Page 46

Digitale leeromgeving voor Franse school Den Haag Onlangs is in Scheveningen de nieuwe mediatheek van het ‘Lycee van Gogh’ opgeleverd. Het ging daarbij om een interne verbouwing en het doel was een stimulerende studieomgeving te ontwerpen. De ontwerpers werden uitgedaagd mee te denken over de wijze waarop digitalisering van het onderwijs kan worden geïntegreerd in het schoolgebouw. Tekst Olivier van den Hoven

E

en Franse school verschilt op veel punten van een Nederlandse school. Maar een belangrijke overeenkomst is dat nieuwe media in veel landen steeds belangrijker worden in de leeromgeving. Ook op de Franse school zijn leerlingen én leraren in de loop der tijd dankbaar gebruik gaan maken van deze middelen als waardevolle aanvulling op het reguliere lesaanbod. Het Lycee was al jarenlang stapsgewijs in deze ontwikkeling meegegaan. Zo was de traditionele bibliotheek langzaam veranderd in een mediatheek met desktopcomputers. Maar ook het leergedrag veranderde. Leerlingen kwamen steeds vaker met eigen laptops naar school. De school zag dat ze er bijvoorbeeld in de pauzes en tijdens tussenuren hun huiswerk op maakten. Alleen deden ze dat op de gangen en in het cafetaria, en niet in de ‘médiathèque’. Om deze ontwikkeling te faciliteren ging de school op zoek naar een nieuw ruimtelijk concept.

Aan de slag Architectenbureau ScheurwatervandenHoven won in december 2011 de eerste prijs bij een besloten ontwerpprijsvraag en kon aan de slag. Een belangrijk uitgangspunt van het winnende ontwerp is dat de nieuwe mediatheek een overzichtelijke en uitnodigende verblijfsruimte moest worden. Daarom is besloten de ruim 20.000 boeken grotendeels onder te brengen in een 45 meter lange boekenwand. Zo ontstaat ruimte voor een helder verblijfsgebied die nieuwe indelingen in de toekomst mogelijk maakt zonder dat hiervoor het wezen van de ruimte wordt aangetast. In de ruimte bevinden zich naast een informatiebalie verschillende soorten studie- en werkplekken. De leerlingen kunnen er individueel en in groepsverband werken. Naast een goede Wifi-voorziening zijn er op veel plekken data- en elektra-aansluitingen. Er zijn meer dan 80 werkplek-

46

schooldomein

april 2013

Profile for Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Advertisement