Page 1

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 1 | Week 45 | 2013 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

3 Gedegen en gezellig metaal recyclen bij de Gebroeders Swinkels

4 Nieuw type sterke magneet voor Van Vliet

18

Krommenhoek Metals lanceert computerrecyclingpagina

Hoeben Metalen investeert in drie nieuwe Liebherr machines

‘Steeds meer vervalste katalysatoren aangeboden’

Vanwege de toenemende offerte-aanvragen en telefonische prijsaanvragen voor elektronicaschroot, zoals moederborden, CPU, RAM cards en computerkasten heeft Krommenhoek Metals besloten om naast de oude metalen pagina ook een computerrecyclingpagina op te nemen op de website www.kh-metals.nl. Krommenhoek Metals heeft innovatie hoog in het vaandel staan en is daarom gaan vragen aan haar klanten waar behoefte aan is. En dat bleek een overzicht te zijn van de mogelijkheden van computerrecycling.

Wynmalen & Hausmann in Heeteren heeft onlangs drie nieuwe machines afgeleverd bij Hoeben Metalen BV in Kampen. Het gaat om een Liebherr A934-C HD Overslagmachine, uitgevoerd met een HD (Heavy Duty) onderwagen die zowel voor sorteerwerk als overslagwerk wordt ingezet, de mobiele Liebherr LH 60 overslagmachine met een 1400 liter Liebherr GMM 80 poliepgrijper met half gesloten schalen en een elektrische overslagkraan de Liebherr ER934-EW.

RKR Recycling in Zwolle, gespecialiseerd in de recycling van katalysatoren, krijgt vrijwel iedere maand met een vervalste partij katalysatoren te maken. ‘De vervalsers zijn zo gehaaid dat zelfs handelaren die al lang in het vak zitten de dupe worden. Helaas zijn wij altijd degene die het slechte nieuws moeten vertellen’, zegt manager Danni Boogerd. Daarom wil hij graag een aantal tips geven om vervalsingen te herkennen.

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 20


2 |

VOORWOORD

Vals! Door goede samenwerking met de politie zijn onlangs drie koperdieven gearresteerd bij hoogspanningsstation Zaltbommel. Nadat er een inbraakalarm was afgegaan op dit 150 kV-station hebben medewerkers van het security center van TenneT een politie eenheid aangestuurd om de verdachten aan te houden. Toen de politie bij aankomst niemand aantrof, is er met succes een politiehelikopter ingezet. De warmtebeeldcamera van de politiepolitiehelikopter pikte het beeld van drie verdachten op die verstopt zaten in een maïsveld. Na een achtervolging op de grond, konden de drie gearresteerd worden. Dat is één van de vele voorbeelden van koperdieven die de afgelopen tijd zijn gepakt. Zoals in onze sector algemeen bekend is, worden op allerlei terreinen maatregelen genomen om de koperdieven te pakken en deze maatregelen hebben resultaat. Soms gaan ze ook behoorlijk ver. Zo worden in Oost-Brabant en Zuid-Limburg bijvoorbeeld voormalig-militairen ingezet als in een bepaalde regio een verhoogde activiteit van koperdieven wordt waargenomen. Ook worden hoogspanningsstations voorzien van beveiligingscamera’s. Nieuw is het aanbrengen van slimme camera’s in gebouwen en opslagruimtes op hoogspanningsstations die onzichtbaar geactiveerd worden als er onbevoegden binnendringen. Maar niet alleen koperdieven houden de sector bezig. Ook vervalste katalysatoren worden geregeld aangeboden. Hier werd ik door Danni Boogerd van RKR Recycling in Zwolle op gewezen. Dit bedrijf krijgt vrijwel iedere maand met een vervalste partij katalysatoren te maken. Boogerd vindt het erg vervelend om telkens het slechte nieuws te moeten vertellen als uit analyse blijkt dat een groot aantal van de aangeboden katalysatoren niets waard is en de handelaar voor een aanzienlijk bedrag het schip in is gegaan. Hij wil de metaalhandelaren graag waarschuwen en belde onze redactie met de vraag hier aandacht aan

te besteden. Natuurlijk willen we dat graag doen. Vandaar een uitgebreide reportage in deze editie. In het artikel geeft Danni een aantal tips om malafide partijen te herkennen. Zo adviseert hij alle handelaren om goed op te letten als een grote partij wordt aangeboden. De aanbieders weten vaak zelf ook de weg naar een bedrijf zoals RKR Recycling dat katalysatoren verwerkt. ‘Als handelaren een duurdere partij aangeboden krijgen van tussen de 100 en 250 stuks met verschillende kwaliteiten door elkaar, dan moeten ze extra alert zijn. Vaak heeft men 80 procent van de waardevolle metalen al laten verwijderen.’Ook uitgezette accubakjes voor katalysatoren worden vaak voortijdig uitgezocht. ‘Laatst kregen we een partij aangeboden van 2.000 stuks waar maar een paar goede tussen zaten. En de aanbieder was echt geen beginnende schroothandelaar.’ Wees gewaarschuwd! En mocht u zelf iets tegenkomen, waarvan u denkt dat het nuttig te benadrukken in de sector, schroom dat niet contact op te nemen met onze redactie. Wij willen een krant maken die aansluit bij uw wensen en als we met elkaar bepaalde misstanden kunnen tegengaan, dan werken we als Schrootkrant graag mee. Risico’s nemen hoort bij het ondernemersvak, maar niemand zit te wachten op diefstal, vervalsing, of het brengen van slecht nieuws.

Krommenhoek Metals lanceert unieke computerrecyclingpagina Vanwege de toenemende offerte-aanvragen en telefonische prijsaanvragen voor elektronicaschroot, zoals moederborden, CPU, RAM cards en computerkasten heeft Krommenhoek Metals besloten om naast de oude metalen pagina ook een computerrecyclingpagina op te nemen op de website www.khmetals.nl. Krommenhoek Metals heeft innovatie hoog in het vaandel staan en is daarom gaan vragen aan haar klanten waar behoefte aan is. En dat bleek een overzicht te zijn van de mogelijkheden van computerrecycling. Op de nieuwe websitepagina kunnen klanten of andere mogelijk geïnteresseerden vrijblijvend een kijkje nemen en ontdekken wat voor soorten elektronicaschroot er

allemaal zijn. Krommenhoek Metals is ruim twee jaar geleden begonnen met het online publiceren van de schrootprijzen op de schrootprijzen pagina. Het idee hierachter was toen en is nog steeds, dat Krommenhoek Metals de schrootprijzen markt voor oud ijzer en oude metalen inzichtelijk wil maken voor iedereen die hier belang bij heeft. Deze ontwikkeling is positief ontvangen door belanghebbenden en deze pagina wordt dan ook actief gebruikt. Diversen collega-metaalrecycling bedrijven hebben dit zelfs overgenomen om zo ook hun eigen klanten te informeren, wat alleen maar bijdraagt aan een positieve marktwerking in oud-ijzerland. ‘De Krommenhoek Metals computerrecyclingpagina: Gewoon onderdeel van onze service in schroot’, aldus het bedrijf.

COLOFON D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

Jaargang 1 | Week 45 | 2013 | Nummer 3 | www.schrootkrant.nl

3 Gedegen en gezellig metaal recyclen bij de Gebroeders Swinkels

4 Nieuw type sterke magneet voor Van Vliet

18

Krommenhoek Metals lanceert computerrecyclingpagina

Hoeben Metalen investeert in drie nieuwe Liebherr machines

‘Steeds meer vervalste katalysatoren aangeboden’

Vanwege de toenemende offerte-aanvragen en telefonische prijsaanvragen voor elektronicaschroot, zoals moederborden, CPU, RAM cards en computerkasten heeft Krommenhoek Metals besloten om naast de oude metalen pagina ook een computerrecyclingpagina op te nemen op de website www.kh-metals.nl. Krommenhoek Metals heeft innovatie hoog in het vaandel staan en is daarom gaan vragen aan haar klanten waar behoefte aan is. En dat bleek een overzicht te zijn van de mogelijkheden van computerrecycling.

Wynmalen & Hausmann in Heeteren heeft onlangs drie nieuwe machines afgeleverd bij Hoeben Metalen BV in Kampen. Het gaat om een Liebherr A934-C HD Overslagmachine, uitgevoerd met een HD (Heavy Duty) onderwagen die zowel voor sorteerwerk als overslagwerk wordt ingezet, de mobiele Liebherr LH 60 overslagmachine met een 1400 liter Liebherr GMM 80 poliepgrijper met half gesloten schalen en een elektrische overslagkraan de Liebherr ER934-EW.

RKR Recycling in Zwolle, gespecialiseerd in de recycling van katalysatoren, krijgt vrijwel iedere maand met een vervalste partij katalysatoren te maken. ‘De vervalsers zijn zo gehaaid dat zelfs handelaren die al lang in het vak zitten de dupe worden. Helaas zijn wij altijd degene die het slechte nieuws moeten vertellen’, zegt manager Danni Boogerd. Daarom wil hij graag een aantal tips geven om vervalsingen te herkennen.

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 8

Lees verder op pagina 20

1e jaargang, week 45, 2013, nr. 3 Schroot! is een vakkrant voor de volledige metaalrecyclingsector en de autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de branche. Verschijnt 8 x per jaar Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media in samenwerking met RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 – 432140 Fax: 0515 – 432153 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen, Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

Wendy Noordzij

Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515 - 432140 / 06 - 20479538 wilfred@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij, Tel: 06 - 19637279 Redactie@schrootkrant.nl Twitter: @schrootkrant

Meer informatie over Schroot! is te vinden op onze website: www.schrootkrant.nl. Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@schrootkrant.nl en we zijn ook actief op Twitter via @schrootkrant.

Medewerkers aan dit nummer: Jan de Lange, Johan en Fransisca Vogelzang

Opstelten faciliteert doorstart bedrijven Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) maakt het wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan met de toekomstig curator afstemmen of - en zo ja, onder welke voorwaarden - een doorstart na faillissement mogelijk zou zijn. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid met de term pre-pack. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de bewindsman vandaag voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd. Het is onderdeel van het

wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. Om ondernemers te stimuleren tijdig hulp te zoeken, werkt de minister aan maatregelen die een reorganisatie, herstructurering of doorstart buiten faillissement faciliteren. De maatregelen bevorderen tevens een doorstart van op zichzelf gezonde bedrijfsonderdelen na faillissement. De nieuwe regeling ondersteunt de goede ervaringen van rechtbanken die met experimenten in de praktijk zijn opgedaan. De minister wil - waar mogelijk voorkomen dat bedrijven na een faillietverklaring in een negatieve

spiraal terechtkomen. Leveranciers weigeren nog te leveren, klanten lopen weg en personeel gaat op zoek naar ander werk. Hierdoor verliest de onderneming in korte tijd veel van haar waarde en wordt de kans op een doorstart gezonde bedrijfsonderdelen kleiner. De maatregel stelt de curator in staat onmiddellijk na de faillietverklaring met zijn werk te beginnen en een doorstart zo snel mogelijk uit te voeren. Dat voorkomt onnodig verlies van kapitaal en banen. Ook is de kans groter dat de opbrengst van de verkoop van levensvatbare onderdelen hoger uitvalt. Daarmee is er meer geld in de boedel en

kunnen meer vorderingen van de schuldeisers in faillissement worden voldaan. Een toekomstig curator moet de belangen van de gezamenlijke crediteuren in het oog houden. Hij is geen toezichthouder of adviseur van de onderneming. Ook neemt hij niet de leiding van de onderneming over: de ondernemer behoudt voor faillissement zelf het beheer en de beschikking over het vermogen van het bedrijf. Wel kan de toekomstig curator de ondernemer meegeven welke voorbereidingen nodig zijn - of juist niet - om de afwikkeling van een mogelijk faillissement en een eventuele doorstart te bespoedigen.

Fotografie: Schrootkrant, Johan Vogelzang Vormgeving: Peter Tiel & Paula Kuiper Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2214-9309

Disclaimer: De Redactie van Schroot! stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


|

Brandstofbesparing met Volvo Tier 4 Final/Fase IV-motoren

De V-ACT-motoren (Volvo Advanced Combustion Technology) zijn uitgerust met geavanceerde brandstofinjectie, een efficiënter luchtbehandelingssysteem en een verbeterd motormanagement. De Tier 4f/ Fase IV-motoren, die uitgebreid aan extreme omstandigheden werden onderworpen, zijn zowel op de testbank als tijdens testritten in het veld met verschillende toepassingen gevalideerd. Hierdoor kon het NOxgehalte (stikstofoxiden) van 2,0 g/ kWh van de Tier 4 Interim/Fase IIIBniveaus worden teruggebracht tot slechts 0,4 g/kWh: een afname van 80%, in overeenstemming met de eisen van de nieuwe wetgeving. Om aan deze nieuwe eisen te kunnen voldoen zonder de basismotor ingrijpend te hoeven wijzigen, zijn de Volvo Tier 4f/Fase IV-motoren nu voorzien van selectieve katalytische reductie (SCR). Deze technologie is al uitvoerig getest in meer dan een miljoen Volvo-trucks die met SCR zijn uitgerust sinds de introductie van het systeem in 2005. SCR maakt gebruik van injectie van DEF (Diesel Exhaust Fluid) ofwel AdBlue® (een 32,5% oplossing van ureum in gedemineraliseerd water) in de uitlaatgasstroom, teneinde NOx om te zetten in stikstof en H2O: stoffen die beide van nature in de lucht zitten. Het systeem zorgt ervoor dat de NOx-emissie met maar liefst 95% wordt teruggedrongen. Samen met SCR draagt het gekoelde externe uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR-E) ook bij aan NOx-reductie door de hoeveelheid zuurstof in de verbrandingskamer te verminderen, wat bij de verbranding tot lagere piektemperaturen leidt. Onderweg levert het uitlaatgasrecirculatiesysteem, bestaande uit een turbocompressor met variabele geometrie (VGT) bij de D13 en D16 en een turbocompressor met wastegate bij kleinere motoren, direct koppel bij lage toerentallen. Dit bevordert het vermogen en de prestaties van de motor en levert extra brandstofbesparing. ROETFILTER Het volautomatische roetfilter (DPF) vermindert de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes zonder dat u de werkzaamheden met de machine hoeft te onderbreken of dat dit ten koste gaat van de productiviteit of prestaties. De passieve regeneratie voor oxidatie van de roetdeeltjes vindt regelmatig plaats bij lage uitlaatgastemperaturen. Bovendien worden om de 500 uur door middel van een resetregeneratie bij hoge temperaturen roetdeeltjes verbrand zonder dat tussenkomst van de gebruiker nodig is. Tijdens dit proces verhoogt de dieselkatalysator (DOC) van de motor de uitlaatgastemperatuur, zodat de verbranding van roetdeeltjes door het roetfilter wordt bevorderd.

Heeft u nieuws, tips, of foto’s voor het volgende nummer?

uur bij de D4 tot en met D8). Dit is echter snel en eenvoudig uitvoerbaar. Het geavanceerde motormanagementsysteem (EMS), dat zich onmiddellijk aanpast aan wijzigende bedrijfsomstandigheden, is nu voorzien van een krachtigere processor die meer functies ondersteunt en over een grotere precisie en verbeterde regeling beschikt. Op de proef gesteld De Volvo CE Tier 4f/Fase IV-motoren hebben kunnen profiteren van de meer dan 25.000 testuren in knikdumpers, wielladers en graafmachines, én van de draaiuren op motortestbanken. De prototypes zijn ook getest bij temperaturen onder nul, in extreme hitte en op grote hoogte.

De nieuwe Tier 4 Final/Fase IV-compatibele D4, D6, D8, D11, D13 en D16 dieselmotoren zijn voorzien van slimme technologieën, gebaseerd op 180 jaar ervaring van Volvo Construction Equipment (Volvo CE). Ze beantwoorden aan de nieuwe strenge emissienormen van de EU en de VS, terwijl tot 5% brandstof wordt bespaard ten opzichte van de vorige modellen. Bovendien vallen de totale exploitatiekosten lager uit.

Laat het ons weten via: redactie@schrootkrant.nl

eenvoudig vervangingsonderdelen kunnen verkrijgen en de stilstandtijd wordt verkort. Het volledige gamma van Volvo CE Tier 4f/Fase IV-motoren en Volvo CE-machines wordt ondersteund door het uitgebreide servicenetwerk en aanbod aan klantoplossingen van het bedrijf, waaronder DEF/ AdBlue-management, de kostenefficiënte DPF-vervangingsservice en Volvo Genuine Parts. Voor de benodigde service en onderhoud is een keur aan overeenkomsten voor klantensupport (Customer Support Agreements, ofwel CSA’s) beschikbaar, die zich richten op flexibiliteit, kostenbeheersing en minimalisering van de stilstandtijd van de machine. Het Volvo CareTrack-telematicasysteem maakt het mogelijk om de functies van de machine op afstand te bewaken, uiteenlopend van brandstofverbruik tot servicemeldingen, voor een verhoogde productiviteit en verbeterde efficiency.

PERFECTE HARMONIE Klanten profiteren van de op elkaar afgestemde componenten en de perfecte harmonie tussen motor en machine. Volvo heeft het motorvermogen, de aandrijflijn en de hydrauliek nauwkeurig op elkaar afgestemd voor een verhoogde efficiency en verbeterde prestaties en productiviteit. Ofschoon Volvo-motoren zijn toegesneden op specifieke productlijnen, worden ze geproduceerd met standaardonderdelen, waardoor eigenaars snel en

v olvo t ier 4 f inal /f aSe iv- motoren

Een zevende verstuiver zorgt ervoor dat brandstof in de uitlaatgasstroom wordt verdampt. Deze brandstof wordt door de DOC als reagens gebruikt om de efficiency van het roetfilter te verhogen. De automatische inlaatluchtklep beperkt de verseluchttoevoer om de motortemperatuur en uitlaatgasrecirculatiestroom te regelen, voor een

verbeterde totale efficiëntie van het nabehandelingssysteem bij een lage belasting. Daarnaast zorgt de nabehandelingsmodule (After-treatment Control Module, ACM) voor bewaking en regeling van de regeneratie, zodat u verzekerd bent van een succesvolle reductie van de emissie. Om de 4500 uur dient onderhoud aan het filter plaats te vinden (6000

D4

D6

D8

D11

D13

D16

Aantal cilinders

4

6

6

6

6

6

Cilinderinhoud

4,1 l /250 in3

6,1 l /372 in3

7,8 l /476 in3

10,8 l /659 in3

12,8 l /781 in3

16,1 l /982 in3

Nominaal uitgangsbereik

80-115 kW/ 107-154 pk

100-180 kW/ 134-241 pk

160-250 kW/ 215-335 pk

235-265 kW/ 315-355 pk

220-329 kW/ 295-441 pk

The Netherlands - Helmond Germany - Mannheim Tel.: +31 492 591900 info@bronneberg.nl

Since 1946 innovative solutions for the recycling of scrap metals

3

www.bronneberg.nl


4 |

S lechts

één frustratie : de legitimatieplicht voor koper

Gedegen en gezellig metaal recyclen bij Een bedrijfsreportage maken over het metaalrecyclingbedrijf van de Gebroeders Swinkels in Heerlen is een leuke opgave. Gezellig aan de koffie met Limburgse vlaai over allerlei ins en outs in de branche spreken. Het bedrijf dat meer dan vijftig jaar bestaat heeft 24 medewerkers, onder wie vijf mensen van de familie Swinkels. De twee eigenaren en tevens de oudsten – Frans (64) en Henk (53) – wonen naast de zaak. Onder de Limburgse gastvrijheid gaat overigens wel een behoorlijke frustratie schuil jegens de legitimatieplicht voor koper.

opgestapeld en praktisch nergens op het terrein is tussen de afvalbergen iets van afval te vinden, geen leeg blikje frisdrank of sigarettenpeuk. ‘Wij spreken onze medewerkers erop aan dat ze hun afval in de prullenbakken moeten stoppen’, zegt Frans.

Door Johan en Fransisca Vogelzang

zich gecriminaliseerd. Dan komen de vlaaien niet op tafel en blijft de gezelligheid ook achterwege. Ze hebben zelf een goede structuur in hun bedrijf aangebracht, alles is

Het metaalrecyclingbedrijf van de Gebroeders Swinkels is ruim vijftig jaar een begrip in Limburg. Sjeng, de vader van Frans en Henk startte het en twee kleinzoons Sjeng (zowel Frans als Henk heeft een Sjeng als zoon) werken ook dagelijks mee. Ze weten waar ze over spreken, zijn met het werk en het bedrijf opgegroeid en groot geworden. Want groot zijn ze, met het bedrijf van vier hectare groot en ook nog een iets verderop gelegen dependance van zevenduizend vierkante meter. Met overal het afval netjes

Sjeng Swinkels en zijn vader Henk met daarnaast Frans Swinkels en zijn zoon Sjeng.

De familie houdt van een net bedrijf en houdt er ook van dat mensen zich jegens hun netjes gedragen. Wanneer een overheidsinstantie het bedrijf komt controleren of er volgens de regels wordt gewerkt en daarbij denkt een of meerdere politie-agenten mee te moeten nemen, dan voelen de gebroeders

moeten er wel regels worden voorgeschreven die nut hebben. Als dat zo is willen wij alles wel administreren. De legitimatieplicht voor koper zoals die nu is, heeft totaal geen

werk op (‘normaal hadden we op zaterdag één medewerker, nu twee om alle gegevens van de klanten te noteren’), levert geen extra geld op maar wel extra frustratie. Zoals die

‘Het is en blijft een prachthandel, elke dag handelen en ouwehoeren’ netjes en orderlijk terug te vinden op het terrein, en kunnen er wel begrip voor opbrengen dat anderen ook structuur willen zien. ‘Maar dat

nut.’, zegt Henk Swinkels. Het bedrijf houdt zich eraan, werkt mee, maar absoluut niet van harte. De controle levert veel extra

keer dat een koperdief werd betrapt, hij door de politie werd meegenomen en bestraft en twee uur later de gebroeders aan de poort van hun

bedrijf kwam bedreigen. Waarmee de gebroeders maar willen zeggen: doe je zoveel werk om dieven te betrappen, zijn ze twee uur later alweer vrij. Dat is frustrerend ten opzichte van het werk dat ze erin hebben gestoken en ook frustrerend omdat het niet helpt de diefstallen terug te dringen. ‘Want als je een dief niet straft, dan steelt hij gewoon door’, weet Henk. UIT HET BESTUUR VAN DE MRF GESTAPT De frustraties over de legitimatieplicht gaan zover dat de secretaresse van de Gebroeders Swinkels, Jeanet Hoogeboom, dit jaar daarom als bestuurslid van de Metaal Recycling Federatie is opgestapt. Tegelijkertijd heeft het bedrijf het lidmaatschap opgezegd. Jeanet: ‘Een branchevereniging moet onze belangen behartigen. Helaas zijn we nu op een punt gekomen dat onze belangen niet meer de belangen van de MRF zijn en dan moet je er een streep onder zetten. De grote recyclingbedrijven hebben jammer genoeg de overhand in de branchevereniging.’ Van de zeshonderd metaalrecyclingbedrijven in Nederland zijn er 120 aangesloten bij de MRF, de 380 anderen hebben geen gezamenlijke belangenbehartiger. ‘Die 380 zouden zich eigenlijk ook moeten verenigen om een stem richting het ministerie te kunnen maken , om aan de regelmakers duidelijk te kunnen maken waarom bepaalde regels in de dagelijkse praktijk wel of niet werken. Als je dat goed wilt doen kost dat wel enorm veel tijd’, weet de secretaresse maar al te goed. Kleinere bedrijven hebben er vaak geen tijd voor, daar wordt dagelijks tijd en energie gestoken in de dagelijkse gang van zaken op het bedrijfsterrein. Mits het in een werkzame formule kan worden gegoten, qua te beste-


|

de Gebroeders Swinkels

De twee eigenaren, v.l.n.r. Frans Swinkels en Henk Swinkels.

den tijd, energie en (abonnements) geld, dan is het Heerlense bedrijf één van de eersten die zich aan

PRACHTHANDEL De familie zet elke dag de schouders er weer onder. ‘Want het

een nieuwe branche-organisatie conformeert. Kennis uitwisselen, één stem voeren richting instanties, is belangrijk, vinden zij. ‘Al komen we als bedrijven bijvoorbeeld maar één keer per jaar bij elkaar om alle dingen door te spreken, dat zou al mooi zijn.’ De kleinere bedrijven hebben al voldoende werkdruk en kunnen geen mensen vrijmaken als bondsvertegenwoordiger. Henk Swinkels: ‘Alle wetten en plichten waar wij aan moeten voldoen, geven ons al veel papierwerk en andere rompslomp. Dat maakt ons werk steeds moeilijker.’‘Sommige facturen gaan wel vijf keer door onze handen’, zegt secretaresse Jeanet.

RADIOACTIVITEIT POORTDETECTOR • Laagste prijs (c.a. € 22.000 ex BTW) • RVS behuizing • Software in het Nederlands • Voldoet aan de normen van de ILT • Nederlands fabricaat

Vaartweg 172 - 174, 8243 PP Lelystad Telefoon 0320 - 25 78 05 | 06 - 51 68 97 28 E-mail: info@projecto.nl

is en blijft een prachthandel. Je komt elke dag weer verschillende mensen tegen en het handelen en het ouwehoeren is elke dag weer heerlijk’, zegt Henk Swinkels. ‘Bovendien is het leuk dat je de gekste dingen tegenkomen. Van mensen die iets komen brengen op een scootertje, tot vrachtwagens met dertig ton metaal.’ Het bedrijf is zo groot gegroeid dat er tegenwoordig jaarlijks 120.000 ton afval wordt verwerkt. Onlangs hebben de Gebroeders een nieuwe Fuchskraan aangeschaft, want de werkzaamheden op het terrein groeien langzaam maar gestaag. Het bedrijf telt inmiddels zeven van dergelijke schrootkranen, van klein tot groot. De grootste heeft een reikwijdte van achttien meter. Het bedrijf koopt in heel Europa metalen in en verwerkt het op het eigen terrein. De materialen worden geëxporteerd naar hoogovens en gieterijen in binnen- en buitenland. De gebroeders Swinkels verzamelen met zo’n vierhonderd containers materialen in bij diverse bedrijven in heel Nederland. Het transport

5

wordt geheel door henzelf verricht met eigen personeel in negen vrachtauto’s. Het scheiden van de verschillende materialen zoals koper, zink, aluminium, messing en ijzer gebeurt op het eigen terrein. Op dit vier hectare grote terrein zijn grote boxen gemaakt voor het ordelijk opslaan hiervan. Verder is er op het terrein een radioactief detectiepoort aanwezig. Gebroeders Swinkels Metaalrecycling BV is al jarenlang ISO en VCA gecertificeerd. Gedegen en gezellig, dat is misschien wel een goede karakterisering van het Limburgse bedrijf. En gezelligheid kent geen tijd. Frans Swinkels, de oudste van de twee broers/eigenaren, is bijna aan zijn pensioengerechtigde leeftijd toe. Maar hij vindt het werk zo leuk, dat hij zichzelf er nog lang geen afscheid van ziet nemen. ‘Ik ga het waarschijnlijk wel rustiger aan doen, dat mag ook wel eens een keer, maar ik blijf zeker mee lopen.’ Het is veel te gezellig op het familiebedrijf. ‘Ik sla het pensioen misschien wel over.’


6 |

lant! den k

tevr e

Een zee r

OO STE

RW IJK

BV

EMM EN

Uw heftruck is onze zorg

Vorktrucks Holland BV

Plesmanstraat 35, 7903 BG Hoogeveen | telefoon 0528-271919 fax 0528-275100 | verkoop@vorktrucks.nl

WWW.VORKTRUCKS.NL

Inkoop van edelmetalen Handel en recycling van edelmetalen, zuiver en uit restmaterialen, zoals: printplaten, katalysators, IC’s, electronische componenten en geplateerde metalen.

* * * *

Eigen laboratorium: snelle analyse. Vlotte afwikkeling. Ook voor kleine partijen. Certificering; ISO.9001-MRF-MVO

FRANKE EDELMETAAL

Westkanaaldijk 20 Maarssen Tel: 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl info@franke-edelmetaal.nl

Van der Spek levert Lindner Blue Bull aan BRC/Reko Na een zeer uitgebreide demonstratie door Benelux-importeur Van der Spek Vianen bij Van Bentum Recycling Centrale (BRC)/Recycling Kombinatie B.V.(Reko) met de Linder Urraco 95 was de keuze om te investeren in deze Blue Bull weloverwogen. Daarbij werden alle mogelijkheden en aspecten van deze geweldenaar meegenomen. In eerste instantie is er met een Linder Urraco 75 gedemonstreerd, die met zijn 350Pk, 1.750 mm lange assen met een diameter van 650mm niet de gewenste capaciteit bracht. Het verkleinde product voldeed aan de gewenste spects echter er werd door Van Bentum/Reko een grotere doorzet gewenst. Hierop is in overleg de 45 ton zware Blue Bull aangevoerd die geheel voldeed aan het gevraagde met als gevolg dat er tot aanschaf is overgaan door Van Bentum/Reko bij Van der Spek. De Blue Bull, zoals de Linder Urraco 95 ook wel wordt genoemd, is net als zijn kleinere broer een 2-assige verkleiner. De assen in de Urraco 95 zijn 2.500mm lang en hebben een diameter van 870mm. Om de optimale verkleining te kunnen regelen zijn de assen in snelheid regelbaar tussen de 11 en 30 omwentelingen per minuut. Door de zeer zware aandrijflijn wordt er het zeer hoge moment van 440.00 Nm gebracht op de werktuigen die op de assen gemonteerd zitten en de verkleining uitvoeren. Aangezien ieder te verkleinen producten een andere ‘aanpak’ nodig heeft, heeft Lindner vele soorten verkleiningsassen ontwikkeld waarbij de jarenlange opgedane ervaringen

bij klanten als basis staan. Voor iedere toepassing kunnen er een productspecifieke verkleiningsassen geleverd worden waarbij zowel de gewenste verkleining, capaciteit en benodigd vermogen centraal staat. Door het toepassen van de juiste asconfiguraties kan er door de klant zeer efficiënt met hoger capaciteiten gedraaid worden. Ook voor Van Bentum/Reko zijn er productspecifieke assen gemonteerd die in het te verkleinen product de beste resultaten brengen.

De Linder Urraco 95 heeft voor de aandrijving een zeer duurzame Scania DC16 8-cilinder motor aan boord welke voldoet aan de nieuwste Tier IV-interim emissie-eisen. Bij 1.900 t/min brengt hij 770 Pk. over aan de hydraulische pompen welke de assen weer aandrijven. LINDNER URRACO Lindner is een succesvolle familieonderneming die zijn basis al in 1948 legde in Oostenrijk. Josef Lindner begon toen zijn bedrijf als machine- en installatiebouwer voor de houtindustrie. In de jaren ’80 stond Manfred Lindner aan het

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen • Telefoon 05755-61208 • E-mail info@weegbruggen.nl

begin van de ontwikkeling van verkleiningsmachines voor de recycling waar hij toen al groot potentieel in zag. Met als resultaat de oprichting van Lindner Recyclingtech GmbH in 1999. Het hart van Lindner Recycling is verkleiningstechniek, daarbij behoren de ontwikkeling van de machines, de complete bouw en installatie ervan en natuurlijk de goede service en ondersteuning die men wil geven. Benelux-importeur Van der Spek Vianen sluit hier naadloos op aan met haar vakkennis en juist ingericht serviceapparaat. Bijna alles kan verkleint worden tot de juist fracties en/of afmetingen door de zeer complete lijn van Lindner verkleiningmachines zowel voor hergebruik als brandstof. Papier, kunststoffen, hout, textiel, rubber, elektronica, lichtschroot en nog vele meerdere toepassingen zijn mogelijk. Voor bijna iedere toepassing is er antwoord met één van de Lindner machines stationair of mobiel. De mobiele Lindner Urraco’s worden geproduceerd door Lindner Mobile shredder GmbH, onderdeel van Lindner Recyclingtech. Bij Lindner Mobile shredder GmbH zijn ze geheel gespecialiseerd in de mobiele verkleiningsmachines. De mobiele Lindner Urraco-serie is begin 2010 geheel nieuwe ontworpen waarbij het technische ontwerpteam zeer veel ervaring van zowel de stationaire als mobiele machines samenbracht in één ontwerp waaruit de Urraco-serie is geboren. Om zeker te zijn van een zeer krachtige en duurzame aandrijving is er voor de Europese markt gekozen voor een Scania aandrijving die voldoet aan de om dit moment strenge Tier IV milieueisen. Lindner is hiermee uniek in de mobiele langzaamdraaiermarkt waar de collega’s nog met Tier III draaien heeft Lindner de stap al voorruit gemaakt. De Scania motoren staan bekend om hun zeer gunstige brandstofverbruik. Door een zeer breed toerental, waarbij het volledige koppel beschikbaar is, en uiterst snel reagerend motormanagement, dat zorgt dat de motor op toeren blijft, wordt veel brandstof bespaart. Uiteraard is de nieuwe Urracoserie ook leverbaar met elektrische aandrijving waarbij de machine rechtstreek kan worden aangesloten op het stroomnet.


|

g unStig

geprijSde lichtgewicht container

S C H R o o T A C C o u n TA n T S

All-In Containers Familie in zaken! presenteert Kommunale All-In containers brengt een nieuwe container op de markt: de Kommunale. Deze container is lichtgewicht én gunstig geprijsd. ‘De Kommunale, die verkrijgbaar is van 20 tot 38 kuub, is geproduceerd met minder en lichter materiaal, maar toch is de container ontzettend sterk. Hij is gefabriceerd volgens de Duitse DIN-norm, en de BGR186 richtlijn voor de konstruktie, dus veilig en betrouwbaar’, vertelt Erwin Deijk van All-In Containers uit Almelo. ‘Er is steeds meer vraag naar lichtere budget containers, vooral van bedrijven die naar Duitsland exporteren. Daar mag je minder gewicht vervoeren en met een lichtere container kun je meer

lading meer meenemen. Daarom is er steeds meer vraag naar lichtgewicht containers en daar springen wij uiteraard op in.’ De Kommunale heeft volgens hem wel de vele voordelen van een zwaardere container, maar dan tegen een lagere prijs. ‘Door een andere productiemethode kunnen de containers sneller worden geproduceerd, waardoor de prijs lager is.’ De nieuwe container is heel geschikt voor los gestort materiaal, zoals huisvuil, papier, autobanden etc. Maar ook voor schroot voldoen de Kommunale containers met enkele aanpassingen, verzekert Deijk. ‘Op verzoek kunnen we de containers namelijk op bepaalde plaatsen verstevigen. Door onze jarenlange ervaring weten we precies welke ondersteuning de container nodig heeft en deze kunnen we op maat voor de klant verzorgen.’ EKO Ook de EKO-containers zijn redelijk nieuw in het assortiment van All-In Containers. ‘Deze containers zijn licht van gewicht en vriendelijk in prijs. Ze zijn gebaseerd op de standaard, maar met functionaliteit en gebruiksgemak tot in de details. Voordelen zijn onder meer een uniek gepatenteerd en modern ontwerp, zowel met als zonder spanten. Laag brandstof verbruik door aerodynamische vormgeving en een lager gewicht door de gepatenteerde bouwwijze.’ Ook het milieu wordt gespaard bij het productieproces. ‘De wandplaten worden gevormd uit één geheel. Hierdoor is minder laswerk nodig, wat de CO2 uitstoot sterk reduceert en de stijfheid van de constructie ten goede komt.’ De EKO-containers zijn net als de Kommunale leverbaar voor zowel lichte als zeer

zware ladingen. Standaard in gewoon staal (werkstof S235JR), maar op aanvraag ook in RAEX, DOMEX, DOCOL of HARDOX verkrijgbaar. Het bedrijf heeft jarenlange ervaring in het vervaardigen van containers speciaal voor de metaalrecycling. ‘Omdat in deze branche het materiaal vaak wordt aangedrukt, zorgen we voor extra versteviging en deugdelijk hang- en sluitwerk. Onze containers kunnen tegen een stootje en aanstampen is geen enkel probleem. Nieuw is ook de pneumatisch bedienbare klapnet constructie. Hiermee dekt u uw lading af met het grootste gemak. ‘Met één druk op de knop kunnen de netten geopend en gesloten worden. Gemakkelijker kan niet.’

SPECIALS De onderneming heeft een aantal specials op de markt gebracht, onder meer voor Dakar. ‘We hebben aan twee Dakar teams containers geleverd. Vorig jaar leverden wij er twee aan het team van Chris Leyds, (ProDakar- Mc Rea Enduro Sport) waaronder één ingericht als magazijn – opslagcontainer.’ Afgelopen week leverden zij een magazijncontainer af aan het team van Henk Helligers, HT Honda Rally Raid, waar onder andere voormalig deelneemster Mirjam Pol deel van uitmaakt. Ervaring is er ook met mestcontainers, bentoniet en ontwateringscontainers enzovoorts. Meer informatie is te vinden op de website www.allincontainers.nl. Ook voor containers voor speciale toepassingen kan contact worden opgenomen met All-In containers.

b eelen voor

In Nederland zijn meer dan 260.000 bedrijven die min of meer als familiebedrijf kunnen worden aangemerkt. Uit onderzoek blijkt dat ze goed zijn voor ongeveer 49% van de werkgelegenheid. Nogal een belang dus. Grote kans dat u als lezer van dit blad ook (mede-)eigenaar bent van een familiebedrijf. In dit artikel geef ik een aantal valkuilen weer die binnen een familiebedrijf kunnen ontstaan en tips ter verbetering hiervan.

BETROKKENHEID Personen die een onderneming beginnen, zijn over het algemeen hartstochtelijk verbonden geraakt aan hun bedrijf. Het is hun idee geweest, ze hebben het opgebouwd, innovaties bedacht, kortom het is hun leven geworden. Op een natuurlijke manier zijn ze vergroeid met hun bedrijf, waardoor betrokkenheid en zorg voor de zaak diep geworteld is. Naast de echtgenote worden kinderen veelal vroeg bij het bedrijf betrokken. Iedereen voelt een eigen wijze van verantwoording bij hun bedrijf. Loyaliteit aan het bedrijf is groot en zonder al teveel moeite is een hoge arbeidsinzet aanwezig. U voelt aan dat een probleem ontstaat zodra keuzes dienen te worden gemaakt omtrent familie en bedrijf. Wat telt eerst: familie of bedrijf? Goede familierelaties kunnen onder spanning komen te staan, zodra tussen het familiebelang en het belang van het bedrijf conflicten ontstaan. Hoe kun je dit voorkomen? Denk aan o.a. het bevorderen van plezierig omgaan met elkaar. Dat kan door te zorgen voor een juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

Wees open en eerlijk tegen elkaar. Overleg met elkaar regelmatig over elkaars wensen, ambities en doelstelling van het bedrijf. Ook over de persoonlijke ontwikkeling binnen de zaak dient te worden gesproken. Niet de één boven de ander stellen, maar wel elk die taak en verantwoording geven die bij de persoonlijke kwaliteiten past. Laat geen onduidelijkheid bestaan over de rol van bijvoorbeeld schoonfamilie, zij kunnen heel betrokken zijn. Misschien wilt u niet dat ze mede-eigenaar worden, maar zou een managersfunctie wel tot de mogelijkheden behoren. Een goede communicatie bevordert de betrokkenheid en dat houdt bijvoorbeeld ook in dat niet alleen het goede nieuws wordt verteld, maar dat slecht nieuws ook wordt meegedeeld.

PERSONEEL- EN BELONINGSBELEID Een grote valkuil is om familieleden een hogere beloning te geven dan waar ze volgens hun functie of cao recht op hebben. In de wandelgangen kom je dan de uitdrukking tegen dat het zoontje van de baas de beste betaalde heftruckchauffeur is. Belangrijk is dat de familieleden binnen de onderneming een marktconforme beloning ontvangen, die past bij hun functie en verantwoordelijkheid. Ze dienen als ‘gewoon’ personeel te worden behandeld. Het is aan te bevelen om kinderen van de baas ook jaarlijks te beoordelen tijdens de functioneringsgesprekken. Hiermee voorkom je dat andere personeelsleden die bijvoorbeeld op hun slecht functioneren worden beoordeeld met een scheef oog gaan kijken naar de

kinderen van de baas, die daarop niet worden aangesproken. Zorg voor een passend personeelsbeleid binnen het bedrijf, waarin iedereen gelijke kansen heeft, maar maak duidelijk dat de kinderen wel de opvolgers zullen worden en daarom bij de managementfuncties ook de voorkeur krijgen, zodra zij daarvoor de capaciteiten bezitten. Zorg er wel voor dat talentvol personeel niet vertrekt. U hebt ze niet zomaar terug! Voorkom overigens ook hoge verwachtingen bij je kinderen! Indien zij niet capabel zijn om de zaak over te nemen, dient dit ook eerlijk te worden gezegd en is het wellicht nodig om externe mensen als managers aan te trekken. Het is heel goed mogelijk om eigenaar te zijn, maar die de directeursfunctie te vervullen, mits dit binnen de familie maar glashelder is. Naast bovengenoemde punten zijn er nog talloze andere zaken die aandacht verdienen binnen het familiebedrijf. Denk aan het opvolgingsproces, structuur van de onderneming, financiering van de zaak, uitkering van winsten en de toetreding van derden als eigenaar. Het is belangrijk om hieraan voldoende en tijdig aandacht te schenken binnen uw bedrijf. Uw accountant kan u hierin helpen. Ook Profinis Accountants is bereid u bij te staan in deze bijzondere zaken.

De auteur van dit artikel, Gerco van der Spek, is werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl.

De loods voor SCHROOTTERREINEN

genomineerd

d uurZaamSte

merk

Beelen is genomineerd voor de titel Duurzaamste merk van 2013. Inmiddels recyclet Beelen maar liefst 99.89% van het afval en laten daarmee andere bedrijven op grote afstand. Ook wordt geïnvesteerd in maar liefst acht verschillende innovaties, waarbij het bedrijf bijvoorbeeld afval omzet in groene energie. Beelen is de snelstgroeiende recycler in Nederland en de koploper als het gaat om duurzaamheid. De cijfers in het MVO jaarverslag ‘Groen heeft de toekomst’ laten dit zien. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op: www.allesduurzaam.nl. Zie ook: www.beelen.nl.

Bel voor een offerte!

Romneyloodsen • zadeldakloodsen • variantloodsen Systeem Loodsen Bouw B.V. Postbus 39, 2660 AA Bergschenhoek • Berkelseweg 96, 2661 AK Bergschenhoek telefoon 010-5190666 • fax 010-5190670 • info@systeemloodsenbouw.nl

WWW.LOODSENBOUW.NL

7


8 |

Drie maal Liebherr is scheepsrecht bij Hoeben Nederland wordt vaak het land van scheepsvaart , gezegdes en nuchterheid genoemd. Een bedrijf waar dit zeker van toepassing is, is Hoeben Metalen BV in Kampen. Dit bedrijf heeft onlangs drie nieuwe Liebherr machines besteld: een Liebherr A934-C HD Overslagmachine, uitgevoerd met een HD (Heavy Duty) onderwagen die zowel voor sorteerwerk als overslagwerk wordt ingezet, de mobiele Liebherr LH 60 overslagmachine met een 1400 liter Liebherr GMM 80 poliepgrijper met half gesloten schalen en een elektrische overslagkraan de Liebherr ER934-EW. Bij het familiebedrijf uit 1893 worden letterlijk in de breedste zin van het woord metalen gerecycled. Naast het schroot dat via vrachtwagens wordt aangevoerd, gesorteerd en geknipt wordt, komen er ook met grote regelmaat oversized metalen en complete machines binnen. Het team van Hoeben heeft zich gespecialiseerd in het verwerken van al deze materialen en kenmerkt zich door grote flexibiliteit en brede inzetbaarheid. Aan het machinepark waarmee gewerkt wordt, worden dus dezelfde eisen gesteld: Breed inzetbaar op diverse plaatsen op de werf van 40.000 m2

werkzaamheden op de werf en op slooplocaties. Om op de toekomst voorbereid te zijn werd onlangs besloten om te investeren in een drietal nieuwe Liebherr machines. Alle machines worden geleverd door de Wynmalen & Hausmann vestiging uit Heteren, die tevens het onderhoud aan deze machine verzorgt. EENMAAL Als eerste werd een Liebherr A934-C HD Overslagmachine afgeleverd. De Liebherr A934 C HD is een 41 tons overslagmachine uitgevoerd met een HD (Heavy De verhouding van giek en steel maken het mogelijk om de machine in zijn geheel op een semi dieplader te vervoeren en tegelijkertijd materialen over een groot bereik over te slaan. Door de brede vierpunts afstempeling en het grote motorvermogen heeft de machine een grote stabiliteit en een hoge productie per draaiuur. LAGE BRANDSTOFKOSTEN De machine is uitgevoerd met de nieuwste energie besparende technologie: de Liebherr Energy Recovery Cilinder. Een gasveer-cilinder waarmee de energie van de zwaar-

en altijd beschikbaar als het er op aan komt. De keuze voor Liebherr is gebaseerd op langdurige ervaring met deze machines bij diverse

TE KOOP OP TE KO

TE

KOOP

Duty) onderwagen die zowel voor sorteerwerk als overslagwerk wordt ingezet op allerlei locaties op het terrein en daarbuiten.

ers Gebruikte contain

OP TE KO

krauwel

OP TE KO

TELEFOON 06 - 53 24 60 57

tekracht bij neergaande beweging van giek en grijper wordt opgeslagen en die bij opgaande beweging weer wordt 100% wordt gebruikt om de volgende vracht op te tillen. De brandstofbesparing die hierdoor wordt gerealiseerd sluit goed aan bij de doelstelling van Hoeben Metalen bv om milieubewust en efficiテォnt te werken aan een hoge kwaliteit eindproduct. De aanzienlijke besparing op brandstofkosten door de ERC cilinder draagt direct bij aan lage verwerkingskosten per ton materiaal en dus aan een goede prijsstelling voor de klantenkring.

TWEEMAAL Bij een bezoek aan het bedrijf valt het meteen op dat er procesmatig gedacht en gewerkt wordt. De logistieke afhandeling is goed doordacht waardoor materialen met zo min mogelijk handelingen volledig worden verwerkt en gesorteerd klaar worden gelegd voor verscheping. Ongeveer 99% van alle metalen worden namelijk via het water afgevoerd naar nationale en internationale afnemers. Voor het beladen van deze schepen met een laadvermogen vanaf 1000 ton en een maximale diepgang van 4.5 meter is jarenlang gewerkt met een Liebherr R954-EW rups overslagmachine uit 1996. Na een respectabele 24.800 draaiuren werd uitgekeken naar een passende opvolger. Om deze machine op eenvoudige wijze over het terrein te kunnen verplaatsen werd ook hier voor een mobiele Liebherr overslagmachine gekozen: De Liebherr LH 60! EFFICIテ起TE GRIJPGRAAG Ook deze machine is uitgevoerd met nieuwste Liebherr motor waarmee de emissie die voldoet aan de laatste normen (fase 3B) en het brandstofverbruik worden geminimaliseerd. De ERC cilinder die ook op deze machine bij elke overslagbeweging energie bespaart bewijst


|

9

Metalen BV in Kampen

in de praktijk dat milieubewustzijn en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan. Bij de machine wordt een 1400 liter Liebherr GMM 80 poliepgrijper gebruikt met half gesloten schalen. De cilinders en slangen daartussen zijn goed beschermd door aanvullende beplating waarmee zelf het scherpste materiaal uit het hart van de grijper wordt geweerd.

STABILITEIT VOOR HOGE PRODUCTIE Bij het beladen van schepen aan de kade van Hoeben Metalen BV staat efficiënte belading centraal. De 75 ton zware Liebherr LH 60 staat vierkant afgestempeld als een huis waardoor de hoge zwenk- en gieksnelheid optimaal kunnen worden benut. De steunpoten en bijbehorende, beschermde cilinders zijn dusdanig uitgevoerd dat de machine tussen het materiaal kan staan en beschadiging wordt voorkomen. Om machinist Fabian een optimaal zicht te geven op het werk is de machine uitgevoerd met een hydraulisch in hoogte verstelbare cabine die met een parallellogram naar voren wordt bewogen. Uitgevoerd met een breed, volledig gegalvaniseerd platform vormt de comfortabele cabine met optimaal zicht een prima uitvalsbasis om binnen de kortst mogelijke tijd schepen met precisie te beladen. Naast het beladen van schepen met gesorteerde metalen komen er ook regelmatig allerlei schepen voor een volledig andere reden aan de kade. De activiteit RDM toont een hele andere kant van het bedrijf: de recycling van drijvend materieel. Een zeer speciale tak van sport die naadloos op de metaalrecycling aansluit. Aan haar eigen kade worden uit de vaart genomen schepen afgemeerd om aansluitend met een drijvende hijsbok in een aantal stappen op de kade te worden getild. Ook bij deze werkzaamheden vormt de LH 60 een belangrijke rol als ‘anker-punt’ op de kade. Eenmaal op de kade komen diverse mensen en machines tegelijkertijd in actie en wordt het schip in enkele dagen van boeg tot achtersteven verwerkt in stukken die geschikt zijn voor de 1400 Ton schrootschaar. DRIEMAAL Voor het continu invoeren van materiaal in deze schaar is een elektrische overslagkraan in bestelling: De Liebherr ER934-EW. Een elektrisch aangedreven machine die door Liebherr specifiek ontwikkeld is voor continu bedrijf toepassingen in de procesindustrie. Door ook bij deze machine een extra EW (Extra Wijd) onderwagen toe te passen

wordt een enorme stabiliteit en dus productiviteit gerealiseerd. De schaar die centraal staat opgesteld op het terrein wordt gevoed door deze rups-overslagmachine die vanaf een verhoging het verkleinde materiaal oppakt. De Liebherr grijper met een inhoud van 1100 liter dringt met zijn half gesloten schalen hiervoor diep in het opgestapelde materiaal. De lengte van de uitrusting in combinatie met het feit dat de machine voorwaarts en achterwaarts over het bordes verplaatsbaar is, maken het mogelijk om materiaal tot op grote afstand van de schaar op te pakken zonder dat daarbij een tweede kraan benodigd is. Bij de aanleg van het nieuwe terrein in 2009 zijn alle benodigde voorzieningen voor de opstelling van een elektrische kraan al aangebracht. De enorme voordelen van de duidelijk lagere elektriciteitskosten bij de stijgende dieselprijzen kunnen hierdoor zonder aanvullende investeringen direct benut worden. Door op deze plek in het bedrijfsproces te kiezen voor een elektrisch aangedreven machine wordt eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan de milieuvriendelijkheid van de bedrijfsvoering. Zowel emissie als geluid worden optimaal gereduceerd. Kortom een inves-

tering die bijzonder goed aansluit op alle andere voorzieningen op het terrein die zijn toegespitst op het werken op en aan het water waarbij het milieu optimaal wordt

beschermd. Drie Liebherr overslag machines die bij Hoeben Metalen BV helemaal tot hun recht komen. Drie maal is scheepsrecht!

! ! ! ! !HKS Scrap Metals B.V. is een internationaal opererende onderneming op het terrein van

industriële recycling van ferro en non-ferro metalen. Met 6 vestigingen in Nederland en ca. 200 medewerkers wordt meer dan 1 miljoen ton ferro en non-ferroschroot verwerkt. De vestigingen zijn uitgerust met moderne productiemiddelen, voorzien van ISOkwaliteitscertificering volgens de normen ISO 9001 en ISO 14001 en zijn toonaangevend in de Nederlandse markt. Als eerste MVO-gecertificeerde metaalrecycler vervult de onderneming een belangrijke rol in de handel en recycling van metalen, waarbij door middel van energie- en grondstoffenbesparing een bijdrage wordt geleverd aan de opbouw van een duurzame samenleving en economie.

!HKS Amersfoort maakt gebruik van de nieuwste technologieën, zodat we de hoogste graad van

recycling bereiken. Daarbij gaat het om maximale terugwinning van zowel materialen als energie. HKS Metals Amersfoort beschikt over een sorteercentrum welke uniek is in de recycling wereld en loopt daarmee voorop in Europa. Door deze investeringen van de afgelopen jaren zijn de onderhoudswerkzaamheden toegenomen en zijn wij in Amersfoort op zoek naar een enthousiaste

! !Profielschets

Medewerker Technische Dienst (m/v)

Na een gedegen inwerkperiode word je mede verantwoordelijk voor de instandhouding van ons machinepark op de vestiging Amersfoort. Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van mechanische en elektrotechnische storingen en het uitvoeren van modificaties, reparaties en revisies aan alle machinerie op de locatie. Tevens het organiseren en plannen van revisie en onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden van derden.

!

Wij vragen: - Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; - Minimaal MTS-niveau middels een gevolgde opleiding (bij voorkeur werktuigbouwkunde) of relevante werkervaring; - Ervaring met elektro- en besturingstechniek, laservaring en ruimtelijk constructie inzicht is een pré; - Flexibiliteit; ( geen 9 tot 5 mentaliteit) - Ervaring met opstellen en uitvoeren van onderhoud programma’s - Praktisch en planmatig gericht; - Motiverende en ambitieuze instelling; - Zelfstandigheid in oplossen van storingen en plannen van werk; - Goede contactuele vaardigheden.

!Wij bieden: -

!

Een veelzijdige, verantwoordelijke functie met afwisselende werkzaamheden; Cursus / opleidingsmogelijkheden; Een prettige werksfeer; Goede arbeidsvoorwaarden.

Reactie: Ben je geïnteresseerd in deze vacature en herken je jezelf in het functieprofiel?
 Stuur dan een schriftelijke reactie naar HKS Scrap Metals B.V. t.a.v. personeelszaken, Postbus 5165, 3295 ZH ’s-Gravendeel of per e-mail: DianaHoogvliet@hksmetals.eu


10 |

Van Erp behaalt milieucertificaat ISO 14001

Column

Sloten vervangen ‘Mag ik als verhuurder van een bedrijfsruimte de sloten vervangen en de spullen van een huurder onder mij houden als deze de huur niet betaalt?’ Vaak wordt mij als advocaat door verhuurders (van bedrijfsruimte) deze vraag gesteld. Mijn antwoord op deze vraag is steevast: ‘nee, dat mag niet’. Dat mijn antwoord juist is, is nogmaals bevestigd in een zaak die zich onlangs afspeelde voor de kortgedingrechter van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zie gerechtshof ArnhemLeeuwarden, 9 juli 2013, ECLI: GHARL:2013:5012, 9-7-2013). Het gerechtshof overweegt in die zaak dat de verhuurder door de sloten van het gehuurde te vervangen en de huurder de toezegging tot het gehuurde te ontzeggen, zijn hoofdverplichting heeft opgeschort. Volgens de rechter heeft de verhuurder echter, behoudens zeer bijzondere omstandigheden, geen opschortingsrecht ten aanzien van zijn hoofdverplichting

tot het verschaffen van huurgenot. De rechter overweegt dat in artikel 7:231 BW juist is bepaald dat de verhuurder de huurovereenkomst niet zonder tussenkomst van de rechter kan ontbinden. In combinatie met de opzeggingsregeling (lees: opzegging is alleen mogelijk op basis van in de wet genoemde opzeggingsgronden) die geldt voor de beëindiging van de huur van winkelruimte, maakt dit dat de verhuurder de huurovereenkomst niet zonder tussenkomst van de rechter kan beëindigen. Daarmee kan de verhuurder ook niet zonder toestemming van de huurder het gebruik van het gehuurde beëindigen. Om dezelfde reden als hiervoor, mag de verhuurder ook geen goederen van de huurder die zich in het gehuurde bevinden, onder zich houden. De verhuurder heeft met andere woorden geen retentierecht. Een verhuurder die in strijd handelt met het vorenstaande, pleegt eigenrichting en dat kan hem duur komen te staan. Te denken valt aan een schadeclaim van de huurder. Er zijn voor de ver-

Van Erp B.V., als metaalrecyclingbedrijf gespecialiseerd in het scheiden, knippen, verkleinen en sorteren van ferro en non-ferro metalen, heeft onlangs het ISO 14001 milieucertificaat behaald. De al eerder behaalde certificeringen ISO 9001 (kwaliteit) en VCA (veiligheid, gezondheid en welzijn) zijn succesvol verlengd. Met deze hoog aangeschreven certificeringen wordt objectief bevestigd dat de werkwijze van Van Erp zich kenmerkt door professionele procedures en procesbeheersing op huurder wel andere mogelijkheden om op te treden tegen een slecht betalende huurder. Te denken valt aan een kortgeding tot ontruiming. Dat is een spoedprocedure waarin de ontruiming van de huurder kan worden gevorderd als de huurder de huur niet betaalt. In de regel is een huurachterstand van drie maanden voldoende om een huurder in kort geding te ontruimen. Daarnaast kan beslag worden gelegd op de goederen van de huurder. Auke Klomp

Auke Klomp is advocaat bij Hekkelman Advocaten. Binnen de sectie overheid en vastgoed van. houdt hij zich bezig met civiel bouwrecht en commercieel vastgoed (lees: koop-/huurrecht/projectontwikkeling). Vanwege zijn vorige functie in de algemene rechtspraktijk beschikt hij over veel proceservaring. Bovendien heeft hij kennis opgedaan van uiteenlopende rechtsgebieden, wat zijn creativiteit als advocaat heeft vergroot en maakt dat hij over een helikopterview beschikt. Hij is gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van vastgoedcontracten en is niet gauw tevreden. Als een zaak erom vraagt, zoekt hij die tot de bodem uit. Hekkelman Advocaten NV is gevestigd in Nijmegen en Arnhem en gespecialiseerd in vastgoedrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht (waaronder e-commerce). Telefoon: 024-3828384; www.hekkelman.nl

l indor

preSenteert de

‘g entle

touch

Mixer voor het hergebruik waardevolle metalen uit katalysatoren Speciaal voor AURA GmbH, een Duitse recyclingleider, heeft Lindor een menger ontworpen die het mogelijk maakt om verschillende metalen uit katalysatoren en andere metaalhoudende residuen te vermengen met andere stoffen voor verschillende industrieën. AURA GmbH heeft een moderne, zeer efficiënte en milieuvriendelijke manier ontwikkeld om de metalen

van gebruikte industriële katalysatoren en andere residuen van de chemische en petrochemische technologie te recyclen . De nieuwe mixer van Lindor is onderdeel van een speciaal geconstrueerde zuiveringsinstallatie die onder meer kan breken en zeven. De menger van Lindor maakt het mogelijk om verschillende partijen van katalysatoren te mengen, waardoor

het gebied van milieu, kwaliteit en veiligheid. Sinds 1921 is Metaalhandel Van Erp B.V. een bekende naam in de metaalrecycling afvalstoffen branche. De onderneming koopt afvalstoffen in zoals ijzer, aluminium, koper, zink, accu en kabels. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het scheiden, knippen, verkleinen en sorteren van deze ferro en non-ferro metalen. Tot de klantenkring behoren zowel particulieren, handelaren, midden- en kleinbedrijf als industrie.

Waarom MKB ers op Twitter gevolgd worden Als MKB-er kan Twitter je veel voordelen geven ten opzichte van anderen die niet actief zijn op Twitter. Mensen helpen, informeren, activeren, ermee participeren, als je er eens goed voor gaat zitten en creatief je hersens activeert, kun je zo heel veel voordelen bedenken. En het werkt ook nog! Dat blijkt uit recent onderzoek waar eMarketer over bericht. De volgers van een MKBaccount blijken heel erg betrokken bij dat account en de activiteiten die het in real life (irl) uitoefent. Zo blijkt dat maar liefst 7 van de 10 geënquêteerden aangaf in de toekomst een aankoop te verwachten te doen via het bedrijf achter het account! Maar wat verwachten mensen van een MKB-account dat ze

volgen, ook daar werd naar gekeken:73% van de volgers volgt het account dus om productnieuws te ontvangen, 63% zal actief het account en de zaak erachter ondersteunen en 61% gaat interactie aan met het account. En de volgers willen het account graag helpen zoals uit onderstaande cijfers blijkt: maar liefst 70% zal met plezier leuke updates van MKB-accounts retweeten, als ze een positieve ervaring hebben met het bedrijf, dan gaat 64% daarover vertellen op Twitter aan hun eigen volgers en 54% reageert naar het account zelf dat ze een positieve ervaring hadden. Een mooie kans om die intern te delen of te retweeten (maar niet te vaak dergelijke ‘metweets‘ sturen aub). Bron: Herman Couwenberg ©Twittermania @Hermaniak

een eindproduct ontstaat met een consistente calorische waarde. Mr Grunert , senior developer en technicus bij AURA GmbH, licht toe: ‘We hebben in samenwerking met Lindor op kleine schaal een representatieve test uitgevoerd met onze materialen mengsel. Ons besluit om deze mixer te kopen, is het resultaat van de uitkomst van de test.’

The reliable brand!

Financiële voordelen door maatwerk! UNTHA shredding technology biedt betrouwbare en aan uw wensen aangepaste verkleiningssystemen voor allerlei toepassingen. Door het gebruik van UNTHA systemen kan afval omgezet worden in waardevolle grondstoffen, hierdoor wordt niet alleen het milieu veel minder belast maar ook uw afval- en opslagkosten worden anzienlijk verlaagd!

Watch our shredders in action! www.youtube.com/unthashredders

Vr140 160 xr2000S 2000S

rS150 150 Tr3200 3200

Nido Recyclingtechniek B.V. Fuutweg 6, 7442 CL Nijverdal, NIEDERLANDE Phone: 0031 548 374 900, Fax: 0031 548 374 909 info@nrt.nl, www.nrt.nl

Nieuwe Kinshofer poliepgrijper voor Himpens Metaal Himpens Metaal uit Beveren, die al jaren naar volle tevredenheid met een Kinshofer poliepgrijper aan zijn Atlas overslagmachine werkt, heeft onlangs voor zijn nieuwe autolaadkraan een vijf-armige Kinshofer poliepgrijper aangeschaft.

Deze grijper heeft halfvolle schalen en een inhoud van 350 liter. Op de grijper, die gelevert is door Rigter Handelsonderneming BV, is een 10 tons rotator gemonteerd, zodat het geheel een erg sterke uitvoering is.


| 11

S terke

en hygiënische palletboxen

Metaalrecycling anno nu!

Dolav biedt efficiënte oplossingen voor dagelijkse praktijk gebruikers die de kunststof palletboxen van DOLAV dagelijks inzetten. Samen met HSF heeft DOLAV de nieuwste telg binnen de DOLAV productenfamilie ontwikkeld: de ‘ACE’. Deze box is nóg sterker en de meest hygiënische oplossing voor gebruik en hergebruik bij de handling van vlees of ander voedsel bedoeld voor consumptie. Simon Frederiks van HSF zegt over de ACE: ‘Het is de enige palletbox op de markt die aan onze eisen ten aanzien van performance voldoet en, nog belangrijker, het is het enige product dat voldoet aan de steeds strengere eisen die onze klanten in geheel Europa stellen ten aanzien van hygiëne.’TÜV SÜD heeft de ACE uitvoerig getest en bevestigd dat deze zeer sterk en duurzaam is in vergelijking met andere, ogenschijnlijk gelijksoortige producten. Voor vele bedrijven, of zij nu in de food of recycling sector werkzaam zijn, zijn deze producteigenschappen van het grootste belang omdat er ruw wordt omgesprongen met de boxen. Ze moeten echt tegen een stootje kunnen.

Addy Bleijs van DOLAV Benelux

De jarenlange logistieke ervaring waar Addy Bleijs van DOLAV Benelux over beschikt, stelt hem dagelijks in staat klanten van gepast advies te voorzien. Op deze manier kunnen zij goed geïnformeerd kiezen voor de beste en meest efficiënte oplossing voor hun dagelijkse praktijk. Achter hem – met een omzet van 60 miljoen dollar- staat DOLAV® Plastic Products, het bedrijf dat al sinds 1976 meer dan 40 landen van Dolavs voorziet. Een minder bekend feit is dat het woord ‘Dolav’ gedurende de jaren een soort algemene aanduiding voor kunststof palletboxen geworden is. Terwijl er maar één producent is die Dolav palletboxen fabriceert en er dus ook maar één echte Dolav is. MEERMALIG EN DUURZAAM Dit type meermalige en duurzame verpakking vormt een integraal onderdeel van de retail-, voedingsmiddelen-, industriële, automotive en recyclingsectoren die DOLAV belevert en waarbinnen Bleijs al jaren actief is. Hij is ervaren op het gebied van logistieke oplossingen, materials handling en warehousing. Sinds 2009 is het hoofdkantoor van DOLAV Benelux gevestigd in Eindhoven. Van daaruit worden klanten te woord gestaan in het Nederlands, Duits, Frans of Engels. Deze klantvriendelijke ondersteuning is ook in België beschikbaar vanuit het kantoor in Genk. De klantenkring van DOLAV Benelux bestaat onder meer uit bedrijven werkzaam in de vlees- en voedingsindustrie maar ook recyclers van voedselafval, gebruikte accu’s en afgedankte energiezuinige verlichting behoren daartoe. Een voorbeeld van deze laatste categorie is de landelijke Wecycle-campagne waarvoor DOLAV de aan Wecycle’s wensen aangepaste boxen heeft geleverd.

HYGIËNISCH Binnen het geconditioneerd opslaan en transporteren van vlees en vis, is HSF Logistics één van de vele

BESTE INVESTERING Eén van de vragen die Bleijs aan klanten stelt, is om de kosten van vervanging te vergelijken voor de verschillende types palletboxen die er verkrijgbaar zijn op de markt. Dan blijkt dat Dolavs de beste investering vormen omdat de uitstekende kwaliteit er voor zorgt dat ze lang meegaan. Klant HSF zegt hierover: ‘Wij gebruiken al jarenlang Dolavs en onze reparatie- en vervangingskosten zijn hierdoor drastisch gedaald.’ Zowel bestaande klanten als bedrijven met een nieuwe aanvraag zijn altijd van harte welkom om contact op te nemen met DOLAV Benelux. Addy Bleijs bespreekt graag hoe hij hen kan helpen de dagelijkse bedrijfskosten te verlagen en het productieproces – of dat nu gaat om voedingsmiddelen of recycling- beter en goedkoper te laten verlopen.

· Transport · In- en Export van metalen · Plaatsen van containers · Ferro & Non Ferro metalen

Meer dan 50 JAAR ervaring in ng metaalrecycli

Gebr. Swinkels Metaalrecycling B.V. | Beitel 74 | 6422 PB Heerlen Telefoon 045-5422025 | e-mail info@gebrswinkels.com

Het laatste nieuws niet alleen in de vakkrant maar ook op Twitter. Volg ons via: @schrootkrant

CONTAINERS nieuw én gebruikt, inruil mogelijk Verkoop en inkoop van: • Afzetcontainers, alle systemen, alle uitvoeringen (ook lichtgewicht). • Zeecontainers. • Kantoor-, sanitair-, en woonunits. • Rollend materieel (aanhangers etc). • Tevens zijn wij gespecialiseerd in reparatie en revisie van containers.

NIEUW

Kommunale 40 m3 vanaf € 4.500,30 m3 vanaf € 4.250,-

All-In Containers BV Lelyweg 4, 7602 EA Almelo Tel. 0546-673674 • fax 673675 e-mail: info@allincontainers.nl

WWW.ALLINCONTAINERS.NL


12 |


| 13

Hoogvliegers Die ene partij, dat ene moment... Een bijzondere ervaring die je niet snel zal vergeten. Zoals de sloop van dit vliegtuig. Heb jij ook zo’n ervaring? Deel die met ons. Je kunt jouw ‘hoogvlieger’ mailen naar: redactie@schrootkrant.nl. Misschien plaatsen we jouw foto de volgende keer in het hart van deze krant.


14 |

Masterclass Onderhandelen

Column

Bodembeschermende vloer Om te voorkomen dat uw grond door uw bedrijfsactiviteiten wordt verontreinigd zorgt u er natuurlijk voor dat er geen vloeistoffen in de bodem lekken. De wetgever gaat hier ook vanuit. Alleen is het soms zoeken hoe dit is verwoord. Al snel wordt verondersteld dat een vloeistofdichte vloer voldoende is. Voor non-ferrometalen is het echter wenselijk dat deze afgeschermd worden opgeslagen. Daarnaast is een goede scheiding aan de poort beter dan een investering in dure vloeren. Voor de meeste bedrijven is het een gezonde mix tussen afdak, lekbak en vloeistofdichte vloer de beste keus. Door Jan de Lange Niet verontreinigde ferrometalen, aluminium en roestvrijstaal zullen in principe de bodem en het oppervlaktewater niet verontreinigen. Dit zijn inerte materialen.Voor de opslag van deze materialen zijn geen bodembeschermende maatregelen noodzakelijk. Het maakt niet veel uit of deze metalen roestig of geverfd zijn. Ook maakt het niet uit of er ander inerte stoffen, zoals kunststof of hout, tussen de metalen zit. Er zijn echter metalen waarvan bekend is dat ze bij contact met hemelwater (enigszins) uitlogen. Het gaat hierbij onder anderen om uitgelekte metaaldraaisels (na 48 uur), papier-loodkabels, koper, zink en lood. Dit uitlogen gaat vaak niet snel. Vaak betreft het materialen die normaal ook in weer en wind worden toegepast. Doordat bij een handelaar sprake is van regelmatige aan- en afvoer kan er herhaaldelijk een deel uit- of afspoelen. De zware metalen die uitlogen worden meegenomen door het afvalwater en slaan neer met het slib in de slibafscheider, in het riool of de waterzuivering. Er moet worden voorkomen dat deze materialen aan hemelwa-

ter worden blootgesteld. Er komt dan geen afvalwater vrij. Het slib wordt hierdoor niet onnodig verontreinigd. Daarnaast komen er ook geen bodembedreigende vloeistoffen vrij waardoor een vloeistofkerende (aaneengesloten) verharding voldoende is. Naast de inerte metalen en niet inerte metalen zijn er ook materialen die eenvoudig vloeistoffen (kunnen) lekken. Denk hierbij aan vers metaaldraaisel, sommige wit- en bruingoed, oliedrukkabels en niet afgetapte motoren. Hiervan is helder dat er een risico voor de bodem is die moet worden afgeschermd. De vloeistoffen kunnen immers zo de bodem in lopen. Goederen van waaruit vloeistoffen kunnen lekken, moeten worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer of, als sprake is van een deugdelijke verpakking of in een lekbak, boven een vloeistofkerende vloer. Een vloeistofdichte vloer is echter niet altijd een goede oplossing voor het beschermen van de bodem. Vaak genoeg betreft het slechts een schijnveiligheid. Schroot kenmerkt zich door een grote belasting van de vloer. Hierdoor raakt hij snel beschadigd waardoor de bodem alsnog verontreinigd kan raken. Het heeft de voorkeur de metalen te scheiden in een schone en een verontreinigde stroom. Kleine hoeveelheden kunnen prima met de hand worden uitgesorteerd. Als hierbij de metalen vervolgens in een container of een andere vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen is een aaneengesloten vloer voldoende. Als hele vrachten tegelijk worden uitgesorteerd ligt het voor de hand dat een vloeistofdichte vloer wordt aangelegd. Indien het uitsorteren in evenwicht is met de aanvoer hoeft de vloer echter slecht van beperkte omvang te zijn.

LiveWIRE heeft een Masterclass Onderhandelen ontwikkeld voor startende ondernemers. In enkele dagdelen brengen experts en ervaren ondernemers je de beginselen van goede onderhandelingsvaardigheden bij. Je legt een goede basis om (eerste) onderhandelingen tot een succes te maken. Veel ondernemers krijgen het benauwd als een onderhandeling dreigt. Er zijn twee partijen die het eens moeten zien te worden en dat kost tijd. Tijd is voor ondernemers geld en de meeste ondernemers vinden het dan ook zonde van hun tijd om een onderhandelingstraject in te gaan en willen er zo weinig mogelijk energie in steken. Helaas, dat is niet slim. Deze investering in tijd gaat je wel degelijk winst geven. Ad hoc reactie leidt ertoe dat ondernemers hun vindingen voor een habbekrats weggeven, of juist veel te hoge eisen stellen en niemand zo ver krijgen om met ze in zee te gaan. Onderhandelen is noodzakelijk voor iedere ondernemer die zichzelf en zijn onderneming serieus neemt. Het kan zelfs leuk zijn, als je merkt dat je inspanningen resultaat afwerpen. Ongemerkt ben je al vaak mee bezig met voorbereidingen. Je onderhandelt al regelmatig met jezelf en de mensen in je omgeving. Waar steek je bijvoorbeeld tijd in en waarin niet? Waar geef je je geld aan uit en waaraan niet? Deze vaak interne onderhandelingen doe je zonder erbij na te denken, daarom ervaar je het meestal niet als onderhandelen.

Er zijn twee onderhandelingssituaties te onderscheiden: 1.Eenmalig onderhandelen met een partij waar je verder niets mee te maken hebt en die je nooit meer zult zien. Bijvoorbeeld als je op vakantie bent en je koopt een souvenir. In deze situatie ga je voor je eigen belang: de laagst mogelijke prijs. 2.Onderhandelen met een partij waarmee je ook in de toekomst zaken wilt doen. Niet alleen jouw belang, maar ook de relatie met de ander staat centraal. Je streeft naar een win-winsituatie. Beide partijen worden er beter van maar niemand krijgt het onderste uit de kan. Goed onderhandelen heeft drie belangrijke onderdelen: 1.de ondernemer, jijzelf 2. de tegenpartij, bijvoorbeeld: een businesspartner, een grote nieuwe klant, een financier, een leverancier 3.de interactie: de twee partijen die er samen het beste uit willen halen. Een geslaagde onderhandeling begint altijd met een degelijke voorbereiding. Steek hier tijd in. Je weet wie je bent en wat de waarde van jouw idee en onderneming is. Als je met Apple aan tafel zit, moet je aannemelijk kunnen maken dat het bedrijf bijvoorbeeld over 10 jaar 4 miljard dollar heeft verdiend dankzij jouw vinding. Apple wordt rijk en jij ook. Je weet wat je ultieme doel is en wat je ondergrens is. Neem jezelf serieus en degene waarmee je aan tafel zit ook. Je weet waarom je speciaal met dit bedrijf of deze financier in zee wilt gaan.

Je hebt van tevoren nagedacht over degene met wie je aan tafel zit. Wat is zijn doel en agenda? Een verkoper denkt aan de korte termijn: omzet halen met een bepaalde marge. Een hoofd verkoop kijkt naar de langere termijn: als ik nu een deal met hem maak en hij is tevreden, kan ik er op langere termijn ook voordeel uit halen. Een directeur kijkt naar de lange termijn: wat levert het ons bedrijf nog meer op, buiten de directe deal? Je hebt nagedacht over wat je gesprekspartner drijft. Geld: dan wil hij weten wat er voor hem in zit, wat hij dankzij jou verdient. Macht: dan gaat het om de zeggenschap en invloed die het oplevert. Eer: dan wil hij er een goede naam, erkenning en waardering aan overhouden. Je kunt de sfeer van de onderhandeling meer ontspannen maken door het niet te hebben over jezelf als ondernemer, maar over de onderneming als geheel. Het kan ook geen kwaad om vriendelijk te zijn. Laat de onderhandelingspartij vooral weten waarom je juist met zijn bedrijf komt praten, wat je vindt dat hij goed doet. Maak complimenten, dan weet de ander dat je er niet alleen maar op uit bent om voor jezelf het onderste uit de kan te halen. Met vriendelijkheid en interactie kun je veel bereiken. Met geduld ook. Je bent niet klaar met een gesprek van een half uurtje. Neem de tijd om na te denken en spreek dan nog een keer af. Soms hebben dingen tijd nodig en houdt voor ogen dat dit de kansen op succes vergroot. Besef hoe je overkomt. Ga je in spijkerbroek naar een onderhandeling of ga je in strak pak? Sluit aan bij de cultuur van de onderhandelingspartner. Trek bij twijfel altijd een pak aan. En verder: ga oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Interesse? Kijk in de agenda voor bijeenkomsten bij jou in de buurt of neem contact op met Raoul.rossou@syntens.nl.

Voor meer informatie zie: www.delange-milieuadvies.nl.

Kwaliteit werkt altijd Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

• schrootoverslagmagneten • bovenbandmagneten • rippermagneten ‘ont ijzeren van puin’ • magneettrommels • ontwerp • fabricage • montage • onderhoud • magneetinstallaties gemonteerd op uw machines

K.W. Supply Magneetsystemen b.v. Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam port 2505 24 / 7 Telefoon 010-4291380 info@kwsupply.com www.kwsupply.com

Koperdief uit Oude Pekela aangehouden Een 26-jarige koperdief uit Oude Pekela is half oktober in zijn woonplaats aangehouden. Hij had een koperen grondkabel gestolen bij de voormalige Ceresfabriek aan de Cereswijk. Toen de politie ter plaatse kwam, was de dief niet meer te bekennen. Eerder hadden de agenten bij een voormalige fabriek op Zuidwending een verdachte auto met aanhanger gezien. Ze besloten op onderzoek uit te gaan en in het fabriekspand werd in een afgesloten ruimte de uit Pekela afkomstige en uitgegraven koperen grondkabel gevonden. Ook de dader was aanwezig en werd ­aangehouden.


| 15

Ultramoderne gadgets en ex-militairen ingezet bij preventie en opsporing

Column

Regels voor gebruik van persoonsgegevens Vrijwel iedere ondernemer verwerkt gegevens van werknemers en van klanten met behulp van computers. Dat betekent dat de verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor vrijwel iedere ondernemer gelden. Welke verplichtingen zijn dat eigenlijk?

TenneT heeft zijn activiteiten geïntensiveerd om de levensgevaarlijke diefstal van koper en aluminium uit hoogspanningsstations en hoogspanningsmasten tegen te gaan. Het aantal diefstallen staat dit jaar al op meer dan tachtig. De kopercriminelen zijn ‘traditioneel’ vooral actief in Oost-Brabant/Zuid-Limburg en in iets mindere mate de regio Rotterdam. De laatste tijd is een fikse stijging te zien van diefstallen, vernielingen en inbraken in Oost/Midden-Nederland. TenneT zet op dit moment via een privaat security bedrijf voormalig militairen in als in een bepaalde regio een verhoogde activiteit van koperdieven wordt waargenomen. Ook worden hoogspanningsstations voorzien van beveiligingscamera’s. Nieuw is het aanbrengen van slimme camera’s in gebouwen en opslagruimtes op hoogspanningsstations die onzichtbaar geactiveerd worden als er onbevoegden binnendringen. Dit project is in samenwerking met de regionale netbeheerder Alliander opgezet en is flexibel in te zetten op veel stations tegelijk. Live beelden gaan direct naar het 24/7 bemande security center van TenneT. Het security center staat in permanent contact met de nationale politie. Koperdiefstal in hoogspanningsmasten, waarbij soms kilometers kabel op grote hoogte uit de masten worden ‘geknipt’, wordt tegengegaan met een nieuw ontwikkeld alarmsysteem. Op het moment dat een crimineel een mast beklimt, gaat er direct live beeld naar TenneT’s security center en kan in mum van tijd de politie ter plaatse zijn om de dief in te rekenen. SPECTACULAIRE ARRESTATIE Door goede samenwerking met de politie zijn onlangs drie koperdieven gearresteerd bij hoogspanningsstation Zaltbommel. Nadat er een inbraakalarm was afgegaan op dit 150 kV-station hebben medewerkers van het security center van TenneT een politie eenheid aangestuurd om de verdachten aan te houden. Toen de politie bij aankomst niemand aantrof, is er met succes een politiehelikopter ingezet. De warmtebeeldcamera van de politiepolitiehelikopter pikte het beeld van drie verdachten op die verstopt zaten in een maïsveld. Na een achtervolging op de grond, konden de drie gearresteerd worden. De recherche onderzoekt of deze verdachten aan meerdere diefstallen te linken zijn. Inbraak in hoogspanningsstations, klimmen in hoogspanningslijnen, het wegknippen van koper- of aluminium

kabels en lijnen is zeer gevaarlijk. Een klein foutje kan al leiden tot de dood. Niet alleen de dief loopt enorme risico’s, maar hij brengt ook omwonenden (wandelaars, spelende kinderen) én medewerkers van TenneT in gevaar. Koperdiefstal brengt niet alleen grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Ook kortstondige onderbreking van de stroomvoorziening in een gebied, met alle ongemakken en economische schade van dien, kan een vervelende consequentie zijn. Naast strafrechtelijke vervolging door het openbaar ministerie probeert TenneT bij de daders in alle gevallen de gehele financiële schade te verhalen. Juist omdat deze diefstallen zo’n groot maatschappelijk risico met zich meebrengen, heeft minister Opstelten twee jaar geleden met de belangrijkste partijen een convenant (Koperslag) gesloten. Daarmee werd aan bestrijding de hoogste prioriteit gegeven. Één van de acties die TenneT heeft ondernomen, is het toepassen van zogenoemd SDNA, Synthetic DNA. TenneT behandelt al het koper op hoogspanningsstations met - voor het oog van de mens onzichtbaar - SDNA-spray waardoor koperdieven bij een poging tot verkoop te traceren zijn.

De Wbp merkt alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon aan als persoonsgegevens. De verplichtingen van de Wbp gelden voor het gebruik van die gegevens als dat gebruik geheel óf gedeeltelijk geautomatiseerd is. Dat betekent dat de verplichtingen van de Wbp voor vrijwel iedere ondernemer gelden. Vrijwel iedere ondernemer gebruikt tegenwoordig immers de computer voor de personeels- en de klantadministratie. MAG IK PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN? Vooropgesteld wordt dat de Wbp het gebruik van persoonsgegevens niet verbiedt. Dat is alleen het geval bij het gebruik van gevoelige gegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid of godsdienst, en zelfs daarvan is het gebruik niet altijd verboden. WELKE VERPLICHTINGEN HEB JE? De Wbp verbiedt het gebruik van persoonsgegevens dus niet. De Wbp bevat verplichtingen waaraan dat gebruik moet voldoen. Daarbij gaat het in het kort om de volgende verplichtingen. • Ten eerste moet het gebruik een duidelijk doel te hebben. Dat doel moet op één van de in de Wbp genoemde gronden gebaseerd

kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gebruik plaatsvindt met toestemming van degene op wie de gegevens betrekking hebben of ter uitvoering van een overeenkomst met hem of haar. • Ten tweede moet het gebruik van persoonsgegevens goed beveiligd worden. De gegevens mogen niet zomaar op straat komen te liggen. Je moet dat als ondernemer ook niet willen. Onder omstandigheden moet het gebruik van gegevens gemeld worden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) en onder zeer bijzondere omstandigheden moet het Cbp zelfs van te voren onderzoeken of het gebruik geoorloofd is. • Tenslotte moet degene op wie de gegevens betrekking hebben, over dat gebruik geïnformeerd worden. De personeelstrainer van Media Markt van wie onlangs aan het licht kwam dat hij mystery shoppers de opdracht gaf om winkelmedewerkers te filmen met een verborgen camera, ging op dat punt in de fout. Dat geldt ook voor de ondernemer die cookies op zijn website gebruikt zonder de gebruikers van die site daarvan op de hoogte te stellen.

tingen die ondernemers hebben die gegevens buiten Europa brengen. Het voert tenslotte te ver om in te gaan op de verdergaande verplichtingen die de ondernemer heeft als de modernisering van de Wbp van kracht wordt. Daaraan wordt vanuit Europa gewerkt. De verwachting is dat de nieuwe, strengere regels op zijn vroegst in 2015 van kracht worden. Voor de ondernemer die nu aan de verplichtingen van de Wbp voldoet, is het een kleine stap om in de toekomst aan de nieuwe regels te voldoen. Zorg dus dat je aan die verplichtingen voldoet! Marieke Thijssen Hekkelman Advocaten

CAMERATOEZICHT EN COOKIES Overigens geldt in beide gevallen (gebruik van cameratoezicht en van cookies) dat naast de verplichtingen van de Wbp nog andere verplichtingen op grond van andere wetten gelden. Het voert te ver om daar in deze column op in te gaan. Het voert ook te ver om in deze column in te gaan op de vergaande verplich-

Hekkelman Advocaten NV is gevestigd in Nijmegen en Arnhem en gespecialiseerd in vastgoedrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht (waaronder e-commerce). Telefoon: 024-3828384; www.hekkelman.nl

Legioblock Legioblock® Snel, flexibel, brandwerend • Opslagboxen • Scheidingswanden • Industriehallen

Jansen Betonwaren B.V. Kanaaldijk Zuid 24 5691 NL SON

Postbus 60 5690 AB SON

T: +31 (0)499 462 897 F: +31 (0)499 320 333

sales@legioblock.com www.legioblock.com


16 |

Column

DGA let op als je wilt besluiten tot dividenduitkering De wet- en regelgeving is altijd in beweging. Oude regels verdwijnen en nieuwe regels zorgen er voor dat uw onderneming zich steeds weer moet aanpassen aan de actualiteit. In dit kader is op 1 oktober 2012 de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (‘Flexwet’) in werking getreden voor B.V.’s. In de Flexwet zijn regels voor bijvoorbeeld uitkeringen in de vorm van dividend gewijzigd. Het bestuur van de B.V. moet vanaf 1 oktober 2012 het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om dividend uit te keren eerst goedkeuren. Pas na deze goedkeuring kan de B.V. overgaan tot het uitkeren van dividend. Na de Flexwet is op 1 januari 2013 de Wet bestuur en toezicht in werking getreden voor zowel N.V.’s als B.V.’s. Deze wetgeving bevat mogelijk een tegenstrijdigheid met de Flexwet. De Wet bestuur en toezicht regelt dat een bestuurder die een tegenstrijdig belang - dat wil zeggen een persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de vennootschap - heeft, niet mee mag doen aan de besluitvorming. Indien hij toch meedoet met de besluitvorming, is het besluit vernietigbaar. Als er geen besluit kan worden genomen door het bestuur is - bij ontbreken van een Raad van Commissarissen - de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd, tenzij de statuten een andere persoon aanwijzen. Laten we nu op basis van voornoemde regelingen kijken naar een situatie die zich bij uw onderneming ook kan voordoen. Gemakshalve gaan we ervan uit dat uw onderneming geen Raad van Commissarissen heeft. In de rechtspraktijk wordt gediscussieerd over de vraag of een directeur-grootaandeelhouder (‘DGA’) van een B.V. die wil overgaan tot het uitkeren van dividend een eigen belang

heeft bij het goedkeuren van een uitkeringsbesluit. Het is duidelijk dat een aandeelhouder een tegenstrijdig belang heeft met de B.V.. De vraag is echter of de bestuurder ook een tegenstrijdig belang heeft met de B.V.? Doordat een DGA vaak feitelijk dezelfde persoon is, dus zowel de bestuurder als de aandeelhouder, lijkt het erop dat de DGA op deze manier een tegenstrijdig belang heeft met de B.V.. Dividend is immers een inkomstenbron voor een DGA. Volgens de Wet bestuur en toezicht moet in dit geval de algemene vergadering van aandeelhouders goedkeuring geven aan haar eigen dividendbesluit. Het voorgaande wordt pas gecompliceerd indien het uitkeringsbesluit is goedgekeurd terwijl men wist, of behoorde te voorzien, dat de B.V. daarna niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar schulden. De bestuurder die aan dit besluit goedkeuring heeft gegeven is hierdoor in privé aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. De aandeelhouder dient het ontvangen dividend terug te betalen aan de B.V.. En dat is nu precies waar de schoen zou kunnen wringen. In het kader van een DGA vennootschap is het aan te raden om u eerst goed te laten adviseren over de besluitvorming met betrekking tot dividenduitkering. Sonia Beedie

Sonia Beedie is advocaat bij Pellicaan advocaten in Amsterdam en gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht. Haar klanten zitten vooral in het MKB. Sonia is per email te bereiken op sonia.beedie@pellicaan.nl per fax op 088- 6272221 en telefonisch op nummer 088-6272220. Meer informatie is te vinden op www.pellicaan.nl, www.overnameadvocaat.nl, www. reorganisatieplaza.nl en www.juridische-procedure.nl

Draaisysteem met draaikrans op zware poliepgrijpers Kinshofer Kinshofer heeft voor haar zware poliepgrijpers een draaisysteem met draaikrans en draaimotor

ontwikkeld, dat voortaan standaard geleverd wordt op alle poliepgrijpers vanaf 800 liter. Op de kleinere grijpers is het systeem tegen meerprijs leverbaar. Het grote voordeel is het verhoogde buigmoment. Bovendien heeft het geheel een groter draaimoment (3000 Nm) dan de rotator. De constructie met de draaikrans is volledig afgesloten zodat er geen vuil van buiten af (schrootresten) in kunnen komen. Ook de Hydromotor is afgeschermd, zodat hij niet van buiten af beschadigd kan worden. Al met al een constructie die tegen een veel hogere belasting bestand is. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Rigter Handelsonderneming B.V.

Twee nieuwe VOLVO’s voor Rens de Bruijn Rens de Bruijn B.V. is merktrouw en blijft investeren in kwalitatief hoogwaardige machines. Kortgeleden werden er een Volvo EC180D L en een Volvo EC220D L afgeleverd in Lopikerkapel. ‘Voor al onze werkzaamheden is Volvo een ideale machine’, vertelt directeur Rens de Bruijn. ‘Ze zijn in de breedste zin overal inzetbaar en kunnen alle grond- en sloopwerk met gemak uitvoeren. Het zijn hoogwaardige machines met een lage afschrijving, lage onderhoudskosten en aanzienlijk zuiniger dan andere merken. Ook zeer prettige machines voor onze machinisten. Na een lange dag werken stappen ze altijd fris uit de Volvo CareCab, die voorzien is van alle denkbare luxe. Het lage geluidsniveau van 70 dB(A) voor de Volvo L220D en 69 dB(A) voor de EC180D en een laag trillingsniveau werken daar zeker aan bij.’ Volvo is koploper wat betreft milieuvriendelijke en zuinige motoren. ‘De Eco-mode en het start/stop systeem zijn super tools en helpen ons om het brandstof gebruik drastisch te verminderen. Regelmatig lees ik CareTrack uit en heb zo het verbruik en servicebeheer goed in beeld. Het contact met Sales Manager Duco Pater van Kuiken N.V. is goed; hij adviseert ons altijd prima, weet veel

over de machines en de nazorg is goed.’ Sinds 1996 is het bedrijf, via Kuiken, Volvo Compact dealer voor Midden Nederland voor de compact range: minigravers en wielladers tot negen ton. ‘Dat was en is een goede keus, want wij zijn trouw aan het merk Volvo en hebben een goede relatie met Kuiken’, besluit Rens.

ZEER TEVREDEN De beide machinisten, André op de EC220D en Jaco op de EC180D, zijn direct met de nieuwe machines aan het werk gegaan. André met sloopwerk en Jaco bij de onderdoorgang in Rhoon onder de A15 met het uitgraven van zand. ‘Bij de nieuwe machines heeft er duidelijk voortgang in ontwikkeling plaats gevonden. Wel even wennen. De machines zijn zo compleet. De luxe

cabine met veel beenruimte, airco met temperatuurcontrole en veertien ventilatieopeningen, de achteruitrij camera met LCD kleurenmonitor en de proportionele bediening oogsten veel bewondering. Met een hoofdgiek van 5.70/5.20 meter en een knikarm van 2.90/2.60 meter hebben ze voldoende bereik voor alle werkzaamheden. De extra werklampen maken het werk nog beter uitvoerbaar.’ André en Jaco zijn blij met hun nieuwe Volvo en kunnen zo weer jaren vooruit. Rens de Bruijn B.V. Rens de Bruijn is een bloeiende onderneming met 28 medewerkers die zich al meer dan vijfendertig jaar richt op de grondverzetmarkt. De onderneming houdt zich bezig met het verhuren van grondverzetmachines met machinist. Tevens is Rens de Bruijn importeur van uitrustingsstukken en beweegtoestellen. Door de inzet van moderne machines met vakkundig personeel worden grote en kleine projecten in midden Nederland vakkundig uitgevoerd. Kuiken N.V. is een full service dienstverlener en importeur van onder meer toonaangevende merken als Volvo, Sennebogen, Holms en Sandvik in de Benelux en Terex Port Equipment en Mafi Transport Systems in Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Emmeloord.


| 17

S ebastiaan E ikholt : ‘V oorkom

dat jouw overname mislukt !’

Overname vaak geen reden tot juichen

WAT IS DUE DILLIGENCE? Een boekenonderzoek brengt de staat van de onderneming en de bedrijfsactiviteiten in kaart. Daarbij gaat het niet alleen om het financiële kapitaal, maar ook om het

De Eeklose machinebouwer SMO was met zijn FleXiever trilzeefmachines aanwezig zijn op Matexpo in Kortrijk. Daar werd onder meer de FleXiever Mobile gepresenteerd met een ; silent; motor, die 50 procent van het lawaai reduceert en een extra grote dieseltank heeft van 30 liter. In 2011 begon machinebouwer SMO op vraag van een klant met de ontwikkeling en de bouw van een mobiele trilzeef. Doel was om een robuuste, eenvoudig te transporteren en zeer snel op te stellen machine te bouwen. De machine werd ‘FleXiever’ gedoopt. Al snel bleek dat er heel wat interesse kwam voor soortgelijke machines en SMO besloot om het concept verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Anno 2013 worden er onder de naam ‘FleXiever’ drie verschillende types trilzeven gebouwd: FleXiever Mobile, FleXiever Conveyor en FleXiever FiXed. Elk type heeft z’n specifieke eigenschappen. Op Matexpo is ook het vierde type voorgesteld, een FleXiever uitgerust met een haaksysteem zodat de Flexiever op een containerwagenchassis kan opgetrokken worden. Het sterke punt van de FleXiever is dat de zeefbox standaard is en volledig los staat van de onderkant van de machine. Zodoende kan de klant op basis van zijn wensen en budget zelf bepalen hoe hij zijn zeef wenst op te bouwen. Zo kan hij met één zeefbox en twee onderbouwen twee types zeven hebben, zoals FleXiever Fixed en FleXiever Conveyor. De vraag naar dergelijke machines blijft stijgen. Extra troef van SMO is het feit dat ze de FleXiever-zeven volledig in eigen beheer kunnen bouwen en verkopen. Er hoeft dus geen beroep gedaan te worden op externe partners of dealers en dat heeft zijn directe weerslag op de verkoopprijs: in vergelijking met soortgelijke machines zijn de FleXieverzeven beduidend goedkoper.

WAAROM EEN OVERNAME? Bedrijven hebben verschillende redenen om een andere onderneming over te nemen. Bijvoorbeeld om het marktaandeel te vergroten aan de hand van het klantenbestand. Daarnaast bestaan de zogenaamde kennisintensieve overnames. Deze overnames zijn

HOE LAAT IK EEN OVERNAME SLAGEN? Veel overnames mislukken Eén van de oorzaken is het stuklopen van de kennisoverdracht. De ondernemer wil aan de ene kant het overgenomen bedrijf integreren, maar aan de andere kant de autonomie bewaren. Voor zowel de verkopende als de kopende partij is het advies van Sebastiaan Eikholt: ‘doe je huiswerk en kijk verder dan de financiële cijfers en de bedrijfsactiviteiten. Hoe kun je de bedrijfscultuur typeren? En op welke manier kun je met de bedrijfsovername op de lange

termijn voordeel behalen? Dit gaat verder dan het kopen van kennis. Door hier bewust van te zijn is het aannemelijker dat een overname slaagt. Dan pas is er daadwerkelijk reden voor optimisme’ Bron: Sebastiaan Eikholt in MKB Servicedesk www.overnamematch.nl

WWW.HELMOND-HEFTRUCKS.NL NIE

NIE

NIE

UW

UW

UW

FUCHS MHL 340 D

LINDE H 50 D – 01

TOYOTA 60-5 FD 80

LINDE H 50 D – 01

mast 2-delig 4400 mm, doorrijhoogte 3140 mm, hefvermogen 5000 kg, cabine, partikelfilter, cascade roterende vorkenklem, banden volrubber

mast 2-delig 3300 mm, doorrijhoogte 3020 mm, hefvermogen 8000 kg, cabine met zeilen deuren, 3e ventiel, vorken 2400 mm nieuw, banden volrubber, bouwjaar 2006

mast 2-delig 4400 mm, doorrijhoogte 3140 mm, hefvermogen 5000 kg, cabine, cascade roterende vorkenklem, banden volrubber

NIE

NIE

NIE

UW

UW

industrielaadarm 7,2 meter / industrieknikarm 5.1 meter, maxiamale reikwijdte 13,7 meter / 14,7 meter incl. poliep, cabine ooghoogte 5,6 meter, 17 Kw generator, slangbreukbeveiliging, 600 liter half open grijper met snelwissel, banden volrubber 10.00 - 20 met tussen ringen, eigengewicht 28500 kg

UW

LINDE E 35 HL – 01

FUCHS MHL 335

LINDE H 35 D - 02

LINDE H 35 D

mast 3-delig 4780 mm, doorrijhoogte 2230 mm, hefvermogen 3500 kg, half cabine, cascade roterende vorkenklem, batterij en lader, banden volrubber

boom 12 meter, slangbreukbeveiliging, 600 liter half open grijper met snelwissel, banden volrubber 10.00 - 20 met tussen ringen, eigengewicht 23500 kg

mast 3-delig 4650 mm, doorrijhoogte 2200 mm, hefvermogen 3500 kg, half cabine, motor afslag, sideshift, vorkenversteller, stikstofdemper, banden volrubber

bouwjaar 2005, mast 2-delig 4400 mm, doorrijhoogte 2890 mm, half cabine, cascade roterende vorkenklem, banden volrubber

Linde H 35 D

MANITOU MT 1740 SLT

bouwjaar 2007, mast 3-delig 4600 mm, doorrijhoogte 2200 mm, hefvermogen 3500 kg, half cabine, cascade roterende vorkenklem, banden volrubber

bouwjaar 2007, hefhoogte 17 meter, hefvermogen 4000 kg, hydraulische snelwissel, trekhaak, vonkenvanger, centraal smeersysteem, banden lucht, afgelezen uren 4060

NIE

UW

NIE

UW

KALMAR DCG 160-12 LINDE H 35 D - 02 mast 3-delig 4650 mm, doorrijhoogte 2200 mm, hefvermogen 3500 kg, half cabine, motor afslag, cascade roterende vorkenklem, stikstofdemper, banden volrubber

mast 2-delig 3750 mm, doorrijhoogte 3570 mm, hefvermogen 16000 kg op last zwaarte punt 1200 mm, cabine, airco, motor 164 kw euro 5, sideshift, vorkenversteller, vorken 2400 mm, banden lucht

UIT VOORRAAD LEVERBAAR MEER DAN 400 MACHINES ZOWEL NIEUW ALS GEBRUIKT Dieselweg 1 • 4104 BS Culemborg Telefoon 0345-511188 • fax 0345-521484 Mobiel 06-53208422 • info@helmond-heftrucks.nl www.helmond-heftrucks.nl

WWW.HELMOND-HEFTRUCKS.NL

SMO met FleXieverzeven op Matexpo

erop gericht om de kennis en expertise over te nemen. Uit een recent onderzoek van Nima Amiryany aan de VU blijkt dat in de hightech industrie zulke overnames geenszins slagen. De hightech markt staat bekend om de snelle veranderingen. Door de continue innovaties van technologieën wordt het voor bedrijven moeilijk om met de eigen strategische vaardigheden te blijven concurreren met andere ondernemingen. Door een ander bedrijf over te nemen, haalt een onderneming de gewenste kennis en vaardigheden in huis.

relationele kapitaal in de vorm van een netwerk aan klanten en stakeholders. Met due dilligence wordt het risico vermeden dat het over te nemen bedrijf zich rooskleuriger voordoet dan het in werkelijkheid is.

WWW.HELMOND-HEFTRUCKS.NL

In het eerste kwartaal van dit jaar bleken meer MKB organisaties optimistisch gestemd. Bijna één op de acht bedrijven overweegt zelfs een overname of fusie komend jaar. Voor een geslaagde overname is due dilligence noodzakelijk, oftewel het boekenonderzoek.

Mail uw schrootnieuws naar: redactie@schrootkrant.nl


18 |

Bijdrage aan Energieakkoord De industrie moet een forse bijdrage leveren aan de doelstelling van 100 PetaJoule (PJ) energiebesparing in 2020. Voor de energie-intensieve industrie gaat het om 9 PJ, te vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van 135.000 huishoudens. Deze ambitie is vastgelegd in het onlangs afgesloten Energieakkoord. Met als uitgangspunt: energiebesparing is niet alleen belangrijk vanwege het milieu, maar ook voor de concurrentiepositie van bedrijven. ‘Het is nu zaak dat bedrijven de handschoen oppakken, hun verantwoordelijkheid nemen en vooral de kansen zien die het Energieakkoord biedt’, zegt Jaco Stremler, plaatsvervangend directeur Energie Duurzaamheid bij het ministerie van Economische Zaken. Namens de Rijksoverheid is hij hoofdonder-

handelaar bij het Energieakkoord. ‘Vanuit het commitment van de industrie bij het Energieakkoord verwacht ik dat bedrijven met goede plannen komen.’ 1-op-1-afspraken, een expertisecentrum en strengere handhaving moeten hen daartoe stimuleren. Met de grote energie-intensieve

bedrijven die onder het Europese CO2-emissiehandelsysteem vallen, zal de overheid 1-op-1-gesprekken voeren. Stremler: ‘Met hen willen we concrete afspraken maken over extra energiebesparing: wat is er – ook op basis van de gemaakte routekaarten – nog mogelijk? Ook bekijken we hoe we als overheid kunnen helpen, bijvoorbeeld als het gaat om de financiering van investeringen die daarvoor nodig zijn.’ Er zijn ook bedrijven met een redelijk significant energieverbruik waarmee bovendien meerjarenafspraken zijn gemaakt. Met hen

wordt gekeken of op specifieke onderdelen in het bedrijfsproces, bijvoorbeeld op het gebied van ketenefficiency, nog winst valt te behalen. Een publiekprivaat expertisecentrum, dat in 2014 wordt opgericht, zal daarbij ondersteuning bieden. Stremler: ‘Het gaat wat mij betreft echt om de meer complexe en innovatieve energiebesparende maatregelen. Het laaghangende fruit is wel geplukt.’ Ook de kleinere bedrijven waarmee geen overeenkomst zijn gesloten, krijgen vanaf 2014 te maken met de gevolgen van het Energieakkoord. ‘Alle bedrijven hebben volgens de wet de verplichting energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd

van vijf jaar of minder. Controle daarop heeft tot nu toe weinig prioriteit gehad, maar dat gaat veranderen’, licht Stremler toe. Ten slotte is een ‘APK’ voor bedrijven in de maak, de zogenoemde Energie Prestatie Keur (EPK). Stremler: ‘We starten komend jaar met een pilot waarin we onderzoeken hoe een APK-model voor energiebesparing bij bedrijven effectief kan worden vormgegeven. Het idee: gecertificeerde bedrijven toetsen of aan de wettelijke verplichtingen voor energiebesparing is voldaan, vergelijkbaar met de APK-keuring voor auto’s. In 2015 evalueren we de pilot. Als het EPK-model goed werkt, wordt het in 2016 breed uitgerold’

Nederland legt lat hoog voor Europese klimaat- en energiedoelen FULL SUPPORT IN RECYCLING

De Europese Unie (EU) moet zichzelf ambitieuze klimaat- en energiedoelen opleggen om klimaatsverandering aan te pakken. Dat is goed voor de economische groei van EU-lidstaten, levert miljoenen banen op en zorgt dat het aandeel duurzame energie in de energievoorziening stijgt. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) roept daarom met ministers van andere ‘groene groei’ lidstaten de EU op om de lat voor klimaat- en energiedoelen na 2020 hoog te leggen. De Nederlandse economie kan haar voordeel doen met ambitieuze doelen. Veel Nederlandse bedrijven beschikken over hoogwaardige kennis op het gebied van water, milieu en landbouw. Zij spelen al in op klimaatverandering. ‘Daar kan onze economie wel bij varen. Die kennis is immers een sterk exportartikel’, aldus staatssecretaris Wilma Mansveld. Inzetten op het fors terugdringen van broeikasgassen kost op de korte termijn geld maar betekent op de langere termijn besparing. Mans-

veld: ‘Nu handelen betekent de kosten van klimaatverandering zo laag mogelijk houden.’ Nederland pleit binnen de Europese Unie voor een broeikasgasreductie van ten minste 40 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Doel van een ambitieus klimaat- en energiebeleid is de opwarming van de aarde

deze eeuw op maximaal 2 graden Celsius te houden. De ‘groene groei’ lidstaten van de EU zijn verenigd in de Green Growth Group die dertien leden telt: Nederland, Vereniging Koninkrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Estland, Slovenië, Italië, Portugal, België en Zweden.

Nieuw type sterke magneet voor Van Vliet

VAN DER SPEK VIANEN B.V.

Postbus 61 - De Limiet 14 4130 EB Vianen T 0347 - 36 26 66 F 0347 - 37 28 74 E info@vanderspek.nl

www.vanderspek.nl

Voor het scheiden van betonijzer uit puin heeft Van Vliet Utrecht een sterke magneet in gebruik genomen. Deze magneet, die geleverd is door KW Supply, heeft een hoog hefvermogen en

een grote diepte werking en is voorzien van een zware stootrand. Hij is ontwikkeld voor zware inzet voor recycling- en schrootoverslag. In combinatie met de eveneens door KW Supply geleverde

originele stalen ‘heavy duty’ sterke DC hydraulisch aangedreven magneetgenerator is een krachtige combinatie ontstaan met een grote overslag capaciteit.


| 19

Terex-Fuchs MHL385 in havenuitvoering ‘Die Uber-Fuchs’ Het Application Centre (APC) van het door Van der Spek Vianen vertegenwoordigde Terex-Fuchs zorgt wederom voor een verrassing, ditmaal met de nieuwe speciaal voor de havenoverslag ontwikkelde MHL385D met de ‘Port-cabine’ waarmee standaard een cabine zichthoogte van 8.500mm wordt behaald. Uiteraard kan de machine ook met een pylon worden uitgerust waarmee een cabine zichthoogte van 10.000 mm behaald kan worden. De speciale Port-cabine kan tot 500mm boven de grond worden neergelaten waardoor de machinist zeer eenvoudig en veilig kan instappen om vervolgens op grote hoogte zijn werk met goed zicht te kunnen uitvoeren. Het APC is bij Terex-Fuchs een afdeling waar buiten de normale bekende typen overslagmachines op wensen van klanten kan worden

ingegaan door het van begin tot eind machines te bouwen. Dat betekent dat deze afdeling machines van een schets tijdens het gesprek tussen de klant en dealer tot aan de daadwerkelijk bouw en levering van de machine bij de klant zorgt. Hierdoor kunnen klant specifieke wensen worden uitgewerkt en gemaakt zonder dat deze de normale productie bij Terex-Fuchs stoort.

De Terex-Fuchs MHL385D is voorzien van een extra zware- en stabiele onderwagen welke een buitenafstempelmaat heeft van 6.300mm x 12.040mm. Hierdoor is de stabiliteit gegarandeerd om ook zonder problemen in de steeds groter en hoger wordende zeeschepen te laden en te lossen. Voor iedere toepassing is er een juiste giekconfiguratie mogelijk, de machine kan uitgerust worden met giekconfiguraties van 18 tot en met 23 meter waarbij zowel recht- als bananengiek te leveren zijn. Uiteraard uit te voeren met vele verschillende hydraulische functies waarbij de verschillende soorten grijpers

bovenwagen zodat ook bij onderhoud veilig gewerkt kan worden. Voor de aandrijving van de Fuchs MHL385D is een Deutz Tier III motor met 273Kw verantwoordelijk. Deze motor heeft zich de afgelopen jaren bewezen als zeer betrouwbaar,zuinig en duurzaam. Uiteraard is de machine als gewenst ook uit te voeren met elektrische aandrijving. De elektrische overslagmachines maken hun opkomst bij vele bedrijven, naast de lagere operationele kosten zijn geluid’s-, trilling’s- en warmtebeperking ook veel gehoorde argumenten om een Terex-Fuchs machine uit de elektrisch aangedreven serie te kopen.

©2008 Thermo Fisher Scientific Inc. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries’. All rights reserved.

Stop radioactiviteit in schroot aan de poort!

en klemmen aangestuurd kunnen worden. Net als bij iedere Terex-Fuchs overslagmachine is ook deze MHL385D uitgerust met een zeer goed bereikbare bovenloop op de bovenwagen waar alle belangrijke- en voor dagelijks onderhoud benodigde componenten veilig bereikbaar zijn. Al deze componenten zijn vanuit de veilige bovenloop goed te bereiken waarbij niet op bovenop de machine geklommen hoeft te worden waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan. Uiteraard kan de machine als hij wordt uitgevoerd met een pylon nog uitgevoerd worden met loopbordessen over de gehele lengte van de

Poortdetectoren controleren alle inkomende en uitgaande voertuigen op de aanwezigheid van radioactief materiaal in de lading. De ASM IV poortdetectoren van Stratec Services werken volledig automatisch en 24 uur per dag. Alle meetdata wordt opgeslagen en middels een modern touchscreen kunt u metingen eenvoudig terugkijken. Stratec Services installeert en onderhoudt deze poortdetectoren. Daarnaast leveren wij ook handmeters en grijperdetectoren. Al onze meetapparatuur voldoet aan de eisen van de ILT (VROM). Voor advies en prijzen belt of mailt u met Eugène den Hollander van Stratec Services in Houten.

Niton XRF Analyzers snel, betrouwbaar en het meest gebruikt in de recycling branche Thermo Scientific Niton® XRF Analyzers blijven de ontwikkelingen op het gebied van metaalanalyse met draagbare XRF leiden. Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Kenauweg 21 2331 BA LEIDEN Tel: 071-5317874 E-mail sales@xtac.nl www.thermo.com/niton

Stratec Services BV Dorpsstraat 136, 3991 BZ Houten T 030 63 69 592 F 030 63 69 205 E info@stratecservices.nl

Wij verkopen ook gebruikte Niton’s

W www.stratecservices.nl

2

13


20 |

rkr r ecycling

waarSchuwt handelaren goed op te letten

‘Steeds meer vervalste katalysatoren RKR Recycling in Zwolle, gespecialiseerd in de recycling van katalysatoren, krijgt vrijwel iedere maand met een vervalste partij katalysatoren te maken. ‘De vervalsers zijn zo gehaaid dat zelfs handelaren die al lang in het vak zitten de dupe worden. Helaas zijn wij altijd degene die het slechte nieuws moeten vertellen’, zegt manager Danni Boogerd. Daarom wil hij graag een aantal tips geven om vervalsingen te herkennen. Door Wendy Noordzij

goedkoop verwisseld. Investeringskosten en een half uurtje werk bij lage lonen en een opbrengst van 50 tot 60 procent er boven op.’ Het patroon is meestal hetzelfde: katalysatoren uit de middelste tot hoogste prijsklasse worden voorzichtig geopend, de hoogwaardige keramiek wordt eruit gehaald en door waardeloos materiaal vervangen. ‘Vaak worden aan de zichtbare zijlijnen van de katalysatoren dunne schijven uit originele keramiek aangebracht en de rest met gasbetonsteen en lijm gevuld. Dit wordt zo nauwkeurig gedaan,

In toenemende mate duiken weer vervalste autokatalysatoren op bij de recyclers, is de ervaring van Boogerd. ‘Onwetende inzamelaars kopen de zogenaamd waardevolle waren, die inmiddels ook via het internet worden aangeboden.’ Bij de vervalste katalysatoren is de keramiek vervangen door gasbeton. ‘De waardevolle keramiek wordt snel en

dat de katalysatoren het oorspronkelijke gewicht behouden. Ook de doorkijktest is niet doorslaggevend. Als er een busje in de katalysator is geplaatst, kun je er wel doorheen kijken, maar blijkt uiteindelijk dat het monoliet er aan het begin en eind is uitgehaald. Na verwijdering van de kostbare metalen wordt de ontmanteling van de katalysator

meestal netjes gelast en eventueel van een origineel hitteschild voorzien. De nieuwe lasnaden worden kunstmatig verouderd met zuur, olie en roest, zodat de vervalsing op het eerste gezicht niet te zien is.’Tevens worden katalysatoren gespoeld en word er met een chemische vloeistof de edelmetalen aan het keramiek onttrokken.

Z eS

tipS om aankoop van vervalSte

katalySatoren te voorkomen :

• Koop bij voorkeur geen goederen van onbekende verkopers • Een aangeboden mix van veel verschillende soorten is opvallend • Bij een goede katalysator moet je door de keramiek kunnen kijken • Controleer de lasnaden en het hitteschild • Onderschat de verkoper niet. Ook hij kent meestal de waarde van de katalysatoren • Stel jezelf de vraag: waarom worden de goederen niet aan een grotere handelaar aangeboden? Zij staan meestal op de eerste positie in de zoekmachines op internet.

VERLEIDELIJK Voor kleine handelaren is het verleidelijk als een partij katalysatoren 30 tot 50 procent onder de prijs wordt aangeboden, weet de manager. ‘De vervalsers zijn heel gehaaid. Niet alleen onwetende handelaren, maar zelfs jongens die er verstand van hebben, trappen erin. Ik hoor bijvoorbeeld verhalen van schroothandelaren die eerst een kleine partij aangeboden krijgen. Een paar dagen later worden deze katalysatoren door handlangers teruggekocht, waarna vervolgens een grote partij wordt aangeboden, waarvoor natuurlijk niemand komt. Als wij daarop worden gebeld om de katalysatoren te waarderen, blijkt dat de katalysatoren waardeloos zijn en de ondernemer voor een groot bedrag het schip in gaat. Ik adviseer alle handelaren om goed op te letten als een grote partij wordt aangeboden. De aanbieders weten vaak zelf ook de weg naar een bedrijf zoals het onze dat katalysatoren verwerkt. Vraag je af waarom ze daar niet direct heen zijn gegaan.’ Als handelaren een duurdere partij aangeboden krijgen van tussen de 100 en 250 stuks met verschil-


| 21

aangeboden’

lende kwaliteiten door elkaar, dan moeten ze volgens Boogerd extra alert zijn. ‘Vaak heeft men 80 pro-

cent van de waardevolle metalen al laten verwijderen.’ Ook uitgezette accubakjes voor katalysatoren door schroothandelaren tegen een vaste vergoeding per katalysator worden ook voortijdig uitgezocht. ‘Laatst kregen we een partij aangeboden van 2.000 stuks waar maar een paar goede tussen zaten. En de aanbieder was echt geen beginnende schroothandelaar. GROOTSTE VAN EUROPA RKR recycling is het grootste katalysator recycling bedrijf van Europa. Al bijna een decennia lang houdt de onderneming zich bezig met de professionele terugwinning van edelmetalen uit autokatalysatoren. ‘Op dit moment behoren we tot de top tien grootste katalysatorrecycling bedrijven ter wereld’, vertelt Danni trots. ‘Per jaar leveren we gemiddeld tot wel 850 ton keramiekpoeder uit eigen productie aan de raffinaderij en deze hoeveelheid blijft nog ieder haar stijgen. Per week kunnen we 20.000 katalysatoren verwerken in een dagdienst. ’ Het bedrijf neemt zowel enkelstuks als grote partijen aan van reparatie-, autodemontage-, toelever- en automobielbedrijven. ‘Elk type katalysator wordt gerecycled, van motorvoertuigen tot katalysatoren uit de chemische- en petrochemische industrie en van roet-, of diesel partikelfilters.’ RKR heeft een eigen ontmanteling, vermaling en analysemogelijkheid. ‘Als de katalysators binnen komen, worden ze eerst

permanent gemarkeerd. Daarna wordt de metalenbehuizing met een alligatorschaar geopend en gescheiden’, legt de manager uit. ‘Dit afval wordt uiteraard ook gerecycled. Het edelmetaal bevattende keramiek wordt in één van de kogelmolens vermalen. De molens hebben een raster van 0,6 mm. Alles wat kleiner is valt er door. Het keramiek wordt vervolgens gemengd in een mixer en een gedeelte daarvan word tot fijnstof vermalen in een swingmolen. ‘Op basis van een kleine hoeveelheid fijnstof wordt in ons eigen laboratorium een analyse gemaakt. Met een spectrometing wordt exact gekeken hoeveel platina, palladium en rhodium aanwezig is.’ Iedere klant vanaf 50 stuks krijgt een eigen lot en op basis van een vast percentage van de opbrengst

worden de kosten in rekening gebracht. ‘Of ze 50 of 500 stuks aanbieden, het percentage verandert niet. Met die condities onderscheiden wij ons echt van andere aanbieders en daardoor weten ook kleinere handelaren ons te vinden. Ook een individuele analyse van kleine hoeveelheden monoliet of monsters is tegen een kleine vergoeding mogelijk.’ Na de analyse wordt op dezelfde dag 100 procent uitbetaald. ‘Helaas gelden deze condities voor ons niet. Als we het edelmetaal weer verkopen, krijgen we 80 procent gelijk uitbetaald en 20 procent later met de risico’s van koersdaling. Veel handelaren zien op tegen deze voorfinanciering, waardoor ze ervoor kiezen de katalysatoren bij ons aan te bieden in plaats van zelf te recyclen.’ Helaas zijn de koersen momenteel niet gunstig, weet Boogerd. ‘De afgelopen weken lagen de prijzen rond de 43 euro terwijl dat voorheen 50 euro was. Handelaren hebben een bepaald verwachtingspatroon van de opbrengst en bij een platina koers onder de 36 euro is het voor ons moeilijk om katalysatoren in te kopen. Of de handelaren houden ze nog even vast of ze zijn beledigd dat we deze prijs bieden en willen de partij helemaal niet meer aan ons verkopen.’

stuk grond gekocht en nieuwbouw neergezet, maar eigenlijk is dit complex alweer te klein geworden.’ Daarnaast heeft het bedrijf een klein oud-ijzerveldje, dat binnenkort met 5.500 meter wordt uitgebreid. ‘We willen de recycling van schroot en metalen verder gaan opzetten, maar dan moeten we eerst uitbreiden. Onze ruimte hier is alweer te klein geworden.’ Boogerd schat dat het bedrijf zich voor 80 procent richt op autokatalysatoren, voor 10 procent computerschroot en voor 10 procent overige metalen. Voor de toekomst zijn er nog allerlei plannen. ‘We hebben geïnvesteerd in een kassasysteem met touch screen waarop de soorten metalen aangedrukt kunnen worden en het uitschrijven van bonnetjes niet meer nodig is.’ De recycling van katalysatoren blijft afwisselend, vindt Danni. ‘In de loop van de jaren heeft het bedrijf sommige katalysatoren al twintig keer in handen gehad. Maar we blijven ze onderzoeken .Er zijn ongeveer 25.000 soorten verschillende katalysatoren op de markt, die afhankelijk van het land en gebruik ook nog eens verschillende ladingen edelmetalen bevatten en daardoor een verschillende waarde hebben. Eén letter of cijfer anders kan al gauw honderd euro verschil opleveren.’

OVER RKR RKR is een relatief jong bedrijf, dat acht jaar geleden is opgericht. ‘Onze oprichters kochten een slijptol om katalysatoren open te slijpen. De handel in katalysatoren ging goed, dat steeds meer kennis werd vergaard en het bedrijf zich steeds meer specialiseerde. In de schroothandel was en is er nog redelijk wat onwetendheid over katalysatoren en daardoor kon ons bedrijf heel snel groeien. Twee jaar geleden is een

D E VA K K R A N T V O O R M E TA A L R E C Y C L E R S E N A U T O D E M O N TA G E B E D R I J V E N

WORD T! SCHROO FRIEND EN WIN

Be Our Schroot! Friend Dat kan, want nu is er Schroot!, de vakkrant voor de metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector achter het bureau, op de weegschaal, in de verwerking, of thuis in de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. Schroot! wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche. Daarom wordt de lezers alle ruimte geboden om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, productintroductie, een nieuwe dienst,

of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders. Schroot! staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat we iedereen onze krant kunnen blijven toezenden. Dat willen we zo lang mogelijk blijven volhouden en daarom bouwen we graag een blijvende relatie op met onze lezers en nodigen iedereen van harte uit om our Schroot! Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van € 70 euro per jaar (excl. 6 % BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar Schroot! en maakt u kans op leuke prijzen. Onder de 100 ‘friends’ verloten we een twee kubs containerbak.

Ja, ik word ‘Friend’ van SCHROOT!.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

Maak kans op een twee kubs containerbak Als u ‘Friend’ wordt van Schroot! ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten we een twee kubs containerbak ter waarde van circa 525 euro. De winnaar kan deze op kleur laten spuiten.

Stuur deze bon naar: Schroot! Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@schrootkrant.nl

W W W. S C H R O O T K R A N T. N L


22 |

Nuttige adressen ADVISERING: Active Professionals Afval en Milieu BV Tel: 0180 - 645234 www.active-professionals.nl Applus RTD Tel: 010 – 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Koenders & partners Tel: 0348 - 478050 www.koenders-partners.nl De Lange Milieuadvies Tel: 06 – 42333504 www.delange-milieuadvies.nl Ingenieursbureau Mol Tel: 0174-671515 www.ingenieursbureau-mol.nl Milon BV Tel: 073 – 5477253 www.milon.nl Oranjewoud Tel: 010-2351832 www.oranjewoud.nl PIPE Technical Projects Tel: 0162 – 571759 www.pipe-tp.com SCM Milieu bv Tel: 0475 – 311558 www.scm-adviesgroep.nl Westwoude Management Tel: 0348 – 684444 www.westwoude.nl AUTOMATISERING ABP Dynamics B.V. (vh. AGP) Tel: 088 - 7077000 www.abpdynamics.nl Con Systems V.O.F. Tel: 0546 - 569192 www.consystems.nl Compulaat Automatisering bv Tel: 0516 – 451038 www.compulaat.nl Endress + Hauser BV Tel: 035 – 6958611 www.nl.endress.com Master Engineering B.V. Tel: 026 – 4721319 www.masterengineering.nl PieterBas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be BETAALSYSTEMEN Glory Global Netherlands BV Tel: 0347-327444 www.glory-global.com BEURZEN Evenementenhal Gorinchem/ Recycling 2013 Tel: 0183 - 680 680 www.evenementenhal.nl Van Ekeris Expo / Bauma / Ifat Tel: 023-5258500 www.vanekeris.com BIG BAGS Adbulco Trading BV Tel: 023 – 5219681 www.adbulco.com Bigbagstore.nl Tel: 0527-614444 www.bigbagstore.nl Dolav Benelux Tel: 040 - 2350255 www.dolav.nl Indus Integrated Bulk Logistics BV Tel: 0318 - 627117 www.indus-bulklogistics.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl CONTAINERS All – In Containers Tel: 0546-673674 www.allincontainers.nl

Container Techniek Nederland bv Tel: 015 - 3612212 www.debruijngroep.nl Lasbedrijf Alphen BV tel. 0348 – 420399 www.lasbedrijfalphen.nl Hoogendoorn Tel: 0172 – 415338 www.hccontainers.nl KTK Containers Tel: 0546-575400 www.ktk.nl MCB Milieu & Techniek Tel: 0165 – 555110 www.mcbmilieuentechniek.nl Roda Containers bv Tel: 0529 – 431794 www.roda.nl Translift Tel: 0321 - 386700 www.translift.nl VSU Tel: 030 – 2142050 www.vsu.nl DETECTIE Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Koreman & zn. – Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl De Looper NDO & inspectieapparatuur bv Tel: 013 - 5054216 www.delooperndo.nl Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be EDELMETALEN Franke Edelmetalen 0346-563165 www.franke-edelmetaal.nl GEHARD STAAL Ruuki Benelux BV Tel: 0546-578535 www.ruukki.nl GRIJPERS ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.stanley-labounty-benelux.com Beco Grabs Tel: 0347-323100 www.beco-vianen.nl Dehaco BV Tel: 0252 – 4179Z0 www.dehaco.nl MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Rigter Handelsonderneming – Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl TGS Grabs Tel: 036-5328822 www.tgs-grabs.nl TTN Ederveen BV Tel: 0318 – 573783 www.ttnederveen.nl Van den Heuvel Werkendam Tel: 0183-502655 www.vdheuvelwerkendam.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com HAAKARMSYSTEMEN Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl VDL Containersystemen Tel: 0497 - 387050 www.vdlcontainersystemen.nl

HEFTRUCKS J. Helmond Heftrucks Tel: 0345-511188 www.helmond-heftrucks.nl MotracLinde Tel: 078-6100393 www.motraclinde.nl Vorktrucks Holland Tel: 0528-271919 www.vorktrucks.nl ZHE Trading BV Tel: 0168-467467 www.zhe.nl KABELPELMACHINES Bronneberg Tel: 0492 - 59900 www.bronneberg.nl Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be KATALYSATOREN RKR Recycling Tel: 038-4605589 www.rkrrecycling.nl JACOMIJ Tel: 0343 - 574 714 www.jacomij.com (OVERSLAG)KRANEN E-Crane International Europe Tel: 0165 - 320100 www.ecrane.eu Hans van Driel (Atlas) Tel: 0344-611444 www.hansvandriel.nl Kuiken BV (Sennebogen) Tel: 0527 636500 www.kuiken.nl Palfinger Nederland Tel: 071-5459100 www.palfingernederland.nl Van der Spek Vianen B.V. (Fuchs) Tel: 0347 - 362666 www.vanderspek.nl Wynmalen & Hausmann BV (Liebherr) Tel: 026 - 4790579 www.wynmalenhausmann.nl LAAD-EN LOSSYTEMEN Spiro bv Tel: 0591 624889 www.spiro.nl MAGNETEN Bakker Magnetics BV Tel: 040 - 2678678 www.bakkermagnetics.nl Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359500 www.ceranex.com Goudsmit Magnetic Systems BV Tel: 040 - 2213283 www.goudsmit-magnetics.nl Jager Ophof Tel: 0341 - 424533 www.jager-ophof.nl Jöst Nederland Tel: 0229 – 296922 www.joest.nl Koreman & zn. – Handelsonderneming BV Tel: 043 - 3624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl TBK Equipment – TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com

TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be METAALANALYSE Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl XTAC Analytic Tel: 071 – 5317874 www.xtac.nl METAALPRIJZEN Metal radar bv Tel: 054 - 1769000 www.metalradar.com ORGANISATIES Abva Kabo FNV Tel: 079 – 3536161 www.abvakabo.nl ARN Tel: 020 6613181 www.arn.nl Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Tel: 070 – 3123923 www.fhg-recycling.nl Metaal Recycling Federatie (MRF) Tel: 070 – 3624610 www.mrf.nl MKB Nederland Tel: 015 – 2191212 www.mkb.nl Stiba Tel: 0252 – 265290 www.stiba.nl Stichting ICT Milieu Tel: 0348 – 493640 www.ictmilieu.nl Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Tel: 088 – 6025969 www.lma.nl

RSO Techno BV Tel: 0318-639303 www.rsotechno.nl Troost Machinehandel BV Tel: 0186 - 651060 www.troostbv.com TTN Ederveen BV Tel: 0318 - 573783 www.ttnederveen.nl REVISIE ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 – 312826 www.stanley-labounty-benelux.com BePe Contruction Tel: 040-2624427 www.bepecontruction.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl

PERSEN BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Machinefabriek van de Weert Helmond bv Tel: 0492 - 549455 www.vandeweert.nl Technischbureau D. van de Breuk Tel: 017 2492445 www.debreukbv.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Valvan Baling systems nv Tel. +32(0)56 - 521380 www.valvan.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 56664212 www.zdas.cz

SCHAREN/SNIJMACHINES ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting Tel: 0114 - 312826 www.stanley-labounty-benelux.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Bulkid Tel: 0032-56715385 www.bulkid.be Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Diacarb BV Tel: 010 - 4599945 www.diacarb.nl Dynastart Tools Tel: 0342 – 473991 www.dynastarttools.nl Holmatro Industrial Equipment Tel: 0162 – 751500 www.holmatro.com MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Oil Support Nederland Tel: 0545 - 274177 www.oilsupport.nl Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be Rigter Handelsonderneming – Kinshofer Nederland Tel: 035 - 5310628 www.kinshofer.nl Rotar International BV Tel: 038-3855471 www.rotar.nl Verachtert Nederland B.V. Tel: 073 - 6404111 www.veraned.nl Verhoeven Grondverzetmachines BV Tel: 0495 - 596666 www.verhoevenbv.com ZDAS a.s. Tel: 0042 - 566642124 www.zdas.cz

REPARATIE Hoogendoorn Containerbouw V.O.F Tel: 017 - 2415338 www.hccontainers.nl Van Kemenade Techniek Tel: 06 - 22941979 www.vankemtech.nl RST Tiel Tel: 0344 – 614683 www.rst-tiel.nl

SHREDDERS ABT Afvalbewerkingstechniek BV Tel: 074 - 2919161 www.afvalbewerkingstechniek.nl Balemaster Europe BV Tel: 045 – 5244343 www.balemaster.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl

TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport) Tel: 079 – 3636149 www.tln.nl Vereniging Milieudefensie Tel: 020 – 5507300 www.milieudefensie.nl

Bollegraaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 65 43 33 www.bollegraaf.com Bomiltech Recycling Systems Tel: 026 - 3218850 www.bomiltech.com Bronneberg Tel: 0492 - 591900 www.bronneberg.nl Dinnissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl Europe Recycling Equipment B.V. Tel: 0529 - 408170 www.europe-rec.com Jager Ophof Tel: 0341 - 424533 www.jager-ophof.nl KTK BV Tel: 0546 - 575400 www.ktk.nl Lumago BV Tel: 0547-275062 www.lumago.nl MaTech BV Tel: 0492 - 477488 www.matech.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu NRT Nido Recyclingtechniek Tel: 0548-374900 www.nrt.nl OBM tec / RTE Recycling Technique Europe bv Tel: 0511 - 424555 www.obmtec-rte.com Recuperma BVBA Tel: 0032-11552010 www.recuperma.be RENTEC NV – Recycling Technology Tel: +32 51 46 75 51 www.rentec.be Ruukki Benelux bv Tel: 0546 - 578535 www.ruukki-providerofsolutions.com TraMat BV Tel: 0183 - 565333 www.tramat.nl TSKN, recyclingsapparatuur voor hout, kunststoffen, etc. Tel: 0511 - 450956 www.tskn.nl Valvan Baling Systems NV Tel: +32 (0)56 521 590 www.valvan.com Veco Vos B.V. Tel: 035 - 5384545 www.vecoplan.nl Vermeer Benelux - `s-Heer Arendskerke Tel: 0113 - 224141 www.vermeer-benelux.com Vink Aannemings­ maatschappij bv Tel: 0342 - 406406 www.vink.nl SOFTWARE ABP Dynamics Tel: 088 – 7077000 www.abpdynamics.nl Pieter Bas Automatisering Tel: 024 - 3585820 www.pieterbas.nl Recy Systems AG Tel: 0049-893271540 www.recy-systems. SORTEERINSTALLATIES BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl Bollegraaf Recycling Solutions Tel: 0596 - 654333 www.bollegraaf.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.bussche/rs.nl Ceranex bv Tel: 0168 - 359 500 www.ceranex.com


| 23

STOFBEHEERSING Atimo /Delfin vacuums (stofzuigers) Tel: +32 (0)9 – 2795551 www.atimo.be Aquaco bv Tel: 0481-377177 www.aquaco.nl BMF bv Tel: 0251 – 228925 www.bmfbv.nl Dehaco Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Dust Control Partners (DCP) BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Elka Air Tel: 0252 – 245478 www.elka-air.nl Perrot Ede 0318 – 636738 www.perrot.nl

MB Dustcontrol Tel: 071-5610096 www.nevelkanin.nl Mesys BV Tel: 0316 – 248744 www.mesys.nl RST Tel: 0344-614683 www.rst-tiel.nl TraMat BV Tel: 0183 - 565 333 www.TraMat.eu TBK Equipment – TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com TTCO bvba Tel: +32 487 716302 www.ttco.be Typhoon Luchttechniek Tel: 013 – 5905878 www.typhoon.nl VDL Industrial Products bv Tel: 040 - 292 55 80 www.vdlindustrial.com WAM Holland Bulk Handling Equipment BV Tel: 0174 - 521988 www.wamholland.nl STRALINGSDETECTIE Airtechnic Solutions B.V. Tel: 077 - 3275019 www.airtechnicsolutions.com Applus RTD Tel: 010 - 7166342 www.applusrtd.com Aspatec Tel: 0172 - 474960 www.aspatec.nl Aquaco B.V. Tel: 0481 - 377177 www.aquaco.nl BM tec / RTE Recycling Technique Europe bv Tel: 0511 - 424555 www.obmtec-rte.com Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dehaco BV Tel: 0252 - 417950 www.dehaco.nl MB Dustcontrol BV Tel: 070 - 3907577 www.mb-rental.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Promis Electro-Optics B.V. Tel: 024 - 6488688 www.gotopeo.com RAD/COMM Europe Tel: +32 14 – 750213 www.radcommeurope.com STRATEC Services Tel: 030 – 6369592 www.stratecservices.nl TERREININRICHTING Cover – All Benelux Tel: 0252-621296 www.coverallbenelux.nl IJsselbeton Tel: 0313-631441 www.ijsselbetonblokken.nl Jansen Betonwaren Tel: 0499-462897 www.legioblock.com NV Betonagglomeraten Gubbels Tel: 0032-89657885 www.masterbloc.be Systeem Loodsen Bouw BV Tel: 010-5190666 www.systeemloodsenbouw.nl TRANSPORTBANDEN/ ONDERDELEN Airconveyors International BV Tel: 0152 - 546129 www.airconveyors.nl BOA Recycling Equipment B.V. Tel: 053 - 4300300 www.boarecycling.nl

Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 - 8507770 www.busschers.nl Dust Control Partners (DCP)BV Tel: 0318 - 745741 www.dustcontrolpartners.com Geffen Products Tel: 0411 - 688571 www.geffenproducts.nl Van Gink Trading BV Tel: 0168 - 328030 www.nvangink.nl Jager Ophof Tel: 0341 - 424533 www.jager-ophof.nl Metso Minerals BV (Lindemann) Tel: 078-6186888 www.metsominerals.nl Noten BV Tel: 077 - 4759999 www.notentransportbanden.nl Promati sa/nv Tel: +32 10 - 848390 www.sgt-promati.com TBK Equipment – TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tramat bv Tel: 0183 – 565333 www.tramat.eu TSN Tip Top Tel: 072 - 5764191 www.tsn.nl TTCO bvba Tel: +32 487 - 716302 www.ttco.be TRANSPORT (MATERIEEL) Bas Kooy Transport Tel: 0187 - 603610 www.baskooy.nl Van Zuidwijk Transportmaterieel Tel: 0900-7436392 www.zuidwijkcarosserieen.nl Transport Benny Nauta BV Tel: 058-2531540 www.bennynauta.nl Faber Transport Tel: 0515-433240 www.fabertechniek.nl Jan Snel Tel: 0348-479080 www.jansneltransport.nl MTS Uitslag Tel: 0529-426601 Sandstra Transport Tel: 0515-569366 www.sandstratransport.nl Van der Wal Transport Tel: 0513-672020 www.vdwaltransport.nl Vrieswijk Transport Tel: 0518-471494 www.vrieswijkminnertsga.nl UITZENDBUREAU’S Interactief Tel: 010 - 447 90 64 www.interactief.com Van Koppen & Van Eijk Tel: 071 – 5280859 www.vkve.nl VLOEISTOFDICHT RvB Intra bv Tel: 088 - 7868590 www.rvbintra.nl VOLRUBBER BANDEN Beltyre NV Tel: 0032-89656411 www.beltyre.be WEEGAPPARATUUR Busschers Staalwerken B.V. Tel: 053 – 8507770 www.busschers.nl BWT Weegtechniek Tel: 0411 - 677788 www.bwt-techniek.nl Dennissen BV Tel: 077 - 4673555 www.dinnissen.nl

Duim Techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Jager Ophof Tel: 0341 - 424533 www.jager-ophof.nl De Jong Weegsystemen en Milieusystemen Tel: 074 – 2428694 www.dj.nl Jöst Nederland Tel: 0229 – 296922 www.joest.nl Master Engineering B.V. Tel: 026 - 4721319 www.masterengineering.nl Mettler-Toledo BV Tel: 0344 - 638363 www.mt.com Nijhuis Engineering Tel: 0321 - 313968 www.nijhuisengineering.nl

ZEEFMACHINES Europe Recycling Equipment B.V. Tel: 0529 - 408170 www.europe-rec.com Huber Industrieletechniek Tel: 040 – 2041840 www.huber-industrie.nl Keestrack Tel: +32 89 – 515851 www.keestrack.com A.Tuytel Handelsonderneming bv Tel: 0184 – 694947 www.athandel.nl Zeefverhuur.nl Tel: 0499 – 395418 www.zeefverhuur.nl

Pfister Weegtechniek B.V. Tel: 0162 - 430450 www.pfisterweegtechniek.nl Precia-Molen Tel: 076 - 5242520 www.preciamolen.nl RST Tiel Tel: 0344 - 614683 www.rst-tiel.nl Smits & Co Weegbruggen BV Tel: 0575 - 561208 www.weegbruggen.nl TTCO bvba Tel: +32 487.71.63.02 Website: www.ttco.be AE Van de Vliet – Weighing Systems Tel: +32 14- 422524 www.aeweighingsystems.be Weighing & Inspection bvba Tel: +32 50710920 www.wibe.be Welvaarts B.V. Tel: 073 - 6927927 www.welvaarts.com

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@schrootkrant.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch wijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten.

SCHRooT!

AGEnDA

OKTOBER

Gemaakt door professionals voor professionals.

Leuke noviteit te melden? Wij nemen deze graag mee! Heeft u nieuws, foto’s of tips voor het volgende nummer? Laat het ons weten via: redactie@schrootkrant.nl

28 – 29 oktober Warschau, BIR congres DECEMBER 3 – 6 december Parijs, Pollutec MEI 2014 5 t/m 9 mei IFAT internationale beurs voor water, riolering en afval, München Uw evenement op onze kalender? Stuur een e-mail naar: redactie@schrootkrant.nl

Van Dommele Engineering nv Tel: +32 56 411 094 www.vandommele.be Duim techniek Tel: 0318 - 529638 www.duimtechniek.nl Eskens Benelux BV Tel: 0172 - 430181 www.eskens.com Europe Recycling Equipment B.V. Tel: 0529 - 408170 www.europe-rec.com Gems Waste Technology BV Tel: 0575 - 557177 www.gemswt.com Jager Ophof Tel: 0341 - 424533 www.jager-ophof.nl Jöst Nederland Tel: 0229 – 296922 www.joest.com Koreman & zn. – Handelsonderneming BV Tel: 043 - 624040 www.lkoreman.nl KW Supply bv Tel: 010 - 4291380 www.kwsupply.com MATEC massagoed techniek Tel: 033 - 4752653 www.matec.nl MultiNET International bv. Tel: 0161 - 227226 www.multinet.nl Mutsaerts International Tel: 073 - 7370152 www.mutsaerts.eu Nihot Recycling Technology B.V. Tel: 020 – 5822030 www.nihot.nl OBM tec / RTE Recycling Technique Europe bv Tel: 0511 - 424555 www.obmtec-rte.com Redox Waste Recycling B.V. Tel: 0543 - 551364 www.redox-wasterecycling.nl ReSteel International BV Tel: 0184-435441 www.resteel.nl Sandvik Benelux BV Tel: 010 - 2080208 www.processsystems.sandvik. com SMO bvba Tel: +32 92199385 www.flexiever.be TBK Equipment – TBK Group Tel: 0318 - 745740 www.tbkgroup.com Tomra Sorting Tel: 040-2922622 www.bestsorting.com Veco Vos B.V. Tel: 035 – 5384545 www.vecoplan.nl

De IJzerbak

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor uitgave 03 - 2013 Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). ■ Aangeboden ■ Gezocht

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bedrijfsnaam

: ......................................................................................................

Contactpersoon : ...................................................................................................... Adres

: ......................................................................................................

Postcode

: ......................................................................................................

Plaats

: ......................................................................................................

Telefoon

: ......................................................................................................

E-mail

: ......................................................................................................

Fax, of stuur dit formulier naar Schroot! t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@schrootkrant.nl


HAMMEL Hammel shredders zijn betrouwbare machines door hun robuuste en eenvoudige constructie. Het gebruik van hoogwaardig staal en kwaliteits componenten garanderen de inmiddels bekende Hammel standaard. Hammel voert continu haar ontwikkelingen door in nieuwe shredders, wat u de garantie geeft op de laatste innovaties.

S crap Steel Rec ycling Plants De metaal recyclinginstallaties van Europe Shredder zijn zware systemen speciaal ontworpen voor de verwerking van schroot, elektronisch afval (E-waste), aluminium gietstukken en profielen, en autowrakken. De verticale shredder produceert schone, compacte stalen fracties die ideaal zijn voor transport.

www.europe-rec.com 路 info@europe-rec.com 路 +31 (0)529 40 81 70

SCHROOT! nr 3 2013  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

SCHROOT! nr 3 2013  

SCHROOT! de vakkrant voor metaalrecyclers en autodemontagebedrijven. een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, a...

Advertisement