__MAIN_TEXT__

Page 1

10

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 8 | Week 49 | 2020 | Nummer 10 | www.schrootkrant.nl

IJzer en Schroothandel Putten timmert aan de weg

10 Jan Pronk zeer tevreden over VRS 200 Powerhand

24

Metaalrecycling wordt steeds complexer

Aangepaste recyclingbijdrage op auto’s

‘Er valt nog heel veel winst te behalen’

Het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ stond woensdag 25 november centraal tijdens het Nationaal Recycling Congres. ‘Het recyclen wordt vanwege de moderne technologie eerder lastiger dan makkelijker’, gaf MRF-voorzitter Gabriel van Seumeren aan.

De recyclingbijdrage voor nieuwe personenen lichte bedrijfswagens per 1 januari 2021 is € 30,-. Dat hebben RAI Vereniging en ARN bekend gemaakt. De huidige recyclingbijdrage is € 35,-. Daarmee daalt het bedrag met € 5,per nieuw verkocht voertuig.

Op het gebied van recycling is Nederland koploper in Europa. Maar toch valt er nog veel winst te behalen. We moeten nog beter recyclen, repareren en hergebruiken. Dat zei Staatssecretaris Stientje van Veldhoven tijdens het Nationaal Recycling Congres.

Lees verder op pagina 20

Lees verder op pagina 15

Lees verder op pagina 23


2

|

Voorwoord

Glazenbol Ik zou graag eens in een glazenbol willen kijken om te zien hoe de wereld er over een jaar uitziet. Dragen we dan nog steeds mondkapjes? Houden we nog steeds afstand? Al hoewel… als ik zoiets vorig jaar in zo’n ronde bol had gezien, dan had ik het niet eens geloofd! In de schrootbranche ging het werk ondanks corona gelukkig gewoon door. ‘Het is en blijft druk en het lijkt alleen maar drukker te worden, mede door de coronaperiode waarbij vooral de particulier aan het opruimen en verbouwen zijn geslagen’, zegt Eddy van Nijhuis, bedrijfsleider van de IJzer en Schroothandel Putten in een interview in deze editie. En ik krijg de indruk dat dit voor meer recyclingbedrijven geldt. Toch heeft Covid-19 grote gevolgen. Bijna alle economische sectoren komen er uiteindelijk niet ongeschonden uit, dus dat geldt ook voor de metaalmarkt.‘Veel bedrijven in metaalmarkten houden het huidige verdienmodel tegen het licht en toetsen het op toekomstbestendigheid. Het kan soms leiden tot een complete reset, ook in metaalmarkten’, zo schrijft Casper Burgering in zijn column. Volgens hem gaat de groene agenda een grote impact hebben op de manier waarop productiebedrijven metalen ontginnen en raffineren. ‘De inzet van bijvoorbeeld schroot in het productieproces kan voor veel bedrijven de duurzaamheidsdoelstellingen een stuk dichterbij brengen. En verder brengt natuurlijk ook de inkoop en/of opwekking van groene energie een verbetering in de ecologische voetafdruk.’ Ook in de recyclingsector worden mooie stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft Renewi als eerste organisatie wereldwijd een order voor een elektrische Volvo-truck geplaatst. De Volvo FE Electric 6x2 met elektrische kraakpersopbouw wordt ingezet voor het inzamelen van bedrijfsafval in binnenstedelijke gebieden. Het actief kunnen terugdringen van emissies, het verder verduurzamen van de vloot en het leveren van een concrete bijdrage aan een schonere leefomgeving zijn voor Renewi de voornaamste redenen om te investeren in een zwaar elektrisch voertuig. De Volvo FE Electric voor Renewi heeft een GVW van 27 ton. Het is daarmee het zwaarste elektrische voertuig dat door een OEM af fabriek en in serie geproduceerd wordt. De truck wordt in het voorjaar 2020 af fabriek geleverd en wordt na het opbouwen van een kraakpers rond de zomer op de Nederlandse wegen verwacht. Mogelijk zullen daarna al snel andere recyclebedrijven volgen. Duurzaam vervoer sluit natuurlijk heel goed aan

bij de uitstraling van deze bedrijven. Bij Wieldraaijer in Stadskanaal merken ze duidelijk dat recycling in Nederland meer aandacht krijgt. Daardoor verandert volgens Wieldraaijer het aanbod en de werkwijze voor regionale bedrijven. ‘Het is maar net hoe je ermee omgaat. Als klanten je weten te vinden en tevreden zijn, dan komen ze terug en met steeds meer. De kunst is erop ingericht te zijn en de bijbehorende verwerkingsmethoden en afzetkanalen voorbereid te hebben.’ Wellicht een mooie uitdaging voor de komende jaren. En zo zijn er nog veel meer uitdagingen. MRF-voorzitter Gabriel van Seumeren sprak erover tijdens het Nationaal Recycling Congres. ‘Neem bijvoorbeeld de batterij uit de iPhone. Vroeger zat deze los en was hij gemakkelijk te verwijderen. Nu wordt de batterij vastgeplakt. Door de moderne technologie wordt recycling steeds complexer.’ Volgens Van Seumeren zou al bij de ontwerpfase rekening gehouden moeten worden met recycling. Daarom spreekt hij over ‘design for recycling’. ‘Als je er dan ook nog voor zorgt dat er bij de productie gerecyclede grondstoffen worden gebruikt, dan kun je pas echt circulair zijn.’ Duurzaamheid en de circulaire gedachten zijn de toekomst. Op dat gebied zijn er nog heel wat stappen te maken. De glazenbol heb ik nog steeds niet. Maar als ie er geweest was, dan was hij vast wel groen gekleurd. En hopelijk laat de bol heel snel een weer een wereld zien waarin we dichter bij elkaar komen. Binnen anderhalve meter. Zonder mondkapje. De toekomst zal het leren. Wat ook duidelijk is, is dat de Schrootkant in 2021 weer tien keer verschijnt. We houden je weer op de hoogte van nieuws en achtergronden. Daar heb ik gelukkig geen glazenbol voor nodig. Overigens heb ik nog een leuk nieuwtje te melden. Vanwege het grote succes van onze krant in Nederland hebben we besloten om de grens over te gaan. Begin volgend jaar starten we namelijk met een Duitse editie. Daarbij gaat het niet om een vertaalde krant, maar om een uitgave vol nieuws en achtergronden van Duitse metaalrecyclers. Tot volgend jaar! Ik wens jullie hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar. Blijf gezond! Wendy Noordzij

Allereerste volledig digitale IFAT Impact Business Summit Drie dagen van zakelijke contacten en kennisoverdracht. Dat was de eerste volledig digitale IFAT Impact Business Summit met een breed scala aan technologieën, van recycling tot waterbeheer, virtuele 1: 1 gesprekken en discussies over manieren om een echte circulaire economie.

oplossingen. Tijdens het evenement vonden 154 productpresentaties plaats en konden meer dan 1.400 één-op-één bijeenkomsten worden geboekt. Het parallelle conferentieprogramma bestond uit 20 sessies en ongeveer 70 sprekers. Een groot deel hiervan is gerealiseerd door IFAT’s partners en de IFAT spin-offs uit China, India en Afrika. Ongeveer 2.100 deelnemers uit 104 landen maakten gebruik van het aanbod van de top. CIRCULAIRE ECONOMIE

Het belangrijkste onderwerp was hoe je een circulaire economie kunt bereiken, net als in de Solution Tour ‘Van een yoghurtbeker naar een nieuw gerecycled product.’ De experts identificeerden drie belang-

rijke maatregelen: producten beter recycleerbaar maken, de eindgebruikers bewust maken van een betere voorsortering en quota vaststellen door (EU) beleidsmakers zodat meer gerecycled materiaal kan worden verwerkt in nieuwe plastic producten. ‘Plastics zijn nodig voor ons leven. De enige vraag is hoe we ermee omgaan’, zegt Michael Perl van SeSoTec GmbH. Ook interessant waren de uitspraken over kunstmatige intelligentie in de milieusector: ‘Kunstmatige intelligentie in de greentech-sector heeft de meest directe en sterkste invloed op het beheer van klimaatverandering en de circulaire economie’, aldus Dr. Philipp Gerbert, directeur bij AppliedAI, Duitsland.

‘De Covic-19-pandemie dwingt ons allemaal om nieuwe horizonten te verkennen. We hebben de eerste digitale IFAT-impact Business Summit gerealiseerd’, legt Stefan Rummel, Managing Director van Messe München, uit. De drie dagen van het evenement zaten vol met B2Bnetwerken en kennisoverdracht voor de internationale milieuindustrie. ‘In 2021 willen we weer digitale formaten aanbieden. En dan zijn er nog de voorbereidingen voor IFAT 2022 die net zijn begonnen. Bedrijven kunnen zich nu inschrijven als exposant.’ DIGITALE INTERACTIE

De digitale summit was gebaseerd op het IFAT-exposantenportaal met meer dan 3.000 beursgenoteerde bedrijven en hun producten en

Colofon

10

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 8 | Week 49 | 2020 | Nummer 10 | www.schrootkrant.nl

IJzer en Schroothandel Putten timmert aan de weg

10 Jan Pronk zeer tevreden over VRS 200 Powerhand

24

Metaalrecycling wordt steeds complexer

Aangepaste recyclingbijdrage op auto’s

‘Er valt nog heel veel winst te behalen’

Het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ stond dinsdag 25 november centraal tijdens het Nationaal Recycling Congres. ‘Het recyclen wordt vanwege de moderne technologie eerder lastiger dan makkelijker’, gaf MRF-voorzitter Gabriel van Seumeren aan.

De recyclingbijdrage voor nieuwe personenen lichte bedrijfswagens per 1 januari 2021 is € 30,-. Dat hebben RAI Vereniging en ARN bekend gemaakt. De huidige recyclingbijdrage is € 35,-. Daarmee daalt het bedrag met € 5,per nieuw verkocht voertuig.

Op het gebied van recycling is Nederland koploper in Europa. Maar toch valt er nog veel winst te behalen. We moeten nog beter recyclen, repareren en hergebruiken. Dat zei Staatssecretaris Stientje van Veldhoven tijdens het Nationaal Recycling Congres.

Lees verder op pagina 20

Lees verder op pagina 15

Lees verder op pagina 23

Jaargang 8 week 49, 2019, nr. 10 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche.

Verschijnt 10 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd.

Medewerkers aan dit nummer: Dennis van Galen en Jan de Lange

ISSN: 2214-9309

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 info@bay6print.nl Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant

Disclaimer: Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

Betonnen prefab keerwanden: ideaal voor schroot via de bodem in het grondwater terecht komt, moeten de vloeren van opslagvakken vloeistofdicht zijn. OPSLAGBAK VAN KEERWANDEN

Een opslagbak is heel eenvoudig en snel te maken met betonnen keerwanden. Een keerwand is vaak twee derde smaller dan andere alternatieven en daarmee ruimtebesparend. De stevigheid van en de bewapening in de keerwand biedt veiligheid en stabiliteit. Bovendien zijn de

Bosch Beton levert opslagsystemen met betonnen prefab keerwanden. Deze zijn volgens het bedrijf ideaal voor metaalrecyclingbedrijven. Een opslagbak is namelijk heel eenvoudig en snel te maken met betonnen keerwanden. Een keerwand is vaak twee derde smaller dan andere alternatieven en daarmee ruimtebesparend. Dat is goed voor de schroot. Ofwel: dat is totaal verloren, niet meer bruikbaar, weg ermee. Maar wat is schroot eigenlijk? Schroot zijn recyclebare materialen die overblijven na de fabricage en het gebruik van producten, zoals auto-onderdelen, bouwmaterialen en overtollige materialen. Deze materialen vind je voornamelijk op gemeente- of schrootwerven. Afvalinzamelaars maken echter wel onderscheid in schroot. Zo heb je ferro, nonferro, composieten en legeringen. Ferro-metalen zijn bijvoorbeeld ijzer, kobalt en nikkel. Voorbeelden van non-ferro-metalen zijn aluminium, kabels, rood en geel koper

amg

en roestvrij staal. Maar er zijn ook materialen die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten, zoals asbest, olie of andere resten.

ingezameld en opgeslagen in aparte opslagvakken. Deze kunnen in grootte variëren van kleine opslagbakjes tot meters hoge opslagvakken. Afhankelijk van de materialen moeten deze opslagvakken voldoen aan strenge eisen. Materialen waarin nog vloeistof is achtergebleven, kun je niet zo op de grond opslaan. Om te voorkomen dat de vloeistof

SCHROOTAFVAL

Kortom, dat schrootafval is niet onder één noemer te vangen en zeker niet op één afvalberg te gooien. Schroot wordt gescheiden

duurzame wanden demontabel wat het mogelijk maakt de wanden in de toekomst te verplaatsen. Als het grondwerk in orde is, kun je met keerwanden snel meters maken en dezelfde dag de opslagbak al in gebruik nemen. Plaatsingen van meer dan 100 meter per dag is daarbij goed haalbaar. Omdat onze keerwanden tot wel 7 meter hoog zijn, is het gemakkelijker schroot hoog op te stapelen in een vak. Een tussenwand is een goede oplossing om tussen twee vakken te plaatsen. Eén vak kan dan prima leeg blijven, want de T-wand kan tegen enkelzijdige belasting. ERFAFSCHEIDING

Naast de toepassing van keerwanden voor opslagvakken zijn de hoge

onderzoekt

metaalrecYclIng voor

c hIneSe

raFFInaderIJen

AMG Advanced Metallurgical Group onderzoekt met Royal Dutch Shell de haalbaarheid van een fabriek om gebruikte katalysatoren te recyclen voor Shandong Yulong Petrochemical in de Chinese stad Yantai. Dat maakte het metaalbedrijf met een notering op het Damrak bekend. De bedrijven tekenden een intentieverklaring voor exclusief onderzoek naar de bouw van zo’n fabriek, die waardevolle metalen kan terugwinnen uit opgebruikte katalysatoren afkomstig van Chinese raffinaderijen. Zulke katalysatoren worden door raffinaderijen gebruikt om het residu op de bodem van een olievat om te zetten in waardevollere producten.Eind 2019 kondigden AMG en Shell ook al aan een haalbaarheidsstudie te doen naar een vergelijkbare fabriek in Saoedi-Arabië. Bron: www.deaandeelhouder.nl.

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

3

STELCON®PLATEN BETONPLATEN KEERWANDEN BETONBLOKKEN Tel: 085 273 6066 beton-webshop www.vankalsbeekbeton.nl

wanden ook zeer geschikt als erfafscheiding op de werf. De wanden zijn glad en egaal afgewerkt, maar krijgen bijvoorbeeld met klimplanten of een coniferenhaag een groener uiterlijk. Omdat de wanden zo hoog zijn, verklein je hiermee tevens de kans op diefstal op de werf. Boven op de wanden kan desgewenst nog extra beveiliging worden bevestigd.

IN DE PRAKTIJK

Bij een zandexploitatie in Hasselt zijn de Bosch Beton keerwanden toegepast om de verschillende soorten zand te kunnen scheiden. De hoogste wand die hier is toegepast, is 5 meter hoog. In Nieuw-Lekkerland, vlakbij Rotterdam, koos een tegelhandelaar bij de herinrichting van zijn terrein voor onze sterke LA- en TWA-keerwanden. Hier creëerden wij zeven opslagvakken van 2,5 meter hoog om de verschillende materialen zoals zand en compost te scheiden. Ook bij milieustraten van gemeenten zie je onze keerwanden in de praktijk. Bekijk de video over de vernieuwde milieustraat in Zuidwolde, waar ruimte is voor maar liefst achttien verschillende afvalstromen.


4

|

‘Een auto is een verzameling grondstoffen op wielen’ De auto-industrie en de autorecyclingketen werden niet letterlijk genoemd in de Duurzame Troonrede, onlangs uitgesproken op Duurzame Dinsdag, maar de stevige boodschappen gaan iedereen aan, zegt prof. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen. Hij bedoelde de rede als spreekwoordelijke schop onder de kont, zo vertelt hij aan het online platform Green Light van ARN. Voor de samenleving, voor de overheid en ja, ook voor de auto-industrie én de recyclingketen. Prof. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit viel de eer te beurt - slechts enkele maanden voor zijn afzwaaien als hoogleraar. De professor, die in 2016 al een Duurzaam Lintje ontving, beschouwde de uitnodiging om de rede te schrijven en uit te spreken als een kans. Het werd een soort ‘State of the Union’, waarin hij als het ware met alle kennis en inzicht uit honderden artikelen én 35 boeken van zijn hand zijn ultieme punt wilde maken. Dat punt, uitgesproken op – voor deze rede – ongewoon stevige toon, is: Nederland moet binnen tien jaar de transitie naar duurzaamheid maken door in te zetten op een combinatie van de zeven transitiemechanismen (zie ook kadertekst). ‘Een ‘cry for change’, zo was deze officieuze afscheidsrede zeker wel bedoeld’, zegt Jonker.‘Deze mechanismen vormen feitelijk een groot pleidooi om te investeren in transitie met het oog op duurzaamheid. We zullen in Nederland de moed hebben om de voorgestelde transities doortastend aan te pakken.’

wordt het dan? Ik hou me al die jaren bezig met duurzaamheid en circulaire economie en nieuwe businessmodellen. Mijn zorgen van vandaag liggen op systeemniveau. Ik predik al jaren dat het anders moet, dat we duurzamer en meer circulair moeten leven én ondernemen. De feitelijke veranderingen blijven achter bij de urgentie.’

U klinkt teleurgesteld. Gaat het u niet snel genoeg? ‘Ik kwam na al die artikelen en boeken en talloze optredens op wetenschappelijke podia bij de vraag: als je nog één keer voor een groot publiek wat mag zeggen, wat

U bedoelt? ‘Het is goed dat de urgentie dat klimaatverandering een antwoord verdient ook buiten de ‘groene sokken hoek’ wordt gevoeld. Intussen pakken we in Nederland niet echt door met de transitie. We zeggen dat we

inzetten op alternatieve energie, maar we slagen er niet eens goed in om ons huidige energieverbruik te vergroenen. Laat staan dat we de groeiende energievraag met iets groens kunnen beantwoorden. Ons antwoord op de urgentie van de klimaatverandering is niet toereikend. Dat is deels een kwestie van prioriteit: geven we zeven miljard uit om de conventionele olie-industrie fiscaal vriendelijk te bejegenen, of besteden we datzelfde geld liever om een echte transitie te maken?’ Concreet? ‘Je moet dat over je graf durven afspreken: tussen nu en 2030 gaan

we die transitie voorrang geven. Die visie, overtuiging en daadkracht mis ik in Nederland. We zullen aan de systeemkant moeten beginnen en dat is lastig; dat zal met breekijzers moeten. Een beleid op hoofdlijnen voor de circulaire economie is inmiddels benoemd, met het Grondstoffenakkoord, de Transitie Agenda’s en de Circulaire Uitvoeringsagenda, maar als een ondernemer graag circulair aan de slag wil, bijvoorbeeld met hergebruik van cv-ketels, dan zal de boekhouder hem al snel vertellen dat een ketel na zoveel jaar is afgeschreven en op de balans geen restwaarde meer heeft. We hebben een afschrijvings-

Kuipersweg 17-21 3449 JA Woerden Telefoon 0348 - 42 03 99 info@lasbedrijfalphen.nl

DE STERKSTE SCHAKEL IN RECYCLING Lasbedrijf Alphen is de grootste lokale producent van containers in Nederland, met vestigingen in Woerden, Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Als één van de weinige aanbieders in de markt produceren wij al onze containers zelf. Bent u een bouwer, transporteur of afvalverwerker die hoge eisen stelt aan materiaal? Wij leveren een echt Nederlands kwaliteitsproduct en garanderen korte levertijden. CONTAINERS OP MAAT Lasbedrijf Alphen is dé specialist in de bouw, reparatie en constructie van containers. We hebben meer dan 50 jaar ervaring, werkplaatsen in Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Woerden, en maken nog een echt Nederlands kwaliteitsproduct. Als één van de weinige aanbieders in de containermarkt produceren wij al onze containers zelf.

www. lasbedrijfalphen.nl

economie. Als we circulair willen ondernemen, moeten we toe naar een economie van waardebehoud. Dan moeten we de boekhoudkundige regels veranderen. Anders blijven ondernemers die echt circulair willen werken tegen dezelfde muur oplopen.’ Het alternatief? ‘Een systemische verandering. Ga in tien jaar tijd van een afschrijvingseconomie naar een economie voor waardebehoud. Pas de regels die eronder zitten aan. En zorg ervoor dat ‘residual value’ ook echte waarde is door te kijken naar het eindproduct, de onderdelen en de grondstoffen. Ontwerp een product bovendien zo, dat de grondstoffen weer zo zuiver mogelijk teruggewonnen kunnen worden. Het materialenpaspoort voor de auto is een sleutelonderdeel in deze redenering. Die auto moet gedataficeerd worden, zodanig dat elk onderdeel moleculair verantwoord wordt. Na demontage komt de kunststof in het verwerkingstraject, waarbij de grondstof op molecuulniveau wordt teruggewonnen. Dat kan alleen als het ontwerptraject voor auto’s transparanter wordt en gericht op circulariteit. Dus niet slechts recyclen, maar echt terugwinnen: daar moet de focus op liggen.’ Waar ligt de sleutel? ‘Het vraagstuk is groot en veelomvattend. Niet alleen de huidige regering, maar zelfs het groenste kabinet zou er moeite mee hebben. Ik moet zeggen dat EC-voorzitter Ursula von der Leyen het onlangs goed neerzette: we hebben maar één keuze en dat is duurzaam worden. Dat is visie. De autobranche zou visie kunnen tonen door te zeggen: in 2030 is elke auto elektrisch, in 2040 is elke auto die van de band afrolt CO2-neutraal, in 2050 heeft elke nieuwe auto een materialenpaspoort en is voor 95 procent ‘cloud designed’, transparant en circulair. Ontworpen met materie die goed, duurzaam en slim uit elkaar te halen is tot op het niveau


|

De zeven breekijzers van Prof. Jan Jonker BREEKIJZER 1

Een verschuiving van de belasting van arbeid naar de belasting van grondstoffengebruik en uitstoot. In combinatie met een afbouw van de fiscale voordelen van de fossiele industrie.

Column BREEKIJZER 4

Geef meer (juridische) ruimte voor burgers en bedrijven om gezamenlijk initiatief te nemen op het gebied van voedsel, energie en mobiliteit.

CTRL+ALT+DEL in metaalmarkten

BREEKIJZER 5

Covid-19 brengt een nieuw economisch landschap. Bijna alle economische sectoren komen er uiteindelijk niet ongeschonden uit. Om deze storm te overleven is voldoende financieel vet en creatief ondernemerschap bittere noodzaak. Helaas komt dit echter niet altijd gelijktijdig. Veel bedrijven in metaalmarkten houden daarom het huidige verdienmodel tegen het licht en toetsen het op toekomstbestendigheid. Het kan soms leiden tot een complete reset, ook in metaalmarkten.

in bijvoorbeeld hernieuwbare energie, verbetering van de efficientie van elektriciteitstransmissie, stimuleren van de verkoop van elektrische auto’s en aanpassingen aan gebouwen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Hier liggen de kansen voor metaalmarkten.

NOOD IS HOOG

metalen ontginnen en raffineren. Nieuwe innovatieve koolstofarme productietechnieken krijgen hierdoor grotere prioriteit. Koolstofbeprijzing is in dit verband van cruciaal belang, omdat de dreiging van hogere koolstofprijzen in de regel de investeringen in energie-efficiëntere technologieën stimuleren.

Maak producenten stapsgewijs verantwoordelijk voor de gehele functionele levenscyclus van producten.

BREEKIJZER 2

Herzie het fiscale systeem met oog op waarde-behoud waarbij ook de sociale en ecologische waarde van producten meeweegt.

BREEKIJZER 6

Belast vermogen en niet arbeid. Een basisinkomen voor iedereen. BREEKIJZER 7

BREEKIJZER 3

We moeten werken met ‘echte’ prijzen. Prijzen waarin zaken als CO2-uitstoot en leefbaar loon zijn opgenomen. van herwonnen grondstoffen. Een taak voor de auto-industrie en de autorecycling! Het spreekt daarnaast voor zich dat het gebruik van de auto veel meer focus moet krijgen dan het bezit, door de verdere stimulering en ontwikkeling van mobility-asa-service-concepten. Organiseer dat goed, er is een gigantische markt voor.’ En intussen bepleit u het belasten van grondstoffen? ‘En in het verlengde daarvan: vervuiling belasten. Dat zorgt ervoor dat we zuiniger worden op grondstoffen. Schoon produceren wordt dan interessanter, met maximaal behoud van de eigenschappen van grondstoffen. Een auto is een verzameling grondstoffen op wielen, zo moeten we dat gaan zien. We verkopen wasmachines nu op prijs, maar ik wacht met smart op de fabrikant die een wasmachine verkoopt als ‘goed voor duizend wasbeurten’ met zoveel wateren zeepgebruik. Een wasmachine waarbij de consument een deel van z’n geld terugkrijgt bij verkoop na vijfhonderd wasbeurten. Ik wacht op de dag dat we apparaten, en ook auto’s,

Stimuleer bedrijven die niet bijdragen aan maatschappelijke en ecologische waarden om te stoppen.

DECARBONISATIE, ELEKTRIFICATIE EN METAALMARKTEN

De groene agenda gaat een grote impact hebben op de manier waarop productiebedrijven

auto. Hier gaan technologische vernieuwing en duurzaamheid hand in hand samen. Met name de verdere ontwikkeling van de elektrische auto is de komende tien jaar een groeiparel voor de industriële metaalmarkten KORTE KETENS

Deze sterke groei gaat de komen-

een gebruikspaspoort meegeven met details over het gebruik en over het recyclepercentage. Lever je het apparaat na zoveel jaar in dan is volgens het paspoort een bepaalde waarde nog gegarandeerd.’ Tekst: Arjen van der Sar Foto’s: Marco Hofsté Bron: ARN/ Green Light

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

Vorige week bracht het International Monetaire Fonds (IMF) haar World Economic Outlook uit. Het bevatte de veelzeggende titel ‘A Long and Difficult Ascent’, ofwel het wordt een lange en moeilijke economische klim terug naar pre-COVID-19 niveaus. De IMF prognoses op middellange termijn gaan er van uit dat economieën littekens overhouden aan de diepte van de COVID-19 recessie. Dit brengt de urgentie van structurele veranderingen een stap dichterbij. Naast vele andere maatregelen stipt het instituut de noodzaak aan van meer overheidsinvesteringen. Slimme overheden gebruiken vervolgens hun economische steunpakketten om de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen. Twee vliegen in één klap, want zo komen ze ook hun afspraken na uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het gaat om meer investeringen

TE VEEL SLIJTAGE? DAAR HEEFT CRACO WAT TEGEN

» bekledingsplaten voor metaalpersen, schrootscharen en metaalshredders » premium slijtvast staal CRACOX

Ook de inzet van bijvoorbeeld schroot in het productieproces – voor zover de productielijnen dat aankunnen – kan voor veel bedrijven de duurzaamheidsdoelstellingen een stuk dichterbij brengen. En verder brengt natuurlijk ook de inkoop en/of opwekking van groene energie een verbetering in de ecologische voetafdruk. De verdere elektrificatie van de samenleving gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de vraag naar metalen. Denk aan de investeringen in elektriciteitsnetwerken en de elektrische

de jaren verder druk zetten op de toeleverketen. Dan is het vervolgens niet vreemd dat landen en ook bedrijven neigen naar meer verticale integratie om controle te houden op de distributie van de noodzakelijke grondstoffen. Het biedt een stukje meer zekerheid in een deglobaliserende wereld met toenemende geopolitieke spanningen. Het kan ook leiden tot een rationalisatie van het aanbod. Het fundamentele vraag- en aanbodverhaal schetst op de korte termijn namelijk geen optimistisch beeld. Op de abrupte vraaguitval door COVID-19 kwam amper een aanbodreactie. Een structureel overaanbod in de metaalmarkten is het gevolg. Het hangt de metaalmarkten allemaal boven het hoofd en de vraag rest hoe bedrijven in de metaalmarkten zich richting een postCOVID-19 wereld navigeren. Casper Burgering

» analyse van uw slijtage-situatie plaatse » gratis meetservice en duidelijke overzichtstekeningen

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 5 november in het vakblad Vraag & Aanbod gestaan. Foto: Hannie Verhoeven.

» levering per machine / bouwgroep verpakt compleet met bevestigingsmateriaal

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2020. OOK IN 2021 KUNT U WEER OP ONS REKENEN!

Sinds de oprichting van CRACO GmbH, inmiddels meer als 80 jaar geleden, hebben wij bijna dagelijks te maken met nieuwe uitdagingen in de ontwikkeling en realisatie van complete oplossingen in de slijtagebescherming voor klanten in grondverzet, wegenbouw, zand-en grindwinning en in de recycling. Onze kernactiviteiten liggen in de verwerking van onze hoog slijtvaste CRACOX-stalen. WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen • Telefoon 05755-61208 • E-mail info@weegbruggen.nl

meer informatie via: www.craco.nl

5


6

|

SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 Lozerweg 10–14, WEERT Rietlanden 6, BEVERWIJK www.demolitiontools.eu


|

Sinds 1982 OEM–fabrikant en distributeur van premium aanbouwdelen voor recycling, sloop en grondverzet. Exclusieve distributeur Epiroc, Erkat, LaBounty en VTN.

7


8

|

Auto-industrie kent een lange historie van hergebruik laders. Tot slot is het mogelijk om batterijen boven de 1 megawatt in te zetten om het elektriciteitsnet te balanceren.’ WERELD ZONDER AFVAL

De markt van batterijen is enorm in ontwikkeling. ‘Door als Febelauto samen met vier andere partijen deel te nemen aan Watt4Ever kunnen we kennis bundelen. Dit consortium heeft veel expertise in huis en kan gezamenlijk bijdragen aan de waardeketen. Het is onze ambitie om bij te dragen aan een wereld zonder afval. Het komende jaar groeien we met onze duurzame energie-opslagsystemen naar een totaal vermogen van twee megawatt. In de jaren daarna stijgt dit naar verwachting naar twintig megawatt.’ LANGE HISTORIE IN HERGEBRUIK

Febelauto is een particulier initiatief van diverse beroepsfederaties in de automotive sector in België. Samen zorgen deze organisaties ervoor dat auto’s en aandrijfbatterijen in België op correcte wijze worden gerecycled. Voor deze landenreportage heeft het online platform Green Light Catherine Lenaerts, directeur Febelauto, geïnterviewd die de autorecyclingsector in België vertegenwoordigt. Sinds kort heeft Febelauto een belang in Watt4Ever, een organisatie die aandrijfbatterijen uit auto’s een tweede leven geeft. Dat dit initiatief niet onopgemerkt is gebleven, bleek begin dit jaar tijdens het Autosalon in Brussel. Bij de stand van Febelauto lieten drie federale ministers en verschillende captains of industry zich uitgebreid informeren over het hergebruik van autobatterijen. NIEUWE SAMENWERKINGSVORM

Het is 24 juni 2020 als de Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters door het inpluggen van een batterij Watt4Ever opent. Dit bedrijf bouwt de batterijen van elektrische en hybride voertuigen om tot duurzame energie-opslagsystemen.

‘Preventie van afval is een belangrijk onderdeel van circulair beleid en Febelauto heeft de ambitie om hieraan een belangrijke bijdrage te leveren voor zowel autorecycling als batterijrecycling’, stelt directeur Catherine Lenaerts. Om die reden heeft Febelauto een belang van twintig procent in Watt4Ever. VAN AUTO NAAR WINKEL

Febelauto heeft in België afspraken met 44 automerken en verzorgt voor sommige merken de volledige inzameling en recycling van auto’s. Bij hybride en elektrische auto’s is de batterij een belangrijk onderdeel in de recycling van een auto. ‘In ons land sprong de verkoop van 47 nieuwe elektrische wagens in 2010 naar 8.829 stuks in de periode van januari tot eind november 2019. Daardoor zijn er ook steeds meer aandrijfbatterijen in omloop. Met Watt4ever willen we die stijging opvangen door batterijen uit een elektrische auto een tweede leven geven. Om dit mogelijk te maken zijn we gestart om voor een grote supermarktketen met vierhonderd winkels de oude dieselgeneratoren te vervangen door batterijen als noodaggregaat voor kassa’s en liften. Hiermee besparen we de

Vanaf 2020 werkt onze pers op zonne-energie

Laat uw metalen persen Bespaar ruimte bij het opslaan Vervoer metalen efficiënter Beding een hogere prijs bij afnemers Meer informatie: www.oudmetaalhandel.nl of bel 015 273 0570

uitstoot van emissies, vermijden we lawaai van dieselgeneratoren en dragen we een steentje bij aan een duurzame winkel.’ MET DE STROOM MEE

Welke andere toepassingsmogelijkheden zijn er om autobatterijen opnieuw in te zetten? ‘We zien vier hoofdgroepen. Batterijen kunnen voor reservecapaciteit worden ingezet, zoals in het voorbeeld van de supermarkt. Ook kunnen batterijen dienen om optimaal gebruik

te maken van duurzame energie. Door gebruik te maken van de in de batterij opgeslagen energie is het mogelijk om het gevraagde piekvermogen omlaag te brengen. Hiermee wordt het elektriciteitsnet ontlast. Omdat de energierekening is gebaseerd op de piekbelasting, kunnen de kosten van de aansluiting omlaag. Bovendien is het mogelijk om bij gedifferentieerde prijzen per kilowatt alleen van het energienet gebruik te maken tijdens daluren - wanneer de energieprijs laag is. Batterijen kunnen daarnaast dienen als buffer om de capaciteit te vergroten, bijvoorbeeld voor snel-

Febelauto geeft sinds 1999 uitvoering aan autorecycling. ‘Ik wil graag het punt maken dat de auto-industrie een lange historie kent van hergebruik. Kijk alleen al naar het aandeel dat hergebruik van onderdelen inneemt in de totale recyclingprestatie. In België gaat het om ongeveer 250 kilogram per auto dat via de erkende centra (red: demontagebedrijven) en garagebedrijven de vervangingsmarkt opgaat. Dat is gemiddeld 26% hergebruik. Ik ken geen enkele andere sector die dit hoge percentage haalt.’Tegelijkertijd

zijn er nog een aantal uitdagingen te overwinnen. ‘Nederland loopt voorop als het gaat om digitalisering. Vanuit Febelauto doen wij nietaflatende pogingen om bedrijven bewust te maken van de kansen die er liggen om samen afspraken te maken. Een omzetgroei van 30% is zeker mogelijk, maar dan is het wel van belang om digitale systemen voor onderdelen te integreren en te zorgen voor uniforme labels en kennisuitwisseling.’ EIGEN KOERS VAREN

Alle schakels van de autorecyclingketen zijn vertegenwoordigd in

Onlineplatform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

Febelauto. Hiermee biedt Febelauto een podium om de kennis en kunde van de sector te benutten en te delen. Nieuwe regels kunnen vooraf worden getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Doordat het land is opgedeeld in drie gewesten en elk gewest haar eigen koers vaart, zijn sommige zaken wel lastiger nationaal te regelen dan in Nederland. Tegelijkertijd is in België bij wet geregeld dat alle 126 erkende centra, waar afgedankte auto’s kunnen worden ingeleverd, zijn aangesloten bij Febelauto. Deze bedrijven krijgen géén vergoeding van Febelauto, maar worden wel door hen gemonitord. In België is het bij wet geregeld dat alle 126 erkende centra, waar

afgedankte auto’s kunnen worden ingeleverd, zijn aangesloten bij Febelauto EXTRA PLUS

‘Sinds twee jaar kennen we daarnaast het erkend centrum met een ‘plus’. Zij beschikken over opgeleid personeel, de juiste bedrijfsmiddelen en techniek om aandrijfbatterijen uit elektrische en hybride auto’s op veilige wijze te demonteren. Deze groep bedrijven krijgt extra ondersteuning vanuit Febelauto en de batterijen worden alleen bij deze bedrijven kosteloos opgehaald. In de komende tijd zullen we verder werken aan de bewustwording van de veiligheidsissues. Hiervoor zullen we diverse webinars organiseren onder meer over veilig transport, verpakken en demonteren.’ De exacte data zijn vanaf november op de website van Febelauto te vinden. Deelname is kosteloos. ‘Op deze manier zorgen we ervoor dat autobatterijrecycling blijvend de positieve aandacht krijgt die het verdient’, besluit Catherine Lenaerts. Tekst: Martijn Boelhouwer Foto’s: Green Light Bron: ARN/ Green Light


|

! T S O O R P OP EEN GOEDE SAMENWERKING IN 2021

Ophemertstraat 11 | 3089 JD Rotterdam | Port 2505 | Telefoon 010-4291380 | info@kwsupply.com | www.kwsupply.com

9


10

|

IJ zer

en

S chroothandel P utten

tImmert aan de weg

‘Handel in schroot moet in je zitten, dat kun je IJzer en Schroothandel Putten is volop in ontwikkeling. Onlangs is een nieuwe Steinert sorteermachine aangeschaft en ook heeft het bedrijf geïnvesteerd in een cashapparaat. ‘We zijn al groot, maar willen zeker nog groter groeien’, zegt bedrijfsleider Eddy van Nijhuis. Gelukkig is en blijft het druk en het lijkt alleen maar drukker te worden. Mede door de coronaperiode, waarbij vooral de particulier aan het opruimen en verbouwen zijn geslagen.

IJzer en Schroothandel Putten is het nieuwste lid van de Vierhouten Groep waar ook onder andere Presswood, PW Container, Portex Holland en Portex Verpakkingen, Mondipal, Jumper, HTH transport, A2B Online en Euroblock toe behoren. Sinds 2 juni is Eddy actief als bedrijfsleider bij deze eigentijdse schroothandel aangesteld. Voor velen is Eddy echter geen onbekende, veel mensen kennen Eddy en Eddy kent hen. Dit komt doordat Eddy al sinds 1990 handel drijft

door oude metalen in te kopen, uit te sorteren en dan weer verkoopt. ‘Dertig jaar ervaring in de business levert een hoop kennis en kunde op , lacht hij. En niet alleen bij Eddy maar ook bij zijn collega’s zit zoveel kennis en historie dat het uiteinde-

lijk wel oud en vertrouwd voelt en is maar in een nieuw jasje. Uiteraard is er veel veranderd aan de Hoornsdam 9 te Putten sinds 2 juni. ‘Het voelt alsof we een nieuwe speler zijn, maar niets is minder

waar. Aan de buitenkant is er veel veranderd aan de gebouwen en het terrein ziet het er strak en modern uit, maar ook op de werkvloer; er heerst orde en netheid, de klanten worden snel geholpen en is er altijd tijd voor een vriendelijk praatje met een kop koffie. En niet geheel onbelangrijk; klanten ontvangen een eerlijke prijs voor hun oude metalen.’

GEEN DAG IS HETZELFDE

Niet één dag is hetzelfde, zegt Eddy over zijn werk. Dat maakt het zo aantrekkelijk voor hem. ‘Eis veel

CASHMACHINE

Sinds september staat er in Putten ook een cashmachine. Uitbetalen gaat niet meer via het loket, maar door middel van dit apparaat. ‘Een goede investering’, vindt Eddy. ‘Het uitbetalen verloopt nu heel makkelijk, snel en veilig, zowel voor de medewerkers als voor de klanten. ‘ Naast het inzamelen en recyclen van particulier en bedrijfsmatig afval, beschikt de IJzer en Schroothandel ook over een containerservice. Bij grote hoeveelheden van ferro en non-ferro materialen kan er een container op locatie worden geplaatst. Zodra deze container vol is wordt die geleegd en weer teruggebracht. Dit kan voor zowel grote 40m3 containers maar ook voor kleinere ijzer- schrootbakjes, portaalcontainers en accubakken.

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2020. OOK IN 2021 KUNT U WEER OP ONS REKENEN!

Offline is een nieuwe vorm van luxe

Ontwerp en aanleg vloeistofdichte schrootwerven

bedrijvigheid, er komen iedere dag nieuwe mensen en bedrijven en het werken met een vast team om hem heen waar hij op kan rekenen is belangrijk en ervaart hij als erg prettig. Er heerst een goede sfeer. De klant mag bij ons komen en moet niets. Daarom zijn wij ook iedere


|

niet leren’

De hoogste prijs voor uw elektronica afval! Verder vinden de klanten het bedrijf natuurlijk ook letterlijk gemakkelijk. IJzer en Schroothandel Putten is gevestigd aan de A28 in het midden van Nederland. Een toplocatie en voor iedereen makkelijk te bereiken. ‘Letterlijk lijkt het of wij bij Nulde een eigen afslag hebben, zo dicht zitten wij aan de snelweg.’ ALSMAAR DRUKKER

Minder leuk aan zijn werk vindt hij een rustige dag. Al hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken. ‘Het is en blijft druk en het lijkt alleen maar drukker te worden, mede door de coronaperiode waarbij vooral de particulier aan het opruimen en verbouwen zijn geslagen.’

‘Het is en blijft druk en het lijkt alleen maar drukker te worden, mede door de coronaperiode waarbij vooral de particulier aan het opruimen en verbouwen zijn geslagen.’

STEINERT MACHINE

dag blij wanneer we nieuwe gezichten zien van particulieren uit de regio, maar ook bedrijven uit heel Nederland weten ons te

vinden. Waarbij een stuk gunning zeker aan de orde is. Het is nu eenmaal een kleine wereld.’

11

Qua ontwikkelingen staan ze zeker niet stil bij deze jongste telg van de Vierhouten Groep. Er is onlangs een Steinert machine aangeschaft om zo het ijzer/rvs/ aluminium en hout fractie uit de sorteerlijn te scheiden. In goede samenspraak tussen Van der Spek Vianen en de recyclingspecialisten uit de Vierhout groep is een concept bedacht dat getest is in het technicum bij Steinert. De hierbij behaalde resultaten hebben voor een optimale opstelling van de juiste Steinert machines gezorgd. Deze bestaat een magneet-stap met een bovenbandmagneet en hele sterke neodymium koprolmagneet. Het ont-ijzerde product wordt vervolgens met een NE-scheider en ISS inductie-scheider gescheiden in verschillende metaalstromen die weer optimaal kunnen worden ingezet voor de productie van nieuwe producten. De machine gaat naar verwachting medio november draaien. ‘Binnen de Vierhoutengroep, in Ermelo, wordt al jaren middels dezelfde methodiek gewerkt aan

het scheiden van resthout. Wij zijn heel blij met de machine. We willen ten aller tijden de kwaliteit waarborgen en met de aanschaf van deze machine gaat dat absoluut lukken.’ TOEKOMST

Qua uitdagingen voor de toekomst gaat Eddy zeker graag nog meer op pad voor de handel. ‘We zijn al groot, maar willen zeker nog groter groeien. Daarnaast is kwaliteit erg belangrijk. Het werk moet ook echt in je zitten.’ Maar je moet niet te ongeduldig zijn, waarschuwt hij. ‘Het is een kwestie van gevoel en dat kun je niet leren. Het zit hem in de soorten, de sortering, de waarde en de vele soorten metalen. Wat voor mensen afval is, zijn voor ons weer hoogwaardige materialen. Uiteindelijk gaat het via onze afnemers naar de eindverwerker om het zo productie gereed te maken voor bijvoorbeeld de export naar de staalfabrikanten. Zo dragen wij bij aan de als maar belangrijker wordende circulaire economie.’

METAAL RECYCLING • ICT-RECYCLING • SLOOPWERKEN GRAHAM BELLSTRAAT 35 • 8013 PL ZWOLLE TELEFOON 06 17 88 05 32 • INFO@GUWO.NL

www.guwo.nl AMG onderzoekt metaalrecycling voor Chinese raffinaderijen AMG Advanced Metallurgical Group onderzoekt met Royal Dutch Shell de haalbaarheid van een fabriek om gebruikte katalysatoren te recyclen voor Shandong Yulong Petrochemical in de Chinese stad Yantai. Dat maakte het metaalbedrijf met een notering op het Damrak maandag bekend. De bedrijven tekenden een intentieverklaring voor exclusief onderzoek naar de bouw van zo’n fabriek, die

waardevolle metalen kan terugwinnen uit opgebruikte katalysatoren afkomstig van Chinese raffinaderijen. Zulke katalysatoren worden door raffinaderijen gebruikt om het residu op de bodem van een olievat om te zetten in waardevollere producten. Eind 2019 kondigden AMG en Shell ook al aan een haalbaarheidsstudie te doen naar een vergelijkbare fabriek in Saoedi-Arabië. Bron: www.deaandeelhouder.nl.

Voor verkoop en reparatie van: • Voor Autolaadkranen verkoop en reparatie van: • • Autolaadkranen Containerafzetsystemen • • Containerafzetsystemen Sorteergrijpers en shovelbakken • www.bevako.nl of info@bevako.nl

• Sorteergrijpers en shovelbakken

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service 015 - 257 41 54 015-2574154

Bevako B.V.

Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw tel: 015-3640518 / fax: 015-3613432 www.bevako.nl of info@bevako.nl


12

|

h oogtePunten

van de

BIr- congreSweek :

‘Buitensporige beperkingen kunnen de weg naar meer circulariteit belemmeren’ Het groeiende aantal regelgeving rond elektronisch schroot creeerde het onbedoelde gevolg van het opwerpen van barrières voor recycling. Dat beweerden verschillende sprekers tijdens het webinar van de BIR.

gebrek aan bewustzijn bij beleidsmakers’ dat ‘het leven moeilijk maakte voor recycleerders’. Hun opmerkingen werden gemaakt in de context van twee eerdere presentaties. Het webinar concentreerde zich verder

directeur van BIR Trade & Environment. De volgende presentatie was van de voorzitter van de BIR International Environment Council, Olivier François van Galloo. Hierin werd een video getoond, waarin

Robin Wiener

Robin Wiener, voorzitter van het Amerikaanse Institute of Scrap Recycling Industries, sprak over een ‘overbereik’. ‘De legitieme handel in materialen heeft de poging aangetast om snelle oplossingen te vinden voor spraakmakende problemen, zoals plastic uit de oceanen.’ Deze mening werd herhaald door Josephita Harry van Pan American Zinc LLC. Zij sprak over ‘een groot

op een voorstel op het niveau van het Verdrag van Bazel dat tot doel had kennisgevingsprocedures op te leggen voor ongevaarlijk elektronisch afval vanwege grensoverschrijdende overbrenging. Het voorstel, ingediend door Zwitserland en Ghana, wordt waarschijnlijk verder besproken in 2021 en, indien aangenomen, zou het misschien 18 maanden later in werking treden, aldus Ross Bartley,

de verfijning van de industriële processen werden belicht, die nodig zijn om hoogwaardige, door de consument leesbare kunststoffen terug te winnen uit afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en andere bronnen. Zijn bedrijf was erin geslaagd om zware scheiding toe te passen om kunststoffen met gevaarlijke vlamvertragers (BFR’s) uit alle andere kunststofstromen

te scheiden, legde hij uit, maar dit proces was alleen haalbaar omdat de hoge kosten voor het afvoeren van de afgescheiden BFR-bevattende fractie te laag waren.

Koplopers in recycling nemen deel aan sessies Het Nationaal Recycling congres organiseert deze maand drie koplopersessies. Hierbij zijn de volgende bedrijven geselecteerd: HKS Scrap Metals, Purified Metal Company, Reukema Recycling, Renewi, Filigrade, Leger des Heils ReShare, Smurfit Kappa Papier Roermond, Bollegraaf Recycling Solutions en ABN Amro Bank.

BUITENSPORIGE BEPERKINGEN

In zijn laatste vergadering als voorzitter van de commissie, voerde Thomas Papageorgiou van het in Griekenland gevestigde Anamet SA aan dat buitensporige beperkingen op veel van de goederen in elektronisch schroot ‘circulariteit zouden hinderen in plaats van promoten’. Het webinar bood dr. Papageorgiou ook de gelegenheid om terug te blikken op enkele van de belangrijkste interacties en prestaties van de BIR E-Scrap Committee tijdens zijn tijd als voorzitter, waaronder: nauwere contacten met producenten bevorderen; potentiële nieuwe zakelijke kansen onderzoeken, zoals gegevensvernietiging; en het opbouwen van de statistische databank van de sector, met name door de lancering in 2018 van zijn diepgaande studie van nationale opkomst en grensoverschrijdende verplaatsingen van elektronisch schroot. In de toekomst, zo meende hij, zou een voortzetting van deze gegevensverzamelingsactiviteiten ‘een van de belangrijkste taken van deze commissie’ zijn.

De eerste sessie heeft 2 december plaatsgevonden. Spreker: Wout Kusters, Algemeen directeur van HKS Scrap Metals sprak over ‘Shredden als een driesterren-chef’. Hogere recyclepercentages halen is goed voor het milieu, maar ook voor de bottom-line. Hoe zuiverder het gescheiden materiaal, hoe meer afnemers willen betalen. Shredden van gebruikte auto’s is dan ook een innovatieve hightech professie die wordt benaderd als een driesterren-chef, die het shredderproces regisseert volgens een delicaat recept, met een zorgvuldig bereid eindresultaat. PMC

Nathalie van de Poel, Commercieel Manager Purified Metal Company (PMC) vertelde over het boeiende verhaal achter het bedrijf. PMC heeft een uniek circulair proces ontwikkeld dat het mogelijk maakt om gecontamineerd staalafval om te zetten in een schoon premium product. In Delfzijl is een nieuwe fabriek gebouwd, die volledig voldoet aan de wet- en regelgeving, om dit proces mogelijk te maken. Zodra de fabriek volledig operationeel is, zal een stortverbod voor staal met asbest volgen. Het stortverbod is al afgekondigd in de Staatscourant. De focus ligt op het recyclen van asbesthoudende materialen in combinatie met staal. In Nederland worden jaarlijks tienduizenden tonnen asbesthoudend staal schoongemaakt of gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen.

R i g t e r Handelsonderneming B.V. Vertegenwoordiging BENELUX voor Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl Hoofddealer voor Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

A KINSHOFER COMPANY

Maar er zijn veel meer vervuilingen op staal aangetroffen. Het gaat om diverse contaminaties zoals kwik, polychloorbifenylen (PCB’s) en Chroom VI. Deze contaminaties kunnen gevaren opleveren voor mens en milieu. Door het unieke, circulaire proces van PMC wordt dit vervuilde staalschroot niet langer gestort maar omgezet in een schone premium grondstoffen voor staalfabrieken. REUKEMA RECYCLING

Martijn van de Poll, Algemeen Directeur Reukema Recycling hield een lezing over ‘Digitale transformatie in metaalrecycling’. Non-ferro (alumimium, koper, zinc en lood) metaalschroot wordt op dit moment de hele wereld over gesleept om op een relatief laagwaardige manier te worden verwerkt. Metaalschroot wordt veelal gedowncycled en verwerking vindt plaats met een grote milieu (CO2) belasting. Tijd voor verandering! Reukema werkt in samenwerking met Technische Universteit Delft aan een circulaire, hoogwaardige, efficiente sortering van non-ferro metalen op basis van onder andere Artificial Intelligence, data en andere technologien. Hierdoor wordt metaalschroot weer een hoogwaardige grondstof dat kan worden ingezet voor echte circulaire metaalproductie in Europa. TWEEDE SESSIE

Op 9 december wordt de tweede sessie gehouden. Onder de titel ‘In bed met Renewi’ spreekt Meinderdjan Botman, Managing Director Renewi Nederland BV, over de recycling van matressen. Per jaar worden er in Nederland zo’n 1,2 miljoen matrassen als afval aangeboden. Dat zijn 1,2 miljoen kansen om een afgedankt product een nieuw leven te geven. In samenwerking met Renewi en IKEA heeft RetourMatras een state-ofthe-art automatisch proces ontwikkeld dat 90 procent matrasrecycling haalbaar maakt. FILIGRADE EN LEGER DES HEILS

Tweede spreker is Han Meiberg, Business Development Director Filigrade. Hij neemt de belangstellenden mee naar de wereld van kunststof recyclaat; de grondstof van de circulaire economie. Daarna praat Simon Smedinga, operationeel directeur van het Leger des Heils ReShare, over het hergebruik van textiel. DERDE SESSIE

Op 16 december vindt de derde en laatste sessie plaats. Smurfit Kappa Papier Roermond is dan aanwezig om te praten over het sluiten van de papierkringloop. Dat lukt alleen met schoon oudpapier. Aansluitend vertelt Edmund Tenfelde, CEO Bollegraaf Recycling Solutions, over nascheiden met chirurgische precisie. Richard Kooloos, directeur Sustainable Banking ABN Amro Bank sluit de sessies af met een lezing over duurzaam is ook een financieel begrip. Werken aan een duurzame toekomst begint bij het bijeenbrengen van kennis, capaciteit en middelen. Hoe de lange termijn doelen in overeenstemming te brengen met rendement op korte termijn? Inschrijving voor de sessies is mogelijk via: https://nationaalrecyclingcongres.nl/


|

S taatSSecretarIS

onderStreePt In kamerBrIeF Belang

avv oPen

‘Nakomen van de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent staat voorop’ Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ziet het manifest dat ruim 2.000 producenten onlangs hebben aangeboden aan de Tweede Kamer als een beknopte samenvatting van de inhoud en ambitie van de door Stichting OPEN aangevraagde Algemeen verbindend verklaring (AVV). Dat schrijft zij in haar brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de wettelijke productenverantwoordelijkheid voor e-waste.

Met de bundeling in organisatie kan Stichting OPEN de continuiteit en de landelijke dekking van de bestaande afvalbeheerstructuur voor AEEA garanderen, een verbetering realiseren en de wettelijke doelstelling binnen twee jaar halen. In een onlangs verschenen Ontwerpbesluit heeft de staatssecretaris zich positief uitgesproken over de plannen van Stichting OPEN, die meer dan 80 procent van de sector vertegenwoordigt.

Ze doet deze uitspraak na de constatering dat er een forse inspanning van producenten en andere actoren in de AEEA-keten nodig is om de inzameldoelstelling van 65 procent zo spoedig mogelijk alsnog te realiseren. Ondanks de gezamenlijke inzet van betroken partijen bleef de inzameling afgelopen jaar steken op 48 procent. Dit is onder meer het gevolg van huidige gefragmenteerde werkwijze in de sector.

De staatssecretaris benadrukt in haar brief dat het nakomen van de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent voorop staat en zo spoedig als mogelijk moet worden gerealiseerd. Zij beschouwt het als de verantwoordelijkheid van alle producenten om gezamenlijk te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en bij te dragen aan het maatschappelijk belang dat met een adequate aanpak van e-waste wordt

WETTELIJKE INZAMELDOELSTELLING

Radio Rapraadsel daagt jongeren uit meer te recyclen Recyclen van je afgedankte elektronica is iets om trots op te zijn, dat vindt 64 procent van de jongeren van dertien tot zeventien jaar. Toch doet maar 13 procent zelf zijn afgedankte apparaten weg, de meesten laten het over aan hun ouders. Meer jongeren die zelf e-waste recyclen, dat is het doel van de nieuwe radiocampagne van Wecycle, jong geleerd is oud gedaan. Met 13.000 inleverpunten, waaronder een groot aantal in winkels, is het recyclen van e-waste voor iedereen een ‘easy trick’. Met de kennis en intentie van jongeren zit het wel goed. Ruim 93 procent weet dat je e-waste apart kunt inleveren voor recycling en 77 procent is hiertoe ook bereid als er een inleverpunt in de buurt is. Met het oplossen van het Radio Rapraadsel op inleverbak.nl maken ze kans op een vette sneakerbon en kunnen ze direct hun eigen inleverpunt in de buurt opzoeken. Wecycle voert de ketenregie over de inzameling en

Hans van Driel B.V. Marconistraat 15 4004 JM Tiel Tel.: 0344 - 611 444 info@hansvandriel.nl

Strangeweg 22 7731 GW Ommen Tel.: 0529 - 452 690 info@hansvandriel.nl

recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via het landelijk dekkend inzamelnetwerk van 13.000 punten kunnen consumen-

CONTAINERS

gediend. Met de krachtenbundeling en voorgestelde werkwijze in Stichting OPEN neemt ruim 80 procent van de sector deze verantwoordelijkheid. Daarnaast ontstaat met de ingediende AVV-aanvraag van Stichting OPEN een gelijk speelveld, doordat iedere producent naar rato bijdraagt in de kosten. Binnen afzienbare tijd neemt de staatssecretaris een definitief besluit over de toekenning van een AVV aan Stichting OPEN. De staatssecretaris beoordeelt de AVV-aanvraag op basis van de op het positieve Ontwerpbesluit ingediende zienswijzen, desgevraagde toelichtingen daarop en het Actieplan 65 procent, dat Stichting OPEN momenteel uitwerkt met adviesbureau Rebel en ketenpartners. Stichting OPEN rekent op een positief besluit, zodat zo snel mogelijk gewerkt kan worden aan de ambities.

voor ruim 2.000 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Fiar, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

Verkoop en inkoop van:

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL

Het laatste nieuws niet alleen in de vakkrant, maar ook op Twitter. Volg ons via: @schrootkrant

ten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met de inzamel-, sorteer- en recyclepartners draagt Wecycle dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen gebeurt

Maastrichterweg 1a 6301 BH Valkenburg Tel.: 043 - 205 71 87 info@hansvandriel.nl

Stichting Witgoed. In 2019 is 116,2 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 95 procent.

ATLAS MH-SERIE: STERK EN BETROUWBAAR

Frans Hofman +31 (0)6 41 75 92 97

Witstoom 1 7103 CZ Winterswijk

HANSVANDRIEL.NL kemp_11055_Adv_Atlas_MH_Serie_Schroot_156x110mm_lc.indd 1

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

21-1-2020 10:39:18

13


14

|

Projecto introduceert de handmeter RadFinder

AMCS Recycling Software voor metaalrecyclers Technologie verandert de metaalrecyclingindustrie razendsnel. Als metaalrecycler is het van cruciaal belang om met innovatie voorop te blijven lopen en technologie te gebruiken om concurrentievoordeel te behalen. Dat begint met het begrijpen van processen en technieken. Op basis daarvan kunnen verbeteringen gestroomlijnd worden doorgevoerd als het bedrijf zich verder ontwikkelt.

Projecto heeft al zeventig jaar ervaring met het meten van radioactieve straling. Naast de verkoop van bekende merken, zoals Nuvia (vroeger SEA) en Graetz produceert Projecto ook zelf stralingsmeters, zoals de RadPort. Nieuw in het assortiment is de handmeter RadFinder. De RadPort Poortdetector is speciaal ontworpen voor de schrootverwerkende industrie. Het apparaat blinkt uit door de goede prijs-/kwaliteitsverhouding en een eenvoudige bediening.

De RadPort wordt in Nederland gefabriceerd en kan rechtstreeks aan klant worden geleverd. Hierdoor kan op kosten worden bespaard. Er zijn momenteel vijftien bedrijven die met grote tevredenheid gebruik maken van een RadPort. RADFINDER

Omdat er veel vraag was naar een Handmeters binnen de schrootsector heeft Projecto de RadFinder ontwikkeld. Deze handmeter is heel handig als bij een aanbieder een

partij schroot gecontroleerd moet worden en bij een verdachte zending op de werf. VOORDELEN

Uit ervaring en gesprekken met klanten zijn de volgende eigenschappen van de RadFinder naar voren gekomen: Een zeer gevoelige detectie door 2 inch NaI detector, een eenvoudig te bedienen en een robuuste uitvoering. De detector is goed af te lezen door een grote, verlichte display. Ook de aanwijzing van snelle

maximale waarde van een meetsessie wordt als een groot voordeel genoemd. Net als de analoge progressiebalk, het lage stroomverbruik en de stroomverzorging door 4 AA batterijen. Een audiosignaal geeft bij hogere straling hogere toon. Daardoor kan er gemeten worden zonder op het display te kijken. Tevens zijn de gebruikers erg tevreden over de lage prijs - ongeveer de helft van concurrerende merken- en de service vanuit Nederland.

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW BUDGET

Een metaalrecyclingbedrijf managen is in de huidige wereldeconomie steeds complexer en concurrerender geworden. Commerciële recyclers en makelaars hebben bedrijfsbreed, op alle locaties, betrouwbare, bijna real-time informatie nodig om hun activiteiten effectief te beheren. Technologie kan u helpen de hedendaagse uitdagingen te overwinnen. Met als resultaat het verbeteren van de efficiëntie, productiviteit en marges, en de garantie dat u gemaakte afspraken kunt nakomen. Ook speelt technologie een cruciale rol bij het elimineren van foutgevoelige en tijdrovende handmatige processen. Moderne metaalrecyclingbedrijven hebben geavanceerde oplossingen nodig voor het stroomlijnen van alle operationele bedrijfsprocessen in één-en-hetzelfde IT-systeem, waaronder voorraadbeheer, vraaggestuurde planning, het sorteren materialen, het beoordelen van de kwaliteit, contracten prijsmanagement, beveiliging en diefstalpreventie. EFFICIËNTIE VERBETEREN EN VERLAGEN

AMCS Recycling Software is een end-to-end oplossing voor metaalrecyclers en wordt gebruikt door honderden bedrijven over de hele wereld. AMCS heeft jarenlange ervaring en een gedegen specifieke kennis van uw branche. Samen met de uitgebreide functionaliteiten helpt u dit om echte efficiëntie te bereiken en om uw bedrijfskosten te verlagen. Behalve de recyclingsoftware biedt AMCS u hiervoor ook een andere oplossing: AMCS Intelligent Optimisation om de planning van de routes van uw voertuigen te optimaliseren. Deze eersteklas intelligente optimalisatie verlaagt uw logistieke kosten drastisch en ondersteunt tegelijkertijd operationele en bedrijfsprocessen. In de praktijk leidt dit tot substantiële verbeteringen. Zo kan u bijvoorbeeld tot 75 procent aan administratieve planningstijd besparen en tegelijkertijd het aantal vrachtwagens met wel 15 procent verminderen. Behalve een aanzienlijke kostenbesparing levert dit bovendien een enorme verbetering van uw marges op. KARLE RECYCLING

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

Meer dan zeshonderd metaalrecyclers hebben gekozen voor de AMCS Recycling Software voor metaalrecyclers, waaronder ook het Duitse Karle Recycling. Met

deze end-to-end oplossing kan Karle Recycling alle operationele processen van drie verschillende locaties monitoren en op basis daarvan tijdig bijsturen. Alle bestaande softwareapplicaties op de locaties kunnen integreren in één-en-hetzelfde IT-systeem was een van de voorwaarden toen Karle Recycling koos voor AMCS. ‘Door de organisatiebrede integratie kunnen we alle fasen van een transactie volgen: van het wegen, het op de werf mobiel beoordelen en accepteren van vrachten tot het administratief verwerken van transacties. Daardoor is alle bedrijfs- en processpecifieke informatie beschikbaar in hetzelfde systeem’, aldus Bastian Lauer, Head of Customer Services. Ook biedt de AMCS Recycling Software het bedrijf de mogelijkheid tot kentekenherkenning op de weegbrug waardoor vrachten binnen een paar seconden zijn gewogen. ‘Behalve dat hierdoor het wegen aanzienlijk wordt versneld, draagt dit ook bij aan het verminderen van de doorloopsnelheid op de locaties’, aldus Lauer. KAATSCH RECYCLING

Een ander bedrijf dat de AMCS Recycling Software gebruikt is de Kaatsch Groep. Processen continu optimaliseren om klanten de grootst mogelijke toegevoegde waarde te bieden is volgens CEO Ralph Wager een van de belangrijkste drivers van het bedrijf. ‘Slimme software is daarbij essentieel. Ik ben ervan overtuigd dat digitale processen en digitalisering recyclingbedrijven een onderscheidend concurrentievoor-deel geeft. Dat is nu al zo, maar zal in de toekomst nog belangrijker worden.’ Recycling is geen complex proces, maar er zijn wel meerdere complexe processen die daarin samenkomen, aldus Wager. ‘We hebben tegelijkertijd te maken met de inkoop van de fracties, het scheiden en sorteren van metalen en de verkoop van grondstoffen. Metaalschroot is geen standaardproduct. De samenstelling verschilt steeds en prijzen fluctueren dagelijks. Om risico’s tot een minimum te beperken, hebben metaalrecyclers een totaalsysteem nodig. Zowel voor het complete contractbeheer, de transactieadministratie, om prijzen aan te passen als voor het beoordelen van de inkomende fracties.’ Vroeger was het credo: de groten eten de kleinen, blikt hij terug. ‘Tegenwoordig eten de snelle de langzame. Om snel te zijn heb je zowel optimaal functionerende processen nodig als slimme software. Alleen als je dat in huis hebt, kan je je concurrentievoordelen verder uitbouwen.’ Voor meer informatie over het AMCS Platform voor recycling, download de whitepaper over metaalrecycling: https:// www.amcsgroup.nl/nieuws/ whitepapers/metaalrecycling-software/.


|

S taatssecretaris S tientje

van

V eldhoven :

‘Er valt nog heel veel winst

te behalen op het gebied van recycling’ Op het gebied van recycling is Nederland koploper in Europa. Maar toch valt er nog veel winst te behalen. Onze economie is ontzettend inefficiënt. We moeten nog beter recyclen, repareren en hergebruiken. Dat zei Staatssecretaris Stientje van Veldhoven tijdens het Nationaal Recycling Congres. Volgens Van Veldhoven zijn er op het gebied van recycling al goede stappen gezet, maar toch valt er nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld wat betreft het ontwikkelen van kennis. ‘Een belangrijke stap is bijvoorbeeld het Nationaal testcentrum circulaire plastics in Heerenveen.’ Dit onafhankelijke test- en ontwikkelcentrum richt zich op het hergebruik van plastics. Met behulp van een unieke pilot sorteerlijn, die representatief is voor de industrie, wordt getest, geëxperimenteerd en onderzocht hoe het sorteer- en wasproces van plastics beter kan. Met de uitkomsten wordt op pragmatische en data-gedreven wijze antwoord gegeven op recyclevraagstukken van opdrachtgevers en stakeholders uit de hele keten: verpakkingsproducten, merkeigenaren, retailers, afvalinzamelaars, sorteerders en recyclers. MILIEUWETGEVING

De milieuwetgeving is volgens Van Veldhoven nog niet klaar voor de circulaire economie. ‘Een goede wetgeving is één van de belangrijkste zaken voor een circulair materialenplan. Maar de vraag is hoe je om moet gaan met circulaire materialen in de context van de milieuwetgeving. ‘Deze wetgeving is ontstaan om de leefomgeving te beschermen tegen mensen die hun eigen portemonnee het belangrijkste vinden. Het is van belang dat de wetgeving blijft bestaan, maar het is niet de bedoeling dat de circulariteit wordt belemmerd. Er zal dus meer helderheid moeten komen over het formuleren van de term afval. Daarbij zullen criteria opgesteld moeten worden over wanneer er geen sprake is van afval, maar van een secondaire grondstof. Regels hiervoor zijn heel belangrijk. Datzelfde geldt voor samenwerking in de keten. Op langere termijn zou ook een keurmerk een rol kunnen spelen.’ PRIJS

Ook de prijs van niet-duurzame grondstoffen ten opzichte van gerecyclede producten is volgens de staatssecretaris een issue. ‘Olie is nu heel goedkoop. Daardoor zou het gebruik van plastic ook heel voordelig zijn. We moeten ervoor zorgen dat de milieu-impactwaarde een secundair onderdeel wordt van de prijs. Plastic kan alleen zo goedkoop zijn als er geen rekening wordt gehouden met de impact op de CO-uitstoot. Daarom is het belangrijk om aan te tonen wat de circulaire economie kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. In april gaan we in Nederland een conferentie over dit onderwerp houden.’ Tevens denkt Van Veldhoven aan een maatschappelijke beloning voor het gebruik van secundaire grond-

stoffen. ‘Als er twee offertes worden uitgebracht, dan zou bij de beoordeling rekening gehouden moeten worden met de CO2-uitstoot. Dit zou meegenomen moeten worden bij de overweging.’

Column Milieuadvies

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen In ieder bedrijf worden gevaarlijke stoffen opgeslagen, maar weet u ook hoe ze moeten worden opgeslagen. Erg ingewikkeld is het niet, toch gaat het nog vaak genoeg mis. Hieronder een kleine inleiding in de eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

KLIMAATSVERANDERING

Ze benadrukt het belang van het tegen gaan van de klimaatverandering. ‘We zijn de eerste generatie die hiervan weet en de laatste generatie die hier wat tegen kan doen. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Circulariteit is heel belangrijk. We moeten beloningen inzetten voor gerecycled materiaal, of verplichten om voor een deel hergebruikt materiaal in het productieproces te gebruiken. Dat is de meest efficiënte manier. Maar het is wel belangrijk dat dit een Europese norm wordt. Met zo’n maatregel stimuleer je innovatie. Het loont om te innoveren als de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.’ De staatssecretaris besluit: ‘Er is al veel gedaan wat betreft onze circulaire economie, maar er moet ook nog veel meer gebeuren.’

Verpakte gevaarlijke stoffen moet u veilig opslaan. Denk aan de opslag van verf, oplosmiddelen, lijmen of kit. Met gezond verstand komt u in de praktijk ver. De hoofdlijnen zijn: opslag achter slot en grendel, brandveilig en boven een lekbak. Maak het vervolgens ook niet te bond met de hoeveelheden. Een vaatje aspen (benzine voor de motorkettingzaag) is misschien weinig, maar hiervoor gelden geen eisen. Een reserve vaatje kan in een brandveilige kast. Voor een pallet (500 liter) zijn de eisen alweer hoger. Ik kwam eens bij een klant die er nog een pallet op reserve had. Kon hij een jaartje mee vooruit. Als je dan uitlegt welke maatregelen erbij horen, dan wordt dit toch een duur voorraadje. Dat het toch vaak goed komt met de opslag van gevaarlijke stoffen wordt ook gedreven door de kostprijs van het product. Gevaarlijke stoffen zijn vaak dure grondstoffen. Daarnaast is er ook wel een beleving dat de stoffen niet gezond kunnen zijn. Dit maakt het ook dat er voorzichtiger mee gewerkt wordt. Denk aan zoutzuur, ammonia of terpentine. PGS15

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is een specifieke richtlijn de PGS 15 geschre-

ven. De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking moet vanaf bepaalde hoeveelheden (meestal vanaf 25 of 50 liter) voldoen aan bepaalde voorschriften uit de PGS 15. Tot een hoeveelheid van 250 liter volstaat een brandveilige kast. U moet er dan wel rekening mee houden dat er per brandcompartiment of verdieping maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld. Hierbij wordt een kelder wel als een verdieping beschouwd en de begane grond van een gebouw niet. Voor grotere hoeveelheden moeten speciale opslagvoorzieningen worden gebouwd. Een belangrijke eis uit de PGS 15 is dat de opslagvoorziening moet zijn uitgevoerd als een brandcompartiment (een gebouwdeel tussen brandmuren van ten minste 60 minuten). BRANDCOMPARTIMENTERING

Het is goed om te weten dat u deze eis van brandcompartimentering ook met afstand kunt oplossen. Een afstand in de buitenlucht van 10 meter is gelijkgesteld aan een brandmuur van 60 minuten. 5 meter komt overeen met een brandmuur van 30 minuten. Indien mogelijk moet u voorkomen dat de hoeveelheden groter worden dan 10.000 kilogram per opslag. U komt dan gelijk in de vergunningplicht en er gelden veel zwaardere eisen. Deze drempel van 10.000 kilogram geldt per opslag. U kunt er dus gerust drie naast elkaar zetten zonder gelijk zware maatregelen te hoeven treffen.

GASFLESSEN

De PGS 15 heeft ook eisen voor de opslag van gasflessen. Gedemonteerde LPG-tanks worden ook gezien als gasflessen. Als de totale inhoud van de gasflessen meer is dan 125 liter moet u aan deze eisen voldoen. Een belangrijke eis uit PGS 15 is dat de opslagvoorziening moet zijn uitgevoerd als een brandcompartiment. Hieraan kan het bedrijf voldoen door het toepassen van brandwerendheid, voldoende afstand (tot gebouwen en erfgrens) of een combinatie hiervan. Voor gasflessen wordt vaak een oplossing in de buitenlucht gekozen of in een zogenaamd fietsenhok, omdat hier het gas zich niet kan ophopen, waardoor er geen gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. Als het fietsenhok een brandwerende muur heeft kan deze op de erfgrens worden gezet waardoor de opslag minimale ruimtebeslag kent. In een lege gasfles of LPG-tank kun nog restanten gas aanwezig zijn waardoor er nog steeds sprake kan zijn van gevaren. Als een gasfles niet meer is voorzien van een afsluiter, is er geen sprake meer van een gasfles, maar van een ijzeren cilinder. Er zijn dan ook geen gevaaraspecten meer waardoor opslag volgens de eisen van de PGS 15 niet noodzakelijk is. Jan de Lange www.delange-milieuadvies.nl

Mocht u zelf een bepaalde vraag hebben op het gebied van milieuwetgeving of een idee hebben voor een insteek van één van de volgende columns van Jan de Lange, neem dan contact op met redactie@schrootkrant.nl.

15


16

|


|

De Liebherr R954 van Krans sloopwerken uit Nieuw Buinen. Foto: Coen Posthumus, Wynmalen & Hausmann

17


18

|

Autodemontagemedewerkers van de toekomst Mbo-studenten hebben door de coronacrisis grote moeite om een bedrijf te vinden voor een stage of een leerwerktraject. Bij autodemontage- en autobedrijf Bart Ebben in Malden dragen ze méér dan hun steentje bij om dit probleem op te lossen. Maar liefst acht studenten werken daar in het kader van een stage of leerwerktraject. ‘Wij geloven in het geven van kansen’, laten Bart Ebben sr. en jr. aan het online platform Green Light weten.

Ebben sr. weten. ‘Talloze jongeren hebben hier in het kader van een stage of een project leren werken. De meeste van onze huidige collega’s kregen hier in het verlengde daarvan een baan bij ons. We hebben al jaren Wajongeren, BBL’ers (Beroepsbegeleidende Leerweg), BOL’ers (Beroeps Opleidende Leerweg) aan de slag, op diverse functies. Vroeger was dat misschien nog financieel interessant, maar tegenwoordig niet meer. Wat vooral belangrijk is, is hoe mensen zich

De heren overwegen om Badreddine een belscript te laten ontwikkelen, waarmee het bedrijf de telefonische verkoop naar een hoger niveau kan tillen. Ook andere studenten komen met ideeën en stellen regelmatig de vraag: ‘waarom doen we dit zus en niet zo?’ Het is de kunst om als ondernemer open te staan voor de frisse wind die studenten meebrengen.’ De boodschap van vader en zoon Ebben aan bedrijven in de recyclingketen is duidelijk. Jr.: ‘Oriënteer je op de mogelijkheden. Leg nu al contact met jouw medewerkers van de toekomst. Laat ze zien wat je doet, zet ze aan het werk. Het is heel dankbaar werk om jonge mensen aan een toekomst te helpen.’

neel omgaat met voorraadregistratie, -documentatie en -opslag. Het mooie: hier gaat niets van een auto nodeloos verloren. Superinteressant allemaal om te leren.’

niet, we moeten jongeren blijven interesseren voor hun kansen in de techniek. Juist in deze tijd moeten we investeren in goede vakmensen’, zegt directeur Gerry Bras. ‘Sinds oktober hebben wij een leerling aangenomen, die opgeleid wordt voor de Seda Droogleg installatie

STAGES SERIEUS NEMEN

Het was voor mbo-studenten al niet eenvoudig om een plek bij een bedrijf in Nederland te vinden, maar de coronacrisis heeft dat probleem nog verder vergroot. De nood was zo hoog - 19.000 mbo’ers zitten zonder stage- of leerwerkplek - dat MKB-Nederland en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven onlangs bedrijven opriepen met creatieve oplossingen te komen voor dit probleem. Die roep is in Malden gehoord én luid en duidelijk beantwoord. MET OPEN ARMEN ONTVANGEN

Bij het in Citroën en Peugeot gespecialiseerde autobedrijf en het demontage- en onderdelenbedrijf van de familie Ebben hebben ze de mbo’ers met technische en marketingopleidingen met open armen ontvangen. Van de acht studenten doen er twee werkervaring op in de logistiek, een bij de demontageafdeling en twee bij verkoop & marketing. Nog eens drie mbostudenten worden opgeleid bij het autobedrijf. Jr.: ‘Wij geloven in het opleiden van studenten en in kansen bieden aan jongeren die een plek op de arbeidsmarkt proberen te verkrijgen. De oproep aan het bedrijfsleven verdient positieve actie, vonden wij. Wij vinden het meer dan ooit belangrijk dat bedrijven zelfs in deze moeilijke tijd met leerwerkplekken de ogen gericht houden op de toekomst.’ De bedrijven van Bart Ebben hebben ruime ervaring met deze aanpak. ‘We doen al 42 jaar mee’, laat

kunnen ontwikkelen. Eén van onze collega’s heeft vanuit de Wajongstatus zoveel geleerd dat wij hem twee jaar geleden een regulier contract als demonteur hebben gegeven. Bij zijn aantreden was hij wat verlegen, maar hij heeft zich geweldig ontwikkeld en draait nu volwaardig mee - ook bij het inwerken van de nieuwe mbo’ers! Hij kan dingen fantastisch uitleggen en is één van onze onderdelenexperts.’ De Ebbens wijzen op de twee zijden van de medaille. Jr: ‘Natuurlijk kost het tijd en geduld om onervaren krachten vakkennis bij te brengen en ervaring op te laten opdoen, maar wij helpen graag iemand op weg. Dit doen we met een positieve, opbouwende instelling: van fouten leer je en groei je. Tegelijkertijd vorm en train je ook de Ebben-medewerkers van de toekomst. Want wie hier goed presteert, maakt kans om op den duur een reguliere baan aan zijn leerperiode over te houden.’ JONGE MENSEN, NIEUWE IDEEËN

Daar komt een onvermoed extra voordeel bij. Vader en zoon Ebben ervaren dat hun demontage- en autobedrijf wel vaart bij de voortdurende stroom nieuwe ideeën die jonge mensen meebrengen. Jr. noemt het voorbeeld van mbostudent Badreddine Ismail. ‘Hij had, voordat hij bij ons kwam, al veel ervaring opgedaan bij een callcenter. We zien dat hij die ervaring nu toepast bij onze telefonische verkoop én bij klantcontacten.’

Drijf hem tot het uiterste. NEVENSTAANDE PARTNERS Duitse kwaliteit met WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT Nederlandse VOOR HET VERTROUWEN ENservice. DE

‘Door corona had ik moeite om een stageplaats te vinden. Nu ik hier een tijdje werk, weet ik dat ik het niet beter had kunnen treffen!’, zegt Badreddine Ismail (19), die in het kader van zijn mbo-opleiding Marketing, Communicatie en Evenementen stageloopt op de verkoopafdeling van Bart Ebben. ‘Ze geven me veel te doen, telkens een beetje moeilijker en met telkens iets meer verantwoordelijkheid. Ik leer heel veel, van inkoopvaardigheden tot wat meer technische zaken. Zo heb ik al vrij vroeg tijdens de stage pompen mogen inkopen, waarbij ik op de prijs moest letten. Ik voel het vertrouwen: ze laten mij hier op een verantwoorde manier telkens

BIJBAANTJE

Robin Hendriks (19) loopt stage bij het autobedrijf van Bart Ebben. Daarnaast werkt hij in Malden in zijn vrije tijd op de demontageafdeling. ‘Ik ben met een bijbaantje op de zaterdag begonnen bij het onderdelenbedrijf. Een ideale omgeving voor mij, zeker in het kader van mijn opleiding Automotive aan de HAN Hogeschool. Voordat ik hier kwam, wist ik weinig van autodemontage, maar ik pak elke week nieuwe dingen op. Ik vind het heel vet om nu al ruim een

www.jungheinrich.nl/recycling

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

Brabebo probeert ook op andere manieren jongeren te interesseren voor techniek. Zo was het bedrijf in Mijdrecht betrokken bij de succesvolle Techniek Driedaagse, waar basisschoolleerlingen in praktische workshops kennis maakten met techniek. De deelnemers leerden onder meer een muurtje metselen, een autoband verwisselen en robotlijnen aan te sturen. Daar houdt het niet op. Brabebo organiseert voor groepen zeven en acht van basisscholen Toffe Techniekmiddagen en een techniekwedstrijd. Ook ondersteunt het bedrijf leerkrachten bij Toffe Technieklessen onder meer door de levering van materialen. Nieuw dit jaar is de Tech is Tof online quiz, die niet alleen voor de hoogste groepen van de basisschool is, maar ook voor brugklasleerlingen. Tekst: Arjen van der Sar Foto’s: Marco Hofsté Bron: ARN/ Green Light

Onlineplatform Green Light wat nieuws leren. Begonnen met het simpelweg nabellen van klanten ben ik niet veel later al bezig met het klantenservicesysteem. Ik merk aan alles, van de dagelijkse teamgesprekken tot de evaluaties, dat ze stages en leerwerkplekken hier heel serieus nemen. Er zit een plan achter en je merkt dat ze veel ervaring met de begeleiding hebben.’ ‘Ik kan hier zoveel leren. Denk aan het aftappen van een auto (red: het vloeistofvrij maken) met een installatie, dat had ik nooit eerder gedaan. Maar ook hoe dit bedrijf professio-

jaar onderdeel van Bart Ebben uit te maken.’ De boodschap aan andere bij ARN aangesloten bedrijven die stages en leerwerkplekken overwegen? “Stel jezelf open voor jonge krachten en kom eens langs bij Bart Ebben om te zien hoe professioneel ze hier stages en leerwerkplekken organiseren.”

Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking.

TOFFE TECHNIEKLESSEN

Ook Brabebo auto-onderdelen in Mijdrecht biedt jongeren stages en BBL-leerwerkplekken. ‘Corona of

Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.

Demîech BV uit Zoeterwoude levert hydraulische aanbouwdelen in het professionele segment van de sloop en schrootrecycling. Met merken als NPK en LaBounty profileert men zich als de specialist in de markt. Naast het leveren en aansluiten van het equipement verzorgt Demîech ook het volledige onderhoud in eigen werkplaats. Tijdens stilstand of materiaal tekort kan men het uitgebreide huurprogramma aanspreken.

SAMENWERKING IN 2020. Betrouwbaarder dan deze vindt u ze niet. De meest robuuste bouw. OOK IN 2021 KUNT U WEER All-in service tarieven. En een landelijke 24-uurs nooddienst. OP ONS REKENEN! Onze nieuwe generatie diesel-, LPG- en elektrische heftrucks.

en in de toekomst voor het ontmantelen van accupakketten van elektrische voertuigen.’

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

leveren en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl

NPK

®

(i(i:l!il


|

19

s C H r o o T a C C o u n Ta n T s

Benut de verruimde mogelijkheden in de WKR In verband met de coronacrisis heeft het kabinet in april van dit jaar de werkkostenregeling (WKR) voor 2020 verruimd. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Daarom breng ik het nog eens onder de aandacht met extra aandacht voor voorzieningen op de werkplek. Verruiming van de vrije ruimte in de WKR betekent dat er voor werkgevers meer ruimte is om werknemers belastingvrij verstrekkingen of vergoedingen te geven. In 2020 bedraagt de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 3% van de fiscale loonsom per werkgever in plaats van 1,7%. Hierdoor wordt de vrije ruimte per werkgever potentieel € 5.200 groter. In 2021 zal de vrije ruimte over de eerste € 400.000 weer 1,7 procent bedragen. WKR IN HET KORT

In de WKR zijn de regelingen te vinden voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Voor de werkgever en werknemer is het van belang om te weten wat tot het loon behoort en wat niet. Als het tot het loon behoort, dan is het onderhevig aan de loonheffingen. Naast behorend tot het loon zijn er diverse andere categorieën waarin de vergoedingen en dergelijke kunnen vallen. Er zijn vergoedingen en voorzieningen die niet tot het loon behoren. Te denken valt aan vergoedingen en verstrekkingen die opkomen vanuit een andere relatie met de werknemer, zoals een fruitmand voor een zieke werknemer. Er zijn ook gerichte vrijstellingen, waarbij gedacht kan

worden aan bijvoorbeeld reiskosten, bepaalde studiekosten, cursussen, verblijfkosten, etc. Vergoedingen en verstrekkingen voor de voorzieningen op de werkplek kunnen er tevens onder vallen. Daarnaast kan sprake zijn van verstrekkingen die op nihil worden gewaardeerd. Voor de diverse vrijstellingen kunnen per categorie weer aanvullende voorwaarden en maximumbedragen gelden. Alles wat niet in de voorgaande categorieën valt valt onder het zogenaamde eindheffingsloon. Wanneer u de vrije ruimte overschrijdt, dan betaalt u over het bedrag boven de vrije ruimte loonheffing in de vorm van een eindheffing van 80%. WKR EN THUISWERKEN

Er leven veel vragen over thuiswerken en hoe de WKR optimaal benut kan worden om de thuiswerkplek van werknemers te verbeteren c.q. het thuiswerken te faciliteren. Hier gelden het gebruikelijkheids- en noodzakelijkheidscriterium als belangrijke toetsinstrumenten. Complicerende factor is, dat deze criteria als gevolg van de huidige crisis wat lastiger te hanteren zijn. Het gebruikelijkheidscriterium houdt kort gezegd in, dat het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte of als 80% eindheffingsloon alleen mogelijk is als niet in strijd met het gebruikelijkheidscriterium wordt gehandeld. ‘Gebruikelijk’ wil zeggen dat als eindheffingsloon aangewezen posten niet meer dan 30% afwijken van wat in overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is. De Belastingdienst keurt goed, dat per werknemer per kalenderjaar zonder strijd met het

gebruikelijkheidscriterium, in ieder geval tot € 2.400 ten laste van de vrije WKR-ruimte kan worden gebracht. Vanwege de coronacrisis zullen werkgevers eerder en in grotere omvang kosten voor hun rekening nemen die in het verleden niet of slechts beperkt voorkwamen, zoals thuiswerkkosten. Wat is dan gebruikelijk? Bij de gebruikelijkheidstoets draait het om wat gezien de omstandigheden gebruikelijk is om aan te wijzen als eindheffingsloon. Het is reëel om bij de gebruikelijkheidstoets rekening te houden met de omstandigheden van nu. Het is daarom verdedigbaar om wat werkgevers in verband met de coronacrisis als eindheffingsloon plegen aan te wijzen als uitgangspunt te nemen.

Van der Spek Vianen: uw betrouwbare partner in op- en overslag, verkleinen, zeven, breken en scheiden van uw producten. schikkingstelling van hulpmiddelen die naast op de werkplek ook elders gebruikt kunnen worden en die geheel of nagenoeg geheel zakelijk worden gebruikt (tenminste 90%), valt onder de gerichte vrijstellingen. ARBOVOORZIENINGEN

De werkgever heeft de verplichting erop toe te zien dat de werknemer goed en veilig kan werken. Ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet draagt de werkgever ook verantwoordelijkheid voor de werkplek thuis.

Met gebruikmaking van het noodzakelijkheidscriterium kan de werkgever onbelast noodzakelijke zaken zoals een laptop, een smartphone en dergelijke vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan de werknemer. Bij het niet langer noodzakelijk zijn, zoals wanneer niet langer sprake is van thuiswerken, vervalt de gerichte vrijstelling. Als op het moment van verdwijnen van de noodzakelijkheid de werknemer de verstrekte zaken mag houden, dan dient de restwaarde van de verstrekte zaak als loon in aanmerking te worden genomen. Het kan echter ook als eindheffingsloon worden aangewezen. Bij aantoonbaar tenminste 90% zakelijk gebruik zou echter ook nog de gerichte vrijstelling voor overige hulpmiddelen mogelijk van toepassing kunnen zijn.

Voor het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van zaken, die ertoe bijdragen dat de werkomstandigheden in de werkruimte thuis in overeenstemming zijn met genoemde wet (bijvoorbeeld bureau, stoel, verlichting e.d.), geldt een gerichte vrijstelling. Voorwaarde is dat de werknemer geen eigen bijdrage hoeft te betalen en daadwerkelijk (deels) thuis werkt in het kader van de dienstbetrekking. Ook hier geldt, dat aan de gerichte vrijstelling niet langer voldaan wordt als de werknemer bij het niet meer thuiswerken de tijdens de crisis verstrekte/vergoede arbo-voorzieningen mag behouden. De werknemer kan belastingheffing dan voorkomen, door deze zaken over te nemen voor de waarde in het economische verkeer. Ook hier kan deze post als eindheffingsloon worden aangewezen.

HULPMIDDELEN

Gerrit van den Berg RB

Dit zijn middelen van allerlei aard, zoals gereedschappen, apparatuur e.d. Vergoeding, verstrekking of terbe-

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.

Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar Completemakkelijk wear solutionsonderhoud for your industry

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

RECYCLING W W W.VA N D E R S P E K . N L

‘Niet wachten met voorbereidingen tot akkoord over Brexit’ Bedrijven moeten niet wachten op een akkoord over de Brexit. Ze zouden zich in elk geval moeten voorbereiden op zaken die hoe dan ook veranderen op 1 januari 2021. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een enquête van de rijksoverheid onder ondernemers. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de respondenten

aangeeft te wachten met het treffen van voorbereidingen tot er een akkoord is bereikt. Maar met of zonder handelsakkoord per 1 januari 2021 komen er nieuwe regels voor het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij roepen ondernemers daarom op om in gesprek te gaan met toeleveranciers en afnemers en te zorgen voor een douanenummer (EORI0. Ook kunnen

ondernemers de Brexit Impact Scan doen en hulpbijbrexit.nl raadplegen. BREDE, BEPERKTE OF GEEN DEAL

Uit de enquête blijkt verder dat slechts 5 procent denkt dat de EU en het VK tot een brede deal zullen komen. 23 procent verwacht een beperkt akkoord en 26 procent denkt dat er helemaal geen akkoord zal komen.


20

|

Column

Aangepaste recyclingbijdrage op auto’s

Samensmelten in de staalsector Globalisering bracht de mondiale staalsector aanvankelijk vele nieuwe kansen, met nieuwe afzetmarkten en groeimogelijkheden. Maar tegelijkertijd nam ook de internationale concurrentie toe. Alles werd goedkoper, complexer en een stuk minder transparant. De problemen waar de staalsector nu voor staat, zijn geboren in de hoogtijdagen van de globalisering. Hervormingen zijn bittere noodzaak.

De wil is er wel, maar de weg moet nog geplaveid worden. TEVEEL STAAL

De uitdagingen voor de staalsector van nu zijn talrijk, maar als je het terugbrengt tot de kern dan kom je terecht bij overcapaciteit. Het zit de sector al jaren in de weg. Het is niet alleen een Chinees probleem, ook hier in Europa heerst overcapaciteit. De gevolgen van overcapaciteit werken

hard door. Het drukt de prijzen van staal, het ondermijnt de winstgevendheid van staalbedrijven, het heeft een destabiliserende werking op wereldhandelsrelaties, het remt de innovatie, het brengt het voortbestaan in gevaar van kleinere staalbedrijven, het helpt niet in de strijd tegen de milieu-uitdagingen waar we voor staan en het raakt uiteindelijk ook de inkomensontwikkeling van werknemers.

Volgens de Global Forum on Steel Excess Capacity neemt de overcapaciteit door COVID-19 alleen maar toe. Deze instantie meent dat de wereldwijde overcapaciteit aan staal dit jaar toeneemt tot een niveau van ten minste 606 miljoen ton. Dit is ruim een derde van de totale mondiale productie. Gelukkig zijn er oplossingen voor dit probleem. Desinvesteren is bijvoorbeeld

een mogelijkheid. Dit betekent concreet het snijden in de capaciteit en het aantal productielijnen terugbrengen. Ook het stopzetten van alle subsidieregelingen is een stap in de goede richting. Het creëert een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie. Het zijn allebei echter lastige beslissingen. De belangen zijn simpelweg te groot. Wat ook kan om de overtollige capaciteit in te perken is door consolidatie.

SAMENSMELTEN IN DE STAALSECTOR

De staalsector kent een grote groep kleine staalbedrijven. De concentratiegraad is dus laag. Op mondiale schaal lijken er weinig verschuivingen plaats te vinden in de marktverhoudingen. De afgelopen 20 jaar heeft de top 40 bedrijven gemiddeld zo’n 54% aandeel in de totale productie. Daar zat maar weinig variatie in. Het goede nieuws is echter dat er regionaal

De recyclingbijdrage voor nieuwe personen- en lichte bedrijfswagens per 1 januari 2021 is € 30,-. Dat hebben RAI Vereniging en ARN bekend gemaakt. De huidige recyclingbijdrage is € 35,-. Daarmee daalt het bedrag met € 5,- per nieuw verkocht voertuig.

wel meer initiatieven zijn tot consolidatie. En daarbij sneuvelen ook vaak inefficiënte productiebedrijven en /of -lijnen. Met name China is deze weg ingeslagen. Het ultieme doel van China is om 60-70% van de capaciteit onder te brengen bij de top 10 staalbedrijven. Het is niet altijd even succesvol en het is zeker geen wondermiddel om overcapaciteit tegen te gaan. Het samensmelten van bedrijven is veel vaker vanuit commerciële oogpunt interessant. Het helpt om de productiekosten te verlagen en de CO2 uitstoot te verminderen. De combinatie die ontstaat kan bovendien de bestaande bezettingsgraden van de productielijnen beter optimaliseren. Een dergelijke efficiencyslag in het productieproces komt dan in ieder geval ten goede aan de marges. En als daarbij ook gesneden wordt in de capaciteit, dan heb je daarmee een echte winwin situatie. Casper Burgering

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 23 november in de Financiele Telegraaf gestaan onder de titel: ‘zo lossen we de overproductie van staal op‘. Foto: Hannie Verhoeven.

KH

Oude katalysatoren? Krommenhoek! Taxatie via Whatsapp en directe betaling. De meest actuele en eerlijke prijs! Wij halen de katalysatoren bij u op.

KROMMENHOEK METALS SINDS 1925

Linschotenstraat 21 | Rotterdam | 010 415 2815 | www.kh-metals.nl

Deze daling van bijna 15 procent komt volgens ARN, de organisatie die in Nederland namens de autobranche uitvoering geeft aan de producentenverantwoordelijkheid, door efficiëntiemaatregelen in de autorecyclingketen. De recyclingbijdrage op auto’s maakt het mogelijk om aan de wettelijke verplichting van minimaal 95 procent autorecycling inclusief hergebruik te voldoen. Alle afgedankte auto’s in Nederland worden duurzaam gerecycled en vrijwel alle restmaterialen worden nuttig toegepast. Autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven hebben in de afgelopen jaren een recyclingpercentage van ongeveer 98 procent bereikt. RECYCLINGBIJDRAGE

De bijdrage aan de recycling van auto’s is in 1995 ingevoerd en heette toen nog verwijderingsbijdrage. In 1995 was dit

een bedrag van 250 gulden. Dit bedrag is in de afgelopen 25 jaar fors gedaald en heet nu recyclingbijdrage. Toen de euro kwam werd het bedrag € 45,-. Dat bleef zo tot 2016. Sinds 2017 daalt de recyclingbijdrage elk jaar met € 2,50 tot € 35,- in 2020. Volgend jaar is de recyclingbijdrage € 30,-. Met deze bijdrage is het mogelijk om auto’s duurzaam te demonteren en te recyclen. LANDELIJK DEKKEND NETWERK

ARN verzorgt in samenwerking met de RAI Vereniging de jaarlijkse verslaglegging aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zorgt voor een landelijk dekkend netwerk met bedrijven waar de eindgebruiker zijn auto of accu kosteloos kan inleveren. Kijk hier voor een overzicht van de deelnemende bedrijven.

Knauf Interfer bundelt werkzaamheden in Benelux, VK en Ierland Alle salesactiviteiten van Knauf Interfer in België, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië en Ierland worden vanaf november vanuit het verkoopkantoor Knauf Interfer Benelux uitgevoerd. Het saleskantoor is het voormalige Interfer Staal in Eindhoven, dat sinds 1992 deel uitmaakt van het concern en sindsdien is uitgegroeid tot een centraal verkooppunt in de regio. De nieuwe organisatie gaat gepaard met een behoorlijke uitbreiding van het productaanbod, dat rechtstreeks vanuit het verkoopkantoor kan worden afgenomen. Naast het bestaande productaanbod beschikt Knauf Interfer Benelux nu ook over het gehele assortiment aan staalproducten en de logistieke middelen van het concern. Op die manier worden de sterke kanten van een flexibel, op technisch en persoonlijk vlak hoog scorend saleskantoor samengevoegd met de expertise en bekwaamheid van een toonaangevende, fabrieksonafhankelijke distributeur, verwerker en dienstverlener voor staal in Europa. Met deze stap behouden klanten uit de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland een centraal aanspreekpunt voor een breed en diepgaand scala aan standaardproducten en inmiddels ook speciale producten voor de auto-industrie en de industriële sector. Dit met verschillende afmetingen, diktes, kwaliteiten, kleuren en coatings. Noemenswaardig zijn ook de speciale kwaliteiten en tussenliggende diktes voor prototypebouw en

staalplaten in verschillende vormen. Met andere woorden: producten in de volgende bewerkingsfase. ‘Op die manier blijft persoonlijke ondersteuning ook met een uitgebreider productaanbod en geoptimaliseerde sourcing essentieel voor het saleskantoor’, zegt Matthias Kessel-Knauf, bestuursvoorzitter van Knauf Interfer SE. ‘Met deze stap tillen we de mogelijkheid tot marktpenetratie en het aanbod voor klanten naar een geheel nieuw niveau. Vanaf nu maken namelijk ook gestrekt metaal, producten van hoogwaardige kwaliteit en maatwerk van industriële kwaliteit, voorgelakte platen, maar ook verfijnd en gewalst koudband, dunne en ultradunne platen deel uit van het uitgebreide assortiment van het saleskantoor Knauf Interfer Benelux’, vertelt Vestigingsmanager John Verberne enthousiast. Vanaf november 2020 is het gehele assortiment bij één kantoor in Eindhoven verkrijgbaar, bij dezelfde contactpersonen als voorheen. KNAUF INTERFER

Knauf Interfer werd in 1922 onder de naam Eisenlager GmbH opgericht. Vandaag de dag beschikt het concern over een landelijk distributienetwerk van gespecialiseerde locaties en saleskantoren in Duitsland en in de rest van Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Essen. Als een in de Europese markt toonaangevend distributie-, verwerkings- en servicebedrijf voor staal en aluminium behaalde het concern met 1.400 medewerkers in 2019 een jaarlijkse omzet van meer dan € 690 miljoen.


|

Jungheinrich behaalt wederom gouden status Jungheinrich wordt opnieuw door EcoVadis erkend voor zijn inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft voor de tweede keer op rij de gouden status behaald. Jungheinrich is daarmee nog steeds één van de meest duurzame en verantwoordelijke bedrijven van meer dan 55.000 gecertificeerde ondernemingen. Het toonaangevende duurzaamheidsbeoordelingsplatform EcoVadis heeft Jungheinrich opnieuw gecertificeerd als één van ‘s werelds beste bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Jungheinrich behoort tot de twee procent meest duurzame bedrijven in de machinebouwindustrie. ‘Ons begrip van duurzaamheid is de basis waarop we blijvende waarde creëren’, licht Dr. Lars Brzoska, CEO van Jungheinrich AG, toe.

‘Jungheinrich combineert sociale en ecologische verantwoordelijkheid met winstgevende groei. Dat we voor onze inzet op het gebied van verantwoord ondernemen van EcoVadis opnieuw de gouden status hebben gekregen, is een belangrijke bevestiging van ons werk.’

een snel groeiend deel was uitgerust met moderne lithium-ion technologie. Een elektrische heftruck met een lithium-ion accu heeft qua levensduur ongeveer 52 procent minder CO2-uitstoot dan een diesel heftruck in dezelfde belastingsklasse. ‘Jungheinrich zal zijn betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid in de toekomst verder uitbouwen om een duurzame meerwaarde te creëren voor klanten en de samenleving. Duurzaamheid krijgt daarom een speciale plaats in onze bedrijfsstrategie 2025+, die we in november presenteren’, kondigt Brzoska aan.

In zijn certificeringsproces onderscheidt EcoVadis de gebieden milieu, arbeidsen mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. Jungheinrich heeft op alle vlakken verdere verbeteringen aangebracht ten opzichte van voorgaande jaren. EcoVadis erkent in het bijzonder de betrokkenheid van Jungheinrich bij milieubescherming.

Meer over het EcoVadis-platform voor duurzaamheidsbeoordeling leest u op ecovadis.com.

ECOLOGISCHE BALANS

Jungheinrich verbetert al jaren de ecologische balans van de productlevenscyclus van zijn trucks. De CO2voetafdruk van een gemid-

delde heftruck is in deze periode met 38 procent verminderd. Jungheinrich is

een pionier op het gebied van elektromobiliteit. In 2019 was 97 procent van

alle door Jungheinrich geproduceerde eenheden elektrische trucks, waarvan

Vijf tips voor de btwaangifte in coronatijd Ondernemers moeten eind januari weer hun btwaangifte over het vierde kwartaal indienen bij de Belastingdienst. Dat geldt ook voor ondernemers die het afgelopen kwartaal geen omzet draaiden, zijn gestart of gestopt met hun onderneming, of bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd. Uit een recente peiling onder ruim 1.000 ondernemers blijkt dat het overgrote deel van de ondernemers ervan op de hoogte is dat zij gewoon btw-aangifte moeten doen, ook als zij belastinguitstel hebben aangevraagd. Toch verwacht één op de zeven ondernemers dat de kans groter is dat zij vergeten op tijd btw-aangifte te doen in deze coronatijd. VIJF TIPS

Om ondernemers in coronatijd te helpen bij de btw-aangifte en btw-betaling geeft de Belastingdienst 5 tips. 1. Doe áltijd aangifte, ook als je de afgelopen periode geen omzet hebt gedraaid of gebruikmaakt van bijzonder uitstel van betaling. Zolang je ondernemer bent, zet de Belastingdienst een aangifte voor je klaar op ‘Mijn Belastingdienst zakelijk’. Heb je een periode geen omzet gedraaid? Vul dan op je aangifte in dat je niets hebt aan te geven. 2.Zorg dat je betaling op tijd binnen is. Heb je geen bijzonder uitstel van betaling (meer), dan moeten je btw-aangifte én btw-betaling uiterlijk 31 januari binnen zijn bij de Belastingdienst. Plan je beta-

ling in via online bankieren. Dan weet je zeker dat je betaling op tijd is en voorkom je een naheffingsaanslag. Heb je bijzonder uitstel van betaling? Dan doe je alleen aangifte en hoef je nog niet te betalen. Je hoeft ook geen bezwaar te maken tegen de naheffingsaanslag die je ontvangt. De Belastingdienst verleent hiervoor automatisch uitstel van betaling. 3. Uitstel van betaling nodig? Lukt het je niet om op tijd te betalen? Check dan op belastingdienst.nl/betalenenontvangen of je in aanmerking komt voor uitstel van betaling. 4. Noteer de eerstvolgende deadlines voor de btw-aangifte en -betaling alvast in je agenda. Na 31 januari, zijn dat 30 april en 31 juli. 5. Verwacht je dat jouw jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft? Oriënteer je dan op de kleineondernemersregeling (KOR). Als KOR-deelnemer ben je vrijgesteld van btw en hoef je geen btw-aangifte te doen. Om per 1 januari 2021 deel te nemen aan deze regeling, moet jouw aanmelding uiterlijk 3 december binnen zijn bij de Belastingdienst. Lees meer op belastingdienst.nl/kor.

★ Tra n s p o rt ★ P l aat s e n v a n c o n t a i n e rs ★ Fer ro & N o n F e rro m e t a l e n

Ga voor meer informatie over de btwaangifte en andere belastingregelingen naar belastingdienst.nl/starters.

Binnenhaven 111 A | 7547 BG Enschede | Tel. 053 - 431 96 67

WWW.METAALRECYCLINGTWENTE.NL

21


22

|

Eerste in serie geproduceerde elektrische truck voor Renewi

Nederlandse wegen verwacht. Renewi’s Volvo FE Electric wordt ingezet voor afvalinzameling in binnenstedelijke gebieden. Het voertuig is voorzien van vier lithium-ion accupakketten van 50 kW elk. De accu’s laden ook tijdens het remmen op wat de Volvo FE Electric zeer geschikt maakt voor inzet met veel stop-and-go. Opladen gaat met 400 V AC-opladen met 22 kW gedurende de nacht of DC-snelladen tot max. 150 kW. De bekende CCS/Combo2-aansluitingen worden toegepast. BIJDRAGEN AAN CIRCULAIRE

mogelijk te benutten, ondersteunt Volvo Trucks Renewi in een compleet systeem. Wijnand van den Brink, Manager Special Products & Innovation bij Volvo Trucks Nederland legt uit: ‘Het is een uitdaging om het laadvermogen te maximaliseren en tegelijkertijd het rijbereik te optimaliseren. Elektrisch rijden betekent eigenlijk anders werken. Om te voorkomen dat transporteurs teveel accucapaciteit kopen wat ten koste gaat van het laadvermogen en bovendien te duur is, bieden wij ondersteuning voor de beste inzet en het optimaal laden van de batterijen.’

ECONOMIE

Als toonaangevend waste-to-product bedrijf geeft Renewi dagelijks nieuw leven aan gebruikte materialen. Ongeveer 90% van het afval dat Renewi verwerkt, krijgt een tweede leven als grondstof of energie waarmee het een aanzienlijke hoeveelheid CO2 bespaart. Het aanschaffen van het elektrische voertuig waarmee de recycler nog verder de

Als eerste organisatie wereldwijd heeft internationaal waste-to-productbedrijf Renewi een order voor een elektrische Volvo-truck geplaatst. De Volvo FE Electric 6x2 met elektrische kraakpersopbouw wordt ingezet voor het inzamelen van bedrijfsafval in binnen-

stedelijke gebieden. Het actief kunnen terugdringen van emissies, het verder verduurzamen van de vloot en het leveren van een concrete bijdrage aan een schonere leefomgeving zijn voor Renewi de voornaamste redenen om te investeren in een zwaar elektrisch voertuig.

De Volvo FE Electric voor Renewi heeft een GVW van 27 ton. Het is daarmee het zwaarste elektrische voertuig dat door een OEM af fabriek en in serie geproduceerd wordt. De truck wordt in het voorjaar 2020 af fabriek geleverd en wordt na het opbouwen van een kraakpers rond de zomer op de

Echte installateurs recyclen gratis Verantwoord, duurzaam en gratis lampen en armaturen afvoeren via Wecycle, wecycle.nl/bakkie

Bedankt voor uw inzet het afgelopen jaar.

DOET U IN 2021 OOK (WEER) MEE?

Inzameling op bedrijf of locatie

Inleveren bij (technische) groothandels

• Gratis inzamelmiddelen en ophaalservice

Transport

• 600 technische groothandels met inleverbak

Zelf importeur van lampen of (consumenten-) armaturen? Sluit u aan bij Stichting LightRec Nederland, opdrachtgever van Wecycle. lightrec.nl/producenten

Volvo Trucks heeft speciale software, waarin de route, het aantal stops en de gewichten kunnen worden ingegeven. Het systeem toont vervolgens of de route mogelijk is, hoeveel energie er per kilometer wordt verbruikt, hoeveel batterijcapaciteit er nog overblijft, wat de gemiddelde transportsnelheid zal zijn en hoelang de rit duurt.

Recycling

emissies kan terugdringen en de vloot kan verduurzamen, komt dan ook niet als een verassing. ‘Op een duurzame manier van afval naar product, start met een duurzame inzameling. Afvalinzameling verandert in de komende jaren met de urgentie om de uitstoot van CO2 verder te verminderen. Renewi draagt hierin als een leider bij door zijn vloot aan te vullen met moderne Euro 6-trucks. Wij zijn verheugd over de samenwerking met Volvo Trucks waarmee we als eerste organisatie wereldwijd een elektrisch inzamelvoertuig, dat af fabriek wordt geleverd, in gaan zetten. We zijn vastbesloten een leider te zijn in duurzame afvalinzameling als ook in het omzetten van afval naar secundaire materialen waarbij we ook een belangrijke speler willen zijn in de introductie van zero emissievoertuigen’, aldus Meinderdjan Botman, Managing Director Commercial Waste Nederland. SPECIALE SOFTWARE

Om de batterijcapaciteit zo efficiënt

• Maatwerkoplossingen op locatie

VOLVO FL ELECTRIC

Naast de Volvo FE Electric is onlangs ook de verkoop van de lichtere Volvo FL Electric gestart. ‘Met onze elektrische voertuigen kunnen transporteurs niet alleen de luchtkwaliteit verbeteren, ze leveren ook een bijdrage aan het verminderen van de overlast door verkeerslawaai en het voorkomen van files in de spits. De werkzaamheden kunnen namelijk stil en zonder schadelijke uitlaatgassen ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat worden uitgevoerd. Naast stil zijn elektrische voertuigen bovendien trillingsvrij. Dit heeft ook voor de chauffeur en beladers grote voordelen met betrekking tot het comfort’, vervolgt Wijnand van den Brink. ‘Met de serieproductie van de Volvo FL en Volvo FE Electric tonen we aan dat we zowel aan de strenge milieueisen als aan de hoge commerciële eisen van onze klanten voldoen’, besluit Wijnand van den Brink


|

‘Metaalrecycling wordt steeds complexer’ Het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ stond woensdag 25 november centraal tijdens het Nationaal Recycling Congres. Vanwege corona vond het congres dit jaar plaats vanuit de speciaal gecreëerde Fokker Studio te Den Haag. Er werd een twee uur durende livestream uitgezonden. Dit voorjaar moest het eerste Nationaal Recycling Congres vanwege de Covid-19 crisis worden uitgesteld. Ook in november behoort samenkomen met een grote groep mensen nog niet tot de mogelijkheden. Vooruitlopend hierop hadden de organisatoren besloten om het programma in aangepaste vorm online aan te bieden.

metaal als afval gezien? Dit afval zou zonder invoerbeperkingen getransporteerd moeten kunnen worden. De regel is dat afval niet zomaar geëxporteerd mag worden. Dat werkt enorm belemmerend en is onwenselijk. Dit moet veranderen om de circulaire keten sluitend te krijgen.’ Nijssen is het wederom met hem eens. ‘Er zou onderscheid gemaakt moeten worden tussen afval en schone grondstoffen. Het is gemakkelijker om vanuit Nederland naar China te exporteren dan naar Italië.’

Honderd jaar georganiseerde recycling Het jaar 2020 is een bijzonder jaar voor de Nederlandse recyclingsector. Toen werd namelijk de Algemene Vereniging voor de lompenen metaalhandel opgericht. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stond daarbij stil tijdens het Nationaal Recycling Congres, dat 25 november plaats vond. De oprichting van de Algemene Vereniging voor de lompenen metaalhandel vormde de basis voor de oprichting van de huidige brancheorganisaties. Mede dankzij deze samenwer-

king is Nederland wereldwijd koploper in het hergebruik van grondstoffen Dit werd gevierd tijdens het congres! In een paneldiscussie gingen de voorzitters van de FNOI, MRF en VHT in op honderd jaar georganiseerde recycling. Ook Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stond stil bij dit bijzondere feit. ‘Het is een uniek moment. Honderd jaar is een flinke mijlpaal. Honderd jaar geleden zaten we in de ‘roaring twenties’. Dit was een roering tijd vol pioniersgeest. De auto ging de weg op, KLM

en Fokker weden opgericht en de eerste solovlucht over de Atlantische Oceaan vond plaats. Ook werd de Algemene Vereniging voor de lompenen metaalhandel opgericht. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een volwassen en veelzijdige sector. Daardoor halen we onze grondstof niet alleen meer uit een olievat, maar ook uit de afvalzak. Recycling vormt inmiddels een heel belangrijk onderdeel van onze economie.’

Bakker Hydraulic Products

Het Nationaal Recycling Congres is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen FNOI (oudpapier industrie), MRF (metaalrecycling), NRK Recycling (kunststof recycling) en VHT (herwinning textiel). Dit platform was niet alleen de ‘hub’ waarvandaan de presentaties gratis kunnen worden bijgewoond, er bestond ook de mogelijkheid om elkaar digitaal te ontmoeten, zowel via de chat als via de video. Tevens was er de mogelijkheid om virtuele stands van sponsoren te bezoeken, contact met hen te leggen, video’s te bekijken en de beschikbaar gestelde downloads binnen te halen.

innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud

MRF

‘Het recyclen wordt eerder lastiger dan makkelijker’, gaf MRF-voorzitter Gabriel van Seumeren aan. ‘Neem bijvoorbeeld de batterij uit de iPhone. Vroeger zat deze los en was hij gemakkelijk te verwijderen. Nu wordt de batterij vastgeplakt. Door de moderne technologie wordt recycling steeds complexer.’ Volgens Van Seumeren zou al tijdens de ontwerpfase rekening gehouden moeten worden met recycling. Daarom spreekt hij over ‘design for recycling’. ‘Als je er dan ook nog voor zorgt dat er bij de productie gerecyclede grondstoffen worden gebruikt, dan kun je pas echt circulair zijn.’ Gerard Nijssen, voorzitter van de FNOI vult aan: ‘Tachtig procent van de milieueffecten vinden plaats in de ontwerpfase. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor verpakkingen. Als je een brood koopt bij de bakker en dit laat snijden, dan kun je vaak kiezen voor een papieren of een kunststof verpakking. Men kiest vaak voor papier, omdat men denkt dat dit duurzaam is. Maar de papieren broodverpakking bevat vaak meerdere kunststoffen, waardoor deze juist moeilijker te recyclen is.’

23

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

AFVAL OF SECUNDAIRE GRONDSTOF

Daarnaast hoopt Van Seumeren dat er transparante Europese regels komen over het transport van secundaire grondstoffen. ‘Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ongesorteerd afval en hoogwaardige recyclingstromen, terwijl deze laatste secundaire grondstoffen zijn.’ Hij spreekt van een stigma. ‘Waarom wordt ons waardevolle

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM


24

|

J an P ronk

zeer tevreden over

vrS 200 P owerhand

‘Binnen tien minuten hebben we de heel goed. ‘Mijn moeder was echt de drijvende kracht en ze had een hele vooruitziende blik. Dankzij haar zijn we flink gegroeid.’ Toen ARN werd opgericht, besloten moeder en zoon zich direct aan te melden. ‘Dit heeft voor een flinke professionalisering gezorgd. Zo hebben we bijvoorbeeld een droogleginstallatie in gebruik genomen. In 1998 heeft Jan het bedrijf samen met zijn vrouw overgenomen. ‘Ik ben heel blij dat we nog steeds een familiebedrijf zijn. Onze zoon Jan is hier nu twee jaar aan het werk. Hij weet nog niet of hij de autosloperij in de toekomst wil overnemen, maar tot nog toe werkt hij hier met veel plezier.’ Jan Pronk kan niet meer zonder zijn VRS 200 Powerhand. Hiermee kan hij veel sneller en schoner werken.

ONDERDELEN

De wrakken, die nog voor onderdelen gebruikt kunnen worden, zijn op merk gesorteerd. Klanten kunnen als ze dat willen zelf hun onderdelen eruit halen. ‘We houden onze voorraad nauwlettend in de gaten. Als we een nieuw voertuig binnen krijgen, kijken we welke auto we kunnen vervangen. Zodat er genoeg te vinden is voor de klanten.’

HELEMAAL UP-TO-DATE

Het bedrijf is volgens Pronk helemaal up to date. ‘We voldoen aan de meest moderne eisen. Ons hele terrein is verhard, waardoor we niet meer in de modder hoeven te lopen. We hebben hier heel veel ruimte, zodat we alle voertuigen en materialen netjes kunnen opslaan.’ Een goede logistiek is volgens hem heel belangrijk. ‘Ons sloopgedeelte lag eerst een eindje van de pers vandaan. We hebben berekend dat we per jaar twee weken alleen maar aan het verplaatsen waren. Nu hebben we de pers en het sloopgedeelte naast elkaar gerealiseerd. Daardoor kunnen we nog efficiënter werken.’

Daarnaast is er een groot magazijn. ‘Alle onderdelen zijn gestickerd en met een foto opgeslagen in de computer, zodat we ze altijd gemakkelijk kunnen terugvinden en we onze klanten snel van dienst kunnen zijn.’ Ook aan duurzaamheid is gedacht. ‘We hebben zonnepanelen op het dak en we hebben de diesel heftrucks vervangen voor twee nieuwe elektrische 4-tons heftrucks van Linde. Hiermee kunnen we stiller een schoner werken. Door deze aanpassingen zijn we helemaal energie-neutraal.’ SAMENWERKING MET HKS

Jan Pronk van Autosloopbedrijf Jan Pronk in Sint Maarten kan niet meer zonder zijn VRS 200 Powerhand. ‘Binnen tien minuten plukken we de hele auto kaal. Alle waardevolle metalen worden verwijderd. We kunnen heel netjes werken,

waardoor we een betere prijs ontvangen. We kunnen op arbeid besparen én het werk is veel aangenamer geworden.’ Hij kan de innovatie alle autodemontage bedrijven aanbevelen. Geïnteresseerden geeft hij graag een demonstratie.

Autosloopbedrijf Jan Pronk in het Noord-Hollandse Sint Maarten is in 1970 door de vader van Jan gestart. ‘Helaas kwam hij in 1988 te overlijden’, blikt de ondernemer terug. ‘Ik was toen achttien jaar oud en heb het bedrijf samen met mijn moeder voortgezet.’ Dat lukte het tweetal

Al het oud-ijzer gaat naar HKS in Amsterdam, waar Pronk al jarenlang een goede samenwerking mee heeft. ‘Momenteel doen we een proef met het verwijderen van het glas uit de autowrakken. Het glas komt normaal gesproken in de shredder terecht en daardoor slijten de hamers. HKS wil onderzoeken of dit voorkomen kan worden door van tevoren al het glas te verwijderen. Wij werken hier graag aan mee. Het kost ons extra werk, maar we krijgen er een vergoeding voor.’ ELECTRISCHE AUTO’S

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

De toekomst ziet Jan Pronk positief tegemoet. ‘De autodemontage is echt een groeimarkt. Ik verwacht dat de demontage van elektrische auto’s de komende jaren een uitdaging gaan worden, maar ik verwacht niet dat dit een probleem zal zijn. Onze medewerkers gaan een cursus bij ARN volgen. Als we het demonteren een paar keer hebben gedaan, dan krijgen we er vanzelf handigheid in.’

leverenwww.weegservicenederland.nl en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers

Van heinde en verre weet men het autodemontage bedrijf te vinden. ‘Onze klanten komen van Den Helder tot Amsterdam voor onze onderdelen en in deze zelfde regio halen wij auto’s op. Bij zowel particulieren als bedrijven. Ze hebben positieve ervaringen met ons of ze horen goede verhalen over ons. Daarnaast worden we veel gevonden op het internet. Onze zoon Jan houdt zich met de website bezig en zorgt ervoor dat we gemakkelijk online te vinden zijn.’

www.weegservicenederland.nl

Wat de klanten wellicht niet weten is dat ook de werkwijze bij Pronk

leveren112 en7553DP repareren Boekeloseweg Hengelo van: ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731 weegbruggen

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 weegplateau's containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl

VRS POWERHAND


|

hele auto gesloopt’

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR • Laagste prijs (c.a. € 23.500 ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

heel bijzonder is. Alle autowrakken worden namelijk zeer snel en vakkundig verwerkt met een kraan met een VRS 200 Powerhand. ‘Wij waren het eerste bedrijf in Nederland dat hiermee werkt’, vertelt Pronk trots. Hoe de ondernemer op het idee is gekomen? ‘Dat gebeurde tijdens een uitzending van Top Gear’, zegt hij lachend. ‘Ik zag een grote shovel met puller een motorblok uit een auto trekken. Zo’n ding wil ik ook hebben, zei ik tegen mijn vrouw. De volgende dag heb ik de BBC gebeld om het adres van het bedrijf te vragen. Helaas mocht de omroep mij geen informatie geven over de locatie waar er gefilmd was. Dus ben ik zelf gaan rond gaan bellen.’

ZOEKTOCHT

Uiteindelijk dacht hij het bedrijf gevonden te hebben. ‘Samen met mijn vriend Ger Tesselaar ben ik naar Liverpool gevlogen. Helaas bleek het niet het bedrijf te zijn wat we zochten. Vanuit Liverpool kregen we de tip om naar Londen te gaan.’Teruggekomen in Nederland, werd een ticket naar de Engelse hoofdstad geboekt. ‘Toen kwamen we wel bij het juiste bedrijf. Ik was helemaal enthousiast en wilde heel graag zo’n puller hebben.’ Een zoektocht op internet volgde. ‘Uiteindelijk vonden we er één in Amerika. We zijn gaan kijken en hebben hem gekocht. Daarna heb ik hem op onze shovel laten zetten. Helaas bleek de puller

meer geschikt te zijn voor achterwielaandrijving en niet voor voorwielaandrijving. Dus zijn we nog een keer naar Amerika gegaan en hebben we een andere gekocht. De puller hield de auto met de lepels vast en pakte in een vloeiende beweging de motor eruit. Het enige nadeel was dat de armen pas echt grip hadden op de motor als hij omhoogging. Dat maakte het werk soms wat lastig.’ NIEUWE COMBINATIE

Een jaar of zes geleden vond de ondernemer dat het tijd werd voor een nieuwe combinatie. ‘We zijn toen overgestapt op een kraan, gekocht bij Wim Overbeek in Goor, met alleen een Powerhand bek en zelf gefabriceerde armen. Afgelopen zomer hebben we bij Machinehandel SP2000 te Winkel een nieuwe Caterpillar 323 gekocht en een nieuwe set Powerhand bij Wim Clark and Son in het Schotse Dumfries. We zijn meerdere keren in Schotland in de fabriek geweest en waren onder de indruk van de ontzettend goede service die werd geboden. We waren gelijk helemaal verkocht. Toen ze de Powerhand VRS zagen, waren ze gelijk enthousiast. ‘Wat een prachtige, robuuste, sterke onverwoestbare machine.’ EERSTE IN NEDERLAND

Autosloperij Pronk was het eerste demontagebedrijf in Nederland dat gebruik maakte van de VRS 200 Powerhand. ‘We komen deze machines nog steeds amper in Nederland tegen, terwijl wij er al vijf jaar met volle tevredenheid mee werken.’ Dat is volgens Pronk best vreemd. ‘In Engeland worden ze bijna overal toegepast.’ De Powerhand VRS 200 heeft volgens hem veel voordelen. ‘Je kunt veel sneller werken. Daardoor kun je op arbeid besparen.

Metaalrecycling anno nu! · Transport · Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

25


14 2 6 ||

Venyard: een Ikea voor onderdelen achter hun bestaande autorecyclingbedrijf te kopen, waagden Traas en Van der Ven de gok. Ze deden er drie jaar over om het terrein te maken tot wat het nu is. ‘We hebben de Amerikaanse yard als voorbeeld genomen en er onze eigen saus overheen gegoten. We hebben online componenten toegevoegd en een krachtige branding ontwikkeld.’Vele vrachtwagens grond, een dikke laag asfalt, een kilometer hekwerk, 40 lichtmasten met speakerboksen en veiligheidscamera’s plus een nieuw ontvangstgebouw later, opende Venyard op 15 februari 2019 haar deuren.

Goed nieuws voor alle autoliefhebbers, monteurs, hobbysleutelaars en andere doe-het-zelvers. Venyard heeft het self serviceconcept waar mensen zelf onderdelen kunnen demonteren nieuw leven ingeblazen. Met een look & feel en on- en offline beleving die nieuw is voor de demontagebranche, aldus een uitgebreide reportage in het online platform Green Light/ARN. Aan het hekwerk rondom het terrein is groen doek gespannen, waar het contrastrijke logo en de beloften van af spatten. De founders van Venyard kennen de geheimen van branding. Vier jaar geleden lag hier in Roosendaal een troosteloos stuk afgegraven grond. Nu staan er 1.250 auto’s keurig netjes in evenzoveel vakken op 25.000m2 asfalt, klaar om gestript te worden. Bij binnenkomst zet de in zwartgeklede baliemedewerkster het concept helder uiteen. Klanten

06 - 26 88 31 18

weten binnen de kortste keren wat ze mogen verwachten en welke huisregels er gelden. Voor bezoekers de yard mogen betreden, moeten ze eerst een veiligheidsverklaring ondertekenen. Zo is het verboden om open schoenen te dragen, te roken en kinderen of honden mee te nemen. Krikken, lasapparaten en snijbranders zijn ook niet welkom en het is niet toegestaan om te eten en te drinken op het terrein. Venyard is geen vakantiepark, al doen de hits die overal uit de luidsprekers klinken anders vermoeden. Het is een grote moderne openluchtwinkel. ‘Een Ikea voor onderdelen’, vat de baliemedewerkster kort samen.

een groot stuk land nodig en veel auto’s’, vertelt Traas, de financieel directeur van Van der Ven Auto’s. Na de rekensom tig keer te hebben gemaakt, concludeerde hij dat de investering zich terug zou betalen, als de vraag naar onderdelen zo hoog bleef als ie was. Toen de kans zich aandiende om de afgraving

HEEL OVERZICHTELIJK Elke auto staat in een eigen, genummerd vak. Alle auto’s ‘zweven’ 40 centimeter boven de grond. De carrosserie staat stevig op blokken, zodat het voertuig niet wankelt als eraan wordt gesleuteld. Tussen de auto’s zit anderhalve meter ruimte. De auto’s staan per merk bij elkaar. ‘Het is heel overzichtelijk en goed georganiseerd’, zegt een klant die een motorblok uit een Ford takelt. Hij kijkt tevreden naar het resultaat van de werkzaamheden die hij in het afgelopen uur heeft verricht. ‘Ik ben er trots op dat het me is gelukt.’ Zelfwaardering is een van de verrassende neveneffecten van self

service. Mensen slaan een bedrijf hoger aan dat hen de mogelijkheid biedt om zelf een bijdrage te leveren. Uit Brits onderzoek is gebleken dat klanten zelfs bereid zijn om meer te betalen voor producten die ze in elkaar moeten zetten of uit elkaar moeten halen.

DRIE MAANDEN Een auto blijft gemiddeld drie maanden staan. Wat ervan verkocht wordt, wordt ervan verkocht. Daarna wordt ie gewisseld. ‘Als er veel van een model is afgehaald en we krijgen een nieuw exemplaar waar alles nog op en aan zit, dan wisselen we meteen’, zegt Traas. ‘Een auto hoeft niet per se het maximale op te brengen.’ De meeste auto’s op Venyard zijn tien jaar of ouder. Sommige types zijn jonger. Die vinden gretig aftrek, net als zeldzame auto’s en modellen uit het Youngtimer-segment. ‘We meten exact wat mensen zoeken’, aldus Traas. ‘Zo kunnen we bijsturen en bepalen welke auto’s we er graag bij hebben.’

STUDIEREIS Martijn Traas en Wim van der Ven zijn de initiatiefnemers van Venyard. Het idee ontstond zes jaar geleden op studiereis in de Verenigde Staten. Ze zagen de Amerikaanse self service yards en waren meteen enthousiast. ‘Maar we wisten niet of het hier ook zou werken. Je hebt

Uw partner in recyclingmachines

HERGEBRUIK Hergebruik van onderdelen is een hoogwaardige vorm van hergebruik. ‘Het is weer een stapje op weg naar de cradle to cradle gedachte’, zegt Traas. Een jaar geleden zouden de auto’s die nu op Venyard verschijnen direct de recycling in zijn gegaan. Veelgevraagde onderdelen worden eraf geschroefd, materialen gescheiden waarna het wrak wordt gereedgemaakt voor de shredder. ‘Onderdelen die je snel kan verkopen leg je in het magazijn. Maar het is kostentechnisch niet te doen om alle 400 onderdelen van een auto af te halen en op voorraad te leggen’, zegt Traas. ‘We konden dat niet rendabel maken en dat frustreerde, want op ons verkoopkantoor bleven maar vragen binnenkomen over originele onderdelen uit oudere bouwjaren.’

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest

Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest


|

Maar je werkt ook veel preciezer. Met de schaar kan alles van de auto worden verwijderd. De auto wordt helemaal leeggeplukt. Het koperdraad, de assen, de zware ijzeren… alles wordt eruit geknipt. Daardoor houden we hele schone metalen over. Voor ons aluminium, koper en zwaar ijzer et cetera krijgen we nu een hele goede prijs, omdat we alles zo netjes kunnen leveren.’ SCHONER WERKEN

Ander voordeel vindt Jan dat het werk veel schoner is geworden. ‘We hebben eigenlijk helemaal geen smerig werk meer. In een oogwenk hebben we een volledige auto gesloopt. Zonder vuile handen te krijgen. En we werken zelfs in de winter naast een heerlijk kacheltje. Ik kan echt niet meer zonder. Als die morgen kapotgaat, dan zou hij

als het ware gisteren al gemaakt moeten zijn.’ Hij kan nu nog beter manoeuvreren en de onderdelen nog gemakkelijker van elkaar trekken. ‘Het is bijvoorbeeld geen enkel probleem om een aluminium kop eraf te knippen of de versnellingsbak te verwijderen. Het knippen van een achteras is in drie seconden gebeurd. Normaal ben je daar een halfuur mee bezig. Dat is echt een wereld van verschil. We kunnen nu nóg specifieker werken en het materiaal nóg beter scheiden. We begonnen onze zoektocht naar een hulpmiddel om de motor gemakkelijk te kunnen verwijderen en nu hebben we echt een alleskunner in huis.’ DEALERSCHAP

tuinder een geheel andere baan heeft, waren zo enthousiast dat ze regelmatig op recyclingshows en Open Dagen in Engeland te vinden waren. ‘Tijdens één van die evenementen werden wij gevraagd om dealer te worden van Powerhand in Nederland. Het bedrijf was op zoek naar een nieuwe markt’, vertelt Jan, die het zelf te druk had voor een nieuwe uitdaging. ‘Maar Ger en mijn zoon Jan zagen het wél zitten.’

POWERHAND NEDERLAND

Samen hebben Jan junior en Ger Powerhand Nederland opgericht. ‘We hebben alle bedrijven die aangesloten zijn bij ARN en de Stiba een brochure gestuurd en hen uitgenodigd om te komen kijken hoe de Powerhand bij Pronk werkt. We kunnen hen dan laten zien hoe Jan te werk gaat en dat het geen enkel probleem is om binnen 10 minuten een hele auto kaal te hebben.’

Ger licht toe: ‘Ik heb verstand van techniek. Dat is heel belangrijk. Ook moet je de juiste bedrijven weten te vinden, die ons op het gebied van hydrauliek zouden kunnen beleveren. Als tuinder heb ik het in de wintermaanden rustig. Deze extra tijd kan ik in de Powerhand steken.’

Voor meer informatie zie www. powerhand.com. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ger Tasselaar +31(0)613718626 en Jan Pronk junior +31(0)633365606. Zij nodigen u graag uit voor een demonstratie. Mail: info@vrspowerhand.nl.

Jan en zijn kameraad Ger, die als

V

EU STAGE

OM

C

INNOVATIEVE KRACHTPATSER

De nieuwe Linde H20-H35 heftruck 30% zuiniger dan concurrerende heftrucks Veiliger en productiever dan ooit Gebouwd voor de zwaarste omstandigheden Optimaal zicht rondom Maximale prestaties, minimaal onderhoud Ergonomische werkplek voor de chauffeur

motraclinde.nl/krachtpatser

27

P LIA N T


28

|

Van den Berg Transport kiest wel overwogen voor Scania Van den Berg Transport uit Reek nam zijn eerste Scania in gebruik. Het gaat om een rondom luchtgeveerde R450 met een hoog dak en een hydraulische pomp voor het heffen van de kieptrailer. Eigenaar Petro van den Berg koos wel overwogen voor Scania vanwege het verbruik en de uitstraling van het voertuig.

toelichting.“Sinds mijn oudste zoon ook meewerkt in het bedrijf, hebben we daar nog wat rode accenten aan toegevoegd. Vooral in de vorm van onze naam. Ik vind het resultaat sjiek, netjes ingetogen en het geheel straalt kwaliteit uit. En Scania als merk draagt daar zeker aan bij.’ GUNSTIG VERBRUIK

Maar wat Van den Berg vooral triggerde om voor het eerst een

jaar met deze auto doen. Dus denken we hem zo’n vijf jaar te houden.’ FAMILIE

Toch is er een goede kans dat er al veel eerder nóg een Scania op het erf komt. ‘Mijn tweede zoon volgt de opleiding management transport en logistiek maar geeft al jaren aan dat hij ook wil komen rijden. Dan zal er toch iets moeten gebeuren want al mijn auto’s rijden nu ook

s C H r o o T a C C o u n Ta n T s

Eindejaarstips Het is inmiddels traditie geworden dat u tegen het einde van het jaar door mij wordt meegenomen in de eindejaarstips. Wat kunt u doen om dit bijzondere jaar zo goed mogelijk af te sluiten en vol goede moed aan het nieuwe jaar te beginnen? Ik wil u graag een kort inkijkje geven. Het gaat te ver om alle tips uit te diepen. Daarvoor verwijs ik u naar onze website. VENNOOTSCHAPSBELASTING

• Keer vóór 2021 dividend uit! Op 1 januari 2021 zal het tarief voor dividend stijgen van 26,25% naar 26,9%. Dit kan een goede reden zijn om nog dit jaar dividend uit te keren dat onder het huidige tarief kan vallen. Hierbij moet u wel letten op de voorwaarden bij de NOW-regeling en het uitstel van betaling voor belastingschulden omdat daarbij een dividendverbod kan gelden.

‘Met inmiddels vijf trucks zijn wij in 20 jaar tijd uitgegroeid van de typische universele local hero naar een transportbedrijf dat zich steeds meer specialiseert in een aantal richtingen’, vertelt Petro aan Truckstar.nl. ‘Onze core-business is steeds meer het verzorgen van de aan- en afvoerlogistiek bij het onderhoud aan het spoor. Dat doen we in opdracht van de aannemers. Wij vervoeren daarvoor onder andere bielzen, spoorstaven, zand, porfier en ballast. Dat laatste hebben we zelf op voorraad. Vaak komt er ook wat straatwerk en afrastering bij kijken en dat kunnen wij meteen meenemen. Dat maakt ons tot een breed inzetbare partner.’ Voor dat werk zet Van den Berg graag zijn twee trucks in met een cabinekraan. ‘Maar voor ons werk in de bomen en het schroot ligt dat anders. Die bomen zijn pootgoed dat wij tussen november en april rijden. Het schroot rijden wij het hele jaar door. Meestal van recyclingbedrijven door het hele land naar Tata in IJmuiden.’ NATIONAAL

‘Als je een algemene noemer wilt plakken op wat wij doen, is het we doorgaans nationaal werken. En, waar het om het spoor gaat, vaak in weekenden en ’s nachts.’ Dat geldt niet voor de nieuwe Scania, want die komt voor de drie-assige kiepende schroottrailer. ‘Die rijdt voornamelijk overdag. Dat wij voor dat werk voor een R cabine met een hoog dak gekozen hebben, komt puur vanwege het feit dat onze chauffeur toch geregeld drie dagen in de week van huis is. Dan is een beetje ruimte wel lekker. Evenals de standairco die we hebben meebesteld. En verder vonden we de uitstraling enorm passen bij ons bedrijf.’ ‘We zijn ooit eens begonnen met al onze nieuwe voertuigen in zilvergrijs te bestellen’, geeft Petro nadere

Scania te kopen, is het verbruik. ‘We hebben hier eerst een week met een demo gereden om te kijken wat zo’n 450 pk SCR-only motor bij ons in de praktijk doet. Nou, de chauffeur zag hem direct helemaal zitten. Wat mij echt verraste, was hoeveel minder diesel de Scania verbruikte vergeleken bij mijn andere voertuigen. En ook het contact met de dealer was bijzonder hartelijk. Dan wordt het al gauw een optelsom: goede verbruikscijfers, prettige dealer en een gelukkige chauffeur.’ De rondom luchtgeveerde auto heeft een 9 tons vooras. ‘Normaal hebben wij geen luchtvering nodig, maar het comfort is wel heel goed. We gaan zo’n 125.000 kilometer per

al en ik vind ook dat hij zeker een aantal jaren achter het stuur moet, wil hij het vak écht leren. Maar wellicht komt hij ooit naar binnen, dan kan dat nog van pas komen.’ Van den Berg is dan ook bezig met de ontwikkeling van het bedrijf; na jaren aan huis te hebben gewerkt is er recent een stuk grond in Zeeland gekocht. De grond is bedoeld voor een nieuw te bouwen loods, die gebruikt zal worden als opslag en om eventuele kleine reparaties te kunnen uitvoeren. Daarnaast is er ook ruimte voor de ballast van het spoor. ‘We zullen zien hoe het zich ontwikkelt, maar voorlopig zit de gang er netjes in’, meent Petro. Bron: Truckstar.nl

Rien Voets is Recycling Hero 2020 Zwerfafvalpakker Rien Voets uit Berlicum is tijdens het Nationaal Recycling Congres uitgeroepen tot Recycling Hero 2020. De prijs is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven en de winnaar werd 25 november in het zonnetje gezet. Er waren in totaal vijf genomineerden die zich inzetten voor recycling. De heldenverkiezing is gekoppeld aan de Global Recycling Day, die ieder jaar op 18 maart wordt gehouden. Maar vanwege corona werd de prijsuitreiking uitgesteld. Het thema van dit jaar is ‘Recycling Heroes’. Wereldwijd worden deze dag helden geëerd, groot of klein, die zich bezighouden met recycling. De Vereniging Afvalbedrijven, de brancheorganisatie van afvalrecyclers en -verwerkers, heeft ervoor gekozen om individuele Nederlandse helden en burgerinitiatieven die bijdragen aan meer recycling in het zonnetje zetten. SYMBOOL

Afvalverwerkingsbedrijf Attero, actief in heel Nederland, nomineerde Rien Voets omdat hij symbool staat voor heel veel mensen die iedere dag vrijwillig bijdragen aan een schone leefomgeving. De

gepassioneerde Brabander is sinds zijn pensioen elke dag op pad om zwerfvuil op te ruimen. Als zwerfafvalpakker rijdt hij met zijn fiets met aanhanger dagelijks door zijn dorp. ANDERE GENOMINEERDEN

De andere genomineerden waren Bas Timmer van Sheltersuit uit Enschede, een stichting die jassen maakt voor mensen die op straat leven, Ekko Vermeulen van Stichting Zaanse Pakhuizen in Koog aan de Zaan die Zaans erfgoed compleet recyclet, Nikkie Elfers die vrijwillig afvalcoach is in Haarlemmermeer en Elif Algu van Recycle Sint, een burgerinitiatief op vrijwillige basis ruilmarkten opzet om speelgoed te ruilen. Van winnaar Rien Voets en ook van alle andere genomineerden zijn filmpjes gemaakt. Deze zijn te bekijken op www.recyclingheroes. nl/genomineerden.

• Heeft u in 2017 een herinvesteringsreserve gevormd? Begin vóór 2021 met herinvesteren! Heeft u in 2017 een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een fiscale boekwinst behaald? Mogelijk heeft u deze boekwinst dan ondergebracht in een herinvesteringsreserve (HIR) zodat u deze boekwinst kunt “doorschuiven” naar een nieuwe, vervangende investering. U heeft dan drie jaar de tijd, dus tot en met 31 december 2020, om een nieuwe investering te plegen. Als u voldoet aan de voorwaarden dan kunt u de behaalde boekwinst uit 2017 nog afboeken op een vervangende investering. Nu kan het door bijzondere omstandigheden gebeuren dat de aanschaf van het nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd. Verzoek in zo’n situatie de inspecteur om de driejaarstermijn te verlengen. De Belastingdienst zal echter alleen ingaan op uw verzoek als u kunt aantonen dat u een begin heeft gemaakt met de herinvestering. OMZETBELASTING

• Na 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de EU. Hierdoor wordt het VK een land buiten de EU en dat heeft gevolgen voor het terugvragen van in het VK betaalde btw. Vraag uw btw vóór 1 januari 2021 terug. Na 31 december 2020 moet u zich mogelijk rechtstreeks aanmelden bij de belastingdienst in het VK om die btw nog terug te kunnen vragen en dat kan wel een moeilijker proces worden en het kan dan ook langer duren voordat u uw geld weer terug heeft.

• Verzoek tijdig om OVOB! Is uw jaaromzet niet hoger dan € 20.000 (exclusief btw)? Dan kunt u er voor kiezen om de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) toe te passen. Het voordeel daarvan is dat u geen btw aan afnemers in rekening hoeft te brengen. Uiteraard heeft u ook geen recht op de aftrek van voorbelasting (de btw die aan u in rekening is gebracht). U hoeft dan ook geen btwaangiften meer in te dienen. De keuze voor toepassing van de OVOB geldt voor een periode van drie jaar. U moet zich uiterlijk vier weken voor het begin van het tijdvak waarin u de OVOB wilt toepassen, aanmelden bij de Belastingdienst. Als u per 1 januari 2021 de OVOB wilt toepassen, moet u zich dus voor 1 december 2020 aanmelden bij de Belastingdienst. INKOMSTENBELASTING

• Betaal belastingaanslagen vóór 1-1-2021! Belastingschulden kwalificeren niet als schulden voor box 3 (m.u.v. erfbelasting) en verminderen uw vermogen dus niet. Het is daarom aan te bevelen om een ontvangen belastingaanslag nog vóór 1 januari 2021 te betalen. U moet de aanslag tenslotte toch betalen en over de gelden waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan geen box 3-heffing meer te betalen. • Laat de BV een schuld aan u pas aflossen na 1 januari 2021! Als uw BV een schuld aan u heeft dan valt die vordering bij u in box 1 (ter beschikking stellingsregeling). U betaalt dan belasting in box 1 over het daadwerkelijk genoten rendement. Wilt u dat uw BV die schuld aan u gaat aflossen, dan kunt u daar beter mee wachten tot na 1 januari 2021. Op die manier voorkomt u namelijk dat het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 (peildatum is tenslotte de situatie op 1 januari 2021) voor het jaar 2021 valt. Let op! Boxhoppen mag niet!! Naast deze zes specifieke eindejaarstips, kan ik u nog een aantal extra tips geven, afhankelijk van uw specifieke situatie. Mocht u daar interesse in hebben, dan kunt u contact met mij opnemen!

De schrijver van dit artikel, Gerco van der Spek, is belastingadviseur en MfN-registermediator bij Flynth adviseurs en accountants te Urk, hét advieskantoor. Wilt u meer informatie? Bel dan met: 088 236 9400 of mail naar: urk@flynth.nl.


||

Gouden medaille van EcoVadis voor Linde Material Handling Voor de tweede keer wint Linde Material heeft Handling een gouden medaille Recent de firma voor zijn prestaties op het gebied van Cash support BV eenduurzaamheid nieuwe geld- in de Corporate-SocialResponsibility(CSR)-rating van Ecoautomaat (“flapVadis.gepreDaardoor hoort de wereldwijde pentap”) internvoor transport senteerd het specialist in 2020 tot bovenste metde contant geldtwee procent van alle beoordeelde bedrijuitbetalen van in deze sector. uw ven klanten. Hiermee is de RTM‘Met deCash kwaliteit van ONE van ons duurzaamheidssupport een meer horen wij tot danbeleid volwaardige de absolute opvolger van top in onze branche. de reeds jaren Dat is voor ons een erkenbekende oplosen tegelijkertijd singning CS 9320 een stimulans’, zegt zoals deze tot voorChristophe kort door Lautray, Chief GLORY Officer Sales and de firma Service bij Linde Matewerdt geleverd. rial Handling. De deelname aan de EcoVadis-rating levert altijd concrete adviezen op over hoe wij nog beter kunnen worden, zegt de manager. ‘De input voor verbetering, gebruiken wij in de doelstellingen van onze strategische toekomstplannen.’ Sinds 2012 neemt Linde Material Handling deel aan de CSR-rating van EcoVadis. De totaalscore van de onderneming is dit jaar aanzienlijk gestegen. Deze keer kreeg Linde Material Handling onder andere erkenning voor verbeteringen op het gebied van milieu en ethiek. De beoordelingen op het gebied van arbeids- en mensenrechten en ook de duurzaamheid waren positieve punten. BETROUWBARE PARTNER

De positieve beoordeling van EcoVadis

Metaal Analyse Metaal Analyse

zorgt er ook voor dat klanten en geïnteresseerden steeds meer belangstelling hebben voor de Linde producten. Zo worden bij aanbestedingen steeds vaker bewijzen gevraagd voor de duurzaamheidsprestaties van de onderneming. Soms is dat zelfs een voorwaarde voor deelname. ‘Met de gouden medaille kunnen wij aantonen dat Linde Material Handling een betrouwbare partner is die op sociaal, ethisch en ecologisch vlak zijn verantwoording neemt’, legt Lautray uit. ‘Aan de andere kant wordt het voor ons belangrijker dat ook onze leveranciers deelnemen aan de EcoVadis-rating. Daardoor zijn wij steeds beter in staat om de duurzaamheid van onze toeleveringsketen te bewijzen en te voldoen aan de vereiste aanpak.’ Het ratingagentschap EcoVadis heeft volgens eigen zeggen al meer dan 45.000 partners over de hele wereld beoordeeld. Elke onderneming wordt beoordeeld op de thema’s die relevant zijn voor haar bedrijfsgrootte, locatie en branche. Het beoordelingssysteem van EcoVadis is daarbij gericht op continue verbetering. Om de behaalde score te behouden, is het voor een onderneming dus niet voldoende om gewoon te blijven doen wat ze al deed. Bovendien moeten de antwoorden van de uitgebreide vragenlijst met onderneming specifieke documenten zoals, gedragscodes, interne instructies en rapportages worden aangevuld.

DRAAGBARE XRF DRAAGBARE XRF

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST

Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie:

Voor informatie een vrijblijvende demonstratie: XTAC AnalyticalofBV Industrieweg 74 XTAC Analytical BV 2254 AE Voorschoten Industrieweg 74 Tel: 071-5317874 2254 AE Voorschoten www.xtac.nl Tel: 071-5317874 www.xtac.nl

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

D E V A K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

‘ BE OUR FRIEND’ EN STEUN DAARMEE DE STICHTING

HAPPY SMILE!

Schroot! de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven

van adviezen, kritiek, commentaar commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 80 euro per jaar (excl. 9 % BTW). V dat bedrag ontvangt u dan 10 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op Voor leuke prijzen. Onder de ‘friends’verloten we weegschaal t.w.v. € 5.400,-

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 80,- (excl. 9 % BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Hiervan gaat direct € 20,- naar de Stichting Happy Smile.

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V. VP V. P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M / V

Maak kans op een weegschaal t.w.v. € 5.400,Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 10 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Steun nu ook de Stichting Happy Smile. V Van het bedrag van € 80,per jaar gaat direct €20 naar de stichting Happy Smile.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook mailen naar; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L

29


30

|

Nuttige adressen Advisering

Containers

Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Afval sorteren

Avermann Nederland B.V. Tel: 078-7370239 Www.avermann.nl Autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering

ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen

Cash Support BV Tel: 06 - 34596200 www.cashsupport.nl Bevestigingsmaterialen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen

Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags

Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Detectie

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen

Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica

JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Gehard staal

Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl

Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Handmatige Demontage

Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks

Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen

Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines

Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels

Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren

RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen

Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Kunststof Palletboxen

Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl Laad-en lossytemen

Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten

Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmitmagnets.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Metaalanalyse

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen

Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com Organisaties

Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek

Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl Persen

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie

BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Revisie

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl SAES International B.V.

Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl SAES International B.V. Tel. +31 (0)495 561929 www.demolitiontools.eu S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders

ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl


|

KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen

HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare

ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com NewTon Software Nederland BV Tel: 0546-569192 www.newtonsoftware.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS

BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Cela Machinerie Tel: 06 26883118 www.cela-machinerie.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com

Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing

Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl www.rb-demolition.com Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Industrieservice B.V. Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com

WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie

Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl www.rb-demolition.com Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing

Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TranSporTbanden/onderdeLen

Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be

TranSporT (maTerieeL)

Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S

Babo Dienstverlening Tel: 06-10904382 www.babodienstverlening.nl Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl vLoeiSTofdichT

Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl

voLrubber banden

CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com WeegapparaTuur

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl

Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS

Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar. 75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500.

RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl

TE KOOP: Autodemontagebedrijf op eigen grond in Schagen (NH) - 2750 m² - alle vergunningen sedert 1980 aanwezig. Prijs en aanvaarding in overleg. ESAM Autodemontage, tel: 022 - 297925. E-mail: N.Limmen@quicknet.nl

TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl TE KOOP AANGEBONDEN: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 10- 2020 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

31

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


s l a t e M s u o i Prec etals Precious M

hoogsteprijs prijsvoor voor uw katalysatoren DeDehoogste katalysatoren • Directe betaling • Directe betaling • Katalysatoren per stuk • Katalysatoren per stuk of op basis van analyse of• op basis van analyse Eigen verwerking, • Eigen verwerking, eigen laboratorium

eigen laboratorium

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl

Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl

Profile for SCHROOT!

SCHROOT! nr 10 2020  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 10 2020  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Profile for schroot
Advertisement