Page 1

8544 M Å N E D S B L A D 27. ÅRGANG

::

NR. 10

F O R

M Ø R K E

O G

DECEMBER

H V I L S A G E R

S O G N E 2013


2

8544 8544

Månedsblad for Mørke sogn. 8544 Mørke Redaktion: 8544@moerkes.net Redaktør (ansvarsh.): JørnLøth, tlf. 8637 7317, 4015 7317. e-mail: loth@fiber.dk Annoncekonsulent: Flemming Sørensen, Tlf 3011 3292 e-mail: fts@rosenholms.net Lay-out: Sune Glitrup, tlf: 8637 7808 e-mail: sg@hededanmark.dk Erik Skannrup, tlf. 5059 5058 e-mail: erik@skannrup.dk Priser: Fås ved henvendelse til redaktøren Kasserer: Tage Overgaard Poulsen. Tlf 2624 8501 e-mail: tpvinkelvej@gmail.com Sidste indleveringsfrist: d. 20. i måneden Område: Udkommer første weekend i måneden i 1.000 eksemplarer til samtlige husstande i Mørke Sogn. Trykt hos: Rosenholmtryk, 8544 Mørke Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. fejltryk og tekst. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

1.400 underskrifter støtter biblioteket i Mørke Ønsket om at bevare biblioteket i Mørke er massivt at dømme efter den opbakning, der var til underskriftsindsamlerne i forbindelse med afviklingen af kommunalvalget tirsdag den 19. november. Foran Mørke Idrætscenter havde vælgerne dagen lang mulighed for at sætte deres signatur på en seddel, der opfordrer politikerne til at tage finde en løsning, så Mørke ikke skal undvære sit bibliotek.

under, for folk kan simpelthen ikke forstå, hvorfor biblioteket i Mørke skal lukkes for en beskeden besparelse på 236.000 kr. Besparelsens lidenhed står ikke mål med den negative effekt, som lukningen vil have på lokalsamfundet. Lav et Kombi-bibliotek Det handler ikke om at åbne det kommunale budget, men det står politikerne frit for at overveje andre måder at drive et bibliotek på. Vi mener, at det er muligt at finde de midler i biblioteksvæsenet, der skal til, for fortsat at drive et bibliotek i Mørke – for der skal ikke ret meget til: Vi foreslår politikerne, at de lader sig inspirere af det bibliotek, der ligger i Skødstrup. Biblioteket ligger – som i Mørke – på skolens område og kaldes et Kombibibliotek. Der er tale om et selvbetjeningsbibliotek, som kun er bemandet i et begrænset antal timer, men som til gengæld har åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 7-22. Borgerne kan få adgang ved hjælp af deres sygesikringsbevis.

December 2013 elle papirer, f.eks. flyttedokumenter, ved lægeskift, eller hvad der nu er behov for hjælp til. - De hørehæmmede vil fortsat kunne komme og få udleveret batterier til høreapparater. - Mørke, der er i en rivende udvikling i disse år, vil fortsat have et kulturtilbud, som vil kunne bruges af alle aldersgrupper. Biblioteket kan med sin intimitet udgøre rammen om kulturelle aktiviteter som strikkeklub, decopage, forfatteraftner, skrivestue osv. Rammer som ellers ikke er at finde i byen. Såfremt det politisk eller administrativt ikke kan nås at få en selvbetjeningsløsning op at stå inden nytår, er Mørkes borgere klar til at hjælpe. Lige nu står 12 Mørkeborgere klar til på skift at bemande biblioteket, indtil der er fundet løsning som f.eks. et selvbetjeningsbibliotek. 10 står på ”venteliste” til at hjælpe, og vi er sikre på, at endnu flere er klar, hvis vi beder om det.

Derfor denne opfordring til politikerne i bestræbelserne på at fastI Mørke kunne man lave en lignenholde Mørkes gode udvikling i disde ordning. Lokalerne står der se år: Lyt til budskabet fra os og (skolebiblioteket skal jo stadig genovervej beslutningen om at fungere), og man kunne nøjes lukke vores bibliotek. Det kan ikke med at have bemanding på i firebetale sig. fem timer og så stadig opnå en 1.400 underskrifter står bag. besparelse i forhold til i dag. Der er i forvejen sat penge af til selvRikke Christine Storgård Nordbetjeningsbiblioteker i Syddjurs mann / Ole Hansen Kommune – hvorfor så nedlægge et bibliotek, som har så stor betydning for lokalsamfundet?

1.170 skrev på valgdagen under på opfordringen, og med de underskrifter, der derudover er kom- Flere fordele met fra lister hængt op i bl.a. de En bevarelse af biblioteket har flelokale butikker, har over 1.400 re fordele for en billig penge: personer skrevet under. - De ældre, som i fremtiden kun Det er ikke bare de helt lokale vil få leveret posten fra det offentMørke-borgere, men også beboere lige digitalt, vil på biblioteket kunfra Ådals-området, der har skrevet ne få hjælp til udfyldelse af offici-


December 2013

hvorfor det kan undre såre, at vi ikke har hørt eller set en eneste kommentar fra Hornslet i forbindelse med lukningen. Det er virkelig for dårligt. Man kan få den tanke, at man i Hornslet har kunnet se en fordel i at Mørke Bibliotek bliver lukket, men 1400 underskrifter taler sit tydelige sprog: Vi vil simpelthen ikke finde os i det!!!! Læs også centerrådsleder Bendt Johansens kommentar til bibliotekslukningen under ”Nyt fra Lindegården” samt Ole Hansen og Rikke Christine Storgård NordKommunevalget manns spændende forslag til en Det blev et godt valg for Mørke. Vi løsningsmodel for Biblioteket. fik tre dygtige folk valgt ind i det JL. nye byråd, der fungerer fra 1. januar 2014.

R edakteurens H jørne

Et stort tillykke til Flemming Hansen (LA), Kai Pedersen (S) og Kim Lykke Jensen (SF) Der bliver nok at tage fat på for det nye byråd. Forhåbentlig vil der blive mere balance i byrådsbeslutningerne, da overvægten i Ebeltoftområdet i det nuværende byråd er blevet kraftigt reduceret i det nyvalgte byråd. Ældrerådsvalget Til ældrerådet fik Mørkeområdet valgt Jytte Schnell og Inge Narie Frederiksen. Også stort tillykke til dem og held og lykke med arbejdet. Mørke Bibliotek Det nuværende byråd nåede – i forbindelse med budget 2014 – på det skammeligste at lukke Mørke Bibliotek. I den forbindelse er der mange ting, der kan undre. Hvor var ledelsen af Hornslet Bibliotek?? Mørke Bibliotek er ved en tidligere byrådsbeslutning blevet en underafdeling af Hornslet Bibliotek,

3

8544

Få varmen til fællesspisning på Solgården Mens vinterkulden sniger sig ind på os, er det rart med et lyspunkt at se frem til, hvor byens borgere kan få varmen sammen. Fredag den 24. januar er der nemlig fællesspisning på Solgården, og det er som altid for alle byens borgere. Hold øje med plakaterne i januar rundt om i byen. Med venlig hilsen, Brugerhuset Solgården


4

December 2013

8544

INFORMATION FRA MA-NET Ma-Nets samarbejde med Ipinion er ophørt efter firmaets overdragelse til andre udbydere. De af medlemmerne, der har haft telefonabonnement gennem Ipinion har fornyligt modtaget direkte besked om, at deres abonnement er overflyttet til enten Unotel eller Fonet. Ma-Net har ikke indgået aftale med andre udbydere og supportere derfor ikke telefoni. Det vil være op til hver enkelt medlem at træffe beslutning om abonnementet skal opretholdes ved den nye udbyder eller flyttes til en anden. Uanset valg af telefon-udbyder har Genvalg til byrådet det naturligvis ingen indflydelse på Det var med stor spænding, jeg internetaftalen hos Ma-Net. gik til valg denne gang – efter at Se også seneste nyt på vores have været løsgænger siden nythjemmeside: www.ma-net.dk år, og efterfølgende oprettet en afdeling af Liberal Alliance i Syddjurs. Kunne mine vælgere have tiltro til mig, efter at have forladt Venstre, som jeg har repræsenteret i 11 år. 370 personlige stemmer var fuldstændig overvældende, og gjorde alle spekulationer til skamme, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige jer alle mange tak for tilliden, som jeg fortsat vil gøre alt for at indfri. Jeg har fra dag et ønsket en central placering af borgerrelaterede kontorer, så al debat omkring øst / vest - forskelle kunne stoppe – jeg ønsker at opretholde vort lokalsamfund med de goder, et lokalsamfund af vor størrelse har krav på, og hertil vil jeg sige, at den kamp ikke er færdig, og jeg lover at stå på mål for fortsat udvikling ikke bare af Mørke, men af hele Syddjurs kommune. 4 spændende år venter nu med et nyt byråd, en ny borgmester og masser af store ambitioner – og endnu bedre bliver det ved, at der også var genvalg til Kai Pedersen og Kim Lykke, og jeg ser frem til fortsat godt samarbejde med de

to, og ønsker dem begge stort tillykke med valget. Jeg føler mig overbevist om, at fremtiden ser fornuftig ud. Flemming Hansen Liberal alliance.

En stor tak Til de borgere der har vist mig tillid ved at stemme på mig ved det netop afsluttede kommunevalg. Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Kai Pedersen. Julestue I Mørke Husholdningskreds Tirsdag 10. december kl. 18.30. Blomsterdemonstration ved Auning/ Rønde Blomster. Servering af let traktement Kaffe og hjemmebagte småkager Julebanko med fine gevinster. Amerikansk lotteri. Julens sange og salmer. Pris for medlemmer 80 kr. Pris for ikkemedlemmer 100 kr. Vel mødt til en hyggelig aften. Mørke Husholdningskreds.


December 2013

Nyt fra Distriktsrådet Tak for masser af ideer I oktober afholdte vi i Distriktsrådet 2 temadage, hvor Mørkes borgere kunne være med til at sætte deres fingeraftryk i forhold til den kommende by- og områdefornyelse. Det blev 2 spændende og kreative dage, hvor de fremmødte kom med masser af ideer – alt fra mindre til store og gennemgribende projekter; fra konkrete, fysiske projekter til mere uhåndgribelige udviklingsprojekter. På de 2 temadage fik vi brugt i omegnen af i hvert fald 12 millioner! Vi har desværre kun 5,5 millioner, heraf 4,5 til områdefornyelse og 1 til bygningsforbedring.

8544 denne gennemgang forfatter vores konsulent den endelig ansøgning/ projektprogram, der i starten af det nye år vil blive præsenteret for jer borgere. Til februar/marts skal ansøgningen godkendes af byrådet, hvorefter den sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Her vil ske en godkendelse omkring juni/juli. Efteråret 2014 vil herefter gå med detailplanlægning af de forskellige projekter. Første spadestik af by- og områdefornyelsen vil ske i januar 2015.

Nyt medlem til Distriktsrådet Ved generalforsamlingen d. 18. november ønskede distriktsrådsformand Kasper Urth at stille op til genvalg og Marlene Gade ønskede ikke at genopstille. Klaus Molberg, Asger Mou, Hanne Schnoor (kasserer) og Charlotte Guldberg Klokker, der blev valgt ind sidste Tidsplan for det videre forløb år for en 2-årig periode, stod som Vi sidder derfor nu i samarbejde følge heraf ikke til genvalg. Desumed vores konsulent fra Syddjurs den blev et nyt medlem valgt ind i Kommune og gennemgår ideerne. Distriktsrådet. Jakob Rauff BaunNogle er indenfor samme boldgade gaard ønskes hjertelig velkommen og kan derfor tænkes sammen, – vi glæder os til samarbejdet. nogle må vi prioritere i/skære ned i og nogle kan vi måske søge andre fondsmidler til. På baggrund af

5


6

8544

December 2013


December 2013

8544

7


8

Fra skolebestyrelsen på Mørke Skole Folkeskolereformen – generelt og på Mørke skole.

8544

December 2013

Bevægelse og motion 45 minutter dagligt. Inklusiv idrætsundervisning. Styrkelse af fagene:

Flere timer dansk og matemaNu kommer tiden snart hvor den tik fra 4-9 nye folkeskolereform træder i Engelsk fra 1. og tysk/fransk kraft. Der er stadig mange der ikfra 5. ke helt ved hvad den nye skolereFlere timer i natur/teknik. form indebærer, så derfor er der Flere timer i musik i 1. og 5. her en kort gennemgang af de Flere timer i håndværk og depunkter reformen omhandler. Resign. formen træder i kraft pr. 1. august Fokusområder: 2014. Nogle områder er allerede implementeret på Mørke skole. Elevernes uddannelsesparaBl.a. lærertid på skolen hvor læthed skal styrkes. rerne har fået egne arbejdsborde Adgangsprøverne skal have til f.eks. forberedelses -arbejde. betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne. Punkterne i reformen er følgende: Alle skal have min. 2 i dansk Ambitiøst løft af folkeskolen: og matematik. Inklusion – flere elever skal Børnenes læring og faglige niinkluderes i den almindelige veau skal styrkes. undervisning. Klare mål og regelforenklinger: De unge skal have de bedste Styrket forældresamarbejde muligheder for at tage en Operative resultatmål hvor via ændrede regler for skoungdomsuddannelse. skolernes faglige niveau lebestyrelser. Øge trivsel ved at gå i skole. forbedres fra år til år. Bedre undervisningsmiljø Skolebiblioteksfunktion kan Overordnede mål: (DCUM´S termometer). varetages af andre end læRo og klasseledelse. Alle børn skal udfordres og blirere. ve så dygtige som de kan. Fagopdelt undervisning: Klasselærerfunktion mere flekDe unge skal fagligt kunne det sibel. Lærerne har undervisningssamme i 8. som de før kunPædagogisk Råd er frivilligt – kompetencen. ne i 9. men skolerne skal ledes i Pædagoger kan supplere læBetydningen af social baggrund dialog med medarbejderne. rerne. skal mindskes. Lærerene sal skabe sammenRegelforenklinger: Midler til at nå målet: hæng mellem fagopdelt og Lempelse af holddannelsesregunderstøttende undervisMinimumstimetal for skoledagens ler. ning. længde forhøjes: Forenkling og videreudvikling De faglige mål skal indfries. 30 timer i bh – 3. klasse af elevplanen. Nye roller: 33 timer i 4.-6. klasse Fælles ledelse af skoler og 35 timer i 7.-9. klasse dagtilbud på skoler i landdiLærerne er koordinatorer melstrikter eller skoler med lem fagopdelt og underHele skoledagen er undervisning: færre end 300 elever. støttende undervisning. Flere fagopdelte timer – obliLærerne sikrer sammenhæng Politiske beslutninger: gatorisk årligt timetal for mellem fagopdelt og underalle kommuner. Fastlægge budgetramme – støttende undervisning. Understøttende undervisning 5 herunder signal om fordePædagoger i alle klasser og -8 timer pr. uge (f.eks. lekling af understøttende tiklassetrin. tiecafe). mer.


December 2013 Håndtering af SFO og juniorklubber. Forældrebetalingstakster. Krav til lærernes undervisningsandel. Skolebestyrelsens opgaver: Fastlægge principper om f.eks.: Skoledagens organisering. Valgfagsudbud. Samarbejdet mellem skole og hjem. Lejrskoler, fællesarr. M.m. Inddragelse af andre aktører i skoledagen. (f.eks. musikskoler). Skoleledelses opgaver: Tilrettelægge lærernes arbejdstid. Afklare samarbejdet med andre aktører. Opfylde kravet om 45 minutters daglig bevægelse og motion. Tilrettelægge inklusionsindsatsen. Kompetenceudvikling af lærer og pædagoger.

9

8544 Hele denne omlægning skulle gerne ende ud med mere kompetencedygtige og glade elever, lærere og pædagoger.

En stor tak til Mørke Sparekasses Fond

Endnu engang har vi været så helSkolebestyrelsen dige, at Mørke Sparekasses Fond har været så storsindet, at den har doneret et flot beløb til 8544. Tusind tak for det. Vi må indrømme,

Opstilling af private byskilte ved indkørslen til Mørke by Vejdirektoratet har efter ansøgning fra Mørke Handelsstandsforening godkendt, at der opstilles private byskilte ved indkørselen til Mørke by.

at uden denne donation, vil vi ikke kunne få bladet til at løbe rundt. Venlig hilsen Jørn Løth.

Ejerne af ejendommen Randersvej 21 ved Marco Vejrup og ejendommen Dagstrupvej 1 Henrik Ulsted Sørensen har begge erklæret sig indforstået med, at der opstilles skilte på deres ejendom.

Glædelig Jul og godt Nytår

”8544”’s medarbejdere vil gerne En langsej kamp er nu vundet- det ønske alle vore læsere Glædelig vil pryde indkørslerne til Mørke Jul og et Godt Nytår med tak for og give omtale i positiv retning. de mange gode oplevelser, vi i årets løb har haft sammen med Alle disse punkter kan give anled- Professionelle reklamefolk skal vore flittige meddelere!! ning til en del spørgsmål. Nogle af udarbejde de skiftende "reklame Vi ses igen den 12. januar 2014 de store forandringer kan blive plader" med de aktiviteter som den øgede inklusion. Dvs. hjemta- byens foreninger afholder, så som: (Deadline den 3. januar 2014). gelse af børn fra specialskoler. SOMMERFEST JULEFROKOST MARHvordan gøres en længere skoleKEDSDAG JULETRÆES TÆNdag mere spiselig for i forvejen DINGOG MEGET MERE. skoletrætte børn? Hvad vil der ske med de eksisterende SFO og juni- Tillykke til Handelsstandsforeninorklub tilbud?. Bliver skolehjem gen med sejren. samarbejdet anderledes hvis læJL Jul og Nytår 2013/2014: rerne får ”fast” arbejdstid. Spørgsmålene er mange, og der kan først Vi udkommer både i december komme svar, når arbejdet rigtig og januar. kommer i gang med alle punkterne. Deadline for december er 20. november Der er også positive tanker, som - udkommer 1. december. at reformen kan give bedre vilkår for fleksible ugeskemaer, udeunDeadline for januar er fredag d. 3. januar - udkommer den dervisning, tolærerordning og an12. januar derledes klasse/ hold opdelinger.


10

Skolenyt Mørke skole

December 2013

8544 Skolebussen kører hjemtur med afgang fra kirken, når arrangementet her er slut. Det bliver ca. kl. 12.

Skolefest Hej jeg hedder Liva jeg går i 2a.

Vi har lavet fine glas med en lille Første skoledag efter juleferien er tegning på. Vi har også lavet nogen hoveder. Og vi har lavet tegfredag d. 3. januar 2014 ninger med borge. Og vi har lavet kopier med avis-papir i. Det har Med venlig hilsen og glædelig jul været sjovt at pynte op. Det var en rigtig god skolefest. Annie Wernblad og Lars C Larsen

Midt i november holdt vi skolefest. 6. klasse og mec havde i fællesskab skrevet et stykke med titlen: Hvad nu hvis? Og krydret med god, velspillet musik. Tak til 6. for Kalenderen: en flot og sjov forestilling. 5. dec Skole-hjemsamtaler i 0.a 15 – 19 December måneds første skoledag var juleklippedag, hvor klasserne pyntede klasseværelser og fællesarealer.

5. dec Forældremøde i 6.a 18.30 – 20.30

12.dec Skolebestyrelsesmøde Vejret er heldigvis endnu med os. 19 – 21. I skrivende stund har der ikke været brug for kælke og slæder, men 20.dec Juleafslutning især de mindste siger, at de er 3. jan 2014 Første skoledag ef klar, når sneen melder sig. ter juleferien I løbet af efteråret er der afholdt samtaler og forældremøder i klasserne og vi har haft studerende fra Århus lærerseminarium, som har været her i praktik. De studerende vender tilbage igen i foråret, hvor de skal være her i en længere periode. Juleferie Fredag d. 20. december er sidste dag før juleferien. Vi juler i klasserne indtil kl. 10, hvor hele skolen samles i blok øst til den fælles afslutning, hvor der vil være sange og forskellig optræden. Forældre er selvfølgelig velkomne. Skoledagen slutter kl. 11.00 og skolebussen har hjemkørsel 11.05. Efter juleafslutningen er der mulighed for at gå med skolebestyrelsen i kirke. Vi er nødt til at understrege, at vi ikke kan sende lærere med i kirke og at det derfor er børnene selv, og de forældre som har lyst til at deltage, som ser til, at alt forløber på en ordentlig måde.

Lørdag var der øvelørdag. Vi begyndte kl. 9 om morgenen og sluttede kl. 14 om eftermiddagen. Vi øvede mandag, tirsdag og så var der generalprøve. Generalprøven gik godt. Torsdag skulle der være Skolekomedie. Vi skule møde kl. 16. Så skulle vi spise. .18:15 startede første forestilling for indskolingen. 2. forestilling startede kl. 19:45. Det gik godt og alle var glade. Bagefter for de små var der Kong Gulerod, sodavand og boder. For mellemtrinet var der levende musik og boder for store og små. Der var diskotek som de store havde stået for med høj musik og glade børn og unge. M. Ring og M. Urth 6. klasse


December 201

8544

Stemningsbilleder fra skolefesten 2013

11


12

8544

December 2013

I alt 65 personer tog i uge 42 den Økonomien er fornuftig og lange tur (26 timer) med bus fra budgettet hænger sammen Mørke til Spaniens sol og en masAftaler med trænerer til de flese fodbold og gode oplevelser. Efste hold ter turen kan alle se tilbage på en Holdene er tilmeldt til turnerinoplevelse, der sent vil blive glemt ger og banerne er i god af deltagerne og der er helt sikker form blevet knyttet mange venskaber Der ligger en drejebog for på kryds og tværs. årets gang i fodboldafdelinVed evalueringen af turen blev, gen der bortset fra nogle mindre prakNyt fra fodboldafdelingen tiske ting, der let kan rettes op på Den gamle bestyrelse vil gerne i Mørke IF hjælpe den nye godt på vej givet et klart signal fra såvel forVores 150 aktive medlemmer ældre og spillere om at der fremad Udendørssæsonen er slut for i rettes skal arbejdes for endnu en har brug for en bestyrelse år Resten af Mørke IF glæder sig tur - Så hvem ved hvor turen går Bladene er faldet af træerne og hen næste gang (Italien, Holtil at tage imod jer græsset er blevet klippet for sidste land….) Tager du imod afleveringen, men gang. Når frosten sætter ind vil er i tvivl om hvem du skal spille det være tid til at beskære de leTil slut vil alle i bussen og fodbold- sammen med er du velkommen til vende hegn omkring banerne så vi bestyrelsen sige tak til alle de at kontakte fodboldformanden Peikke ender i en skov når vi en en- sponsorer, der har givet et bidrag ter K. Møller på mobil 29425707. kelt gang imellem ikke rammer til at turen kunne lykkedes. målet. Heldigvis er det en opgave Kom frit frem - Det kræver et som kommunen tager sig af ligestykke arbejde at få tingene til at Indendørsfodbold som de sørger for at klippe og pleske, men det er sjovt og giver Indendørs sæsonen er i fuld gang je fodboldbanerne gennem sæsomange gode oplevelser til glæde se vores hjemmeside på nen. Vi har afgivet nogle ønsker til for mange børn og unge. www.moerkeif.dk for hvornår du kommunen om at forbedre de kan komme til at spille fodbold og ujævnheder, der er på vores 11Fodboldbestyrelsen hvordan du tilmelder dig. mands kampbane og håber at der Heidi Laprath, Anders Julius-Klejs findes tid og penge til at løse opJensen, Peter Møller Fodboldbestyrelsen nye kræfgaven inden for kort tid. Så vi kan ter i 2014 på endnu bedre forhold til næste Den siddende bestyrelse synger på sæson der starter i februar/marts sidste vers og der er brug for nye 2014. kræfter til at tage bolden op til den kommende sæson. Vi har styr Costa Brava Cup 2013 - U15på det meste og de fleste brikker Drenge, U15- Piger, U13er lagt: Drenge I marts måned skrev vi lidt om en fodboldtur til Barcelona. I mellemtiden er der blevet arbejdet hårdt fra mange frivillige trænere og ledere, forældre og selvfølgelig spillerene selv med at: Score mål så målaktierne blev penge værd Sælge lodsedler til byfesten og styre lykkehjulet Samle sten, brænde og affald i skoven Taget beslutninger om lommepenge, sengetid, byture m.m. Afholdt informationsmøder for spillere og forældre Kontaktet sponsorer Bagt kager, pølsehorn m.m. til turen


December 2013

13

8544

for nyt. Hvis du så også kan sætte navn på dine kammerater, ja så er det helt perfekt. Kom op i arki-

Mørke Sogn i Gl. Tid efterlyser billeder Vi ved godt at vi har gjort det før men nu prøver vi igen. Vi vil gerne have billeder, gerne portrætter, af dig, dine forældre, bedsteforældre, dine søskende og/eller dine børn. Kort sagt, alle billeder kan bruges, det eneste krav er at vedkommende har boet, eller bor, i Mørke sogn. Ingen billeder er for gamle eller for nye. Vi skal bevare nutiden for i fremtiden er det fortiden. Som sædvanlig tilbyder vi at komme ud til dig og scanne dine billeder så du ikke behøver at aflevere dem i arkivet. Vi scanner også medens du venter hvis du kommer og besøger os i arkivets åbningstid. Efterlysning 2. Skolebilleder, skolebilleder og flere skolebilleder. Næsten alle har et skolebillede/klassebillede, og her gælder det samme som i den første efterlysning. Intet billede er for gammelt, men sandelig heller ikke

vet eller lad os komme til dig. Vi holder åbent den anden og fjerde tirsdag i hver måned (lukket i dec.) kl. 16,00-20,00. Eller kontakt Viggo Jensen 86 37 73 30 eller mobil 41 45 46 74/ 28 64 77 40 Billede herunder indleveret af Edith Hedemann, født Bech. Billedet er fra ca. 1951.


14

8544

art i det østjyske område. Ud over nogle af Mørkes egne floorballspillere kom der ”elever” fra Karup og de to Aarhus-klubber ÅFK og Team Århus. Cirka en tredjedel af deltagerne var piger, og med op mod 40 deltagere var der fyldt helt op i Mørke IF Floorball kunne ”klasselokalet”. ”Lærerne” var to melde fuldt hus til Floorball- elitespillere og tidligere landsskolen, hvor to tidligere holdsspillere, Jens Hagbarth og Thomas Bouchara fra Aab, og de landsholdsspillere stod for formåede med deres myndige, ”undervisningen”. men afslappede stil at fastholde de Begejstringen for at komme i skole unge spilleres koncentration genvar stor, da op mod 40 floorballnem hele skoledagen. spillere i alderen 8-16 år søndag På Floorballskolen fik deltagerne – den 10. november deltog i Floorder talte både nybegyndere og ballskolen i Mørke Idrætscenter. mere garvede spillere -– udvidet Der var i hvert fald ingen skoleevnerne inden for floorballsporten træthed at spore hverken under gennem en række sjove øvelser, eller efter arrangementet, og mansom de to elitespillere diskede op ge gav udtryk for, at de ville kommed på halgulvet under to træme igen, så snart der var muligningspas hhv. om formiddagen og hed for det. om eftermiddagen. I middagspauDet var Mørke IF Floorball, der sen hyggede spillerne fra de forhavde taget initiativ til Floorballskellige klubber sig sammen på skolen, der var den første af sin kryds og tværs i idrætscentrets

Succesfuld Floorballskole i Mørke

December 2013 ungdomsmiljø, hvor de bl.a. kunne spille air hockey, pool og bordfodbold, og som afslutning på skoledagen deltog samtlige spillere i en anderledes floorballturnering, hvor hver enkelt spiller for hver kamp kom til at spille med et nyt hold. Bestyrelsen for Mørke IF Floorball besluttede på stedet, at Floorballskolen vender tilbage til næste år. Næste store begivenhed for klubben er Dark Devils Julecup, der finder sted søndag den 29. december i Mørke Idrætscenter. Omkring 150 floorballspillere i alderen 850+ forventes at deltage i stævnet, der varer hele dagen. Læs mere på darkdevils.dk De to tidligere landsholdsspillere, Thomas Bouchara (nederst t.v.) og Jens Hagbarth (nederst t.h.), havde fornøjelsen af at undervise op mod 40 børn og unge i Mørke Idrætscenter. Samtlige ”elever” fik sponseret T-shirter og bolde af leverandøren af floorballudstyr, Unihoc.


December 2013

8544

15


16

8544

December 2013


December 2013

8544

17


18

8544

December 2013

Kunstudstilling på Lindegården Billedkunstneren og skulptøren Bjarne Jensen, Auning udstiller sine malerier og skulpturer på Lindegården fra den 8. januar 2014 til den 22. marts 2014. Fernisering d. 8. januar kl. 10.00. Alle velkommen..

Skulderklap til Oskar Formanden for Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening Oskar Balle fik ved en højtidelighed på Solgården et fortjent skulderklap af bestyrelsen for MørkeÅdalens Bredbåndsforening som anerkendelse for særlig indsats Bjarne Jensen siger om sig selv: med frivilligt arbejde, lokale initiaJeg er uddannet ved omgang tiver og engagement. Oskar har med mennesker, undervisning af gennem mange år været formand, børn i billedarbejde, omgang med og er tovholder for at foreningen billedkunstens materialer og værk- aktivt holder bankospil, udflugter, tøjer, mange kurser i tegning, ma- billard, fester m.m. leri og grafik. Men jeg er ikke ud8544 ønsker Oskar tillykke med dannet på noget kunstakademi. hæderen. Jeg holder mig ajour med billedJL kunsten ved læsning og talrige besøg på museer og udstillinger i ind- og udland.

Mørke-Ådalens Pensionistforening Mandag d. 2-12 banko på Lindegården kl. 14 til 16.15 Mandag d. 9-12 Julefrokost på Lindegården kl. 12 til 16 Mandag d. 6-1-14 banko på Lindegården kl. 14 til 16.15 Tak til ma.net i Mørke for skulderklappet og pengegaven. Venligst Mørke Ådalens Efterløns og Pensionistforening


December 2013

og så kan man ikke undlade at stemme for, men jeg er nu imod en lukning. Jeg har beskæftiget mig tilstrækkelig meget med politik i en årrække til, at jeg kan gennemskue, at det betyder, at politikerens stillingtagen ikke længere kan begrundes, selvom det drejer sig om noget afgørende. Med andre ord: En flugtvej.

Nyt fra Lindegården Mere om bibliotekslukning Når man har mulighed for at udtrykke sig i det offentlige rum og repræsenterer en befolkningsgruppe, har man efter min mening også pligt til at gøre det, og det vil jeg forsøge at gøre, så umisforståelig som min viden rækker. Jeg skal gerne begynde med en tilståelse: Jeg er tilsyneladende himmelråbende naiv og temmelig uvidende! Da rygterne begyndte at løbe, hævdede jeg, at så dumme kunne vore politikere da ikke være, hvis borgerne i Mørke skulle have lov at eksistere som et nogenlunde helt samfund, hvor man gerne vil have, at nye borgere skal ønske at bosætte sig. Som tilflytter kan jeg hverken forstå, hvad der nu sker med baggrund i en rimelig latterlig lille besparelse, hvis der overhovedet er tale om en besparelse, eller skaffe mig sammenhængende viden om hvorfor.

man altså vil samtalen og ansvarlige og samarbejdende medborgere! Til tovholderne i de grupper, der modtager støtte fra omsorgsmidlerne. Ansøgningsfrist for støttebeløb i 2014 er den 20. januar.

Jeg kan ikke undlade at spørge: Er det Mørkes langsomme nedsmeltning, man har gang i?!

Til alle Lindegårdens brugere

Så den viden, jeg har kunnet skaffe, for det fyger med rygter:

I ønskes en god jul med tak for godt samarbejde på alle områder i 2013.

- Nogle hævder, at biblioteksvæsenet besvarer besparelse med forslag om nedlæggelse af Mørke bibliotek, fordi man så kan undgå besparelser på Hornslet bibliotek, som Mørke afd. er underlagt som følge af en gammel principbeslutning fra tidligere byråd ... – Sådan kan der sammenstykkes en lang kæde; men klogere er det umuligt at blive. - Spørger vi til besparelsen, kan vi få et budgettal oplyst; men er det andet end et "papirtal"? Hvad sparer man reelt (nu taler jeg kun kroner – der er meget mere på spil!). Husleje og varme betales over skolens drift. Biblioteksvæsenet har dog stillet "materiellet" til rådighed også for skolebiblioteket. Fjerner man dette, skal skolen imidlertid selv anskaffe sig et. Hvad koster det?

- Vi har biblioteksbus i kommunen, og det hævdes, at man sagtens kan have holdetid i Mørke, uden at det koster en krone – ved at tage holdetid fra de steder, hvor der nu holdes. Hvis dette er muligt, må den jo holde for længe de steder, hvor den allerede har holdetid! Hvad siger man I forbindelse med min hen- disse steder? vendelse til politikerne inden sidDet er muligt, jeg løber ste budgetbehandling fik jeg tem- med en halv vind; men hvor er melig "forkølede" svar (for ikke at den politiker, der har mod og påstå, at de nu ikke var lige formandshjerte til at sætte sig ind i standige), for jeg vil gerne samta- tingene og tålmodighed til enkelt len. Det burde da være muligt at forklare nødvendigheden af at med vore lokale politikere, tænkte nedlægge Mørke bibliotek, så vi jeg så, men blev spist af med, at kan forholde os til virkeligheden, vi jo har indgået et budgetforlig, som den måske virkelig er? Hvis Det har bare vist sig umuligt at få så meget at vide om, hvad der i virkeligheden sker, at vi heller ikke har en chance for at forstå det; men det er måske med vilje, at der lægges et røgslør ud, så viden heller ikke skal kunne skaffes!

19

8544

På Centerrådets vegne Bendt Johansen Kildegårdsvej 8, 8544 Mørke Tlf. 6464 4939 Email: bjoh@fiber.dk

JANUAR Mandag den 6. kl. 14 – 16.15 Åbent hus med bankospil. Arr.: Mørke-Ådalens Efterløns- og Pensionistforening.

Onsdag den 8. kl. 10 Fernisering af udstillingen af billedkunstneren og skulptøren Bjarne Jensens værker. Alle er velkommen. Arr.: Kunstudvalget

Mandag den 13. kl. 14 – 16 Udsalg fra Seniorshoppen. Arr.: Arrangementsudvalget

Mandag den 20. kl. 14 – 16 På langfart i bamsebil. Ti uger og 7.000 km østpå i veteranbil. Else Bannesbjerg og Kaj Hitz beretter om den store tur. Arr.: Arrangementsudvalget


20

8544

December 2013

8544 -December 2013  
8544 -December 2013  

Månedsblad for Mørke og Hvilsager sogne

Advertisement