Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 6 | Week 37 | 2018 | Nummer 6 | www.schrootkrant.nl

6

Verfijningen in Caterpillar grijpers

3

Tweede nieuwe Fuchs MHL350F voor Emmer Schroothandel

8

Vernieuwd concept voor Vakbeurs Recycling 2018

Recyclingbijdrage komende vier jaren omlaag tot €35

Financiering rond voor bouw staalrecyclingsfabriek in Delfzijl

Recycling 2018 legt haar focus op de gehele keten van afval, inzameling, transport, sorteren/opslag en verwerken/recyclen en speelt daarbij in op huidige thematieken. Zo wil de beursorganisator de branche ondersteunen bij het behalen van de circulaire doelstellingen voor 2050.

De kosten die de consument betaalt voor recycling bij de aanschaf van een nieuwe auto gaan omlaag. De zogenoemde recyclingbijdrage wordt de komende 4 jaar verlaagd met €2,50 per jaar tot een bedrag van €35 in 2020.

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company heeft de financiering rond voor de bouw van een uiterst moderne fabriek die vervuild staalschroot recyclet tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Het bedrijf hoopt uiterlijk juli 2020 de fabriek operationeel te hebben.

Lees verder op pagina 7

Lees verder op pagina 14

Lees verder op pagina 16


2

|

Voorwoord

Het Beste Idee... Herinnert u zich nog het televisieprogramma Het Beste Idee van Nederland, dat in de periode van 2004 tot 2015 een aantal jaren is uitgezonden door SBS6? Ik vond het een leuk concept en heb best wat afleveringen bekeken. Telkens weer was ik benieuwd welk ‘gat in de markt’ men nu weer had uitgevonden. In het eerste jaar won Jean-Paul Niellissen met de Roller controller. Hij vond een nieuwe en verantwoorde manier uit om computerspelletjes te spelen op een computermuis ter grootte van een skippybal. De gamer moest op de muis gaan zitten en kon zodoende met zijn lichaam de muis bedienen. Het idee is door een aantal bedrijven gekocht maar uiteindelijk geen hit geworden. Een andere winnaar was Cees Stam met de Pietje belt. Stam ontwierp een autogordel die losspringt als hij in aanraking komt met water. Helaas is ook dit product niet op grote schaal op de markt gekomen. De Wandelstokklem van Wim de Vroedt werd beter verkocht. Hij bedacht een ontwerp waardoor wandelstokken geen beschadigingen meer maakten en op hun plek bleven. Dat zijn enkele voorbeelden van de winnaars; geen echte uitvinders, maar mensen die iets misten en hun idee verder hebben uitgewerkt. Ook in de schrootwereld missen we iets, zo ontdekten Nathalie van de Poel, Jan Henk Wijma en Bert Bult, drie ex-medewerkers van het voormalige Nedstaal in Alblasserdam. Daar kwamen ze voor het eerst in aanraking met asbest vervuild schroot. Dit voorval bij Nedstaal bleek geen uitzondering te zijn. Toen ze dit verder onderzochten bleek asbest vaker in combinatie met staalschroot voor te komen. Veel schrootbedrijven krijgen met vervuild schroot te maken. Toch weet niemand hoe dit materiaal verwerkt moet worden. Daarom wordt er veel onder de grond gestopt. Heel milieuonvriendelijk natuurlijk. Niet alleen vanwege verontreiniging, maar ook omdat het schroot niet meer gerecycled kan worden.

Daar moest verandering in komen, vonden zij. Samen bedachten ze een oplossing. Ze kwamen er achter dat asbest kapot gaat als het op een zeer hoge temperatuur van rond de 1500 graden Celsius wordt verwarmd. Daarnaast keken ze ook zorgvuldig naar processen in andere sectoren. Zoals rookgasreiniging. Dit proces wordt niet bij het smelten van staal toegepast, maar wel bij de afvalverbranding. Door verschillende bestaande technieken uit andere industrieën met elkaar samen te voegen, hebben ze een oplossing gevonden voor het verwerken van vervuild schroot. De asbestvezelstructuur wordt tijdens het proces vernietigd, zodat het geen gevaarlijke stof meer is. Maar ook andere gevaarlijke stoffen, zoals chroom 6 en kwik, worden afgevangen of geneutraliseerd. Het staal wordt tijdens het proces gereedgemaakt voor hergebruik als premium grondstof in de vorm van Purified Metal Blocks. Deze innovatieve methode van PMC is veiliger voor mens en milieu, omdat het materiaal niet langer gestort wordt en op een veilige manier een nuttige toepassing krijgt. Daarnaast is de methode betaalbaarder en efficiënter dan de bestaande saneringsmethodes. Inmiddels wordt gestart met de bouw van de fabriek, die medio 2020 operationeel zal zijn. De drie initiatiefnemers hebben alle vertrouwen in het project. ‘Er zijn best veel mensen geweest, die zeiden dat het ins niet zou lukken en dat ons plan niet zou werken. Maar wij geloven erin. Het is gewoon een goed idee. Wij zijn alle drie niet als uitvinder geboren, maar dit is op ons pad gekomen en wij zijn ervan overtuigd dat het een succes gaat worden.’ En wellicht is dit dan met recht het Beste Idee van Nederland. Wendy Noordzij

Hedde Rijkes begonnen als directeur Auto Recycling bij ARN Hedde Rijkes is gestart als directeur ARN Auto Recycling. Samen met de aangesloten autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven zal hij invulling geven aan doelmatige en duurzame autorecycling. In deze functie legt hij verantwoording af aan Ingrid Niessing die sinds december 2017 Algemeen Directeur is van ARN Hedde Rijkes was hiervoor Management Consultant bij organisatieadviesbureau Berenschot. Als coördinator van het marktteam Branches & Verenigingen heeft hij ruime ervaring met het opstellen van visies en strategieën en het begeleiden

van organisaties om hun doelstellingen te behalen. ‘Ik kijk ernaar uit samen met het team van ARN Auto Recycling en de 300 professionele recyclingpartijen verantwoorde en hoogwaardige autorecycling vorm te geven’, aldus Hedde Rijkes.

Wecycle beloont Praxis voor duurzaamheidsproject

COLOFON D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Wecycle beloont Praxis met een Gouden Bakkie Award vanwege de omvangrijke inzameling van lampen en armaturen bij de renovatie van ruim 150 Praxis-vestigingen. Maar liefst 51.000 lampen en bijhorende armaturen werden hierbij ingeleverd voor recycling. Een lichtend voorbeeld van hoe winkels met oude verlichtingsapparatuur zouden moeten omgaan. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. ‘Als een van de grootste spelers qua winkelverkoopvloeroppervlak in de Nederlandse retailmarkt, vinden wij het uiteraard van belang om onze Praxis-winkels te verduurzamen. Alle ontwikkelingen op het gebied van energiezuinige verlichting hebben wij nauwgezet gevolgd en daar hebben wij nu dit grote renovatieproject voor opgezet. Qua verlichting zijn onze winkels weer helemaal up-to-date en besparen wij tot wel 40 procent op energie’, zegt Frank Pruijn, directeur Verkoop van Praxis. Tijdens de renovatie werden ruim achthonderd metaalhalidelampen en meer dan 50.000 tl-buizen en de bijhorende armaturen vervangen door ledverlichting. De renovatie is in september afgerond. PARTNER Naast dit grote renovatieproject is Praxis ook al sinds 2015 partner van Wecycle voor het verantwoord inzamelen van onder andere lampen en armaturen. Frank Pruijn licht toe: ‘Door onze samenwerking met Wecycle leveren wij (spaar)lampen en kleine elektrische apparaten in

D e G root

en

T rienekens

en worden deze op een verantwoorde manier gerecycled. Het verzekert ons ervan dat bruikbare materialen worden hergebruikt en de rest duurzaam wordt afgevoerd. In ruim 150 Praxis-winkels staan Wecycleinzamelmeubelen, zodat wij onze klanten ook de mogelijkheid bieden om te recyclen. We zijn natuurlijk vereerd met deze award.’ Wecycle heeft als doel om met de Gouden Bakkie Awards partners te belonen voor de inzameling en hun voorbeeldgedrag waarmee branchegenoten ook worden gestimuleerd om meer lampen en armaturen in te zamelen. De Award is hiermee een erkenning voor de ontvanger en een aanmoediging voor de branche waarin deze opereert. LIGHTREC Wecycle reikt de Gouden Bakkie Awards uit in opdracht van de Stichting LightRec Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verenigd. Zij zijn opdrachtgever voor de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen. Wecycle laat energiezuinige lampen voor 92 procent recyclen tot nieuwe grondstoffen, kleine apparaten voor 81 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van C02 vermeden. Foto v.l.n.r.: Maarten Ramp (head of quality & CSR Praxis), Raymond Onink (adviseur zakelijke markt Wecycle), Frank Pruijn (directeur verkoop Praxis) en Gied van Hoorn (directeur LightRec). Foto: Wecycle

nieuwe

M anaging

Jaargang 6 | Week 37 | 2018 | Nummer 6 | www.schrootkrant.nl

6

Verfijningen in Caterpillar grijpers

3

Tweede nieuwe Fuchs MHL350F voor Emmer Schroothandel

8

Vernieuwd concept voor Vakbeurs Recycling 2018

Recyclingbijdrage komende vier jaren omlaag tot €35

Financiering rond voor bouw staalrecyclingsfabriek in Delfzijl

Recycling 2018 legt haar focus op de gehele keten van afval, inzameling, transport, sorteren/opslag en verwerken/recyclen en speelt daarbij in op huidige thematieken. Zo wil de beursorganisator de branche ondersteunen bij het behalen van de circulaire doelstellingen voor 2050.

De kosten die de consument betaalt voor recycling bij de aanschaf van een nieuwe auto gaan omlaag. De zogenoemde recyclingbijdrage wordt de komende 4 jaar verlaagd met €2,50 per jaar tot een bedrag van €35 in 2020.

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company heeft de financiering rond voor de bouw van een uiterst moderne fabriek die vervuild staalschroot recyclet tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Het bedrijf hoopt uiterlijk juli 2020 de fabriek operationeel te hebben.

Lees verder op pagina 14

Lees verder op pagina 7

Lees verder op pagina 16

Jaargang 6, week 37, 2018, nr. 6 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche. Verschijnt 8 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant Coverfoto: Coen Posthumus van Wynmalen & Hausmann Aan dit nummer werkte(n) mee: Jan de Lange en Gerco van der Spek en Gerrit van den Berg Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06-50212014 Druk: Rodi Media

D irectors M otrac L inde

BE OUR NEXT FRIEND:

ARN is in 1995 opgericht om invulling te geven aan de producentenverantwoordelijkheid van autofabrikanten. Het afgelopen jaar is een nuttige toepassing van afgedankte auto’s gerealiseerd van 98,6 procent. Met deze prestatie halen we in Nederland ruimschoots de wettelijke verplichting om 95 procent van het gewicht van een afgedankte auto nuttig toe te passen.

Geurt de Groot en Anthony Trienekens worden de nieuwe Managing Directors van Motrac­ Linde. Met het vertrek van Rob Schram, vult MotracLinde de rol van M-naging Director nu door twee personen in. Geurt is als Sales & Marketing Director vanaf 1 mei 2017 in dienst. Zijn portefeuille wordt uitgebreid met HR. Geurt komt uit de Material Handling branche, waar hij sinds 2015 als General Managger Sales

bij Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe werkte. Daarvoor was hij 7 jaar Managing Director bij Atlet/ Unicarriers.De laatste 2,5 jaar is Anthony al nauw betrokken als divisiecontroller Reesink Material Handling Equipment & Financieel Directeur bij MotracLinde. Voorheen was Anthony werkzaam bij Pon als Financieel Directeur Pon Equipment en Group controller Pon Power Group. In zijn nieuwe rol wordt hij tevens verantwoordelijk voor de divisie Service.

Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds ­stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2214-9309 Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

a chtste

aanscherPinG

e uroPese

Verfijningen in Caterpillar grijpers voor effectief omgaan met bulkmaterialen

richtLijn

Gebruik zware MetaLen in auto ’ s

Voertuigen mogen sinds 1 juli 2003 geen lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom meer bevatten. Anno 2018 is nog lang niet alles verdwenen, maar de auto-industrie en haar toeleveranciers hebben inmiddels een alternatief gevonden voor heel veel materialen en onderdelen waar deze zware metalen nog inzaten. Bij de publicatie van de Europese richtlijn is tegelijkertijd een lijst van materialen en onderdelen gepubliceerd waarvoor het verbod op de genoemde zware metalen nog niet geldt. Voor deze toepassingen was op dat moment nog geen alternatief voorhanden. Deze lijst wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt zodra er een alternatief voor de toepassing van het zware metaal beschikbaar is. Voor ARN is het terugdringen van zware metalen uit de te recyclen voertuigen zeer welkom omdat dit duurzame autorecycling mogelijk maakt. Hoe minder van deze zware metalen in het restmateriaal van oude auto’s aanwezig is, hoe hoogwaardiger het materiaal te recyclen is. Het verwijderen van kleine hoeveelheden vervuiling is zeer kostbaar en vaak ook niet mogelijk vanwege de zeer kleine hoeveelheden (milligrammen per auto). ACHTSTE HERZIENING De aanscherpingen hebben betrekking op diverse toepassingen van lood in voertuigen. In 2021 zal bijvoorbeeld opnieuw worden bekeken of lood in batterijen voor batterijtoepas-

De nieuwe grijpers voor grijpers van de Caterpillar serie Cat® GSH420 en GSH520, die de grijpers van de GSH15B-serie vervangen, zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het hanteren van versnipperd schroot, zoals lange structurele balken en carrosserieën; omgaan met rotsen op bouwplaatsen; en afval bij recycling- en overslagstations.

singen (dit gaat voornamelijk om loodzuur startaccu’s) nog op de uitzonderingslijst moeten blijven staan. Dit geldt ook voor een aantal legeringen waar lood in aanwezig is. Een aantal vrijstellingen voor het verbod op zware metalen zijn in de periode 2015-2016 onderzocht en beoordeeld op technische en wetenschappelijke vooruitgang. Hier gaat veel technisch onderzoek aan vooraf. Allereerst moet het alternatief uitvoerig worden getest. Dan zal via een openbare consultatie een opheffing van de uitzondering moeten worden aangevraagd. De uitkomst van dit onderzoek is verwerkt in de Richtlijn 2017/2096/EU. Nederland moest deze Richtlijn uiterlijk 6 juni 2018 implementeren, wat nu definitief is gebeurd. Inmiddels zijn de Europese koelorganisaties binnen de auto-industrie gestart met de 9e evaluatie, die in 2019 zal plaatsvinden. Met een gemiddelde levensduur van een auto, die nu 18 jaar bedraagt, duurt het nog een hele tijd voordat de zware metalen ook echt uit de autowrakken zijn verdwenen. Afgelopen jaar is desondanks opnieuw 98,6 procent van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig toegepast.

De prestaties en efficiëntie van de nieuwe Cat grijpers helpen bij het verwerken van afval, met name het aangaan van de uitdagingen van een betere milieuregelgeving, toenemende druk om een mix van materialen te recyclen en strikte budgetten. De nieuwe grijpers hebben een horizontale plaatsing van de cilinders en creëren zo een profiel dat zorgt voor effectieve materiaalpenetratie en een efficiënte verwerking van bulkmateriaal. Het ontwerp verbetert de sterkte, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de nieuwe grijpers, die verkrijgbaar zijn in viertand- en vijftandige schaalconfiguraties en in gesloten of halfopen versies. Bovendien beschikken de GSH420 en GSH520 over een opnieuw ontworpen rotatiesysteem. De nieuwe grijpers zijn ontworpen om te werken met de materiaalhandlers Cat MH3022, MH3024 en MH3026.

Je oud ijzer op straat zetten voor de ijzerboer, mag dat? Soms, of heel vaak, vind je een briefje in de bus. ‘Wij komen uw oud ijzer ophalen. Zet uw apparaten en ander metaal zaterdag aan de straat of bel even met 06-dinges.’ Fijn, zo’n handelaar aan de deur en je hoeft niet naar de milieustraat te rijden. Maar mag dit eigenlijk wel? Zo schijft ‘In de buurt Eindhoven’.

het naar de milieustraat of lever het oude apparaat in bij bijvoorbeeld een Wecycle-inleverpunt. En werkt het nog prima? Denk eens aan een kringloopwinkel, zo adviseert de gemeente.

LANGDURIGE DUURZAAMHEID Het ontwerp van de GSH-serie grijpers kenmerkt zich door de constructie van hoogwaardig, slagvast staal dat kwetsbare gebieden, zoals

hydraulische cilinders, beschermt. Voor extra duurzaamheid worden in alle draaipunten hoogwaardige bussen met smeergroeven en geharde pennen gebruikt. De tanden zijn geconfigureerd met verwisselbare giettoppen gemaakt van BHN 445-555-materiaal dat bestand is tegen slijtage.

Bovendien zorgen de solide constructie met scharnierpunt en de robuuste eindaanslagen voor een lange levensduur en doordat de hydraulische slangen binnen de tanden worden geleid, vermindert de slangenslijtage. Alle montagebeugels hebben een massieve pen om de beugel rechtop te houden voor eenvoudige installatie. Ook hebben de nieuwe GSH-grijpers een standaard hijsoog aan de onderkant van de behuizing voor uitgebreide veelzijdigheid, zoals het monteren van een magneet.

De gemeente is hier volgens de journalisten duidelijk in. Nee: Handelaren hebben geen vergunning om oud ijzer op te halen. Daarom is het verboden om oud ijzer of bijvoorbeeld oud ICT-apparatuur aan handelaren mee te geven. En daarom kun je daarvoor een boete krijgen. En die is niet mals: €230,Hoe sympathiek het dus ook lijkt, het is verboden. En als iedereen zomaar meewerkt aan deze prijzen bestaat de kans dat we straks meer belasting moeten betalen. Oud ijzer levert de gemeente geld op. Daarvan betalen we een aanzienlijk deel van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Zonder deze opbrengsten moeten we de afvalstoffenheffing verhogen. Dus, ijzer over? Breng

Leuke noviteit te melden? Mail naar: redactie@schrootkrant.nl

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen Autopersen | Shredders | Rotorscharen www.bronneberg.nl

3

|

info@bronneberg.nl

|

+31 (0)492 59 19 00

RETOURSTROOM De nieuwe HR10-rotatiegroep, voorzien van een nieuwe wartel, vermindert de hydraulische beperking aanzienlijk door de retourstroomcapaciteit met 160 procent te verhogen en de openstroomcapaciteit met 30 procent te vergroten. Minder beperking resulteert in snellere cycli en minder brandstofverbruik. Caterpillar ondersteunt zijn uitrustingsstukken met een uitgebreid assortiment pre- en after-salesdiensten, inclusief advies over selectie, operatortraining, apparatuurbeheer en een reeks financiële en verzekeringsproducten. Neem voor meer informatie over grijpers van GSH420 / GSH520 contact op met de plaatselijke Cat dealer of kijk op www.cat.com/products.


4

|

Overdie neemt nieuwe Fuchs MHL360F in gebruik Van der Spek Vianen heeft wederom een nieuwe Fuchs afgeleverd bij Overdie. Ditmaal is de nieuwe overslagkraan in gebruik genomen op de locatie in Zaandam waar hij ingezet wordt voor alle voorkomen op- en overslagwerkzaamheden. Overdie is een 100% familiebedrijf dat in Alkmaar, Zaandam en Stompetoren is gevestigd voor de recycling van ferro en non- ferro metalen en waarvan de historie teruggaat tot zelfs 1917 toen de basis van het bedrijf werd gelegd in het centrum van Alkmaar. Om snel en efficiĂŤnt te kunnen werken is er gekozen om de machine te laten uitvoeren met een giek confi-

caal beladen van 40ft zeecontainers geen enkel probleem en kan snel en veilig gewerkt worden.

guratie welke een bereik heeft van achttien meter. Met de grijper erbij

komt het bereik zelfs op 19.5 meter. Dankzij dit grote bereik is het verti-

ZUINIGE MOTOR Net als de andere Fuchs machines is uiteraard ook deze MHL360F voorzien van een zuinige Deutz motor, in de 360F is een Deutz TCD 7.8 6-cilinder motor gemonteerd welke gekoppeld is aan de Bosch-Rexroth pompen. Net als zijn grotere broer de Fuchs MHL390F heeft de MHL360F twee pompen voor de functies van de laadinrichting en grijper en een gehele separate hydrauliekpomp voor de zwenkfunctie. Het grote voordeel hiervan is dat de machine optimaal kan werken met de laadinrichting

Bakker Hydraulic Products innovatief ontwerp solide hydrauliek beschermd betrouwbaar makkelijk onderhoud

De beste

en grijper zonder dat dit invloed heeft op de zwenk, grote overslagcapaciteiten met een laag brandstofverbruik zijn het resultaat.

Voor het dagelijks- en uit te voeren onderhoud aan de machine is een ruim bemeten loopbordes bij de motor aanwezig welke via een uitklapbare trap toegankelijk is. Op deze plek kan naast het veilig uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden ook de diesel- en Adblue tank gevuld worden zonder op de machine te hoeven klimmen. Veiligheid staat in ieder Fuchs ontwerp voorop. De hydraulisch verstelbare cabine zorgt voor een zichthoogte van 6.100 mm waardoor er altijd goed zicht is op de uit te voeren werkzaamheden. ERGONOMISCH Uiteraard is voor de machinist gezorgd dat alles in de cabine zo ergonomisch mogelijk is opgesteld, de stoel is optimaal te verstellen zodat alle bedieningen binnen handbereik liggen. Via de grote touchscreen display zijn alle functies te bedienen, veel gebruikte functies als bijvoorbeeld verlichting en ruitenwisser hebben ook nog drukknoppen binnen het handbereik van de machinist zodat deze als benodigd snel zijn in- en uit te schakelen. De vergrote airco-unit zorgt dat ondanks de grote raamoppervlakten de cabine op temperatuur blijft zoals de machinist hem instelt. Joystick besturing zorgt voor een nog beter zicht en ruimte voor de machinist. Overdie heeft er voor gekozen om de cabine uit te voeren met bescherming aan de voor- en bovenzijde zodat de machinist altijd veilig in zijn cabine zit tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

SCHROOTGRIJPER van dit moment

Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing.

Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 | e-mail: info@bakker-hydraulic.com

WWW.BAKKER-HYDRAULIC.COM

Standaard gemonteerde camera’s op achter- en rechterzijde geven een duidelijk beeld van wat er rond de machine plaatsvinden zodat de veiligheid op het hoogste niveau staat. Extra sterke Power-LED verlichting geeft de machinist in de vroeg- en late uren een grote lichtopbrengst in het bereik van de kraan. Naast deze nieuwe Fuchs MHL360F heeft Overdie ook onder meer nog een elektrisch aangedreven Fuchs AHL860 en een Fuchs MHL331 draaien.


|

RND ondersteunt Wecycle Premium Pick-up service De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) gaat de Wecycle Premium Pick-up service actief bij haar leden onder de aandacht brengen, zodat meer (online) winkels zich aansluiten bij Wecycle als Premium Pickup Partner. Klanten van deze winkels mogen bij de bezorging en installatie van een nieuw groot elektrisch apparaat niet alleen het oude grote exemplaar mee teruggeven voor recycling, maar ook afgedankte kleine apparaten. Deze service biedt Wecycle landelijk aan met 150 (online) winkels en vervoer-

ders om meer kleine apparaten in te zamelen. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afge-

dankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). De Nederlandse inzameldoelstelling voor e-waste stijgt vanaf volgend jaar naar 65 procent van het gewicht dat jaarlijks aan apparaten en lampen op de markt wordt gebracht. Wouter Weide, secretaris van de RND: ‘Wij steunen een integrale aanpak door alle schakels in de keten om de inzameldoelstelling te halen waarbij elke partij in de keten zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. Ook de grote bedrijven in de non-food detailhandel nemen hierin hun verantwoordelijkheid en daarom ondersteunen wij de Premium

Pick-up service van Wecycle.’ De RND is de koepelorganisatie van de non-food detailhandel in Nederland en vertegenwoordigt de 70 grootste winkelformules. Haar achterban realiseert een totale omzet van 19 miljard euro. SERVICE Wecycle maakt het inleveren van afgedankte kleine elektrische apparaten makkelijk met de service. ‘Als leidend inzamelsysteem spelen we een verbindende rol in de keten’, zegt Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle. 'We zijn daarom enorm blij met de support van de RND voor onze ophaal-

service en hopen dat nog meer winkels Premium Pick-up Partner worden.' Naast de RND ondersteunen ook Thuiswinkel.org en Uneto-Vni de service. VOORDELEN De Wecycle Premium Pick-up service heeft verschillende voordelen. Zo heeft de consument bij de bezorging en installatie van een groot apparaat even de tijd om kleine apparaten bij elkaar te zoeken. De bezorgers zijn gewend om te gaan met elektrische apparaten en mogen deze ook vervoeren. De inzamelpartner ontvangt de normale kostenvergoeding voor de ingeleverde apparaten. Foto: Wecycle

e asyFairs e veneMentenhaL investeert in haar Locatie

G orincheM

Easyfairs Evenementenhal investeert fors in haar locatie Gorinchem, waar ieder jaar onder meer de Vakbeurs Recycling wordt gehouden. Het volledige parkeerterrein wordt opnieuw ingericht en vernieuwd: er worden tweehonderd extra parkeerplekken gerealiseerd en het terrein krijgt deels een nieuwe asfaltlaag. Ook worden de in- en uitritten heringericht ten behoeve van een vlottere doorstroming. Verder wordt de beurshal aan de A15 voorzien van een nieuw energiezuinig aircosysteem.

‘We zien het meer dan ooit als onze taak om de klant centraal te stellen: customer centricity. Dat is ook datgene waar we al meer dan twintig jaar bekend om staan, het zit in ons DNA verweven’, zegt Jeroen van Hooff, CEO van Easyfairs Evenementenhal. ‘Deze investeringen leveren daar een wezenlijke bijdrage aan. Met de herinrichting en uitbreiding van het terrein ligt er halverwege augustus een vernieuwd parkeerterrein, waarbij gelet is op een nog vlottere doorstroming van het verkeer. We beogen daarmee niet alleen het gemak van onze klanten en bezoekers te optimaliseren, maar denken hierbij ook aan onze ‘buren’ om drukte tijdens piekmomenten in goede banen te leiden.’ VISIT THE FUTURE Voor elektrische rijders beschikt het vernieuwde parkeerterrein over meerdere nieuwe Tesla laadpalen en Ecotap laadpalen. Van Hooff: ‘Dat past bij onze visie ‘Visit the future’. We stimuleren onze bezoekers en klanten om net als ons ‘groen’ en milieuvriendelijk bezig te zijn. Daarnaast investeren we in een nieuw energiezuinig aircosysteem, waardoor onze klanten en bezoekers op ieder moment van het jaar verzekerd zijn van een vriendelijk klimaat in de beurshal.’

Drijf hem tot het uiterste. Duitse kwaliteit met Nederlandse service. Betrouwbaarder dan deze vindt u ze niet. De meest robuuste bouw. All-in service tarieven. En een landelijke 24-uurs nooddienst. Onze nieuwe generatie diesel-, LPG- en elektrische heftrucks. www.jungheinrich.nl/recycling

5


6

|

Toepassingsspecifiek ontwerp voor de nieuwe Cat® op banden in overslaguitvoering is de voetafdruk van de machine afdoende om stabiliteit bij normaal gebruik te garanderen. Bovendien is het hefvermogen over de achterkant opnieuw verhoogd door de symmetrische positie van het zwenklager.

Bij het nieuwe assortiment Cat® machines op banden in overslaguitvoering (MH3022, MH3024, MH3026) wordt de Caterpillar filosofie van speciaal gebouwde machines intact gehouden, terwijl deze machines technische verfijningen bevatten die deze nauwkeuriger afstemmen op specifieke industriële toepassingen. Verdere verbeteringen voor deze modellen uit 2018 zijn functies die een snel rendement op investeringen ondersteunen en de algehele prestaties, veelzijdigheid en veiligheid verbeteren. Het ontwerp van de nieuwe machines op banden in overslaguitvoering is gericht op toepassingsefficiëntie en verlaagde eigendomskosten. Gebruikers hoeven bijvoorbeeld geen machine met een brede onderwagen aan te schaffen als de te verwerken materialen een lage dichtheid hebben, en er zijn kortere hefarmen verkrijgbaar als de machine vaak in krappe ruimten wordt gebruikt. WENDBARE OPLOSSING De MH3022 is bijvoorbeeld een wendbare oplossing voor overslagtaken met ruimtebeperking en biedt het benodigde bereik voor

GROTERE HEFVERMOGENS Wanneer voor de werkzaamheden grotere hefvermogens en een groter werkbereik nodig zijn, is de MH3026 de optimale machine. Deze is uitgerust met een lange MH-giek en biedt de keuze uit drie Drop-Nose-sticks, in lengte variërend van 4,9 tot 5,9 m (16,1 tot 19,3’), drie rechte sticks, en drie onderwagenmaten. voor taken als vuilstort, recycling en overslag van bulkmateriaal. De MH3024 biedt een optimaal bereik met de lange MH-hefarm en een keur aan onderwagenconfiguraties om aan alle toepassingsbehoeften van klanten te voldoen. Als de toepassing niet stabiliteitsgevoelig is, is de nieuwe onderwagen van 2,75 m (9’) mogelijk de perfecte wagen voor de MH3024 onder normale omstandigheden, en een goede wagen voor de MH3026 voor verwerking van materialen met een lage dichtheid. In beide gevallen

sorteer- en vuilstortoplossingen binnen gebouwen, terwijl tegelijkertijd flexibiliteit in toepassingen wordt geboden met een keuze van twee MH-gieken, drie rechte sticks met scharniermechanisme en twee Drop-Nose-sticks. De compacte onderwagen is breed genoeg voor een uitstekende stabiliteit, terwijl de gecentreerde positie van de zwenklager zorgt voor dezelfde capaciteiten bij werken over de voorkant en achterkant. Als ruimtebeperkingen geen probleem zijn, is de MH3024 ideaal

Het flexibele ontwerp van de nieuwe machines op banden in overslaguitvoering draagt ook bij aan het transportgemak van deze machines, een goede manier om de kosten beter onder controle te houden. Er zijn nu twee Drop-Nosesticks verkrijgbaar voor de MH3022

oppervlakken kan de levensduur van de banden nog verder worden verlengd, wat leidt tot een betere operationele efficiëntie. De operationele efficiëntie wordt nog verder verbeterd met opnieuw ontworpen, geoptimaliseerde Cat poliepgrijpers. De nieuwe grijpers zijn zo ontworpen dat uitrustingsstuk en machine exact bij elkaar passen en kunnen een bijdrage leveren aan een verlaagd brandstofverbruik, in sommige toepassingen met maar liefst 15 procent. De grijpers hebben een lager gewicht voor kortere cyclustijden en een hogere productiviteit. Er zijn extra kostenbesparingen mogelijk dankzij de grotere duurzaamheid van de grijpers, die gietstukken in plaats van lasconstructies bevatten op zwaar belaste plaatsen. VEILIGHEID De gezondheid en veiligheid van de machinist staat voorop bij het ontwerp van de nieuwe machines

Foto: Erik van der Zwet Slotenmaker

Voorbreker • Metaalscheiding • Naverkleiner • Zeefinstallatie

Ecostar ook voor het zeven van schroot.

Bel ons om uw product te

Individuele inzetbaarheid

Hoge prestaties

Laag energieverbruik

Laag geluidsniveau

Minimale stof

Hoge standtijd slijtdelen

Robuuste constructie

DUWBLAD Nog een merkbare toevoeging voor de nieuwe modellen is het duwblad aan de voorzijde, nu verkrijgbaar voor alle soorten onderwagens. Deze bladen bieden een eenvoudige manier om het werkterrein vrij te maken en materialen weg te duwen die vaak worden aangetroffen op vuilstort- en fabrieksterreinen. Door te werken op afvalvrije

hammelen en te zeven. •

en de MH3026, met lengtes van 4,5 m (14,75’) en 5,5 m (18,1’). De nieuwe sticks kunnen een efficiente oplossing zijn wanneer een machine regelmatig van het ene naar het andere werkterrein moet worden verplaatst, voor transport zonder verwijdering van de stick. Sticks zijn zo ontworpen dat de transporthoogte onder de kritieke afmeting van 4 m (13,1’) blijft voor aanzienlijke besparing van tijd en kosten.

Demo machines beschikbaar.

Europe Recycling B.V.

T. +31 (0)529 408170

Wolfveldseweg 1a

info@europe-rec.com

7737 PK Stegeren

www.europe-rec.com

op banden in overslaguitvoering. Hiertoe wordt een geavanceerd cabinefiltratiesysteem aanbevolen, af fabriek beschikbaar als geïntegreerde optie, wanneer machines in stoffige, verontreinigde omgevingen worden gebruikt, vooral binnen. Het systeem zorgt ervoor dat stof en verontreinigingen (bijvoorbeeld insecticiden, sporen, schimmels, bacteriën en dampen) vrijwel volledig uit de cabine worden geweerd. Daarnaast is het met dit systeem niet langer nodig lastige aftermarket filtratiesystemen aan de machine toe te voegen. Ook maakt een optioneel pakket voor eenvoudige toegang tot de cabine, waarbij treden op de voor- en achterkant van de onderwagen worden gemonteerd, het gemakkelijker om de machine te betreden/verlaten wanneer het bovenframe niet gelijkligt met het chassis.


|

S C H r o o T A C C o U N TA N T S

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als ondernemer wilt u bezig zijn met uw business. Waar u absoluut geen tijd voor heeft, zijn conflicten. Met uw leverancier, uw werknemer, de consument, of wie dan ook. Toch lukt het niet altijd om een conflict te voorkomen. Conflicten komen vaak voort uit een verschil van inzicht over de feiten. Standpunten worden ingenomen en verharden zich. En voor u het weet bent u druk met het oplossen van dat ene conflict, waardoor u aan ondernemen, uw business, niet meer toekomt. En dat is jammer. MEDIATION Veel conflictsituaties eindigen voor de rechter. Voor alle partijen is dit niet de meest ideale situatie. U baalt omdat u een conflict heeft, vaak met een partij waarmee u jarenlang prettig samenwerkte. En als u diep in uw (ondernemers)hart kijkt, zou u ook in de toekomst misschien nog graag jarenlang willen samenwerken. Grote kans dat uw tegenpartij ook zo in deze situatie staat. Al laten de dwangbevelen op papier iets anders zien. Uit mijn ruime ervaring als MfN-registermediator kan ik u vertellen dat dit geschetste plaatje waar is. Bij het oplossen van geschillen wordt steeds vaker een MfNregistermediator ingeschakeld. Dit kan zijn bij een geschil tussen werkgever - werknemer, de directie – aandeelhouders, klant- leveranciersverhouding, vraagstukken rondom een bedrijfsovername of fusie, afwikkeling nalatenschappen, bedrijfsopvolging, enz., enz.. WAT DOET DE MFN­ REGISTERMEDIATOR? De MfN-registermediator is een deskundige en onpartijdige bemiddelaar tussen de deelnemers aan de mediation. De belangrijkste taak van de MfN-registermediator is ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de deelnemers goed verloopt. Hierdoor worden machtsverschillen hanteerbaar en wordt wantrouwen voorkomen. Door goed naar elkaar te luisteren, tijdens het spreken, gaan de deelnemers op zoek naar een gezamenlijk doel. Daarbij is het creëren van mogelijkheden veel effectiever dan het zoeken naar het juiste antwoord. Luisteren kan zoveel zeggen. Het geeft inzicht in de gedachten van de andere deelnemers, waardoor eigen inzichten verrijkt kunnen worden. Hierdoor kan wantrouwen worden omgebogen in vertrouwen. Vertrouwen zal de basis zijn onder de toekomstige (handels)relatie.

neer beide partijen bereid zijn om samen vrijwillig naar een oplossing van het conflict te zoeken onder leiding van een onpartijdige en onafhankelijk MfN-registermediator. Bij mediation blijft de beslissing in eigen hand. In tegenstelling tot de rechterlijke of arbitrage procedures, daar beslist de rechter. Doordat de deelnemers de beslissing in eigen hand kunnen houden, geeft mediation over het algemeen duurzame en breed gedragen oplossingen. VOORDELEN - Mediation kent vele voordelen. Hier som ik een aantal voordelen op. - Snel - Oplossing in eigen hand - Een herstelde relatie tussen de deelnemers - Goedkoper dan rechtspraak of arbitrage - Zelf bedachte creatieve oplossingen mogelijk - Laagdrempelig en informeel - Duurzame uitkomst WIE KIEST U ALS MEDIATOR? U heeft een conflict en overweegt om deze via mediation te beëindigen. De grote vraag is dan: Wie kiest u als mediator? Deze vraag is niet nieuw. Velen voor u, en ook de rechtspraak worstelden met deze vraag. Daarvoor is het MfNregister. Mediators die voldoen aan zware kwaliteitseisen kunnen zich in schrijven als MfN-registermediator. De mediators die ingeschreven zijn bij Mediatorsfederatie Nederland, mogen deze titel voeren. Het is een door de markt en rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. De MfN-registermediators van Flynth willen graag pal naast u staan in het zoeken naar breed gedragen oplossingen tijdens een mediation. Vaak is meer mogelijk dan u denkt!

Doordat de deelnemers onder deskundige leiding op zoek gaan naar een gezamenlijk doel, ontstaat een situatie die voor alle deelnemers een win-win situatie oplevert. Wanneer kiest u voor mediation? Mediation werkt het beste wan-

De schrijver van dit artikel, Gerco van der Spek, is belastingadviseur bij Flynth adviseurs en accountants te Urk. Wilt u meer informatie? Bel dan met: 088 236 9400 of mail naar: urk@flynth.nl.

Vernieuwd concept voor Vakbeurs Recycling 2018 De vakbeurs Recycling 2018 legt haar focus komende editie op de behoefte van de bezoeker. Vanuit deze wens en behoefte is het concept aangepast en deze wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. Vakbeurs Recycling gaat zich richten op de gehele keten van afval, inzameling, transport, sorteren/opslag en verwerken/recyclen en speelt daarbij in op huidige thematieken uit deze schakels. Beursorganisator Easyfairs Evenementenhal wil aan de hand van dit vernieuwde concept de branche onder andere ondersteunen bij het behalen van de circulaire doelstellingen voor 2050.

BREDER PUBLIEK De Bruijn: ‘Als beursorganisator streven wij ernaar de beursbezoeker een blik in de toekomst te geven en de branche te ondersteunen bij het behalen van de circulaire doelstellingen voor 2050. Daarom gaat vakbeurs Recycling, naast de huidige doelgroep uit de afvalbranche, nog meer focus leggen op de klanten van onze exposanten, zoals de industrie, logistiek dienstverlener en het MKB & MKB+ die steeds meer op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden voor hun afvalstromen. Recycling 2018 staat daarom in het teken van netwerken, verkopen/ aankopen en concrete oplossingen

BETONBLOKKEN BETONPLATEN KEERWANDEN H-KLINKERS Gaast www.vankalsbeekbeton.nl M 06-22717183

Meer informatie: www.recyclingvakbeurs.nl.

THEMA’S Thema’s die onder meer worden uitgelicht tijdens de beurs zijn: Afval: circulaire economie en samenwerken; inzameling: scheiden aan de bron versus na-scheiden; transport: CO2 en milieu-uitstoot; sorteren/opslag: mechanisatie & robotisering, veiligheid (branden) en verwerken/recyclen: China + mechanisatie & robotisering

DE NIEUWE FUCHS F-SERIE Van 14 tot 80 ton kracht en kwaliteit. Vele

collega’s gingen u reeds voor. Kies ook voor het beste, kies voor Fuchs.

Groot overslagbereik Zuinige Deutz motor Ruime stille nieuwe cabine Grote bovenloop Lage onderhoudskosten

Capaciteit Duurzaam Comfort Veiligheid Rendement

Nieuwsgierig naar de nieuwe Fuchs F-serie?

Neem contact op met één van onze

vertegenwoordigers. Zij komen graag bij u alle mogelijkheden van de nieuwe F-serie

doornemen in een persoonlijk gesprek.

Leuke noviteit te melden? Mail naar: redactie@schrootkrant.nl

www.vanderspek.nl

085 273 6066 TelT 085 273 6066 www.vankalsbeekbeton.nl

bieden voor huidige en toekomstige afvalvraagstukken.’ De negende editie van vakbeurs Recycling vindt plaats op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 november 2018 in Evenementenhal Gorinchem.

De verschillende schakels binnen de (afval)keten zijn duidelijk doorgevoerd in de nieuwe plattegrond. Iedere exposant wordt ingedeeld in één van de segmenten uit de (afval)keten. De Bruijn: ‘Dit geeft de bezoeker een overzichtelijk beeld van de exposantenindeling en op welke wijze hij/zij zich bevindt in de afvalketen. Het hart van de beursvloer wordt gedragen door twee kennistheaters, een innovatie/ start-up paviljoen en kennispartners/brancheverenigingen. In het hart van de beursvloer wordt ook een omvangrijk randprogramma georganiseerd.’

• • • • •

Siepie van Kalsbeek

Van Kalsbeek Beton DE BETON VROUW DE BETONVROUW

www.vankalsbeekbeton.nl

‘De kracht van Recycling 2018 zit in de combinatie van ontmoeting, kennisdeling, presentatie en demonstratie. Voor deze editie lanceren we een volledig nieuw ingedeelde plattegrond om het vernieuwde concept kracht bij te zetten’, zegt Debbie de Bruijn, adviseur van vakbeurs Recycling.

De beursorganisatie heeft bovenstaande thematieken gekozen na uitgebreide terugkoppeling vanuit zowel exposanten als bezoekers. Tevens wordt wederom het Recyclingsymposium georganiseerd door BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA. Buiten het hart van de beurs is een gedeelte ingericht voor Bouw- en Sloopafval Recycling en Schroot & Metaal Recycling. Op het buitenterrein bevindt zich het nieuwe Demoplein. Het gedeelte Bouw- en Sloopafval staat tevens in verbinding met vakbeurs Asbestos welke voor het eerst tegelijkertijd in Evenementenhal Gorinchem wordt georganiseerd.

7


8

|

Tweede nieuwe Fuchs MHL350F voor Emmer Schroot- en Metaalhandel

Emmer Schroot- en Metaalhandel heeft weer een nieuwe Fuchs in gebruik genomen. Van der Spek Vianen leverde via haar werkplaatsen in Hardenberg ditmaal weer een nieuwe Fuchs MHL350F af voor de vestiging in Meppen. Eind vorig jaar is ook al een nieuwe Fuchs MHL350F in gebruik genomen op de vestiging in Emmen. Het in 1983 door Berend Blaak opgerichte bedrijf is gevestigd aan de Noordoostkant van Emmen op het industrieterrein Bargermeer aan de Albatrosstraat. Het familiebedrijf is gestaag gegroeid met inmiddels 8 werknemers op de hoofdvestiging in Emmen. In 1999 is aan de Fokkerstraat op het industrieterrein de Wieken, de Hoogeveense Metaal- Recycling BV gestart. Deze nevenvestiging verricht op kleinere schaal dezelfde werkzaamheden als

in Emmen. In 2002 heeft Bernard Blaak het bedrijf van zijn vader Berend (Bé) Blaak overgenomen. Als directeur zwaait junior nu de scepter over de 3 locaties van het gezonde metaalbedrijf. In 2005 is er gestart met een derde vestiging in het Duitse Meppen. Hier is het destijds verouderde terrein omgebouwd tot een prachtig bedrijf die zich voornamelijk richt op de Duitse markt. Inmiddels is ook deze vestiging uitgegroeid naar een volwassen schroot en metaalrecycling bedrijf. Samen zorgen de Emmer Schrooten Metaalhandel BV, Hoogeveense Metaal Recycling en Scrott und Metall Recycling Blaak voor een productie van ruim 100 duizend ton ferro- en non-ferro staal per jaar. FUCHS MHL350F Met zijn 35 ton eigen gewicht en

overslagbereik van 16 meter is de nieuwe MHL350F in staat om in Emmen eenvoudig hoog en ver op- en over te slaan en kunnen eenvoudig containers en vrachtwagens in de lengte geladen en gelost worden. Om het bereik van 16 meter te halen is Fuchs MHL350E is uitrust met een 8.5 meter giek en een 7,2 meter lepelsteel. Het bereik is gemeten van het hart van de draaikrans tot aan de pen van de lepelsteel, het bereik aan de buitenzijde van de grijper is zelfs ruim 17,5 meter.

DUURZAAM In de MHL350F is de zeer duurzame en zuinige Deutz TCD 6.1. L6 is 6-cilinder turbodieselmotor met gemonteerd welke 160kW vermogen levert. Het geleverde vermogen wordt overgegeven aan de zeer efficiënte Linde hydraulische pompen welke beide 330 liter/min geven. Hierdoor is de machine zeer snel en krachtig bij een zeer laag brandstofverbruik. Middels Ad-Blue en een katalysator wordt uiteraard voldaan aan de laatste emissie-eisen, actief regenereren met het daarbij behorende extra brandstofverbruik en kosten behoren tot het verleden. De standard compleet gescheiden- en separaat opgestelde koelers dragen er zorg voor dat de machine optimale koeling krijgt. Door deze opstelling zijn de koelers als gewenst in stoffige omstandigheden zeer goed te reinigen. Door de optimale koeling wordt er tijdens het draaien met de machine zeer weinig gebruik gemaakt van de koelvans waardoor naast een zeer

laag geluidniveau ook het brandstofverbruik uiterst laag is. Voor het dagelijks- en uit te voeren onderhoud aan de machine is als bij iedere Fuchs een ruim bemeten loopbordes bij de motor aanwezig welke via een uitklapbare trap toegankelijk is. Op deze plek kan naast het veilig uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden ook de diesel- en Adblue tank gevuld worden zonder op de machine te hoeven klimmen. Veiligheid staat in ieder Fuchs ontwerp voorop. CABINE De Fuchs is uiteraard ook geleverd met de nieuwe Fox-cabine. Het slanke, nieuwe cabineontwerp bevat meer glas om de zichtbaarheid naar buiten te vergroten, het vernieuwde interieur zorgt voor meer ruimte en comfort voor de machinist. Door de ruime schuifdeur is in- en uitstappen vergemakkelijkt. Middels joystick besturing kan de machine eenvoudig worden bestuurd en is optimaal zicht op het werk gegarandeerd. Standaard is de Fuchs MHL350F voorzien van een camera op het contragewicht en de rechter zijkant zodat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan doordat de machinist altijd kan zien wat achter- en naast hem gebeurt.

Net als alle Fuchs machines is uiteraard ook deze MHL350F voorzien van een draaikrans die is voorzien van een dubbele lagering waardoor naast stabiliteit een zeer lange levensduur is gegarandeerd. Deze zelfde zeer degelijke opbouw is in de gehele machine te vinden.

G ebruikte

handel

een succes bij

R igter

Rigter Handelsonderneming ruilt al een hele tijd allerlei soorten grijpers en specials in maar sinds de laatste reclame over het opkopen van alle oude en weinig tot niet gebruikte tools is het echt harder gaan lopen. Het bedrijf heeft al meerdere inventarissen opgekocht en al bij zowel bij oude als nieuwe klanten de ongebruikte tools weggehaald, tegen een snelle en correcte financiële afwikkeling. Dus het mes snijdt in dit geval niet aan twee maar aan drie kanten: de klant is blij met een opgeruimde werf en een gevulde portemonnee, Rigter handelsonderneming is blij met handel en kan altijd weer van twee of drie grijpers één goede maken en de eindklanten zijn weer blij dat ze goede gebruikte spullen kunnen kopen voor interessante prijzen.

O RAN J ELAAN 35 | 2382 PK | ZOETERWOU DE | 071 - 581 00 00 | INFO@DEMTECH.EU

WWW. D E M T E C H . E U

Voor gebruikte scharen, grijpers, bakken, sloophamers, rippers, vergruizers, stenenklemmen, tiltrotators en andere zaken willen de medewerkers van Rigter graag langskomen!


|

B atterijeninzameling

en

- recycling

Nederland top van Europa Nederland doet het goed bij de batterijeninzameling en -recycling en staat met een inzamelpercentage van 46,1 in de Europese top. Dat blijkt uit het jaarverslag van Stibat. Ook voldeed Nederland daarmee aan de Europese wettelijke inzameldoelstelling. Om in die top te blijven voerde Stibat in 2017 een belangrijke wijziging in de organisatie door.

lijk dekkend inzamelnetwerk van ruim 24 duizend inleverpunten op bij winkels en scholen. Dankzij dit netwerk en de samenwerking met professionele partners zamelt Stibat jaarlijks negen van de tien afgedankte batterijen gescheiden in. Stibat biedt dé oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen. Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl.

Branche RI&E metaalrecycling opnieuw erkend Iedere werkgever dient conform de Arbeidsomstandighedenwet zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. Belangrijk onderdeel van de wettelijke verplichting is de risico’s systematisch in kaart te brengen op de gebieden van veiligheid, gezondheid en welzijn. Voor ondernemers in de metaalrecyclingbranche is de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) vernieuwd, erkend en beschikbaar.

Dit instrument is het resultaat van een samenwerking tussen de MRF en de Vakbond HZC. Metaalrecyclingbedrijven met maximaal 25 medewerkers die deze RI&E gebruiken hoeven hun RI&E niet langer door een externe partij te laten toetsen. Dat bespaart hen tijd en geld. PRAKTISCH HULPMIDDEL Deze RI&E is een praktisch en op de metaalrecyclingbranche toegesneden hulpmiddel om bedrijfsrisico’s in de verschillende onder-

delen van uw bedrijf inzichtelijk te maken. Zo zijn specifieke risico’s benoemd zoals bijvoorbeeld keerwanden en biologische agentia maar ook overige risico’s zoals beeldschermwerk, dieselmotoren emissie en explosiegevaar. Bij elk benoemd risico vind u een korte toelichting over uw ­wettelijke verplichtingen. De Branche RI&E is te vinden via: https://www.mrf.nl/index.php/ informatie.html. Bron: MRF

Stibat organiseert al ruim tweeëntwintig jaar de batterijeninzameling en -recycling in Nederland. In 2017 haalde de stichting 4 miljoen kilogram batterijen op en behaalde een inzamelpercentage van 46,1 procent. Daarmee behaalde Stibat de wettelijke Europese doelstelling van 45 procent. Ook haalde Stibat in 2017 171 duizend kilogram aan fietsaccu’s op, wat gelijk staat aan een inzamelpercentage van 26,7 procent. NIEUWE STRUCTUUR Belangrijk in 2017 was de verandering in de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Laurens ten Horn, bestuursvoorzitter Stibat: ‘Tot 2017 lag de producentenverantwoordelijkheid en de uitvoering daarvan binnen 1 organisatie, Stichting Batterijen. Vanaf 2017 zijn die rollen gesplitst en blijft de producentenverantwoordelijkheid bij Stichting Batterijen maar de uitvoering bij Stichting Stibat Services, kortweg Stibat. Dat geeft Stibat de mogelijkheid om extra diensten te ontwikkelen, naast de wettelijke compliance taken. Een voorbeeld daarvan is onze Europese Compliance Tool voor het doen van batterijenopgaven in Europa. Stibat is zo beter toegerust op de toekomst en kan nog beter voldoen aan vragen uit de markt.’ GROEN Hoe groener, hoe beter. Stibat ontwikkelde de Ecotest om de milieuresultaten van de recyclingketen te evalueren. Uit deze test blijkt onder andere dat dankzij de inspanningen van Stibat in 2017 3,4 miljoen kilogram CO2-uitstoot is vermeden, evenals 19 miljoen kilogram uitstoot van giftige stoffen. Ook kwam circa 10 duizend kilogram minder eutrofiëringsstoffen - stoffen die het grondwater aantasten - in het milieu terecht, zoals fosfaat. RESULTATEN Andere mooie resultaten in 2017: ruim 9,63 miljoen kilogram aan draagbare batterijen en 716 duizend kilogram aan fietsaccu’s zijn op de markt gebracht. In 2017 waren er 24.528 Stibat-inleverpunten en 1406 inleverpunten voor fietsaccu’s. Het percentage aan grondstoffen dat is teruggewonnen na recycling is bijna 80 procent bij lood- en nikkelcadmiumbatterijen. Stibat bereikte met social media maar liefst 1,5 miljoen consumenten en met de radiospots 2,87 miljoen mensen. Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen in Nederland. In 1995 richtten batterijenproducenten en -importeurs Stibat op om aan de wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. In meer dan tweeëntwintig jaar tijd bouwde de stichting een lande-

Bliksemsnel de vloer repareren zonder het verstoren van arbeidsprocessen Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar GATEN VERDWIJNEN SIMPELWEG Al na één uur zijn onze vloeren uitgehard en volledig belastbaar. Reparaties, een nieuwe vloer, een opstorting of inrit zijn zonder probleem, Silikal systemen kennen geen probleem met extreme weersomstandigheden of koude ruimtes. Zelfs bij -10° C harden Silikal-Reactive harsen in korte tijd uit, bij speciale instellingen zelfs bij – 25° C. En zo gaat het snel: het te bewerken oppervlak wordt gereinigd, de primer wordt aangebracht. Silikal R17 opbrengen, glad strijken of modelleren, laten uitharden en klaar! VVV VERKLARING NODIG? Al onze vloeren voldoen aan alle eisen van de VVV (Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen)  Wij nemen voor u alles uit handen en kunnen u ook voor zien van een VVV verklaring Veelzijdigheid aan diensten Naast het leggen van diverse complete vloeren, levert AVG vloer- en wandtechnieken verschillende diensten. Zoals het repareren en renoveren van bestaande vloeren en wanden. Verder doen wij alles in eigen beheer. Dat houdt in dat wij zelf betonzagen, beton stofvrij stralen en stofvrij vrezen.

Daarnaast zijn we in het bezit van een eigen mobiele compressor met breekhamer en eigen stroomgeneratoren. Omdat wij over deze apparatuur beschikken, kunnen wij ook stralen, vrezen en reinigen voor derden die niet over deze apparatuur beschikken. • Uitermate slijtvast, antislip en bestand tegen druk van over 100N/mm2. • Probleemloos te herbewerken, bijvoorbeeld bij wijzigingen in gebruik. • Extreem korte uithardingtijd, al na 1 of 2 uur na het aanbrengen. • Uitharding ten dele tot 10°C, bij speciale samenstellingen zelfs tot -25°C. • Bestand tegen zuren, loog, vet, olie, zout en andere agressieve stoffen. • Antislip of gladde bovenlagen, alles naar wens van de klant. • Geen werkonderbreking bij sanering. • Effen, scheurvrij, herbewerken, stofvrij, onderhoudsvriendelijk. • Uitermate bestand tegen veroudering en weersbestendig. • Resistent tegen temperatuurschommelingen.

WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN WERKVLOER? Neem contact met ons op over welk Silikalproduct geschikt is voor een werkvloer via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl Wij geven u vrijblijvend professioneel advies.

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten | Telefoon 0344 - 64 51 96 | info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL

9


10 |

J ean -D enis C urt (R enault ):

‘Investeer in closed loops-recycling’ Is er een oorlog om herbruikbaar kunststof op komst? Waar zit de businesscase van recycling voor de grote autofabrikanten? En is de 100 procent circulaire auto écht in aantocht? We vragen het aan JeanDenis Curt, de hoogste man op het gebied van circulaire productie bij Groupe Renault. Jean-Denis Curt werkt al zeventien jaar bij Groupe Renault. Na jarenlange ervaring te hebben opgedaan bij de afdeling die verantwoordelijk is voor productie, milieu, veiligheid en energiebesparing verlegt hij in 2014 zijn werkterrein naar strategie en relaties met alle stakeholders van Groupe Renault. Sinds een jaar is hij de belangrijkste man op het gebied van circulaire productie bij de groep. Groupe Renault is actief in 134 landen met automerken als Renault, Dacia, Alpine, Lada en is onderdeel van de Renault Nissan Mitsubishi Alliantie. Voor welk deel bestaat een nieuwe Renault uit gerecycled materiaal? ‘Voor Europese modellen is dat ongeveer 33 procent, maar de nieuwste Mégane reikt al tot 36 procent. Daarmee is Renault de beste in zijn klasse. Ons marktleiderschap zit vooral in het gebruik van recyclebare kunststoffen.’ Welk deel van het plastic aan boord is gerecycled?

‘In een auto zit ongeveer 150 tot 250 kilo aan kunststof. Bij Renault is tot 20 procent daarvan gerecycled. Koploper is de Espace. Die heeft in totaal 54 kilo aan gerecycled kunststof aan boord. Daar zijn we blij mee, maar

het moet nog veel beter. Zo zijn gerecyclede materialen momenteel nog niet herbruikbaar in zichtdelen. Vanaf volgend jaar wel. We gaan het verwerken in de bagageruimte

en bestuderen momenteel de mogelijkheid van andere plekken, zoals de achterzijde van de stoelen. Het is een sprong vooruit, maar er blijven uitdagingen. Leveranciers komen continu met nieuwe, soms complexe materialen die lang niet altijd recyclebaar zijn. Denk aan met kunststof versterkt koolstofvezel.’ NIEUWE MATERIALEN Zulke nieuwe materialen zitten de circulaire auto in de weg? ‘In zekere zin wel. Het is een

afweging: zulke nieuwe materialen zijn soms moeilijker te recyclen, maar bieden bijvoorbeeld wel grote gewichtsvoordelen en lagere emissies. Om te vermijden dat we

moeten kiezen tussen gerecyclede materialen of gewichtsreductie ontwikkelen we momenteel nieuwe lichtgewicht gerecyclede materialen in samenwerking met leveranciers en recyclepartners.’ Heeft Renault een stappenplan als het gaat om het gebruik van gerecyclede materialen? ‘De eerste stap is om in 2022 zeker 50 procent meer gerecycled kunststof te gebruiken ten opzichte van 2013. We hebben het dan over 64.000 ton, terwijl het in 2013 nog 43.000 ton was. Om dat te bereiken moeten we op de internationale markt, voornamelijk India, China, Zuid-Amerika en Turkije, op zoek naar recyclebare kunststoffen. Momenteel is het echter moeilijk te vinden. Maar we zoeken hard en stimuleren waar het kan.’ GROEIENDE MARKT Is er een oorlog aan de gang tussen autofabrikanten om gerecyclede materialen? ‘Geen oorlog, wel een groeiende markt. Tot voor kort was het voor de meeste autofabrikanten geen hoge prioriteit. Het is een manier om kosten te reduceren. Voor ons was het al veel langer een prioriteit om gerecyclede materialen te gebruiken.’

De enorme knipkracht en korte cyclustijden garanderen een ongelooflijke productiviteit

RSS-series

• Meest productieve schaar met laagste brandstofverbruik op de markt • Verbeterde hydraulische infrastructuur, geen kracht gaat verloren. • Geproduceerd uit “high performance steel” • Unieke hoofd-as constructie en bovenbek geleiding, voor een langere “spelingsvrije” levensduur

H Discover our products at www.rotar.com

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen • Telefoon 05755-61208 • E-mail info@weegbruggen.nl

CHINA U noemde net China. Is het voor de relatief jonge auto-industrie geen uitgelezen kans om daar met gerecyclede materialen te werken? ‘In China hebben gerecyclede materialen nog een slecht imago bij het publiek. Het staat voor tweedehands. We produceren nu sinds een jaar of twee auto’s in China en zijn nog altijd hard op zoek naar gerecyclede materialen. Maar als de Chinezen eenmaal doorhebben dat ze de wereldwijde spil in de recycling kunnen worden, kan het snel gaan. In ons stappenplan naar 2022 toe is China een van onze prioriteiten.’ Wat zijn volgende automaterialen die hergebruikt kunnen worden? ‘Lichtgewicht materialen zijn zoals gezegd nog moeilijk te recyclen. Voor de metalen proberen we ‘closed loops’ te ontwikkelen – gesloten systemen – binnen ons eigen Indra-netwerk. Zo hergebruiken we delen van de dempers, halen we platina uit de katalysatoren en koper uit de bedrading. We verzamelen het en verkopen het aan onze recycletak Gaïa. We proberen gesloten systemen op te zetten op allerlei niveaus. Tussen onze fabrieken, leveranciers, R&Dcentra en meer.’ BUSINESSCASE Wat is de businesscase van Renault op het gebied van circulariteit? ‘Onder Renault Environment vallen Gaïa [100% eigendom van Renault, ‘end of life’-afval, red.], Indra [verzamelen ‘end of life’-voertuigen, red.], en Boone Comenor [metaalafval, red.]. De laatste twee zijn joint ventures. Ze maken 500 miljoen euro omzet per jaar en zijn winstgevend. Bovendien groeien ze hard. We investeren veel in gesloten systemen. Het doel is om circulariteit beter te integreren in de corebusiness van het bedrijf. De integratie met leveranciers en fabrieken is van groot belang. Ook investeren we in onze ‘second life’-activiteiten: van onderdelen tot batterijen.

Jean-Denis Curt Jean-Denis Curt werkt al zeventien jaar bij Groupe Renault. Na jarenlange ervaring te hebben opgedaan bij de afdeling die verantwoordelijk is voor productie, milieu, veiligheid en energiebesparing verlegt hij in 2014 zijn werkterrein naar strategie en relaties met alle stakeholders van Groupe Renault. Sinds een jaar is hij de belangrijkste man op het gebied van circulaire productie bij de groep. Groupe Renault is actief in 134 landen met automerken als Renault, Dacia, Alpine, Lada en is onderdeel van de Renault Nissan Mitsubishi Alliantie.


| 11 We richten ons zowel op recycling als herfabricatie en het hergebruik van onderdelen en mechanische componenten.’ Het recyclebedrijf Indra is een joint venture van Renault met Suez. Wat zijn de plannen? ‘Indra heeft twee locaties om gebruikte voertuigen te ontmantelen. Dat zijn proeftuinen om de ontmantelingstechnieken te verbeteren. In Frankrijk lopen we bovendien voorop in ‘second life’-onderdelen. Kennis die we kunnen delen.’ Wat is volgens u beter: een auto waarbij alle onderdelen even lang meegaan en die na bijvoorbeeld 7 jaar ‘uit elkaar valt’, of een auto waarin sommige componenten zo lang meegaan dat ze kunnen worden hergebruikt in nieuwe auto’s? ‘De eerste optie gaat niet op. We ontwerpen auto’s om zo lang mogelijk mee te gaan. De commerciële levensduur van een auto is wellicht ongeveer 7 jaar, maar de feitelijke levensduur is veel langer – gemiddeld tegenwoordig zo’n 18 jaar, en dat wordt steeds langer. Het gaat echt om kwaliteit en levensduur.’ REFURBISHEN Gelooft Renault in het gebruik van vervangbare componenten om auto’s te ‘refurbishen’ in nieuwe auto’s en ze zo een tweede leven te geven? ‘De aandrijving zou je kunnen refurbishen, maar dan heb je te maken met soms 10 jaar oude aandrijflijnen. Die zijn gezien de snel veranderende wet- en regelgeving niet meer van deze tijd. Je kunt zo’n geherfabriceerde aandrijflijn dus niet in een nieuwe auto zetten. Ook andere refurbished onderdelen zullen dus niet snel in een nieuwe

Online platform Green Light Green Light is het nieuwe communicatieplatform van ARN. Het platform is in Nederland en daarbuiten dé bron van nieuws over ontwikkelingen en innovaties in autorecycling. Green Light biedt dagelijks een podium aan alle betrokken stakeholders op het gebied van autorecycling en draagt daarmee bij aan kennisuitwisseling en samenwerking.

auto worden gebruikt. Een tweede leven via het aftersalesnetwerk is mogelijk en doen we al. We hebben bijvoorbeeld al een refurbishingfabriek ten zuiden van Parijs. Daar maken we gebruikte onderdelen als nieuw, die we daarna verkopen via ons aftersalesnetwerk. Natuurlijk tegen een lagere prijs.’ ELEKTRISCH RIJDEN Elektrisch rijden neemt een hoge vlucht. Hoe gaat Renault om met het recyclen van batterijen? ‘We werken aan de mogelijkheid om de materialen te hergebruiken van de batterij, zoals kobalt en nikkel voor de productie van nieuwe batterijen. Oude batterijen van EV’s worden ook hergebruikt in de snelgroeiende markt van energieopslag. Na 10 jaar gebruik zijn ze tot 25 procent van hun opslagcapaciteit kwijt, maar zijn dan nog meer dan goed genoeg voor de opslag van energie.’

Heeft de opkomst van autodelen en vernieuwende taxidiensten nog invloed op de manier hoe fabrikanten hun auto’s bouwen? ‘Autofabrikanten maken inderdaad de overstap naar MAAS: Mobility As A Service. Renault wordt ook een mobiliteitsaanbieder met deelauto’s en zelfrijdende taxi’s. Mobiliteit tegen de laagste kosten wordt dan belangrijk. Dat zal zeker invloed hebben op het design. Waar particuliere kopers nu vooral hechten aan design en uitstraling, omdat de auto immers ook voor hun huis op de stoep staat, zal de MAAS-klant vooral kijken naar comfort en lage kosten. De gebruikte materialen zullen ook heel robuust moeten zijn, en makkelijk schoon te maken en te onderhouden.’

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR • Laagste prijs (c.a. € 23.500 ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

ONTWERPFASE Houden jullie bij het ontwerp van een auto rekening met recycling? ‘Jazeker. Het is wettelijk verplicht om 85 procent van het materiaal te recyclen en 10 procent van de energie te hergebruiken. We krijgen terugkoppeling vanuit Indra hoe we het beter kunnen doen, zodat we al in de ontwerpfase onderdelen zo kunnen ontwikkelen dat ze aan het eind zo eenvoudig mogelijk gerecycled kunnen worden. Dat blijft een voortdurende uitdaging.’ Gaan we de 100 procent circulaire auto daadwerkelijk meemaken? ‘Rond 2030 zullen we een flinke stap voorwaarts hebben gezet waar het om hergebruik van auto’s en verwerking van gerecyclede materialen in nieuwe auto’s gaat. Maar een 100 procent circulair geproduceerde auto? Die is helaas nog ver weg.’

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

Bron: Greenlight.nl

Coolrec recyclet ruim 31.000 kg Tefal-pannen Coolrec, dochteronderneming van de afvalrecycler Renewi, was ook dit jaar de circulaire recyclingpartner in de Tefal Wisselweken bij Blokker en Marskramer. Vier weken lang hebben klanten bij de beide winkelketens, tegen inlevering van afgedankte pannen, 30 procent korting gekregen op de aankoop van nieuwe Tefal pannen. De WEEElabex-gecertificeerde recycler gaat ruim 31.000 kilogram afgedankte pannen verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Tefal maakt deel uit van Groupe SEB en is vertegenwoordigd in ruim 120 landen. In de loop der jaren heeft deze producent veel innovatieve keukenoplossingen geïntroduceerd en staat met de verkoop van anti-aanbakpannen wereldwijd op nummer één. ‘Wij hechten tijdens de gehele levenscyclus van onze producten veel waarde aan het milieu. Onze doelstelling is om met onze producten en activiteiten het milieu zo min mogelijk te belasten’, zegt Jaap van der Vijver, Marketing Director. ‘De samenwerking met Coolrec zorgt voor een goede verwerking van oude pannen, waarmee dit soort acties direct bijdragen aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Ook dit jaar bieden we een enorme hoeveelheid oude pannen aan voor recycling. Een hele mooie circulaire samenwerking!’ WAARDEVOLLE MATERIALEN Coolrec, gespecialiseerd in de verwerking van afgedankte (elektrische en elektronische)

producten naar hoogwaardige secundaire grondstoffen, zamelt de oude pannen bij de Blokker- en Marskramerfilialen in. Na verwerking worden de kunststoffen, het

toepassing in nieuwe producten. Daarnaast wordt er met het recyclen van de pannen ook nog eens CO2 vermeden vergeleken met de inzet van primaire grondstoffen.’

Metaalrecycling anno nu! · Transport · Im- en export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

aluminium en de metalen gescheiden. ‘Afgedankte apparaten bestaan voor een groot deel uit waardevolle materialen. Door gebruik te maken van innovatieve technieken is Coolrec in staat de secundaire grondstoffen terug te winnen zodat deze weer als grondstof hergebruikt worden in de vervaardiging van nieuwe producten. Met deze samen­werking krijgen zelfs de grondstoffen uit de pannen een tweede leven in de vervaardiging van nieuwe producten. En dat terwijl we ons normaliter niet direct richten op de recycling van pannen maar ook hiervoor bieden we SEB graag een circulaire en duurzame oplossing’, aldus Arjen Wittekoek, Directeur Coolrec. ‘Meer dan 90 procent van de herwonnen grondstoffen krijgen een nuttige

Naast de Wisselweken met pannen werkten Tefal en Coolrec eerder dit jaar ook al samen in een zelfde promotie waarbij klanten van Blokker de mogelijkheid kregen om strijkproducten in te leveren in ruil voor 20 procent korting op nieuwe strijkijzers, stoomgeneratoren of kledingstomers. Met deze actie is er in totaal ruim 8.600 kilogram aan afgedankte strijkijzers ingezameld. Met dit soort circulaire samenwerkingen beschermt Coolrec de wereld tegen vervuiling, behoudt het de eindige bronnen en stelt het partners in staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Coolrec is dan ook trots op deze samenwerking met Tefal waarmee haar visie op de circulaire economie verder wordt onderstreept; afval bestaat niet.

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com


12 |


| 13

Sloop van de kazernegebouwen in Ede. De foto is genomen door Coen Posthumus van Wynmalen & Hausmann.


14 |

Vink beloond met Wecycle Gouden Bakkie Award Wecycle beloont Vink Aannemingsmaatschappij met een Gouden Bakkie Award vanwege de sloop van het voormalige SDU-kantoor in Den Haag, waarbij alle lampen en armaturen zijn afgegeven aan Wecycle. Een schoolvoorbeeld van hoe bij sloop met oude verlichtingsapparatuur moet worden omgaan. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. In opdracht van vastgoedontwikkelaar Local, verwijderde Vink alle lampen en armaturen nauwkeurig uit de plafonds van de ruim 7.000 vierkante meter aan kantoorruimte en 12.000 vierkante meter aan bedrijfshalruimte. Hierbij kwam 7 ton aan lampen armaturen vrij voor recycling. ‘Wij spreken liever van demontage, omdat slopen suggereert dat een gebouw rigoureus met een sloopkogel met de grond gelijk gemaakt wordt en dat is juist wat wij niet doen’, zegt Martijn de Vries, Projectleider bij Vink. ‘Wij demonteren een gebouw stap voor stap, zodat we de materialen die vrijkomen zorgvuldig kunnen scheiden.’ Als gecertificeerd sloopbedrijf werkt Vink alleen met opdrachtgevers die hen de ruimte geven om op deze manier te werken. De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen schrijft dit ook voor. ‘We hopen dat alle opdrachtgevers, zeker ook

Directeur Henk Vink (rechts) en Martijn de Vries, projectleider bij Vink (links), ontvangen de Wecycle Gouden Bakkie Award uit handen van Raymond Onink, Adviseur Zakelijke Markt van Wecycle. Foto: Wecycle

gemeenten, deze voorschriften opnemen in hun werkwijze. Alleen zo kunnen we met elkaar werken aan een beter milieu’, aldus De Vries. GOUDEN BAKKIE AWARDS Wecycle heeft als doel om met de Gouden Bakkie Awards partners te belonen voor de inzameling en hun voorbeeldgedrag waarmee branchegenoten ook worden gestimuleerd om meer lampen en armaturen in te zamelen. De Award is hiermee een erkenning voor de ontvanger en een aanmoediging voor de branche waarin deze opereert. Wecycle reikt de Gouden Bak-

kie Awards uit in opdracht van de Stichting LightRec Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verenigd. Zij zijn opdrachtgever aan Wecycle voor de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen. OPTIMALE RECYCLING Wecycle laat energiezuinige lampen voor 90 procent recyclen tot nieuwe grondstoffen, kleine apparaten voor 81 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van C02 vermeden.

Bobcat introduceert nieuwe verreiker voor zware heftoepassingen Bobcat biedt met de introductie van de telescopische verreiker een nieuwe oplossing voor zware heftoepassingen. De nieuwe verreiker is niet alleen geschikt voor de bouw, maar ook voor ruw terrein, logistiek en industriële toepassingen. Met de nieuwe TL43.80HF is het aanbod Bobcat-verreikers met vast frame uitgebreid naar vijftien modellen met maximale hefvermogens van 2,6 tot 4,3 ton en hefhoogtes van 6 tot 18 meter.

‘Bij Bobcat innoveren we al meer dan 60 jaar en we ontwikkelen altijd nieuwe machines waar onze klanten om vragen. De nieuwe TL43.80HF is geen uitzondering op deze traditie. Hij is een welkome uitbreiding van onze productlijn verreikers en biedt klanten een enorme productiviteit en hefvermogen. Bobcat-machines worden voor de zwaarste klussen ontworpen maar beschikken over een de manoeuvreerbaarheid en veelzijdigheid, die de machine ook

zeer geschikt maakt voor allerlei andere toepassingen’, aldus Olivier Traccucci, Bobcat Telehandler Senior Product Manager. Als enige in de markt is de standaard fabrieksgarantie voor Bobcatverreikers drie jaar of 3000 bedrijfsuren, optioneel uit te breiden tot vijf jaar of 5000 bedrijfsuren. Alle Bobcat-verreikers voor Europese klanten worden gebouwd in de Europese fabriek in Pontchâteau, Frankrijk.

GROOT HEFVERMOGEN Met zijn grote hefvermogen van 4,3 ton en een maximale hefhoogte van bijna 8 meter is de TL43.80HF een compacte, indrukwekkende verreiker. De machine is bijzonder degelijk, goed inzetbaar op ruw terrein en voorzien van veel gebruiksgemak. De TL43.80HF heeft dankzij het gelaste doosframe, het lage ladingszwaartepunt, de lange wielbasis en het nieuwe massieve contragewicht achter een bijzonder goede stabili-

teit. Bobcat is erin geslaagd de totale afmetingen klein te houden, met een breedte van niet meer dan 2,30 m en een lengte van nog geen 5 m van de achterkant van de machine tot de voorkant van de vork. Samen met de kleine draaicirkel van slechts 3,71 m is deze nieuwe Bobcat-verreiker een bijzonder goed manoeuvreerbare machine, vooral handig in krappe ruimtes. RUW TERREIN De ruw terrein capaciteiten van de TL43.80HF zijn ook geoptimaliseerd voor toepassingen als het werken op en graven in grote bergen los materiaal. Essentieel hierbij zijn de nieuwe, zwaar uitgevoerde Dana Spicer-assen met sperdifferentieel en een bijzonder hoge tractiekracht van 90% van het machinegewicht. Daarnaast biedt de TL43.80HF standaard automatische functies zoals giekdemping, een parkeerrem en een omkeerbare ventilator, die ook in stoffige omgevingen het koelsysteem (de radiateur) schoonhoudt. Daardoor kan de bestuurder zich volledig op de werkzaamheden concentreren. SLIMME FEATURES Net als bij alle Bobcat-verreikers heeft de nieuwe TL43.80HF standaard veel slimme features om het werk te optimaliseren, zoals een snelheidsbegrenzer die de rijsnelheid onafhankelijk van het motortoerental kan regelen; regeling van de gieksnelheid en een Eco-modus, waarmee tot 15 procent brandstof kan worden bespaard.

R ecyclingbijdrage omlaag tot

komende vier jaren

€35

De kosten die de consument betaalt voor recycling bij de aanschaf van een nieuwe auto gaan omlaag. De zogenoemde recyclingbijdrage wordt de komende 4 jaar verlaagd met €2,50 per jaar tot een bedrag van €35 in 2020. Dit is mogelijk omdat de autodemontagebranche zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een volwassen sector. Een autowrak heeft inmiddels een positieve waarde waardoor kosten voor recycling te dragen zijn door het autodemontagebedrijf. ARN heeft daarom samen met het bestuur van Stichting Auto & Recycling (de opdrachtgever van ARN) besloten om met ingang van januari 2017 te stoppen met de het uitbetalen van een demontagevergoeding aan autodemontagebedrijven. De recyclingbijdrage waaruit de demontagevergoeding wordt

betaald, vindt haar oorsprong ruim twintig jaar geleden als middel om een duurzamere keten te realiseren. ARN heeft zich sinds die tijd samen met de keten actief ingezet om de afgedankte auto op een steeds professionelere en duurzamere manier te verwerken. Inmiddels werkt de bij ARN aangesloten demontagebranche volgens wet- en regelgeving op het gebied van duurzame recycling. DUURZAME PRESTATIE Alle partijen in de keten realiseren een recyclingprestatie van op dit moment 96%. ARN blijft uiteraard in de toekomst constructief en intensief samenwerken met de demontagebedrijven. De demontagebedrijven blijven als eerste schakel in de autorecyclingketen cruciaal voor de duurzame verwerking van grondstoffen uit afgedankte auto’s.

Komt als geroepen: de Linde Truck Call-app Snel de juiste heftrucks mét bestuurder op de juiste plek krijgen om goederen te verplaatsen? Dat is voor vlootbeheerders vaak een moeizame klus. Met de nieuwe Truck Call-app van Linde Material Handling kunnen instructies nu digitaal worden verstuurd. Dat maakt de communicatie tussen vlootbeheerders en bestuurders een stuk makkelijker en sneller. Een klassiek geval uit de praktijk: een vrachtwagen met goederen komt vanwege chaos in het verkeer veel later dan de bedoeling was. Dat betekent: snel lossen. Daar zijn geschikte heftrucks voor, maar waar rijden die ergens rond? Wat nu? Het magazijn in en zoeken? Rondbellen? Eerst even de vrachtwagenchauffeur op zijn gemak stellen? Voor deze en vele andere situaties heeft Linde Material Handling vanaf nu een betere oplossing: de nieuwe Linde Truck Call-app. Hiermee wordt het toewijzen van ongeplande rij-instructies veel eenvoudiger en worden de communicatielijnen tussen leidinggevende en heftruckchauffeur ook een stuk korter. ‘In principe werkt het zoals bij een moderne taxi’, vertelt Marietta Landsmann, Senior Manager Digital Products bij Linde Material Handling. ‘Daar komen opdrachten binnen als: ‘Een taxi voor acht personen naar adres X.’ De aanvraag gaat dan rechtstreeks naar alle taxibusjes van het bedrijf – totdat een van de chauffeurs de opdracht aanneemt en uitvoert.’ Dit principe hebben de ontwikkelaars van de Linde Truck Call-app nu ook toegepast op de logistieke processen van bedrijven met kleine heftruckparken. Het downloaden en registreren gebeurt via de Goog-

le Play Store. Vervolgens maakt de vlootbeheerder – via het webportaal of via de app – eerst alle voertuigen aan, inclusief de uitvoering en eigenschappen. Tegelijkertijd wordt de app geïnstalleerd op de mobiele telefoons van de heftruckchauffeurs. Als er nu een transport- of orderpick opdracht binnenkomt, voert de leidinggevende de betreffende informatie in het systeem in. Dat verstuurt vervolgens automatisch een melding naar alle beschikbare chauffeurs – en die kunnen de opdracht vervolgens aannemen of afwijzen. KLEINERE BEDRIJVEN Juist in kleinere bedrijven hebben vlootbeheerders veel taken en daarom weinig tijd om over het terrein te lopen en de juiste heftruck te vinden voor een opdracht. Vanaf nu kunnen ze dat doen vanaf hun bureau. Klanten die de app al getest hebben laten weten dat ook de efficiëntie van hun vloot er aanzienlijk op vooruit gegaan is. Marietta Landsmann: ‘Doordat opdrachten digitaal worden toegewezen aan de truck, wordt de capaciteit van de trucks beter benut en kunnen ze meer opdrachten aannemen dan voordat ze de app gebruikten.’ Een ander voordeel van de nieuwe Linde-oplossing is de geïntegreerde documentatie. Wanneer de bestuurder bij het vervoeren van de goederen merkt dat deze beschadigd zijn, kan hij de schade heel eenvoudig vastleggen via de geïntegreerde fotofunctie. Ook het afronden van een opdracht kan via de app worden bevestigd. ‘Tot nu toe waren er vaak lege ritten, omdat een heftruckchauffeur nog de pakbon bij zijn leidinggevende moest afgeven’, zegt Landsmann. Dankzij de Linde Truck Call-app zijn dit soort lege ritten nu niet meer nodig.


| 15

S C H r o o TA C C o U N TA N T S

GEKNIPT EN GESTRIPT

Percipiëren… Ik zie u in gedachten al naar de Dikke Van Dale grijpen. Ik zal u helpen. Percipiëren betekent zoiets als ervaren of waarnemen.‘Zeg dat dan’, hoor ik u al zeggen. Inderdaad! Dezelfde gedachte had ik na het lezen van de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR). Als werkgever hebt u het beste met uw werknemers voor. Een tevreden werknemer zal zich normaliter immers goed inzetten voor uw onderneming. Van tijd tot tijd zijn er omstandigheden, die een aanpak van u als werkgever vragen. Hoe u dit vervolgens aanpakt, kan van invloed zijn op de belastbaarheid van mogelijke verstrekkingen en/of vergoedingen. Wanneer het buiten warm is kunnen uw werknemers daar last van ondervinden in hun functioneren. Uw werknemers stellen het uiteraard op prijs wanneer u maatregelen treft. Te denken valt aan langere pauzes of een tropenrooster. U kunt er ook voor kiezen om middelen te verstrekken of te vergoeden, die voor de nodige verkoeling zorgen. De Belastingdienst heeft destijds besloten dat het verstrekken van kleine consumpties op de werkplek, zoals koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes, onbelast is. Een verfrissend ijsje kan daar dus ook onder vallen. Wanneer u een vergoeding of verstrekking doet, moet u goed opletten hoe u dat doet! Als uw werknemers een aantal dozen ijs bestelt en u vergoedt deze vervolgens, dan is dat niet altijd onbelast. Toepassing van de werkkostenregeling kan uitkomst bieden. Hoe zit het ook alweer met deWKR? De WKR is in 2011 ingevoerd, maar werkgevers waren pas vanaf 2015 verplicht deze regeling toe te passen. Saillant detail is, dat deze regeling is ingevoerd met de Fiscale vereenvoudigingswet 2010. De WKR wordt door de meeste deelnemers echter niet als een vereenvoudiging ervaren. Onlangs is er een WKR-evaluatierapport verschenen waarbij met mooie bewoordingen (percipiëren!) door het kabinet wordt gesteld, dat het ervaren van administratieve lasten terug te voeren is op de kwaliteit van de door de werkgever gevoerde administratie. Het moet niet gekker worden…

Er gelden een aantal vrijstellingen: INTERMEDIAIRE KOSTEN Dit zijn kosten, die weliswaar een relatie met het personeel hebben, maar die bij de kosten van het bedrijf horen. Bijvoorbeeld relatiegeschenken of diner kosten van een zakelijke relatie.

VOLGENS UW BUDGET

GERICHTE VRIJSTELLINGEN In de wet zijn een aantal zaken opgenomen die onder voorwaarden belastingvrij mogen worden vergoed of verstrekt, zoals: - Korting op producten uit uw eigen bedrijf - Kosten zakelijke reizen (waaronder woon-werk) per openbaar vervoer of met eigen vervoer - Cursussen, studie en congressen voor zover noodzakelijk voor het werk - Outplacement NIHILWAARDERINGEN Deze vergoedingen en verstrekkingen vallen wel onder de vrije ruimte, maar omdat ze tegen nihil worden gewaardeerd, verkleinen ze de vrije ruimte niet. Te denken valt aan consumpties op de werkplek, die geen deel uitmaken van een maaltijd.Voor consumpties die samen met andere consumpties, deel uitmaken van een maaltijd gelden weer andere regels. EINDHEFFING Wanneer u qua verstrekkingen en/of vergoedingen minus de vrijstellingen boven de grens van 1,2% van het totale fiscale loon uitkomt, dan betaalt u over het meerdere loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Zaak dus om deze grens goed te bewaken. De WKR blijft een complexe regeling. Percipieert u door de bomen het bos niet meer, laat u dan voorlichten door de loonspecialisten van Profinis!

Elke vergoeding of verstrekking met een voldoende oorzakelijk verband met de dienstbetrekking is belastbaar loon en zal op de individuele loonstrook van de werknemer verantwoord worden. Binnen de werkkostenregeling kan maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit noemen we de vrije ruimte.

De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl.

RC 1500 diameter kabel 1-75 mm

RC 3000

RSM 330 - 440 - 550 - 660

diameter kabel 1-115 mm

330 - 440 - 550 - 660 mm meslengte bij 7,5 kW

WWW.RECUPERMA.BE HeftruckCup 2018 gewonnen door Tonny Koster Tonny Koster van Scelta Products B.V. uit Kruiningen de Nederlandse heeft de HeftruckCup 2018 gewonnen. In een spannende finale was hij de andere deelnemers net te snel af. De HeftruckCup werd gehouden bij MotracLinde in Zwijndrecht. Dit jaar verschenen 29 heftruckchauffeurs aan de start. De deelnemers toonden hun snelheid en behendigheid op afwisselend een heftruck en reach-truck in twee voorrondes en op het finaleparcours. Ook werd hun kennis over de heftrucks gemeten met een theorieronde. Dit jaar bestond het wedstrijdparcours uit het ‘voetbalspel ’ en het ‘Motrac-spel’. Uiteraard werd in ieder spel gelet op veiligheid: dragen van veiligheidsschoenen en gordel en juiste uitvoer van handelingen in de heftruck. PRECISIE EN SNELHEID Bij het ‘voetbalspel’ werd het parcours gereden met een reachtruck. Hierbij moest de chauffeur een bal oppakken met behulp van de vorken, daarmee een parcours afleggen om vervolgens de bal op het doel te schieten. Hiervoor waren er drie gaten gemaakt waarin in totaal drie ballen geschoten moesten worden. Bij dit spel kwam het echt aan op het precieze werk.

Bij het ‘Motrac-spel‘ moesten er zes gitterboxen in de juiste volgorde gezet worden zodat het woord ‘Motrac’ werd gespeld. Voor sommige chauffeurs bleek dit spel echter een onmogelijke opgave. Het lukte hen niet het spel binnen 4 minuten te voltooien. Daarmee verloren zij zicht op een plek in de finale FINALE De zes beste deelnemers (gemeten over de voorrondes en theorieronde samen) namen het tegen elkaar op in de finale met het ‘kratten stapelen spel’. Hierbij moesten zes kratten gestapeld worden en een flink stuk omhoog gezet worden

om een ballon met confetti kapot te prikken. Tonny Koster bleek tijdens de finale niet te evenaren en was de snelste op het parcours. Uiteindelijk werd Tonny Koster van Scelta Products B.V. uit Kruiningen eerste, Christian Wunsch van Jabil Circuit Nederland uit Venray tweede en Arend-Jan Beens van MBI Beton BV uit Kampen derde. Koster en Wunsch hebben beiden al eerder Nederland mogen vertegenwoordigen in Aschaffenburg tijdens de StaplerCup. Koster won in 2016 ook al de HeftruckCup. Wunsch won deze in 2015.


16 |

M eDeoPrichters j an h enk w ijMa

en

b ert b uLt

over

P uriFieD M etaL c oMPany :

‘Eindelijk een oplossing voor het verwerken van vervuild staalschroot’ Er is geen oplossing voor. Daarom wordt er veel onder de grond gestopt. Zelfs complete treinen verdwijnen in stukken onder de aarde.’

Purified Metal Company heeft haar financiering rond voor de bouw van een uiterst moderne fabriek in Delfzijl, waar vervuild staalschroot wordt gerecycled tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. De nieuwe fabriek, die uiterlijk juli 2020 operationeel is, biedt een oplossing voor de verwerking van schroot, dat met bijvoorbeeld asbest of kwik is vervuild. Bovendien wordt, in geval van volle productie, per jaar 150.000 ton CO2 bespaard ten opzichte van de productie van staal uit ijzererts. Initiatiefnemers van de Purified Metal Company zijn Nathalie van de Poel, Jan Henk Wijma en Bert Bult, drie oud-medewerkers van het voormalige Nedstaal in Alblasserdam. ‘Bij Nedstaal kwamen we voor het eerst in aanraking met asbest vervuild schroot’, blikken Jan Henk Wijma en Bert Bult terug. Dit voorval bij Nedstaal bleek geen uitzondering te zijn. ‘Toen we dit verder onderzochten bleek asbest vaker in combinatie met staalschroot voor

treinwagons. Veel schrootbedrijven krijgen met vervuild schroot te maken. Toch weet niemand hoe dit materiaal verwerkt moet worden.

te komen. Denk bijvoorbeeld aan asbesthoudende pakkingen tussen stalen flenzen, asbestkit op stalen kozijnen en zelfs op complete

Precious Metals !

g lin

uw yc r oo arec v js nic i r p tro e t s ec l g e oo en h De oren at s y al

Dat moet anders, vonden de initiatiefnemers. ‘We zijn veel over asbest gaan lezen en kwamen er achter dat asbest kapot gaat als het op zeer hoge temperatuur van gesmolten staal, zo rond de 1500 graden Celsius, wordt verwarmd’, legt Wijma uit. ‘Zo kwamen we op het idee om de schadelijke stoffen te elimineren door te smelten, om schoon staalschroot over te houden. Natuurlijk hadden we meer processen nodig om dit ook veilig te doen, zoals rookgasreiniging. Dit proces wordt niet bij het smelten van staal toegepast, maar wel bij de afvalverbranding. We hebben eigenlijk een soort leentjebuur gespeeld door technieken van andere industrieën met elkaar samen te voegen. Alle processen die in onze fabriek worden toegepast, bestaan al. Alleen zijn ze nog nooit eerder in één proces toegepast.’ UITGEBREID GETEST De drie initiatiefnemers vroegen patent aan voor hun plan, dat ze uitgebreid lieten testen . ‘Hiervoor hebben we de Universiteit Aken in de hand genomen. Dat is op dit gebied de meest toonaangevende universiteit in de wereld en beschikken over een testcentrum met dezelfde oventechnologie als waar PMC gebruik van gaat maken. De onderzoekers toonden aan dat het metallurgische proces van PMC daadwerkelijk gebruikt kan worden om de schadelijke componenten van asbest kapot te maken en schoon staal over te houden. Zij hebben bewezen dat ons principe werkt.’ Het is een uniek en zeer innovatief proces dat wereldwijd nog nergens op deze wijze wordt toegepast, benadrukt Wijma. ‘De asbestvezelstructuur wordt tijdens het proces vernietigd, zodat asbest geen gevaarlijke stof meer is. Maar ook andere gevaarlijke stoffen, zoals chroom 6 en kwik, waarmee het staal vervuild kan zijn, worden afgevangen of geneutraliseerd.

dat we ons hier fulltime mee bezig kunnen houden. Bovendien is het bouwen van een fabriek waarin wij onze plannen kunnen verwezenlijken, natuurlijk een enorm project waar heel veel geld voor nodig is’ vertelt Bult. Wijma en Bult zijn heel blij met de totstandkoming van de financiering. ‘Het was een intensief proces om de juiste partijen aan ons plan voor een circulaire oplossing voor vervuild staal te verbinden. De eerste partner was Jansen Recycling Group in Dordrecht. Ons idee sloot naadloos aan bij de duurzaamheidsgedachte van Jansen’, vertelt Bult. ‘Zij geloven echt in een duurzame samenleving en hebben een gedeelte van onze aandelen gekocht.’ Ook de banken bleken geïnteresseerd. ‘We hebben ons businessplan vanuit het perspectief van de financiers geschreven. Waarom zouden zij juist moeten investeren? En daarnaast hebben we alle kritische punten van de banken kunnen invullen. Het is een hele sterke businesscase, die iedereen aanspreekt en waar we volledig in geloven.’ CIRCULAIR Bijzonder is volgens Bult en Wijma dat PMC geld gaat verdienen aan een circulair plan. ‘Ons idee biedt veel verschillende voordelen. Wij kunnen eindelijk de waardeketen voor vervuild staalschroot sluiten. In Nederland verdwijnt per jaar tussen de 30.000 en 60.000 ton vervuild schroot onder de grond. Dat is natuurlijk ontzettend zonde en in de toekomst dus niet meer nodig. Wij kunnen ervoor zorgen dat het schroot opnieuw ter beschikking gesteld wordt aan de maatschappij.’ Ook het restproduct uit de asbest kan weer worden verwerkt, benadrukt Bult. ‘Asbest is een mineraal. Als je de vezelstructuur verandert, houd je een zand-/ glasachtig product over, dat uitstekend geschikt is voor infrastructurele toepassingen. Dat is natuurlijk een fantastische win-winsituatie, waar de samenleving baat bij heeft. Niet alleen omdat er daardoor geen vervuild schroot in de grond gestoken hoeft te worden, maar ook vanwege de enorme CO2-besparing. Staal wordt geproduceerd uit ijzerets en schroot. Bij het gebruik van schroot wordt slechts een vierde van de hoeveelheid CO2 gebruikt als bij het gebruik van ijzererts. Jaarlijks besparen we daardoor 150.000 ton CO2. Deze besparing komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 45.000 personenauto’s.’

t

ka

• Betaling binnen 3 dagen • Werkelijke waarde o.h.v analyse • Eigen verwerking

Geld verspillinG bel

Het staal wordt tijdens het proces gereedgemaakt voor hergebruik als premium grondstof.’

RKR Recycling Graham Bellstraat 25 8013 PL Zwolle Tel: 038-4605589 info@rkrrecycling.nl www.rkrrecycling.nl

PARTNERS Vervolgens zijn de initiatiefnemers op zoek gegaan naar de juiste partners op het gebied van onder meer de bouw, engineering van installaties, financiering, verzekeringen, wet- en regelgeving en vergunningen. ‘We waren op zoek naar partijen, die het mogelijk maken

NIEUWE FABRIEK Bult en Wijma zijn blij te kunnen melden dat inmiddels een consortium van publieke en private partijen is gecontracteerd voor de bouw van de fabriek, die uiterlijk juli 2020 operationeel zal zijn. Daarnaast heeft Purified Metal Company inmiddels alle noodzakelijke vergunningen voor de bouw ontvangen. Het gerenommeerde Duitse ingenieursbureau Küttner GmbH & Co uit Essen en


| 17 Visser & Smit Bouw, onderdeel van VolkerWessels, zullen de innovatieve fabriek turnkey bouwen en in juli 2020 werkend overdragen aan Purified Metal Company. ‘Hieruit blijkt duidelijk hoeveel vertrouwen ze in ons project hebben’, vertelt Wijma trots. In de nieuwe fabriek wordt het vervuilde schroot in big bags van allerlei afmetingen in afzetcontainers binnen gebracht. Vervolgens worden de containers via twee sluizen in de fabriek gebracht, waar onderdruk heerst. De big bags worden in een bunker geleegd. De transportwagen verlaat vervolgens de ruimte en wordt in de tweede sluis schoon gespoten om alle vezels te verwijderen en in de eerste sluis droog geblazen. Daarna is de wagen weer gereed voor een volgend transport. Het vervuilde schroot wordt vervolgens met een schaar kleiner geknipt. Via een aantal stappen wordt het materiaal uiteindelijk in een oven gebracht met een temperatuur van 1500 graden Celsius, waardoor alle schadelijke stoffen verdwijnen. Alle gassen die hierbij vrijkomen worden afgezogen en behandeld. Hiervoor wordt een speciale installatie geplaatst. Uit de schoorsteen van de fabriek komt alleen schone lucht naar buiten. De slakken, het restproduct van asbest, worden in big bags verzameld en het staal wordt in een speciale bakstenenvorm gegoten. ‘Zo wordt het vervuilde schroot opgewerkt tot een premium grondstof. We smelten het staal in de vorm van een baksteen, onze

Aandeelhouders De bestaande aandeelhouders, Jansen Recycling Group, Nathalie van de Poel, Jan Henk Wijma en Bert Bult hebben versterking gekregen. NIBC Bank, NV NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) en het GROEIfonds van de Economic Board Groningen zijn ingestapt als aandeelhouders. BNG Bank en de Rabobank Utrecht en Omstreken completeren de financiering. Purified Metal

Company maakt verder gebruik van de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) uitgevoerd door de Provincie Groningen en de Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financieringsfaciliteit (GO-ETFF) van de Rijksoverheid uitgevoerd door BNG Bank en NIA (het Nederlands Investerings Agentschap). EY Transaction Advisory Services was nauw betrokken bij de totstandkoming van de transactie.

belangrijke eis was bijvoorbeeld dat de locatie dichtbij de stroomvoorziening lag aangezien we voor ons proces heel veel stroom gaan gebruiken. Als we daarvoor een speciale kabel moeten aanleggen van een paar kilometer, dan zijn we al snel vijf tot acht miljoen verder. In Delfzijl ligt de stroomvoorziening naast het pand. Bovendien was er genoeg ruimte beschikbaar en kregen we alle medewerking van de autoriteiten. Die hebben echt hun best voor ons gedaan. Ook de ligging aan de haven is ideaal, bijvoorbeeld voor de aanvoer van vervuild materiaal van gesloopte platforms of de afvoer van PMB’s naar smelterijen en gieterijen.’

in gebouwen en installaties van voor 1993 komt het zeer veel voor. Als die gesloopt worden komt het materiaal vrij. Bovendien ligt er nog heel veel vervuild schroot bij stortplaatsen onder de grond en er zal een begin gemaakt moeten worden om dat op te ruimen.’ Daarnaast zou er ook vervuild schroot uit omliggende landen verwerkt kunnen worden. ‘Asbest mag volgens EU-wetgeving pas worden getransporteerd als er in een ander land een betere verwerking mogelijk is. Wij zijn de eerste in Europa die hiermee starten, dus wellicht liggen er op dit gebied volop mogelijkheden. Zo zullen we onder meer naar Duitsland en België gaan kijken.’

Bult vult aan: ‘De komst van de nieuwe fabriek is een mooie kans voor het Noorden. Er komen zeven-

Ander sterk punt is dat de nieuwe fabriek niet alleen schroot met asbest, maar met allerlei soorten

met Renewi, die zorg draagt voor de inzameling en het transport. Inmiddels hebben diverse verschillende metaalrecyclingbedrijven en smelterijen heel positief gereageerd. ‘Jansen Recycling Group heeft al aangeven dat ze het erg fijn zouden vinden als ze hun vervuilde schroot kwijt kunnen en zo zullen we nog veel meer bedrijven zijn’, aldus Bult. Wijma vult aan: ‘Daarnaast krijgen metaalrecyclebedrijven naast asbest ook met andere vervuilingen, zoals kwik of Chroom VI, te maken en ook op dat gebied kunnen ze bij ons terecht. Het met asbest vervuilde schoot wordt via Renewi ingezameld. Voordat we in 2020 operationeel gaan, willen we al heel wat materiaal verzameld hebben.

Daarom zal Renewi volgend jaar al met de inzameling beginnen.’ De directieleden hebben alle vertrouwen in het project. ‘Er zijn best veel mensen geweest, die zeiden dat het ons niet zou lukken en dat ons plan niet zou werken. Maar wij geloven in het project. Het is gewoon een goed idee. Wij zijn als uitvinder geboren, maar hebben het idee toch zelf bedacht. Het kwam op ons pad en wij zijn ervan overtuigd dat het een succes gaat worden en dat we na het eerste jaar al winstgevend kunnen draaien.’ Dat is een eerste stap naar het verwezenlijken van de belangrijke missie van de drie initiatiefnemers: ‘wereldwijd nul kilogram staal de grond in!’

VIROL METAAL B.V. KARTONBAAN 29 | 9672 BP | WINSCHOTEN T +31 (0)597 - 59 15 26

WWW.VIROL.NL

Purified Metal Blocks. De chemische samenstelling is volledig bekend en de blokken hebben uitstekende smelteigenschappen. De smelterijen zijn hier echt ontzettend blij mee.’ DELFZIJL Als locatie is gekozen voor Delfzijl. ‘We hebben door heel Nederland veertien locaties bekeken en uiteindelijk is Delfzijl als beste uit de bus gekozen’, blikt Wijma terug. ‘Een

tig arbeidsplaatsen beschikbaar en ook bij de realisatie van de fabriek wordt gebruik gemaakt van lokale bedrijven’. EÉN FABRIEK Het is de bedoeling dat er één fabriek komt, waar alle het vervuilde schroot uit heel Nederland en België verwerkt kan worden. ‘Inmiddels wordt er geen asbest meer toegepast in Nederland, maar

Asbest Asbest werd vooral tussen 1960 en 1993 veel gebruikt in gebouwen, installaties, schepen en woningen. Voor veel van deze objecten eindigt de komende jaren de economische levensduur, waardoor er relatief veel staalschroot vrijkomt dat met asbest is vervuild. Asbest is schadelijk voor de

gezondheid, waardoor sanering een zeer arbeidsintensief en kostbaar proces is en het vervuilde materiaal of het asbest gecontroleerd gestort moet worden. Door het te storten, verschuiven we het verwerkingsprobleem echter naar toekomstige generaties.

vervuilingen aan kan zonder deze eerst van het schroot te scheiden. ‘Daardoor behoort ook het ontC mantelen van boorplatforms tot de mogelijkheden. Ook deze zijn ernM stig vervuld. Niet zozeer door asbest, Y maar wel door kwik als gevolg van de vele boringen. En ook voor hetCM verwijderen van kwik bestond nog geen goede oplossing, terwijl wij MYdie straks wel kunnen bieden. Bedrijven CY als Shell zijn daar natuurlijk ontzettend blij mee. In deze tijd kunnenCMY deze ondernemingen eigenlijk geen K vervuild olieplatform meer in zee laten zakken, maar ze weten ook niet wat ze er dan wel mee moeten doen. Dan is het fijn dat wij ze kunnen vertellen dat we over twee jaar een kant-en-klare oplossing hebben voor hun probleem en hen zelfs kosten uit handen nemen.’ INZAMELING Voor de inzameling van het met asbest vervuilde schroot is PMC een samenwerking aangegaan

METAAL ANALYSEREN Draagbaar metaalanalyse instrument gebaseerd op lasertechnologie • Meerttijd < 1 seconde • Zeer nauwkeurige analyse van lichte elementen • Spatwater en stofdicht • Directe weergave van resultaten op een smartphone app • Gebruiksduur batterij: 8-10 uur MATECH BV • Ambachtweg 39 - 41 • 5731 AE Mierlo • The Netherlands T +31 (0) 492 477488 • info@matech.nl • www.matech.nl


18 |

Linde presenteert een nieuw ontwikkeld optisch waarschuwingssysteem De Linde BlueSpot heeft wereldwijd de veiligheidsnormen bepaald. Nu heeft Linde Material Handling het optische waarschuwingssysteem verder ontwikkeld en presenteert het bedrijf de Linde TruckSpot. Het systeem projecteert een rode gevarendriehoek op de grond en waarschuwt daarmee voor naderende transportvoertuigen - en maakt gevaarlijke situaties op effectieve wijze minder gevaarlijk. Ze waarschuwen voetgangers voor het gevaar in oa. onoverzichtelijke bochten, kruispunten en steile hellingen en voorkomen

zo onnodige aanrijdingen: rode gevarendriehoeken op een witte achtergrond worden over de hele wereld begrepen als gevarensymbolen. Linde Material Handling heeft nu een optisch waarschuwingssysteem voor heftrucks ontwikkeld dat gebruik maakt van juist die intuïtieve perceptie. De grote projectie van de Linde TruckSpot combineert de bewezen voordelen van de BlueSpot met een nog sterker waarschu-

wingseffect - en is daarmee trouw aan de bewering van Linde dat het alle bestaande oplossingen steeds opnieuw onderwerpt aan nieuwe vragen en die voortdurend verbetert. Door middel van LED-technologie genereert de TruckSpot een helder waarschuwingssymbool van 1.25 meter. Dit verschijnt op een afstand van ongeveer vier meter op de grond achter het voertuig, optioneel alleen bij het achteruitrijden. Voetgangers of andere heftruckchauffeurs herkennen hiermee dat er een voertuig nadert - en zullen onwillekeurig inhouden.

WAARSCHUWINGS­ SYMBOLIEK ‘We wilden een duidelijke en voor zichzelf sprekende waarschuwingssymboliek ontwikkelen’, zegt Michael Fuchs, productmanager Retrofit Solutions bij Linde Material Handling. Dat was ook een duidelijke klantenwens. De Linde TruckSpot verhoogt de veiligheid van alle betrokkenen enorm, vooral in drukke opslag- of productieomgevingen

OilQuick volledig hydraulische snelwisselsystemen zijn de meest doorontwikkelde systemen in de markt. • ABSOLUTE NUMMER 1 in de WERELD op het gebied van volledig hydraulisch snelwisselsystemen. • OilQuick draagt bij aan het MVO beleid - geen morsen van olie tijdens het wisselen. • Ervaring van gebruikers; Tot 30% sneller de (sloop)klus klaren of minder machines nodig. • Altijd het juiste uitrustingsstuk voor het werk, dus efficiënter werken en geen onnodige schades. • Horizontale koppeling van de hydraulische connectors pas nadat de kopplaat in de juiste positie is. • Vrijwel geen kans meer op slangbreuk - betekent minder kosten en stilstand van de machine. • Bij hamer gebruik geen krachten in lengsrichting op de hydraulische connectors door de horizontale koppeling. • Flexibele inzet op het werk, ook bij het tussendoor laden van vrachtwagens. Geen wachtende vrachtwagen(s) of graafmachine(s).

A KINSHOFER COMPANY

en op onoverzichtelijke kruispunten. Het belang van dergelijke waarschuwingssystemen kan niet genoeg worden beklemtoond. Volgens de statistieken van het Duitse bedrijfschap voor handel en logistiek (Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik) vindt 65 procent van alle ongevallen met heftrucks plaats bij het aanrijden van mensen of obstakels. Nog een voordeel van de TruckSpot: logistieke medewerkers worden niet afgeleid door storende akoestische signalen, zoals ook het geval is bij de Linde BlueSpot. ‘Onze wereldwijd unieke oplossing is ook ideaal voor lawaaierige werkomgevingen waar het vaak gebeurt dat werknemers akoestische waarschuwingssignalen niet horen”, zegt Fuchs. Dankzij de uitgekiende lichttechnologie verblindt de Linde TruckSpot niet. De Lindeoplossing is af fabriek verkrijgbaar, maar kan ook zonder problemen achteraf worden opgebouwd. Indien nodig kan de Linde TruckSpot zelfs worden gecombineerd met de Linde BlueSpot.“Als de heftruck vooruitrijdt, waarschuwt de BlueSpot, als deze achteruitrijdt, wordt de TruckSpot geactiveerd’, legt Fuchs uit. Bij Linde is de TruckSpot echter niet de enige veiligheidsvoorziening, die in de branche bijna tot de standaard veiligheidsuitrusting behoort. Ook hulpsystemen als het Linde Load Management, de Safety Pilot of de Dynamic Mast Control hebben nieuwe normen gesteld. Productmanager Fuchs: ‘Elk van deze innovaties komt voort uit ons holistische veiligheidsconcept ‘Vision Zero – Safety in your world’, waarmee we ons tot doel hebben gesteld om ongevallen bij goederenoverslag tot nul te reduceren.’

Maak uw overslagmachine nog veelzijdiger met OilQuick! Super snel wisselen tussen poliepgrijper, sorteergrijper of schrootschaar.

Regionaal Sorteercentrum Schiphol stimuleert circulaire en sociale economie Met een bijeenkomst voor genodigden is het Regionaal Sorteercentrum Schiphol officieel geopend. Meerlanden en Wecycle geven hiermee een stimulans aan zowel de circulaire als de sociale economie in de regio. Medewerkers sorteren en demonteren jaarlijks 7 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten (e-waste) en volgen tegelijkertijd een re-integratietraject. Ze zijn afkomstig uit de omliggende gemeenten. Angeline Kierkels (algemeen directeur Meerlanden) en Jan Vlak (algemeen directeur Wecycle) openen samen met medewerkers officieel het Regionaal Sorteercentrum Schiphol: een Wecycle Service Center waar jaarlijks 7 miljoen kilo e-waste wordt gesorteerd en gedemonteerd door re-integreerders TOONBEELD VAN SAMENWERKING Gemeenten willen vanuit de Participatiewet mensen met een beperking snel weer aan het werk hebben.

OQC-systeem, een vrijhangend systeem voor overslagmachines.

www.hetnieuwesnelwisselen.nl * Op basis van een OilQuick snelwisselsysteem type OQ70-55 inclusief montage, geschikt voor machines van 15-30 ton en op basis van een 5-jarige financiering (5% rente) en 1600 uur per jaar. Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Demarec, De Hork 32, 5431 NS Cuijk (NL), Tel +31(0) 485 442300, Fax +31(0) 485 442120, info@demarec.com, www.demarec.com

• Sloop- & Sorteer Grijpers • Starre Vergruizers • Multi-Quick Processors • Dedicated Demolition Line • Schrootscharen • Rail Knipper

Meerlanden heeft veel ervaring op dit punt en biedt dagelijks aan meer dan 120 mensen werk die moeilijk aan een baan kunnen komen. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: ‘Het Regionaal Sorteercentrum Schiphol is een toonbeeld van samenwerking in het streven naar een circulaire economie. Samen met gemeenten en onze partners op het gebied van hergebruik en recycling bieden we werk aan mensen die anders moeilijk aan een baan komen. Bovendien winnen we grondstoffen uit oude apparaten. Alles binnen onze Metropoolregio. Zo sluiten we meerdere lokale kringlopen tegelijkertijd.’ Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: ‘In onze Wecycle Service Centers verbinden we concreet de circulaire met de sociale economie. De mensen in het Regionaal Sorteercentrum Schiphol sorteren en demonteren jaarlijks zeven miljoen kilo e-waste. Naast het sociale aspect levert dit ook een meerwaarde op in de vorm van betere recycling. Daarnaast zijn ook andere werkzaamheden mogelijk, zoals het uitvoeren van steekproeven of het uitpakken van retourzendingen. Met de Service Centers spelen we goed in op de behoeften van zowel onze partnergemeenten als onze opdrachtgevers.’ MEERLANDEN Meerlanden zet zich in voor duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en beheer van de openbare ruimte. We ontwikkelen ons tot grondstoffenregisseur in de keten. Eerst zamelden we alleen in, nu sorteren we ook en zorgen we ervoor dat materialen en afval worden gerecycled en hergebruikt. Dit leidt ertoe dat onze kennis groeit en we in staat zijn om steeds hoogwaardiger oplossingen te bedenken. Dit geldt ook voor de openbare ruimte van gemeenten die Meerlanden in onderhoud en beheer heeft. Het samenwerken met gemeenten en private partijen wordt door hen positief gewaardeerd en samen dragen we zo bij aan circulaire en sociale doelstellingen. Kijk op www.meerlanden.nl voor meer informatie.


| 19

Cat® GSV-serie grijpers voor betere prestaties en duurzaamheid De nieuwe grijpers voor grijpers van de serie Cat® GSV520 en GSV520 GC, ontworpen met functies voor het verbeteren van de sterkte, betrouwbaarheid en duurzaamheid, bevatten nieuwe, gemakkelijk te laden tanden en verticale cilinders die een profiel creëren voor een grotere materiaalzwaai en efficiëntere behandeling van bulkmateriaal. De grijpers, speciaal gebouwd voor wielmangelaars Cat MH3022, MH3024 en MH3026, zijn verkrijgbaar in een configuratie met vijf tandwielen, zowel gesloten als semi-gesloten versies, en hebben een nieuw rotatieontwerp.

beschikt ook over een standaard hijsoog aan de onderkant van de behuizing voor uitgebreide veelzijdigheid, zoals het monteren van een magneet, evenals de nieuwe HR-rotator die interne beperkingen vermindert en resulteert in een lager brandstofverbruik.

Beide nieuwe modellen bieden een verbeterde structurele levensduur en gebruiken tips die een aanzienlijk langere levensduur bieden. SCHARNIERPUNT Bovendien is de diameter van de pen bij het scharnierpunt voor beide modellen aanzienlijk verhoogd voor grotere duurzaamheid, en de GSV520 heeft een opnieuw ontworpen bus aan het scharnierpunt. Bovendien zorgen de constructie met massief scharnierpunt en robuustere eindaanslagen voor verdere duurzaamheid, en een ontwerp met vaste pen zorgt ervoor dat de montagebeugels in een rechtopstaande positie blijven voor eenvoudige installatie. De GSV520

Caterpillar ondersteunt zijn uitrustingsstukken met een uitgebreid assortiment van pre- en aftersalesdiensten, inclusief advies over selectie van werktuigmachines, operatortraining, apparatuurbeheer en een reeks financiële en verzekeringsproducten. Voor meer informatie zie: www.cat.com/products.

De GSV520 en GSV520 GC, die grijpers uit de GSM25-serie vervangen, bieden gebruikers de keuze om de grijper aan te passen aan de behoeften van de operatie. De GSV520 GC biedt de laagste acquisitie en uitstekende levenscycluswaarde; de GSV520 biedt de laagste algemene eigendoms- en bedrijfskosten en optimale levenscyclusprestaties. Beide nieuwe grijpers zijn geschikt voor gebruik in een breed scala aan materialen, waaronder versnipperd schroot, lange constructiebalken, carrosserieën en vast afval bij recycling- en overslagstations. De verbeterde prestaties van de nieuwe grijpers helpen bij het omgaan met afvalverwerking met de uitdagingen van verhoogde milieuregelgeving, verhoogde druk om te recyclen en strengere budgetten. In vergelijking met voorgaande modellen hebben de GSV520- en GSV520 GCmodellen ook lagere bedieningsgewichten voor optimale prestaties en brandstofbesparing.

Wij garanderen de hoogste inkoopprijs! Wij komen afhalen vanaf 100 stuks. Katalysatoren Recycling Nederland is vanaf 2007 actief op de Nederlandse markt als inkoop groothandel. In 2015 gaan wij in samenwerking met onze Europese partners de katalysatoren inkoopmarkt openbreken en de Nederlandse markt laten zien dat het ook op een nette en eerlijke manier kan. Waarom zou u aan ons verkopen? We verwerken met de nieuwste technieken 1000 katalysatoren per uur. We halen als enige in de wereld de edelmetalen er zelf uit. We hebben de minste kosten per katalysator, dat betekend voor u de hoogste prijs.

LANGDURIGE DUURZAAMHEID Het ontwerp van de GSV-serie grijpers omvat een hoogwaardige, slagvaste stalen constructie die ontworpen is om kwetsbare gebieden te beschermen, zoals hydraulische cilinders, die opnieuw zijn ontworpen om extra bescherming te bieden voor de cilinderstang en om een snellere ​​ openingstijd voor hoge productiviteit en verbeterde castingmogelijkheden. Voor grotere duurzaamheid worden geharde pennen en gesmeerde bussen gebruikt in alle draaipunten. Tanden hebben verwisselbare, gegoten uiteinden van BHN 445-555-materiaal voor slijtvastheid.

O e v er as ew e g 1 a | 7 9 7 1 PA H a v e l t e | T 0 5 2 1 - 34 5 0 82 | M 06 - 839 491 67 |

i n f o @katrecy cl i n g .n l

WWW.KATRECYCLING.NL


20 |

r enewi

raPPorteert verDere vooruitGanG oP het GebieD van

Mvo

‘sleutelpositie in de groeiende circulaire economie’ Het internationale waste-to-productbedrijf, Renewi plc rapporteert een verdere vooruitgang op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en kondigt daarbij ambitieuze nieuwe doelstellingen aan in het eerste MVO-rapport over het eerste volledige jaar als één Renewi. De drijfveer van Renewi’s MVOactiviteiten is het doel om gebruikte materialen een tweede leven te geven. Dit doel plaatst duurzaamheid in het hart van wat Renewi doet en maakt het bedrijf een belangrijke speler binnen de circulaire economie. De MVOactiviteiten van Renewi omvatten drie duidelijke speerpunten: het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van zijn mensen, het beschermen en behouden van de planeet en het opbouwen van nauwe banden met de lokale gemeenschappen. In samenhang met de nieuwe waarden, dienen de nieuwe MVO-ambities van Renewi als richtlijnen voor de uitvoering

van zijn waste-to-product missie en visie. Het bedrijf heeft het ongevallencijfer voor langer dan drie dagen verbeterd met 14 procent, ook het bijna-ongevallen preventiecijfer werd verhoogd naar 83 procent. Renewi heeft aangekondigd de veiligheidsnormen te willen verhogen tot de beste in zijn branche en te streven naar het bereiken van soortgelijke veiligheidsniveaus als in de bouw en in de industrie, die het in het algemeen veel beter doen op het gebied van veiligheid dan de afvalsector. Het bedrijf richt zich ook op diversiteit en gelijkheid door het aantal vrouwelijke medewerkers te verhogen, naast het toenemende

gaan en gaat daarnaast de komende jaren programma’s ontwikkelen om de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering nog verder te verbeteren. Een ander speerpunt van Renewi is het opbouwen van sterke banden met lokale gemeentes en het introduceren van innovaties om gemeentes te helpen naar een duurzamere toekomst. Het bedrijf richt zich op het minimaliseren van de gevolgen van zijn activiteiten en het heeft het afgelopen jaar 37 procemt minder meldingen van milieuklachten mogen rapporteren. VERDERE DOELSTELLINGEN Naast de huidige MVO-doelstellin-

Overlast, een ongrijpbaar fenomeen Het woord samenleving zegt het eigenlijk al. In een maatschappij moet je het samen rooien. Dit betekent ook dat er altijd enig interactie is tussen buren. Ook als dit bedrijven en burgers zijn. Wat je van elkaar mag verwachten is verwoord in het Burgerlijk Wetboek. De norm in deze is de redelijkheid. Alleen is dit een ruim begrip. Ik heb dit zelf de afgelopen zomer nog mogen ervaren.

aantal vrouwen in de directie en de raad van bestuur. TOENAME HERGEBRUIK Renewi staat voor duurzaamheid, vooral als het gaat om de hoeveelheden secondaire grondstoffen en energie die het produceert. Het afgelopen jaar heeft Renewi een hoger percentage van het verwerkte afval hergebruikt en teruggewonnen, met een toename van het hergebruik- en terugwinpercentage tot 89 procent. Renewi levert zijn klanten toegevoegde waarde door de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te verbeteren en de recycling te maximaliseren. Renewi blijft op deze koers voort-

MILIEUAdVIES

gen voor 2020, heeft Renewi verdere doelstellingen aangekondigd die in 2023 gerealiseerd moeten zijn. Deze nieuwe doelstellingen ondersteunen Renewi’s innovatieve Green Finance Framework en stellen het bedrijf in staat te profiteren van lagere rentetarieven door de volgende doelen te behalen: • Totaal recycling- en terugwinpercentage van 91 procent (89 procent in 2017/18) • 50% van het wagenpark moet voldoen aan de Euro VI norm (24 procent in 2017/18) • 0,220 beperking van de CO2uitstoot (0,214 in 2017/18) • 1,130 >3-daags ongevallenpercentage (1,505 in 2017/18) • 3,05 liter brandstof gebruikt per ingezamelde ton afval (3,15 in 2017/18) Onze missie om een duurzame wereld te creëren vormt de basis van onze besluiten en de acties die we ondernemen, zegt Peter Dilnot, CEO van Renewi. ‘Het doet mij veel plezier te kunnen rapporteren dat we op de goede weg zijn met onze MVO-doelstellingen. Door nauwe samenwerkingen met onze klanten en toeleveranciers kunnen onze mensen elke dag opnieuw onze MVO-doelstellingen waarmaken. Het is absoluut hun toewijding aan en passie voor onze visie – Afval bestaat niet – die de basis vormt voor onze centrale rol in de groeiende circulaire economie. We verheugen ons erop om komend jaar dit werk voort te zetten en om een verschil te maken voor onze mensen, planeet en de gemeentes waarvoor we ons elke dag inzetten.’ Het volledige MVO-rapport van Renewi is te vinden op de bedrijfswebsite: www.renewiplc.com.

GROOTS in VERKLEINEN

De toepassingsgebieden zijn o.a.

Waarom NRT

• Archiefvernietiging • Bandenrecycling • Kunststofreclycling • Wit- en bruingoed recycling • Vernietiging van digitale data dragers

• Turn-key installaties • Projectbegeleiding • 24-uurs servicedienst • Financiering • Experts in verkleinen

Nido Recyclingtechniek B.V. Fuutweg 6, 7442 CL Nijverdal, NIEDERLANDE Phone: 0031 548 374 900, Fax: 0031 548 374 909 info@nrt.nl, www.nrt.nl

Ik woon in een rustige buurt met rustige buren. Ik heb eigenlijk nooit last van de buren en zover ik weet hebben de buren ook geen last van mij. In deze omgeving heb ik het plan opgevat om een schuur te bouwen. Dit geheel in eigenbeheer dus buiten kantooruren. Leuke klus voor in de vakantie. De leverancier van het hout dacht er net iets anders over. Hij bracht het hout op mijn laatste vakantiedag. We besloten daarom om de klus op zaterdag op te pakken. Na een dag door bikkelen stond de schuur op zijn plaats. Het was alleen niet gelukt om alle dakshingles op het dak te timmeren. Het dak was dan ook net niet geheel waterdicht. Het had niet mijn voorkeur maar, gezien het Nederlands klimaat, voelden we ons genoodzaakt om de klus op zondag af te ronden. Binnen een uur timmeren was de klus geklaard. LOL WAS ERAF Net voordat het dak waterdicht was hoorden we dat iemand in de buurt het welletjes vond. Zonder een voorwaarschuwing werd er vanuit een achtertuin geëist dat er meteen gestopt moest worden. Ik moet zeggen dat dit, gezien het lawaai dat het timmeren met zich meebracht, geen onredelijke eis leek. In een stille omgeving geeft het hameren op een houten dak veel geluid. Helemaal als je er zelf de hamer in handen hebt. De lol en enthousiasme was er wel af, maar de ervaringen met het Nederlandse klimaat heeft ons doen besluiten om de klus toch af te ronden. Een kleine verkenning bij mijn directe buren heeft me geleerd dat het geluid op enige afstand van mijn hamer wel meeviel. Het werd wel gehoord, maar werd niet als hinderlijk ervaren. Nu weet ik dat hinder subjectief is en ik realiseer me dat dit geen reden is om te veronderstellen dat er geen hinder was. ONGRIJPBAAR FENOMEEN Er was overlast, maar betekent dit ook dat er gelijk gestopt moet worden. Dit is alleen het geval als de overlast onrechtmatig is. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De rechter kijkt dan naar veel elementen. Ten eerste de noodzaak van de geluidsproductie, daarnaast naar de aard, de ernst en de duur van de hinder. Ook moet bij onrechtmatige overlast sprake zijn van enige schade. Dit laatste is een ruim begrip. Hieronder valt bijvoorbeeld ook woongenot. Onrechtmatige overlast is daarmee een ongrijpbaar fenomeen.

Voor bedrijven is (milieu)hinder in eerste instantie via de vergunning of via het Activiteitenbesluit geregeld. Het Burgerlijk Wetboek blijft echter gewoon van toepassing. Als de werkzaamheden noodzakelijk zijn en er wordt aan de normen uit de vergunning of het Activiteitenbesluit voldaan dan zal dit niet als onrechtmatig worden aangemerkt. WETTELIJK KADER Niet alle incidentele activiteiten passen echter binnen het wettelijk kader. Met het Burgerlijk Wetboek in de hand kunt u werkzaamheden die geen uitstel dulden gewoon afronden. Hoe groter de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer hoe beter u echter moet verkennen welke schade dit voor de omgeving kan opleveren. U moet dan uw voordeel afwegen tegen het nadeel voor uw omgeving. Sta ook stil bij het subjectieve karakter van hinder. Als u weet dat een persoon snel klaagt dan is dit een teken dat deze snel hinder en mogelijke schade ondervindt. Om deze reden is het goed deze personen goed te informeren over uw plannen en te verkennen welke schade optreedt. In mijn geval dacht ik dat ik er wel mee weg zou komen, het was immers zo gepiept. Maar dit laatste wisten de buren natuurlijk niet. Had ik het goed willen doen had ik de buurt even moeten bijpraten over mijn plannen. Ik denk zo’n twaalf gezinnen. Gezien de ervaren hinder van mijn directe buren zou dit overtrokken zijn geweest. Voor een volgende keer zal ik echter diegene die heeft geklaagd wel even bijpraten over mijn plannen. Jan de Lange www.delange-milieuadvies.nl Mocht u zelf een bepaalde vraag hebben op het gebied van milieuwetgeving of een idee hebben voor een insteek van één van de volgende columns van Jan de Lange, neem dan contact op met redactie@schrootkrant.nl.


| 21 beLoonD Met

Wecycle beloont Technische Unie met een Gouden Bakkie Award vanwege het unieke inzamelconcept voor tl-buizen en armaturen, dat een combinatie is van inlevermogelijkheden op de vestigingen van Technische Unie en het meenemen van tlbuizen en armaturen bij klanten. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

w ecycLe G ouDen b akkie a warD Gezien de grootte van ons bedrijf vinden wij het belangrijk om onze CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Door in de keten samen te werken met leveranciers en klanten kunnen wij meer afval reduceren maar ook afval voorkomen, door te stimuleren dat grondstoffen zo lang mogelijk hun waarde behouden. Vanuit deze gedachte en het feit dat de aandacht voor duurzaamheid en de circulaire economie enorm gegroeid is de afgelopen jaren, vinden wij het belangrijk om een voortrekkersrol te spelen.’ ‘We hopen dat we met de Gouden Bakkie Award ook de concurrentie wakker schudden,” zegt Ed van Zuylen, Kwaliteitscoördinator bij Technische Unie.“Ook andere bedrijven in onze sector zouden in tijd en mensen moeten investeren om onze economie circulair te maken. Het winkelpersoneel en de chauffeurs moeten het doen en zij zijn echt belangrijk. De award is wat mij betreft een dikke pluim voor hen.’

Technische Unie was de eerste technische groothandel die inleverbakken voor afgedankte tl-buizen en elektrische apparaten plaatste op haar 37 servicecentra. Er zijn klanten die hier geen gebruik van maken en ook niet terecht kunnen op de gemeentelijke milieustraat. Om hen toch van dienst te zijn, ontwikkelden Technische Unie en Wecycle een nieuw inzamelconcept: vrachtwagens van Technische Unie halen lampen en armaturen op bij klanten, waarna Wecycle deze bij overslagpunten ophaalt. Op deze manier ontzorgt Technische Unie 95 procent van haar klanten. In totaal leverde Technische Unie vorig jaar meer dan 51 ton aan lampen en armaturen in voor recycling. VOORTREKKERSROL Ariane van Dijk, Manager MVO bij Technische Unie: ‘De samenwerking met Wecycle past uitstekend binnen onze MVO-strategie.

AWARDS Wecycle heeft als doel om met de Gouden Bakkie Awards partners te belonen voor de inzameling en hun voorbeeldgedrag waarmee branchegenoten ook worden gestimuleerd om meer lampen en armaturen in te zamelen. De Award is hiermee een erkenning voor de ontvanger en een aanmoediging voor de branche waarin deze opereert. Wecycle reikt de Gouden Bakkie Awards uit in opdracht van de Stichting LightRec Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verenigd. Zij zijn opdrachtgever aan Wecycle voor de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen. OPTIMALE RECYCLING Wecycle laat energiezuinige lampen voor 92 procent recyclen tot nieuwe grondstoffen, armaturen voor 81 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van C02 vermeden.

©2008 Thermo Fisher Scientific Inc. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries’. All rights reserved.

t echnische u nie

Niton XRF Analyzers snel, betrouwbaar en het meest gebruikt in de recycling branche Thermo Scientific Niton® XRF Analyzers blijven de ontwikkelingen op het gebied van metaalanalyse met draagbare XRF leiden. Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Kenauweg 21 2331 BA LEIDEN Tel: 071-5317874 E-mail sales@xtac.nl www.thermo.com/niton

Wij verkopen ook gebruikte Niton’s

Hét enige branchemoment om persoonlijk met elkaar in contact te komen.

20, 21 & 22 november 2018 Evenementenhal Gorinchem @Recycling_EH

180904 Recycling 265x193_adv schroot.indd 1

Bestel uw gratis tickets met code:

71808007

www.recyclingvakbeurs.nl 04/09/18 13:51


22 |

Nuttige adressen Advisering Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl autodemontage

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen Glory Global Netherlands BV Tel: 0347-327444 www.glory-global.com Bevestigingsmaterialen Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl

Containers All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Gemakbak Tel: 06-53379550 www.gemakbak.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl PW Container BV 0341-563820 www.pwcontainer.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl Detectie Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Edelmetalen Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com Elektronica JACOMIJ ELECTRONICS RECYCLING B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com  Gehard staal Abraservice Nederland Tel: 0299-792003 www.nederland.abraservice.com Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl

Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Haakarmsystemen Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Handmatige Demontage Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks Cascade B.V. Tel: 036-5492905 www.cascorp.com J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Hijsbanden en rondstroppen Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Kabelpelmachines Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Kabels Interrec B.V. Tel: 0492-554199 www.vanhoutgroup.com Katalysatoren RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ METALEN B.V. Tel: 0343-57 47 14 www.jacomij.com (Overslag)Kranen Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS Lifting Equipment Tel: 0525-651834 www.aksbv.com E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl Laad-en lossytemen Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl Magneten Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmit-magnetics.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Metaalanalyse Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl VM ViSion XRF-LIBS-OES Tel. 032 37893602 www.vm-vision.eu XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com Organisaties Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 020 6613181 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl

Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl Persen BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Revisie ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BGS Gearservice Tel: 0342 – 820 212 www.gearboxservices.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Scharen/snijmachines ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Europe Recycling B.V. (T) +31 (0)529 40 81 70 www.europe-rec.com Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be


| 23

RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com S.G. Handel & Dienstverlening Tel: 06 522 33 831 www.sghandel-dienstverlening.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SmeermiddeLen HL Eco Services Tel: 0548-612926 www.hlecoservices.nl SofTWare ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl AMCS Tel: 020-6005151 www.amcsgroup.com Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SorTeerinSTaLLaTieS BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Europe Recycling B.V. (T) +31 (0)529 40 81 70 www.europe-rec.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu

Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl STofbeheerSing Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu Transtech Industrieservice B.V. Tel: 0182-379222 www.transtech.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrialproducts.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STraLingSdeTecTie Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu

Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl TerreininrichTing Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TranSporTbanden/onderdeLen Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be TranSporT (maTerieeL) Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl

Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uiTzendbureau’S ALL DAY Tel: 013-2070750 www.alldayflex.eu Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl vLoeiSTofdichT RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl voLrubber banden CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com WeegapparaTuur Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-weegtechniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl

Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be

Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS Europe Recycling B.V. (T) +31 (0)529 40 81 70 www.europe-rec.com Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! TE KOOP Alle soorten bevestigingsmaterialen tegen de scherpste prijzen. Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal of RVS A2. bsbakker@live.nl 046-4379567 TE KOOP Hijsbanden en rondstroppen NIEUW lengtes 1-2-3-4-5-6-8-10 meter sterktes 1-2-3-4-5-6-8-10 ton tot 75% goedkoper dan andere leveranciers. Mail voor vrijblijvende prijsopgave: bsbakker@live.nl Tel. 046-4379567 AANGEBODEN: Palletstellingen, geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn stapelbaar.

75 euro per stuk, excl. BTW. Tel: 010 - 4216500. TE KOOP: Autodemontagebedrijf op eigen grond in Schagen (NH) - 2750 m² - alle vergunningen sedert 1980 aanwezig. Prijs en aanvaarding in overleg. ESAM Autodemontage, tel: 022 - 297925. E-mail: N.Limmen@quicknet.nl TE KOOP AANGEBODEN: Alle maten Thorup oliekappen. www.oliekappen.nl Tel: 0612 – 55 4000 E-mail: info@oliekappen.nl Te koop aangebonden: Big Bags gebruikt, nieuw, misdruk en restpartijen Handelsonderneming P. Droog Tel: 06 5107 5693 E-mail: pwdroog@kpnmail.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 7- 2018 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


Motrac Linde Geelhoed werkt nu

In 1974 hebben wij een ongeveer 40en jaar met verhuizing gehad sindsdien Motrac werken weLinde emee InGeelhoed 1974 hebben wij een werkt nu ‘Sinds vorig jaarendraaien verhuizing gehad sindsdien ongeveer 40 jaar met werken we emee er weer 2 nieuwe heftrucks’

Motrac Linde

‘Sinds vorig jaar draaien Na 10 jaar wisselen wij de heftruck In hebben wij een er weer 2 1974 nieuwe heftrucks’ in en dan komt er weer een nieuwe! verhuizing gehad en sindsdien werken Na 10 jaar wisselen wijwe deemee heftruck in en dan komt er weer een nieuwe!

‘Sinds vorig jaar draaien er weer 2 nieuwe heftrucks’ Na 10 jaar wisselen wij de heftruck in en dan komt er weer een nieuwe!

Raymond van Emden van Bylandt (CRH) in Tolkamer

Raymond van Emden van Bylandt (CRH) in Tolkamer “ Door de unieke hydrostaat “en Door de unieke ergonomie kan ikhydro op de millimeter nauwkeurig en ergonomie kan “ Door de unieke hydroik stao navigeren” deenmillimeter nauwke ergonomie kan ik op Raymond van Emden van Bylandt (CRH) in Tolkamer

Linde dieselnavigeren” heftrucks de millimeter nauwkeuri Meer dan 115 jaar geleden begon bakstenenfabrikant Bylandt met het maken van straatbakstenen. Tot op de dag van vandaag blijven “de kleimannen” zich ontwikkelen en doen er alles aan om de beste producten te bieden. Samen met MotracLinde.

Linde diesel heftrucks Linde diesel heftrucks

Krachtiger dan ooit en nog steeds navigeren” Meer dan 115 jaar geleden begon bakstenenfabrikant een ongeslagen succes! met het maken van straatbakstenen. Tot op de dag van blijven “de kleimannen” zich ontwikkelen en doen er a Krachtiger dan ooit en nog steeds Krachtiger dan ooit en nog steeds om de beste producten te bieden. Samen met MotracLi eeneen ongeslagen succes! ongeslagen succes! DYNAMISCHE PRESTATIES EN

Meer dan 115 jaar geleden begon bakstenenfabrikant Bylandt met het maken van straatbakstenen. Tot op de dag van vandaa blijven “de kleimannen” zich ontwikkelen en doen er alles aan om motraclinde.nl de beste producten Ga naar voor te debieden. unieke Samen met MotracLinde.

angeweg 22 31 GW Ommen .: 0529 - 452 690 o@hansvandriel.nl

Adv MotracLinde_Bylandt_215x285.indd 1

Hydrostaat en ergonomische innovaties. Ga naar motraclinde.nl voor de unieke hydrostaat en ergonomische innovaties.

LAAG BRANDSTOFVERBRUIK

Ga naar motraclinde.nl voor de unieke

Ga naar motraclinde.nl voorinnovaties. de unieke Hydrostaat en ergonomische Ga naar motraclinde.nl voor de unieke Hydrostaat en ergonomische innovaties. Ga naar motraclinde.nl voorinnovaties. de unieke hydrostaat en ergonomische hydrostaat en ergonomische innovaties.

Schroot nr 6 2018  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Schroot nr 6 2018  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Advertisement