Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 7 | Week 26 | 2019 | Nummer 5 | www.schrootkrant.nl

5 Anton van der Meulen: ‘Hard werken in het schroot!’

8 Mobiele en flexibele middenvelder: Liebherr LH 26

20

‘Keerpunten in de staalmarkt’

Zoektocht naar zuiver aluminium

Samen slimmer metaal recyclen

Aan dynamiek geen gebrek in de staalmarkt. De handelsoorlog, extreme weersomstandigheden en een natuurramp hebben voor veel beweeglijkheid in de prijzen gezorgd, dat zegt Casper Burgering, senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro.

Met de groei van het aantal volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides de komende jaren, zal de vraag naar aluminium met een tienvoud toenemen in 2030, voorspellen analisten. Maar wat betekent het toenemende gebruik van aluminium voor de autorecyclingindustrie?

De tiende editie van vakbeurs Recycling wordt op 19, 20 en 21 november gehouden. Het thema is dit jaar: Samen slimmer metaal recyclen. Hierover kan men tijdens de beurs in gesprek gaan. Ook worden er praktische oplossingen aangeboden om als sector vooruit te komen.

Lees verder op pagina 7

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina: 14


2

|

Voorwoord

Droom Ik had een droom. Naast mijn werk voor onder meer Schroot! en Fish Trend wilde ik heel graag een eigen boek schrijven. Tijdens mijn werk zet ik de visie van anderen om in woorden op de laptop en uiteindelijk op papier, maar heel graag wilde ik ook eens mijn eigen verhaal bedenken. Een verhaal waarmee ik kinderen kan inspireren. Zo is het boek ‘De buurheks en het lied van de natuur’ ontstaan. Een kinderboek waarbij ik de lezertjes met een grappig en spannend verhaal uitleg dat het belangrijk is om goed voor de natuur te zorgen, omdat je anders het lied van de natuur kwijtraakt. Na drie jaar voorbereiding is het boek onlangs in de verkoop gegaan en is mijn wens in vervulling gegaan. Ook de Deen Ejvind Pedersen had een missie. In zijn jonge jaren groeide hij op in Zuid-Amerika. Hij was niet trots op de schade die de Zuid-Amerikaanse industrie destijds aanrichtte aan het milieu en de inwoners. Hij ging op zoek naar een high-end technologie-oplossing voor een betere terugwinning van grondstoffen. Zijn focus lag daarbij op de metaalverwerking en herbruikbaarheid om de koolstofvoetafdruk en de impact van gevaarlijke stoffen te reduceren. In 1989 bouwt Ejvind een fabriek voor het smelten van blikken in Denemarken. Door de val van de Berlijnse muur werd de markt overspoeld met goedkoop metaal en drie jaar later ging hij failliet. Hij verloor alles. In 2002 begon hij weer bij nul en richtte het bedrijf Scanmetals op. Hij begon non-ferrometalen te selecteren en te reinigen om een hogere opbrengst te creëren. Door het geloof in dit idee kreeg de ondernemer uiteindelijk weer succes. Ejvind zag het potentieel

van fijne deeltjes in de bodemas uit de verbrandingsovens. Hiermee wilde hij een gesloten kringloop realiseren. Maar er was niemand die in zijn idee geloofde. Toch is hij erin geslaagd. Klanten zoals aluminiumsmelterijen produceren hun drankblikjes voor bijna 100 procent van het type aluminium uit de Scanmetal-productie. Klanten zijn zo tevreden met de kwaliteit van Scanmetals’ teruggewonnen hulpbronnen, dat ze geen aluminium van de mijnen (primair aluminium) meer hoeven te kopen; het is een echte win-winsituatie, want de koper kan tevens zijn duurzaamheidsbeoordeling verhogen. Teruggewonnen aluminium kan dus tot tien keer worden hergebruikt zonder afbreuk aan de kwaliteit. Daarom is Ejvind Pedersen inmiddels bekroond door Ernst & Young met een prijs voor ‘Innovatie’. Dit was voor zijn bijdrage aan de industrie met een indrukwekkende omzetgroei, innovatiekracht en sociale engagement. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen. En als een doelstelling is bereikt, dan vloeit er vaak weer een nieuw plan uit voort. Zo ook in mijn geval. Heel graag wil ik beginnen aan deel 2. En de vakantie is daar een heel mooi moment voor. Ik ga er de komende weken rustig voor zitten en wens jullie allemaal ook een hele fijne, inspirerende vakantie toe.

De tien meest vervuilende auto’s kwamen eind mei bij elkaar om uitgebreid getest te worden. De allervieste werd direct gesloopt en de eigenaar ervan ontving een gloednieuwe Toyota Corolla Hybrid.

meer de weg op zou gaan en onze lucht verder aan zou tasten, werd deze ter plekke vermorzeld tot een klein pakketje staal. De eigenaar heeft een nieuwe Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122pk CVT First Edition, ter waarde van € 29.040,00 inclu-

Rigter handelsonderneming BV heeft voor recyclingbedrijf Veldman uit IJmuiden een Atlas 1905 omgebouwd voor gebruik met een ijzerschaar.

De kinematiek is zo berekend dat de Atlas 1905 een ideaal bereik en stabiliteit heeft maar toch ook maximaal bereik. Er kan nu veilig 360 graden rondom gewerkt worden.

De giek is gedemonteerd en vervolgens ingekort en gecheckt op eventuele scheuren. Er is een gevlakte plaat tegenaan gelast met diverse verstevigingen. In de plaat zit het CAT-gatenpatroon wat wereldwijd een van de meest voorkomende patronen is.

Daarnaast heeft de hele combinatie een wasbeurt gekregen op de gekeurde wasplaats. Ondanks dat de Atlas al heel wat uren heeft glimt de machine weer en is het een mooie combinatie. De lepelsteel kan eventueel gewoon hergebruikt worden bij eventuele verkoop van de machine. Dan wordt er ook een plaat gelast aan de lepelsteel en is het weer een gekeurd geheel. Voor meer informatie zie: www.kinshofer.nl

COLOFON D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 7 | Week 26 | 2019 | Nummer 5 | www.schrootkrant.nl

5 Anton van der Meulen: ‘Hard werken in het schroot!’

8 Mobiele en flexibele middenvelder: Liebherr LH 26

20

‘Keerpunten in de staalmarkt’

Zoektocht naar zuiver aluminium

Samen slimmer metaal recyclen

Aan dynamiek geen gebrek in de staalmarkt. De handelsoorlog, extreme weersomstandigheden en een natuurramp hebben voor veel beweeglijkheid in de prijzen gezorgd, dat zegt Casper Burgering, senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro.

Met de groei van het aantal volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides de komende jaren, zal de vraag naar aluminium met een tienvoud toenemen in 2030, voorspellen analisten. Maar wat betekent het toenemende gebruik van aluminium voor de autorecyclingindustrie?

De tiende editie van vakbeurs Recycling wordt op 19, 20 en 21 november gehouden. Het thema is dit jaar: Samen slimmer metaal recyclen. Hierover kan men tijdens de beurs in gesprek gaan. Ook worden er praktische oplossingen aangeboden om als sector vooruit te komen.

Lees verder op pagina 7

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina: 14

Jaargang 7, week 26, 2019, nr. 5 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche. Verschijnt 8 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

Wendy Noordzij

Veldman uit IJmuiden staat er geknipt bij

Aan de plaat is een Demarec DRS 30 ijzerschaar gemonteerd en de slangen zijn pas gemaakt. De Demarec DRS-30 schaar blinkt in deze klasse uit in snelheid en kracht.

Toyota sloopt vieste auto van Nederland

Bijna 1.000 autobezitters gaven hun wagen op voor de Toyota ‘Clean my Ride - We Want Your Diesel’ actie. Uit alle inzendingen selecteerde een onafhankelijk instituut de 10 meest vervuilende auto’s. De tien kandidaten kwamen naar Autorecycling Joure voor de ‘Grand Finale’. Tijdens het event werden de stikstofoxidewaarde (NOX), kooldioxidewaarde (CO2) en roetwaarde van de auto’s doorgemeten. Aan de hand van deze metingen werd de vieste auto van Nederland gekozen. De meest vervuilende auto van Nederland had een NOX-emissie van 6 g/ kg CO2, zowel stationair als met verhoogd toerental. Dat komt neer op ongeveer 1 g/km NOX in de stad. Moderne diesels, volgens Euro-6dTEMP, zitten rond de 60 mg/km in vergelijkbare omstandigheden. Dat is dus 16 keer minder vervuilend dan de vieste wagen van ons land. NIEUWE AUTO Om er zeker van te zijn dat de verontreinigende wagen nooit

sief BPM/BTW, gewonnen. ‘Met deze campagne hopen wij mensen bewust te maken van wat hun auto uitstoot. Om een verschil te maken moet er iets veranderen. Als we alle vieze diesels zouden kunnen inruilen voor een schonere hybride, dan wordt de lucht die wij en

RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant Coverfoto: Coen Posthumus van Wynmalen & Hausmann

onze kinderen inademen een heel stuk schoner. En om een begin te maken zij wij op zoek gegaan naar de vieste auto en hebben wij de eigenaar ervan een nieuwe, schonere Toyota hybride gegeven’, aldus Toyota Nederland.

Aan dit nummer werkte(n) mee: Jan de Lange en Dennis van Galen Vormgeving: Bay6 Print - Tel: 06 - 50212014 Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds ­stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2214-9309

Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgeno­ men in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

Fiscaal voordelig investeren in elektrisch aangedreven machines De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Ondernemers kunnen met de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) fiscaal voordelig investeren. Deze regeling geldt onder bepaalde voorwaarden ook voor elektrisch aangedreven machines.

en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen. Voor Vamil is in 2019 een budget van € 25 miljoen beschikbaar.

van de techniek op de Milieulijst verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die overwegen deze innovatieve techniek aan te schaffen. Zij kunnen hier immers MIA\Vamil op aanvragen. Daarnaast hebben technieken op de Milieulijst een aantoonbaar ‘groen’ imago.

REGELING MILIEUINVESTERINGSAFTREK (MIA)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt. Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door gebruik te maken van de volgende regelingen:

Dankzij de MIA kunnen ondernemers profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst

De omschrijvingen op de Milieulijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende merken/ types met vergelijkbare milieuprestaties onder kunnen vallen. Past uw milieuvriendelijke en innovatieve techniek nog niet onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst? Iedereen kan voorstellen aandragen voor het aanpassen van omschrijvingen of voor het toevoegen

3

ledig elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km komen in aanmerking voor 27 procent MIA onder deze code. Het gaat hier om een ‘Elektrisch aangedreven voertuig’. Dit betekent dat u hieronder ook motoren en andere voertuigen die voldoen aan deze codeomschrijving kunt melden. Heeft u geïnvesteerd in meerdere e-auto’s van hetzelfde merk en type? En zijn deze allemaal minder dan 3 maanden geleden besteld? Dan kunt u deze auto’s in één keer melden. Op het meldingsformulier geeft u dan het aantal auto’s aan en de gemiddelde prijs die u betaalde per voertuig. Heeft u geïnvesteerd in meerdere e-auto’s en verschillen die in merk of type, dan moet u meerdere meldingen indienen. WANNEER INDIENEN

U moet de MIA-aanvraag voor een e-auto indienen uiterlijk drie maanden na de datum waarop u de investering bent aangegaan. Het

• Regeling willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil); • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA). Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst. De ministeries van IenW en Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA- en de Vamil-regeling. De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voeren de regelingen uit. RVO.nl ondersteunt de regeling met onder andere een helpdesk, technische controles van de meldingen, technisch inhoudelijke advisering van de Belastingdienst en de coördinatie van voorstellen voor de Milieulijst 2020. De Belastingdienst besluit over de toekenning van MIA en/of Vamil.

Ondernemers kun­ nen met de Milieu­ investeringsaftrek (MIA) en de Wille­ keurige afschrijving milieu­investeringen (Vamil) fiscaal voordelig investeren. Deze regeling geldt onder bepaalde voor­ waarden ook voor elektrisch aangedre­ ven machines.

REGELING WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING MILIEU-INVESTERINGEN (VAMIL)

De Vamil biedt de mogelijkheid 75 procent van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75 procent van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25 procent schrijft u wel regulier af. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale winst. U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. Maar u boekt wel een liquiditeit-

begint met een A, B, D, E, F of G mag 13,5 procent, 27 procent of 36 procent van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting. Voor MIA is in 2019 een budget van € 114 miljoen beschikbaar. INNOVATIEVE EN MILIEUVRIENDELIJKE TECHNIEKEN IN DE MARKT ZETTEN

MIA\Vamil vergemakkelijkt de marktintroductie en marktverbreding van een innovatieve en milieuvriendelijke techniek. De opname

van nieuwe omschrijvingen. Als uw voorstel wordt gehonoreerd, verschijnt de (aangepaste) omschrijving op de eerstvolgende Milieulijst. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. ELEKTRISCH RIJDEN

Ondernemers kunnen fiscaal voordeel krijgen voor elektrisch rijden als zij investeren in waterstofauto’s en volledig elektrische auto’s en onder bepaalde voorwaarden ook elektrische kranen. U heeft voor uw bedrijf een elektrische auto aangeschaft? Meldt die voor de MIA onder de code D 3110. Nieuwe, vol-

Zero-emissie steeds belangrijker De zoektocht naar alternatieve brandstoffen is ook binnen de reinigingswereld volop aan de gang. Een groeiend aantal partijen biedt hiervoor inmiddels slimme en schone oplossingen, zo bleek tijdens de ReinigingsDemoDagen (RDD) 2019 bij het Nationaal Militair Museum in Soest. Naast 88 exposanten was er ook ruimte voor kennissessies. Op dag één stond de overgang naar zero emissie op het programma, op de tweede dag ging men in op innovaties in gladheidsbestrijding. Bij de alternatieve brandstoffen ging Rijkswaterstaat nader in op de stand van zaken rondom het ‘Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche’. Dat de aandrijving van de toekomst elektrisch is, bleek eveneens uit het betoog van VDL Translift, producent van zijladers en kraanvoertuigen. Naast dat ze inmiddels voor 2019 en 2020 respectievelijk 500 en 700 elektrische bussen gaan produceren, loopt er een pilot met elektrische kraanvoertuigen en twee elektrische zijladers.

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

|

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

aangaan van een investering is bijvoorbeeld het ondertekenen van een koopcontract of een offerte. Op deze termijn kunnen wij u geen uitstel verlenen. Een voorbeeld: u bestelde uw nieuwe elektrische auto op 4 maart 2019 door het tekenen van een koopovereenkomst. De auto wordt naar verwachting in 2020 geleverd. U kunt uw MIA-aanvraag indienen tot 3 maanden na de datum waarop u de investering bent aangegaan. In dit voorbeeld was dat dus uiterlijk op 4 juni 2019. Bron: rijksoverheid


4

|

Mobiel magneetsysteem scheidt zowel ferro als non-ferro metalen De samenwerking tussen het Nederlandse Goudsmit Magnetics uit Waalre en het Duitse Sortatec resulteert in een mobiele metaalscheider die zowel ferro als nonferro delen scheidt uit bulkstromen. Beide bedrijven demonstreren de Goudsmit Mobile MetalXpert op de Recycling Aktiv in Karlsruhe (outdoor area, stand F356). De magneetscheider is gemakkelijk op de juiste plaats te positioneren en bestemd voor grove bulkstromen zoals geshredderd hout. Hieruit dienen zowel ferro delen als spijkers, schroeven, nietjes en scharnieren plus non-ferro delen zoals deurklinken en strips verwijderd te worden. Het resultaat zijn drie gescheiden materiaalstromen; ijzerhoudend, non-ferro en schoon bulkmateriaal wat voor hergebruik geschikt is. Naast hout is de mobiele machine geschikt voor onder meer bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Een spreidingsplaat zorgt voor de aanvoer en het breken van de bulk. Dit verdeelt het materiaal mooi over de schuine aanvoerband.

Deze monolaag is de ideale basis voor een bovenbandmagneet die alle ijzerdelen uit de stroom trekt en -naar wens- naar links of naar rechts wegvoert. Na het verwijderen van de ijzerdelen wordt de bulk naar een twee meter brede Eddy Current scheider getransporteerd. Hier scheidt een krachtige 22HI rotor de non-ferro metalen van het bulkmateriaal. De metaalscheider heeft een capaciteit van 100 m3 /uur en wordt gevoed door een 2000 mm brede aanvoerband met snelheidsregeling. De robuuste ferriet bovenbandmagneet bevat materiaal geleidingstrechters; de Eddy Current scheider een 2000 mm brede 22HI rotor met 3000 omwentelingen per minuut. Beide uitvoerbanden zijn hydraulisch in hoogte instelbaar. De mobiele unit is gebouwd op een enkel-as trailer en geschikt voor de openbare weg.

coluMn

De heilige koe In India zijn koeien heilig. Ze hebben voorrang in de straten. Iedereen gaat voor ze uit de weg. In Nederland kennen we ook een heilige koe: de auto. Dat vervoermiddel is al decennialang onderwerp van ingewikkelde fiscale wetgeving. Voor de overheid is de auto vooral een melkkoe. De bpm op de aanschaf van de auto en accijns op brandstof zorgen voor een behoorlijke bijdrage aan de schatkist.Veel mensen zien auto’s als meer dan een vervoermiddel. Er is soms zelfs een overdreven aandacht voor het hoopje blik op wielen. Een ander mag er niet aankomen en moet er zelfs voor uit de weg gaan. Dat is in fiscaal opzicht vaak ook zo. Een hot issue in de fiscaliteit is nl. de correctie voor het privégebruik auto. Voor de auto van de zaak dient een correctie plaats te vinden voor het privégebruik. En daar ligt voor veel mensen het pijnpunt. Men wil het liefst een zo groot mogelijke bak rijden en alle kosten ten laste van de winst kunnen brengen zonder privébijtelling. Dat illustreert ook het volgende praktijkvoorbeeld.

Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud

De beste

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM

TOCH MAAR BROMMEN? Een collega fiscalist vertelde mij eens over een vraag van haar klant: ik wil een Porsche rijden op de zaak, er ook volop privé mee rijden, maar wil geen bijtelling. Kan jij dat voor mij regelen? Haar advies destijds: laat de auto ombouwen naar een 45 kilometer brommobiel! Geen bijtelling en ook nog eens vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en verplichte apk. Dat was voor die klant niet wat hij gehoopt had. Toch zijn er velen, die dat wel gedaan hebben. Het behoeft geen betoog, dat dit door de overheid sinds 2015 aan strengere eisen onderworpen is. Er verschenen namelijk wel erg veel auto’s met een 45 kilometer sticker achterop, die stiekem toch harder konden rijden. Om in autotermen te blijven: ook deze uitwijkmanoeuvre wordt de pas afgesneden. HOE WERKT HET OOK ALWEER? Ik beperk me tot de hoofdlijnen. Er geldt voor auto’s een privébijtelling voor de inkomstenbelasting en voor de omzetbelasting. Hoofdregel bij beide wetten is dat uitgegaan moet worden van het werkelijke privégebruik. Dat kan alleen als wordt bijgehouden welke gereden kilometers zakelijk of privé zijn. Als kan worden aangetoond dat minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé gereden is hoeft geen correctie plaats te vinden. Een (sluitende) kilometeradministratie wordt door de fiscus als voorwaarde gesteld. Ook zijn er diverse digitale hulpmiddelen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de black box. Een bel-

angrijk verschil tussen de bijtelling voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting is, dat woon-werk kilometers voor de omzetbelasting als privé kilometers gelden. Veel mensen willen niets bijhouden. Daarom heeft de staatssecretaris een tegemoetkoming in het leven geroepen in de vorm van een forfait. Voor auto’s met een datum eerste tenaamstelling (DET) voor 1-1-2017 bedraagt de standaardbijtelling voor de inkomstenbelasting 25%, daarna 22% van de cataloguswaarde. Als milieumaatregel zijn de afgelopen jaren kortingen op de standaardbijtelling verleend op basis van de CO2-uitstoot. Voor auto’s met een DET vanaf 01-07-2012 mag 60 maanden lang hetzelfde verlaagde bijtellingspercentages toegepast worden. Voor auto’s van voor 01-07-2012 eindigt dit voorrecht uiterlijk 31-12-2018. Voor de omzetbelasting geldt dat bij het ontbreken van een kilometeradministratie er gebruik gemaakt moet worden van een forfait, nl. 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde. 1,5% mag gebruikt worden bij auto’s waar geen Btw op betaald is (margeauto’s) en voor auto’s waarbij minimaal 4 jaar zijn verstreken na het jaar van ingebruikname door de ondernemer. Interessant is de uitspraak van de Hoge Raad uit 2017, die stelt dat de bijtelling in een jaar niet hoger hoeft te zijn, dan de aan dat jaar toe te rekenen en geclaimde Btw aftrek. Voorwaarde is wel, dat dan vijf jaar rekening gehouden moet worden met aanschaf Btw. 2019 De kortingen van de afgelopen jaren op grond van CO2-uitstoot zijn ondertussen danig ingeperkt. Voor auto’s met een DET vanaf 01-01-2019 gelden de volgende categorieën: • 4% voor auto’s zonder CO2-uitstoot. Voor auto’s met een DET in 2019 en 2020 is er een beperking voor de lage bijtelling. De bijtelling van 4% geldt voor deze auto’s tot een cataloguswaarde van € 50.000, voor het meerdere is de bijtelling 22%. Voor waterstofauto’s geldt deze beperking niet. Volgens de huidige plannen vervalt deze lage bijtelling vanaf 2021. • 22% voor alle andere auto’s (jonger dan 15 jaar), inclusief plug-in hybrides, zuinige auto’s, etc. • 35% van de dagwaarde voor auto’s ouder dan 15 jaar (Youngtimer), tenzij ze geen CO2-uitstoot hebben, dan 17%. Indien u vragen heeft over privégebruik auto, neem eens contact met ons op. Wij kunnen u diverse tips geven om bijtelling privégebruik binnen de perken te houden. Gerrit van den Berg RB

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.


|

5

Renewi meldt goede vooruitgang met ambitieuze MVO-doelstellingen Internationaal waste-to-productbedrijf, Renewi plc (LSE: RWI) meldt goede vooruitgang met zijn ambitieuze doelstellingen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (VMO) tot en met 31 maart 2019. Renewi’s MVO-aanpak zit diepgeworteld in zijn doelstellingen om gebruikte materialen een nieuw leven te geven en zijn medewerkers te stimuleren om zich samen en op een verantwoordelijke manier in te zetten voor veiligheid, duurzaamheid, klantgerichtheid en innovatie.

gemeenschappen hebben inzameling en recycling van afval vanzelfsprekend invloed en Renewi zet zich in om deze tot het minimum te beperken. Otto de Bont, CEO bij Renewi zei: ‘Ik ben blij dat we over het afgelopen jaar goede vooruitgang hebben geboekt met onze MVOdoelstellingen. Duurzaamheid is een belangrijk fundament in onze bedrijfsvoering en ik ben blij dat we actief bijdragen aan de circulaire economie door een verhoging van ons recycling- en terugwinpercentage tot 90 procent. Ook ben ik er

trots op dat onze teams met hun inspanningen de veiligheid in heel Renewi gezien over het gehele jaar met maar liefst 7 procent hebben verbeterd. We verheugen ons erop om nog intensiever samen te werken met onze eigen mensen, onze klanten en onze leveranciers zodat we deze positieve ontwikkelingen in het volgend jaar kunnen voortzetten.’

Deze doelstelling betekent dat alles bij Renewi draait om duurzaamheid en dat het bedrijf gezien wil worden als een groene onderneming die een cruciale rol vervult in de realisatie van de circulaire economie. De drie meest in het oog springende aandachtsgebieden voor onze MVO-activiteiten zijn het beschermen en behouden van onze planeet, het veilig en gezond houden van onze mensen, en het bouwen van sterke samenwerkingsverbanden in de lokale gemeenschappen. DUURZAME OPLOSSINGEN Tijdens het verslagjaar is Renewi gestart met verschillende innovatieve initiatieven gericht op duurzame recyclingoplossingen, zoals met Peel Pioniers dat etherische oliën produceert uit citroenschillen, met PMC dat vervuild staal recyclet, en met Philips voor de productie van nieuwe stofzuigers die voor 36 procent bestaan uit gerecycled materiaal. Deze voorbeelden onderbouwen mede de verdere stijging van onze recyclingpercentages, die met 66,9 procent hun hoogste niveau ooit hebben bereikt, net als het recyclingen terugwinpercentage van 90,0 procent. Dit blijft een consistente en aanzienlijke verbetering over de afgelopen tien jaar. Daarmee zijn alle van onze vijf duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd, die vorig jaar werden vastgesteld bij de start van onze groene financiering. VEILIGHEIDSPRESTATIES Afgelopen jaar zijn ook de veiligheidsprestaties verder verbeterd, een belangrijk aandachtspunt voor het bedrijf, met de introductie van een nieuw project ter versterking van de veiligheidscultuur binnen Renewi. Dit heeft bijgedragen tot een verbetering van 7 procent in het ongevallencijfer van meer dan drie dagen en een toename van meldingen van bijna-ongevallen met 64 procent. Renewi besteedt ook veel aandacht aan de gevolgen van zijn activiteiten. Er is geïnvesteerd in 285 Euro VI vrachtwagens, waardoor nu 34 procent van de voertuigen voldoet aan de hoogste emissienorm. In de tweede helft van het jaar zijn ook nieuwe, efficiëntere en geoptimaliseerde routes ingevoerd voor de inzamelactiviteiten. Dit heeft nu al geleid tot een vermindering van het brandstofverbruik per ton verwerkt afval tot 3,117 en op termijn zal dit waarschijnlijk nog resulteren in een verdere vermindering. STERKE RELATIES Sterke relaties bouwen in lokale gemeenschappen en met innovaties de maatschappij op weg helpen naar een duurzamer toekomst, zijn altijd belangrijke aandachtspunten geweest voor Renewi. Voor lokale

Lefort introduceert de nieuwe productielijn schrootscharen KOLOSS

Wij vertellen u graag meer! LEFORT S.A. LEFORT S.A. Rue Tahon, 1 A Rue Tahon, 1 A 6041 - Gosselies - BELGIUM 6041 - Gosselies - BELGIUM LEFORT S.A. + 32 71 35.16.09 LEFORT S.A. + 32 71 35.16.09 Rue Tahon, 1 A info@lefort.com Rue Tahon, 1 A info@lefort.com 6041 - Gosselies - BELGIUM www.lefort.com 6041 - Gosselieswww.recuperma.be - BELGIUM + 32 71 35.16.09 + 32 71 35.16.09 info@lefort.com info@lefort.com


6

|

s cholZ r ecycling

bliJ Met nieuwe

835 e- MAteriAAlAfhAndelAAr

oP de locAtie in

d resden

‘Een machine voor zowel ruw als fijn werk’ De rivier en het nieuwe schroot glanzen competitief in de vroege ochtendzon. Tegelijkertijd manoeuvreert de nieuwste aanwinst van Scholz Recycling GmbH in Dresden zich een weg door de opslagruimten naar zijn werkruimte. De mobiele 835 E-materiaalhandler is flexibel genoeg om te zorgen voor het ter plekke lossen van vrachtwagens en de vereiste sorteertaken, maar wordt desondanks voornamelijk gebruikt om wagens met nieuw schroot te laden. Flexibiliteit, robuustheid en een goede prijs-prestatieverhouding waren de belangrijkste kenmerken die leidden tot de aankoop van de machine via SENNEBOGEN-dealer en servicepartner Swecon. ‘We hebben de 835 E Mobile gekozen om onze materiaalstroom gereed te maken voor verdere verzending.

R i g t e r Handelsonderneming B.V. Vertegenwoordiging BENELUX voor

Ondanks zijn grootte is de kraan zeer stabiel en manoeuvreerbaar één machine voor zowel delicaat als ruw werk, om zo te zeggen’, zegt manager Ralf Gandert .Omdat de machine flexibel moet zijn, is het belangrijk dat de operator altijd veilig en op een gecontroleerde manier met het materiaal op verschillende hoogten kan werken. Met een kijkhoogte van 3 tot 5,7 meter is dit gegarandeerd voor het laden van zowel vrachtwagens als wagens. Het terrein van 10.000 vierkante meter, dat in 2000 werd geopend, heeft veel eerdere ervaring met SENNEBOGEN-machines, aangezien er ook een grote machine op het terrein is, een 880 EQ Balancer. ‘De 880 EQ trekt dankzij zijn grootte en groene kleur natuurlijk veel aandacht’, vertelt Gandert met een knipoog, ‘maar het is belangrijk voor ons dat de machine perfect werkt en op de manier zoals wij dat willen. We hechten ook veel waarde aan een betrouwbare servicepartner, dat is wat we in Swecon hebben gevonden. ‘

Poliepgrijper

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Volledig hoogwaardig staal Cilinders met einddemping Rotator of draaikrans Geen slangbeschadiging door framebouw Radiotectie of stofbestrijding mogelijk Zware lagering hoofdarmen Standaard vasthoudventiel Brandstofbesparing door ideale schaalvorm Centrale smering mogelijk

Nieuwe Maatsweg 7 - 3755 NP Eemnes www.kinshofer.nl Hoofddealer voor

Tel. 035.5310628 - 0651.366420 - 0653.370935

Wij leveren en onderhouden prima stralingsmeters! 15 jaar actief in Nederland

www.stratecservices.nl

Veel vaders en grootvaders worden met Vaderdag getrakteerd op nieuw elektrisch (tuin) gereedschap. Om het inleveren van oude exemplaren bij de bouwmarkt te stimuleren, geeft Wecycle 60.000 legpuzzels gratis weg. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).

A KINSHOFER COMPANY

Onze goed getrainde stralingsdeskundigen leveren altijd een passende oplossing. Ook voor onderhoud en reparatie van uw apparatuur staan wij voor u klaar. Met onze eigen calibratiebank is uw meter snel retour. Onze service technici doen jaarlijks onderhoud op meer dan 100 poortdedectoren in Nederland. Advies, oplossingen, service en kwaliteit. Vanzelfsprekend bij Stratec Services!

Hoofdveste 17 3992 DH Houten info@stratecservices.nl Telefoon: 030 6369592

Oude boormachine van vader in ruil voor Wecycle-puzzel

Steeds meer mensen weten de Wecycle-inleverbakken in de bouwmarkt te vinden. Hier kun je makkelijk en verantwoord oude elektrische apparaten, armaturen en kapotte lampen (e-waste) in te leveren voor recycling. Bij veel bouwmarkten levert dit nu ook wat extra’s op! Snelle inleveraars van afgedankt elektrisch (tuin) gereedschap, ontvangen gratis een Wecycle-legpuzzel van 500 stukjes. Aan de puzzel is ook een winactie verbonden waarmee puzzelaars een uitje kunnen winnen. Deze bouwmarkten doen mee: Bauhaus, Bouwhof, Enorm, Formido, Hubo, Kluswijs, Multimate en Praxis (OP=OP). Wecycle voert deze actie uit in opdracht van de Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen.


|

Casper Burgering: ‘Keerpunten in de staalmarkt’ Aan dynamiek geen gebrek in de staalmarkt. De handelsoorlog, extreme weersomstandigheden en een natuurramp hebben voor veel beweeglijkheid in de prijzen gezorgd, dat zegt Casper Burgering, senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. ‘Sinds maart 2018 – toen de Amerikaanse president Donald Trump met zijn importtarieven een handelsoorlog ontketende – zitten de staalprijzen in een neerwaartse glijvlucht. Ook de prijs van ijzererts daalde door het zwakke sentiment in de staalmarkt scherp en bleef tot en met het derde kwartaal relatief laag.’ In het vierde kwartaal van 2018 volgde volgens Burgering een ommekeer. ‘Als gevolg van hevige regenval liepen veel mijnen in Australië en Brazilië onder. Het aanbod daalde en de prijzen van ijzererts en cokeskolen stegen weer. De staalprijzen hielden echter hun neerwaartse trend vast, door overproductie en zwakke vraag. Staalfabrieken deden een beroep op hun voorraden ijzererts en cokeskolen om zo de inkoopkosten te drukken. In november 2018 maakte de prijs van ijzererts ineens een duikvlucht door een scherpe afname van de vraag. Ook de prijs van cokeskolen zwakte in deze periode af, met name door het ruime aanbod.’ Rond februari van dit jaar legde een dambreuk in Brazilië (3) de grote ijzerertsmijn van Vale lam. Dit zorgde voor een opleving van de prijs van ijzererts, aldus de deskundige. Toen vervolgens in mei 2019 (4) bekend werd dat de Vale-mijn pas over drie jaar weer volledig operationeel zal zijn, steeg de prijs zelfs naar historische hoogten. Per saldo hebben deze keerpunten voor zeer uiteenlopende prijsbewegingen gezorgd. Sinds januari dit jaar is de prijs van staal aan het dalen, blijft de prijs van cokeskolen nagenoeg stabiel en stijgt de prijs van ijzererts in hoog tempo. En daarmee stapelen de uitdagingen zich op.’

CONTAINERS

Figuur 1: Staalprijs versus prijzen van ijzererts en cokeskolen. Bron: Thomson Reuters Datastream

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

Verkoop en inkoop van:

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

Figuur 2: Prijsindex van ijzererts met uiteenlopende kwaliteit en marges* van staalfabrie­ ken. Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

prijzen van de lagere kwaliteit erts (52 procent en 58 procent ijzercontent) dit jaar sterker zijn gestegen dan de prijzen van ijzererts van hoge kwaliteit (63,5 procent en 65 procent ijzercontent). De lagere kwaliteit ertsen zijn dus duidelijk meer populair.’ OVERAANBOD De hoge prijs voor ijzererts en cokeskolen is niet het enige wat de staalmarkt uitdagend maakt. ‘De vraag naar staal is momenteel zwak en dat blijft voorlopig zo. Met het zomerseizoen in aantocht neemt de activiteit bij veel eindgebruikers – zoals het bouwen van huizen en uitvoeren infrastructurele projecten – namelijk verder af. Daarnaast vallen de verkopen van personenauto’s in China, de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU) flink tegen. Afname van de vraag is voor staalfabrieken echter niet altijd een reden om de bezettingsgraden een-op-een naar beneden bij te

stellen. Dit houdt de situatie van overaanbod voorlopig in stand met aanhoudende druk op de staalprijzen als gevolg.’ Ook heeft het handelsconflict tussen China en de VS ook veel invloed op de staalmarkt, met name op die van China. ‘De groei van de bedrijfsactiviteit in de zware industrie neemt af en dit drukt het sentiment. Toch is een prijsstijging nog steeds mogelijk. Op het moment dat een handelsakkoord tussen China en de VS buiten bereik ligt, is de kans groot dat de Chinese overheid de economie gaat stimuleren. Daarnaast kunnen betekenisvolle capaciteitsreducties in China en Europa de mondiale staalmarkt meer in balans brengen en zorgen voor prijsherstel.’ IMPORT VAN STAAL De pogingen van de Europese Commissie (EC) om de Europese staalmarkt te beschermen tegen dumping van goedkoop buitenlands

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL staal lijkt volgens Burgering zijn vruchten af te werpen. ‘De Europese import van staal is namelijk gedaald de afgelopen maanden. Dit heeft echter nog niet geleidt tot prijsherstel, aangezien in Europa overcapaciteit ook een structureel probleem is. Daarbij komt dat de vraag naar staal nu zwak is. De combinatie van overcapaciteit en zwakke vraag zorgen ervoor dat staalfabrieken maar

moeilijk de relatief hoge prijzen van ijzererts en cokeskolen kunnen doorberekenen. Voor significant prijsherstel moeten er dus flinke bewegingen plaatsvinden in het aanbod (capaciteitsreducties) en/of in de vraag (sterke groei in activiteit in de automotive sector en de bouw). Dit scenario is echter voor de korte termijn onwaarschijnlijk.’

DUURZAAMHEIDSDILEMMA De aanhoudende lage staalprijzen zetten in combinatie met de hogere prijzen voor ijzererts en cokeskolen druk op de marges van staalfabrieken, weet hij. ‘Als antwoord hierop zoeken staalfabrieken als eerste naar inkoopbesparingen. Die liggen vooral op het terrein van grondstoffen. De kosten van ijzererts en cokeskolen vormen namelijk ruim 50 procent van de totale kosten. Inkoop van goedkopere grondstoffen levert dus direct iets op, een reden dat veel staalfabrieken overstappen op goedkopere typen ijzererts.’ Dit brengt echter weer een ander probleem met zich mee. Burgering legt uit: ‘Goedkoop betekent ook lagere kwaliteit en dat vergt per saldo meer energie in het productieproces. Daardoor neemt de uitstoot van CO2 ook toe. Dit kan voor veel staalfabrieken een duivels dilemma opleveren: blijven voldoen aan de milieudoelstellingen (en dus de ertsen van hoge kwaliteit gebruiken) of de financiële gezondheid van het bedrijf waarborgen (en daarmee ertsen van lagere kwaliteit aanschaffen). De laatste doelstelling blijkt prioriteit te hebben. Uit de prijstrends blijkt immers dat de

7

ORANJELAAN 35 | 2382 PK | ZOETERWOUDE | 071 - 581 00 00 | INFO@DEMTECH.EU

W W W. D E M T E C H . E U


8

|

A nton

van der

M eulen

van

V an

der

M eulen M etaal

in

L eeuwarden :

Hard werken in het schroot!

In de eerste uitgave van Schroot in 2013 werd Anton van der Meulen aan u voorgesteld. Voor de eigenaar van Van Der Meulen Metaal BV (VDMM) zijn het jaren geweest, die soms turbulent en veelbewogen kunnen worden genoemd. Een goed moment om bij te praten over de huidige stand van zaken in het bedrijf. Door de liefde kwam Anton in het oud ijzer te recht. Met zijn ex-schoonvader reed hij in een vrachtauto klanten af om ijzer op te kopen en weer door te verkopen. Machtig werk, alleen vond Anton dat het wel anders moest. Om te slagen in deze branche moest je flinke aantallen kilogrammen kunnen verwerken. Dit zou alleen kunnen als hij dit op een professionele, georganiseerde manier zou opzetten. Zo startte hij in 2006 met Van Der Meulen Metaal BV. In eerste instantie met weinig financiële armslag, maar inmiddels staat er een serieuze gedegen organisatie. ‘In de schroot kom je mooie mensen tegen, van bankdirecteuren tot Jan met de korte achternaam. Het

zijn vaak markante karakters met ieder hen eigen verhaal, dat maakt werken in deze handel zo mooi!’, vertelt hij. BRAND! Op 22 maart 2016 stond Anton op een beurs in Leeuwarden. Hij werd gebeld: ‘Je moet maar even komen, er staat hier wat in brand!’ Anton liep snel naar buiten en zag grootte rookwolken opstijgen. Hij

schrok enorm. ‘Je weet niet wat er precies aan de hand is en er gaat van alles door je heen. Toen ik bij het bedrijf aan kwam, mocht ik in eerste instantie niet eens het terrein op! Wat een klein vonkje wel niet kan veroorzaken. Een geluk bij een ongeluk is dat de brandweer een tot twee keer in de maand op ons terrein oefent. Zij zijn goed bekend op het terrein en dit hielp bij de bestrijding van de brand. Pas na vier uur kon het sein ‘brandmeester’ worden gegeven. Zo’n brand geeft nog een hele nasleep. Op advies van de milieudienst moest er een brandscherm worden geplaatst om wat vrijgekomen olie tegen te houden. Dit is uiteindelijk zes weken blijven staan, wat de nodige problemen opleverde met het voortzetten van de bedrijfsvoering.’ Door de brand is van der Meulen wel bewuster gaan nadenken over de risico’s op brand. Volgens hem is een van de grootste problemen in de branche dat mensen allerhande schrootmaterialen in een container gooien, zoals bijvoorbeeld cadmium- en lithiumbatterijen die veel

worden gebruikt voor oplaadbare telefoons en laptops. ‘Kortsluiting in batterijen kan ontstaan als de kathode (positief) en anode (negatief) met mekaar in aanraking komen of als de kathode en anode met andere materialen of stoffen in aanraking komen. Vaak ontstaat dit door hoge druk op de batterijen of beschadiging van de behuizing van de batterijen.’ Tijdens het verwerkingsproces op de schroothandel kan het gebeuren dat dergelijke materialen onderin een grootte bult ijzer komen te zitten. Door de druk of beschadiging kan dan kortsluiting ontstaan. Als het materiaal zich onderin een bult ijzer bevindt duurt het lang voor je ontdekt dat er brand is. Tevens wordt het blussen hierdoor bemoeilijkt. ‘Voor je bij de brandhaard bent, moet er eerst veel materiaal worden verwijderd. De laatste jaren zijn er verschillende branden bij schroothandelaren geweest, die vermoedelijk zijn veroorzaakt door de hierboven genoemde reden. Een uitdaging voor de branche om samen met de overheid een goede oplossing te zoeken.’ OPRUIMEN VAN ZEECONTAINERS Op 2 januari verloor het schip MSC Zoë 270 containers, die aanspoelden aan de kust van verschillende Waddeneilanden. Het schip is met haar bijna 400 meter lengte één van de grootste containerschepen ter wereld en was op dat moment met zo’n 19.000 containers beladen. Het schip was onderweg naar Bremerhaven en verloor ter hoogte van het West-Duitse Waddeneiland Borkum een klein deel van haar vracht. Door deze gebeurtenis kreeg Nederland te maken met zogenaamde ‘dagjesjutters’, die hielpen de stranden schoon te maken. De veerdiensten naar de diverse eilanden waren overladen met ‘containertoeristen’. Via de brand bij VDMM kwam het bedrijf met BDS uit Harlingen in contact. Door dit BDS werd VDMM gevraagd om te helpen bij het opruimen van de zeecontainers. ‘Op zee werden de containers door

Korte cyclustijden en een ongelooflijke breekkracht garanderen een hoge productiviteit

RRC-series

• De RRC verwerkt tonnen rail in een oogwenk • Overgedimensioneerde hoofdas garandeert maximale stabiliteit • Geproduceerd uit “high performance steel” • Uniek kaakontwerp, gemakkelijk te manoeuvreren

H Discover our products at www.rotar.com

verschillende schepen bij mekaar gevist. Vaak waren ze al kapotgescheurd in stukken door de golfslag of botsingen met andere zeecontainers. Ik had op de kade in Harlingen een kraan staan waar de platen ijzer werden verknipt’, vertelt Anton. ‘Er kwam van alles uit de containers, auto-onderdelen, lasapparaten, koper en zelfs een vliegtuigmotor uit de Tweede Wereldoorlog.’ Aangekomen bij VDMM werd het materiaal verder op maat geknipt, waar het op voorraad kwam om te worden verscheept naar Rotterdam en Amsterdam voor verdere handel. HEDEN, VERLEDEN EN TOEKOMST Eén ding is duidelijk: Anton van der Meulen is een druk man! Je hoeft maar even bij hem aan tafel te zitten om dit mee te maken. Hij wordt gebeld over een vrachtauto die vaststaat in de provincie, dan moet hij snel nog even iets afstemmen over verzekeringen en vervolgens staat een medewerkster voor zijn neus met een vraag over de facturatie. Anton houdt van hard werken, hij is veelzijdig en een echte problemenoplosser. Eigenschappen die een ondernemer in de schroot goed van pas komen. Het gebeurt ook regelmatig dat ‘concu-lega’s hem bellen om te brainstormen over de oplossing van een problemen die zij tegenkomen.

Zowel binnen als buiten de branche heeft Anton van der Meulen veel contacten. Hij voelt zich maatschappelijk betrokken en is een echt ‘mensenmens’. Deze contacten leiden soms tot mooie dingen. Voor het bedrijf staat een 180 meter lange en 4 meter hoge muur. Via een bijeenkomst deed Anton contacten op bij de gemeente. In die periode waren er grote problemen met graffiti in de gemeente Leeuwarden. Anton bood aan om de muur door jeugd te laten bespuiten met graffiti. Op een dag in 2013 gebeurde dit ook, vanuit heel Europa en zelfs Nieuw-Zeeland kwamen mensen hierop af. Een grootse dag waarvan de resultaten terug zijn te vinden als je googelt op ‘skroat 2013’. Het hebben van deze contacten is essentieel voor de gunfactor die voortzetting van het bedrijf waarborgt. Van der Meulen is een echt familiebedrijf. Antons vader komt iedere dinsdag- en vrijdagochtend langs voor een kop koffie en een praatje. Antons dochter, Antoinette, rijdt met containers door de provincie. In drie maanden wist ze haar rijbewijs te halen. Het vak zit haar duidelijk in het bloed. Als dochter een “bakkie” voor de zaak moet parkeren, belt vader haar nog snel even: ‘Staat ie wel goed op de rol?’ Geen probleem! Antoinette weet snel en kundig de bak op zijn plek te zetten. Met een trotse glimlach op zijn gezicht bekijkt vader de operatie. Met de toekomst zit het wel goed! In de toekomst wil Anton het bedrijf langzaam uit blijven breiden. Van uit Schroot zullen wij deze markante ondernemer blijven volgen!


|

v eiligheidsvoorZieningen

MAken vAn de

l inde r oAdster

de

‘P erfecte h eftruck ’

‘Evenwicht tussen zichtbaarheid, veiligheid en productiviteit’ Linde verlegt continu de grenzen van het mogelijke en houdt tegelijkertijd goed in de gaten wat de klant wil. Daarom is nu een speciale editie van de Roadster ontwikkeld: de Perfecte Heftruck. De Linde Roadster is de eerste elektrische heftruck die vrijwel ongehinderd zicht geeft op de lading en de omgeving. Dit is mogelijk dankzij de unieke constructie van de truck, zonder A-stijl en met een panoramadak van versterkt glas. En hoe ziet die Perfecte Heftruck eruit? De eigenschappen van de truck maken het verschil. Ze combineren ongeëvenaarde en beproefde technologie met extra assistentiesystemen en toebehoren en met onze nieuwste veiligheidsvoorzieningen. De truck beschikt onder meer over de Linde TruckSpot, LED-stripes, een geïntegreerd positiesysteem voor de vork (IZVG), de Linde Safety Pilot, CS20-banden, een dak van versterkt glas en, uiteraard, een lithium-ion-batterij. Met de Perfecte Heftruck willen we u alles bieden wat u nodig heeft – in één truck. BEPROEFDE TECHNOLOGIE De Perfecte Heftruck is veel meer dan de som der delen. Hij beschikt over beproefde technologie en over goed afgestemde features waarin al onze uiteindelijke doelstellingen terugkomen: maximale zichtbaarheid, veiligheid en productiviteit. Volledige zichtbaarheid: geen A-stijlen, wél een panoramisch dak Dankzij het unieke design biedt de Perfecte Heftruck een vrijwel ongehinderd zicht op het werkgebied, de lading en de omgeving. Dit komt doordat het cabinedak recht boven de kantelcilinder is verbonden met de hefmast. Er zijn dus geen A-lijsten meer en dat zorgt voor een ongehinderd panoramazicht. En met het oog op een optimale zichtbaarheid heeft de Roadster nog een unieke eigenschap: ‘s werelds grootste panoramadak van versterkt glas. Een innovatie in het ontwerp

CS20-BANDEN De Perfecte Heftruck is uitgerust

van heftrucks waarmee de bestuurder vrij zicht heeft op wat erboven zijn of haar hoofd gebeurt. SLIMME PASSAGIER De Linde Safety Pilot zorgt voor extra veiligheid aan boord. Dit revolutionaire assistentiesysteem helpt de bestuurder om bedien- en stuurfouten te voorkomen. Het reguleert de hef- en kantelfunctie op basis van de heflast en de hefhoogte, zorgt voor ondersteuning bij het werken met ladingen die tegen het maximum aanzitten en zorgt voor meer veiligheid tijdens de handling van ladingen. Het systeem registreert bij alle rij- en hefbewegingen gegevens zoals de hefhoogte, de kanteling van de vork en het gewicht van de lading en analyseert potentiële risico’s. De bestuurder kan alle belangrijke parameters zien op een monitor in de cabine. De onderhoudsvrije Li-ION-technologie is zeer zuinig en emissievrij. De batterij kan tussentijds snel worden opgeladen en daardoor zijn er geen tijdrovende batterijwissels meer nodig. En dat zorgt weer voor een maximale beschikbaarheid van

Zero Waste Zuidas in 2030 Tijdens het jaarlijkse Green Business Club Zuidas CEO-ontbijt ondertekenden 25 CEO’s voor een Zero Waste Zuidas in 2030. Het doel: een circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. Voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en uiteindelijk energie. Fred Bos, Senior Managing Director van ABN AMRO licht toe waarom zij een van de initiatiefnemers zijn van Zero Waste Zuidas: ‘Komen tot nul restafval in 2030 is realistisch wanneer we morgen beginnen. Niet alleen vanwege de technieken en innovaties, maar juist ook vanwege dit bestaande samenwerkingsverband.’Met ruim 43.000 werkzame mensen vormt Zuidas het grootste zakendistrict van Nederland. Hoewel exacte cijfers niet bekend zijn, wordt er ruim 4 miljoen kilo afval geproduceerd op jaarbasis, waarvan het grootste gedeelte restafval is. Met

duidelijke gevarenaanduiding. Bij het achteruitrijden projecteert de truck dit waarschuwingssymbool op de vloer. In hoeken, bij ingangen en op verwarrende kruisingen zien voetgangers en andere bestuurders de waarschuwing al lang voordat ze de heftruck zelf zien en zodoende kunnen ze snel reageren. IZVG VIEW, het geïntegreerde positiesysteem voor de vork, geeft een beter zicht op de lading en de omgeving. Het vergroot het zichtveld van de bestuurder doorgaans met meer dan 10% en biedt een beter zicht op kritieke plekken in de werkomgeving. IZVG VIEW beperkt de hindernissen in het zichtveld tot een minimum. Zo blijft het gebied rondom de hele Perfecte Heftruck zichtbaar, ondanks al het omringende materiaal en materieel.

het ondertekenen van de overeenkomst committeren bedrijven zich aan het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen. Deze aanpak creëert volume, waardoor afval zo optimaal en hoogwaardig mogelijk kan worden verwerkt. In 2020 starten de deelnemers met papier, karton, plastic en organisch afval. Wellicht is er in de toekomst ook aandacht voor metaalrecycling. Ronald Voorsluijs, CEO van Milieu Service Nederland, zet in op zero waste en zero emission: ‘Zo wordt bijvoorbeeld het organisch afval van de Goede Doelen Loterijen op locatie gecomposteerd. Medewerkers kunnen het compost voor eigen gebruik mee naar huis nemen. Dit voorkomt afval én gesleep.’ SAMENWERKING Zero Waste Zuidas is een initiatief van Amsterdam Economic Board en Green Business Club Zuidas. De participanten van Green Business

STELCON®PLATEN BETONPLATEN KEERWANDEN BETONBLOKKEN Tel: 085 273 6066 beton-webshop www.vankalsbeekbeton.nl

met CS20-banden van Continental. Dankzij het dubbele L-profiel met dichte schouders zorgen deze voor extreem nauwkeurig sturen en voor extreme precisie in bochten. De speciale mix van materialen zorgt er ook voor dat de rollende banden minder geluid en trillingen produceren. De lagere rolweerstand maakt meer kilometers mogelijk met een lager energieverbruik. Zodoende zorgt de CS20 voor productiviteit, veiligheid en meer rijcomfort.

de trucks. Het complete systeem – truck, batterij en lader – is een harmonieuze oplossing. Li-IONtechnologie is geschikt voor alle toepassingen, maar de voordelen komen vooral tot hun recht bij intensieve toepassingen zoals werk in meerdere shifts. LED-STRIPES De LED-stripes op de mast en de achterkant van de truck zorgen voor beter zicht en meer veiligheid. De tweekleurige lichtstrips verlichten de werkomgeving gelijkmatig en in een brede omtrek. Zo kan er overal veilig, nauwkeurig en productief worden gewerkt. De lichten schakelen tussen wit en rood. Dit geeft de rijrichting aan en zorgt voor extra veiligheid voor voetgangers en andere weggebruikers. TRUCKSPOT TruckSpot is een optisch waarschuwingssysteem dat aangeeft dat een heftruck achteruitrijdt. Hiervoor wordt er achter de truck een groot waarschuwingssymbool geprojecteerd op de vloer. De rode driehoek met een heftrucksymbool wordt wereldwijd begrepen en is zo een

Club Zuidas zetten zich al jaren in voor het verminderen van het restafval en het hoogwaardig verwerken van monostromen. Bestaande initiatieven zijn een goede basis voor verdere samenwerking tussen participanten en opschaling. De Amsterdam Economic Board werkt aan een regionaal grondstoffentransitieprogramma waarbij samenwerking en schaal essentieel zijn voor innovatie, vernieuwing en grootschalige verandering. ‘Zero Waste Zuidas betekent circulariteit als uitgangspunt door de hele keten. Dat houdt in: anders ontwerpen, inkopen, slimmere logistiek, duurzame bronnen en hergebruik. Wanneer dat in Zuidas lukt, lukt het overal. De blauwdruk van deze beweging, het hoe en wat, kan door andere zakendistricten, bedrijventerreinen, overheden en Green Business Clubs worden gebruikt om afvalstromen volledig circulair te maken’, aldus Marjolein Brasz, Challenge Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board.

DE NIEUWE FUCHS F-SERIE Van 14 tot 80 ton kracht en kwaliteit. Vele

collega’s gingen u reeds voor. Kies ook voor het beste, kies voor Fuchs.

• • • • •

Groot overslagbereik Zuinige Deutz motor Ruime stille nieuwe cabine Grote bovenloop Lage onderhoudskosten

Capaciteit Duurzaam Comfort Veiligheid Rendement

Nieuwsgierig naar de nieuwe Fuchs F-serie?

Neem contact op met één van onze

vertegenwoordigers. Zij komen graag bij u alle mogelijkheden van de nieuwe F-serie

doornemen in een persoonlijk gesprek.

www.vanderspek.nl

9


10 |

Zoektocht naar zuiver aluminium Aluminium maak je door bauxiet te smelten tot een mineraal dat kryoliet heet. Door elektrolyse, waarbij er elektrische stroom doorheen wordt geleid, maken de zuurstofatomen zich los van het aluminium. Vanaf dat moment is het aluminium verder te bewerken.

Met de groei van het aantal volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides de komende jaren, zal de vraag naar aluminium met een tienvoud toenemen in 2030, voorspellen analisten. Maar wat betekent het toenemende gebruik van aluminium voor de autorecyclingindustrie?

RECYCLEN VAN ALUMINIUM Hoewel de productie van aluminium energie slurpend en duur is, is de recycling van aluminium dat niet. Het materiaal is 100 procent herbruikbaar en dat keer op keer, tot bijna in de eeuwigheid, meldt de industrie trots. Zo is ongeveer 75 procent van al het aluminium dat ooit is geproduceerd nog in gebruik, aldus The Aluminium Association en in de automobielindustrie ligt het recyclingpercentage zelfs boven de 95 procent. Het recyclen van aluminium kost ongeveer vijf procent van de energie die het kost bij de primaire productie ervan.

Volgens het Britse CRU, een vooraanstaand onderzoeksbureau naar metalen, maakt de verkoop van plug-in hybrides en volledig elektrisch aangedreven auto’s in 2030 liefst 30 procent uit van de totale wereldwijde verkoop. Vandaag de dag is nog maar vier op de honderd verkochte bolides geëlektrificeerd. Met de toename van stekkerauto’s zal het gebruik van aluminium tot aan 2030 met een tienvoud toenemen, voorspelt CRU. Aluminium is namelijk een ideale metaalsoort om toe te passen in geëlektrificeerde auto’s. Het zware accupakket wordt immers gecompenseerd door het lichtgewicht karakter van aluminium. Zo laat onderzoek van het International Council of Metals & Mining (ICMM) zien dat als je de stalen delen van een auto vervangt door aluminium, het totaalgewicht van de auto met tot wel de helft

afneemt. Daarbij gaat men ervan uit dat elke gewichtsreductie van tien procent een reductie van het energieverbruik van zes tot acht procent oplevert. Een auto opgebouwd uit aluminium is dus 30 tot 40 procent

efficiënter dan een vergelijkbaar stalen exemplaar. STAAL SLAAT TERUG Of de voorspellingen van CRU uitkomen is nog de vraag, omdat

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW BUDG ET

staal recentelijk een opmars maakt. Elektrische auto’s krijgen door de technologische vooruitgang een steeds grotere actieradius, waardoor de roep naar een lichtgewicht, vaak duurdere, bouwwijze in de toekomst kleiner wordt. Bovendien neemt met het snelgroeiende aanbod aan elektrische auto’s de concurrentie toe. Door het aanbieden van goedkopere, stalen modellen, willen automerken de consument voor zich winnen. Ook staat de ontwikkeling van staal niet stil. Verwacht wordt dat door toepassing van de allernieuwste staalsoorten auto’s nog een kwart lichter zullen worden. PLUG-IN HYBRIDES Hoeveel het gebruik van aluminium zal groeien, valt nog te betwisten, maar vriend en vijand zijn het erover eens dat een flinke toename een feit zal zijn. Al is het maar omdat aluminium en staal naast elkaar gebruikt kunnen worden. Merken als Nissan en Volkswagen zijn dan wel van aluminium overgestapt op staal als hoofdbestanddeel voor hun elektrische Leaf en e-Golf, toch beschikken beide modellen nog altijd over 171 en 129 kilo aan aluminium. Daarnaast verwacht de autoindustrie een boost in de verkoop naar plug-in hybride modellen. Die rijden deels elektrisch – meestal tot 50 kilometer ver – maar hebben ook nog de vertrouwde brandstofmotor aan boord. Voor zowel de verbrandingsmotor, de transmissie als de behuizing van de accu’s gebruikt de automobielindustrie aluminium, waardoor de vraag naar het metaal toeneemt. Volgens het CRU is voor plug-in hybrides (net als voor volledig elektrische auto’s) 25 tot 27 procent meer aluminium gebruikt dan voor een doorsnee auto met brandstofmotor.

GEKNIPT EN GESTRIPT VOLGENS UW W W W. R EBUDGET! CUPERMA.BE

Het goede nieuws voor de automotive industrie is dat aluminium allesbehalve schaars is. Het is, met een aandeel van acht procent, het op twee na meest gevonden element in de aardkorst. Dan de domper; de productie van aluminium auto-onderdelen is echter prijzig in vergelijking met staal. Voor het maken van één kilo aluminium zijn ongeveer vier kilo bauxiet en vijftien kilowattuur energie nodig.

Door die mooie feiten en cijfers klinkt aluminium als hét ideale recyclingmateriaal. Maar dat ligt een stuk genuanceerder, benadrukt Dr. ir. Antoinette van Schaik, eigenaar van adviesbureau Material Recycling and Sustainability (MARAS) B.V. en gepromoveerd in de autorecycling aan de TU Delft. ‘Als je kijkt naar de footprint is recyclen van aluminium vele malen beter dan primair gebruik. Maar aluminium is alleen oneindig recyclebaar mits je het recycling proces goed organiseert en je goed nadenkt over wat je bij het aluminium stopt in het ontwerp. Want op welke manier en in welke vorm wordt het aluminium toegepast? Gebruik je het als metaal of aluminiumoxide in bijvoorbeeld condensatoren of als vuller in kunststoffen?’ Aluminium is immers heel reactief en uiterst gevoelig voor verontreinigingen. Als je in een auto aluminium verbindt aan andere materialen – de normaalste zaak van de wereld – dan ligt zo’n verontreiniging al op de loer. In het recyclingproces krijg je die verontreinigingen er in sommige gevallen niet meer uit, aldus Van Schaik: ‘In het shredder- en sorteerproces is aluminium niet altijd volledig vrij te maken en te scheiden van de andere materialen die er mogelijk aan verbonden zijn in complexere onderdelen. Een deel van de verontreinigingen in het aluminiumrecyclaat kan worden afgevangen in de slak die bij het recyclen wordt gebruikt. Die zoutslak fungeert als een soort afvalstroom. Alles wat echter edeler is dan aluminium, zoals koper en staal, blijft in het aluminium mengsel zitten en verlaagt de kwaliteit en toepasbaarheid.’ Het eruit halen is niet mogelijk en kost teveel energie. In de praktijk voegt men vaak primair aluminium of schoon schroot direct afkomstig uit de aluminiumproductie, toe aan het gerecyclede aluminium. Deze ‘verdunning’ is een voorwaarde om de juiste kwaliteit aluminiumlegering te verkrijgen. En dat is, uit kosten- en milieuoverwegingen, niet ideaal. UITDAGINGEN Het reactieve karakter van aluminium zie je ook terug in de zogenaamde ‘sandwichpanelen’ die de auto-industrie veel gebruikt. Dan plakken ze kunststof of composietmateriaal op aluminium. Het laagje aluminiumoxide aan de oppervlakte


G

| 11

Online platform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking.

van de platen gaat verloren in het proces. Bovendien reageert aluminium uit de plaat met de koolstof uit de kunststoffen en lijmen en dat kan onder andere leiden tot vorming van aluminiumcarbide (en andere niet terugwinbare verbindingen). In dat proces kan methaan gevormd worden; een krachtig broeikasgas. Zo heeft een ton methaan hetzelfde broeikaseffect als 25 ton CO2. Kun je bij de recycling van aluminium het metaal wél goed schoon krijgen, dan moet je voor een zo hoogwaardig mogelijk gebruik rekening houden met welke legering je te maken hebt, geeft Antoinette van Schaik aan. Is het een kneedlegering die weinig is gelegeerd en dus zeer zuiver is, of een ‘alledaagse’ gietlegering waar flink wat andere metalen zijn toegevoegd? Vanzelfsprekend wil je de hoogwaardige variant niet mengen met een legering van doorsnee samenstelling. Het bevestigt nog maar eens dat recyclen van aluminium een uitdaging is. Of zoals Van Schaik terecht opmerkt: ‘Op aluminium kun je niet één label plakken

tals

n van recyclebaarheid. Het is heel bepalend uit welk onderdeel van een auto het aluminium komt en in welke vorm aluminium is gebruikt.’ VAN SHREDDER NAAR ONTMANTELAAR Als het voorspelde gebruik van aluminium in de auto-industrie flink toeneemt, dan komt er – gezien de complexiteit in recycling in relatie tot het ontwerp – ook meer druk te staan op de recycling van het metaal. Momenteel is de standaard verwerkingsroute binnen de automotive recyclingindustrie selectieve ontmanteling/depollutie gevolgd door shredderen en scheiding, al lijkt er een tendens richting meer ontman-

teling zichtbaar. Antoinette van Schaik: ‘Elektrische auto’s zijn anders opgebouwd en zullen, onder meer vanwege de batterijen en elektronica, deels ontmanteld moeten worden.’ Voor het hergebruik van aluminium zou het ’t beste zijn dat autofabrikanten hun EV’s modulair opbouwen en recycling meer gericht wordt op modulair ontmantelen, vindt zij. Daarbij moeten ze rekening houden met de mogelijkheden voor terugwinning en beperkingen van metaalrecyclingprocessen. Dan kan het metaal zoveel mogelijk in hapklare, stukken met de meest optimale samenstelling (binnen de eisen van productfunctionaliteit) worden gescheiden en worden verwerkt. Daarbij pleit ze ervoor dat merken de recyclebaarheid van hun auto’s gedetailleerd opnemen in het ontwerp. CLOSED-LOOP Een aantal autofabrikanten is al goed aan de slag gegaan met aluminiumrecycling. Neem Jaguar Land Rover. Momenteel is ongeveer de helft van het aluminium dat het Britse concern in haar auto’s gebruikt van de gerecyclede soort, dankzij een closed-loop systeem dat het samen met recyclebedrijf Novelis opzette. Volgend jaar wil Jaguar Land Rover aan de hand van een tweede project het percentage van gerecycled materiaal dat het gebruikt in haar auto’s naar de 75 procent brengen. Ook voor de Amerikaanse autofabrikant Ford heeft Novelis een closed-loop systeem opgezet. Net als bij Jaguar Land Rover wordt aluminium productieafval opgevangen en door Novelis omgesmolten tot grondstoffen voor nieuwe aluminium modellen. Het closed-loop systeem bij Ford gaat echter verder, doordat ook de aluminium onderdelen van afgeschreven Ford-modellen worden gerecycled. De aluminiumhoudende onderdelen worden ontmanteld waarna ze via een shredder en ‘de-coating’ proces de omsmelter van Novelis ingaan. Een nieuw groot blok aluminium is het resultaat. Ford recyclet en hergebruikt zo meer dan 90 procent van het door haar ingezette aluminium. Daarmee heeft Ford volgens Novelis ’s werelds grootste closed-loop recyclingsysteem. Novelis’ aluminium vindt nu al zijn weg naar zo’n 225 verschillende automodellen. En dat zullen er waarschijnlijk snel meer worden. Tekst: Jens Holierhoek voor Greenlight

Wensink levert eerste eVito aan Breman Wensink heeft eind mei de sleutels van de Mercedes-Benz eVito overhandigd aan Bram Logmans van Breman Installatiegroep. Dat gebeurde onder toeziend oog van medewerkers van Breman tijdens een medewerkersbijeenkomst met een feestelijk tintje. Het installatiebedrijf gaat deze eerste volledig elektrische bedrijfswagen in zijn segment inzetten voor installatiewerkzaamheden in stedelijke gebieden.

uitstekende keuze gemaakt!’ Hij legt uit: ‘De eVito kan tot 150 kilometer rijden op een volle accu, dat komt neer op zes rondjes Rot-

positief worden, kan dus prima met onder andere deze eVito.’ Wensink Automotive is opgericht in 1987 en met 5 vestigingen begonnen als officieel dealer van Mercedes-Benz. Na de recentelijke samenvoeging met Dijkstra werken in totaal 1.300 medewerkers vanuit 48 vestigingen in Noord- en Oost-Nederland bij de dealerholding. Naast het officiële dealerschap voor de merken

terdam op een volle accu! Daarmee is het de ideale elektrische bestelwagens voor stedelijke gebieden. Is de accu leeg? Binnen zes uur is ‘ie weer volledig opgeladen. Energie-

Mercedes-Benz, smart, Fuso, Ford, Citroën, DS en Kia heeft Wensink onder andere 3 schadeherstelbedrijven, 4 Truck & Trailer-bedrijven en een eigen leasemaatschappij.

Breman heeft onder andere als bedrijfsdoelstelling om in 2025 energiepositief te zijn. Dat houdt in dat de organisatie dan meer energie opwekt dan verbruikt. ‘Dat we ons wagenpark willen verduurzamen is een logisch gevolg van onze strategische doelstelling’, vertelt Bernardo Eenkhoorn namens het management van Breman. ‘Dit is een mooie eerste stap.’ MERCEDES-BENZ EVITO Patrick van Ommen, salesmanager Mercedes-Benz Vans bij Wensink, is enthousiast: ‘De eVito is de eerste elektrische bedrijfswagen in dit segment bestelwagens én zorgt ook nog eens voor significant minder onderhoudskosten. Als je het mij vraagt, heeft Breman dan ook een

Precious Metals

De hoogste prijs voor uw katalysatoren • Directe betaling • Katalysatoren per stuk of op basis van analyse • Eigen verwerking, eigen laboratorium Graham Bellstraat 25 | 8013 PL Zwolle | Tel: 038 - 460 55 89 | info@rkrrecycling.nl | www.rkrrecycling.nl


12 |

In de schrootwereld kom je veel diverse materialen, vormen en structuren tegen, zoals deze foto, die genomen is door Coen Posthumus van Wynmalen & Hausmann, laat zien.


| 13


14 |

T iende

editie vakbeurs

R ecycling :

Samen slimmer metaal recyclen De tiende editie van vakbeurs Recycling wordt op 19, 20 en 21 november gehouden. Het thema is dit jaar: Samen slimmer metaal recyclen. Hierover kan men tijdens de beurs in gesprek gaan. Ook worden er praktische oplossingen aangeboden om als sector vooruit te komen. De boodschap is duidelijk: het recyclingpercentage in Nederland moet verder omhoog. Natuurlijk omdat grondstoffen steeds schaarser en duurder worden, maar ook omdat een circulaire economie direct helpt aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De beschikbare grondstoffen moeten daardoor zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Maar hoe kan de afvalmarkt hier nu handen en voeten aan geven? Uit welke nieuwe technieken en kennis kunnen de metaalverwerkers, -inzamelaars en bedrijven met grote afvalstromen meer waarde en recyclaat uit de afvalstroom halen? En hoe kunnen deze bedrijven hun processen veiliger en duurzamer inrichten? De honderdvijftig exposanten en de sprekers van de vakbeurs Recycling gaan op 19, 20 en 21 november in op praktische antwoorden en mogelijkheden om als sector samen vooruit te komen.

alen en inzichten door te nemen voor het nieuwe jaar. Voor metaal recyclers en ontdoeners als bouwen sloopbedrijven en autodemontage is het event een vaste waarde in de agenda. Vertrouwde exposanten als Overdie, Bronneberg, Matech, Cookson, M.C. Tec, Recuperma, Goudsmit Magnetic, Demtech en nieuwkomers als Reukema en Copex brengen metaalrecyclingmachines als persen, snijmachines en shredders op vakbeurs Recycling. Ook kan de bezoeker terecht voor installaties voor sortering, weging of transport, net als nieuwe onderdelen of software voor een effectievere verwerking: haken, magneten, meters & monitors en containers. Uiteraard zijn de partners voor veilig werken, stofbeheersing en terreininrichting aanwezig.

THEMA’S: VEILIG, KUNSTSTOF EN CIRCULAIRE TECHNIEK Naast de ontwikkelingen en kennis die te vinden zijn bij de exposanten is er in het dagelijkse kennisprogramma op de beursvloer extra aandacht voor de praktische kant van de meest actuele thema’s binnen afvalverwerking. Dit jaar zijn dat: Veilig en gezond afval verwerken. Er wordt een inkijk gegeven in de nieuwe manieren en technieken voor duurzame inzetbaarheid en veiligere omgeving in de afvalsector en de kunststof recycling. Welke operationele stappen moeten nu worden gezet voor een circulaire kunststofketen? En op welke manier kunnen we een voorsprong door techniek realiseren betreffende de meest duurzame en effectieve recyclingtechnieken en -processen van vandaag de dag.

BREED AANBOD VOOR METAALAFVAL Sinds de eerste editie brengt vakbeurs Recycling een breed aanbod voor een effectievere metaalafvalketen in Nederland. Het is het jaarlijkse moment waar de markt elkaar treft om de nieuwe materi-

Machines die passen als een handschoen

Het programma is gericht op praktische handvatten voor de afvalketen en wordt samengesteld in samenwerking met onder andere de brancheverenigingen en kennispartijen als BRBS Recycling, VERAS en AfvalGids.nl. INNOVATIEF EN GASTVRIJ GORINCHEM Voor de bezoekers en exposanten is de uitstekende beoordeelde catering weer kosteloos. Zo kan de afvalketen ontspannen en effectief netwerken bij exposanten, op het Recyclingsymposium van BRBS en op de vele cateringpleinen in het gastvrije Gorinchem. Op deze jubileum vakbeurs Recycling is er verder meer aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de afvalketen. De spotlight wordt gezet op de innovaties van de exposanten in de Innovatiestraat om deze uit te lichten. Een circulaire toekomst is alleen mogelijk wanneer de schakels in de afvalketen beter aansluiten en de nieuwe innovaties en inzichten een weg krijgen naar de dagelijkse praktijk. Het is tijd voor meer ketensamenwerking en met elkaar de nieuwe technieken

en inzichten te omarmen. Daarom hebben we dit jaar het motto: 'Samen slimmer afval verwerken'. OVER VAKBEURS RECYCLING Recycling is de nationale vakbeurs voor recyclingtechniek en afvalmanagement. Het jaarlijkse vakevenement combineert de marktplaats voor de afvalketen met laagdrempelig netwerken en gratis catering. Vakbeurs Recycling trekt jaarlijks ruim 5.000 professionals binnen de afvalbranche en de verantwoordelijke(n) voor het afvalbeheer van bedrijven met grote afvalstromen. Bent u een aanbieder van afvaloplossingen of een gespecialiseerde inzamelaar die graag recyclingbedrijven, bouw & sloopbedrijven en ontdoeners wil ontmoeten? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden via www.vakbeursrecycling.nl.

Heteren Maasbracht Hengevelde Hoogerheide Purmerend Sumar

026 4790579 0475 462138 0547 333039 0164 614444 026 4790579 0511 521491

• Efficiënte oplossingen voor sloopwerk & recycling • Laag brandstofverbruik door Liebherr motoren en componenten • Lage kosten per draaiuur en per ton verwerkt product • Breed inzetbare ’alleskunner’

www.wynmalenhausmann.nl


| 15

Milieuadvies

Natuurbescherming niet goed geregeld, onduidelijk wat uw melding waard is Natuurgebieden in Nederland worden in de Natuurbeschermingswet beschermd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen van de immissie van stikstof. Tot een paar jaar geleden zaten hele gebieden in Nederland op slot. Maar sinds de komst van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zat er weer vaart in. Nu blijkt echter dat de PAS onvoldoende onderbouwd is. Als u op basis van het PAS hebt besloten dat er niets aan de hand is kan dit nu anders zijn. Als u in Nederland een activiteit uitvoert, die van invloed is op natuurgebieden, dan heeft u een vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet. Als uw bedrijf naast een natuurgebied ligt dan zult u hier niet verbaasd van opkijken. Anders is het wellicht als het natuurgebied enkele kilometers verder op ligt. Uw emissies van verbrandingsmotoren komen namelijk wel enkele kilometers ver. Daarom moeten deze emissies worden beoordeeld en moet worden gekeken of deze emissies van invloed zijn op de natuurwaarden in deze gebieden. Het gaat hierbij vooral om de emissie van stikstof. Een paar jaar geleden zat dit helemaal op slot. De natuurgebieden in Nederland zijn overbelast. Er kon geen vergunning zonder aanvullende maatregelen worden verleend. Er was toen een uitgebreide handel in emissierechten. Dit werd overbodig met de komst van het Programma Aanpak Stikstof. In dit programma zitten maatregelen zodat er weer ruimte voor economische ontwikkeling in Nederland is gekomen. BEWIJS ONTBREEKT Er is echter één probleem met het Programma Aanpak Stikstof, het programma gaat uit van aannames. Het wetenschappelijk bewijs was mager en volgens de rechter te weinig. Het is geen garantie dat de maatregelen uit het PAS de belasting van de natuurgebieden voldoende compenseren. Kortom, we zijn weer terug bij af. Je mag verwachten dat de overheid nu hard aan de slag gaat om het bewijs rond te krijgen, maar dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Er gaat waarschijnlijk substantiële tijd overheen voordat er een bruikbaar systeem is. Heeft u zich netjes bij de overheid gemeld en was het op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet nodig om een vergunning aan

te vragen. Dan kan de conclusie nu anders zijn. De beoordeling is in ieder geval een stuk lastiger geworden. Als u wel een vergunning in het kader van de Wet natuurbeheer hebt dan is er waarschijnlijk niet veel aan de hand. PASSENDE BEOORDELING Het PAS verving de passende beoordeling voor stikstofdepositie bij de vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming. Het geeft de onderbouwing dat de natuurdoelen van de Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen. Nog steeds kunt u het PAS gebruiken om aan te geven hoe zwaar een gebied wordt belast. U kunt op basis van het PAS echter niet meer de conclusie trekken dat de natuur niet in de knel komt.

Multifunctionele Fuchs MHL335F voor Metaalrecycling Hoofddorp B.V. Van der Spek Vianen B.V. heeft onlangs een nieuwe multifunctionele Fuchs MHL335F geleverd aan Metaalrecycling Hoofddorp die de machine gaat inzetten voor op-, overslag-, sorteer- en knipwerkzaamheden. Om al deze werkzaamheden snel- en efficiënt te kunnen uitvoeren is de machine uitgevoerd met een quick-coupler die naast een snelwissel te zijn ook direct de hydraulische koppeling maakt met het uitrustingsstuk. Metaalrecycling Hoofddorp B.V. is een recyclingbedrijf voor een verantwoorde verwerking van oud ijzer, metalen, kabels en computers et cetera. Daarnaast voeren ze ook constructieslopen uit en hebben een eigen containerservice voor het aan- en afvoeren van de te recyclen producenten. Metaalrecycling Hoofddorp B.V. ligt vlakbij de A4, aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp. Het terrein is makkelijk te bereiken voor particulieren en bedrijven uit Hoofddorp, maar ook klanten uit omringende plaatsen, zoals: Nieuw-Vennep, Schiphol, Hillegom, Lisse, De Bollenstreek, Amsterdam en de Haarlemmermeer weten ze te vinden. Uiteraard worden buiten dit gebied ook vele klanten bediend.

waaraan een bak-kinematiek zit voor plaatsing van een sorteergrijper, poliep of schrootschaar. Middels de Steelwrist quick-coupler kunnen de verschillende uitrustingsstukken snel gewisseld worden. Rigter handelsonderneming zorgde voor de ombouw en levering van de uitrustingsstukken zodat deze direct aan de machine gebruikt kunnen worden. ZEER SNEL Dankzij de Rexroth hydrauliek,

Als u plannen hebt is het daarom belangrijk om zo snel mogelijk te kijken of er natuurgebieden met stikstof worden belast. Als dit het geval is, hoe minimaal ook, is het belangrijk om snel contact te zoeken met de provincie. Zij zijn het bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het is aan hun om te bepalen welke aanvullende informatie er nodig is om te kunnen of mogen constateren dat er geen negatieve gevolgen zijn. U hoeft niet te verwachten dat er op korte termijn een toezichthouder op de stoep staat. Als u geen plannen heeft dan zou ik nu even niets ondernemen, u mag verwachten dat de andere betrokken partijen hard aan een structurele oplossing gaan werken. Jan de Lange www.delange-milieuadvies.nl Mocht u zelf een bepaalde vraag hebben op het gebied van milieuwetgeving of een idee hebben voor een insteek van één van de volgende columns van Jan de Lange, neem dan contact op met redactie@schrootkrant.nl.

HOOGSTE EISEN Als recyclebedrijf wordt bijgedragen bij aan het schoonhouden van het milieu. Ze beschikken dan ook over de hoogste milieucertificaten. Zo weet de klant zeker dat er verantwoord met het metaalafval wordt omgegaan. Ze zijn ook VIHB-gecertificeerd. Deze certificering is vereist bij het beroepsmatig vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van afvalstoffen en wordt afgegeven door het Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Aan de nieuwe 25 tons Fuchs MHL335F is een giek- en lepelsteelconfiguratie met een bereik van 10.700mm geplaatst

met een opbrengst van maar liefst 380 liter per minuut is de Fuchs MHL335F zeer snel en zorgt bij Metaalrecycling Hoofddorp voor de gevraagde overslagcapaciteit. De MHL335F is standaard voorzien van een HD-onderwagen die zorgt voor extra stabiliteit tijdens het draaien en het eventueel rijden met last. Dankzij deze extra stabiliteit is het werken met de ruim 2,5 ton wegende schrootschaar geen enkel probleem.

standaard compleet gescheidenen separaat opgestelde koelers dragen er zorg voor dat de machine optimale koeling krijgt. Door deze opstelling zijn de koelers als gewenst in stoffige omstandigheden zeer goed te reinigen. Door de optimale koeling wordt er tijdens het draaien met de machine zeer weinig gebruik gemaakt van de koelvans waardoor naast een zeer laag geluidniveau ook het brandstofverbruik uiterst laag is. Voor het dagelijks- en uit te voeren onderhoud aan de machine is een ruim bemeten loopbordes bij de motor aanwezig welke via een uitklapbare trap toegankelijk is. Op deze plek kan naast het veilig uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden ook de diesel- en Adblue tank gevuld worden zonder op de machine te hoeven klimmen. Veiligheid staat in ieder Fuchs ontwerp voorop. GOED ZICHT De hydraulisch verstelbare cabine zorgt voor een zichthoogte van 5.300 mm waardoor er altijd goed zicht is op de uit te voeren werkzaamheden. Uiteraard is voor de machinist gezorgd dat alles in de cabine zo ergonomisch mogelijk is opgesteld, de stoel is optimaal te verstellen zodat alle bedieningen binnen handbereik liggen. Via de grote touchscreen display zijn alle functies te bedienen, veel gebruikte functies als bijvoorbeeld verlichting en ruitenwisser hebben ook nog drukknoppen binnen het handbereik van de machinist zodat deze als benodigd snel zijn in- en uit te schakelen. De vergrote airco-unit zorgt dat ondanks de grote raamoppervlakten de cabine op temperatuur blijft zoals de machinist hem instelt.

STOFFIGE OMSTANDIGHEDEN Voor de aandrijving van de MHL335F is zuinige 4.1 liter Deutz motor verantwoordelijk. De

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen • Telefoon 05755-61208 • E-mail info@weegbruggen.nl

Standaard gemonteerde camera op de rechterzijde geeft een duidelijk beeld van wat er rond de machine plaatsvinden zodat de veiligheid op het hoogste niveau staat. Power LED- verlichting geeft de machinist in de vroeg- en late uren een grote lichtopbrengst in het bereik van de kraan.


16 |

e Jvind P edersen

wilde besloten kringlooP reAliseren :

‘Niemand geloofde het potentieel van fijne deeltjes in de bodemas uit de verbrandingsovens’ Ejvind Pedersen is een prominente figuur in de globale industrie, die grondstoffen levert aan de automobielindustrie door zuivere metaalfracties van bodemas uit verbrandingsovens te maken in de kwaliteit van de oorspronkelijke grondstof. Een verhaal over de missie van een man voor een betere wereldwijde recyclingindustrie. Ejvind’s vader verhuisde in de jaren zestig an de vorige eeuw naar Afrika – hier kon hij zich ontwikkelen tot wat hij nu is, daarvan is Ejvind Pedersen overtuigd. Hij is niet bang om risico’s te nemen, een veilige omgeving als Denemarken te verlaten en over de hele wereld naar perspectieven en ervaringen te zoeken. Na zijn schooltijd en weer terug in Kopenhagen werkte hij voor een bedrijf in de recyclingindustrie dat fabrieken in Zuid-Amerika had. Nadat hij een aantal jaren in Venezuela, Bolivia, Columbia en Peru als technisch manager werkte voor zes installaties (en twee aluminiumsmelterijen bouwde voor het smelten van gebruikte drankblikken) keerde hij met zijn gezin terug

niemand in het potentieel geloofde van fijne deeltjes in de bodemas uit de verbrandingsovens. ‘We produceren vier vrachtwagenladingen aluminium per dag’, stelt hij vast, ‘dus men kan zich voorstellen dat de naar grondstoffen hongerende industrie er al op zit te wachten!’ Een belangrijk feit is dat deze industrieën geen grondstoffen uit de primaire mijnbouw hoeven aan te schaffen. Dit kan hun duurzaamheidsverslaggeving verbeteren door toepassing van hoogwaardige secundaire grondstoffen.

naar Denemarken om zijn kinderen naar school te laten gaan. GEDREVEN DOOR IDEEËN In zijn jonge jaren, toen hij in Zuid-Amerika woonde, was Ejvind

Pedersen niet trots op de schade die de Zuid-Amerikaanse industrie destijds aanrichtte aan het milieu en de inwoners. Hij ging op zoek naar een high-end technologieoplossing voor een betere terugwin-

ning van grondstoffen. Zijn focus lag daarbij op de metaalverwerking en herbruikbaarheid om de koolstofvoetafdruk en de impact van gevaarlijke stoffen te reduceren. In 1989 bouwt Ejvind een fabriek voor het smelten van blikken in Denemarken en investeert acht miljoen euro. Door de val van de Berlijnse muur werd de markt overspoeld met goedkoop metaal en 3 jaar later ging hij failliet. ‘Ik verloor alles’, herinnert hij zich.

Specialist in machines voor het verwerken van schroot

In 2002 begon hij weer bij nul en richtte het bedrijf Scanmetals op, zoals we dit vandaag kennen. ‘Sue en ik (zijn eerste medewerkster en nog steeds werkzaam in het bedrijf) begonnen non-ferrometalen te selecteren en te reinigen om een hogere opbrengst te creëren.’ Door het geloof in dit idee kreeg de ondernemer uiteindelijk weer succes.

De grootste verbrandingsoven in Kopenhagen produceert circa 240.000 ton bodemas per jaar. ‘Het blijkt dat van de afval die in de verbrandingsinstallatie wordt verbrand, er ongeveer 20 procent bodemas overblijft. In deze bodemas bevindt zich 2% metaal - in stukken van 1-100 mm groot.’ In de verbrandingsoven kan een wervelstroomseparator de opbrengst uit de bodemas verhogen van 2 procent tot 50-60 procent. Deze 50 tot 60 procent van de verwerkte bodemas wordt op de markt verkocht (ca. 1.000 euro per ton). ‘Dit betekent dat we 2.000 euro voor 1 ton metalen betalen. De kleine stukken zijn voor mij het belangrijkst.’ FOCUS Ejvind’s focus ligt op aluminium en de hoogwaardige metalen uit secundaire smelterijen. Hij investeert in de technologie voor het verwijderen en reduceren van zware metalen en aluminiumlegeringen. Het proces begint met een non-ferrometalenscheider voor de ZORBAterugwinning van bodemas uit verbrandingsovens, gevolgd door het inductiesorteersysteem, dat in de volgende fase roestvrijstaal afscheidt.

®

WWW.STOEVELAAR-MACHINERY.NL Wolfveldseweg 1a | 7737 PK Stegeren - Nederland T +31 (0)529 408 170 | info@stoevelaar-machinery.nl

VERSPREIDEN DOOR EUROPA De financiële crisis van 2008 had weliswaar gevolgen voor het bedrijf, maar dit keer duwden zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen hem voort. ‘STEINERT was er om te helpen als ik een oplossing nodig had, en ze verhuurden mij hun röntgensorteermachine om schone aluminiumproducten te detecteren’, legt Ejvind uit. Dit was het begin van zijn financiële onafhankelijkheid, die hem de mogelijkheid gaf zijn idee door heel Europa te verspreiden. Tegenwoordig bestaan er nu door Ejvind’s succes veel verschillende sorteerinstallaties die worden toegepast voor het opwaarderen van bodemas uit verbrandingsovens in primaire grondstoffen. Ejvind vertelt dat zes jaar geleden

STEINERT XSS T (röntgentransmissie) produceert zeer schoon aluminium door zware metalen en hooggelegeerd aluminium te scheiden. De sorteerder detecteert zo nauwkeurig dat hij een productkwaliteit van 99,9 procent zuiver aluminium creëert. De STEINERT KSS FLI XF (röntgenfluorescentie) is de allernieuwste oplossing voor de scheiding van zware metalen in koper, messing, zink en edelmetaal. Hiermee kan meer dan 97 procent zuiverheid worden behaald voor zware metalenproducten. GESLOTEN KRINGLOOP Klanten zoals bijvoorbeeld aluminiumsmelterijen produceren


| 17

Wij garanderen de hoogste inkoopprijs! Wij komen afhalen vanaf 100 stuks.

hun drankblikjes voor bijna 100 procent van dit type aluminium uit de Scanmetal-productie. Hier kan je echt spreken van een gesloten kringloop. Voor de productie van drankblikjes moeten producenten nieuw aluminium uit de mijnbouw nemen. Ejvind’s klanten zijn zo uitermate tevreden met de kwaliteit van Scanmetals’ teruggewonnen hulpbronnen, dat ze geen aluminium van de mijnen (primair aluminium) meer hoeven te kopen; het is een echte win-win-situatie, want de koper kan tevens zijn duurzaamheidsbeoordeling verhogen. Teruggewonnen aluminium kan dus tot 10 keer worden herbruikt zonder afbreuk aan de kwaliteit. Scanmetals kan erop rekenen dat het alle magnetische en sensorgestuurde scheidingoplossingen bij één partner kan halen. Dit zijn onder meer de non-ferrometalenscheiders, inductiesorteerders, XRT en XRF – die het leven beslist gemakkelijker maken, zodat er meer productieve tijd over is voor nieuwe recyclingideeën. BETROUWBAAR ‘Laten we het zo zeggen’, zegt Ejvind, ‘Duitse auto’s zijn ongetwijfeld de beste van de wereld. Dat is een feit. Ik zie STEINERT op hetzelfde niveau - efficiënt als een Duitse Audi, betrouwbaar als een Duitse Volkswagen. Al mijn productiemedewerkers vertrouwen hen. De machines zijn makkelijk te bedienen en alle technische componenten zijn eenvoudig te begrijpen en te gebruiken.’ Scanmetals’ consequente gerichtheid op de vraag op de markt maakt het bedrijf succesvol. Niet alleen de kwaliteit van het materiaal is de voornaamste factor voor het succes, maar ook de levertijd van de grondstoffen – ‘just in time’. Betrouwbare machines zijn dan essentieel voor een succesvolle terugwinning van materiaal. Als het bedrijf aluminium

Over STEINERT STEINERT kan terugkijken op een geschiedenis van 130 jaar: vanaf de oprichting in 1889 in Keulen, is dit familiebedrijf één van de meest toonaangevende leveranciers in sensorgestuurde en magnetische scheiders in de mijnbouw en de schroot- en afvalrecyclingindustrie. Met driehonderd medewerkers maakt STEINERT een jaarlijkse omzet van circa 100 miljoen euro. Naast de vijftig partnerschappen voor de verkoop en samenwerkingsverbanden over de hele wereld, heeft het bedrijf tevens vestigingen in Duitsland, Australië, de Verenigde Staten en Brazilië.

Katalysatoren Recycling Nederland is vanaf 2007 actief op de Nederlandse markt als inkoop groothandel. In 2015 gaan wij in samenwerking met onze Europese partners de katalysatoren inkoopmarkt openbreken en de Nederlandse markt laten zien dat het ook op een nette en eerlijke manier kan.

aan smelterijen aanbiedt - door te leveren aan merken als BMW, ‘just in time’ - dient Scanmetals ook op tijd te leveren. Ejvind Pedersen heeft zijn zaken op de behoeften van zijn klanten en de vraag op de markt afgestemd. Stilstand is een kritieke situatie. ‘Als wij laat zouden zijn, wordt de voorkeur aan een andere leverancier gegeven. Maar we hebben maar zelden uitvaltijden’, geeft Ejvind toe, ‘de serviceafdeling van STEINERT is goed opgeleid en helpt ons meteen.’

Waarom zou u aan ons verkopen? We verwerken met de nieuwste technieken 1000 katalysatoren per uur. We halen als enige in de wereld de edelmetalen er zelf uit. We hebben de minste kosten per katalysator, dat betekend voor u de hoogste prijs.

Vele autodemontagebedrijven en sloperijen gingen u voor!

ENTREPRENEUR OF THE YEAR Tijdens de prijsuitreiking werd Ejvind Pedersen bekroond door Ernst & Young met een prijs voor ‘Innovatie’. Dit was voor zijn bijdrage aan de industrie met een indrukwekkende omzetgroei, innovatiekracht en sociale engagement. Bij de ontvangst van de prijs waagde Ejvind weer een gok. Hij vroeg of iemand in zijn idee wilde investeren om zijn idee in de wereld te brengen door banen te creëren die grondstoffen zo doeltreffend mogelijk gebruiken. ‘Ik heb uit fouten geleerd. Ik heb een onderneming opgebouwd die nu zeer sterk is en ik heb een nieuw idee met veel potentieel voor toekomst. Ik had altijd uitdagingen, ik had altijd mogelijkheden en ik ben geslaagd. Dat heeft me zelfvertrouwen gegeven.’ ERKENNING Op de vraag waarom deze prijs zo bijzonder is, zei hij: ‘Dit is een erkenning voor mijn werk. Ik had het gevoel dat ik iets heb bereikt in het leven. Ze zagen de ideeën die ik heb en dat ik ze kan waarmaken. En wat de prijs ook betekent is: een ondernemer zijn.’ Een week na de prijsuitreiking had Ejvind weer succes. De familie van Lego belde hem en stapte aan boord. Zij hadden vertrouwen in zijn ideeën en zijn plan om te investeren in de uitbreiding van zijn nieuwe projecten in Europa - zodat het materiaal in de kringloop blijft. Naast al zijn levenservaringen heeft Ejvind zeven verschillende talen geleerd. Hij is een man die van alle werelden thuis is. Deze uitdagingen, eigenschappen en verdiensten maken van hem de bijzondere persoon die hij nu is. STEINERT heeft lof voor deze bekroonde ondernemer en kijkt ernaar uit met hem te werken aan zijn nieuwe ideeën in de toekomst.

O e v e r a s e w e g 1 a | 7 9 7 1 PA H a v e l t e | T 0 5 2 1 - 3 4 5 0 8 2 | M 0 6 - 8 3 9 4 9 1 6 7 |

i n f o @ k a t re c y c l i n g . n l

WWW.KATRECYCLING.NL Economische groei Oost-Europa heeft gevolgen voor Nederlandse arbeidsmarkt Oost-Europa heeft de afgelopen jaren een economische groeispurt doorgemaakt. Tussen 2015 en 2018 groeide de regio jaarlijks met gemiddeld 4 procent. In 2018 groeide de economie in Polen het sterkst, met maar liefst 5,1 procent. ABN AMRO verwacht dat het aantal in Nederland werkzame Oost-Europese arbeidskrachten geleidelijk gaat afnemen. Ook voor de komende jaren zien de groeiverwachtingen er positief uit. Als gevolg van de krimpende beroepsbevolking krijgt OostEuropa bovendien te maken met een steeds groter tekort aan arbeid. Dit gaat gepaard met een snelle stijging van de lonen. Er werken in Nederland veel arbeidskrachten die afkomstig zijn uit Oost-Europa. De sterke economische groei in Oost-Europa leidt ertoe dat steeds minder Oost-Europeanen de afweging gaan maken om in West-Europa werk te zoeken. Daarnaast gaan arbeidsmigranten, die nu werkzaam zijn in West-Europa, er sneller voor kiezen om terug te keren. Door de welvaartsgroei in eigen land zijn er steeds minder drijfveren voor Oost-Europese arbeids-

krachten om naar Nederland te komen, ondanks de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. De werkloosheid in Nederland ligt op het laagste niveau sinds de crisis in 2008. Tegelijkertijd groeit de werkgelegenheid en nam het aantal banen in 2018 met ruim 2 procent toe. Oost-Europese werknemers zijn in Nederland vooral werkzaam in de agrarische sector, de industrie, de logistieke sector en de bouw. In de agrarische sector is de afhankelijkheid van werknemers uit Oost-Europa erg groot. Dit zijn met name seizoenarbeiders in piekperiodes, die vaak een minder sterke band met Nederland hebben. Ook in de industrie is sprake van een steeds groter tekort aan arbeidskrachten. Hierdoor kiezen Nederlandse bedrijven er juist voor bepaalde werkzaamheden in bijvoorbeeld Polen te laten uitvoeren. In Nederland zijn bijna 53.000 Oost-Europeanen werkzaam in de transport en logistiek: zo’n 13 procent van de gehele sector. Door de groei van e-commerce neemt de vraag naar personeel naar verwachting alleen maar toe. Ook zijn veel Oost-Europeanen vertegenwoordigd in de bouwsector, hoewel

dit niet altijd in de officiële cijfers zichtbaar is. ALTERNATIEVEN ZOEKEN Het gaat Oost-Europa dus voor de wind. Nu de werkgelegenheid en het arbeidsloon groeien, daalt de motivatie voor OostEuropeanen om richting WestEuropa te vertrekken. ‘Landen die verder van Oost-Europa liggen, zoals Nederland, ondervinden hiervan de meeste gevolgen. Er werken nu veel Oost-Europese arbeidskrachten - vooral Polen in Nederland, maar hierin gaat geleidelijk verandering komen. Vooral de agrarische sector, bouw, industrie en de transportsector worden hierdoor getroffen, omdat bedrijven hier nu al worstelen met een groot personeelstekort’, zegt Nora Neuteboom, Econoom Opkomende Markten van ABN AMRO. ‘Er is wel een aantal factoren die de druk kunnen verlichten. Bij een brexit vertrekken veel Oost-Europeanen uit het Verenigd Koninkrijk die zich mogelijk in Nederland vestigen. Ook kunnen ondernemers waar mogelijk extra investeren in digitalisering en robotisering, om het effect van het personeelstekort op lange termijn te verzachten.’


n 690 iel.nl

18 |

Koper heeft een gouden toekomst ‘Short term pain, long term gain’. Kort samengevat is dit het lot voor producenten in de kopermarkt. De prijs van koper staat momenteel sterk onder invloed van de onderhandeling tussen de VS en China. Waar Dr. Copper voorheen als barometer gold voor de conjunctuur, is het voor nu even een graadmeter van de voortgang in de handelsbesprekingen. De prijs van koper daalt zodra het pessimisme over een handelsakkoord toeneemt, en vice versa. Ik denk echter dat op de wat langere termijn de vooruitzichten voor de kopermarkt gunstig blijven, ongeacht de op handen zijnde handelsoorlog. Daar heb ik drie argumenten voor. Mijnbouwers in de kopermarkt weten het al langer: wie succesvol wil zijn, moet vooral nadenken over de lange termijn. De koperkoek raakt langzaamaan op. Veel mijnen die aan het begin van de 20e eeuw operationeel werden, hebben voor decennia lang goede kwaliteit ertsen opgeleverd. De economische

naar koper te blijven voldoen. Dat vergt echter een strakke planning. Want het proces van het verkrijgen van de licentie voor het mijnen tot aan het volledig operationeel zijn van een mijn duurt gemiddeld genomen zo’n tien jaar. Bij koper is

levensduur van een groot deel van deze mijnen is echter ten einde. De kwaliteit van de ertsen neemt af, het wordt steeds lastiger om de ertsen te delven en de kosten nemen alleen maar toe. Investeren in nieuwe mijnen – de zogenoemde ‘greenfield’ projecten – is dus noodzakelijk om aan de groeiende vraag

‘Deze heftruck werd in 2018 aangeschaft en rijd naar volle tevredenheid’ IJzer en Metaalhandel G&W Brink - Emmen

die termijn nog iets langer. Voordat een kopermijn volledig operationeel is, kunnen zomaar twintig jaar voorbij gaan. Het vergt meer grondboringen, meer landbewerkingen, meer consultaties en ook meer kapitaal. Daarnaast liggen de ‘greenfield’ projecten niet voor het oprapen. Dat brengt mij bij het tweede argument. KOPERERTS IS RELATIEF SCHAARS Het United States Geological Survey (USGS) becijfert voor veel mineralen hoeveel reserves er nog beschikbaar zijn. En die cijfers liegen er niet om. Met de huidige werkvoorraad van mijnbouwbedrijven (dat is de hoeveelheid bewezen en geïdentificeerde koperertsenvoorraden in de aardkorst) bij de jaarlijkse mijnproductie heeft de wereld nog voor veertig jaar aan ertsen beschikbaar. Dit zijn de reserves die economisch rendabel zijn om te ontginnen bij de huidige prijs. Deze cijfers zijn echter aan verandering onderhevig. Jaarlijks worden er nieuwe reserves aan koperertsen ontdekt. En dan blijkt dat die veertig jaar aan beschikbare ertsen redelijk constant is door de jaren heen. Daarnaast zitten er nog onbewezen reserves in de aardkorst. Daarvan heeft het USGS een schatting gemaakt, maar voor deze reserves geldt dat het voorlopig economisch niet haalbaar om deze te ontginnen. Ook als we deze reserves meetellen, dan blijft kopererts nog steeds relatief schaars. Zeker bij een aanhoudende groei van de vraag. Daarmee kom ik uit op mijn derde argument.

VRAAG NAAR KOPER GROEIT DOOR De sterkere groei van de vraag naar koper ten opzichte van de groei in het aanbod, zorgt ervoor dat Raymond van Emden van Bylandt (CRH) in Tolkamer de komende jaren de kopermarkt Raymond van Emden van Bylandt (CRH) in Tolkamer met tekorten te maken krijgt. De totale voorraden nemen bovendien Raymond van Emden van Bylandt (CRH) in Tolkamer jaarlijks af en in 2020 hebben we zo’n vier tot vijf weken consumptie beschikbaar. Ook dat is niet veel. De trend tot verdere elektrificatie van de samenleving en urbanisatie zorgt voor een goede basis. Zo gaat de groei in de verkopen van de elektrische auto voor veel extra vraag naar koper zorgen de komende jaren. En ook de investeringen in het elektriciteitsnetwerk wereldwijd Meer dan 115 jaar geleden begon bakstenenfabrikant Bylandthoudt het groeitempo van de vraag naar koper op peil. China heeft met het maken van straatbakstenen. Tot op de dag van vandaag hierin natuurlijk een belangrijk Meer dan 115 jaar geleden geledenbegon begonbakstenenfabrikant bakstenenfabrikant Bylandt aandeel. Ik denk dat de vraag vanuit Meer dan 115 jaar Bylandt blijven “de kleimannen” zich ontwikkelen en doen er alles aan China naar koper hoog blijft. En de met het maken van straatbakstenen. straatbakstenen.Tot Totopopdede dag van vandaag met maken van dag van vandaag om dehet beste producten te bieden. Samen met MotracLinde. macro-economische ontwikkelinblijven zichontwikkelen ontwikkelenenendoen doen alles aanin China blijven op de lange gen blijven “de “de kleimannen” kleimannen” zich erer alles aan termijn de doorslaggevende factor om productente tebieden. bieden.Samen Samenmet metMotracLinde. MotracLinde.voor de kopermarkt. omde de beste beste producten

“ Door de unieke hydrostaat ““Door de unieke unieke hydro hydrostaat staat Door de en ergonomie kan ik op en ergonomie kan ik op en ergonomie kan ik op de millimeter nauwkeurig de nauwkeurig de millimeter millimeter nauwkeurig navigeren” navigeren” navigeren”

Linde diesel heftrucks Linde diesel heftrucks Linde diesel heftrucks Krachtiger dan ooit en nog steeds Krachti ger dan ooit en nog steeds Krachti ger dan ooit steeds een ongeslagen succes! DYNAMISCHE PRESTATIES EN een ongeslagen succes! een ongeslagen succes! LAAG BRANDSTOFVERBRUIK

Ga naar motraclinde.nl voor de unieke Hydrostaat en ergonomische innovaties. Ga naar motraclinde.nl voor de unieke Ga naar naar motraclinde.nl motraclinde.nl voor Ga voorde deunieke unieke hydrostaat en ergonomische innovaties. Hydrostaat en ergonomische Hydrostaat ergonomischeinnovaties. innovaties. Ganaar naar motraclinde.nl motraclinde.nl voor Ga voorde deunieke unieke hydrostaat en ergonomische innovaties. hydrostaat en ergonomische innovaties.

Tekst: Casper Burgering, senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro. Casper Burgering is senior grondstof­ feneconoom bij ABN Amro. Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen binnen de markten voor zowel industriële metalen als agrarische grondstoffen. Deze column staat ook in het vakblad Vraag & Aanbod


| 19

S c h r o o t A c c o u n ta n t s

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR

Belasting betalen!? Binnen de schrootbranche wordt al jaren gebruik gemaakt van een hybride ondernemingsstructuur. Daarbij wordt de metaalrecyclingonderneming zodanig gestructureerd, dat gebruik gemaakt wordt van de beste elementen van verschillende belastingwetten. Het gaat hierbij met name om een samenspel van de wet vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Door de onderneming goed te structureren valt er veel belasting te besparen. En dat is voor u als ondernemer de eerste winst!! Want u houdt meer geld in uw zak! DE STRUCTUUR In de hybride structuur wordt gewerkt met een BV én een zelfstandige onderneming zoals de VOF of eenmanszaak. Bij een VOF / eenmanszaak bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. De grote voordelen voor deze ondernemers zijn de zelfstandigenaftrek en MKB – winstvrijstelling. Deze vrijstellingen bestaan uit een vast bedrag van ca. € 7.000 plus 14% over al het meerdere. Dit scheelt u duizenden euro’s per jaar aan belasting. Het toptarief in de inkomstenbelasting bedraagt 51,95%.

tuur kan er zodoende voor zorgen dat de totale belastingdruk voordeliger uitpakt, dan wanneer u de onderneming volledig in de BV of eenmanszaak uitoefent. MAATWERK Wellicht dat u denkt: dit is precies wat ik zoek!! Op deze manier kan ik behoorlijk belasting besparen! Let dan wel op! Het opzetten van deze hybride structuur vraagt om maatwerk. Als onvoldoende aandacht wordt besteed aan het opzetten van deze structuur, kan het voordeel zomaar omslaan in een groot fiscaal nadeel. Belangrijk is dat de manier waarop het vermogen in de BV terecht komt, goed gedaan wordt. De winstverdeling dient passend te zijn en de werkzaamheden die gedaan worden door de BV en u als persoon verdienen aandacht. Tegelijkertijd kan het opzetten van deze structuur gebruikt worden om voor te sorteren op de toekomstige bedrijfsoverdracht. Denk hierbij aan de bedrijfsopvolgingsregeling. Door te kiezen voor maatwerk, kan de structuur zo opgezet worden dat de aandelen van de BV voor de inkomstenbelasting in box II vallen.

Zodra u uw onderneming inbrengt in een BV structuur, bent u deze vrijstellingen kwijt. De vennootschapsbelasting kent deze niet. U bent wel verplicht om € 45.000 bruto loon aan uzelf uit te betalen, wat dan wel weer aftrekbaar is als bedrijfskosten. Het toptarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. De voordelen van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting combineren we in de hybride structuur.

TIJDGEEST U leest en hoort de laatste tijd veel over structuren die multinationale ondernemingen zoals Google en Amazon gebruiken om ervoor te zorgen dat de totale belastingdruk zo laag mogelijk is.Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van structuren die via allerlei belastingparadijzen lopen. De gedachte zou kunnen opkomen of er hier sprake is van eenzelfde soort structuur. Ik kan u verzekeren dat dit niet aan de orde is.

VOORDELEN Het voordeel van de hybride structuur is het feit dat de winstverdeling zodanig vastgesteld kan worden, dat u optimaal gebruik maakt van de belastingwetten. Hierdoor kunt u gebruik blijven maken van de vrijstellingen in de inkomstenbelasting en tegelijkertijd de voordelen van de BV benutten. De hybride struc-

Deze column ben ik begonnen met het refereren aan de hybride structuur, zoals deze toegepast wordt in de metaalrecyclngsector. Deze structuur is onlangs nog getoetst door de Belastingdienst, waarbij Flynth gemotiveerd heeft aangegeven waarom deze structuur goed van opzet is. De Belastingdienst heeft dit bevestigd.

Dat neemt niet weg dat de Belastingdienst geen voorstander is van de hybride structuur. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de aandelen van de BV in de inkomstenbelasting niet in box II thuis horen. Ze horen wel thuis op de ondernemingsbalans van de VOF / eenmanszaak in box I. Het gevolg van deze stelling is dat de totale belastingdruk 64% bedraagt. En dat wilt u niet. Het is daarom ook noodzaak om te zorgen voor een stuk maatwerk. Onlangs heeft de Belastingdienst geprocedeerd over dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem heeft een uitspraak gedaan, waarna het Ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt niet in hoger beroep te gaan. Deze uitspraak was positief voor de belastingplichtige die met maatwerk een hybride structuur had opgezet. Doordat Gerechtshof Arnhem uitspraak heeft gedaan is het nu in de praktijk mogelijk om deze hybride structuur op te zetten.

• Laagste prijs (c.a. € 23.500 ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

VRAAG HET FLYNTH! Denkt u na over het besparen op de belastingen? Vraag dan een specialist van Flynth of het in uw situatie mogelijk is om een hybride structuur op te zetten. Deze specialist zal samen met u ook nagaan of dit zinvol is en of het beoogde resultaat niet op een andere wijze behaald kan worden. De auteur van dit artikel, Gerco van der Spek, is werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.

Metaalrecycling anno nu! · Transport

Rotar levert tien sloop-/ sorteergrijpers aan Next Rental Tijdens de Infra relatiedagen in Hardenberg bezochten Arjon den Breejen en Linda de Groot van Next Rental uit Cruquius onder meer de stand van Rotar International BV. De gesprekken waren bijzonder constructief wat resulteerde in de aanschaf van acht sloop sorteergrijpers met ondertussen een verdere uitbreiding van twee stuks. Er werden 4 grijpers RG 15-N voor kranen van 14 tot en met 18 ton aangeschaft met geïntegreerde CW adapter voor een nog compactere aanbouw. Daarnaast werden er 4 Grijper RG 28-N aangeschaft voor kranen van 20 tot en met 28 ton. Onlangs werden alle grijpers uitgeleverd. Next Rental was bijzonder enthousiast over het verloop van de samenwerking en bevestigde dit met een opdracht van nogmaals twee grijpers RG 48-N voor kranen van 35 tot en met 48 ton. Alle

· Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

grijpers zijn gespoten in de blauwe huiskleur van Next Rental en tevens voorzien van dubbele draai motoren. Rotar zal in de toekomst ook hun aanvragen voor verhuur meer en meer doorverwijzen naar Next

Rental. Een verdere uitbreiding van andere uitrustingen, zoals vergruizers en betonscharen, staan voor de nabije toekomst gepland. Voor informatie zie: www.nextrental.nl en www.rotar.com.

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com


20 |

M obiele

en flexibele middenvelder :

L iebherr LH 26

Topsport is teamsport

ALLES KUNNER Nog geen 5 minuten later duikt de machine weer op maar nu uitgerust met een schrootschaar. Een bewerkelijke scheepssectie met veel betimmering en andere

Wielen demonteren van vracht­ wagenassen.

De opstelling van machines op een werf heeft grote gelijkenissen met de opstelling op een voetbalveld. Het is een kwestie van de juiste talenten, op het juiste moment op de juiste plaats. Net als bij een goed opgebouwd team heb je enkele spelers nodig op het middenveld die zowel in de achterhoede als in de spits een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De Liebherr LH 26 is zo’n breed inzetbare speler!

ter beschikking gesteld worden aan de gemonteerde hydraulische aanbouwdelen. De keuze daarin is enorm waardoor voor elke bewerking de meest efficiënte manier van werken gebruikt kan worden. Door middel van het Liebherr toolcontrol menu is het na het wisselen van het aanbouwdeel: 1 druk op de knop en de optimale en persoonlijke instellingen van de machinist zijn direct beschikbaar.

De kale assen gaan als bundel naar de volgende verwerkingsstap maar nu zonder het lastige rubber.

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Op schrootbedrijven van groot tot klein kan de machine het grootste deel van de werkzaamheden voor zijn rekening nemen. Uitgangspunt hierbij is de 110 kW (150 pK) Liebherr motor die in nauwe en goed afgestemde samenwerking met de Liebherr hydraulische pomp garant staat voor een hoog en continu hydraulisch vermogen (350 bar en 390 liter/minuut) Dit hydraulisch vermogen kan langdurig en goed doseer baar

We zijn op bezoek in Kampen bij Hoeben Metalen BV een goed voorbeeld van de brede inzetbaarheid van de LH 26 en de rol die de machine binnen het grotere geheel invult. Als we aankomen staat de machine in de achterhoede de bewerkelijkere en tijdrovende klussen te doen. In dit geval: Wielen demonteren van vrachtwagen assen. Met de sorteergrijper worden ze van de naven af getrokken en als grote sjoelstenen opgestapeld.

Een bewerke­ lijke scheeps­ sectie met veel betimmering en andere kajuitmaterialen wordt netjes uit elkaar gepuzzeld.

OilQuick volledig hydraulische snelwisselsystemen zijn de meest doorontwikkelde systemen in de markt. • ABSOLUTE NUMMER 1 in de WERELD op het gebied van volledig hydraulisch snelwisselsystemen. • OilQuick draagt bij aan het MVO beleid - geen morsen van olie tijdens het wisselen. • Ervaring van gebruikers; Tot 30% sneller de (sloop)klus klaren of minder machines nodig. • Altijd het juiste uitrustingsstuk voor het werk, dus efficiënter werken en geen onnodige schades. • Horizontale koppeling van de hydraulische connectors pas nadat de kopplaat in de juiste positie is. • Vrijwel geen kans meer op slangbreuk - betekent minder kosten en stilstand van de machine. • Bij hamer gebruik geen krachten in lengsrichting op de hydraulische connectors door de horizontale koppeling. • Flexibele inzet op het werk, ook bij het tussendoor laden van vrachtwagens. Geen wachtende vrachtwagen(s) of graafmachine(s).

A KINSHOFER COMPANY

Maak uw overslagmachine nog veelzijdiger met OilQuick! Super snel wisselen tussen poliepgrijper, sorteergrijper of schrootschaar.

kajuit-materialen wordt netjes uit elkaar gepuzzeld. Door de lange en volledig te strekken giek kan de

machine op afstand staan en vanuit de hydraulisch verstelbare cabine is het zicht op het werk fenomenaal. Het schip wordt vanuit meerdere hoeken aangevallen en letterlijk kaal geplukt. Diverse soorten materiaal worden rondom weggelegd tot het tijd wordt om deze af te voeren. Om de gewenste hoge kwaliteit te bereiken wordt hierbij nog een ander hulpmiddel toegepast: Een volledig hydraulisch aangedreven magneet. Als een grote metaalstofzuiger bewegen machine en de hydraulisch aangedreven magneet zich boven het oppervlak. Metaal gaat mee, stof en ander vuil blijft achter. Als metaal handelaar moet je letterlijk van alle markten thuis zijn. De diversiteit aan materialen die tussen de metalen zit, is enorm. Kunststoffen, steen, textiel en hout in allerlei kwaliteiten. Soms her te gebruiken maar meestal hinderlijke vervuilingen die iedere keer een andere aanpak vereisen. De oplossing: Hydrauliek en innovativiteit, onuitputtelijk mist ze hand in hand gaan. DIVERSE UITVOERINGEN EN TERUGVERDIENTIJDEN Er zijn talloze systemen en aanbouwdelen leverbaar maar afhankelijk van het gekozen snelwisselsysteem en koppelsysteem voor de leidingen kan er ook onder druk gewisseld worden. Bij de meest

uitgebreide uitvoeringen zoals het Liebherr Likufix systeem zelfs vanuit de cabine. Bij veelvuldig wisselen bijvoorbeeld bij afwisselende sloopen sorteerwerkzaamheden op een locatie heeft dit grote voordelen. OQC-systeem, een vrijhangend systeem voor overslagmachines.

Iedereen denkt bij het terugverdienen van deze duurdere systemen aan de tijdsbesparing echter de grootste besparing komt uit een hele andere hoek. Hoe makkelijker er gewisseld kan worden hoe eerder en hoe meer er gewisseld wordt. Doordat er niet onnodig land De kale assen gaan als bundel naar de volgende verwerkingsstap maar nu zonder het lastige rubber.

www.hetnieuwesnelwisselen.nl * Op basis van een OilQuick snelwisselsysteem type OQ70-55 inclusief montage, geschikt voor machines van 15-30 ton en op basis van een 5-jarige financiering (5% rente) en 1600 uur per jaar. Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Demarec, De Hork 32, 5431 NS Cuijk (NL), Tel +31(0) 485 442300, Fax +31(0) 485 442120, info@demarec.com, www.demarec.com

• Sloop- & Sorteer Grijpers • Starre Vergruizers • Multi-Quick Processors • Dedicated Demolition Line • Schrootscharen • Rail Knipper


Het schip wordt vanuit meerdere hoeken aangevallen en letterlijk kaalgeplukt.

doorgewerkt wordt met een minder geschikt aanbouwdeel maar er meteen wordt gewisseld neemt de slijtage van aanbouwdelen enorm af. Knippen, sorteren, magneten, zagen en overslaan alles gaat naadloos in elkaar over. Vooral bij de sloop en verwerking van machines waarbij allerlei materialen en constructies elkaar afwisselen is dit een groot voordeel. De demontage verloopt nauwkeuriger, de kwaliteit van de vrijkomende materiaal stromen is hoger en daardoor dalen de aftrekpercentages in verband met vervuiling. Kortom: winst op meerdere vlakken en meer dan tijdswinst alleen! Als het beste gereedschap is uitgedacht, gemaakt en gemonteerd komt het op de menselijke factor aan. Het

benutten van het talent bij het doseren van kracht en uithoudingsvermogen. Dat zit hier wel goed! De machinist is volledig vertrouwd met de machine en het gebruik van de aanbouwdelen. Aan het einde van de middag zijn alle assen verwerkt en het schip

weer een heel stuk kleiner. Met de juiste combinatie van mens en machine kan men letterlijk bergen verzetten. Voor meer informatie zie: www.wynmalenhausmann.nl. Met dank aan: www.hoebenmetalen.nl

©2008 Thermo Fisher Scientific Inc. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries’. All rights reserved.

| 21

Niton XRF Analyzers snel, betrouwbaar en het meest gebruikt in de recycling branche

Als een grote metaal­stofzuiger bewegen machine en de hydraulisch aangedreven magneet zich boven het oppervlak.

Thermo Scientific Niton® XRF Analyzers blijven de ontwikkelingen op het gebied van metaalanalyse met draagbare XRF leiden. Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Industrieweg 74 2254 AE Voorschoten Tel: 071-5317874 E-mail sales@xtac.nl www.thermo.com/niton

Wij verkopen ook gebruikte Niton’s

19, 20, 21 | 11 | 2019

EVENEMENTENHAL GORINCHEM BOEK UW

STAND WWW.VAKBEURSRECYCLING.NL


22 |

Nuttige adressen Advisering Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen Glory Global Netherlands BV Tel: 0347-327444 www.glory-global.com Bevestigingsmaterialen Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl Portex-Holland BV Tel: 0341-563344 www.portex-holland.nl

Containers All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl Detectie Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Prakken Edelmetaal (PEEM B.V.) Tel: 0561–689290 www.prakkenedelmetaal.nl Elektronica JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com  Gehard staal Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl

Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Handmatige Demontage Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl Laad-en lossytemen Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmit-magnetics.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Metaalanalyse Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com Organisaties Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 0346 - 728 220 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl

Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl Persen BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Revisie ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be


| 23

RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu

Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Industrieservice B.V. Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl

Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TranSporTbanden/onderdeLen Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be TranSporT (maTerieeL) Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl

Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S ALL DAY Tel: 013-2070750 www.alldayflex.eu Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl vLoeiSTofdichT RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl voLrubber banden CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com WeegapparaTuur Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl

Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be

Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com Stoevelaar Recycling BV (T) +31 (0)529 40 81 70 www.stoevelaar-machinery.nl A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! TE KOOP Alle soorten bevestigingsmaterialen tegen de scherpste prijzen. Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal of RVS A2. bsbakker@live.nl 046-4379567 TE KOOP Hijsbanden en rondstroppen NIEUW lengtes 1-2-3-4-5-6-8-10 meter sterktes 1-2-3-4-5-6-8-10 ton tot 75% goedkoper dan andere leveranciers. Mail voor vrijblijvende prijsopgave: bsbakker@live.nl Tel. 046-4379567 AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar.

75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500. TE KOOP: Autodemontagebedrijf op eigen grond in Schagen (NH) - 2750 m² - alle vergunningen sedert 1980 aanwezig. Prijs en aanvaarding in overleg. ESAM Autodemontage, tel: 022 - 297925. E-mail: N.Limmen@quicknet.nl TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl Te koop aangebonden: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 6- 2019 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


Profile for SCHROOT!

SCHROOT! nr 5 2019  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 5 2019  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Profile for schroot
Advertisement