRIE

De staalfabrieken toonden echter weinig honger naar nieuwe orders, want ze beweren mooie orderportefeuilles te hebben. ‘Inderdaad is het met name de automobielindustrie die goed opgeleefd is en verrassend meer materiaal nodig heeft dan eerder verwacht werd’, signaleert het Staaljournaal. ‘Dat is ook merkbaar bij de toeleverende bedrijven als staalservicecenters, die ineens met langere levertijden moesten gaan werken. Tegelijkertijd zagen zij ook bestaande voorraden snel afnemen, zo werd bijvoorbeeld Sendzimir verzinkt materiaal daardoor ineens wat schaarser.’

in de periode maart 2021 te willen verhogen naar € 550. DRAMATISCHE OMZETONTWIKKELING

Gegeven de huidige marktsituatie sluit het Staaljournaal niet uit dat de basisprijs voor warmgewalste coils later dit kwartaal of begin volgend jaar in plaats van met een 4 inderdaad zal beginnen met een 5. 'Hoe dan ook zouden eventuele lagere importprijzen echter bijzonder slecht uitkomen voor de Europese staalmakers gezien de dramatische omzetontwikkeling in de afgelopen kwartalen en de financiële gevolgen daarvan.' Bijvoorbeeld circuleert in de markt het officieuze bericht dat Thys-

senKrupp, waarvan het fiscale boekjaar eindigde op 30 september, een negatief resultaat van bijna 1 miljard euro zou hebben. Prompt volgden daarop ook weer officieuze berichten als zou de Duitse staat het concern overeind wilde houden middels een aandelenparticipatie. Dat werd echter weer ontkend door de Duitse overheid. ONDERZOEK NAAR SAMENWERKING

Bronnen hebben het persbureau Reuters onlangs bericht, dat ThyssenKrupp nog steeds mogelijkheden onderzoekt voor samenwerking met Salzgitter, Tata Steel (India) en SSAB (Zweden). ‘Maar er zijn meer staalconcerns die het moeilijk hebben, zoals Tata Steel Europe’, meldt het Staaljournaal. ‘Onlangs verschenen berichten als zou een Chinese staalgroep interesse heb-

5

concern deze stap niet terugdraait. Hoe het tenslotte gaat aflopen met de onderhandelingen tussen ArcelorMittal en de Italiaanse overheid over de toekomst van het voormalige ILVA is op het moment dat we dit StaalJournaal schrijven nog niet bekend gemaakt.

ben productie-eenheden van Tata in het Verenigd Koninkrijk over te nemen. Recentelijk ontkende Tata evenwel die mogelijke interesse, maar blijft het wel in gesprek met de Britse regering over staatshulp, die kennelijk dus toch nodig is.’ ArcelorMittal maakte onlangs bekend in Polen twee hoogovens met een capaciteit van circa 4 miljoen ton permanent te gaan sluiten. Argumenten daarvoor zijn de in haar ogen te zwakke marktomstandigheden resp. vooruitzichten, te weinig overheidsmaatregelen tegen unfair importmateriaal en de naderende CO2-heffingen, waarmee niet-Europese producenten niet mee te maken zouden hebben. Met deze sluiting gaan circa 650 banen verloren en de vakbonden hebben al stakingen aangekondigd als het

Overigens wordt de positie van ArcelorMittal als grootste staalproducent ter wereld (capaciteit ca. 110 miljoen ton) inmiddels serieus bedreigd door het Chinese staalconcern Baowu. Deze staalmaker heeft door meerdere overnames dit jaar inmiddels al een productiecapaciteit bereikt van meer dan 100 miljoen ton en is qua grootte daarmee nummer 2 op de ranglijst van staalproducenten.' Bron: Metaalnieuws.nl/Staaljournaal

Allemaal geladen en ready to go! VOORZIEN VAN LI-ION TECHNOLO GY V.A

.

€ 32.995,OP = OP

POKERSPEL

Die positieve ontwikkeling heeft ook effect op de houding van de fabrieken bij de komende onderhandelingen met de autosector over de prijzen voor 2021. ‘Kortom het is een pokerspel en niemand weet nog wie de beste kaarten heeft. Vooralsnog lijken dat de producenten te zijn want terwijl zij bij offertes langere levertijden afgeven hebben zij, behoudens enkele opvallende aanbiedingen, in principe weinig te duchten van importmateriaal gezien het niet interessante prijsniveau. Daarbij komt nog dat Chinese producenten sinds het einde van de eerdergenoemde vakantieweek met hogere prijzen op de markt zijn teruggekomen.’ INGEZAKTE PRIJZEN SCHROOT EN ERTS

Een tegenvaller voor EU-staalmakers zijn de iets ingezakte prijzen voor schroot en erts, waardoor hun niet-Europese concurrenten juist weer goedkoper kunnen produceren en op termijn wat lagere exportprijzen kunnen aanbieden. Bovendien is het onduidelijk wat de effecten op de prijzen voor kolen zullen zijn nu de Chinese overheid recentelijk een importverbod heeft uitgevaardigd voor kolen uit Australië. Vooralsnog lijken de Europese fabrieken vastberaden hogere prijzen voor het 1e kwartaal 2021 te willen bereiken, want voor onderhandelingen over het prijsniveau van offertes wordt nauwelijks ruimte geboden. Zelfs gaat er een officieuze informatie in de markt rond als zou een van de grootste producenten de basisprijs voor warmgewalste coils voor levering

Ga zo snel en efficiënt mogelijk weer aan de slag met een nieuwe elektrische heftruck van Jungheinrich. Onze Li-ion aangedreven EFG 2 en 3 series staan klaar om direct aan de slag te gaan - en dat alles tegen ongelooflijke scherpe prijzen.

jungheinrich.nl/li-ion

Meer informatie of direct bestellen? Bel 0172 44 68 46 of kijk op www.jungheinrich.nl/voorraadactie

JH ZomerFlyer voorraad 2020 Advertentie.indd 7

08-09-20 11:58


6

|

Column

Covid-19 zit metaalmarkten weer op de hielen

staatsobligaties. In hun vlucht naar veilige havens nemen de posities in metaalmarkten vaak af. Want juist deze markten deinen mee op de golven van de conjunctuur. En de hogere onzekerheid treft zowel de staal- als de basismetaalmarkten. STAALMARKTEN

De behoefte aan staal zit in de lift. Wereldwijd groeit de vraag naar plaatstaal, met name vanuit de autosector. Dit zien we niet alleen in China, maar ook in de VS en Europa. Om aan de groei van de vraag te voldoen zijn meerdere hoogovens opnieuw opgestart.

Het aantal besmettingen loopt wereldwijd op. De eerste nieuwe indammingsmaatregelen zijn ingevoerd en een lockdown-light is een feit. Dit betekent dat de economische groei ook weer een gepaste tred gaat aannemen, met nieuwe economische teleurstellingen in het verschiet. Dan kan het niet uitblijven dat de neerwaartse prijsrisico’s in cyclische metaalmarkten oplopen. Ik vond het een fraaie situatie-

schets van Hugo de Jonge (Minister van Volksgezondheid) tijdens één van de persconferenties: ‘we doen ons best, maar het virus doet het beter’. Het was een inleiding tot nieuwe maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook andere landen schieten met de tweede coronauitbraak weer in de verdediging. Je ziet het aantal (regionale) lockdowns toenemen. De kans dat ook het economische leven mondiaal

weer deels op pauze gaat, neemt met de dag toe. Dit geldt ook voor metaalmarkten. In deze coronamist die weer neerdaalt is het moeilijk een oordeel te vormen over de koers van de economie. Dit ondervinden ook beleggers. Veel (relatieve) zekerheden vervagen en dan wenden beleggers zich graag op de zogenoemde ‘veilige havens’-activa. Volgens de één is dit dan goud en de ander geeft de voorkeur aan bijvoorbeeld valuta of

Maar zwakkere marktomstandigheden in de VS en Europa liggen op de loer nu Covid-19 weer de kop opsteekt. Een nieuwe golf heeft de potentie om de economie weer lam te leggen. Ik denk dat de totale vraag naar staal in China nog gunstig blijft. Dit komt vooral door de gerichte stimuleringsmaatregelen van de overheid voor de aankoop van nieuwe elektrische voertuigen en het opvoeren van infrastructurele uitgaven. Die blijken tot dusver effectief voor metaalmarkten.

basismetaalmarkten. Net zoals bij de start van de eerste coronagolf neemt de druk op de basismetaalprijzen toe. De kans op een toename van onruststokende cijfers is groter en dit treft vaak het sentiment in conjunctuurgevoelige basismetaalmarkten evenredig hard. Als het bij lockdown-light blijft in de VS en Europa, dan blijft de schade aan de economie beperkt. Slaan de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het virus echter niet aan, dan is een sterkere economische krimp niet ondenkbaar. De vraag naar industriële metaalmarkten reageert sterk op dit soort trends. Mondkapje op en afstand houden dus.

BASISMETAALMARKTEN

De onrust over de tweede coronagolf is ook merkbaar in de

Casper Burgering

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 5 oktober in de Financiele Telegraaf gestaan onder de titel: ‘corona heeft staalmarkt nog niet ingehaald’. Foto: Hannie Verhoeven..

Vakbeurs Recycling verplaatst naar november 2021 De komende editie van Vakbeurs Recycling wordt vanwege de gevolgen van de Covid-19 maatregelen verplaatst naar 16, 17 en 18 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem.

de komende periode contact op met alle exposanten en betrokken partijen en doen er alles aan om de verplaatsing zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij zijn de basis voor een supereditie volgend jaar. We danken alle partijen die ons zo gesteund hebben in de afgelopen periode. Hun betrokkenheid en loyaliteit doet ons goed. We kijken met veel enthousiasme uit naar de editie in 2021 om samen met hen het maximale eruit te halen’, aldus Van Gent.

‘De Nederlandse overheid maakt terecht onderscheid tussen beurzen en andere evenementen. Zelfs in de huidige omstandigheden kunnen en mogen events doorgaan. Tegelijkertijd zien we de sterke groei in besmettingen en dat de op 13 oktober aangekondigde maatregelen gericht zijn op zo min mogelijk persoonlijke contacten en reisbewegingen. Deze gedeeltelijke lockdown geeft te veel zorgen over de komst van bezoekers en de gezondheid van de exposanten, bezoekers en eigen medewerkers. We hebben daarom in nauw overleg met de belanghebbenden besloten om Vakbeurs Recycling te verplaatsen naar november 2021’, zegt Bas van Gent namens Vakbeurs Recycling.

VAKBEURS RECYCLING

VEILIG VERKLAARDE LOCATIE

Het vertrouwen om Vakbeurs Recycling te kunnen houden dit jaar was groot. De eerste events zijn na de zomer gehouden en naar tevredenheid van bezoekers en exposanten. Om dit op een verantwoorde manier mogelijk te maken, is een preventief protocol opgemaakt met diverse maatregelen. Alle gezondheids- en veiligheidsprotocollen

voor Evenementenhal Gorinchem zijn in september met succes geauditeerd door SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie, controle en certificering. Van Gent: ‘Deze positieve controle bevestigt dat onze locatie een veilige plek biedt voor de afvalbranche

om elkaar te ontmoeten en zaken te doen. Het sentiment onder het grootste deel van de exposanten was nog steeds goed. Helaas slaat de tweede golf ook over deze mooie beurs heen. We verwachten dat de bezoekers door de recente maatregelen eerder geneigd zijn om weg te blijven. We zien daarmee dat het

aantal voorinschrijvingen stagneren sinds de laatste persconferentie.’ TOPEDITIE IN 2021 ALS NIEUW DOEL

De Vakbeurs Recycling vindt volgend jaar november zoals gebruikelijk in Evenementenhal Gorinchem plaats. ‘We nemen

Vakbeurs Recycling is hét nationale netwerkmoment voor de afval- en grondstoffenketen. De vakbeurs richt zich op recyclingtechniek en afvalmanagement en trekt daarmee bezoekers uit onder meer recyclingbedrijven, bouw- en sloopbedrijven, gemeenten, overheid, industrie, afvalinzamelaars en bedrijven met grote afvalstromen. De organisatie van Vakbeurs Recycling kijkt terug op een zeer geslaagde editie in 2019, waarin zowel het exposantenaanbod als het aantal bezoekers groeide met bijna 15%. Minstens zo belangrijk was de groei in bezoekerstevredenheid. Vakbeurs Recycling vindt plaats op 16, 17 en 18 november 2021 in Evenementenhal Gorinchem. Voor meer informatie bezoek www.vakbeursrecycling.nl.

Offline is een nieuwe vorm van luxe


|

7


8

|

Dodehoekcamera en detectie-unit in één Met SmartVue DobliCam presenteert GrootJebbink een actief dode hoek veiligheidssysteem dat met beeld en geluid chauffeurs van onder meer schroottransport waarschuwt voor gevaar. Als men de richtingaanwijzer aanzet en een persoon of voertuig bevindt zich in de beruchte dode hoek, dan detecteert het systeem dat gevaar en waarschuwt het de chauffeur. Dankzij SmartVue DobliCam kan voortaan ieder voertuig voorzien worden van de veiligheid die tot nu toe voorbehouden was aan de nieuwste topmodellen. De dode hoek zorgt helaas nog altijd voor veel schade, letsel, trauma’s en kosten. Ondanks de verplichte dode hoekspiegels komen deze ongelukken nog zeer regelmatig voor. Een

voorkomen wordt, verdiend de SmartVue DobliCam zichzelf al terug. EENVOUDIGE INSTALLATIE

Zichtverbeterende systemen met een actieve detectie zijn met de komst van de SmartVue DobliCam nu leverbaar als retrofit, dus voor bestaande voertuigen. De installatie is eenvoudig en kan zelf gedaan worden of bij de eigen dealer plaatsvinden. Het systeem is uit te breiden met een losse camera aan de achterzijde (level 2) alsmede detectie

chauffeur kan ook niet constant in alle spiegels kijken. Het overige verkeer heeft immers ook zijn aandacht nodig en in een

split-second kan die rappe pizzakoerier of dat spelende kind opduiken in de gevarenzone. Doordat de SmartVue DobliCam niet alleen een groothoek beeld van de gevarenzone laat zien, maar ook een akoestisch signaal geeft, wordt de chauffeur gewaarschuwd. Dit kan doordat er in de slagvaste aluminium behuizing van de SmartVue DobliCam naast een groothoekcamera ook een bewegingssensor aanwezig is. AKOESTISCH SIGNAAL

De chauffeur remt na

het horen van het alarm eerder. Op de monitor ziet hij direct welk gevaar er is. Daarmee wordt heel veel leed en schade voorkomen. Overigens werkt de SmartVue DobliCam ook bijzonder goed bij het manoeuvreren op krappe en drukke locaties. Bij met name stadsdistributie zijn schades aan de rechter voorzijde berucht en juist daar geeft de monitor uitstekend zicht. Obstakels kunnen namelijk beter worden gezien dan met spiegels. Wanneer hiermee één schade in de dode hoek

voor de linkerkant (samen level 3) van het voertuig. Met name voor voertuigen die veel in de binnenstad rijden is dit ideaal, maar ook voor wie regelmatig naar Engeland reist is het een extra veiligheid. Het SmartVue DobliCam-

systeem level 3 is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk, doordat het voldoet aan de FORS en Direct Vision Standard (DVS) die voor London geldt. GROOTJEBBINK

GrootJebbink is exclusief importeur voor Nederland en België van SmartVue DobliCam. GrootJebbink is meer dan alleen leverancier. Het bedrijf streeft ernaar om als volwaardig partner op te treden om te komen tot maatwerkoplossingen

die leiden tot schadepreventie en extra veiligheid rondom het voertuig. GrootJebbink staat al jarenlang borg voor kwaliteit, duurzaamheid en service. Voor meer informatie zie: www.grootjebbink.nl.

Ophemertstraat 11 | 3089 JD Rotterdam | Port 2505 | Telefoon 010-4291380 | info@kwsupply.com | www.kwsupply.com


|

9

Nieuw systeem rond end-of-life-voertuigen zet Ierland op het goede spoor Het voldoen aan de ELV-richtlijn - de Europese wet- en regelgeving rondom afgedankte auto’s - is geen sinecure. Zeker niet nu die steeds strenger wordt. In Ierland hobbelden ze lang achter de feiten aan, maar met de komst van de ELVES-regeling hebben de Ieren een nieuwe, succesvolle richting ingezet, zo schrijft het online platform Green Light. Tien jaar geleden werd 77% van de end-of-life-voertuigen in Ierland hergebruikt, aldus cijfers van EPA (Environmental Protection Agency). Met die cijfers waren de Ieren in Europa bepaald geen koploper. Alleen dreumesen als Malta en Liechtenstein deden het slechter. Dat de Ieren niet uitblonken in autorecycling had alles te maken met de gehanteerde systematiek: elke autoproducent, distributeur en importeur in Ierland moest zijn eigen boontjes doppen. Er bestond een systeem van zelfcontrole waarbij iedere speler in de markt verantwoordelijk was voor zijn eigen netwerk van ATF’s, kort voor Authorised Treatment Facilities of geauthentiseerde verwerkingscentra. In de praktijk moest een autoproducent zich laten registeren bij elke lokale overheid met een verwerkingscentrum. Een tijdrovende en administratief lastige klus. CENTRALISATIE

Terwijl Ierland al achterliep werd de Europese ELV-richtlijn steeds strenger en dwingender. De Ieren

toonden verbetering – elk jaar lieten ze een hoger recyclingpercentage zien, maar het gevoel bleef dat het beter moest én kon. Zou één centrale instantie niet beter werken? Het idee ontstond voor de oprichting van een non-profitorganisatie die namens de autoproducenten de honneurs waarneemt en de zaken regelt. Op 1 januari 2017 was die instantie een feit. ELVES – kort voor ELV Environmental Services – kreeg van het Ministerie van Klimaatactie, Communicatie en Milieu groen licht voor haar activiteiten. Eindelijk was er de bundeling van krachten die jaren uitbleef. ALTIJD IN DE BUURT

ELVES stapte af van het idee dat er per lokale overheid plek was voor één verwerkingscentrum. De nieuwe eis werd dat binnen een straal van 45 kilometer van stedelijk gebied (een gebied waar minimaal 15.000 mensen wonen) een verwerkingscentrum moest komen. En zo geschiedde. Het ELVES-netwerk staat inmiddels als een huis en telt meer dan 60 geautoriseerde verwerkingsfaciliteiten verspreid over het hele land. Voor het beeld: Ierland is met 84.421 vierkante kilometer twee keer zo groot als Nederland. ELVES onderhoudt en verbetert niet alleen het netwerk van geauthentiseerde verwerkingscentra, haar missie is even eens om het verwerkingsproces van ELV’s naar een hoger plan te tillen. Daarnaast zorgt het voor de nodige publiekscommunicatie en administratie.

DIRECT RESULTAAT

De ELVES-methode bleek een instant succes. In 2018 groeide het aantal verwerkte ELV’s met maar liefst 16% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden ruim 162.500 afgedankte auto’s volgens de richtlijnen ontmanteld, gerecycled en werd er een nuttige toepassing voor gevonden. In datzelfde jaar kende Ierland een recyclingratio van 86,37% en had het een hergebruik- en terugwinningspercentage van 95.17%. De vereisten van de ELV-richtlijn waren gehaald. Ierland was back on track. Ook EPA – het Ierse nationale milieubureau ziet dat Ierland stappen maakt: 'Het percentage hergebruik, recycling en terugwinning van autowrakken is in Ierland sinds 2010 aanzienlijk verbeterd, hoewel het tempo van de verbetering de afgelopen jaren is afgenomen.' EPA merkt op dat hergebruik en recycling sinds 2016 stabiel zijn gebleven op 86%, terwijl de hergebruik- en terugwinningspercentages sinds 2014 jaar in jaar uit steeds iets verbeterden. CERTIFICAAT VAN VERNIETIGING

Onder de slogan ‘driving car recycling forward’ voert ELVES met regelmaat publiekscampagnes uit. Het communiceert dan vooral dat er altijd een officieel verwerkingscentrum in de buurt is. Belangrijke toevoeging daarbij: ‘vermijd het informele circuit’. Buiten de geauthentiseerde verwerkingscentra is het immers de vraag of afgedankte auto’s op de juiste milieuvriendelij-

Machines die passen als een handschoen!

ke wijze worden verwerkt. Bovendien ontvang je als oude eigenaar geen certificaat van vernietiging (CoD). Zonder dat papiertje blijf je verantwoordelijk voor je auto en krijg je een flinke boete als hij opduikt bij een illegale autosloper of onderdelenhandelaar. De ELVESverwerkingscentra reiken die vernietigingscertificaten vanzelfsprekend wél uit. Ruim 75% van de in Ierland uitgegeven vernietigingscertificaten is inmiddels afkomstig van de centra in het ELVES-netwerk. Die officiële verwerkers nemen de afgedankte auto’s daarbij gratis in of geven zelfs een vergoeding.

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

GRATIS TRAINING

Nu Ierland de zaakjes op orde heeft dankzij ELVES is het tijd om nieuw beleid te maken. Zo is het sinds een jaar druk met het Electric ELVESprogramma. Dat zijn trainingen waarmee de aangesloten verwerkingscentra worden voorbereid op de toenemende stroom aan elektrische voertuigen en hybrides. Doordat het Electric ELVES-programma gratis is en ook beschikbaar is voor verwerkingscentra buiten het ELVES-netwerk moet de kennis op dit gebied snel toenemen. Het is duidelijk; Ierland is in autorecyclend Europa al lang geen lachertje meer. EUROPESE RICHTLIJNEN

Het belangrijkste doel van ELVES is het nakomen van de verplichtingen van de autoproducenten, distributeurs en importeurs in Ierland. Ofwel: voldoen aan de vereisten

van de Europese ELV-richtlijn. Die stelt dat ten minste 95% van een auto moet worden hergebruikt. Minimaal 85% moet als product of materiaal een nieuwe tweede leven krijgen, terwijl voor nog eens 10% een nuttige toepassing moet worden gezocht. 2 MILJOEN

Ierland kent bijna 5 miljoen inwoners en circa 2 miljoen auto’s. De gemiddelde leeftijd van een auto is 8,5 jaar - jonger dan in ons land. Volgens ACEA, de Europese overkoepelende auto-organisatie, is een auto in Nederland gemiddeld tien jaar oud. Volkswagen is het populairste merk in Ierland, gevolgd door Toyota, Ford en Hyundai en Nissan. Tekst: Jens Holierhoek Bron: ARN / Green Light

Heteren Maasbracht Hengevelde Hoogerheide Purmerend Sumar

026 4790579 0475 462138 0547 333039 0164 614444 026 4790579 0511 521491

• Efficiënte oplossingen voor sloopwerk & recycling • Laag brandstofverbruik door Liebherr motoren en componenten • Lage kosten per draaiuur en per ton verwerkt product

www.wynmalenhausmann.nl


10

|

l aSbedrijF a lphen

groeit uit z ’ n jaSje en betreKt volgend jaar nieuWe locatie

‘Onderscheid door eigen productie en hoge kwaliteit’ omdat de schrootcontainers heel wat te verduren krijgen.’

Lasbedrijf Alphen begon in 2004 als een reparatiebedrijf voor containers, maar groeide al snel uit tot één van de grootste containerbouwers van Nederland. De combinatie van robuuste kwaliteit, een eerlijke prijs en korte, gegarandeerde levertijden is een succesformule gebleken. Anno 2020 is Lasbedrijf Alphen een stabiele factor in de supply chain van vervoerders, bouwers en afvalverwerkers. De vraag naar containers is zó groot dat volgend jaar een nieuwe locatie wordt betrokken. Lasbedrijf Alphen is in 2004 gestart. ‘We zijn heel klein begonnen met het repareren van containers’, blikt Gerrit Schaaf terug. ‘Naar aanleiding van de vraag van een klant zijn we zelf een container gaan fabriceren. Dat is uitgegroeid tot waar Lasbedrijf Alphen nu staat: een

VEILIGHEID

Qua innovatie is het bedrijf volop bezig met het verbeteren van de veiligheid. ‘In plaats van de standaardsluiting leveren we speciale veiligheidssluitingen. Op een zwaarbeladen container komt spanning te staan. Daardoor kunnen de deuren met grote kracht openvliegen als ze ongecontroleerd worden geopend. Met onze veiligheidssluiting wordt de spanning, die op de bovenste

bedrijf met zeventig/ tachtig personeelsleden, die met elkaar zorgdragen voor de levering van zo’n 4.000 containers per jaar. Daarbij hebben we nooit concessies gedaan aan onze bedrijfsfilosofie. We werken

NIEUWE LOCATIE

Er is zoveel vraag naar de containers dat Lasbedrijf Alphen uit zijn jasje is gegroeid. ‘Onze hoofdvestiging zit in Woerden en daarnaast hebben nog een locatie in Alphen aan de Rijn waar we de wat kleinere afvalcontainers maken. Om de korte levertijden te kunnen blijven garanderen, heeft onze productie in Woerden meer ruime nodig’, legt Schaaf uit. ‘Daarom gaan we volgend jaar verhuizen naar een terrein dat meer dan drie keer zo groot is: We gaan van 3000 naar 10.000

met hoogwaardig staal en bouwen met respect voor mens en milieu.’ Lasbedrijf Alphen onderscheidt zich doordat alle containers, zowel klein als groot, in de eigen productiehal worden gemaakt. ’Daardoor kunnen we ieder type container maken. Als een klant een specifieke container wil hebben, dan maken we eerst een ontwerp, dat we ter goedkeuring naar de klant sturen. Bij zeer speciale containers, die sterk afwijkend zijn van de standaard, maken we halverwege het realisatieproces ook nog een afspraak, zodat de klant kan komen kijken.’ Voor schroot zijn de meest sterke containers nodig. ‘Pure kwaliteit en slijtvastheid spelen een belangrijke rol. Daarom maken we deze containers van het stevige Hardox. Sterk slijtvast staal is zeer belangrijk,

sluithaak zit, opgevangen. Hierdoor kunnen de deuren op een rustige, gecontroleerde manier worden geopend en worden ongelukken voorkomen.’ Ook zorgt Lasbedrijf Alphen ervoor dat de containers aan de zijkanten geopend kunnen worden in plaats van aan de voorkant.

vierkante meter. Hopelijk wordt dit jaar de eerste paal geslagen en dan kunnen wij de nieuwe locatie volgend jaar mei/ juni betrekken.’ Voor meer informatie zie: www.lasbedrijfalphen.nl.

ILT: Oude auto’s en busjes niet meer welkom in Afrika Veel auto’s en busjes die vanuit Nederlandse havens naar Afrika op transport gaan, zijn sterk verouderd. Ze hebben een lage-emissieklasse, meestal een ongeldige APK en er zijn vaak problemen met de katalysator of het roetfilter. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het onderzoek ‘Used vehicles exported to Africa’ naar de huidige export van gebruikte voertuigen.

en weinig bijdragen aan het oplossen van deze problematiek. Ons rapport geeft een belangrijk signaal dat snelle en gecoördineerde actie nodig is. De inzichten uit het ILTonderzoek dragen hieraan bij.’

RISICO’S

Nederland is niet het enige land dat oude voertuigen exporteert. De stroom auto’s vanuit andere Europese landen is groter en niet beter van kwaliteit. De gevolgen

tuur en Waterstaat. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Deze resultaten tonen aan dat er dringend actie moet worden ondernomen om de kwaliteit van gebruikte

De ILT deelt deze bevindingen met de milieudivisie van de Verenigde Naties (UNEP), die werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het Afrikaanse wagenpark op het gebied van zowel uitlaatgassen als verkeersveiligheid. Uit het ILT-onderzoek blijkt ook dat meer dan 80 procent van de voertuigen die momenteel vanuit Nederland naar Afrika worden geëxporteerd, vanaf 1 januari 2021 niet meer welkom is in vijftien West-Afrikaanse landen. Ze sluiten de grenzen voor deze voertuigen om de luchtkwaliteit te verbeteren, omdat veel voertuigen van slechte kwaliteit zijn. Inspecteur-Generaal Jan van den Bos van de ILT: ‘Nu West-Afrikaanse landen zo duidelijk aangeven oude en vervuilende auto’s niet meer te willen, is het belangrijk om er in Europees verband voor te zorgen dat deze auto’s ook niet meer vanuit Europa naar Afrika worden geëxporteerd. Als we alleen vanuit Nederland in actie komen, zal dit leiden tot uitwijkgedrag van exporteurs naar andere Europese havens

importerende landen.’ Er zijn in Afrika onvoldoende mogelijkheden om de voertuigen goed te ontmantelen. Toch zijn op dit moment maar weinig voertuigen die naar Afrika gaan als afval te kwalificeren op basis van de huidige regelgeving: de Europese Verordening van Afvalstoffen (EVOA) en de Autowrakkenrichtlijn. Een aanpassing en harmonisatie van wet- en regelgeving tussen exporterende en importerende landen kan ervoor zorgen dat auto’s van slechte kwaliteit in de toekomst worden beschouwd als afval. Deze voertuigen kunnen dan niet langer naar West-Afrikaanse landen worden geëxporteerd, maar worden dan binnen Europa gerecycled. De Europese Commissie evalueert momenteel de EVOA en de Autowrakkenrichtlijn. UNEP

In Nederland worden jaarlijks circa 500.000 gebruikte personenvoertuigen uit het kentekenregister geschreven. Van deze auto’s en busjes gaat meer dan de helft naar het buitenland. Hieronder vallen circa 80.000 voertuigen die qua emissieklasse en leeftijd in Nederland normaal op de sloop belanden. Ruim een kwart hiervan (ruim 20.000) komt in Afrika terecht.

van de export zijn voor Afrika groot: hogere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2 met gezondheids- en milieurisico’s als resultaat. En als voertuigen van slechte kwaliteit daar op de weg komen, zorgen ze voor onveilige situaties. IENW

De ILT deelt haar bevindingen ook met het Ministerie van Infrastruc-

voertuigen die vanuit Europa worden geëxporteerd, te verbeteren. Nederland kan dit probleem niet alleen aanpakken. Daarom pleit ik voor een gecoördineerde Europese aanpak, en een nauwe samenwerking tussen Europese en Afrikaanse regeringen, om ervoor te zorgen dat de EU alleen voertuigen exporteert die geschikt zijn voor het beoogde doel en voldoen aan de normen van

Inger Andersen, executive director van UNEP: ‘Het ILT-onderzoek naar de export van gebruikte voertuigen vanuit Nederland geeft belangrijke inzichten in de voertuigen die vanuit de EU worden geëxporteerd en is zeer nuttig voor het nieuwe UNEP-programma ‘Cleaner and Safer Vehicles for Africa’. We gaan samenwerken met Nederland en andere partners om de regelgeving voor gebruikte voertuigen die naar Afrikaanse landen worden geëxporteerd te verbeteren, wat zowel lokale als mondiale voordelen voor de luchtkwaliteit en het klimaat oplevert.’


|

n ieuWe l inde e10

11

heFtrucK :

Extreem wendbare en compacte elektrische heftruck met hefvermogen van 1 ton Hij is veelzijdig, kan goederen tot een ton verplaatsen en past zelfs in een goederenlift: de nieuwe Linde E10 elektrische heftruck met sta-platform. Met deze nieuwe heftruck breidt Linde Material Handling haar assortiment industriële trucks uit met een flexibele heftruck met tal van comfort- en veiligheidsfuncties.

Curve Control). Een dodemansknop geïntegreerd in de vloermat zorgt ervoor dat de truck alleen rijdt als de bestuurder zich binnen de contouren van de truck bevindt. ERGONOMIE

De indeling van de bestuurderscabine is functioneel zonder aan comfort in te boeten. Optimaal geplaatste bedieningselementen en smalle beschermingssteunen en mastprofielen zorgen voor maximale bewegingsvrijheid en uitstekend zicht op de last en de

omgeving. Het trillingvrije bestuurdersplatform absorbeert schokken zodat de bestuurder comfortabel de werkzaamheden kan uitvoeren. In gevallen waar veelvuldig achteruitrijden noodzakelijk is, kan de truck worden uitgerust met een dubbele set bedieningshendels en handgrepen. Daarnaast is er een brede armleuning waarop de arm van de bestuurder kan leunen. Optionele uitrusting omvat onder meer ook een panoramadak van gewapend glas dat onbeperkt zicht

naar boven en bescherming biedt tegen vallende voorwerpen. Maar ook de Linde BlueSpot en Linde TruckSpot waarschuwingslampen

die voetgangers waarschuwen voor naderende heftrucks door middel van signalen die op de grond worden geprojecteerd.

In bijna elke branche zijn er interne transport werkzaamheden die een bijzonder smalle en compacte heftruck vereisen die bijvoorbeeld ook in een goederenlift past. De nieuwe Linde E10 met één ton laadvermogen is zo’n allrounder voor de dagelijkse taken. De E10 is verkrijgbaar met een loodzuur- of lithium-ion batterij. De truck is net iets breder dan een europallet en past zelfs in de smalste gangpaden en met een draaicirkel van slechts 1.317 millimeter is manoeuvreren in de krapste ruimtes mogelijk. BETROUWBAAR

Omdat deze heftruck is ontworpen voor transport over korte afstanden, heeft de truck geen stoel, maar wel een comfortabele rugleuning die stabiele ondersteuning biedt. De bestuurder kan via een lage instaphoogte van slechts 120 mm zonder moeite aan beide zijden van de truck instappen. De standaard veiligheidsuitrusting omvat een systeem voor automatische snelheidsreductie in bochten (Linde

Precious Metals

Virol bestaat vijftig jaar In oktober 1970 is Virol opgericht en dat betekent dat het bedrijf deze maand haar vijftigste verjaardag viert. In vijftig jaar is er veel veranderd. Van een klein bedrijf met slechts een paar mensen in dienst is Virol uitgegroeid tot een waardevolle speler op de afvalmarkt met meer dan honderdvijftig collega’s. Ook in de recyclingbranche is veel veranderd. Snel kunnen schakelen en meegroeien is belangrijker dan ooit. Daarbij wordt nooit de waardevolle geschiedenis vergeten, die naast veel kennis ook veel leuke herinneringen met zich meebrengt.

De hoogste prijs voor uw katalysatoren • Directe betaling • Katalysatoren per stuk of op basis van analyse • Eigen verwerking, eigen laboratorium Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl


12

|

Volwassen Nederlander kijkt graag naar ander als het om inzamelen van e-waste gaat Nederlanders vinden hun kennis over recycling van e-waste en het inzamelgedrag dat daarbij hoort beter dan een paar jaar geleden. Waar het beter kan met het verantwoord wegwerken van de enorme berg e-waste die jaarlijks maar blijft uitdijen door een sterke toename van nieuw op de markt gebrachte elektrische apparaten en lampen, kijken we toch vooral graag naar anderen. Dat blijkt uit onderzoek dat Wecycle liet uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction. Ouderen geven zichzelf in het onderzoek een dikke 7 voor hun recyclegedrag, dat van anderen een ruime 6 en jongeren net iets meer dan een 5,5. Zo zijn jongeren volgens hen weliswaar beter op de hoogte dan volwassen op dezelfde leeftijd toen, maar hun gedrag kan beter.

Ook vindt bijna de helft (47%) dat er nog meer inzamelpunten moeten komen dan de 13.000 die er al zijn. Vooral dichter bij huis waaronder in supermarkten en winkelcentra. Met het aanspreken van buren die regelmatig oude afgedankte elektrische apparaten, lampen en armaturen zomaar langs de kant van de weg neerzetten of in de ondergrondse vuilcontainer gooien heeft bijna een kwart van de ondervraagden moeite.

2030 zal deze met 82 kg per persoon toegenomen zijn. Die aanwas is 20% meer dan de afgelopen jaren, ofwel jaarlijks zo’n 9 kg per persoon. ‘In Nederland lijken we ons steeds bewuster te zijn van het nut en noodzaak van e-waste als afval-

stroom’, zegt Jan Vlak, directeur van Wecycle. ‘Echter met de enorme aanwas van e-waste die ook internationaal hoog op de agenda staat, is het zaak dat we de vinger aan de pols houden waar we ons systeem en onze inspanningen verder kunnen verbeteren en iedereen in Nederland nog meer dan nu te laten inzamelen. Want het tempo moet omhoog. Vandaar dat we de kennis, intentie en ons gedrag zeer regelmatig monitoren.’

82 KILOGRAM PER PERSOON

E-waste is de komende tien jaar de snelst groeiende afvalstroom. Per persoon groeit deze afvalstroom van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. In

HOOFDPUNTEN VAN HET ONDERZOEK

De eigen kennis, houding en gedrag ten aanzien van het recyclen van e-waste is afgelopen jaren verbeterd, vinden de ondervraagden. Men-

sen geven zelf aan dat hun kennis, houding en gedrag met betrekking tot het inleveren van e-waste voor recycling de afgelopen jaren is verbeterd.

middelgrote elektrische apparaten inleveren (20%) voor recycling. Voor grote elektrische apparaten is dit 17%. VERSCHILLEN

WE WILLEN WEL, MAAR …

• Op het gebied van kennis geeft bijna de helft aan dat je e-waste nu op meer plekken kan inleveren dan een paar jaar geleden (47%), dat zij zelf meer kennis hebben over het recyclen van e-waste (46%) en zij vaker inleverbakken in winkels zien (47%). • Qua houding geeft een grote meerderheid aan dat zij recycling

Vlak: ‘In vergelijking met 2015 zie we echter geen significant verschil op een aantal voorgelegde stellingen. Inmiddels vindt 81% het gescheiden inleveren van klein elektronisch afval normaal (77% in 2015). Hetzelfde geldt voor hun verwachting dat de grondstoffen worden hergebruikt (76% vs. 75%), dat het goed is voor de economie (71%

De inleverintentie is verbeterd sinds 2017; ondervraagden verwachten nog meer verbetering als zij meer zouden weten over het hergebruik van de grondstoffen.

(in het algemeen) steeds normaler vinden worden (84%) en recyclen van e-waste steeds beter bij deze tijd past (81%). Ruim de helft zegt zich meer bewust te zijn van de schadelijke effecten van het weggooien dan een aantal jaar geleden (57%) en het belangrijker te vinden om e-waste in te leveren voor recycling (53%). • Ook in hun gedrag geeft een aanzienlijke groep aan dat zij e-waste nu minder vaak bij het restafval gooien dan een paar jaar geleden (44%) en dit vaker inleveren voor recycling (44%). (Ruim) een vijfde geeft aan dat zij nu vaker energiezuinige lampen (24%), kleine elektrische apparaten (22%) en

en 72%) en dat zij het gemakkelijk vinden om dit naar een inleverpunt te brengen (69% en 67%). Alleen het aandeel mensen dat aangeeft dat zij het belangrijk vinden verspilling van materiaal tegen te gaan is iets gestegen (88% in 2020 en 83% in 2015).’ WAT WE WEL EN NIET INLEVEREN

Men levert vooral in bij milieustraat en in winkels (vooral supermarkt)

• De inleverintentie is toegenomen om kleine elektrische apparaten in te leveren als een inleverbak in een winkel staat die gemakkelijk

bereikbaar is (80% vs. 73% in 2017). Dit zelfde geldt voor energiezuinige lampen (84% vs. 77%). • Een derde (33%) geeft aan dat zij meer e-waste zouden inleveren als zij zouden weten hoe de grondstoffen worden hergebruikt. En daar is nog veel ruimte ter verbetering want een minderheid weet waarvoor (21%) en welke (18%) grondstoffen worden hergebruikt. BEOORDELING VAN EN

• De gemeentelijke milieustraat is de plek waar de meesten hun e-waste weleens hebben weggebracht (67%). Op plek twee staat het inleveren in een inleverbak bij een winkel (50%), waaronder vooral de

R i g t e r Handelsonderneming B.V. Vertegenwoordiging BENELUX voor Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

supermarkt, elektronicawinkel en bouwmarkt. • Een derde (34%) weet dat zij momenteel thuis nog afgedankte elektrische apparaten of lampen hebben liggen om weg te doen. Dit gaat om gemiddeld 3,3 apparaten. 14% weet niet of zij nog wat hebben liggen en 52% denkt van niet.

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl Hoofddealer voor Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

A KINSHOFER COMPANY

KIJKEN NAAR ANDEREN

Mensen denken vooral zélf goed te zijn in het recyclen van e-waste en willen meer inleverpunten in elke wijk • Men denkt vooral zelf goed te zijn in het inleveren van e-waste voor recycling. Men geeft zichzelf het hoogste rapportcijfer (7,4). • Andere Nederlanders beoordeelt men beduidend minder goed (6,3) en vooral van jongeren (16-30 jaar) verwacht men dat zij hier minder goed in zijn (rapportcijfer 5,6). • Nederland krijgt een 6,6 voor het aantal inleverpunten waar je e-waste kan inleveren voor recycling. 47% vindt dat dit er te weinig zijn. Zij willen het liefst inleverpunten in elke wijk: vooral dichtbij, makkelijk bereikbaar en zichtbaar. Specifiek noemt men supermarkt en winkel(centra) als locatie of bij bestaande afvalcontainers zoals glasbakken. Jan Vlak vult aan: ‘We zijn al ruim vijftien jaar bezig met intensieve voorlichting aan consumenten en regie van alle schakels in de keten. Ook hebben we met ons fijnmazige inzamelnetwerk van 13.000 inzamelpunten is Nederland een uitstekende dekking opgebouwd. Met deze faciliteiten en de stijgende goede intentie van de consument is alles aanwezig om de komende jaren de inzameling van e-waste verder te verbeteren en te versnellen. Daarom is zo’n Nationale Recycleweek ook bijzonder relevant om aandacht te blijven vragen voor nut en noodzaak.’


|

Nationaal Recycling Congres 2020 gaat online Het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ staat 25 november vanaf 14.00 uur centraal tijdens het Nationaal Recycling Congres. Het event gaat online via een twee uur durende livestream conferentie vanuit de speciaal gecreëerde Fokker Studio te Den Haag. Dit voorjaar moest het eerste Nationaal Recycling Congres vanwege de Corona crisis worden uitgesteld. Twee dagen voor de geplande datum 18 maart (Global Recycling Day 2020) trad in ons land de intelligente lockdown in werking. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en zijn de coronamaatregelen in verband met een ‘tweede golf’ weer aangescherpt. Vooruitlopend hierop hebben de organisatoren, MRF (metaalrecycling), FNOI (oudpapier), NRK Recycling (kunststofrecycling) en VHT (textielherwinning), besloten om het programma in aangepaste vorm online te gaan aanbieden.

Gimbrère, in aanwezigheid van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van I&W hun gezamenlijke visie op de rol van onze branches bij de totstandkoming van een circulair Nederland, en de voorwaarden die vanuit hun perspectief nodig zijn om zover te komen. Columnist en economieredacteur Mathijs Bouman zal ingaan op de economische impact van Nederland Circulair. En tussendoor zullen koplopers uit eigen kring op het podium aan het woord zijn om met praktijkvoorbeelden van innovatieve oplossingen het belang van professioneel hergebruik en recycling te onderstrepen. Via het online congresplatform wordt in de weken na de conferentie elke week een ‘Koploper van de Week’ uit de recyclingbranche centraal gesteld. Het voorlopige programma voor het virtuele Nationaal Recycling Congres is hier te bezichtigen.

GEZAMENLIJKE VISIE

Tijdens het online congres ontvouwen de partners onder dagvoorzitterschap van wetenschapsjournalist en televisiepersoonlijkheid Anna

Voor meer informatie en aanmelding zie: https://www.globalrecyclingday.nl/

CONTAINERS

PROGRAMMA

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: • 14.15 - 14.20 uur: Opening door de dagvoorzitter, wetenschapsjournalist en TV-programmamaker Anna Gimbrère • 14.20 - 14.25 uur: Introductie Nationaal Recycling Forum • 14.25 - 14.40 uur: Interview met de voorzitters van MRF, FNOI, VHT en NRK Recycling, door Anna Gimbrère • 14.40 - 14.55 uur: Op weg naar Nederland Circulair - Visie staatsscretaris Stientje van Veldhoven, Q&A met Anna Gimbrère • 14.55 - 15.00 uur: Prijsuitreiking Recycling Heroes, een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven, door staatssecretaris Van Veldhoven • 15.00 - 15.10 uur: Interview Koplopers in Recycling ronde 1 • 15.10 - 15.20 uur: Interview Koplopers in Recycling ronde 2 • 15.20 - 15.30 uur: Interview Koplopers in Recycling ronde 3 • 15.30 - 16.00 uur: De economische impact van Nederland Circulair, Mathijs Bouman, econoom en journalist, vaste columnist van Het Financieele Dagblad en redacteur/ econoom bij Nieuwsuur • 16.00: Afsluiting

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

Verkoop en inkoop van:

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL

Het laatste nieuws niet alleen in de vakkrant, maar ook op Twitter. Volg ons via: @schrootkrant

Ludieke quiz geeft boost aan recyclekennis Na drie korte quizvragen direct beter e-waste recyclen, dat is het doel van de nieuwe onlinecampagne van Wecycle. De meeste mensen willen hun afgedankte apparaten en lampen recyclen, maar weten niet altijd hoe.

Hans van Driel B.V. Marconistraat 15 4004 JM Tiel Tel.: 0344 - 611 444 info@hansvandriel.nl

Strangeweg 22 7731 GW Ommen Tel.: 0529 - 452 690 info@hansvandriel.nl

Na een korte online quiz is hun kennis direct bijgespijkerd: welke producten vallen onder e-waste,

Maastrichterweg 1a 6301 BH Valkenburg Tel.: 043 - 205 71 87 info@hansvandriel.nl

welke duurzame opties heb ik en waar is een inleverpunt in de buurt? Iedere deelnemer maakt kans op een leuke prijs. De quiz is te vinden op watismijnapparaatwaard.nl./quiz.

ATLAS MH-SERIE: STERK EN BETROUWBAAR

Frans Hofman +31 (0)6 41 75 92 97

Witstoom 1 7103 CZ Winterswijk

HANSVANDRIEL.NL kemp_11055_Adv_Atlas_MH_Serie_Schroot_156x110mm_lc.indd 1

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

21-1-2020 10:39:18

13


14

|

Inzet voor extra thuisinzameling elektrische apparaten en lampen Grote Nederlandse retailers en kringloopwinkels zetten zich in voor de extra thuisinzameling en recycling van rondslingerende kleine elektrische apparaten en lampen. De handige inzamelbox Jekko is gratis verkrijgbaar bij onder meer Blokker, BCC en bol. com Blokker, BCC en bol.com en diverse kringloopwinkels stelden aan hun klanten in aanloop naar de Nationale Recycleweek, die van 12 tot 18 oktober werd gehouden, een gratis Jekko inzamelbox beschikbaar (op=op). In de Jekko, waarvan er inmiddels een miljoen zijn te vinden in Nederlandse huishoudens, kunnen thuis rondslingerende kleine afgedankte elektrische apparaten, lampen en batterijen worden verzameld. Hoewel inzamelorganisatie Wecycle in 2019 40 miljoen kilo klein e-waste inzamelde en liet recyclen, blijkt uit onderzoek dat consumenten het gescheiden inzamelen thuis nog vaak niet goed weten te organiseren. Daardoor blijft veel klein e-waste rondslingeren wat uiteindelijk, vaak door onwetendheid of onachtzaamheid, in de grijze kliko verdwijnt.

met deze grote retailers een extra boost geven aan de inzameling van die grote onzichtbare berg e-waste die thuis ergens op zolder, in een schuur of berging of in een lade rondslingert.’ Speciale Jekko AR game om gebruik te stimuleren In oktober zijn via Blokker, BCC, bol.com en diverse kringloopwinkels gratis Jekko inzamelboxen beschikbaar. Zolang de voorraad strekt, op=op. Bij Blokker, BCC en kringloopwinkels staat een actiedisplay en klanten van bol. com ontvangen bij aflevering van een groot apparaat via Dynalogic of PostNL een gratis Jekko.

JEKKO INZAMELBOX

‘En dat is slecht voor het milieu en een gemiste kans om bruikbare grondstoffen uiteindelijk via recycling te herwinnen’, aldus Wecycle directeur Jan Vlak. ‘De Jekko inzamelbox waarvan er inmiddels meer dan een miljoen te vinden zijn in Nederlandse huishoudens helpt consumenten en vergroot de kans dat ook klein e-waste de juiste weg richting recycling weet te vinden. Door de handen ineen te slaan met Blokker, BCC, bol.com en diverse kringloopwinkels willen we samen

De Jekko wordt geleverd als bouwpakket. Om het in elkaar zetten en uiteindelijke gebruik van de Jekko te stimuleren, krijgen klanten een actiewikkel of kaart met een QRcode waarmee, alleen in combinatie met een Jekko, een gratis Jekko AR game (augmented reality – red.) kan worden gespeeld. Met het testen van de Jekko maken klanten bovendien kans op een leuke prijs. Meer informatie op wecycle.nl/jekko TWEEDE NATIONALE RECYCLEWEEK

De samenwerking tussen Wecycle en de deelnemende retailpartners is

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW BUDGET

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

onderdeel van de tweede landelijke Nationale Recycleweek, die loopt van 12 t/m 18 oktober 2020. Wecycle voert deze Jekko-campagne uit in opdracht van Stichting LightRec Nederland. De Nationale Recycleweek en alle campagnes die dan plaatsvinden hebben als doel om steeds meer mensen aan te zetten om al hun e-waste altijd gescheiden in te leveren. Door dit te doen in plaats van zomaar weg te gooien, blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.

netwerk van 13.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor ruim 2.000 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting FIAR, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en

WECYCLE

Stichting Witgoed. In 2019 hebben wij 116,2 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 95 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 382 miljoen kilo.

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamel-

Heel Noord-Nederland Recyclet tijdens recyclingweek! Tijdens de Nationale Recycleweek, die maandag 12 oktober startte, vond de aftrap van de campagne ‘Heel NoordNederland Recyclet’ plaats. De openingshandeling werd verricht door wethouder Peter Verschuren van de gemeente Midden Groningen op het afvalbrengstation in Hoogezand.

dankte elektrische en elektronische apparaten. Deze apparaten kun je herkennen aan een batterij of een stekker; zoals haardrogers, computers, elektrische tandenborstels, wasmachines, en dergelijke. Deze afgedankte apparaten dienen ingeleverd te worden op het afvalbrengstation of op de milieustraat in de gemeente.

Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Jaarlijks wordt wereldwijd zo’n 45 miljard elektronisch afval geproduceerd. Dit komt omdat we steeds sneller afstand doen van onze elektrische en elektronische apparaten. Van 12 oktober tot en met 18 oktober werd de Nationale Recycleweek gehouden en komen kwamen veel gemeenten in NoordNederland in actie. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunnen het hele jaar door ingeleverd worden op het afvalbrengstation of op de milieustraat in de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat deze ingeleverde apparaten op de juiste wijze gerecycled worden. Toch verdwijnen er jaarlijks nog duizenden kilo’s elektrische en elektronische apparaten in het huisvuil. Tijdens de Nationale Recycleweek hebben gemeenten in Noord-Nederland extra aandacht aan de inzameling van elektronisch afval besteed. De opbrengst van het ingezamelde elektronisch afval werd die week geschonken aan Stichting Lutje Geluk en aan Wensstichting Drenthe.

De gemeente zorgt ervoor dat deze apparaten bij afvalverwerkers terechtkomen waar ze op een duurzame en verantwoorde manier worden gerecycled. Dit is erg belangrijk want de apparaten bevatten veel waardevolle en schaarse grondstoffen. Deze grondstoffen worden nu grotendeels uit de natuur gehaald. Maar het winnen van deze grondstoffen gaat niet zonder risico’s. In veel gebieden is sprake van kinderarbeid en geweld. Daarnaast zijn deze grondstoffen zeer schaars en raken de komende jaren op. Het hergebruiken van deze grondstoffen is dus écht heel belangrijk.

DUURZAAM EN SOCIAAL

Elektronisch afval zijn alle afge-

VIROL

De afgedankte elektrische en elektronische apparaten uit Noord-Nederland worden bij Virol in Scheemda op een duurzame en verantwoorde manier gesorteerd en verwerkt. Dit wordt gedaan door mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Langdurig werklozen, vroeg schoolverlaters en inburgeraars worden middels het recycleproces opgeleid naar een betaalde baan. Door uw afgedankte apparaten in te leveren zorgt u dus ook voor extra werkgelegenheid in het Noorden van Nederland.


|

Wecycle reikt Wecycle Recycle Certificaat uit aan bol.com

Column Milieuadvies

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen In ieder bedrijf worden gevaarlijke stoffen opgeslagen, maar weet u ook hoe ze moeten worden opgeslagen. Erg ingewikkeld is het niet, toch gaat het nog vaak genoeg mis. Hieronder een kleine inleiding in de eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Retailplatform bol.com is sinds begin oktober in het bezit van het officiële Wecycle Recycle Certificaat. Inzamelorganisatie Wecycle reikt dit uit aan inzamelpartners die bovengemiddeld goed presteren op het gebied van de inzameling van e-waste. Wecycle en bol.com hebben in 2019 samen meer dan 2 miljoen kilo ingezamelde e-waste op een verantwoorde manier gerecycled. Sinds 2019 werkt bol.com exclusief samen met Wecycle bij de inname van oude apparaten bij consumenten die een nieuw apparaat hebben besteld. Ook werken ze samen bij het retourneren van nieuwe apparaten die defect blijken. Deze apparatuur tezamen wordt geregistreerd,

ingezameld en verwerkt volgens de wettelijke normen. Nu de inzameling onder regie van Wecycle plaatsvindt heeft bol.com volledige controle over waar de apparaten heengaan en hoe ze uiteindelijk worden gerecycled. MILIEUOPBRENGSTEN

Het Wecycle Recycle Certificaat laat naast de inzamelresultaten van e-waste ook de daadwerkelijke milieuopbrengsten ervan zien, in termen van bespaarde CO2uitstoot, energetische waarde die ontstaat bij de verbranding, kwikuitstoot (uit spaarlampen) en materiaalhergebruik. Daarnaast geeft het inzicht in de zogeheten ‘put on market’-cijfers versus de totale cijfers van de WEEE-categorie.

Campagne om fysieke overbelasting tegen te gaan Staatssecretaris Bas van ‘t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’ gelanceerd. Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke aandoeningen door het werk. Deze klachten leiden jaarlijks tot zeven miljoen verzuimdagen en een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro, nog los van de zorgkosten. Van ’t Wout: ‘Vele duizenden Nederlanders krijgen last van hun lichaam door het werk. Met name in de bouw, industrie, zorg, land- en tuinbouw en vervoer en opslag is dit een probleem. De coronacrisis vraagt bovendien extra veel van werkenden. Ik wil samen met werkgevers en werknemers werken aan risicobewustzijn en preventie. Omdat voorkomen zo veel beter is dan genezen.’ TOP-CAMPAGNE

Staatssecretaris Van ’t Wout trapt de campagne af in het (digitale) gezelschap van arboprofessionals, experts, brancheorganisaties en werkgevers en werknemers uit sectoren waar lichamelijke overbelasting veel voorkomt. De campagne zet in op de zogenoemde TOP-strategie. TOP staat voor de technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen ter preventie van lichamelijke belasting. Daarbij wordt gestart met technische maatregelen om de bron van lichamelijke belasting aan te pakken, zoals het gebruik van machines en hulpmid-

delen. Vervolgens wordt gekeken naar organisatorische maatregelen, zoals meer afwisseling in het werk. En tot slot wordt samen met de werknemer gekeken of zijn of haar fysieke werkhouding moet worden aangepast.

Verpakte gevaarlijke stoffen moet u veilig opslaan. Denk aan de opslag van verf, oplosmiddelen, lijmen of kit. Met gezond verstand komt u in de praktijk ver. De hoofdlijnen zijn: opslag achter slot en grendel, brandveilig en boven een lekbak. Maak het vervolgens ook niet te bond met de hoeveelheden. Een vaatje aspen (benzine voor de motorkettingzaag) is misschien weinig, maar hiervoor gelden geen eisen. Een reserve vaatje kan in een brandveilige kast. Voor een pallet (500 liter) zijn de eisen alweer hoger. Ik kwam eens bij een klant die er nog een pallet op reserve had. Kon hij een jaartje mee vooruit. Als je dan uitlegt welke maatregelen erbij horen, dan wordt dit toch een duur voorraadje. Dat het toch vaak goed komt met de opslag van gevaarlijke stoffen wordt ook gedreven door de kostprijs van het product. Gevaarlijke stoffen zijn vaak dure grondstoffen. Daarnaast is er ook wel een beleving dat de stoffen niet gezond kunnen zijn. Dit maakt het ook dat er voorzichtiger mee gewerkt wordt. Denk aan zoutzuur, ammonia of terpentine. PGS15

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is een specifieke richtlijn de PGS 15 geschre-

ven. De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking moet vanaf bepaalde hoeveelheden (meestal vanaf 25 of 50 liter) voldoen aan bepaalde voorschriften uit de PGS 15. Tot een hoeveelheid van 250 liter volstaat een brandveilige kast. U moet er dan wel rekening mee houden dat er per brandcompartiment of verdieping maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld. Hierbij wordt een kelder wel als een verdieping beschouwd en de begane grond van een gebouw niet. Voor grotere hoeveelheden moeten speciale opslagvoorzieningen worden gebouwd. Een belangrijke eis uit de PGS 15 is dat de opslagvoorziening moet zijn uitgevoerd als een brandcompartiment (een gebouwdeel tussen brandmuren van ten minste 60 minuten). BRANDCOMPARTIMENTERING

Het is goed om te weten dat u deze eis van brandcompartimentering ook met afstand kunt oplossen. Een afstand in de buitenlucht van 10 meter is gelijkgesteld aan een brandmuur van 60 minuten. 5 meter komt overeen met een brandmuur van 30 minuten. Indien mogelijk moet u voorkomen dat de hoeveelheden groter worden dan 10.000 kilogram per opslag. U komt dan gelijk in de vergunningplicht en er gelden veel zwaardere eisen. Deze drempel van 10.000 kilogram geldt per opslag. U kunt er dus gerust drie naast elkaar zetten zonder gelijk zware maatregelen te hoeven treffen.

GASFLESSEN

De PGS 15 heeft ook eisen voor de opslag van gasflessen. Gedemonteerde LPG-tanks worden ook gezien als gasflessen. Als de totale inhoud van de gasflessen meer is dan 125 liter moet u aan deze eisen voldoen. Een belangrijke eis uit PGS 15 is dat de opslagvoorziening moet zijn uitgevoerd als een brandcompartiment. Hieraan kan het bedrijf voldoen door het toepassen van brandwerendheid, voldoende afstand (tot gebouwen en erfgrens) of een combinatie hiervan. Voor gasflessen wordt vaak een oplossing in de buitenlucht gekozen of in een zogenaamd fietsenhok, omdat hier het gas zich niet kan ophopen, waardoor er geen gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. Als het fietsenhok een brandwerende muur heeft kan deze op de erfgrens worden gezet waardoor de opslag minimale ruimtebeslag kent. In een lege gasfles of LPG-tank kun nog restanten gas aanwezig zijn waardoor er nog steeds sprake kan zijn van gevaren. Als een gasfles niet meer is voorzien van een afsluiter, is er geen sprake meer van een gasfles, maar van een ijzeren cilinder. Er zijn dan ook geen gevaaraspecten meer waardoor opslag volgens de eisen van de PGS 15 niet noodzakelijk is. Jan de Lange www.delange-milieuadvies.nl

Mocht u zelf een bepaalde vraag hebben op het gebied van milieuwetgeving of een idee hebben voor een insteek van één van de volgende columns van Jan de Lange, neem dan contact op met redactie@schrootkrant.nl.

15


16

|

Recycling E-waste in de lift De laatste jaren heeft de inzameling van elektronisch afval een enorme sprong gemaakt: de inzameling is fors gegroeid en recycling verbeterd. In 2018 werd circa de helft van de op de markt gebrachte apparaten en printplaten passend verwerkt tegenover slechts een derde in 2010. Foto: Foto: Coen Posthumus, Wynmalen & Hausmann


|

17


18

|

S ynetiq

grootste voertuigrecycler uit het

V erenigd K oninkrijk

Recycling van autowrakken op tal van niveaus platform wordt doorgaans gebruikt door autohandelaren en reparateurs over de hele wereld. Voertuigen van categorie B zijn niet geschikt voor reparatie, maar sommige kunnen niet-veiligheidsgerelateerde onderdelen bevatten die perfect geschikt zijn voor hergebruik - zoals deuren, lichten en motoren. Deze worden schoongemaakt, voorbereid en op kwaliteit gecontroleerd, voordat ze worden verkocht aan een breed scala van klanten, waaronder wagenparken, reparateurs of het grote publiek.

Synetiq, het grootste bergings- en voertuigrecyclingbedrijf in het Verenigd Koninkrijk, heeft geïnvesteerd in een nieuwe Sennebogen 830 E-serie afvalverwerkingsmachine, geleverd door Molson Green. De mobiele schrootkraan is sinds kort de nieuwe blikvanger op de schroothoop.

BERGINGSVEILING

Er zijn verschillende wegen die een voertuig kan inslaan, zodra het door de poorten van Synetiq is gekomen. Voertuigen die worden vermeld als

KLOPPEND HART

Ray Curry, operationeel directeur bij Synetoq, beschrijft de balenpers van

RPG-SERIES PERFECTE MATCH

KORTE CYCLUS TIJDEN GECOMBINEERD MET EEN GROOT VOLUME Kracht

Materiaal

Gemak

Modern

Enorme indringen sluitkracht!

Sterke draaikop voorzien van draaikranslager

afschrijving van categorie S of N worden geschikt geacht voor reparatie, dus deze worden voorbereid en verkocht op de eigen online bergingsveiling. Dit marktleidende

Synetiq verplettert de granaten van deze voertuigen ter plaatse, zodat ze nooit meer de weg op kunnen. Na dit proces kunnen categorie B en andere autowrakken beginnen met het recyclingproces. Zodra een autowrak ontreinigd is en alle onbeschadigde of herbruikbare onderdelen zijn geoogst, wordt de rest van het voertuig naar de balenpers getransporteerd om te worden gerecycled.

Synetiq heeft een opmerkelijk groeitraject doorgemaakt sinds het vorig jaar werd gelanceerd, na de fusie van vier gerenommeerde bedrijven uit de bergings- en voertuigrecyclingindustrie. Na de fusering is het bedrijf wellicht het grootste bedrijf in zijn soort in Europa. Synetiq heeft locaties verspreid over het VK, waaronder het indrukwekkende 27 hectare grote bedrijfsterrein in Doncaster waar nu hun nieuwe Sennebogen 830 E-serie is gehuisvest.

Geproduceerd uit “high performance steel”

Uniek schalen ontwerp, langere levensduur

Nieuwsgierig naar ons volledig assortiment? Ontdek onze producten op www.rotar.com

Doncaster als het ‘kloppend hart van het bedrijf’, waarbij ongeveer 80 procent van de voertuigen door de Sennebogen naar balenpers worden geplaatst en vervolgens worden geladen. ‘Tijdens een drukke week kan de balenpers ongeveer 700 voertuigen verwerken’, aldus Curry. ‘Bij dat soort doorvoer staat de betrouwbaarheid van onze installaties en machines voorop. Met vrachtwagens die constant nieuwe voorraden aanleveren en verwerkte voertuigen afvoeren, kan we een pechgeval al snel voor grote problemen zorgen.’

BREED SCALA AAN UITRUSTINGSOPTIES

Synetiq koos voor een 830 met verrijdbare onderwagen, die een indrukwekkend bereik van zeventien meter biedt. Door de vier steunpoten te gebruiken om de mobiele onderwagen te stabiliseren, kan de bestuurder op één locatie blijven en de gestripte voertuigen veilig oppakken, ze in de balenpers laden, ze na verwerking opslaan en zelfs binnenkomende vrachtwagens laden zonder te hoeven bewegen. Om machinisten te helpen bij het efficiënter uitvoeren van taken, heeft deze 830 E-serie een in hoogte verstelbare cabine, met extra voorruit- en dakbescherming. De machinist kan dan duidelijk in de trailers kijken tijdens het laden, waardoor de lading maximaal gevuld wordt en met een grotere mate van nauwkeurigheid. In de cabine heeft de machinist een ononderbroken zicht naar voren dankzij de Sennebogen-joystick. Het voordeel van de ergonomisch ontworpen joystickbediening is dat er geen stuurkolom is die het zicht van de machinist op de grond blokkeert. Een ander groot pluspunt is dat ze zijn gebouwd om een ​​ gevoelig reactiegedrag te vertonen voor nauwkeurige sorteer- en stapeltaken. AFTER-SALES

Ray en zijn team waren vanaf het begin heel duidelijk over wat de nieuwe Sennebogen moest doen en onderstreepten hoe de dealer hen moest ondersteunen. ‘Alle zorgen over de after-sales van Molson werden snel weggenomen toen we onze tien servicelocaties, de aanzienlijke voorraad reserveonderdelen en het netwerk van meer dan 75 servicemonteurs bespraken’, zegt Dave Peacock van Molson Green Verkoopmanager


|

s C H r o o T a C C o u n Ta n T s

Van der Spek Vianen: uw betrouwbare partner in op- en overslag, verkleinen, zeven, breken en scheiden van uw producten.

Dit jaar nog belastingvrij schenken? Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting kunt u tot 40% belastingheffing voorkomen. Wilt u dit jaar nog iets schenken, doe dat dan voor 1 januari 2021. Binnen de schenkbelasting zijn verschillende categorieën te onderscheiden. De vrijstellingen binnen deze categorieën zijn gekoppeld aan de relatie van de schenker tot de begiftigde en/of voor welk specifiek doel de schenking wordt gegeven. SCHENKING AAN KINDEREN

Een schenking aan de kinderen komt het meest voor. Onder kinderen worden ook pleeg- en stiefkinderen verstaan. Hiervoor bestaan verschillende vrijstellingen. Eén ervan kunt u ieder jaar opnieuw benutten. In 2020 bedraagt deze jaarlijkse belastingvrije schenking aan kinderen € 5.515 per kind. Ouders worden als 1 schenker gezien. Dat geldt ook als ze zijn gescheiden. Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde ouder(s) telt dit als 1 schenking. KLEINKINDEREN OOK FISCAAL VRIJ?

Naast de vrijstelling voor de aankoop van een huis, bestaat er geen specifieke fiscale vrijstelling voor schenkingen aan kleinkinderen. Wel kunt u gebruikmaken van de algemene jaarlijkse vrijstelling, die in 2020 € 2.208 bedraagt. Schenkt u meer aan uw kleinkind(eren) dan dit bedrag, dan geldt er voor hen wel een lager belastingtarief. SPECIFIEKE VRIJSTELLINGEN

Daarnaast bestaan er voor uw kinderen eenmalige specifieke vrijstellingen. Zo kunt u aan ieder van uw kinderen tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 26.457 schenken ongeacht het bestedingsdoel. Wordt het geld aantoonbaar gebruikt voor een dure studie, dan bedraagt de vrijstelling eenmalig € 55.114. Voor de eenmalige specifieke vrijstelling voor een dure studie gelden, naast de leeftijdseis, de volgende voorwaarden: - De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud. - Uw kind heeft niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ gebruikt voor een schenking die hij of zij

van u kreeg. - Een notaris heeft uw schenking vastgelegd in een akte waarin staat: voor welke studie of opleiding uw donatie is bedoeld; hoe hoog de verwachte kosten van het opleidingstraject zijn en dat de schenking vervalt als het bedrag niet uiterlijk in 2022 is besteed aan de opleiding of studie - U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald en dat uw zoon of dochter de schenking echt heeft gebruikt voor de opleiding. - Van de schenking mag uw kind bijna de helft vrij besteden. Namelijk € 26.457. Bijvoorbeeld om op reis te gaan. Of om een studieschuld af te lossen. De overige €28.657 moet uw zoon of dochter wél besteden aan de studie. En mag dus niet besteed worden aan het aflossen van een eerdere studieschuld. De verhoogde vrijstelling komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. U mag uw kind dit jaar dus niet óók nog € 5.515 schenken. Is uw kind ouder dan 40 jaar, maar is zijn of haar partner jonger dan 40 jaar, dan mag ook gebruik gemaakt worden van de specifieke vrijstelling. De dag van de 40e verjaardag telt overigens ook nog mee. VRIJSTELLING EIGEN WONING

Schenkingen ten behoeve van een aankoop van een eigen woning zijn in 2020 vrijgesteld tot een bedrag van € 103.643. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor uw kinderen, maar voor iedereen, dus ook voor uw kleinkinderen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

de eigen woning - aflossing of kwijtschelding van een lening voor uw eigen woning bij bijvoorbeeld een familielid De vrijstelling geldt niet voor bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld taxatiekosten, notariskosten e.d. Ook mag u het geld van de schenking niet storten in een beleggingshypotheek, spaarhypotheek of kapitaalverzekering voor uw eigen woning. Om gebruik te kunnen maken van een specifieke vrijstelling dient u wel aangifte te doen. Ook dient u zich ervan bewust te zijn, dat voor de schenking eigen woning overgangsrecht bestaat voor het geval u reeds eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik heeft gemaakt. VRIJSTELLING BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING

Krijgt u een bedrijf geschonken en zet u dat bedrijf voort? Dan kunt u onder voorwaarden een vrijstelling van schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders en zelfs als werknemer kunt u onder voorwaarden een bedrijf geschonken krijgen en gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De vrijstelling bedraagt voor over de eerste € 1.102.209 100% en voor de bedragen daarboven geldt een vrijstellingen van 83%. TARIEVEN

De schenking valt onder de vrijstelling voor koopwoningen als u het geld gebruikt voor 1 of meer van de volgende doelen: - aankoop van een eigen woning - bouwtermijnen van een woning in aanbouw - verbouwing of onderhoud van uw eigen woning - afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van uw eigen woning - aflossing van uw hypotheek voor uw eigen woning - aflossing van uw restschuld voor

Schenkt u uw kinderen een bedrag van meer dan € 5.515, dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 126.723 (dit geldt dus niet voor de éénmalige vrijstellingen). Boven dit bedrag is het tarief 20%. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 126.723 en 36% over het meerdere, voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 126.723 en 40% over het meerdere. Gerrit van den Berg RB

RECYCLING

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.

VDH Products kiest voor duurzame inzameling elektronisch afval VDH Products uit Roden ontwikkelt en produceert al meer dan veertig jaar mechanische en elektronische instrumenten voor het meten van temperatuur, druk en relatieve luchtvochtigheid. Alle kantoren en productiehallen moesten worden schoongemaakt. Voor de afgedankte elektronische apparaten en metalen zocht hij contact met Virol E-waste. VDH houdt zich al jaren bezig met maatschappelijk verantwoord

en duurzaam ondernemen. Hun elektronisch afval willen ze op een verantwoorde en duurzame manier laten verwerken. Paulus Flokstra, COO bij VDH products geeft aan: ‘Wij vinden het belangrijk dat de schaarse en waardevolle grondstoffen opnieuw worden ingezet. Daarnaast stimuleren wij de werkgelegenheid in Noord-Nederland. VDH Products kan door het inleveren van haar afgedankte apparaten een steentje bijdragen aan de werkgelegenheid. Dat langdurig werklozen

worden opgeleid en weer een kans krijgen op de arbeidsmarkt vinden wij een mooi project wat wij graag ondersteunen.’

W W W.VA N D E R S P E K . N L

HEEFT U NOG BONNENBOEKJES NODIG, OF KAN UW HUISSTIJL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN ? Handelson

derneming

De vertrouwelijke informatie die mogelijk nog op de afgedankte elektrische apparaten staan worden door zusteronderneming, Reisswolf vernietigd. VDH Roden ontvangt hier voor een certificaat ter vernietiging.

Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen

In- en verkoop H. van IJzer & Chauffeursdienst Metalen en

Aantal: Aantal:

Aantal: Aantal:

Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

Hindriks

G. Griemink straat 7815 CS Emmen 13

Telefoon : +31(0) 624210277 BTW nr. : NL22413 4401B01 KVK : 6774603

9 Naam : ............... .............................. Naam ....................... : ............... Adres : ............... .............................. .............................. ....................... Adres ....................... Postcode :: .............................. .................. .............................. Woonplaa Postcode : ts : ............... ........ .................. .......... Woonplaats : ............... ..........

Subtotaal: Subtota BTW: al: BTW: Totaal: Totaal:

Telefoon : .............................. .............................. Telefoon : E-mail .............................. ........ : ............... .............................. .............................. E-mail ........ ....................... : ............... .............................. .......................

Omschrijving: Omschrijving:

Omschrijving: Omschrijving:

Prijs: Prijs:

Prijs: Prijs:

Totaal: Totaal:

Totaal: Totaal:

19


20

|

S elect M etals

gebruikt

S ennebogen 817 E

voor sneller en naadloos laden

Maximale efficiëntie bij koperrecycling Op zoek naar een compacte overslagmachine die het materiaal sneller en naadloos verwerkt in Singapore, koos Select Metals voor de 17-tons 817 E-serie overslagmachine van Sennebogen. Deze zeer compacte en efficiënte oplossing van helpt het bedrijf om de recyclingdoelstellingen te bereiken en tegelijkertijd secundaire vervuiling te verminderen.

Hamshah legt uit hoe de sennebogen 817 E helpt om de efficiëntie in het granulatorproces te verhogen. ‘Met de vier schalen van de grijper kan ik perfect de bundel koperdraden met een gewicht tot 1,5 ton vastgrijpen en deze gemakkelijk in de granulator voeren.’ Hij voegt eraan toe dat de cabinehoogte een grote hulp was bij het vereenvoudigen van het proces. ‘De in hoogte verstelbare cabine is een groot pluspunt; het stelt me in ​​ staat op mijn gemak in de voorraadbak te kijken.’

Select Metals is een van de toonaangevende internationale handelsbedrijven in Azië-Pacific die nonferro gerecyclede metalen, zoals koper, aluminium, nikkel, lood, zink en gemengde metalen, verwerkt. Select Metals, dat zich bezighoudt met het recyclen van metalen uit materialen, zoals elektrische draden en stroomkabels, wilde een ultramoderne machine die zeer efficiënt en milieuvriendelijk zou zijn en koos voor de Sennebogen 817 E.

TIJD EN KOTEN BESPAREN

MODERNISERING VAN RECYCLINGMETHODEN

Veel recyclingbedrijven in Azië gebruiken nog steeds traditionele methoden zoals vuur, water of chemicaliën voor draadrecycling. Deze methoden worden echter als verouderd beschouwd, omdat de huidige

Metals, zegt het goede zicht vanuit de cabine erg te waarderen. Daardoor kan er veilig en snel worden geladen. Heel graag wilde hij het granulatorproces versneller. Hiervoor had hij een uitrusting nodig die de materialen in snelle cycli zou verwerken en veilig in de granulatormachine zou laden.

zuiverheidsnormen veel hoger zijn. Dit vroeg om moderne oplossingen om de winning van recyclebare materialen tot de vereiste kwaliteit te brengen. Select Metals had zijn recyclingaanpak gemoderniseerd met een granulatormachine om

koper en plastic te scheiden en verder te verwerken. De granulator scheidt koper en plastic door middel van meerdere processen zoals voorversnipperen, granuleren, luchtscheiding, dichtheidsscheiding en groottescheiding, zonder

schadelijke secundaire vervuiling te veroorzaken. PROCES VERSNELLEN

Select Metals is heel blij met de nieuwe Sennebogen. Mohammad Hamshah, machinist van Select

De Sennebogen 817 E kan 1,3 ton aan met een straal van 9 meter. Dit betekent dat de machine van 17 ton stil kan blijven staan, ​​terwijl hij zijn werk doet - hij hoeft niet te bewegen om de koperdraad van de grond te pakken om de granulator te voeden. Dit bespaart het bedrijf zowel tijd als bedrijfskosten. Bovendien stelt de doorlopende voorruit de machinist in staat het zicht duidelijk te zien, zonder onnodige blokkering van staven, strips en bedieningselementen. De machine is ontworpen met full-power LEDkoplampen, waardoor de machinist de focus kan maximaliseren en de juiste aandacht voor detail kan geven. Dit maakt de compacte 817 E overslagmachine een uitstekende metgezel voor recyclinglijnen binnenshuis en bij weinig licht. MAXIMALE EFFICIËNTIE

Maximale efficiëntie bij het recyclen van koper: de 817 E laadt kabels in een scheidingsmachine die koper van plastic scheidt. De cabine, die kan worden opgetild tot een maximale ooghoogte van 5 meter, biedt de machinist maximaal zicht op het werkgebied

VERMINDERDE CO2-UITSTOOT

Machines die ecologische oplossingen bieden, hebben tegenwoordig hoge prioriteit, vooral gezien de wereldwijde behoefte om de koolstofemissies te verminderen. Dit biedt de mogelijkheid om te investeren in technologisch geavanceerde machines die zowel energiebesparend als milieuvriendelijk zijn. De Sennebogen 817 E produceert niet alleen minder uitstoot, maar helpt ook bij het verlagen van het brandstofverbruik. De EcoMode, een essentieel onderdeel van Sennebogen’s Green Efficiency-technologie, verlaagt automatisch de snelheid van de motor, afhankelijk van de taak die voorhanden is. Het is ontworpen om zijn snelheid te beperken bij het uitvoeren van eenvoudige, ondergeschikte taken, en kan het motortoerental tot 40 procent verlagen als er gedurende een bepaalde tijd geen stroom nodig is. Dit voorkomt onnodig brandstofverbruik.


|

‘Circulair denken in de automobielindustrie vraagt om nieuwe organisatievormen’ Het koffie-afval van fastfoodgigant McDonalds vormt de grondstof voor de koplampbehuizingen van Ford. Andere automerken hergebruiken visnetten, petflessen en ander afval voor bekleding en auto-onderdelen. Toch is écht circulair denken in de automobielindustrie vaak nog ver weg. Hoe komt dat? Het online platform Green Light zocht dit uit. McDonald’s zet heel wat kopjes koffie op jaarbasis. In thuisland Verenigde Staten gaat het om 822 miljoen plastic bekertjes per jaar. Bij het roosteren van de bonen blijft het velletje van de koffieboon over. Het op het eerste gezicht nutteloze afvalproduct blijkt een prima grondstof voor de koplampbehuizing van Ford-modellen. Liefst 300.000 koffieboonschilletjes zijn nodig voor één composiet behuizing, dus Ford hergebruikt een ‘aanzienlijk deel’ van het afgedankte materiaal. Het eindproduct is zeer hoogwaardig. De mix van plastic en het koffieafval maakt de koplampbehuizing liefst 20 procent lichter, terwijl er 25 procent minder energie nodig is om de behuizingen te vormen. Bovendien is het composiet beter bestand tegen hitte. Het idee van de een zijn afval is de ander zijn grondstof smaakt bij Ford naar meer. Debbie Mielewski, drijvende kracht bij Ford rondom het hergebruik van afgedankte materialen wil in de toekomst meer stromen opzetten met voedselverwerkers. ‘Ze moeten enorm veel ketchupafval hebben, zoals tomatenvellen- en zaden. En wat te denken van aardappelschillen. We zijn ervan overtuigd dat we met die restproducten ook iets kunnen.’

Jan Jonker Prof. Jan Jonker is emeritus-hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Nijmeegse Radboud Universiteit en auteur van onder meer Duurzaam Denken Doen en Nieuwe Business Modellen: Samen werken aan Waardecreatie. Recent publiceerde Jonker Duurzaam Organiseren waarin hij ondernemers een gestructureerde aanpak biedt om een duurzaam businessmodel te ontwikkelen. Jonker schreef eveneens de Duurzame Troonrede van 2020, waarin hij zeven transitiemechanismen schetst om te komen tot een circulaire economie.

diverse partijen, waarbij die partijen structureel organisatorisch afspraken met elkaar aan gaan. SECTOREN IN GESPREK

Wat Ford en McDonalds doen, gaat dwars door sectoren heen. Precies als zou moeten in een circulaire economie, meent Jonker. ‘We hebben geen integrale economie. We hebben alles in sectoren en kolommen ingedeeld. Het lastige bij denken in kringlopen en waardebehoud is dat je dwars door die sectoren heen moet gaan organiseren. Daar zit de bottleneck.’ Zo moet de energiesector bijvoorbeeld gaan praten met de logistieke sector en die op zijn beurt met bijvoorbeeld landbouw. Voor het organiseren in kringlopen – circulair – moet je niet alleen in oude partners denken maar ook in nieuwe, is de stelling. Ford en McDonalds hebben de smaak al te pakken: de bedrijven hebben beloofd dat ze ‘naar manieren blijven zoeken om samen afval als bron te gebruiken’.

VERDER DENKEN DAN DE AFVALBAK

Ford claimt het marktleiderschap als het om het onderzoek naar het gebruik van duurzame materialen gaat, maar er zijn meer automerken die interesse tonen in afvalstromen. Visnetten en petflessen ‘upcyclen’ naar grondstoffen voor bekleding of onderdelen is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Maar zoals Ford het doet, op zoek gaan naar een wereldwijde speler in een compleet andere tak van sport, is nog geen gemeengoed. Volgens emeritus-hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker, voorheen verbonden aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, draait het in de maatschappij in het algemeen - en in de automobielsector in het bijzonder - nog te vaak om recycling: ‘Men kijkt vooral naar wat er nog van waarde zit in de vuilnisbak, maar dat is pas de eerste stap. Circulair denken gaat veel verder. De kern van de circulaire economie is het sluiten van kringlopen met het oog op waardebehoud.’ In zo’n kringloop of circulair systeem is het doel minimalisatie van afval, maar ook van CO2-uitstoot en energie- en grondstoffenverbruik. Dat vraagt om collectief organiseren. Bij een circulaire economie bouw je vanaf het begin aan een kringloop. Daarin bevinden zich

de economie met een gesloten kringloop een vliegende start te geven, waar verschillende industrieën samenwerken en materialen uitwisselen die zowel bijproducten als afvalproducten zijn’, liet ze recent in een interview weten. Om daaraan toe te voegen dat we als maatschappij rijkelijk laat zijn met de transitie. ‘We moeten mensen de mindset meegeven dat dit geen afval is; het zijn waardevolle producten. De hele circulaire economie is iets waar we de afgelopen dertig of vijftig jaar aan hadden moeten werken, maar nu moeten we de achterstand inhalen.’ Jonker spreekt net als Mielewski over een mentaliteitsverandering. ‘In de hoofden van de mensen, in de technologie en in de processen moeten allerlei veranderingen plaatsvinden. Duurzaamheid is vooral een organisatorische opgave.’

CIRCULARITEIT IN DESIGN

LEVEN

Waar Ford nu nog – oneerbiedig gezegd – in de vuilnisbak van McDonalds snuffelt naar bruikbaar materiaal, is de verwachting dat beide bedrijven in de toekomst eerder met elkaar rond de tafel gaan zitten. Jonker benadrukt immers dat circulair denken al in de ontwerpfase plaatsvindt. ‘Als je van te voren bedenkt dat je een product een tweede leven gaat geven – en het liefst nog meer levens – ben je bezig met circulariteit. Een product moet makkelijk uit elkaar te halen zijn zodat de grondstof, het molecuul, in te zetten is voor een volgende gebruikscyclus.’

In de toekomst wordt veel verwacht van de zelfrijdende auto die, als onderdeel van een deelauto-programma, amper nog stilstaat. Leveranciers van auto-onderdelen zetten in op onderdelen die met gemak 1,5 miljoen mijl – ruim 1,6 miljoen kilometer – meegaan. Ondanks de extreem lange levensduur mogen die nieuwe onderdelen niet veel duurder zijn dan vandaag de dag.

MENTALITEITSVERANDERING

Debbie Mielewski is zich bewust dat Ford een nieuw tijdperk is ingegaan. ‘Dit is het moment om

• Laagste prijs (c.a. € 23.500 ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

TRANSITIE

Voordat we echt kunnen spreken over een circulaire economie zijn we zo dertig jaar verder, menen experts. Zij denken dat de Europese Green Deal – waarin de circulaire economie topprioriteit is – een ontzettend grote rol gaat spelen in de transitie. ‘Eindelijk zijn het niet alleen mooie woorden rond circulair denken, maar wordt er ook écht geïnvesteerd. Met het Europese klimaatfinancieringsplan gaat 1.000 miljard euro gemoeid’, zo klinkt het. De Europese economie moet klimaatneutraal zijn tegen 2050. ‘Het idee is om de import van nieuwe materialen te gaan belasten in de toekomst in Europa, dan wordt het steeds interessanter om de spullen die je hebt zorgvuldig te bewaren en te hergebruiken’, verwacht Jonker. ‘Om makkelijker te recyclen, gaan we steeds slimmer ontwerpen en fabriceren. Dan komt de transitie vanzelf.’ ONDERDELEN GEMAAKT VOOR HET

Dat denken op moleculair niveau – wat kan er allemaal mee in verschillende gebruikscycli – kun je op alles toepassen. Op papier, glas, op auto’s, zegt Jonker. Bedrijven moeten mooie monostromen zien te krijgen, waarbij de basis zuiver is. Neem plastic. Nu is veertig procent van alle plastics vervuild. Er zitten te veel toevoegingen in. Die vervuilde delen worden meestal verbrand, maar dat moet voorkomen worden in de ontwerpfase.

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

Metaalrecycling anno nu! · Transport · Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Tekst: Jens Holierhoek Bron: Green Light/ ARN

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

21


22

|

T ata S teel

stuurt reactie naar

N oordhollands D agblad

GEEN BELASTING

Ophef over krantenartikel Tata Steel

Casus 3: geen belasting. ‘Het onderzoek van deze krant onthult voorts dat Tata Steel geen vennootschapsbelasting aan de Nederlandse overheid afdraagt. De Nederlandse fiscus had in de afgelopen acht jaar 390miljoen aan belastingen van Tata moeten ontvangen, aangezien Tata Steel IJmuiden in diezelfde jaren 1,7miljard euro winst maakte. Er is niets betaald, erkent Tata Steel in deze krant. Oorzaak is de hoge rente op de leningen die Tata in 2007 heeft afgesloten om Corus over te nemen. De Nederlandse fiscus betaalt dus na dertien jaar nog steeds mee aan die overname. Casus 4: een bonuscultuur. ‘Het personeel op de IJmuidense werkvloer wordt al jaren geconfronteerd met bezuinigingen. Dit onder het mom van een slechte staalmarkt en sinds maart is ook de coronacrisis een legitiem excuus. Terwijl er bijeenkomsten worden belegd waarbij werknemers op het hart wordt gedrukt om het licht uit te doen als ze als laatste een kamer verlaten, incasseren hun managers voor miljoenen aan bonussen. En waar het personeelsbestand al jaren krimpt, groeit het aantal managers.’

Miljarden vliegen weg bij Tata Steel IJmuiden naar het moederbedrijf in India: zo raakt de kas van Tata ’leger en leger’. Zo luidde de kop van een artikel in Het Noordhollands Dagblad. Het artikel bevat volgens het bedrijf een aantal onjuistheden. Daarom stuurde Tata Steel een reactie naar de krant. Volgens de krant stromen jaarlijks miljarden vanuit IJmuiden in de Tata-kas van het moederbedrijf in India. Constructies rond de inkoop van grondstoffen, een web van

interne leningen en hoge bonussen leiden er mede toe dat het voormalige Koninklijke Hoogovens financieel wankelt. Het dagblad schetst een reconstructie. ‘De accountants van Tata Steel India luidden recent de alarmbel: de continuïteit van de Nederlands-Britse tak van het staalbedrijf zou in gevaar zijn. Zeker nu de gevolgen van de coronacrisis negatief optellen in het kasboek in IJmuiden en Londen. En dat terwijl volgens insiders aan deze kant van de Noordzee, in IJmuiden, een intrinsiek bloeiende staalfabriek staat. Hoe valt dat te rijmen met het

noodsignaal in het jaarverslag van het moederbedrijf?’ De conclusie van de krant: ‘Tata Steel IJmuiden, en de Engelse tak van het bedrijf, worden structureel financieel afgeroomd door zijn Indiase moedermaatschappij. Dat blijkt uit diepgaand financieel onderzoek van deze krant waarvoor nauw werd samengewerkt met een onafhankelijke registeraccountant.’ De geldstromen richting India zijn talrijk. ‘Soms ’klein’ zoals de verplichting voor het voormalige Koninklijke Hoogovens en British

KH

Oude katalysatoren? Krommenhoek! Taxatie via Whatsapp en directe betaling. De meest actuele en eerlijke prijs! Wij halen de katalysatoren bij u op.

KROMMENHOEK METALS SINDS 1925

Linschotenstraat 21 | Rotterdam | 010 415 2815 | www.kh-metals.nl

Steel om tien tot vijftien miljoen pond per jaar te betalen voor het gebruik van de ’merknaam’Tata. Maar ook gaat het om ’groot’ geld: miljarden in plaats van miljoenen.’ TE DURE INKOOP

Casus 1: ‘Te dure inkoop. Zo blijkt onder meer dat het voormalige Corus, waar ook de Engelse tak van het bedrijf onder valt, sinds de overname door Tata in 2007 rond de 20,7 miljard euro te veel betaalde voor de inkoop van steenkool en ijzererts. Steenkool en ijzererts worden aan IJmuiden voornamelijk geleverd via het centrale inkoopbedrijf van Tata Steel in Singapore. Dit inkoopbureau strijkt aanzienlijke winsten op, door de grondstoffen goedkoop in te kopen en voor veel meer aan de Europese staaldochters te leveren. In het laatst bekende boekjaar betaalde ’Singapore’ 1,9miljard euro voor grondstoffen, die vervolgens voor 3,9 miljard euro werden doorverkocht aan de staalfabrieken in IJmuiden en Groot-Brittannië. Volgens Tata Steel Europe is er echter tegen marktconform tarief ingekocht.’ LENINGEN

Casus 2: leningen. ‘Het financieel onderzoek van deze krant brengt voorts aan het licht dat Tata Steel IJmuiden 685 miljoen euro uitleent aan andere Tata-bedrijven. Hoewel dit in openbare jaarverslagen van Tata staat, wordt dit bedrag door de directie ontkend. Slechts een deel van het uitgeleende geld wordt gegarandeerd door het Indiase moederbedrijf. Intussen zit Tata IJmuiden in geldnood en probeert het bedrijf zelf geld te lenen. Daarvoor doet Tata een beroep op coronasteun van de overheid. Naast de loonkostenregeling NOW1 en NOW2, wordt ook aanspraak gemaakt op een kredietgarantie (de zogeheten Go-C regeling) voor een nieuwe lening van 150 miljoen euro. Het bedrijf heeft een lening aan zijn eigen moederbedrijf voor datzelfde bedrag onlangs verlengd.

Gezamenlijk ontvingen de senior leidinggevenden volgens het Noordhollands Dagblad de afgelopen negen jaar voor 45 miljoen euro aan bonussen bovenop hun salaris. Voor enkele tientallen managers liep de bonus zelfs op tot anderhalf keer hun jaarsalaris. In 2017, een recordjaar qua bonussen, verstrekte het IJmuidense staalbedrijf aan 175 managers 16,3 miljoen euro. Tata noemt het bonusbeleid van het bedrijf zorgvuldig. ‘Het beeld dat Tata India naar buiten schetst dat de zaak in IJmuiden en UK toch maar mooi overeind wordt gehouden door het kwijtschelden van de schulden, vertroebelt het ware verhaal, zeggen ze. Als niemand Tata tegenhoudt, gaat men door totdat er niets meer rest dan een rokend, failliet en sterk vervuild sterfhuis, waar de overheid zich verder over mag ontfermen. Net als over het personeel.’

Het artikel werd geschreven met behulp van een onafhankelijke registeraccountant alle beschikbare jaarverslagen van Tata Steel IJmuiden, Tata Steel Nederland, Tata Steel Netherlands Holding, Tata Steel Europe en Tata Steel ltd onder de loep gelegd, en nog een aantal andere bedrijven in de groep. Het gaat om zo’n vijftig jaarverslagen van elk honderden pagina’s. REACTIE

Tata Steel reageert hierop als volgt: ‘Tata Steel in IJmuiden heeft zowel voor managers (die buiten de CAO vallen) als voor overige medewerkers een zorgvuldig opgezet beloningssysteem, waarover aan de Centrale Ondernemingsraad jaarlijks verantwoording wordt afgelegd, zoals dat in de wet is vastgelegd. Voor senior managers worden bonussen toegekend vanuit Tata Steel Europe. Bonussen worden


|

overal op dezelfde basis toegekend. Dat systeem is gebaseerd op de prestaties van de onderneming en op individuele prestaties. Voor medewerkers die onder de CAO van Tata Steel in IJmuiden vallen is er de Resultaats Afhankelijke Uitkering (RAU) (winstdeling). Tevens ontvangen zij elk jaar in december een eindejaarsuitkering (los van het resultaat van de onderneming) en wordt er een bonus toegekend aan medewerkers die een excellente beoordeling krijgen (eveneens los van het resultaat van de onderneming). Al deze regelingen zijn vastgelegd in reglementen en de CAO en zijn in lijn met de vigerende wetgeving. De senior managers van Tata Steel Europe hebben geen bonus ontvangen over het afgelopen jaar. Er is ook geen RAU uitgekeerd over fiscaal jaar 2020, maar er zijn wel bonussen toegekend aan medewerkers die onder de CAO vallen.

ming met de belastingwetten en regelgeving in alle landen waarin de groep actief is. Fiscaal beleid van Tata Steel in Nederland is volledig conform wet- en regelgeving. Er zijn geen speciale afspraken (zogeheten ‘rulings’) met de Belastingdienst. Tata Steel Nederland maakt, net als alle andere Nederlandse Tata Steel Europe vennootschappen, onderdeel uit van een fiscale eenheid, hetgeen een gangbaar en geaccepteerd regime is. Tata Steel Netherlands Holdings is de moedermaatschappij van de fiscale eenheid. Binnen de fiscale eenheid kunnen winsten en verliezen van de ertoe behorende vennootschappen worden verrekend. Tata Steel Nederland betaalt vennootschapsbelasting aan Tata Steel Netherlands Holdings, die zorg draagt voor de belastingverplichtingen van de

fiscale eenheid. Tot nog toe was Tata Steel Netherlands Holdings geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Overigens is de omvang van het management van organisaties uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen binnen die organisaties. Dat geldt ook voor Tata Steel in IJmuiden. Redenen voor verschuivingen in de omvang van het management zijn onder meer verplaatsingen van functies binnen Tata Steel Europe, het aantrekken van managers voor grote investeringsprojecten en het aantrekken van senior specialisten op uiteenlopende gebieden. LENINGEN

LENINGEN AANVRAGEN

Tata Steel Nederland is momenteel bezig met het aanvragen van een GO-C lening en is daarover met verschillende banken in gesprek. Het aanvragen van de GO-C lening staat volledig los van de intercompany leningen van Tata Steel Nederland aan Tata Steel Netherlands Holdings. De overheid vereist niet dat Tata Steel Nederland zijn intercompany leningen opvraagt alvorens in aanmerking te komen voor een GO-C lening. VENNOOTSCHAPSBELASTING

Tata Steel handelt in overeenstem-

Tata Steel ook rechtstreeks van externe leveranciers. In 2018/19 werd ongeveer de helft van de grond- en hulpstoffen ingekocht via de centrale inkooporganisatie. De andere helft werd rechtstreeks gekocht bij externe leveranciers. Al dergelijke aankopen worden gedaan op commerciële basis en zijn in overeenstemming met de lokale belastingwetten. Tata Steel Europe heeft in het afgelopen boekjaar (eindigend in maart 2019) £ 3,4 miljard uitgegeven aan zowel grondstoffen als verbruiksgoederen. Grondstoffen omvatten ijzererts en kolen die worden gebruikt om staal te maken, terwijl verbruiksgoederen worden gebruikt in productieprocessen en apparatuur, zoals legeringen, grafietelektroden en vuurvaste stenen.

Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud

Tata Steel Nederland (TSN) had op 31 maart een lening uitstaan bij moedermaatschappij Tata Steel Netherlands Holdings van 150 miljoen euro. Deze lening is inmiddels verlaagd tot 111 miljoen euro. Deze intercompany lening wordt van tijd tot tijd verlengd. Het doel van dit soort leningen is om liquiditeitsondersteuning te bieden aan de Tata Steel Europe Group. Na het aflopen van de termijn van de lening kan deze door TSN worden stopgezet. Het moederbedrijf van Tata Steel Europe, Tata Steel Global Holdings, staat garant voor deze lening. Verder heeft Tata Steel IJmuiden een lening van 50 miljoen euro verstrekt aan Tata Steel UK. Deze lening wordt eveneens gegarandeerd door Tata Steel Global Holdings. Accountant PWC heeft recentelijk weer vastgesteld dat dit deugdelijke garanties zijn. Tata Steel IJmuiden leent binnen Tata Steel geen geld uit naast de genoemde lening aan Tata Steel UK. Tata Steel IJmuiden heeft geen bankleningen. Op alle intercompany leningen wordt altijd een marktconforme rente geheven. Tata Steel IJmuiden is overwegend winstgevend. Als het bedrijf een jaar verlies maakt, is het niet nodig om kortlopende leningen terug te vragen, aangezien er voldoende kredietfaciliteiten ter beschikking zijn.

INKOOP GRONDSTOFFEN

Tata Steel werkt met een inkoopkantoor voor grondstoffen vanwege synergievoordelen. Daarnaast koopt

23

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM


24 | 14

Venyard: een Ikea voor onderdelen B ijzonder

project voor

M etaal R ecycling S on :

Dakota - De vlucht van het leven! achter hun bestaande autorecyclingbedrijf te kopen, waagden Traas en Van der Ven de gok.

Wanneer mensen over oud ijzer of schroot spreken denk je vaak aan ‘dode’ stukken ijzer die als afval weer worden gerecycled. Dat deze stukken ijzer soms een heel leven achter de rug hebben of juist tegemoet gaan wordt wel eens vergeten.

Ze deden er drie jaar over om het terrein te maken tot wat het nu is. ‘We hebben de Amerikaanse yard als voorbeeld genomen en er onze eigen saus overheen gegoten. We hebben online componenten toegevoegd en een krachtige branding ontwikkeld.’Vele vrachtwagens grond, een dikke laag asfalt, een kilometer hekwerk, 40 lichtmasten met speakerboksen en veiligheidscamera’s plus een nieuw ontvangstgebouw later, opende Venyard op 15 februari 2019 haar deuren.

Toen handelsonderneming Metaal Recycling Son een aantal jaar geleden de vraag kreeg of zij een beschadigde Dakota wilden overnemen, krabde eigenaar Wim Roberscheuten zich wel even achter de oren. Het bedrijf is niet alleen een schroothandel, maar houd zich met allerhande vormen van recycling en handel bezig. Het vliegtuig was voorbestemd als decorstuk voor de musical ‘Soldaat van Oranje’ en was op een noodlottige manier beschadigt geraakt. GESCHIEDENIS VAN DAKOTA

De Dakota is een DC-3 Goed nieuws voor allevliegtuig autoliefdat werd gebouwd door de Douglas hebbers, monteurs, hobbysleuteAircraft Deze fabriek laars enCompany. andere doe-het-zelvers. stond in Santa Venyard heeft Monica, het self California. serviceconDe DC-3 gebouwd in vercept waarwerd mensen zelf onderdeschillende versies: C-47 (Skytrain), len kunnen demonteren nieuw C-49, C-52, C-53 leven C-50, ingeblazen. Met(Skytrooper), een look C-68, en en C-117. & feelC-84 en onoffline beleving die nieuw is voor de demontageHet toestelaldus kreegeen de naam Dakota branche, uitgebreide van de RAF, luchtmacht van het reportage inde het online platform Verenigd Koninkrijk, vermoedelijk Green Light/ARN. naar de fabrikant waar het vliegtuig werd gebouwd. Het vliegtuig Aan het hekwerk rondom het terwerd meerdere rein isingroen doek hoedanigheden gespannen, waar gebruikt. Bijvoorbeeld alsde passahet contrastrijke logo en beloften giersvliegtuig, troevan af spatten.vrachtvliegtuig, De founders van pentransport of gewondentransport. Venyard kennen de geheimen van In de slag Vier om Arnhem werdlag hethier branding. jaar geleden vliegtuig gebruikt sleepvliegtuig in Roosendaal eenals troosteloos stuk voor de HORSA-zweefvliegtuigen. afgegraven grond. Nu staan er 1.250 Tijdens de tweede auto’s keurig netjeswereldoorlog in evenzoveel was de Dakota een essentieel vakken op 25.000m2 asfalt, klaar onderdeel logistieke operatie om gestriptintedeworden. van de geallieerden. Het was het werkpaard van dezet luchtmacht. Bij binnenkomst de in zwartEen Dakota heeft een lengtehet van geklede baliemedewerkster 19,66 meter, eenuiteen. spanwijdte van concept helder Klanten

06 - 26 88 31 18

weten binnen de kortste keren wat ze mogen verwachten en welke huisregels er gelden. Voor bezoekers de yard mogen betreden, moeten ze eerst een veiligheidsverklaring ondertekenen. Zo is het verboden om open schoenen te dragen, te roken en kinderen of honden mee te nemen. Krikken, lasapparaten en snijbranders zijn ook niet welkom en het is niet toegestaan om te eten en te drinken op het terrein. Venyard is geen vakantiepark, al doen de hits die overal uit de luidsprekers klinken anders vermoeden. Het is een grote moderne openluchtwinkel. ‘Een Ikea voor onderdelen’, vat de baliemedewerkster kort samen. STUDIEREIS Martijn Traas en Wim van der Ven zijn de initiatiefnemers van Venyard. Het idee ontstond zes jaar gele29,98 en een van 5,16 den opmeter studiereis inhoogte de Verenigde meter. Als kan Staten. Ze passagiersvliegtuig zagen de Amerikaanse het tot 32yards passagiers hebben. self 21 service en waren meteen Leeg heeft het vliegtuig een gewicht enthousiast. ‘Maar we wisten niet vanhet 7.000 en beladen is dit of hierkilogram ook zou werken. Je hebt

een groot stuk land nodig en veel auto’s’, vertelt Traas, de financieel directeur van Van der Ven Auto’s. Na de rekensom tig keer te hebben gemaakt, concludeerde hij dat de investering zich terug zou betalen, als de vraag naar onderdelen zo hoog bleef als ie was. Toen de kans zich aandiende om de afgraving

gewicht 13.190 kilogram. De eerste Dakota vloog op 17 December 1935 en had een reikwijdte van 2.160 kilometer. Totaal zijn er 10.655 stuks van dit vliegtuig gebouwd.

HEEL OVERZICHTELIJK Elke auto staat in een eigen, genummerd vak. Alle auto’s ‘zweven’ 40 centimeter boven de grond. De carrosserie staat stevig op blokken, zodat het voertuig niet wankelt als eraan wordt gesleuteld. Tussen de auto’s zit anderhalve meter ruimte. De auto’s staan per merk bij elkaar. ‘Het is heel overzichtelijk en goed georganiseerd’, zegt een klant die een motorblok uit een Ford takelt. Hij kijkt tevreden naar het resultaat van de werkzaamheden die hij in het afgelopen uur heeft verricht. ‘Ik ben er trots op dat het me is gelukt.’ Zelfwaardering is een van de verrassende neveneffecten van self

Het type toestel had twee Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp 14 cilinder-dubbelestermotoren of twee Wright Cyclone SGR-1820 9 cilinder-stermotoren van 1.000 pk.

Uw partner in recyclingmachines

service. Mensen slaan een bedrijf hoger aan dat hen de mogelijkheid biedt om zelf een bijdrage te leveren. Uit Brits onderzoek is gebleken dat klanten zelfs bereid zijn om meer te betalen voor producten die ze in elkaar moeten zetten of uit elkaar moeten halen.

DRIE MAANDEN Een auto blijft gemiddeld drie maanden staan. Wat ervan verkocht wordt, wordt ervan verkocht. Daarna wordt ie gewisseld. ‘Als er veel van een model is afgehaald en we krijgen een nieuw exemplaar waar alles nog op en aan zit, dan wisselen we meteen’, zegt Traas. ‘Een auto hoeft niet per se het maximale op te brengen.’ De meeste auto’s op Venyard zijn tien jaar of ouder. Sommige types zijn jonger. Die vinden gretig aftrek, net als zeldzame auto’s en modellen uit het Youngtimer-segment. ‘We meten exact wat mensen zoeken’, aldus Traas. ‘Zo kunnen we bijsturen en bepalen welke auto’s we er graag bij hebben.’ Op topsnelheid vloog het toestel 368 kilometer per uur. De bemanHERGEBRUIK ning bestond uitonderdelen drie of vier is koppen. Hergebruik van een Het toestel konvorm maximaal op 7.350 hoogwaardige van hergebruik. meter vliegen. ‘Het is hoogte weer een stapje op weg naar de cradle to cradle gedachte’, zegt DAKOTA IN jaar NEDERLAND Traas. Een geleden EN zouden de NEDERLANDS-INDIË auto’s die nu op Venyard verschijDe voor de in oorlog nenKLM directkocht de recycling zijn 23 Dakota-toestellen. Waarvan de gegaan. Veelgevraagde onderdelen eerste 1936 werd afgeleverd. Dit wordenineraf geschroefd, materialen toestel kreegwaarna de naam (PHgescheiden hetIbis wrak wordt ALI). Door de aanschaf deze gereedgemaakt voor de van shredder. toestellen kon 2 totverko3 keer ‘Onderdelen diedejeKLM snel kan pen leg je in het magazijn. Maar het is kostentechnisch niet te doen om alle 400 onderdelen van een auto af te halen en op voorraad te leggen’, zegt Traas. ‘We konden dat niet rendabel maken en dat frustreerde, want op ons verkoopkantoor bleven maar vragen binnenkomen over originele onderdelen uit oudere bouwjaren.’

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest

Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest


|

in de week op Nederlands-Indië vliegen. Toen de Duitser op 10 Mei 1940 Nederland binnen vielen waren ze er als de kippen bij om vijf DC-3’s van de Nederlandse KLM te vorderen. Bij de Duitse aanval op waren wel een aantal Dakota’s

1 Juni 1943 stortte de Ibis in zee met 13 passagiers en 4 bemanningsleden aan boord. Koningin Wilhelmina zou na de bevrijding van Nederland terugkeren met een Dakota C-47. Anno 2020 besteed de Dutch Dakota Association aandacht aan de nalatenschap van de Dakota. Zij houdt twee vliegtuigen in de lucht waarmee met donateurs en liefhebbers vluchten worden uitgevoerd. THE SKYTRAIN (C-47)

De Dakota van dit verhaal is van het type C-47, the Skytrain! Achter de bouw van de Dakota die door Metaal Recycling Son werd ontmanteld schuilt ook het verhaal van vrouwen in de tweede wereldoorlog. Doordat de mannen moesten vechten aan het front bleven de vrouwen achter en werden ze ingezet op de fabrieken. De oorlogsmachine moest blijven draaien. Suzanne van Leendert heeft een documentaire gemaakt en een boek geschreven over deze Dakota. De documentaire laat niet alleen het verhaal van de Dakota zien, maar ook het verhaal van Milly en June die in de Dakota-fabriek te Oklahoma werkten aan de C-47. Hoewel de dames niet samenwerkten aan de vliegtuigen is zeventig jaar later nog de sterke onderlinge band die deze vrouwen voelden te zien. Met veel liefde beschrijven de dames het uiterlijk en de vlucht van het vliegtuig als sierlijk en gracieus. Algemeen stond het vliegtuig bekend om haar soliditeit en robuustheid.

op. Wat natuurlijk de broodnodige klandizie opleverde.’ EERBETOON

Toen Wim enkele jaren later moest verhuizen naar een ander terrein heeft hij de vleugels in bruikleen gegeven aan museum Niemandsland te Nijmegen. ‘Het staartstuk is verkocht als decorstuk. Ik heb zelf ook een aantal stukken en onderdelen van het vliegtuig gehouden,

waarvan de propellers terecht kwamen in een 3D weergave van de C-47 gemaakt door knutselclub ter ere van het 75-jarig bevrijdingsfeest. De weergave staat nu als eerbetoon langs de A50 bij Son en Breugel’, vertelt hij enthousiast. De cockpit ging in 2015 naar Multi Pilot Simulations in Groenelaken, waar de cockpit op dat moment ’s werelds enige DC-3 simulator werd.

Natuurlijk mocht Wim deze zelf uitproberen in een uur durende vlucht boven Nederland. Toen de vlucht van het leven als vliegtuig ten einde kwam, kreeg de Dakota door recycling weer kans op een nieuwe vlucht! BRON:

WWW.BROKENDREAMS.EU,

WWW.DUTCHDAKOTA.NL

ONTMANTELING VAN DE C-47

vernietigd. Vier DC-3’s werden door de KLM naar Engeland gestuurd, een vijfde (PH-ARZ Zilverreiger) met gezagvoerder Parmentier vertrekt op 13 Mei naar Engeland. Gedurende de oorlog werden deze vliegtuigen gecharterd door de Engelse luchtvaartmaatschappij BOAC van de KLM. Tijdens deze lijndienst werd de Ibis gedurende zeven maanden drie keer aangevallen door Duitse jachtvliegers. Tijdens de laatste aanval op

De Dakota die Wim Roberscheuten wist te bemachtigen zou in 2010 als decorstuk worden gebruikt voor de musical ‘Soldaat van Oranje’. De toenmalige eigenaar, Museum Bevrijdende Vleugels, stelde het toestel beschikbaar. Het vliegtuig zou naar Vliegveld Valkenburg in Katwijk worden gebracht. Kort na middernacht sloeg het noodlot toe! Het vliegtuig kwam vast te zitten onder een viaduct, op de A44 ter hoogte van de Kaag. Het vliegtuig raakte dermate beschadigt, dat het niet meer kon worden hersteld. Zo’n zeven jaar geleden kreeg Wim het toestel in handen. ‘Ik zag een kans om het vliegtuig als ‘uithangbord’ of ‘eyecatcher’ te gebruiken en heb het toestel op ons terrein langs de snelweg laten plaatsen. Hier kregen we ontzettend veel reacties

“Wegen, boeken, uitbetalen” Oplossing voor cash uitbetaling aan uw klanten Veilig en gesloten betaalsysteem voor biljetten en munten Geschikt als nachtberging Te koppelen met gangbare weegsoftware Risico, tijd en kosten besparend Volledige transparante administratie Referenties in België, Frankrijk en Nederland

Bel voor meer informatie naar Piet Lauwen 06 53 729 563

25


26

|

Geelhoed Metaalhandel lanceert nieuwe website van het bedrijf, en verdient meer aandacht, vindt de directie. Dat begint al op de homepage, waar het persen nu prominent in beeld is. Directeur René van Winkelen: ‘Niet alleen de inkoop van metalen is voor ons belangrijk, ook handelaren en exporteurs die hun metalen willen laten persen, zijn bij Geelhoed van harte welkom. Dat willen

Bij Geelhoed Metaalhandel is er niet stilgezeten de afgelopen tijd. Half oktober lanceerde de Nootdorpse oudmetaalhandel een splinternieuwe website. Die is -zoals gebruikelijk- te vinden via www.oudmetaalhandel.nl. Een fris design én actuele metaalprijzen zijn nu ook te vinden op de website.

Wat opvalt in het strakke design is het karakteristieke Geelhoed-geel, maar er is ook veel groen terug te vinden op de nieuwe website. Dat symbool staat voor de verduurzamingsslag die Geelhoed Metaalhandel de afgelopen tijd heeft geslagen, zo draait de pers tegenwoordig grotendeels op zonne-energie opge-

laten persen, bespaar je ruimte bij het opslaan, vervoer en exporteer je partijen efficiënter en kun je soms een hogere prijs bedingen bij afnemers. De moeite van het overwegen waard dus. Dat willen we duidelijker communiceren aan onze klanten.’ DAGPRIJZEN PUBLICEREN

Klanten die oude metalen willen inleveren, vinden op de website een lijst met de gangbare metalen en

wekt door de 470 zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand en is de eerste elektrische bedrijfsauto met laadpaal aangeschaft. PERSEN VAN METALEN UITGELICHT

De pagina over het persen van metalen is vernieuwd. Het persen voor derden is een belangrijke pijler

we ook uitstralen. We publiceren bijvoorbeeld meer nieuwsberichten over persen. Door metalen te

hun dagprijzen via de optie ‘prijslijst’ in het menu. Directeur Gert-Jan van Winkelen legt uit dat Geelhoed dagprijzen publiceert om het klanten gemakkelijk te maken: 'Zo zien zij snel wat de actuele prijs is die wij betalen. Uiteraard willen we nog steeds maatwerk bieden, zoals vaste klanten ook van ons gewend zijn. Dus heb je een grote partij, of een andere vraag, dan kan er uiteraard telefonisch contact opgenomen worden.' VOLLEDIGE INFORMATIE

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

leveren112 en7553DP repareren Boekeloseweg Hengelo van: ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731 weegbruggen

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 weegplateau's containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl

leverenwww.weegservicenederland.nl en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl

Bij de nieuwe website heeft Geelhoed Metaalhandel zich in eerste instantie gericht op gebruikersgemak. ‘We willen dat lezers snel antwoord hebben’, zegt Gert-Jan: ‘Op de homepage zien klanten direct wat wij voor hen kunnen betekenen: inkopen van oude metalen, persen van metalen en we bieden een containerservice aan. Klik je door dan vind je heldere informatie over hoe wij te werk gaan. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Naast de prijzen van verschillende soorten metalen, vind je op de metaalpagina’s bijvoorbeeld ook foto’s van verschillende kwaliteiten materiaal en meer informatie over het materiaal en de recyclebaarheid. En op onze nieuwspagina lees je wat de laatste ontwikkelingen zijn bij ons bedrijf én in de metaalbranche. Ik zou zeggen: ‘neem een kijkje’. We zijn benieuwd naar de reacties!’

VDL Containersystemen bv

HAAKARM PORTAAL KABEL KETTING

Industrieweg 21 • 5527 AJ Hapert • Nederland • Tel. +31 (0)497 38 70 50 • info@vdlcontainersyst.nl • www.vdlcontainersystemen.com


||

RTM-ONE dé betaalautomaat voor de metaalrecycling Metaal Analyse

Extra kwaliteitsimpuls secundaire grondstoffen Coolrec Coolrec, dochteronderneming van heeft het waste-to-productbeRecent de firma drijf Renewi, Cash support BVblijft miljoenen in innovatieve eeninvesteren nieuwe geldscheidingstechnieken om de automaat (“flaphoogwaardige pentap”) gepre- recycling van metalen enhet kunststoffen te senteerd voor metoptimaliseren. contant geld Dezeinvesteringen vinden uitbetalen van plaats op de Belgien Nederlandse locaties. uw sche klanten. Hiermee is de RTMMet deze innoverende scheiONE van Cash dingstechnieken support een meer garandeert een nog betere kwaliteit danCoolrec volwaardige secundaire opvolger van grondstoffen, afkomstig uitjaren afgedankte elektrische de reeds en elektronische materialen. De bekende oplossingnieuwescheidingstechnologieën CS 9320 voor metalen zoals deze tot alsook voor ABS enkort PS plastics voor door zijn vanaf het voorjaar 2021 operationeel. de firma GLORY werdt geleverd. BETERE SCHEIDINGSTECHNIEKEN

Met de nieuwe technologieën worden verontreinigde fragmenten gereinigd, geoptimaliseerd en in een strak gecontroleerd proces verwerkt tot zuivere grondstoffen die zonder tussenverwerking hergebruikt kunnen worden als grondstof. Voor de aankomende investeringen betekent dit het nog beter uitsorteren van grondstofstromen als aluminium, karton, koper en messing alsook het genereren van een zuivere ABS en PS plasticstroom, polymeren die veel voorkomen in elektronische apparaten. Dieter Avonds, Managing Director van Coolrec, zegt: ‘Investeringen in innovatieve technieken zijn

belangrijk voor ons om zo nog beter secundaire grondstoffen terug te winnen, die worden ingezet kunnen worden als grondstofin de vervaardiging van nieuwe producten. Met deze investeringen dragen we bij aan de circulaire samenleving en dit past perfect samen in de gezamenlijke visie die we hebben met onze klanten.’

Na een eerste succesvolle test en plaatsing van de RTM-ONE bij een metaalrecycling collega in Rotterdam eind 2019, heeft Cash Support BV de RTMONE mogen plaatsen bij bedrijven in onder andere Putten, Rotterdam en Ridderkerk.

IN LIJN MET VOORGAANDE

De RTM-ONE is een speciaal ontwikkelde betaalautomaat voor de metaalrecyclingbranche en is volledig zelf-service en wordt veilig als inbouw model geleverd. De automaat kan alleen via de achterzijde worden gevuld en is goedgekeurd door diverse Nederlandse

INVESTERINGEN

De activiteiten van Coolrec zijn een belangrijk onderdeel gericht op de circulaire economie. De investeringen zijn met name gericht op het continu verbeteren hiervan. Zo werd eerder dit jaar in Recydel in Wandre geïnvesteerd in een nieuwe degassificatie installatie die aan de beste milieuvereisten voldoet en bijdraagt aan een nog lager energieverbruik. Ook op haar locatie te Dordrecht werd het terrein met liefst 7000 vierkante meter uitgebreid, inclusief een geautomatiseerde weegbrug die als doel heeft de logistiek nog veiliger en efficiënter te coördineren en op deze manier de klant nog beter te bedienen. De investeringen passen binnen de visie van Coolrec waarbij constant gezocht wordt naar nieuwe innovatieve technieken om een zo hoog mogelijke kwaliteit aan gerecycled materiaal te kunnen leveren met een oog voor compliance, efficiëntie en duurzaamheid.

waarde transporteurs en verzekeringmaatschapDRAAGBARE XRF pijen. Klanten krijgen na het wegen een ‘ticket’ en kan zich vervolgens zelf laten uitbetalen bij de automaat zonder tussenkomst van een kassière of kassier. Alle transacties zijn volledig te monitoren en controle is gewaarborgd. De RTM-ONE betaalt het exacte bedrag uit in bankbiljetten en muntgeld. Dit verhoogt de veiligheid voor de medewerkers en de klanten. In principe kan iedere weegsoftware worden aangesloten, zodat een vlekkeloze transactie zal plaatsvinden.

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 www.xtac.nl

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

D E V A K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

‘ BE OUR FRIEND’ EN STEUN DAARMEE DE STICHTING

HAPPY SMILE!

Schroot! de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven

van adviezen, kritiek, commentaar commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 80 euro per jaar (excl. 9 % BTW). V dat bedrag ontvangt u dan 10 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op Voor leuke prijzen. Onder de ‘friends’verloten we weegschaal t.w.v. € 5.400,-

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9 % BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Hiervan gaat direct € 20,- naar de Stichting Happy Smile.

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V. VP V. P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M / V

27

Maak kans op een weegschaal t.w.v. € 5.400,Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 10 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Steun nu ook de Stichting Happy Smile. V Van het bedrag van € 80,per jaar gaat direct €20 naar de stichting Happy Smile.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook mailen naar; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L


28

|

Stichting LightRec beloont opnieuw uitzonderlijke inzamelprestaties

De kringloopwinkel ‘Kringlooplijn’ in Oisterwij en speciaalzaak Het Lichtpaleis in Dordrecht zijn in de prijzen gevallen voor hun uitzonderlijke inzamelgedrag van lampen en armaturen en hun voorbeeldfunctie waarmee branchegenoten worden gestimuleerd datzelfde te doen.

Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige lampen en armaturen verenigd. KRINGLOOPLIJN

Met een inzameling van maar liefst 12 kilo e-waste per persoon per jaar overtrof de Kringlooplijn in Oister-

en Tilburg). De laatste twee zijn normale kringloopwinkels, maar in de gemeente Oisterwijk is al sinds jaar en dag sprake van een combinatie van een kringloopwinkel en een milieustraat. ‘Die combinatie blijkt bijzonder effectief: de bijna 20.000 inwoners van de gemeente leveren namelijk bovengemiddeld veel oude elektrische apparaten, lampen en armaturen in. Een prestatie om trots op te zijn’, aldus Gied van Hoorn, directeurvan stichting LightRec. HET LICHTPALEIS

Het is dit jaar alweer de negende keer dat de Gouden Bakkie Awards werden uitgereikt door inzamelorganisatie Wecycle die dat doet in opdracht van de Stichting LightRec

wijk ruim het landelijk gemiddelde van 5,5 kilo. Deze Brabantse kringloopwinkel is een van de drie winkels die Nederland Kringloop BV uitbaat (Oisterwijk, Oosterhout

Voor verkoop en reparatie van: • Voor Autolaadkranen verkoop en reparatie van: • • Autolaadkranen Containerafzetsystemen • • Containerafzetsystemen Sorteergrijpers en shovelbakken • www.bevako.nl of info@bevako.nl

• Sorteergrijpers en shovelbakken

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service 015 - 257 41 54 015-2574154

Bevako B.V.

Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw tel: 015-3640518 / fax: 015-3613432 www.bevako.nl of info@bevako.nl

Het Lichtpaleis is een begrip in Dordrecht en omgeving. Het familiebedrijf bestaat al ruim 60 jaar en kent een grote vaste klantenkring. Het geeft zijn klanten bij voorkeur persoonlijk voorlichting als het gaat om het inleveren van energiezuinigelampen en armaturen. In het magazijn staan diverse inzamelmiddelen: een voor lampen, een voor batterijen, een voor elektronische componenten en een voor armaturen. Van Hoorn roemt de voorbeeldfunctie: ‘Voor hen is inzamelen net zo gewoon als andere service geven. Dat doen ze standaard als mensen er een nieuwe lamp kopen, conform de oud-voor-nieuw regeling. Maar als iemand aan de toonbank staat meteen kapotte lamp of een kapot armatuur, dan doen ze daar totaal niet moeilijk over. Die nemen ze ook met plezier in, gewoon als een stukje extra service.’

‘Gezamenlijke inzet noodzakelijk voor behalen doelstellingen e-waste’ Op de eerste dag van de Nationale Recycleweek Heel Holland Recyclet hebben Vereniging NVMP en Wecycle in een online congres een overzicht gegeven van de hoeveelheid elektrische apparaten die jaarlijks op de markt worden gebracht in Nederland, de hoeveelheid apparaten die worden afgedankt als afval (e-waste) en hoe dat e-waste wordt ingezameld en verwerkt, zowel op passende wijze binnen de wettelijke kaders als buiten het gereguleerde beheersysteem om. Tussen 2010 en 2018 is een enorme sprong gemaakt: de inzameling is fors gegroeid en recycling verbeterd. In 2018 werd circa de helft van de op de markt gebrachte apparaten passend verwerkt tegenover slechts een derde in 2010. Ook worden er steeds minder afgedankte apparaten weggegooid in de grijze kliko. De grootste lekstroom was en blijft het grijze circuit. Het door United Nations University (UNU) uitgevoerde onderzoek ‘The Dutch WEEE Flows’ is in lijn met de conclusies van de rapportage van het Nationaal (W)EEE Register (NWR), die aangeeft dat in 2019 ca. 48 procent werd ingezameld. VOORKOMEN LEKSTROMEN

NVMP-voorzitter Jan Kamminga toonde zich verheugd over de stijgende lijn, maar benadrukte dat er nog veel te veel e-waste weglekt. Het behalen van de door Europa gestelde inzameldoelstelling van 65 procent vraagt om een stevige inzet. Kamminga schetst twee concrete oplossingsrichtingen. De eerste ziet hij nadrukkelijk als de verantwoordelijkheid van de sector: ‘Door van inzameling en recycling van e-waste een collectieve verantwoordelijkheid te maken, sluiten we de keten en voorkomen we lekstromen. Als we inzameling en recycling collectief financieren en organiseren, komen de inzameldoelstelling van 65 procent en de circulaire ambities rond e-waste dichterbij’, aldus Kamminga. De tweede oplossingsrichting ligt op het bord van de overheid en behelst onder andere een afgifte- en een registratie-

richting het grijze circuit; dat is meer dan 1 miljoen wasmachines. Verhoeven: ‘Als we snel een stap naar een circulaire economie willen zetten, is een afgifteplicht op korte termijn onontbeerlijk.’ Rob Idink, managing director van HP Inc, herkent het dilemma dat afgedankte apparaten met een restwaarde niet terugkomen. ‘En aangezien gerefurbishte ICT-apparaten vaak een tweede leven buiten Nederland krijgen, kunnen we deze apparaten niet meer inzamelen voor recycling in Nederland en zouden we dit dus niet meer moeten meetellen bij het behalen van de inzameldoelstelling. Een registratieplicht voorziet daarin.’ MANIFEST

Jan Vlak, directeur van Stichting OPEN, schetste vervolgens op welke wijze de producenten hun collectieve verantwoordelijkheid vormgeven. Gezamenlijk hebben zij Stichting OPEN opgericht met de opdracht de regie te pakken op de invulling van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid; de uitvoering ervan, dat wil zeggen het feitelijk inzamelen, sorteren en verwerken wordt bij de markt neergelegd. Door deze strikte scheiding tussen regie door producenten en uitvoering door de markt wordt de mededinging versterkt met het oog op procesverbetering en innovatie. Een Algemeen Verbindend Verklaring, waarvoor staatssecretaris Van Veldhoven inmiddels een positief Ontwerpbesluit heeft afgegeven,

GOUDEN BAKKIE AWARDS

Wecycle reikt de Gouden Bakkie Awards uit in opdracht van de Stichting LightRec Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige lampen en armaturen verenigd. Doel is partners te belonen voor de inzameling en hun voorbeeldgedrag, waarmee branchegenoten ook worden gestimuleerd om meer lampen en armaturen in te zamelen. De Award is hiermee een erkenning voor de ontvanger en een aanmoediging voorde sector waarin het bedrijf en de personen erachter opereren.

plicht, adequate handhaving en een evenwichtiger basis voor de doelstelling; elektrische apparaten als zonnepanelen en ledlampen gaan jarenlang mee, wat de grondslag voor de berekening van het inzamelpercentage enigszins vertekent. AFGIFTEPLICHT ONONTBEERLIJK

De stichting LightRec is opdrachtgever aan Wecycle voor de inzameling en recycling van deze producten in de afdankfase. Wecycle laat de energiezuinige lampen en armaturen optimaal recyclen. Hierdoor blijven grondstoffen behouden, komenschadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van C02 vermeden.

Stefan Verhoeven, manager director van Miele Nederland, maakte als spreker bij het online congres duidelijk dat producenten al hun apparaten willen inzamelen om er optimaal grondstoffen uit te halen. Het WEEE Flows onderzoek toont aan dat er jaarlijks 100 miljoen kilo aan apparaten verdwijnt

is nodig om de krachten te kunnen bundelen en een gelijk speelveld voor alle producenten te realiseren. De ruim 2.000 in Stichting OPEN verenigde producenten publiceerden onlangs een Manifest, waarin zij hun ambities verwoorden en de politiek oproepen om hun initiatief, ruim baan te geven. Vlak: ‘In deze nieuwe structuur, met een gezamenlijk Actieplan en een gezamenlijk Onderzoek naar effectieve instrumenten kunnen producenten in co-creatie met alle ketenpartijen de stijgende lijn, die het WEEE Flows onderzoek laat zien, voortzetten.’


|

Metaal Analyse DRAAGBARE XRF

Dé oplossing voor al uw stof overlast U kunt contact opnemen voor een demo bij u op het bedrijf T 06 - 22 93 52 90 | E info@beepro-bv.com

WWW.BEEPRO-BV.COM

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 www.xtac.nl

Slijtdelen en oplossingen voor slijtagebescherming voor de (non)ferro-recycling inventarisatie, engineering, productie, montage

verkoop Nederland

verkoop België

fabriek

Jan Hendrik Stougie GSM: 0651 – 529 552 telefoon: 0172 – 42 30 50 telefax.: 0172 – 42 30 55 jh@craco.nl www.craco.nl

Jerry Cabboort GSM: +49 (0) 160 90 49 62 86 telefoon: +49 (0) 26 62 – 95 52-515 telefax.: +49 (0) 26 62 – 95 52-9515 j.cabboort@craco.de www.craco.de

CRACO GmbH Naubergstraße 6 D-57629 Atzelgift info@craco.de www.craco.de

29


30

|

Nuttige adressen Advisering

Containers

Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Afval sorteren

Avermann Nederland B.V. Tel: 078-7370239 Www.avermann.nl Autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering

ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen

Cash Support BV Tel: 06 - 34596200 www.cashsupport.nl Bevestigingsmaterialen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen

Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags

Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Detectie

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen

Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica

JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Gehard staal

Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl

Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Handmatige Demontage

Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks

Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines

Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels

Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren

RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Kunststof Palletboxen

Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl Laad-en lossytemen

Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten

Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmitmagnets.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Metaalanalyse

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen

Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com Organisaties

Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek

Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl Persen

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie

BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Revisie

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl SAES International B.V.

Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders

ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl


|

KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen

HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare

ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com NewTon Software Nederland BV Tel: 0546-569192 www.newtonsoftware.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com

Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing

Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl www.rb-demolition.com Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Industrieservice B.V. Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com

WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie

Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl www.rb-demolition.com Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing

Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TranSporTbanden/onderdeLen

Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be

TranSporT (maTerieeL)

Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S

Babo Dienstverlening Tel: 06-10904382 www.babodienstverlening.nl Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl vLoeiSTofdichT

Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl

voLrubber banden

CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com WeegapparaTuur

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl

Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS

Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar. 75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500.

RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl

TE KOOP: Autodemontagebedrijf op eigen grond in Schagen (NH) - 2750 m² - alle vergunningen sedert 1980 aanwezig. Prijs en aanvaarding in overleg. ESAM Autodemontage, tel: 022 - 297925. E-mail: N.Limmen@quicknet.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl TE KOOP AANGEBONDEN: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 10- 2020 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

31

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


Een vloeistofdichte vloer Een vloeistofdichte vloer zondergat gat in in uw zonder uwbegroting begroting

Bij de aanleg van een vloeistofdichte vloer bepaald u de levensduur. Met een vloeistofdichte vloer van RvB Groep Bij de aanleg van een vloeistofdichte is dit minimaal 100 jaar. Zรณnder onderhoud vloer bepaald u de levensduur. aan de vloeistofdichte functie. Controles worden op deze manier eenvoudig. Bent u opzoek Met vloeistofdichte naareen de beste oplossing? vloer van RvB Groep

is dit minimaal 100 jaar. Zรณnder onderhoud Kijk rvbgroep.nl of stuur uw plan woraan deop vloeistofdichte functie. Controles naar den opinfo@rvbgroep.nl deze manier eenvoudig. Bent u opzoek naar de beste oplossing?

Kijk op rvbgroep.nl of stuur uw plan naar info@rvbgroep.nl

Profile for SCHROOT!

SCHROOT! nr 9 2020  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 9 2020  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Profile for schroot
Advertisement