Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 3 | Week 17 | 2015 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

3 Metaal Recycling Twente klaar voor de toekomst

4 Autodemontage Lettinga Drachten over flexibel vakmanschap

8

Venlose Metaal Recycling kiest voor Urraco 75

Wielmobiele elektrische Terex Fuchs voor Prometaal en E.L.S.

ARN verheugd met geschrapte SIEB-regeling

De Venlose Metaal Recycling (VMR) heeft geïnvesteerd in een Lindner Urraco 75. De 18 ton wegende machine met 350 pk Scaniamotor heeft al vaak zijn meerdere getoond tegen de concurrentie. De Urraco 75 heeft een zeer laag brandstofverbruik wat zorgt voor een gunstige kostprijs per geproduceerde ton.

Van der Spek Vianen heeft begin april twee nieuwe Terex-Fuchs MHL850 wielmobiele elektrische overslagmachines in gebruik gesteld bij Prometaal in Maarsen en E.L.S. in Lelystad.

De regeling ‘Sloop In Eigen Beheer’ (SIEB) is per 1 april vervallen. Hierdoor mogen auto’s alleen nog door erkende autodemontagebedrijven worden gedemonteerd. Auto Recycling Nederland (ARN), die een grote drijvende kracht is achter dit besluit, is hier erg blij mee.

Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 16

Lees verder op pagina 18


2

|

Voorwoord

Oproep Als redacteur van Schroot! vind ik het leuk om allerhande nieuws met u te delen. En datzelfde geldt voor achtergrondinformatie. Onze interviews met metaalrecyclers en ondernemers uit de autodemontagebranche worden erg gewaardeerd, zo krijgen we regelmatig op de redactie te horen. Maar daarnaast willen we als Schrootkrant ook graag problemen aan de kaak stellen. Zo hebben we dit keer onder meer gesproken met Johan Weessies. Hij is al zo’n vijftien jaar actief met het inzamelen en opkopen van ferro- en non ferro materiaal. Eigenlijk alles waar een stekker aan zit, zoals wasmachines, vaatwassers, oude computers en cv-ketels, is goed voor zeker 80 procent van de totale omzet van het bedrijf. Al het materiaal wordt door de ondernemer verwerkt op een manier die op dit moment aan alle geldende eisen voldoet. Zo is hij in het in het bezit van het VIHB-certificaat en heeft hij alle vergunningen die nodig zijn om zijn activiteiten te mogen uitvoeren. Weesies heeft zijn vak altijd met plezier uitgeoefend en heeft altijd voldaan aan gewijzigde en verscherpte wet- en regelgeving. Maar door de WEEELABEX-verplichting ziet hij zich genoodzaakt te stoppen met zijn werkzaamheden. De manier van inzamelen en verwerken gaat zodanig veranderen dat het voor hem niet haalbaar is hieraan te voldoen. ‘Hier ben ik simpelweg niet op ingericht en ook financieel is het voor mij absoluut niet haalbaar. De grotere bedrijven kunnen het zich wellicht veroorloven om aan de nieuwe wetgeving te voldoen, maar zelfs voor hen is het een behoorlijke investering; je proces moet anders, de registratie verloopt volgens strenge regels en controle en al die kosten moet je zelf dragen.’Weesies denkt niet dat

veel bedrijven hun certificering tijdig rond zullen krijgen. ‘Ik heb het vermoeden dat een paar grote spelers door deze regel de hele handel in handen hopen te krijgen. Landelijk gezien zijn er ongeveer 2.600 sloopboeren. Als die zich niet allemaal certificeren, wat gezien de haalbaarheid zal gebeuren, loopt iedereen het risico behoorlijk wat handel te verliezen. Het betreft hier de grootste afvalstroom van Europa’, zei hij tegen ons. Volgens de ondernemer zou er in ons land minstens een sociaal plan moeten komen. ‘De overheid is debet aan deze absurde wetswijziging, maar wij zijn de pineut. Dat is zuur, nadat je al die jaren hard gewerkt hebt, alles altijd netjes voor elkaar had en veel hebt geïnvesteerd om aan alle geldende (milieu)eisen te voldoen. Al die investeringen en energie zijn over drie maanden waardeloos. Ik hoop niet dat de overheid dan zoveel sloopboeren in de kou durft te laten staan. Het lijkt me goed als er meer mensen over deze zaken nadenken en wellicht reageren. Samen staan we sterker.’ Hoewel de WEEELABEX niet tegen te houden lijkt, is hij dus niet van plan, stilletjes ten onder te gaan. Hij roept dan ook alle andere gedupeerden op te reageren. Wellicht valt er nog iets te bereiken op het gebied van een sociaal plan of uitkoopregeling, of voelt een vakbondsbestuurder zich geroepen hiermee bezig te gaan? Laten we het hopen, want een kleurrijke branche verliest op deze manier wel zijn glans…

Sennebogen verzorgt technische trainingen De Sennebogen Academy in het Duitse Straubing verzorgt technische trainingen aan eindgebruikers van Sennebogen-kranen en -overslagmachines. Onlangs hebben deelnemers uit het Britse Forth Ports er een driedaagse opleiding gevolgd. Eén van de doelen van het driedaags evenement is om de kennis van de elektrische en hydraulische schema’s uit te breiden. De individuele trainingen behandelen de uitdagingen op het gebied van onderhoud waarmee de aanwe-

zigen worden geconfronteerd. Ze krijgen informatie over de functie en de locatie van elke component van de machine. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ze gemakkelijk zelf onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Door intensivering van de samenwerking tussen klant en dealer worden volgens Sennebogen een maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid gewaarborgd. In aanvulling op de theoretische cursussen en praktische machineopleiding vormen netwerken en discussies een belangrijk onderdeel van de opleiding.

3 Metaal Recycling Twente klaar voor de toekomst

4 Autodemontage Lettinga Drachten over flexibel vakmanschap

8

Venlose Metaal Recycling kiest voor Urraco 75

Wielmobiele elektrische Terex Fuchs voor Prometaal en E.L.S.

ARN verheugd met geschrapte SIEB-regeling

De Venlose Metaal Recycling (VMR) heeft geïnvesteerd in een Lindner Urraco 75. De 18 ton wegende machine met 350 pk Scaniamotor heeft al vaak zijn meerdere getoond tegen de concurrentie. De Urraco 75 heeft een zeer laag brandstofverbruik wat zorgt voor een gunstige kostprijs per geproduceerde ton.

Van der Spek Vianen heeft begin april twee nieuwe Terex-Fuchs MHL850 wielmobiele elektrische overslagmachines in gebruik gesteld bij Prometaal in Maarsen en E.L.S. in Lelystad.

De regeling ‘Sloop In Eigen Beheer’ (SIEB) is per 1 april vervallen. Hierdoor mogen auto’s alleen nog door erkende autodemontagebedrijven worden gedemonteerd. Auto Recycling Nederland (ARN), die een grote drijvende kracht is achter dit besluit, is hier erg blij mee.

Lees verder op pagina 16

Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 18

Jaargang 3, week 17, 2015, nr. 3 Schroot! is een vakkrant voor de ­volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche. Verschijnt 8 x per jaar.

Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 – 432140 Fax: 0515 – 432153 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279

Meer informatie over Schroot! is te vinden op onze website: www.schrootkrant.nl. Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@schrootkrant.nl en we zijn ook actief op Twitter via @schrootkrant.

Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Geachte collega’s

Fruiteniersstraat 25 3334 KA Zwijndrecht tel 078 6100 328 email info@stolkhandelsbedrijf.nl

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 3 | Week 17 | 2015 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media en RedactieVisie.

Wendy Noordzij

Wij zijn op zoek naar: Bruikbaar rvs Aluminium brons Scheeps schroeven Brons afvallen Koper nikkel afvallen

COLOFON

Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515 - 432140 / 06 - 20479538 wilfred@addictivemedia.nl

S teeds

meer

industriële trucks op maat

In de afgelopen tien jaar heeft geen ander segment industriële trucks een groei doorgemaakt die vergelijkbaar is met die van Customised Options (CO). Waar in 2004 minder dan 20 procent van alle industriële trucks de fabrieken van Linde Material Handling (MH) met technische aanpassingen verliet, steeg dit aandeel tot ongeveer een derde in het afgelopen jaar. Met toegewijde CO-teams in de fabrieken en aangepaste productieprocessen is Linde MH goed voorbereid op de trend van een groeiend aandeel maatoplossingen. ‘Er is altijd een bepaald aandeel versies op maat geweest’, weet Ralf Dingeldein, vicepresident New Trucks van Linde MH. ‘Dit komt

doordat het zelfs met de grote verscheidenheid aan producten in 85 Linde-series en ongeveer 6.000 opties nog niet mogelijk is om op alle specifieke individuele behoeften in te spelen. Een nieuwe ontwikkeling is dat klantspecifieke trucktoepassingen steeds vaker worden besteld om verdere kostenverlagingen te realiseren via een verbeterde goederenstroom.’ Om de stroom van duizenden maatoplossingen per jaar in goede banen te leiden, heeft Linde MH de productie van deze trucks waar mogelijk geïntegreerd in het seriematige productieproces. COspecialisten begeleiden het proces van orderverwerking, ontwerp, ontwikkeling en inkoop tot en met de productie, assemblage, documentatie en service, ongeacht de productielocatie. ‘Veelzijdigheid, gebruikersvriendelijkheid, robuustheid en efficiency zijn de vier hoofdwaarden van Linde,’ aldus Dingeldein. ‘Uiteraard zijn deze waarden ook van toepassing op onze maatoplossingen.’

Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant Medewerkers aan dit nummer: Jan de Lange, Julianne den Hollander Fotografie: Schrootkrant Vormgeving: Peter Tiel Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten). ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervanuit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2214-9309 Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

3

Linde presenteert speerpunten HKS INVESTEERT WEER IN KINSHOFER en nieuwe producten HKS Metals heeft bij Rigter Handelsonderneming voor de vestigingen Amsterdam, ‘s-Gravendeel en Eindhoven geïnvesteerd in vijf Kinshofer-grijpers. Het gaat om drie heavy dutypoliepen en twee heavy dutysorteergrijpers. Dankzij het lage eigen gewicht van de grijpers en toch robuuste uitvoering houden de Kinshofergrijpers zich goed in het schroot. De kranen gebruiken minder brandstof

dan met vergelijkbare merken, aldus Marco Disco van HKS Metals. Juist de laatste jaren wordt goed gekeken naar gewicht, type schaal en aantal schalen. Rigter Handelsonderneming denkt hierin mee en kan altijd een demo-/huurgrijper verzorgen, zodat kan worden getest of het idee werkt. Ook de lage onderdelenprijzen en de 24/7-service speelden mee in de aankoop.

Met trots heeft Linde drie ­speerpunten gepresenteerd tijdens de internationale persconferentie in het Franse Cenon-surVienne. Eind maart bezocht een delegatie van tachtig journalisten uit tien landen de Franse Lindefabriek. Linde zet grote stappen in automatisering, klantspecifieke oplossingen en nieuwe producten.

Meer informatie: www.kinshofer.nl.

Samen met automatenspecialist Balyo brengt Linde onder de naam Linde Robotics onbemande, geautomatiseerde industriële trucks op de markt, waarbij de aftrap is gedaan met de Linde L-Matic automatisch gestuurde stapelaar en de Linde P-Matic automatisch gestuurde trekker. Opvallend is dat de automatisch gestuurde Linde-trucks zich in tegenstelling tot de traditioneel automatisch geleide voertuigen (AGV’s) of geautomatiseerde industriële trucks met laserreflectoren, navigeren op basis van bestaande bouwelementen, zoals muren, stellingen of zuilen.

Aantal faillissementen blijft afnemen In het eerste kwartaal van dit jaar gingen er ten opzichte van een jaar geleden 19 procent minder bedrijven en instellingen over de kop. Dat blijkt uit cijfers van Faillissementsdossier.nl. In totaal stopten 2.179 bedrijven (inclusief eenmanszaken en vennootschappen onder firma) en instellingen (stichtingen en verenigingen) met hun activiteiten wegens een bankroet, tegen 2.701 in het eerste kwartaal 2014.

Er gingen de afgelopen drie maanden vooral minder zzp’ers failliet. In totaal hielden 248 eenmanszaken op te bestaan, tegen 346 een jaar geleden. Eenmanszaken zijn in ruime meerderheid (95 procent) zzp’ers, aldus Faillissementsdossier. De daling van het aantal faillissementen wordt toegeschreven aan de verbeterde economische omstandigheden en het aantrekkende consumentenvertrouwen. Bron: ANP

Kabinet stimuleert overstap van gas naar duurzame warmte

Dit jaar en volgend jaar worden kabinet de wet- en regelgeving meer automatisch gestuurde ‘driven voor warmtelevering hervormen. by Balyo’-modellen geïntroduceerd Zo wordt gewerkt aan een nieuw onder de naam Linde Robotics. marktmodel voor onder meer Binnenkort worden pallettrucks, warmtenetten, zodat de markt stapelaars, counterbalance stavoor duurzame warmte meer pelaars, reachtrucks en smalle RKR Recycling gaat lijken op de markten voor gangen trucks (VNA) toegevoegd Graham Bellstraat 25 Zwolle elektriciteit en gas. Dit8013PL draagt aan de stapelaar Linde L-MATIC e-mail: danni@rkrrecycling.nl bij aan de leveringszekerheid en L HP en trekker Linde P-MATIC. Telefoon 038 - 46 05 589 zorgt voor een toekomstbestenMobiel 06 - 53 13 77 36 Automatisch gestuurde trucks in als us Methun dige warmtevoorziening. de Linde-MATICPr serie Dat schrijft minister Kamp van eciohebben De komende tijd biedt de overtoegevoegde waarde al bewezen in Economische Zaken (EZ) in een ening: zeer fl exibel.Edelmetalen Edelmetalen zijn sterk aan koersschommeling u geen geld wilt verspillen, zult u onze service eens kunnen proberen. en geldzeer wiltflexibel. verspillen, zult u onze service eens kunnen proberen. ening: sterk aan koersschommeling heid daarnaastAlsmeer onderde eerste toepassingen bij klanten brief aan dezijnTweede Kamer. Bijna hoge waardesmaken maken eengekwalificeerd gekwalifi ceerd advies noodzakelijk, Indien u uw katalysatoren rechtstreeks bij de raffinaderij aanbiedt, moet u normaliter uw katalysatoren rechtstreeks bij de raffi naderij aanbiedt, hoge waardes een advies noodzakelijk, steuning bij het ontwikkelen in de chemische- en automobielin60 procent van alle energie diemoet u normaliter uittetesluiten. sluiten. Bijons onsbedrijf bedrijf ontvangt u BV uw geld onmiddellijk weken wachten op uw vergoeding. RKR Recycling BV betaalt u onmiddellijk uit! wachten op uw Bij vergoeding. RKR Recycling betaalt u onmiddellijk uit! s’s uit ontvangt u uw geld onmiddellijk van warmteprojecten. Zo heeft dustrie. in Nederland wordt verbruikt, an katalysatoren katalysatoren gebaseerd actuelebeurskoersen. beurskoersen. Wij kunnen de werkelijke waarde van uw katalysatoren bepalen. nen de werkelijkegebaseerd waarde van uw bepalen. an opop dedekatalysatoren huidige het kabinet onlangs 3,6 miljoen is voor de opwek van warmte. wij tevens individuele oplossingen voor uw bedrijf. j tevens individuele oplossingen voor uw bedrijf. BESCHERMING Voor bijvoorbeeld de cv-ketel, kopenuw uwkatalysatoren katalysatoren stuk gebaseerd kwaliteit. euro beschikbaar gesteld voor s:s: Wij Wij kopen perper stuk of of gebaseerd opop kwaliteit. analysevan vankleine kleine hoeveelheden monoliet monsters is een proefboring om warmte uit Tijdens het evenement werden het douchenmonoliet of afwassen enis ook analyse hoeveelheden of of monsters ngmogelijk. mogelijk. de diepe aarde te halen in het nieuwe diesel-, LPG, en CNGvoor de hoge temperaturen die ng ijkopen kopenuwuw katalysatoren gebaseerd individuele katalysatoren op op individuele Westland. Deze warmte kan vorkheftrucks voor ladingen van nodiggebaseerd zijn voor productie in de sultaten. Eenpartij partijword wordontmanteld, ontmanteld, vermalen en waarde ultaten. Een vermalen en Nederde de waarde in potentie voor 80 procent in 1,4 tot 2 ton geïntroduceerd. Ze industrie. In bijna heel er wordt op basis van analyse vastgesteld, gebaseerd op de actuele r word op basis van analyse vastgesteld, gebaseerd op de actuele prijzen de Westlandse warmtevraag zijn uitgerust met de Linde Curve land wordt hiervoor nu gas en wij de juiste waarde. e juiste waarde. gebruikt. voorzien. Warmte uit de diepe Assist, waarbij het systeem de snelaarde is daarnaast geschikt voor heid in bochten aan automatisch ‘Veel van deze opgewekte productieprocessen in sectoren aan de stuurhoek aanpast, zodat de warmte gaat nu nog verloren en als de glastuinbouw, textielinduskan nuttiger worden ingezet’, trie, papierindustrie en voedingsvindt Kamp. ‘Bijvoorbeeld door middelenindustrie, waarbij hoge restwarmte uit de industrie via temperaturen nodig zijn. een warmtenet aan te bieden aan ‘Dit is een goed moment om de huishoudens en bedrijven. Dit warmtevoorziening te moderbespaart energie én levert tot 75 Inline ontmantelingsniseren en te verduurzamen, procent minder CO2-uitstoot op Het laatste nieuws niet en maalproces omdat in veel steden het gasnet ten opzichte van een huishouden alleen in de vakkrant, aan renovatie of vervanging toe met een cv-installatie. De kansen is’, zegt Kamp. ‘Ook bereiden die warmtetechnologie biedt maar ook op Twitter. we ons hiermee voor op een voor de toekomst moeten we vermindering van de gaswinning niet laten liggen.’ en het in de toekomst anders Om de verdere ontwikkeling van Volg ons via: inzetten van de Nederlandse duurzame vormen van warmte@schrootkrant gasvoorraden.’ levering te bevorderen, gaat het Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

een Flexibel Geld verspillinG

Geen Geld verspillinG

KATAlYsATOren reCYClinG

-

Geen Geld verspillinG Flexibel eiGen verwerKinG TrAnspArAnTie

wij kunnen de werkelijke waarde van uw katalysator bepalen.

bestuurder wordt beschermd tegen riskante rijmanoeuvres. Daarnaast heeft Linde een nieuwe generatie stapelaars geïntroduceerd (L14-L20). Deze stapelaars zijn ontworpen als meeloopuitvoering of als model met een opklapbaar staplatform voor hefhoogten tot iets meer dan 5,30 meter. Ook beschikken ze standaard over een weegfunctie, batterijdeksel en voor een optimaal zicht een groot aantal mastvarianten. Om te voldoen aan de eisen voor de verschillende toepassingen, hebben klanten de keuze uit 26 standaard-, duplo- of triplomasten. CONNECT Het nieuwe wagenparksysteem ‘Connect’ geeft truckparkbeheerders transparante gegevens over de bestuurders, voertuigen, het gebruik en de locatie. Analyse van deze gegevens zorgt voor een veiliger intern verkeer, een betere beschikbaarheid van de trucks, minder schade en een efficiënter gebruik van de voertuigen. Deze software is volledig naar wens in te richten met krachtige servers en eenvoudige modules voor de lokale infrastructuur. Klanten die geen lokale infrastructuur op locatie willen RKR Recycling Graham Bellstraat 25 8013PL Zwolle e-mail: danni@rkrrecycling.nl Telefoon 038 - 46 05 589 Mobiel 06 - 53 13 77 36

installeren, hebben altijd toegang tot deze data met een pc, tablet of smartphone via internetverbinding. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken onbemande, geautomatiseerde industriële trucks een goede oplossing voor een nog

efficiëntere interne goederenstroom. De trucks zijn eenvoudig te installeren en te navigeren op basis van de bouwkundige elementen van het magazijn.

Precious Metals

KATAlYsATOren reCYClinG

-

Geen Geld verspillinG Flexibel eiGen verwerKinG TrAnspArAnTie

wij kunnen de werkelijke waarde van uw katalysator bepalen.


4

|

M etaal R ecycling T wente

met nieuwbouw klaar voor de toekomst

Hogere kwaliteit en efficiency In een wereld die constant in beweging is, kan je als zelfrespecterend bedrijf in de recyclingbranche natuurlijk niet achterblijven. De aarde draait, net als de kringloop van bijvoorbeeld metaal. Om bij te blijven en mee te draaien, moet je alle ontwikkelingen en veranderingen goed in de gaten houden. Bij Metaal Recycling Twente (MRT) in Enschede hebben ze dit goed begrepen. Eigenaar Martin Titsing is klaar voor de toekomst. Prachtige nieuwbouw, de nieuwste systemen en een nuchtere, heldere kijk op zaken hebben gezorgd dat een ieder bij MRT in alle gemakken wordt voorzien. Met zestien man personeel lijkt het nieuwe pand aan de Binnenhaven in Enschede bijna te groot. Vrachtwagens rijden af en aan; door de gloednieuwe detectiepoorten worden radioactieve materialen gesignaleerd, waarna deze via de bevoegde instanties worden afgevoerd en vernietigd. Het oude pand, welke een nieuwe jas heeft gekregen, doet tegenwoordig dienst als bedrijfskantine. De zwart/grijs/ groene huisstijl van MRT is goed vertegenwoordigd en springt er duidelijk uit op het overvolle industrieterrein. Voor iedereen die aan komt rijden, is meteen helder waar hij moet zijn. Er is ruime parkeergelegenheid, lekkere koffie, kortom, het is goed toeven bij MRT in Enschede. Schrootkrant legt, in samenwerking met eigenaar Titsing, alleskunner Zacharias Ince en controller Mike

Brevink, vast hoe het allemaal in zijn werk is gegaan, wat werkt en waar aan wordt gewerkt. GEEN METAALMOEHEID Titsing licht de rijke geschiedenis van het familiebedrijf toe: ‘Mijn vader heeft Titsing metaal- en kabelrecycling opgezet en ik heb het bedrijf voortgezet. In het jaar 2000 is hier door een samenwerking met een partner de Inter Metals

groep uit voortgekomen.’ Inter staat voor internationaal, want naast de vestiging in Enschede werd een tweede vestiging in Duitsland gerealiseerd: Inter Metals GmbH. Titsing vervolgt: ‘In 2012 ben ik weer voor mezelf begonnen en heb ik de locatie aan de Binnenweg in Enschede vernieuwd en uitgebreid. Daar hoort een nieuwe, passende naam bij en die menen we in Metaal Recycling Twente gevonden te hebben. Het was en is bij ons thuis metaalrecycling wat de klok slaat. Daar ben ik bij wijze van spreken in geboren en dat blijft zo.’ Dat wil niet zeggen dat er in de loop der jaren niet heel veel veranderd is; wet- en regelgeving, zowel binnenlands als op Europees niveau, zijn aan vele aanpassingen onderhevig. Daar krijgen alle ondernemers binnen de branche mee te maken, zo ook Titsing: ‘We doen zaken door geheel Europa, dus bij de uitbreiding en bouw van het nieuwe pand is goed rekening gehouden met alle geldende normen en eisen. We voldoen volledig aan alle milieu­ eisen. Zo hebben we een nieuwe, vloeistofdichte vloer, die alle stoffen opvangt en op de juiste, milieuvriendelijke manier verwerkt. Daarnaast zijn we natuurlijk aangesloten bij de MRF en BIR, omdat we internationaal opereren. De locatie van het bedrijf is ook niet zomaar gekozen; MRT is direct gesitueerd in het havengebied en hier hebben we een eigen laad- en loskade. Onze afnemers in zowel binnen- als buitenland zijn hier natuurlijk blij mee en naast de economische voordelen

KWALITEIT EN VEILIGHEID VOOROP Om het hoofd boven water te houden, moet je met je tijd mee, weet Titsing en als je dan zaken aanpakt, moet je het ook goed doen. Met

Het hele bedrijf blakert van trots, en terecht. ‘We handelen in ferro- en non ferro; ons complete tonnage ligt rond de 80.000 per jaar, waarvan de meerderheid, ongeveer 45.000 ton, ijzer betreft. Inzameling geschiedt bij regionale industrie, tussenhandel en via particulieren. Dit gaat al jaren prima. Vooral de handel met grote ondernemers in Europa vraagt om efficiency van onze kant. Het nieuwe terrein helpt hier zeker bij, zaken gaan sneller, we hebben meer ruimte en dat zorgt voor hogere kwaliteit. Na afronding van de nieuwbouw, die in de loop van 2015 gerealiseerd wordt, beslaat het

de vernieuwing en uitbreiding van MRT zal het kwaliteitsdoel zeker behaald worden, aldus Titsing. Ince is het hier roerend mee eens: ‘Kwaliteit en veiligheid staat bij ons voorop; ISO 9001 en 14001 verwachten we dit jaar rond te krijgen, we hebben het nieuwste kassasysteem dat de privacy en veiligheid van onze klanten waarborgt. Al het werkmateriaal is vernieuwd; we zijn van alle gemakken voorzien. Daarnaast hebben we een modern veiligheidssysteem, met zo’n dertig camera’s, zodat we het terrein dag en nacht prima in de gaten kunnen houden.’

terrein bijna twee hectare. Cruciaal voor de handel en bloei van het bedrijf is de kade die van 35 naar 100 meter is uitgebreid. Hogere kwaliteit en efficiency, mooie nieuwbouw, wat wil je nog meer? Titsing: ‘Naast de huidige op- en overslagwerkzaamheden willen we meer gaan sorteren, het materiaal verkleinen (zodat we meer kunnen laden) en meer vervoer over water. Voor het transport per as maken we gebruik van twee eigen vrachtwagens; de rest loopt via transportbedrijven. Economisch gezien wil je natuurlijk wel de meeste handel over het water doen,

die het biedt, wordt de drukte op de wegen en CO2-uitstoot minder. Milieu, overheid en klantenkring komen we op die wijze tegemoet.’


| en praktisch gezien zijn we daar prima toe in staat, zeker na de uitbreiding van de kade. Maar er zitten nog wel haken en ogen aan.’ Titsing doelt hierbij op de lokale overheden; waar nationaal gezien de minister het transport over water binnen Europa wil ondersteunen en de gemeente Enschede beter op de kaart wil komen te staan, lijken deze zelfde minister en Rijkswaterstaat roet in het eten te gaan gooien. Brevink: ‘Op dit moment is de bediening van de sluis, die door-

gang geeft tot de grote waterwegen, helemaal in orde. Helaas liggen er plannen voor bezuinigingen, die zorgen dat er vijftig uur per week minder bediend wordt.’ De gevolgen hiervan mogen duidelijk zijn. Daar zit je als vooruitstrevend bedrijf dat grote groei doormaakt niet op te wachten. Titsing gaat niet bij de pakken neerzitten, integendeel: ’Het moet eerst allemaal nog maar gebeuren, er staat nog niks vast en er zijn meer tegengeluiden die opgaan.

Bovendien hebben we drie prachtig nieuwe kranen voor het laden en lossen binnengekregen; twee keer Linde H35 en een Linde H80. Wij zijn echt in alle opzichten klaar voor de toekomst. Of het nu gaat om het plaatsen van containers voor tijdelijke (sloop)projecten, het waarborgen van veiligheid voor personeel en klantenkring of het vervoeren van tonnen ijzer; we kunnen het aan en hebben er zin in. Kortom: MRT is klaar voor de toekomst!’

Linde wint veiligheidsprijs Voor het tweede jaar op rij wint Linde een prijs voor veiligheid. Het bedrijf toont hiermee haar betrokkenheid bij de veiligheid van haar producten en de gebruikers. Dit keer won de Linde Safety Pilot de eerste prijs tijdens de jaarlijkse verkiezing van de Fork Lift Truck Association. De Linde Safety Pilot is niet alleen een uniek ondersteuningssysteem voor chauffeurs van heftrucks, maar ook een technische doorbraak op het gebied van veiligheid. Het systeem geeft de bestuurder een visuele en auditieve waarschuwing wanneer de maximale waarden bereikt worden. Indien deze wordt genegeerd, grijpt de Linde Safety Pilot actief in om onveilige situaties

te voorkomen. ‘Door de ontwikkeling van de Linde Safety Pilot - een primeur in onze industrie - heeft Linde een belangrijke rol gespeeld in verminderen van het risico van ongevallen en letsel bij gebruikers van heftrucks’, zegt FLTA Chief Executive Peter Harvey. De display op het werkstation informeert de bestuurder over onder meer het laadgewicht op de vorken en de maximale hefhoogte. Dat draagt bij aan een veilige werkomgeving en helpt gevaarlijke situaties voorkomen. De Fork Lift Truck Association, opgericht in 1972 in Engeland, heeft tot doel het behouden en verhogen van de (veiligheids)normen in de Material Handling Industrie.

LEADING IN LOADING

Venlose Metaal Recycling kiest voor Urraco 75 De Venlose Metaal Recycling (VMR) heeft geïnvesteerd in een Lindner Urraco 75. De 18 ton wegende Urraco 75 met 350 pk Scania-motor heeft al vaak zijn meerdere getoond tegen de concurrentie. De machine heeft een zeer laag brandstofverbruik wat zorgt voor een gunstige kostprijs per geproduceerde ton. De Scania DC9 produceert 350 pk die op zijn beurt via de Bosch-Rexroth aandrijving een enorme kracht van 240.000 Nm op de werktuigen kan brengen. Hierdoor kan de machine ook worden ingezet voor het verkleinen van heel moeilijke materialen.

De Scania-dieselmotor voldoet aan de nieuwste emissie-eisen, waardoor duurzaam kan worden geshredderd. Het te verkleinen materiaal kan, afhankelijk van de afmetingen, rechtstreeks op de assen worden geladen of in de hydraulisch klapbare bunker. Het is mogelijk om de bunker op afstand hydraulisch omhoog te laten klappen via een bijgeleverde afstandsbediening. Bij de VMR zijn twee assen gemonteerd die speciaal zijn uitgevoerd voor het verkleinen van metalen. Er zijn veel verschillende configuraties mogelijk. Hierdoor kunnen de assen worden afgestemd op het uit te voeren werk en de gewenste eindfracties.

AFVOERBAND De verkleinde fractie wordt afgevoerd via een 1200 mm brede afvoerband. De afvoerband is voor transport hydraulisch in te klappen. Via een afstandsbediening is de afvoerband in hoogte af te stellen, zodat de juiste afwerphoogte kan worden bereikt. De nieuwe machine is voorzien van een hydraulisch verstelbare magneet, zodat verkleinde metalen ontdaan kunnen worden van ijzerdelen. Door het haakarm containersysteem kan de machines eenvoudig getransporteerd worden door de eigen vrachtwagens van de VMR.

‘Nederland moet harder trekken aan Europees octrooi’ Nederland moet zicht meer inzetten voor het unitair octrooi, schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Het voorstel voor het EU-brede octrooi UPP is mede door inspanning van Nederland tot stand gekomen, maar tot nu toe heeft het kabinet het niet geratificeerd. Het zou volgens de ondernemingsorganisaties een goede zaak zijn als het

UPP tijdens Nederland EU-voorzitterschap in 2016 in werking gesteld kan worden. Oorspronkelijk zou het UPP al in 2014 ingaan. Over het Europees octrooi is veertig jaar onderhandeld. Nederland heeft altijd veel werk verzet om tot een gemeenschappelijke regeling te komen. Dat is terecht, menen MKB-Nederland en VNO-NCW, omdat een effectief octrooisysteem van cruciaal belang is voor de innovatieve industrie. Nederland

heeft een vooraanstaande rol op het gebied van octrooien, aldus de twee organisaties. Door het UPP hoeven internationaal werkende bedrijven niet in afzonderlijke landen hun bescherming te regelen. Dat zorgt ervoor dat bescherming van nieuwe technologie goedkoper wordt. Ook voor de samenleving. Het huidige stelsel voor het handhaven van octrooirechten in Europa is duur, onvoorspelbaar en traag stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

5

PROMETAAL BV BEDANKT! TEREX-FUCHS MHL850 ELEKTRISCH Prometaal heeft weer haar vertrouwen geschonken aan de ijzersterke combinatie Van der Spek Vianen B.V./ Terex-Fuchs en eigenlijk is dat niet vreemd: - Jarenlange positieve ervaringen met Terex-Fuchs machines geleverd door Van der Spek Vianen B.V. - Wielmobiele machine met elektrische aandrijving bespaart tot ruim 60% op operationele kosten - 24-uurs service door Van der Spek Wilt u hier ook van profiteren? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u heel graag van dienst.

WWW.VANDERSPEK.NL FULL SUPPORT IN RECYCLING


6

|

r E C T I F I C AT I E In de vorige editie van Schroot! was een fout geslopen in onderstaand artikel. Er stond vermeld: zoals de Lefort-scharen van Kinshofer/Demarec. Dat moet uiteraard zijn: de Lefort-scharen en de

scharen van Kinshofer/Demarec. Onze excuses voor het ongemak en hierbij plaatsen we het artikel nogmaals, nu met de juiste tekst.

Recycling levert Maleisië miljoenen op Het Maleisische bedrijf Green Rubber Global opent een nieuwe fabriek voor de inzameling en verwerking van afgedankte autobanden. Het nieuwe rubber is bestemd voor de industrie en schoenenfabrikanten Timberland en New Balance.

‘Keuze bepaalt productiecapaciteit’ De schrootschaar is een belangrijk gereedschap waarmee de branche ruime ervaring heeft. Er is een ruime keuze op de markt, zoals de Lefort-scharen en de scharen van Kinshofer/Demarec. De voordelen van een schrootschaar zijn alleen te benutten als deze goed gebouwd is en ondersteund wordt door een betrouwbare serviceorganisatie. ‘Knippen is en blijft de meest gangbare manier om de meeste schrootsoorten te verkleinen’, zegt Marc Hermans van Recuperma. ‘De exploitatiekosten van een schaar zijn in behoorlijke mate te voorspellen, net als de verwerkingscapaciteit.’ Hij merkt dat gebruikers lang en grondig nadenken over de inrichting van hun bedrijf. ‘Arbeid is duur, ruimte ook. Een schrootschaar beïnvloedt de logistiek van het bedrijf, de bewegingsruimte en de opslagcapaciteit. De keuze van het type en de bouwgrootte bepaalt de mogelijkheden om grote hoeveelheden in zeer korte tijd te verwerken, of juist niet.’ Er zijn tegenwoordig veel fabricaten, types en bouwgroottes op de markt. En daar beginnen de (grote) verschillen. ‘De schrootverwerkers weten dat zij de mogelijke voordelen van een schrootschaar alleen kunnen benutten als zij een goed gebouwde machine kiezen en als deze ondersteund wordt door een betrouwbare, sterke serviceorganisatie’, zegt Hermans. Recuperma’s partner Lefort SA bouwt zijn machines naar de laatste stand van de techniek. ‘Bij werken met een schrootschaar treedt slijtage op en is onderhoud nodig. Goe-

de mogelijkheden voor onderhoud en beperking van de kosten van slijtage worden daarom ingebouwd bij ontwerp van de machines. Daarbij past ook de keuze om bijna alle onderdelen in eigen huis te maken. Dat garandeert de kwaliteit en geeft gebruikers de zekerheid dat zij snel geholpen kunnen worden.’ RIGTER HANDELSONDERNEMING Rigter heeft al veel Kinshofer/ Demarec-scharen draaien in de

verkoopt ook scharen in WestDuitsland en Polen. ‘Als geen ander weten we dat het niet zo rooskleurig is op dit moment in het schroot’, zegt de ondernemer. ‘We spelen hier al jaren op in met een complete lijn scharen in de verhuur, zodat klanten kunnen huren voor korte of lange tijd.’ Daarnaast heeft Rigter ook scharen in de verhuurvloot van machines van 7 tot 200 ton eigen gewicht en heeft het bedrijf een onderhoudsprogramma voor alle merken scha-

Naar schatting danken bedrijven en consumenten een miljard autobanden per jaar af. In Maleisië gaat het jaarlijks om zo’n 8,2 miljoen exemplaren. De meeste banden belanden op de stort. Green Rubber Global heeft een eigen, gepatenteerd devulkanisatieproces ontwikkeld om de banden te verwerken tot herbruikbaar rubber. De afgedankte autobanden beschouwt het bedrijf als gratis grondstof, waarmee Maleisië omgerekend ruim 25 miljoen euro kan verdienen. De wereldwijde vraag naar industrieel rubber groeit tot 2018 naar verwachting

o ndankS

ren in de markt. ‘We repareren oude scharen en leveren imitatie-onderdelen van hoge kwaliteit. Messen en shims kunnen we circa 30 procent goedkoper leveren met dezelfde, of betere kwaliteit. Ook kunnen we iedere schaar die versleten is of onderhoud nodig heeft in eigen huis ‘rebuilden’. Kotteren, oplassen en cilinders verpakken bij machines van alle bekende merken, dat is allemaal geen probleem. Bovendien kunnen we onder de juiste voorwaarden ook financieren of huur/ koopconstructies aanbieden.’

EXPORT De meeste klanten van Green Rubber Global zijn producenten van autobanden en transportbanden. Ook schoenenfabrikanten Timberland en New Balance halen gerecycled rubber bij het bedrijf. Het bedrijf exporteert zijn producten onder meer naar China, Europa, Zuid-Afrika, ZuidKorea en Rusland. Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl.

alle moderne middelen

Mkb trouw aan telefoon en e-mail Het MKB maakt maar weinig gebruik van nieuwe communicatiemiddelen. E-mail staat onder ondernemers in het MKB voor zowel interne als externe communicatie nog altijd bovenaan als het gaat om communicatiemiddelen.

Benelux. Het betreft zowel combischaren als roteerbare ijzerscharen en spoorrailscharen. Volgens Kees Rigter staan de Kinshofer/Demarecscharen bekend als snel, secuur en sterk en ze hebben een low cost of ownership. ‘De scharen werken naar volle tevredenheid, maar we overleggen nog iedere dag met klanten voor verbeterpunten. We willen weten waarmee de klant geld kan verdienen. Als dit een speciale schaar vereist of als er aanpassingen moeten worden gedaan, staan we hier voor open’, legt hij uit. Rigter

met ruim 6 procent per jaar. De prijs van nieuw rubber ligt relatief laag. Toch is het gerecyclede rubber volgens het concern nog goedkoper. De nieuwe faciliteit verwerkt 20.000 tot 25.000 ton rubber per jaar. Over drie jaar verwacht het bedrijf zo’n 105.000 ton nieuw rubber jaar te produceren. Dat schrijft de Maleisische krant The Rakyat Post. Het gerecyclede materiaal zou van dezelfde kwaliteit zijn als nieuw rubber.

deze categorie zowel in- als extern geen gebruik maken van zogenaamde ‘chat’ in de organisatie. Van alle respondenten uit het mkb geeft slechts 6% aan nieuwe communicatiemiddelen zoals online samenwerkingstools, videoconferencing en chat intern het meest te gebruiken. Extern is dat in totaal maar 5%.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Infopact, leverancier van IPcommunicatieoplossingen voor de zakelijke markt, onder 500 beslissers binnen het mkb. 39% van het MKB dat e-mail over drie jaar nog steeds het meest gebruikte communicatiemiddel is. Het gebruik van e-mail is dus allesbehalve op zijn retour, wat weleens beweerd wordt door de opkomst van social media en handige oplossingen voor het online delen van documenten. VOORAL E-MAIL EN TELEFONIE ZIJN POPULAIR Bij bedrijven met meer dan 200 medewerkers wordt e-mail intern het meest gebruikt (66%). Telefonie met 40% bij intern gebruik en ruim 44% bij extern gebruik. Wat in het oog springt is dat mkb’ers binnen

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen • Telefoon 05755-61208 • E-mail info@weegbruggen.nl

Gerard Bergsma, commercieel directeur van Infopact in Executive People: ‘Opmerkelijk is dat het gebruik van online samenwerkings- en communicatietools in de consumentenmarkt de afgelopen jaren is gegroeid en privé-mail juist aan het uitsterven is. Wat dat betreft valt er voor het mkb nog veel terrein te winnen. De integratie van nieuwe communicatiemiddelen zien we nog niet sterk terug, terwijl organisaties hiermee flinke tijds- en kostenbesparingen kunnen realiseren. Een unified communications oplossing uit de cloud kan ondernemers voor een vast bedrag per werkplek volledig ontzorgen. Zij beschikken daarmee over een compleet pakket om effectief samen te werken en te communiceren, waarmee een aanzienlijke productiviteitswinst te realiseren is. Dat maakt deze oplossing relevant voor elke organisatie.’ Bron: Executive People


|

Opnieuw sterke groei export Het volume van de export van goederen was in februari groter dan in het jaar ervoor. De stijging is wat kleiner dan in januari. In februari was vooral de export van transportmiddelen, aardgas en aardolieproducten hoger. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer groeide. Het volume van de import was in februari 0,5 procent groter dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven exporteerden in februari 2015 vooral meer transportmiddelen, aardgas

en aardolieproducten geëxporteerd. Verder groeide de export van voedings- en genotmiddelen, machines en apparaten, en chemische producten licht. De omstandigheden voor de export in april 2015 zijn volgens de Exportradar van het CBS verder verbeterd. De ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis was veel gunstiger dan een maand eerder. Het producentenvertrouwen van de eurozone en Duitsland was minder negatief. Bron: CBS

Inzicht in metaalrecycling India en Midden-Oosten Experts uit de metaalindustrie geven inzicht in het bedrijfsleven in India en het Midden-Oosten. Dat gebeurt tijdens de World Recycling Convention & Exhibition in Dubai. De bijeenkomst vindt plaats op 19 mei om 15.00 uur en wordt georganiseerd door de BIR non-ferrometalen divisie onder het interim-voorzitterschap van David Chiao (Uni-All Group Ltd, USA). In het programma ligt de nadruk op zaken in het Midden-Oosten en India. Uit beide gebieden zijn gastsprekers aanwezig die een deskundig inzicht geven in hun markten. De eerste spreker is Mohan Agarwal, Managing Director van Century Metaal Recycling Pvt Ltd (CMR), de grootste fabrikant van aluminiumlegeringen en zinklegeringen in India. Hun huidige productie bedraagt meer dan 150.000 ton per jaar vanaf zeven bedrijven, waarvan er twee in joint venture met twee grote Japanse bedrijven. CMR heeft het

SCHrooT! AGEndA APRIL 21 t/m 25 april ISRI Convention en Expo, Vancouver 23 april BVSE International Conference on Recovered Paper, Berlijn MEI 17 t/m 20 mei BIR Voorjaarsmeeting, Dubai 26 – 30 mei 2015 Demodagen E-Crane® Worldwide, Adegem (België). www.e-crane.com

voortouw genomen bij de evolutie van aluminiumrecycling in India met vele technologische initiatieven. Agarwal spreekt over ‘De Indiase Automotive en secundaire Aluminium Industrie - groei in perspectief en de weg vooruit’. Als tweede spreker zal Nasser Aboura wat meer inzicht geven op zaken in het Midden-Oosten. Aboura is Managing Partner van Aboura Metals, een in Dubai gevestigde recyclingbedrijf dat is opgericht in de vroege jaren 1950, dat is uitgegroeid tot een goed erkend expert op het gebied van de internationale schrootindustrie, met een focus op recycling en handel in ferro en non-ferro schroot. Behalve het hoofdkantoor in Dubai, bezit het bedrijf dochterondernemingen in Jordanië, Saoedi-Arabië en Egypte. Na de twee toespraken is er ruimte voor het stellen van vragen. De organisatie hoopt dat het evenement de exportkansen richting India en het Midden-Oosten vergroot.

Grote familiebedrijven hebben zaken goed op orde Met name grotere en internationaal actieve familiebedrijven zijn het meest op de toekomst voorbereid. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau en MKB-Nederland, in samenwerking met KPMG en FBNed. Bij deze ‘future proof’ familiebedrijven is zowel het bedrijf als de familie goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Ten opzichte van niet-familiebedrijven hebben ze een betere financiële positie. Het rapport ‘Goed voorbereid de toekomst in’ is tijdens de Familiebedrijvendag van ING en MKB-Nederland in het Rijksmuseum in Amsterdam gepresenteerd. Minister Asscher van SZW ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Annemein Kolk, ING directeur Grootbedrijf & Instellingen. De toekomstbestendigheid van de familie wordt in het rapport getoetst aan de hand van vier pijlers: communicatie, governance, overdracht en eigendom. Het blijkt dat 19 procent van de families in de kopgroep valt en de familiezaken dus goed op orde heeft. Ruim de helft (55 procent) valt in de middengroep en een kwart in de achterhoede. Met name governance en overdracht zijn bij de meeste familiebedrijven redelijk tot goed geregeld. Op het gebied van communicatie en eigendom kan nog een en ander worden verbeterd. Een goede communicatie is zeker binnen familiebedrijven van belang omdat er altijd sprake is van het bedrijfsbelang versus het familiebelang. Deze komen niet altijd met elkaar overeen. Ruud van Dusschoten, ING directeur Private Banking: ‘Veel afspraken binnen

families zijn impliciet. Dat kan leiden tot teleurstellingen. Maak de verwachtingen en afspraken duidelijk en communiceer hier goed over, is mijn advies.’ FUTURE PROOF De mate waarin het bedrijf future proof is, is getoetst op drie criteria: strategie, financiële positie en flexibiliteit. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de meeste ondervraagde familiebedrijven het bedrijf meer future proof is dan de familie. Zo valt een kwart van de bedrijven in de kopgroep, 65 procent in de middengroep en slechts 9 procent in de achterhoede. Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland: ‘Een deel van de familiebedrijven kan nog een professionaliseringsslag maken, met name met betrekking tot familiezaken. De helft van de familiebedrijven heeft de communicatie met de familie geprofessionaliseerd. Dat voorkomt fouten en draagt bij aan de betrokkenheid en gezamenlijke visie. Ik ben overigens blij met de goede financiële positie van de familiebedrijven die uit het onderzoek naar voren komt. Familiebedrijven nemen een bijzondere en waardevolle positie in onze economie in.’ MEER VAST PERSONEEL ING en MKB-Nederland hebben dezelfde enquête ook uitgezet onder niet-familiebedrijven. De resultaten zijn vrijwel identiek. Een kwart valt in de kopgroep, 68 procent in de middengroep en slechts 6 procent in de achterhoede. Ten opzichte van niet-familiebedrijven hebben familiebedrijven een sterkere financiële positie, maar zijn ze minder flexibel. Minder flexibel wil in dit onderzoek zeggen; hoog percentage vast

personeel en veel vaste activa in eigendom. Grote, oudere en internationaal actieve familiebedrijven staan er het beste voor. Indien een bedrijf in de kopgroep zit, betekent dit niet automatisch dat de familiezaken eveneens goed op orde zijn. Uit het onderzoek blijkt dat dit bij slechts 7 procent van de ondervraagde familiebedrijven het geval is. Dit houdt in dat zowel het bedrijf als de familie goed is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Het betreft hier met name grote internationaal actieve familiebedrijven met meer dan 250 werknemers die al decennialang bestaan. Zo is 85 procent van deze familiebedrijven 50 jaar of ouder. Ook hebben deze bedrijven vijf of meer aandeelhouders/ eigenaren. Annemein Kolk, ING directeur Grootbedrijf & Instellingen: ‘Het loont om een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies te benoemen. Als de begrijpelijke huiver hiervoor wordt overwonnen, kan het veel betekenen voor de toekomstbestendigheid van familiebedrijven.’ Voor een derde van de ondervraagde familiebedrijven is innoveren het belangrijkste actiepunt in de komende vijf jaar, gevolgd door het betreden van nieuwe markten. Hierin is overigens wel duidelijk verschil tussen de kopgroep en de achterhoede zichtbaar. Terwijl de familiebedrijven in de kopgroep zich richten op innovatie en nieuwe markten, zijn de familiebedrijven in de achterhoede hoofdzakelijk bezig met het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel en een herziening van de strategie.

SPECIALIST IN BULLDOZER-, GRONDVERZET-, EN INDUSTRIEBANDEN!

3600 Genk Tel.: +32 89753443

JUNI 2 juni Congres Afval & Recycling Industrie, Amsterdam SEPTEMBER 15 t/m 17 september Recycling & Waste Management (RWM) Exhibition, Birmingham 23 t/m 25 september Internationaal congres batterijrecycling, Montreux NOVEMBER 3 t/m 5 november Recycling 2015, Evenementenhal Gorinchem Uw evenement op onze agenda? Stuur een e-mail naar: redactie@schrootkrant.nl

WWW.CLTYRES.COM—INFO@CLTYRES.COM

7


8

|

A utodemontage L ettinga D rachten

over flexibel vakmanschap

Handel, onderhoud en recycling Bij Lettinga Autodemontage in Drachten zijn ze van alle markten thuis. Niet alleen voor demontage en recycling van auto’s en busjes ben je er aan het goede adres, maar ook voor nieuwe en gebruikte onderdelen. Op bijna één hectare grond gebeurt van alles; ook voor reparatie en autohandel is hier plaats. En heel soms loop je de kans een beroemdheid tegen het lijf te lopen. Eigenaar Nico Lettinga heeft veel plezier in zijn werk en dat zie je. Maar de autodemontagebranche bevindt zich nog altijd in pittige tijden en ook daar kan de ondernemer over meepraten. Een ruim terrein. Auto’s hoog opgestapeld, na jaren van trouwe dienst. Een kleurrijk aangezicht. De werkplaats ruikt naar benzine met een vleugje ijzer en er wordt hard gewerkt. Er vindt onderhoud aan auto’s plaats en even verderop worden uitgerangeerde bolides keurig van hun vloeistof ontdaan met behulp van een degelijke installatie. Lettinga heeft het bedrijf in 1985 overgenomen van zijn oude baas en viert dit jaar het dertigjarig jubileum. Hij vertelt: ‘We zitten sinds 1993 op deze mooie, ruime locatie. Dat heeft, met het oog op opslag, zeer veel voordelen. Ons jubileum hebben we klein gevierd. Het is natuurlijk een prachtige mijlpaal, maar er is in de loop der jaren veel veranderd.’ De eigenaar wordt heen en weer geslingerd tussen vroeger en nu, lijkt het. Liefde voor het vak tegenover worstelen om het hoofd boven water te houden, internet versus ouderwets onderhandelen en wetten en regelgeving enerzijds en net zakendoen anderzijds. HINDERNISSEN Tijden veranderen en daar moet je in meegaan, weet ook Let-

tinga. ‘Tegenwoordig moet je vooral flexibel zijn. Ook al ben je nog zo’n vakman, de ontwikkelingen zetten altijd door en als je daar niet in meegaat, red je het niet in deze branche. Degenen die er wel in meegaan, komen vervolgens veel hindernissen tegen. Het werk vraagt om veel aanpassingsvermogen.’ Als voorbeeld noemt Lettinga de inflatie; kosten stijgen elk jaar, bijvoorbeeld op het gebied van personeel en materiaal, terwijl de inkomsten nauwelijks omhoog gaan. ‘Wanneer de opgaande lijn op economisch gebied doorzet, kan het natuurlijk goed komen.

SPECIALIST IN ELEKTRONICA RECYCLING!

• Ferro & non-ferro metalen • Elektronica recycling • Zeven van schroot/zand fracties op locatie (mobiel)

HOLLAND RECYCLING Schouwrooij 8 l 5291 RE Boxtel Industrieweg 9 l 5281 RW Boxtel Postbus 143 l 5280 AC Boxtel Telefoon: 0800 - 44 000 04 l Fax: 0411 - 745 000 E-mail: info@hollandrecycling.nl

WWW.HOLLANDRECYCLING.NL

Het gegeven dat kosten vaak hoger lijken dan de baten is wel zorgelijk. Ik investeer minder snel dan vroeger en moet me in meerdere mate bezighouden met eventuele risico’s die ik neem. In tegenstelling tot de begintijd, toen banken sneller grote kredieten verstrekten, zetten ze je nu sneller klem. Het is moeilijker je goed in te dekken tegen een eventuele tegenvaller. Dat moet je constant in je achterhoofd houden.’ Lettinga ondervangt de crisis en de nasleep daarvan vooral door flexibel te zijn en zijn bedrijf breed op te zetten: ‘We handelen in onderdelen en occasions, doen onderhoud en reparaties en natuurlijk de recycling. Als het op het ene onderdeel stroef loopt, kun je redelijk terugvallen op een andere tak. En ik heb goede mensen aan het werk, op de juiste plaats. Daarnaast houd ik de prijzen goed in de gaten en hebben we gelukkig veel ruimte voor opslag. Als je de mogelijkheid hebt om de auto’s op te sparen, kun je het beste moment voor verkoop uitkiezen en dan dus de hoogst mogelijke winst pakken. De interesse van opkopers neemt ook toe als je meer hebt.’ De ondernemer is een allround zakenman, iets dat in tijden van wetten, regels en concurrentie van de ‘groten’ goed van pas komt. KEUZES Volgens Lettinga is het maken van de keuzes steeds meer van belang. Dit kan op zowel kleine als grote schaal. Als voorbeeld noemt hij twee leerlingen die bij hem aan het werk zijn: ‘Voor sommigen is het inzetten van stagiaires of leerlingen geen keuze, maar een logische stap. Ik denk daar anders over en heb ook zeker een afweging gemaakt, voordat ik eraan begon. De subsidie die je als bedrijf krijgt, is leuk, maar weegt het op tegen de uren die je kwijt bent aan begeleiding? Voor mij gaf de gunfactor de doorslag; je wilt die jongens een kans geven en bereidt ze voor op een betere toekomst. Ik merk gelukkig dat de markt weer iets aantrekt, de inkoop weer wat stijgt en steeds meer mensen een auto kopen. Wij zorgen dat

deze door de APK komt en zij rijden een jaartje zorgeloos rond. Hoewel de marges nog erg klein zijn, heb ik goede hoop dat ze groter worden. Dan hebben zulke leerlingen dus een goede toekomst.’ Hoewel Lettinga een goede relatie onderhoudt met de andere autodemontagebedrijven in Drachten en omgeving, is hij niet heel erg te spreken over een aantal grotere collega’s: ‘Het zijn soms bijna stropers, zoals ze te werk gaan. Stad en land afzoeken, ver boven de inkoopprijs van anderen gaan zitten, dat soort zaken. Ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat ze dit lang volhouden. De charme van het zakendoen ontbreekt dan. Alles wordt onpersoonlijk en ja, er valt amper mee te concurreren.’ De ondernemer zelf houdt nog wel vast aan de meer persoonlijke benadering en is nog niet heel actief op het gebied van internet. ‘Vroeger was het allemaal toch wat vrijer. Maar ook op het gebied van internet en andere ontwikkelingen kom je voor keuzes te staan. Hoewel deze handel van oudsher een business is die zich op contante betaling richt, willen steeds meer klanten pinnen. Dat kan bij ons, maar als er op zaterdagmiddag een aantal klanten langskomt dat hun auto wil verkopen, moet ik wel contant geld op zak hebben. Bij hen kan ik niet pinnen, dus moet ik sneller naar de bank rijden. Ik begrijp de ontwikkeling wel. Voor internet is dit niet anders; wij stellen het nog even uit, want het lukt nog best op de oude, vertrouwde manier. Op een gegeven ogenblik kan je er niet meer omheen en moet je er toch aan geloven.’

De ondernemer houdt nog altijd veel van zijn vak.‘En ik ga nu ook niks anders meer doen’, grapt hij. ‘Daarvoor doe ik dit al veel te lang. Je wordt toch ouder, dan wil je niet meer aan een nieuwe uitdaging beginnen.’ POSITIEVE GELUIDEN Lettinga wil niet te negatief worden over ontwikkelingen in de sector. Hij legt uit: ‘Klanten mogen hier vrij rondlopen, dat gaat op basis van vertrouwen. Je hebt ze er wel bij zitten; de stiekemerds, die met een gereedschapskistje in de hand helemaal achter op het terrein gaan zitten en dan erg lang wegblijven. Dan rijden we even achterlangs en blijken ze onderdelen over het hek naar een kameraad te hebben gegooid, die deze vervolgens in zijn auto laadt. Maar dat houd je

toch. Ik maak me dan eerder druk over de illegale export; mensen die particuliere auto’s opkopen en die ze vervolgens voor de hoofdprijs doorverkopen. Wij kopen ze dan natuurlijk niet, maar anderen wel. Die auto’s belanden met olie en al op de ijzerbult, wat niet te controleren valt. Zogenaamd zijn deze auto’s dan geëxporteerd naar het buitenland. Hierdoor ‘verdwijnt’ een groot aantal auto’s, iets wat voor de brancheorganisaties ook een groot probleem vormt.’ Hij is positief over organisaties als ARN en Stiba in het bijzonder. ‘Stiba zet zich duidelijk in voor de branche en probeert op het gebied van controle alles te doen wat mogelijk is, om de illegaliteit tegen te gaan. Vroeger hadden we trouwens ook altijd erg leuke uitjes met elkaar. Helaas bestaan de Stiba-uitjes niet meer, maar prettig contact met mijn collega’s is er nog altijd.’ Ook ARN, waar Lettinga vanaf het begin bij zit, is goed bezig: ‘We hebben een zeer professionele en handige installatie voor het aftappen van vloeistoffen via ARN. In de begintijd moest je er ook echt bijzijn; toen kreeg je een bepaald bedrag om in je bedrijf te investeren. Hier heb ik toentertijd absoluut van kunnen profiteren en nog steeds heb ik er profijt van.’ En zelfs voor de soms absurd aandoende maatregelen van de overheid kan hij begrip opbrengen: ‘Geluidsnormen waar je aan moet voldoen, dat lukt nog wel, maar het in kaart brengen vraagt om een professional, die je dan dus moet inhuren. Of de afvalstoffenwet; daar moet je haast een scheikundige voor zijn. De regelgeving beperkt wel, maar je wilt de klus klaren, dus je houdt je eraan. En het is voor de branche als geheel op het gebied van legaliteit en imago natuurlijk wel positief.’ Verkoop van gestolen onderdelen op het internet is dan nog wel een punt waaraan ze iets mogen doen,

vindt Lettinga. De boeven worden steeds creatiever en dat kan de eerlijke zakenman wel nekken. Hopelijk gaat de overheid zich daar meer mee bezig houden, de branchevereniging doet dat volgens de ondernemer in ieder geval wel goed. En de toekomst lijkt rooskleurig. ‘Ik ga gewoon door en we redden het al dertig jaar. Ik hoop dat mijn zoon, die zich al aardig aan het oriënteren is, misschien ooit het bedrijf overneemt. Hij is erg slim en zal ongetwijfeld alle ontwikkelingen op het internet goed bij kunnen houden. Ik zing het voorlopig zonder te veel poespas wel uit.’ Dat de jeugd de toekomst heeft, kan Lettinga niet ontkennen. Wellicht is dat de reden dat Johannes Rypma twee van zijn videoclips bij Autodemontage Lettinga heeft opgenomen!


|

Voorbereidingen machinepark Weelec in volle gang Weelec is gestart met de voorbereidingen van de bouw van het machinepark. Zo is onlangs de elektrische infrastructuur aangelegd en beschikt het jonge bedrijf nu over de benodigde krachtstroom om het machinepark van voldoende groene energie te kunnen voorzien.

De machineonderdelen, waaruit de hightech machinelijn zal bestaan, zijn deels gereed of worden op dit moment klaar gemaakt voor verzending richting Maastricht. Naar verwachting zal de basis verwerkingslijn eind deze maand geleverd worden. Na een intensieve training van onze operators kan Weelec eind mei ook machinaal van start gaan. Daarnaast is de demontagehal inmiddels onder handen genomen

en heeft er een eerste optimalisatie plaatsgevonden. Veiligheid en efficiëntie staan voorop bij het creëren van een geoptimaliseerd verwerkingsproces. Met afgebakende gebieden is het voor onze medewerkers in een oogopslag duidelijk waar opslag, rijroutes, emballage of demontage plaatsvindt.

PILOT RETAILER ELEKTRONICA Nu Weelec aan de vooravond van volledige verwerking staat, kunnen er langzaamaan steeds meer Community leden structureel ontzorgd worden. Met name voor retailers van elektronica is een goed georganiseerd afhaalsysteem cruciaal. Het optimaal aan kunnen bieden van deze hoogwaardige dienstverlening is voor Weelec een topprioriteit.

Hiertoe start het bedrijf, naast de aanschaf van een eigen bus, deze maand met een pilotproject in samenwerking met een regionale partner. De aankomende maanden zullen in het teken staan van het bouwen aan een solide basis, zodat de onderneming straks een gegarandeerde kwaliteit kan bieden aan al haar Community leden. KENNISPLATFORM Naast de werkzaamheden van twee HBO scriptanten zijn er onlangs twee groepen derdejaarsstudenten van International Business gestart met een onderzoek naar exportmogelijkheden en -belemmeringen binnen Europa. De resultaten van dit onderzoek presenteren zij begin juni middels een rapport aan Weelec. Het lopende Premium Project, in samenwerking met zes internationale studenten van de Universiteit Maastricht, bevindt zich in de afrondende fase. Deze excellente studenten zullen hun bevindingen in april aan ons presenteren en hiermee de fundamenten van het Weelec Kennisplatform leggen. De benoemde bouwstenen uit het Premium Project zullen dienen als uitgangspunt voor vervolgonderzoeken met het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) en de School of Business Economics (SBE).

LEADING IN LOADING

S C H r o o T A C C o u n TA n T S

Te lange betaaltermijnen U heeft uw zaken goed op orde. De omzetten zijn goed en de marges voldoende. Toch blijft uw banksaldo onbevredigend en kunt u maar met moeite aan uw betalingsverplichtingen voldoen. Hoe kan dit? ‘Kleine ondernemers dupe van wanbetalers’schreef De Telegraaf op 4 maart 2015. Maar liefst 86 procent van de kleine ondernemers krijgt facturen te laat betaald. Uit onderzoek van Graydon blijkt dat de kleine ondernemingen maar liefst gemiddeld 35.000 euro aan te laat betaalde rekeningen hebben openstaan. Gemiddeld wordt pas ongeveer dertig dagen na het verstrijken van de vervaldatum betaald. Ter vergelijking: deze overschrijding bedroeg in 2012 nog slechts achttien dagen. Een schrikbarende stijging en een hoog bedrag dat voor veel ondernemingen problemen oplevert. Dit bedrag wordt dus gemiddeld genomen permanent gemist en moet worden gefinancierd door de ondernemer. Juist de kleine ondernemer wordt getroffen door te lange betaaltermijnen, want zij zijn vaak afhankelijk van de klanten en hebben een duurder en minder goed georganiseerd incassoproces. WET BETALINGSTERMIJNEN Kan daar niet iets aan gedaan worden? Sinds 2013 kent Nederland de Wet Betalingstermijnen, met daarin een aantal spelregels. Zo is de standaard betaaltermijn dertig dagen en wanneer expliciet anders wordt overeengekomen zestig dagen. De zestig dagen overschrijden is alleen

toegestaan als kan worden aangetoond dat dit voor geen van de partijen nadelig is. Na het verstrijken van de afgesproken betaaltermijn mag er, zonder extra aanmaning, minimaal veertig euro incassokosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. Bovenstaande wettelijke regeling werkt blijkbaar in de praktijk niet. Misschien omdat te weinig ondernemers er weet van hebben. Een grotere rol is waarschijnlijk dat de afnemers vaak machtig zijn en eenzijdig hun inkoopvoorwaarden en betaaltermijnen opleggen. Een groot warenhuis verlengde eenzijdig de betaaltermijn zelfs naar 120 dagen. Om deze machtige positie te breken, is het wellicht een beter idee dat de wetgever de verkoopvoorwaarden laat prevaleren boven de inkoopvoorwaarden en de standaardnorm op dertig dagen stelt, tenzij de verkoper zelf anders afspreekt. AANDACHTSPUNTEN Veel ondernemers leggen zich dus neer bij de lange betalingstermijnen. Het strak hanteren van termijnen en het tijdig inschakelen van een incassobureau zet immers de klantrelatie onder druk. Toch zijn er aandachtspunten voor ondernemers om het overschrijden van de betalingstermijn tot een minimum te beperken. Investeer in de relatie met de klant en zorg voor een warm en open contact, zodat er goede afspraken kunnen worden gemaakt.Vraag concreet of de betalingsopdracht al verstrekt is en vraag waarom men nog niet heeft betaald.

Maak vooraf expliciet duidelijk wat de betalingsvoorwaarden zijn en wat de consequenties zijn van het overschrijden van deze termijn. Een veel voorkomend hulpmiddel is het instellen van een betalingskorting bij betaling binnen bijvoorbeeld veertien dagen. Let erop dat u betalingskortingen meeneemt in de verkoopprijs, zodat u per saldo niet te veel inlevert. Ten slotte is voorkomen altijd beter dan genezen; een kort klantonderzoek kan de ondernemer veel ellende besparen. Het aloude gezegde ‘een betere wereld begint bij jezelf’ is ook bij deze problematiek van toepassing, maar het houden aan betalingstermijnen is voor veel ondernemers pas haalbaar als er structureel voldoende liquide middelen zijn. Toch is de oproep om uw leveranciers te betalen zoals u ook zou willen worden betaald een moreel kompas voor een ieder van ons. HULP INSCHAKELEN Wellicht worstelt u ook met te forse overschrijdingen van betaaltermijnen van uw klant en komt u daardoor in liquiditeitsproblemen. Raadpleeg uw adviseur voor een passend advies hoe te handelen. Uiteraard kunt u ook de deskundige hulp van Profinis Accountants & Adviseurs inschakelen.

De auteur van dit artikel, Gerco van der Spek, is werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl.

EERSTE LELYSTADSE SCHROOTHANDEL B.V. E.L.S. B.V. BEDANKT! TEREX-FUCHS MHL850 ELEKTRISCH Ook E.L.S. B.V. heeft haar vertrouwen geschonken aan de ijzersterke combinatie Van der Spek Vianen B.V./ Terex-Fuchs en eigenlijk is dat niet vreemd: - Jarenlange positieve ervaringen met Terex-Fuchs - Wielmobiele machine met elektrische aandrijving bespaart tot ruim 60% op operationele kosten - 24-uurs service door Van der Spek Wilt u hier ook van profiteren? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u heel graag van dienst.

WWW.VANDERSPEK.NL FULL SUPPORT IN RECYCLING

9


10 |

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR • Laagste prijs (c.a. € 22.000 ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat

Vaartweg 172 - 174, 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

Inkoop van edelmetalen Handel en recycling van edelmetalen, zuiver en uit restmaterialen, zoals: printplaten, katalysators, IC’s, electronische componenten en geplateerde metalen.

* Eigen laboratorium: snelle analyse. * Vlotte afwikkeling. * Ook voor kleine partijen. * Certificering; ISO.9001-MRF-MVO

FRANKE EDELMETAAL

Westkanaaldijk 20 Maarssen Tel: 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl info@franke-edelmetaal.nl

Metaalrecycling anno nu! · Transport · In- en Export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

n ieuwe

dieSel -,

lpg-

en

cng- vorkheftruckS

van

l inde

Kleine EVO, grote voordelen Met de lancering van de nieuwe diesel-, LPG- en CNG-vorkheftrucks, de H14 tot en met H20 EVO, tilt de industriële truckproducent Linde Material Handling de kleinste serie met een laadcapaciteit van 1,4 tot 2 ton naar een hoger niveau. De kleine EVO is herkenbaar aan de zwarte designelementen, die zich uitstrekken tot aan het roodgeverfde chassis, en heeft nu ook een groot aantal functionele verbeteringen, zoals Linde Curve Assist voor een veilige snelheid in bochten, een comfortabelere generatie stoelen en armsteunen en de keuze tussen drie verschillende rijmodi, waarmee het energieverbruik en het benodigde vermogen kunnen worden aangepast aan de omstandigheden. Om in bochten kritieke situaties te voorkomen, heeft Linde zijn kleine EVO-vorkheftrucks op diesel, LPG en CNG uitgerust met Linde Curve Assist. Dit betekent dat dit systeem nu is ingebouwd in alle vorkheftrucks met elektrische motoren en verbrandingsmotoren voor capaciteiten van 1,4 tot 5 ton. Het systeem past de snelheid in bochten automatisch aan de stuurhoek aan, zodat de bestuurder wordt beschermd tegen riskante rijmanoeuvres. MERKBAAR BETER COMFORT Tegelijkertijd kunnen bestuurders van de nieuwe kleine IC-serie zich opmaken voor de nieuwste generatie stoelen, die diverse voordelen met zich meebrengt: eenvoudige gewichtsaanpassingen, een optimale drukverdeling op de stoel, beter gedrag bij trillingen en de keuze tussen mechanische of pneumatische vering. Er is ook een optionele ‘Super Active Comfort’-stoel verkrijgbaar voorzien van een klimaatsysteem, voor zeer specifieke toepassingen. Ook het nieuwe design van de armleuning voorzien van Linde Load Control draagt bij aan het comfort. Bestuurders kunnen de lengte en de hoogte van de leuning eenvoudig aanpassen op hun lichaamslengte via een verstelmechanisme met één verstelpunt. De armsteun heeft ook een geïntegreerde opslagruimte voor portemonnees, sleutels of mobiele telefoons. ECONOMISCH EN ROBUUST Hoewel de dieselprijs momenteel lager ligt dan in de afgelopen jaren, blijft brandstofefficiëntie een belangrijke kwestie. Naast componenten als een economische 26 kWmotor en de unieke hydrostatische aandrijving van Linde beschikken de EVO-modellen H14 tot H20 nu ook over een elektrische ventilator, die de temperatuur van de hydrau-

lische olie, de koelvloeistof en de inlaatlucht, toeren onafhankelijk aanpast en zodoende zorgt voor een energiezuinig koelsysteem. Bovendien kan de bestuurder kiezen uit drie rijmodi, voor de optimale verhouding tussen brandstofverbruik en benodigd vermogen: de standaardmodus Efficiency, de meer energiebesparende modus Economy en de krachtige modus Performance voor maximale capaciteit. Een performance test met een dieselvorkheftruck H16 D en een LPGvorkheftruck Linde H18 T heeft onlangs uitgewezen dat Linde met deze nieuwe serie een duidelijke voorsprong heeft op de concurrentie als het gaat om het energieverbruik en overslagcapaciteit. Betrouwbaarheid is één van de belangrijkste eisen voor alle gebruikers van industriële trucks. Daarom is in de nieuwe Linde H14 tot en met H20 standaard het Linde Engine Protection System geïnstalleerd. Dit systeem monitort de belangrijkste voertuigparameters, laat bij onjuiste waardes foutmeldingen zien op het display en verlaagt waar nodig de rijsnelheid om de motor te beschermen tegen verdere schade. De gemonitorde parameters zijn onder meer het oliepeil en de oliedruk van de motor, het peil en de temperatuur van het koelvloeistof

en de temperatuur van de hydrauliek olie. SPATBORDEN Met een onopvallend, maar zeer effectieve extra eigenschap zorgt Linde voor veel minder stof en vuil op het contragewicht en op de achterlichten. De nieuwe spatborden zijn aangebracht op de stuuras en zijn beschermd tegen schade binnen de omtrek van het voertuig. Ze zijn makkelijk schoon te maken, iets dat ook heel belangrijk is voor de veiligheid. Tot nu toe werd de stabiliteit van vorkheftrucks altijd statisch gemeten conform ISO 22915. Dit werd gedaan met een statisch voertuig op een kantelplatform. In de praktijk blijken nog steeds ongelukken te zijn waarbij industriële trucks door onjuist gebruik op de zijkant terechtkomen. Dit heeft geleid tot de roep om een dynamische stabiliteitstest. Als gevolg hiervan heeft een technisch comité binnen het CEN (het Europese Comité voor Normalisatie) een dynamische stabiliteitstest opgesteld (EN 16203: 2014) op basis waarvan fabrikanten de zijdelingse stabiliteit van vorkheftrucks met een laadcapaciteit tot 5 ton aanvullend moeten controleren. In de zogenoemde L-test rijdt een ongeladen voertuig met de vorken in lage positie over een nauwkeurig vastgesteld traject, in eerste instantie op 90 procent van de maximumsnelheid. Na het binnenrijden van het manoeuvreergebied moet de bestuurder het voertuig snel en gestaag door een bocht van 90 graden sturen. Tijdens deze manoeuvre mogen de randen van het traject, die zijn vastgesteld op basis van de afmetingen van het voertuig, niet worden overschreden. Linde-trucks hebben al deze tests doorstaan, ook zonder Curve Assist. Dit komt door het ontwerp met een hoog gemonteerde stuuras en een laag zwaartepunt.


| 11

‘Tijdig starten met stoppen’ Om ondernemers bewust te maken van het belang van een goed voorbereide bedrijfsoverdracht en hen daarbij te ondersteunen, hebben MKB-Nederland en het aan haar gelieerde MKB Adviseurs tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht de campagne ‘Tijdig starten met stoppen’ gelanceerd. De komende twee jaar zullen naar schatting 27 duizend mkbondernemers op zoek gaan naar een opvolger voor hun bedrijf, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Panteia. Een goede opvolgingsprocedure duurt in veel gevallen meer dan twee jaar; een jaar langer

dan tien jaar geleden. Met de campagne en website www.tijdigstartenmetstoppen. nl bieden MKB-Nederland en MKB Adviseurs een deskundig en informatief platform over bedrijfsoverdracht voor ondernemers die de komende jaren willen stoppen. Ook wordt op deze site het MKB Overnamepakket (in hardcopy en digitaal) beschikbaar gesteld. Dit pakket bestaat uit twee uitgaven: ’Bedrijfsoverdracht, een 1e verkenning’ en ’53 tips bij bedrijfsoverdracht’. Verder kunnen ondernemers een online test uitvoeren om te bepalen in hoeverre hun bedrijf op dit moment klaar is voor de overdracht.

tauruS- SchrootScharen n ieuwe globram- dealer Denison CZ al jaren actief als GLOBRAM dealer voor de Tsjechische markt. Recentelijk heeft ook Denison in Polen besloten de GLOBRAM productlijn in haar assortiment op te nemen. Denison PL is al ruim twaalf jaar gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van JCB-machines. Daarbij richt het zich met name op de verkoop van originele en generieke JCB-onderdelen, snelwissels, slijtdelen, loopwerken, bakken en lepels, grondboren en andere aanbouwdelen. Naast de JCB-onderdelen beschikt Denison PL ook over een ruim assortiment Manitou-, Komastu- en Catepilar-onderdelen. Als aanvulling op een breed assortiment producten biedt Denison PL ook een degelijke reparatieservice

p olen

aan. Hierbij moet vooral gedacht worden aan onderhoud en periodieke service, motorrevisie, appendage en hydraulische service. De firma wordt geleid door de broers Daniel en Michal Biernat. Onlangs is het nieuwe kantoor betrokken met 115.000 m² werkplaats/ magazijnoppervlak. Vanuit dit nieuwe pand wordt de hele Poolse markt bediend met machines en onderdelen. De komende jaren wil Denison met name zijn verhuurpark loaders en graafmachines uitbreiden. Daarbij zullen ook de GLOBRAM aanbouwdelen een belangrijke plaats innemen. De eerste GLOBRAM hydraulische hamers voor de verkoop en verhuur zijn inmiddels al uitgeleverd.

‘Prijs en kwaliteit steeds belangrijker bij keuze schrootschaar’ Steeds meer metaalrecyclers gaan intensief shoppen naar de juiste prijs-/kwaliteitverhouding, merkt Marc van de Wijdeven van MATECH. MATECH speelt hier op in met de TAURUS- schrootscharen die zowel op het gebied van prijs als kwaliteit onderscheidend zijn. De markt voor schrootscharen is geen levendige markt op dit moment, weet Van de Wijdeven. ‘De schrootprijzen staan, mede doordat er weinig materiaal op de markt is, al enige tijd onder druk en dat heeft een negatieve invloed op de

marge van de schroothandelaar. De partijen die al een schrootschaar in bezit hebben, zijn daarom actief op zoek naar materiaal om hun machines draaiende te houden. Firma’s die nog geen machine hebben, stellen investeringen uit, omdat het simpelweg niet rendabel genoeg is om te knippen.’ Een andere afweging om te gaan knippen, kan daarnaast het transportvoordeel van geknipt materiaal, hogere verdichting, of speculatie met geknipt materiaal zijn, maar daarvoor is er op dit moment simpelweg te weinig geld in de markt om de investering te rechtvaardigen. ‘Mensen die wel

een nieuwe of gebruikte machine aanschaffen doen dat daarom meestal als vervanging van hun huidige machine. De trend hierbij is intensief te gaan shoppen naar de juiste prijs/ kwaliteitverhouding. Een eventueel nieuw aan te schaffen machine moet daarentegen wel een verbetering, lees: vooruitgang, zijn wat betreft baklengte, aandrijving en knipkracht. Wat hierbij dan opvalt is dat de scharen groter, zwaarder en sneller worden. Daarom zorgen we ervoor dat de prijs/kwaliteitsverhouding van de TAURUS schrootscheren concurrerend is.’

op het gebied van ShredderS :

‘Meerdere opgeschoonde materiaalstromen met compacte systemen’

De markt voor shredders is van oudsher gericht op hoge capaciteit, vertelt Björn Giesbers van MATECH. In de markt zie je volgens hem echter steeds meer compacte shreddersystemen met sorteerlijnen die ingezet worden voor een ‘medium’-shreddercapaciteit. Met name de middelgrote bedrijven in de markt hebben interesse in dit segment machines, zegt Giesbers. ‘Het stelt hen in gelegenheid om ferro-en non ferro raffineerkwaliteiten te verwerken met meerdere opgeschoonde materiaalstromen tot gevolg. Deze ontwikkeling is verklaarbaar aangezien afnemers een steeds hogere kwaliteit eisen die zo constant mogelijk is.’ MATECH speelt op deze ontwikkeling in met de TAURUS-shredders. ‘TAURUS heeft een uniek shredderconcept ontwikkeld dat zich richt op een productiebehoefte tussen 5 en 40 ton per uur. Dit systeem is zeer

compact en bevat zowel een automatisch laadgedeelte, hamermolen als ontijzering. Voor het opschonen van de non-ferro stromen werkten we samen met specialisten.’ Compact, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zijn de meest gehoorde eisen van metaalrecyclers bij de keuze voor een shredder. Het systeem van TAURUS is volgens Giesbers zeer compact opgebouwd, centraal bedienbaar en eenvoudig te onderhouden. ‘De jarenlange kennis van het bouwen van schrootscharen in combinatie met een samenwerkingsverband met een Amerikaanse specialist op het gebied van shredderbouw vormt een betrouwbare technische en organisatorische basis voor de toekomst’, aldus Giesbers, die verwacht dat de combinatie van verkleiningstechniek gekoppeld aan een hoogwaardige sorteertechniek de komende jaren verder geoptimaliseerd zal worden.

©2008 Thermo Fisher Scientific Inc. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries’. All rights reserved.

o ntwikkelingen

in

onderScheidend

Niton XRF Analyzers snel, betrouwbaar en het meest gebruikt in de recycling branche Thermo Scientific Niton® XRF Analyzers blijven de ontwikkelingen op het gebied van metaalanalyse met draagbare XRF leiden. Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Kenauweg 21 2331 BA LEIDEN Tel: 071-5317874 E-mail sales@xtac.nl www.thermo.com/niton

Wij verkopen ook gebruikte Niton’s


12 |


| 13

Harde werkers in de haven Export is nog altijd een heel belangrijk onderdeel van de metaalrecyclingbranche. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het volume van de export van goederen begin dit jaar 10,2 procent groter dan aan het begin van 2014. Dat is de grootste groei sinds 2011. Ook de export van schroot is gestegen. Foto: Dmitry Panchenko


14 |

J ohan w eeSSieS

dupe van

weeelabex

‘Niet afhankelijk worden van monopolisten’

Voor de verwerkers van E-waste is de WEEELABEX-certificering vanaf 1 juli verplicht. Inzamelaars en verwerkers van AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) mogen het materiaal vanaf dan alleen afgeven aan bedrijven die WEEELABEX-gecertificeerd zijn en die de aangeboden hoeveelheden registreren bij het Nationaal WEEE Register. Sommige ondernemers zijn niet in staat tijdig de benodigde maatregelen te implementeren en/of de financiële middelen voor certificering ontbreken. Schroot! spreekt met Johan Weesies, die zich genoodzaakt ziet op 1 juli te stoppen met zijn werk. En hij is helaas niet de enige. Voluit staat WEEELABEX voor Waste Electric and Electronis Equipment LABel of EXcellence. Het initiatief van Europese inzamelsystemen is in overleg met verwerkers en producenten door de Nederlandse overheid verplicht gesteld. De voordelen zijn wat hen betreft duidelijk; het minimale kwaliteitsniveau van recycling wordt vastgesteld er wordt een gelijkwaardig en uniforme norm opgesteld voor inzameling, verwerking, op- en overslag en transport

van e-waste. Controle op een juiste uitvoering gebeurt onafhankelijk. Kortom, recycling van elektronische goederen krijgt een keurmerk. Dat is goed voor de branche en zet Nederland als koploper binnen Europa stevig op de kaart. Toch? NEGATIEVE GELUIDEN Op de website van Nederlandse Verwijdering Metaalelektro Producten (NVMP) is een handleiding te vinden voor recyclers van metaal en

Legioblock®

ICT-apparatuur. Als belangenbehartiger op het gebied van E-waste zet de vereniging zich in voor een aantal branches, waaronder de metaalrecyclingsector. Naast de zeer omvangrijke handleiding, waarin te lezen valt hoe je de WEEELABEXcertificering kan realiseert, heeft er ook een aantal voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden. In theorie zou iedere betrokken ondernemer dus voor de certificering moeten gaan. Toch zijn er in de branche veel negatieve geluiden te horen van vakmensen die er, na het lezen van de omvangrijke WEEELABEXeisen, noodgedwongen voor kiezen zich niet te certificeren. Johan Weesies uit het Groningse Uithuizermeeden is één van de gedupeerden. Weesies is al zo’n vijftien jaar actief met het inzamelen en opkopen van ferro- en non ferro materiaal. Eigenlijk alles waar een stekker aan zit, zoals wasmachines, vaatwassers, oude computers en cv-ketels, is goed voor zeker 80 procent van de totale omzet van het bedrijf. Mensen uit de omgeving van Uithuizermeeden brengen hun spullen naar het depot. Weesies verwerkt de apparaten op een wijze die nu aan alle eisen voldoet. De ondernemer heeft alle vergunningen die nodig zijn om zijn activiteiten uit te mogen voeren en hij is in het in het bezit van het VIHB-certificaat.

op ingericht en ook financieel is het voor mij absoluut niet haalbaar. Als ik mij niet certificeer, vervalt een groot deel van mijn activiteiten en kost mij dat ruim 80 procent van mijn omzet. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben voor wie de WEEELABEX-certificering niet haalbaar is.’ De vakman is verbolgen over de manier waarop de verplichting er relatief stilletjes doorheen is gedrukt: ‘Veel oud-ijzerboeren en venters hebben geen idee wat hen boven het hoofd hangt. Ze zien wel. ‘Het zal mijn tijd wel duren’ is een veelgehoorde kreet. Maar de bekeuringen die worden uitgedeeld als je niet werkt conform de nieuwe eisen, zijn geen kattenpis.’ Zelfs de brancheorganisaties hadden volgens Weesies wel uitstel of coulance verwacht, omdat het een zeer ingrijpende maatregel betreft. ‘De overheid stelt dit, in zogenaamd goed overleg, verplicht. Veel betrokken vakmensen zijn niet eens op de hoogte, laat staan dat ze bij het overleg betrokken zijn, anders was de regeling er ook niet doorgekomen. De kosten wegen zeker voor de kleine ondernemer niet op tegen de baten. Het kan gewoon niet uit.’ Weesies beseft dat een aantal ondernemers wél voor de certificering gaat, maar dat zijn volgens hem vooral zeer grote bedrijven. ‘Die kunnen het zich wellicht veroorloven, maar zelfs voor hen is het een

behoorlijke investering. Je proces moet anders, de registratie verloopt volgens strenge regels en controle en al die kosten moet je zelf dragen. Ik heb natuurlijk gelezen over de 5.000 euro die het NVMP ter stimulering aanbiedt. Wanneer een groot bedrijf zo’n 80.000 euro aan kosten kwijt is, lijkt mij dat een druppel op de gloeiende plaat. En wat gebeurt er ondertussen met de eenmansbedrijfjes, die al jaren eerlijk hun beroep uitoefenen? Die worden weggemoffeld, niet gehoord en moeten noodgedwongen ander werk zoeken.’

teerd om het te bemachtigen.’ Weesies denkt niet dat veel bedrijven hun certificering tijdig rond krijgen. Hij vermoedt dat de initiatiefnemers op tijd zullen zijn. ‘Ik denk dat een paar grote spelers door deze regel de hele handel naar zich toe hopen te trekken. Landelijk gezien zijn er ongeveer 2.600 sloopboeren. Als die zich niet allemaal certificeren, wat gezien de moeilijke haalbaarheid zal gebeuren, loopt iedereen het risico behoorlijk wat handel te verliezen. Het betreft hier de grootste afvalstroom van Europa. Dan heb je een soort van monopoliepositie, die ineens veel minder waard is. Zo gaat de hele branche eronder lijden.’

Weesies weet nog niet hoe hij de toekomst ziet. ‘In Duitsland zijn al heel veel bedrijven gestopt door een soortgelijke overheidsmaatregel. Sommige gedupeerden van deze maatregelen kregen een uitkoopregeling, zodat ze iets anders konden doen. Ik vind het zeer terecht als we in Nederland ook voor zo’n uitkoopregeling in aanmerking kunnen komen. Er moet op zijn minst een sociaal plan komen. De overheid is debet aan deze absurde wetswijziging, maar wij zijn de pineut. Dat is zuur, nadat je al die jaren hard gewerkt hebt, alles altijd netjes voor elkaar had en veel hebt geïnvesteerd om aan alle geldende (milieu)eisen te voldoen. Al die investeringen en energie zijn over drie maanden waardeloos. Ik hoop niet dat de overheid dan zoveel sloopboeren in de kou durft te laten staan. Het lijkt me goed als er meer mensen over deze zaken nadenken en wellicht reageren. Samen staan we sterker.’ Hoewel de WEEELABEX-certificering niet tegen te houden lijkt, is Weesies niet van plan stilletjes ten onder te gaan. Hij roept alle andere gedupeerden op te reageren. Wellicht valt er nog iets te bereiken op het gebied van een sociaal plan of uitkoopregeling of voelt een

Snel, flexibel, brandwerend • • •

Hij heeft zijn vak altijd met plezier uitgeoefend en heeft altijd voldaan aan gewijzigde en verscherpte wet- en regelgeving. Maar door de WEEELABEX-verplichting ziet hij zich genoodzaakt te stoppen met zijn werkzaamheden. NIET OP INGERICHT De handelaar licht toe: ‘De manier van inzamelen en verwerken verandert zodanig dat het voor mij niet haalbaar is hieraan te voldoen. Daar is mijn bedrijf simpelweg niet

CONTROLE De vlucht naar illegale handelswijzen is een route die Weesies niet gaat bewandelen, maar hij kan er zich wel iets bij voorstellen. ‘In bijna vijftien jaar heb ik geen enkele keer controle gehad op mijn VIHBvergunning, dat motiveert niet echt. Ik ga er natuurlijk wel vanuit dat de controle op de WEEELABEXcertificering strenger zal zijn. Het gaat hier immers om een keurmerk. Dat wil je puur houden, zeker voor degenen die zoveel hebben geïnves-

vakbondsbestuurder zich geroepen hiermee bezig te gaan? Laten we het hopen, want een kleurrijke branche verliest op deze manier zijn glans. NOODKREET Weesies roept ondernemers op om op zijn noodkreet te reageren en contact op te nemen via www. wiewilweeelabex.nl. ‘Laten we samen proberen zelfstandig te blijven en niet afhankelijk te worden van een paar monopolisten.’


| 15

Slimme toegangscontrole? Hoe is toegangscontrole slimmer en veiliger te organiseren? Dat is het onderwerp van de Veiligheid Innovatie Competitie, de VIC 2015. Mkb’ers worden uitgedaagd om met nieuwe, originele ideeën te komen rond het thema Slimme toegangscontrole. Op 15 oktober wordt het winnende voorstel bekendgemaakt. De winnaar krijgt 200.000 euro om zijn voorstel te ontwikkelen. De Veiligheid Innovatie Competitie (VIC) is een manier om nieuwe oplossingen te zoeken voor veilig-

k uiken n.v. ‘d ealer

opnieuw

of the

y ear ’

Sennebogen heeft uit ruim vijftig dealers Kuiken N.V. uitgeroepen tot Dealer of the Year 2014. Het is de tweede keer dat het bedrijf uit Emmeloord de Sennebogen Green Line Dealer Award toebedeeld krijgt. Volgens Erich Sennebogen, directeur/eigenaar Sennebogen Machinenfabrik GmbH Straubing is de overwinning een bevestiging van de goede samenwerking tussen Kuiken Cramat en Sennebogen. ‘In de loop der jaren is er een hechte vertrouwensband ontstaan. De bereidwilligheid is groot bij Kuiken. Ze denken met ons mee, ontwikkelen de Sennebogen-producten zelf ook verder door en geven ons vaak de juiste adviezen als het gaat om

heidsvraagstukken. De competitie wordt georganiseerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. De VIC is gericht op het mkb. Op 12 mei 2015 is er een voorlichtingsbijeenkomst over de VIC 2015 in de Kromhoutkazerne in Utrecht, van 13.30 tot 16.00 (inloop vanaf 12.30). Vanaf 30 april kunt u zich aanmelden voor de VIC2015 op www.tendernet.nl. Stuur voor meer informatie een mail naar vic@nctv.minvenj.nl.

verbeteringen en ontwikkelingen. Regelmatig ontvangt Kuiken onze wereldwijd opererende internationale potentiële klanten om de Sennebogens in de praktijk aan het werk te zien op verschillende locaties en inzetgebieden in Nederland.’ Een ander sterk punt is volgens de directeur dat Kuiken in Nederland veel klantspecifieke uitvoeringen van Sennebogenmachines verkoopt. ‘Mede door de sterke focus op de aftersales en onze kwalitatief uitstekende machines gaan de Nederlandse klanten graag in zee met Sennebogen en Kuiken.’

Nieuwe regels voor uitvoer van schroot naar India De BIR (Bureau of International Recycling) meldt dat er sinds 1 april nieuwe regels gelden voor de zogenoemde Pre-Shipment Inspection (PSI) voor de export van schroot naar India. Hoewel deze nieuwe regels in eerste instantie betrekking hebben op bureaus die zich bezighouden met

Kuiken N.V. is een full service dienstverlener en importeur van onder meer Volvo, Sennebogen, Holms en Sandvik in de Benelux en Terex Port Equipment en Mafi Transport Systems en Arjesshredders in Nederland.

Tijdens deze Nederlandse voorronde strijden heftruckchauffeurs uit het hele land om de titel Beste Linde-heftruckchauffeur van Nederland. Ze worden getest op hun rijvaardigheid, snelheid, veiligheid en behendigheid. De deelnemers rijden afwisselend op een heftruck en reachtruck. INTERNATIONALE CUP De beste drie heftruckchauffeurs van de Nederlandse voorronde winnen naast een mooie geldprijs een geheel verzorgde reis naar en

vóór het ze zendingen inspecteren uit landen waar de agentschappen niet een fulltime kantoor hebben. De Metaal Recycling Association of India (MRAI) spreekt over dit onderwerp tijdens de BIR International Trade Council die plaatsvindt op de BIR Dubai Convention op dinsdag 19 mei 2015.

NIEUW! MENT:

IN ONS ASSORTI

RIPPERMAGNET

Inschrijving Linde HeftruckCup 2015 gestart MotracLinde organiseert dit jaar weer de Nederlandse voorronde van de Internationale Linde HeftruckCup voor heftruckchauffeurs. Het evenement vindt op 6 juni 2015 plaats bij Flextronics Logistics in Oostrum (gemeente Venray).

PSI, hebben de nieuwe eisen ook gevolgen voor de schrootimporteurs en -exporteurs, aangezien de eisen lastig in de praktijk zijn te brengen. Bureaus die de Pre-Shipment Inspection uitvoeren, zijn nu verplicht om een video en de details van de zending te verstrekken. Daarnaast moeten ze contact opnemen met de Indiase autoriteiten

Kwaliteit werkt altijd deelname aan de Internationale Linde HeftruckCup (de Stapler-cup) in Duitsland. De StaplerCup is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door Linde en al tien jaar een begrip. Inmiddels is dit kampioenschap, dat ooit begon als Duits kampioenschap heftruckrijden, uitgegroeid tot een internationaal evenement. Onder het oog van 20.000 toeschouwers en vijf televisiezenders nemen heftruckchauffeurs uit verschillende landen het tegen elkaar op. Inschrijven kan tot 6 mei 2015, via info.motraclinde.nl/heftruckcup.

REEDS 25 JAAR UW PARTNER VOOR BOUWEN INSTALLEREN ONDERHOUDEN

• • • •

schrootoverslagmagneten bovenbandmagneten rippermagneten ‘ont ijzeren van puin’ magneetinstallaties gemonteerd op uw machines

• • • • •

magneettrommels ontwerp fabricage montage onderhoud

K.W. Supply

Magneetsystemen b.v.

24/7

Ophemertstraat 11 | 3089 JD Rotterdam | port 2505 | Telefoon 010-4291380 | info@kwsupply.com | www.kwsupply.com


16 |

v an

der

S pek

Zet de maatStaf in Schrootverwerking

Wielmobiele elektrische Terex Fuchs voor Prometaal en E.L.S.

onnodig stroomverbruik tegengegaan. Een 7,5 kW elektromotor zorgt voor de aandrijving van de airconditioning. Hierbij wordt uiteraard een standaard pomp aandreven die ook op de serie machines zit. Deze vraagt alleen vermogen als de airconditioning is ingeschakeld, optimaal verbruik is dus gegarandeerd. De onderhoudsvrije draaidoorvoer zorgt voor de stoomdoorvoer van de onder- naar de bovenwagen. Die is 360° draaibaar en is voorzien van sleepcontacten. BESTURING De volledig geïntegreerde besturing is ingebouwd in de machine zodat het zicht rond de machine optimaal is. De Siemens PLC zorgt voor de juiste aansturing van alle componenten op de machine. In de besturing is standaard een stofstarter geïnstalleerd om een soepele aanloop te garanderen zonder hoge stroompieken. Afhankelijk van de aanwezig stroombron op locatie kan de besturing en stroomaansluiting optioneel aangepast worden zodat met de minste aanpassingen aan het stroomnet de machine kan worden aangesloten.

Van der Spek Vianen heeft begin april twee nieuwe Terex-Fuchs MHL850 wielmobiele elektrische overslagmachines in gebruik gesteld bij Prometaal in Maarsen en E.L.S. in Lelystad. Beide bedrijven hebben zonder dat ze het van elkaar wisten de machines bijna gelijktijdig gekocht bij Van der Spek. De nieuwe wielmobiele elektrische overslagmachines zijn van het type MHL850 en wegen 35 ton. Het bereik van de machines is zestien meter. Deze zestien meter is gemeten van het hart van de draaikrans tot aan de pen in de lepelsteel, wat inhoudt dat de machine met de grijper erbij een bereik heeft van bijna 17.5 meter. Bij zowel Prometaal als bij E.L.S. is gekozen voor een nieuwe elektrisch aangedreven Terex-Fuchs overslagmachine. De keuze voor een elektrisch aangedreven machine t.o.v. een diesel aangedreven machine is weloverwogen gemaakt. Naast het duurzamer draaien met de MHL850’s zijn zeker

Ruim 90 procent van de gebruikte (onder)delen zijn van de standaard seriemachines wat als groot voordeel heeft dat in zijn latere leven de onderdelenvoorziening tegen

ook de grote besparingen die worden gemaakt met de operationele kosten een zeer belangrijk argument geweest bij de keuze voor de elektrische machines. Bij de bouw

normale prijsstelling gegarandeerd is. Er worden geen speciale delen gebruikt waar dat niet nodig is.

van een elektrisch aangedreven Terex-Fuchs overslagmachine staat de standaard seriemachine als basis.

Hans van Driel B.V. - Hoofdkantoor Tiel Marconistraat 15, 4004 JM Tiel Tel.: +31 (0)344 611 444

COMPLEET PROGRAMMA, GRONDVERZET-, BOUW-, OVERSLAG- EN RECYCLINGMACHINES

Fax: +31 (0)344 622 796 info@hansvandriel.nl

Hans van Driel B.V. levert kwalitatief hoogwaardige grondverzet-, bouw-, overslag- en recyclingmachines. Nieuw, verhuur of gebruikt: alles is mogelijk. Maar wij zijn méér dan machines alleen. Met financiering, onderdelenvoorziening, onderhoud en een 24/7 storingsdienst bieden wij u een solide totaaloplossing. Uw werk moet immers altijd doorgaan. Daar staan wij voor, al sinds 1947. Kijk op www.hansvandriel.nl voor meer informatie.

kemp_7120_Adv_155x120_HvD_Atlas_MH_serie.indd 1

27-10-2014 9:32:04

AANDRIJVING Om de dieselmotor te vervangen gebruikt Terex-Fuchs als enige leverancier van elektrische overslagmachines drie elektromotoren,

de eerste voor de hoofdaandrijving welke zorgt voor de aandrijving van de hydrauliekpompen, de tweede draagt zorg voor de aandrijving van de voorbesturing en de derde voor de aandrijving van de airconditioning. De 132 kW elektromotor van de hoofdaandrijving zorgt voor de aandrijving van de hydrauliekpompen welke via een koppeling wordt aangedreven. De Hydrauliekpompen zijn van de seriemachines en regelen dat de machine optimaal presteert bij het laagste stroomverbruik. Een kleinere elektromotor met een vermogen van 15 kW zorgt voor de voorbesturing van de hydrauliek. Door gebruik te maken van deze combinatie wordt veel

PROMETAAL De nieuwe Terex-Fuchs MHL850 bij Prometaal vervangt een eveneens door Van der Spek geleverd TerexFuchs MHL340D welke is ingeruild. Prometaal is in 1993 opgericht. Eigenaar Gabriël van Seumeren is de derde generatie die actief is in de metaalrecyling. Vanaf 1996 is Prometaal actief in de handel in shredderklare autowrakken en men is hier vanaf 2003 marktleider mee in Nederland. Voor het transport van de metalen en autowrakken heeft het bedrijf zes eigen vrachtwagens rijden welke geheel in eigen beheer worden opgebouwd met kranen en speciale bakken zodat ze optimaal kunnen worden ingezet. De nieuwe Terex-Fuchs MHL850 is bij Prometaal zo opgesteld dat hij op de locatie beperkt kan rijden zodat ondanks de Electrokabelaansluiting de machine toch mobiel is en een groot deel van de werf in Maarsen kan bereiken. E.L.S. Bij De Eerste Lelystadse Schroothandel BV (E.L.S) wordt de nieuwe Terex-Fuchs MHL850 ingezet voor op- en overslagwerk op locatie en voor het be- en ontladen van de Taurus schrootschaar die in Lelystad staat opgesteld. Naast de MHL850 zijn er tevens nog enkele andere Terex-Fuchs overslagmachine werkzaam bij E.L.S. De Eerste Lelystadse Schroothandel BV is een familiebedrijf dat sinds 1988 actief is met de in- en verkoop van oude metalen. Met vestigingen in Lelystad en Zwolle beschikken ze over een grote verwerkingscapaciteit. Al het materiaal gaat na verwerking naar gieterijen in binnen- en buitenland. Voor het transport van de materialen beschikt het bedrijf over een uitgebreid wagenpark dat met de eigen containers van E.L.S. in het gehele land materialen transporteert.


| 17

Column

Opzij. Opzij. Opzij. We hebben haassstttt

PST-fabriek efficiënter dankzij Life+ subsidie Om de productielijn van de PSTfabriek verder te verbeteren, ontving Auto Recycling Nederland (ARN) in 2011 vanuit het Europese Life+ programma een subsidie ten grootte van 1 miljoen euro. Sinds 2012 verviervoudigde de jaarproductie.

De EU-doelstelling van 85 procent hergebruik en 10 procent nuttige toepassing is officieel gerealiseerd. In de PST-fabriek zijn talloze verbeteringen doorgevoerd, waardoor de proceslijn efficiënter werkt en er een hogere recyclingprestatie wordt behaald. Dat komt onder meer tot uiting in een stijging van de jaarproductie tot 36.000 ton shredderafval.

Ter vergelijking: in 2012 en 2013 lag de jaarproductie respectievelijk op 9.000 en 25.000 ton. Ook wordt een groter deel van het shredderafval als materiaal hergebruikt. TOEPASSINGEN Deze prestatie is mede te danken aan een Life+ subsidie ten grootte van 1 miljoen euro, die in 2011 aan ARN is toegekend. Met deze subsidie heeft ARN onder meer onderzoek kunnen doen naar nieuwe toepassingen en afzetmogelijkheden voor de grondstoffen die de PST-fabriek terugwint uit shredderafval. Daarnaast onderzocht ARN hoe de materiaalstromen beter van elkaar kunnen worden gescheiden. Dit vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden voor de diverse grondstoffen, die door de hogere zuiverheid bovendien een hogere waarde hebben dan voorheen. NIEUWE MACHINES Op basis van onderzoek, materiaalproeven en tests heeft ARN in de loop van 2014 geïnvesteerd in enkele nieuwe en unieke machines die

Meer ruimte voor crowdfunding

de productielijn in de PST-fabriek efficiënter maken. Zo zijn sinds kort een zogenoemde schroevenzeef en stuitermachine operationeel. Beide machines zorgen dat ‘stoorstoffen’ als hout en rubber beter dan voorheen van de kunststoffen worden gescheiden. Op die manier vond ARN voor één van de kunststoffracties een veelbelovende toepassing voor een nieuw, duurzaam plaatmateriaal. Verder installeert ARN in het eerste kwartaal van 2015 een metaalrecoverylijn in de PST-fabriek. Hiermee kunnen waardevolle metalen als koper, RVS en aluminium uit het shredderafval worden gehaald. De investeringen voor de nieuwe machines vallen buiten de Life+ subsidie, maar zorgen wel voor hogere opbrengsten van het materiaal. KENNIS VERSPREIDEN Tot slot benut ARN een deel van de Life+ subsidie om nieuwe kennis op te doen en om de eigen opgedane kennis en behaalde resultaten te verspreiden binnen de branche. In de afgelopen jaren bezochten vertegenwoordigers van ARN daartoe recyclingcongressen in Europa en Azië. Ook verzorgt ARN in de PST-fabriek in Tiel regelmatig rondleidingen en presentaties voor overheden, bedrijfsleven en universiteiten uit binnen- en buitenland.

Crowdfunding werkt met platformen die vraag en aanbod van het publiek bijeenbrengen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in haar rapport van eind 2014 een aantal knelpunten geïdentificeerd. Eén van deze mogelijke knelpunten is het provisieverbod, waardoor de onderneming die op zoek is naar financiering het platform niet zou mogen betalen. Die vergoeding kan een belangrijke vorm van inkomsten zijn voor platformen voor equity-based crowdfunding, waarbij de investeerder winst behaalt doordat de aangekochte aandelen in waarde stijgen en/of er dividenden worden uitgekeerd. Het provisieverbod is in het leven geroepen om te voorkomen dat een adviseur de klant in een bepaalde

richting stuurt, maar daar is bij deze vorm van financiering geen sprake van. Dijsselbloem wil daarom met ingang van volgend jaar een uitzondering op het provisieverbod maken voor equity-based crowdfunding. Platformen die hier gebruik van willen maken, moeten dit aanmelden bij toezichthouder AFM. Tegelijkertijd wil Dijsselbloem zwaardere eisen stellen aan de professionalisering van platformen voor crowdfunding. In geld uitgedrukt heeft de AFM de omvang van crowdfunding onder haar toezicht in 2014 in haar rapport van eind vorig jaar op 37 miljoen euro geschat. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2013. Dijsselbloem schrijft in zijn brief dat crowdfunding ‘een waardevolle toevoeging is aan de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het mkb om financiering te verkrijgen’.

Het laatste nieuws niet alleen in de vakkrant maar ook op Twitter. Volg ons via: @schrootkrant

TELEFOON EEN INBREKER? Veelgehoord is de klacht dat de telefoon een inbreker is. Dat vind ik een opmerkelijke uitspraak. Heb je niet de tijd om iemand telefonisch te woord te staan gebruik dan de voicemail, schakel de telefoon door naar een collega of maak gebruik van een bedrijf in telefoondiensten. Kom direct tot de kern Bij zakelijke gesprekken is het steeds relevanter direct tot de kern te komen. Zeg wat het doel van het gesprek is. Wat het belang voor je gesprekspartner is. Welk probleem je kan oplossen. Laat zaken zoals ‘wij bestaan 101 jaar, wij hebben vestigingen in heel Nederland en buitenland’ achterwege. Een (potentiële) klant maak je er niet blij mee. Wat ik, zeker bij een nieuwe klant, standaard vraag is

hoeveel tijd er voor het gesprek is. Ook bepaal ik samen met de klant de gespreksonderwerpen voordat het eigenlijke gesprek begint. Tijd en volgorde van bespreekpunten is hiermee voor de klant duidelijk. De klant zal je waarderen dat je op deze manier respect voor de tijd van de klant toont. AFSPRAAK IS AFSPRAAK Een gigantische open deur. Toch wordt deze vuistregel met voeten getreden. Dit veroorzaakt onnodig tijdverlies en irritatie. Gegevens die je later ontvangt dan afgesproken. Mensen die op het allerlaatste moment een werkbespreking afzeggen. Geen enkele reactie ontvangen nadat je een voorstel hebt ingediend. Dit doet een sterk beroep op je flexibiliteit en uithoudingsvermogen. In ieder geval voor mij aanleiding hier me zo goed mogelijk aan te houden in 2015. Dat is prettig voor beide partijen. Afspraak is afspraak tenslotte. Richard S.T. de Vries bedrijfstrainer

Richard is ondernemer en bedrijfstrainer bij De Vries advies & training. Hij deelt zijn ervaringen graag met anderen. Heb je vragen naar aanleiding van deze column? Bel voor direct contact naar 050 314 34 70 of mail je vraag naar info@devries-adviesentraining.com

R acewagen A ventor is elektrisch en recyclebaar

Minister Dijsselbloem van Financiën wil crowdfunding meer ruimte bieden. Daarom neemt hij knelpunten weg die de groei belemmeren van deze rechtstreekse financiering van ondernemingen door het publiek. Dijsselbloem heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Veel Nederlanders lijken de regels van het lied ‘Opzij, opzij, opzij’ van Herman van Veen (1) zich eigen hebben gemaakt. ‘Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, We hebben ongelofelijke haast.’ Telefoongesprekken bijvoorbeeld duren steeds korter. Gesprekken met een tijdsduur van 8 tot 10 seconden komen voor. Dat is aan de ene kant makkelijk. Je handelt snel veel gesprekken af. Aan de andere kant frustrerend omdat je amper de gelegenheid hebt om toe te lichten waarvoor je belt. Dit betekent dat je goed voor jezelf moet weten wat het doel van je telefoongesprek is. Hoe wek je de interesse bij de klant en welke relevante vragen nodigen de klant uit te gaan praten.

Milieuvriendelijk autoracen. Volgens het Zwitserse bedrijf SoftCar SA kan dat met de Aventor. De racewagen is volledig elektrisch en 100 procent recyclebaar. De Zwitserse start-up presenteerde de wagen op de autoshow in Genève, schrijft de website Electric Autosport. Met de Aventor wil het bedrijf laten zien welke innovaties in de auto-industrie gaande zijn en dat ook de autosport een lage milieu-impact kan hebben. De carrosserie bestaat uitsluitend uit recyclebare, biobased materialen. De verschillende onderdelen zijn makkelijk te verwijderen en zijn opgebouwd uit een enkelvoudig materiaal. Na verwerking is de ruwe grondstof kwalitatief geschikt voor de productie van nieuwe auto-onderdelen. Ook de autobanden gaan naar de fabriek voor recycling, volgens SoftCar een unicum in de autosport. Bron: ARN.


18 |

Batterij elektrische auto krijgt tweede leven op Forteiland Pampus Een accu uit een elektrische auto wordt op Forteiland Pampus gebruikt om energie in op te slaan. Een batterij van formaat uit een afgedankte elektrische auto zorgt dat het energieverbruik op het eiland afneemt, omdat het efficiënter wordt gebruikt. Het project moet uitwijzen of deze batterijen op grote schaal een tweede leven kunnen krijgen.

ARN verheugd met geschrapte SIEB-regeling De regeling ‘Sloop In Eigen Beheer’ (SIEB) is per 1 april vervallen. Hierdoor mogen auto’s alleen nog door erkende autodemontagebedrijven worden gedemonteerd. Auto Recycling Nederland (ARN), die een grote drijvende kracht is achter dit besluit, is hier erg blij mee. Directeur Arie de Jong van ARN: ‘Dit is een zeer belangrijke stap richting een eerlijkere verwerking van afgedankte auto’s. Hiermee zijn we er nog niet; het onterecht melden van autowrakken voor export blijft een belangrijk punt van aandacht in het voorkomen van lekstromen in de recyclingketen.’ Jaarlijks verdwijnen duizenden autowrakken uit de keten van milieuverantwoorde verwerking, zogenoemde lekstromen. Door de regeling SIEB waren er bedrijven die hiervan gebruikmaakten door zonder milieuvergunning en zonder controle vanuit de handhaving gemakkelijk auto’s te slopen. De meest voorkomende manier, naast het slopen in eigen beheer, is dat een auto voor export wordt afgemeld terwijl het voertuig in werkelijkheid in Nederland blijft en op een niet-toegestane manier wordt verwerkt. FAKE EXPORT ARN schat dat er nu jaarlijks al 40.000 voertuigen in ‘fake export’ belanden. Mogelijk treedt nu een verschuiving van SIEB op naar

exportmeldingen om van kentekens af te komen. Dit zorgt voor milieu­ schade en concurrentievervalsing in de autorecyclingbranche. De Jong: ‘Op dit punt moeten alle betrokken partijen helpen te voorkomen dat nog meer auto’s ‘verdwijnen’ via de exportroute. Wij roepen iedereen nadrukkelijk op om met creatieve

lekstromen in de recyclingketen in te dammen. Zo onderzocht zij de afgelopen jaren de meldingen van sloop in eigen beheer. Hieruit bleek dat 157 bedrijven gebruik hadden gemaakt van SIEB, waarbij 51 bedrijven meer dan vijf voertuigen demontagemeldingen hadden gedaan.

PAMPUS ZELFVOORZIENEND Pampus is afgesloten van alle openbare nutsvoorzieningen en daarom aangewezen op het

oplossingen te komen om deze lekstroom voorgoed in te dammen.’ ARN heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met partners als Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), STIBA, RDW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu meerder keren aandacht gevraagd voor deze misstanden. ARN maakt zich al jaren sterk om

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 200.000 auto’s afgemeld voor demontage. Een toenemend aantal werd afgemeld onder de regeling sloop in eigen beheer. De afgelopen jaren schommelde het aantal afgemelde voertuigen via SIEB rond de 10.000 stuks op jaar basis. In 2014 werden nog 10.578 auto’s afgemeld onder de regeling.

Financiële voordelen door maatwerk!

Watch our shredders in action! www.youtube.com/unthashredders

Naar verwachting wordt in toekomst meer duurzame energie opgewekt, door toename van zonnepanelen en windmolens. Ook wordt steeds meer elektriciteit gebruikt door onder meer elektrische auto’s. Daardoor wordt het steeds drukker op het energienet en ontstaan ‘energiefiles’ als er veel energie wordt gebruikt en teruggeleverd. Door energie op te slaan, hoeft er minder energie getransporteerd te worden. Er gaat minder energie verloren en het energienet wordt minder belast, waardoor er minder in het net hoeft te worden geïnvesteerd. Meer informatie is te vinden op www.pampus.nl. Bron: ARN.

EuRIC organiseert event over Circulaire economie

The reliable brand!

UNTHA shredding technology biedt betrouwbare en aan uw wensen aangepaste verkleiningssystemen voor allerlei toepassingen. Door het gebruik van UNTHA systemen kan afval omgezet worden in waardevolle grondstoffen, hierdoor wordt niet alleen het milieu veel minder belast maar ook uw afval- en opslagkosten worden anzienlijk verlaagd!

In de toekomst kan hergebruik van batterijen huishoudens en bedrijven in Nederland een betaalbare vorm van opslag bieden. De komende jaren komen duizenden van deze batterijen beschikbaar. Bovendien levert het een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gebieden, bedrijven en organisaties, zoals Forteiland Pampus. Het project en onderzoek worden gerealiseerd door netwerkbedrijf Alliander, ARN, Stichting Forteiland Pampus, DNV GL, De Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven en Amsterdam Smart City. Op Pampus is een tijdelijke tentoonstelling te bezoeken over de realisatie van de batterij voor het eiland en haar duurzaamheidsdoelstellingen.

gebruik van aggregaten. De eerste stap tot verduurzaming op Pampus is het gebruik van de batterij uit de elektrische auto als opslag. Doordat energie uit de aggregaten op het eiland op de batterij opgeslagen, hoeven de aggregaten niet elke keer aan te slaan. Daardoor is het energiegebruik minder en constanter. De batterij wordt door het onderzoeksteam voorzien van allerlei slimme apparatuur en wordt de komende maanden gemonitord. Het onderzoek moet uitwijzen hoe goed en lang deze hergebruikte batterij als opslag van energie kan fungeren.

Vr140 160 xr2000S 2000S

rS150 150 Tr3200 3200

Nido Recyclingtechniek B.V. Fuutweg 6, 7442 CL Nijverdal, NIEDERLANDE Phone: 0031 548 374 900, Fax: 0031 548 374 909 info@nrt.nl, www.nrt.nl

De nieuwe Europese Recyclingorganisatie EuRIC heeft eind maart een zogenoemd ‘launch event’ georganiseerd met als titel ‘Towards an EU Circular Economy – the contribution of recyclers to job creation and sustainable growth’.

dat een slag moet worden gemaakt om de kwaliteit van recycables te verbeteren. Wettelijke maatregelen kunnen niet alleen meer gericht zijn op kwantiteit. Hiervoor is het noodzakelijk dat ‘design for reuse’ en ‘design for recycling’ veel meer dan nu centraal staan.

Het debat werd voorgezeten door Europees Parlementslid Karl-Heinz Florenz. Florenz noemde het een uitstekend initiatief dat de Europese recyclingketen zich heeft verenigd in EuRIC en dat de recyclingsector zich heeft opgeworpen om mee te denken met de Europese Commissie over het vormgeven van het Circulaire beleid. De Europese Commissie had het eerste Circular Economy-voorstel teruggetrokken, omdat het niet ambitieus genoeg was en onvoldoende de gehele productieketen zou betrekken bij het realiseren van de doelstellingen voor hergebruik en recycling.

DNA-STRUCTUUR RECYCLEKETEN EuRIC voorzitter Domique Maguin stelde in zijn presentatie dat de circulaire economie is opgenomen in de DNA-structuur van de recyclingketen. De recyclingsector is met haar activiteiten het toonbeeld van duurzame groei. Daarnaast is het economisch belang van de Europese recyclingsector groot. Om dit te illustreren, gaf hij kort de kerngegevens weer van de Europese recyclingbedrijven vertegenwoordigd door EuRIC: 5.500 ondernemingen in achttien landen, 300.000 banen binnen Europa en met een totale omzet van 95 miljard euro. Tot slot gingen vertegenwoordigers uit de recyclingketen, de Europese Commissie en leden van het Europees Parlement nog met elkaar in debat onder leiding van journalist, Hajo Friedrich. Hierbij ging het onder meer over End-of-Waste, Ecodesign en het feit dat sommige secundaire grondstoffen duurder zijn dan primaire als direct gevolg van nationale en Europese regelgeving.

END-OF-WASTE Karl Falkenberg, Director General van DG Environment van de Europese Commissie noemde het van groot belang dat we met ons denken wegkomen uit het afval en gaan denken in ‘grondstoffen’. Vanuit die gedachte moet de wetgeving ook worden ontwikkeld. End-of-Waste noemde hij hierbij van belang, hoewel voor de stromen waar dit nu is geregeld vooralsnog weinig positieve effecten merkbaar zijn. Daarnaast wees hij er met nadruk op

Bron: MRF.


| 19

Superefficiënte auto mogelijk met biobased materiaal Biobased materialen leggen het fundament voor de superefficiënte auto van de toekomst. Nieuwe materialen als alternatief rubber en bioplastic helpen de auto-industrie te verduurzamen. Dat schrijft het adviesbureau ICIS. Volgens het bureau staat de auto-industrie onder grote druk. De eisen voor brandstofefficiëntie gaan wereldwijd omhoog, terwijl de vervuiling en de CO2-uitstoot omlaag moeten.

In 1941 gebruikte autobouwer Ford al soja als grondstof voor zijn auto. Ford bezuinigde met de soja op

om

diepZeekabelS aan

Daarbij wordt gebruikgemaakt van Bronneberg Forfexalligatorscharen. De bodems van onze zeeën en oceanen zijn bedekt met tienduizenden kilometers communicatiekabel. Omdat communicatie tegenwoordig via satellieten verloopt, zijn de kabelverbindingen overbodig geworden. Het speciaal geconstrueerde schip heeft in het laadruim vijf enorme containers waarin de kabel wordt opgerold om een maximale beladingsgraad te bereiken. Aan land gekomen ‘spuwen’ deze vijf containers de kabel gelijktijdig aan wal. De Bronneberg Forfex-alligatorscharen zijn geselecteerd om kabels geheel automatisch op lengte van circa 11 meter te knippen, zodat deze in containers kan worden geladen en naar de dichtstbijzijnde verwerker kan worden getransporteerd. Momenteel wordt een kabel opgehaald met een lengte van 6.000 kilometer en een gewicht van 3,8 kilogram per meter. Het koperaandeel hiervan is 30 procent.

De auto-industrie heeft voor alle ontwikkeling veel belangstelling. Niet alleen vanwege de duurzame voordelen. De meeste conventionele materialen komen uit slechts beperkt aantal regio’s. Zeldzame aardmetalen komen bijvoorbeeld vooral uit China en rubber komt nagenoeg alleen uit Zuidoost-Azië. De producenten willen niet langer afhankelijk zijn van de import van die producten. Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl.

¤

O P

wal te brengen

De Amsterdamse firma CRS Holland heeft in samenwerking met Subsea Enviromental Services Ltd. een speciaal schip ontwikkeld om overbodig geworden diepzeekabel onder alle weersomstandigheden en liggend op dieptes tot wel zeven kilometer aan land te brengen.

ALTERNATIEVEN Het Fraunhofer Instituut in Duitsland ontwikkelde een hoge kwaliteit rubber uit de Russische paardenbloem. Eerder al werkte ook het Nederlandse Vredestein aan banden van deze bloemen. In het laboratorium doet het alternatieve rubber niet onder voor de kwaliteit van natuurlijk rubber. Concurrent Cooper heeft de hoop gevestigd op de Gayule-plant; een lokaal gewas in het zuiden van de VS, dat eveneens

VO O RR AA D

p roJect

staal en ondersteunde tegelijkertijd de verkoop van sojaproducten. Het idee ging ten onder toen de Verenigde Staten betrokken raakte bij de Tweede Wereldoorlog. De formule is toen verloren gegaan. Inmiddels zijn de biobased materialen in de auto-industrie weer opgedoken. Ook voor luxe wagens als Porsche, Land Rover en Jaguar. In de Jaguar zijn onderdelen verwerkt uit een mengsel van afgekloven maiskolven en notendoppen.

toepassingen van het broeikasgas CO2 als basis voor plastics neemt een vlucht.

¤

Autobouwers schakelen over op een lichte, aerodynamische carrosserie, autobanden met een lagere rolweerstand en nieuwe materialen. Die laatste categorie ligt aan de basis van de superefficiënte auto, schrijft ICIS. Dan is wel van belang dat ook die biobased materialen een lage milieuvoetafdruk hebben.

goede kwaliteit rubber levert. Een ander veelbelovend materiaal is vlasvezel. Een gedeelte van de vlasvezels is te kort om als grondstof te dienen voor de kledingindustrie. Verwerkt in een hars is de vezel wel geschikt voor banden. Het vlasproduct is veel lichter en minder dicht dan de glasvezel die normaal gebruikt wordt. ICIS verwacht dat de komende jaren nog veel meer biobased alternatieven voor de auto-industrie het licht zien. Chemieconcern DuPont werkt aan een biobased variant van isoprene. Gooodyear overweegt dit materiaal te gebruiken voor de productie van autobanden. Ook de

“Onze E-Crane is de beste investering ooit gemaakt door American Shredder.”

REIKWIJDTE 29m HIJSCAPACITEIT 5,5 Ton TOEPASSING Voeden van shredder AANDRIJVING 400 VOLT-110 kW elektrische motor

Richard Kennedy, American Shredder, USA

voor een meer rationeel energieverbruik Leuke noviteit te melden? Wij nemen deze graag mee! Mail naar: redactie@schrootkrant.nl

ELEKTRISCH AANGEDREVEN – GEEN DIESEL MEER BIJVULLEN! Laat de zwaartekracht het werk verrichten en bespaar zo meer dan 50% op uw energiefactuur.

1

KOSTPRIJS

Per behandelde ton zorgt voor een unieke groene oplossing.

2

ONGEËVENAARDE REIKWIJDTE

zorgt voor vervanging van meerdere mobiele machines.

3

ONGEKENDE LEVENSDUUR

Lage onderhoudskosten gedurende meer als 40.000 uur.

www.e-crane.com


20 |

Column mIlIEuAdVIES

Emissie-eisen stookinstallaties Vanaf 1 januari 2017 gelden er strengere regels voor de uitstoot van stookinstallatie naar de lucht. Hierbij gaat het naast verwarmingsketels ook om andere installaties, zoals motoren en turbines. Mogelijk moet u maatregelen treffen om aan de toekomstige eisen te voldoen. Dit jaar kunt u nog subsidie krijgen om deze maatregelen uit te voeren. Het is dan ook raadzaam om uw installateur te vragen of uw installatie voldoet. De eisen die de wetgever aan uw stookinstallatie stelt, vindt u in het Activiteitenbesluit. Een stookinstallatie is een technische eenheid die brandstoffen verbrandt (oxideert) om de opgewekte warmte te gebruiken. Het gaat hierbij om stationaire installaties, zoals (cv-) ketels, luchtverhitters, ovens, fornuizen, kachels, gasmotoren en gasturbines. Het Activiteitenbesluit kent eisen ten aanzien van onderhoud, keuring en eisen aan de uitstoot naar de lucht (emissieeisen). Het onderhoud moet door vakkundige persoon worden gedaan. Een vloeistof (diesel/olie)-gestookte installatie groter dan 20 kW moet ook gekeurd worden. Ditzelfde geldt voor gasgestookte installaties die groter dan 100 kW zijn. De keuring moet iedere vier jaar door een SCIOS-gecertificeerde persoon worden uitgevoerd. VOOR ALLE INSTALLATIES Het Activiteitenbesluit kent ook emissie-eisen voor alle installaties. Hierop is één belangrijke uitzondering. De emissie-eisen gelden niet voor (cv-)ketels met een nominaal vermogen van minder dan 400 kW, die op andere brandstoffen dan biomassa of houtpellets worden gestookt. Hieronder vallen de gangbare gasgestookte (cv-)ketels. Daarnaast gelden de emissie-eisen ook niet voor installaties die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn. Dit laatste moet dan wel aangetoond worden, bijvoorbeeld met een urenteller of een brandstofverbruiksmeter.

Tot 1 januari 2017 gelden de emissie-eisen alleen voor nieuwe installaties (installaties van na 1 april 2010). Na 1 januari 2017 moeten alle stookinstallaties aan deze eisen voldoen. De consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn afhankelijk van het type en de leeftijd van de stookinstallatie. Voor veel bestaande stookinstallaties blijven de consequenties van de nieuwe eisen beperkt tot het tijdig uitvoeren van een nieuwe emissiemeting. Er zijn ook stookinstallaties waarbij maatregelen nodig zijn, zoals aanpassing van de branders of in het motormanagementsysteem. In uitzonderingssituaties moet de stookinstallatie zelfs worden vervangen of moet er een rookgasreiniging worden geïnstalleerd. De rijksoverheid realiseert zich dat er landelijk gezien bij een groot aantal installaties maatregelen noodzakelijk zijn. Deze installaties kunnen niet allemaal in het laatste kwartaal van 2016 worden aangepakt. Om de aanpassing van de installaties te bespoedigen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor dit jaar subsidie ter beschikking gesteld in de vorm van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Investeringen in stookinstallaties die na 1 januari 2010 zijn gebouwd, komen niet in aanmerking voor MIA en Vamil, omdat nieuwe installaties nu al aan de strengere eisen moeten voldoen. Jan de Lange www.delange-milieuadvies.nl

Samenwerking Vakbeurs Recycling en Infra Relatiedagen De zesde editie van de vakbeurs Recycling wordt op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 november in Evenementenhal Gorinchem gehouden. Nieuw dit jaar is de samenwerking met de Infra Relatiedagen, die gelijktijdig ook in de Evenementenhal worden gehouden. Speciaal voor recycling- en infrabedrijven met raakvlakken komt er een gezamenlijk ontmoetingsplein. Ook helemaal nieuw is de veiling tijdens Recycling 2015 van gebruikte machines. Een ini-

tiatief waarvoor door de beursorganisatie grote belangstelling wordt verwacht. Branchevereniging BRBS Recycling verzorgt net als voorgaande jaren een symposium, dat ieder jaar door veel recycling professionals erg wordt gewaardeerd. Uiteraard kunnen zowel exposanten weer gebruik maken van de bekende full-service formule van Evenementenhal Gorinchem. Voor meer informatie zie: www.evenementenhal.nl/recycling

2 miljard euro extra krediet voor het mkb Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken investeren de komende drie jaar 2 miljard euro extra in het Nederlandse mkb. De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) richt hiervoor twee investeringsfondsen op. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) ondersteunt het private initiatief van institutionele beleggers en stelt garanties beschikbaar. ‘Met de oprichting van de eerste twee fondsen zet de NLII een belangrijke stap om de Nederlandse economie structureel te versterken’, zegt minister Henk Kamp van EZ. ‘Ondernemers kunnen hierdoor eerder de benodigde financiering aantrekken om te investeren in nieuwe producten en dienstverlening. Dat leidt tot

banen en hogere economische groei.’ Namens het kabinet nam Kamp het initiatief om gesprekken aan te gaan met institutionele beleggers, wat leidde tot de oprichting van de NLII. FONDSEN VOOR GROEI Om investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te maken, richt de NLII een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en een Bedrijfsleningen Fonds (BLF) op. Met het ALF kunnen mkb-ondernemers, die een beperkter eigen vermogen hebben, toch leningen tussen de 150.000 euro en 5 miljoen euro aantrekken. Met het BLF kunnen banken leningen van 10 miljoen tot maximaal 25 miljoen euro verstrekken aan bedrijven, ook als banken al een relatief groot

aandeel in een bedrijf of sector hebben. Institutionele beleggers investeren 800 miljoen euro in deze fondsen en daarmee wordt door samenwerking met banken 2 miljard aan extra kredietverlening mogelijk. Zonder de fondsen van de NLII is het voor institutionele beleggers minder aantrekkelijk om in het mkb te investeren. De NLII zorgt voor een brug tussen institutionele beleggers, die op grote schaal investeren, en de kredietbehoefte van individuele ondernemers. Onder meer Aegon, NationaleNederlanden, Pensioenfondsen PGB en Metaal & Techniek investeren in de fondsen. De garantstelling die EZ beschikbaar heeft voor het ALF maakt onderdeel uit van het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering. Hiermee werkt het kabinet aan verbetering van de kredietverlening. Vanaf 2009 is er dankzij de financiële instrumenten van de overheid meer dan 9 miljard euro aan extra kredietverlening mogelijk gemaakt.

Oosting koopt Kinshofer Poliepgrijpers Metaalrecycling Oosting in Emmen heeft drie Kinshofer Poliepgrijpers aangeschaft: een grijper van 600 liter en twee van 800 liter. Mede vanwege het lage eigen gewicht en de goed beschermde slangen heeft Oosting gekozen voor Kinshofer. De grijpers worden gebruikt voor alle werkzaamheden met de drie Fuchs-kranen. Door de cilinders met einddemping en de zware

lageringen van de pennen en bussen wordt de levensduur verlengd. De levering is verzorgd door Rigter Handelsonderneming. Het bedrijf

heeft ook de oude grijpers ingeruild. Deze worden in eigen werkplaats weer in originele staat hersteld en kunnen dan voor interessante prijzen weer verkocht worden. Alle gebruikte grijpers van Rigter Handelsonderneming zijn terug te vinden op de nieuwe website www.kinshofer.nl.

www.hetnieuwesnelwisselen.nl OilQuick volledig hydraulische snelwisselsystemen zijn de meest doorontwikkelde systemen in de markt. ABSOLUTE NUMMER 1 op het gebied van volledig hydraulisch snelwisselsystemen OilQuick draagt bij aan het MVO beleid - geen morsen van olie tijdens het wisselen Ervaring van gebruikers; Tot 30% sneller de (sloop)klus klaren of minder machines nodig Altijd snel het juiste uitrustingsstuk, dus efficiënter werken en geen onnodige schades Horizontale koppeling van de hydraulische connectors pas nadat de kopplaat in de juiste positie is • Vrijwel geen kans meer op slangbreuk - betekent minder kosten en stilstand van de machine • Bij hamer gebruik geen krachten in lengsrichting op de hydraulische connectors door de horizontale koppeling • Flexibele inzet op het werk, ook bij het tussendoor laden van vrachtwagens. Geen wachtende vrachtwagen(s) of graafmachine(s) • • • • •

demarec.com Demarec, Den Hoek 10, 5845 EL St. Anthonis (NL), Tel +31(0) 485 442300, Fax +31(0) 485 442120, info@demarec.com, www.demarec.com

• Sloop- & Sorteer Grijpers • Starre Vergruizers • Multi-Quick Processors • Dedicated Demolition Line • Schrootscharen • Rail Knipper


| 21

JE VAKKRANT ONLINE

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

IS ALTIJD TOT JE BESCHIKKING

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANALYSEREN

Volg ons ook via twitter @Schrootkrant

Draagbare XRF-analyse instrument van Oxford Instruments • Snel opstarten, IP54 robuuste behuizing te gebruiken onder de meest zware omstandigheden • Zeer nauwkeurig analyse van o.a. lichte elementen (Al, Mg, Si)

Ga op de PC, laptop, smartphone of tablet naar

Wij demonstreren op uw werf

WWW.SCHROOTKRANT.NL

MATECH BV • Ambachtweg 39 - 41 • 5731 AE Mierlo • The Netherlands T +31 (0) 492 477488 • info@matech.nl • www.matech.nl

en lees de volledige versie van de vakkrant online

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Be Our Schroot! Friend Dat kan, want nu is er Schroot!, de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten.

MAAK KANS OP DÉ TVARTIESTENREIS VAN 2015 Als ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’.

Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers.

Zo verloten wij in september 2015 onder toeziend oog van een notaris een compleetverzorgde TV-Artiestenreis voor 2 personen naar Hotel Magic Life Jacaranda Imperial i.s.m. FP2000 en Weijmans Media.

Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen we iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 70 euro per jaar (excl. 6 % BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op leuke prijzen.

Schrijf u nu snel in en ga met SCHROOT! mee naar het prachtige Side!

Ja, ik word ‘Friend’ van Schroot!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L


22 |

Nuttige adressen ADVISERING Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 – 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 – 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 – 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 – 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 – 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 – 684444 www.westwoude.nl AUTODEMONTAGE Joca Parts Tel: 045 - 5411480 www.jacoparts.nl AUTOMATISERING ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 – 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 – 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 – 4721319 www.masterengineering.nl PieterBas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be BETAALSYSTEMEN Glory Global Netherlands BV Tel: 0347-327444 www.glory-global.com BEURZEN Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com BIG BAGS Adbulco Trading BV Tel: 023 – 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl Dolav Benelux Tel: 040 - 2350255 www.dolav.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl

CONTAINERS All – In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 – 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 – 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 – 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl Roda Containers bv Tel: 0529 – 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 – 2142050 www.vsu.nl DETECTIE Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. – Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be EDELMETALEN Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl GEHARD STAAL Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl GRIJPERS ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 – 4179Z0 www.dehaco.nl MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming – Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl TTN Ederveen BV Tel: 0318 – 573783 www.ttnederveen.nl Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 – 362666 www.vanderspek.nl

Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com HAAKARMSYSTEMEN Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 – 4790579 www.wynmalenhausmann.nl HEFTRUCKS J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl MotracLinde Tel: 078-6100393 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl KABELPELMACHINES Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be KATALYSATOREN RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ Tel: 0343 - 574 714 www.jacomij.com (OVERSLAG)KRANEN AKS ‘t Harde Tel: 0525-651834 E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl LAAD-EN LOSSYTEMEN Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl MAGNETEN Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten. Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmit-magnetics.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 – 296922 www.joest.nl Koreman & zn. – Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment – TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be METAALANALYSE Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl XTAC Analytic Tel: 071 – 5317874 www.xtac.nl METAALPRIJZEN Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com ORGANISATIES Abva Kabo FNV Tel: 079 – 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 020 6613181 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 – 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 – 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 – 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 – 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 – 493640 www.ictmilieu.nl Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 – 6025969 www.lma.nl TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 – 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 – 5507300 www.milieudefensie.nl PERSEN BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be

Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz REPARATIE Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 – 614683 www.rst-tiel.nl RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl REVISIE ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 – 312826 www.arvi-demolitiontools.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl SCHAREN/SNIJMACHINES ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.arvi-demolitiontools.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 – 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 – 751500 www.holmatro.com MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be

Rigter Handelsonderneming – Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz SHREDDERS ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 – 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bollegraaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 65 43 33 www.bollegraaf.com Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Europe Recycling Equipment B.V. Tel: 0529 - 408170 www.europe-rec.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Kuiken BV (Arjes shredders) Tel: 0527-636500 www.kuiken.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl OBM tec / RTE Recycling Technique Europe bv Tel: 0511 - 424555 www.obmtec-rte.com Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV – Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl


| 23

SOFTWARE ABP Dynamics Tel: 088 – 7077000 www.abpdynamics.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems.com SORTEERINSTALLATIES BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bollegraaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.bollegraaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Europe Recycling Equipment B.V. Tel: 0529 - 408170 www.europe-rec.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Jöst Nederland Tel: 0229 – 296922 www.joest.com Koreman & zn. – Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 – 5822030 www.nihot.nl OBM tec / RTE Recycling Technique Europe bv Tel: 0511 - 424555 www.obmtec-rte.com Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik.com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be TBK Equipment – TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com

Veco Vos B.V. Tel: 035 – 5384545 www.vecoplan.nl STOFBEHEERSING Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 – 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BMF bv Tel: 0251 – 228925 www.bmfbv.nl Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 – 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede 0318 – 636738 www.perrot.nl MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanin.nl Mesys BV Tel: 0316 – 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu TBK Equipment - TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 – 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrial.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STRALINGSDETECTIE Airtechnic Solutions B.V. Tel: 077 - 3275019 www.airtechnicsolutions.com Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl BM tec / RTE Recycling Technique Europe bv Tel: 0511 - 424555 www.obmtec-rte.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl M.C. TEC BV Tel: 0183-445050 www.mctec.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Pojecto Tel: 0320-257805 www.projecto.nl Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com

RAD/COMM Europe Tel: +32 14 – 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 – 6369592 www.stratecservices.nl TERREININRICHTING Cover – All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TRANSPORTBANDEN/ ONDERDELEN Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment – TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 – 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be TRANSPORT (MATERIEEL) Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl

Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl UITZENDBUREAU’S Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 – 5280859 www.vkve.nl VLOEISTOFDICHT RvB Intra bv Tel: 088 - 7868590 www.rvbintra.nl VOLRUBBER BANDEN CL Tyres Tel: 0032 – 89753443 www.cltyres.com WEEGAPPARATUUR Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 – 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-techniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Meng- en Recyclingtechniek Tel: 0341 - 424533 www.jager-mrt.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 – 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 – 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl

Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet – Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be

Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com ZEEFMACHINES Europe Recycling Equipment B.V. Tel: 0529 - 408170 www.europe-rec.com Huber Industrieletechniek Tel: 040 – 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 – 515851 www.keestrack.com A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 – 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 – 395418 www.zeefverhuur.nl

De IJzerbak! Coil magneet voor het heffen van stalen coils hefvermogen 55 ton eigen gewicht 7700 kg Magneet heeft als reserve gestaan en is in nieuwstaat. Telefoon 0653 - 488756 Magneetinstallatie door inruil verkregen nieuwstaat 2 weken gebruikt merk ‘mozelt’ 13 kW inclusief liter/druk-regeling € 5500,00 Telefoon 0653 - 488 756 Rob Krebs, KW Supply Magneetsystemen BV

Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemingsmaatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 04 - 2015 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

: .......................................................................................................................................

Contactpersoon : ....................................................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................................................

Postcode

: .......................................................................................................................................

Plaats

: .......................................................................................................................................

Telefoon

: .......................................................................................................................................

E-mail

: .......................................................................................................................................

Stuur dit formulier op naar Schroot!, t.a.v. de redactie: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek. Faxen kan ook (0515-432153) of mail de gegevens naar redactie@schrootkrant.nl.


HAMMEL Hammel shredders zijn betrouwbare machines door hun robuuste en eenvoudige constructie. Het gebruik van hoogwaardig staal en kwaliteits componenten garanderen de inmiddels bekende Hammel standaard. Hammel voert continu haar ontwikkelingen door in nieuwe shredders, wat u de garantie geeft op de laatste innovaties.

S crap Steel Rec ycling Plants De metaal recyclinginstallaties van Europe Shredder zijn zware systemen speciaal ontworpen voor de verwerking van schroot, elektronisch afval (E-waste), aluminium gietstukken en profielen, en autowrakken. De verticale shredder produceert schone, compacte stalen fracties die ideaal zijn voor transport.

www.europe-rec.com 路 info@europe-rec.com 路 +31 (0)529 40 81 70

SCHROOT! nr 3 2015  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 3 2015  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Advertisement