a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 8 | Week 13 | 2020 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

3 Nijboer Schroot Workum maakt nieuwe start: ‘Opgedane ervaringen zijn wijze lessen!’

6

Köln-Fregat project bij Hoeben RDM: Mega klus blijkt precisie werk!

16

IFAT uitgesteld naar september

Peugeot 206 meest gerecyclede auto van 2019

ARN verkoopt PST-fabriek aan HKS Metals

Vanwege de toenemende verspreiding van het coronavirus en op aanbeveling van het Federale Ministerie van Volksgezondheid en de Beierse Staatsregering, was Messe München gedwongen IFAT 2020 uit te stellen. De vakbeurs vindt nu plaats van 7 tot 11 september 2020.

Gemiddeld gaat een auto ruim achttien jaar mee. In totaal zijn vorig jaar 234.348 personenauto’s en lichte bedrijfswagens afgedankt. De Peugeot 206 is zo’n twintig jaar geleden veel verkocht. Deze auto werd in het afgelopen jaar het meest voor demontage aangeboden.

De handtekeningen zijn gezet. ARN heeft de PST-fabriek in Tiel verkocht aan HKS Metals. ‘Wij willen met deze PST-fabriek groeien’, zegt HKS-managing director Wout Kusters tegen het online platform Green Light. ‘Wij willen graag vooruit en zien daar met de PST volop mogelijkheden voor.’

Lees verder op pagina 9 Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 18


2

|

Voorwoord

In de ban van Corona Een half jaar had ik bij het schrijven van deze kop alleen maar aan een lekker biertje gedacht. Nu is dat wel anders. We zijn allemaal in de ban van het coronavirus. Vandaag - en de komende drie weken - werk ik thuis met de kinderen. Alle interviews gaan telefonisch. Alle etentjes, feestjes en andere dingen zijn afgelast en natuurlijk proberen we maatregelen te treffen om het virus te weren. Minder vaak boodschappen doen, goed onze handen wassen… u weet er waarschijnlijk alles van. En allemaal worden we in meer of mindere mate geraakt door het virus. De organisatie van evenementen, de horeca, de reisbranche, het personenvervoer worden heel hard getroffen. Hopelijk is er vanuit de overheid voldoende compensatie mogelijk. En natuurlijk raakt dit alles ook de schrootsector. Geelhoed Metaalrecycling legt dat duidelijk uit op haar website: ‘Coronavirus beïnvloedt metaalprijzen’, staat er met grote letters. Toen in de tweede helft van januari het verontrustende nieuws vanuit China kwam over de uitbraak van het coronavirus, leidde dat meteen tot een flinke daling van alle metaalkoersen op de LME. Productiebeperkingen en dalende consumptie zijn van grote invloed op de grondstoffenprijzen. Toen de maatregelen tegen het coronavirus effect leken te sorteren en de verspreiding in China begin februari stabiliseerde, stegen ook de metaalprijzen weer enigszins. Maar inmiddels zijn ook andere continenten, waaronder Europa, getroffen, wat eind februari opnieuw tot prijsdalingen leidde. Ook het feit dat de tarieven voor transport in zeecontainers richting het Verre Oosten fors zijn gestegen – doordat er momenteel veel minder goederen vanuit die regio richting Europa worden verscheept en hier dus een

gebrek aan zeecontainers is ontstaan – heeft veel handelaren afwachtend gemaakt. Daarbij komt volgen Geelhoed ook nog dat de olieprijs een forse daling doormaakt. Rusland en Saoedi-Arabië zijn het niet eens over de te hanteren prijsstrategie en dit heeft geleid tot de grootste prijsdaling sinds het uitbreken van de Golfoorlog. Ook de dollar is hierdoor omlaaggegaan. Daardoor zijn de meeste metaalprijzen hierdoor inmiddels zo’n 15 procent gedaald. En dat is natuurlijk een grote strop voor de recyclingbedrijven, die hun voorraden vasthouden. Niemand weet hoelang deze crisis duurt en ik heb geen idee hoe het bij het verschijnen van deze krant gaat. Hebben we het virus met succes kunnen indammen? Worden de restricties na 6 april opgeheven of blijven ze van kracht? Laten we het beste ervan hopen. Hoe eerder alles onder controle is, hoe eerder de economie weer kan draaien en de prijzen weer stijgen. Ik wens u allen veel succes in deze vreemde, spannende en onvoorspelbare tijden en ik hoop vooral dat we met elkaar gezond blijven! Zowel lichamelijk als financieel!

Verkleinen van warmtewisselaars bij DDM Met behulp van een Echidna zaag voorzien van een slijpschijf verkleint de firma DDM uit De Meern hun warmtewisselaars. Om het werken met snijbranden te minimaliseren past het bedrijf deze techniek toe. De achterliggende redenen voor deze werkwijze zijn: veiliger werken, minder manuren, minder blootstelling van de arbeider aan schadelijke dampen, rook, vuurspetters, trillingen, fijnstof. Vaak stellen de opdrachtgevers van DDM het erg op prijs wanneer men een werkmethode voorlegt, die veiliger is dan de huidige werkmethode. Door de arbeider zoveel mogelijk weg te halen van de werkplek met

gevaarlijke werktuigen wordt de kans op ongevallen/incidenten zoveel mogelijk verkleind. De warmtewisselaars worden veelal voorzichtig gedemonteerd uit (petro)chemische fabrieken, op een apart voorziene schrootplaats wordt vervolgens deze slijptechniek toegepast op een 8T midikraan. SPONTANE ONTBRANDING

Soms bevatten de warmtewisselaars restproducten, die tijdens het bewerken met een snijbrander vaak hinderlijke rook veroorzaken, spontane ontbranding van het mogelijke restproduct en daardoor ook schadelijke dampen. Als men dit kan minimaliseren, is zo’n opdrachtgever erg tevreden door de inspanning die de contractor hiervoor levert. Tevens

kan deze techniek dan gebruikt worden als maatstaf voor toekomstige projecten. Deze techniek werkt trouwens niet alleen bij warmtewisselaars, maar geldt ook voor andere objecten die men moeilijk kan verkleinen in de branche van recycling. Denk daarbij aan allerlei zaken, die te lastig of onmogelijk zijn voor een schrootschaar zoals: scheepskettingen en -/ schroeven, dikwandig materiaal (buizen, profielen, plaat), coils met opgerolde staalplaat, restanten van gietijzer onderuit de oven en hoogspanningskabel. Een video van deze slijptechniek is te bekijken op het Youtube kanaal van ARVI: https://www.youtube.com/user/ ARVI40/videos.

Wendy Noordzij

Colofon

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 8 | Week 13 | 2020 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

3 Nijboer Schroot Workum maakt nieuwe start: ‘Opgedane ervaringen zijn wijze lessen!’

6

Köln-Fregat project bij Hoeben RDM: Mega klus blijkt precisie werk!

16

IFAT uitgesteld naar september

Peugeot 206 meest gerecyclede auto van 2019

ARN verkoopt PST-fabriek aan HKS Metals

Vanwege de toenemende verspreiding van het coronavirus en op aanbeveling van het Federale Ministerie van Volksgezondheid en de Beierse Staatsregering, was Messe München gedwongen IFAT 2020 uit te stellen. De vakbeurs vindt nu plaats van 7 tot 11 september 2020.

Gemiddeld gaat een auto ruim achttien jaar mee. In totaal zijn vorig jaar 234.348 personenauto’s en lichte bedrijfswagens afgedankt. De Peugeot 206 is zo’n twintig jaar geleden veel verkocht. Deze auto werd in het afgelopen jaar het meest voor demontage aangeboden.

De handtekeningen zijn gezet. ARN heeft de PST-fabriek in Tiel verkocht aan HKS Metals. ‘Wij willen met deze PST-fabriek groeien’, zegt HKS-managing director Wout Kusters tegen het online platform Green Light. ‘Wij willen graag vooruit en zien daar met de PST volop mogelijkheden voor.’

Lees verder op pagina 9 Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 18

Jaargang 8 week 13, 2019, nr. 3

Meer informatie over Schroot! is te vinden op onze website: www.schrootkrant.nl. Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@schrootkrant.nl en we zijn ook actief op Twitter via @schrootkrant.

Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche.

Verschijnt 10 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie.

Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd. ISSN: 2214-9309

Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl

Medewerkers aan dit nummer: Dennis van Galen Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014 info@bay6print.nl Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 80,00 per jaar excl. 9% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep.

Disclaimer: Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

24+ metalen uit afgedankte printplaten De eerste paal moet virtueel de grond nog in, maar de plannen van Niels Wagemaker, CEO van Circular Industries, zijn even concreet als ambitieus. Dat vertelt hij aan online platform Green Light/ ARN. Zodra zijn hypermoderne grondstoffenfabriek eenmaal draait, zal deze vanaf het derde operationele jaar 24+ metalen terugwinnen uit afgedankte printplaten, waar conventionele metaalproducenten doorgaans volstaan met slechts 4 à 5 herwonnen metalen. Als we Wagemaker bezoeken in zijn kantoor in het Amsterdamse IJburg, moeten de handtekeningen nog worden gezet voor de beoogde locatie in het Westelijk Havengebied. Van het benodigde startkapitaal voor de fabriek – 43,5 miljoen euro – zijn de beoogde investeerders al bij elkaar gebracht. Wagemaker legt uit wat hun grondstoffenfabriek zo bijzonder maakt. ‘Wij zijn geen engineers maar integrators. Voor de ontwikkeling van ons herwinningsproces heb ik samen met mijn compagnon Martin van Zanten letterlijk de hele wereld afgereisd. We deden kennis op van allerlei bestaande technologieën. We wilden niet opnieuw het wiel uitvinden. We zijn er van meet af aan van uitgegaan om deze beproefde technieken slim aan elkaar te koppelen tot een geïntegreerd en vernieuwend proces. We

gehaltes metalen zijn verwerkt. Hier winnen zij voornamelijk vier elementen uit terug: goud, zilver, palladium en koper. Wagemaker: ‘Per ton printplaten leverde dit hun tot 300 gram goud op en 1000 gram zilver, maar deze gehaltes worden steeds lager door de voortschrijdende miniaturisering van printplaten. De low-grade printplaten waaruit wij de metalen gaan terugwinnen, zijn voor hen minder interessant, want daar zit maar 30 gram goud per ton in en 500 à 600 gram zilver. Maar omdat onze productielijn veel efficiënter is opgezet, met verfijndere technieken, zijn deze low-grade printplaten voor ons wel rendabel. Wij kopen de platen als een monostroom in, hoofdzakelijk van Nederlandse ontmantelingsbedrijven. De low-grade printplaten willen we bij voorkeur zelf shredden in een ruimte met onderdruk,

en waardevolle elementen niet verliezen. Daarnaast willen we onze collega’s op de werkvloer niet blootstellen aan dergelijke stoffen. Door middel van human factor engineering houden we ook bij alle andere stappen in het verwerkingsproces rekening met het welzijn van onze zeventig medewerkers.’

dit slechts 0,5 procent. De laatste stap in het herwinningsproces is de raffinage van de elementen die we na het smelten uit de ontstane metaallegering terugwinnen.

Lokaal vergt dit proces veel energie, maar omdat het veel efficiënter verloopt dan bij conventioneel smelten,

Hiermee onderscheiden wij ons echt van de grote smeltbedrijven. Wij kunnen elementen herwinnen met een zuiverheid tot 99,99999 procent. Dan heb je het bijvoorbeeld over de kwaliteit die nodig is voor supergeleiders in de chipindustrie.’ SAMENWERKING ARN

waardoor bij dit proces ook het stof wordt afgevangen. De schaarse aardmetalen verstoffen namelijk snel en we willen deze belangrijke

levert het toch winst op. ‘Bij een conventioneel proces gaat 5 procent van de metalen verloren als restafval, bij onze plasmatechnologie is

TIJDLIJN CIRCULAR INDUSTRIES

Beoogde vestigingsplaats van de fabriek is het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Medio juli

IDEALIST MET VISIE

Voordat Niels Wagemaker vertelt hoe zij het herwinningsproces in Amsterdam zullen opzetten, geeft hij uitgebreid zijn visie op de recycling van afvalstromen. Hij toont zich hierbij een bevlogen idealist, maar ook realist. Volgens hem laten we met onze huidige aanpak letterlijk en figuurlijk nog veel te veel liggen. ‘Neem het hergebruik van plastic’, zegt hij. ‘Wat is toch die drang van mensen om van plastic steeds maar weer opnieuw plastic te maken? Waarom gaan we niet veel verder de diepte in met herwinning, tot op moleculair niveau? Ik vind dat we afval zouden moeten ontleden tot de chemische elementen. De C van koolstof bijvoorbeeld zit in zo veel verschillende stoffen en producten. Als je die er weer uithaalt, kun je er dus ook veel meer kanten mee op dan dat je die C in afvalplastic ‘gevangen’ laat zitten. Terug naar de basis van de 118 elementen dus. Die gedachte ligt ook ten grondslag aan Circular Industries.’ 30 GRAM GOUD PER TON

De grotere metaalproducenten richten zich op medium- en high-grade printplaten, waarin relatief hoge

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

STELCON®PLATEN BETONPLATEN KEERWANDEN BETONBLOKKEN Tel: 085 273 6066 beton-webshop www.vankalsbeekbeton.nl

DRIE TECHNOLOGIEËN IN SERIE

Om de ambitieuze belofte van 60 herwonnen metalen uit printplaten waar te maken, past Circular Industries drie hoogwaardige technologieën in serie toe. ‘Allereerst roosteren we de platen, waardoor het plastic erin wordt omgezet tot synthetisch gas’, legt Wagemaker uit. ‘Hiermee willen we in de toekomst met een gasturbine ook onze eigen elektriciteit opwekken. Stap twee is het smelten van de fracties van glasvezelplaat en metalen in plasmaovens. Plasmatechnologie is een smeltproces op basis van geïoniseerd gas, te vergelijken met bliksemontlading in de natuur.’

Is samenwerking met ARN mogelijk? ‘Jazeker. ARN is goed bezig met de recycling van automotive afvalstromen. Wel is er nog steeds restafval van grondstoffen die lastig te scheiden zijn. Bij dit soort complexe residuen zouden we ARN kunnen ondersteunen. Ook met de aanvoer van printplaten kan ARN een rol vervullen, want in auto’s worden veel low-grade printplaten toegepast. De herwonnen metalen kunnen deels ook hun weg terugvinden naar de automotive branche. En in de toekomst is wellicht samenwerking mogelijk met de recycling van de aandrijfaccu’s van elektrische en hybride auto’s, een grote uitdaging voor de komende jaren. Ik voorzie dat wij daar met onze expertise ook een rol in kunnen gaan vervullen.’ kwamen uit op een hypermoderne grondstoffenproductielijn waarmee we 24+ metalen kunnen gaan herwinnen uit printplaten.’

3

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

2020 wordt naar verwachting de financiering geëffectueerd. Hierna treedt een gefaseerde bouwtijd van 18 maanden in werking, waarin de technologieën worden geïnstalleerd en de performance wordt aangetoond. Daarna gaat de fabriek in bedrijf. Per jaar zal Circular Industries 12.000 ton printplaten verwerken tot circa 3.000 ton metalen. Bron: Green Light/ ARN Tekst: Sjaak van Hal Fotografie: Vincent Boon

Online platform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.


4

|

Autorecycling ARN bestaat 25 jaar Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de eerste autodemontagebedrijven zich aansloten bij ARN. Autodemontagebedrijf Van Spanje is deelnemer van het eerste uur. Om dit heuglijke feit te vieren, biedt Hedde Rijkes, directeur Auto Recycling bij ARN, Ries van Spanje een smaakvolle traktatie aan.

In ons bedrijf demonteren we handmatig veel onderdelen waaronder glas en grote kunststofonderdelen. In combinatie met onze eigen shredder levert dat een hoog ­recyclingpercentage op.’ SUCCES

‘In de samenwerking met ARN is er duidelijk sprake van een win-win situatie. Samen staan we voor duurzame autorecycling’, zegt Ries van Spanje van het gelijknamige autodemontagebedrijf. Nederland loopt voorop op het gebied van

hoogwaardige en verantwoorde autorecycling. Inmiddels zijn ruim vijf miljoen auto’s duurzaam gerecycled. Autodemontagebedrijf Van Spanje levert hieraan een belangrijke bijdrage. ‘Jaarlijks demonteren we ongeveer 4.000 autowrakken.

‘Dit jaar vieren we het 25-jarig jubileum van ARN’, zegt Hedde Rijkes. ‘Samen met autodemontagebedrijven en alle andere recyclingbedrijven in de keten hebben we autorecycling in Nederland tot een succes gemaakt. Een kwart eeuw autorecycling met inmiddels meer dan 95% autorecycling; dat is een prestatie van formaat waar we met zijn allen trots op zijn!’ De wereld verandert. De inzet voor duurzame autorecycling blijft onveranderd. ARN ondersteunt bedrijven ook bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van autorecycling en de uitdagingen van de toekomst. ‘Aandrijfaccu’s, waterstof, carbon fiber en ga maar door. Op naar de volgende 25 jaar autorecycling!’, besluit Hedde Rijkes.

Succesvolle samenwerking Renewi en Rijkswaterstaat Renewi is een van de participanten in de proef welke door Rijkswaterstaat met een bandenmeetsysteem op de A16 onder Rotterdam wordt uitgevoerd. Het systeem meet de actuele bandenspanning van de vrachtwagens met als doel het verminderen van incidenten gerelateerd aan de problemen met banden. Renewi is een van de grootste ‘transportbedrijven’ in Nederland. Verkeersveiligheid staat binnen Renewi hoog in het vaandel en daarnaast vinden in deze regio Rijnmond, onder andere over de A16, veel transportbewegingenvan de recycler plaats. Het systeem signaleert mogelijke problemen met de bandenspanning en koppelt deze informatie direct

terug aan Renewi, wat accurate direct toepasbare informatie oplevert. Het overgrote deel van de Renewi voertuigen passeren het systeem probleemloos, de meldingen die een te lage bandenspanning detecteren worden direct opgelost. Aanvullend voordeel is dat met de inzet van het bandenmeetsysteem er minder met te lage bandenspanning wordt gereden wat naast brandstof ook CO2uitstoot bespaart. VEILIGHEID VERBETEREN

‘Binnen Renewi is veiligheid onze belangrijkste kernwaarde’, zegt Meinderdjan Botman, Managing Director Renewi Nederland, over het belang van deze proef. ‘Deze samenwerking met Rijkswaterstaat sluit daar prima op aan. We hebben tenslotte een gezamenlijk

E-waste Race van start in de gemeente Midden-Groningen Wethouder Peter Verschuren gaf begin maart het startsein voor de E-waste Race op basisschool De Hoeksteen in Hoogezand. Daarmee is in de gemeente MiddenGroningen de E-waste Race van start gegaan.

Nemo Science Museum in Amsterdam. Middels het overhandigen van een tas vol afgedankte elektrische en elektronische apparaten aan de leerlingen van groep 7/8 van basisschool de Hoeksteen in Hoogezand ging de race officieel van start.

belang; het verbeteren van de veiligheid van onze chauffeurs alsook de medeweggebruikers. Steeds meer zien we dat nieuwe technologie ons daarbij kan ondersteunen, zeker wanneer dit goed op de dagelijkse praktijk aansluit. Deze proef laat zien dat we daarin samen slagen.’

(e-waste) in te zamelen. De school die de meeste apparaten inzamelt, wint een prachtige schoolreis voor hele klas. Zo maakt de E-waste Race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en gemakkelijk! SOCIALE EN DUURZAME VERWERKING

De apparaten worden bij Virol E-waste in Midwolda verwerkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De verwerking biedt deze mensen een kans om terug te keren richting een betaalde baan op de arbeidsmarkt. De gedemonteerde stromen worden ingezet als grondstoffen voor nieuwe producten. Eigenlijk komt iedereen hier als winnaar uit de bus. Bewoners uit de gemeente kunnen hun e-waste op een verantwoorde manier kwijt, de apparaten vinden hun weg weer in de circulaire economie als grondstof, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt keren terug op de arbeidsmarkt en de kinderen kunnen een hele gave schoolreis winnen.

Kinderen van verschillende basisscholen zamelen zoveel mogelijk oude elektrische apparaten in en strijden zo tegen elkaar voor de hoofdprijs, een schoolreisje naar

Leerlingen van vijf verschillende basisscholen in de gemeente Hoogezand strijden tot en met vrijdag 27 maart tegen elkaar om zoveel mogelijk klein elektronisch afval

De E-waste race is een initiatief van de Weee Nederland in samenwerking met Virol en de gemeenten Midden Groningen en Veendam.

Column Milieuadvies

Bruidsschat Volgend jaar wordt de omgevingswet van kracht. Het is een van de vele decentralisatie trajecten van de afgelopen jaren. Om het allemaal een beetje op te leuken krijgt de gemeente een bruidsschat mee. Dit is niets anders dan een stukje overgangsrecht voor onbepaalde tijd. Als de gemeente het niet prettig vindt is het aan hen om dit te stroomlijnen met hun eigen beleid in een omgevingsplan. Deze plannen kunnen direct ingrijpen op uw bedrijfsvoering. Het is dan ook zaak voor u als ondernemer om hier scherp op te zijn. Afgelopen maand heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de Omgevingswet. Bij het tot stand komen van de huidige Wet Algemene Bepalingen Omgevigingsrecht (Wabo) in 2008 heeft de minister al beloofd dat deze wet er zou komen. De wet betekent een aanzienlijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. Een belangrijk gevolg van de omgevingswet is dat regelgeving die nu nog vanuit Den Haag wordt gedicteerd straks door de gemeenten mogen worden opgesteld. Dit moet gebeuren in het zogenaamde omgevingsplan. De gemeenten zijn echter nog niet klaar met het schrijven van de omgevingsplannen. Daarom blijven een deel van de rijksregels nog van kracht totdat de gemeente klaar is met hun omgevingsplan. Dit wordt de bruidsschat genoemd. DECENTRALISERING

Een bruidsschat suggereert dat de ontvangende partij erop vooruitgaat. Dat is me echter niet helemaal duidelijk. De bruidsschat gaat over onderwerpen waarvoor de gemeente straks verantwoordelijk is. Het betreft dan ook een gewone decentraliseringsactie. De centrale overheid heeft academische specialisten in dienst en beschikt over kennisinstituten om regels op te stellen. Voor de gemeente zal het lastig worden dit te kunnen organiseren.

INSPRAAK

Nadat de Omgevingswet van kracht wordt ontstaat er van rechtswege een omgevingsplan. Dit omgevingsplan is een samenraapsel van bestaande verplichtingen. De gemeente moet hier samenhang in aan gaan brengen. Hiervoor moet het omgevingsplan (de samenraapsel van bestaande verplichtingen) worden aangepast. Een besluit van de gemeenteraad om het omgevingsplan aan te passen staat open voor bezwaar en beroep. Het is daarom zaak om de komende tijd de gemeentelijke website in de gaten te houden om te zien of ze van plan zijn om de normen te wijzigen. De wijziging kan immers ook in uw nadeel zijn. De gemeentes mogen van het samenraapsel een eigen omgevingsplan maken. De vraag is echter of ze dit ook gaan doen. Ik heb niet kunnen achterhalen of het ook een verplichting is die kan worden afgedwongen. Tot 2018 was er wel een verplichting om bestemmingsplannen te actualiseren, maar nog steeds zijn er in Nederland gebieden waarvoor nog nooit een bestemmingsplan voor is geschreven. Ik acht het daarom denkbaar dat er gemeenteraden zullen zijn die de komende tijd andere prioriteiten zullen kennen. Er zijn immers uitdagingen genoeg. Jan de Lange www.delange-milieuadvies.nl

Dat het vaststellen van normen een lastige materie is blijkt wel uit de PFAS- en stikstofdiscussie van het afgelopen jaar. De gemeenteraden worden straks verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de geluidoverlast en geurhinder in uw omgeving. Gezien mijn praktijk zal dit tot verhitte discussies gaan leiden binnen de gemeenteraden. De uitkomsten van de discussies zullen straks als norm gaan gelden.

Mocht u zelf een bepaalde vraag hebben op het gebied van milieuwetgeving of een idee hebben voor een insteek van één van de volgende columns van Jan de Lange, neem dan contact op met redactie@schrootkrant.nl.


|

IFAT uitgesteld: nieuwe datum van 7 tot 11 september Vanwege de toenemende verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in Europa en op aanbeveling van het Federale Ministerie van Volksgezondheid en de Beierse Staatsregering, wordt Messe München gedwongen IFAT 2020 uit te stellen. De vakbeurs vindt nu plaats van 7 tot 11 september 2020. ‘Onder de gegeven omstandigheden is het voor onze klanten onaanvaardbaar om begin mei IFAT te starten - om gezondheids- en economische redenen’, zegt Stefan Rummel, algemeen directeur van Messe München en verantwoordelijk voor IFAT. ‘We kijken nu vol vertrouwen vooruit om samen met de industrie in september een succesvolle IFAT 2020 te organiseren.’

hoogde recycling zou nog eens acht miljoen ton mogelijk maken.

recycleren uit de verbrandingsresiduen’, legt Carsten Spohn uit, CEWEP Vice President uit. STATUSRAPPORT

THERMISCHE AFVALVERWERKING

Om de huidige EU-doelstellingen voor het beheer van gemeentelijk, commercieel en industrieel afval te halen, zal tegen 2035 een restafvalcapaciteit van 142 miljoen ton nodig zijn. Dit werd berekend door CEWEP, de Europese overkoepelende organisatie van exploitanten van afvalverbrandingsinstallaties. Volgens deze organisatie hebben Europese waste-to-energy- en RDF-fabrieken momenteel samen een capaciteit van 101 miljoen ton. ‘Door de overeenkomstige uitstoot van stortgas te vermijden, hebben de installaties voor de behandeling

van thermisch afval in het verleden al een enorme bijdrage geleverd aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de circulaire economie. Ze leveren ook ver-

dere waardevolle bijdragen aan de bescherming van het klimaat, onder andere door fossiele brandstoffen te vervangen en metalen en minerale vervangende bouwmaterialen te

De nieuwe editie van het ‘Statusrapport van de Duitse circulaire economie’, dat op IFAT 2020 wordt gepubliceerd, belooft een industriebreed overzicht, vooral op het gebied van de effecten op klimaatbescherming. De publicatie, gesponsord door bijna alle relevante verenigingen en ondersteund door Messe München, is bedoeld om een uitgebreid en gecoördineerd beeld te geven van de gehele activiteiten van de industrie. Het belang van klimaatbescherming in de huidige milieutechnologie is een centraal onderwerp in het uitgebreide beursprogramma.

De beslissing tot uitstel werd genomen door Messe München, in nauwe samenwerking met de raad van bestuur van de exposantenadviesraad. Daarbij is rekening gehouden met talrijke feedback van exposanten. De voorzitter van de exposantenadviesraad Johannes F. Kirchhoff legt uit: ‘De sponsors van IFAT steunen het uitstel van IFAT 2020. Op basis van de huidige situatie schatten we in dat veel exposanten en bezoekers niet zullen komen. Veel bedrijven hebben de reisvoorwaarden voor hun werknemers enorm aangescherpt. Daarnaast is er veel persoonlijke onzekerheid en weet niemand hoe het virus zich verder al ontwikkelen. Het succes van de beurs in mei wordt fundamenteel in gevaar gebracht. Tegelijkertijd is het belang van IFAT voor de hele industrie zo groot dat we dit risico niet willen nemen.’ CIRCULAIR

Tijdens de beurs staat de circulaire gedachte centraal. ‘De afval- en recyclingindustrie is waarschijnlijk de enige economische sector die meer broeikasgassen vermijdt dan het genereert’, benadrukt ErnstPeter Rahlenbeck, voorzitter van Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft. Deze vereniging, die in 2014 werd opgericht, bestaat uit organisaties en bedrijven uit de circulaire economie. ‘Naast de tot nu toe behaalde successen, kan de circulaire economie nog veel meer op het gebied van klimaatbescherming realiseren’, zegt Hoffmeister. Volgens de expert van het economische onderzoeksen adviesbureau Prognos is dit mogelijk dankzij technologische verbeteringen in de gehele waardeketen - van inzameling tot sorteren en recyclen. BESCHERMING VAN KLIMAAT

Eric Rehbock, directeur van de Federale Vereniging voor Secundaire Grondstoffen en Afvalbeheer (bvse) maakt duidelijk: ‘De recyclagesector levert industrie en handel aan secundaire grondstoffen, wat een belangrijke bijdrage levert aan energiebesparing en dus ook aan de bescherming van het klimaat. In de staalindustrie wordt dit op indrukwekkende wijze aangetoond door de hoge gebruikscijfers van secundaire grondstoffen. Er is ook een groot potentieel voor klimaatbescherming, vooral in de kunststofsector, maar ook in het gebruik van gerecyclede bouwmaterialen.’ Volgens de Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft bespaart het gebruik van gerecyclede grondstoffen al ongeveer 50 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar. Ver-

5

Precious Metals

De hoogste prijs voor uw katalysatoren • Directe betaling • Katalysatoren per stuk of op basis van analyse • Eigen verwerking, eigen laboratorium Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl


6

|

Nijboer Schroot Workum:

‘Opgedane ervaringen zijn wijze loos waren. Deze mensen werden ingezet bij de Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.). Veel van deze mensen kwamen aan het werk bij de Heidemij en Grontmij. De opa van Danny en Michel zag andere mogelijkheden om wat te verdienen en begon in de schroothandel. Opa had een Ford met laadbak en trok erop uit om ijzer op te halen bij de mensen thuis. De familie Nijboer komt sterker terug als nooit tevoren.

Aan de Yttingwei 4A in Workum willen de broers Danny en Michel, na een veelbewogen periode van twee jaar, een nieuwe start maken. Zo’n twee jaar geleden kreeg het bedrijf met moeilijke tijden te maken. Er werd radioactief afval in een partij ijzer geconstateerd. Dit was afkomstig uit ballastblokken uit het ruim van een gesloopt schip. ‘Je weet niet wat je gebeurt…’, verzuchten vader Hans en zoon Danny. De opgedane ervaringen in het verleden zijn wijze lessen geweest, waardoor Nijboer Schroot het nu alleen maar beter kan doen.

Over het licht golvende water van de Warkumer trekfeart, die van Workum naar Bolsward loopt, zeilt

een Tjalk richting Workum. De schipper trekt de fokkenschoot nog wat aan. Als ik rijdend over de

N359, de Tjalk gepasseerd ben, sla ik af en rijd naar de Yttingwei 4A waar Nijboer Schroot gevestigd is. De broers Danny en Michel beginnen overnieuw en vader Hans blijft als steun en toeverlaat op de achtergrond aanwezig. Helaas kon Michel niet bij het interview zijn, dus Schroot is in gesprek met Vader Hans en zoon Danny. Nederland werd na de tweede wereldoorlog weer opnieuw opgebouwd. Veel mensen zaten zonder werk. Er waren zo’n 200.000 personen die wachtgeld kregen van hen werkgever om weer bij het bedrijf te komen werken, zodra dit weer operabel was. Daarnaast waren er 112.000 personen die officieel werk-

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

In de jaren tachtig ontstond er een wereldwijde economische crisis. Dit leidde in Nederland tot grootte werkloosheid, op zijn top zaten er zo’n 639.000 werklozen thuis. Met name onder de jeugd sloeg de werkloosheid toe. Hans kreeg in die

periode verkering met de moeder van Danny en Michel, Iowiena. Zijn schoonvader (Opa) zei toen tegen hem je moet de ijzerhandel in, daar kun je nu verdienen. In 1983 begon Hans samen met zijn zwager aan de Trekwei in Workum met een eigen bedrijf. Met een vrachtauto gingen zij erop uit om ijzer op te halen en weer door te verkopen. Af en toe moest er thuis wat worden opgeslagen, maar het lukte altijd om de partijen waar vlot verder te verkopen. Deze manier van werken ging hen jarenlang heel goed af.

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

leveren en repareren van: Telefoon: 0031646834672 Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo Storings nr: 0031638137041 ijkbevoegde NMI accreditatieweegplateau's nr. 5731 weegbruggen containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl www.weegservicenederland.nl leveren en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl

JE WEET NIET WAT JE GEBEURT….

Zo’n twee jaar geleden kreeg het bedrijf met moeilijke tijden te maken. Er werd radioactief afval in een partij ijzer geconstateerd. Dit was afkomstig uit ballastblokken uit het ruim van een gesloopt schip. ‘Je weet niet wat je gebeurt…’, verzuchten vader en zoon. ‘Je wordt verhoord door de politie. Allerhande instanties, zoals het ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en


|

In de vijftiende eeuw ging men door de toegenomen concurrentie vanuit Holland en Zeeland over op scheepsbouw. De Oostzeevaarders namen grenenhout mee waarvan molens werden gebouwd. Ooit stonden er zeventien molens in en rond Workum, Vandaag de dag zijn dat er nog drie. Een andere belangrijke herinnering aan de scheepvaart is de vuurtoren van Workum, die men lokaal Toarntsje noemt.

lessen!’ Stralingsbescherming) komen op je terrein. Je bent geen baas meer in eigen huis! Daarnaast mochten ze geen particuliere klanten meer bedienen.’ De familie benadrukt dat zij het goed vinden dat er regels en wetgeving zijn ter bescherming van mens en milieu. ‘In het geval met het radioactief afval zijn er op verschillende schakels fouten gemaakt. Niet iedere partij is daarin naar eigen verantwoordelijkheid behandeld. Wij hebben het gevoel dat ze als kleine speler als voorbeeld worden gesteld. De strafzaak loopt nog en we hebben vertrouwen in een goede afloop.’

nieuwe start aan de Yttingwei. ‘Hierop hebben we inmiddels al verschillende investeringen gedaan, zo zijn er handmeters aangeschaft om radioactiviteit te meten. We nemen dit soort zaken nu in eigen hand, zodat we zeker weten dat we aan de regels kunnen voldoen.’ Vader en zoon beseffen dat het hard werken zal zijn om het vertrouwen in het bedrijf weer te herstellen. ‘Wij zijn bereid om daar alles voor te doen en hebben het vertrouwen dat hen dit gaat lukken.’ YTTINGWEI 4A

Wanneer je een partij ijzer aflevert bij Nijboer wordt het ijzer overgezet in kiepbakken waarmee wordt gewogen. ‘Voor het ijzer geven wij een goede prijs per kilogram’, benadrukt Danny. ‘De klant is bij het wegen aanwezig en kan meekijken en weet wat hij krijgt.’ Bij Nijboer hopen ze na de strafzaak weer te kunnen beginnen met de particuliere handel. Zij nemen alle metalen in. Zo is er voor koper bijvoorbeeld een kabelstripper. Alles wordt netjes gesorteerd. Nijboer heeft twee vrachtauto’s, waarmee zij ijzer ophalen bij klanten. ‘Wanneer we bij een klant aan het laden zijn, zorgen we altijd dat we alles keurig aangeveegd en schoongemaakt weer achterlaten. Hiermee kweek je vertrouwen bij klanten en zo geven wij extra aandacht!’

na en zus Klaziena. ‘Klaziena doet de administratie, belangrijke hulp waar je niet zonder kan.’ Danny en Michel zien het begin aan de Yttingwei als een nieuwe start met nieuwe mogelijkheden. ‘De opgedane ervaringen in het verleden zijn wijze lessen geweest, waardoor Nijboer Schroot het nu alleen maar beter kan doen.’ WORKUM

Workum is altijd een plaats met veel handel geweest. Ooit ontstaan als agrarische nederzetting, ontwikkelde de stad zich later tot centrum

van zeevaart en scheepvaart. De naam van de plaats verwijst naar woonplaats (heem) van de persoon Walderik. In 1327 werd Workum nog Walderichheim genoemd en dit is uiteindelijk verbastert tot Workum (Fries: Warkum). In 1399 kreeg Workum stadsrechten en in 1533 kreeg zij de onderhoudsplicht voor de zeedijken opgelegd. Een belangrijke taak in een tijd waarin de mens nog regelmatig het onderspit delfde in haar strijd tegen de zee. Workum had toen een open verbinding met de toenmalige Zuiderzee, vandaag de dag het IJsselmeer.

NIEUWE START

Workum kent een lange historie van handel in verschillende producten. Deze handel vormde de mentaliteit van de lokale bevolking. Een reden waarom de familie Nijboer zich zo thuis voelt in deze kleine stad. Als het aan hen ligt zullen zij dan ook nooit vertrekken. De ligging van Workum aan de N359 maakt het stadje goed bereikbaar. Nijboer Schroot ziet de toekomst aan de Yttingwei 4A weer zonnig tegemoet. ‘Wij komen sterker terug als nooit tevoren!’

Bakker Hydraulic Products

SLOOP VAN SCHIP

Mede door deze gebeurtenis kwamen vader en zoons tot het inzicht dat ze een terrein nodig hebben waar mogelijkheden zijn om deze zaken te voorkomen. Vandaar de

7

Recentelijk heeft Nijboer nog een mooi project gedaan voor Spaansen in Harlingen. ‘De sloop van een schip leverde ruim 1000 ton ijzer op. Eigenlijk is dat het allermooiste aan dit werk, je staat met de brander in de hand grote platen ijzer uit te snijden. Die laad je op en verkoop je weer door, mooier is er niet!’ Vanuit het thuisfront is er nog ondersteuning door moeder Lowie-

innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM


8

|

D rie

Vragen aan

s teFan r uMMeL ,

aLgeMeen Directeur

M esse M unchen

‘Europese Green Deal is een grote kans’ Een wereldwijd netwerk voor circulaire economie, klimaatbescherming en klimaatbestendigheid: IFAT in München en haar spin-offs in China, India, Afrika, Brazilië en Turkije zijn drijvende krachten voor duurzame ontwikkeling. Drie vragen aan Stefan Rummel, Managing Director van Messe München, over de hoogtepunten van IFAT, die in september in München wordt gehouden.

hierbij is dat de hulpbronnen herhaaldelijk worden gebruikt. Bij IFAT vinden gemeenten en de industrie de technologieën die ze nodig hebben om producten gedurende de hele levenscyclus duurzaam te maken. Daarnaast sturen initiatieven zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties of het komende vijfjarenplan van de Chinese overheid duurzame ontwikkeling sterker aan dan

De milieu-industrie neemt een hoge vlucht, geldt dat ook voor IFAT? ‘IFAT zal alle achttien hallen van Messe München en een nog grotere buitenruimte bezetten, met een totale oppervlakte tot 270.000 vierkante meter. Veel internationale gezamenlijke stands dragen hieraan bij. Verschillende Europese landen evenals China, Japan, Canada, Zuid-Korea en de VS zijn vertegenwoordigd. En dit jaar ontvangen we ook een bijzonder groot aantal vragen van Rusland, het grootste land ter wereld zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de politieke wereld.’ Gezien het tekort aan geschoolde werknemers: kan de milieu-industrie profiteren van de beweging Fridays for Future?

De Europese Green Deal is een ambitieus klimaat- en economisch programma - welke rol speelt het bij IFAT? ‘De Europese Green Deal is een belangrijke kans om klimaatbescherming te verzoenen met de economie. Een belangrijk aspect

ooit. Bij IFAT zien we dat de Volksrepubliek een steeds grotere rol speelt, zowel als koper als producent van milieutechnologieën. En veel bedrijven zijn zich bewust van hun bijdrage aan het behalen van de SDG’s, die voor het eerst ook wordt vermeld in onze exposantenlijst.’

‘Wel, dat zou een geweldig effect zijn als de beweging Fridays for Future jongeren motiveert om de carrièremogelijkheden in de milieu-industrie te verkennen. In ons geval bieden we de ‘experience/ science/ future’-platform - inclusief een klassieke CareerDay. Hier brengen we bedrijven, onderzoeksinstellingen, startups en young professionals samen. Ook indrukwekkend zijn de vele live-demonstraties, bijvoorbeeld de VDMA Crushing Zone met de recycling van bouw- en sloopafval. Dankzij de zogenaamde stedelijke mijnbouw kunnen veel van de gewilde grondstoffen die in onze steden worden gebruikt na sloop worden gerecycled. Veel fora behandelen ook onderwerpen als schoon drinkwater, de strijd tegen microplastics en klimaatbestendige urbanisatie.’

Inter-Techno tevreden over verkoop van Bobcatverreikers in Nederland Inter-Techno, de Nederlandse distributeur van Bobcat, is tevreden over de Nederlandse verkoop van Bobcat-verreikers in 2019. Bobcat verkoopt weliswaar al langer verreikers, maar Inter-Techno heeft zich specifiek op dat marktsegment gericht na de introductie van enkele nieuwe modellen eind 2018. ‘We hebben in 2019 18 machines verkocht in Nederland, waardoor ons marktaandeel van niets ineens naar ongeveer vijf procent is gestegen’, licht Bertus Boer, algemeen directeur van Inter-Techno toe.

‘De meeste Bobcat-verreikers zijn door verhuurbedrijven. Dankzij de introductie van een aantal speciale AGRI-modellen zijn onze verreikers nu ook een interessant alternatief

R i g t e r Handelsonderneming B.V. Vertegenwoordiging BENELUX voor Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl Hoofddealer voor Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

A KINSHOFER COMPANY

voor agrarische bedrijven.’ Eind 2018 introduceerde Bobcat de nieuwe TL43.80HF verreiker; met een hefvermogen van 4,3 ton en een maximale hefhoogte van 8 meter het nieuwe topmodel uit de reeks Bobcat-verreikers. Met het nieuwe model, dat ook leverbaar was met een aantal speciale AGRI-pakketten, richtte Bobcat zich voornamelijk op de agrarische sector markt. Met zijn compacte afmetingen, uitstekende wendbaarheid, een lichtgoedbak van 3500 liter, een opbreekkracht van 7000 kg en reeks speciale aanbouwdelen biedt de machine prima prestaties en een hoge productiviteit.

WASTE EXPERT-MODEL

Medio 2019 introduceerde Bobcat een nieuwe serie ‘Waste Expert’ telescopische laders, die specifiek ontwikkeld waren voor materialhandling in de afvalverwerking en recycling. Het model dat eveneens gebaseerd is op de TL43.80HF heeft speciale aanpassingen voor het werken met afvalstromen. De machines zijn veel robuuster uitgevoerd met zware assen, een bodemplaat en tal van speciale voorzieningen en onderdelen, die de machine en de bestuurder in de zware omstandigheden beschermen. In Nederland is inmiddels ook de eerste Waste Expert-versie verkocht. ‘Ons productportfolio verreikers is nog relatief beperkt’, verduidelijkt Bertus Boer. ‘De verreikerlijn bestaat nu uit 8 modellen, maar we hebben bijvoorbeeld nog geen roto’s, geen compacte verreikers en geen echte heavy duty machines. Bobcat breidt het productaanbod echter steeds verder uit. Medio van dit jaar komen de eerste Stage V machines op de markt en eind van het jaar introduceert Bobcat een nieuwe generatie verreikers’, verklapt Boer. ‘Het nieuwe jaar is voor ons prima begonnen. We hebben dit jaar al tien verreikers verkocht. We verwachten dat we onze doelstelling van zo’n dertig machines dit jaar zullen halen, waardoor we in dat segment op een marktaandeel van zo’n 10 procent uitkomen. Dat zou een mooie prestatie zijn na twee jaar.’


Gerrits tevreden over Kinshofer/ Rigter Na enkele jaren al met Kinshofer poliepgrijpers te draaien is er op de vestiging in Venlo Bij Gerrits Recycling weer een 800 liter Kinshofer bijgekomen. De door Rigter Handelsonderneming geleverde Kinshofer poliepgrijper van 800 liter heavy duty hangt aan de Liebherr LH 60. De kraanmachinist Mike wou graag weer een Kinshofer, omdat de oude goed beviel qua snelheid en kracht. Ook het eenvoudige onderhoud en het eventueel makkelijk vervan-

gen van onderdelen maakt de Kinshofer poliep zeer gebruiksvriendelijk. Daarnaast kijkt Rigter Handelsonderneming de oude Kinshofer poliep weer even na en knapt deze op. In de moderne werkplaats in Eemnes wordt de poliep compleet uit elkaar gehaald en maken weer als nieuw gemaakt. De poliepgrijper wordt voorzien van nieuwe punten en een laag hardlas en diverse pennen en bussen worden vervangen. Na de opknapbeurt kan de poliep er zeker weer jaren probleemloos tegenaan. Wil je lage draaikosten per uur en makkelijk onderhoud en een robuuste snelle grijper: Rigter/ Kinshofer maakt het mogelijk.

9

BVBA

|

MACHINES & TOOLS VOOR RECYCLING �  +32 497 13 14 15 �  Vliegplein 4 9991 Adegem België  

info@tt.be www.tt.be

Virol werkt samen met NDC Mediagroep In de grafische industrie komen veel stromen afval vrij, van papier tot metaal. Daarom hebben Virol en NDC Mediagroep besloten om te gaan samenwerken.

Peugeot 206 meest gerecyclede auto van 2019 Gemiddeld gaat een auto ruim achttien jaar mee. In totaal zijn vorig jaar 234.348 personenauto’s en lichte bedrijfswagens afgedankt. De Peugeot 206 is zo’n twintig jaar geleden veel verkocht. Deze auto werd in het afgelopen jaar het meest voor demontage aangeboden. In totaal zijn vorig jaar 9.719 Peugeots 206 gedemonteerd. De Ford Ka, die een jaar eerder op de eerste plek stond, is in totaal 7.477 keer gedemonteerd. Samen met de Ford Focus en de Volkswagen Polo en Golf vormen zij de top 5 van meest gedemonteerde auto’s in 2019. Maar wat is er gebeurd met al deze Peugeots 206? Hoe worden ze gerecycled? Van alle afgedankte auto’s is vorig jaar 84,3% via een bij ARN aangesloten autodemontagebedrijf

NDC Mediagroep is het grootste onafhankelijke mediahuis van Noord-Nederland met meer dan zeventig digitale kanalen, dertig events, veertig weekbladen, zeven nieuwsbladen en drie dagbladen. Henk Pronk, bedrijfsleider bij NDC, vertelt: ‘Belangrijk binnen ons bedrijf is het waarborgen van de continuïteit van ons bedrijfsproces en dat faciliteert Virol. Wij blijven altijd in gesprek, krijgen advies bij uitdagende afvalvraagstukken en als wij een probleem hebben, helpt Virol mee aan de oplossing.’

aanspreekpunt te hebben. De historie, de technische mogelijkheden én het financiële aspect zijn allemaal doorslaggevend geweest in de keuze voor Virol als afvalverwerker. Binnen het mediabedrijf wordt er veel gewerkt met vertrouwelijke documenten en informatie. Omdat het niet de bedoeling is dat derden er met deze vertrouwelijke informatie vandoor gaan, is gekozen om ook de opslag en vernietiging van vertrouwelijke documenten via Virol te laten verlopen.

in de PST-fabriek in Tiel terecht. Hier worden nog bruikbare grondstoffen onttrokken uit het restmateriaal van alle afgedankte auto’s. EXPERT

ARN (Auto Recycling Nederland) is in Nederland de expert op gebied van autorecycling. Samen met driehonderd partners geven zij uitvoering aan de wettelijke norm om minimaal 95% van een auto te recyclen. ARN ondersteunt daarbij de branche door bijvoorbeeld te voorzien dat schadelijke stoffen uit een auto (koelvloeistof, olie, remvloeistof enz.) worden opgehaald bij de autodemontagebedrijven en naar inzamelaars worden gebracht. Zodat deze stoffen netjes verwerkt of gerecycled kunnen worden. Autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recycling-

zijn. Het afvalproduct van NDC is qua volume meestal goed in te schatten, maar er zijn pieken waar direct op ingespeeld moet worden. ‘Dit zijn de momenten waarop wij moeten kunnen rekenen op de expertise en de flexibiliteit van onze dienstverleners en dat kunnen wij bij Virol. De communicatie is uitstekend en hierdoor verloopt de dienstverlening ook strak en vlot.’Virol vindt het belangrijk om haar klanten te helpen bij het realiseren van MVO-doelstellingen. Samen kunnen wij zorgen voor een circulaire economie! NOODZAAK FLEXIBILITEIT

Vooral de afvalstroom papier/ karton kan bij NDC in rap tempo oplopen. Belangrijk is daarom dat zowel de pers- als de rolcontainers snel worden geleegd, zodat het proces hierdoor niet wordt verstoord. ‘Het afhalen en wisselen van de containers verloopt goed volgens een vast schema. Bij extra aanbod of een calamiteit is Virol meteen ter plaatse om problemen te voorkomen’, aldus de bedrijfsleider bij NDC. ALLES BIJ ÉÉN AANBIEDER

In de grafische industrie komen veel stromen afval vrij, van papier tot metaal. Voor elke stroom heeft Virol passende containers geregeld en deze worden geleegd volgens de wensen van de klant. NDC heeft ervoor gekozen om voor vrijwel alle stromen, één

MEER AANDACHT DUURZAAMHEIDSBELEID

Het duurzaamheidsbeleid van NDC is de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt en efficiënte afvalverwerking is een belangrijk onderdeel hiervan. Daarom moet het afvalbeleid strak geregeld

Van oudsher was Wegener Nieuwsdruk Winschoten al klant van Virol. Tijdens de daarop volgende overnames en fusies bleven ze klant bij Virol. ‘Wij zijn voor alle bedrijfsonderdelen genoodzaakt om altijd rond te shoppen voor de beste prijs, bij Virol doen we dat niet. Wij zijn zeer tevreden, het contact is warm en tijdens topdrukte bij ons worden wij altijd snel geholpen.’

IFAT 2020 is zo duurzaam mogelijk

duurzaam gedemonteerd. Een autodemontagebedrijf is de eerste stop van een afgedankte auto. Bij een autodemontagebedrijf worden de auto’s ontdaan van bruikbare onderdelen en gevaarlijke vloeistoffen. Vervolgens gaan ze naar de shredderbedrijven. De restmaterialen van het shredderbedrijf komen weer

bedrijven blijven zoeken naar nieuwe methoden om dit zo goed mogelijk te doen. De uitdaging daarbij is om de materialen van achttien jaar oude auto’s verantwoord en hoogwaardig te recyclen met als doel om de norm van 95% recycling van een afgedankte auto te blijven behalen.

IFAT in München, die van 7 tot 11 september wordt gehouden, is ‘s werelds grootste vakbeurs voor milieutechnologieën en houdt zich ook al lang bezig met duurzaamheid. Dit streven wordt nu versterkt door de uitreiking van de IFAT Environmental Leadership Award, een prijs voor een duurzame uitstraling van een beurs. ‘Als IFAT zijn deuren opent om in september meer dan 3.300 exposanten en ongeveer 145.000 bezoekers te verwelkomen, willen we de beurs zo duurzaam mogelijk maken’, legt

Philipp Eisenmann, directeur van de IFAT, uit. Het evenement profiteert al van beursterreinen die veel milieuvriendelijke facetten bieden, van geothermische energie en fotovoltaïsche zonne-energie tot uitgebreide beplanting. ‘We hebben bestaande en nieuwe maatregelen samengevat in een gedragscode en doen een beroep op bezoekers, exposanten en partners om zich zo milieuvriendelijk mogelijk te gedragen.’ Een van de nieuwe aanbiedingen is een CO2-calculator inclusief de mogelijkheid om de CO2-uitstoot voor reizen van en naar IFAT te compenseren met donaties aan milieu-

vriendelijke projecten. De IFAT Environmental Leadership Award is onder andere toegekend aan Auma Obama en de Club van Rome. ‘Nu krijgt de prijs een nieuwe richting: we willen exposanten een stimulans geven om op een duurzame manier aan de beurs deel te neme’, licht Eisenmann toe. De criteria zijn: mobiliteitsgedrag, recyclebare standbouw, recyclebare materialen, catering, afvalbeheer, weggevertjes, productie van reclamemateriaal en andere maatregelen. Meer informatie over IFAT is te vinden op de website ifat.de.


10

|

Hybride Telestack LF823 voor Sagro Van der Spek Vianen heeft een nieuwe Telestack LF823 afgeleverd aan de Sagro. De nieuwe Telestack is een hybride uitvoering die zowel standalone als op stroom kan draaien. Deze stroom wordt bij Sagro op middels eigen windmolens en zonnepanelen opgewekt als de Telestack op één van de eigen locaties wordt ingezet.

Sagro is van een lokaal aannemingsbedrijf in de jaren ’60 door productontwikkelingen, specialisaties en overnames uitgegroeid tot een multidisciplinaire onderneming die op dit moment met meer dan 250 medewerkers actief is op vele werkterreinen, waarbij logistiek een centrale rol speelt.

De nieuwe 22 tons rupsmobiele transportband, die is gebouwd door de wereldmarkleider op het gebied van mobiele transport- en overslagsystemen, is uniek door zijn speciale opbouw. Voor Sagro was het belangrijk dat de nieuwe Telestack zo breed mogelijk inzetbaar is vele toepassingen binnen het gehele bedrijf. Hiervoor is gekozen voor een Telestack LF-machine waarbij ‘LF’ staat voor ‘Low Feeder’, een lage bunker als voeder op de machine. Bij de Telestack LF machines is op de rupsmobiele machine naast een transportband ook een grote opgavetrechter geplaatst waarmee de machine beladen kan worden door zowel een laadschop als graaf- en overslagmachine of een breek- of zeefinstallatie. GROTE CAPACITEITEN

De machine van Sagro is voorzien

360º DRAAIEN

De nieuwe Telestack rupsmobiele transportband kan 360º draaien ten opzichte van zijn onderwagen. De machine is uitgevoerd met een zware draaikrans zodat de bovenwagen in iedere positie ten opzichte van van de onderwagen kan worden geplaatst. Het is dus mogelijk om zeer eenvoudig de machine parallel te laten rijden langs de op te zetten producten of te beladen schepen.

TOTAALOPLOSSINGEN

van een bunker met een inhoud van 7 kubieke meter, zodat zonder problemen grote capaciteiten kunnen worden opgegeven. De bunker is compleet voorzien van wisselbare slijtplaten en ‘breakerbar’. Deze

‘breakerbar’ zorgt dat de val van het te laden product gebroken worden en er geen overmatige slijtage en krachten op de 1.200 mm brede transportband komen. Belading van de bunker kan zowel van de zij- als achterkant plaatsvinden middels een laadschop. Een grijper kan uiteraard van alle kanten de bunker beladen. De transportband heeft een lengte van 23.000 mm en kan tot 800 ton per uur opvoeren naar een hoogte van ruim 10.000 mm waarbij een voorraad kan worden opgezet van dik 1.500 kubieke. Uiteraard kan de band door middel van de zware hydraulische ondersteuningen ook vlak worden gesteld zodat hij ingezet kan worden voor het beladen van schepen. Het complete frame van de 1.200 mm brede transport is opgebouwd uit een zware constructie waarbij de zijkanten uitgevoerd zijn in gezet plaatwerk dat door het lassen van plaatwerk aan de

binnenzijde van de band een uiterst stabiele kokerconstructie vormt om vele miljoenen tonnen te kunnen transporteren zonder problemen. VERSTELBARE KLEP

Aan het einde van de transportband is een hydraulisch verstelbare klep geplaatst zodat de richting van het te transporteren materiaal kan worden gericht om schepen optimaal te laden en de voorraad zo groot mogelijk te maken. Het gemonteerde rupswerk van 4.000 mm lengte zorgt dat de machine snel en eenvoudig verplaatst kan worden op locatie. Door de jarenlange ervaring die Telestack heeft met het bouwen van mobiele transportbanden is de onderwagen optimaal geplaatst en uitgevoerd ten opzichte van de transportband, zodat zelfs bij de hoogste stand de productkegel onder de band de onderwagen niet raakt en de stabiliteit gewaarborgd is.

De kracht van Sagro is meedenken met hun opdrachtgevers en het bieden van totaaloplossingen. Het bedrijf is onder meer actief op de volgende werkgebieden: metaalrecycling en de recycling van bouw- en sloopafval en hout, puin, papier, folie, groenafval, dakafval en slib, infrastructuur, milieuadvisering, sloopwerken, asbestverwijdering, bodem(water)saneringen, transportwerkzaamheden, en op- en overslagactiviteiten. Zowel bulk- als stukgoederen kunnen worden op- en overgeslagen. De nieuwe Telestack LF823 wordt dan ook op vele locaties en in verschillende producten ingezet. Sagro opereert slagvaardig en veilig, met veel aandacht voor kwaliteit en milieu. De platte organisatie en het feit dat de onderneming beschikt over een eigen, goed onderhouden machinepark, maakt dat er snel en flexibel gereageerd kan worden op verzoeken van opdrachtgevers en ieder vraagstuk ingevuld kan worden. Het transport van de Telestack LF823 Revolution kan door Sagro worden uitgevoerd door de eigen zwaartransportcombinatie die de machine snel en efficiënt kan aan- en afvoeren op ieder werk en locatie.

M inischaren

te huur

en te koop bij

R igter

Rigter Handelsonderneming heeft momenteel diverse Genesis, Demarec, Labounty en Montavanni scharen in de verhuur en voor de verkoop beschikbaar. Deze kunnen nieuw of gebruikt worden geleverd en zijn 24/7 af te halen in Eemnes. Momenteel is Rigter Handelsonderneming nog druk bezig met het opknappen/rebuilden van minischaren om ze weer met garantie te kunnen verkopen. Voor alle A-merken kunnen service, onderdelen ,verkoop of verhuur worden verzorgd met eventueel de diverse kopplaten of verlopen of soorten hydraulische koppelingen. Ook voor vrijblijvend advies of imitatieonderdelen, zoals messen, pakkingen en slijtdelen zijn de medewerkers per mail of telefoon te bereiken.

ORANJELAAN 35 | 2382 PK | ZOETERWOUDE | 071 - 581 00 00 | INFO@DEMTECH.EU

W W W. D E M T E C H . E U


|

s C H r o o T a C C o u n Ta n T s

WP + Btw + OVOB = €€€?! Velen hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om Btw terug te vragen over de in privé aangeschafte zonnepanelen. Maar is er wellicht nog meer aftrek mogelijk? En wat te denken van de nieuwe kleineondernemersregeling? WP + BTW Op 20 juni 2013 oordeelde het Hof van Justitie in de zaak Fuchs dat particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden als Btw ondernemer kunnen worden aangemerkt. Hierdoor kunnen zij de Btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. De laatste paar jaar zijn er door Gerechtshoven en de Hoge Raad verrassende uitspraken gedaan over de vraag of door plaatsing van zonnepanelen (het dak van) de woning een extra zakelijke functie gekregen heeft of niet. Een aangedragen argument is namelijk, dat de zonnepanelen niet op zichzelf staan, maar dat ook een groot deel van de woning ten dienste staat aan de zonnepanelen. Hierdoor zou een deel van de Btw op de bouwkosten van de woning aftrekbaar zijn. Voor plaatsing van panelen op bestaande woningen gaat dit niet op, tenzij er sprake is van een reeds bestaand zakelijk gebruik. Inmiddels zijn er diverse uitspraken gedaan over deze kwestie. Een aantal daarvan zijn in het voordeel van de particulier beslist en daarmee lijkt de weg vrij om dit gebruik breder toe te passen. Helaas gooit de Belastingdienst vooralsnog roet in het eten. In de ‘set vragen en antwoorden over Btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen’ is namelijk de volgende passage opgenomen: De Btw op andere kosten dan die van aanschaf en installatie van de zonnepanelen houdt naar de mening van de Belastingdienst geen verband met de Btw belaste leveringen aan het energiebedrijf en is in dit kader niet aftrekbaar. De uitspraken die in het voordeel van de particulier zijn gedaan zien grotendeels op wetgeving, die gold voor 1 januari 2011. Op basis van deze wetgeving bestond volledig recht op aftrek van Btw op de aanschafkosten van de gehele woning bij (deels) zakelijk gebruik, waarbij het privégebruik van de woning werd gecorrigeerd aan de heffingskant. Dat wil zeggen dat belastingplichtigen Btw waren verschuldigd voor het privégebruik van hun zakelijk gebruikte woningen. Op grond van deze uitspraak zou de te claimen Btw op bouwkosten kunnen zijn: (Dakoppervlak zonnepanelen / woonoppervlakte woning + dakoppervlak zonnepanelen) x Btw op bouwkosten woning.

In een uitspraak over een zaak betreffende wetgeving na 1 januari 2011 was het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van oordeel, dat er geen aftrek van Btw bestaat, omdat een rechtstreeks en onmiddellijk verband zou ontbreken tussen de energielevering van zonnepanelen en de aanschaf van het perceel en de bouw van de woning. Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld. Er zijn namelijk genoeg aanknopingspunten met de uitspraken over situaties voor 2011. OVOB Per 1 januari 2020 is de nieuwe kleine ondernemersregeling van kracht geworden, de zogenaamde Omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB). Ongeacht de rechtsvorm kan een onderneming kiezen voor de OVOB. Mits de jaaromzet (exclusief Btw) maar beneden de grens van € 20.000 blijft en de onderneming is gevestigd in Nederland. In plaats van een korting op de Btw kan de ondernemer dan kiezen voor een vrijstelling. Dit betekent voor de ondernemer dat er geen Btw-aangifte meer gedaan hoeft te worden, er geen Btw op de factuur in rekening gebracht mag worden, in rekening gebrachte Btw niet aftrekbaar is en deelname aan de OVOB een vrijstelling betekent voor tenminste drie jaar. Het is voor de huidige ondernemers die de oude KOR toepassen maar de vraag of het voordelig is om onder de nieuwe KOR te vallen. Weegt de vrijstelling op tegen de niet aftrekbare voorbelasting? Welke soorten omzet heeft u en moet deze omzet meegenomen worden in de bepaling van de grens van € 20.000?

In sommige gevallen is het beter om alsnog te kiezen voor de ouderwetse Btw-plicht. Particulieren met zonnepanelen worden door de nieuwe OVOB geacht vrijgestelde prestaties te verrichten voor de Btw. Dat kan financiële gevolgen hebben i.v.m. herziening van Btw. Herziening betekent, dat de activa vijf jaar (roerend) of tien jaar (onroerend) gevolgd wordt. Bij overgang van en naar vrijgestelde prestaties betekent dat een deel van de teruggevraagde Btw weer afgedragen moet worden. Speciaal voor de zonnepaneelhouders is er echter een herzieningsdrempel in het leven geroepen van € 500 per jaar. Als de berekende herziening van Btw onder dit bedrag uitkomt, dan hoeft het niet te worden afgedragen. Uitgaande van niet-geïntegreerde (roerende) zonnepanelen en ingang van de OVOB na het jaar van aanschaf, betreft de herziening in de eerste vier jaren na het jaar van aanschaf 1/5 van de investerings-Btw. Hierdoor blijven investeringen tot een jaarbedrag van € 11.904 exclusief Btw buiten de herziening.

Van der Spek Vianen: uw betrouwbare partner in op- en overslag, verkleinen, zeven, breken en scheiden van uw producten.

Maar let op! Wanneer men ook de Btw op de bouwkosten terugvraagt en de fiscus daarmee instemt, zal naar verwachting de herziening ervoor zorgen, dat een groot deel van de Btw terugbetaald moet worden! Immers wordt dan de terugontvangen Btw hoger dan € 500 per jaar. Met het oog daarop moet dus ook een afweging gemaakt worden om wel of niet mee te doen met de nieuwe KOR. €€€?! Wil men niet buiten de boot vallen, dan blijft het voor belastingplichtigen die woningen met zonnepanelen laten realiseren dus zaak om tijdig bezwaar te maken en -indien nodigberoep in te stellen tot de Hoge Raad arrest heeft gewezen. Ook de keuze voor wel of niet kiezen voor de OVOB dient weloverwogen genomen te worden. Uiteraard ondersteunen de adviseurs van Profinis u hier graag bij!

RECYCLING

Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

W W W.VA N D E R S P E K . N L

HEEFT U NOG BONNENBOEKJES NODIG, OF KAN UW HUISSTIJL EEN VERFRISSING GEBRUIKEN ? Handelson

derneming

Wij kunnen bonnenboekjes, enveloppen, visitekaartjes, brief- en factuurpapier en nog veel meer voor u verzorgen

In- en verkoop H. van IJzer & Chauffeursdienst Metalen en

Aantal: Aantal:

Aantal: Aantal:

Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

Hindriks

G. Griemink straat 7815 CS Emmen 13

Telefoon : +31(0) 624210277 BTW nr. : NL22413 4401B01 KVK : 6774603

9 Naam : ............... .............................. Naam ....................... : ............... Adres : ............... .............................. .............................. ....................... Adres ....................... Postcode :: .............................. .................. .............................. Woonplaa Postcode : ts : ............... ........ .................. .......... Woonplaats : ............... ..........

Subtotaal: Subtota BTW: al: BTW: Totaal: Totaal:

Telefoon : .............................. .............................. Telefoon : E-mail .............................. ........ : ............... .............................. .............................. E-mail ........ ....................... : ............... .............................. .......................

Omschrijving: Omschrijving:

Omschrijving: Omschrijving:

Prijs: Prijs:

Prijs: Prijs:

Totaal: Totaal:

Totaal: Totaal:

11


12

|

Schroot is prachtig! Deze foto is genomen door Coen Posthumus van Wynmalen & Hausmann.


|

13


14

|

Huishoudbeurs 2020: recordaantal ingeleverde lege batterijen ruim 18.000 lege batterijen kwamen inleveren. Dankzij de voorlichtingscampagnes van Stibat zijn de meeste consumenten zich ervan bewust: lege batterijen lever je gescheiden in. Onder het motto ‘Waar je ze koopt, kun je ze kwijt!’ kan dit bij één van de ruim 25.000 inleverpunten in Nederland. Denk hierbij aan supermarkten, bouwmarkten en drogisterijen.

alle inleveraars automatisch mee met de doorlopende landelijke winactie ‘Lege batterijen? Lever ze in en WIN!’. Door prijzen aan goed gedrag te koppelen, stimuleert dit consumenten om te blijven inleveren. Op de laatste beursdag werd de hoofdprijs, een reischeque van €500,-, uitgereikt aan degene

ook vanwege de vele knoopcelbatterijen in gehoorapparaten. Daarnaast schakelden we familie, vrienden en bekenden in. Maar ook wildvreemden spaarden met ons mee, met dank aan social media. Het was een enorm project, maar met een mooi resultaat: winst voor onszelf én het milieu.

die de meeste lege batterijen had ingeleverd. Dit jaar waren dat de zussen Daphne en Daniëlle Vermeij uit Voorhout.

We hebben met onze actie veel mensen bewust gemaakt van het belang van gescheiden inleveren. Wat mijn zus en ik met de prijs gaan doen? We gaan naar Disneyland Parijs, daar kijken we enorm naar uit.’

RECYCLING

Tijdens de Huishoudbeurs, die van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart plaatsvond in de Amsterdamse RAI, zamelde Stibat maar liefst 199.595 batterijen in. Nog nooit werden er op een evenement zoveel lege batterijen ingezameld voor recycling.

Bij de stand van Stibat, dé batterijeninzamelaar van Nederland, konden bezoekers hun lege batterijen inleveren met kans op mooie prijzen. De hoofdprijs, een reischeque van €500,-, ging naar de zussen Daphne en Daniëlle Vermeij uit Voorhout, die met een steekkar

De Huishoudbeurs was negen dagen lang het grootste inleverpunt voor lege batterijen van Nederland. Bij de stand van Stibat was het een komen en gaan van mensen die lege batterijen kwamen inleveren. Daarnaast konden bezoekers een informatieve memory game spelen, waarbij op een leuke manier duidelijk werd wat er met de ingeleverde batterijen gebeurt. Door recycling worden de grondstoffen van batterijen hergebruikt om er bijvoorbeeld fietsen, pannen of dakgoten van te maken. Ook stond er een grote schommel op de stand van Stibat. Bezoekers konden hiermee de lege batterij van hun mobiele telefoon opladen. Jong en oud maakte hier dankbaar gebruik van. PRIJZEN ALS STIMULANS

WINST VOOR ONSZELF ÉN HET MILIEU

Met het inleveren van lege batterijen konden bezoekers mooie prijzen winnen. Iedere dag verlootte Stibat vijf Pluim-cadeaubonnen ter waarde van €15,-. Ook doen

Daphne Vermeij: ‘We hebben er een jaar over gedaan om ruim 18.000 batterijen te kunnen inleveren. Ik werk in de zorg en alle collega’s hielpen mee. Dan gaat het hard,

Meer weten over het inleveren en recyclen van lege batterijen en de winacties van Stibat? Kijk op www.legebatterijen. nl. Informatie over Stibat als organisatie is te vinden op www.stibat.nl.

n ieuWe r ecYcLe Van

OilQuick volledig hydraulische snelwisselsystemen zijn de meest doorontwikkelde systemen in de markt. • ABSOLUTE NUMMER 1 in de WERELD op het gebied van volledig hydraulisch snelwisselsystemen. • OilQuick draagt bij aan het MVO beleid - geen morsen van olie tijdens het wisselen. • Ervaring van gebruikers; Tot 30% sneller de (sloop)klus klaren of minder machines nodig. • Altijd het juiste uitrustingsstuk voor het werk, dus efficiënter werken en geen onnodige schades. • Horizontale koppeling van de hydraulische connectors pas nadat de kopplaat in de juiste positie is. • Vrijwel geen kans meer op slangbreuk - betekent minder kosten en stilstand van de machine. • Bij hamer gebruik geen krachten in lengsrichting op de hydraulische connectors door de horizontale koppeling. • Flexibele inzet op het werk, ook bij het tussendoor laden van vrachtwagens. Geen wachtende vrachtwagen(s) of graafmachine(s).

A KINSHOFER COMPANY

Maak uw overslagmachine nog veelzijdiger met OilQuick! Super snel wisselen tussen poliepgrijper, sorteergrijper of schrootschaar.

OQC-systeem, een vrijhangend systeem voor overslagmachines.

www.hetnieuwesnelwisselen.nl * Op basis van een OilQuick snelwisselsysteem type OQ70-55 inclusief montage, geschikt voor machines van 15-30 ton en op basis van een 5-jarige financiering (5% rente) en 1600 uur per jaar. Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Demarec, De Hork 32, 5431 NS Cuijk (NL), Tel +31(0) 485 442300, Fax +31(0) 485 442120, info@demarec.com, www.demarec.com

• Sloop- & Sorteer Grijpers • Starre Vergruizers • Multi-Quick Processors • Dedicated Demolition Line • Schrootscharen • Rail Knipper

coach

W ecYcLe

Na het succes van de eerste Recycle coach van Wecycle is de afgelopen maanden gewerkt aan het opleiden van een nieuwe Recycle coach. In de onlinecampagne helpt deze Recycle coach de consument bij recyclevragen, zoals waar laat ik mijn grotere apparaten en hoe recycle ik mijn mobieltje?

In korte filmpjes wordt op een toegankelijke manier aandacht besteed aan e-waste van vooral veel vijftigplussers, de doelgroep die centraal staat in deze campagne. Het huis van empty nesters is niet zo empty als ze denken, hun woningen liggen vaak vol met e-waste. Maar wat te doen met e-waste waar data op staat? En hoe recycle je die afgedankte printer, DVD-speler of oude TV? Een kapotte lamp, föhn, rekenmachine of boor breng je makkelijk even naar de Wecycleinleverbak in de winkel. Lastiger wordt het met grotere apparaten zoals stofzuigers en helemaal een uitdaging geven mobieltjes met je foto’s van jaren terug erop. Niet nodig! Voor elke vorm van e-waste heeft Wecycle een simpele oplossing. De nieuwe Recycle coach laat het zien. De Recycle coach wijst de consument op de mogelijkheden en leidt hen naar watismijnapparaatwaard.nl en watismijnlampwaard. nl. Daar stuiten consumenten op meer recycletips, alternatieve circulaire keuzes en vinden ze met de Wecycle-zoeker snel een e-waste inleverpunt in de buurt.


|

Dubbele certificering voor RVS Non Ferro en Rijkers De vraag naar gekwalificeerde organisaties neemt toe. Om opdrachtgevers deze kwaliteitszekerheid te geven, startten Rijkers en RVS Non Ferro vorig jaar met een certificeringstraject voor NEN-EN-ISO 3834 en NEN-EN 1090. Beide organisaties uit Uden haalden de certificaten glansrijk binnen. NEN-EN-ISO 3834 bevestigt de kwaliteitsborging voor het smeltlassen van metalen, terwijl NEN-EN 1090 de kwaliteit van de staal- en aluminiumconstructies onderstreept die RVS NON FERRO en RIJKERS vervaardigen. RVS Non Ferro en Rjkers, onderdeel van moederorganisatie SLB GROUP, waren voorheen al NEN-EN-ISO 3834-gecertificeerd. ‘Door de minimale vraag van opdrachtgevers naar deze kwalificatie in combinatie met de keuringskosten, kozen we ervoor deze certificering te laten verlopen’, vertelt directeur Egbèr Smits van SLB GROUP. ‘Beide organisaties zijn echter wel altijd volgens deze norm blijven werken.’ KLEINE STAP NAAR NEN-EN 1090

De normen NEN-EN-ISO 3834 en NEN-EN 1090 overlappen elkaar

Directiewijziging MotracLinde Bij MotracLinde heeft een directiewijziging in het tweehoofdig bestuur plaatsgevonden. Geurt de Groot bestuurt nu als enige eindverantwoordelijke de organisatie. Anthony Trienekens heeft als Managing Director afscheid genomen.

deels, waardoor de stap om beide certificaten te behalen niet zo groot was. Na een intensieve periode, waarin beide normen grondig zijn bestudeerd en waar nodig nieuwe zaken werden geïmplementeerd, volgde in december een eendaagse audit. Die bestond onder meer uit interviews met medewerkers van RVS Non Ferro en RIJKERS, controles van projecten en het gebruik van procedures. BEVESTIGING VAN INZET OP KWALITEIT

RVS Non Ferro en Rijkers behaalden beide certificeringen met een zeer goede beoordeling. Smits: ‘Een groot compliment voor onze medewerkers en een bevestiging van onze inzet op kwaliteit. De

auditor van TÜV Nederland was onder de indruk van de organisaties en sprak vol lof over onze manier van werken en de kwaliteit van de producten in de werkplaats. Beide certificaten zijn twee jaar geldig. In die periode vindt jaarlijks een tussentijdse controle plaats, waarbij we moeten aantonen dat we nog steeds aan alle eisen voldoen.’ OVER DE SLB GROUP

RVS Non Ferro en Rijkers zijn onderdeel van de SLB GROUP, die zich richt op slimme technologische oplossingen in food, water en milieu. De organisatie heeft drie dochterondernemingen: RVS Non Ferro, Rijkers en SLB Hightech. Zij werken als zelfstandige businessunits en maken daarbij gebruik

van één gezamenlijke productie-, assemblage- en montage-unit. De SLB GROUP is een typisch familiebedrijf met een internationale scope.

Voor meer informatie: www.slb-group.nl, www.rijkerspt.nl en www.rvsnonferro.nl.

Heftrucks die doorgaan tot het werk erop zit. De elektrische heftrucks van Jungheinrich zijn de meest energiezuinige, duurzame en productieve elektrische heftrucks op de markt. De nieuwste AC-motoren garanderen maximale prestaties tegen een laag energieverbruik. Alle trucks worden geproduceerd in Duitsland en bijna alle modellen zijn leverbaar met innovatieve lithium-ion accu.

Geurt de Groot en Anthony Trienekens vormden samen ruim anderhalf jaar de directie van MotracLinde. Trienekens heeft als Managing Director afscheid genomen. Trienekens gaat bij Royal Reesink de organisatie van activiteiten rond Treasury Management voor zijn rekening nemen.

jungheinrich.nl/li-ion

De Groot is als Sales & Marketing Director vanaf 1 mei 2017 bij MotracLinde in dienst gekomen en vanaf 1 juli 2018 maakte hij als Managing Director onderdeel uit van de tweehoofdige directie. Hij komt uit de Material Handling branche, waar hij sinds 2015 als General Manager Sales bij Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe werkte. Daarvoor was hij 7 jaar Managing Director bij Atlet/Unicarriers.

Meer informatie of vraag direct een demo aan: jungheinrich.nl/elektrische-heftruck

15


16

|

Het Köln-Fregat project bij Hoeben RDM:

Mega klus blijkt precisie werk! Sommige dingen gaan ongemerkt voorbij andere gebeurtenissen vormen belangrijke mijlpalen. Zo worden er iedere dag op feestelijke wijze schepen te water gelaten. Schepen waarbij niemand er op dat moment aan denkt dat deze ook ooit weer uit de vaart moeten worden genomen. Maar dat is wel het geval. Het Köln-Fregat is daar een uitstekend voorbeeld van.

Een periode die zolang duurde dat de maximale opslagtermijn voor bedrijfsafval van drie jaar verstreken was. Een dwangbevel volgde en overleg tussen alle betrokken partijen (gemeente, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat) moest uitkomst bieden. Belangrijk knelpunt hierbij bleken de snijwerkzaamheden boven oppervlaktewater. Eenmaal op de kade waren alle standaardprocedures en lopende vergunningen van Hoeben – RDM toereikend.

Deze circulaire denkwijze waarbij bij het ontwerp al rekening wordt gehouden met hergebruik en recycling is met name van de laatste tijd. Bij het ontwerp en de bouw van schepen van voor die tijd staat alleen het doel dat ze moeten vervullen voorop. Materiaalkeuze en constructies worden vooral daardoor bepaald en demontage en hergebruik is een zorg voor later. Op het moment dat voor een schip dit punt aanbreekt zijn staat de eigenaar voor de keuze verkopen naar een land waar de gestelde eisen minder strikt zijn of verkopen aan een recyclingbedrijf. Voor kleinere schepen bestaan er meestal diverse mogelijkheden maar voor grotere schepen ontstaat een

van tijdelijk afmeren zou worden. Een schip valt namelijk direct na demontage van de eerste delen (waardoor het functioneel gezien geen schip meer is) onder categorie bedrijfsafval waarop tal van regels van toepassing zijn. Aanvullende vergunningen werden aangevraagd en een periode van wachten op diverse procedures volgde.

NEDERLAND: WATER(STAAT)LAND

Omdraaien van het schip, nadat deze op het ponton was gefixeerd.

compleet andere situatie. Laat staan voor een militair fregat van 130 meter en 3000 ton. Een schip dat op de wereldzeeën als relatief kleine speler een belangrijke rol vervulde blijkt aan de kade in Nederland een kolos met gigantische afmetingen.

PRAKTIJK ALS UITGANGSPUNT

Op basis van haar meerjarige ervaring met het op de kade brengen en recyclen van talloze schepen durfde Hoeben - RDM uit Kampen de uitdaging aan te gaan. RDM staat letterlijk en figuurlijk al jaren garant

GEKNIPT EN GESTRIPT

voor een efficiënte en verantwoorde Recycling van Drijvend Materieel en heeft al allerlei soorten drijvend materiaal van klein tot groot voor talloze klanten verwerkt. Als eerste stap werd een inventarisatie uitgevoerd van het schip waarbij de toegepaste materialen en constructiewijze in detail werden gebracht. Met de aanvraag van de benodigde vergunningen ging dit demontageproject officieel van start in juli 2015.

Als kennispartij bij het beheer van water en waterwegen in Nederland nam Rijkswaterstaat als overkoepelde instantie de leiding bij de afstemming tussen alle belanghebbenden. Het eerder door HoebenRDM opgestelde plan van aanpak diende als uitgangspunt en werd op een aantal punten verder uitgewerkt door een ingenieursbureau. De complete openheid van zaken en uitgebreide toelichting op de werkwijze van Hoeben-RDM bij scheepsdemontage bleek hierbij van doorslaggevend belang. Het resultaat van deze minutieuze voorbereiding en uitwerking van het plan van aanpak werd gevormd door de gedoogtoestemming die werd afgegeven. Het werk kon beginnen! Tenminste dat betekende:

VOLGENS UW BUDGET

ADMINISTRATIEVE UITDAGING

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

De diepgang en de afmetingen van het schip bepalen de laatste aanlegplaats van het schip als eerste. Om het transport naar een geschikte recyclinglocatie mogelijk te maken is demontage van delen om de totale hoogte te beperken in veel gevallen noodzakelijk. Samen met Rijkswaterstaat werden de diverse mogelijkheden en vaarroutes in kaart gebracht. In dit geval bleek demontage van het roer noodzakelijk. Daarna werd het stuurloze schip met een sleper vanuit Amsterdam via Urk naar Kampen gebracht om aan de kade van Hoeben – RDM tijdelijk af te meren. Eenmaal in Kampen aan de ketting bleek al snel dat het geen kwestie

het vervolg van de voorbereidingen kon beginnen: de inkoop van specialistische diensten en materialen om deze mega klus mogelijk te maken. STAP VOOR STAP

Het schip moest voordat dit gehesen kon worden eerst een metamorfose ondergaan, de bovenzijde moest tot het dek kaal gemaakt worden. Dat betekende dat er gesneden moest worden boven water. Dit is onder toeziend oog van RWS uitgevoerd, evenals het eraf hijsen van de 3 complete bovendelen. Om het 2500 ton wegende scheepscasco op de kade te brengen werd contact gezocht met een bekende


|

en kan zeer gericht en selectief de diverse materialen en onderdelen losmaken.

17

CONTAINERS

MATERIALEN MIX

partijen voor heavy lifting waar eerder goede ervaringen en relaties mee waren opgebouwd. In nauwe samenwerking werd het hijsplan opgesteld uitgaande van de 400T drijvende bok en de sleepboten van Hoeben -RDM. Om de klus geklaard te krijgen werd een indrukwekkende hoeveelheid materieel gemobiliseerd bestaande uit: twee stuks 600T Liebherr rupshijskranen van Verschoor op de kade. Op het water een 2000T ponton en een tweede (300T) drijvende bok van Wagenborg.

nen! Maar eerst werd er nog even feestelijk stilgestaan bij dit mooie tussen resultaat: een compleet volgens plan en probleemloos verlopen hijs! HAP VOOR HAP

Daar staat hij dan: op de kade. Waar te beginnen? Net als bij het hijswerk geldt ook hier: goed gereedschap is het halve werk. Voor deze fase van het project heeft Hoeben

Achter de machine worden de diverse materiaal soorten apart opgestapeld. De materiaalstromen zijn divers en volgen allemaal hun eigen route. Sommigen materialen zoals isolatie en kunststoffen worden direct in containerbakken geladen voor verwerking bij andere recyclingbedrijven. Alle materialen worden verladen en gewogen via de eigen weegbrug op het terrein. Op deze manier zijn alle materiaal en afvalstromen volledig inzichtelijk. De hoeveelheden en de snelheid waarmee ze ontstaan zijn indrukwekkend. Al een paar weken na de start van de demontage is er een enorm stuk van het schip verdwenen. KORTE AFSTANDEN EN KORTE LIJNEN

Al kijkend naar de werkzaamheden blijkt hoe goed de machinisten op elkaar zijn ingespeeld. De taakverdeling is glashelder. De lijnen zijn kort en de indeling van het terrein is volledig afgestemd op de

Als tussenstap werd het schip door middel van de hijsbokken en beide rupskranen op een ponton geplaatst, waar deze gefixeerd werd met schoren. De beperkte beschikbare informatie (tekeningen van marineschepen zijn niet openbaar) maakt het lastiger om de ligging van het exacte zwaartepunt te bepalen. Om die reden moesten een aantal dingen in de praktijk worden vastgesteld en bijgesteld.

VOLGENS PLAN

Alle vooraf in detail uitgewerkte en besproken stappen werden volgens plan doorlopen. Er werd geconcentreerd gewerkt gedurende vier relatief korte, maar zeer intensieve dagen en op donderdag om 14.30 uur was de (hijs-)klus geklaard. Nu kon het echte recyclingwerk begin-

Verkoop en inkoop van:

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL

- RDM alles in eigen huis! Als eerste machine uit de eigen vloot wordt de Liebherr LH 26 in stelling gebracht. Duidelijk kleiner dan het fregat maar zeker zo dapper begint deze met het afpellen van de scheepshuid. Vanuit de hydraulische cabine is het zicht op het werk optimaal en kan er met precisie worden gewerkt. Met goed zicht op de interne constructie is het tijd voor grotere happen. Hiervoor komt de Liebherr

Normaliter worden schepen met de achtersteven als eerste aan wal gezet maar in verband met het drijfvermogen van dit fregat werd ervoor gekozen op als eerste de boeg aan wal te brengen. Een uiterst secuur werk waarbij alle precisiewerkzaamheden door de hijsmeester werden overzien en gecoördineerd.

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

vrijkomende scheepsonderdelen. De machines kunnen het letterlijk aan elkaar doorgeven en het aantal keren dat materiaal wordt opgepakt en verplaatst is tot het minimum beperkt. Al het losgemaakte materiaal wordt door de andere Liebherr overslagmachines weggedraaid voor verdere verwerking. Hierbij bewijzen de beide Liebherr LH60 overslagmachines met poliepgrijpers goede

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

Frans Hofman

R954 knipt de huid er zorgvuldig af.

R954 goed van pas. De 50 tons machine speelt met schrootschaar en werkt zich letterlijk naar binnen. Het materiaal dat zich achter de machines verzameld wordt direct bij het schip gesorteerd door een tweede kleinere R914. Een arbeidsintensief deel van het werk maar van belang om de gewenste kwaliteiten en hoeveelheden van de diverse materialen terug te winnen uit het schip. Tegelijkertijd heeft de Liebherr LH26 vrij spel aan de openkant van het schip

diensten vanwege hun grote bereik. Op korte afstand staat de hongerige schrootschaar te wachten op zijn eerste maaltijd die hem door de elektrische Liebherr ER934 in zijn mond wordt gestopt. LAATSTE FASE

Eenmaal aan de andere kant van de schaar in kleine hapklare brokjes aangekomen wordt het materiaal op de kade klaar gelegd. Hier wordt het verladen in vrachtschepen voor transport naar hoogoven voor

+31 (0)6 41 75 92 97

Witstoom 1 7103 CZ Winterswijk hergebruik. Tijdens deze laatste fase van het verwerkingsproces komt de strategische ligging van het bedrijfsterrein aan het water in Kampen ook weer duidelijk naar voren. De diepgang van de haven maken het mogelijk om grotere schepen te laten aanmeren en optimaal te beladen. Wellicht komt een deel

van het materiaal ooit weer een keer terug als marineschip! Wie zal het zeggen… Eén ding is zeker: Bij Hoeben-RDM is van schip tot schip alles onder controle! Voor meer informatie zie: www.hoebenmetalen.nl en www.wynmalenhausmann.nl.


18

|

ARN verkoopt PST-fabriek aan HKS Metals

‘De PST past in onze ambitieuze toekomstplannen’ De handtekeningen zijn gezet. ARN heeft de PST-fabriek in Tiel verkocht aan HKS Metals. ‘Wij willen met deze PST-fabriek groeien’, zegt HKS-managing director Wout Kusters tegen het online platform Green Light, Samen met Olaf de Bruijn, voorzitter Stichting Auto & Recycling en 100 procent aandeelhouder van ARN, kijkt hij de toekomst. Bij geslaagde fusies en overnames is soms sprake van een ‘perfect fit’ en een ‘win-win’ situatie. Dat geldt zeker ook voor de deal rond de PSTfabriek. ARN vond in HKS, dochter van een groot Europees concern, de ideale overnamepartij. De organisatie, sterk in de verwerking van met name oud ijzer en non-ferro materialen, ziet in de fabriek in Tiel de ideale versterking op technologisch gebied en in verwerkingscapaciteit. ‘De PST-fabriek past in onze organisatie en in onze ambitieuze toekomstplannen’, zegt Wout Kusters namens HKS. ‘Wij willen graag vooruit en zien daar met de PST volop mogelijkheden voor.’

actief aan het recyclingproces zou deelnemen. Dat ARN zelf actief deelnam aan de keten, betekende ‘dubbele petten’ en de kans op onduidelijkheid. ‘Nu de fabriek goed presteert – de bijdrage aan het

ARN BLIJFT PRESTATIES MONITOREN

De overname kent uitdagingen. ARN heeft met HKS nadrukkelijk afspraken gemaakt over hoe de keten in de komende tien jaar de vereiste autorecyclingprestatie kan blijven behalen. ‘Borging van het systeem met de vereiste bijdrage aan de recyclingprestatie moet intact blijven, dat hebben we goed vastgelegd’, meldt De Bruijn, die

MIJLPAAL

De Bruijn benadrukt dat het vanaf het begin duidelijk was dat ARN met de PST-fabriek slechts tijdelijk

06 - 26 88 31 18

Ook houden autodemontagebedrijven de vrijheid om te bepalen aan welk shredderbedrijf ze hun autowrakken leveren. Daarnaast maakt De Bruijn er geen geheim van dat hij verwachtingen heeft van HKS. ‘Een commerciële partij van dit niveau moet in staat zijn op termijn het recyclingproces nog verder te verduurzamen.’ WAARDE TOEVOEGEN

HKS is dochter van TSR Recycling, onderdeel van Remondis, een grote internationale afvalverwerker. Kusters: ‘Een concern dat circulair denken centraal stelt en dat – belangrijk – het liefst lange termijn relaties en -partnerschappen aangaat. Onze aanpak is dat wij liever waarde toevoegen dan dat we met ijzer speculeren. Liever herwinnen wij grondstoffen, om ze opnieuw in productieprocessen te laten inzetten. Wij zijn een belangrijke partij in de autorecyclingketen en willen dat kwalitatief verder uitbouwen.’ Het mag duidelijk zijn dat HKS als onderdeel van een grote onderneming vanwege de schaalvoordelen in staat is recycling zeer efficiënt aan te pakken, met inzet van hoogtechnologische innovaties. ‘Wij verwerken op jaarbasis zo’n 1,8 miljoen ton aan ijzer en leveren direct aan grote smelters als Tata Steel en ArcelorMittal en andere staal- en koperfabrieken in Europa’, zegt Kusters trots. ‘Wij zijn in Nederland het grootste shredderbedrijf van onder andere auto’s, wasmachines en alles wat gemeentelijke inzameling oplevert, met vier shredderlocaties in Moerdijk, Amsterdam, Nijmegen en Zwartsluis.’

De overname is een mijlpaal voor ARN, onderstreept Olaf de Bruijn. ‘ARN, met stakeholders RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en Stiba, lanceerde de PST-fabriek in 2011 omdat commerciële partijen op dat moment geen interesse hadden om dit voor hun eigen rekening en risico te doen. Wij vonden toen dat ARN de aangewezen partij was om hierin de benodigde stappen te zetten om de scherpe overheidseis van 95 procent recycling van autowrakken te behalen. Een post-shredder activiteit was hiervoor essentieel. Het moet gezegd worden: de technologie was voor een groot deel experimenteel, het was een zoektocht. De PST was en is z’n tijd vooruit.’ PETJE OP, PETJE AF

ders hebben op non-discriminatoire basis toegang tot de PST-fabriek voor levering van autoshredderresidu.

NOG ZUIVERDER SCHEIDEN

recyclingpercentage is ruim 15 % op het totaal van 98 % – vond ARN in HKS een goede overnamepartner. ARN neemt vanaf nu weer een heldere positie in, als ketenregisseur.’

onderstreept dat ARN de continuïteit en de prestaties blijft monitoren. Belangrijk is dat er geen voorkeurspositie is voor de shredders van HKS. Andere Nederlandse shred-

Post-shredder activiteiten zijn HKS niet vreemd. ‘In Amersfoort beschikken wij over een postshredderfabriek, die met name sterk is in het met geavanceerde technieken scheiden van non-ferro fracties, zoals koper, roestvrijstaal, messing en aluminium. Dat laatste zelfs der-

Uw partner in recyclingmachines

mate zuiver dat het rechtstreeks in het aluminiumproductieproces kan worden ingezet voor de fabricage van bijvoorbeeld raamprofielen.’ Kusters meldt dat HKS onlangs een miljoeneninvestering heeft gedaan in een methode om bijvoorbeeld roestvrijstaal nog secuurder te scheiden van koper en messing. Wat brengt de PST voor HKS? ‘Tiel geeft ons nieuwe mogelijkheden om laag- en hoogwaardige stromen te scheiden, denk aan allerlei soorten kunststoffen en vezels. Het belang van nog zuiverder scheiden neemt toe. In de fabriek in Tiel is kennis samengebracht die wij graag voor al onze stromen inzetten. Het gaat ons om die kennis en kwaliteit én om het volume. Autorecycling is in Nederland goed geregeld met een recyclingprestatie van 98%. Maar voor recycling van andere producten is Tiel een mooie aanvulling, het vult een ‘blind spot’ bij HKS in’, vindt Kusters. Hij tekent daarbij aan dat niet alle reststromen van de HKS-shredders op dit moment volledig worden benut, een deel wordt verbrand of gestort. ‘De druk om ook met die stromen iets nuttigs te doen, wordt groter. ‘Tiel’ kan in dat opzicht veel voor HKS betekenen.’ Dat geldt ook voor Circore, de merknaam van duurzame beschoeiingen, damwanden en stuwen die deel uitmaakt van de overdracht. Bijzonder is dat gebruik wordt gemaakt van gerecycled kunststof uit oude auto’s. De producten van Circore zijn rotvrij en hebben een verwachte technische levensduur van minimaal 50 jaar. WIN-WIN

De fabriek in Tiel wordt de tiende vestiging van HKS in Nederland. Intussen is sprake van een winwin situatie: niet alleen de beide organisaties hebben voordeel van de overname, ook de circa 45 medewerkers kunnen content zijn met de nieuwe situatie. Kusters: ‘Wij hebben alle medewerkers hard nodig gezien het werk en de plannen. De PST-medewerkers voelen naar mijn idee goed aan dat HKS heel blij is met de fabriek. Ik heb gezien dat de vergunningen ruimte geven aan onze ambities om in Tiel verder te groeien, bijvoorbeeld door het uitbouwen van de verwerking voor andere stromen dan alleen stromen afkomstig uit autowrakken. De huidige vergunningen vermelden een jaarplafond van 150.000 ton, terwijl ‘Tiel’ op dit moment tegen de 40.000 ton verwerkt. Dat biedt mogelijkheden!’ Bron: Green Light/ ARN Tekst: Arjen van der Sar Fotografie: Verse Beeldwaren

Online platform Green Light

Bruker Metaalanalysetoestellen Terug van weg geweest

Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl Cela Machinerie B.V. | Planetenlaan 10 | 5632 BM Eindhoven info@cela-machinerie.nl | www.cela-machinerie.nl

Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van Brukerautorecycling Metaalanalysetoestellen en draagt daarTerug vanaan weg geweest mee bij kennisuitwisseling en samenwerking. Zie voor meer informatie: www.greenlight.nl.


|

Column

Metaalrecycling anno nu!

Coronavirus zet basismetaalprijzen stevig onder druk Op 20 januari nam de paniek wereldwijd toe toen bleek dat het coronavirus van mens-opmens overdraagbaar is. Tot dat moment zaten de prijzen van veel basismetalen in een stijgende lijn, met name door het optimisme rondom het tekenen van de handelsovereenkomst fase 1 tussen de VS en China. Maar deze opmars van de prijzen kwam abrupt tot stilstand na 20 januari door het coronavirus. Het sentiment onder investeerders kantelde radicaal en de prijzen namen een duikvlucht. De vrees over de toekomstige zwakkere vraag naar de conjunctuurgevoelige basismetalen kreeg de overhand. Dit gaat de gemoederen voorlopig nog bezighouden in basismetaalmarkten.

· Im- en export van metalen · Plaatsen van containers

KOPERPRIJS: 9% GEDAALD SINDS 20 JANUARI

Het vertrouwen in de kopermarkt heeft ook een knauw gekregen door het coronavirus. De bedrijvigheid neemt mondiaal af en dat treft ook de vraag naar koper. Het lage vertrouwen blijkt ook uit de posities die investeerders innemen. Zij bouwden het aantal short posities stevig uit (met de verwachting van nog lagere prijzen) ten koste van de long posities. Het dodelijke coronavirus heeft de verwachting van een herstel van de Chinese industriële productie bevroren. En nu de verspreiding van het virus naar andere industriële krachtpatsers zoals ZuidKorea en Japan een feit is, blijft het vertrouwen voorlopig laag.

· Ferro & Non Ferro metalen

stevige druk op de zinkprijs. Voorraden in opslaghuizen van de London Metal Exchange (LME) stegen. Ook de voorraden in Chinese opslaghuizen stapelden zich verder op, mede door transportbeperkingen. De vrees voor nog minder Chinese vraag en verder verspreiding van het coronavirus wegen zwaar op het sentiment in de zinkmarkt. Dat komt vooral doordat veel bouwprojecten in China stilliggen en dat is voor de zinkmarkt een belangrijke afnemer.

ZINKPRIJS: 19% GEDAALD SINDS 20 JANUARI

Stijgende voorraden en dalende Chinese vraag zorgden voor

Casper Burgering

NIKKELPRIJS: 8% GEDAALD SINDS 20 JANUARI

Het coronavirus in China heeft geleid tot uitval van productielijnen bij grote aluminium verbruikende sectoren, waaronder de automotive, bouw en de verpakkingsindustrie. De vraag naar aluminium daalde en de voorraden namen toe.

De nikkelmarkt wijkt iets af. Door het coronavirus ontstaan in deze markt juist problemen aan de aanbodzijde. Want in Indonesië staat de voortgang van een aantal nieuwe nikkelprojecten onder druk. Dit kan op de langere termijn een krappere nikkelmarkt betekenen. Maar de nikkelmarkt is niet uitgezonderd van virusangst en de negatieve invloed op de vraag naar nikkel. Vooralsnog blijft die angst het sentiment overheersen.

Casper Burgering is senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Deze column heeft op 5 maart ook in het vakblad Vraag & Aanbod gestaan. Foto: Hannie Verhoeven

Renewi benoemt Ben Verwaayen tot Non-Executive Chairman Nadat Colin Matthews heeft besloten om af te treden als voorzitter, is Renewi Group plc (Renewi) verheugd bekend te maken dat Ben Verwaayen isbenoemd tot Non-Executive Chairman. Ben treed toe tot de Raad van Bestuur en volgt Colin op als voorzitter met ingang van 1 april 2020. Ben Verwaayen is CEO geweest van een aantal bedrijven, waaronder Alcatel-Lucent SA en BT plc. Hij vervulde de functie van Vice Chairman en ChiefOperating Officer van Lucent Technologies Inc, was President van KPN Telecom en een Non-Executive Director van Bharti Airtel. Hij is ook voorzitter geweest van een aantal bedrijven en brancheorganisaties, waaronder de CBI Energy and Climate Change Board inhet Verenigd Koninkrijk. Ben is momenteel werkzaam als Non-Executive Director in de Raad van Bestuur van OFCOM, Akamai Technologies Inc en Akzo Nobel NV. Hij is Founding Partner bij Keen Venture Partners LLP. Verwaayen brengt een rijke hoeveelheid relevante kennis en kunde met zich mee naar het voorzitterschap van Renewi, welke hij heeft opge-

daan bij het besturen van diverse organisaties in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Nederland. Daarbij heeft hij met name veel ervaring gericht op beleidvorming binnen energie- en klimaatverandering en in groeiende bedrijven in dynamische markten. KLIMAATVERANDERING

‘We zijn verheugd om Ben te verwelkomen bij Renewi’, zegt Allard Castelein, Senior Independent Director. ‘Na een uitgebreide zoektocht is de Raad van Bestuur unaniem tot de conclusie gekomen dat hij de voorkeurskandidaat is. Zijn leiderschapservaring is enorm, hij begrijpt het belang van innovatie en is nauw betrokken bij onderwer-

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

POST-CORONAVIRUS

Het coronavirus blijft voorlopig de gemoederen bezighouden. De verdere verspreiding van het coronavirus gaat een verder vertragend effect op de vraag naar basismetalen veroorzaken. Het blijft daarmee een groot neerwaarts risico voor onze prijsvooruitzichten. Zodra er echter meer controle is over het virus en de verspreiding aan banden is gelegd, gaat het herstel van de mondiale bedrijvigheid inzetten. Het vertrouwen van investeerders kan daarnaast een positieve impuls krijgen zodra centrale banken economische stimuleringsprogramma’s introduceren. Daarmee zullen de prijzen weer gaan stijgen.

ALUMINIUMPRIJS: 6% GEDAALD SINDS 20 JANUARI

Vervolgens deden de VS ook een duit in het zakje. Om de binnenlandse productie van aluminium een impuls te geven, kondigde President Trump aan om importtarieven op bepaalde aluminiumproducten te verhogen. Beide ontwikkelingen droegen bij aan een lagere aluminiumprijs.

· Transport

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR • Laagste prijs (c.a. € 23.500 ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

pen als klimaatverandering, wat van onschatbare waarde is voor Renewi, omdat we voortbouwen op ons doel om de overgang van Europa naar een circulaire economie te ondersteunen. We hebben er alle vertrouwen in dat Ben een essentiële rol gaat spelen om Renewi naar de volgende ontwikkelingsfase te brengen.’ Namens de Raad van Bestuur wil hij Colin bedanken voor zijn dienst als voorzitter gedurende de afgelopen vier jaar. ‘Hij heeft een belangrijke rolgespeeld bij de overname van Van Gansewinkel door Shanks en de daaropvolgende succesvolle integratie van we het bedrijf tot een toonaangevend waste-to-productbedrijf. We wensen hem veel succes in de toekomst.’ CIRCULAIRE ECONOMIE

‘Ik ben erg verheugd om me op dit moment bij Renewi aan te sluiten’, reageert Ben Verwaayen. ‘Het bedrijf is goed gepositioneerd om een winnaar te zijn in de opkomende circulaire economie. Het bedrijf heeft sterke overeenkomsten gesloten met belangrijke klanten en partners en blijft investeren in circulaire technologieën. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van een sterke Raad van Bestuur en samen te werken met het managementteam om Renewi te helpen zijn volledige potentieel te bereiken.’

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

19


20

|

Jungheinrich’s nieuwste heftruck is game changer Voor verkoop en reparatie van: • Voor Autolaadkranen verkoop en reparatie van: • • Autolaadkranen Containerafzetsystemen • • Containerafzetsystemen Sorteergrijpers en shovelbakken • www.bevako.nl of info@bevako.nl

• Sorteergrijpers en shovelbakken

Jungheinrich heeft op de persconferentie Innovations & Highlights 2020 zijn nieuwste elektrische heftruck met geïntegreerde lithium-ion accu gepresenteerd: de EFG P30i. De P30i is een krachtige elektrische heftruck in het jasje van een diesel/LPG truck.

De truckaandrijving bestaat uit twee elektromotoren. De geïntegreerde lithium-ion accu, die bestaat uit twee modules van elk 25kWh, voorziet de P30i van voldoende kracht voor een drieploegen inzet. De comfortoplader maakt tussentijds laden net zo eenvoudig als het bijtanken van een verbrander, en de hoge voltagetechnologie maakt de P30i zeer geschikt voor de zwaarste buiteninzet. BESTE VAN TWEE WERELDEN

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service

24-uurs Mobiele Hydrauliek Service 015 - 257 41 54 015-2574154

Bevako B.V.

Distributieweg 68, 2645 EJ Delfgauw tel: 015-3640518 / fax: 015-3613432 www.bevako.nl of info@bevako.nl Add Silence: fluisterstille elektrische Volvo CE machines Volvo Construction Equipment (Volvo CE) lanceert het eerste e-commerce platform van de Volvo Group voor de eindgebruikersmarkt. Via het online portal zijn klanten nu in staat zich aan te melden voor het reserveren van een van de nieuwe compacte elektrische Volvo machines. De nieuwe ECR25 Electric, een compacte elektrische graafmachine, en de L25 Electric, een compacte elektrische wiellader sluiten naadloos aan bij de toekomst van construction equipment. De uitstoot is nihil, ze zijn fluisterstil en trillingsarm. Dat maakt ze uitermate geschikt voor werkzaamheden in een stadscentrum, en feitelijk in elke andere kwetsbare werkomgeving. Andere voordelen zijn dat de machine minder onderhoud vergt, rustiger functioneert en voorbereid is op steeds strengere milieuregels. De elektrische machines werden vorig jaar gepresenteerd en kunnen nu voor het eerst op het online platform van Volvo CE worden gereserveerd. Melker Jernberg, Volvo CE President: ‘We zoeken altijd naar manieren om de klantervaring te verbeteren, onze processen te stroomlijnen en gebruik te maken van nieuwe technologieën. We konden geen beter moment bedenken voor de bekendmaking van ons nieuwe online platform dan de lancering van deze elektrische machines. Wij kijken uit naar de reacties van onze klanten.’ NIEUWE MARKTEN

Het e-commerce platform wordt vandaag op de belangrijkste markten in gebruik genomen, dat wil zeggen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Noorwegen. Via registratie op het online reserveringsplatform plaatst de klant zichzelf op de productielijst voor de elektrische machine. Op een later moment ontvangt elke klant die daarvoor in aanmerking

komt bericht dat hij de machines daadwerkelijk kan bestellen. Ze komen deze zomer op de markt. Het online portal is opgezet om nieuwe markten en toepassingen aan te spreken voor deze elektrische machines. Het online reserveringsplatform is opgezet in samenspraak met de lokale dealer SMT. Volvo Financial Services, wereldwijd de financiële dienstverlener van de Volvo Group, ondersteunt de aankoop van deze machines via een flexibel pakket aan financiële oplossingen.

CAMPAGNE ROND ELEKTROMOBILITEIT

Volvo CE lanceert zijn eerste elektrische machines met een campagne rond elektromobiliteit die deze week van start gaat en de vele maatschappelijke voordelen van de technologie over het voetlicht brengt. De ‘Add Silence’ campagne richt zich op een onderbelicht maar wel heel belangrijk voordeel van elektrische bouwmachines, namelijk de reductie van schadelijk geluid. Melker Jernberg: ‘Als we het hebben over schadelijke uitstoot, dan denk je al gauw alleen aan CO2. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat geluid net zo schadelijk is. Willen we samen bouwen aan een duurzame toekomst, dan moeten we een gemeenschappelijke inspanning leveren en beide problemen aanpakken.’ Meer informatie over de elektrische machines is te vinden op: www.volvoce.com/electromobility

‘De EFG P30i is de eerste lithiumion heftruck met de power en het comfort van een verbrander - een game changer in de wereld van heftrucks’, vertelt Christian Erlach, bestuurslid Marketing & Sales van Jungheinrich AG. Het bedrijf verwacht de P30i eind 2021 op de markt te brengen. Voor de EFG P30i heeft Jungheinrich het chassis van zijn nieuwste hydrostaat verder ontwikkeld door de elektrische aandrijving en de lithium-ion techniek in de truck te integreren. Het frame, de cabine en de wielen zijn speciaal ontworpen voor een zware buiteninzet. De harde rubberen bumpers op het contragewicht laten de kracht zien van de P30i.

De hefsnelheid van de P30i is 25 procent hoger dan andere elektrische heftrucks en de hellingshoek is 33% beter dan de klassieke EFG heftruck. De lithium-ion accu bestaat uit twee losse modules - die op een slimme manier in de truck zijn gestopt - wat de truck lichter, wendbaarder en energiezuiniger maakt. ‘De EFG P30i combineert de kracht, robuustheid en rijcomfort van een verbrander met de energiezuinigheid en het emissievrije karakter van een elektrische heftruck. De P30i zet een nieuwe standaard op het gebied van efficiëntie, ergonomie en duurzaamheid. Dit is het begin van het einde van diesel heftrucks’, zegt Erlach. ERGONOMISCHE WERKPLEK

De langere wielas van de P30i en de van het frame losgekoppelde cabine maakt het rijden op een ruwe ondergrond voor de bestuurder comfortabeler en stiller. In de P30i heftruck is de accu niet langer in de vertrouwde

accutrog gevestigd, maar geïntegreerd onder de stoel en de voetenruimte – een primeur voor de EFG heftruck. Door de nieuwe plaats van de accu ontstaat er meer bewegings- en beenruimte voor de bestuurder. De comfortabele zitting, de airconditioning en het verwarmingssysteem zorgen voor een comfortabele werkomgeving bij alle weersomstandigheden. Het verbeterde zicht rondom biedt meer veiligheid voor de bestuurder en zijn omgeving. De P30i is uit te rusten met diverse veiligheids- en assistentiesystemen, zoals addedVIEW, dat een 360 graden totaaloverzicht vanuit vogelperspectief biedt. EMISSIEVRIJ EN DUURZAAM

De EFG P30i is volledig emissievrij en de uitstoot van fijnstof en roet behoort definitief tot het verleden. De P30i bespaart gedurende zijn gebruiksduur tot wel 52 procent minder CO2 vergeleken met de motor van een verbrander. De lithium-ion accu van de P30i is gemaakt van lithium-ijzerfosfaat, en niet het kobalt, waardoor de truck bijdraagt aan een duurzame en emissievrije toekomst. LITHIUM-ION

De lithium-ion accu is te gebruiken bij temperaturen van -20 °C tot +40 °C. Ook de nieuw ontwikkelde lader is dankzij zijn IP54 behuizing te gebruiken bij temperaturen van -20 °C tot +55 °C. De snelle laadtijden en tussentijds (bij)laden van de geïntegreerde lithium-ion accu biedt talloze nieuwe mogelijkheden. Jungheinrich biedt bij elke lithium-ion accu 100 procent tevredenheidsgarantie en vijf jaar accugarantie.

Molson Group: uitbreiding van het Sennebogen-productportfolio Al meer dan vier jaar is de Britse dealer voor de Sennebogen Green Line-productlijn, Molson Group, actief op de markten voor recycling en houtverwerking. Sinds november 2015 heeft de nieuwe dealer een hoog niveau van expertise en marktkennis verworven en de verkoop van machines in de regio aanzienlijk verhoogd.

ingeburgerd is in het metaalschroot en havens in het Verenigd Koninkrijk, zien we wel potentieel om beide markten verder te laten groeien. Dankzij het sterke verkoopteam van Molson, hun aanbod en after sales support, zijn we ervan overtuigd dat ze hun bewezen trackrecords kunnen vertalen naar de metaalschroot- en havenbranche.’

Begin 2020 besloot Sennebogen de overeenkomst met Molson uit te breiden en hen een volledig distributeur van Green Line- verweringsmachines te laten worden. Sennebogen en de Britse klanten profiteren van het uitgebreide serviceaanbod en de infrastructuur van Molsons. Met hun depots verspreid over het VK is Molson in staat om snelle service te bieden als dat nodig is. Met deze overeenkomst versterkt Sennebogen ook de Molsonsaanpak door een productgamma van 360 graden te bieden en Molson in staat te stellen nieuwe klantrelaties op te bouwen. Alfred Endl, Director Sales Green Line bij SENNEBOGEN zei: ‘We hebben de afgelopen vier jaar met Molson een zeer goede groei gezien in de recyclingsector. Hoewel Sennebogen met zijn geavanceerde machines goed

Robin Powell, gezamenlijk directeur van Molson Group, merkte

die het biedt. Deze toevoeging positioneert Molson perfect om de toeleveringsketens van onze klanten te vereenvoudigen met een enkele leveringsoptie, dankzij ons 360-graden productassortiment met een after sales service waarop kan worden gerekend. Hoewel de havenindustrie met name nieuw voor ons is, maken we ons hier al een tijdje op voorbereid - we hebben de juiste mensen in onze organisatie om de grond te veroveren en klanten

op: ‘We zijn enorm enthousiast over de toevoeging van de schroot- en havenindustrie aan ons Sennebogen-productassortiment en de groeimogelijkheden

te voorzien van de juiste oplossing voor hun bedrijf en een vervolg verkoopteam kan hun bedrijf optimaal laten functioneren.’


| 21

Metaal Analyse

Recent heeft de firma Cash support BV een nieuwe geldautomaat (“flappentap”) gepresenteerd voor het met contant geld uitbetalen van uw klanten. Hiermee is de RTMONE van Cash support een meer dan volwaardige opvolger van de reeds jaren bekende oplossing CS 9320 zoals deze tot voor kort door de firma GLORY werdt geleverd.

DRAAGBARE XRF

Dé oplossing voor al uw stof overlast U kunt contact opnemen voor een demo bij u op het bedrijf

SNEL, NAUWKEURIG EN ROBUUST Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie:

T 06 - 22 93 52 90 | E info@beepro-bv.com

WWW.BEEPRO-BV.COM

XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 www.xtac.nl

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

D E V A K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

‘ BE OUR FRIEND’ EN STEUN DAARMEE DE STICHTING

HAPPY SMILE!

Schroot! de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven

van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 70 euro per jaar (excl. 9 % BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 10 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op leuke prijzen. Onder de ‘friends’ verloten we weegschaal t.w.v. € 5.400,-

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 9 % BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Hiervan gaat direct € 20,- naar de Stichting Happy Smile.

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

Maak kans op een weegschaal t.w.v. € 5.400,Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 10 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Steun nu ook de Stichting Happy Smile. Van het bedrag van € 70,per jaar gaat direct €20 naar de stichting Happy Smile.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook mailen naar; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L


22

|

Nuttige adressen Advisering Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

Containers All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Afval sorteren Avermann Nederland B.V. Tel: 078-7370239 Www.avermann.nl

Detectie Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be

Autodemontage Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen Cash Support BV Tel: 06 - 34596200 www.cashsupport.nl Bevestigingsmaterialen Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Edelmetalen Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com  Gehard staal Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl

Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Handmatige Demontage Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl Laad-en lossytemen Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmitmagnets.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be

Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl Persen BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz

Metaalprijzen Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com

Reparatie BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Organisaties Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl

Revisie ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

Metaalanalyse Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl

Scharen/snijmachines ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl


|

Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu

Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl www.rb-demolition.com Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Industrieservice B.V. Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl www.rb-demolition.com

Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TranSporTbanden/onderdeLen Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be TranSporT (maTerieeL) Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl

Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S Babo Dienstverlening Tel: 06-10904382 www.babodienstverlening.nl Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl vLoeiSTofdichT RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl voLrubber banden CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com WeegapparaTuur Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl

Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be

Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! TE KOOP Alle soorten bevestigingsmaterialen tegen de scherpste prijzen. Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal of RVS A2. bsbakker@live.nl 046-4379567 TE KOOP Hijsbanden en rondstroppen NIEUW lengtes 1-2-3-4-5-6-8-10 meter sterktes 1-2-3-4-5-6-8-10 ton tot 75% goedkoper dan andere leveranciers. Mail voor vrijblijvende prijsopgave: bsbakker@live.nl Tel. 046-4379567 AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar.

75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500. TE KOOP: Autodemontagebedrijf op eigen grond in Schagen (NH) - 2750 m² - alle vergunningen sedert 1980 aanwezig. Prijs en aanvaarding in overleg. ESAM Autodemontage, tel: 022 - 297925. E-mail: N.Limmen@quicknet.nl TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl Te koop aangebonden: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 4- 2020 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

23

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


Een vloeistofdichte vloer Een vloeistofdichte vloer zondergat gat in in uw zonder uwbegroting begroting

Bij de aanleg van een vloeistofdichte vloer bepaald u de levensduur. Met een vloeistofdichte vloer van RvB Groep Bij de aanleg van een vloeistofdichte is dit minimaal 100 jaar. Zรณnder onderhoud vloer bepaald u de levensduur. aan de vloeistofdichte functie. Controles worden op deze manier eenvoudig. Bent u opzoek Met vloeistofdichte naareen de beste oplossing? vloer van RvB Groep

is dit minimaal 100 jaar. Zรณnder onderhoud Kijk rvbgroep.nl of stuur uw plan woraan deop vloeistofdichte functie. Controles naar den opinfo@rvbgroep.nl deze manier eenvoudig. Bent u opzoek naar de beste oplossing?

Kijk op rvbgroep.nl of stuur uw plan naar info@rvbgroep.nl

Profile for SCHROOT!

SCHROOT! nr 3 2020  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 3 2020  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Profile for schroot
Advertisement