Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 4 | Week 17 | 2016 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

3 Autodemontage Bert Bek heeft oog voor totaalplaatje

3 Anton van der Meulen erg geschrokken van bedrijfsbrand

6

Mogelijk tweede leven voor accu’s in vluchtelingenkampen

Riwald Recycling Almelo neemt Koster metalen over

Samenwerking Weelec en Maastricht

In vluchtelingenkampen of militaire kampementen is de energievoorziening vaak een enorme kostenpost. Dieselgeneratoren verbruiken veel brandstof. Bovendien zijn ze milieuonvriendelijk. Drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzochten een oplossing: het inzetten van gebruikte accu’s uit elektrische auto’s voor duurzame energie.

Koster metalen B.V. in Beverwijk is overgenomen door Riwald Recycling Almelo. Riwald ziet deze uitbereiding als een strategische stap naar de toekomst. De vestiging in Beverwijk ligt aan een zeehaven waardoor voor Riwald de mogelijkheid ontstaat om de export naar landen als Spanje, Marokko, Turkije, Griekenland en Egypte voor eigen rekening te nemen.

Weelec is een samenwerking is gestart met de gemeente Maastricht en Kringloop Zuid. Eén van de doelstellingen van het pilotproject is om meer afgedankte elektrische apparaten in te zamelen en optimaal te recyclen.

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 9

Lees verder op pagina 10


2

|

Voorwoord

Kleine dingen… Als jong meisje zat ik op een kinderkoortje (voor korte tijd, want toen de dirigent hoorde hoe vals ik zong, was het snel gebeurd met mijn ‘zangcarrière’) en zong ik uit volle borst: ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’. Eigenlijk ben ik het daar nog steeds helemaal mee eens, zowel privé als zakelijk. Op zakelijk gebied vind ik het vanzelfsprekend dat de artikelen op tijd klaar zijn en dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Toch is dat niet even vanzelfsprekend als dat lijkt. Ik heb door de jaren heen met veel verschillende freelancers gewerkt. Sommige daarvan hanteerden een soortgelijke werkwijze, maar er waren er ook die zich niet aan de genoemde punten hielden. Verhalen kwamen te laat binnen, instructies werden niet opgevolgd en soms werd op de dag van de deadline zelfs een verhaal helemaal geannuleerd. Het is dan ook niet verbazend dat de meeste van deze personen hun eenmanszaak hebben moeten beëindigen. Natuurlijk geldt bij u in de branche hetzelfde. Juist door het nakomen van de afspraken en het verlenen van nét dat beetje meer service kunt u zich onderscheiden van uw concurrenten. Dit onderwerp kwam ook ter sprake tijdens mijn bezoek aan Faber Energy BV in Woudsend. Het nakomen van gemaakte afspraken is volgens Johnny en Wim Faber één van de grootste succesfactoren van het bedrijf. Afspraak is afspraak, zeg-

gen de ondernemers stellig. Daarom proberen ze altijd op tijd - liefst nog iets vroeger - bij het bedrijf te arriveren en houden ze de klanten altijd goed op de hoogte. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan wordt dit direct gemeld. Dat wordt volgens de mannen ontzettend gewaardeerd. Dat kan ik me goed voorstellen. Het is prettig als de vervoerder vijf minuten eerder is in plaats van een half uur te laat. Afgelopen weekend had ik hierover tijdens een feestje nog een gesprek met een ondernemer uit de ICT-business. Hij levert voornamelijk computers aan consumenten en als na het uitbrengen van een offerte bleek dat de factuur vijftig euro hoger uitviel, dan kreeg hij boze gezichten. Toen hij echter een keer een te hoge berekening maakte en het eindbedrag viel lager uit, was de reactie uiteraard heel anders. Sindsdien maakt hij zijn berekening vaak net iets hoger en inmiddels heeft hij al verschillende klanten horen praten over het feit dat zijn computers ‘goedkoop’zijn. Daarmee weet hij zich te onderscheiden van andere aanbieders. Zo zijn het de kleine puntjes waarmee je als ondernemer toch het verschil kunt maken. Wendy Noordzij

Meer informatie over Schroot! is te vinden op onze website: www.schrootkrant.nl. Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@schrootkrant.nl en we zijn ook actief op Twitter via @schrootkrant.

‘Nederland harder geraakt door grenscontroles’ Nederland moet zich blijven verzetten tegen de herinvoering van grenscontroles in het Schengengebied. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Uit het onderzoek blijkt dat het bruto binnenlands product met 9 miljard euro kan teruglopen in 2020 als de grenscontroles blijvend zijn. Vanwege de grotere openheid van de Nederlandse economie is het nadeel in Nederland groter dan in andere EU-landen. Volgens het CPB leiden grenscontroles tot langere wachttijden die niet alleen het handelsverkeer

raken, maar ook het toerisme, het woon-werkverkeer en het winkelen in de grensstreek. Momenteel voert een aantal lidstaten tijdelijk weer grenscontroles uit en overweegt de Europese Commissie een uitbreiding van de controles voor twee jaar goed te keuren. MKB-Nederland en VNO-NCW hopen dat de afspraken tussen de EU en Turkije leiden tot het beperken van de vluchtelingenstroom naar de landen van de Europese Unie. Dat zou de druk wegnemen van de roep om nieuwe grenscontroles. ‘We moeten nu kijken hoe reëel die afspraken zijn’, aldus de ondernemersorganisaties.

Mogelijk tweede leven voor accu’s in vluchtelingenkampen

COLOFON D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 4 | Week 17 | 2016 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

In vluchtelingenkampen of militaire kampementen is de energievoorziening vaak een enorme kostenpost. Dieselgeneratoren verbruiken veel brandstof. Bovendien zijn ze milieuonvriendelijk. Drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzochten een oplossing: het inzetten van gebruikte accu’s uit elektrische auto’s voor duurzame energie. Stella Dijksterhuis, Kees Jansen en Sjoerd de Wit studeren Technische Bedrijfskunde op de HvA. ‘Voor het uitstroomprofiel Innovatiemanagement deden we onderzoek naar de vraag hoe je waarde kunt toevoegen aan gebruikte accu’s uit elektrische auto’s’, zegt Jansen. ‘Een afgedankte accu heeft nog steeds 70 tot 80 procent van zijn capaciteit. Hoe kun je dat benutten?’ De studenten verkenden de technische en economische mogelijkheden. De Wit: ‘Om de haalbaarheid te achterhalen, hebben we experts geïnterviewd, onder wie Hector Timmers, projectleider bij Auto Recycling Nederland (ARN). Hij was betrokken bij een pilot op het eiland Pampus met gebruikte accu’s als duurzame energievoorziening. Zo’n idee hadden we ook, maar dan voor kampen voor militairen of vluchtelingen.’ BETROUWBAAR EN DUURZAAM Dijksterhuis legt het concept uit: ‘In een container plaats je gebruikte accu’s. Die laad je overdag op met zonnecellen, zodat ze een kamp zo veel mogelijk van energie kunnen voorzien en het gebruik van dieselgeneratoren kan worden gereduceerd. Volgens ARN kan hiermee de levensduur van de accu behoorlijk verlengd worden mits er niet te diep

ontladen wordt.’ Het concept lost veel problemen op. ‘Je bespaart op brandstof voor dieselgeneratoren’, noemt Jansen als voorbeeld. ‘Daardoor heb je de hogere investeringskosten van het accusysteem in ruim drie jaar terugverdiend in militaire kampen. In vluchtelingenkampen duurt dat ruim zes jaar.’ Het tweede leven van accu’s pakt ook goed uit voor het milieu. ‘De emissies van de dieselgeneratoren zijn schadelijk’, zegt Dijksterhuis. ‘Als daarvoor geen alternatief komt, haalt het ministerie van Defensie zijn doelstelling niet om in 2030 zeventig procent van zijn energie duurzaam op te wekken.’ MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE Timmers van ARN is gecharmeerd van het concept van de HvAstudenten. ‘Het is zonde om accu’s uit elektrische auto’s te moeten recyclen als ze nog prima in een stationaire toepassing ingezet kunnen worden. Bovendien is die recycling nu nog erg kostbaar. Daarom is het goed op deze manier de energie capaciteit te kunnen hergebruiken. Met onze proefopstelling op Pampus wilden we zien hoe je een eiland zonder energienetwerk toch van meer duurzame energie kunt voorzien. Kampen voor militairen of vluchtelingen zijn wat dat betreft ook ‘virtuele eilanden’ en vaak puur aangewezen op hun eigen stroomvoorziening. De problematiek rond vluchtelingenkampen is nu zeer actueel. Dat geeft het concept van de studenten extra maatschappelijke relevantie. We juichen de verantwoordelijke partijen dan ook van harte toe om deze inventieve benadering in de praktijk toe te passen.’ Bron: ARN

3 Autodemontage Bert Bek heeft oog voor totaalplaatje

3 Anton van der Meulen erg geschrokken van bedrijfsbrand

6

Mogelijk tweede leven voor accu’s in vluchtelingenkampen

Riwald Recycling Almelo neemt Koster metalen over

Samenwerking Weelec en Maastricht

In vluchtelingenkampen of militaire kampementen is de energievoorziening vaak een enorme kostenpost. Dieselgeneratoren verbruiken veel brandstof. Bovendien zijn ze milieuonvriendelijk. Drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzochten een oplossing: het inzetten van gebruikte accu’s uit elektrische auto’s voor duurzame energie.

Koster metalen B.V. in Beverwijk is overgenomen door Riwald Recycling Almelo. Riwald ziet deze uitbereiding als een strategische stap naar de toekomst. De vestiging in Beverwijk ligt aan een zeehaven waardoor voor Riwald de mogelijkheid ontstaat om de export naar landen als Spanje, Marokko, Turkije, Griekenland en Egypte voor eigen rekening te nemen.

Weelec is een samenwerking is gestart met de gemeente Maastricht en Kringloop Zuid. Eén van de doelstellingen van het pilotproject is om meer afgedankte elektrische apparaten in te zamelen en optimaal te recyclen.

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 9

Lees verder op pagina 10

Jaargang 4, week 17, 2016, nr. 3 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche. Verschijnt 8 x per jaar. Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 Fax: 0515 - 432153 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515-432140 / 06-20479538 wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant Aan dit nummer werkte(n) mee: Jan de Lange en Hans Sangers Fotografie: Schrootkrant Vormgeving: Peter Tiel Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds ­stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2214-9309 Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

A utodeMontAge b ert b ek bv

3

heeft oog voor totAAlplAAtje

‘Veilig en goedkoop rijden voor iedereen’ Autodemontagebedrijf Bert Bek is, zoals velen in de branche, een echt familiebedrijf. Het is gelegen in Zeeland, in een hoekje van Zuid-Beveland. Marco Bek, de jongste van de broers, vertelt over de geschiedenis en toekomst van het bedrijf. Naast het demonteren van auto’s zijn de broers ook zeer actief in het repareren van auto’s en voeren ze APK-keuringen en grote en kleine beurten uit. Schadeauto’s en motoren krijgen een nieuw leven of worden gesloopt, afhankelijk van de conditie waarin ze aangeleverd worden. Het bedrijf kent een heftige geschiedenis. Onder de bezielende leiding van de broers Walter, Dennis en Marco Bek timmert het bedrijf gelukkig nog altijd goed aan de weg. We kennen ze allemaal; mensen met een florerend bedrijf, die het altijd voor de wind gaat. Een bedrijf, opgestart door (over)grootvader, uitgebouwd door vader en voortgezet door zoon. Alsof het ze in de schoot wordt geworpen. Het klinkt als een sprookje en dat is het eigenlijk ook. In de schrootbranche kom je deze bedrijven niet vaak tegen. Het zijn eerder verhalen over hard werken, afzien en het hoofd zo goed mogelijk boven water houden. Niks schone schijn. Een familiebedrijf brengt altijd veel extra verantwoordelijkheid mee. Wat door opa’s en vaders is opgebouwd, mag niet verloren gaan. Voor de meeste lezers is dit een bekend verhaal. Zo ook voor de gebroeders Bek. Zij weten van hard werken, maar helaas ook van afzien. Marco: ‘Onze vader, Bert Bek, nam jaren geleden het bedrijf van zijn vader over. Het was een echte ouderwetse sloperij, met oude Amerikanen bovenop elkaar gestapeld. In de loop der jaren is dat verder uitgebouwd; niet alleen het slopen, maar ook repareren en de onderdelenhandel kwamen erbij. In 2002 overleed mijn vader, waardoor mijn oudste broer Walter, die pas 18 jaar was, de leiding moest overnemen. Ondanks dat je opgroeit in de schroothandel, word je dan écht voor de leeuwen gegooid. Het was een heftige periode, temeer omdat het bedrijf in 2003 volledig is afgebrand. Alsof dat niet uitdaging genoeg bood, overleed het jaar daarop onze moeder. Het zat echt op alle fronten tegen.’ Een zware en letterlijk slopende periode. Maar het leven ging door en Walter zette door. Sinds een aantal jaar werken broers Dennis en Marco ook bij het bedrijf en samen met nog een werknemer blijven ze bouwen, slopen en handelen.

APK en de handel in tweedehands en nieuwe onderdelen. De onderdelenverkoop verloopt voornamelijk via bedrijven in de buurt, maar we willen ons meer op het internet richten, waar toch echt de toekomst ligt. Ik richt me binnen het bedrijf vooral op de demontagetak. Het gaat over het geheel genomen best goed met ons bedrijf. Er is en blijft vraag naar auto-onderdelen en

onderhoud. Wij focussen daarbij op veilig en betrouwbaar autorijden. En ja, Nederlanders vinden het altijd erg prettig als dat zo goedkoop mogelijk kan. Door middel van persoonlijke aandacht en regelmatig onderhoud zorgen we dat iedereen goedkoop en veilig kan rijden.’ Er staan ruim vijfhonderd auto’s voor onderdelen op het enorme terrein, de broers hoeven dus

geen nee te verkopen. Omdat de metaalprijzen op dit moment niet al te denderend zijn, staan er ook zo’n 1.000 autowrakken opgeslagen. Bek vervolgt: ‘Zie het maar als een spaarpotje; we hebben heel veel opslagruimte, dus de luxe om te wachten op een gunstige prijs. We bewaren en sparen op en dan is het natuurlijk ook nog een beetje geluk hebben. In ieder geval zijn we altijd

op zoek naar (sloop)auto’s. Omdat we voorlopig nog niet op hoeven te ruimen, kan veel van onze aandacht uitgaan naar de autohandel. Je kunt uiteindelijk echt alles verkopen. Dat benaderen we altijd op onze eigen manier; we bewaren de auto vaak als geheel. Wanneer een klant belt voor een brandstofleiding, wat je meestal niet zo los hebt liggen, kunnen wij dat leveren. Alle mogelijke

onderdelen zijn present en kunnen we zo uit onze auto’s halen. Dit is natuurlijk ook heel erg prettig wanneer we zelf aan het repareren zijn of bezig zijn met onderhoud. Je hebt het altijd voorhanden en de prijs is gunstig.’ TOEKOMST De gebroeders Bek representeren de jonge generatie ondernemers

in de autodemontage. De focus ligt de laatste jaren steeds meer op onderdelen en internet. ‘We zijn steeds meer bezig met digitaliseren en registratie. Het is een beste klus om alles op papier te zetten. Onze benadering is daarin eigenlijk nog wat van de oude stempel; in plaats van een auto-onderdeel voor onderdeel te demonteren, op te slaan in een magazijn en het onderdeel te

Mail naar: redactie@schrootkrant.nl

De opkomst van onderdelenhandel is niet te stuiten, beseffen de broers, maar het gaat voorlopig erg goed op de oude, vertrouwde manier. Bek besluit: ‘Onze locatie is zowel positief als negatief; omdat we tegen de Belgische grens aanzitten, is handel met Belgische en Franse verzekeringsmaatschappijen makkelijk. Vooral de jonge schadeauto’s kunnen we dan tegen goede tarieven zelf uit België halen. Dat is goed. Doordat we ons in een hoek van het land bevinden, is de markt wel wat beperkter. Daar staat ook weer tegenover dat er in Zeeland niet heel veel autodemontagebedrijven zijn.’ Al met al gaat het goed met het bedrijf. Door een totaalpakket te bieden op het gebied van auto’s, kan het bedrijf nog jaren mee. De broers zijn jong en houden het oog op de toekomst. Wanneer er tijd over is, zetten ze meer in op digitaal. Voorlopig is de aanpak ‘oud en vertrouwd’, zeer degelijk en betrouwbaar en daar is helemaal niets mis mee.

MG Kabel Granuleerinstallaties Compacte granuleerinstallatie voor koper en/of aluminium kabel. Kabel invoer: vanaf 60 tot 1000 kg / u Verkogelingsmolen voor haardraad kabel

AUTOBEDRIJF Waar de focus vroeger lag op demontage, heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een allround autobedrijf. De jonge ondernemer legt uit: ‘Walter en Dennis zijn onze keurmeesters. Zij houden zich voornamelijk bezig met reparaties,

Leuke noviteit te melden? Wij nemen deze graag mee!

registreren, gebruiken we vaak de auto als magazijn. Dan registreer je als het ware per complete auto.’ Dat klinkt logisch en bespaart een hele hoop tijd. Bek werkt vooral met oudere auto’s, die gemiddeld zo’n vijftien jaar meegaan. Daar krijg je dan een stuk of zes van binnen en dan schiet het niet echt op, om bij alle zes een spiegel eraf te halen en die allemaal afzonderlijk aan te bieden. Bek vervolgt: ‘We zien absoluut de potentie van het internet; het aanbieden per onderdeel is makkelijker en je bereikt een veel groter publiek. Vooral bij jonge schadeauto’s is dit lucratief, maar die zijn best moeilijk te krijgen. Wanneer een klant specifiek vraagt om een bepaald onderdeel, demonteren we dit natuurlijk, maar we doen het vooralsnog niet op grote schaal bij voorbaat al. Het is zonde van de tijd als de onderdelen vervolgens blijven liggen.’

99% zuiver kopergranulaat Eenvoudig te bedienen Lage ondehoudskosten

Revolutionaire stap voorwaarts in kabelrecycling

U bent van harte welkom in Helmond voor een demonstratie! www.bronneberg.nl

|

info@bronneberg.nl

|

0492-591900


4

|

Linde Material Handling vestigt record Het fiscaal jaar 2015 eindigde voor Europa’s belangrijkste industriële heftruckfabrikant Linde Material Handling met een zeer bijzonder recordcijfer. Voor het eerst in de geschiedenis van Linde MH zijn er in één jaar tijd meer dan 100.000 hef- en magazijntrucks verkocht.

OPBRENGSTMAXIMALISATIE DOOR ICT-REMARKETING • Elektronica recycling www.elektronicarecycling.net • Ferro & non-ferro metalen

HOLLAND RECYCLING Schouwrooij 8 l 5291 RE Boxtel Industrieweg 9 l 5281 RW Boxtel Postbus 143 l 5280 AC Boxtel Telefoon: 0800 - 44 000 04 E-mail: info@hollandrecycling.nl

WWW.HOLLANDRECYCLING.NL

CONTAINERS

Met de bestelling van drie elektrische Linde E80/900 heftrucks zorgde ‘s werelds grootste fabrikant van op hout gebaseerde panelen en houtmaterialen, Kronospan, dat het oude record verbroken werd. ‘We zijn zeer trots op dit uitzonderlijke verkoopresultaat’, zegt een opgetogen Massimiliano Sammartano, Linde’s Vice President van Sales & Service Marketing & Operations, een paar dagen na publicatie van de KION jaarrapportage 2015. ‘Dit record is te danken aan het vertrouwen dat onze klanten in Linde MH hebben. Onze medewerkers zijn volledig toegewijd om de klant de best mogelijke ondersteuning te geven en de (interne) logistiek zo goed mogelijk in te richten door de juiste producten, diensten en software oplossingen te bieden.’ ‘Wij hebben voor de elektrische heftrucks van Linde gekozen, omdat ze schoon en stil in operatie zijn, terwijl ze bijna hetzelfde prestatievermogen als dieseltrucks hebben’, vertelt Carlos Navarro, Sales Manager bij Kronospan. De producteigenschappen haalden Kronospan

over voor Linde te kiezen. ‘Wij geloven in de veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en productiviteit die Linde biedt en waarderen de hoge kwaliteit van service.’

van magazijntechnologie ter wereld en is marktleider in Europa. Het bedrijf biedt klanten deskundig advies voor diverse toepassingen, na tientallen jaren ervaring te hebben opgebouwd in de ontwikkeling en productie van elektrische aandrijvingsystemen. Als internationaal bedrijf heeft Linde Material Handling productie- en assemblagefabrieken in alle belangrijke delen van de wereld, evenals een wereld-

LINDE MATERIAL HANDLING Linde Material Handling GmbH, een bedrijf uit de KION GROUP AG, is één van de meest toonaangevende fabrikanten van vorkheftrucks en materieel op het gebied

wijd verkoop- en servicenetwerk met vertegenwoordigingen in meer dan 100 landen. In het financiële jaar 2015 had Linde Material Handling ongeveer 14.500 werknemers en een omzet van 3,4 miljard euro.

Jaarcongres Afval & Recycling Industrie 2016 Het centrale thema tijdens de zesde editie van het Jaarcongres Afval & Recycling Industrie 2016 is ‘Versterken van de afvalketen’. Het evenement vindt donderdag 2 juni plaats in Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam.

nieuw én gebruikt, inruil mogelijk

Verkoop en inkoop van:

• Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL

Het laatste nieuws niet alleen in de vakkrant, maar ook op Twitter. Volg ons via: @schrootkrant

De transitie naar een circulaire economie is noodzakelijk. Hoe kan de afval- & recyclingsector dit proces versterken? Welke partijen zijn hierbij betrokken en hoe kunnen we samenwerken om een circulaire economie te realiseren? Topsprekers delen hun visie en gaan graag in gesprek.

15.20 uur : 16.00 uur :

16.20 uur :

HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT: 09.45 uur : Excursie naar AVR in Rozenburg. 12.30 uur : Ontvangst met netwerklunch. 13.30 uur : Welkom door dagvoorzitter Freek van Eijk, Managing Director Acceleratio 13.40 uur : Openingswoord –Rendabele recycling. Prof. Dr. Peter Rem, Hoogleraar Resources & Recycling TU Delft doorbreekt de mythe dat er met hergebruik niets te verdienen valt. Hoe kunnen we recycling rendabel maken? 14.00 uur : Recycling begint vóór de productie. Van verkoop van wasmachines, naar verkoop van wasbeurten. Algemeen Directeur Miele Nederland, Stefan Verhoeven, vertelt over het belang van ‘circulair denken’ in de eerste fase van productcreatie. 14.20 uur : Impact circulaire economie. In de overgang van een lineaire naar een circulaire economie speelt geld een sleutelrol. Hoe kunnen we van de huidige naar de nieuwe situatie komen? U hoort Richard Kooloos, Director Sustainable Development ABN AMRO Bank. 14.40 uur : Versterken van de keten. Samenwerking tussen alle partners in de keten is noodzakelijk voor de transitie naar een circulaire economie. Hoe kunnen we dit optimaliseren en waar liggen de uitdagingen? Er vindt

16.40 uur :

16.50 uur :

17.30 uur :

een tafelgesprek plaats met: Robert Seegers, VP Public Affairs and Communication Northern Europe Coca Cola Enterprises; Wieger Droogh, Algemeen Directeur SUEZ Recycling and Recovery Netherlands; Sjouke Tjalsma, Algemeen Directeur Lankhorst Engineered Products en John Vernooij, Algemeen Directeur Omrin. Koffiepauze. Haalbaarheid huishoudelijke afvaldoelstellingen. Het programma Van Afval Naar Grondstof blijft een hot-topic. Wat kunnen de gemeenten doen om de doelstellingen na te streven en is 100kg restafval per persoon in 2020 überhaupt wel haalbaar? Han Noten, Voorzitter NVRD deelt zijn visie. Duurzaam afvalbeheer binnen de circulaire economie. Is alles recyclebaar? Peter Louwman, Managing Director Indaver Nederland, kijkt met een kritische blik naar recycling. Focus op kwaliteit is minstens zo belangrijk als de gestelde kwantitatieve doelen. Hoe kunnen we de materiaalkringlopen duurzaam sluiten? Best practice gemeente. Mark Leemans, Manager Beleid en Communicatie ROVA Zwolle praat u bij over het 100-100-100 project. Hoe toepasbaar is dit project in uw gemeente? Afsluiting: Wet en Regelgeving. De afvalsector is afhankelijk van de overheid in de transitie naar een circulaire economie. Welke subsidies kunnen we verwachten en hoe vertaalt dit zich naar de gemeenten? Dit wordt gevraagd aan: Wilco Scheurwater, Statenlid Provincie Zuid Holland; Hannie Vlug, Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Mileu en Alexander van Steenderen, Wethouder Beheer Openbare Ruimte gemeente Schiedam. Netwerkborrel.

De kosten van dit middagcongres bedragen € 499,(excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart. Voor meer informatie en aanmelding zie: www.managementproducties. com/events/afval-en-recycling-industry/home/.


|

5

Het belang van het registeren van een handelsnaam als merk Door: mr. Huib Berendschot en Mr. Bram Woltering *)

Er zijn goede redenen om een handelsnaam eveneens als merk te registreren. Een handelsnaam kent namelijk een aantal beperkingen ten opzichte van een merkrecht. Hieronder een opsomming van de voordelen van een merkregistratie boven een handelsnaamrecht: BESCHERMING (ONDERNEMING VS. WAREN EN DIENSTEN): Het handelsnaamrecht geeft alleen bescherming aan de naam waaronder de onderneming (naar buiten toe) wordt gedreven. Dit brengt mee dat producten of diensten die onder een afwijkende naam worden aangeboden niet indirect worden beschermd door het handelsnaamrecht.Via het merkenrecht kan bescherming gezocht worden voor zowel de handelsnaam, door deze als dienstmerk te registreren, als voor alle andere namen (tekens) die voor waren of diensten worden gebruikt. Voor één bepaald teken kan aan de hand van een classificatie systeem bescherming gezocht worden binnen 45 verschillende klassen van waren en diensten. Daarbij kan een merk ingeschreven worden voor meerdere (uiteenlopende) waren en/of diensten. BESCHERMING (TYPE TEKEN): Onder het handelsnaamrecht wordt enkel de naam waaronder de onderneming naar buiten treedt beschermd. Logo’s komen niet voor handelsnaamrechtelijke bescherming in aanmerking. Met een merkenregistratie kan voor figuratieve elementen zoals logo’s wel bescherming verkregen worden. Onder omstandigheden kan zelfs een registratie voor vormmerken (bijv. het Coca-Cola flesje) en kleurof klankmerken verkregen worden. De beschermingsmogelijkheden ten aanzien van het type onderscheidingsteken zijn in het merkenrecht dus aanzienlijk ruimer. BESCHERMINGSOMVANG (TERRITORIAAL): Een handelsnaamrecht biedt enkel bescherming voor de handelsnaam in het geografische gebied waarin de onderneming de handelsnaam drijft (c.q. actief is). Dat kan heel Nederland zijn, maar ook beperkt zijn tot slechts een regio of provincie. Een merk biedt naar gelang het type registratie exclusieve bescherming in de gehele Benelux (Benelux-merk), de Europese Gemeenschap (Gemeenschapsmerk c.q. Uniemerk), of individuele landen (nationale registraties). HANDHAVINGSMOGELIJKHEDEN: Op basis van oudere handelsnaamrechten kan alleen opgetreden worden tegen jongere handelsnamen (of merkrechten) indien er bij het publiek gevaar voor verwarring is te duchten gelet op de aard van beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (c.q. het geografisch gebied waarin zij actief zijn). Zo zal bakkerij ‘Janssens’ te Rotterdam wel kunnen optreden tegen een gelijknamige bakkerij in Rotterdam, maar er zal geen gevaar voor verwarring te duchten zijn met een bakkerij ‘Janssens’ te Groningen of een ijzerhandel ‘Janssens’ te Rotterdam. Op basis van merkrechten kan eerder, gemakkelijker en in meer situaties opgetreden worden. Zo kan worden opgetreden in het gehele gebied waarvoor het merk is geregistreerd (bijv. de Benelux of de Europese Gemeenschap), in de eerste vijf jaren na registratie kan een merkhouder ook niet worden tegengeworpen dat hij het merk niet heeft gebruikt. Een merkhouder kan optreden tegen gebruik

van gelijke of overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wanneer daarbij gevaar voor verwarring te duchten is. Verder kan met een bekend merk worden opgetreden tegen gelijke of overeenstemmende tekens gebruikt voor niet-soortgelijke (en soortgelijke) waren of diensten wanneer daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Wanneer ongerechtvaar-

digd voordeel getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk kan ook worden opgetreden tegen een teken dat anders wordt gebruikt dan ter onderscheiding van waren of diensten. HANDHAVING (BEWIJS BESTAAN OUDERE RECHTEN): Het handhaven van een handelsnaam kan aanzienlijke problemen opleveren aangezien aannemelijk gemaakt zal moeten worden dat men oudere handelsnaamrechten bezit dan de wederpartij. Het laten opnemen van een handelsnaam in het KvK schept geen handelsnaamrechten. Daarbij kan noodzakelijk zijn dat aan de hand van documentatie (bijvoorbeeld facturen en

reclame-uitingen) bewezen kan worden dat een onderneming sinds een bepaald jaartal in een bepaald geografisch gebied en branche actief was onder de betreffende handelsnaam. Het bestaan en ontstaan van een merkrecht is in beginsel gegeven met de merkregistratie. Er geldt voor de eerste 5 jaren na de merkregistratie (van een Beneluxof Gemeenschapsmerk) ook geen gebruiksverplichting.

Een merkrechtregistratie is een erkend vermogensrecht dat ‘los’ van de houder overgedragen kan worden. De aan een merk verbonden goodwill kan dan ook gemakkelijk te gelde gemaakt worden door verkoop of licentiering van het merk.

EXPLOITATIE MOGELIJKHEDEN: Een handelsnaam kan niet ‘los’ worden overgedragen van de overdracht van (relevante onderdelen van) de onderneming. Verder bestaat er veel onduidelijkheid over de mogelijkheid om een handelsnaamrecht in een licentie aan een ander te geven.

*) Huib Berendschot, is als Advocaat en Partner en Bram Woltering als Professional Support Lawyer verbonden aan AKD Advocaten, Notarissen en Belastingadviseurs. Tel. 088-2535000. E-mail: info@akd.nl

Kortom, het registeren van een handelsnaam als (dienst)merk brengt aanzienlijke voordelen met zich mee.


6

|

A nton

van der

M eulen

over de brand op zijn bedrijf :

‘De schrik slaat je om het hart’ ‘Gelukkig was dat het geval. Wat mij opviel, was de rust en kalmte die iedereen bewaarde. Ik ben echt reuze trots op mijn werknemers. Ik kwam bij het pand en er waren op dat moment al vier brandweerwagens en meerdere politieauto’s ter plekke. Ook de gemeente en overige hulpinstanties waren al aanwezig. Onvoorstelbaar hoe goed en snel die de zaken voor elkaar hadden en alles in alle rust organiseerden. Ik heb dat altijd onderschat, maar heb er nu erg veel bewondering en waardering voor.’ NL ALERT De brand, die mogelijk is ontstaan

door een vonkje van de snijbrander, speelde zich af in de ‘gruisijzerhoek’, zoals de ondernemer de locatie zelf beschrijft. ‘Deze hoek ligt redelijk ver van het pand. Dat, in combinatie met het goede handelen van de brandweer, heeft voorkomen dat het pand en de machines niet in direct gevaar zijn geweest.’ Achteraf bleek dat de omgeving over de brand was geïnformeerd. ‘Iedereen die NL Alert op zijn telefoon had geactiveerd, kreeg continue signalen binnen. Dat kwam met name door de enorme rookontwikkeling, die door de wind zo de stad in ging.’ Van der Meulen besluit: ‘Al met al is het verder goed afgelopen en ben ik een ‘ervaring’ rijker. Maar niet één die ik vaker wil meemaken en iemand kan aanraden. Verder wil ik iedereen bedanken voor de warme en behulpzame reacties.’

Foto: JV Publicaties.

Zowel zakelijk als privé is brand één van de laatste dingen die je wilt meemaken. Toch overkwam het op 22 maart Anton van der Meulen van Van der Meulen Metaal in Leeuwarden. ‘Binnen no-time sloegen de vlammen en de rook boven ons pand uit en van dat van omliggende panden’, reageert de eigenaar, die op het moment dat de brand uitbrak op een beurs in Leeuwarden stond. ‘Je weet niet wat je overkomt’, zegt Anton van der Meulen. ‘Ik werd na het uitbreken van de brand direct gebeld door Thomas, die al ruim zes

jaar bij ons werkt. Hij gaf aan dat het verstandig was zo snel mogelijk naar de zaak te komen. Ik was gelukkig vlakbij; ik was er binnen

een paar minuten. Toen ik de straat naar mijn bedrijf in reed, zag ik al dikke rookwolken en vlammen. Op dat moment slaat de schrik je om het hart.’ BEWONDERING Tijdens het telefoongesprek met Thomas was de eerste zorg van Van der Meulen hoe het met het personeel ging. Was iedereen veilig?

Maak kwaliteit bij brandveilige voorzieningen zichtbaar Er worden op de Nederlandse markt zeer goede producten op het gebied van brandveiligheid geleverd. Die producten moeten vervolgens wel goed worden gemonteerd, maar dat gebeurt niet altijd. Dat was voor Joric Witlox aanleiding om een register en opleiding voor Montage Expert Brandveiligheid (MEB) te starten. Doel is het bevorderen van de vakkundigheid en kwaliteit bij brandveilige voor-

zieningen, want goede producten die onjuist worden toegepast, dragen niet bij aan de vereiste brandveiligheid. Gebouweigenaren moeten erop kunnen vertrouwen dat de brand- en rookwerende

★ Transport ★ Plaatsen van containe r s ★ Ferro & Non Ferro met a l en Binnenhaven 111A 7547 BG Enschede Tel. 053 - 431 96 67

WWW.METAALRECYCLINGTWENTE.NL

voorzieningen in hun gebouw goed functioneren als het erop aankomt. Certificaten op basis van duidelijke eisen zijn de beste garantie dat de voorzieningen optimaal presteren in geval van brand. Maar worden die kwaliteitsproducten ook altijd goed geïnstalleerd en bevestigd? Volgens Joric Witlox, zelf al jaren werkzaam in de installatiebranche, is dit niet altijd het geval. ‘Er worden heel goede producten op de markt gebracht, waarvan de kwaliteit wordt aangetoond met uitgebreide testrapporten. Helaas worden die niet altijd goed geïnstalleerd. Dus wat is de waarde van al die certificaten als het bij de uitvoering misgaat? Naast vele deskundige

installatiebedrijven is er in deze sector helaas ook sprake van wat ik cowboys noem; bedrijfjes die het niet zo nauw nemen met de kwaliteit en het vakmanschap. Om de kwaliteit en de vakkundigheid op dit gebied te bevorderen, heb ik het initiatief genomen om een stichting op te richten die zich inzet voor een brandveiliger Nederland, onder meer door de professionaliteit bij de montage van brandwerende voorzieningen.’

REGISTER MEB De Stichting MEB is april vorig jaar opgericht en in juni in de openbaarheid gekomen. Na consultatie van de belangrijke marktpartijen: producenten, installateurs, gebouweigenaren, adviesbureaus en bevoegd gezag/brandweer is er een opleidingscurriculum en zijn de toelatingscriteria voor het eerste register van de stichting vastgesteld. Witlox: ‘Op basis daarvan richten we ons eerst op het onderwerp waar het meest te halen is, namelijk brandveilige doorvoeringen. Daarbij is besloten de kwaliteit van het vakmanschap op twee manieren te stimuleren: door het opzetten van een register van deskundige

monteurs en het opzetten van een opleiding voor die monteurs. Doel daarvan is de mensen van onbewust onbekwaam, bewust bekwaam te maken. In overleg met de marktpartijen is voor die opleiding een curriculum opgesteld met de competenties waarover een monteur moet beschikken. Zij moeten bijvoorbeeld globale kennis hebben van de weten regelgeving, tekeningen kunnen lezen en weten hoe je een (sub) brandcompartiment herkent.’

De opleiding staat volgens Witlox open voor iedereen die iets wil weten over brandwerende doorvoeringen. Monteurs die zelf brandwerende producten monteren en installeren en willen deelnemen aan het register moeten het examen met goed gevolg afleggen. Los van deze toelatingseis zijn er ook andere toelatingscriteria voor het register. Het gaat erom dat je kunt aantonen over het vereiste vakmanschap te beschikken door praktijkervaring en kennis van de theorie. Kandidaten moeten ook in staat zijn handboeken van producenten van brandwerende voorzieningen te lezen. Verschillende producenten en opleidingsinstituten bieden daarvoor productgerelateerde cursussen aan. ALERTHEID MEB2Witlox wil nog graag toevoegen dat van monteurs een alerte houding wordt verwacht. Zij moeten in staat zijn onjuist gemonteerde afdichtingen of verkeerd gemonteerde brandkleppen op te merken en dat te melden aan hun direct leidinggevende of opdrachtgever als het een zzp’er betreft. Daarvoor is bovendien de nodige tact vereist om dit op een juiste manier onder de aandacht te brengen. Er is al flinke belangstelling getoond voor de initiatieven van de stichting. Witlox: ‘De eerste opleidingen zijn al gestart. Met het register en de opleiding zetten we de nodige stappen om kwaliteit bij de montage van brandwerende voorzieningen zichtbaar te maken. We zijn gestart met een register voor monteurs van doorvoeringen, maar er zijn al besprekingen gaande over een register voor montagebedrijven van doorvoeringen en een register voor montage van brandwerend glas.’ Bron: www.brandveilig.com.


|

7

5 uitdagingen voor kleine bedrijven Voor u als versondernemer is het glas meestal halfvol. U ziet immers het liefst een zonnige toekomst voor uw bedrijf! Toch kunt u met uw kleine onderneming voor grote uitdagingen komen te staan. Mercurius Verzekeringen zet er vijf op een rij en geeft enkele tips om problemen te voorkomen. Welke uitdagingen kunnen op uw pad komen? Hieronder leest u vijf zaken die van invloed kunnen zijn op de bedrijfscontinuïteit. U kunt met minder zorgen ondernemen als u weet hoe u ze aanpakt. Bedenk daarbij dat dit artikel bedoeld is om u op weg te helpen. Neem voor een volledige aanpak een Erkend MKBadviseur in de arm. Hij kan een uitgebreide risico-inventarisatie voor uw onderneming uitvoeren.

Uitdagingen voor ondernemers BRAND De kans op brand is niet groot, maar de gevolgen zijn dat vaak wel. Uw bedrijf kan daardoor tijdelijk stil komen te liggen of zelfs failliet gaan. De oorzaak ligt meestal in technische problemen met elektrische installaties en apparaten. Ook kan bij branden sprake zijn van brandstichting. Wat kunt u doen? • Haal brandpreventiemiddelen in huis: Hiermee wordt een brand vroegtijdig in de kiem gesmoord. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om te zorgen voor voldoende direct inzetbare brandpreventiemiddelen. • Voorkom problemen met installaties: Om brand te voorkomen, moeten elektrische installaties goed worden ontworpen, aangelegd en onderhouden. Schakel daarvoor een gecertificeerd bedrijf in. LEIDINGLEKKAGE Lekkende leidingen vormen een grote uitdaging voor bedrijven. Het is een van de meest voorkomende schades die ondernemers melden bij hun verzekeraar. Hoewel de directe gevolgen van leidinglekkage kunnen meevallen, moet de zaak meestal wel dicht. Daardoor staan zowel medewerkers als klanten voor een dichte deur. Wat kunt u doen? • Ga na waar de leidingen lopen: Bij werkzaamheden is het mogelijk dat leidingen worden geraakt, met alle gevolgen van dien. Ga daarom altijd eerst na waar deze zich bevinden. • Controleer het leidingwerk van een pand: Betrekt u een nieuw pand? Wees dan bedachtzaam op lekkages. U kunt hiervoor een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in lekdetectie. NEERSLAG Het regent in Nederland veel en meestal ook hard. U zit met een probleem als het regenwater uw pand binnendringt. Dat gebeurt vaak via het dak of door het overlopen van dakgoten. Deze schade wordt lang niet altijd gedekt door verzekeraars.

In sommige gevallen kunt u de schade wel voorkomen of beperken. Wat kunt u doen? • Inspecteer regelmatig dak, goten en afvoeren: Dit zijn de zwakke plekken van uw dak. Vooral bij platte daken is het belangrijk dat u hier geregeld naar kijkt. Daarbij moet sprake zijn van een goede constructie en voldoende overstorten. • Plaats uw inventaris en goederen ruim boven de grond: Als neerslag toch binnendringt, wilt u schade natuurlijk het liefst beperken. Plaats zaken daarom minimaal 10 centimeter boven de grond. INBRAAK EN DIEFSTAL Gelegenheid maakt de dief. U moet dieven en inbrekers dan ook niet de kans geven. Als zij toch toeslaan, leidt dit vaak tot veel directe schade. Daarnaast houden inbraak en diefstal u van uw onderneming af, omdat u kostbare tijd kwijt bent aan het doen van aangifte bij de politie en het indienen van een claim bij uw verzekeraar. Wat kunt u doen? • Maak gebruik van een goed inbraakalarm: Het ene inbraakalarm is het andere niet. Gebruik het liefst een alarm dat is gekoppeld aan een alarmcentrale. Dit laat u installeren door een professioneel gecertificeerd bedrijf. BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID Deze uitdaging spreekt wellicht het minst tot de verbeelding. Aansprakelijkheid is tenslotte minder tastbaar dan bijvoorbeeld brand of leidinglekkage. Toch komt het regelmatig voor dat ondernemers een aansprakelijkheidsclaim voor hun kiezen krijgen. Dit overkomt ook ondernemers die altijd netjes en vakkundig werken. Wat kunt u doen? • Hanteer leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden: De gevolgen van aansprakelijkheid kunt u tot op een zekere hoogte beperken. Dat doet u met bepalingen in uw leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden.   Zoek naar verbeteringen van uw producten of diensten: Deugdelijke producten of diensten leiden minder snel tot schadeclaims. Een goede manier om verbeterpunten te inventariseren is een klachtenprocedure of klanttevredenheidsonderzoek.   Verzekeren van uw versbedrijf is maatwerk voor ons!   Als versondernemer zorgt u er iedere dag voor dat uw klanten topkwaliteit producten bij u kunnen kopen. Dat is de basis voor uw succes en een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Maatwerk leveren voor een scherpe premie met goede voorwaarden is onze specialiteit.

Wat te doen bij brand? Brand! Het is niet te hopen dat het u ooit overkomt, maar als het toch gebeurt, kunt u maar beter weten wat u moet doen. ­Brandveillingnederland.nl noemt een aantal actiepunten, met een korte uitleg waarom deze punten zo belangrijk zijn. 1. Blijf kalm. 2. Red of alarmeer mensen die in acuut gevaar zijn. 3. Bel 112 en laat u doorverbinden met de brandweer in uw woonplaats. 4. Geef aan de centralist de volgende gegevens door: - Het adres waar de brand is; - Uw naam, adres en telefoonnummer; - Wat brandt er? Woonkamer, keuken, schoorsteen, zolder? - Zijn er slachtoffers, mist u nog mensen? - Is er sprake van bijzonderheden die de brandweer moet weten (zoals gasflessen)? 5. Alarmeer medebewoners en zorg dat iedereen de woning of het gebouw snel en veilig verlaat. 6. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond: daar is de minste rook en de laagste temperatuur. 7. Sluit ramen en deuren achter u. 8. Vlucht naar een veilige plaats. 9. Maak in hoogbouw geen gebruik van liften.

10. Blijf in de buurt, zodat u de brandweer bij aankomst kan informeren. TOELICHTING 1. Kalmte redt levens, paniek veroorzaakt slachtoffers. 2. Wat u het eerst moet doen, 112 bellen of mensen redden/ alarmeren, is een slecht dilemma. Ga alleen tot directe redding of alarmering over indien dit zo acuut is dat het geen seconde kan wachten. Neem daarbij geen enkel risico: u bent niet getraind of gekleed om zich in een brandsituatie te begeven. Een brand kan zich razendsnel ontwikkelen. U loopt een zeer groot gevaar door een brandend gebouw of kamer te betreden! 3. De landelijke norm voor het ter plaatse zijn van de brandweer is 8 minuten. Elke minuut dat u langer wacht met bellen, moet u ook langer op de hulp van de brandweer wachten. 4. Zonder deze informatie of bij informatie die niet klopt, kan het ter plaatse komen van de brandweer ernstig vertraagd worden, met alle risico’s van dien. 5. Is het gebouw voorzien van ontruimingsinstallatie of handbrandmelders: druk deze in. 6. Bij branden eist rook de meeste slachtoffers: alle rook is giftig en verstikkend.

7. E  lke deur vertraagt de uitbreiding van de brand met ten minste 20 minuten. Hierdoor kunnen aangrenzende ruimtes en wellicht het hele gebouw behouden blijven. Dichte ramen en deuren verhinderen bovendien de toevoer van zuurstof en het verspreiden van de rook. Dat laatste is essentieel indien u de woning of het gebouw niet kunt ontvluchten. 8.Een veilige plaats heeft voldoende afstand tot de brand en het gebouw waar de brand is, zodat u ook veilig bent als er iets instort. Blijf uit de buurt van ramen, deze kunnen springen door de hitte. 9.Wanneer de stroom uitvalt, zit u als een rat inde val, misschien wel dicht bij de brand. 10.Bepaalde informatie die u de bandweer kunt geven, is essentieel: waar is de brand, hoe kom je daar het snelst (indeling van de woning), zijn er nog mensen of dieren binnen? De informatie komt nog sneller op de juiste plaats als u deze doorgeeft aan de bevelvoerder van de arriverende uitrukploeg. Deze man of vrouw zit rechts naast de chauffeur en is herkenbaar aan een geel hesje of een enkele rode band om de helm. Bron: Brandveillingnederland.nl

The reliable brand!

Financiële voordelen door maatwerk! UNTHA shredding technology biedt betrouwbare en aan uw wensen aangepaste verkleiningssystemen voor allerlei toepassingen. Door het gebruik van UNTHA systemen kan afval omgezet worden in waardevolle grondstoffen, hierdoor wordt niet alleen het milieu veel minder belast maar ook uw afval- en opslagkosten worden anzienlijk verlaagd!

Voor meer informatie zie www.mercuriusnv.nl. Watch our shredders in action! www.youtube.com/unthashredders

Vr140 160 xr2000S

rS150 Tr3200

Nido Recyclingtechniek B.V. Fuutweg 6, 7442 CL Nijverdal, NIEDERLANDE Phone: 0031 548 374 900, Fax: 0031 548 374 909 info@nrt.nl, www.nrt.nl


8

|

Panizzolo Flex Industry 400: losmaken van gemengde metalen Panizzolo Recycling Systems timmert aan de weg met zijn serie compacte hamermolens voor het ‘raffineren’ van schrootfracties. Om instappen aantrekkelijk en haalbaar te maken, komt Panizzolo nu op de markt met de kleine Panizollo Flex Industry 400.

Het raffineren staat voor het los maken van metalen van elkaar en ook van aanhechtingen kunststoffen of hout. Het resultaat is een schonere, veel beter sorteerbare metaalhoudende fractie: er wordt waarde aan deze fracties toegevoegd. ‘De marktomstandigheden in het werkveld zijn op zijn zachtst gezegd uitdagend’, zegt Marc Hermans van Recuperma. ‘Buiten hard én slim werken wordt er volop nagedacht over nieuwe mogelijkheden voor het vergroten van waarde van de beschikbare schrootfracties. Op elke werf is er wel een hoek met bakken waarin ‘speciale fracties’ zitten: transformatoren, kleine motortjes, koelers et cetera. En sommige bedrijven hebben zelfs een stabiele aanvoer van productie-afvallen met aluminium, rvs en kunststoffen. Voor deze schrootfracties is een hamermolen, volgens Hermans, ideaal. ‘Het voordeel van de hamer-

molen is dat fracties met bijvoorbeeld RVS en staal, die in traditionele messenmolens en rotorscharen niet economisch verwerkt kunnen worden, voor een hamermolen geen probleem zijn. KLEINER FORMAAT Panizzolo bouwt bewust installaties van kleiner formaat, omdat daar-

door de techniek binnen het bereik komt van middelgrote bedrijven. Een tweede, technische reden is dat een grote machine eenvoudigweg niet in staat is om relatief klein materiaal écht te openen. Het houdt echter niet op met aanschaf van een hamermolen, weet Hermans. ‘Deze machine moet worden gevoed, en wat er uit komt, is dan wel schoner, en klein, en los, maar het moet wel nog op verdere machines worden gesorteerd. Om instappen aantrekkelijk en haalbaar te maken, komt Panizzolo nu op de markt met de kleine Panizollo Flex Industry 400.’ Deze eenvoudige, robuuste hamermolen voor stationaire opstelling is in staat om kleine electromotoren, harddiscs, voorverkleinde gemengde metalen, koelers, transformatoren en dergelijke fracties te verwerken tot sorteerbare metalen.’ De Flex Industry neemt weinig ruimte in beslag, wordt aangedreven met een elektromotor van 55 kw, en heeft een transportband voor het voeden van de machine. Meer informatie: www.recuperma.be.

Hammel bestaat twintig jaar Het bedrijf Hammel bestaat dit jaar twintig jaar en dat wordt eind mei grootst gevierd op de IFAT. Als dealer van Hammel in de Benelux is Europe Recycling zeer trots dat de klanten in de markt met dit gerenommeerde merk optimaal kunnen worden bediend. Hammel staat voor betrouwbaarheid, prestaties en kwaliteit. Dit sterke merk is uitgegroeid tot een begrip in de recyclingsector en ver daarbuiten. Door de ontwikkeling van het wereldwijd bekende tweerotoren principe zijn bijzondere krachtige machines ontwikkeld: gebruik- en onderhoudsvriendelijke machines met lage slijtagekosten tegen hoge capaciteit wat doorslaggevend is voor elke klant.

De originele Hammel-shredders worden ontworpen en geproduceerd in Bad Salzungen in Duitsland. De laatste techniek, praktische ervaring en het economische voordeel in combinatie met een onderhoudsvriendelijke uitvoering en eenvoudige bediening vormen de basis voor iedere Hammel. Het hoogwaardige productprogramma omvat naast de voorbrekers ook naverkleiners en in combinatie met zeef- en sorteertechniek is het aanbod compleet. Het combineren van deze afzonderlijke technieken resulteert dat er een complete oplossing kan worden aangeboden die voldoet aan alle klantspecifieke eisen. Voor meer informatie zie: www.20years.hammel.de.

JE VAKKRANT ONLINE

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

IS ALTIJD TOT JE BESCHIKKING

Volg ons ook via twitter @Schrootkrant Ga op de PC, laptop, smartphone of tablet naar

WWW.SCHROOTKRANT.NL en lees de volledige versie van de vakkrant online


|

ARN levert bijdrage aan Girlsday

Tijd besparen met VDL Containersystemen

Auto Recycling Nederland (ARN) heeft een bijdrage geleverd aan Girlsday 2016, een initiatief om meisjes te laten kennismaken met bètawetenschappelijke en technologische bedrijven. Als onderdeel van dit project kregen studentes van het RSG Lingecollege in Tiel een rondleiding door de PST-fabriek.

In München vindt van 11 tot 17 april de 31ste editie van Bauma plaats. Dit is wereldwijd de grootste vakbeurs voor alles wat met bouw te maken heeft. VDL Containersystemen staat zowel binnen in hal 4 op stand B4-100 als buiten tussen hal 4 en 5. Bezoekers maken er kennis met de nieuwste optie die niet alleen tijd en energie bespaart, maar ook een stuk vriendelijker is voor het milieu.

Nederlandse meisjes kiezen minder vaak dan jongens een opleiding of beroep in bèta, techniek of ICT. En dat terwijl zij voor zulke vakken over het algemeen even goed scoren als jongens. Tijdens Girlsday maken meiden op jonge leeftijd daarom kennis met deze sectoren. Een goed initiatief, vindt Hans van de Greef, directeur van de PST-fabriek. ‘Vrouwen zijn net zo geschikt voor onze sector als mannen. Het is zonde als de vijver van potentieel goede werknemers de helft kleiner wordt, omdat meisjes niet zouden kennismaken met ons werkveld. Initiatieven zoals Girlsday zijn kansen die we moeten aangrijpen. Volgend jaar doen we wat mij betreft weer mee.’ RONDLEIDING Sjaak Janssen en Gerard van Buuren gaven de meisjes van het RSG

Lingecollege een rondleiding door de fabriek in Tiel. Naast een tour langs de grote machines bezochten de meiden de controlekamer en zelfs het laboratorium, waar doorgaans geen bezoekers komen. Een leerling vertelt enthousiast over de rondleiding: ‘Ik dacht altijd dat auto’s worden gesloopt en dat het dan klaar is, maar nu ik hier de vermaalde reststoffen zie die van een auto overblijven, weet ik dat er veel meer achter zit.’ ‘Techniek is eigenlijk heel creatief’, merkt een andere leerling op. ‘Hoe creatiever je bent, hoe meer nieuwe dingen je met techniek kunt ontdekken en bouwen. Ik wil zelf iets met therapie doen, dat weet ik al. Maar ik vind het wel heel goed dat ik nu nieuwe dingen zie, die ik ook zou kunnen doen. Zonder deze dag had ik dat allemaal niet geleerd.’

Riwald Recycling Almelo neemt Koster metalen in Beverwijk over Koster metalen B.V. in Beverwijk is overgenomen door Riwald Recycling Almelo. Het overgenomen bedrijf wordt voortgezet onder de naam Riwald Recycling Beverwijk. Riwald neemt de bedrijfsactiviteiten, het materieel en de voorraad over en ziet deze uitbereiding als een strategische stap naar de toekomst. De vestiging in Beverwijk ligt aan een zeehaven waardoor voor Riwald de mogelijkheid ontstaat

Tijdens de beurs wil VDL met name de aandacht vestigen op de Dynamic Control Plus (DCP). Met dit nieuwe product werkt het VDLsysteem nog sneller en verbruikt tegelijkertijd minder energie. Deze volautomatische snelgang zorgt dat het kippen en alle stadia van containerhandling verkort worden. Met de DCP wordt noemenswaardige tijd bespaard op de hele cyclus. DCP zorgt voor minder CO2-uitstoot tijdens het kippen van de container wat dus ook minder belasting voor het milieu betekent. Verder maakt DCP het mogelijk om te zakken vanuit kipstand met uitgeschakelde PTO. Door een automatische softstop wordt het systeem ontlast en heb je brandstofbesparing. Dit alles maakt het gebruik van DCP bijzonder rendabel.

om de export naar landen als Spanje, Marokko, Turkije, Griekenland en Egypte voor eigen rekening te nemen. Ook wordt Riwald door deze overname de buurman van Tata Steel; het vroegere Hoogovens. Door de overname word de omzet van de Riwald groep verdubbeld. Door samenvoeging van beide ondernemingen denken de Gebr. Huzink dat in de toekomst een verdere omzetgroei kan worden gerealiseerd.

Buiten op plaats 45B.7-9-11 staan een drietal voertuigen waaronder een VDL-haaksysteem voor eindklant LOG UP TRent GmbH op een Volvo truck in DIN uitvoering, uitgerust met de nieuwe Dynamic Control Plus met displayondersteuning, cabinebediening met flippers. De VDL-haakarm is op het chassis gemonteerd middels schroefplaten en opgebouwd door Duitse dealer Kempf Fahrzeugbau. Daarnaast komt een DAF voertuig

uit de DAF Demo vloot te staan. Dit voertuig is voorzien van een VDL portaalarminstallatie 13 Ton in Nederlandse Norm uitvoering. De installatie is uitgevoerd met de ControllerPlus besturing met display ondersteuning en radio. De derde wagen is opgebouwd door Krampe Fahrzeugbau. Het betreft een oplegger met 25 tons VDLhaakarmsysteem. De maximale belasting zonder container is circa 28.100 kilogram.

DE GROENE

RECYCLER Brandstofbesparing en milieuvriendelijk • laag brandstofverbruik: bespaart brandstof • alternatieve elektrische aandrijving met eGreen technologie • betrouwbaar gebouwde machine met 24Volt “relais-besturing” (geen over-Engineering)

Krachtig en veelzijdig • 4,2 ton lading bij een bereik van 12 meter • rups/mobiel onderstel en stationaire set-up mogelijk (diesel en 100% elektrisch aangedreven)

A.V.I. Verschroting Den Bosch werkt met TGS Na een proefperiode van een maand mag het resultaat er zijn! A.V.I. Verschroting Den Bosch BV, onderdeel Gerrits Recycling, blijft grijpen met een 800 liter poliepgrijper van The Grab Specialist uit Almere. De grijper hangt aan hun Liebherr 934 overslagmachine. Er is gekozen voor deze grijper vanwege zijn robuuste bouw en licht eigen gewicht. Schalen van 100 procent hardox en de cilinders zijn uitgerust met einddemping. De grijper heeft een ideale schaalvorming waardoor hij zich altijd goed vol grijpt. Ook is de grijper voorzien van beschermkappen voor de cilinders en slangen, die eenvoudig te demonteren zijn voor het onderhoud. Door de 360 graden heavy duty-draaikrans kan hij met gemak alle lasten weerstaan, waardoor hij een lange levensduur heeft. Optioneel is alles mogelijk bij The Grab Specialist; diverse uitvoeringen waaronder schaal open, half gesloten en gesloten schalen in 3, 4 of 5 schalen. Ook allerlei pen- en

laag verb r IV • rui Tie k gereduceer e i s d s i Em

cilinderdiameters en automatische vetsmering behoren tot de mogelijkheden. The Grab Specialist komt graag vrijblijvend langs om alle mogelijkheden door te bespreken. Meer informatie: www.tgs-grabs.nl.

Dukaat 1 • Postbus 171 NL-8300 AD Emmeloord T: +31(0)527 636 500 www.kuiken.nl • E: info@kuiken.nl

Paul Helmink +31(0)6 22 55 45 95 paul.helmink@kuiken.nl Eric Bossinade +31(0)6 53 34 22 43 eric.bossinade@kuiken.nl

9


10 |

SMT zet in op groei in Europa en Afrika SMT concretiseert haar toewijding voor klantenservice door haar bedrijfsnaam te wijzigen in ‘Service Machinery & Trucks’ (SMT), voorheen ‘Swedish Machinery & Trucks’. Als onderdeel van deze aanpak veranderen zowel Kuiken als VCM Belgium & VCM Luxembourg hun bedrijfsnamen in SMT en gaan zij gemeenschappelijke diensten in alle markten aanbieden.

V loeistofdichte

vloeren met verwachte levensduur van

100

jaar

‘Zeer lage onderhoudskosten’ Het is eenvoudig om een vloer aan te leggen waar geen druppel doorheen komt. Maar recyclingbedrijven hebben een andere uitdaging. Hoe houd je een terrein van vaak enkele hectaren groot vloeistofdicht? Infraspecialist RvB in Harderwijk heeft bij tal van schrootverwerkers en metaalrecyclingbedrijven een unieke oplossing laten zien.

drijven verplicht om zorg te dragen voor bodembescherming. Maar hoe? De Jong kan grote spelers in de sector opnoemen, met één gemene deler. Ze hebben hun terrein vloeistofdicht laten verharden door RvB en zijn van vele kostbare reparaties verlost. ‘RvB is een infraspecialist die zowel engineering doet als realisatie. Eén van hun meest briljante oplossingen vind ik

meer doorheen. Omdat het alzijdig ongeveer 10 procent elastisch is, blijft deze laag vloeistofdicht. Ook op zettingsgevoelige bodems.’ DEKLAAG NAAR KEUZE Op deze afdichting wordt de fundering aangebracht, inclusief de riolering. Daarop komt de dekvloer. ‘Dat kan een gesloten verharding zijn, zoals beton of asfalt. Maar ook bestrating is een uitstekende oplossing. De gewone gebruiksschade, zoals scheuren en verzakkingen zijn niet langer een probleem. De voorziening blijft vloeistofdicht.’ WETTELIJK ERKEND Sinds januari is deze vloeistofdichte constructie officieel erkend door de SIKB. Daardoor is er niet langer maatwerk nodig in vergunning en handhaving. ‘Bij de aanleg door RvB wordt wel streng toegezien door twee onafhankelijke, geaccrediteerde inspectiebedrijven’, benadrukt De Jong. ‘Dat is vanzelfsprekend. Deze oplossing verdwijnt onder de grond en moet dus in het werk worden gecontroleerd. Daarna heb je er als ondernemer nagenoeg

De inspecteur die komt vertellen dat de verharding hersteld moet worden. Dat was jarenlang de rol van Gerard de Jong. ‘Als metaalrecyclingbedrijf houd je je verharding niet dicht’, weet hij uit jarenlange inspectie-ervaring. ‘Met de belasting van vele tonnen staal en zwaar materieel zijn scheuren niet te voorkomen. Teleurstellend is het wel wanneer je als ondernemer met hoge reparatiekosten wordt geconfronteerd.’ OPLOSSING In het kader van de geldende Activiteitenbesluiten zijn recyclingbe-

de vloeistofdichte constructie die gebaseerd is op speciale onderafdichting. Dat zijn voorzieningen met een levensduurverwachting van circa honderd jaar!’ SCHEIDING VAN AFDICHTING EN VERHARDING Wat RvB doet, is in de basis anders dan alle conventionele oplossingen. ‘Het geheim is de scheiding van de vloeistofdichte functie en de verhardingsfunctie. RvB dicht de bodem af met een laag Trisoplast. Dat is materiaal met bijzondere eigenschappen’, vindt De Jong. ‘Na verdichting kan er geen druppel

Het opnemen van ‘Service’ in de nieuwe bedrijfsnaam onderstreept SMT’s ambitie om de klant in het middelpunt van haar activiteiten te zetten en het merk te ontwikkelen op de Europese markt. Jérôme Barioz, CEO van SMT zegt: ‘De rebranding en naamswijziging is het ideale moment om dankzij de gecombineerde kracht van zowel de SMT Group als de Kuiken Groep, onze positie in Afrika te versterken en nieuwe klanten te winnen in Europa.’ Hij vervolgt: ‘Een sterk engagement naar klantenservice maakt integraal deel uit van ons bedrijfs-DNA. Als leverancier van premium merken en diensten hebben ook onze klanten hoge verwachtingen van iedereen in

Samenwerking Weelec en Maastricht Weelec is een samenwerking is gestart met de gemeente Maastricht en Kringloop Zuid. Eén van de doelstellingen van het pilotproject is om meer afgedankte elektrische apparaten in te zamelen en optimaal te recyclen. Daarnaast worden er, door zowel Weelec en Kringloop Zuid, binnen dit project mensen ingeschakeld die langdurig werkzoekend zijn, onder meer vanwege een arbeidsbeperking of het ontbreken van een opleiding. De afgedankte elektrische apparaten (e-waste) die inwoners van Maastricht, Meerssen en Valkenburg inleveren bij de milieuparken, worden door medewerkers van Kringloop Zuid opgehaald en uitgesorteerd. Producten die nog geschikt zijn voor verkoop gaan naar de kringloopwinkel.

C oolrec geen omkijken meer naar. Dat levert een enorme besparing op in de total cost of ownership. Een unieke oplossing voor metaal-/schrootverwerkers en recyclingbedrijven!’

onze groep. Ze vertrouwen op ons om hen te helpen hun bedrijf winstgevend uit te bouwen terwijl ook zij veeleisende klanten hebben. Het is de kwaliteit van onze dienstverlening die ons onderscheidt van onze concurrenten op elke markt. Door naar onze klanten te luisteren en hun behoeften te begrijpen, winnen we hun vertrouwen en bouwen wij succesvolle lange termijn relaties met hen op.’ Eén van de fundamentele waarden van de SMT Group is om toegewijde partnerships met haar klanten aan te gaan door hen high-end diensten en producten in de transport en infrastructuur sectoren aan te bieden, die als doel hebben hun groei te ondersteunen. ‘Met de samenkomst van de SMT Group, zijn wij erin geslaagd onze dynamiek en gerenommeerde operationele flexibiliteit te combineren met de kennis en ervaring van een topbedrijf in de Benelux. Dit alles versterkt onze expertise en meerwaarde die we onze klanten kunnen aanbieden’, besluit Barioz. ‘We hebben de organisatie en ervaring om top-of-the range producten en diensten te leveren die onze klanten zoeken en ook van ons verwachten.’

verwerkt

De overige apparaten worden gesorteerd. De groot witgoedapparaten en kleine elektrische apparaten worden door Weelec gedemonteerd en gerecycled. Het overige e-waste gaat naar andere gecertificeerde recyclingbedrijven die samenwerken met Wecycle. André Willems, wethouder Afvalbeleid en Sociale Zaken, zegt over deze samenwerking: ‘Maastricht vindt het belangrijk bij te dragen aan de circulaire economie door afgedankte elektrische apparaten te laten recyclen. Tegelijkertijd zetten we in op het creëren van banen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we hen op weg helpen naar een reguliere baan. Met onze partners Weelec, Wecycle en Kringloop Zuid komen beide doelen samen.’

CRT- schermen U ruguay

Coolrec, dochteronderneming van Van Gansewinkel, is gestart met de verwerking van CRTschermen voor de non-ferro recycler WERBA uit Uruguay. De Uruguayaanse marktleider koos voor de WEEElabex-gecertificeerde recycler Coolrec, omdat het land geen milieuvriendelijke oplossing kent voor de verwerking van CRT-schermen. Op jaarbasis gaat Coolrec naar verwachting 300.000 kilo schermen verwerken tot grondstof voor nieuwe producten. Coolrec is gespecialiseerd in het verwerken van elektrische apparaten en elektronicaproducten tot hoogwaardige secundaire grondstoffen. Via haar brede internati-

onale netwerk op het gebied van e-waste recycling is de verwerker in contact gekomen met WERBA. ‘De 300 ton CRT-schermen (Cathode Ray Tube) recyclen we op onze locatie in Willebroek, België. Hier halen wij de schermen uit elkaar, zodat we het plastic, koper, elektronica, glas en printkaarten kunnen scheiden. Een shredder breekt vervolgens de schermen, waarbij het fluorescentiepoeder tijdens het proces apart wordt opgevangen. Het glas krijgt in het vervolgtraject een tweede leven, het schadelijke fluorescentiepoeder wordt door een gespecialiseerde organisatie verder verwerkt tot duurzame energie. Hierdoor is het volledige proces WEEElabex-gecertificeerd’, aldus Arjen Wittekoek, directeur Coolrec.


| 11

Arvi levert zaagmachines Echidna Echidna ontwikkelt en produceert een breed gamma aan zaagmachines. Deze producten worden gebouwd in Tsjechië, gebruik makende van hoge kwaliteit componenten die een lange levensduur bieden en weinig onderhoud en service. Echidna is een echte marktleider op het gebied ontwerpen van zagen en tevens de eerste die het automatisch remsysteem met omkeerbare draai-

richting op de markt bracht. De onderneming streeft naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan uw veilige en kostenbesparende methoden om inerte materialen te kunnen zagen. Kenmerken van de zagen van Echidna zijn onder meer: een snel optredende automatische rem, een omkeerbare draairichting, een toerental tot maximum 4800 rpm, een dubbel draaibare beschermkap, eenvoudige ombouw naar dubbelblad

configuratie en op maat gemaakte accessoires. Ook zijn de machines CE gemarkeerd. Als opties kan gedacht worden aan: rotator ophanging, geïntegreerd koelsysteem, een railsysteem ten behoeve van excentrisch zagen, automatische voeding via joysticks en een rotatiesensor/ zaag-automaat. De zaagmachines worden geleverd door Arvi. Voor meer informatie zie: www.arvi-demolitiontools.com.

Hoogwaardige recycling als startpunt voor circulaire toekomst Samen met de autorecyclingketen zorgt Auto Recycling Nederland (ARN) voor de recycling van autowrakken in Nederland. Om tot werkelijk circulaire oplossingen te komen is, het van belang dat je de materialen zo hoogwaardig mogelijk inzet. Daarbij spelen ook kosten en CO2-footprint een belangrijke rol. Hoe wordt een recyclingprestatie gemeten? Consultants Pieter Kuiper en Barend Ubbink houden zich hier dagelijks mee bezig en delen hun kennis regelmatig met andere sectoren. 40.000 ton shredderafval, afkomstig van autowrakken. Die enorme berg materiaal verwerkte ARN vorig jaar in de PST-fabriek in Tiel, waar uit de laatste afvalresten nog waardevolle grondstoffen worden gewonnen. Deze extra stap in het recyclingproces van afgedankte auto’s is nodig om volledig te kunnen voldoen aan de vanuit de EU opgelegde eis van 95 procent recycling. ‘Dat is onze belangrijkste kerntaak’, vertelt Pieter Kuiper, Senior projectleider bij ARN Sustainability, de adviestak van ARN. ‘De resultaten van onze inspanningen rapporteren we jaarlijks, waarmee we aan de overheid en aan de sector laten zien dat we als branche ons werk goed doen.’ STOFFER EN BLIK Als onderdeel van de rapportageplicht voert ARN shredderproeven uit. Voor een shredderproef wordt een representatieve selectie auto’s gebruikt. Bij ARN waren dit er zo’n 1.200 bij drie shredders. Kuiper: ‘Een proef is nodig, omdat je in een recyclingketen altijd te maken hebt met onbekende variabelen. Door een proef te doen, maak je dit inzichtelijk.’ In de proef laat je de selectie auto’s

door het recyclingproces gaan en meet je de output tot de gewenste nauwkeurigheid. ‘Hiermee krijg je de werkelijke prestatie van de keten boven tafel. Als je dit eenmaal goed gedaan hebt, kun je een aantal jaren vooruit met de resultaten van zo’n proef’, vervolgt Kuiper. Met de resultaten van de proef is ARN in staat om de recycling prestatie van de keten aan de overheid te rapporteren. ‘We hebben de proef laten auditen door een externe auditor, zodat de resultaten volledige betrouwbaar zijn. Dit ging zelfs zo ver dat we met stoffer en blik de laatste restanten materiaal bij elkaar veegden.’

recycling af tegen de kosten ervan en de CO2-footprint die het met zich meebrengt. Deze kennis is erg bruikbaar voor andere recyclingprocessen buiten de automotive sector. Op basis van de verkregen informatie kan bijvoorbeeld een besluit worden genomen om een investering al dan niet te doen. Het is daarbij altijd zoeken naar de juiste balans tussen ecologie, kosten en opbrengsten. Niet voor iedereen is een zo hoog mogelijk recyclingpercentage een doel op zich, in sommige gevallen weegt de prestatie op CO2-footprint zwaarder. Persoonlijk ben ik er trots op dat we als ARN bijdragen aan een

Wilt u ook snel en eenvoudig meer waarde toevoegen aan uw materiaalstromen? Dat kan met de Lindner Urraco 75. Mede dankzij de zeer sterke Scania-aandrijving zijn vele producten in een handomdraai te verkleinen.

     MARKTWERKING IN RECYCLING ARN zet haar kennis die ze de afgelopen jaren heeft opgedaan ook in voor andere branches. Consultant Barend Ubbink: ‘We gebruiken intern een tool die we hebben ontwikkeld op basis van een Life Cycle Assessment. Hiermee zetten we de positieve effecten van

verantwoorde leefomgeving. We zijn nu al bezig met afvalstromen die nog moeten komen, zoals batterijen uit elektrische auto’s. We moeten onze rommel opruimen. Inmiddels is wel duidelijk dat dit ook geld kan opleveren, recycling verdient zichzelf uiteindelijk terug.’ Bron: ARN

Diesel of elektrisch aangedreven Scania DC9 met 350 pk Voldoet aan de laatste emissie-eisen 240.000 Nm kracht op de assen Vele verschillende configuraties mogelijk

 Container of rupsmobiel Nieuwsgierig welke voordelen de Lindner Urraco u kunnen opleveren? Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers. Samen met u kijken we wat de beste mogelijkheden zijn.

www.vanderspek.nl

FULL SUPPORT IN RECYCLING


12 |

Nieuwe generatie kabelrecyclingmachines Fabrikant Guidetti heeft in Europa de eerste WIRE PRO kabelrecyclingmachines ge誰nstalleerd. De productielijn van de foto verwerkt 1,5 ton per uur gemengde kabel met stekkers eraan tot vier zuivere koperhoudende fracties. Brede inzetbaarheid, bedieningsgemak, hoog rendement en aanpasbaarheid naar klantwens kenmerken de nieuwste generatie machines. Deze foto is afkomstig van MATECH BV, dealer van Guidetti in BeNeLux.


| 13


14 |

M eer

dAn

3.000

eXposAnten en sterk progrAMMA

IFAT viert vijftigjarig bestaan De landspecials van de IFAT bieden een zeer goed overzicht van de verschillende markten en de bijbehorende uitdagingen. Wat beweegt de industrie? Welke politieke voorwaarden zijn veranderd? In samenwerking met het Ministerie van Milieu en Consumentenbescherming organiseert de Messe München de Country Specials Canada, Zuid-Afrika, China en Latijns-Amerika / Noord - Mexico. Daarnaast worden tijdens de IFAT diverse lezingen en discussies gehouden over actuele sociaalpolitieke kwesties. De Federatie van de Duitse Afval-, Water en Grondstoffenindustrie (BDE) besteedt dit jaar onder meer aandacht aan het onderwerp ‘brand in de recyclageinstallatie: risico’s en schade te minimaliseren’, ‘gerecycleerd uit het begin: bedrijfsafval in de praktijk’ en ‘Verbranding binnen de ecologie en economie’. De Duitse Techniek Federation (VDMA) houdt lezingen over ‘afvalen recyclingtechnologie verovert de wereldmarkt’ en ‘afvalhoutrecycling

gratis. De lezingen worden aangeboden met simultane vertaling in het Engels en het Duits. LIVE DEMONSTRATIES Naast het hierboven genoemde programma worden tijdens de vakbeurs ook diverse live demonstraties gehouden. Zo geeft de Duitse Steel Scrap Association (BDSV) dit jaar weer een demonstratie van de recycling van een voertuig. Daarbij komen uitdagingen als opslag, drainage, vervuilende extractie en

Meer dan 3.000 exposanten uit meer dan vijftig landen, ongeveer 135.000 verwachte bezoekers en 230.000 vierkante meter expositieruimte. Dat zijn de belangrijkste cijfers van de IFAT 2016, die plaatsvindt 30 mei duurt tot en met 3 juni in het beursterrein in München. Maar de internationale vakbeurs voor afval en recycling biedt veel meer dan alleen maar grote aantallen: een top-class ondersteunend programma met lezingen, land- en thema-specials, paneldiscussies en presentaties van exposanten. IFAT is weer helemaal volgeboekt. Er werden voor sommige delen van de beurs zelfs wachtlijsten gehan-

teerd. De beursorganisatie is dan ook zeer te spreken over de verdere stijgende belangstelling, met name

uit het buitenland. IFAT is een zeer indrukwekkend en langlopende succesverhaal. De eerste editie vond plaats in 1966 als een internationale beurs voor afvalwatertechnologie. Op 18.000 vierkante beter beursruimte presenteerden 147 exposanten uit negen landen zich aan de 10.200 bezoekers uit veertig landen. Op dat moment was het evenement nog relatief bescheiden van omvang. In de loop der jaren is de beurs enorm gegroeid, in alle secties, inclusief de recent toegevoegde sectoren als watervoorziening, recycling en technologie voor gemeentelijke diensten. Voor het komende evenement in 2016 is 115.000 vierkante meter beschikbaar gesteld voor bedrijven op het gebied van water en riolering en 115.000 vierkante meter voor recycling en gemeentelijke technologieën.

Hans van Driel B.V. - Hoofdkantoor Tiel Marconistraat 15, 4004 JM Tiel Tel.: +31 (0)344 611 444

COMPLEET PROGRAMMA, GRONDVERZET-, BOUW-, OVERSLAG- EN RECYCLINGMACHINES

Fax: +31 (0)344 622 796 info@hansvandriel.nl

Hans van Driel B.V. levert kwalitatief hoogwaardige grondverzet-, bouw-, overslag- en recyclingmachines. Nieuw, verhuur of gebruikt: alles is mogelijk. Maar wij zijn méér dan machines alleen. Met financiering, onderdelenvoorziening, onderhoud en een 24/7 storingsdienst bieden wij u een solide totaaloplossing. Uw werk moet immers altijd doorgaan. Daar staan wij voor, al sinds 1947. Kijk op www.hansvandriel.nl voor meer informatie.

in de Duitse impasse’. Het thema ‘Waste to Energy’ wordt vormgegeven in samenwerking met de Environmental Cluster Beieren. Het forumprogramma wordt weer aangevuld met speciale evenementen en presentaties in hal B0. Voor de tweede keer organiseert de Duitse Vereniging voor water, afvalwater en afval (DWA) ‘Denk Groen - denk Future’. De nadruk ligt hierbij op onderzoek, onderwijs en ontwikkeling van personeel. Daarnaast is er weer een Young Professionals Lounge, een JobWall en een ‘Speakers Corner’ met presentaties en plenaire discussies. Het bezoek van alle evenementen is

fractionering aan bod en krijgen bezoekers de mogelijkheid om deze processen van dichtbij mee te maken. Daarnaast vinden onder meer live shows plaats over duurzame recyclingprocessen en worden moderne auto-oplossingen getoond. Deze oplossingen zijn specifiek ontworpen om de kwaliteit van de gemeentelijke diensten te verbeteren. Denk hierbij aan vuilniswagens, containers en kranen, veegmachines, vrachtwagens, gasverwijderingssystemen en pijpreinigingssystemen.


| 15

S c h r o o t A c c o u n ta n t

Krap bij kas en toch reclame maken!

Inschrijving Linde HeftruckCup 2016 gestart MotracLinde organiseert ook dit jaar de Nederlandse voorronde van de Internationale Linde HeftruckCup voor heftruckchauffeurs. Het evenement vindt zaterdag 2 juli plaats tijdens de feestelijke heropening van het pand van MotracLinde in Zwijndrecht. Tijdens deze Nederlandse voorronde strijden heftruckchauffeurs uit het hele land met elkaar voor de titel van ‘Beste Linde heftruckchauffeur van Nederland’. Ze worden getest op hun rijvaardigheid, snelheid, veiligheid en behendigheid. Er wordt afwisselend gereden op een heftruck en een reachtruck. De beste drie heftruckchauffeurs van de

Nederlandse voorronde winnen, naast een mooie geldprijs, ook een geheel verzorgde reis naar en deelname aan de Internationale Linde HeftruckCup (de Stapler-cup) in Duitsland. De StaplerCup is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door Linde en al meer dan tien jaar een begrip. Inmiddels is dit kampioenschap, dat ooit begon als Duits kampioenschap heftruckrijden, uitgegroeid tot een internationaal evenement. Onder het oog van 20.000 toeschouwers en vijf televisiezenders nemen heftruckchauffeurs uit verschillende landen het tegen elkaar op. Inschrijven kan via www.motraclinde.nl of rechtstreeks via info.motraclinde.nl/heftruckcup.

Iedere mkb-ondernemer kent tijden van financiële krapte. De een structureler en de ander meer seizoensmatig. Om uit de financiële malaise te komen, zijn maatregelen nodig.Vaak wordt in de kosten gesneden en bezuinigd. Dit heeft niet altijd het gewenste resultaat, waarna de broekriem nog een gaatje strakker wordt aangehaald. In het ‘Haags’ jargon ook wel ‘de economie kapot bezuinigen’genoemd. Laten we het eens van een andere kant benaderen. In plaats van bezuinigen kunt u ook de omzet verhogen! Cijfermatig gezien is het vaak even effectief om de omzet met 5 procent te laten groeien dan 10 procent te snijden in de vaste bedrijfskosten. Pak uw laatste jaarrekening er maar eens bij en maak het sommetje. Daarnaast zijn er meer voordelen, waardoor omzetgroei veel aantrekkelijker is. De focus op groei brengt een positieve stemming bij de medewerkers en in de bedrijfsvoering. Er wordt geen afbreuk gedaan aan de kwaliteit van uw product, omdat er niet bezuinigd hoeft te worden. Krap bij kas en dan toch groeien? Hoe dan? Om de omzet te laten stijgen zijn juist vaak extra kosten noodzakelijk en gezien de kost voor de baat gaat kan dat dan toch niet? Ook met een klein budget kan er effectief reclame worden gemaakt. ONLINE Online kan er veel reclame worden gemaakt tegen minimale kosten. Een complete media-aanpak vanaf uw website met kruisverwijzingen naar uw Facebook, Twitter en Linkedin kost vrijwel niets. Met een klein budget kunt u uw onderneming optimaal naar voren laten komen in de zoekresultaten van Google. Denk ook aan het correct reageren op online geplaatste recensies van klanten! Alleen het plaatsen van content op social media is niet voldoende, zorg juist ook voor interactie met uw doelgroep en laat zien wat er in uw bedrijf gebeurt.

Juist dan kunt u zich onderscheiden van de grijze reclamemassa. Dit verhoogt ook nog eens aanzienlijk de kans op gratis publiciteit als de berichten gedeeld worden door uw netwerk. Als de klant niet naar u toekomt, moet u naar de klant! Treed naar buiten met workshops, demonstraties en proefmonsters. Vraag naar de meningen en beoordelingen van de klant. Zo kunt u snel bijsturen en actief werken aan een goede klanttevredenheid. SAMENWERKEN Een andere mogelijkheid ligt in samenwerking met andere ondernemers. Welke ondernemers zijn een mogelijke aanvulling op uw product of dienst? Een strategische samenwerking is goedkoop en geeft beiden een voordeel. Een andere mogelijkheid is het aanbieden van combinatieproducten voor een voordelige prijs als een kennismaking met nieuwe klanten. De recyclingsector is volop in ontwikkeling met een gezonde groeipotentie. Daar passen ook nieuwe marketingplannen bij. Vaak is het bord op de stoep en de advertentie in de lokale krant niet meer voldoende en kunt u juist profiteren van andere benaderingen. Mocht u nog vragen hierover hebben of hulp nodig hebben, dan kunt u die met uw adviseur bespreken. Profinis is ook altijd bereid u ten dienste te staan.

De auteur van dit artikel, Gerco van der Spek, is werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.

V an G ink T rading introduceert

S eal

D ust

doek

Van Gink Trading BV breidt haar leveringsprogramma uit met Dust Seal doek. Dit is een hoogwaardig, zeer elastisch doek van natuurrubber met uitzonderlijke rek eigenschappen. Het doek is ook erg goed bestand tegen insnijding. Stof -van welke aard dan ook- geeft diverse problemen op en om de werkplek. Niet alleen is het slecht voor de gezondheid, het zorgt ook voor extra slijtage aan machines en maakt het werken en onderhoud lastiger. Met Githan Dust Seal doek kunt u uw transport- en procesmachines hiervoor beschermen. Geschikt voor onder meer overgangen tussen transportbanden, zeefmachines en trilgoten. Een volle rol is 20 meter bij 1.400 mm bij 2mm, maar kan ook op strook worden gesneden. Het doek is goed ozon- en weerbestendig, heeft een rek bij breuk 700 procent, is eenvoudig te monteren en de temperatuurrange is van -25°C. tot + 70°C.

OilQuick volledig hydraulische snelwisselsystemen zijn de meest doorontwikkelde systemen in de markt. • ABSOLUTE NUMMER 1 in de WERELD op het gebied van volledig hydraulisch snelwisselsystemen. • OilQuick draagt bij aan het MVO beleid - geen morsen van olie tijdens het wisselen. • Ervaring van gebruikers; Tot 30% sneller de (sloop)klus klaren of minder machines nodig. • Altijd het juiste uitrustingsstuk voor het werk, dus efficiënter werken en geen onnodige schades. • Horizontale koppeling van de hydraulische connectors pas nadat de kopplaat in de juiste positie is. • Vrijwel geen kans meer op slangbreuk - betekent minder kosten en stilstand van de machine. • Bij hamer gebruik geen krachten in lengsrichting op de hydraulische connectors door de horizontale koppeling. • Flexibele inzet op het werk, ook bij het tussendoor laden van vrachtwagens. Geen wachtende vrachtwagen(s) of graafmachine(s).

A KINSHOFER COMPANY

www.hetnieuwesnelwisselen.nl * Op basis van een OilQuick snelwisselsysteem type OQ70-55 inclusief montage, geschikt voor machines van 15-30 ton en op basis van een 5-jarige financiering (5% rente) en 1600 uur per jaar. Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Demarec, De Hork 32, 5431 NS Cuijk (NL), Tel +31(0) 485 442300, Fax +31(0) 485 442120, info@demarec.com, www.demarec.com

• Sloop- & Sorteer Grijpers • Starre Vergruizers • Multi-Quick Processors • Dedicated Demolition Line • Schrootscharen • Rail Knipper


16 |

F aber T ransport

over schroottransport :

‘Eerlijkheid is het allerbelangrijkste’

De schrootmarkt is veel wispelturiger dan vroeger, merken Johhny en Wim Faber en medewerkers Oege Hendrik “Oekie” Kampen, Erik Jellesma en Jelle Wielsma van Faber Energy uit het Friese Woudsend op. ‘Vroeger was er een constante transportstroom, maar door de lage prijzen is dit al lang verleden tijd.’ Daarom hebben ze besloten om zich naast schroot op het transport van hun eigen handel te richten, met succes.

Johnny en Wim Faber zijn al 25 jaar werkzaam in het schroottransport en besloten negen jaar geleden voor zichzelf te beginnen. ‘Vroeger hielden we ons uitsluitend bezig met schroottransport, maar die tijd is inmiddels voorbij’, blikken de ondernemers terug. ‘Tegenwoordig is de schrootmarkt veel wispelFaber Energy BV heeft een Scania R580 V8 Topline in de Red Passion uitvoering en een truck in de Silver Griffin uitvoering. ‘De Silver Griffin is een fantastische truck met zijn vele extra’s. Bij de berekening hebben we ook naar de lange levensduur en de hogere inruilwaarde gekeken. Wij rijden minstens acht jaar met een voertuig. Over die periode voel je de extra investering nauwelijks en daarvoor hebben we elke dag een chauf-

turiger. Het is hollen of stilstaan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de dalende dan wel stijgende marktprijs van het schroot.’ Ondanks het lage prijsniveau heeft Faber Energy BV geen klagen. ‘Onze ritten gaan continue door. Dat komt doordat we het transport van schroot afwisselen met het vervoer van biomassa, organisch materiaal, dat gebruikt wordt voor energieproductie. Zo leveren wij houtsnippers en geschredderd groen aan diverse energiecentrales, de glastuinbouw, houtindustrie, houtzaagmolens en de agrarische sector. Dat is eigenlijk onze corebusiness geworden. Van transport alleen kun je tegenwoordig moeilijk rondkomen. Daarom vormt onze handel een welkome aanvulling.’ Bovendien is het vervoer van beide elementen goed met elkaar te combineren, weet Faber. ‘We brengen onze houtsnippers net over de Duitse grens en op 10 kilometer afstand ligt een groot recyclingbedrijf. Dit recycling bedrijf heeft vele klanten in Duitsland en Nederland. Meestal verblijft één van ons de hele week in Duitsland om vice versa te rijden, omdat de afstanden maar maximaal 60 kilometer bedragen.’ feur op de bok die met veel plezier zijn werk doet.’ Verreweg de meeste van de honderd Silver Griffin Limited Editions die rondrijden zijn in trekker uitvoering, maar de Silver Griffin was eveneens als bakwagen te leveren. En zo rijdt Faber Energy BV, als enige in Nederland, nu met nummer 76 van deze Special Edition als een 6 x 2 bakwagenchassis met een haakarm voor containerbakken rond, aldus Wim Faber.

Faber Energie BV heeft veel vaste afnemers die zich allemaal in Friesland, Groningen, Drenthe en net over de Duitse grens bevinden. ‘Zodoende kunnen we onze ritten kort houden’, aldus Faber, die zoveel mogelijk probeert te voorkomen met lege wagens te rijden. Door de korte ritten proberen we een strakke planning te hanteren. Dat bevalt ons erg goed.’ Sterk punt van Faber Energy BV is goed materieel. ‘We hebben twee verschillende trucks: twee containerwagens en twee trucks met walkingfloor, daarvan is één onze vaste charter. Deze laatsten zijn niet geschikt voor het schroot, maar transporteren houtsnippers, mest en papier.’ AFSPRAAK IS AFSPRAAK Het nakomen van gemaakte afspraken is volgens beide heren één van de grootste succesfactoren van het bedrijf. ‘Afspraak is afspraak. En die moet je nakomen. We proberen altijd op tijd - liefst nog iets vroeger - bij het bedrijf te arriveren en houden onze klanten altijd goed op de hoogte. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan melden we dit direct. Eerlijkheid is in onze branche ontzettend belangrijk. Daarmee kom je echt het verst.’ Groot voordeel is volgens Johnny Faber dat hij zowel chauffeur als planner is. ‘Vaak is er een aparte planner op kantoor die de afspraken maakt. Deze rekent heel strak en houdt geen rekening met verkeershinder. Door mijn jarenlange ervaring kan ik zelf een goede inschatting maken van de duur van de reis, zodat we vrijwel altijd op tijd arriveren. De bedrijven willen dat wij op de afgesproken tijd aanwezig zijn, dat je de gemaakte afspraken nakomt en dat kan alleen maar met goed opgeleide chauffeurs. Alles valt en staat met goede communicatie naar elkaar toe.’

J an V lak

nieuwe voorzitter

WEEE F orum

Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle, is gekozen tot voorzitter van het WEEE Forum. In dit Europese platform delen meer dan dertig inzamelsystemen voor afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) hun kennis en ervaring. De algemene ledenvergadering van het WEEE Forum koos unaniem voor Jan Vlak, sinds 2012 vice-voorzitter van het platform. ‘Vanuit Wecycle zet ik me graag in om de internationale samenwerking op het gebied van inzameling en recycling van e-waste te bevorderen. Dit helpt de nationale inzamelsystemen in het behalen van de inzameldoelstellingen en in hun bijdrage aan de circulaire economie’, aldus Jan Vlak. Naast Vlak bestaat het WEEE Forum-bestuur uit de volgende personen: Giorgio Arienti (Ecodom, Italië); Philip Morton (Repic, Verenigd Koninkrijk); Pedro Nazareth (Amb3E, Portugal); Valentin Negoita (Ecotic, Roemenië) en Peter Sabbe (Recupel, België). In het WEEE Forum wisselen 32 inzamelsyste-

men voor e-waste onderling hun kennis en ervaring uit. Daarnaast ontwikkelt het WEEE Forum standaarden voor opslag, transport en recycling van e-waste. Het platform overlegt op Europees niveau met tal van organisaties op het gebied van milieu en recycling. In 2014 zamelden de leden van het WEEE Forum in totaal 1,4 miljoen ton e-waste in. Meer informatie: weee-forum.org.

‘WWZ legt grauwsluier over arbeidsmarkt’ Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vindt dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die vorig jaar is ingegaan, zo snel mogelijk moet worden aangepast. In een interview met NRC stelt hij dat de wet is mislukt. ‘De wet doet het tegenovergestelde van wat oorspronkelijk de bedoeling was en legt een grauwsluier over de arbeidsmarkt.’ Vooral kleinere werkgevers kunnen de kosten en risico’s die de wet met zich meebrengt niet dragen. In het Sociaal Akkoord van 2013 spraken werkgevers, werknemers en overheid gezamenlijk af dat ontslag sneller, eenvoudiger en goedkoper zou worden. Van Straalen: ‘De intenties zijn nog altijd goed, maar we zien er niets van terug in de praktijk. Werkgevers kiezen om mensen niet of minder vaak in vaste dienst te nemen. Vast werk wordt vaster en je ziet een enorme toename van flexibele contracten.’ Volgens de voorzitter van MKBNederland zijn werknemers onder

de nieuwe wet te veel een risico geworden. ‘Ondernemers moeten zieke medewerkers twee jaar lang loon doorbetalen en daarna met een transitievergoeding laten vertrekken. Je ziet steeds meer slapende contracten: de zieken blijven in dienst en dat is niet goed. Ook bij bedrijfsbeëindiging ben je die transitievergoeding verschuldigd. Als kleine ondernemer is je pensioen daardoor helemaal weg. Schrijnend.’ Ook in sectoren met seizoenswerk zijn er problemen, omdat er nu langere tijd moet zitten tussen korte contracten, aldus de mkb-voorzitter. Hij wijst erop dat ontslag ook niet

sneller of eenvoudiger is geworden. Het aantal ontslagaanvragen dat door de kantonrechters wordt afgewezen, is sinds de WWZ fors toegenomen. ‘Anders dan voorheen moet de kantonrechter de aanvraag nog maar op één ontslaggrond toetsen en daarbij kijken of een werkgever genoeg heeft gedaan om het ontslag te voorkomen. Een optelsom van factoren is niet meer mogelijk. De wetgever hanteert een rigide systeem en de kantonrechters voeren het stipt uit.’ Van Straalen wil nu zo snel mogelijk met de vakbeweging om tafel en de ongerechtigheden uit de wet halen. ‘Voor werknemers is dit ook niet goed. Het leidt tot enorme spanningen in bedrijven en op de arbeidsmarkt. Weg met die grauwsluier.’ Bron: MKB Nederland


| 17

Snelle betaling van mkb weer breder gesteund Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij Betaalme.nu en zeggen daarmee toe de rekeningen van mkb-leveranciers binnen 30 dagen te betalen. Vandaag werd bekend dat Rabobank, PGGM, Schiphol Group en Havenbedrijf Amsterdam toetreden tot het initiatief. MKB-Nederland juicht toe dat het bedrijfsleven zelf de handschoen oppakt en rekeningen snel betaalt. Het bewustzijn bij grote bedrijven dat zij rekeningen van mkb-leveranciers binnen 30 dagen moeten betalen groeit. Eerder sloten Heineken Nederland, Randstad, Jumbo, FrieslandCampina, KPN, NS en TomTom zich al bij het initiatief aan. Tienduizenden mkb’ers zullen nu profiteren van de stap die deze grote bedrijven nu zetten.

Kinshofer Drietand bespaart het lage eigen gewicht en de goede indringingskracht gaat de capaciteit van de machine omhoog. En daardoor wordt brandstof bespaard. Ook wordt de kraan veel minder belast doordat de drie tanden veel makkelijker het product penetreren. Met een standaard sorteergrijper druk je de kraan naar achteren of het product van je af. Mede door de capaciteitsverhoging kan de machinist het totale proces veel beter in de gaten houden. Daardoor word ook de veiligheid bevordert, en de kwaliteit van het eindproduct word verbetert. Al met al weer een mooie vinding uit Eemnes.

is dus cruciaal. Al eerder opende de ondernemersorganisatie daarom een meldpunt late betalingen grote ondernemingen. Het doel van Betaalme.nu is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de 1000 grootste Nederlandse ondernemingen meedoet en dat op die manier circa € 2,5 miljard uit openstaande facturen wordt vrijgemaakt voor het mkb. MKB-Nederland roept alle grote bedrijven op zich aan te sluiten bij dit initiatief. Kijk voor meer informatie op www.betaalme.nu

De kinshofer P25VR 800 liter drietand grijper is beslist een aanwinst voor de recyclingsector.

Er draaien nu zeven van deze grijpers in Nederland die voornamelijk schredders vullen. Vanwege

CRUCIAAL MKB-Nederland maakt zich hard voor korte betaaltermijnen bij de overheid en tussen bedrijven onderling. Het mkb is sterk afhankelijk van liquiditeit om te kunnen ondernemen. Veel bedrijven hebben een tekort aan liquide midddelen, waardoor ze kwetsbaar zijn en belemmerd worden in hun groei. Dit komt voor een belangrijk deel omdat ze moeten wachten tot hun facturen zijn betaald. Snelle betaling

vAr

vervAngen

door Modelover eenkoMsten

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt per 1 mei. Alle VAR-houders worden de komende weken door de Belastingdienst schriftelijk hierover geïnformeerd. Deze brief is ook relevant voor opdrachtgevers. Algemene modelovereenkomsten, die mede zijn opgesteld door MKB-Nederland en VNO-NCW, zullen de VAR vervangen. Voortaan bestaat de mogelijkheid om te werken met modelovereenkomsten. Die bieden opdrachtgevers, in geval van twijfel over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp’er, zekerheid omtrent de loonheffing. Als opdrachtgevers en zzp’ers verwijzen naar en gebruik maken van één van de algemene modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst, dan hebben zij zekerheid dat de zzp’er buiten loondienst werkt. MKB-Nederland en VNONCW hebben meegewerkt aan de totstandkoming van enkele algemene modelovereenkomsten. Die zijn breed toepasbaar. Het is niet van belang om wat voor soort werk en om welke branche het gaat. Deze algemene modelovereenkomsten kunnen zonder aanpassingen direct gebruikt worden. In dat geval hoeven er zelf geen overeenkomsten voorgelegd te worden aan de Belastingdienst.

Drijf hem tot het uiterste. Duitse kwaliteit met Nederlandse service. Betrouwbaarder dan deze vindt u ze niet. De meest robuuste bouw. All-in service tarieven. En een landelijke 24-uurs nooddienst. Onze nieuwe generatie diesel-, LPG- en elektrische heftrucks. www.jungheinrich.nl/recycling

Voor meer informatie zie: www.kinshofer.nl.


18 |

M arco S inke

van

G roenleer M etaalrecycling BV:

‘Service bieden wordt steeds belangrijker’

Marco Sinke, sinds 2013 directeur van Groenleer Metaalrecycling is al jaren actief in de schrootbranche en laat zijn licht schijnen op ondernemen in tijden van crisis. Hoe ga je daarmee om? Is de crisis wel echt ten einde of is dit slechts schijn? Al jarenlang is Groenleer Metaalrecycling een begrip op SchouwenDuiveland. Het bedrijf zamelt op verantwoorde wijze ijzer en metalen in bij zowel particulieren als bedrijven. Containers worden geplaatst bij bedrijven, klanten kunnen schroot inleveren of laten ophalen, flexibiliteit staat bij Groenleer hoog in het vaandel. De trouwe klantenkring is voor het bedrijf van groot belang. Jarenlange vakkennis en ervaring worden goed benut bij het sorteren en recyclen van ferro en non-ferro schroot op de twee loca-

ties die het bedrijf rijk is; Zierikzee en Kruiningen. Sinke is een echte doe-het-zelver; na een aantal jaren freelance werk is hij in 2009 voor zichzelf begonnen in Kruiningen in de schroot en sinds 2013 trotse eigenaar van Groenleer Metaalrecycling. ‘Nadat ik in 2009 mijn eigen metaalhandel had opgestart in Kruiningen, was er al snel sprake van groei. Ik kwam in contact met Groenleer en we spraken over het eventueel overnemen van een aantal klanten. Al snel kwam het idee om het bedrijf in zijn geheel over te nemen. Halverwege 2013 heb ik dat gedaan.’ Groenleer kende toen al een rijke historie. In 1938 is het opgericht door Leen Groenleer. Toen nog een kleine schuur in Zierikzee, een startkapitaal van slecht 16 gulden en een bakfiets. Hij haalde metaal en lompen op. Na de oorlog werd

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR • Laagste prijs (c.a. € 23.500 ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat • Reparatie en onderhoud vanuit Lelystad (ook andere merken)

Vaartweg 172 - 174 | 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

de fiets omgeruild voor een paard en wagen, het pand in Zierikzee bleef en in 1978 kwam Cor Groenleer erbij. Na het overlijden van Leen heeft hij het bedrijf voortgezet, uitgebreid en bij gebrek aan opvolger verkocht. En nu zwaait Sinke de scepter. KRITISCH OVER CRISIS Ondanks de zware tijd die de branche doormaakt, gaat het goed, aldus Sinke. ‘We zamelen schroot in, slopen staalconstructies en verwerken al het materiaal tot het naar de smelterij kan. In Zierikzee richten we ons voornamelijk op de zakelijke markt, in Kruiningen houden we ons meer bezig met de particulieren. We hebben eigen transport, plaatsen containers en dit is prima te doen met vijf man. Doordat het bedrijf een gevestigde naam is, hebben we een trouwe klantenkring, die we door jarenlange ervaring en kennis optimaal kunnen bedienen.’ Sinke ziet duidelijk de ontwikkelingen en trends die de branche de laatste jaren doormaakt: ‘Vorig jaar is de WEEELABEX-regeling ingegaan. Wij hebben niet de omvang of het kapitaal om de certificering te behalen, maar kunnen ons daar wel

mee redden door gebruik te maken van tussenhandelaren. We zamelen al het schroot nog steeds in, maar houden de elektronische apparatuur apart.’ De timing vindt hij echter niet zo geslaagd. ‘Tuurlijk, overal horen we dat de crisis in Nederland voorbij is. Daar kan ik me alleen niet in vinden. De branche is absoluut nog niet uit de crisis en wanneer er dan nieuwe, kostbare regelingen worden doorgevoerd, kan niet iedereen daarin meekomen. Er is te weinig handel, de grondstofprijzen zijn slecht en de concurrentie daardoor moordend. Ze komen letterlijk van heinde en ver, want iedereen wil natuurlijk handel. De vraag blijft, maar het aanbod is te mager.’ Sinke staat niet alleen wat zijn sceptische kijk op de crisis betreft. Vanuit het MRF komen ook al signalen over de grondstoffencrisis en de scherpe daling van prijzen van bijvoorbeeld ijzererts. De staalproductie in China is inmiddels enorm en daardoor heeft er een grote omslag in de markt plaatsgevonden. In 2015 daalden de prijzen al en

kig gemeld dat ze de markt stevig onder de loep nemen en helpen waar mogelijk. Sinke gaat ook niet bij de pakken neerzitten: ‘We halen alles eruit wat erin zit en proberen tegelijkertijd kosten te besparen waar dat kan. Of je nu een groothandelaar bent of een klein bedrijf; er komt minder binnen. Dan breid je in eerste instantie je werkgebied uit. Toch hebben we een bewuste keuze gemaakt wat dat betreft. In plaats van steeds meer kilometers te maken en in het vaarwater van de concurrentie te gaan zitten, willen we ons voornamelijk richten op onze (bestaande) klanten. We bieden snelle service; containers worden binnen 24 uur na melding geleegd, betalingen geschiedden binnen een week, dat soort zaken.’ Door je klanten goed te behandelen, heb je het zelf ook beter, weet hij maar al te goed. ‘Zorgen dat je niet inwisselbaar bent, is van belang. Ik ben ook erg blij met onze trouwe klantenkring, ze zijn er al jaren en weten wat ze kunnen verwachten. Goede service en tijd voor elkaar. Sommige klanten zijn er al bijna

zijn vast blijven zitten op hetzelfde lage niveau. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van halffabricaten en minder van schroot. En dat voelen we met zijn allen.

zo lang als het bedrijf bestaat. Dan hoor je nog eens mooie verhalen. Over de ritjes met de bakfiets, de tijden van lompen en dan toch uiteindelijk uitgroeien tot een gerenommeerd recyclingbedrijf. Dat is een hele prestatie en daarom ga ik ook altijd door. Met stilzitten is nog nooit iemand er gekomen.’

HOE NU VERDER? De branche staat voor lastige keuzes. Vanuit het MRF is geluk-

Wecycle zamelt 110 miljoen kilo e-waste in Wecycle heeft vorig jaar 110 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) ingezameld. Met 6,5 kilo per inwoner zorgt Wecycle dat de Nederlandse doelstelling van vier kilo per inwoner ruim wordt behaald en levert hiermee een zichtbare bijdrage aan de circulaire economie.

geeft de data door aan het Nationaal (W)EEE Register. Dit register rapporteert voor 1 juli aan de staatssecretaris van Milieu over de totale hoeveelheid e-waste die in Nederland is ingezameld. Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.500 producenten en importeurs.

Wecycle organiseert de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste namens 1.500 producenten

en importeurs. 66 miljoen kilo werd ingezameld bij gemeenten en 44 miljoen kilo bij winkels. Wecycle

Meer informatie: wecycle.nl.


| 19

Column Milieuadvies

Metaalrecycling anno nu!

Omgevingswet ‘Ja, het mag, mits…’

· Ferro & Non Ferro metalen

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

A

-1

13

Gebr. Swinkels Metaalrecycling N | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen 1 C B.V. la ss | E 40 year Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

e

A

40 jaar

L ABE

1

C la

N ss | E

1

L KWAb o

in g

SL ITEIT

ar

m

ere dw n

01-1

Bran

e x p e ri e

35

nc

of

Jan de Lange www.delange-milieuadvies.nl

Magneten volgens ATEX 21 en 22 richtlijnen

501

Fire r

sta esi n

d

mingen in één aanvraag moeten worden behandeld. Ik ben bang dat door de komst van de Omgevingswet het pad hierdoor weleens moeilijk te vinden zal zijn. Bij de overgang naar de Omgevingswet wordt steeds benadrukt dat het de bedoeling is dat er een cultuurverandering plaatsvindt. Er moet een logisch verband zijn tussen visievorming, beleid, vergunningverlening en handhaving. In de afgelopen 20 jaar heb ik gezien dat deze intentie er altijd is geweest. Dat de buitenwereld dit niet ziet, is vaak omdat de buitenwereld complexer is dan het beleid voorspiegelt. Door bundeling van wetgeving hoopt en verwacht de politiek dat het makkelijker wordt. Door de verplichting van een duurzame ontwikkeling van de samenleving als uitgangspunt toe te voegen aan mijn wereld van (milieu)wetgeving zou dit integraal denken weleens vertragend kunnen werken. Dan zou het ‘ja het mag, mits …’ voor veel frustratie kunnen zorgen. De toekomst zal dit uitwijzen.

t

DUURZAME INRICHTING Zoals aangegeven is de duurzame inrichting van Nederland het uitgangspunt. Duurzaam betekent in deze context ook dat het milieu zo veel mogelijk moet worden ontzien. Dit is voor mij de vierde keer dat het beoordelingskader onder een nieuwe wet wordt gehangen. De beoordeling zelf is niet veranderd. Wat stinkt, geurt en wat herrie maakt, produceert geluid. Vaak is het de behandelend ambtenaar in overleg met de omgeving die maakt hoe erg we het vinden. Dat is in de huidige situatie het geval en zal, gezien de intenties van de wetgever, ook in de toekomst niet anders zijn. De Omgevingswet voegt echter wel een spannend element toe. Een ontwikkeling moet bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van Nederland. Ik ben benieuwd wat deze verplichting uit de wet betekent voor mijn dagelijkse (milieu) praktijk. De weg om een vergunning te krijgen wordt nu al vaak als onoverzichtelijk ervaren. Vooral het samenvoegen van de verschillende onderwerpen in één aanvraag geeft nogal eens frustraties. In de toekomst zullen nog meer toestem-

· Plaatsen van containers

Rui

goede ruimtelijke inrichting van Nederland in de weg staan. In de voorlichtingsmachine is aan gegeven dat we overgaan naar het ‘ja het mag, mits…’in plaats van de nu geldende ‘nee, dat mag niet tenzij …’.

s

EXACTE UITWERKING De nieuwe wet moet het gemakkelijker maken om uw plannen te verwezenlijken. Denk hierbij aan nieuwbouw of het wijzigen van uw activiteiten. De wet moet nog nader worden ingevuld in onderliggende regels. De exacte uitwerking is daarom nog niet bekend, maar de bedoeling wel. Voor de initiatiefnemer moet het eenvoudiger en eenduidiger worden. Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat alle facetten rond de inrichting van Nederland in één wet geregeld wordt. Daarnaast worden alleen nog maar ontwikkelingen tegengehouden die een

· Im- en export van metalen

Ove r

De eerste kamer heeft 15 maart de Omgevingswet aangenomen. De wet wil de duurzame inrichting van Nederland bevorderen. Vaak wordt aangegeven dat we nu overgaan van het ‘Nee, dat mag niet, tenzij …’ naar ‘Ja, het mag, mits …’. Wat dit gaat betekenen voor het verkrijgen van toestemmingen zal de toekomst uitwijzen. Het is u wellicht ontgaan. Voor mij zijn het echter spannende tijden. Op 15 maart 2016 heeft de eerste kamer de Omgevingswet goedgekeurd. Nadat de nieuwe wet is ingevoerd wordt uw Wabo (milieu) vergunning een toestemming in het kader van de Omgevingswet. Naar verwachting wordt de wet eind 2018 definitief.

· Transport

u w erv

Op de IFAT in München toont Goudsmit Magnetic Systems (stand C2-316) recent ontwikkelde bovenbandmagneten die geschikt zijn voor explosiegevoelige stofomgevingen in ATEX21 en ATEX22 zone. Deze magneten zijn geschikt voor het verwijderen van ijzerdelen uit recycling, bulk-handling of biomassa materiaalstromen zoals hout, huisvuil, RDF (Refuse Derived Fuel), maar ook steenkolen of cement. Kortom: materialen die steeds meer als energie-opwekker worden hergebruikt en/of ingezet. De transportbanden om de magneet zijn extra stevig en slijtvast uitgevoerd zodat ze zonder problemen de gescheiden ijzerde­len kunnen opvangen en afwerpen. Een hulpmagneet zorgt voor het wegvoe­ren van de gescheiden ijzerdelen uit het magnetische veld. De elektrische onderdelen, aansluitin-

Het laatste nieuws niet alleen in de vakkrant, maar ook op Twitter Volg ons via: @schrootkrant

De flexibele oplossing voor bulkopslag • • • gen en bekabeling zijn allemaal volgens ATEX richtlijnen gemonteerd. Tevens zijn de lagers beschermd en is het magneetsysteem compleet afgedekt. Als extra optie bevat de

magneet een actief koelsysteem met warmtewisselaar en pomp om de (olie)koeling van de magneet regelbaar te maken en tevens de werking te garanderen.

Opslagboxen Brandwerende scheidingswanden Industriehallen

+31 (0)88 877 87 28 sales@legioblock.com www.legioblock.com

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen • Telefoon 05755-61208 • E-mail info@weegbruggen.nl


20 |

©2008 Thermo Fisher Scientific Inc. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries’. All rights reserved.

Stijgende vraag naar aanvullende oplossingen Europe Recycling ziet een stijgende vraag in de markt naar aanvullende oplossingen voor recycling van metalen.

Niton XRF Analyzers snel, betrouwbaar en het meest gebruikt in de recycling branche

Deze vraag is toegenomen in navolging op de verscherpte eisen met betrekking tot het eindproduct zoals bij de verwerking van aluminium. Binnenkort levert Europe Recycling een complete metaalverwerkingsinstallatie op als aanvulling op de VB950 Voorbreker, ook bekend als de Red Giant. De installatie is een uitbreiding op het verwerkingsproces van aluminium door naast het verkleinen ook ferro’s, non-ferro’s en reststoffen te scheiden. Deze installatie is al in delen geleverd. In de volgende editie van Schroot! besteden we hier meer aandacht aan.

Daarnaast heeft het bedrijf alleen al dit jaar vier nieuwe Hammel Red Giants afgeleverd. Naast levering in de metaalverwerkingssector is de recentste aflevering een succesvolle inzet in afvalhout en huisafval. Voor de komende maanden staan er nog twee afleveringen van deze VB950’s op de planning. Eind mei is Europe Recycling Equipment met de Europe shredders exposant op de IFAT. Het programma bevat de onder meer single shaft en two shaft shredders, granulatoren en daarnaast ook complete recycling- en wasinstallaties voor banden, plastic, elektrisch apparatuur en schroot. Meer informatie: www.hammelshredders.nl en www.europe-rec.com.

Thermo Scientific Niton® XRF Analyzers blijven de ontwikkelingen op het gebied van metaalanalyse met draagbare XRF leiden. Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Kenauweg 21 2331 BA LEIDEN Tel: 071-5317874 E-mail sales@xtac.nl www.thermo.com/niton

Wij verkopen ook gebruikte Niton’s

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

Be Our Schroot! Friend Dat kan, want nu is er Schroot!, de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven

van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 70 euro per jaar (excl. 6 % BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op leuke prijzen. Onder de 100 ‘friends’ verloten we een twee kuubs containerbak.

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

Maak kans op een twee kubs containerbak Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten we een twee kubs containerbak ter waarde van circa 525 euro. De winnaar kan deze op kleur laten spuiten.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L


| 21

MKB-Nederland en Credion bieden kosteloze kredietcheck Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen met ingang van vandaag een kosteloos adviesgesprek krijgen om hun kredietwaardigheid te checken en hun financieringsmogelijkheden te verkennen. Dat is het resultaat van de nieuwe samenwerking tussen MKB-Nederland en Credion. Via de website www.mkbfinancieringscheck.nl, die vanmiddag wordt gelanceerd tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht, kunnen ondernemers direct een gesprek aanvragen.

Wederom nieuwe Fuchs geleverd aan A. Schotsman en Zn. Na vele tevreden draaiuren is de Fuchs MHL340 van A. Schotsman en Zn. B.V. vervangen door een eveneens door Van der Spek Vianen geleverde nieuwe Fuchs, ditmaal een nieuwe Fuchs MHL340E. De nieuwe Fuchs MHL340E is na uitgebreid overleg tussen de heren Schotsman en verkoper Fred Van den Bor van Van der Spek Vianen samengesteld. Om optimaal zicht te hebben op de grijper is de machine voorzien van joystickbesturing, door het ontbreken van de stuurkolom heeft de machinist maximaal zicht op de werkzaamheden die hij uitvoert. Een speciale optie die we niet vaak zien op deze maat overslagkranen is de door Schotsman bestelde lastcompensatie waarbij de kraan er voor zorgt dat bij het dichtknijpen van de grijper de giek wordt ontlast en er geen krachten op de vloer of containerbodem ontstaan. Naast dit grote voordeel wordt ook de grijper ontlast waardoor deze zeker ook een langere levensduur zal gaan krijgen en minder onderhoudskosten als gevolg. De nieuwe Fuchs MHL340E is voorzien van de geheel nieuwe 6 cilinder Deutz 6.1 L6 welke met zijn 129 kW voldoet aan de nieuwste Tier IV-interim emissie-eisen. Hiermee toont Schotsman wederom aan dat men voorop loopt als het gaat om duurzame investeringen. Zoals

goede zichthoogte bereikt worden voor goed zicht bij het beladen van containers en vrachtwagens. Tijdens de bouw van de machine in de fabriek in Bad-Schonborn (DU) zijn de mannen van Schotsman samen met Van der Spek gaan kijken hoe hun nieuwe Fuchs MH340E werd opgebouwd op de mixed-modellijn waar Fuchs de machines vanaf 15 tot en met 48 ton bouwt.

Mkb-ondernemers adviseren over de best passende financiering. Dat is de kern van de samenwerking tussen MKB-Nederland en Credion. MKB-Nederland maakt zich al jaren hard voor betere financieringsmogelijkheden voor het mkb. Een lening van de bank – traditioneel dé financier van het mkb – is allang geen vanzelfsprekendheid meer en steeds vaker doen ondernemers daarom een beroep op alternatieve vormen, zoals crowdfunding, leasing of een lening via een kredietunie, Qredits of een combinatie van alle mogelijkheden. De weg vinden in het oerwoud van aanbieders en financieringsvormen is echter niet altijd makkelijk. Gedegen en betrouwbaar advies is hierbij vaak noodzakelijk. FINANCIERINGSCHECK Vanuit hun samenwerking bieden MKB-Nederland en Credion leden van de ondernemersorganisatie nu een kosteloze en vrijblijvende financieringscheck aan. Na een intakegesprek van maximaal twee uur

analyseert een Credion-adviseur de huidige financieringsconstructie en toetst deze aan de kredietwaardigheid en -behoefte van het bedrijf. Ondernemers krijgen zo helder in beeld of hun financiering wel goed aansluit bij hun huidige en toekomstige ambities. De kredietcheck is tevens een goed vertrekpunt voor ondernemers die op zoek zijn naar extra financiering. FINANCIERINGSWIJZER Vorig jaar lanceerde MKB-Nederland met onder andere het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Vereniging van Banken al de Nationale Financieringswijzer, die ondernemers een eerste indicatie geeft van de financieringsmogelijkheden. De kredietcheck door Credion is een daaropvolgende stap. Ondernemers kunnen vanaf vandaag een financieringscheck aanvragen via de website www.mkbfinancieringscheck.nl. Credion beschikt over meer dan veertig vestigingen verspreid over het land, waardoor er altijd een adviseur in de buurt is.

• innovatief ontwerp standaard bij alle Fuchs overslagmachines zijn de motor- en hydrauliekkoeler gescheiden van elkaar om een zo goed mogelijke koeling mogelijk te maken en daarbij zo min mogelijk geluid te produceren, de Fuchs MHL340E is één van de stilste machines in zijn klasse. Door de standaard hydraulisch in hoogte verstelbare cabine kan een

• solide • hydrauliek beschermd • betrouwbaar • makkelijk onderhoud

De beste schrootgrijper van dit moment Dit nieuwe ontwerp van de ScrapKing SCE is ontworpen voor schrootkranen van 10 tot 50 ton. De ScrapKing SCE kan worden uitgerust met een in eigen huis gemaakte GRI rotator. Onze ontwerpers hebben al hun energie gebruikt om ervoor te zorgen dat u dat niet hoeft te doen bij het gebruik van onze ScrapKing. Vele maanden van ontwerpen en testen hebben geresulteerd in de beste schrootgrijper van dit moment. De passie van ons team, meer dan 50 jaar ervaring, rekening houdend met elk detail en gebruik van de beste materialen die op dit moment op de markt beschikbaar zijn hebben als resultaat de beste schrootgrijper: de ScrapKing SCE.

Bakker Hydraulic Products | Nijverheidsweg 6 | 6662 NG Elst (Gld) Tel. +31 (0)481-374757 | Fax.+31 (0)481-375280 e-mail: info@bakker-hydraulic.com | www.bakker-hydraulic.com


22 |

Nuttige adressen Advisering Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Holland bv Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 - 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 - 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 - 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 - 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 - 684444 www.westwoude.nl

Cabine Overdruk Van der Linden B.V. 0344-604550 www.vdlindenbv.com

Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com

Containers All-In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 - 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 - 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 - 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl Roda Containers bv Tel: 0529 - 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 - 2142050 www.vsu.nl

Haakarmsystemen Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl

autodemontage

Detectie Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be

Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl Automatisering ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 - 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 - 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl PieterBas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Betaalsystemen Glory Global Netherlands BV Tel: 0347-327444 www.glory-global.com Bevestigingsmaterialen Bouwshop Bakker Tel. 046-4379567 bsbakker@live.nl Beurzen Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com Big bags Adbulco Trading BV Tel: 023 - 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl P.W. Droog Big bags Tel. 0651075693 pwdroog@kpnmail.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl

Edelmetalen Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl Gehard staal Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl Grijpers ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 4179Z0 www.dehaco.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl

Handmatige Demontage Hameland Tel: 0544-395800 www.hameland.nl Heftrucks J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl Jungheinrich Nederland BV Tel. 0172 44 67 89 www.jungheinrich.nl MotracLinde Tel: 088-7377800 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl Kabelpelmachines Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Katalysatoren RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ Tel: 0343 - 574 714 www.jacomij.com (Overslag)Kranen Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl AKS ‘t Harde Tel: 0525-651834 E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel: 040-2350255 www.dolav.nl Laad-en lossytemen Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Magneten Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmit-magnetics.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Metaalanalyse Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl XTAC Analytic Tel: 071 - 5317874 www.xtac.nl Metaalprijzen Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com Organisaties Abva Kabo FNV Tel: 079 - 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 020 6613181 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 - 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 - 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 - 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 - 493640 www.ictmilieu.nl Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 - 6025969 www.lma.nl Vereniging NVMP 079 - 7600 621 www.nvmp.nl Wecycle 079 - 7600 610 www.wecycle.nl Transport en Logistiek Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 - 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 - 5507300 www.milieudefensie.nl Persen BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl

Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Van Randwijk - Knowledge & Service Tel: 0182-640690 www.balenpersen.com Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz Reparatie Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl Ditoil Tel: 040-2123324 www.ditoil.nl Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl Revisie ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Lommers Machinery Parts 088-4567950 www.lmp-parts.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Scharen/snijmachines ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Demarec Tel: 0485 442300 www.demarec.com Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 - 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 - 751500 www.holmatro.com

MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming - Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz Shredders ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 - 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Europe Recycling Equipment B.V. Tel: 0529 - 408170 www.europe-rec.com Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MATECH BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV - Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be RSS Recycling Shredders & Solutions Tel: 06-17148677 www.recyclingshredders.eu Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com


| 23

Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SOftWare ABP Dynamics Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SOrteerinStallatieS BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl graaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.graaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Europe Recycling Equipment B.V. Tel: 0529 - 408170 www.europe-rec.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.com Koreman & zn. Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 - 5822030 www.nihot.nl Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be TBK Equipment TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com

Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl StOfbeheerSing Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 - 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BEEPRO BV Tel: 06-22935290 www.beepro-bv.com Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 - 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede Tel: 0318 - 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanon.nl Mesys BV Tel: 0316 - 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 - 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrial.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl StralingSdetectie Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com

RAD/COMM Europe Tel: +32 14 - 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 - 6369592 www.stratecservices.nl terreininrichting Cover - All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be RvB Infra Harderwijk BV Tel.nr. 088-7868590 www.rvbinfra.nl Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl tranSpOrtbanden/Onderdelen Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl Bevako B.V. Tel: 015-3640518 www.bevako.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 - 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be tranSpOrt (materieel) Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl

Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl uitzendbureau’S Axidus Tel: 0174-219490 www.axidus.com Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 - 5280859 www.vkve.nl vlOeiStOfdicht RvB Vloeistofdicht Tel.nr. 088-7868590 www.rvbvloeistofdicht.nl vOlrubber banden CL Tyres Tel: 0032 - 89753443 www.cltyres.com Weegapparatuur Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-techniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 - 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 - 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl

Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be

Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com zeefmachineS Europe Recycling Equipment B.V. Tel: 0529 - 408170 www.europe-rec.com Herwijnen Machinery B.V. Tel. +31 654320147 www.pronar-recycling.nl Huber Industrieletechniek Tel: 040 - 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 - 515851 www.keestrack.com A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 - 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 - 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! TE KOOP: Veegborstels voor de werf. Ideaal voor het schoonhouden van u werkplek/ werf. Geen slijtage van u vloeren. Verkrijgbaar in diverse maten. Gewicht ± 1 ½ tot 2 ½ ton per Borstel. Informatie: Jos Zwinkels, tel: 06-54637650. GEZOCHT: Wij halen uw zuurstofflessen en cilinders op! Tel: 06 - 10534242. IJzerhandel Coert Jansen. TE KOOP: ARN biedt magazijncontainers aan die door demontagestop van bumpers zijn vrijgekomen.

Afmeting lxhxb: 6.300x2.550x2.580mm; inhoud 40 kuub, tarragewicht 3.200 kg. Voor informatie over de prijzen en levering, neem contact op met Steven.vandenbelt@arn.nl, of (06) 47485886. TE KOOP Alle soorten bevestigingsmaterialen tegen de scherpste prijzen. Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal of RVS A2. Mail voor vrijblijvende prijsopgave: bsbakker@live.nl 046-4379567

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 4 - 2016 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot! t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


HAMMEL Hammel shredders zijn betrouwbare machines door hun robuuste en eenvoudige constructie. Het gebruik van hoogwaardig staal en kwaliteits componenten garanderen de inmiddels bekende Hammel standaard. Hammel voert continu haar ontwikkelingen door in nieuwe shredders, wat u de garantie geeft op de laatste innovaties.

S crap Steel Rec ycling Plants De metaal recyclinginstallaties van Europe Shredder zijn zware systemen speciaal ontworpen voor de verwerking van schroot, elektronisch afval (E-waste), aluminium gietstukken en profielen, en autowrakken. De verticale shredder produceert schone, compacte stalen fracties die ideaal zijn voor transport.

www.europe-rec.com 路 info@europe-rec.com 路 +31 (0)529 40 81 70

SCHROOT! nr 3 2016  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 3 2016  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Advertisement